- På tværs af generationer - Svendborg kommune

svendborg.dk

- På tværs af generationer - Svendborg kommune

2009

- tværs

af generationer

Nr. 1 · januar 2009 · 7. årgang


Udgivet af:

Svendborg Kommune

Rådhuset, Ramsherred 5

Bladet fås på cd.

Ring 6223 3020

Kan også ses på

www.svendborg.dk

Vælg borger, kultur og fritid,

ældreaktiviteter

Redaktion

Birgit Pedersen (ansvarsh.)

Tlf. 6223 3020

birgit.pedersen@svendborg.dk

Birgit Jensen

Tove Tang Thomsen

Hans Jørn Hansen

Margit Lolk

Britta Koch

Marianne Mølsted

Forside

2B fra Sundhøjskolen sammen

med Keld Mølsted, John Månsson

og lærer Birte Hansen - i forbindelse

med børnekulturstafetten

Næste nummer udkommer

Uge 34 2009

Sidste frist for indlæg:

1. juni 2009

+ ugeavisen onsdag 22. april

Oplag

12.800 stk.

Lay-out

Tegnestuen1.dk

post@tegnestuen1.dk

Tryk

TrykTeam

Grønnemosevej 13

5700 Svendborg

Tlf. 6221 3721

Annoncer

D3-Reklame a/s

Tlf. 6254 1708

post@d3-reklame.dk

S. 4

Hvor kommer du fra?

S. 15

Forebyggende

hjemmebesøg

Billedfrise s. 6 - 10 og s. 15 - 21

fra Apoteker Buch arrangementer

Kære læser ....................... s. 3

Hvor kommer du fra? .... s. 4

Jubilæum ......................... s. 6

Skattejagt for børn .......... s. 8

Borgermøde..................... s. 10

Det sker i Svendborg ...... s. 11

Indholdsfortegnelse

S. 6

Svendborg FritidsTeater

Jubilæum

S. 18

Søren Lolk

Hjemmebesøg ................ s. 15

L´hombre ......................... s. 16

Senioridræt (60+) ............ s. 17

Søren Lolk ....................... s. 18

Synger på sidste vers ...... s. 22

Hvem tager sig af hvad ... s. 23


Kære læser

Hver især kan vi meget

– sammen kan vi mere og så er det MEGET sjovere

Af BiRGiT PeDeRSen

Også 2008 var for mig en bekræftelse

på, at dette er rigtigt. 2008 har

været præget af mange aktiviteter

tværs. Min kollega Birthe Bergmann

har startet hold i tidligere

egebjerg og Gudme kommuner

med styrketræning for ældre, og der

er etableret ældreidræt for mindre

mobile i Gudme. Alle steder er aktiviteterne

kommet godt i gang med

god opbakning og samarbejde med

borgerne i lokalområderne.

Der har også været mange arrangementer

– ikke mindst i forbindelse

med de ekstra tilbud som midler

fra Apoteker Buchs Mindefond har

givet mulighed for. Mange lokale

kræfter, foreninger og frivillige

privatpersoner har været involveret

i disse arrangementer. Alt sammen

Værd at vide:

Impulser omdeles

automatisk til alle

pensionister i

kommunen og...

2009

- tværs

af generationer

oplevelser, der har udbygget samarbejde

og netværk på tværs. Du kan

i bladet se mange billeder fra disse

arrangementer.

Du kan også læse om og se billeder,

der viser samarbejde på tværs af

generationer – mellem ældre og

børn. et emne som vi vil arbejde

meget mere med i 2009. Jeg er med

i en gruppe, der sammen med borgere,

og på tværs af forvaltninger,

ønsker at sætte fokus på de mange

oplevelser og muligheder der er, når

vi arbejder på tværs af generationer.

eller kulturer for den sags skyld.

Artiklen om den vietnamesiske

social- og sundhedshjælper Thi Vo

er livsbekræftende læsning, der også

viser lidt om, hvad vi kan lære af andre

kulturer for eksempel i forhold

til den måde, vi behandler ældre på i

Nr. 1 · januar 2009 · 7. årgang

Personer mellem 60- og folkepension kan få

bladet ved at tilmelde sig ordningen, der er

gratis. Så hvis du kender nogen mellem 60-65

år som ikke får impulser, kan du hjælpe med at

gøre dem opmærksom på impulsers eksistens.

De kan tilmelde sig ordningen ved at udfylde en

tilmeldingsblanket i Borgerservice eller ved at

kontakte ældrekonsulent Birgit Pedersen

på tlf. 6223 3020

vores samfund. Derfor er det dejligt,

at der kommer stadig flere danskere

med anden etnisk baggrund i ældreplejen.

Vi har meget at lære af hinanden

– hvis vi vil og tør gå i dialog. Søren

Lolk udfordrede sin samtid. 2009

har sine udfordringer. Til os hver

især - og til os som samfundsborgere.

Lad os bruge dem – til fælles

bedste.

Godt nytår

Birgit Pedersen

ældrekonsulent

Hold øje med Ugeavisen i

uge 17 – her er der Nyt fra

Impulser

Impulser 1/09

3


Af BiRGiT JenSen

Det stod ikke skrevet ved

Thi Vo`s vugge, at hun en dag

skulle slå sig ned i Danmark

og blive social- og sundhedsmedhjælper.

For at høre lidt

om, hvordan det er gået til,

aftalte Impulser at møde hende

hos 86-årige Johannes Pedersen,

som er en af dem, der modtager

hendes hjælp.

Det var i 1992 Thi Vo kom til Danmark

sammen med sin far. Hendes

bror boede allerede i Danmark. Han

var kommet hertil som bådflygtning

i 1983, men nu ville han gerne have

familien hertil, og det lykkedes gennem

en familiesammenføring.

De første år i Danmark

Jeg vil gerne lære hele tiden, siger

Thi Vo. i Vietnam havde jeg taget

det, der svarer til niende klasse, men

måtte stoppe skolegangen, da min

4 Impulser 1/09

mor døde, for så havde min syge far

brug for min hjælp derhjemme.

i Danmark kom jeg hurtigt på

sprogskole for at lære dansk. først

i Møllergade – senere på kurser på

Byskolen. Det blev til tre år, før jeg

kunne begå mig på sproget. nu var

der mulighed for at lære mere, og

jeg meldte mig til VUC. Der fik jeg

undervisning i matematik, dansk,

engelsk og tysk og fik gode karakterer.

Med den baggrund fortsatte jeg

på Handelsskolen, hvor det blev til

en god eksamen efter to år. Jeg ville

gerne uddanne mig som kontorassistent,

men det var umuligt at finde

en læreplads.

Færdiguddannet social- og

sundhedshjælper

Jeg ville gerne arbejde uden for

hjemmet, og fik så mulighed for at

komme i praktik på et plejehjem,

men der blev jeg ikke godt modtaget.

i Vietnam er der også plejehjem,

men det er kun for velhavere. Det

er meget dyrt og altså ikke for folk

i almindelighed.

Alligevel blev det til en uddannelse

i det erhverv. i 2006 blev jeg færdiguddannet

som social- og sundhedshjælper.

Det falder naturligt for

vietnamesere at drage omsorg for

andre mennesker, især ældre, som

Hvor kommer

du fra?

– kom fra Vietnam for 16 år siden

sammen med min far

vi respekterer på en anden måde

end danskere gør. Vi respekterer

deres viden og livserfaring, og mener

”at de må vide bedre”, for de

har oplevet mere. Vi har også lært

hjemmefra, at man ikke skal blande

sig i andres ting.

for det meste bliver jeg godt

modtaget i hjemmene, men der

er nogle, der er afvisende overfor

os, der ikke er født i Danmark. Så

siger jeg: ” Jeg er kommet for at

hjælpe dig – ikke for at genere dig”.

Alligevel sker det, at jeg bliver

smidt ud. nogle siger: ”Jeg kan ikke

forstå, hvad du siger”, men det er

vist bare en undskyldning.

Heldigvis er der mange, der er glade,

når jeg kommer. når jeg har været

på ferie og starter jobbet igen, hører

jeg tit ”hvor er jeg glad for at se dig”.

Det varmer. Desværre møder jeg

mange ensomme mennesker, som

sjældent får besøg.

i den gruppe, hvor jeg arbejder, er

jeg blevet modtaget godt. Vi kommer

fra mange forskellige verdensdele;

men vi prøver alle sammen at

have hjertet med på arbejdet.

Sammenhold

Vi, der oprindeligt er kommet fra

Vietnam, har et stærkt sammenhold.

er der nogen, der trænger til

økonomisk hjælp, f.eks. ved sygdom


eller dødsfald, så samler vi penge ind og støtter så

godt, vi kan, ligesom vi også personligt

støtter dem, der har behov for det.

i Vietnam er der altid nogen, enten familie, venner

eller naboer, der hjælper, hvis der er hjælp behov

– man bliver ikke ensom, som nogle gør i Danmark.

Dansker?

Om jeg er blevet dansker? - Både ja og nej. Jeg har

fået dansk indfødsret og mine to sønner, Hong på 14

år og Son på 12, er begge født i Danmark. Min mand

og jeg blev først gift sidste sommer, men vi havde

boet sammen i mange år, og han er far til begge

sønner. Vi er buddhister og kommer i templet i

Odense. Vi prøver at opføre os som danskere, men

der er en del ting, der skiller. Jeg laver dansk mad

– også derhjemme – men vi har den skik, at der skal

serveres varm mad tre gange om dagen.

Tilbage til Vietnam?

Ja, det kunne være dejligt at komme til et varmere

land; men det bliver svært at forlade Danmark,

blandt andet fordi vore sønner er født og opvokset

her. Deres kammerater er danske, men de har flere

gange været med os i Vietnam for at besøge familie.

Sproget kan de også, så de føler sig ikke helt fremmede,

når de kommer derned. Jeg mener, at det er

vigtigt, at de kender deres – og vores – baggrund.

Navn: Thi nghiep Vo

Alder: 36 år

Stilling: Social- og sundhedshjælper

Gift med: Van Tam nguyen

To sønner: Hong, 14 år og Son, 12 år

Religion: Buddhist

Hun er en perle!

Senere taler vi med fhv. postbud, Johannes Pedersen,

som tidligere arbejdede fra fredensborg Postkontor.

Han har boet på Sydfyn i mange år, deraf ni år på

Thurø. Han bor alene og har meget lidt familie – og

slet ingen på fyn. Han har for nylig været meget syg,

og har svært ved at klare sig alene. Vi spurgte ham

om, hvad han siger til, at han nu får en hjælpende

hånd fra en indvandrer.

Jeg har haft flere danske hjælpere, og de har alle

været søde og rare – men Thi er en perle! Hun er

simpelthen fantastisk. Hun taler et fint dansk, så

jeg har vist ikke tænkt nærmere over, at hun ikke

altid har boet i landet; men der er jo stor forskel på

vores opvækst, så vi har meget at lære af hinanden.

Thi er bare den bedste hjælper, man kan tænke sig

– altid smilende, omsorgsfuld og hurtig til sit arbejde.

LIVET ER VÆRD

AT HØRE PÅ...

FÅ MEST UD AF SAMVÆRET MED ET HØREAPPARAT

LIGE IGE NU

GRATIS DISKRET

HØREAPPARAT

RING OG HØR

NÆRMERE!

HOS OS FÅR DU EN GRATIS

HØREUNDERSØGELSE

- så er du sikret en hurtig behandling!

www.dkhc.dk

CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18

ESBJERG, Strandbygade 15-17

FAABORG, Herregårdscentret 104

HADERSLEV, Storegade 33

HELSINGØR, Hovedvagtsstræde 7

HOLBÆK, Smedelundsgade 43

HORSENS, Allégade 2

KOLDING, Slotsgade 8-12

KØBENHAVN, Esplanaden 24

MIDDELFART, Jernbanegade 75

NYBORG, Nørrevoldgade 33

NÆSTVED, Ringstedgade 27A

ODENSE, Nørregade 71

ODENSE, Rosengårdcentret

SVENDBORG, Vestergade 153

SØNDERBORG, Perlegade 1

VIBORG, Gravene 28

ÅRHUS, Valdemarsgade 32

AABENRAA, Borgmester Finks Gade 4

AALBORG, Maren Turis Gade 5

RING OG BESTIL TID PÅ 70 230 560

Impulser 1/09

5


Svendborgs ganske

særlige familieteater bliver 30 år

Det er mere end 30 år siden ideen til et ganske særligt familieteater med baggrund i

engelsk teatertradition så dagens lys i Svendborg.

Af MARiAnne KJÆR

Det er mere end 30 år siden ideen

til et ganske særligt familieteater

med grund i engelsk teatertradition

så dagens lys i Svendborg.

Vi kaldte teatret Svendborg fritids-

Teater, fordi det tog al vores fritid.

Professionelle ledere og fødselshjælpere

stod bag og tilbuddet var

og er for teatertossede børn, unge

og voksne. for unge musikere,

scenografer, sminkører og andre

kreative, der ligesom spillerne vil

afprøve talent og energi.

Vi, der havde været en lille

teatertrup, som kaldte os “ Det

ambulante Teater”, fordi vi var så

omkringfarende, vovede os ind på

Svendborg Teaters scene med den

første lille musikalske forestilling,

der var et komisk bud på Adam

og evas første sæson som æbleavlere

udenfor eden. Det var en

tid, hvor teaterstykker havde lange

titler og denne hed: Råkostsuite

for ærtebælg og slagkraftigt utøj.

Året efter – i 1979 var vi fast tradition

Svendborg Teater i uge 49

med en eventyrlig juleforestilling

for børn, unge og voksne.

6 Impulser 1/09

Det er blevet til over

100 forestillinger

Gennem årene har geniale musikmænd

- og kvinder, orkestre, lyd

og lysfolk, scenografer og instruktører

afprøvet materiale, talent

eller bare lyst til teater hos

Svendborg fritidsTeater.

Teatrets B & U afdeling:

Svendborg Børne- og Ungdoms

Teater er stammen til det nuværende

B & U teater.

Svendborg Sommerspil, cabareter

og slotsspil gav gennem et årti på

skiftende sommerscener lokale og

turister store oplevelser.

Det er med små og store forestillinger

blevet til over 100 forestillinger

på og udenfor Svendborg Teater.

Vi har netop spillet en jubilæumsudgave

af Peter Bom Mikkelsen og

min “narnia”. Det var de unges fejring

af det 30 års jubilæum. Anden

del af jubilæet er en lille verdensmusical

“ Kære Verden”, som bliver

spillet af veteranerne på Svendborg

Teater den 19. 20. og 21. marts 2009.

Gjorde en forskel

i jubilæumsåret har jeg tænkt på,

hvor mange forskellige mennesker

og generationer, der har arbejdet

på forestillinger, der gjorde en

forskel.

Vi har været der vinter og sommer,

inde og ude, i teatret og på små

kassescener. Vi har startet byens

børneteater. Vi har en performancegruppe

“Borgen”, der går tilbage til

rødderne, både vores og europæisk

teater.

Senior Teatergruppe?

Vi mangler at starte en senior-teatergruppe.

Ældre som spiller seriøst

teater. Måske, når jeg engang bliver

senior, vil fritidsTeater-tanken,

startet af en ung lyd - og dekorationsmand,

Lars Bo Jørgensen, der

ville holde en frøken Kjær hjemme

fra mere teater i england, være en

ring, der smukt sluttes. Hvem ved.

Måske ser Svendborg Senior-teatergruppe

dagens lys. Lars Bo døde

kun fem år efter fritidsteatret var

startet og mit store hus i Valdemarsgade

har siden været til Svendborg

fritidsTeaters rådighed som kostumegarderober,

arkiv, bibliotek, regirum,

mødestue etc. TeatretsHus vil også

fremover have plads og ikke mindst

hjerterum til alle generationer med

lyst og energi til teater.


Musicalen

”Kære Verden”

– spilles for kommunens seniorer

21. marts kl. 15 i Svendborg Teater

Pris: 40 kr. incl. kaffe og kage

Billetter: (400 stk) kan købes i

kultur – og fritidsafdelingen, Rådhuset,

Ramsherred 5, 2. sal

Svendborg FritidsTeater

lader “veteranerne danse” i Jubilæumsforestilling

“Kære Verden” er oversat fra

engelsk af Per Lundsgaard og

Marianne Kjær.

Musicalen er sat i musik af

Jerry Herman. Den bygger

over skuespillet “ Den gale fra

Chaillot” af den franske dramatiker

Jean Giradeaux og foregår

i 1940érne.

Stykket der foregår i krigens tid i

et lille gammelt teater, der kunne

være Svendborgs egen lille perle

af et teater, handler om originialer,

farvestrålende folk og skæve eksistenser

mod en flok kolde, kyniske

pengemænd, der vil sprænge hele

kvarteret Chaillot til atomer, for at

komme ned til undergrunden,

hvor de forestiller sig der er olie

og andre værdier. ejeren af en

café “Grevinde Aurelie”, kaldt

den gale fra Chaillot lægger planer

sammen med veninderne om intet

mindre end at redde verden. Det

skal dog helst ske inden klokken

15, hvor de tre drikker te. De går

i forbund med kvarterets brogede

skare og ikke mindst kloakmanden,

der kender kloaknettet under Paris

som sin egen bukselomme.

Der står meget på spil. Ung kærlighed,

den ægte mangfoldighed

blandt mennesker og ikke mindst

hele verden.

Musikken er fantastisk. Omkring

cafeen vil Claus Bastrup og niels

Jørgen Petersen levere de iørefaldende

toner. Per Lundsgaard, der

til daglig er Harlekin og koreograf

i Tivoli og danser på Operaen i

København , kommer hjem til sit

barndoms teater for at sætte forestillingen

i scene.

Hovedrollen er jubilæumsgave til

veteranen Marianne Kjær. Hun har

smukt følgeskab af Lis L. nielsen,

Merete Beltoft, erik frantz, Halvor

A.P., Ragna Stina Ragnarsdottir,

Clemens fischer, Stine Mai nielsen,

Hanne Skaalum, Lis Tao Warming

og mange flere.

Glæd jer

Foto: Katrine Damkjær

Impulser 1/09

7


Af BiRGiT PeDeRSen

Skattejagt for børn

med ældre som hekse, trolde…

I 2008 har børnekulturkonsulent Anne Bertram og jeg etableret et samarbejde. Et samarbejde,

hvor de ældres viden, erfaring og lyst og interesse for at lave noget sammen med

børn, har været omdrejningspunktet.

8 Impulser 1/09

Anne stod for en børnekulturstafet hvor 16

skoleklasser med børn fordelt over hele kommunen

i samarbejde med kunstneren Hans

Kjær skulle bygge små træskibe, der blev

ladet med børnenes ønsker og drømme om

”det gode børneliv”. Der blev arbejdet en dag

på hver skole og ældre var med som praktiske

hjælpere. Ugen sluttede med præmiering og

søsætning af skibene fra Maritimt Center ved

en stor børnefest (hvor ældre også hjalp til)

Udover at hvert barn havde bygget sit eget

skib, stillede alle klasserne også med et fælles

skib og skibskage til konkurrencen. festligt

og fornøjeligt var det. Uden de ældres hjælp

havde det været et problem at gennemføre

projektet, da det kræver mange hjælpende

hænder, når værktøj skal bruges, der skal males

eller bare gives lidt opmuntring.

Skattejagt for mindre børn ved Naturskolen

Senere kom ideen om at lave en Skattejagt

for mindre børn med forældre eller bedsteforældre.

Det foregik i området ved naturskolen

og arrangementet lå i forbindelse med

festdagene. Det blev til et spændende samarbejde

mellem Anne Bertram, naturturisme,

Rollespilsforeningen Skjold og de ældre.


Anne havde skrevet en rigtig sørøverhistorie Børnene

(med voksne) blev i grupper sendt ud i skoven med

kort (ruten var lagt af naturturisme). Der var sørøvere

i skoven, der skabte lidt stemning og forstyrrelse (Rollespilsforeningen

Skjold), men det var jo meningen,

at børnene skulle nå frem til de forskellige poster, så

det gjorde de. de enkelte poster mødte de både en

heks, en sørøverkaptajn, en pirat, sørøver Sally og en

skovtrold - alle pensionister, der med liv og sjæl spillede

deres roller. Børnene skulle hvert sted løse en opgave,

inden de kunne gå videre. Da børnene kom tilbage fra

løbet, havde vi bagt pandekager over bål til dem, og dagen

sluttede med pandekagespisning, saft og kaffe. Der

blev sunget de sørøversange, som børnene havde digtet

hos Sørøver Sally, og alle grupperne meldte tilbage,

at det havde været en fantastisk god oplevelse – og at

de gerne så det gentaget. Der blev snakket og pjattet

på kryds og tværs og en lille pige var henne og spørge

heksen, om hun nu også var en rigtig heks. Vi arrangører

var trætte, men også glade, og vi var enige om, at det

koncept ville vi gerne bruge en anden gang.

Julehistorier for børn

i skrivende stund har vi har også lige lavet en aftale med

ældre, der skal læse julehistorier for børn på biblioteket.

Og dette er kun begyndelsen – vi fortsætter i 2009.

Derfor…

Kan du lide at lave noget sammen med andre aldersgrupper,

og har du lyst til at være med i konkrete

opgaver, arrangementer og projekter på tværs af

generationerne, vil jeg gerne høre fra dig.

Vi modtager også meget gerne ideer til nye initiativer.

Ring til mig på tlf. 6223 3020, hvis du synes det lyder

interessant, eller du bliver nysgerrig efter at høre

nærmere.

Hilsen Birgit Pedersen, ældrekonsulent.

tænder med tryghedsgaranti

Tandproteser med 5 års garanti. Det

skåler vi på. Sker der noget, bliver vi

hjulpet gratis over hele landet på

nærmeste tandprotetikeren klinik.

Oveni har vi tegnet et abonnement, som

dækker både al fremtidig vedligeholdelse

og endda helt nye tænder, når og hvis

vi får behov for det. – aldrig mere store

udgifter til tænder. Det er tryghed..!

Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 B, svendborg

Tlf. 62 21 54 03

5 års garanti på nye tandproteser og

finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.

www.tpt.dk

Impulser 1/09

9


Borgermøde om kollektiv trafik

Hvordan, hvornår, hvor meget…

En masse spørgsmål trænger sig på !

Af BenT RASMUSSen

fORMAnD fOR ÆLDReRÅDeT

Ved kommunesammenlægningen

var der naturligvis en hel del nervøsitet

for, hvordan den kollektive

trafik ville fungere fremover.

- Der var tale om tre systemer, som vel

stort set fungerede tilfredsstillende.

- Der var også tale om let forståelige

takstsystemer til rimelige priser.

- Der blev varslet er harmonisering,

når kontrakterne med de pågældende

trafikselskaber udløb.

Repræsentanter for Ældre Sagen

og Ældrerådet havde et fællesmøde

i foråret, og her blev det besluttet,

at vi ville kontakte forvaltningen

med henblik på at afholde et offentligt

møde, hvor der kunne blive

givet en grundig orientering om den

fremtidige kørsel og om ændringer i

takstsystemet. der blev holdt møde

6.marts, og forvaltningen lovede at

være arrangør for et borgermøde,

hvori fynbus også skulle deltage,

så vi kunne drøfte den regionale

trafik. Senere blev der holdt et nyt

møde, hvor et borgermøde blev

drøftet i detaljer. Vi ville gerne

have haft borgermødet inden sommerferien.

Den 11. august fik vi meddelelse

om, at forvaltningen ikke havde

Gratis med bussen mellem kl. 9 og 15

Hans Andersen, der bor på Bergmannsvænget

på Thurø og sidder i

Ældrerådet, har sendt det indlæg,

som han vil bidrage med på borgermødet.

Lad dig inspirere og mød

frem med dine synspunkter.

”i al den snak der høres og stilles til

skue omkring buskørsel, busruter,

tidstabeller og takster, er det billede

jeg har, når bus snakken svirrer, mere

noget med iøjnefaldende næsten tomme

busser, hvor chaufføren ihærdigt

kører tvangsruten med eller uden passagerer,

og så skal han også både smile

og se entusiastisk ud. Som pensionist

og bosiddende på Thurø, hvor vi efter

10 Impulser 1/09

min mening har acceptabel dækning

af ruten Thurø – Svendborg, tager jeg

ikke bussen til Svendborg så ofte som

jeg kunne have lyst til, det er der simpelt

hen ikke plads til i en pensionists

økonomi. i de perioder på dagen hvor

busserne sædvanligvis, set udefra, er

halvtomme, foreslår jeg, at selvhjulpne

pensionister, i perioden mellem klokken

9 om formiddagen og klokken

15 om eftermiddagen, kan køre gratis

indenfor kommunegrænsen.

Jeg ved godt at GRATiS er et uartigt

ord og der kunne måske i stedet

være tale om et mindre beløb f. eks 5

kroner pr. tur, hvis pensionisten stiger

på bussen indenfor tidsrummet mel-

ressourcer til at gennemføre mødet,

og at man ville afvente og se,

hvordan det nye takstsystem ville

komme til at fungere. for tiden arbejder

vi atter med at få et borgermøde

i stand.

Jeg har kontakt til udvalgsformand

Morten Pedersen, som også er

i bestyrelsen for fynbus, så jeg

håber på, at vi kan afholde møde i

begyndelsen af det nye år, hvor vi

kan drøfte både den lokale og den

regionale kollektive trafik. Derfor

hold øje med dagspressen eller

hold øje med Ældrerådets hjemmeside

www.aeldreraad.dk/001

lem 9.00 og 15.00. Om nødvendigt kan

sygesikringsbeviset legitimere pensionisten,

og overflødiggøre yderligere

administration.

Det er min overbevisning, at et sådant

tiltag vil få flere kunder i busserne, der

jo kører alligevel, og således give busselskabet

en ekstra indtægt, samtidig

med at det kan give et antal passagerer,

der måske ellers bliver hjemme, en

større frihed og livskvalitet.

Helt godt ville det være hvis selvhjulpne

pensionister indenfor område

Syddanmark frit kunne køre i alle

busser mod en datotakst på f.eks. 50

kr. på alle hverdage.“


Det sker i Svendborg kommune

Birgit Pedersen,

Ældrekonsulent

Træffes på

tlf. 6223 3020

birgit.pedersen@svendborg.dk

”Eventyr Banko”

For dig der har et barnebarn – eller kan låne et

Birthe Bergmann

Ældreidrætsleder

Træffes på

tlf. 6223 3019

birthe.bergmann@svendborg.dk

Ku` du tænke dig at prøve eventyr Banko sammen

med dit barnebarn? Så har du chancen nu.

Tag dit barnebarn i hånden og mød op på biblioteket,

hvor i bliver bænket med eventyrlige bankoplader.

Op af hatten trækker oplæseren eventyr, rim, remser

og fabler. Jeres opgave er at følge med og lægge

brikker på jeres plader, der passer til eventyret. Der er

selvfølgelig eventyrlige børnegevinster.

i pausen serveres kaffe, te, saft og kage. egnet for børn

fra 5 - 10 år. Begrænset antal pladser. Billetter kan

hentes på det pågældende bibliotek fra 2 uger før arrangementet.

Det foregår på:

Svendborg Hovedbibliotek:

søndag den 25. januar kl. 11-13

Gudme Bibliotek:

lørdag den 31. januar kl. 11-13

Ta’ ud og gem

Vi har kontor på Rådhuset,

Ramsherred 5,

Kultur og fritidsafd.

2. sal. indgang C

Arrangementer · Arrangementer

21. marts Musical Kære Verden på Svendborg Teater se side 7

Stenstrup Bibliotek:

mandag 16. februar kl. 15-17

Pris: 10 kr. for ældre. 5 kr. for børn

Arr: Birgit Pedersen og

Børnekulturkonsulent Anne Bertram i samarbejde

med projektleder Vagn Remme

Mandag d. 20. april kl. 15.00 – ca. 17.00

Tom Kristensen

i ord og toner

Arrangement i Vor Frue Kirkes menighedssal, Frue Kirkestræde 4.

Ved Ernst Rabjerg, Kurt Bay og Kirsten Lockhart.

Pris: 50 kr. inkl. Kaffe.

Tilmelding på tlf. 6223 3020 senest den 15. april.

Arr. FO og Tom Kristensen gruppen i samarbejde

med ældrekonsulent Birgit Pedersen.

Forfatteren og litteraturanmelderen Tom Kristensen

blev æresborger på Thurø og i Svendborg i 1970.

Besøg også Tom Kristensens mindestue på

Thurøs Lokalhistoriske Arkiv Bergmannsvej 70.

Åbent: tirsdage fra kl.16.00 – 18.00

Impulser 1/09

11


Det sker i Svendborg Kommune

Onsdag den 29. april kl. 14

Samvirkets årlige arrangement i SG-Hallen

..for pensionister i Svendborg Kommune og Ørbæk-området

Arne Lundemann

kommer og fortæller om ”Mit liv

med sang, musik og teater” krydret

med sange – akkompagneret af

Andy Hansen.

Kaffe og kringle.

Københavns Drengekor

med 30 drenge og 15 herrer under

ledelse af ebbe Munck synger.

Koret sang bl.a. ved Kronprinseparrets

bryllup og ved Prins Christians

og Prinsesse isabellas barnedåb.

12 Impulser 1/09

Koret har optrådt over det meste

af verden blandt andet i Operaen i

Sydney.

Billetter a 100 kr. kan købes fra 16.

februar hos de lokale ældreklubber/

pensionistforeninger, Ældre Sagen,

Sydfyns Seniorklub og på aktivitetscentre,

dagcentre og plejehjem i

Svendborg Kommune og i Ørbækområdet.

Er du i tvivl så ring til formand

Jørgen Kjølbye på tlf. 6225 1591

Torsdag den 30. april 2009 kl. 14 - 16

”Søren Lolk

– den mærkelige

Tåsingebonde”

En hyggelig eftermiddag med foredrag,

film og underholdning.

Hans Wessing viser den film han har lavet om

”Søren Lolk – en ildsjæl fra Tåsinge” og fortæller

om sjove oplevelser i forbindelse med filmarbejdet.

Sted: Bjerreby forsamlingshus, Bjerrebyvej 66, Tåsinge

Pris: 25 kr incl. kaffe og kage

Tilmelding: på tlf. 6223 3020

Arr: Birgit Pedersen i samarbejde med Margit Lolk.

Tåsinge Skipperhjem og folkemindesamling i Bregninge

har planer om en særudstilling med Søren Lolk.


Det sker i Svendborg Kommune

Kulturoplevelser

sammen i den 3. alder

Mangler du nogen

at følges med?

Teater, biograf, udstillinger, små

udflugter, debat/diskussion om

samfundsudviklingen, interessante

foredrag.

Kontakt Mellem Mennesker

tlf. 62201130 eller

kontakt.mm@mail.tele.dk

Toldbodvej 5 · 5700 Svendborg ·

Tlf: 6220 1130

info@kontaktmellemmennesker.dk

eller kontakt.mm@mail.tele.dk

mandag - torsdag 10 - 16 ·

fredag lukket

Besøg vores hjemmeside

www.kontaktmellemmennesker.dk

Informationer m.m

Fornyelse af kørekort

Vær opmærksom på at fra det fyldte 70. år skal dit kørekort fornyes

med mellemrum.

Kom ned i Borgerservice, Ramsherred 5, Svendborg – så hjælper vi

dig gerne. Du skal medbringe en lægeerklæring, billede som lægen har

skrevet bag på, dit kørekort samt 30 kr.

Venlig hilsen Borgerservice, Svendborg

Ældre Sagen Svendborg – Gudme

Vores kontor i Teatergade er lukket på grund af renovering af Borgerforeningen.

Vi har kontortid i Skallen, 1. sal, mandage kl. 10 – 12.

Tilmeldinger og betalinger kan ske her. Ældre Sagens mail-adresse:

www.aeldresagen.dk under lokalområderne på fyn.

formand Karen Pedersen, tlf. 6221 0229.

nY fORMAnD

Dansk Røde Kors Nørklegruppe Svendborg

elin Bøgelund er ny formand.

Tlf. 6221 4864

Nyt navn

Sangkoret ” Deutsch durch Singen”

har ændret navn til ” Sangens Venner”.

Der synges danske og tyske folkemelodier.

nye er velkomne.

Kontakt Ricky Hollegård på tlf.

6220 8189

nY fORMAnD

Ok-Klubben

erna Gudsø er ny formand.

Tlf. 6222 0538/ 2045 9237

Søndagscafé på

Ældrecentret

Sygekassens Hjem

Hver søndag fra kl. 14.00 - 16.00

med diverse underholdning,

såsom foredrag og musik

Program kan hentes

på Sygekassens Hjem.

Alle pensionister er velkomne

Kaffebord: 25 kr.

Ældrecentret Sygekassens Hjem,

Christinedalsvej 20, Svendborg,

Bus 208 lige til døren

Impulser 1/09

13


Det sker i Svendborg Kommune

Mandag den 26. januar

eller tirsdag den 27. januar

Mamma Mia the movie

Mandag den 9. februar

eller tirsdag den 10. februar

Frygtelig lykkelig

Mandag den 23. februar

eller tirsdag den 24. februar

Den anden søster

Mandag den 9. marts

eller tirsdag den 10. marts

Blå mænd

Mandag den 23. marts

eller tirsdag den 24. marts

Maria Larssons evige øjeblik

14 Impulser 1/09

Vinterens biograftilbud

For pensionister og ældre over 60 år

Vi fortsætter traditionen med at vise gode kvalitetsfilm i biografen til

pensionistvenlige priser i dagtimerne.

Filmene vises i Scala i Svendborg og det foregår enten

Mandag formiddag kl. 10.15 (store - og lille sal) eller

Tirsdag eftermiddag kl. 13.30 (store - og lille sal)

Der sælges abonnementskort til filmene. (5 stk.)

Pris: 150 kr. for 5 film. Man kan max. købe 4 kort.

Betales enten i kontanter eller med check. Du kan hente et

program med filmomtale i borgerservice og i filialerne.

Hvis der af helbredsmæssige grunde er behov for særlige hensyn, kan

der forhåndsreserveres billetter ved henvendelse til ældrekonsulent

Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020 – inden billetsalget starter.

Vigtig nyt omkring salg af abonnementskort

Vi vil afprøve en anden form for salg, der skal sikre, at alle bliver

lige-stillet i forhold til billetter og pladser. Det må ikke være et

spørgsmål om at have fysik til at stille op i køen 1-2 timer før salget

for enten at sikre sig en af de bedste pladser eller i det hele taget få en

plads. Derfor har vi valgt følgende fremgangsmåde:

Kl. 9.45 – 10.00: Dørene åbnes. Folk lukkes ind og får et nummer-lod

ved indgangen. OBS – kun 1 lod pr. husstand.

Hvert lod giver ret til at købe 4 abonnementskort.

Folk der kommer senere end kl. 10.00 må vente og se,

om der er billetter i overskud, når salget er slut.

Kl. 10.00 : Billetsalget starter: Lodtrækning afgør hvilke numre,

der ekspederes. Når alle med et nummer er ekspederet

sælges evt. restbilletter til dem, der måtte være kommet

til senere.

Derfor: Mød op når dørene åbnes. Du har samme chance som alle

andre for at få billet og plads.

Salget af abonnementskort foregår i Scala

Til mandagsfilm sælges kort onsdag den 14. januar

Til tirsdagsfilm sælges kort torsdag den 15. januar


Har du prøvet et

forebyggende hjemmebesøg

– alle over 75 år får tilbudt et besøg

i Svendborg Kommune har vi for tiden 3741 borgere,

der er fyldt 75 år og som pr. brev får tilbudt et forebyggende

hjemmebesøg sammen med pjecen forebyggende

hjemmebesøg i Svendborg kommune

Er du en af dem?

Måske har du endnu ikke haft mod på at tage imod

tilbuddet? eller har tænkt: ” jeg har da ikke behov for

hjælp af Kommunen”? – eller måske tænker du noget

helt tredje?

Du skal vide at vores tilbud er: Frivilligt og gratis.

Hvor ofte sker det, at du i din hverdag får ca. en time

til i ro og fred at sætte ord på og reflektere over dit liv,

din hverdag og hvad der optager dig?

Hvor tit får du opdateret information om Kommunens

aktiviteter, hvoraf noget måske lige kunne være noget

for dig? Ved du hvem, du kan kontakte, hvis du skulle få

behov for hjælp fra Kommunen?

Disse og evt. andre spørgsmål vil vi gerne hjælpe dig

med at svare på. nogle af de borgere, vi har besøgt, er

blevet interviewet om vores tilbud, og vi har udvalgt

nogle af deres svar her:

”Jeg takkede nej første gang jeg fik brevet, for jeg har

ikke brug for hjælp. Anden gang takkede jeg ja, og jeg

oplevede, at det var rart med gode råd og vejledning.”

”Det kan også være, at man har set, der er sket noget

med en eller anden, og så tænker man, at det kan da godt

være, man kan forebygge det.

Af HenRieTTe fRAnKe , TOVe TAnG THOMSen OG LinDA RiBeR SØRenSen

KOnSULenTeR fOR fOReBYGGenDe HJeMMeBeSØG

Det, at have haft besøg af en konsulent, giver fornemmelsen

af at have et sikkerhedsnet – det er en tryghed i hverdagen.

At man ved, at der altid er en, man kan henvende

sig til, hvis der er ting, man ikke magter.”

”De er gode til det med løse tæpper.”

”Det at have et kontakt-nummer, hvis der er behov for

det, det er meget værd.”

”Jeg har haft nogle ubehagelige oplevelser i forbindelse

med et sygdomsforløb. Jeg oplevede, at konsulenten

kunne give nogle metoder og værktøjer, så jeg kunne forholde

mig til den ubehagelige episode og komme videre

efter den.”

”Besøget bruges til at lave en status i hjemmet. Der bliver

fulgt op på ting, vi ikke magter, og det vi ikke kan mere -

det er en god støtte, når vi nu gerne vil blive i vores hjem.”

”Det kunne være en ide, hvis man kunne lave noget

læring, som gør, at vi kan træne hjernen og lære noget

nyt. Der er ældreidræt til det fysiske, men der findes ikke

nogle metoder til at gøre hukommelsen bedre. Et sådan

tilbud ville være godt.”

”Det har stor betydning, at man har et godt netværk

og har gode venner, man kan snakke med, men der er

visse ting man ikke snakker med sit netværk om, og det

kan man bruge konsulenterne til.”

Impulser 1/09

15


Det var en usædvanlig præstation, da

Emmy Heitmann og Annelise Jensen,

Tåsinge l`hombre Klub, spillede sig

frem til andenpladsen i Danmarksmesterskabet

i marts 2008. De beviste, at

kvinder også kan spille l`hombre.

i Tåsinge l`hombre Klub er der bare

otte kvinder blandt klubbens 32 medlemmer.

Det ser vist ikke ret meget

anderledes ud i de øvrige klubber i

landet – men der er gods i tøsingerne!

impulser ville gerne høre lidt mere om

præstationen og besøgte derfor emmy

Heitmann en dejlig maj-dag.

- i over tyve år har jeg spillet l`hombre,

fortæller emmy Heitmann, men

Annelise Jensen er langt mere erfaren.

Hun har spillet i fyrre år. - Det

var vist nok i 1970 jeg fik interesse

for spillet. Jeg havde lagt mærke til

l`hombrespillerne på Hotel Troense,

som min mand og jeg ejede den gang.

Der var et par gode undervisere – lærerne

Toftegaard og Knud eriksen.

Spansk kortspil

- L`hombre stammer oprindeligt fra

Spanien, og i Lademanns Leksikon

16 Impulser 1/09

L´hombre

er god hjernegymnastik

Emmy Heitmann og Annelise Jensen, Tåsinge l`hombre

Klub blev nr. 2 ved Danmarksmesterskaberne.

Af BiRGiT JenSen

står der, at det stammer fra det 15.

århundrede. Det fortælles, at det var

nogle munke i et kloster, der opfandt

det. De skulle oprindeligt være fire

til at spille, men da det var forbudt

at spille kort i et kloster, så måtte de

afse en af spillerne til at holde vagt, så

abbeden ikke skulle overraske dem i

noget syndigt.

- Derfor består spillet i dag af fire

personer, men den ene kan godt

undværes, og det er mange gange en

fordel for os, for sommetider må man

jo melde afbud til en spilleaften, men

det går ikke ud over de øvrige spillere,

som f.eks. i bridge, hvor man så

skal ud at finde en substitut. i øvrigt

kom spillet til Danmark fra frankrig

i 1600-tallet.

Anderledes spilleregler

- når man starter på at spille

l`hombre, så siger vi – glem reglerne

i alle de spil, du kender. Det hele er

alligevel anderledes. Vi spiller kun

med 40 kort. Det vil sige, at ottere,

niere og tiere er ikke med. Vi får ni

kort hver og lægger 13 kort i tallonen.

Men kom og lær det. Vi spiller hver

mandag på Hotel Troense fra kl. 19

til 23 og vi hygger os over en kop

kaffe kl. 20.30. nybegyndere skal

ikke være bange for at møde op, de

kan altid få hjælp.

Danmarksmesterskabet

-Til Danmarksmesterskabet stiller

man med et helt hold (fire personer),

og foruden vi to kvinder, var der to

mænd fra Thurø L`hombre Klub,

niels og Peder Pedersen, i øvrigt far

og søn. Mesterskabet fandt sted i

Ørbækhallen, som har gode lokaliteter

til formålet, og her mødtes vi

med hold fra hele Danmark . Det

blev holdet fra Kerteminde, der blev

nummer et – men vi var meget stolte

af vores andenplads. Da vi nåede til

Troense, stak vi armen ud af bilvinduet

med trofæet, dyttede i bilhornet

og jublede, så det kunne høres.

Har du lyst til at være med, så

ring til formanden Hans Skov

Mortensen, tlf. 6254 1535.

Alder spiller ingen rolle, og vi

vil gerne have nye medlemmer

slutter Emmy Heitmann.


SVENDBORG SENIORIDRÆT (60+)

- er blevet vores nye navn

Det blev vedtaget på årsmødet i

november sidste år i det nu tidligere

Svendborg Ældreidræt, og dermed

håber vi på, at vi kan appellere til

en endnu bredere målgruppe.

Svendborg Kommune vil til stadighed

gerne være en foregangskommune

inden for området idræt for

seniorer, som det faktisk har været

tilfældet i en periode på over 20

år. Men tiderne ændrer sig, menneskene

ændrer sig, rammerne for

vores idræt ændrer sig, og derfor vil

vi også gerne vise parathed over for

ændringer. første skridt har været

ændring af vores navn.

Vi er i skrivende stund midt i en

proces, hvor vi arbejder på at tilpasse

kommunens tilbud om idræt

Frivillig stavgangsinstruktør

– er det noget for dig?

for seniorer til både den idræt, der

foregår i det øvrige foreningsliv i

kommunen, samt til den indsats der

gøres i kommunens sundhedsafdeling.

Overordnet ”vil vi det friske liv”

Vi vil idræt for livet for dig, der måske

ikke tidligere har dyrket idræt,

men som nu, som senior, tænker

sundhed og forebyggelse gennem

motion, og vi vil livslang idræt,

for dig, der måske altid har dyrket

idræt og som gerne vil fortsætte

i din kendte idræt, men måske i

nogle nye rammer.

Vil du være med – så kom, enten i

vores eksisterende tilbud eller kom

med dit bud på, hvordan vi også

kan være noget for dig.

Stavgangstilbuddet i Svendborg Senioridræt er bygget

op over fire grupper (nord, syd, øst og vest) med frivillige

instruktører. instruktørgruppen mødes en gang

om året og alle grupper får årligt besøg af en landsinstruktør,

som samler op, giver gode ideer og kommer

med evt. nyt på området.

Gruppen i vest, der har udgangspunkt ved Idrætshallen

på Ryttervej og som pt. mødes torsdage

kl. 9.30 – 11.00. mangler en frivillig instruktør,

som på den ugentlige tur:

- vil sørge for fælles opvarmning

Kender du os slet ikke, og er din

nysgerrighed blevet vakt, så kontakt

os. Du kan læse om vores nuværende

aktiviteter på kommunens

hjemmeside på www.Svendborg.

dk, under: Borger, kultur og fritid,

Svendborg senioridræt. Du kan

også ringe til Birthe Bergmann på

tlf. 6223 3019. Du er altid velkommen

til at komme og prøve at være

med i vores aktiviteter tre gange,

inden du beslutter dig for, om vi

er noget for dig, og vi hører vældig

gerne om dine eventuelle ideer

til at gøre Svendborg Senioridræt

endnu bedre. Vi vil bruge foråret til

at samle på gode ideer, som måske

kan starte til september

VEL MØDT

Birthe Bergmann

- fortsat vil udvikle gruppens stavgangsteknik

og sørge for fysiske udfordringer

- sammen med gruppen finde nye veje at gå

- vil sørge for fælles udstrækning.

Gruppen består pt. af 10 personer.

Så hvis du har:

- stavgangserfaring

- lyst til at give en hånd med

- lyst til at være en del af et fællesskab.

- og kan dække ovenstående opgaver

Så hører jeg gerne fra dig. Mangler du evt. noget

kursus for at være klar til ovenstående, skal vi nok

sørge for det.

Du kan kontakte Birthe Bergmann på 6223 3019.

Impulser 1/09

17


Søren Lolk som ung først i 1890erne.

Inge Lolk –Søren Lolks

barnebarn fortæller:

Jeg har aldrig mødt min morfar,

men alligevel står han lysende klar

for mig. Jeg mindes tydeligt, at jeg

som barn ofte sad sammen med min

mor, Anna, som var hans ældste

barn, hvor hun meget engageret fortalte

om sin far og hans utrolige liv.

Barndom og ungdom

Søren Lolk blev født på Tåsinge

i 1876. Søren Lolks slægt kom fra

Lolland, deraf navnet Lolk, som

han senere købte retten til at bruge

som slægtsnavn formedelst 33 kr.

og 66 øre. Søren Lolk blev født ind

i et velhavende gårdmandshjem

18 Impulser 1/09

SØREN LOLK

– den mærkelige Tåsingebonde

(1876 - 1933)

Af MARGiT LOLK OG inGe LOLK

At skrive en artikel om Søren Lolks begivenhedsrige, men alt for

korte liv på så begrænset plads har været svært. Vi har på den

baggrund valgt, at koncentrere os mest om hans barndom og ungdom,

da det er her personligheden dannes. Søren Lolk blev, af de

få, som fik lov til at komme tæt på ham, betegnet som et varmt,

rettænkende hjemstavns- og naturmenneske.

til en tryg og beskyttet tilværelse

hos kærlige forældre.

Kun tre år efter forældrene i 1880

havde overtaget ”Vejlegård” – den

største bondegård på Tåsinge, døde

Søren Lolks mor ved en tragisk

ulykke på gården kun 43 år gammel.

Søren var kun syv år gammel,

og tabet af moderen kom til at

præge ham resten af livet.

Dette sikre miljø uden særlige

udfordringer, Vejlegaardens afsides

og ensomme beliggenhed og det

nære forhold til naturen, var måske

en af grundene til, at Søren, som

var en velbegavet og følsom dreng,

henfaldt til drømme og religiøst

sværmeri.

Skolen interesserede ham ikke og

han pjækkede ofte, hvilket han dog

senere fortrød. Han gik for det meste

i skole fuldstændig uforberedt,

men i en ”kirke”, som han havde

gravet ind i en grøft, bad han til

Vorherre, om han måtte slippe godt

fra det.

Den lange vej fra Vejlegaarden til

Søby Skole gav Søren god tid til at

nære den spirende trang til selvtænkning

og religiøse spekulationer.

Han havde sine forestillinger

om Vorherre. Det læreren fortalte,

stemte ikke overens med det, hans

mor havde lært ham. Det skulle

senere vise sig, at denne uoverensstemmelse

blev grundlaget for de


indre konflikter, tvivl og usikkerhed,

som blev så alvorlige for Søren

Lolk.

Søren Lolk på højskole

Halvandet år efter konfirmationen

besluttede Søren at gøre noget ved

ungdommens forsømmelser. Han

drog til København og blev elev

på Pontoppidans Højskole. Dette

skridt indledte et nyt afsnit i hans

liv. Han rykkede ind på skolebænken

med sin ungdommelige tro på

alt ”det overleverede” og han tog

derfra, som en der tvivlede på alt.

Jeppe Aakjær var lærer på skolen,

og med ham sluttede Søren

et varmt venskab, der holdt indtil

Aakjærs død.

Værnepligt og dannelse

Søren Lolk aftjente sin værnepligt i

København i 1900 uden begejstring.

fritiden benyttede han flittigt til

at uddanne sig og udvide sin horisont.

i den hensigt besøgte han

også en fin familie, han kendte, for

om muligt at træffe interessante og

intelligente mennesker, hvilket blev

en skuffelse, da de andre gæster,

efter Sørens mening, manglede

”dannelse”, så foretrak han, at være

sammen med bønder, der manglede

dannelse.

”Ved dannelse forstår jeg kendskab

til hvad der er skrevet og interesse

for hvad der rører sig overalt i

nutiden. Jeg vil gerne selv blive et

sådant menneske, derfor kan du

forstå hvorfor jeg har så travlt med

læsning, foredrag og skriveri, sluttede

han et brev til faderen.”

Søren Lolk og kærligheden

Søren kunne danse med pigerne,

men anede ikke, hvad han skulle

tale med dem om. Han forelskede

sig dog senere i en smuk pige af sin

egen stand og troede, hans lykke

var gjort, men som han sagde ”hun

vidste ikke, hvor stalddøren var”.

Der skulle gå mange år og en rejse

til Amerika, inden Søren Lolk

mødte sin store kærlighed den 10

år yngre Johanne Albertine Mohr,

som han blev gift med 20. juni 1918.

Ægtemand og far

Søren Lolk blev far for første gang

som 43-årig.

Min mormor, Johanne, var i første

omgang husholderske, men inden

længe fandt de sammen. Mormor

havde et svagt helbred, men morfar

forstod at drage omsorg for hende,

hun blev bl.a. sendt på kurophold til

Italien.

Det har sikkert ikke været helt nemt

at være gift med min morfar, for

mormor kunne aldrig vide, hvad

han nu havde fundet på, men hun

forstod at indrette sig – var i det

hele taget meget blid og tålmodig.

Han var en god far. Min moster,

Ingeborg, som nu bor i København

fortalte, at der altid skete noget dér,

hvor min morfar var. Jeg tror også,

de to havde det sjovt sammen!

Det kunne dog være et problem for

dem at være barn af ”den mærkelige

mand”. Min mor fortalte, at engang

hvor de så lysbilleder i skolen, trådte

morfar pludselig ind ad døren med

ordene: ”Jeg så der var mørklagt,

så jeg fik lyst til at se, hvad I så!”.

Pigerne blev lidt flove.

Den samme følelse havde jeg i min

barndom, hvis min historielærer

nævnte min morfar. Det har bestemt

ikke altid været nemt at være barn af

en ”provo”, som min morfar jo var.

”Du bliver aldrig andet

end gammel bonde”

Søren Lolk skriver i 1897, 21 år

gammel: ”Som dreng havde jeg

ikke spor lyst til bondearbejdet, og

jeg hjalp heller aldrig til med noget.

Mine idealer gik i retning af at blive

en Thorvaldsen, eller hvis gaverne

ikke slog til, så i det mindste en lille

baron eller proprietær. Jeg har vist

talt højt om mine idealer, thi den

gamle Hans Christian sagde altid,

når han så mig:” Å, du bliver saten

anseme aldrig andet end en gammel

bonde Søren” for at drille mig, men

han fik mig ikke til at tro det”.

Men det skulle vise sig, at gamle

Hans Christian fik ret. Søren var

ikke interesseret i landbruget, da

han kom ud at tjene på en gård,

men han mødte en ung bondekarl

Rasmus Jensen, der udstrålede en

sådan energi og begejstring for

landbruget, at Søren lod sig rive

med. Han fik plads hos en af tidens

dygtigste landmænd Peder nielsen.

Om det fortæller Søren Lolk:

Jeg skylder Rasmus Jensen stor tak,

fordi han fik flyttet mine idealer ned

på jorden, og Peder Nielsen fordi

han fik dem til at gro der”.

Søren Lolk var en kompromisløs,

eksperimenterende idealist, når han

brændte for en sag. Han var kulturforkæmper

og foregangsmand på

utrolig mange områder, og så var

han en fantastisk dygtig fotograf,

som med sit kamera forstod, at

fastlåse samtidens socialrealistiske

øjeblikke, hvilket er blevet en kulturskat

for eftertiden.

fortsættes næste side

Impulser 1/09

19


“ Ingen andres, men kun

min egen dom over mig

selv har betydning”

Et af Søren Lolks mange ordsprog

Søren Lolk iført sin nationaldragt

med sølvknappet vest.

20 Impulser 1/09

Kulturcentret

”Vejlegården” blev efterhånden

kendt for sine folkemøder, hvor der

kom forskellige foredragsholdere.

Betingelsen for at få adgang til talerstolen

var, at foredragsholderne

havde noget, de virkelig brændte

for. Den højeste anerkendelse de så

kunne få var en ”Mette” - et billede

af den 100 årige Mette Skræders

- som Søren regnede for et af sine

bedste.

Original og landsbytosse

folk på Tåsinge betragtede ham

som en original og en landsbytosse.

De forstod ham i hvert fald ikke og

var heller ikke parat til at gå med

på hans mange, efter deres mening,

tåbelige ideer, som bl.a. gik ud på at

leve i pagt med naturen og spise af

naturens spisekammer (vegetarisk

mad), respektere fortidsminder

og lokal bygningskultur, dyrke

nøgenkultur under markarbejdet

samt afskaffe revselse af børn og

en, efter hans mening, terpende og

verdensfjern skolegang.

Som led i forsøget på at få rusket

op i, som Søren Lolk kaldte det,

folks stillestående tankeverden,

holdt han bl.a. en masse foredrag

på fyn og øerne om det, han

brændte for og som han så inderligt

ønskede at finde forståelse for.

Pioneren Søren Lolk

Da Søren Lolk havde overtaget

fæstet på gården (fæstesystemet

blev ophævet 1910 på Tåsinge) og i

1911 købt ”Vejlegården” reformerede

han driften. Han indførte bl.a.

løsdrift af kreaturer, nye afgrøder,

der ikke tidligere havde været avlet

i større omfang, men det var især i

frugtavlen, han så en stor fremtid,

og det fik han ret i. ”Vejlegaarden”

havde i 1914 en 20 tdr. land stor

frugtplantage. fra 1920 til 1925 var

det meste af jorden forpagtet ud. i

denne periode boede han og familien

i ”Lille Vejlegård”, som var det

ene af hans små særprægede huse,

Søren Lolk var af den mening, at

det var nødvendigt for bonden, at

dygtiggøre sig og for at symbolisere

”den oplyste bonde”, drog han til

Svendborg, hvor han lod sig fotografere

stående med sin elskede

møggreb i den ene hånd og i den

anden hånd en bog – et sigende

foto, som han selv holdt meget af.

Søren Lolk og kulturen

Søren Lolk arrangerede i løbet af

sommeren oplysende foredrag i

”Vejlegårdens” have. Jeppe Aakjær,

Johan Skjoldborg og Martin

Andersen nexø blev inviteret til at

tale (tidens provokerende forfattere)

Senere arrangerede han en

foredragsturné rundt omkring til

småøerne med Skjoldborg og sig

selv som talere. Desuden var der

også mange højskolefolk og præster

blandt talerne. Peter Sabroe,

som var en kendt redaktør, politiker

og børneretsforkæmper, holdt

sit livs sidste tale her i 1913, hvor

han på vejen hjem omkom ved en

togulykke i Bramminge. entréen til

disse foredrag var 25 øre!

Ved alle arrangementer var Søren

Lolk iført sin nationaldragt og

medbragte sit uundværlige horn, på

hvilket han spillede Tåsinges natio-


nalsang. Det var også muligt at få

en økologisk forfriskning.

Han havde en enorm samling af

litterære værker og forsøgte en

overgang – dog uden succes – at

arrangere litteraturoplæsning for

folkene om morgenen. Han kunne

også finde på at hyre en sang – og

musiklærer til gårdens folk. Hver

dag blev der danset folkedans på

”Vejlegården”.

Morfars sygdom og død

Da min morfar blev syg, sad min

mor ved hans seng og skrev ting og

sager ned i et kladdehæfte. Jeg ved

dog ikke, om disse stadig eksisterer.

Efter min morfars død blev det hele

solgt og mormor flyttede sammen

med sønnen til Svendborg og endte

med at bo i Troense. Trods sit skrøbelige

helbred blev hun 93.

Min mor blev desværre ikke så

gammel, men nåede dog at opleve,

at bogen ”Søren Lolk, den mærkelige

Tåsingebonde” blev udgivet

1985. Min morbror Erik bor stadig

på Tåsinge.

Personligt ville jeg ønske, at jeg

havde haft mulighed for at møde

min morfar, da jeg kan gå ind for

mange af hans tanker. Min ældste

bror, Søren, videreførte trompeten

og Tåsinges nationalsang. Desværre

lever han ikke mere. For os, der er

tilbage, er det dejligt at opleve, at

der er så megen interesse for Søren

Lolks ideer i nutiden, slutter barnebarnet

Inge Lolk.

Nu får de snart fred på Tåsinge!

for Søren Lolk var ”ånden” altid

været det vigtigste og ”legemet”

Billedet af Mette Skrædders, som foredragsholderne fik som anerkendelse.

kom i anden række. Derfor var

hans kæreste valgsprog:

”Den indre løn er den egentlige”

Højskoleforstander Thorvald

Hansen tilbragte meget tid sammen

med Søren i hans sidste tid.

Ved et af de sidste besøg på ”Vejlegården”,

hvor Søren Lolk, som han

sagde, havde gjort regnebrættet op,

siger han bl.a.:

”Mine kræfter bliver svagere dag

for dag, vil du love mig en ting,

når jeg er død, aldrig at ynke min

skæbne”. Thorvald Hansens

spørgsmål om hvad Søren Lolk

havde opnået i livet, svarede han

”intet” og da han fortsatte:

”Det hele var skønne spildte kræfter,

de så kun kisterne og det lange

hår”, fornemmede man næsten

bitterheden og skuffelsen i hans

stemme.

At Søren Lolk til det sidste trods

alt bevarede sin sans for humor

fortæller følgende: ”nu får de snart

fred her på Tåsinge”!

Søren Lolk døde en vinterdag i

1933 kun 57 år gammel.

Impulser 1/09

21


Af BiRGiT PeDeRSen

Apotekerpengene

synger på sidste vers

Vi kunne have valgt at fyre pengene af på eT stort

gratis arrangement for ældre i en hal med en eller flere

kendte (og dyre) kunstnere. Det gjorde vi ikke. Det

var vigtigt for os, at få mest mulig aktivitet for pengene

og at bruge anledningen til at udbygge og styrke vores

netværk på tværs. Vi har derfor holdt arrangementer i

alle lokalområder, holdt store fælles arrangementer og

har arbejdet sammen med mange frivillige foreninger,

grupper, enkeltpersoner, personale på plejehjemmene

og med folk vi aldrig har arbejdet sammen med før.

Det har været sjovt, men også hårdt. Vi har knoklet,

men også grint og haft et godt samarbejde

Hvad fik vi ud af det?

Det har været det hele værd i form af gode oplevelser,

glade tilfredse deltagere og så har det styrket vores

samarbejde og netværk på tværs.

Jeg vil derfor gerne sende en stor tak til alle jer, der har

hjulpet frivilligt – uden jeres hjælp, ideer og opbakning

havde det ikke været muligt.

22 Impulser 1/09

Pengene fra Apoteker Buchs Mindefond

skal være brugt med udgangen af marts

Hvad har vi så fået for pengene (godt 200.000 kr.)

Sang- og musikarrangementer på alle plejehjemmene

– 18 i alt.

• Sensommersonate på Sundhøjskolen med musik,

foredrag, dans, udstillinger og værksteder

• Særforestilling med film om Alzheimers

• Ældrerådenes Dag med foredrag

• Arrangement på Majorgården i samarbejde

med lokalhistorisk forening

• Tom Kristensen arrangement

• Jazzmatiné

• Transport til arrangementer

De sidste penge skal bruges til nytårstaffel for frivillige.

Desuden særforestilling med fritidsteatret, hvor vi sætter

et festligt punktum med fritidsteatrets jubilæumsforestilling

- se side 6 og 7.

Glæd dig over et lille udsnit af de mange billeder fra

arrangementerne.


Svendborg Kommunes Hovednummer: 6223 3000

Hvem tager sig af hvad

og hvor skal jeg henvende mig?

Behov Funktion Myndighed. Tlf. nr. Åbningstid

Boligydelse

Pas

Kørekort

Pension

Personlige tillæg

Varmehjælp

Skat

Sygesikring/helbredstillæg

ejendomsskat

Buskort

folkeregister

Hjemmebesøg til ældre over

75 år

Genoptræning

Hjælpemidler

Batterier, høreapparater mm.

Boliger for ældre

Hjemmehjælp

Madservice

Demensrådgivning

forespørgsler vedr. kørsel:

Læge, speciallæger

Sygehuskørsel

Dagcenter behov

Ældreråd

Ældreidrætsleder

Ældrekonsulent

Borgerservice

* Egebjerg og Gudme:

- generel oplysning

- råd og vejledning

- vejviserfunktion

- skema og

blanketudlevering

forebyggende hjemmebesøg

Trænende terapeuter

Hjælpemiddelterapeuter

Hjælpemiddelcentralen

Svinget 14

Visitatorer

Demenskoordinator

Generelle spørgsmål vedr.

kørsel til læge, speciallæge

tlf. 6223 3609

Kontakt konsulenterne for

forebyggende hjemmebesøg

formand Bent Rasmussen

Birthe Bergmann

Birgit Pedersen

Borgerservice: 6223 3000

Ramsherred 5, Svendborg

Åben: mandag – onsdag 9 – 15

torsdag 9 – 17.30

fredag 9 – 13

* Egebjerg:

fåborgvej 53, Vester Skerninge

Bibliotekets åbningstider

* Gudme:

Højsagervej 6, Gudme

Tirsdag og torsdag 14 - 18

onsdag og fredag 10 - 16

Tlf. 6223 4030 mellem 8 - 9

Tlf. 6223 4040 mellem 8 - 9

Tlf. 6223 4000 - Tlf. 6223 4003

Personligt fremmøde 9 - 13

Tlf. 6223 3990 mellem 9 - 15

Tlf. 6223 3975 mellem 9 - 15

Kørsel egen læge

Nærmeste speciallæge

tlf. 6311 2255

Sygehus:

Visitering og kørsel til alle sygehuse i

Region Syddanmark tlf. 6611 2222

Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede

(SBH):

Ansøgning; tlf. 6223 4002,

tlf. 6223 4003 eller tlf. 6223 4004

Bestilling af kørsel: tlf. 6311 2255

Tlf. 6223 4030 (mellem 8 -9)

Tlf. 6221 7125/www.aeldreraad.dk/001

Tlf. 6223 3019

Tlf. 6223 3020

Impulser 1/09

23


FJ TRYK 62 21 37 21 · TEGNESTUEN1.DK

More magazines by this user
Similar magazines