Download Køresporten nr. 1 2007.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download Køresporten nr. 1 2007.pdf - Karetmager.dk

Dansk Køre Forbund

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

e-mail jens@get vet.dk

Allerførst et rigtigt godt nytår til alle efter den

snefri julepause. Jeg har heldigvis været en lille

smuttur i Norge og har oplevet både frostvejr og

sne. Kanekørsel blev det ikke til, det var for dyrt

(400 kr. pr. næse for en time i skridtgang). Men

idyllisk var det.

Ud efter juletræet

Det år, der er gået, har været forbavsende roligt

for forbundet. Fred og fordragelighed og ingen

skærmydsler, der har tæret på lysten til at gøre

organisationen endnu bedre. Selv Hovedbestyrelsesmødet

forløb uden gnidninger til trods for de

historisk mange forslag, der var kommet ind, og

som alle blev vedtaget enstemmigt. En stor tak til

forretningsudvalget, der havde lavet et grundigt

forarbejde med de indkomne forslag, så de var

spiselige for Hovedbestyrelsen.

Desværre valgte forbundets sekretær at trække

sig tilbage efter mange års tro tjeneste for at hellige

sig det store arbejde, han har som kasserer i

DKS. Hovedbestyrelsen valgte at slå kasserer- og

16 Køresporten 1· 007

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop, tlf. 7586 577,

holst.irming@mail.dk

sekretærposten sammen, fordi der er så mange

berøringsflader de to poster imellem, så Anette

Holst fik udvidet sit arbejdsområde.

Inge Luise Ratzow valgte at trække sig tilbage

fra sin post som formand for Uddannelsesudvalget,

og i hendes sted valgtes Amanda Justesen,

DKS. Dette udvalg har senere konstitueret sig

med Pia Skar som formand.

Også Ole Wistrup fra Brugskørselsudvalget

havde valgt at gå ud af sit udvalg. I hans sted indvalgtes

Judith Kofoed, TKS.

Det står omtalt andet steds i bladet, hvilke forslag,

der blev vedtaget på HB-mødet, men det skal

fremhæves, at fremtiden i hestevognskørsel blev

fremtidssikret, da det foreløbige Juniorudvalg blev

gjort permanent.

Hovedbestyrelsen viste endnu mere fremsyn, da

den gav FU tilladelse til at arbejde videre med tankerne

om at nedsætte et breddeudvalg til at tage

sig af forbindelserne til alle de, der kører med hest

og vogn, men som måske ikke har helt det samme

konkurrencegen som dem, der kører åbne stævner.

Det kan ikke understreges kraftigt nok, at alle

På tur efter juletræ. Foto: Jens Svenningsen.

More magazines by this user
Similar magazines