Tursejleren - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Tursejleren - Danske Tursejlere

TurSejLerTrÆf 2009

Så går det igen løs med tursejlertræffene. Det sker i år i: Nykøbing

Mors, Hou, Skælskør og Holbæk. Det bliver de 4 steder,

hvor der i år sker ting og sager. Meld dig til her på siden.

Efter sidste tilmeldingsfrist vil du få tilsendt program med angivelse

af de specielle aktiviteter, der gælder netop der, hvor du/I har tilmeldt

jer. Prisen med morgenmad lørdag og søndag samt fællesspisningen

lørdag aften er kr. 185,00. Børn under 15 år er selvfølgelig

stadig gratis med.

Arrangementerne starter fredag aften med fælles medbragte madkurve.

Ankomst vil være omkring kl. 17.00 med efterfølgende standerhejsning

og en velkomstdrink.

Lørdag startes med fælles morgenmad og fulgt op med en del

spændende aktiviteter i løbet af dagen. Der er fællesspisning lørdag

aften. Dette måltid, sammen med den levende musik der spiller op til

dans, er med i de kr. 185,00.

Søndag morgen er der fælles morgenbord med efterfølgende skippermøde

og hjemsejlads.

Brug venligst nedenstående tilmeldingsblanker for at tilmelde jer.

Der er centraliseret tilmelding, hvorfor tilmelding til lokalområderne

ikke vil blive accepteret.

Vi glæder os alle

i Tursejlerudvalget

og de arrangerede

klubber til at møde jer.

Med venlig hilsen

Villy U. Johansen

Tursejlerudvalget.

Arrangementerne finder sted på følgende tidspunkter:

Nykøbing Mors d. 12.-13.-14. juni tilmelding senest d. 22. maj

Hou d. 5.-6.-7. juni tilmelding senest d. 18. maj

Skælskør d. 5-6-7. juni tilmelding senest d. 18. maj

Holbæk d. 12.-14. juni tilmelding senest d. 22. maj

TILmeLDING

Tilmeldingen er bindende, og den skal være Tursejlerudvalget i

hænde senest den dato, der er opgivet for det træf, du ønsker at

deltage i. Fax eller e-mail kan også bruges ved tilmeldingen.

Vi ønsker at deltage i DTs sejlertræf i 2009 følgende sted (sæt X)

■ Nyk. Mors fredag den 12. til 14. juni 2009

■ Hou fredag den 5. til 7. juni 2009

■ Skælskør fredag den 5. til 7. juni 2009

■ Holbæk fredag den 12. til 14.juni 2009

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.nr.: Mobil nr.: E-mail:

Bådnavn:

Hjemsted:

Vi ankommer fredag den / ca. kl. lørdag den / ca. kl.

Antal voksne: antal børn:

Sendes pr. post til: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197a, 5600 Fåborg.

Eller pr. e-mail til: bente@tursejleren.dk

22

www.tursejleren.dk

meDLemSkaB

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to

måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab:.Hvis din klub beslutter sig for medlemskab

af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem

en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i årlig

kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun kr.

285,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 138 klubber, som

nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer:. Som enkeltmedlem betaler du kr.

335,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene.

Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis

klub ikke er medlem af DT.

Bladmedlemskab:.185 kr.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

I hvilken havn ligger din båd?

Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring

Jeg er medlem i DT. Evt. medl.nr:

Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis: ja nej

Bådfabrikat:

Bådlængde: m fod

Byggeår: Topfart i knob:

Forsikringssum kr. :

Byggemateriale: Glasfiber stål træ andet

Bådtype: Mast og sejl Motorbåd Andet

Indenbords motor/fast skrue

Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev)

Påhængsmotor

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til:

Danmarks.Tursejlerforenings.Sekretariatet..

Odensevej 197 A, 5600 Faaborg

Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk

More magazines by this user
Similar magazines