Beskrivelse af KOMBIT-projekter, hvor Guldborgsund Kommune ...

guldborgsund.dk

Beskrivelse af KOMBIT-projekter, hvor Guldborgsund Kommune ...

7. Netværk for Borgerkontaktløsning:

Borgerkontaktløsningen er et vidensstøttesystem, der har til formål at understøtte:

Borgernes selvbetjening på nettet

Kommunikationen mellem borgere og medarbejdere i kommunen

Medarbejdernes betjening af borgernes henvendelser på alle kanaler

8. Blanketløsning Teknik & Miljø:

Umbrella blanketløsningen Teknik og Miljø bliver en selvbetjeningsløsning, der vil lette det administrative

arbejde i forbindelse med ansøgninger. Følgende områder vil foreløbig blive inkluderet i løsningen:

Etablering af jordvarmeanlæg

Spildevandsanlæg i det åbne land

Oprensning og udvidelse af

Etablering af ny sø

Indvindingsanlæg til drikkevand

Indvinding af vand til markvanding

Anmeldelse af olietank

Løsningen vil gøre det muligt for borgere og virksomheder at udfylde ansøgningerne digitalt og vedlægge

de bilag, som er påkrævet. Blanketløsningen vil blive integreret med NemLog-in og blive udstillet på

kommunens hjemmeside, borger.dk og virk.dk.

Blanketløsningen vil trække data fra:

Bygge- og boligregistret (BBR)

CPR

CVR

ESR

More magazines by this user
Similar magazines