Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Resultatkontrakt 2012-2015 - Søfartsstyrelsen

Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø fortsat

Sikre skibe, sundhed og miljø

Håndhævelse

Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i

top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som

kvalitetsskibsfart.

Strategiske målsætninger:

Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i USCG.

Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående.

Der må ikke forekomme fiskeskibsforlis, hvor årsagen kan henføres til uanmeldte ombygninger.

Resultatmål Type Resultatkrav Deadline

4. Kvalitetsskibsfart

Der skal fortsat ske færre

arbejdsulykker om bord på

danske skibe og færre

tilbageholdelser af danske

skibe i udenlandske havne.

Effekt

Effekt

4.1 Danmark fastholder sin status som ’Qualship 21 nation’

ved USCG.

4.2 PSC-syn af danske skibe i Tokyo-MoU:

- Danmark er på White listen i Tokyo-MoU.

- Hyppigheden af danske skibe, der får konstateret fejl og

mangler ved PSC i Tokyo-MoU skal falde 3 pct. i

perioden 2010-2012 i forhold til perioden 2008-2010.

31.12.12

31.12.12

Effekt

Effekt

4.3 PSC-syn af danske skibe i Paris-MoU:

- Danmark er på White listen i Paris-MoU.

- Hyppigheden af danske skibe, der får konstateret fejl og

mangler ved PSC i Paris-MoU skal falde 3 pct. i

perioden 2010-2012 i forhold til perioden 2008-2010.

4.4 Der må tilsammen være højst 9 tilbageholdelser af

dansk registrerede skibe i regionerne Paris-MoU, Tokyo-

MoU og USCG i 2012.

31.12.12

31.12.1 2

Omfanget af alvorlige

arbejdsulykker skal fortsat

være faldende i 2012.

Effekt 4.5 Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker per 1.000

besætningsmedlemmer på alle skibstyper skal falde 3 pct.

årligt i perioden 2008-2012 i forhold til perioden 2003-2007.

31.12.12

De skærpede regler og

kontrol af mindre fiskeskibe

skal afspejles i et fald i

hyppigheden af alvorlige søog

arbejdsulykker.

Effekt

Effekt

4.6 Hyppigheden af alvorlige sø- og arbejdsulykker (inkl.

forlis) på fiskeskibe under 15 meter skal falde 3 pct. årligt i

perioden 2008-2012 i forhold til perioden 2005-2009.

4.7 Indsats vedr. ombyggede fiskeskibe:

- Der må ikke forekomme forlis med fiskeskibe under 15

meter, hvor årsagen kan henføres til ombygninger, der

ikke er anmeldt.

- Som led i det forebyggende arbejde gennemføres

mindst 10 kontrolsyn på fiskeskibe under 15 meter med

henblik på at kontrollere, om skibet har gennemgået en

større ombygning, der ikke er anmeldt.

31.12.12

31.12.12

7

More magazines by this user
Similar magazines