- På tværs af generationer - Svendborg kommune

svendborg.dk

- På tværs af generationer - Svendborg kommune

Søren Lolk som ung først i 1890erne.

Inge Lolk –Søren Lolks

barnebarn fortæller:

Jeg har aldrig mødt min morfar,

men alligevel står han lysende klar

for mig. Jeg mindes tydeligt, at jeg

som barn ofte sad sammen med min

mor, Anna, som var hans ældste

barn, hvor hun meget engageret fortalte

om sin far og hans utrolige liv.

Barndom og ungdom

Søren Lolk blev født på Tåsinge

i 1876. Søren Lolks slægt kom fra

Lolland, deraf navnet Lolk, som

han senere købte retten til at bruge

som slægtsnavn formedelst 33 kr.

og 66 øre. Søren Lolk blev født ind

i et velhavende gårdmandshjem

18 Impulser 1/09

SØREN LOLK

– den mærkelige Tåsingebonde

(1876 - 1933)

Af MARGiT LOLK OG inGe LOLK

At skrive en artikel om Søren Lolks begivenhedsrige, men alt for

korte liv på så begrænset plads har været svært. Vi har på den

baggrund valgt, at koncentrere os mest om hans barndom og ungdom,

da det er her personligheden dannes. Søren Lolk blev, af de

få, som fik lov til at komme tæt på ham, betegnet som et varmt,

rettænkende hjemstavns- og naturmenneske.

til en tryg og beskyttet tilværelse

hos kærlige forældre.

Kun tre år efter forældrene i 1880

havde overtaget ”Vejlegård” – den

største bondegård på Tåsinge, døde

Søren Lolks mor ved en tragisk

ulykke på gården kun 43 år gammel.

Søren var kun syv år gammel,

og tabet af moderen kom til at

præge ham resten af livet.

Dette sikre miljø uden særlige

udfordringer, Vejlegaardens afsides

og ensomme beliggenhed og det

nære forhold til naturen, var måske

en af grundene til, at Søren, som

var en velbegavet og følsom dreng,

henfaldt til drømme og religiøst

sværmeri.

Skolen interesserede ham ikke og

han pjækkede ofte, hvilket han dog

senere fortrød. Han gik for det meste

i skole fuldstændig uforberedt,

men i en ”kirke”, som han havde

gravet ind i en grøft, bad han til

Vorherre, om han måtte slippe godt

fra det.

Den lange vej fra Vejlegaarden til

Søby Skole gav Søren god tid til at

nære den spirende trang til selvtænkning

og religiøse spekulationer.

Han havde sine forestillinger

om Vorherre. Det læreren fortalte,

stemte ikke overens med det, hans

mor havde lært ham. Det skulle

senere vise sig, at denne uoverensstemmelse

blev grundlaget for de

More magazines by this user
Similar magazines