Bladet Ikkevold fra Aldrig Mere Krig - FRED.dk - Fred på Nettet

fred.dk

Bladet Ikkevold fra Aldrig Mere Krig - FRED.dk - Fred på Nettet

fred og frihed nr. 3 2003

Stjernekrigsplaner i medvind

Bruce Gagnon fra “Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space”

ser udviklingen af rumvåben.

Af Bruce Gagnon

Ikke mindst grund af Irakkrigen er

der er for tiden stor lydhørhed hos

USAs føderale politikere for Pentagons

budskab om at det er rumteknologien,

der skal give USA det ultimative forspring

i tilfælde af krig. Det har ført til

at det civile rumforskningsprogram, der

sorterer under NASA, nu er ved at blive

overtaget af militæret og våbenkonsortierne.

NASA, USAs strategiske kommando,

luftvåbnets rumkommando og

NRO 1 (centret for forsvarets rumbaserede

efterretningsarbejde) har underskrevet

en aftale om fuld harmonisering

af forskning og produktudvikling.

Det indebærer ifølge NASAs leder

Sean O'Keefe, at alt hvad NASA foretager

sig, nu vil være for dobbelt anvendelse

(det vil sige: det skal tjene

både militære og civile formål) og, tilføjer

han, “den kernekraftteknologi der

er så kontroversiel, når det drejer sig

om civile formål, vil nu blive brugt til at

forbedre nationens sikkerhed.”

Pentagons krav om atomreaktorer

som udstyr i rumbaserede våben har

været kendt længe. “Project Prometheus”

er et godt eksempel hvordan

den nye aftale fungerer.

Projektet er en omskabelse af et af

NASAs relativt beskedne, civile projekter

til et mange billioner dollars program,

der skal udvikle en atomdrevet

rumraket, som ifølge Bush-administrationens

annoncering længere sigt vil

muliggøre en landgang Mars.

Det udviklingsprogram, der skal designe

rumfartøjer til at angribe og ødelægge

fjenders eller rivalers fremtidige

satellitter, er et andet eksempel. En prototype

forventes allerede i 2005 og det

færdige produkt skal være klar til anvendelse

i 2014. Programmet er budgetteret

til 4,8 billioner dollars.

USAs allierede får ikke vetoret over

projekter, der har til formål at øge

20

USAs militære kontrol over verdensrummet.

NRO 1, der er ansvarlig for

USAs spionsatellitter, er efter sigende i

gang med at udvikle en strategi, der sikrer

at hverken USAs venner eller fjender

kan få adgang til rummet uden

USAs tilladelse.

Det kostbare “Galileo” projekt, der

skal opbygge et europæisk satellit navigeringssystem,

ses som en direkte trussel

mod USAs planer for dominans af

rummet.

Schriver luftbasen i Colorado anvendte

i foråret 2003 et computersimuleret

krigsspil med rum-eliminering af

fjenden. Spillet foregår i 2017, hvor

ABM 2 aftalen med Rusland er for

længst ophævet og USA er i krig med

Kina. Scenariet er meget indviklet med

mange muligheder for konflikt i det

sydvestlige og sydlige Asien.

I modsætning til en tidligere udgave

af spillet fra 2001 lærer denne version

deltagerne ikke at afbryde de militære

operationer ved at lade sig køre fast i

diskussioner om politik og international

lovgivning om verdensrummet.

Rusland og Kina er igen banen

med krav om globalt forbud mod rum-

baserede våben. Den 31. juli 2003 afleverede

de et indlæg om emnet et

møde i FNs nedrustningskonference i

Geneve.

Nyt våbenkapløb

Begge lande frygter at Bush's udmeldinger

om det nationale missil forsvar

(NMD 3), skal starte et kostbart kapløb

rumbaserede våben som det vil være

meget vanskeligt at stoppe igen.

NMD vil ifølge Bush-regeringen

inden den 30. september 2004 bestå af

seks såkaldte missilskjolde i Alaska og

fire i Californien.

Yderligere ti skal være klar i Alaska

i løbet af 2005. Realiseringen af hele

projektet er overdraget til firmaerne

Boeing og Bechtel. Bush forestiller sig,

at missilskjoldene skal begynde at fungere

inden valget 2004, men testningen

har ikke været vellykket.

Hit-to-kill teknikken (forsøget at

få en kugle til at ramme en anden kugle

ude i rummet) har vist sig ikke at virke,

og udviklingen af de raketter, der skal

bruges ved afskydning af angrebsenheden,

er måneder bagud for tidsplanen.

Bush har søgt at løse disse problemer

More magazines by this user
Similar magazines