Per Morthorst, Psykiatrisk Klinik Roskilde

regionsjaelland.dk

Per Morthorst, Psykiatrisk Klinik Roskilde

At genopbygge psyken -

når "genoptræning" er fast

arbejde

Hvordan psykiske sygdomme påvirker

vores færdigheder, og hvordan vi

finder vej til at forstå og håndtere

reaktionerne

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Rask - syg

Rask – syg – behandling – helbredt

’Rask’ – syg – behandling – leve med

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Psykiske lidelser

Psykotiske Ikke-psykotiske Kriser/

Indlæggelse /

Ambulant DPC

Psykiatrisk Klink

DPC

(Primær sektor)

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi

Belastningsreaktioner

Primær sektor

Prakt. psykiater

Prakt. psykologer

(med el. uden

sygesikring)


Færdes ude

Omgås andre

Færdigheder I

Uddannelse / arbejde

Gøre (dagligdags ting)

Være med sig selv / andre

Tænke / føle

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Færdes ude

Færdigheder II

Gå i supermarked

Tage bus/tog

Køre bil

Gå uden for egen dør

Omgås andre

Samvær / social

Balanceret samtale / fællesskab

Fylde tilpas

Hensyn / indlevelse

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Færdigheder III

Uddannelse / arbejde

Koncentration

Hukommelse

Overblik / planlægge

Læring

Udholdenhed

Gøre (dagligdags ting)

Stå op

Mad, bad, hygiejne

Ordne / rydde op

Tage sig af (selv / andre)

Fritid / slappe af

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Færdigheder IV

Være med sig selv / andre

Mærke sig selv

Behov og impulser

Kropsoplevelse / sanse / berøring

Intimitet / sex

Alene / Social

Sove / drømme

Forstå handlinger (intentionalitet, mentalisering)

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Tænke / føle

Færdigheder V

Tænke sammenhængende / styre / planlægge

Foregribe

Humør

Føle følelser / frygt / bange

Regulere affekt / følelser

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Angst

Symptom-diagnoser (fx)

Depression

OCD

Spiseforstyrrelse

Belastnings-/tilpasningsreaktion (kriser)

Misbrug

Funktionel lidelse

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Simpel forståelse

Behandle symptom-diagnosen, så har vi

(igen) en rask og velfungerende person.

Angst

Personlighed

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Personlighed

Stabile træk over tid / kontekst

Fleksibilitet

Forsvarsmekanismer

Fx.:

Indadvendt/udadvendt

Neuroticisme

Ansvarlighed

Varme/kølig

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Personlighedsforstyrrelser

Paranoid personlighedsstruktur

Skizoid personlighedsstruktur

Dyssocial personlighedsstruktur

Emotionel ustabil personlighedsstruktur, impulsiv type

Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Histrionisk personlighedsstruktur

Tvangspræget personlighedsstruktur

Ængstelig (undvigende) personlighedsstruktur

Dependent personlighedsstruktur

Anden specifik (narcissistisk og pass.-aggressiv)

Forstyrret personlighedsstruktur, blandet og anden type

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Årsager til

personlighedsforstyrrelse

50% Biologi (arv)

50% Opvækst (miljø)

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi


Lavt funktionsniveau

Dårlig livskvalitet

Subjektivt I

¾ af ptt. i behandling:

Ikke i arbejde/uddannelse

Modtager social understøttelse

Lavt socialt funktionsniveau

Per Morthorst Psykologisk Praksis


Subjektivt II

Forringet livskvalitet: Opleves som ptt.

med reumatisk sygdom, lungecancer el.

Parkinsson

Højere subj. byrde af psykiske lidelse end

fx ambulante schizofrene i neuroleptika

behandling (somatiske: type II diabetes,

ptt. med HIV)

Per Morthorst Psykologisk Praksis


Leve videre

… det ’faste arbejde’!

Psykoterapi (langvarig)

Medicin

Venner og familie

Uddannelse / arbejde

Per Morthorst Psykologisk Praksis


Behandling (MBT)

Introgruppe (explicit mentalisering, 12 sess.)

Individuel terapi (½-1 år)

Gruppe terapi (1-2 år)

Start Terapi Ind.tp

fortsætte?

Gr.tp

fortsætte?

Per Morthorst Psykologisk Praksis

Slut


Tak for opmærksomheden

Per Morthorst, Psykiatrisk Klinik Roskilde

Per Morthorst, cand.psych.aut.,

spec. i psykoterapi

More magazines by this user
Similar magazines