Tilsynsrapport Kærbo 2011 Her kan du finde tilsynsrapporten fra ...

vesthimmerland.dk

Tilsynsrapport Kærbo 2011 Her kan du finde tilsynsrapporten fra ...

Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

• Drøftelse med ledelsen.

November 2012

Desuden indgår vurdering af plejecentrets administrative retningslinjer samt forholdene for

beboerne på fællesarealer.

6 Bedømmelse

Tilsynet arbejder med 28 målepunkter i forhold til pleje og omsorg samt 13 målepunkter i

forhold til medicinhåndtering. Alle besvares med enten ja eller nej. For hvert målepunkt er

der mulighed for bemærkninger.

De i alt 41 målepunkter vedrører dokumentation, observation og interview med beboere og

medarbejdere. Disse målepunkter besvares alle for hver enkelt borger, som indgår i tilsynet.

Tilsynsresultatet er baseret på tilsynsførernes faglige vurdering.

Administrative retningslinjer består af 5 områder. De temaer, der indgår, vurderes ud fra Lov

om Retssikkerhed, Sundhedsloven, Lov om Magtanvendelse samt interne retningslinjer.

Vurderingsresultatet beror på et kvalitativt grundlag.

Forholdene på fællesarealer vurderes i forhold til 5 målepunkter. Den kvalitative vurdering og

resultatet heraf baseres på interne retningslinjer og god faglig standard.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Afdelingschef

Finn Bernhard

Seniorservice

7

More magazines by this user
Similar magazines