Documents/I en kasse for sig.pdf - PBU

pbu.dk

Documents/I en kasse for sig.pdf - PBU

6 I en kasse for sig – træk af pædagogfagets pensionshistorie

sen skulle være, beroede på et skøn,

og det blev udøvet af sognerådene på

landet og byrådene i købstæderne.

Reformernes årti

Loven, som i øvrigt blev finansieret

ved blandt andet en forhøjelse af

øl-skatterne, og som på grund af en

meget restriktiv praksis ved tildelingen

ikke belastede de offentlige finanser

ret meget de første mange år, var

en blandt flere socialpolitiske reformer

i løbet af 1890’erne. Årtiet, hvor meget

af det, som har givet den danske

socialforsikringsstat dens egenart, blev

grundlagt.

Andre elementer var den statsligt

understøttede sygeforsikring for ubemidlede

fra 1892 og den tilsvarende

ulykkesforsikring fra 1898.

Uden for konteksten kan det anføres,

at det også var i 1890’erne, at det

danske arbejdsmarked fik sin ”grundlov”.

Det skete med Septemberforliget

fra 1899, hvis vigtigste grundsætning

stadig har gyldighed. Det er den,

der siger, at arbejderne anerkender

arbejdsgivers ret til at lede og fordele

arbejdet, mens arbejdsgiver anerkender

arbejdernes ret til at optimere

deres styrke ved at organisere sig og

danne fagforeninger.

Egeninteressen som motiv

Indførelsen af alderdomsforsørgelse

var en socialpolitisk revolution og i sin

More magazines by this user
Similar magazines