Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur - Aarhus Universitet

nobelbiblioteket.au.dk

Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur - Aarhus Universitet

Udlån

Biblioteket låner alle sine bøger ud, med mindre de er mærket ”ikke til udlån”, eller er placeret i

fællessamling og på Fra-Dok.

1. udlån Fornyelser Institutlån Udlån i alt Læsesalslån

Udlån med

læsesal

Reservation/

Bestilling

2005 11.461 16.719 732 28.912 1.794 30.642 3.059

2006 11.410 18.010 853 30.273 2.367 32.640 2.622

2007 10.058 16.126 774 26.958 2.591 29.549 1.628

2008 9.430 14.572 851 24.853 3.001 27.854 1.478

2009 8.490 15.559 838 24.887 1.518 26.405 1.779

2010 11.108 20.968 673 32.749 1.563 34.312 7.160

Tabel 2 (Udlån)

Fornyelser er baseret på et skøn, foretaget af SB frem til og med 2009. Fra 2010 er oplysning hentet i

bibliotekssystemet.

Institutlån er vores udlån til andre biblioteker via SB.

Læsesalslån er den mængde materialer vi sætter på plads, der ikke har været lånt ud.

Fra 2010 kan lånere både reservere og bestille i bibliotekssystemet. Tidligere har de kun kunnet reservere.

Erstatningssager

Biblioteket har modtaget ca. 225 sager på udlån, der ikke er blevet afviklet efter to hjemkaldelser

fra bibliotekssystemet. De pågældende lånere er blevet kontaktet pr. mail og telefon med henblik på

at få en aftale om aflevering eller erstatning.

Kun i 4 tilfælde har biblioteket måttet lade fakultetet føre en erstatningssag.

Særplaceringer

Biblioteket har i løbet af året sat ca. 700 bøger på nyhedshylde.

Vi har haft 316 bøger og 217 handouts placeret på semesterhylder - fordelt på i alt 43 hylder.

Vejledning

Hjemmeside

Bibliotekets hjemmeside blev i foråret overført til AUs nye CMS-system.

Studiemetroen

Zbigniew Sobkowicz og Søren Elle indgår – sammen med Jette Bohn (Æstetikbiblioteket) og

Volkmar Engerer (Statsbiblioteket) – i redaktionen for Studiemetroens Blå Spor.

Studiemetroen blev revideret i 2010. Se nærmere under ”Projekter”.

Undervisningsevaluering

Biblioteket har også i 2010 afholdt et møde med studielederne for de institutter som biblioteket

betjener. På dette møde evalueres bibliotekets undervisningsindsats overfor studerende og ansatte i

det forløbne år, og der fastlægges undervisningsplaner for det kommende år.

Brugerundervisning

I nedenstående skema er opregnet de kurser vi har afholdt i løbet af 2010

I alt har vi afholdt 45 kurser for de studerende, med et samlet deltagerantal på 489.

4

More magazines by this user
Similar magazines