TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

...det mener jeg!

Hvad synes forældrene om konferencen?

| Karin Lindberg

Christensen,

Hillerød |

Jeg har fået meget inspiration

og er blevet fyldt op til at

gå hjem og arbejde videre.

Vores 17-årige datter, som

har Aspergers syndrom og

bor hjemme, skal til at fi nde

ud af, hvad hun vil med

sin fremtid, og vi vil gerne

kunne rådgive hende.

Det har også givet mig

noget at snakke med andre

forældre, selv om nogle af

dem, jeg har mødt, har yngre

børn.

Det eneste, jeg mangler, er

at fi nde oplysninger om kurser

for unge med Aspergers

syndrom – det vil min datter

gerne – men jeg kan godt nå

at spørge om det, inden vi

slutter.

| 12 | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

| Søren Knakkergaard,

Viborg |

Det allerbedste har været

kontakten til andre forældre.

Vi har blandt andet mødt forældrene

til en 18-årig dreng,

der ligesom vores 17-årige

søn har infantil autisme, og

vi fi k gode tips til, hvordan vi

skal planlægge hans fremtid.

Vi kunne måske have fået

endnu mere at vide på en

workshop, vi ville være gået

til, men foredragsholderen

kom ikke.

Der har været gode foredrag,

men vi har undret os over, at

man ikke kan stille spørgsmål

i salen.

Og så fi k vi ikke så meget ud

af Carl Söderholm, som fortalte

om sit liv med Asperger,

fordi vi har svært ved svensk.

| Af Eva Isager, journalist |

| Jasna Kenjic Christensen og

Jan Beck Christensen, Skanderborg |

Hvorfor er socialminister Eva

Kjer Hansen eller en anden

indfl ydelsesrig landspolitiker

ikke med på konferencen?

Det kunne være interessant

at høre, hvad vedkommende

ville gøre for vores område.

Vi har lige været inde til

workshoppen om piger med

autisme, og der var rigtig

meget, vi kunne bruge, for

vi har en 12-årig datter med

atypisk autisme. Vi er med på

SIKON-konferencen for sjette

gang siden år 2000, men det

er første gang, der har været

så meget netop om piger

med autisme.

Vi har hvert år fået meget

ny faglig viden med hjem,

men det største udbytte for

os er dog kontakten til andre

forældre.

Arrangør: Landsforeningen Autisme

Kursussted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle

Afholdelsesdato: Tirsdag den 28. august 2007

Kursuspris: Forældre: 350,- kr. – Fagfolk: 750,- kr.

Foreløbigt program

Landsforeningens kursussekretariat udbyder

primært kurser for forældre og pårørende

samt i begrænset omfang for fagfolk.

Temadag – Inklusion i folkeskolen

Vi mangler stadig at få et par aft aler på plads, men her er det foreløbige program,

så reservér allerede nu dagen!

Start kl. 10.00-10.15 Velkomst ved Landsformand Morten Carlsson

Kl. 10.15 – 11.00 Oplæg v/Stig Langvad, formand for DH

Kl. 11.00 – 11.15 Kaff epause

Kl. 11.15 – 12.00 Oplæg v/Niels Egelund

Professor v/Danmarks Pædagogiske Universitet

Kl. 12.00 – 12.30 Oplæg v/Birgitte Bjørn

Mor til 2 drenge med Aspergers syndrom

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost

Eftermiddag 3 eller 4 temagrupper

Eftermiddagens program er endnu ikke fastlagt.

Afslutning kl. 16.00

Tilmelding på

| www.sikon.dk |

| Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 13 |

More magazines by this user
Similar magazines