Nr. 132 - Marts 2013 - Inner Wheel Denmark

innerwheel.dk

Nr. 132 - Marts 2013 - Inner Wheel Denmark

INNER WHEEL DANMARK

INNER WHEEL

Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker

”dåseringepenge”

Nr. 132

Marts

2013

34.

Årgang


2

Indhold

Nationalrepræsentanten skriver ...........................................................................4

Et medlem fylder 100 år .....................................................................................6

Østersøtræf ...................................................................................................14-15

Ny klub i Blokhus ..............................................................................................17

Nørresundby IW 50 år .......................................................................................19

Dåseringepenge afleveret i Thailand .................................................................20

Bladet udkommer 4 gange årligt

i 3.300 eksemplarer.

Sidste nummer udkommer juni 2013

Deadline til sidste nummer er:

Søndag den 28. april 2013

Som sædvanlig indlæg og billeder (der ikke er komprimerede)

hver for sig i vedhæftede filer.

Rådskasserer

Birthe Hamann

Bavnen 17

4300 Holbæk

Tlf.: 5946 2056

e-mail: kasserer@innerwheel.dk

Årsindsamlingen

Betaling til Nordea Bank:

Reg.nr. 1726, konto nr. 6274976703

Indbetalingen bedes mærket med

klubnavn

Produktion og tryk: www.lundstrom-partners.dk

Medlemsregistrator

Tove Galmstrup Christensen

Engvej 2

8370 Hadsten

Tlf.: 8698 0236 / 4017 2236

e-mail: register@innerwheel.dk

Ansvarshavende redaktør

Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé 15

2690 Karlslunde

Tlf.: 3161 1266

e-mail: kj@sepro.dk


Redaktøren skriver

Så kom vinteren til

Danmark igen – trods

det, at vi snart skal

til at afholde forårs-

distriktsmøder rundt

om i landet.

Jeg selv skal deltage i

3 forårsdistriktsmøder

– hvilket jeg altid glæder mig til.

Emblemer, navneskilte, klubvimpler

Køb online - www.jef.dk

Jydsk Emblem Fabrik A/S

+45 7027 4111 · www.jef.dk

IW-Nyt synger på sidste vers, hvilket jeg

synes er trist – jeg ved, at mange medlemmer

i ind- og udland er kede af denne beslutning.

Jeg har fået mange mails desangående.

Jeg håber foråret snart kommer og glæder

mig til at se mange af Jer.

Kirsten Jakobsen

Redaktør IW-Nyt

God påske

Inner Wheel effekter

hos Jydsk Emblem Fabrik A/S

Scan koden

... og indhent mere information!

Scan koden

... og indhent mere information!

3


4

En forårshilsen fra Nationalrepræsentanten

Ny klub i Danmark

Den 25. januar 2013

var en glædens dag i

Blokhus.

Blokhus Inner Wheel

klub blev chartret og

16 nye medlemmer

blev optaget i klubben.

Blokhus IW klubs 1. præsident er Else

Kock Frost, som også har været fadder for

klubben og som har været medlem i Sindal

Inner Wheel Klub i mange år. Else er en

garvet Inner Wheeler og vil være en god

rollemodel for de nye medlemmer i Blokhus.

Jeg ønsker endnu engang velkommen til

Blokhus IW klub i Inner Wheel Danmark.

Landsarkivet

Rådets første møde i 2013 fandt også sted

i januar. Referatet fra rådsmøderne kan læses

Inner Wheel Danmarks hjemmeside.

Den 19. og 20. januar besluttede Rådet,

at landsarkivet skal omlægges fra den nuværende

form. Der har ikke meldt sig en

interesseret landsarkivar. Derfor har rådet

måttet tage stilling til, hvad vi så gør med

arkivet. I dag bliver alt skriftligt materiale,

som skal gemmes, lagret elektronisk.

Rekvisitter såsom præsidentkæder m.m.

opbevares stadigvæk fysisk. Rådet har

besluttet, at alt materiale fra landsarkivet,

som vedrører klubberne og distrikterne

bliver sendt ud til de enkelte klubber og

distrikter til oprydning. Månedsbreve og

andet skriftligt materiale scannes og opbevares

elektronisk. De øvrige materialer

arkiveres lokalt.

Rådets og Inner Wheel Danmarks arkivmateriale

bliver gennemgået og arkiveret i

rådet. Vi forsøger at finde en person, som

i en overgang vil fungere som arkivar for

rådet og hjælpe med omlægningen til elektronisk

arkivering. Før alt dette sættes i

værk vil der blive lavet retningslinjer for,

hvad der skal opbevares elektronisk f.eks.

de første oplysninger fra en klubs start o.

lign. og hvad rådet vil anbefale.

Medlemmer med tilknytning til rådet

Det er på rådsmødet i januar, at de kommende

poster med tilknytning til rådet bliver

besat. Vi har i år genbesat stillingerne

som landswebmaster, medlemsregistrator

og oversætter med de samme personer som

i år. Navnene kan ses i medlemsbogen. Der

bliver ikke behov for nogen redaktør af

IW-Nyt, og posten som landsmødekoordinator

er blevet besat i 2012. Rådskasserer

blev valgt i efteråret og rådssekretær udpeges

af kommende nationalrepræsentant

Lene K. Schade.

På samme rådsmøde bliver retningslinjer

for de forskellige poster revideret og tilpasset

de nuværende forhold.

”Kvinder i bevægelse”. Inner Wheel DK

i 2016

Rådet drøftede de udvidede medlemskriterier

og klubbernes udvikling. I den forbindelse

havde vi en visionsdrøftelse om


Inner Wheel i Danmark i 2016. Der bliver i

løbet af foråret udsendt et oplæg til indsatsområder

for de kommende klubbestyrelser.

Den kommende klubpræsident opfordres

til at handle på indsatsområderne sammen

med sin bestyrelse og klub de næste 3 år.

Overskriften bliver ”Kvinder i bevægelse”.

Årsindsamlingen 2013/2014

Rigtig mange klubber i hele landet har

indsendt forslag til årsindsamlingen for

2013/2014. En stor tak for det. Vi har

udvalgt 3, som I har haft til afstemning i

klubberne. udvælgelsen foregår ved en

grundig gennemgang af forslagene med

hensyn til om de kan accepteres (må ikke

været statsstøttede og lokalt forankrede).

Derefter kigger vi på, om der er forslag,

som forholdsvis mange har peget på. Det

vil så være udslagsgivende.

Verdensprojektet ”Happier Futures -

Helping children around the world now”

Til dette projekt har rådet også modtaget

mange gode forslag. Vi har udvalgt et, som

så går videre til afstemning sammen med

de 3 nordiske landes (Norge, Sverige, Finland)

forslag. Afstemningen vil først finde

sted i maj/juni. Jeg opfordrer allerede nu

jer ude i klubberne til at donere penge,

selvom I ikke kender projektet. Det vil under

alle omstændigheder gå til at skabe en

bedre tilværelse for børn i verden.

Convention 2015

Convention-komitéen er stadigvæk i fuld

sving. Der er lige nu fokus på de ture og

arrangementer, som skal tilbydes gæsterne

til Convention. Det gælder endagsture i og

omkring København, og der arbejdes på

at arrangere ture før og efter Convention

rundt om i hele landet. Medlemmer ude i

klubberne opfordres til at tænke på, hvordan

klubben kan forberede sig til Convention

2015, og hvad klubberne kan tilbyde

- f. eks. - Meet the Danes - Ture - Seværdigheder

- Virksomhedsbesøg.

Forårsdistriktsmøderne vil have dette

punkt på dagsordenen til en drøftelse.

Se i øvrigt på hjemmesiden:

www.iiwconvention2015.com

Venlig hilsen

Annalise Larsen

Nationalrepræsentant

5


6

Elna 100 år

Kære Elna!

Vi alle i vores IW-klub ønsker dig

hjertelig til lykke med din 100 års

fødselsdag, den 5. Januar !

Det er mange år du har nået og vi er meget stolte af at have dig blandt os,

så frisk som du er

Og så håber vi på at det må gå dig godt længe endnu.-

I dine lange leveår har du snart været 59 år i Inner Wheel

Du blev medlem som 41-årig i 1954 – d. 23. Nov. – den daværende

præsident var Sitta Kirkemann

Asta Nielse læste et gammelt fransk vers for dig:

(som altid synes passende)

”Og ejer du et venligt ord - så sig det nu

I morgen er måske på jord din ven ej mer ved livets bord

Ja – sig det nu……de milde ord…”

Som gæst havde I Landsdelspræsidenten Dagmar Ottosen fra Haderslev,

stifteren af IW i Danmark 23.Sept.1948

Denne gang kaldte medlemmer sig ”høns” og hende ”høne”

Af Rotary –emblemet er rundet

Alle vi høns som sammen er fundet

I hjertet af Rotary- hjulet man finder

Symbolet på alle InnerWheel kvinder

Det lille tandhjul, som med assistance

Af Høne,- har fået sin store chance

Til at rive sig løs og på egen hånd

Rulle af sted for at knytte venskabsbånd

Mellem kvinder på hele vor skønne jord

Fra øst til vest og syd og til nord

Kære Elna, du har holdt –og holder stadigvæk meget af – og til—IW.

I alle de mange år har du oplevet mange forandringer – forskelle og udviklinger.

Talen kunne fortsætte , men nu vil jeg slutte her og ønske dig endnu en

gang ” Godt nyt leveår” !

Sabine Horsens IW


Besøg af Søren Ryge

Til Randers Vestre Inner Wheels møde

den 10. oktober 2012, havde vi besøg af

den kendte Tv-vært, havemand, journalist,

forfatter og cand.phil. i dansk, Søren

Ryge Pedersen. Det blev en meget humoristisk

og underholdende aften, hvor Søren

Ryge, med sit kendte lune, fortalte om sin

opvækst som født i Sydslesvig i 1945 og

opvokset i Agtrup som dansk sydslesviger.

Søren Ryge fortalte, at han i vinterhalvåret

tager ud og holder foredrag, hvilket er meget

vigtigt for ham, da han på den måde ser

sit publikum og fornemmer, hvad der holder

publikum vågne, i modsætning til hans

Tv-reportager. Han mener, at til et foredrag,

hører der kaffe og kringle. Kringlen

fra Hirtshals, har han lavet et helt program

om, og det er den mest vidunderlige kringle,

han nogensinde har smagt. Desværre

havde Randers Vestre ikke kringle på programmet,

men kun chokolade, hvilket han

skam også bemærkede. Senere blev der

dog via et kvikt hoved, skaffet en portion

æblekage til Søren Ryge.

Han fortalte levende om Tv-udsendelserne

om bl.a. søstrene Gudrun og Valborg og

besøget hos Valborg på gården i Møldrup

ved Viborg. Han deltog i Valborgs 100-års

fødselsdag og havde denne dag medbragt

det færdigklippede program, som blev vist

for gæsterne. Valborg er i dag 103 år og

Søren besøger hende stadig på plejehjemmet

i Skals.

Til slut fortalte han om bogen ”Mad og

Mennesker”, som han har skrevet i samarbejde

med James Price, og som handler

ikke blot om mad, men også om deres livs

måltider fra de vidt forskellige miljøer, de

er vokset op i.

Derefter var det slut på et sjovt, spændende

og fængslende foredrag.

Randers Vestre Inner Wheel

Jenny Døhr

7


8

Julebasar i Svinninge

Igen i år har vi i Svinninge Inner Wheel

klub haft en vellykket basar til fordel for

Verdens Børn www.verdensboern.dk

Vejret var flot og stemningen i top - ikke

mindst, da gospelkoret Liberty fra Tølløse

sang julen ind.

Svinninge Inner Wheels julebasar d. 1.

december på Svinninge Skole gav også i år

et flot resultat – ca. 40.000 kr.

Der er mange trofaste sponsorer til gaver

til lotteriet og langt over halvdelen af medlemmerne

i vores klub er aktive med at

lave dekorationer, bage, lave godter eller

julepynt - og også mange i vore familier

er involveret med bl.a. at strikke, hækle og

stege frikadeller.

Formålet er at yde hjælp til forældreløse

børn samt underernærede og syge børn fra

fattige hjem og overskuddet går ubeskåret

til projektet, da al arbejdskraft er ulønnet.

Lokalafdelingen af Verdens Børn i Svinninge

er blevet nedlagt, da den mangeårige

formand og ildsjæl Lene Tang Christensen

er død. Men basaren fortsætter – i år for

33. gang – og for 3. gang i Svinninge Inner

Wheels regi. Nu refererer vi blot direkte til

landssammenslutningen.

Vores basar har skabt et tættere samarbejde

både i vores klub og med Svinninge Rotary

og det kan varmt anbefales at kaste sig ud i

den slags projekter.

På basarudvalgets vegne

Anne Grethe Thomsen

Svinninge Inner Wheel


Huer til kuvøse-babyer

Vi havde 10. Januar - møde hos Sabine S.

Jørgensen.

Der blev produceret mange af de søde små

huer til de nyfødte børn som begynder deres

liv i en kuvøse, eller også oven i købet

er syg og må forblive længere tid i kuvøsen

og få behandling.

Vi leverer de små huer til Skejby og til

Odense hospital.

Sabine Soenke Jørgensen

Præsident, Horsens IW

Ska’ der vær’ fest, så la’ der vær’ fest!

Silkeborg IW’s præsident i år Birgitte Bach

Jensen er til fest og farver. Hendes forslag

til klubbens januarmøde overraskede ikke

ved at være med temaet Nytårskur og festlig

påklædning.

Bestyrelsen bakkede straks op, og Birgitte

og klubbens sekretær Inge Hausgaard

Stokbro fik lavet en flot og festlig invation.

Nytårskuren blev holdt på Restaurant Karoline

Amalie i Virklund syd for Silkeborg.

Nok Silkeborgs ypperste restaurant.

Vi startede med lyserød champagne og gik

rundt og hyggesnakkede mellem hinanden.

Der var dog ikke nogen, som kom og prikkede

os på skulderen, som det foregår hos

vores kære Dronning Margrethe.

Ud over at maden på Karoline Amalie er

fantastisk velsmagende, er der så sandelig

ikke mindst noget for øjet – rene kunstværker.

I løbet af aftenen

skulle vi to

gange bytte

borde efter et

sindrigt

nummersystem,

udtænkt af præsidenten. Det gjorde, at vi

fik snakket med endnu flere end sædvanligt.

Og ingen nytårskur uden nytårstale.

Præsidenten Birgitte holdt en forrygende

tale, hvor hun kom ind på årets begivenheder

i Silkeborg Inner Wheel.

Aftenens underholdning var foredrag og

musisk underholdning ved Steffen Juul

Hansen, daglig leder af River Boat festivalen,

og hans tre venner, som alle til sammen

danner gruppen ”The hot Four”.

En fantastisk hyggelig og festlig Inner

Wheel aften.

Silkeborg IW

9


10

Ingrid Blans fyldte 90 den 21. december

Silkeborg Inner Wheel’s grand old

woman Ingrid Blans fyldte 90 den

21. december.

På selve dagen blev Ingrid Blans hentet af

sin søn Holger, der til daglig bor i Hamborg

med sin hustru. Holger hentede sin

mor om formiddagen, hvorefter de kørte til

Hamborg. Om aftenen var der 90-års fødselsdagsfest

i hjemmet i Hamborg. Ingrid

Blans blev i Hamborg og fejrede både jul

og nytår der. Foruden Holger har Ingrid

Blans en søn Jakob, der bor med sin familie

(kone og to døtre) på Falster.

Ingrid er trods sin efterhånden høje alder

en meget aktiv Inner Wheeler. Psykisk helt

Vibeke Riberholt 70 år

Vibeke Riberholt, der har været medlem af

Silkeborg Inner Wheel i 31 år, fyldte 70 år

den 4. januar.

Vibeke bor sammen med sin mand Lars

Kruse i en lejlighed inde midt i Silkeborg.

Det holdt ikke Vibeke tilbage for at invitere

alle Silkeborg Inner Wheel’ere samt

nogle andre veninder på frokost PÅ dagen

i deres hyggelige lejlighed.

Pladsen var trang men til gengæld var

stemningen hyggelig og højrøstet fra starten.

Snakken gik lystigt og Vibeke havde

travlt med at komme rundt hele tiden og

hilse ved alle bordene, men hendes mand

Lars havde travlt med at skænke dejlig

hvidvin fra Østrig.

Vibeke er kendt for at være den, vi går til,

når vi har spørgsmål til IW-regler og kutumer,

og man er ikke i tvivl om, hvad hun

mener, når man har ”konsulteret” hende.

på toppen – lytter gerne men har så sandelig

også sine meninger om tingene.

Silkeborg IW

På billedet ses Ingrid Blans i den røde jakke

sammen med en af de andre gæve gamle

Silkeborg Inner Wheel’ere Inger Andersen,

der bor i Ry.

Præsident Birgitte Bach Jensen holdt en

forrygende tale, hvor der både blev snakket

alvor men også med megen humor. Vi

var alle ligeledes til Vibekes 60 års fødselsdag

for ti år siden, og præsidenten sluttede

af med at sige, at vi alle glæder os til at

fejre hendes 80 års fødselsdag!

Dagen efter havde Vibeke inviteret familien

til middag på restauranten Vrads Station.

På billedet ses fra venstre præsident

Birgitte Bach Jensen, Vibeke Riberholt og

Vibekes mand Lars Kruse.


Fællesmøde med IW, Rotary og Rotaract

Inner Wheel- Rotary og Rotaract klubberne

i Odense holdt d. 8. januar fællesmøde,

hvor Odense Vestre Inner Wheel klub var

vært.

Klubbens præsident, Margit Henningsen,

overrakte overskuddet 80.000 kr. fra

klubbernes 28. julekoncert i Domkirken

i december til formanden for foreningen

”Åbent Sind” i Odense. Simone Tøt Strate

takkede varmt for det flotte beløb til foreningens

arbejde.

”Foreningen Åbent Sind, www.aabentsind.

dk arbejder med at skabe et netværk for

unge med sindslidelser, og de etablerer

netværk, eksempelvis - fra barndomsven

op til studievejleder - og de koordinerer og

fastholder dette netværk til en helstøbt indsats

med deres fælles hjælp.

Foreningen skaber interessefællesskaber,

matchmaking, for at skabe grobund for

socialt samvær, det kan f.eks. være sport

og musik. Alle har en interesse de brænder

for, og det kan lige være den katalysator,

som man står og har brug for, for at komme

videre.

”Åbent Sind” er ikke et tilbud om behandling,

medarbejderne - de unge frivillige, er

ikke uddannede inden for psykiatrien.

”Åbent Sinds” styrke er netop ikke at være

et behandlingstilbud, men at være et supplement

til den samlede indsats for den

unge.

Vibeke Kjær-Olsen

Odense Vestre IW

www.innerwheel.dk

11


12

Inner Wheel projektet har overrakt donation

Inner Wheel projektet har overrakt

donation på 825.000,- BAHT = 153.000,-

kr.

Den 29.1.2013 besøgte vi hospitalet i

Chang Mai, Thailand, hvor vi med stor

glæde kunne overrække en check på

825.000,- BAHT (kr. 153.000,-).

Vi blev præsenteret for hele organisationen;

The Prostheses Foundation, bl.a. vist

rundt på værkstedet, hvor vi så 3 patienter,

der hver fik lavet afstøbning af deres benstump

og 3 timer efter kunne gå derfra på

et nyt ben.

Vi blev informeret om, at donationen på

825.000 BAHT næsten svarer til et arbejdende,

mobilt værksted med maskiner

og værktøj, som dækker én region af

Thailands 77 regioner. Målsætningen for

Foundation er, at samtlige regioner har en

sådan klinik. Pt. er der 32 klinikker i landet.

Projektet er startet for ca. 30 år siden

af læge, Dr. Therdchai, der så, at de fattige

bønder ikke havde råd til at købe et

kunstigt ben. Dr. Therdchai har udviklet

kunstige ben, så et ben i dag består af 17

standard komponenter, hovedsageligt lavet

af dåseringe og genbrugsplastic.

I 1992 lykkedes det at starte ”The Prostheses

Foundation” med den Thailandske

Dronningemoder som protektor, for at

tilbyde gratis kunstige ben til fattige amputerede,

uafhængig af nationalitet eller

religion.

Der er ca. 400.000 personer i Thailand, der

mangler 1 eller 2 ben, det kan være pga.

landminer, slangebid, medfødt invaliditet

eller trafikulykker. Hovedparten af de thailandske

indbyggere er fattige bønder, der

ofte lever i ufremkommelige områder.

I dag er der 17.446 personer, der er blevet

hjulpet, hvilket gør det muligt for eks. en

fattig bonde, selv at kunne passe sine rismarker,

klatre på skråninger efter afgrøder,

klatre i træer efter kokosnødder o.l., så han

selv kan forsørge sin familie og leve et normalt

liv. Der er lavet 23.968 nye ben, idet

der hele tiden skal tilpasninger til.

Dette er muligt, ved at Prostheses Foundation

har frivillige, doktorer, bandagister

og teknikere, der året rundt laver kunstige

ben. Da de fattige ofte ikke har råd til eller

selv at komme til de hospitaler, der laver

benene. Derfor er det vigtigt med mobile

klinikker der rejser ud i yderområderne,

hvor de handikappede kan komme og få

lavet et ben og selv gå der fra på 2 ben.

I dag oplæres flere af de personer, der selv

har protese, til at arbejde på de mobile klinikker,

da de ved egen erfaring ved, hvorledes

en protese er bedst og hvilke problemer

der kan opstå.

Siden år 2000, hvor indsamlingen i Danmark

begyndte i det små og indtil i dag,

er der i alt indsamlet ca. 26 ton dåseringe,

hvoraf en del er sendt til Thailand. Men


da muligheden for at sende ringene derud,

ikke længere var til stede, er ringene gennem

de seneste år solgt til metalopkøbere i

Danmark og disse penge er nu overført til

The Prostheses Foundation: www.prosthesesfoundation.or.th

Denne donation har været mulig med det

flotte samarbejde, der er etableret blandt

Inner Wheel Danmark, mange frivillige

og organisationerne: Malteser Riddernes

Hospitalsorden i Danmark og Norge, St.

Georgs Gilderne, Serapions Ordenen,

Soroptimist klubber og Odd Fellow Ordenen,

der ihærdigt samler og sender ringene

til indsamlingsstedet hos Lena Pedersen,

Lerbjerg, Hadsten. Yderligere information

kan læses www.daaseringe.dk

Golfmatch i Distrikt 45

Give Inner Wheel var i september 2012

vært for en golfturnering på Give Golfklub.

16 dejlige - friske piger deltog.

Vi startede med morgenkaffe kl. 9.00.

Holdsammensætning blev offentliggjort

og kl. 10.00 var alle klar til dagens dyst.

Vejret var godt og arrangementet blev afviklet

med godt humør.

Da alle var nået ind og havde afleveret

scorekort med dagens resultat var der tid

til en forfriskning og en god snak, hvilket

billederne giver udtryk for. Dagen sluttede

i klubhuset med en lille middag og kaffe

samt overrækkelse af præmier.

I 2013 er det Brædstrup-Ry Inner Wheel

som inviterer.

På golfudvalgets vegne

Aase Sørensen

Har du eller din Inner Wheel klub lyst til

at støtte op om dette vigtige projekt, men

ikke lyst til at samle ringe, modtager vi

meget gerne et bidrag til konto Reg.nr.

7461, konto 2071049461.

Kirsten Egelund Andersen og

Lena Pedersen

Randers Østre Inner Wheel, Distrikt 44.

13


14

Østersøtræf

Fredag, 3. maj

Østersøtræf

-Bridging the Baltic Sea-

3.-5. maj 2013 på Rungstedgaard

Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted

Danmark

Fra kl.15.00 ankomst og registrering.

Kl. 18.00 ”Get-together” i Rungstedgaards

gamle hovedbygning med udsigt over Øresund.

Arrangementet består af en velkomstdrink,

appetizer og 3 retters festmiddag med

to glas vin (hvid / rød). Kaffe / the.

Lørdag, 4. maj

9.45 - Besigtige det tidligere hjem og nuværende

museum af den verdensberømte forfatter,

Karen Blixen, med foredrag af hendes nevø,

Tore Dinesen.

12.00 - Afgang med bus til Frederiksborg Slot i Hillerød.

12.30 - Lunch i den hyggelige slotsrestaurant Leonora,

med efterfølgende rundgang i slottet.

17.00 - Afgang med bussen til Fredensborg Slot,

Dronning Margrethe’s sommerresidens.

Slottet kan ikke besigtiges indefra, men slotshaven med

”Nordmandsdalen” er åben for offentligheden.

18.00 - Tilbagekørsel til Rungstedgaard.

Aftenen er fri. Rungsted havn overfor er meget

attraktiv med mange gode butikker og restauranter.

Søndag, 5. maj

Individuel afgang til København.

(Parkering gratis)

11.00 - Besøg på Ny Carlsberg Glyptotek.

12.30 - Spadseretur til Tivoli med afskedslunch.


Tilmelding til Østersøtræf

Tilmeldingsblanket (bindende)

2 overnatninger med flot morgenmad inkl.”Get-together-Party” DKK 1750.-_______________

Ved 1 overnatning fratrækkes kr. 460.- DKK 1290.-________________

”Get- together-Party” uden overnatning (max. 80 personer) DKK 830.-________________

Museums- / Slotstur (max. 50 personer) DKK 350.-________________

Tivolitur (+ Glyptoteket ) DKK 250.-________________

Svenske deltagere hæfter også for det danske gebyr I alt DKK ________________

A conto indbetaling DKK. 250.- Tilmeldingen træder først i kraft ved indbetaling til NORDEA

Reg. nr. 2102 konto 0756 370 618 IBAN: DK4220000756370618 - Swift: NDEADKKK

Rest betaling inden 1. marts 2013.

Navn______________________________Deler værelse med:

Klub______________________________

Mail adr.___________________________

3. Inner Wheel Østersøtræf

BRIDGING THE BALTIC SEA

3.-5. maj 2013

Drikkevarer ved samtlige udflugter er for egen regning.

DKK 50.- fratrækkes om søndagen ved Tivoli abonnement.(Bedes anført ved tilmelding)

Alice Waldner diso@distrikt47.innerwheel.dk

Anne-Lise Heidelberg kasserer@distrikt47.innerwheel.dk

15


16

Charterfest for Blokhus Inner Wheel klub

Charterfest for Blokhus Inner Wheel klub

25. januar 2013. v/Annalise Larsen, nationalrepræsentant.

Den 25. januar 2013 afholdt Blokhus Inner

Wheel klub en stor og vellykket charterfest for

stiftelsen af Blokhus Inner Wheel Klub. Else

Kock Frost har været igangsætter og nu fadder

til klubbens etablering. Vicenationalrepræsentant

Lene Krüger Schade har i mere end 2 år

sammen med den nuværende pastdistriktspræsident

Andrea Welzel og Else K. Frost arbejdet

på at få startet en klub i Blokhus.

Det er nu lykkedes, og klubben er en realitet

med 17 medlemmer inklusiv den 1. præsident

Else. Lene er klubbens gudmor.

Charterfesten blev holdt i Blokhus, og der var

gæster fra hele landet. Der var repræsentanter

fra Inner Wheel Danmark, distriktspræsident

og pastdistriktspræsident fra distrikt 44, Board

Director Annelise Andersen og gæster fra naboklubberne

i Nordjylland. Derudover havde

den nye klubs medlemmer deres ægtefæller

med, og fadderklubben Sindal var mødt talstærkt

op.

Det var en meget højtidelig, festlig og hyggelig

aften absolut i Inner Wheels ånd. Alles

opmærksomhed var rettet mod de nye medlemmer.

Der blev holdt taler af mange af deltagerne,

og den nye klub fik en festlig fødselsdagssang

fra Sindal IW klubs medlemmer.

Endnu engang stort tillykke til Blokhus.

Annalise Larsen

Nationalrepræsentant


Tak fra Blokhus IW

Kære Inner Wheelere

Vi er 17 piger i den nye Blokhus Inner Wheel

klub, som alle gerne vil takke for den fine

modtagelse vi har fået overalt i Inner Wheel

regi.

Tak for al den hjælpsomhed vi har fået fra jer,

som har været en del af den proces det er at få

gang i en ny klub.

Der deltog 61 personer i vores charterfest.

Tak til jer alle. I var medvirkende til en spændende,

højtidelig og festlig aften.

Aftenens højdepunkter var overrækkelse af

charterbrev, præsidentkæde og optagelse af

16 nye Inner Wheel medlemmer.

Vi glæder os til mange dejlige møder og positive

oplevelser i Inner Wheel.

På klubbens vegne

Else Kok Frost.

17


18

Kunst i påsken 2013

Innerwheel Frederiksberg er i 2013 i

samarbejde med Rotaryklubberne på

Frederiksberg i fuld gang med at arrangere

kunst i påsken med fernisering den 27.3

og netauktion hos Lauritz.com den 6. april

2013.

Mere end 100 kunstnere donerer kunstværker

til støtte for et humanitært projekt

i Kenya.

Naro Moru Disable Children’s home.

Det er et behandlings og genoptræningshjem

for børn i alderen 2-18 år. Drengene

og pigerne kommer fra hele Kenya med

fysiske handicap, der kan afhjælpes med

lægelig og fysioterapeutisk indsats. Børnene

får herved muligheder for en bedre og

normal tilværelse frem for den isolation de

ellers ville blive udsat for. Hjemmet drives

af italienske nonner og kan huse 90 indlagte

børn.

Mindst 2 gange om året kommer et frivilligt

hold ortopædkirurger fra Genova, Italien

til hjemmet og foretager de nødvendige

operationer.

Hjemmet beskæftiger fysioterapeuter,

sygeplejersker, børnehavepædagoger, ortopædskomager

og ikke mindst reserve

mødre for børnene. De større børn går i

skole ved siden af hjemmet.

Frederiksberg Rotaryklubber/Innerwheel

vil bistå hjemmet ved at etablere et solcelleanlæg

som vil sikre Institutionen regelmæssig

strømforsyning ikke mindst til

operationsstue og værksted samt bistå med

at udbedre badefaciliteter til børnene.

Sister Silvia og Sister Veronica viser en sovesal

frem for Cathrine Kimathi, præsident

for Meru Rotaryklub.

5 stipendiater fra Bweranyangi Girls High

School besøger Busheney Rotary Club,

hvor de modtager deres stipendiater.

Billeder fra Kunst i Påsken giver Liv i

2011 til fordel for projekt i Uganda.

Auktion hos Lauritz.com og lotto gav

185.676. I alt gav selve indsamlingen kr.

241.009,00 som blev sendt til Uganda.

Rotary Frederiksberg samarbejder med

Maru Rotary Club, der ligger tæt ved

hjemmet.

Læs mere om projektet på

www.kunst-i-påsken.dk

Grethe Hansgaard, Frederiksberg IW


Nørresundby IW 50 år

I anledning af Nørresundby Inner Wheels

50 års jubilæum, ønskede mange af

klubbens medlemmer at blive optaget i

Christian Den Fjerdes Laug

Onsdag den 9. maj 2012 kl. 10 mødtes vi

med medlemmer af laugets styrelse foran

Duus Vinkælder der ligger i Jens Bangs

Stenhus, Aalborg.

I en lang række, med højre hånd på den

forangåendes venstre skulder, gik vi med

musikledsagelse ”slangeturen” rundt om

Stenhuset og Det Gamle Rådhus til Laugstræet,

som blev behørigt vandet med mjød,

videre til Stenhusets bagdør som vi alle

havde fået nøgle til, og ad Laugets ”hemmelige

løngang” ind i Duus´ Vinkælder.

Optagelsesceremonien er festlig og har

været uændret igennem alle årene. Traktementet

består altid af 2 røde pølser med

brød og et glas øl. Seancen tog et par timer,

hvor sang vekslede med optagelses ceremonier

og festlige indslag fra Laugets styrelsesmedlemmer.

Efter en hyggelig formiddag,

takkede vi for den ære det var, at

blive optaget som medlemmer og gik hjem

en god oplevelse rigere.

Lidt om Christian Den Fjerdes Laug

Lauget blev stiftet den 16. december 1942

i Duus´ Vinkjælder i det prægtige renæs-

sancehus Jens Bangs Stenhus. Det skete i

en for Danmark særdeles mørk tid, midt

under Anden Verdenskrig og den tyske besættelse.

Besættelsesstyrkerne fandt stort behag i

den stemningsfulde og hyggelige vinkælder

og besøgte den i stort tal. Dette harmede

naturligvis byens borgere og for at skabe et

fristed for ”sande danskere”, stiftede man

Christian Den Fjerdes Laug og erklærede

vinkælderen for et klublokale, hvortil kun

medlemmer af Lauget kunne få adgang

mod fremvisning af et medlemskort. Såvel

de tyske som de danske myndigheder måtte

godkende de meget specielle vedtægter

og regler for medlemmerne.

Selvom Laugets egentlige formål var opfyldt

i og med Danmarks befrielse i maj

1945, fortsatte Lauget på opfordring fra

byens styre sin virksomhed for på Aalborg

Bys vegne at give også byens særlige gæster

denne specielle form for velkomst.

Samtidig blev der åbnet mulighed for, at

også andre end danskere kunne optages

som medlemmer.

Lauget er opkaldt efter kong Christian

den Fjerde, da det er sandsynligt at kongen

hjalp sin gode ven Jens Bang med tegninger

og praktisk hjælp, ved byggeriet af

Stenhuset i årene 1624-25.

Christian Den Fjerdes Laug har nu i 60 år

budt adskillige gæster særligt velkommen

til Aalborg.

På vegne af jubilæumsudvalget

Gerda Andersen, Nørresundby IW

19


20

Dåseringe igen, igen

Nogle af jer kan måske huske historien om

min ”dåseringekæreste”, Hans Otto. Forleden

kom han forbi med endnu nogle bæreposer

med ringe.

Han skrev:

”Kære Lis.

I 2012 sluttede vi med 946.700 dåseringe.

Her er 27.500 i alt 974.200”.

Hans Otto bor i nærheden, og jeg har lovet

ham og hans kone champagne, når de har

samlet 1 million ringe.

Jeg har kendt Hans Otto i ca. 3 år, og jeg vil

skynde mig at sige, at det ikke er ham og

hans familie, der drikker det hele. Sct. Georgilderne,

Rungsted Bådelaug, hjemmehjælpere

samt ikke mindst en ældre veninde, der

arbejder hos en købmand ved samlebåndet,

hvor man afleverer tomme dåser og flasker,

er flittige leverandører.

Alle ringe er scannet med en magnet. Udover

at samle dåseringe holder Hans Otto og hans

kone Vibe hvert år julestue, hvor de serverer

hjemme-lavet gløgg og æbleskiver og sælger

deres hjemmelavede julepynt.

Jeg deltager naturligvis og har her fået mulighed

for at sige tak til nogle af de mange

engagerede mennesker, der bidrager. Det siger

sig selv, at jeg holder Hans Otto opdateret

om nyheder på ”dåseringefronten”.

Han er spændt på at læse om turen til

Thailand. Nu glæder jeg mig bare til at få de

sidste ca. 25.000 ringe, så proppen kan knalde.

Skønt der findes så mange engagerede

mennesker – og det helt uden tilknytning til

Inner Wheel.

I D47 har vi netop fået et nyt afleveringssted

for ringene: ”Uniscrap” i Gladsaxe. Jeg afleverede

100 kg i begyndelsen af januar. Som

den første på kontoret mødte jeg Hanna Juel

Jensen fra Gribskov IW.

Hun kom med 65 kg. 165 kg á kr. 5 = kr. 825

i kassen fra Charlottenlund IW og Gribskov

IW.

Det var i øvrigt helt ukompliceret at aflevere

ringene, og der var kontant afregning.

Lis Topholm

Charlottenlund

Inner Wheel Nyt

ønsker jer en god påske


22

Diso 45

Som tiden dog går – ja

det er en floskel, men

forhåbentlig tænker

vi dermed, at tiden er

gået godt.

Den fine titel af DISO

har jeg nu kunnet

smykke mig med i

næsten syv måneder,

og hvad har jeg så brugt muligheden til?

Som adskillige sikkert kan huske fra efterårsdistriktsmødet,

proklamerede jeg – efter forslag

fra vores meget aktive distriktspræsident

– at ville arbejde på en idébank til fremtidig

glæde for alle interesserede.

I den forgangne periode har jeg fået svar fra

17 klubber; men for at fuldstændiggøre listen

fandt jeg ældre indberetninger, som jo også

er ideer! Det der har interesse er især to ting:

hvordan skaffer man midlerne, og hvem er

de heldige modtagere. Beløbene er indberettet

forskelligt, da nogle talte den pligtige

årsindsamling med, mens andre undlod det.

Men en samlet donation fra de 23 klubber i

Distrikt 45 ligger omkring 160.000 kr. – fordelt

lokalt og nationalt. Det er ikke så ringe!

Råd til bedRe maRkedsføRing

få mere ud af dine reklamekroner!

fra første idé over stilsikker kreativitet til den

færdige kampagne:

Vi inviterer dig til at teste vores kompetencer og samtidig få

en vurdering af, hvordan du optimerer dit markedsføringsbudget.

Vi vil gerne være med til at udvikle din virksomhed

Kontakt os og kom videre!

Indberetningerne fra IW-fødselsdag, gode

foredrag eller besøg plus venskabsklubber

kommer på en liste for sig. Det hele vises

på forårsdistriktsmødet, hvis tiden er til det.

MEN vigtigst: det kommer til at ligge på distriktets

hjemmeside.

Som et nyt initiativ mødtes vi 5 DISO´er i

Kolding i januar måned. Formålet var at forenkle

og ensrette indberetningsskemaerne.

Tiden var godt givet ud, da vi nåede vort

mål. Det fælles forslag har nu været til behandling/orientering

i Rådet.

Hvad angår Nordisk Rally har jeg sendt ud til

ISO´erne, og der ligger dokumenter på hjemmesiden.

Husk tilmelding senest 30. marts!

Til sidst kan jeg ikke undlade at rose vores

præsident for at kunne samle ca.100 innerwheelere

fra distrikt 45 til Kreativ Søndag på

Hammerum Fri- og Efterskole – velvidende

at det er afsluttet, når dette blad udkommer!

Mange 2013-hilsener Sofie Munk DISO 45

NB: Husk ISO´er distrikt 45 møde i Brande

den 18. april.

Grevetoften 3 . 2670 Greve

Telefon 4341 0010

info@lundstrom-partners.dk

www.lundstrom-partners.dk


Internationalt Inner Wheel År 2013!

I år kan vi ikke klage

over, at der ikke er

internationale begivenheder

nok i Inner

Wheel.

Måske skal vi tænke

over at blive lidt bedre

til at gøre brug af tilbuddene.

Vi har i distrikt 47 efterhånden opbygget et

tættere samarbejde med svenskerne, som en

naturlig konsekvens af at Øresundsregionen

generelt er rykket tættere sammen.

Bortset fra, at jeg som altid var til Malmø´s

Modeopvisning i slutningen af marts, har

jeg med distrikt 47´s bestyrelse været til et

samarbejdsmøde hos distrikt 239´s distriktsbestyrelse

i Malmø i slutningen af oktober

og med nogle klubkammerater fra Charlottenlund

I.W. til Lund Inner Wheel´s Lucia

fest den 6. december. Vi har også i Charlottenlund

inviteret Lund I.W., som er vor venskabsklub,

til vor skovtur i midten af maj.

Disse møder giver nye impulser, og vi kan

også mærke, at svenskerne er meget positivt

indstillet over for kontakt til Danmark.

Til Østersøtræffet er der også fin opbakning

fra de inviterede svenske distrikter.

Selv om der bliver flere deltagere her i Danmark

til ”Bridging the Baltic Sea” end der

var til træffet i Rostock, er det dog færre end

forventet. Dette har medført, at vi nu med

max. 80 personer kan være i det pragtfulde

gamle hovedhus, hvor vi disponerer over

hele huset. Slotsturen om lørdagen er udvidet

med besøget på Karen Blixens Museum, og

bliver dermed den eneste tur. Selv om deltagerantallet

så slutter ved 50 personer, har det

den fordel, at man kan blive sammen.

Den næste spændende begivenhed er ” Rally

Charlemange Trento & Dolomiti 2013” i Italien.

Hvert 3. år mødes Inner Wheelere i et

værtsland, der engang har tilhørt ” Det Hellige

Romerske Rige”.

I år er det Trento Castle Inner Wheel Club,

der af det Italienske Nationale Råd, er blevet

udvalgt til at organisere rallyet, der finder

sted fra den 6. til den 8. September, og er den

12. i rækken.

For 3 år siden blev det holdt i Montreux, og

det var en hel fantastisk oplevelse, som jeg

meget gerne forsøger at gentage i år.

Næste Perle på snoren er ”Nordisk Rally” fra

den 13. til den 15. september i Sundsvall i

Sverige. Det er ikke et tilfælde, at svenskerne

har valgt dette område, som har noget af den

smukkeste natur, de kan byde på. Jeg selv har

som barn boet 3 år i Kramfors og Härnösand,

og har allerede annonceret et evt. gensyn hos

gamle legekammerater, jeg stadig har kontakt

til.

Er man lidt fleksibel med dagene, kan man

flyve til Sundsvall / Härnösand´s lufthavn via

Stockholm for ca. kr. 2000.- med Bravo fly,

hvorimod SAS er noget dyrere især omkring

Week-enden.

Alice Waldner

DISO distrikt 47

23


24

Inner Wheel Distrikt 47 afholder

Sommertræf i Rågeleje 2013

på Restaurant Søstjernen

Rågelejevej 155, 3210 Vejby

Rågelejetræf er åbne for alle Inner Wheel medlemmer med gæster.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

Tirsdag den 9. juli 2013 kl. 12.00 v/Charlottenlund Inner Wheel Klub

Tirsdag den 16. juli 2013 kl. 18.30 v/Frederiksværk Inner Wheel Klub

Tirsdag den 23. juli 2013 kl. 12.00 v/Virum Inner Wheel Klub

Tirsdag den 30. juli 2013 kl. 12.00 v/Frederiksberg Inner Wheel Klub

Der serveres en let frokostret samt kaffe. Drikkevarer er for egen regning.

Der vil efterfølgende blive udsendt program for de enkelte møder,

der også vil kunne læses på Distrikt 47´s hjemmeside

http://distrikt47.innerwheel.dk

Pris kr. 175,00

Tilmelding:

Navn, klub, samt hvilken dato tilmeldingen er til - sendes til Lise Winther,

e-mail: Lise@winther-as.dk evt. mobiltelefon 20 43 82 02,

senest fredagen før mødets afholdelse.

Tilmeldingen er bindende.

Vi glæder os til at se jer i Rågeleje

Inner Wheel Distrikt 47, Lise Winther, pastdistriktspræsident


Informationer fra Nat. Rep. Annalise Larsen

Constitution 2012 på dansk.

Den engelske Constitution and Handbook

2012 ligger nu på hjemmesiden i dansk udgave.

Valg af internationale bestyrelsesposter

(Officers)

Der er sidst i marts måned deadline for at

stemme på personer til de internationale

bestyrelsesposter også kaldet Officers. Alle

klubber skulle have modtaget stemmesedler.

Hvis ikke det er tilfældet, så kan I nå at

kontakte distriktssekretæren eller England

(H.Q.s) direkte for at få en ny stemmeseddel

tilsendt eller gå på den internationale

hjemmeside. Stemmesedlerne kan ses på

www.internationalinnerwheel.org/IIW-

Official-Documents. Der findes desuden

en vejledning i, hvordan man printer stemmesedlerne

fra hjemmesiden.

Det er vigtigt at vi alle sender vore stemmer

for at vise, at vi er interesserede i,

hvem der sidder på posterne og ikke bare

er ligeglade med, hvad der sker internationalt.

Vi vil jo også gerne have respons, hvis

det var en af vore egne.

Vi ved, at der er klubber, som ikke har

modtaget stemmesedler. Der kan ske fejl

alle steder, men det kan også være os selv,

som ikke har fået sendt de rigtige oplysninger

om f.eks. klubsekretærens adresse eller

navn. Det er vigtigt, at alle sender navne

på de nye bestyrelser over til England

(H.Q.s), også selv om der er gengangere

på posterne.

Ændringsforslag til de internatonale

love (Constitution) til drøftelse på Convention

2015.

Ændringsforslag til de internatonale love

(Constitution) eller andre forslag til drøftelse

på Convention 2015 skal være sendt

til England senest den 1. november 2013

(18. måneder før Convention 2015).

WWW.Internationalinnerwheel.org

Den internationale hjemmeside er et besøg

værd. I vil opdage mange interessante

oplysninger om Inner Wheel aktiviteter

i hele verden. Alle - også Inner Wheel i

Danmark - kan sende billeder og videoer

til England til hjemmesiden for at fortælle

historier om IW i Danmark. Der efterspørges

hele tiden nyheder fra hele verden.

Gode indslag sendes til

admin@internationalinnerwheel.com

Att. Administrator Elaine Hathaway.

Vigtige datoer

2. marts 2013 D45 Forårsdistriktsmøde i Ringkjøbing IW

9. marts 2013 D46 Forårsdistriktsmøde i Ejby IW

9. marts 2013 D47 Forårsdistriktsmøde i Taastrup IW

16. marts 2013 D44 Forårsdistriktsmøde i Thisted IW

16. marts 2013 D48 Forårsdistriktsmøde i Sorø IW

30. maj 2013 D46 Træf for kommende klubbestyrelser – i Middelfart

3. juni 2013 D44 Distriktskædeoverrækkelse i Bjerringbro IW

8. juni 2013 D48 Distriktskædeoverrækkelse i Ringsted IW

9. juni 2013 D47 Distriktskædeoverrækkelse i Frederiksberg IW

11. juni 2013 D46 Distriktskædeoverrækkelse i Odense IW

13. juni 2013 D45 Distriktskædeoverrækkelse og instruktionsmøde i Brædstrup/Ry IW

22. juni 2013 Nationalkædeoverrækkelse i D 44 i Aars IW

25


26

Velkommen til nye medlemmer

Distrikt 44 Blokhus Dorthe Behrndtz Bay

Helle Bernth

Anne-Dorthe Christensen

Lisa Ann Danielsen

Karin Guldager

Mona Bislev Guldager

Malene Jacobsen

Margith Jensen

Lone Andreasen Kok

Jonna Nielsen

Janne Olesen

Hjørdis Ósbjørnsdóttir Olsen

Ynett Pickering

Kirsten Sohrt

Lise Lotte Bach Wiemer

Helle Aarestrup

Brønderslev Jytte Marie Andersen

Birgit Hjortlund

Frederikshavn Dorthe Nelleberg Hansen

Anemette Noe Larsen

Ingeborg Thusgaard

Hjørring Britt Hove Christensen

Karin Svenningsen Christensen

Karin Grøndahl

Rebild Ingelise Brandt

Rønde Anna Pirk Christiansen

Sindal Birthe Andersen

Skagen Alice Andreasen

Anne Madirazza

Thisted Lise Dueholm

Torshavn Hanne Petersen

Sonja Oyrabø Petersen

Viborg Sussi Abildtrup

Bodil Røntved Spanggaard

Viborg-Asmild Helle Andersen

Hanne Liseborg

Tove Raun

Aalborghus Jenna Rosenqvist Ibsen

Tine Høg Sørensen

Distrikt 45 Brande Kamma Bundgaard

Brædstrup-Ry Nina Fritsdal

Esbjerg Karin Christiansen

Hammel Konni Knudsen

Holstebro Birthe Høimark Poulsen


Distrikt 46 Assens Sigrid Margrethe Benediktson

Irene Vedel

Ejby Margit Pedersen

Kolding Marianne Ziegler Kofoed

Aabenraa Liss Hansen

Distrikt 47 Charlottenlund Vibeke Mader

Dragør Hanne Lutz

Distrikt 48 Kalundborg Kirsten Sielemann Jakobsen

Marianne Weikop

Korsør Nor Lotte Christiansen

Vibeke Selchau Poulsen

Næstved Bente Fabricius

Roskilde Stine Hansen

Slagelse Aase Bang Larsen

Karen Schwartz Rasmussen

Sorø Inge Merethe Olsen

Nina Vellage

Stege Anne Nielsen

Dødsfald

Distrikt 44 Bjerringbro Sonja Høegh

Grenaa-Djurs Jane Nielsen

Skive Kirsten Pagter

Distrikt 45 Aarhus Vestre Margith Line Andresen

Distrikt 47 Hillerød Inge-Lise Brandt

København Birthe Lauridsen

Distrikt 48 Karlslunde Annette Damgaard

Nysted Anne Rasmussen

27


ID-nr. 46668

Vigtige oplysninger

Frimærker afleveres til:

Hanne Dahl

Granvænget 20

5700 Svendborg

Returblade sendes til:

Medlemsregistret

Tove Galmstrup Christensen

Engvej 2

8370 Hadsten

Sidste nummer udkommer

Juni 2013

Sidste frist for manuskripter til:

Ansvarshavende redaktør

Søndag den 28. april 2013

More magazines by this user
Similar magazines