Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation fortsat

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Håndhævelse og drift

Afmærkningen i de danske farvande og sejladsinformationen skal altid være af passende kvalitet og

tilpasset de aktuelle forhold, trafik og brugerbehov, så risikoen for ulykker og forurening fra skibe i danske

farvande som følge af grundstødninger og kollisioner minimeres.

Strategiske målsætninger:

Inden udgangen af 2018 skal afmærkningen i danske farvande været gennemgået og analyseret,

på de steder hvor der er særlige udfordringer for skibsfarten, med henblik på optimering af

afmærkningernes placering og antal.

Sejladsinformation skal leve op til princippet om ’just in time’: Brugerne skal modtage netop den

information, de har brug for – på rette tid og sted.

Resultatmål Type Resultatkrav Deadline

8. Afmærkning og

advarsler

For at fastholde et højt

niveau for sejladssikkerhed

sikres effektiv afmærkning og

velfungerende systemer for

udsendelse af advarsler og

information til skibstrafikken

og havets øvrige brugere.

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

8.1 Funktionstider for fyr i danske farvande skal mindst

være på 99,8 pct.

8.2 Funktionstider for lystønder i danske farvande skal

mindst være på 99,0 pct.

8.3 Udsendelse af navigationsadvarsler.

Mindst 95 % af alle navigationsadvarsler udsendt af

Søfartsstyrelsen med prioritet IMPORTANT skal være

udsendt til skibsfarten inden for 1 time.

31.12.12

31.12.12

31.12.12

Effekt

8.4 Formidlingen af Efterretninger for Søfarende (EfS)

moderniseres til stadighed m.h.p. at øge anvendelse af

publikationen. Antallet af abonnenter på EfS skal stige

med 20 pct. (fra 1500 til 1800) i 2012.

31.12.12

Aktivitet

8.5 Som led i den løbende optimering af

farvandsafmærkning skal der i 2012:

- Analyseres trafikdata fra farvandene nord for

Djursland, Drogden og Hatter områderne, og

udarbejdes handlingsplaner og tiltag til forbedring af

sejladssikkerheden for disse områder.

- Indsamles trafikdata fra områderne Svendborg Sund,

Østbroen i Storebælt og Sundet samt identificeres

yderligere tre områder, som byder på særlige

udfordringer for skibstrafikken.

31.12.12

Aktivitet

8.6 SFS fortsætter i 2012 den løbende revision af

afmærkningen i danske farvande.

- Inddragelse og justering af afmærkning i Svendborg

Sund og Farvandet syd for Fyn er afsluttet.

- I Lillebælt er afmærkningen gennemgået, beskrevet,

informationsskrivelse er afsendt og informationsmøde

afholdt.

- Afmærkning er gennemgået, beskrevet og inspiceret

for så vidt angår Smålandsfarvandet.

- Afmærkningen er gennemgået, beskrevet og

inspiceret for så vidt angår Sundet.

31.12.12

9

More magazines by this user
Similar magazines