junI 2007 - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

junI 2007 - Høreforeningen

Kommune-nøl med skrivetolk

I Liberia er alle døve

De frivillige er foreningens motor

nr. 6 • juni 2007 • udgivet af HØREFORENINGEN

hørelsen

6•07


Mortens usynlige medspiller:

Widex Inteo

Da jeg først tog beslutningen om at få et høreapparat,

blev jeg sat ind i, hvad det egentligt handler

om, og får så at vide hvilke typer høreapparater, der

findes, og hvilket et, der passer mig bedst i det job,

som jeg nu engang har.

www.widex.dk

Tlf. nr. 44 35 56 00

Samtidig vidste jeg også, at danske firmaer er

blandt de bedste i verden inden for høreapparater,

så jeg vidste, at i Danmark var der gode muligheder

for at få de bedste høreapparater, der findes.

Morten Olsen,

landsholdsfodboldtræner


l e d e r


hørelsen 06·07

Søren Dalmark,

landsformand

Frivillige

for høresagen

Frivillige hjælpere er af stor vigtighed for enhver

forening, det være sig idrætsforeninger, kulturforeninger

eller for os i Høreforeningen.

I alle årene har vi haft meget glæde af frivillige

og vil til al tid have brug for dem.

Ud over de mange tillidsvalgte, der gør et stykke

frivilligt bestyrelsesarbejde, er der også mange

medlemmer, der som frivillige giver en hånd med.

4

Celina er ikke hæmmet 4

Liberia - store udfordringer for de

hørehandicappede 8

Frivillige er foreningens motor 14

Kamp med kommunen om skrivetolk 18

Ørelægerne og økonomien 20

Ti gode råd om Ménière 22

18

I forbindelse med stiftelsen af de mange nye

lokalafdelinger har det netop været frivillige,

som har stået for at organisere mødesteder med

det rette udstyr og traktementer. Det har været

de frivillige, som har taget imod og de frivillige,

som har lukket og slukket efter møderne.

Ungdomslejr! 24

Synspunkt 25

Hvert nummer:

Det er dette arbejde, der har gjort det muligt,

at der til dato er stiftet 73 nye lokalafdelinger

rundt i landet. Herudover har der været 5 kommuner,

hvor mødet har været holdt, men desværre

uden at det var muligt at få valgt en bestyrelse.

Yderligere 3 møder er planlagt, og tilbage står 17

kommuner, hvor vi endnu ikke har haft kontakt

til lokale frivillige. Det håber jeg, vi får således,

at vi har holdt møder i alle kommuner.

Lige nu har vi stiftet lokalafdelinger i 75 procent

af kommunerne. De 73 lokalafdelinger dækker

over 85 procent af alle 10.000 medlemmer.

Til sidst en stor tak til de frivillige, som har

givet en stor hånd med ved tilrettelæggelsen af

møderne, og til dem, som er blevet valgt til bestyrelserne.

8

Redaktion:

Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre

e-mail: hoerelsen@hoereforeningen.dk

Tlf.: 3675 4200 · Fax: 3638 8580

Teksttelefon: 3638 8573

Ansv. redaktør: Irene Scharbau (DJ)

Aktivitetsoversigt: Helle Simonsen

Layout: Par No1

Tryk: Scanprint

Teknikken 26

Mellem medlemmer 29

Aktiviteter og

adresser 32

hørelsen

JUNI 2007 • medlemsblad for høreforeningen

6•07

Annoncer: media-people

Annoncetelefon: 39200855

mail: info@media-people.dk

Deadline for september-nummeret:

Annoncer:15.8.07

Aktiviteter: 04.8.07

Oplag: 12.000 • ISSN 0018-4934.

Forsidefoto: Mette B. Jensen (Jessy Y Nagbe

har stiftet en organisation for døve)


hørelsen 06·07


Fotos: Lars Aarø


At leve med høreproblemer


hørelsen 06·07

Høreapparater

hæmmer ikke

Hun ser sig ikke som hørehæmmet – selv om

hun har brugt høreapparater, siden hun var tre.

- Jeg har en hørenedsættelse, som kan give mig

problemer med at kommunikere. De problemer

kan jeg overvinde med mine høreapparater og

min åbenhed, siger hun

Af Benny Lauridsen

H

un har brugt høreapparater,

siden hun var tre, er mor til

fire, har et fuldtidsarbejde

og er gift for anden gang med en

mand med egen virksomhed. Så det er

absolut ikke liv Celina Vester Petersen

mangler omkring sig..

Men den 37-årige kvinde lader sig

ikke mærke med de lange dage - der

starter kvart over fem om morgenen

og først slutter hen imod ti om aftenen

- da hun med et stort smil sætter

sig ned ved køkkenbordet i lejligheden

i Lystrup ved Århus.

Hendes mand, 41-årige Frank, har

taget Kasper på 3,5 år og Emma på ni

måneder med ind i stuen, mens mor

snakker ved køkkenbordet, hvor der

står ti langstilkede røde roser.

- Der står skam ti mere inde i stuen,

fortæller hun med et smil og fortsætter:

- Frank har et rengøringsfirma,

hvor han i weekenden var på arbejde i

Kalundborg. Imens skulle en kammerat

gøre rent på en cafe i Århus, men

det skete ikke. Så jeg måtte skaffe en

barnepige til ungerne, skaffe nøglen

til cafeen og så ind og gøre rent tidligt

søndag morgen. Da Frank kom hjem,

havde han tyve langstilkede roser med.

Den næstmindste af ungerne kommer

lige ud i køkkenet for at få sutten

gjort ren og kigger imens nysgerrigt på

Hørelsens journalist, der er kommet

for at tale med Celina om, hvordan

hendes middelsvære og arvelige høretab

påvirker tilværelsen.

- Det generer mig ikke, at andre ved,

jeg har et høretab. Jeg har altid været

åben om det. Og jeg er ikke flov over,

at jeg har et redskab, der hjælper mig

med at høre andre.. For jeg har jo blot

en mindre hørelse end andre, og det kan

give mig kommunikationsproblemer.

Dem må jeg selv gøre, mindre ved at

være åben omkring det, forklarer Celina.

Åbenhed giver positiv respons

Celinas skulderlange, brune hår bærer

hun ofte oppe på hovedet, så folk kan

se, hun bruger høreapparater. Det

gælder både på arbejde, hvor hun er

den eneste med høreapparater blandt

80 ansatte, og privat blandt venner og

familie, hvor hun heller ikke møder

problemer på grund af høretabet.

- Når jeg er åben over for folk, får jeg

positiv respons og åbenhed tilbage.

Jeg har valgt, at være åben om det, og

sådan lever jeg med det.

Det gør mig positiv og

bringer mig videre - og

for mig sker det nemmest

blandt normalthørende.

På den måde kan jeg leve

mig selv fuldt ud som

person.

Celina vedgår dog

gerne, at det var sværere i

de yngre år.

- Da jeg var en sårbar

teenager, troede jeg ikke,

der var nogen, der ville

have en kæreste med høreapparater.

Og på en måde var jeg vel også en slags

sort får i klassen, hvor jeg var den eneste

med et handicap. Da jeg var endnu

yngre, berørte det mig også. Hvorfor

kunne jeg ikke høre som alle andre.

Men jeg er kommet af med de følelser.

Celina høretab blev opdaget, da hun

kom i børnehave, og man konstaterede,

at hun intet sprog havde.

- De sagde til min mor, at enten var

jeg bundforkælet, så jeg ikke ville sige

noget, eller også havde jeg ikke noget

sprog. Men hun kunne ikke råbe mig

op, når jeg stod blot et kort stykke fra

hende, så jeg kom til ørelæge. Lige så

snart de fandt ud af det med hørelsen,

kom jeg i taletræning. Derfra gik det

stærkt med at få udviklet mit sprog,

forklarer Celina.

Hun fik taletræning hver anden eller

tredje dag, og efter blot et halvt år var

hun med rent sprogligt.

Celina gik i en normalklasse til

og med niende klasse, men hun fik

ekstraundervisning i dansk, regning og


hørelsen 06·07


At leve med høreproblemer

- Jeg bruger en almindelig telefon på

arbejdet, hvor der er headset til. Når jeg

bliver ringet op, slår jeg det ene høreapparat

over på teleslynge, mens det andet

kører på normal. Jeg vil da tro, jeg kan

få alle de hjælpemidler, det er muligt

at anskaffe sig, men jeg ved ikke, hvad

man kan få - og ingen har ment, det var

nødvendigt for mig, siger Celina.

Pludselig udbryder hun, gennem lyden

af vaskemaskinen og to glade børn, der

tumler rundt inde i stuen hos far:

- Man skulle tro, det er min mand,

der har brug for høreapparater, så højt

som han har skruet fjernsynet op.

- Jeg har mødt mange, hvis høretab er et altoverskyggende problem. Men for mig

har høretabet altid blot været en del af mig. Jeg har da tidligere drømt om at få

genetableret fimrehårene i de indre ører, så jeg f.eks. kan høre et ur tikke igen.

Men sådan bliver det ikke, fortæller Celina Vester Petersen, der lever i en verden

af lutter almindeligt hørende.

engelsk, og teknik på, så hun kunne få

det hele med via høreapparaterne.

- Jeg havde et godt forhold til mine

lærere, hvor det handlede om mere

end lektier. De spurgte til, hvordan det

ellers gik, og fungerede i det hele taget

som støttepædagoger for mig.

Uden praktikplads

Efter 10. klasse, hvor hun var på en

efterskole for normalthørende, uddannede

hun sig på EFG til kontorelev,

men da praktiktiden kom, fik hun ikke

nogen plads, og kom derfor i skolepraktik.

Det lykkes hende dog derigennem

at få en praktikplads hos DANA,

fagforeningen for selvstændige, hvor

hun blev uddannet kontorassistent.

- Jeg fik en fin anbefaling med. Regionschefen

skrev, at jeg havde gjort mit

høretab til skamme og til fulde havde

passet mit arbejde hos dem.

Celina er i dag ansat i a-kassen hos

fagforeningen FOA, hvor hun arbejder

i medlems- og kontingentafdelingen.

Hun blev ansat blot fire måneder

efter, hendes uddannelse var færdig

- og det i en periode, hvor man kunne

fodre svin med arbejdsløse kontorassistenter.

- Jeg tror, min anbefaling fra DANA

betød meget. Jeg lavede godt 50 ansøgninger

og kom til samtale ved to.

Nummer to fik jeg så, og der har jeg

arbejdet siden, siger hun.

I dag arbejder hun med overflytningsblanketter,

efterlønsbidrag, indtastning

af kontingenter, begravelseshjælp

til døde medlemmers efterladte

og optagelse af nye medlemmer.

Smiler sødt til cocktaileffekten

Celina kender udmærket til cocktaileffekten,

når lydbilledet enten bliver

for højt eller mudret til af mange stemmer

på een gang.

- Når musikken bliver for høj, smiler

jeg bare sødt og siger ja og nej, når folk

taler til mig. Så går det alligevel. Store,

larmende fester ér irriterende, men

det får os nu ikke til at holde os væk.

Storgruppemøderne på arbejdet er

også besværlige men nødvendige. Men

jeg må da sige nej til nogle ting. Jeg er

f.eks. lige blevet inviteret til at se noget

lokalteater, hvor jeg har takket nej, for

det kan jeg ikke få noget ud af.

Fritidsinteresser er der for tiden ikke

plads til med en lille ny i lejligheden.

- Jeg står op kvart over fem, hvor

Frank ér taget afsted på arbejde, så jeg

er træt, når jeg når halvti om aftenen.

Der er ikke tid til motionscenter, aerobic,

svømning, løb og veninder - sådan

som der var tidligere. Men det er også

nok for mig at være sammen med min

familie, hvor de to små kræver megen

opmærksomhed. Det bliver de ved med

at gøre til de bliver fire-fem år, hvor

de begynder at finde ud af, der er en

verden uden for også. Måske til den tid

jeg begynder på nogle fritidsinteresser

igen.


Kort nyt


hørelsen 06·07

Hospitalsplaner

uden hørelse

Høreforeningen har kontaktet landets

regioner for at få nogle mere konkrete

udmeldinger om planerne for høreområdet.

I nogle af regionernes planer for hospitaler

er audiologien slet ikke nævnt.

Ligeledes skriver Høreforeningen til

Region Hovedstaden, der har en plan,

at foreningen er af den opfattelse at

selv om der ikke er lovgivet for grænsen

på ventetider, så må mennesker med

hørenedsættelser som udgangspunkt

kunne forvente en garanti for behandling

på lige fod med andre former for

sygehusundersøgelser.

"Foreningen skal derfor opfordre til,

at der organiseres således, at ventetiden

på at få et høreapparat i Region Hovedstaden

kommer ned på 4 uger i løbet

at indeværende år", skriver foreningen

i sin kommentar til Hovedstadens hospitalsplan.

Har du interesse

for Ménière eller

Tinnitus

Høreforeningen søger medlemmer til

Tinnitus-udvalget og Ménièreudvalget

- gerne medlemmer, som bor uden for

Sjælland

- Vi kunne godt tænke os, at der i

udvalgene var repræsentanter fra landsdele

uden for Sjælland, så vi regionsvis

står stærkere, siger N. P. Christensen

fra Høreforeningens forretningsudvalg.

Har du lyst til at indgå i kernearbejdet

på et af disse to områder, kan du kontakte

N. P. Christensen på 56 14 37 34

eller inganpc@privat.dk

Kald os bare handicappede!

De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) skifter navn til Danske Handicaporganisationer

(DH). Det blev besluttet på organisationens repræsentantskabsmøde

i Grenaa sidst i april.

- Mennesker med handicap er ikke invalide – de er valide mennesker med

handicap, understreger Stig Langvad, formand for DSI.

- Vi har snart fået ordet invalid ud af ordforrådet hos lovgivere, embedsmænd

og journalister, så nu er det også på tide at få det ud af foreningens navn, fortsætter

han.

Beslutningen om at skifte det gode gamle navn ud har været mange år undervejs.

Medlemsorganisationerne har længe været enige om at ændre navnet, og der

har været mange diskussioner forbundet med at finde frem til det nye navn.

- Vi bruger ofte betegnelsen mennesker med funktionsnedsættelser. Men i daglig

tale kommer vi ikke uden om ordet handicap, udtaler Stig Langvad.

Et handicap opstår, når et menneskes nedsatte funktionsevne medfører, at

personen ikke kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre pga. den måde,

samfundet er indrettet på.

- Man kan sige, at ingen er mere handicappet end omgivelserne gør én, påpeger

Stig Langvad.

DSI har netop fået pladser i de kommunale handicapråd. For en måned siden

underskrev Danmark den nye FN-konvention om handicappedes rettigheder.

Handicapbegrebet er kommet for at blive.

Navneskiftet træder i kraft fra 1. januar 2008. Dermed får DSI’s samarbejdspartnere

og tillidsfolk tid til at omstille sig.


hørelsen 06·07


Høreproblemer i Afrika

I Liberia er alle døve

Enten kan man høre eller også kan man ikke høre. Der findes ingen hjælpemidler

til døve i det lille vestafrikanske land, Liberia, så alle der ikke kan høre, rubriceres

som døve, uanset om de har en lille hørerest eller ej. De heldige lærer tegnsprog,

men de fleste har slet intet sprog

Tekst og foto:

Mette Byrgesen Jensen

C

hristine A. Gabisi, 43 år, voksede

op på et børnehjem som

den eneste ikke hørende, og

inden hun lærte tegnsprog, var det eneste

sprog, hun havde, selvlærte fagter

og mimik:

- Da jeg var barn, gik jeg godt nok

i skole, men når jeg kom hjem, så var

der jo ingen at tale med, og jeg passede

bare mine pligter på børnehjemmet.

Jeg følte mig sådan set ikke som en del

af de hørendes verden, fortæller hun.

Christine er ikke helt døv, hun kan

stadig høre høje lyde og ville nok have

haft en mulighed for at høre lidt med

den rigtige hjælp.

Hun husker stadig, hvordan hørelsen

langsomt forsvandt, da hun var helt

ung, men trods sit hørehandicap har

Christine alligevel været heldig. Hun

fik mulighed for at tage en mellemlang

uddannelse på en døveskole, og i dag

studerer hun ledelse på en skole for normalthørende,

hvor der er en privat tegnsprogslærer

og to andre døve elever.

Stort problem

Samstemmende for alle vi taler med

i Liberia er det at være døv et stort

problem. Langt de fleste, som er døve,

er ikke født sådan, men udvikler et hørehandicap

i løbet af barndommen og

ofte som en bivirkning af behandling

med malariamidlet kinin. Det skønnes

at 25 % af de, som har høreproblemer,

er født døve, og ca. 75 % er døvblevne.

Jessy Y. Nagbe er født døv. På en

måde var det hendes held, at der var

mere end en døv i familien. Det betød,

at tegnsprog fik en prioritering, og

at Jessy kom i skole og lærte at læse,

skrive og regne.

Men det var stadig ikke noget nemt

liv: - I mange tilfælde bliver døve behandlet

som slaver i deres familier, de bliver

brugt til alt det hårde arbejde, da de jo

ikke regnes for noget. Mange mennesker

Info

Land: Liberia

Beliggenhed: Vestafrika med

grænse til Elfenbenskysten,

Guinea og Sierra Leone.

Befolkning: 3.2 mill. hvoraf ca.

1.3 mill. er bosat i hovedstaden

Monrovia

Hovedsprog: Engelsk, samt ca. 20

lokale afrikanske sprog

Analfabetisme: Ca. 63 % for kvinder

og 30 % for mænd.

har den grundholdning, at når du er

døv, så er du ikke en del af samfundet,

de fleste døve går jo ikke på arbejde eller

kan ikke kommunikere med de normalthørende,

fortæller Jessy Y. Nagbe.

Døv men ikke dum

Til gengæld er Jessy’s mand en af de få

meget heldige døve, der har et lønnet

fuldtidsarbejde. Han arbejder med IT på

den amerikanske Ambassade i Monrovia

(hovedstaden i Liberia). Mandens succes

har inspireret Jessy til at etablere en forening

for døve kvinder. Foreningen har

indtil nu 45 medlemmer:

- Min drøm er, at foreningen bliver et

sted, hvor døve kvinder møder hinanden,

lærer om menneskerettigheder, diskuterer

og får mulighed for at lære nogle

færdigheder som f.eks. syning, frisørfaget

eller lidt landbrug, så de kan tjene penge

og blive uafhængige, forklarer hun.

200 medlemmer

Jessy bliver bakket af Joshue Bull, formanden

for den største døveorganisation

i landet, Liberias Nationale Forening

af Døve, med ca. 200 medlemmer:

- Vi er nødt til at forene os og få folk

til at forstå, at døv ikke er det samme

som dum. Døve kan medvirke til et

godt samfund, de kan arbejde i mange

fag lige så godt som hørende, og de


Høreproblemer i Afrika


hørelsen 06·07

På Apostolic Foundation School gør man

meget ud af at døve børn går i samme

klasse som hørende børn med en tegnsprogslærer

koblet til undervisningen. Her er det

en klasse med store børn, de døve børn

har rejst sig, for at vise hvor stort et antal

af klassens elever, de udgør. I Monrovia

skønner man, at der kun er ca. otte skoler,

der underviser på tegnsprog.

behøver ikke være en belastning. Det er

vigtigt at få gjort opmærksom på, at et

barn, som er født døv eller blind, har

de samme rettigheder og muligheder

i samfundet som ikke handicappede,

siger Joshue Bull.

Ingen officielle tilbud

Et hurtigt skøn fra underviserne på

de to private døveskoler, vi besøger,

er, at antallet af døve i hovedstaden

Monrovia er på omkring 15.000 mennesker.

Hvor mange døve, der bor

udenfor hovedstaden, ved man ikke, da

der ikke eksisterer nogen nyere tal om

problemets omfang, men man ved, at

tilbudene til døve i landdistrikterne er

meget ringe og i langt de fleste tilfælde

slet ikke eksisterende:

- Der findes simpelthen ingen regeringsfinansierede

tilbud til døve i

dag, hvilket er et seriøst problem, siger

Vivian J. Cherue, viceminister i Socialministeriet.

Borgerkrig

Viceministeren er opmærksom på, at

der i det hele taget er meget få tilbud

til handicappede. Det skyldes dels, at

landet stadig er under genopbygning

efter en 14 år lang borgerkrig, der sluttede

i 2003, og dels, at uddannelse i

Liberia generelt er en mangelvare. Man

skønner, at kun ca. 50 % af alle børn,

handicappede eller ikke handicappede,

går i skole.

- Vi er afhængige af private donorer,

kirker, organisationer eller andre til at

tage sig af uddannelsen af døve.

Og den hjælp døve får, hvis de er så

heldige, er som regel en mulighed for

at lære tegnsprog. Selvom vi var i stand

til at undersøge folk og diagnosticere,

om de var døve eller havde en hørerest,

der med hjælpemidler, som man har i

Europa, kunne gøre dem i stand til at

høre, så har vi simpelthen ikke mulig-


hørelsen 06·07

10

Høreproblemer i Afrikan

Skolen "Håb for de døve" er en del af Metodist Kirkens

arbejde, og et ud af ganske få tilbud om uddannelse til døve

eller hørehæmmede, der eksisterer i Liberia. En af de yngste

klasser siger her godmorgen og byder velkommen.

For nylig fik Monique Gribsby godt og grundigt gjort

opmærksom på de døves eksistens, da hun med Apostolic

Foundation Schools døvekor optrådte for præsidenten,

Ellen Sirleof-Johnson. Præsidenten var rørt over underholdningen

og takkede personligt Monique Gribsby for at

skabe opmærksomhed om de døve. Her lægger Monique, i

baggrunden, stemme til døvekorets sang - stemningen var

rørende, stærk og energifyldt, da koret brugte hele kroppen

til at synge med.


Høreproblemer i Afrika

11

hørelsen 06·07

Fakta

• Liberia har været gennem en 14

år lang borgerkrig, der sluttede

i 2003.

• Liberia blev selvstændigt i 1847

• Liberia blev etableret i 1811 for

mennesker, der engang var slaver

i Amerika.

heden for eller midlerne til at give dem

det tilbud om hjælp, de har brug for,

forklarer Vivian J. Cherue.

Nej til stigmatisering

Døvhed har altid været et tabu i Liberia.

Som døvt barn skal man være

heldig, hvis man har forældre, der anerkender

ens handicap og sørger for, at

man kommer i en tegnsprogsskole hos

en af de private organisationer.

Apostolic Foundation School i udkanten

af Monrovia er netop en af disse

skoler, der gør meget for at afhjælpe

tabuet. Her går døve elever i klasser

med normalthørende.

Monique Grigsby er lærer på skolen

og af den klare opfattelse, at handicappede

ikke bør stigmatiseres:

- Vi sætter de døve børn i en normalklasse.

I stedet har vi en tegnsprogslærer,

der oversætter undervisningen.

På den måde får de døve en normal

skolegang med mange klassekammerater

og samme fag og muligheder som de

hørende elever. Og pga. af denne undervisningsform,

får de hørende elever også

mulighed for at lære tegnsprog, så de

kan tale med og hjælpe deres medstuderende

udenfor skolen, fortæller hun.

Lørdagsklasse

Som en ekstra hjælp til de døve har

skolen åbnet en lørdags klasse i tegnsprogsundervisning

for hørende elever

og forældrene til de døve børn. Klassen

Joshue Bull, Jessy Y. Nagbe og Christine A. Gabisi er alle døve. De har gået i skole, de

har lært tegnsprog, men ingen af dem har oplevet en hverdag på arbejdsmarkedet på

lige fod med normalthørende.

er anerkendt og velbesøgt, hvilket nok

mest er den energiske Monique Grigsbys

fortjeneste.

Monique har nemlig gjort undervisning

af døve til sin mærkesag:

- Døve har ikke et synligt handicap.

Derfor er det svært at få den opmærksomhed,

som handicappet fortjener.

Jeg blev selv meget optaget af døveproblematikken,

da jeg under krigen

havde en voldsom og ubehagelig oplevelse.

En døv mand blev banket ihjel af

rebellerne, da han ikke hørte, der blev

talt til ham, og derfor ikke kunne reagere

på rebellernes tiltale. Da forstod

jeg, hvor stort et problem mennesker

med et hørehandicap har, forklarer

Monigue Gribsby.

Info

Malaria

Malaria spredes gennem myg og

betyder årligt ca. tre mio. dødsfald,

særligt i de fattigste u-lande.

Kinin - Blev tidligere brugt til behandling

af malaria, især før fremkomsten

af nyere malaria bekæmpelsesmidler.

Bruges stadig mange

steder til behandling af Malaria.


Centra Active

Made for active living.

Et diskret høreapparat, der sidder behageligt.

Højttaleren i øret giver dig en fantastisk lyd.

Du kan nu glemme alt om at skifte batteri:

Centra Active bruger et genopladeligt batteri.

Centra Active har optimal beskyttelse imod fugt

med det nye AquaProtect system.

Centra Active er den innovative løsning til aktive mennesker.

Nu kan du leve livet fuldt ud – og stole på, at du får alle lyde med.

Få oplyst nærmeste godkendte forhandler på tlf. 6315 4001 eller

benyt vores hjemmeside www.rexton.dk

www.rexton.dk


hørelsen 06·07

14

Frivillige i Høreforeningen

Frivillige

bærer foreningen

Mere end hver tredje

dansker udfører en eller

anden form for frivilligt

arbejde. En del

af dem arbejder for

Høreforeningen

Af Irene Scharbau

O

p mod 1000 mennesker har

valgt at arbejde frivilligt for

Høreforeningen. Og de er

ikke alene om at ville gøre en forskel.

Ca. 1,5 mio danskere yder en eller anden

form for frivilligt arbejde.

Ifølge Center for frivilligt socialt

arbejde, er det milliarder, samfundet

sparer på det frivillige arbejde – eller

rettere, samfundet får en hjælp, det

ellers ikke ville have råd til.

I Høreforeningen yder medlemmerne

meget forskellige former for frivilligt

arbejde. Fra vores hovedbestyrelsesmedlemmer

til dem, der ind i mellem giver

en hånd med til f.eks. høredage, og så

er der høreguider og kontaktpersoner.

Og frivillighed er blevet en trend.

- Der er kommet mere politisk fokus

Info

Hvem arbejder frivilligt

Der er generelt lidt flere mænd end

kvinder, der arbejder frivilligt. Der er

mange mænd, som arbejder frivilligt

med idræt, mens der er flest kvinder

som arbejder frivilligt på det sociale

område. I gennemsnit er det de 30-

39-årige, som arbejder mest frivilligt,

men på det sociale område er mennesker

over 65 år også rigtig aktive. I

gennemsnit bruger danskerne 17 timer

om måneden på frivilligt arbejde.

(Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde

- www.frivillighed.dk)

på frivillighedstanken. I dag går man

mere efter den amerikanske model, hvor

sundhedssystemet henviser til tilbud

drevet af frivillige, fortæller Høreforeningens

kursuskonsulent Jacob Brønnum.

- Tidligere har man i Danmark ikke

ønsket at henvise til frivillige, fordi de

ikke var professionelle, men der er man

ikke så bange for længere. Og hos os

fungerer det jo udmærket, f.eks. med

kontaktpersoner til Ménière og Tinnitus-patienter,

fortæller han.

Høreforeningen ser for tiden nye

typer af personer, som ønsker at arbejde

frivilligt.

- Tidligere ville nye frivillige gerne

fortsætte det gode arbejde, der fandtes.

Nu har man en ny dagsorden på forhånd,

hvor man vil sætte sine egne forudsætninger

i spil. Det er ikke mindst

blandt de unge, at vi ser, de kommer

ind og tilbyder det, de kan, fortæller

Jacob Brønnum.

Høreforeningen har dette forår afholdt

to introkurser for nye bestyrelsesmedlemmer.

Her kan man fornemme,

at der blæser nye vinde.

- Især fra Hørehæmmet Ungdom

kommer der energi og ideer til initiativer,

vi slet ikke havde tænkt på. Vi opfordrer

til, at der laves nogle ”udvalg”

for ideer, så de ikke går død, siger kursuskonsulenten

og fortsætter:

- Det er trendy at sige, at man laver

frivilligt arbejde. Især for organisationer

som Røde Kors og Kræftens

Bekæmpelse. Og der har vi måske et

imageproblem, som vi må ændre. For

vores primære og vigtigste ressource

i Høreforeningen er frivillige – uden

jer derude, ingen forening, siger Jacob

Brønnum.

Vi fordeler opgaverne

I den nye afdeling af Høreforeningen i

Århus, går det stærkt for tiden. Her har

den nye bestyrelse valgt at ”gøre det, de

er bedst til”.


Frivillige i Høreforeningen

15

hørelsen 06·07

- Ud over at vi har sørget for, at der er

repræsentanter for alle dele af Høreforeningen,

både hørehæmmede, døvblevne,

forældre til hørehæmmede børn

og méniére og tinnitusfolk, så har vi set

på, hvem der er gode til det politiske,

og hvem der er gode til det sociale, fortæller

formand Sanne Lauridsen.

- Det er vigtigt for os at få folk med

fra en bred skare. Vi har f.eks. et kaffehold.

Det er fire damer, der gerne vil

stille op til arrangementer. Jeg synes,

det er vigtigt, at spørge folk, hvad de

har lyst til at lave. Og så fordeler vi

opgaverne. I øjeblikket har vi et stort

arbejde med den nye forening. Når man

skal starte en ny lokalafdeling er det

vigtigt at netværke, og komme i gang

med et enkelt arrangement. I Skanderborg

har de f.eks. sendt et spørgeskema

ud til medlemmerne om, hvad de synes,

der skal arbejdes med. Vi vil også lægge

et skema ud på hjemmesiden, når vi får

sådan en, fortæller Sanne Lauridsen.

Kan bruge hinanden

Marianne Kruse har i syv år været aktiv

i Ménière og Tinnitus Foreningen. Men

hun har også deltaget i opbygningen af

et frivillighedscenter i Lyngby-Tårbæk

Kommune.

- Jeg var blevet efterlønner, men

havde absolut ikke lyst til at være passiv.

Og sådan tror jeg mange har det.

Når de ikke længere har så meget at

lave, savner de et lille job, siger hun.

Sammen med andre borgere i kommunen

oprettede Marianne Kruse et frivillighedscenter,

støttet af socialministeriet

og kommunen. Kommunen har støttet

med et hus, de kan være i, og i dag fungerer

centret. Her kan folk komme, hvis de

gerne vil lave frivilligt arbejde, eller hvis de

har brug for frivillige til at hjælpe sig.

- Vi aktivere borgerne og samler

foreningslivet. Vores hovedformål er at

formidle, og vi matcher borgerne med

foreningerne, fortæller hun.

Bl.a. bruger kommunen de frivillige i

omsorgscentrene. Og frivilligcentret

har ventelister på forskellige kurser,

herunder et til mænd over 60 år, der

hedder "Brug tiden sjovere - mand".

Marianne Kruse er selv meget aktiv.

Hver fredag sælger hun købmandsvarer

på et omsorgscenter og er besøgsven for

en person med Parkinsons samt formidler

det danske sprog til "de fremmede".

- Jeg får lige så meget, som jeg giver. Og

glæden ved at hjælpe er så stor, siger hun.

Med sin store erfaring inden for frivillighed

tror hun, at man kan fastholde de

frivillige ved at møde dem, der hvor de er.

- Det er vigtigt, at man husker, at

en frivillig altid er "løsarbejder". Hvis

vi skal holde liv i ildsjælene er det

vigtigt at høre dem, hvordan de har

det. Og huske dem på, at de ikke bare

Info

skal holde op, men melde tilbage om

ændringer, ønsker, altså drøfte og diskutere.

Og så lade folk arbejde med det,

de kan. Man behøver ikke have kæmpe

kompetencer for at gøre en forskel. Det

nytter ikke at skræmme fru Hansen

væk ved at stille krav til hende. I stedet

skal man spørge: Hvad har du lyst til og

hvor tror du at dine evner ligger Kommunikationen

er vigtig.

Marianne Kruse har også en opfordring

til Høreforeningen:

- Når vi nu har fået så mange nye

medlemmer, så er det vigtigt at møde

folk, der hvor de er. Derfor bør den

lokale høreforening melde sig til kommunens

frivilligcenter og indgå som en

aktiv del , der hvor borgerne kommer

af alle mulig årsager, altså vise ansigt

- blive kendt i lokalområdet.

Kurser for frivillige

Høreforeningen har stor tradition for uddannelse af sine mange frivillige. Med foreningens

nye struktur har der også vist sig et behov for at udvikle kursustilbudene. Alle frivillige tilbydes

derfor at deltage i et Intro-kursus.

Kurset gennemgår over en dag de væsentligste informationer omkring Høreforeningen,

herunder historie, opbygning, værdier og målsætninger, sekretariatets opgaver og serviceydelser

og en introduktion til hjemmesiden. Desuden er der naturligt nok fokus på det frivillige

arbejde i organisationen, i lokalafdelingerne, som høreguide, kontaktperson, samtaleleder, m.v.

Kurset er ment som inspiration til bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne og giver nogle

bud på, hvordan man kommer godt i gang med høresagen lokalt.

Yderligere oplysninger om kurserne vil blive sendt direkte til lokalafdelingernes formænd efter sommerferien.

Ny uddannelse i socialt entreprenørskab

Roskilde Universitetscenter har fået 11 mio. kroner fra Socialministeriets satspuljemidler til at

etablere en ny uddannelse, der skal være med til at styrke de frivillige organisationer i samfundet.

Masteruddannelsen i socialt entreprenørskab skal gøre store og små foreninger og organisationer

i stand til at matche samarbejdspartnerne i både den offentlige og private sektor.

Masteruddannelsen skal ikke uddanne alle frivillige i Danmark, men skal professionalisere

nogle af de ledere, der allerede arbejder i organisationerne.

I udlandet har organisationer og virksomheder i årevis arbejdet i partnerskaber, der løfter

sociale problemer. Social ansvarlighed betyder meget for virksomhederne, og trenden er godt

på vej i Danmark. Fokus på partnerskabet er en del af uddannelsen i socialt entreprenørskab,

som bliver permanent fra 1. september i år.

Læs mere på www.ruc.dk/paes (Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning)


hørelsen 06·07

16

Høreomsorgen og kommunerne

75 afdelinger af

Høreforeningen

I de seneste måneder har du kunne følge

med i udviklingen af Høreforeningens

lokalafdelinger, som er markeret med

rødt på Danmarkskortet. 1. juni

har vi, hvis alt går vel, rundet 75

lokalafdelinger. Et stort stykke

arbejde ligger bag.

Illustration: Jacob Strandberg


Visse ting kan forandre verden – for altid

Forestil dig et nyt høreapparat der kan give dig en naturlig,

umiddelbar høreopfattelse i tre dimensioner.

En smuk drøm

Den drøm er virkelighed nu. Den

hedder Epoq. Med sin revolutionerende

trådløse teknologi markerer

Epoq starten på en ny æra

inden for høreapparatbehandling.

To Epoq-høreapparater taler

sammen

To Epoq-høreapparater “taler”

sammen trådløst og bearbejder

indtrykkene meget tæt på den

måde som hjernen gør, når den

bearbejder lydindtryk fra ørene.

Takket være Epoq opnår du for

første gang et helt naturligt lydbillede

i stereo, som gør dig i

stand til meget præcist at lokalisere

lydene omkring dig.

Epoq og mobiltelefonen

– det perfekte makkerpar

Besvar mobilopkald uden at røre

telefonen. Den nye Epoq Streamer

gør dine høreapparater til et

trådløst headsæt, der modtager

samtalen i begge

dine ører. Intet

andet høreapparat

tilbyder

dig den luksus.

Epoq – din nye trådløse forbindelse til en verden af lyd

Epoq – hvis du vil i forbindelse

med verden

Nyd musik samtidig med, at du

stadig hører almindelig lyd fra

omverden. Epoq Streamer serverer

al musik fra mobilen og din mp3-

afspiller i dine to ører i ægte

stereo. Ringer telefonen, besvarer

du opkaldet med et tryk på en

knap. Når samtalen er slut, lytter

du videre til musikken.

Du bestemmer selv, hvor, hvornår

og hvordan.

Epoq og Epoq Streamer

– en oplevelse venter dig.

www.oticon.dk


hørelsen 06·07

18

Høreomsorgen og kommunalreformen

Når kommunen ikke vil bevilge skrivetolk

Mette Bang Jeppesen tog for

givet, at hun kunne få bevilget

skrivtolk, da hun meldte sig til

Ny Vejen Kommunes patientkursus

for kronisk syge – men

først efter en lang, sej kamp

levede kommunen op til

sit sektoransvar

Af Monica Madsen

foto: palle peter skov

Mette Bang Jeppesen måtte igennem en langstrakt kamp for at få en nødvendig skrivetolk

E

t patientkursus og så en uddannelse

i selv at kunne undervise

på nye kurser – det er et

tilbud, Mette Bang Jeppesen ikke kan

sige nej til, da Ny Vejen Kommunes

forebyggelseskonsulent fortæller om

det på et informationsmøde i De Samvirkende

Invalideorganisationer. Mette

melder sig straks til kurset og regner

med, at hun uden problemer får bevilget

skrivetolk via Det Sociale Tolkeprojekt,

som hun har fået før.

- Men i det jeg melder mig til kurset,

melder tolkeprojektet ud, at de

ikke har penge til tolke resten af året.

Jeg kontakter derfor Høreforeningens

tolkeformidling, som anbefaler mig

at kontakte kommunen hurtigst. Jeg

taler også med Erik Brodersen fra tolkeprojektet,

der råder mig til at bestille

en tolk hos tolkeformidlingen og bede

patientkursets projektleder kontakte

ham, hvis der opstår problemer.

Mette følger hans råd, da kommunen

jo skal følge princippet om sektoransvar

overfor handicappede. Det

betyder, at kommunen har ansvar for

at sikre, at personer med handicap kan

deltage i kommunens tilbud til borgerne.

Da kurset henvender sig til folk

med handicaps, regner Mette med, at

alt nu er i skønneste orden.

Men nej...

Projektlederen melder tilbage, at Mette

skal bede sin socialrådgiver om at søge

tolkebevilling. - Det undrer mig. Jeg

har ikke haft kontakt med sagsbehandlere,

siden jeg for år tilbage fik tilkendt

invaliditetsydelse. Men min mand og jeg

henvender os til kommunens borgerservice.

De kender intet til kurset, og at

de sender mig om en socialrådgiver på

kontoret for arbejdsmarkedet, selvom

jeg er på efterløn. Hun sender mig

videre til en sagsbehandler i Sundhedsafdelingen,

der hjælpsomt undersøger

mulighederne, men desværre ikke kan

hjælpe.

Det melder Mette tilbage til projektlederen,

og beder hende endnu en gang

kontakte Erik Brodersen.

Men det sker ikke.

Er stædig

- Til sidst overvejer jeg at melde fra

kurset, selvom det ligger mig på sinde


Høreomsorgen og kommunalreformen

19

hørelsen 06·07

at vise, at stærkt hørehæmmede kan

deltage i meget, hvis blot de får skrivetolk.

Men min stædighed ender med

at vinde, og min mand ringer til Erik

Brodersen, der kontakter projektlederen,

og via en lang, sej proces lykkes

det at få kommunen til at vedkende

sig sit sektoransvar og betale for min

skrivetolk.

Da kurset skal starte, er sagen endnu

ikke faldet på plads, så tolkeprojektet

bevilger penge til en tolk den første kursusdag.

Men det viser sig desværre, at

der ikke er nogle ledige tolke den dag.

- Jeg er ved at fortvivle, da jeg får den

tilbagemelding … kan jeg overhovedet

Sådan gør du, hvis

du ikke kan få

bevilget skrivetolk

Sekretariatsleder Pia Mikkelsen,

Høreforeningen:

- Henvend dig til dem, der står

for tilbudet, du gerne vil benytte

dig af. Eller til den forvaltning,

som står bag tilbudet. Nytter

det ikke noget, er der ikke andet

at gøre end at skrive et brev til

borgmesteren –ganske kort i stilen:

"Jeg har tilmeldt mig det og

det kursus, og det viser sig, at jeg

ikke kan få tolk. Kan det virkelig

være rigtigt, at jeg som borger her

i kommunen ikke har de samme

muligheder som andre borgere

for at deltage i kurset". Bed om

en skriftlig svar og send samtidig

en kopi til de, der står for tilbudet

eller til den person, du har talt

med i forvaltningen, og til den

politiker, der er formand for social-

og sundhedsudvalget (ring

eventuelt op på rådhuset og bed

om hans eller hendes navn).

få tolk de øvrige dage på kurset, selvom

alt falder på plads To timer før kurset

starter, bliver jeg ringet op af tolkeformidlingen,

der har en tolk på afbud.

Og kort efter vedkender kommunen

sig sit sektoransvar, og bevillingen går

endelig i orden.

Ikke tolk til flere

Mette har nu gennemført patientkurset,

men har opgivet instruktøruddannelsen.

Hun har mistet lysten på grund

af alle problemerne.

At projektlederen efter kurset har

meldt ud, at kommunen ikke har råd

til at betale for tolk, hvis flere hørehæmmede

vil på patientkursus, berører

hende også.

Projektlederen har foreslået, at man

i stedet laver et kursus kun for hørehæmmede.

- Men idéen med kurset er at møde

mennesker med forskellige handicap:

Det er meget givende at være i et

forum, hvor det ikke kun handler om

hørelse, for man opdager, at vi grundlæggende

tackler vores problemer ens.

Det samme andre steder

Set i bakspejlet undrer det Mette, at

kommunen tilbyder kurser for handicappede,

som hørehæmmede reelt ikke

får mulighed for at deltage i:

- Mine oplevelser viser tydeligt, at

kommunen ikke tænker os med i sin

planlægning. Og jeg tror, situationen

er den samme i mange andre kommuner:

Der er stort behov for at Høreforeningens

repræsentanter i kommunerne

gør opmærksom på problemerne, i

samarbejde med De Samvirkende Invalideorganisationer,

konkluderer hun.

3 spørgsmål til borgmesteren

Egon Fræhr (V), borgmester i Ny Vejen Kommune,

hvad er din kommentar til Mette Bang

Jeppesens beretning

- Det er et eksempel på, at man vil gøre det så godt,

men at det er umuligt at tage højde for alt, når man

bevæger sig ind på et nyt område: Vi overtog amtets

sundhedsopgaver 1. januar 2007, og allerede sidste

år søgte vores sundhedsfolk om den første portion

penge til at samle kommunens kronisk syge på

kurser, hvor de kan få nyttig viden og støtte hinanden.

Men de kendte ikke til skrivetolke og havde

ikke kalkuleret med, at en deltager kunne have det

behov. Derfor anede de ikke, hvad de skulle stille

op rent økonomisk, da Tolkeprojektet ikke kunne

bidrage.

Hvordan vil du sikre, at alle ansatte i kommunen

fremover kender begrebet sektoransvar, så

handicappede kan deltage på lige fod med andre

borgere i kommunens tilbud

- Vi har netop lavet et handicapråd i Ny Vejen, på

initiativ af aktive folk på handicapområdet. Med

rådet har vi fået en god dialogpartner, der allerede

har bidraget med en stribe høringssvar om vores

nye tiltag på sundhedsområdet. Vi er også ved at

formulere en handicappolitik sammen – som vi

har sagt til handicaporganisationerne i rådet, er

det vigtigt, at de gør os opmærksomme på de behov

og muligheder, vi pt. ikke kender til.

Hvad er jeres overordnede ambition med jeres

handicappolitik

- At sikre, at vi medtænker handicappedes behov i

alle kommunens beslutninger, så vi undgår situationer,

hvor tingene ikke virker efter hensigten.

Kønne ord alene gør det ikke, det ved vi godt.

Og er vi på forkant, kan vi komme mange behov

i møde, uden at det koster meget.


hørelsen 06·07

20

Øre-politik

Flertal for evaluering af ørelægernes informationspligt

Patienterne risikere stadig at komme i klemme

hos ørelæger, der har høreapparatbutik ved

siden af deres lægepraksis. Derfor skal informationspligten

ses efter i sømmene, mener

De Radikale

Af Journalist Monica C. Madsen, Bureauet

Ø

relæger og andre speciallæger

skal ikke have lov til at drive

forretning og sælge høreapparater

og andre hjælpemidler til deres patienter.

Der skal være vandtætte skotter

mellem lægernes vurdering af patienternes

behov og den rådgivning, patienterne

får, når de skal købe fx et høreapparat:

Når man som patient går til sin

læge, skal man være helt sikker på, at

han kun tænker lægefagligt og ikke på

sine egne økonomiske interesser, når

han rådgiver sine patienter.

Det er essensen i det forslag til en ny

lov, som Charlotte Fischer fra Det radikale

Venstre fremsatte i Folketinget for

nogle måneder siden.

Charlotte Fischer har nu diskuteret

forslaget med de øvrige politikere i Folketingets

Sundhedsudvalg, og der er ikke

umiddelbart flertal for, at der skal vedtages

en lov, som forbyder bl.a. ørelæger at

drive forretning med høreapparater og

andre hjælpemidler ved siden af.

- Vi er imidlertid flere i udvalget, der

mener, at der stadig er et problem på

specielt høreområdet. Derfor vil jeg

foreslå, at vi pålægger Sundhedsminister

Lars Løkke Rasmussen at undersøge,

hvor godt den nye ordning virker

med at speciallægerne har pligt til at

informere patienterne om, at de kan

købe høreapparater andre steder end i

fx ørelægens egne butik. Viser det sig,

at der stadig er problemer, fordi ørelægerne

både er læger og driver forretning

med salg af hjælpemidler, vil jeg

tage mit forslag om et forbud op igen

Informationspligten bør

ses efter i sømmene

Det ser pt. ud som om, at Charlotte

Fischer kan samle et flertal (sammen

med Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten

og Dansk Folkeparti) for at

pålægge sundhedsministeren at se den

nye ordning efter i sømmene.

- Vi er flere, der er i tvivl om, hvorvidt

ordningen er den rette løsning på

problemet. Både fordi speciallægerne

er part i den sag, de skal informere

uvildigt om, og fordi mange patienter

bliver forvirrede, usikre eller utrygge,

når de skal skrive under på, at de har

fået informationen – mange vil tænke

"Hvorfor skal jeg skrive under Hvad

skal det bruges til Forpligter jeg mig

nu til noget Det har jeg, da ikke tænkt

på! Er det et problem osv.". Den nye

ordning er med andre ord ikke ligefrem

en tryghedsskabende foranstaltning

for mange patienter, siger hun.

Bedre med et forbud

Charlotte Fischer mener derfor, at det

vil være meget bedre med et rent forbud

– et land som USA er et godt eksempel

på, at man kan have ret skrappe regler,

fordi man der har de kommercielle problematikker

langt længere inde på livet.

- Griber vi ikke ind på en effektiv

måde, vil tingene sejler videre, indtil

pressen endnu en gang tager sagen op,

og der kommer nye lig på bordet i form

af patienter, der føler sig misbrugt eller

har fået udleveret høreapparater, de

ikke har brug for osv., forudser hun og

råder i den forbindelse Høreforeningen

og andre patientorganisationer til fortsat

at skabe mest muligt opmærksomhed

om problematikken:

- De har en stor og vigtig opgave

med at informere patienterne, og med

at følge området og fortælle os politikere,

offentligheden og patienterne

om, hvordan det går ude i konsultationerne,

og om der stadig er problemer.

Den nye ordning med informationspligt er ikke ligefrem

en tryghedsskabende foranstaltning for mange

patienter, siger Marianne Fischer, som vil have

speciallægeordningen kigget efter i sømmene


Øre-politik

21

hørelsen 06·07

Speciallæge Mikkel Holmelund, formand for Dansk

Øre-Næse-Halslægers Organisation, DØNHO:

Audiolog Leif Sejrup, formand

for Private Audiologiske Klinikkers

Sammenslutning, PAKS:

Bred enighed om

at skille praksis og

forretning

- De radikales forslag er ikke

blevet vedtaget, men politisk er

der bred enighed om, at opgaven

at være ørelæge skal skilles fra

opgaven at være leverandør af

høreapparater. Det mener både

vi og de politikere fra Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti,

som vi har drøftet problematikken

med: Ønsker vi et troværdigt

sundhedsvæsen, skal det ikke

være muligt for en speciallæge at

henvise til sin egen privatklinik,

når patienten skal købe høreapparat.

Det er i strid med god,

dansk sundhedspolitik og voldsomt

konkurrenceforvridende.

Indfør autorisationer til alle,

der sælger høreapparater

- Vi mener, at et forbud på grund af enkelte brådne kar er helt forfejlet. Og

hvis man forbyder ørelæger at drive privat høreapparatforretning, må man

også forbyde kirurger at drive privathospitaler osv. Men vi stiller os naturligvis

positivt overfor en evaluering af den informationspligt, regering indførte

sidste år: DØNHO ønsker, at den måde, speciallægerne driver private

høreapparatforretninger på, skal være kendetegnet ved kvalitet, gennemsigtighed

og uafhængighed af de firmaer, der producerer høreapparater.

Derfor har vi allerede taget initiativ til at indføre den informationsfolder,

Sundhedsstyrelsen nu har lavet - vi ønsker rene linjer, hvor patienterne naturligvis

bliver informeret om deres læges eventuelle økonomiske interesser.

Vi mener desuden, at evalueringen bør gælde alle forhandlere af høreapparater,

da vi som ørelæger tit oplever, at nye patienter, der henvender sig

til os, allerede har brugt mange tusinde kroner på at købe høreapparat i en

privat høreapparatbutik, der ikke er drevet af læger – uden at de der er blevet

orienteret om muligheden for at få behandling på en offentlig høreklinik,

og uden at have fået udleveret Sundhedsstyrelsens informationsfolder.

I de tilfælde, hvor informationspligten ikke fungerer godt nok, kunne

man i stedet skærpe sanktionerne. Fx ved at udvide den nuværende godkendelsesordning

af private høreapparatforhandlere, så både ørelæger og forhandlere

uden lægelig baggrund skal have autorisation for at kunne sælge

høreapparater. Overholder den enkelte læge eller forhandler ikke sin informationspligt,

kunne han eller hun så miste sin autorisation i en periode

eller for bestandigt.

Lægerne skal prale med deres uddannelse

Adm. direktør Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen,

opfordrede i midten af april til, at alle læger bør fortælle

deres patienter, hvilken faglig efteruddannelse, de har.

“Alle praktiserende læger bør i deres venteværelse have en

tilgængelig oversigt over, hvilken faglig efteruddannelse

de har deltaget i de seneste 10 år. Det kan godt virke som

pral, men det er så den slags pral, vi skal give mulighed

for, og som mange patienter sikkert vil læse med interesse”,

skriver hun.

Direktøren mener, at det medicinske område hele tiden

undergår store forandringer.

“Derfor er efteruddannelse en nødvendighed for, at den

praktiserende læge kan give patienten den bedste behandling

og vejledning. De læger, der går i 30 år uden at supplere

deres universitetskundskaber, får en meget kort liste,

og så vil jeg for eksempel have lov at vælge den læge fra,

hvis mit barn bliver sygt”, mener Ida Sofie Jensen.


hørelsen 06·07

22

Ménière

med at føle dig som en belastning eller

som krævende. Du har garanteret betalt

skat i mange år til dit og resten af

samfundets bedste, så du har med god

ret krav på at kunne få nogle af dine

investeringer tilbage.

10 gode råd

om Ménières sygdom

Op mod 25.000 danskere menes at lide af Ménières sygdom. Det er en kronisk

sygdom, der rammer balanceorganet og optræder i forbindelse med tinnitus

og høretab. Med andre ord: du kan aldrig helt helbredes. Imidlertid kan du

få en bedre hverdag med sygdommen. Her er 10 gode tip fra psykolog Anne-

Mette Mohr til hvordan:

4. Forvent ikke, at omgivelserne

forstår dig.

Det kan de ikke, for de har jo ikke din

sygdom. Det er svært at leve sig ind i

noget, som man ikke kan mærke på sin

egen krop. Fortæl derfor omgivelserne

om dine behov og om dine krav til

dem, og håb på, at de respekterer disse.

Vær opmærksom på, at omgivelserne

vil have brug for at få det fortalt rigtig

mange gange.

5. Få kontakt til ligestillede

med Ménières sygdom.

Særligt de, der har lært sig at leve godt

med deres sygdom, og som kender

både til de dårlige og til de gode perioder.

Deres erfaringer kan give dig

fornyet livsmod og idéer til, hvordan

du selv kommer gennem de dårlige

perioder.

1. Lær balancetræning.

Der er rigtig meget at hente ind hvad

angår bedre balance og mere energi,

ved at få genoptrænet din balanceevne,

og det gælder også selvom du

har Ménières sygdom på begge ører.

Du kan starte i det små ved dagligt at

gå nogle ture på ujævnt terræn som i

skoven, på stranden og langs stier. Søg

også en professionel, som har grundigt

kendskab til Ménières sygdom og til

balancetræning.

2. Hvis du hører dårligt, så få et

høreapparat.

Det kan være vanskeligt med tilpasningen,

men du kan på den anden side få

meget gavn af at høre bedre. Mange høreapparater

kan tillige dæmpe de lyde,

som du måske er blevet lydoverfølsom

overfor. Start med at opsøge dit lokale

kommunikationscenter, som kan fortælle

dig, hvordan du får sat skub i

processen med at få et høreapparat.

På www.lbh.dk medlemsdelen ses en

oversigt over de lokale kommunikationscentre.

3. Vær tålmodig, når du skal

lære at bruge dit høreapparat.

Det kræver sandsynligvis tid og mange

besøg på hørekliniken, før du får et så

optimalt udbytte af dit høreapparat

som muligt. Lad i den forbindelse være

6. Vær opmærksom på, hvor du

placeres, hvis du er inviteret

ud at spise.

Bed om at blive placeret et sted ved

bordet, hvor du kommer til at sidde

gunstigt:

Væk fra musik, døre der går op og i,

væk fra skramlen i køkkenet, og med

ryggen mod vinduet.

Bed om at sidde mellem nogle, som du

kender godt, og helst ved en bordende.

Gå hjem, når du er træt, selvom det er

trist. Det er bedre at være med noget

af tiden, frem for at sidde hjemme helt

alene. På den anden side: hvis du på

forhånd kan se, at det bliver for meget

for dig, så sig nej. Det gælder om at

være positiv realist.


Méniére

23

hørelsen 06·07

7. Forsøg at lade være med at

tænke negativt på din sygdom.

Det kan være rigtig svært ikke at tænke,

at sygdommen skal gå sin vej.

Jo mere du tænker sådan, des mere

kommer du til at fokusere på problemet.

Når du lige om lidt læser, at du

ikke må tænke på blå elefanter…ja, så

ser du sikkert allerede en hel flok i den

farve for dig. Det er på samme måde

med sygdommen: Jo mere du tænker

på, at den ikke bør være der, jo mere vil

den genere dig. Prøv i stedet at finde

ud af, hvordan sygdommen fylder

mindst muligt i dit liv, så det er dig der

’ejer’ den- og ikke omvendt.

8. Respekter de begrænsninger,

som Ménières sygdom medfører.

Du vil have øget behov for hvile. Du

vil have brug for at gå tidligere hjem

fra selskabelige arrangementer. Der vil

være dage på arbejdet, hvor det er rigtigt

hårdt. Det må du respektere frem

for at kæmpe i mod. Vær i stedet så levende

og engageret som muligt, når du

er ovenpå. Tag de hvil, du har brug for,

før du falder om af træthed.

9. Lad være med at søge for

meget på internettet.

Der er alt for mange skræmmehistorier.

Når man bliver bange, kommer

sygdommen til at fylde endnu mere.

Husk, at Ménières sygdom er forskellig

fra person til person, og at sygdommen

også ændrer sig. Der er derfor ingen

grund til at tro, at det nødvendigvis

bliver meget slemt. Hvis du er inde i en

periode, hvor det er meget ubehageligt,

så er der al god grund til at huske på,

at det vil ændre sig til det bedre.

10. Søg professionel hjælp.

Hvis du over længere tid psykisk føler

dig langt nede, og hvis du ikke rigtig

kan kende dig selv, er det en god idé

at få fastslået, om du er på vej ind i en

depression og om du sørger over de

tab, som sygdommen medfører. Søg

en psykolog i dit nærområde, som er

vant til at arbejde med mennesker ramt

af kroniske sygdomme og få en vurdering,

så du kan få den helt rigtige hjælp

til at komme videre. Hvis din egen læge

kender dig godt, så start der.

Du kan også ringe til Den Tværfaglige

Sundhedsklinik på 3325 5455

tirsdage mellem 11-14.00 og få en vurdering

eller send en mail på tlf@sundhedsklinik.dk

. eha

Amigo – Ren lyd i klasseværelset

Selv om du har mange

seje venner i skolen, så

vil Amigo være den

sejeste ven, fordi den

har et cool udseende,

er holdbar og har den

bedste lyd.

Unge med nedsat

hørelse, har brug for et

FM-system i klassen

men også i fritiden.

Oticons nye FM-system

Amigo byder på større

sikkerhed, fleksibilitet,

holdbarhed, samt den

reneste lyd man hidtil

har kendt til. Ingen

forstyrrende støj fra

f.eks. ventilatorer eller

computere.

I Danmark yder vi 3 års

garanti på Amigo, fordi

det er konstrueret, så

det kan tåle at blive

tabt, eller at man

spilder en kop kaffe ud

over systemet.

De små Amigo-modtagere

viser samtidig

om systemet fungerer,

og om du er på den

rigtige kanal.

Alt sammen noget der

gør det hele mere

brugervenligt med en

lettere og trykkere

hverdag.

Vil du vide mere:

www.amigo.oticon.dk


hørelsen 06·07

24

Ungdomslejr

Med UL 2007 gi’r Høreforeningen de unge vind i sejlene

Ingen ved præcis hvor mange unge

med høreproblemer, der findes i

Danmark. Men ét er sikkert - de er

der! Statistikken siger et sted mellem

2500 og 5000 høreapparatbrugere

mellem 18 og 35 år.

- Set i den store sammenhæng er det

en forholdsvis lille gruppe, men den er

ikke mindre vigtig af den grund, siger

formanden Søren Dalmark.

- De unge har livet foran sig. Det

er dem, der skal sætte dagsordenen i

fremtiden, og med et høreproblem i

bagagen skal der jo lidt ekstra til for at

klare sig. Det er derfor vigtigt, at Høreforeningen

har tilbud, der kan styrke

de unge og give dem øget ballast til at

takle de besværligheder, der kan melde

sig, erhvervsmæssigt som socialt, fortæller

Søren Dalmark.

UL 2007 bliver arrangeret af EarVision

by Widex og sponsoreres af Widex. Der

er lagt op til fire spændende dage med

relevante oplæg og debat, fysiske udfoldelser,

overraskelser og udfordringer.

- Vi sammensatte i vinter en lille

arbejdsgruppe af de unge selv for at

høre, hvad de kunne tænke sig. Der

kom rigtig mange gode forslag, som

vi så har arbejdet videre med, forklarer

Lotte Rømer, leder af EarVision.

- Vi har valgt Kerteminde som hjemsted,

bl.a. fordi der er både by, strand

og skov, med masser af stemning og

smuk natur. Først og fremmest har

vi selvfølgelig aftaler med en række

oplægsholdere og personligheder, der

kan bidrage med relevant stof. Alt for

mange ved slet ikke nok om de mange

tekniske muligheder, der er i dag - og

selvom det nok er blevet mere almindeligt

at tale åbent om f.eks. høreapparater,

er der stadig mange, der bøvler

med accepten af høretabet, siger Lotte.

- Men, det skal så sandelig ikke

handle om hørelse det hele! Vi kommer

til at være i bevægelse, både fysisk og

mentalt. Der bliver bl.a. mulighed for

sejlads til Romsø, vandski, byvandring

og skovture - eller at gå på opdagelse

Fjord & Bælt Oplevelsescenter, hvor

man bl.a. kan studere marsvins fantastiske

hørelse. Vi får desuden besøg af

Stunt 4 You, der vil underholde og instruere

i et par stunts, fortæller Lotte.

Programmet er pt. ved at blive lavet.

Som en glædelig nyhed har landstræner

Morten Olsen sagt ja til at komme

og fortælle lidt om høreapparater, og

mon ikke han også foreslår en fodboldkamp.

UL 2007 løber af stablen fra torsdag

den 30. august kl 18 til søndag den 2.

september kl 15. De to første nætter

overnattes der på det 5-stjernede Kerteminde

Vandrehjem i fire-sengsværelser.

Lørdag til søndag overnattes primitivt

i lejr i skoven.

Prisen er kun 500 kr. - transport til

og fra Kerteminde sørger man selv for.

Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

De første tilmeldinger er

allerede indløbet.

Send en mail til mail@hoereforeningen.dk

med navn, adresse og alder. Vi

sender derefter tilmeldingsskema og

program.

UL 2007

Præsenteres af Høreforeningen

arrangeres af EarVision by Widex

sponsorerets af Widex


SYN

S

PUNKT

25

hørelsen 06·07

TSK

må ikke forsvinde ud af Høreforeningen

Af Ann Woodall

Debattør og engelsk korrespondent

Har I også prøvet at være lukket inde

i jeres ”osteklokke” hele dagen på arbejdspladsen

Uden at kunne følge

med i kollegernes faglige snak og private

smalltalk Hvor frokostpausen blot

skal overstås, fordi det gør ondt at stå

uden for det sociale samvær. Ofte opgiver

man og resignerer med en følelse af

lavt selvværd og isolation til følge.

Sådan så min arbejdsdag ud i mange

år. Det gør den ikke mere. Jeg har været

så heldig at få arbejde i et tegnsprogs-

/tegnstøttemiljø. Kan I forestille jer

en arbejdsplads, hvor I fungerer fuldstændig

på lige fod med jeres hørende

kolleger Hvor en besked helt naturligt

gentages, indtil alle har fået fat i den

– enten det drejer sig om faglige informationer

eller små hverdagsoplevelser.

Man deler alvoren og humoren med

hinanden. Nu kan jeg komme på arbejde

og fortælle om en oplevelse på vejen

og dele den med kollegerne. Telefonen

passes af en hørende kollega, som neutralt

tolker samtalen. Initiativ til hjælpemidler

og bevillinger tages af chefen

selv; man er ikke alene med problemet

og skal ikke gå tiggergang og komme

med lange forklaringer. Til frokosttid

er der ”prikkerunde”, og vi spiser selvfølgelig

alle sammen på samme tid ved

et rundt bord, så vi kan se hinanden.

Når de hørende taler med hinanden,

bruger de tegn, så de ikke-hørende kan

følge med.

Vi er jo desværre nok kun en lille håndfuld

svært hørehæmmede/døvblevne,

som har så ideelle vilkår på arbejdspladsen!

Sådan havde det ikke været, hvis ikke

jeg havde lært tegnstøttet kommunikation

(TSK). Jeg havde nok ikke fået

dette job, hvis jeg ikke havde kunnet

lidt TSK, og selv om jeg havde fået det,

så ville jeg – igen – have følt mig uden

for på grund af den manglende kommunikation.

Udviklingen af TSK har udvidet døvblevnes

og svært hørehæmmedes kommunikationsmuligheder,

men udgør

samtidig en væsentlig forskel i forhold

til resten af Høreforeningens medlemmer.

TSK må ikke forsvinde ud af Høreforeningen.

Bare det at kunne aflæse

en tolk gør, at man ikke er alene i sit

sprogrum. Der venter foreningen og

dens medlemmer en stor udfordring

med at støtte svært hørehæmmede og

døvblevne - ikke mindst de erhvervsaktive.

Høreapparater og tekniske hjælpemidler

dækker ikke vores behov. Vi

har brug for visuel kommunikation og

tolkning.

Hidtil har tegnstøttet kommunikation

ikke fyldt så meget i Høreforeningen,

og med tolkning har man nok umiddelbart

tænkt på skrivetolkning. Men

blandt Høreforeningens medlemmer er

der en del tolkebrugere, som er afhængige

af tegnstøttet kommunikation.

Igen en væsentlig forskel i forhold

til flertallet af medlemmerne i Høreforeningen.

Forståelsen af tolkebrug

og tolkebehov er meget vigtig, fordi

tolkning er et redskab for døvblevne til

at kunne leve en selvstændig og udadvendt

tilværelse.

Vi ser frem til at blive en integreret del

af Høreforeningen og ikke bare nogle

fjerne slægtninge fra den hedengangne

Døvblevneafdeling (DBA). Netværksgrupper

alene gør det ikke. Der skal

en målrettet indsats til for at styrke

tolkning og undervisning i tegnstøttet

kommunikation. TSK skal være

en naturlig del af omgangsformen i

Høreforeningen. Så kan det også blive

udbredt til hørehæmmede, som ikke

umiddelbart mener, de har brug for

det, men som med garanti vil opdage,

at kommunikationen lettes, og kommunikation

er jo livskvalitet!

Traditionelt har det sociale samvær

fyldt meget blandt DBA’s medlemmer,

ikke mindst fordi vi til hverdag er frataget

almindelig omgang med andre

mennesker. Det er hamrende vigtigt, at

disse arrangementer fortsættes.

Den næste store sammenkomst for

døvblevne er Nordisk Sommeruge i

Søgne ved Kristianssand i Norge fra

den 7. til den 12. juli. For 2 år siden

afholdtes det samme stævne i Ryslinge

på Fyn. Det var hedebølge, så aftenerne

var vidunderligt svale, og vi sad uden

for til langt ud på natten og snakkede,

selv om vi til sidst knap nok kunne se

hinanden.

Men vores sprogrum var fælles.


hørelsen 06·07

26

Kurser

Høreforeningens Kursusafdeling

Efterårskurser 2007

I efteråret 2007 tilbyder Høreforeningen igen sine medlemmer

et bredt udvalg af kurser. Alle kurserne foregår på Castberggård

Alle kurser oprettes i samarbejde med

Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund

(DHO) Hedensted. Kurserne

henvender sig til alle interesserede,

men i undervisningen tages der højde

for de hørehæmmede kursisters særlige

behov. Derfor vil der vil være tolkning i

den udstrækning, deltagerne har brug

for det, og teleslynge er en selvfølge.

Deltageren betaler selv for kurset.

Transport godtgøres.

Almene interessekurser,

efteråret 2007:

Uge 35

d. 31. aug. – 2. sep.

Yoga og stress

Genkender du symptomerne: Vedvarende

spændingshovedpine, ekstrem

træthed, trykken for brystet, hukommelsesbesvær,

humørsvingninger Det

kan være tegn på stress…

Vi har travlt som aldrig før og flere

og flere rammes af stress, som efterhånden

er ved at blive en folkesygdom.

Som hørehæmmet kræves der oven

i købet ekstra ressourcer af dig for at

følge med i denne fortravlede tid.

Tag dine stresssymptomer alvorligt

og gør noget ved det! Yoga kan tilbyde

dig hjælp til selvhjælp.

På kurset arbejder vi dels med teori

og viden om stress, og vi arbejder kroppen

igennem ved hjælp af yogaøvelser

(styrke, stræk og smidighed) samt åndedræts-

og afspændingsteknikker.

Der kræves ikke forudgående kendskab

til yoga.

Vi får rig lejlighed til samtale, refleksion

og erfaringsudveksling på kurset.

Underviser: Helle Calundan, 48 år, yogalærer,

stressvejleder og psykoanalytiker.

Max. 7 deltagere

Tilmeldingsfrist d. 6. august

Uge 39

d. 28. – 30. september

Malekursus

på Castberggård

Kan du lide at tegne og male Har du

lyst til at lære nyt

På dette kursus får du mulighed

for at fordybe dig i at arbejde med billeder

– hvad enten du er nybegynder

eller øvet.

På kurset veksles der mellem individuel

undervisning og vejledning og

gennemgang af forskellige tegne- og

maleteknikker.

Vi vil sammen se på, hvordan udvalgte

kunstnere arbejder, og hvordan de

"får sagt det de vil" – hvad skal der til

for at et billede virker efter hensigten

Der må påregnes en materialeudgift

på 80-kr. som betales til underviseren

på kurset. Medbring tøj, som kan tåle

en maleklat.

Information om kursets indhold hos underviseren

keramiker og billedkunstner Dorthe

Jessen på tlf.: 30 50 11 88

Max. 7 deltagere

Tilmeldingsfrist d. 3. september


Uge 43

d. 26. – 28. oktober

Kreativt skrivekursus

Er skuffen fuld af kortere eller længere

historier, digtagtige noter og betragtninger,

eller er du bare bredt interesseret

i skrift og er nysgerrig efter at

prøve kræfter med at skrive kreativt/

litterært Kunne du tænke dig at få en

kvalificeret læsning af dine tekster

Vi skal arbejde med skønlitteratur

i forskellige afskygninger. Vi skal naturligvis

skrive selv, og vi skal kigge

etablerede forfattere over skulderen

for at aflure gode tricks og spændende

ideer og tilgange til sproget. Der skal

skrives på baggrund af små og større

skriveøvelser, som sætter fokus på litterære

problemstillinger og genrer. Og

vi skal efterfølgende som en vigtig del

tale om teksterne i konstruktive, kritiske

læsninger.

Alle deltagere skal medbringe 1-2

korte tekster hjemmefra.

Max. 7 deltagere

Underviser: forfatter og højskolelærer på Testrup

Højskoles Skrivelinje, Mads Eslund.

Tilmeldingsfrist: d. 1. oktober

Uge 45

d. 9. – 11. november

Krop & Kunst

Kan du lide at bevæge dig, og har du

brug for at spænde af og få det bedre

med høreproblemernes følgevirkninger

Kunne du tænke dig at slappe af ved

at tegne og male samtidig med, at du

lærer noget nyt

På kurset veksles der mellem afspænding,

let fysisk træning og undervisning

i tegning, maleri og farvelære.

Det vil være et kursus, som tager

udgangspunkt i den enkelte deltagers

behov og kunnen. Derfor kan enhver

være med i afspændingsdelen, og

tegne-maledelen henvender sig til både

nybegyndere og øvede. Gengangere fra

tidligere kurser er velkomne.

Medbring afslappet tøj til afspændingen

og tøj, som kan tåle en malerklat,

til tegne/maleundervisningen.

Der må påregnes en materialeudgift på 80-

kr., som betales til underviseren på kurset.

Undervisere: Eva Brix og Dorthe Jessen fra

Den Tværfaglige Sundhedsklinik

Max. 2 hold af 7 deltagere

Tilmeldingsfrist d. 15. oktober

Kurser

Info

Praktisk info:

Tilmelding via www.lbh.dk eller ved at indsende

tilmeldingsblanket.

Priser: kr. 500, - for indkvartering på dobbeltværelse

& kr. 600, - for enkeltværelse delt toilet og

bad. 650 kr. for eget bad og toilet (NB! Begrænset

antal) Opkræves ved girokort inden kursusstart.

Ved afbud mindre end 2 dage før kursusstart

opkræves et afbudsgebyr på kr. 150, -

Alle kurser foregår på Castberggård, Østerskovvej

1, Urlev, 8722 Hedensted. Tlf. 75 68 79 00

Alle priser er inklusive forplejning og ophold.

Kurserne starter fredag aften klokken 18:00 og

slutter søndag klokken 14:00, med mindre andet

er angivet. Der arrangeres fælles bustransport

mellem Vejle og Castberggård begge dage. Bus

fredag klokken 17:00 fra Vejle. Bus søndag klokken

14:00 fra CBG. Kørselstid - ca. 1/2 time.

Bekræftelse på optagelse på kursus tilstræbes

udsendt ca. 3 uger før kursusstart.

Specielle ønsker eller behov skal fremgå af tilmelding.

Tilmeldingsfrist bedes overholdt.

Cpr.nr. skal oplyses ved tilmelding.

For spørgsmål kontakt kursuskonsulent Jacob

Brønnum, tlf. 3638 8563, fax. 3638 8580 eller

e-mail: jacob.broennum@hoereforeningen.dk

27

hørelsen 06·07

Tilmeldingsblanket Udfyldes med blokbogstaver

Kursets navn og nr.:

Navn:

Adresse:

Bopælskommune:

Særlig kost:

Enkeltværelse

Hørehæmmet ■ Norm. hørende ■

Cpr.nr.: (Skal altid udfyldes)

Postnr. og by:

Evt tlf. nr.:

Dobbeltværelse

Enkeltværelse med bad og toilet

Ønskes: MHS-tolk ■ Tegnsprogstolk ■ Skrivetolk ■ Teleslynge ■

Fællesbefordring fra og til Vejle Station: ■

Indsendes/faxes til: Høreforeningen,

Kursus-afdelingen, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre


hørelsen 06·07

28

TEKNIK

K

EN

Af freelanceskribent Erik Bach

Flere hjælpermidler mod støj

i ferielandet

Det er den herlige tid. Det er

sidste nummer af ’hørelsen’

inden sommerferien. Nu skal

vi rigtigt ud og nyde det. Alle,

og især brugere af høreteknik,

ønskes en god sommerferie.

Denne artikel handler om

teknik til ferien

Der er indledningsvis lidt om, hvad

man teknisk og kreativt kan gøre, hvis

man føler sig alvorligt generet af støj.

Jeg prøvede det sidste år i Kroatien.

Vi holdt ved en skøn strand med bilen

helt ned til vandet.

Men freden blev brudt af en storfamilie,

der øjensynligt ikke forestillede

sig, at ikke alle inden for en radius af

100 meter var begejstret for deres musik.

For mig var det en djævelsk, tinnitusskabende

larm. Deres fremfærd var

lige så ødelæggende, som hvis de havde

truet med bank, hvis ikke jeg straks

forlod stedet.

Hvad gør man Jeg kunne selvfølgelig

på godt jysk gå hen og fortælle, at

jeg ikke syntes om deres initiativ.

Jeg var ikke sikker på, at det ville

blive forstået.

Jeg valgte en anden metode.

Vores bil har rimeligt gode højtalere.

Jeg åbnede døren, tændte radioen og

skruede godt op for højtalerne.

Det hjalp. Budskabet blev forstået,

og vi kunne fortsat nyde ferien.

Mobiltelefon

På en anden ferie havde vi lige to timer

inden afgang til Miamis lufthavn. De

skulle nydes ved hotellets pool.

28 grader, sol fra en skyfri himmel,

en god bog og en iskold Budweiser.

Men ak. En dame, der ikke var en

fryd for øjet, indtog drømmesengen

ved siden af mig. Allieret med sin

mobiltelefon blev hun også en pestilens

for øret.

Med lidt kreativitet lykkedes det dog

at komme uvæsenet til livs.

Jeg flyttede til den anden side af bassinet.

Det gjorde ikke indtryk. Hendes

talestyrke tydede på, at det var en dårlig

forbindelse til en nabostat.

Jeg måtte anvende skrappere midler.

Uden at foretage et opkald satte jeg

min mobiltelefon til øret. Jeg satte min

talestyrke op i et leje, der måtte være

egnet til en overseas-samtale helt uden

telefon. Det hjalp.

Stilhed er guld

-det næstbedste er den lyd, man selv

vælger. Værst er uønsket, tinnitusfremkaldende

støj.

Hvis man er havnet i et støjmiljø,

hvor kreative indfald lignende ovennævnte

ikke hjælper eller er umulige, så

er min anbefaling det, jeg selv gør.

Jeg medbringer teknik til, at jeg

selv kan vælge lydkilde. Det kan f.eks.

være radio, båndafspiller, CD, MP3

osv. Jeg får signalet sendt trådløst til

mine høreapparater. Derved får jeg den

uønskede støj erstattet af noget, jeg i

det mindste selv har valgt at lytte til.


29

hørelsen 06·07

Jeg håber ikke, du får brug for det, men her

er oplysning om, hvad der skal til af teknik:

1. Høreapparater, der enten er

forsynet med telespole eller FMmodtager.

2. Lukket øreprop. (ikke de nymodens,

men i øvrigt gode, åbne

propper)

3. Lydkilde: Der er mange muligheder.

Det kan være radio, MP3,

bånd eller Cd-afspiller.

Sidstnævnte muligheder betinger

naturligvis, at man medbringer

noget, man gerne vil lytte til.

4. Hvis man er mere avanceret

og har en telefon med radio

og MP3, så er der mindre at

slæbe på.

5. Nødvendig teknik til at sende

signal fra lydkilden til høreapparaterne:

Mediet kan være FM eller teleslynge.

Teleslynge kan være en

halsteleslynge eller induktorer

(de små kroge, man hænger bag

øret sammen med bag øret høreapparater).

De forbindes med

lydgiver med en ledning.

6. En tekniktaske, der ud over ovenstående

skal indeholde alt det,

man kan tænkes at få brug for,

ikke kun til støjmiljøer, men helt

generelt.

En tekniktaske

Badebukser og underbukser kan

pakkes mange dage før afrejse.

Det kan man ikke med høreteknik,

der er spredt rundt i hus og bil,

og som benyttes til sidste minut

inden afgang.

Personlig erfaring:

Det er en udfordring at huske al den

teknik, der kan blive behov for under

en ferie.

Der skal huskes batterier, ladere,

halsteleslynge, reservehøreapparater,

ledninger, div. afspillere osv.

Det er nærliggende at skrive en

lang huskeseddel.

Men det fungerer ikke en tidlig

morgen, hvor der på et bestemt

klokkeslæt er afgang til lufthavnen.

Så kan det knibe med tid til bare at

få kigget på huskesedlen.

Hvad kan man gøre

Jeg er kommet et lille skridt i retning

af en løsning ved at anskaffe en

taske, jeg kalder min "tekniktaske".

Den skal være i passende størrelse

og med passende antal rum. Hvis

det hele ligger som i en mulepose,

er det noget rod. For mange rum er

endnu værre.

I tekniktasken har jeg altid al den

høreteknik, det ikke koster ret meget

at købe ekstra af, eller som jeg kun

bruger sjældent. Det gælder naturligvis

reservehøreapparter.

Derudover ligger der en liste over

de ting, det koster for meget at købe

ekstra af, og som absolut skal med.

Ved på den måde at "forpakke"

bliver huskelisten så kort, at jeg har

en chance for at læse alle punkter

inden afgang.

I øvrigt bruger jeg også tekniktasken,

bare jeg skal på en weekendtur,

eller vi skal i byen en aften. Man ved

aldrig, hvad man kan komme ud for.

Info

Den vigtigste høreteknik til ferien

Hvis man er afhængig af høreapparater,

så er det vigtigt i god tid før

ferien at få checket reserve- høreapparater.

Jeg anbefaler, at når der anskaffes

nye høreapparater, så behold og

omhyggeligt gem de gamle til den

dag, der sker teknisk svigt.

Er man helt lost, kan det måske

redde ferien, hvis man har husket

telefon nr. på leverandøren af den

høreteknik, man anvender.

Opfordring til

Høreforeningen

Jeg drømmer om en verden, hvor

støj er lige så forhadt som røg.

Min erfaring er, at det er næsten

umuligt at blive fri for støj på feriesteder

og restauranter.

Jeg vil opfordre til, at der på Høreforeningens

hjemmeside etableres en

side, hvor medlemmerne kan berette

om, hvis det skulle lykkes at finde

feriesteder, hoteller og restauranter,

hvor der ikke er generende støj!

Tekniksiden kan ikke tages som

udtryk for foreningens officielle

holdning.

Skriv eller ring til Erik Bach.

Spørgsmål er også velkommne.

Adr.: Postboks 62, 7190 Billund.

Tlf. 7533 1543 efter kl. 19.

E-mail: ebb@post5.tele.dk


Mød fremtiden og ministeren hos GN

Fremtidsarrangement for

brugere af høreapparater og

deres pårørende den 14. juni

i Ballerup

I januar 2007 bragte ’hørelsen’ en artikel

med GN ReSounds bud på, hvordan

fremtidens hørecenter kunne se ud

i år 2025

Nu er udstillingen bygget op igen

og GN ReSound byder alle ’hørelsen’s

læsere, høreapparatbrugere og deres

pårørende velkommen til et kig ind i

fremtidens hørecenter. Udstillingen

forsøger at sætte fokus på brugerne i

fremtiden og deres hverdag.

Kom og oplev anderledes miljøer, lyd

der kommer og går, høreapparat med

kamera der mundaflæser, sprogoversættelsesmuligheder

og meget mere.

Mette Brønd Fredsted har tidligere været

omtalt i ’hørelsen’. Nu arbejder hun i

GN ReSounds afdeling Concept Innovation,

der har tænkt kreativt med denne

spændende udstilling. Der er mange

fremsynede tanker og inddragelse af

eksisterende teknologier i udstillingen.

Og der er mange positive signaler - eller

skal vi sige håb forude - vedrørende høreapparatbehandlingen,

som er værd at se.

Ministeren kommer

GN ReSound var ligesom Høreforeningen

involveret i Socialforskningsinstituttets

arbejde, der resulterede i rapporten

”Uhørt” med fokus på høretab

og betydningen på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse har man skabt

kontakt til Beskæftigelsesminister

Claus Hjort Frederiksen, som sammen

med andre vil holde et indlæg i den første

time af arrangementet.

Info

Arrangementet foregår torsdag

d. 14. juni fra kl. 14.00-19.00

hos GN ReSound,

Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup

Østerskovvej 1, Urlev

8722 Hedensted

www.cbg.dk

tlf: 7568 7900 / fax: 7568 7799

texttlf: 7658 7302 / mail: admin@cbg.dk

DR Tekst-tv side 735

Foto: GN ReSound

Beam me up. Det ser næsten for fremtidsagtigt

ud, men er en del af udstillingen hos

GN - her med lyd-spots.

Følg med på en guidet tur eller gå

rundt på egen hånd. Nyd lidt forfriskninger,

mød andre interesserede

og få en snak med teamet der står

bag. Der vil være tolk tilstede under

hele arrangementet.

Tilmeldingen til arrangement er

påkrævet, senest mandag d. 11. juni

til René Rønning:

Telefon: 45 75 18 10, E-Mail:

conceptinnovation@gnresound.dk,

Adressen: GN ReSound A/S,

Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup.

Ved brev: Att. René Rønning

is


MellE

M

EDLEMMER

31

hørelsen 06·07

Nyt logo for

Høreforeningen

Jeg ser i det sidste nummer af Hørelsen,

at vi (de menige medlemmer) har fået

nyt logo. Min første reaktion var - hvor

er det grimt, grimt, grimt! Dernæst,

hvem har tegnet det

Hvorfor har der der ikke været en offentlig

konkurrence, hvor alle kreative

hjerner kunne deltage - også uden for

Høreforeningen

Nu da vi endelig har fået et mere tidssvarende

navn for vores forening, er det

dybt uprofessionelt og udemokratisk af

ledelsen at vedtage sådan et uskønt logo!

Jeg ved, at min formand Marie

Krogsten, Guldborgsund afdeling, protesterede

til hovedbestyrelsesmødet i

april. Det er dybt beklageligt, at vi menige

medlemmer ikke er blevet hørt. Vi hører

så meget om, at vores formand deltager

i mange møder rundt om i landet og lytter

til medlemmerne. Det har han ikke

gjort i denne sag. Jeg vil derfor opfordre

ledelsen til at trække denne vedtagelse

om logoet tilbage og så få udskrevet en

offentlig konkurrence om et nyt, tidssvarende,

smukt logo, så foreningen kan

præsentere sig ordentligt udadtil. Det

vedtage loge er noget makvært!

De venligste hilsener

John Hardis Christensen, Guldborgsund afd,

Sundby, Nykøbing F.

SVAR:

Tak for din henvendelse,

Når vi har været nødsaget til at se på

udformingen skyldes det, at vi har vedtaget

et nyt navn for foreningen. Vi har

brugt en professionel grafiker, som forelagde

forslaget for forretningsudvalget.

FU valgte et mindre vidtgående forslag,

som vi anser for at være en modernisering

af logoet - først og fremmest ved

at fjerne hånden, der symboliserer en

træt person. Og lydbølgerne ved øret

kan både symbolisere høreapparat eller

tinnitus, som på MTF’s tidligere logo.

Derudover har vi ladet ansigtet smile

i stedet for Mona Lisa stregen for at

signalere mere optimisme. Endelig er

farven ændret til lys grøn, der er mere

håbefuld end den agressive røde. Vi har

ikke vurderet, der var behov for en konkurrence.

Foreningen har derimod brug

for brevpapir og foldere hurtigt.

Alle kan ikke blive tilfredse. Men beslutningsprocessen

har været som sædvanlig

til hovedbestyrelsen. Den har mulighed

for at reagere på FU-referatet, og

heri har FU netop beskrevet ændringerne

- uden det gav anledning til indsigelser.

På HB-mødet i april var der ganske

rigtigt debat om HB’s inddragelse, men

især om det ændrede logo. Til sidst blev

der foretaget en afstemning, hvor flertallet

var for vores nye logo.

Venlig hilsen

Søren Dalmark

landsformand

Mindeord

Arne Ipsen, Langebjerg 20, 1. th., 2850

Nærum, har skrevet følgende mindeord:

Et elskeligt menneske med stor social

medleven, Lyngbyborgeren Ingrid

Jensen, er død efter længere tids svagelighed,

73 år.

Ægteparret Ingrid og Henry Jensen

var i mange år synonymt med Landsforeningen

for Bedre Hørelses Lyngby-

Taarbæk afdeling. De var begge medlemmer

fra afdelingens start i 1973,

Henry var afdelingens formand nr. 2

og beklædte posten i ni år, mens Ingrid

var formand fra 1994 til 2002. Men

derudover var de primus motorer for

de mange arrangementer, foredrag,

fester m.m.

Senere mindedes Ingrid og Henry

med særlig glæde deres hjælpsomme

kommune. Og ikke mindst lokalkulturelle

folk som fotohandler Jørgen

Gregersen og ægteparret Karla og

Jørgen Storch, der både leverede underholdning

og var behjælpelige med at

servicere ældre festdeltagere.

Ved bisættelsen i Lyngby Kirke omtalte

fhv. sognepræst Frej Jørgensen i

sin meget varme prædiken Ingrids farverige

væsen og dejlige humør. Og han

fortalte, hvordan hun og Henry lærte

teaterverdenen at kende, da Ingrid i sin

tid var ung pige i huset hos Henning

Brøndsted, daværende chef for Det Kongelige

Teater, og hendes kæreste, Henry,

kom på besøg. Senere havde de i nogle

år lejlighed i Brøndsteds hus på Caroline

Amalie Vej. De fik kontakt til et utal

af teaterfolk, og flere af dem har senere

optrådt i Lyngby-Taarbækkredsen.

Overtegnede har både fulgt Ingrid

og Henrys arbejde med tunghøreforeningen

og besøgt dem i deres dejlige

hjem på Baunehøjvej. Her kunne man

nyde et vældigt blomsterflor og farveglade

malerier, en del af dem malet af

Henry. Desuden havde de mere end 100

blomsterarter i deres kolonihave, som er

blevet præmieret flere gange.

I 1997 fik Ingrid overrakt Ældreprisen

"Et skulderklap" på Lyngby

Rådhus.

For øvrigt kom Frej Jørgensen med

en helt speciel opfordring, da han ved

bisættelsen indbød til mindesamvær

med kaffebord i kanoklubbens hus.

Han bad alle samværets deltagere fortælle

om en hyggelig episode, de havde

oplevet omkring Ingrid Jensen. Ingen

tvivl om, at mange varme minder, foruden

arsenalet af billeder, udklip og optegnelser,

som Ingrid og Henry samlede,

vil kunne fylde en hel bog om disse to

dejlige menneskers helhjertede indsats

for hørehæmmede mennesker.


hørelsen 06·07

32

Aktiviteter & adresser

Deadline for september

nummeret 2007:

D. 4. august 2007.

Indlæg skal sendes på SKE-

MA til aktivitet@hoereforeningen.dk

eller pr. post.

Bemærk at der er ændringer

i opdelingen på grund

af kommunalreform og

Høreforeningens egne

strukturændringer.

Medlemmer af Høreforeningen

har adgang til

alle arrangementer

REGION

NORDJYLLAND

HB-medlem: Svend P.

Kristensen, Klitgårdsvej 1,

9240 Nibe, tlf. 98350325

Høreforeningen

– lokalafdelinger

BRØNDERSLEV/

DRONNINGLUND

Formand: Ib Hansen,

Lindenovsvej 40,

9330 Dronninglund,

tlf. 98843682, e-mail:

lind40@stofanet.dk

FREDERIKSHAVN

Formand: Jørgen S.

Hansen, Skræddervej 19,

Gærum, 9900 Frederikshavn,

tlf. 98486475

HJØRRING

Formand: Keld Hansen,

Emmersbækvej 32, 9850

Hirtshals, tlf. 98941619

w Lørdag d. 16. juni kl.

9 – ca. 21 fra Østergade

9 i Hjørring kører vi på

sommer-udflugt til Gl.

Estrup Landbrugs- og

Herregårdsmuseum.

Frokost kan købes eller

madpakker medbringes.

Aftensmad består af 3 retters

menu. Medlemspris:

130 kr.

Gæstepris: 160 kr. Tilmelding

senest d. 10.

juni på tlf. 98901605, tlf.

98961518

eller tlf. 24828791.

JAMMERBUGT

Formand: Jens Troldahl,

Østergade 28, 9690

Fjerritslev, tlf. 98212262,

e-mail: jens@troldahl.dk

MARIAGER FJORD

Formand: Ruth Pedersen,

Rosenparken 8, 9500

Hobro, tlf. 98521216,

e-mail: rosenparken8@

webspeed.dk

w Lørdag d. 18. august kl.

9.30 – 15 i Hadsund Kulturcenter

er der Høredag.

Om hørehæmmede, døvblevne

og tinnitus/

Ménièreramte. Med udstilling

om hørehandicap og

hjælpemidler. Der er teleslynge

og skrivetolk.

MORSØ

Formand: Jens Peder

Dalgaard, Enghavevej 8,

7900 Nykøbing Mors,

tlf. 97725290

REBILD

Formand: Helmuth Jørgensen,

Hjedsbækvej 473,

9541 Suldrup.

THISTED

Formand: Aase Jensen,

Nørregade 51, st. th.,

7700 Thisted,

tlf. 97921894

w Torsdag d. 28. juni kl.

11 – 16 går turen til Jesperhus

Blomsterpark. I Junglecaféen

kommer Phonak

og fortæller om hjælpemidler.

Entre og buffet er

gratis for medlemmer m.

én ledsager. På foreningens

regning er der eftermiddagskaffe

i Klodshans

kl. 15. Pga. samkørsel er

tilmelding nødvendig

senest d. 15. juni til formanden.

VESTHIMMERLAND

Formand: Thomas Ochner,

Viborgvej 606, 9670

Løgstør. tlf: 86194300,

mail: info@t-hv.dk

AALBORG

Formand: Svend P.

Kristensen, Klitgårdsvej 1,

9240 Nibe, tlf. 98350325

mail: s.p.kristensen@mail.dk

Ménière og tinnitus

Kontakt: Ib Hansen,

Lindenovsvej 40,

9330 Dronninglund,

tlf.: 98843682,

e-mail: lind40@stofanet.dk

Kontaktpersoner:

70104929

Hørehæmmede Børns

Forældre

Kontakt: Kenneth Holmager,

Terpsvej 12, 9440 Åbybro,

tlf. 98243839, e-mail:

ann_holmager@ofir.dk

REGION

MIDTJYLLAND

HB-medlem: Inge Madsen,

Anemonevej 22, 8850

Bjerringbro, tlf. 86688274

HB-medlem: Ole Matthesen,

Snebærvej 4,

6950 Ringkøbing, tlf.

97324652, e-mail:

olematthesen@webspeed.

dk

HB-medlem: Bent

Jensen, Sonnesgade 14,

lejl. 5515, 8000 Århus C,

tlf. 86980596, e-mail:

bent-jensen@stofanet.dk

Høreforeningen -

lokalafdelinger

HEDENSTED

Formand: Anders Kjær,

Egebjergvej 100 B, 5.

8700 Horsens,

tlf. 75673373 e-mail:

ajk45@stofanet.dk

HERNING

Formand: Elisabeth

Frølund, Fenrisvej 4, 7400

Herning, tlf. 97120478

HOLSTEBRO

Formand: Gunnar Kristensen.

Kobberupvej 95,

Mejrup, 7500 Holstebro,

tlf. 97428613, e-mail:

gunner@kristensen.mail.dk

HORSENS

Formand: Rosa Bach, Frederik

Bajers Gade 12, 2.tv.

8700 Horsens,

tlf. 75645025, e-mail:

RaaB@stofanet.dk

w Tirsdag d. 19 juni er man

velkommen til at deltage i

Horsens Kredsen udflugt.

w September måned starter

sæsonen - og den nye

konstituerede bestyrelse i

Lokalafdelingen arbejder

på opstarten. Følg med

her. God sommer.

LEMVIG

Formand: Annelise Lund

Pedersen, Toldbodgade

5, 2., 7620 Lemvig,

tlf. 97823399

NORDDJURS

Formand: Erling Jensen,

Klibovænget 11, 8963

Auning, tlf. 86484474,

e-mail:

klibo@vestdjursnet.dk

ODDER

Formand: Johnny Kiim,

Lethenborgvej 1, 8355

Ny Solbjerg, tlf. 87493989,

e-mail: jk@famkiim.dk

RANDERS

Formand: Sven Aage Busk,

Mariagervej 1A, 2. th.,

8900 Randers,

tlf. 86425244,

e-mail:

sv.aa.busk@oncable.dk

RINGKØBING/SKJERN

Formand: Ole Matthesen,

Snebærvej 4,

6950 Ringkøbing,

tlf. 97324652, e-mail:

olematthesen@

webspeed.dk

SAMSØ

Formand: Grethe Buhr,

Byvejen 21, Haarmark,

8305 Samsø,

tlf. 86593267

SILKEBORG

Formand: Kirsten Jensen,

Marsvej 6, Gjessø 8600

Silkeborg, tlf. 86820389,

e-mail: ki.jensen@mail.dk

SKANDERBORG

Formand: Brian Wulff,

Kildebakken 79,

8660 Skanderborg,

tlf. 86523998,

e-mail: 2xwulff@mail.dk

SKIVE

Formand: Per Haaning,

Sæbyvej 1, Glyngøre,

7670 Roslev, tlf. 97731134,

e-mail:

per.haaning@mail.tele.dk

STRUER

Formand: Jens Kvist,

Kløvenhøj 5, 7600 Struer

tlf. 97865210

SYDDJURS

Formand: Jan Arndt,

Strandvejen 5,

8400 Ebeltoft,

tlf. 86373809,

e-mail:

jan.arndt@privat.dk

VIBORG

Formand: Inge Madsen,

Anemonevej 22, 8850

Bjerringbro, tlf. 86688274

ÅRHUS

Formand: Sanne

Lauridsen,

Engdraget 27a, 8381 Tilst,

tlf. 86243345, e-mail:

silva@post9.tele.dk

Høreforeningen

– Kredse

BJERRINGBRO

Formand: Inge Madsen,

Anemonevej 22, 8850

Bjerringbro, tlf. 86688274

SKJERN

Formand: Hans Særkjær,

Østervang 1 B ,

6900 Skjern,

tlf. 97354736, e-mail:

saerkjaer@skjern-net.dk

THYHOLM

Formand: Birthe Møller,

Rønvej 45, Jegindø,

7790 Thyholm,

tlf. 97871386, e-mail:

birthemoller@mail.dk

ÅRHUS

Kontakt: Bent Jensen,

Sonnesgade 14, lejl. 5515,

8000 Århus C,

tlf. 86980596, e-mail:

bent-jensen@stofanet.dk

Ménière og tinnitus

Kontakt: Kaj Strømgaard

Jensen, Sennelsvej 145,

Hov, 7700 Thisted,


Aktiviteter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

& adresser 33

hørelsen 06·07

tlf./fax. 97985219

Kontaktperson: 70104929

Kontakt: Ole Matthesen,

Snebærvej 4, Rindum,

6950 Ringkøbing,

tlf. 97324652, e-mail:

olematthesen@

webspeed.dk

Kontakt: Kirsten Jensen,

Marsvej 6, Gjessø 8600

Silkeborg, tlf. 86820389,

e-mail: ki.jensen@mail.dk

SELVHJÆLPSGRUPPEN

Keld Nielsen,

Grønnegade 3,

8620 Kjellerup,

tlf. 86884319,

e-mail: boppin@mail.dk

Fast mødested og tid: De

Frivilliges Hus, Vestrebrogade

1 i Viborg, hver onsdag,

kl. 15 – 17 , dog ikke

i skoleferierne.

Vi er nogle personer, der

har de samme problemer

som dig, vi kender derfor

en del til hvordan du har

det. Vi er ikke læger, og du

må derfor ikke forvente at

vi kan helbrede dig. Det er

hvis det kan lade sig gøre

lægens opgave, men vi kan

ved snak og forståelse, måske

hjælpe dig til en bedre

dagligdag. Du er hjerteligt

velkommen, og vi glæder

os til at hilse på dig:

Hørehæmmede Børns

Forældre

Kontakt: Tommy Nielsen,

Hovedgaden 12,

7870 Roslev,

tlf. 97592431/28942431,

e-mail:

t.nielsen@besked.com

Kontakt: Johnny Kiim,

Lethenborgvej 1, 8355

Solbjerg, tlf. 41483464,

e-mail: jk@famkiim.dk

Døvblevne

Klub 98-Vestjyden

Formand: Trine Gaardsdal,

Engbjerg 144, 7400

Herning, fax. 97168149,

e-mail:

trine.benny@tele2adsl.dk

Århus Døvblevne Klub

Formand: Inga Sønderbæk,

Digtergangen 15, 2. tv.

8230 Åbyhøj, teksttlf.

86251281, SMS. 21946821,

Mødested: Klostergade 37,

Århus, når andet ikke er

angivet.

Hørehæmmet Ungdom

UHA - Unge hørehæmmedes

Aktivitetsklub i Århus

Formand: Kim Sørensen,

Herredsvej 60A, st. nr. 7,

8210 Århus V,

tlf. 60896995,

e-mail: uha@hu.dk

REGION

SYDDANMARK

HB-medlem: Mette Bang

Jeppesen, , Kongeåvej

28, Skibelund, 6600

Vejen, tlf. 75362201,

fax. 75362205, e-mail:

mette@bangjeppesen.dk

HB-medlem:

Anders Kjær, Egebjergvej

100 B, 5., 8700 Horsens

75 67 33 73, e-mail:

ajk45@stofanet.dk

HB-medlem:

Ingeborg Pedersen,

Søndergade 16,

6780 Skærbæk,

tlf. 74752916,

hverdage fra 16 – 18.

e-mail: i.bruhn@mail.dk

HB-medlem: Preben

Hedegård Jørgensen,

Østrupvej 5,

5210 Odense NV,

tlf. 66145766.

Høreforeningen

– lokalafdelinger

AABENRAA

Formand: Henrik

Faarvang,

Jernbanegade 11 B, 2.,

6330 Padborg, e-mail:

henrik@faarvang.dk

BILLUND

Formand: Kristian Hansen,

Kirkegade 16, 6623 Vorbasse

tlf. 75333314, e-mail:

kristiankhansen

@hotmail.com

ESBJERG

Formand: Karl Erik Jensen,

Hans Jacobs Vej 5,

6760 Ribe,

tlf. 75423851, e-mail:

karlerikjensen@gmail.com

w Fredag d. 29. juni er

der udflugt til Jesperhus

Blomsterpark. På grund

af afbud er der ledige

pladser i bussen på turen.

Medlemmer må tage én

person med. Turen koster

kun 100,00 kr. pr. person

til bussen – Phonak

giver entre og frokost.

Opsamling Ribe, Bramming

og Esbjerg. Kontakt

karlerikjensen@gmail.com

eller telefon 7542 38 51 for

tilmelding/yderligere oplysninger.

FREDERICIA

Formand: Henning Noer,

Sofiendalsvej 51, 5500

Middelfart, tlf. 64406599

(kl. 17 – 18), e-mail:

noer@stribnet.dk

w Sæsonen er forbi. Vi mødes

igen efter ferien

w Onsdag d. 5. september

kl. 19.30 - 22.00 på Fredericia

Skolen, Mercurvænget

2 i Fredericia til klubaften,

med kortspil, kriblekryds,

eller lidt motion ved at

spille badminton eller

svømme i varmtvandsbassinet.

Øl, vand og kaffe

kan købes til billige priser.

Vi håber, at der blev stiftet

en ny afdeling i Middelfart

d. 24. maj, og vi ser frem til

et godt samarbejde mellem

de 2 afdelinger ved Lillebælt.

Ifølge vedtægterne

kan alle afdelingers medlemmer

benytte Fredericia

afdelingens aktiviteter hver

onsdag aften på Fredericia

Skolen. Se mere september

nr. Rigtig god sommer.

HADERSLEV

Formand: Irene Schmidt,

Hjortøvej 3, Starup.

6100 Haderslev, mobiltlf.:

21669457, e-mail:

irene@lildholdt.dk

KOLDING

Formand: Arne Jessen,

Julivænget 6, 6000

Kolding, tlf. 75722573,

e-mail: arnesj@stofanet.dk

ODENSE

Formand: Arne Larsen,

Thorvaldsensgade 12,

5471 Søndersø,

tlf. 64892289,

mobiltlf. 27662355

SVENDBORG

Formand: Ellen Marie

Rosengren, Tvedhaven

115, 5700 Svendborg,

tlf. 62216375

w Mandag d. 11. juni kl. 13

– 17 med afgang fra Hotel

Garni på Toldbodvej og

opsamling ved SG Hallen

skal vi på eftermiddagstur

til Blomsterhaven Strandlyst

ved Nab, hvor der er

kaffe/te og kage. Pris: 100

kr. Tilmelding senest

d. 7. juni til formanden.

SØNDERBORG

Formand: H. Harry

Sønnichsen,

Østerkobbel 36, 6400

Sønderborg, tlf. 74423037,

mobiltlf.: 40826919

w Lørdag d. 9. juni kl. 13

på Alléen er der LOTTO.

Som altid med de gode

gevinster.

w Onsdag d. 20. juni kl. 9

er der afgang fra Alléen til

udflugt Ud i det Blå. Højer

Nye Sluse, middag på Agerskov

Kro og eftermiddagskaffe

på Cathrinesminde

Teglværksmuseum. Ank.

Alléen ca. kl. 17. Medlemspris:

150 kr. Gæstepris: 230

kr. Tilmelding OG betaling

senest d. 9. juni ved lottospillet.

Kontakt Erik på tlf.

74426416, eller formanden.

w Lørdag d. 23. juni kl. 13

på Alléen er der så igen

LOTTO med gode gevinster.

Dermed ønskes alle

medlemmer GOD SOM-

MER og på gensyn…..

w Lørdag d. 4. august kl. 13

på Alléen til LOTTO

w Lørdag d. 18. august kl.

13 på Alléen spiller vi atter

Lotto med gode gevinster.

w Onsdag d. 5. september

kl. 9 fra Alléen tager vi

igen ud i det blå og spiser

middag på Tyrstrup Kro.

Derefter Geografisk Have

i Kolding, og kaffe på Søstjernen

v. Diernæs. Ank.

Alléen ca. kl. 18. Medlemspris:

150 kr. Gæstepris:

340 kr. Tilmelding OG

betaling senest v. Lotto

d. 18. august. Kontakt Erik

på tlf. 74426416 eller formanden.

TØNDER

Formand: Ingeborg Pedersen,

Søndergade 16, 6780

Skærbæk, tlf. 74752916

VARDE

Formand: Klara Pedersen,

Østergade 20, st., 6800

Varde, tlf. 75211031

Mødested: Medborgerhuset,

Storegade 57, 1. sal,

Kl. 13.30 – 16.00

VEJEN

Formand: Lars Bang

Jeppesen, Kongeåvej

28, Skibelund, 6600

Vejen, tlf. 75362201,

fax. 75362205, e-mail:

mette@bangjeppesen.dk

VEJLE

Formand: Egon Thyssen,

Løget Høj 34, 7100 Vejle,

tlf. 75722573, e-mail:

egon.thyssen@mail.dk

w Den sidste onsdag i hver

måned kl. 19 - 21.30 (dog

ikke i juni, juli og december)

i Vejle handicapcenter,

Grønnegade 7 i Vejle (gennem

porten eller indgangen

fra Grønnegade) er der

"socialt samvær".

Høreforeningen

– Kredse

NYBORG

Formand: Ellen Meier,

Bjergbakken 12,

5871 Frørup,

tlf. 65372012

ODENSE

Formand: Claus Hansen,

Carl Blochsvej 145, 3. t.v.,

5230 Odense M, tlf.

66137732, fax. 66137732

Træffes bedst efter


hørelsen 06·07

34

Aktiviteter & adresser

kl. 17.00.

Mødested, når ikke andet

er angivet:

Bolbro Ældercenter,

indgang K,

Stadionvej 50, Odense V.

w Lørdag d. 16. juni kl.

8.00 er der afgang fra Dannebrodsgade

- forventet

hjemkomst kl. ca. 19.30.

Vi skal på Sommerudflugt

til Skandinavisk Dyrepark

på Djursland. Der serveres

en forfriskning på turen.

Senere serveres en god

middag. Der er også en

god kop kaffe med brød.

Tilmelding senest d. 8 juni

til Gunnar Schmidt eller

Henry Jacobsen.

Ménière og tinnitus

Kontakt: Karl Erik Jensen,

Hans Jacobsvej 5, 6760

Ribe, tlf. 75423851, e-mail:

karlerikjensen@gmail.com

Kontakt: Else Hansen,

Hans Jensens Vej 7, 7160

Tørring, tlf. 75 80 18 80

Kontaktpersoner:

tlf. 70104929

Vil du høre mere om

Ménière, tinnitus eller lydoverfølsomhed

Åben anonym rådgivning

på Center for Kommunikation

og Hjælpemidler,

Vestre Engvej 56,

7100 Vejle.

Café Méni-Susen,

Vejle Handicapcenter

(gennem porten eller fra

Grønnegade), Kirkegade

11, Vejle Cafevært: Annelise

Madsen og Johnna Kyed.

Åbningstid: Onsdag i den

første ulige uge i hver måned

fra kl. 16.00 til 18.00.

Sæson: Forår fra jan.-maj

og efterår fra sept.-dec.

w Onsdag d. 12. september.

Kontakt: Henrik Faarvang,

Achter de Möhl 7 A,

D-24955 Harreslev,

tlf. +49(0) 46175702, e-

mail: henrik@faarvang.dk

Døvblevne:

MHS-klubben

Kontakt: Mette Bang

Jeppesen, Kongeåvej

28, 6000 Vejen,

tlf./teksttlf. 75362201,

Fax 75362205, e-mail:

mette@bangjeppesen.dk

MHS-klubben Fredericia

Formand: Kirsten Brandt,

Annavej 29,

7000 Fredericia,

fax. 75912406, e-mail:

75929235@mail.tele.dk

Hørehæmmede Børns

Forældre

Kontakt: Conny Larsen,

Egebjerg Landevej 19,

Krogager, 7200 Grindsted,

tlf. 75335945, e-mail:

benner@newmail.dk

Kontakt: Unni Bjertnæs

Maegaard, Bøghsvej

2, 5300 Kerteminde,

tlf. 65324733, e-mail:

unni@parko.dk

REGION

HOVEDSTADEN

HB-medlem: Judith Hansen,

Havnegade 13B, 1. tv.,

3600 Frederikssund,

tlf. 60470235, e-mail:

hansenju@webspeed.dk

HB-medlem: Bent Wilsen,

Rødkælkevej 23,

2630 Taastrup,

tlf. 43522518, e-mail:

wilsen@mail.dk

HB-medlem: Bente Winckler,

Sallingvej 25, 2. tv.,

2720 Vanløse, tlf. 38162064

HB-medlem:

Lisbeth Persson,

Midgårdsvej 51, 3700

Rønne, tlf. 56955664

Høreundervisning i

København:

Center for specialundervisning

for voksne (CSV),

Frankrigsgade 4, 2300

Kbh S. Tlf. 32860686

kl. 9-14,

teksttlf. 32583232

Personlig henv. man-, ons.,

og fredag kl. 10-11.30 i

Frankrigsgade 4. Telefonisk

henv. daglig kl.12-13.30

på tlf. 32860690

Høreundervisning på

Frederiksberg:

Kommunikationscentret,

Dronningensvej 4, 2000 F.

tlf. 38211170 kl. 10-12,

teksttlf. 38211193

Den Tværfaglige Sundhedsklinik,

Skt. Knudsvej 36, 1.,

1903 Frederiksberg

Anne Mette Mohr og Eva

Brix

Info: 33255455 eller

www.sundhedsklinik.dk

Tinnitus, Ménière, Høretab,

Lydoverfølsomhed

Kom til "Åbent Hus" i Den

Tværfaglige Sundhedsklinik

og få råd og vejledning af

psykolog, afspændingspædagog,

socialrådgiver,

hørepædagog, akustiker og

ligestillede om, hvordan du

kan tackle dine øre/høreproblemer.

Arrangementet

er gratis. Se også hjemmeside

for tider.

Høreforeningen

– lokalafdelinger

ALLERØD

Formand: Lonneke Nørrung,

Pinievangen 23, 3450

Allerød, SMS: 40112201,

e-mail: lonneke.

kainoer-rung@tiscali.dk

BALLERUP

Formand: Jørn Christensen,

Klokkerhaven 50, 2750

Ballerup, tlf. 44975560,

e-mail:

k50orama@gmail.com

w I sommerferien er den

nyvalgte bestyrelse, efter

vellykket stiftende generalforsam-ling,

gået i gang

med at kontakte lokale

samarbejdspartnere med

henblik på at finde ud

af hvilke aktiviteter, der

skal etableres til efteråret.

Hermed opfordring til at

fremsende forslag. Velkommen

til de mange nye medlemmer

og god sommer

til alle.

BORNHOLM

Formand og hørevejleder:

Lisbeth Persson,

Midgårdsvej 51,

3700 Rønne,

tlf. 56955664.

w Lørdag d. 16. juni kl. 10

– 16 afholdes sæsonens

sidste arrangement: Sommerudflugt

til Brændegårdshaven,

Joboland.

Fællesbus fra Snellemark

kl. 10. Opsamling på vejen

(ring for evt. tid). Køb mad

eller tag selv med. Foreningen

giver kaffe, te og kage.

Tilmelding senest d. 4. juni

er nødvendig, også dem

som kører selv, vi skal ind

samlet for at få entreen til

20 kr.

w Besked om næste arrangement

fremsendes i efterårsprogram

i august.

BRØNDBY

Formand: Rita Hørdam

Petersen, Højkær 39, 2605

Brøndby, tlf. 36755411,

e-mail: rita@brnet.dk

EGEDAL

Formand: Bruno Jensen,

Sigridsvej 25, 3650 Ølstykke,

tlf. 47101430, e-mail:

bruno.connie@mail.dk

FREDERIKSBERG

Formand: Bolette Østberg,

Madvigs Allé 13, 2. th.,

1829 Frederiksberg C,

tlf. 33310762,

e-mail: bolette@ofir.dk

FREDERIKSSUND

Formand: Johannes

Mørkøj,Gerlev Strandpark

7, 3630 Jægerspris,

tlf. 47522260,

mobiltlf. 23648803,

e-mail: johannes.

moerkhoej@mail.dk

FREDERIKSVÆRK/

HUNDESTED

Formand: Finn Østervig

Christiansen, Hillerødvej

102, 3300 Frederiksværk,

mobiltlf. 23449656,

e-mail:

elmhillfinn@post.tele.dk

GENTOFTE

Formand: Grethe Boisen,

Ordrup Jagtvej 40 B, st.

th., 2920 Charlottenlund,

tlf. 39641967,

mobiltlf. 2763 3401

GRIBSKOV

Formand: Birgitte

Thorsmøll,

Langdraget 126, 3250

Gilleleje, tlf. 48355528,

e-mail: thorsmol@mail.dk

HELSINGØR

Formand: Hans Lind-

Madsen, Mølledammen 7

J, 2980 Kokkedal,

tlf. 49193976,

fax. 49193977, e-mail:

ilm@mail.tele.dk

HERLEV

Formand: Edy Leerbeck,

Vindebyvej 22A, st. tv.,

2730 Herlev, tlf. 44911593,

fax. 44911596, e-mail:

e.leerbeck@mail.dk

HØJE-TAASTRUP

Formand: Bent Wilsen,

Rødkælkevej 23, 2630

Taastrup, tlf. 43522516,

e-mail: wilsen@mail.dk

HØRSHOLM

Formand: Aksel Sørensen,

Syrenvej 22, 2970

Hørsholm, tlf. 45571557

KØBENHAVN

Formand: Eva Baunsgaard,

Glentemosen 22, 2.tv,

2605 Brøndby,

tlf. 43451218

LYNGBY-TÅRBÆK

Formand: Kirsten Vikelsøe,

Hasselvej 69, 2830 Virum,

tlf. 22970252, e-mail:

vikelsoe@fasttvnet.dk

RØDOVRE

Formand: Knud Poulsen,

Valhøjs Allé 79, 5. th.,

2610 Rødovre,

tlf. 36414471,

e-mail: rkpo@webspeed.dk

w Hver tirsdag fra kl. 11

– 12, Nørrekær 8 i Rødovre

er der hørerådgivningen

af frivillige med egne

erfaringer og viden om

høreproblemer. Der gives

oplysninger om mulighed


Aktiviteter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

& adresser 35

hørelsen 06·07

for at søge hjælp hos ørelæge,

tale- og høreinstítut,

samt evt. til kommunen.

Kontaktperson: Lokalafdelingsformanden.

w Lørdag d. 16. juni kl.

08.45 – til ca. 17.30 mødes

vi på P. pladsen ved Ørbygaard,

Medelbyvej 6/Roskildevej.

Vi skal på Skovtur

til Esrum Kloster, hvor

vi spiser frokost og kaffe

m. lagkage på Klosteret.

Medlemspris: 250 kr. Gæstepris:

375 kr. Bindende

tilmelding senest 3. juni

formanden via tlf. eller

e-mail.

TÅRNBY

Formand: Kristian Jensen,

Konvalvej 9, st. th.,

2770 Kastrup,

tlf. 32535552, e-mail:

kristianje@stofanet.dk

Hyrdevej 8,

3060 Espergærde,

tlf. 27 35 75 10

c.n.garboe@get2net.dk

Mødested: Vores mødelokale

i Fiolgade 17 A,

lige over for bycentrets

parkeringshus(i stueplan).

w Lørdag d. 9. juni kl. 9.30

– 18.00 fra Svingelport skal

vi på smuk udflugt med

Sommerbus- og sporvogntur.

Frokost og med kaffe

og kage i Skjoldnæsholm

Golfrestaurant til kl. 13.30.

Hjemtur kl. 15.30. Vi er

hjemme ca. 17.30 – 18.00

Alt dette for kun 120 kr.,

hvis du er medlem. Ikkemedlemmer:

250 kr. Tilmelding

senest d. 1. juni på

tlf.: 27 35 75 10.

HILLERØD

Formand: Lonneke Nørrung,

Pinievangen 23,

Høreforeningen

3450 Allerød,

– Kredse

SMS: 40112201, e-mail:

lonneke.kainoer-rung@

HELSINGØR

tiscali.dk

Kontakt: Niels Garboe,

97x116_15Aug_1.qxd 07/07/06 Næstformand: 12:16 Carsten Side 2

Hussing, Pinievangen 64,

3450 Allerød,

tlf. 48176228.

Ménière og tinnitus

Kontakt: Torben Kirckhoff-

Hansen,

Falkenborgvej 8, 2. th.

3600 Frederikssund,

tlf. 47317308,

e-mail: torbenkirckhoffhansen@gmail.dk

Kontakt: Bent Wilsen,

Rødkælkevej 23, 2630

Taastrup, tlf. 43522516,

e-mail: wilsen@mail.dk

Kontaktpersoner:

tlf. 70104929

Døvblevne

Klub Hellerupperne

Formand: Flemming

Madsen, Ordrupvej 32,

2920 Charlottenlund,

e-mail: ma.flemming@wanadoo.dk

Klubbens formål er at

samle døvblevne og svært

hørehæmmede samt pårørende

i alle aldre til samvær

med ligestillede. Har du

lyst til at indgå i det sociale

samvær, er du

velkommen i vor klub

– kontakt venligst bestyrelsen.

Et minimum

af kendskab til tegn-støttet-kommunikation

(TSK)

er påkrævet.

Klub Beethoven

Formand: Niels Garboe,

Hyrdevej 8, 3060 Espergærde,

tlf. 27357510,

fax. 49132686e-mail:

c.n.garboe@get2net.dk

Mødested: Kommunikationscenteret,

Skansevej 2D, lokale 223,

plan 2, 1.t.v.,

3400 Hillerød

Sidste gang øvelse er overstået,

og vi holder sommerferie.

Vi begynder igen

w Tirsdag d. 18 september

til vanlig tid. Se septemberbladet.

Torsdagsklubben

En klub for alle med interesse

for Mund- og

Håndsystemet samt visuel

kommunikation(støttetegn

m.m.) Frankrigsgade

4, 2300 Kbh. S.

Formand: Karin Sørup

Rasmussen, Ruten173,

1. dør 4, 2700 Brønshøj,

tlf. 38817485, (helst aften),

SMS. 61466530,

e-mail: karinsrasmussen@

hotmail.com

Kontaktperson:

Lisbeth Johansen,

Ringtoften 51, st.tv.,

2740 Skovlunde, e-mail:

lsjoh@mail.dk

Møde i ulige uger torsdag

kl. 18.30, hvis ikke andet er

angivet.

w Lørdag d. 18. august kl.

13 – 17 mødes vi i Restaurant

Bjælkehuset, Valby

Langgade 2 til Skovtur.

Bus 18 eller 26 lige til døren.

God sommer! Vi ses

igen…..

w Torsdag d. 13. september.
NUCLEUS FREEDOM

Nucleus Freedom er det første vandafvisende

Cochlear Implant system – så lad bare ungerne pjaske!

Kontakt Danaflex på telefon 45 81 40 04 eller

via mail danaflex@danaflex.com hvis du vil vide mere.

Danaflex AS • Nørrevang 2 • 3460 Birkerød • Fax 45 82 14 04 • www.danaflex.comAnnonce Otodan 18/05/04, 9:361


hørelsen 06·07

36

Aktiviteter & adresser

Erhvervsaktive

hørehæmmede

Klub EH

Kontakt: Marianne

Karas, Solparken 6, 3320

Skævinge, tlf. 48210623,

e-mail: mkaras@mail.dk

Mødested: Kommunikationscentret,

Skansevej 2D,

3400 Hillerød. Lokalenummer

ændres fra gang

til gang- se under aktuelt

arrangement.

w Lørdag d. 2. juni er fastsat

til vores skovtur

Club 88 (for hørehæmmede

i den erhvervsaktive

alder). Kontakt: Inge-

Lise Blixt, tlf. 33228314

og Kirsten Sørensen,

tlf. 32577853.

Mødested: Sankt Knuds

Vej 36, 1, kl. 19.00, tirsdag

i lige uger, hvis ikke andet

er oplyst.

Hørehæmmede Børns

Forældre

Kontakt: Ulrik Sørbye Friis,

Stærevej 7, 2970 Hørsholm,

tlf. 45761904,

e-mail: usf@hbf-kbh.dk

REGION

SJÆLLAND

HB-medlem: Karl Dirksen,

Hørhaven 13, 4300 Holbæk,

tlf. 59440023, e-mail:

kalinga@mail.tele.dk

HB-medlem: Inge Boisen,

Gymnasievej 81, 3., th.,

4600 Køge, tlf. 56660989,

e-mail:

boiseni@mail.tele.dk

HB-medlem: Marie

Krogsten, Poppelvænget 6,

4800 Nykøbing Falster,

tlf. 54856288

Høreforeningen

– lokalafdelinger

GREVE

Formand: Susanne Baunsgaard,

Lundegårdsparken

9, Tune, 4000 Roskilde,

tlf. 46137771

GULDBORGSUND

Formand: Marie Krogsten,

Poppelvænget 6,

4800 Nykøbing Falster,

tlf. 54856288

HOLBÆK

Formand: Karl Dirksen,

Hørhaven 13, 4300 Holbæk,

tlf. 59440023, e-mail:

kalinga@mail.tele.dk

KALUNDBORG

Formand: Rosa Abrahamsen,

Nyvangsvej 28, st. th.,

4400 Kalundborg,

tlf. 59516945

KØGE

Formand: Inge Boisen,

Gymnasievej 81,3, th.,

4600 Køge, tlf. 56660989,

e-mail:

boiseni@mail.tele.dk

LOLLAND

Formand: Henning Johansen,

Reimersgade 1, 4900

Nakskov, tlf. 54951501,

fax. 54951511

w Lørdag d. 16. juni kl. 13

fra Madsens Busser, Skovvænget

i Nakskov er der

afgang Ud i Det Blå. Udenbysdeltagere

opsamles v.

banegården, øvrige i byen.

Spisning kl. 18 på Den

Gamle Digegård i Humminge.

Derefter retur til

Nakskov. Pris: 200 kr. pr.

person. Tilmelding senest

d. 6. juni til formanden eller

Sonny Johansen på tlf.

54926294.

NÆSTVED

Formand: Lars Bo Ammitzbøll,

Reedtzholmvej 49,

4700 Næstved,

tlf. 55440956,

e-mail: lba@post9.tele.dk

ODSHERRED

Formand: Kirsten Terp

Hansen, Bispevej 30, 4500

Odsherred, tlf. 59912350

w Der arbejdes ihærdigt på

tilrettelæggelse af program

for efterårssæsonen. Vi håber

snart at få det udsendt.

Her kan i læse om

w Tur til Kullen.

RINGSTED

Formand: Eigil Risager,

Østre Parkvej 31, 4100

Ringsted, tlf. 57614493,

e-mail: aaejri@mail.dk

w Primo Juni har vi sommerudflugt,

håber vi. Der

kommer brev om programmet

samt pris og tilmeldingsfrist.

ROSKILDE

Formand: Svend Stennicke

Larsen, Lyngevej 34, Ny

Fløng, 2640 Hedehusene,

tlf. 46560307,

fax. 46560337, e-mail:

stennick@post5.tele.dk

w Lørdag d. 25. august kl.

10 – 14 er der Sundhedsdag

2007 på Hestetorvet

i Roskilde. For 12. gang

deltager Høreforeningen

i dette arrangement, hvor

vi har en stand. Roskilde

Hørecenter, som vi samarbejder

med, vil også være

på standen. Vi foretager

høreprøver og giver råd og

vejledning, samt information

om foreningens arbejde

i kommunen.

SLAGELSE

Formand: Agnes Munkhøj

Nielsen, Kildevænget 4,

4200 Slagelse,

tlf. 98143045 e-mail:

flemanges@stofanet.dk

STEVNS

Formand: Eva Nielsen,

Storedalsvej 3,

Tommestrup, 4660 St.

Heddinge, tlf. 56502063,

e-mail:

klinthytten@mail.dk

Lars Bo Ammitzbøll,

Reedtzholmvej 49, 4700

Næstved, tlf. 55440956,

e-mail: lba@post9.tele.dk

VORDINGBORG

Formand: Jørn Nielsen,

Ildervænget 4, Nyråd,

4760 Vordingborg.

tlf. 55372186,

e-mail: jejoe@nyraad.net

Høreforeningen

– Kredse

SORØ

Formand: Finn Grønholt,

Søndergade 25, 4180 Sorø,

tlf. 57820620

Ménière og tinnitus

Kontakt: Grethe Hassø,

Egevej 14, 4220 Korsør,

tlf. 58380595, e-mail:

g.hassoe@mail.dk

Kontakt: Ingrid Bonde

Nielsen, Bredager 71,

2670 Greve,

tlf. 43908060, e-mail:

bonde@eriksminde.dk

Kontakt: Mogens Østergård-Nielsen,

Aagaardsvej

29, 4760 Vordingborg,

tlf. 55370711, e-mail:

oestergaard-nielsen@webspeed.dk

Kontaktperson:

tlf. 70104929

Døvblevne:

Medlemsfordele i

Høreforeningen:

Kontakt: Jørgen Føhns,

Boholtevej 15, 2.tv.,

4600 Køge, teksttlf.

56654386, e-mail:

foensebasse@mail.dk

Hørehæmmede Børns

Forældre

Kontakt: Brian W. Sørensen,

Becksvej 8, 4600

Køge, tlf. 56659140,

e-mail: bws@hbf-rvs.dk

w Lørdag d. 30. juni – tirsdag

d. 3. juli er der Sommerkursus

på Lalandia for

hørehæmmede børn og

deres forældre. I dagene

skal vi høre foredrag og

udveksle erfaringer. Børn

får gennem aktiviteter mulighed

for at møde andre

børn med hørehandicap.

Se mere på Høreforeningens

hjemmeside under aktiviteter

i Region Sjælland,

eller kontakt Helle Larsen,

elle@larsen.mail.dk for tilmelding.

w Du modtager 10 gange om året medlemsbladet

‘hørelsen’, hvor du kan holde dig ajour

med udviklingen på høreområdet og få indsigt

i dine muligheder og i andres liv med høreproblemer.

w Du får kursustilbud for

mennesker med høreproblemer.

w Du kan søge legater fra

Fællesfonden

w Du får mulighed for kontakt

med ligestillede

w Du får adgang til mange sociale og faglige

aktiviteter i de lokale afdelinger, herunder

udflugter og foredrag.

Desuden støtter du arbejdet for bedre forhold

for hørehæmmede, døvblevne, ménière- og

tinnitusramte. Ci-opererede og børn

Kontigent: 225 kr. pr. år


Aktiviteter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

& adresser 37

hørelsen 06·07

Gudstjenester

Øst for Storebælt

JUNI

København søndag 3. juni

(Trinitatis) kl. 14. Sct. Andreas

Kirke, Gothersgade 148,

1123 København K.

Peter Hansen

Kaffe efter gudstjenesten.

Transport: henv. t. Sct. Andreas

sogns kirkekontor,

Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-12,

to +17-18),

e-mail: sctandreas.sogn@km.dk

Nykøbing F. Søndag 10. juni

(1. søndag efter Trinitatis)

kl. 14.00

Lindeskovkirken, Prinsholmsvej

32, 4800 Nykøbing F.

Peter Hansen

Kaffe efter gudstjenesten

Transport: henv. t. kirkekontoret,

tlf. 54 85 06 42 (ma-fr 09-13),

e-mail: meni@nyk-f-kirke.dk

JULI

København søndag 1. juli

(4. sø. E. Trinitatis) kl. 14

Sct. Andreas Kirke, Gothersgade

148, 1123 København K.

Peter Hansen

Kaffe efter gudstjenesten.

Transport: henv. t.

Sct. Andreas sogns kirkekontor,

Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-12,

to +17-18),

e-mail: sctandreas.sogn@km.dk

Dalby -søndag den 22. juli

(7. søndag efter trinitatis)

kl. 14.00 i Dalby kirke.

kaffe efter gudstjenesten

Peter Hansen

transport: henv. t. sognepræst

Kim Tesdorph Vinberg, tlf.

56 39 80 17, e-mail: kvi@km.dk

AUGUST

København søndag 5. august

(9. sø. e. Trinitatis) kl. 14

Sct. Andreas Kirke, Gothersgade

148, 1123 København K.

Peter Hansen

Kaffe efter gudstjenesten.

Transport: henv. t.

Sct. Andreas sogns kirkekontor,

Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-12,

to +17-18),

e-mail: sctandreas.sogn@km.dk

Peter Hansen har ferie 06. – 26.

august. Henvendelse om kirkelige

handlinger kan rettes til en

kontaktpræst i området.

Vest for Storebælt

JUNI

Hove søndag, 3. juni kl. 10:30

i Hove kirke

(Nejrupvej, Houe, 7620 Lemvig)

Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen.

Gudstjeneste i samarbejde med

kontaktpræst Iben Tolstrup.

Frokost efter gudstjenesten

(25 kroner - foregår i teltet

foran kirken).

Tilmelding til transport og

frokost, tlf. 97 83 61 29 eller

fax. 65 92 30 64 eller e-post:

ito@km.dk eller

SMS: 29 66 06 50.

Urlev søndag, 10. juni kl. 10:00

i Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722

Hedensted)Tekstning, teleslynge,

trykt prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen.

Frokost efter gudstjenesten

(25 kroner) på Castberggård

(over for kirken).

Tilmelding til transport og

frokost, tlf. 75 68 79 00 eller

tekst-tlf. 76 58 73 33 eller fax.

75 68 77 99 eller e-post:

admin@cbg.dk eller

SMS: 29 66 06 50.

Horsens søndag, 24. juni 2007

kl. 10:00 i Sønderbro kirke,

Horsens (Bygholm Parkvej 1,

8700 Horsens) Tekstning, teleslynge,

trykt prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen.

Gudstjeneste i samarbejde med

kontaktpræst Elin Post.

Frokost efter gudstjenesten

(25 kroner - foregår i kirkens

lokaler).

Tilmelding til transport og

frokost, tlf. 75 68 90 52 eller

fax. 65 92 30 64

eller e-post: epo@km.dk eller

SMS: 29 66 06 50.

JULI

Nørre Sundby søndag, 1. juli

2007 kl. 10:00 i Nørresundby

kirke (Sankt Peders Gade 36,

9400 Nørresundby)

Tekstning, teleslynge, trykt

prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen.

Gudstjeneste i samarbejde med

kontaktpræst Peder Skamris

Pedersen.

Frokost efter gudstjenesten

(25 kroner - foregår i menighedslokalerne).

Tilmelding til transport og

frokost, tlf. 98 17 29 45 eller

fax. 65 92 30 64 eller e-post:

sks@km.dk eller

SMS: 29 66 06 50.

AUGUST

Urlev Søndag, 26. august 2007

kl. 10:00 i Urlev kirke

(Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted)

Tekstning, teleslynge, trykt

prædiken.

Prædikant: Landsdelspræst

Søren Skov Johansen.

Frokost efter gudstjenesten

(25 kroner) på Castberggård

(over for kirken).

Tilmelding til transport og

frokost, tlf. 75 68 79 00 eller

tekst-tlf. 76 58 73 33 eller

fax. 75 68 77 99 eller

e-post: admin@cbg.dk

eller SMS: 29 66 06 50.

Gratis advokat-rådgivning når

foreningen betænkes

Gratis rådgivning om arveretlige- og testamentariske forhold.

Som hjælp til de personer, der ønsker at betænke Høreforeningen

ved gaver, tilbyder Høreforeningen nu gratis juridisk rådgivning

i arveretlige og testamentariske spørgsmål. Rådgivningen

ydes telefonisk og af følgende advokater, som foreningen

har etableret samarbejde med:

I øst:

Advokat Mogens Klausen (H)

Købmagergade 55, 2

1155 København K

tlf: 33144483

fax: 33320166

mail:kontakt@advokatklausen.dk

Åbningstid mellem 10 og 16

I vest:

Advokatfirmaet Brockstedt-

Rasmussen

Godthåbsvej 4

8600 Silkeborg

Tlf: 87206444

(advokat Bjarne Weihrauch)

Såfremt De ønsker at yde Foreningen en gave via testamente omfatter

den gratis rådgivning også udgifterne til oprettelse af testamentet.


Høreforeningen

Foreningen varetager interesser for

mennesker med høreproblemer og

sygdomme i øret både på landsplan og

lokalt. Høreforeningen har medlemmer i

alle aldersgrupper.

Formålet er også gennem forebyggende

arbejde at virke for bevarelse af hørelsen.

Foreningen er stiftet den 7. marts 1912.

Den omfatter hele landet og er i øjeblikket

under omstrukturering til afdelinger i hver

af de nye kommuner. Høreforeningen

er tilsluttet De Samvirkende

Invalideorganisationer.

Kontingent:

Kontingent: 225 kr. årligt.

Landsformand: Søren Dalmark

Sekretariatet: Kløverprisvej 10 B,

2650 Hvidovre, e-mail: mail@

hoereforeningen.dk

Telefon: 36 75 42 00

Telefax: 36 38 85 80

Teksttelefon: 36 38 85 72

Giro: 7 00 20 17

Telefontid: hverdage kl. 10-14

www.hoereforeningen.dk

Sekretariatets medarbejdere:

Pia Mikkelsen, sekretariatsleder

Jane Hochheim, bogholder

Lisbeth Helgogaard, regnskab

Helle Simonsen, medlemsafdelingen

Birgitte Colberg, kontorassistent

Marcella Michelsen, kontorassistent

Betina Hjeds, webmaster/information

Lotte Davidsen, informationsmedarbejder

Birgit Rasmussen, ledelsessekretær

Jacob Brønnum, kursusafdelingen

Joan Nydal, netværksgrupper

Tolkeformidlingen:

Tolkeformidler Fyn og Jylland:

Ingelise Palne, telefon: 36 38 85 82

Sjælland, Bornholm, Lolland, Falster: Ulla

Monrad Telefon: 36 38 85 76

Teksttelefon: 36 38 85 72

Telefax: 36 38 85 80. E-mail:

tolkeformidling@hoereforeningen.dk

Telefontid: mandag-torsdag 8-15,

fredag 8-14

hørelsen

er medlemsblad for Høreforeningen.

Bladet udkommer omkring den 1. hver

måned undtagen juli og august. Synspunkter

i bladet står for forfatterens

egen regning og deles ikke nødvendigvis

af foreningen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at

bearbejde og forkorte læserindlæg og

artikler.

Redaktør: Irene Scharbau

Ferielukket

Høreforeningens sekretariat

holder ferielukket i uge 29 og 30

■ Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Høreforeningen: (sæt X)

■ Ja tak, send mig yderligere information om Høreforeningen

Fulde navn:

Fulde adresse:

Postnr. og by:

Kommune:

E-mail: Tlf./fax/ ell. skr.tlf.: mobilnr:

Cpr,nr: (adgangskode til hjemmeside) Ægtefælles cpr.nr

Født år: Jeg er : (Sæt gerne flere krydser) hørehæmmet: Erhvervsaktiv: Under uddannelse:

Eventuelt ægtefællemedlemsskab (ægtefælles navn):

Jeg/vi (sæt gerne flere krydser) er hørehæmmet : er svært hørehæmmet/døvbleven: ha CI: har Tinnitus: har Mènière:

er støjfølsom: er pårørende: er i arbejde: er under uddannelse: er arbejdsledig: er førtidspensionist: er på efterløn:

er folkepensionist:

andet:

Har hørehæmmet barn/børn:

barn/børn har CI:

Barnets navn: cpr. nr: høretab: db

Barnets navn: cpr. nr: høretab: db

dato:

Underskrift:

Send kuponen i lukket kuvert til: Høreforeningen, Sekretariatet, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre


Genoplad dit høreapparat,

mens du sover

En moderne livsstil medfører ofte, at du er nødt til at tænke hurtigt, agere hurtigt og være

beredt. Det samme må dit høreapparat, og det gør ReSound Pulse TM , der er et avanceret

digitalt høreapparat, der stort set er usynligt, når det sidder på øret.

Men ReSound Pulse TM er meget mere. Det kan meget mere. Det kan genoplades i verdens

første intelligente oplader, så du ikke længere behøver at bekymre dig om udskiftning af

de små batterier, der i øvrigt heller ikke gavner vort miljø!

Hvis du vil vide mere om denne fantastiske nyhed, så klik ind på www.resoundpulse.dk

eller kontakt vor kundeservice på 45 75 22 22.


Vi lever i en kommunikationsverden

Derfor er det så meget desto vigtigere, at man

som hørehæmmet udnytter de muligheder, der

findes for at være ”med”.

I det her tilfælde tænker vi specifikt på de

brugere, som benytter et FM-system sammen

med deres høreapparater. Nogle går måske

rundt uden at vide, hvor meget de kan få ud

af deres FM-system udover det ”normale”,

nemlig at benytte det i undervisning, til foredrag,

selskabelige situationer eller ved møder.

Derfor vil vi gerne forsøge at give et lille overblik

over mulighederne. Generelt er det sådan,

at alt, hvad der kan komme lyd ud af, kan

føres via FM-senderen til høreapparaterne,

hvor man så får lyden leveret på den måde,

som er optimal i forhold til hørenedsættelsen.

Når man skal se/høre TV eller radio, kobles

senderen blot til TVét eller radioen. En ting er

at kunne gøre det derhjemme, men der, hvor

det bliver rigtig praktisk, er i det øjeblik, man

er væk hjemmefra. Her er det nemt og enkelt

at medbringe sin FM-sender og så blot koble

den på der, hvor man nu skal være. Det kan

være, hvis man er på besøg hos venner eller

familie, hvis man er ude at rejse og f.eks. bor

på hotel, eller hvis man uheldigvis skulle

være indlagt på et hospital, hvor man så har

mulighed for at høre TV/radio uden at genere

andre. Man kan via det lille kabel, der følger

med FM-senderen også få lyden fra f.eks. en

computer, hvilket kan være en god løsning,

hvis man har telefoni via sin computer, eller

hvis man lytter til radio via den. Alle MP3 afspillere

kan kobles til FM-senderen, så man

uden traditionelle hovedtelefoner trådløst

kan nyde musikken fra afspilleren i den lydform,

som er optimal.

I nogle tilfælde kan man også koble sin FMsender

til bilradioen. Det kræver, at der er en

udgang til hovedtelefoner, og ellers skal man

have lavet en speciel tilslutning til bilradioen.

Det betyder, at man så kan nyde musikken

fra bilradioen, mens man giver bilen en

grundig vask, uden at man skal befinde sig

lige ved den og have vinduerne rullet ned for

at høre musikken.

Dette var nogle få men vigtige eksempler på

kommunikationsudstyr, man kan koble til sin

FM-sender. Husk blot, at er der et udtag til

hovedtelefoner, så kan senderen kobles til.

God fornøjelse ude i den store kommunikationsverden.

Frederiksberg: Telefon 6441 7887 Middelfart: Telefon 6441 7887

Internet: www.phonak.dk www.phonak-butik.dk E-mail: info@phonak.dk

© 2007 Phonak Danmark / Bibow Design

Maskinel Magasinpost

ID-nr. 42049

hørelsen

Afsender: Postbox 7777

7000 Fredericia

Udgiver:

Høreforeningen

Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

More magazines by this user
Similar magazines