14.02.2015 Views

junI 2007 - Høreforeningen

junI 2007 - Høreforeningen

junI 2007 - Høreforeningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kommune-nøl med skrivetolk<br />

I Liberia er alle døve<br />

De frivillige er foreningens motor<br />

nr. 6 • juni <strong>2007</strong> • udgivet af HØREFORENINGEN<br />

hørelsen<br />

6•07


Mortens usynlige medspiller:<br />

Widex Inteo <br />

Da jeg først tog beslutningen om at få et høreapparat,<br />

blev jeg sat ind i, hvad det egentligt handler<br />

om, og får så at vide hvilke typer høreapparater, der<br />

findes, og hvilket et, der passer mig bedst i det job,<br />

som jeg nu engang har.<br />

www.widex.dk<br />

Tlf. nr. 44 35 56 00<br />

Samtidig vidste jeg også, at danske firmaer er<br />

blandt de bedste i verden inden for høreapparater,<br />

så jeg vidste, at i Danmark var der gode muligheder<br />

for at få de bedste høreapparater, der findes.<br />

Morten Olsen,<br />

landsholdsfodboldtræner


l e d e r<br />

<br />

hørelsen 06·07<br />

Søren Dalmark,<br />

landsformand<br />

Frivillige<br />

for høresagen<br />

Frivillige hjælpere er af stor vigtighed for enhver<br />

forening, det være sig idrætsforeninger, kulturforeninger<br />

eller for os i Høreforeningen.<br />

I alle årene har vi haft meget glæde af frivillige<br />

og vil til al tid have brug for dem.<br />

Ud over de mange tillidsvalgte, der gør et stykke<br />

frivilligt bestyrelsesarbejde, er der også mange<br />

medlemmer, der som frivillige giver en hånd med.<br />

4<br />

Celina er ikke hæmmet 4<br />

Liberia - store udfordringer for de<br />

hørehandicappede 8<br />

Frivillige er foreningens motor 14<br />

Kamp med kommunen om skrivetolk 18<br />

Ørelægerne og økonomien 20<br />

Ti gode råd om Ménière 22<br />

18<br />

I forbindelse med stiftelsen af de mange nye<br />

lokalafdelinger har det netop været frivillige,<br />

som har stået for at organisere mødesteder med<br />

det rette udstyr og traktementer. Det har været<br />

de frivillige, som har taget imod og de frivillige,<br />

som har lukket og slukket efter møderne.<br />

Ungdomslejr! 24<br />

Synspunkt 25<br />

Hvert nummer:<br />

Det er dette arbejde, der har gjort det muligt,<br />

at der til dato er stiftet 73 nye lokalafdelinger<br />

rundt i landet. Herudover har der været 5 kommuner,<br />

hvor mødet har været holdt, men desværre<br />

uden at det var muligt at få valgt en bestyrelse.<br />

Yderligere 3 møder er planlagt, og tilbage står 17<br />

kommuner, hvor vi endnu ikke har haft kontakt<br />

til lokale frivillige. Det håber jeg, vi får således,<br />

at vi har holdt møder i alle kommuner.<br />

Lige nu har vi stiftet lokalafdelinger i 75 procent<br />

af kommunerne. De 73 lokalafdelinger dækker<br />

over 85 procent af alle 10.000 medlemmer.<br />

Til sidst en stor tak til de frivillige, som har<br />

givet en stor hånd med ved tilrettelæggelsen af<br />

møderne, og til dem, som er blevet valgt til bestyrelserne.<br />

8<br />

Redaktion:<br />

Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre<br />

e-mail: hoerelsen@hoereforeningen.dk<br />

Tlf.: 3675 4200 · Fax: 3638 8580<br />

Teksttelefon: 3638 8573<br />

Ansv. redaktør: Irene Scharbau (DJ)<br />

Aktivitetsoversigt: Helle Simonsen<br />

Layout: Par No1<br />

Tryk: Scanprint<br />

Teknikken 26<br />

Mellem medlemmer 29<br />

Aktiviteter og<br />

adresser 32<br />

hørelsen<br />

JUNI <strong>2007</strong> • medlemsblad for høreforeningen<br />

6•07<br />

Annoncer: media-people<br />

Annoncetelefon: 39200855<br />

mail: info@media-people.dk<br />

Deadline for september-nummeret:<br />

Annoncer:15.8.07<br />

Aktiviteter: 04.8.07<br />

Oplag: 12.000 • ISSN 0018-4934.<br />

Forsidefoto: Mette B. Jensen (Jessy Y Nagbe<br />

har stiftet en organisation for døve)


hørelsen 06·07<br />

<br />

Fotos: Lars Aarø


At leve med høreproblemer<br />

<br />

hørelsen 06·07<br />

Høreapparater<br />

hæmmer ikke<br />

Hun ser sig ikke som hørehæmmet – selv om<br />

hun har brugt høreapparater, siden hun var tre.<br />

- Jeg har en hørenedsættelse, som kan give mig<br />

problemer med at kommunikere. De problemer<br />

kan jeg overvinde med mine høreapparater og<br />

min åbenhed, siger hun<br />

Af Benny Lauridsen<br />

H<br />

un har brugt høreapparater,<br />

siden hun var tre, er mor til<br />

fire, har et fuldtidsarbejde<br />

og er gift for anden gang med en<br />

mand med egen virksomhed. Så det er<br />

absolut ikke liv Celina Vester Petersen<br />

mangler omkring sig..<br />

Men den 37-årige kvinde lader sig<br />

ikke mærke med de lange dage - der<br />

starter kvart over fem om morgenen<br />

og først slutter hen imod ti om aftenen<br />

- da hun med et stort smil sætter<br />

sig ned ved køkkenbordet i lejligheden<br />

i Lystrup ved Århus.<br />

Hendes mand, 41-årige Frank, har<br />

taget Kasper på 3,5 år og Emma på ni<br />

måneder med ind i stuen, mens mor<br />

snakker ved køkkenbordet, hvor der<br />

står ti langstilkede røde roser.<br />

- Der står skam ti mere inde i stuen,<br />

fortæller hun med et smil og fortsætter:<br />

- Frank har et rengøringsfirma,<br />

hvor han i weekenden var på arbejde i<br />

Kalundborg. Imens skulle en kammerat<br />

gøre rent på en cafe i Århus, men<br />

det skete ikke. Så jeg måtte skaffe en<br />

barnepige til ungerne, skaffe nøglen<br />

til cafeen og så ind og gøre rent tidligt<br />

søndag morgen. Da Frank kom hjem,<br />

havde han tyve langstilkede roser med.<br />

Den næstmindste af ungerne kommer<br />

lige ud i køkkenet for at få sutten<br />

gjort ren og kigger imens nysgerrigt på<br />

Hørelsens journalist, der er kommet<br />

for at tale med Celina om, hvordan<br />

hendes middelsvære og arvelige høretab<br />

påvirker tilværelsen.<br />

- Det generer mig ikke, at andre ved,<br />

jeg har et høretab. Jeg har altid været<br />

åben om det. Og jeg er ikke flov over,<br />

at jeg har et redskab, der hjælper mig<br />

med at høre andre.. For jeg har jo blot<br />

en mindre hørelse end andre, og det kan<br />

give mig kommunikationsproblemer.<br />

Dem må jeg selv gøre, mindre ved at<br />

være åben omkring det, forklarer Celina.<br />

Åbenhed giver positiv respons<br />

Celinas skulderlange, brune hår bærer<br />

hun ofte oppe på hovedet, så folk kan<br />

se, hun bruger høreapparater. Det<br />

gælder både på arbejde, hvor hun er<br />

den eneste med høreapparater blandt<br />

80 ansatte, og privat blandt venner og<br />

familie, hvor hun heller ikke møder<br />

problemer på grund af høretabet.<br />

- Når jeg er åben over for folk, får jeg<br />

positiv respons og åbenhed tilbage.<br />

Jeg har valgt, at være åben om det, og<br />

sådan lever jeg med det.<br />

Det gør mig positiv og<br />

bringer mig videre - og<br />

for mig sker det nemmest<br />

blandt normalthørende.<br />

På den måde kan jeg leve<br />

mig selv fuldt ud som<br />

person.<br />

Celina vedgår dog<br />

gerne, at det var sværere i<br />

de yngre år.<br />

- Da jeg var en sårbar<br />

teenager, troede jeg ikke,<br />

der var nogen, der ville<br />

have en kæreste med høreapparater.<br />

Og på en måde var jeg vel også en slags<br />

sort får i klassen, hvor jeg var den eneste<br />

med et handicap. Da jeg var endnu<br />

yngre, berørte det mig også. Hvorfor<br />

kunne jeg ikke høre som alle andre.<br />

Men jeg er kommet af med de følelser.<br />

Celina høretab blev opdaget, da hun<br />

kom i børnehave, og man konstaterede,<br />

at hun intet sprog havde.<br />

- De sagde til min mor, at enten var<br />

jeg bundforkælet, så jeg ikke ville sige<br />

noget, eller også havde jeg ikke noget<br />

sprog. Men hun kunne ikke råbe mig<br />

op, når jeg stod blot et kort stykke fra<br />

hende, så jeg kom til ørelæge. Lige så<br />

snart de fandt ud af det med hørelsen,<br />

kom jeg i taletræning. Derfra gik det<br />

stærkt med at få udviklet mit sprog,<br />

forklarer Celina.<br />

Hun fik taletræning hver anden eller<br />

tredje dag, og efter blot et halvt år var<br />

hun med rent sprogligt.<br />

Celina gik i en normalklasse til<br />

og med niende klasse, men hun fik<br />

ekstraundervisning i dansk, regning og


hørelsen 06·07<br />

<br />

At leve med høreproblemer<br />

- Jeg bruger en almindelig telefon på<br />

arbejdet, hvor der er headset til. Når jeg<br />

bliver ringet op, slår jeg det ene høreapparat<br />

over på teleslynge, mens det andet<br />

kører på normal. Jeg vil da tro, jeg kan<br />

få alle de hjælpemidler, det er muligt<br />

at anskaffe sig, men jeg ved ikke, hvad<br />

man kan få - og ingen har ment, det var<br />

nødvendigt for mig, siger Celina.<br />

Pludselig udbryder hun, gennem lyden<br />

af vaskemaskinen og to glade børn, der<br />

tumler rundt inde i stuen hos far:<br />

- Man skulle tro, det er min mand,<br />

der har brug for høreapparater, så højt<br />

som han har skruet fjernsynet op.<br />

- Jeg har mødt mange, hvis høretab er et altoverskyggende problem. Men for mig<br />

har høretabet altid blot været en del af mig. Jeg har da tidligere drømt om at få<br />

genetableret fimrehårene i de indre ører, så jeg f.eks. kan høre et ur tikke igen.<br />

Men sådan bliver det ikke, fortæller Celina Vester Petersen, der lever i en verden<br />

af lutter almindeligt hørende.<br />

engelsk, og teknik på, så hun kunne få<br />

det hele med via høreapparaterne.<br />

- Jeg havde et godt forhold til mine<br />

lærere, hvor det handlede om mere<br />

end lektier. De spurgte til, hvordan det<br />

ellers gik, og fungerede i det hele taget<br />

som støttepædagoger for mig.<br />

Uden praktikplads<br />

Efter 10. klasse, hvor hun var på en<br />

efterskole for normalthørende, uddannede<br />

hun sig på EFG til kontorelev,<br />

men da praktiktiden kom, fik hun ikke<br />

nogen plads, og kom derfor i skolepraktik.<br />

Det lykkes hende dog derigennem<br />

at få en praktikplads hos DANA,<br />

fagforeningen for selvstændige, hvor<br />

hun blev uddannet kontorassistent.<br />

- Jeg fik en fin anbefaling med. Regionschefen<br />

skrev, at jeg havde gjort mit<br />

høretab til skamme og til fulde havde<br />

passet mit arbejde hos dem.<br />

Celina er i dag ansat i a-kassen hos<br />

fagforeningen FOA, hvor hun arbejder<br />

i medlems- og kontingentafdelingen.<br />

Hun blev ansat blot fire måneder<br />

efter, hendes uddannelse var færdig<br />

- og det i en periode, hvor man kunne<br />

fodre svin med arbejdsløse kontorassistenter.<br />

- Jeg tror, min anbefaling fra DANA<br />

betød meget. Jeg lavede godt 50 ansøgninger<br />

og kom til samtale ved to.<br />

Nummer to fik jeg så, og der har jeg<br />

arbejdet siden, siger hun.<br />

I dag arbejder hun med overflytningsblanketter,<br />

efterlønsbidrag, indtastning<br />

af kontingenter, begravelseshjælp<br />

til døde medlemmers efterladte<br />

og optagelse af nye medlemmer.<br />

Smiler sødt til cocktaileffekten<br />

Celina kender udmærket til cocktaileffekten,<br />

når lydbilledet enten bliver<br />

for højt eller mudret til af mange stemmer<br />

på een gang.<br />

- Når musikken bliver for høj, smiler<br />

jeg bare sødt og siger ja og nej, når folk<br />

taler til mig. Så går det alligevel. Store,<br />

larmende fester ér irriterende, men<br />

det får os nu ikke til at holde os væk.<br />

Storgruppemøderne på arbejdet er<br />

også besværlige men nødvendige. Men<br />

jeg må da sige nej til nogle ting. Jeg er<br />

f.eks. lige blevet inviteret til at se noget<br />

lokalteater, hvor jeg har takket nej, for<br />

det kan jeg ikke få noget ud af.<br />

Fritidsinteresser er der for tiden ikke<br />

plads til med en lille ny i lejligheden.<br />

- Jeg står op kvart over fem, hvor<br />

Frank ér taget afsted på arbejde, så jeg<br />

er træt, når jeg når halvti om aftenen.<br />

Der er ikke tid til motionscenter, aerobic,<br />

svømning, løb og veninder - sådan<br />

som der var tidligere. Men det er også<br />

nok for mig at være sammen med min<br />

familie, hvor de to små kræver megen<br />

opmærksomhed. Det bliver de ved med<br />

at gøre til de bliver fire-fem år, hvor<br />

de begynder at finde ud af, der er en<br />

verden uden for også. Måske til den tid<br />

jeg begynder på nogle fritidsinteresser<br />

igen.


Kort nyt<br />

<br />

hørelsen 06·07<br />

Hospitalsplaner<br />

uden hørelse<br />

Høreforeningen har kontaktet landets<br />

regioner for at få nogle mere konkrete<br />

udmeldinger om planerne for høreområdet.<br />

I nogle af regionernes planer for hospitaler<br />

er audiologien slet ikke nævnt.<br />

Ligeledes skriver Høreforeningen til<br />

Region Hovedstaden, der har en plan,<br />

at foreningen er af den opfattelse at<br />

selv om der ikke er lovgivet for grænsen<br />

på ventetider, så må mennesker med<br />

hørenedsættelser som udgangspunkt<br />

kunne forvente en garanti for behandling<br />

på lige fod med andre former for<br />

sygehusundersøgelser.<br />

"Foreningen skal derfor opfordre til,<br />

at der organiseres således, at ventetiden<br />

på at få et høreapparat i Region Hovedstaden<br />

kommer ned på 4 uger i løbet<br />

at indeværende år", skriver foreningen<br />

i sin kommentar til Hovedstadens hospitalsplan.<br />

Har du interesse<br />

for Ménière eller<br />

Tinnitus<br />

Høreforeningen søger medlemmer til<br />

Tinnitus-udvalget og Ménièreudvalget<br />

- gerne medlemmer, som bor uden for<br />

Sjælland<br />

- Vi kunne godt tænke os, at der i<br />

udvalgene var repræsentanter fra landsdele<br />

uden for Sjælland, så vi regionsvis<br />

står stærkere, siger N. P. Christensen<br />

fra Høreforeningens forretningsudvalg.<br />

Har du lyst til at indgå i kernearbejdet<br />

på et af disse to områder, kan du kontakte<br />

N. P. Christensen på 56 14 37 34<br />

eller inganpc@privat.dk<br />

Kald os bare handicappede!<br />

De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) skifter navn til Danske Handicaporganisationer<br />

(DH). Det blev besluttet på organisationens repræsentantskabsmøde<br />

i Grenaa sidst i april.<br />

- Mennesker med handicap er ikke invalide – de er valide mennesker med<br />

handicap, understreger Stig Langvad, formand for DSI.<br />

- Vi har snart fået ordet invalid ud af ordforrådet hos lovgivere, embedsmænd<br />

og journalister, så nu er det også på tide at få det ud af foreningens navn, fortsætter<br />

han.<br />

Beslutningen om at skifte det gode gamle navn ud har været mange år undervejs.<br />

Medlemsorganisationerne har længe været enige om at ændre navnet, og der<br />

har været mange diskussioner forbundet med at finde frem til det nye navn.<br />

- Vi bruger ofte betegnelsen mennesker med funktionsnedsættelser. Men i daglig<br />

tale kommer vi ikke uden om ordet handicap, udtaler Stig Langvad.<br />

Et handicap opstår, når et menneskes nedsatte funktionsevne medfører, at<br />

personen ikke kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre pga. den måde,<br />

samfundet er indrettet på.<br />

- Man kan sige, at ingen er mere handicappet end omgivelserne gør én, påpeger<br />

Stig Langvad.<br />

DSI har netop fået pladser i de kommunale handicapråd. For en måned siden<br />

underskrev Danmark den nye FN-konvention om handicappedes rettigheder.<br />

Handicapbegrebet er kommet for at blive.<br />

Navneskiftet træder i kraft fra 1. januar 2008. Dermed får DSI’s samarbejdspartnere<br />

og tillidsfolk tid til at omstille sig.


hørelsen 06·07<br />

<br />

Høreproblemer i Afrika<br />

I Liberia er alle døve<br />

Enten kan man høre eller også kan man ikke høre. Der findes ingen hjælpemidler<br />

til døve i det lille vestafrikanske land, Liberia, så alle der ikke kan høre, rubriceres<br />

som døve, uanset om de har en lille hørerest eller ej. De heldige lærer tegnsprog,<br />

men de fleste har slet intet sprog<br />

Tekst og foto:<br />

Mette Byrgesen Jensen<br />

C<br />

hristine A. Gabisi, 43 år, voksede<br />

op på et børnehjem som<br />

den eneste ikke hørende, og<br />

inden hun lærte tegnsprog, var det eneste<br />

sprog, hun havde, selvlærte fagter<br />

og mimik:<br />

- Da jeg var barn, gik jeg godt nok<br />

i skole, men når jeg kom hjem, så var<br />

der jo ingen at tale med, og jeg passede<br />

bare mine pligter på børnehjemmet.<br />

Jeg følte mig sådan set ikke som en del<br />

af de hørendes verden, fortæller hun.<br />

Christine er ikke helt døv, hun kan<br />

stadig høre høje lyde og ville nok have<br />

haft en mulighed for at høre lidt med<br />

den rigtige hjælp.<br />

Hun husker stadig, hvordan hørelsen<br />

langsomt forsvandt, da hun var helt<br />

ung, men trods sit hørehandicap har<br />

Christine alligevel været heldig. Hun<br />

fik mulighed for at tage en mellemlang<br />

uddannelse på en døveskole, og i dag<br />

studerer hun ledelse på en skole for normalthørende,<br />

hvor der er en privat tegnsprogslærer<br />

og to andre døve elever.<br />

Stort problem<br />

Samstemmende for alle vi taler med<br />

i Liberia er det at være døv et stort<br />

problem. Langt de fleste, som er døve,<br />

er ikke født sådan, men udvikler et hørehandicap<br />

i løbet af barndommen og<br />

ofte som en bivirkning af behandling<br />

med malariamidlet kinin. Det skønnes<br />

at 25 % af de, som har høreproblemer,<br />

er født døve, og ca. 75 % er døvblevne.<br />

Jessy Y. Nagbe er født døv. På en<br />

måde var det hendes held, at der var<br />

mere end en døv i familien. Det betød,<br />

at tegnsprog fik en prioritering, og<br />

at Jessy kom i skole og lærte at læse,<br />

skrive og regne.<br />

Men det var stadig ikke noget nemt<br />

liv: - I mange tilfælde bliver døve behandlet<br />

som slaver i deres familier, de bliver<br />

brugt til alt det hårde arbejde, da de jo<br />

ikke regnes for noget. Mange mennesker<br />

Info<br />

Land: Liberia<br />

Beliggenhed: Vestafrika med<br />

grænse til Elfenbenskysten,<br />

Guinea og Sierra Leone.<br />

Befolkning: 3.2 mill. hvoraf ca.<br />

1.3 mill. er bosat i hovedstaden<br />

Monrovia<br />

Hovedsprog: Engelsk, samt ca. 20<br />

lokale afrikanske sprog<br />

Analfabetisme: Ca. 63 % for kvinder<br />

og 30 % for mænd.<br />

har den grundholdning, at når du er<br />

døv, så er du ikke en del af samfundet,<br />

de fleste døve går jo ikke på arbejde eller<br />

kan ikke kommunikere med de normalthørende,<br />

fortæller Jessy Y. Nagbe.<br />

Døv men ikke dum<br />

Til gengæld er Jessy’s mand en af de få<br />

meget heldige døve, der har et lønnet<br />

fuldtidsarbejde. Han arbejder med IT på<br />

den amerikanske Ambassade i Monrovia<br />

(hovedstaden i Liberia). Mandens succes<br />

har inspireret Jessy til at etablere en forening<br />

for døve kvinder. Foreningen har<br />

indtil nu 45 medlemmer:<br />

- Min drøm er, at foreningen bliver et<br />

sted, hvor døve kvinder møder hinanden,<br />

lærer om menneskerettigheder, diskuterer<br />

og får mulighed for at lære nogle<br />

færdigheder som f.eks. syning, frisørfaget<br />

eller lidt landbrug, så de kan tjene penge<br />

og blive uafhængige, forklarer hun.<br />

200 medlemmer<br />

Jessy bliver bakket af Joshue Bull, formanden<br />

for den største døveorganisation<br />

i landet, Liberias Nationale Forening<br />

af Døve, med ca. 200 medlemmer:<br />

- Vi er nødt til at forene os og få folk<br />

til at forstå, at døv ikke er det samme<br />

som dum. Døve kan medvirke til et<br />

godt samfund, de kan arbejde i mange<br />

fag lige så godt som hørende, og de


Høreproblemer i Afrika<br />

<br />

hørelsen 06·07<br />

På Apostolic Foundation School gør man<br />

meget ud af at døve børn går i samme<br />

klasse som hørende børn med en tegnsprogslærer<br />

koblet til undervisningen. Her er det<br />

en klasse med store børn, de døve børn<br />

har rejst sig, for at vise hvor stort et antal<br />

af klassens elever, de udgør. I Monrovia<br />

skønner man, at der kun er ca. otte skoler,<br />

der underviser på tegnsprog.<br />

behøver ikke være en belastning. Det er<br />

vigtigt at få gjort opmærksom på, at et<br />

barn, som er født døv eller blind, har<br />

de samme rettigheder og muligheder<br />

i samfundet som ikke handicappede,<br />

siger Joshue Bull.<br />

Ingen officielle tilbud<br />

Et hurtigt skøn fra underviserne på<br />

de to private døveskoler, vi besøger,<br />

er, at antallet af døve i hovedstaden<br />

Monrovia er på omkring 15.000 mennesker.<br />

Hvor mange døve, der bor<br />

udenfor hovedstaden, ved man ikke, da<br />

der ikke eksisterer nogen nyere tal om<br />

problemets omfang, men man ved, at<br />

tilbudene til døve i landdistrikterne er<br />

meget ringe og i langt de fleste tilfælde<br />

slet ikke eksisterende:<br />

- Der findes simpelthen ingen regeringsfinansierede<br />

tilbud til døve i<br />

dag, hvilket er et seriøst problem, siger<br />

Vivian J. Cherue, viceminister i Socialministeriet.<br />

Borgerkrig<br />

Viceministeren er opmærksom på, at<br />

der i det hele taget er meget få tilbud<br />

til handicappede. Det skyldes dels, at<br />

landet stadig er under genopbygning<br />

efter en 14 år lang borgerkrig, der sluttede<br />

i 2003, og dels, at uddannelse i<br />

Liberia generelt er en mangelvare. Man<br />

skønner, at kun ca. 50 % af alle børn,<br />

handicappede eller ikke handicappede,<br />

går i skole.<br />

- Vi er afhængige af private donorer,<br />

kirker, organisationer eller andre til at<br />

tage sig af uddannelsen af døve.<br />

Og den hjælp døve får, hvis de er så<br />

heldige, er som regel en mulighed for<br />

at lære tegnsprog. Selvom vi var i stand<br />

til at undersøge folk og diagnosticere,<br />

om de var døve eller havde en hørerest,<br />

der med hjælpemidler, som man har i<br />

Europa, kunne gøre dem i stand til at<br />

høre, så har vi simpelthen ikke mulig-


hørelsen 06·07<br />

10<br />

Høreproblemer i Afrikan<br />

Skolen "Håb for de døve" er en del af Metodist Kirkens<br />

arbejde, og et ud af ganske få tilbud om uddannelse til døve<br />

eller hørehæmmede, der eksisterer i Liberia. En af de yngste<br />

klasser siger her godmorgen og byder velkommen.<br />

For nylig fik Monique Gribsby godt og grundigt gjort<br />

opmærksom på de døves eksistens, da hun med Apostolic<br />

Foundation Schools døvekor optrådte for præsidenten,<br />

Ellen Sirleof-Johnson. Præsidenten var rørt over underholdningen<br />

og takkede personligt Monique Gribsby for at<br />

skabe opmærksomhed om de døve. Her lægger Monique, i<br />

baggrunden, stemme til døvekorets sang - stemningen var<br />

rørende, stærk og energifyldt, da koret brugte hele kroppen<br />

til at synge med.


Høreproblemer i Afrika<br />

11<br />

hørelsen 06·07<br />

Fakta<br />

• Liberia har været gennem en 14<br />

år lang borgerkrig, der sluttede<br />

i 2003.<br />

• Liberia blev selvstændigt i 1847<br />

• Liberia blev etableret i 1811 for<br />

mennesker, der engang var slaver<br />

i Amerika.<br />

heden for eller midlerne til at give dem<br />

det tilbud om hjælp, de har brug for,<br />

forklarer Vivian J. Cherue.<br />

Nej til stigmatisering<br />

Døvhed har altid været et tabu i Liberia.<br />

Som døvt barn skal man være<br />

heldig, hvis man har forældre, der anerkender<br />

ens handicap og sørger for, at<br />

man kommer i en tegnsprogsskole hos<br />

en af de private organisationer.<br />

Apostolic Foundation School i udkanten<br />

af Monrovia er netop en af disse<br />

skoler, der gør meget for at afhjælpe<br />

tabuet. Her går døve elever i klasser<br />

med normalthørende.<br />

Monique Grigsby er lærer på skolen<br />

og af den klare opfattelse, at handicappede<br />

ikke bør stigmatiseres:<br />

- Vi sætter de døve børn i en normalklasse.<br />

I stedet har vi en tegnsprogslærer,<br />

der oversætter undervisningen.<br />

På den måde får de døve en normal<br />

skolegang med mange klassekammerater<br />

og samme fag og muligheder som de<br />

hørende elever. Og pga. af denne undervisningsform,<br />

får de hørende elever også<br />

mulighed for at lære tegnsprog, så de<br />

kan tale med og hjælpe deres medstuderende<br />

udenfor skolen, fortæller hun.<br />

Lørdagsklasse<br />

Som en ekstra hjælp til de døve har<br />

skolen åbnet en lørdags klasse i tegnsprogsundervisning<br />

for hørende elever<br />

og forældrene til de døve børn. Klassen<br />

Joshue Bull, Jessy Y. Nagbe og Christine A. Gabisi er alle døve. De har gået i skole, de<br />

har lært tegnsprog, men ingen af dem har oplevet en hverdag på arbejdsmarkedet på<br />

lige fod med normalthørende.<br />

er anerkendt og velbesøgt, hvilket nok<br />

mest er den energiske Monique Grigsbys<br />

fortjeneste.<br />

Monique har nemlig gjort undervisning<br />

af døve til sin mærkesag:<br />

- Døve har ikke et synligt handicap.<br />

Derfor er det svært at få den opmærksomhed,<br />

som handicappet fortjener.<br />

Jeg blev selv meget optaget af døveproblematikken,<br />

da jeg under krigen<br />

havde en voldsom og ubehagelig oplevelse.<br />

En døv mand blev banket ihjel af<br />

rebellerne, da han ikke hørte, der blev<br />

talt til ham, og derfor ikke kunne reagere<br />

på rebellernes tiltale. Da forstod<br />

jeg, hvor stort et problem mennesker<br />

med et hørehandicap har, forklarer<br />

Monigue Gribsby.<br />

Info<br />

Malaria<br />

Malaria spredes gennem myg og<br />

betyder årligt ca. tre mio. dødsfald,<br />

særligt i de fattigste u-lande.<br />

Kinin - Blev tidligere brugt til behandling<br />

af malaria, især før fremkomsten<br />

af nyere malaria bekæmpelsesmidler.<br />

Bruges stadig mange<br />

steder til behandling af Malaria.


Centra Active<br />

Made for active living.<br />

Et diskret høreapparat, der sidder behageligt.<br />

Højttaleren i øret giver dig en fantastisk lyd.<br />

Du kan nu glemme alt om at skifte batteri:<br />

Centra Active bruger et genopladeligt batteri.<br />

Centra Active har optimal beskyttelse imod fugt<br />

med det nye AquaProtect system.<br />

Centra Active er den innovative løsning til aktive mennesker.<br />

Nu kan du leve livet fuldt ud – og stole på, at du får alle lyde med.<br />

Få oplyst nærmeste godkendte forhandler på tlf. 6315 4001 eller<br />

benyt vores hjemmeside www.rexton.dk<br />

www.rexton.dk


hørelsen 06·07<br />

14<br />

Frivillige i Høreforeningen<br />

Frivillige<br />

bærer foreningen<br />

Mere end hver tredje<br />

dansker udfører en eller<br />

anden form for frivilligt<br />

arbejde. En del<br />

af dem arbejder for<br />

Høreforeningen<br />

Af Irene Scharbau<br />

O<br />

p mod 1000 mennesker har<br />

valgt at arbejde frivilligt for<br />

Høreforeningen. Og de er<br />

ikke alene om at ville gøre en forskel.<br />

Ca. 1,5 mio danskere yder en eller anden<br />

form for frivilligt arbejde.<br />

Ifølge Center for frivilligt socialt<br />

arbejde, er det milliarder, samfundet<br />

sparer på det frivillige arbejde – eller<br />

rettere, samfundet får en hjælp, det<br />

ellers ikke ville have råd til.<br />

I Høreforeningen yder medlemmerne<br />

meget forskellige former for frivilligt<br />

arbejde. Fra vores hovedbestyrelsesmedlemmer<br />

til dem, der ind i mellem giver<br />

en hånd med til f.eks. høredage, og så<br />

er der høreguider og kontaktpersoner.<br />

Og frivillighed er blevet en trend.<br />

- Der er kommet mere politisk fokus<br />

Info<br />

Hvem arbejder frivilligt<br />

Der er generelt lidt flere mænd end<br />

kvinder, der arbejder frivilligt. Der er<br />

mange mænd, som arbejder frivilligt<br />

med idræt, mens der er flest kvinder<br />

som arbejder frivilligt på det sociale<br />

område. I gennemsnit er det de 30-<br />

39-årige, som arbejder mest frivilligt,<br />

men på det sociale område er mennesker<br />

over 65 år også rigtig aktive. I<br />

gennemsnit bruger danskerne 17 timer<br />

om måneden på frivilligt arbejde.<br />

(Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde<br />

- www.frivillighed.dk)<br />

på frivillighedstanken. I dag går man<br />

mere efter den amerikanske model, hvor<br />

sundhedssystemet henviser til tilbud<br />

drevet af frivillige, fortæller Høreforeningens<br />

kursuskonsulent Jacob Brønnum.<br />

- Tidligere har man i Danmark ikke<br />

ønsket at henvise til frivillige, fordi de<br />

ikke var professionelle, men der er man<br />

ikke så bange for længere. Og hos os<br />

fungerer det jo udmærket, f.eks. med<br />

kontaktpersoner til Ménière og Tinnitus-patienter,<br />

fortæller han.<br />

Høreforeningen ser for tiden nye<br />

typer af personer, som ønsker at arbejde<br />

frivilligt.<br />

- Tidligere ville nye frivillige gerne<br />

fortsætte det gode arbejde, der fandtes.<br />

Nu har man en ny dagsorden på forhånd,<br />

hvor man vil sætte sine egne forudsætninger<br />

i spil. Det er ikke mindst<br />

blandt de unge, at vi ser, de kommer<br />

ind og tilbyder det, de kan, fortæller<br />

Jacob Brønnum.<br />

Høreforeningen har dette forår afholdt<br />

to introkurser for nye bestyrelsesmedlemmer.<br />

Her kan man fornemme,<br />

at der blæser nye vinde.<br />

- Især fra Hørehæmmet Ungdom<br />

kommer der energi og ideer til initiativer,<br />

vi slet ikke havde tænkt på. Vi opfordrer<br />

til, at der laves nogle ”udvalg”<br />

for ideer, så de ikke går død, siger kursuskonsulenten<br />

og fortsætter:<br />

- Det er trendy at sige, at man laver<br />

frivilligt arbejde. Især for organisationer<br />

som Røde Kors og Kræftens<br />

Bekæmpelse. Og der har vi måske et<br />

imageproblem, som vi må ændre. For<br />

vores primære og vigtigste ressource<br />

i Høreforeningen er frivillige – uden<br />

jer derude, ingen forening, siger Jacob<br />

Brønnum.<br />

Vi fordeler opgaverne<br />

I den nye afdeling af Høreforeningen i<br />

Århus, går det stærkt for tiden. Her har<br />

den nye bestyrelse valgt at ”gøre det, de<br />

er bedst til”.


Frivillige i Høreforeningen<br />

15<br />

hørelsen 06·07<br />

- Ud over at vi har sørget for, at der er<br />

repræsentanter for alle dele af Høreforeningen,<br />

både hørehæmmede, døvblevne,<br />

forældre til hørehæmmede børn<br />

og méniére og tinnitusfolk, så har vi set<br />

på, hvem der er gode til det politiske,<br />

og hvem der er gode til det sociale, fortæller<br />

formand Sanne Lauridsen.<br />

- Det er vigtigt for os at få folk med<br />

fra en bred skare. Vi har f.eks. et kaffehold.<br />

Det er fire damer, der gerne vil<br />

stille op til arrangementer. Jeg synes,<br />

det er vigtigt, at spørge folk, hvad de<br />

har lyst til at lave. Og så fordeler vi<br />

opgaverne. I øjeblikket har vi et stort<br />

arbejde med den nye forening. Når man<br />

skal starte en ny lokalafdeling er det<br />

vigtigt at netværke, og komme i gang<br />

med et enkelt arrangement. I Skanderborg<br />

har de f.eks. sendt et spørgeskema<br />

ud til medlemmerne om, hvad de synes,<br />

der skal arbejdes med. Vi vil også lægge<br />

et skema ud på hjemmesiden, når vi får<br />

sådan en, fortæller Sanne Lauridsen.<br />

Kan bruge hinanden<br />

Marianne Kruse har i syv år været aktiv<br />

i Ménière og Tinnitus Foreningen. Men<br />

hun har også deltaget i opbygningen af<br />

et frivillighedscenter i Lyngby-Tårbæk<br />

Kommune.<br />

- Jeg var blevet efterlønner, men<br />

havde absolut ikke lyst til at være passiv.<br />

Og sådan tror jeg mange har det.<br />

Når de ikke længere har så meget at<br />

lave, savner de et lille job, siger hun.<br />

Sammen med andre borgere i kommunen<br />

oprettede Marianne Kruse et frivillighedscenter,<br />

støttet af socialministeriet<br />

og kommunen. Kommunen har støttet<br />

med et hus, de kan være i, og i dag fungerer<br />

centret. Her kan folk komme, hvis de<br />

gerne vil lave frivilligt arbejde, eller hvis de<br />

har brug for frivillige til at hjælpe sig.<br />

- Vi aktivere borgerne og samler<br />

foreningslivet. Vores hovedformål er at<br />

formidle, og vi matcher borgerne med<br />

foreningerne, fortæller hun.<br />

Bl.a. bruger kommunen de frivillige i<br />

omsorgscentrene. Og frivilligcentret<br />

har ventelister på forskellige kurser,<br />

herunder et til mænd over 60 år, der<br />

hedder "Brug tiden sjovere - mand".<br />

Marianne Kruse er selv meget aktiv.<br />

Hver fredag sælger hun købmandsvarer<br />

på et omsorgscenter og er besøgsven for<br />

en person med Parkinsons samt formidler<br />

det danske sprog til "de fremmede".<br />

- Jeg får lige så meget, som jeg giver. Og<br />

glæden ved at hjælpe er så stor, siger hun.<br />

Med sin store erfaring inden for frivillighed<br />

tror hun, at man kan fastholde de<br />

frivillige ved at møde dem, der hvor de er.<br />

- Det er vigtigt, at man husker, at<br />

en frivillig altid er "løsarbejder". Hvis<br />

vi skal holde liv i ildsjælene er det<br />

vigtigt at høre dem, hvordan de har<br />

det. Og huske dem på, at de ikke bare<br />

Info<br />

skal holde op, men melde tilbage om<br />

ændringer, ønsker, altså drøfte og diskutere.<br />

Og så lade folk arbejde med det,<br />

de kan. Man behøver ikke have kæmpe<br />

kompetencer for at gøre en forskel. Det<br />

nytter ikke at skræmme fru Hansen<br />

væk ved at stille krav til hende. I stedet<br />

skal man spørge: Hvad har du lyst til og<br />

hvor tror du at dine evner ligger Kommunikationen<br />

er vigtig.<br />

Marianne Kruse har også en opfordring<br />

til Høreforeningen:<br />

- Når vi nu har fået så mange nye<br />

medlemmer, så er det vigtigt at møde<br />

folk, der hvor de er. Derfor bør den<br />

lokale høreforening melde sig til kommunens<br />

frivilligcenter og indgå som en<br />

aktiv del , der hvor borgerne kommer<br />

af alle mulig årsager, altså vise ansigt<br />

- blive kendt i lokalområdet.<br />

Kurser for frivillige<br />

Høreforeningen har stor tradition for uddannelse af sine mange frivillige. Med foreningens<br />

nye struktur har der også vist sig et behov for at udvikle kursustilbudene. Alle frivillige tilbydes<br />

derfor at deltage i et Intro-kursus.<br />

Kurset gennemgår over en dag de væsentligste informationer omkring Høreforeningen,<br />

herunder historie, opbygning, værdier og målsætninger, sekretariatets opgaver og serviceydelser<br />

og en introduktion til hjemmesiden. Desuden er der naturligt nok fokus på det frivillige<br />

arbejde i organisationen, i lokalafdelingerne, som høreguide, kontaktperson, samtaleleder, m.v.<br />

Kurset er ment som inspiration til bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne og giver nogle<br />

bud på, hvordan man kommer godt i gang med høresagen lokalt.<br />

Yderligere oplysninger om kurserne vil blive sendt direkte til lokalafdelingernes formænd efter sommerferien.<br />

Ny uddannelse i socialt entreprenørskab<br />

Roskilde Universitetscenter har fået 11 mio. kroner fra Socialministeriets satspuljemidler til at<br />

etablere en ny uddannelse, der skal være med til at styrke de frivillige organisationer i samfundet.<br />

Masteruddannelsen i socialt entreprenørskab skal gøre store og små foreninger og organisationer<br />

i stand til at matche samarbejdspartnerne i både den offentlige og private sektor.<br />

Masteruddannelsen skal ikke uddanne alle frivillige i Danmark, men skal professionalisere<br />

nogle af de ledere, der allerede arbejder i organisationerne.<br />

I udlandet har organisationer og virksomheder i årevis arbejdet i partnerskaber, der løfter<br />

sociale problemer. Social ansvarlighed betyder meget for virksomhederne, og trenden er godt<br />

på vej i Danmark. Fokus på partnerskabet er en del af uddannelsen i socialt entreprenørskab,<br />

som bliver permanent fra 1. september i år.<br />

Læs mere på www.ruc.dk/paes (Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning)


hørelsen 06·07<br />

16<br />

Høreomsorgen og kommunerne<br />

75 afdelinger af<br />

Høreforeningen<br />

I de seneste måneder har du kunne følge<br />

med i udviklingen af Høreforeningens<br />

lokalafdelinger, som er markeret med<br />

rødt på Danmarkskortet. 1. juni<br />

har vi, hvis alt går vel, rundet 75<br />

lokalafdelinger. Et stort stykke<br />

arbejde ligger bag.<br />

Illustration: Jacob Strandberg


Visse ting kan forandre verden – for altid<br />

Forestil dig et nyt høreapparat der kan give dig en naturlig,<br />

umiddelbar høreopfattelse i tre dimensioner.<br />

En smuk drøm<br />

Den drøm er virkelighed nu. Den<br />

hedder Epoq. Med sin revolutionerende<br />

trådløse teknologi markerer<br />

Epoq starten på en ny æra<br />

inden for høreapparatbehandling.<br />

To Epoq-høreapparater taler<br />

sammen<br />

To Epoq-høreapparater “taler”<br />

sammen trådløst og bearbejder<br />

indtrykkene meget tæt på den<br />

måde som hjernen gør, når den<br />

bearbejder lydindtryk fra ørene.<br />

Takket være Epoq opnår du for<br />

første gang et helt naturligt lydbillede<br />

i stereo, som gør dig i<br />

stand til meget præcist at lokalisere<br />

lydene omkring dig.<br />

Epoq og mobiltelefonen<br />

– det perfekte makkerpar<br />

Besvar mobilopkald uden at røre<br />

telefonen. Den nye Epoq Streamer<br />

gør dine høreapparater til et<br />

trådløst headsæt, der modtager<br />

samtalen i begge<br />

dine ører. Intet<br />

andet høreapparat<br />

tilbyder<br />

dig den luksus.<br />

Epoq – din nye trådløse forbindelse til en verden af lyd<br />

Epoq – hvis du vil i forbindelse<br />

med verden<br />

Nyd musik samtidig med, at du<br />

stadig hører almindelig lyd fra<br />

omverden. Epoq Streamer serverer<br />

al musik fra mobilen og din mp3-<br />

afspiller i dine to ører i ægte<br />

stereo. Ringer telefonen, besvarer<br />

du opkaldet med et tryk på en<br />

knap. Når samtalen er slut, lytter<br />

du videre til musikken.<br />

Du bestemmer selv, hvor, hvornår<br />

og hvordan.<br />

Epoq og Epoq Streamer<br />

– en oplevelse venter dig.<br />

www.oticon.dk


hørelsen 06·07<br />

18<br />

Høreomsorgen og kommunalreformen<br />

Når kommunen ikke vil bevilge skrivetolk<br />

Mette Bang Jeppesen tog for<br />

givet, at hun kunne få bevilget<br />

skrivtolk, da hun meldte sig til<br />

Ny Vejen Kommunes patientkursus<br />

for kronisk syge – men<br />

først efter en lang, sej kamp<br />

levede kommunen op til<br />

sit sektoransvar<br />

Af Monica Madsen<br />

foto: palle peter skov<br />

Mette Bang Jeppesen måtte igennem en langstrakt kamp for at få en nødvendig skrivetolk<br />

E<br />

t patientkursus og så en uddannelse<br />

i selv at kunne undervise<br />

på nye kurser – det er et<br />

tilbud, Mette Bang Jeppesen ikke kan<br />

sige nej til, da Ny Vejen Kommunes<br />

forebyggelseskonsulent fortæller om<br />

det på et informationsmøde i De Samvirkende<br />

Invalideorganisationer. Mette<br />

melder sig straks til kurset og regner<br />

med, at hun uden problemer får bevilget<br />

skrivetolk via Det Sociale Tolkeprojekt,<br />

som hun har fået før.<br />

- Men i det jeg melder mig til kurset,<br />

melder tolkeprojektet ud, at de<br />

ikke har penge til tolke resten af året.<br />

Jeg kontakter derfor Høreforeningens<br />

tolkeformidling, som anbefaler mig<br />

at kontakte kommunen hurtigst. Jeg<br />

taler også med Erik Brodersen fra tolkeprojektet,<br />

der råder mig til at bestille<br />

en tolk hos tolkeformidlingen og bede<br />

patientkursets projektleder kontakte<br />

ham, hvis der opstår problemer.<br />

Mette følger hans råd, da kommunen<br />

jo skal følge princippet om sektoransvar<br />

overfor handicappede. Det<br />

betyder, at kommunen har ansvar for<br />

at sikre, at personer med handicap kan<br />

deltage i kommunens tilbud til borgerne.<br />

Da kurset henvender sig til folk<br />

med handicaps, regner Mette med, at<br />

alt nu er i skønneste orden.<br />

Men nej...<br />

Projektlederen melder tilbage, at Mette<br />

skal bede sin socialrådgiver om at søge<br />

tolkebevilling. - Det undrer mig. Jeg<br />

har ikke haft kontakt med sagsbehandlere,<br />

siden jeg for år tilbage fik tilkendt<br />

invaliditetsydelse. Men min mand og jeg<br />

henvender os til kommunens borgerservice.<br />

De kender intet til kurset, og at<br />

de sender mig om en socialrådgiver på<br />

kontoret for arbejdsmarkedet, selvom<br />

jeg er på efterløn. Hun sender mig<br />

videre til en sagsbehandler i Sundhedsafdelingen,<br />

der hjælpsomt undersøger<br />

mulighederne, men desværre ikke kan<br />

hjælpe.<br />

Det melder Mette tilbage til projektlederen,<br />

og beder hende endnu en gang<br />

kontakte Erik Brodersen.<br />

Men det sker ikke.<br />

Er stædig<br />

- Til sidst overvejer jeg at melde fra<br />

kurset, selvom det ligger mig på sinde


Høreomsorgen og kommunalreformen<br />

19<br />

hørelsen 06·07<br />

at vise, at stærkt hørehæmmede kan<br />

deltage i meget, hvis blot de får skrivetolk.<br />

Men min stædighed ender med<br />

at vinde, og min mand ringer til Erik<br />

Brodersen, der kontakter projektlederen,<br />

og via en lang, sej proces lykkes<br />

det at få kommunen til at vedkende<br />

sig sit sektoransvar og betale for min<br />

skrivetolk.<br />

Da kurset skal starte, er sagen endnu<br />

ikke faldet på plads, så tolkeprojektet<br />

bevilger penge til en tolk den første kursusdag.<br />

Men det viser sig desværre, at<br />

der ikke er nogle ledige tolke den dag.<br />

- Jeg er ved at fortvivle, da jeg får den<br />

tilbagemelding … kan jeg overhovedet<br />

Sådan gør du, hvis<br />

du ikke kan få<br />

bevilget skrivetolk<br />

Sekretariatsleder Pia Mikkelsen,<br />

Høreforeningen:<br />

- Henvend dig til dem, der står<br />

for tilbudet, du gerne vil benytte<br />

dig af. Eller til den forvaltning,<br />

som står bag tilbudet. Nytter<br />

det ikke noget, er der ikke andet<br />

at gøre end at skrive et brev til<br />

borgmesteren –ganske kort i stilen:<br />

"Jeg har tilmeldt mig det og<br />

det kursus, og det viser sig, at jeg<br />

ikke kan få tolk. Kan det virkelig<br />

være rigtigt, at jeg som borger her<br />

i kommunen ikke har de samme<br />

muligheder som andre borgere<br />

for at deltage i kurset". Bed om<br />

en skriftlig svar og send samtidig<br />

en kopi til de, der står for tilbudet<br />

eller til den person, du har talt<br />

med i forvaltningen, og til den<br />

politiker, der er formand for social-<br />

og sundhedsudvalget (ring<br />

eventuelt op på rådhuset og bed<br />

om hans eller hendes navn).<br />

få tolk de øvrige dage på kurset, selvom<br />

alt falder på plads To timer før kurset<br />

starter, bliver jeg ringet op af tolkeformidlingen,<br />

der har en tolk på afbud.<br />

Og kort efter vedkender kommunen<br />

sig sit sektoransvar, og bevillingen går<br />

endelig i orden.<br />

Ikke tolk til flere<br />

Mette har nu gennemført patientkurset,<br />

men har opgivet instruktøruddannelsen.<br />

Hun har mistet lysten på grund<br />

af alle problemerne.<br />

At projektlederen efter kurset har<br />

meldt ud, at kommunen ikke har råd<br />

til at betale for tolk, hvis flere hørehæmmede<br />

vil på patientkursus, berører<br />

hende også.<br />

Projektlederen har foreslået, at man<br />

i stedet laver et kursus kun for hørehæmmede.<br />

- Men idéen med kurset er at møde<br />

mennesker med forskellige handicap:<br />

Det er meget givende at være i et<br />

forum, hvor det ikke kun handler om<br />

hørelse, for man opdager, at vi grundlæggende<br />

tackler vores problemer ens.<br />

Det samme andre steder<br />

Set i bakspejlet undrer det Mette, at<br />

kommunen tilbyder kurser for handicappede,<br />

som hørehæmmede reelt ikke<br />

får mulighed for at deltage i:<br />

- Mine oplevelser viser tydeligt, at<br />

kommunen ikke tænker os med i sin<br />

planlægning. Og jeg tror, situationen<br />

er den samme i mange andre kommuner:<br />

Der er stort behov for at Høreforeningens<br />

repræsentanter i kommunerne<br />

gør opmærksom på problemerne, i<br />

samarbejde med De Samvirkende Invalideorganisationer,<br />

konkluderer hun.<br />

3 spørgsmål til borgmesteren<br />

Egon Fræhr (V), borgmester i Ny Vejen Kommune,<br />

hvad er din kommentar til Mette Bang<br />

Jeppesens beretning<br />

- Det er et eksempel på, at man vil gøre det så godt,<br />

men at det er umuligt at tage højde for alt, når man<br />

bevæger sig ind på et nyt område: Vi overtog amtets<br />

sundhedsopgaver 1. januar <strong>2007</strong>, og allerede sidste<br />

år søgte vores sundhedsfolk om den første portion<br />

penge til at samle kommunens kronisk syge på<br />

kurser, hvor de kan få nyttig viden og støtte hinanden.<br />

Men de kendte ikke til skrivetolke og havde<br />

ikke kalkuleret med, at en deltager kunne have det<br />

behov. Derfor anede de ikke, hvad de skulle stille<br />

op rent økonomisk, da Tolkeprojektet ikke kunne<br />

bidrage.<br />

Hvordan vil du sikre, at alle ansatte i kommunen<br />

fremover kender begrebet sektoransvar, så<br />

handicappede kan deltage på lige fod med andre<br />

borgere i kommunens tilbud<br />

- Vi har netop lavet et handicapråd i Ny Vejen, på<br />

initiativ af aktive folk på handicapområdet. Med<br />

rådet har vi fået en god dialogpartner, der allerede<br />

har bidraget med en stribe høringssvar om vores<br />

nye tiltag på sundhedsområdet. Vi er også ved at<br />

formulere en handicappolitik sammen – som vi<br />

har sagt til handicaporganisationerne i rådet, er<br />

det vigtigt, at de gør os opmærksomme på de behov<br />

og muligheder, vi pt. ikke kender til.<br />

Hvad er jeres overordnede ambition med jeres<br />

handicappolitik<br />

- At sikre, at vi medtænker handicappedes behov i<br />

alle kommunens beslutninger, så vi undgår situationer,<br />

hvor tingene ikke virker efter hensigten.<br />

Kønne ord alene gør det ikke, det ved vi godt.<br />

Og er vi på forkant, kan vi komme mange behov<br />

i møde, uden at det koster meget.


hørelsen 06·07<br />

20<br />

Øre-politik<br />

Flertal for evaluering af ørelægernes informationspligt<br />

Patienterne risikere stadig at komme i klemme<br />

hos ørelæger, der har høreapparatbutik ved<br />

siden af deres lægepraksis. Derfor skal informationspligten<br />

ses efter i sømmene, mener<br />

De Radikale<br />

Af Journalist Monica C. Madsen, Bureauet<br />

Ø<br />

relæger og andre speciallæger<br />

skal ikke have lov til at drive<br />

forretning og sælge høreapparater<br />

og andre hjælpemidler til deres patienter.<br />

Der skal være vandtætte skotter<br />

mellem lægernes vurdering af patienternes<br />

behov og den rådgivning, patienterne<br />

får, når de skal købe fx et høreapparat:<br />

Når man som patient går til sin<br />

læge, skal man være helt sikker på, at<br />

han kun tænker lægefagligt og ikke på<br />

sine egne økonomiske interesser, når<br />

han rådgiver sine patienter.<br />

Det er essensen i det forslag til en ny<br />

lov, som Charlotte Fischer fra Det radikale<br />

Venstre fremsatte i Folketinget for<br />

nogle måneder siden.<br />

Charlotte Fischer har nu diskuteret<br />

forslaget med de øvrige politikere i Folketingets<br />

Sundhedsudvalg, og der er ikke<br />

umiddelbart flertal for, at der skal vedtages<br />

en lov, som forbyder bl.a. ørelæger at<br />

drive forretning med høreapparater og<br />

andre hjælpemidler ved siden af.<br />

- Vi er imidlertid flere i udvalget, der<br />

mener, at der stadig er et problem på<br />

specielt høreområdet. Derfor vil jeg<br />

foreslå, at vi pålægger Sundhedsminister<br />

Lars Løkke Rasmussen at undersøge,<br />

hvor godt den nye ordning virker<br />

med at speciallægerne har pligt til at<br />

informere patienterne om, at de kan<br />

købe høreapparater andre steder end i<br />

fx ørelægens egne butik. Viser det sig,<br />

at der stadig er problemer, fordi ørelægerne<br />

både er læger og driver forretning<br />

med salg af hjælpemidler, vil jeg<br />

tage mit forslag om et forbud op igen<br />

Informationspligten bør<br />

ses efter i sømmene<br />

Det ser pt. ud som om, at Charlotte<br />

Fischer kan samle et flertal (sammen<br />

med Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten<br />

og Dansk Folkeparti) for at<br />

pålægge sundhedsministeren at se den<br />

nye ordning efter i sømmene.<br />

- Vi er flere, der er i tvivl om, hvorvidt<br />

ordningen er den rette løsning på<br />

problemet. Både fordi speciallægerne<br />

er part i den sag, de skal informere<br />

uvildigt om, og fordi mange patienter<br />

bliver forvirrede, usikre eller utrygge,<br />

når de skal skrive under på, at de har<br />

fået informationen – mange vil tænke<br />

"Hvorfor skal jeg skrive under Hvad<br />

skal det bruges til Forpligter jeg mig<br />

nu til noget Det har jeg, da ikke tænkt<br />

på! Er det et problem osv.". Den nye<br />

ordning er med andre ord ikke ligefrem<br />

en tryghedsskabende foranstaltning<br />

for mange patienter, siger hun.<br />

Bedre med et forbud<br />

Charlotte Fischer mener derfor, at det<br />

vil være meget bedre med et rent forbud<br />

– et land som USA er et godt eksempel<br />

på, at man kan have ret skrappe regler,<br />

fordi man der har de kommercielle problematikker<br />

langt længere inde på livet.<br />

- Griber vi ikke ind på en effektiv<br />

måde, vil tingene sejler videre, indtil<br />

pressen endnu en gang tager sagen op,<br />

og der kommer nye lig på bordet i form<br />

af patienter, der føler sig misbrugt eller<br />

har fået udleveret høreapparater, de<br />

ikke har brug for osv., forudser hun og<br />

råder i den forbindelse Høreforeningen<br />

og andre patientorganisationer til fortsat<br />

at skabe mest muligt opmærksomhed<br />

om problematikken:<br />

- De har en stor og vigtig opgave<br />

med at informere patienterne, og med<br />

at følge området og fortælle os politikere,<br />

offentligheden og patienterne<br />

om, hvordan det går ude i konsultationerne,<br />

og om der stadig er problemer.<br />

Den nye ordning med informationspligt er ikke ligefrem<br />

en tryghedsskabende foranstaltning for mange<br />

patienter, siger Marianne Fischer, som vil have<br />

speciallægeordningen kigget efter i sømmene


Øre-politik<br />

21<br />

hørelsen 06·07<br />

Speciallæge Mikkel Holmelund, formand for Dansk<br />

Øre-Næse-Halslægers Organisation, DØNHO:<br />

Audiolog Leif Sejrup, formand<br />

for Private Audiologiske Klinikkers<br />

Sammenslutning, PAKS:<br />

Bred enighed om<br />

at skille praksis og<br />

forretning<br />

- De radikales forslag er ikke<br />

blevet vedtaget, men politisk er<br />

der bred enighed om, at opgaven<br />

at være ørelæge skal skilles fra<br />

opgaven at være leverandør af<br />

høreapparater. Det mener både<br />

vi og de politikere fra Socialdemokratiet,<br />

Dansk Folkeparti og<br />

Det Konservative Folkeparti,<br />

som vi har drøftet problematikken<br />

med: Ønsker vi et troværdigt<br />

sundhedsvæsen, skal det ikke<br />

være muligt for en speciallæge at<br />

henvise til sin egen privatklinik,<br />

når patienten skal købe høreapparat.<br />

Det er i strid med god,<br />

dansk sundhedspolitik og voldsomt<br />

konkurrenceforvridende.<br />

Indfør autorisationer til alle,<br />

der sælger høreapparater<br />

- Vi mener, at et forbud på grund af enkelte brådne kar er helt forfejlet. Og<br />

hvis man forbyder ørelæger at drive privat høreapparatforretning, må man<br />

også forbyde kirurger at drive privathospitaler osv. Men vi stiller os naturligvis<br />

positivt overfor en evaluering af den informationspligt, regering indførte<br />

sidste år: DØNHO ønsker, at den måde, speciallægerne driver private<br />

høreapparatforretninger på, skal være kendetegnet ved kvalitet, gennemsigtighed<br />

og uafhængighed af de firmaer, der producerer høreapparater.<br />

Derfor har vi allerede taget initiativ til at indføre den informationsfolder,<br />

Sundhedsstyrelsen nu har lavet - vi ønsker rene linjer, hvor patienterne naturligvis<br />

bliver informeret om deres læges eventuelle økonomiske interesser.<br />

Vi mener desuden, at evalueringen bør gælde alle forhandlere af høreapparater,<br />

da vi som ørelæger tit oplever, at nye patienter, der henvender sig<br />

til os, allerede har brugt mange tusinde kroner på at købe høreapparat i en<br />

privat høreapparatbutik, der ikke er drevet af læger – uden at de der er blevet<br />

orienteret om muligheden for at få behandling på en offentlig høreklinik,<br />

og uden at have fået udleveret Sundhedsstyrelsens informationsfolder.<br />

I de tilfælde, hvor informationspligten ikke fungerer godt nok, kunne<br />

man i stedet skærpe sanktionerne. Fx ved at udvide den nuværende godkendelsesordning<br />

af private høreapparatforhandlere, så både ørelæger og forhandlere<br />

uden lægelig baggrund skal have autorisation for at kunne sælge<br />

høreapparater. Overholder den enkelte læge eller forhandler ikke sin informationspligt,<br />

kunne han eller hun så miste sin autorisation i en periode<br />

eller for bestandigt.<br />

Lægerne skal prale med deres uddannelse<br />

Adm. direktør Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen,<br />

opfordrede i midten af april til, at alle læger bør fortælle<br />

deres patienter, hvilken faglig efteruddannelse, de har.<br />

“Alle praktiserende læger bør i deres venteværelse have en<br />

tilgængelig oversigt over, hvilken faglig efteruddannelse<br />

de har deltaget i de seneste 10 år. Det kan godt virke som<br />

pral, men det er så den slags pral, vi skal give mulighed<br />

for, og som mange patienter sikkert vil læse med interesse”,<br />

skriver hun.<br />

Direktøren mener, at det medicinske område hele tiden<br />

undergår store forandringer.<br />

“Derfor er efteruddannelse en nødvendighed for, at den<br />

praktiserende læge kan give patienten den bedste behandling<br />

og vejledning. De læger, der går i 30 år uden at supplere<br />

deres universitetskundskaber, får en meget kort liste,<br />

og så vil jeg for eksempel have lov at vælge den læge fra,<br />

hvis mit barn bliver sygt”, mener Ida Sofie Jensen.


hørelsen 06·07<br />

22<br />

Ménière<br />

med at føle dig som en belastning eller<br />

som krævende. Du har garanteret betalt<br />

skat i mange år til dit og resten af<br />

samfundets bedste, så du har med god<br />

ret krav på at kunne få nogle af dine<br />

investeringer tilbage.<br />

10 gode råd<br />

om Ménières sygdom<br />

Op mod 25.000 danskere menes at lide af Ménières sygdom. Det er en kronisk<br />

sygdom, der rammer balanceorganet og optræder i forbindelse med tinnitus<br />

og høretab. Med andre ord: du kan aldrig helt helbredes. Imidlertid kan du<br />

få en bedre hverdag med sygdommen. Her er 10 gode tip fra psykolog Anne-<br />

Mette Mohr til hvordan:<br />

4. Forvent ikke, at omgivelserne<br />

forstår dig.<br />

Det kan de ikke, for de har jo ikke din<br />

sygdom. Det er svært at leve sig ind i<br />

noget, som man ikke kan mærke på sin<br />

egen krop. Fortæl derfor omgivelserne<br />

om dine behov og om dine krav til<br />

dem, og håb på, at de respekterer disse.<br />

Vær opmærksom på, at omgivelserne<br />

vil have brug for at få det fortalt rigtig<br />

mange gange.<br />

5. Få kontakt til ligestillede<br />

med Ménières sygdom.<br />

Særligt de, der har lært sig at leve godt<br />

med deres sygdom, og som kender<br />

både til de dårlige og til de gode perioder.<br />

Deres erfaringer kan give dig<br />

fornyet livsmod og idéer til, hvordan<br />

du selv kommer gennem de dårlige<br />

perioder.<br />

1. Lær balancetræning.<br />

Der er rigtig meget at hente ind hvad<br />

angår bedre balance og mere energi,<br />

ved at få genoptrænet din balanceevne,<br />

og det gælder også selvom du<br />

har Ménières sygdom på begge ører.<br />

Du kan starte i det små ved dagligt at<br />

gå nogle ture på ujævnt terræn som i<br />

skoven, på stranden og langs stier. Søg<br />

også en professionel, som har grundigt<br />

kendskab til Ménières sygdom og til<br />

balancetræning.<br />

2. Hvis du hører dårligt, så få et<br />

høreapparat.<br />

Det kan være vanskeligt med tilpasningen,<br />

men du kan på den anden side få<br />

meget gavn af at høre bedre. Mange høreapparater<br />

kan tillige dæmpe de lyde,<br />

som du måske er blevet lydoverfølsom<br />

overfor. Start med at opsøge dit lokale<br />

kommunikationscenter, som kan fortælle<br />

dig, hvordan du får sat skub i<br />

processen med at få et høreapparat.<br />

På www.lbh.dk medlemsdelen ses en<br />

oversigt over de lokale kommunikationscentre.<br />

3. Vær tålmodig, når du skal<br />

lære at bruge dit høreapparat.<br />

Det kræver sandsynligvis tid og mange<br />

besøg på hørekliniken, før du får et så<br />

optimalt udbytte af dit høreapparat<br />

som muligt. Lad i den forbindelse være<br />

6. Vær opmærksom på, hvor du<br />

placeres, hvis du er inviteret<br />

ud at spise.<br />

Bed om at blive placeret et sted ved<br />

bordet, hvor du kommer til at sidde<br />

gunstigt:<br />

Væk fra musik, døre der går op og i,<br />

væk fra skramlen i køkkenet, og med<br />

ryggen mod vinduet.<br />

Bed om at sidde mellem nogle, som du<br />

kender godt, og helst ved en bordende.<br />

Gå hjem, når du er træt, selvom det er<br />

trist. Det er bedre at være med noget<br />

af tiden, frem for at sidde hjemme helt<br />

alene. På den anden side: hvis du på<br />

forhånd kan se, at det bliver for meget<br />

for dig, så sig nej. Det gælder om at<br />

være positiv realist.


Méniére<br />

23<br />

hørelsen 06·07<br />

7. Forsøg at lade være med at<br />

tænke negativt på din sygdom.<br />

Det kan være rigtig svært ikke at tænke,<br />

at sygdommen skal gå sin vej.<br />

Jo mere du tænker sådan, des mere<br />

kommer du til at fokusere på problemet.<br />

Når du lige om lidt læser, at du<br />

ikke må tænke på blå elefanter…ja, så<br />

ser du sikkert allerede en hel flok i den<br />

farve for dig. Det er på samme måde<br />

med sygdommen: Jo mere du tænker<br />

på, at den ikke bør være der, jo mere vil<br />

den genere dig. Prøv i stedet at finde<br />

ud af, hvordan sygdommen fylder<br />

mindst muligt i dit liv, så det er dig der<br />

’ejer’ den- og ikke omvendt.<br />

8. Respekter de begrænsninger,<br />

som Ménières sygdom medfører.<br />

Du vil have øget behov for hvile. Du<br />

vil have brug for at gå tidligere hjem<br />

fra selskabelige arrangementer. Der vil<br />

være dage på arbejdet, hvor det er rigtigt<br />

hårdt. Det må du respektere frem<br />

for at kæmpe i mod. Vær i stedet så levende<br />

og engageret som muligt, når du<br />

er ovenpå. Tag de hvil, du har brug for,<br />

før du falder om af træthed.<br />

9. Lad være med at søge for<br />

meget på internettet.<br />

Der er alt for mange skræmmehistorier.<br />

Når man bliver bange, kommer<br />

sygdommen til at fylde endnu mere.<br />

Husk, at Ménières sygdom er forskellig<br />

fra person til person, og at sygdommen<br />

også ændrer sig. Der er derfor ingen<br />

grund til at tro, at det nødvendigvis<br />

bliver meget slemt. Hvis du er inde i en<br />

periode, hvor det er meget ubehageligt,<br />

så er der al god grund til at huske på,<br />

at det vil ændre sig til det bedre.<br />

10. Søg professionel hjælp.<br />

Hvis du over længere tid psykisk føler<br />

dig langt nede, og hvis du ikke rigtig<br />

kan kende dig selv, er det en god idé<br />

at få fastslået, om du er på vej ind i en<br />

depression og om du sørger over de<br />

tab, som sygdommen medfører. Søg<br />

en psykolog i dit nærområde, som er<br />

vant til at arbejde med mennesker ramt<br />

af kroniske sygdomme og få en vurdering,<br />

så du kan få den helt rigtige hjælp<br />

til at komme videre. Hvis din egen læge<br />

kender dig godt, så start der.<br />

Du kan også ringe til Den Tværfaglige<br />

Sundhedsklinik på 3325 5455<br />

tirsdage mellem 11-14.00 og få en vurdering<br />

eller send en mail på tlf@sundhedsklinik.dk<br />

. eha<br />

Amigo – Ren lyd i klasseværelset<br />

Selv om du har mange<br />

seje venner i skolen, så<br />

vil Amigo være den<br />

sejeste ven, fordi den<br />

har et cool udseende,<br />

er holdbar og har den<br />

bedste lyd.<br />

Unge med nedsat<br />

hørelse, har brug for et<br />

FM-system i klassen<br />

men også i fritiden.<br />

Oticons nye FM-system<br />

Amigo byder på større<br />

sikkerhed, fleksibilitet,<br />

holdbarhed, samt den<br />

reneste lyd man hidtil<br />

har kendt til. Ingen<br />

forstyrrende støj fra<br />

f.eks. ventilatorer eller<br />

computere.<br />

I Danmark yder vi 3 års<br />

garanti på Amigo, fordi<br />

det er konstrueret, så<br />

det kan tåle at blive<br />

tabt, eller at man<br />

spilder en kop kaffe ud<br />

over systemet.<br />

De små Amigo-modtagere<br />

viser samtidig<br />

om systemet fungerer,<br />

og om du er på den<br />

rigtige kanal.<br />

Alt sammen noget der<br />

gør det hele mere<br />

brugervenligt med en<br />

lettere og trykkere<br />

hverdag.<br />

Vil du vide mere:<br />

www.amigo.oticon.dk


hørelsen 06·07<br />

24<br />

Ungdomslejr<br />

Med UL <strong>2007</strong> gi’r Høreforeningen de unge vind i sejlene<br />

Ingen ved præcis hvor mange unge<br />

med høreproblemer, der findes i<br />

Danmark. Men ét er sikkert - de er<br />

der! Statistikken siger et sted mellem<br />

2500 og 5000 høreapparatbrugere<br />

mellem 18 og 35 år.<br />

- Set i den store sammenhæng er det<br />

en forholdsvis lille gruppe, men den er<br />

ikke mindre vigtig af den grund, siger<br />

formanden Søren Dalmark.<br />

- De unge har livet foran sig. Det<br />

er dem, der skal sætte dagsordenen i<br />

fremtiden, og med et høreproblem i<br />

bagagen skal der jo lidt ekstra til for at<br />

klare sig. Det er derfor vigtigt, at Høreforeningen<br />

har tilbud, der kan styrke<br />

de unge og give dem øget ballast til at<br />

takle de besværligheder, der kan melde<br />

sig, erhvervsmæssigt som socialt, fortæller<br />

Søren Dalmark.<br />

UL <strong>2007</strong> bliver arrangeret af EarVision<br />

by Widex og sponsoreres af Widex. Der<br />

er lagt op til fire spændende dage med<br />

relevante oplæg og debat, fysiske udfoldelser,<br />

overraskelser og udfordringer.<br />

- Vi sammensatte i vinter en lille<br />

arbejdsgruppe af de unge selv for at<br />

høre, hvad de kunne tænke sig. Der<br />

kom rigtig mange gode forslag, som<br />

vi så har arbejdet videre med, forklarer<br />

Lotte Rømer, leder af EarVision.<br />

- Vi har valgt Kerteminde som hjemsted,<br />

bl.a. fordi der er både by, strand<br />

og skov, med masser af stemning og<br />

smuk natur. Først og fremmest har<br />

vi selvfølgelig aftaler med en række<br />

oplægsholdere og personligheder, der<br />

kan bidrage med relevant stof. Alt for<br />

mange ved slet ikke nok om de mange<br />

tekniske muligheder, der er i dag - og<br />

selvom det nok er blevet mere almindeligt<br />

at tale åbent om f.eks. høreapparater,<br />

er der stadig mange, der bøvler<br />

med accepten af høretabet, siger Lotte.<br />

- Men, det skal så sandelig ikke<br />

handle om hørelse det hele! Vi kommer<br />

til at være i bevægelse, både fysisk og<br />

mentalt. Der bliver bl.a. mulighed for<br />

sejlads til Romsø, vandski, byvandring<br />

og skovture - eller at gå på opdagelse<br />

Fjord & Bælt Oplevelsescenter, hvor<br />

man bl.a. kan studere marsvins fantastiske<br />

hørelse. Vi får desuden besøg af<br />

Stunt 4 You, der vil underholde og instruere<br />

i et par stunts, fortæller Lotte.<br />

Programmet er pt. ved at blive lavet.<br />

Som en glædelig nyhed har landstræner<br />

Morten Olsen sagt ja til at komme<br />

og fortælle lidt om høreapparater, og<br />

mon ikke han også foreslår en fodboldkamp.<br />

UL <strong>2007</strong> løber af stablen fra torsdag<br />

den 30. august kl 18 til søndag den 2.<br />

september kl 15. De to første nætter<br />

overnattes der på det 5-stjernede Kerteminde<br />

Vandrehjem i fire-sengsværelser.<br />

Lørdag til søndag overnattes primitivt<br />

i lejr i skoven.<br />

Prisen er kun 500 kr. - transport til<br />

og fra Kerteminde sørger man selv for.<br />

Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet.<br />

De første tilmeldinger er<br />

allerede indløbet.<br />

Send en mail til mail@hoereforeningen.dk<br />

med navn, adresse og alder. Vi<br />

sender derefter tilmeldingsskema og<br />

program.<br />

UL <strong>2007</strong><br />

Præsenteres af Høreforeningen<br />

arrangeres af EarVision by Widex<br />

sponsorerets af Widex


SYN<br />

S<br />

PUNKT<br />

25<br />

hørelsen 06·07<br />

TSK<br />

må ikke forsvinde ud af Høreforeningen<br />

Af Ann Woodall<br />

Debattør og engelsk korrespondent<br />

Har I også prøvet at være lukket inde<br />

i jeres ”osteklokke” hele dagen på arbejdspladsen<br />

Uden at kunne følge<br />

med i kollegernes faglige snak og private<br />

smalltalk Hvor frokostpausen blot<br />

skal overstås, fordi det gør ondt at stå<br />

uden for det sociale samvær. Ofte opgiver<br />

man og resignerer med en følelse af<br />

lavt selvværd og isolation til følge.<br />

Sådan så min arbejdsdag ud i mange<br />

år. Det gør den ikke mere. Jeg har været<br />

så heldig at få arbejde i et tegnsprogs-<br />

/tegnstøttemiljø. Kan I forestille jer<br />

en arbejdsplads, hvor I fungerer fuldstændig<br />

på lige fod med jeres hørende<br />

kolleger Hvor en besked helt naturligt<br />

gentages, indtil alle har fået fat i den<br />

– enten det drejer sig om faglige informationer<br />

eller små hverdagsoplevelser.<br />

Man deler alvoren og humoren med<br />

hinanden. Nu kan jeg komme på arbejde<br />

og fortælle om en oplevelse på vejen<br />

og dele den med kollegerne. Telefonen<br />

passes af en hørende kollega, som neutralt<br />

tolker samtalen. Initiativ til hjælpemidler<br />

og bevillinger tages af chefen<br />

selv; man er ikke alene med problemet<br />

og skal ikke gå tiggergang og komme<br />

med lange forklaringer. Til frokosttid<br />

er der ”prikkerunde”, og vi spiser selvfølgelig<br />

alle sammen på samme tid ved<br />

et rundt bord, så vi kan se hinanden.<br />

Når de hørende taler med hinanden,<br />

bruger de tegn, så de ikke-hørende kan<br />

følge med.<br />

Vi er jo desværre nok kun en lille håndfuld<br />

svært hørehæmmede/døvblevne,<br />

som har så ideelle vilkår på arbejdspladsen!<br />

Sådan havde det ikke været, hvis ikke<br />

jeg havde lært tegnstøttet kommunikation<br />

(TSK). Jeg havde nok ikke fået<br />

dette job, hvis jeg ikke havde kunnet<br />

lidt TSK, og selv om jeg havde fået det,<br />

så ville jeg – igen – have følt mig uden<br />

for på grund af den manglende kommunikation.<br />

Udviklingen af TSK har udvidet døvblevnes<br />

og svært hørehæmmedes kommunikationsmuligheder,<br />

men udgør<br />

samtidig en væsentlig forskel i forhold<br />

til resten af Høreforeningens medlemmer.<br />

TSK må ikke forsvinde ud af Høreforeningen.<br />

Bare det at kunne aflæse<br />

en tolk gør, at man ikke er alene i sit<br />

sprogrum. Der venter foreningen og<br />

dens medlemmer en stor udfordring<br />

med at støtte svært hørehæmmede og<br />

døvblevne - ikke mindst de erhvervsaktive.<br />

Høreapparater og tekniske hjælpemidler<br />

dækker ikke vores behov. Vi<br />

har brug for visuel kommunikation og<br />

tolkning.<br />

Hidtil har tegnstøttet kommunikation<br />

ikke fyldt så meget i Høreforeningen,<br />

og med tolkning har man nok umiddelbart<br />

tænkt på skrivetolkning. Men<br />

blandt Høreforeningens medlemmer er<br />

der en del tolkebrugere, som er afhængige<br />

af tegnstøttet kommunikation.<br />

Igen en væsentlig forskel i forhold<br />

til flertallet af medlemmerne i Høreforeningen.<br />

Forståelsen af tolkebrug<br />

og tolkebehov er meget vigtig, fordi<br />

tolkning er et redskab for døvblevne til<br />

at kunne leve en selvstændig og udadvendt<br />

tilværelse.<br />

Vi ser frem til at blive en integreret del<br />

af Høreforeningen og ikke bare nogle<br />

fjerne slægtninge fra den hedengangne<br />

Døvblevneafdeling (DBA). Netværksgrupper<br />

alene gør det ikke. Der skal<br />

en målrettet indsats til for at styrke<br />

tolkning og undervisning i tegnstøttet<br />

kommunikation. TSK skal være<br />

en naturlig del af omgangsformen i<br />

Høreforeningen. Så kan det også blive<br />

udbredt til hørehæmmede, som ikke<br />

umiddelbart mener, de har brug for<br />

det, men som med garanti vil opdage,<br />

at kommunikationen lettes, og kommunikation<br />

er jo livskvalitet!<br />

Traditionelt har det sociale samvær<br />

fyldt meget blandt DBA’s medlemmer,<br />

ikke mindst fordi vi til hverdag er frataget<br />

almindelig omgang med andre<br />

mennesker. Det er hamrende vigtigt, at<br />

disse arrangementer fortsættes.<br />

Den næste store sammenkomst for<br />

døvblevne er Nordisk Sommeruge i<br />

Søgne ved Kristianssand i Norge fra<br />

den 7. til den 12. juli. For 2 år siden<br />

afholdtes det samme stævne i Ryslinge<br />

på Fyn. Det var hedebølge, så aftenerne<br />

var vidunderligt svale, og vi sad uden<br />

for til langt ud på natten og snakkede,<br />

selv om vi til sidst knap nok kunne se<br />

hinanden.<br />

Men vores sprogrum var fælles.


hørelsen 06·07<br />

26<br />

Kurser<br />

Høreforeningens Kursusafdeling<br />

Efterårskurser <strong>2007</strong><br />

I efteråret <strong>2007</strong> tilbyder Høreforeningen igen sine medlemmer<br />

et bredt udvalg af kurser. Alle kurserne foregår på Castberggård<br />

Alle kurser oprettes i samarbejde med<br />

Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund<br />

(DHO) Hedensted. Kurserne<br />

henvender sig til alle interesserede,<br />

men i undervisningen tages der højde<br />

for de hørehæmmede kursisters særlige<br />

behov. Derfor vil der vil være tolkning i<br />

den udstrækning, deltagerne har brug<br />

for det, og teleslynge er en selvfølge.<br />

Deltageren betaler selv for kurset.<br />

Transport godtgøres.<br />

Almene interessekurser,<br />

efteråret <strong>2007</strong>:<br />

Uge 35<br />

d. 31. aug. – 2. sep.<br />

Yoga og stress<br />

Genkender du symptomerne: Vedvarende<br />

spændingshovedpine, ekstrem<br />

træthed, trykken for brystet, hukommelsesbesvær,<br />

humørsvingninger Det<br />

kan være tegn på stress…<br />

Vi har travlt som aldrig før og flere<br />

og flere rammes af stress, som efterhånden<br />

er ved at blive en folkesygdom.<br />

Som hørehæmmet kræves der oven<br />

i købet ekstra ressourcer af dig for at<br />

følge med i denne fortravlede tid.<br />

Tag dine stresssymptomer alvorligt<br />

og gør noget ved det! Yoga kan tilbyde<br />

dig hjælp til selvhjælp.<br />

På kurset arbejder vi dels med teori<br />

og viden om stress, og vi arbejder kroppen<br />

igennem ved hjælp af yogaøvelser<br />

(styrke, stræk og smidighed) samt åndedræts-<br />

og afspændingsteknikker.<br />

Der kræves ikke forudgående kendskab<br />

til yoga.<br />

Vi får rig lejlighed til samtale, refleksion<br />

og erfaringsudveksling på kurset.<br />

Underviser: Helle Calundan, 48 år, yogalærer,<br />

stressvejleder og psykoanalytiker.<br />

Max. 7 deltagere<br />

Tilmeldingsfrist d. 6. august<br />

Uge 39<br />

d. 28. – 30. september<br />

Malekursus<br />

på Castberggård<br />

Kan du lide at tegne og male Har du<br />

lyst til at lære nyt<br />

På dette kursus får du mulighed<br />

for at fordybe dig i at arbejde med billeder<br />

– hvad enten du er nybegynder<br />

eller øvet.<br />

På kurset veksles der mellem individuel<br />

undervisning og vejledning og<br />

gennemgang af forskellige tegne- og<br />

maleteknikker.<br />

Vi vil sammen se på, hvordan udvalgte<br />

kunstnere arbejder, og hvordan de<br />

"får sagt det de vil" – hvad skal der til<br />

for at et billede virker efter hensigten<br />

Der må påregnes en materialeudgift<br />

på 80-kr. som betales til underviseren<br />

på kurset. Medbring tøj, som kan tåle<br />

en maleklat.<br />

Information om kursets indhold hos underviseren<br />

keramiker og billedkunstner Dorthe<br />

Jessen på tlf.: 30 50 11 88<br />

Max. 7 deltagere<br />

Tilmeldingsfrist d. 3. september


Uge 43<br />

d. 26. – 28. oktober<br />

Kreativt skrivekursus<br />

Er skuffen fuld af kortere eller længere<br />

historier, digtagtige noter og betragtninger,<br />

eller er du bare bredt interesseret<br />

i skrift og er nysgerrig efter at<br />

prøve kræfter med at skrive kreativt/<br />

litterært Kunne du tænke dig at få en<br />

kvalificeret læsning af dine tekster<br />

Vi skal arbejde med skønlitteratur<br />

i forskellige afskygninger. Vi skal naturligvis<br />

skrive selv, og vi skal kigge<br />

etablerede forfattere over skulderen<br />

for at aflure gode tricks og spændende<br />

ideer og tilgange til sproget. Der skal<br />

skrives på baggrund af små og større<br />

skriveøvelser, som sætter fokus på litterære<br />

problemstillinger og genrer. Og<br />

vi skal efterfølgende som en vigtig del<br />

tale om teksterne i konstruktive, kritiske<br />

læsninger.<br />

Alle deltagere skal medbringe 1-2<br />

korte tekster hjemmefra.<br />

Max. 7 deltagere<br />

Underviser: forfatter og højskolelærer på Testrup<br />

Højskoles Skrivelinje, Mads Eslund.<br />

Tilmeldingsfrist: d. 1. oktober<br />

Uge 45<br />

d. 9. – 11. november<br />

Krop & Kunst<br />

Kan du lide at bevæge dig, og har du<br />

brug for at spænde af og få det bedre<br />

med høreproblemernes følgevirkninger<br />

Kunne du tænke dig at slappe af ved<br />

at tegne og male samtidig med, at du<br />

lærer noget nyt<br />

På kurset veksles der mellem afspænding,<br />

let fysisk træning og undervisning<br />

i tegning, maleri og farvelære.<br />

Det vil være et kursus, som tager<br />

udgangspunkt i den enkelte deltagers<br />

behov og kunnen. Derfor kan enhver<br />

være med i afspændingsdelen, og<br />

tegne-maledelen henvender sig til både<br />

nybegyndere og øvede. Gengangere fra<br />

tidligere kurser er velkomne.<br />

Medbring afslappet tøj til afspændingen<br />

og tøj, som kan tåle en malerklat,<br />

til tegne/maleundervisningen.<br />

Der må påregnes en materialeudgift på 80-<br />

kr., som betales til underviseren på kurset.<br />

Undervisere: Eva Brix og Dorthe Jessen fra<br />

Den Tværfaglige Sundhedsklinik<br />

Max. 2 hold af 7 deltagere<br />

Tilmeldingsfrist d. 15. oktober<br />

Kurser<br />

Info<br />

Praktisk info:<br />

Tilmelding via www.lbh.dk eller ved at indsende<br />

tilmeldingsblanket.<br />

Priser: kr. 500, - for indkvartering på dobbeltværelse<br />

& kr. 600, - for enkeltværelse delt toilet og<br />

bad. 650 kr. for eget bad og toilet (NB! Begrænset<br />

antal) Opkræves ved girokort inden kursusstart.<br />

Ved afbud mindre end 2 dage før kursusstart<br />

opkræves et afbudsgebyr på kr. 150, -<br />

Alle kurser foregår på Castberggård, Østerskovvej<br />

1, Urlev, 8722 Hedensted. Tlf. 75 68 79 00<br />

Alle priser er inklusive forplejning og ophold.<br />

Kurserne starter fredag aften klokken 18:00 og<br />

slutter søndag klokken 14:00, med mindre andet<br />

er angivet. Der arrangeres fælles bustransport<br />

mellem Vejle og Castberggård begge dage. Bus<br />

fredag klokken 17:00 fra Vejle. Bus søndag klokken<br />

14:00 fra CBG. Kørselstid - ca. 1/2 time.<br />

Bekræftelse på optagelse på kursus tilstræbes<br />

udsendt ca. 3 uger før kursusstart.<br />

Specielle ønsker eller behov skal fremgå af tilmelding.<br />

Tilmeldingsfrist bedes overholdt.<br />

Cpr.nr. skal oplyses ved tilmelding.<br />

For spørgsmål kontakt kursuskonsulent Jacob<br />

Brønnum, tlf. 3638 8563, fax. 3638 8580 eller<br />

e-mail: jacob.broennum@hoereforeningen.dk<br />

27<br />

hørelsen 06·07<br />

Tilmeldingsblanket Udfyldes med blokbogstaver<br />

Kursets navn og nr.:<br />

Navn:<br />

Adresse:<br />

Bopælskommune:<br />

Særlig kost:<br />

Enkeltværelse<br />

Hørehæmmet ■ Norm. hørende ■<br />

Cpr.nr.: (Skal altid udfyldes)<br />

Postnr. og by:<br />

Evt tlf. nr.:<br />

Dobbeltværelse<br />

Enkeltværelse med bad og toilet<br />

Ønskes: MHS-tolk ■ Tegnsprogstolk ■ Skrivetolk ■ Teleslynge ■<br />

Fællesbefordring fra og til Vejle Station: ■<br />

Indsendes/faxes til: Høreforeningen,<br />

Kursus-afdelingen, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre


hørelsen 06·07<br />

28<br />

TEKNIK<br />

K<br />

EN<br />

Af freelanceskribent Erik Bach<br />

Flere hjælpermidler mod støj<br />

i ferielandet<br />

Det er den herlige tid. Det er<br />

sidste nummer af ’hørelsen’<br />

inden sommerferien. Nu skal<br />

vi rigtigt ud og nyde det. Alle,<br />

og især brugere af høreteknik,<br />

ønskes en god sommerferie.<br />

Denne artikel handler om<br />

teknik til ferien<br />

Der er indledningsvis lidt om, hvad<br />

man teknisk og kreativt kan gøre, hvis<br />

man føler sig alvorligt generet af støj.<br />

Jeg prøvede det sidste år i Kroatien.<br />

Vi holdt ved en skøn strand med bilen<br />

helt ned til vandet.<br />

Men freden blev brudt af en storfamilie,<br />

der øjensynligt ikke forestillede<br />

sig, at ikke alle inden for en radius af<br />

100 meter var begejstret for deres musik.<br />

For mig var det en djævelsk, tinnitusskabende<br />

larm. Deres fremfærd var<br />

lige så ødelæggende, som hvis de havde<br />

truet med bank, hvis ikke jeg straks<br />

forlod stedet.<br />

Hvad gør man Jeg kunne selvfølgelig<br />

på godt jysk gå hen og fortælle, at<br />

jeg ikke syntes om deres initiativ.<br />

Jeg var ikke sikker på, at det ville<br />

blive forstået.<br />

Jeg valgte en anden metode.<br />

Vores bil har rimeligt gode højtalere.<br />

Jeg åbnede døren, tændte radioen og<br />

skruede godt op for højtalerne.<br />

Det hjalp. Budskabet blev forstået,<br />

og vi kunne fortsat nyde ferien.<br />

Mobiltelefon<br />

På en anden ferie havde vi lige to timer<br />

inden afgang til Miamis lufthavn. De<br />

skulle nydes ved hotellets pool.<br />

28 grader, sol fra en skyfri himmel,<br />

en god bog og en iskold Budweiser.<br />

Men ak. En dame, der ikke var en<br />

fryd for øjet, indtog drømmesengen<br />

ved siden af mig. Allieret med sin<br />

mobiltelefon blev hun også en pestilens<br />

for øret.<br />

Med lidt kreativitet lykkedes det dog<br />

at komme uvæsenet til livs.<br />

Jeg flyttede til den anden side af bassinet.<br />

Det gjorde ikke indtryk. Hendes<br />

talestyrke tydede på, at det var en dårlig<br />

forbindelse til en nabostat.<br />

Jeg måtte anvende skrappere midler.<br />

Uden at foretage et opkald satte jeg<br />

min mobiltelefon til øret. Jeg satte min<br />

talestyrke op i et leje, der måtte være<br />

egnet til en overseas-samtale helt uden<br />

telefon. Det hjalp.<br />

Stilhed er guld<br />

-det næstbedste er den lyd, man selv<br />

vælger. Værst er uønsket, tinnitusfremkaldende<br />

støj.<br />

Hvis man er havnet i et støjmiljø,<br />

hvor kreative indfald lignende ovennævnte<br />

ikke hjælper eller er umulige, så<br />

er min anbefaling det, jeg selv gør.<br />

Jeg medbringer teknik til, at jeg<br />

selv kan vælge lydkilde. Det kan f.eks.<br />

være radio, båndafspiller, CD, MP3<br />

osv. Jeg får signalet sendt trådløst til<br />

mine høreapparater. Derved får jeg den<br />

uønskede støj erstattet af noget, jeg i<br />

det mindste selv har valgt at lytte til.


29<br />

hørelsen 06·07<br />

Jeg håber ikke, du får brug for det, men her<br />

er oplysning om, hvad der skal til af teknik:<br />

1. Høreapparater, der enten er<br />

forsynet med telespole eller FMmodtager.<br />

2. Lukket øreprop. (ikke de nymodens,<br />

men i øvrigt gode, åbne<br />

propper)<br />

3. Lydkilde: Der er mange muligheder.<br />

Det kan være radio, MP3,<br />

bånd eller Cd-afspiller.<br />

Sidstnævnte muligheder betinger<br />

naturligvis, at man medbringer<br />

noget, man gerne vil lytte til.<br />

4. Hvis man er mere avanceret<br />

og har en telefon med radio<br />

og MP3, så er der mindre at<br />

slæbe på.<br />

5. Nødvendig teknik til at sende<br />

signal fra lydkilden til høreapparaterne:<br />

Mediet kan være FM eller teleslynge.<br />

Teleslynge kan være en<br />

halsteleslynge eller induktorer<br />

(de små kroge, man hænger bag<br />

øret sammen med bag øret høreapparater).<br />

De forbindes med<br />

lydgiver med en ledning.<br />

6. En tekniktaske, der ud over ovenstående<br />

skal indeholde alt det,<br />

man kan tænkes at få brug for,<br />

ikke kun til støjmiljøer, men helt<br />

generelt.<br />

En tekniktaske<br />

Badebukser og underbukser kan<br />

pakkes mange dage før afrejse.<br />

Det kan man ikke med høreteknik,<br />

der er spredt rundt i hus og bil,<br />

og som benyttes til sidste minut<br />

inden afgang.<br />

Personlig erfaring:<br />

Det er en udfordring at huske al den<br />

teknik, der kan blive behov for under<br />

en ferie.<br />

Der skal huskes batterier, ladere,<br />

halsteleslynge, reservehøreapparater,<br />

ledninger, div. afspillere osv.<br />

Det er nærliggende at skrive en<br />

lang huskeseddel.<br />

Men det fungerer ikke en tidlig<br />

morgen, hvor der på et bestemt<br />

klokkeslæt er afgang til lufthavnen.<br />

Så kan det knibe med tid til bare at<br />

få kigget på huskesedlen.<br />

Hvad kan man gøre<br />

Jeg er kommet et lille skridt i retning<br />

af en løsning ved at anskaffe en<br />

taske, jeg kalder min "tekniktaske".<br />

Den skal være i passende størrelse<br />

og med passende antal rum. Hvis<br />

det hele ligger som i en mulepose,<br />

er det noget rod. For mange rum er<br />

endnu værre.<br />

I tekniktasken har jeg altid al den<br />

høreteknik, det ikke koster ret meget<br />

at købe ekstra af, eller som jeg kun<br />

bruger sjældent. Det gælder naturligvis<br />

reservehøreapparter.<br />

Derudover ligger der en liste over<br />

de ting, det koster for meget at købe<br />

ekstra af, og som absolut skal med.<br />

Ved på den måde at "forpakke"<br />

bliver huskelisten så kort, at jeg har<br />

en chance for at læse alle punkter<br />

inden afgang.<br />

I øvrigt bruger jeg også tekniktasken,<br />

bare jeg skal på en weekendtur,<br />

eller vi skal i byen en aften. Man ved<br />

aldrig, hvad man kan komme ud for.<br />

Info<br />

Den vigtigste høreteknik til ferien<br />

Hvis man er afhængig af høreapparater,<br />

så er det vigtigt i god tid før<br />

ferien at få checket reserve- høreapparater.<br />

Jeg anbefaler, at når der anskaffes<br />

nye høreapparater, så behold og<br />

omhyggeligt gem de gamle til den<br />

dag, der sker teknisk svigt.<br />

Er man helt lost, kan det måske<br />

redde ferien, hvis man har husket<br />

telefon nr. på leverandøren af den<br />

høreteknik, man anvender.<br />

Opfordring til<br />

Høreforeningen<br />

Jeg drømmer om en verden, hvor<br />

støj er lige så forhadt som røg.<br />

Min erfaring er, at det er næsten<br />

umuligt at blive fri for støj på feriesteder<br />

og restauranter.<br />

Jeg vil opfordre til, at der på Høreforeningens<br />

hjemmeside etableres en<br />

side, hvor medlemmerne kan berette<br />

om, hvis det skulle lykkes at finde<br />

feriesteder, hoteller og restauranter,<br />

hvor der ikke er generende støj!<br />

Tekniksiden kan ikke tages som<br />

udtryk for foreningens officielle<br />

holdning.<br />

Skriv eller ring til Erik Bach.<br />

Spørgsmål er også velkommne.<br />

Adr.: Postboks 62, 7190 Billund.<br />

Tlf. 7533 1543 efter kl. 19.<br />

E-mail: ebb@post5.tele.dk


Mød fremtiden og ministeren hos GN<br />

Fremtidsarrangement for<br />

brugere af høreapparater og<br />

deres pårørende den 14. juni<br />

i Ballerup<br />

I januar <strong>2007</strong> bragte ’hørelsen’ en artikel<br />

med GN ReSounds bud på, hvordan<br />

fremtidens hørecenter kunne se ud<br />

i år 2025<br />

Nu er udstillingen bygget op igen<br />

og GN ReSound byder alle ’hørelsen’s<br />

læsere, høreapparatbrugere og deres<br />

pårørende velkommen til et kig ind i<br />

fremtidens hørecenter. Udstillingen<br />

forsøger at sætte fokus på brugerne i<br />

fremtiden og deres hverdag.<br />

Kom og oplev anderledes miljøer, lyd<br />

der kommer og går, høreapparat med<br />

kamera der mundaflæser, sprogoversættelsesmuligheder<br />

og meget mere.<br />

Mette Brønd Fredsted har tidligere været<br />

omtalt i ’hørelsen’. Nu arbejder hun i<br />

GN ReSounds afdeling Concept Innovation,<br />

der har tænkt kreativt med denne<br />

spændende udstilling. Der er mange<br />

fremsynede tanker og inddragelse af<br />

eksisterende teknologier i udstillingen.<br />

Og der er mange positive signaler - eller<br />

skal vi sige håb forude - vedrørende høreapparatbehandlingen,<br />

som er værd at se.<br />

Ministeren kommer<br />

GN ReSound var ligesom Høreforeningen<br />

involveret i Socialforskningsinstituttets<br />

arbejde, der resulterede i rapporten<br />

”Uhørt” med fokus på høretab<br />

og betydningen på arbejdsmarkedet.<br />

I den forbindelse har man skabt<br />

kontakt til Beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjort Frederiksen, som sammen<br />

med andre vil holde et indlæg i den første<br />

time af arrangementet.<br />

Info<br />

Arrangementet foregår torsdag<br />

d. 14. juni fra kl. 14.00-19.00<br />

hos GN ReSound,<br />

Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup<br />

Østerskovvej 1, Urlev<br />

8722 Hedensted<br />

www.cbg.dk<br />

tlf: 7568 7900 / fax: 7568 7799<br />

texttlf: 7658 7302 / mail: admin@cbg.dk<br />

DR Tekst-tv side 735<br />

Foto: GN ReSound<br />

Beam me up. Det ser næsten for fremtidsagtigt<br />

ud, men er en del af udstillingen hos<br />

GN - her med lyd-spots.<br />

Følg med på en guidet tur eller gå<br />

rundt på egen hånd. Nyd lidt forfriskninger,<br />

mød andre interesserede<br />

og få en snak med teamet der står<br />

bag. Der vil være tolk tilstede under<br />

hele arrangementet.<br />

Tilmeldingen til arrangement er<br />

påkrævet, senest mandag d. 11. juni<br />

til René Rønning:<br />

Telefon: 45 75 18 10, E-Mail:<br />

conceptinnovation@gnresound.dk,<br />

Adressen: GN ReSound A/S,<br />

Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup.<br />

Ved brev: Att. René Rønning<br />

is


MellE<br />

M<br />

EDLEMMER<br />

31<br />

hørelsen 06·07<br />

Nyt logo for<br />

Høreforeningen<br />

Jeg ser i det sidste nummer af Hørelsen,<br />

at vi (de menige medlemmer) har fået<br />

nyt logo. Min første reaktion var - hvor<br />

er det grimt, grimt, grimt! Dernæst,<br />

hvem har tegnet det<br />

Hvorfor har der der ikke været en offentlig<br />

konkurrence, hvor alle kreative<br />

hjerner kunne deltage - også uden for<br />

Høreforeningen<br />

Nu da vi endelig har fået et mere tidssvarende<br />

navn for vores forening, er det<br />

dybt uprofessionelt og udemokratisk af<br />

ledelsen at vedtage sådan et uskønt logo!<br />

Jeg ved, at min formand Marie<br />

Krogsten, Guldborgsund afdeling, protesterede<br />

til hovedbestyrelsesmødet i<br />

april. Det er dybt beklageligt, at vi menige<br />

medlemmer ikke er blevet hørt. Vi hører<br />

så meget om, at vores formand deltager<br />

i mange møder rundt om i landet og lytter<br />

til medlemmerne. Det har han ikke<br />

gjort i denne sag. Jeg vil derfor opfordre<br />

ledelsen til at trække denne vedtagelse<br />

om logoet tilbage og så få udskrevet en<br />

offentlig konkurrence om et nyt, tidssvarende,<br />

smukt logo, så foreningen kan<br />

præsentere sig ordentligt udadtil. Det<br />

vedtage loge er noget makvært!<br />

De venligste hilsener<br />

John Hardis Christensen, Guldborgsund afd,<br />

Sundby, Nykøbing F.<br />

SVAR:<br />

Tak for din henvendelse,<br />

Når vi har været nødsaget til at se på<br />

udformingen skyldes det, at vi har vedtaget<br />

et nyt navn for foreningen. Vi har<br />

brugt en professionel grafiker, som forelagde<br />

forslaget for forretningsudvalget.<br />

FU valgte et mindre vidtgående forslag,<br />

som vi anser for at være en modernisering<br />

af logoet - først og fremmest ved<br />

at fjerne hånden, der symboliserer en<br />

træt person. Og lydbølgerne ved øret<br />

kan både symbolisere høreapparat eller<br />

tinnitus, som på MTF’s tidligere logo.<br />

Derudover har vi ladet ansigtet smile<br />

i stedet for Mona Lisa stregen for at<br />

signalere mere optimisme. Endelig er<br />

farven ændret til lys grøn, der er mere<br />

håbefuld end den agressive røde. Vi har<br />

ikke vurderet, der var behov for en konkurrence.<br />

Foreningen har derimod brug<br />

for brevpapir og foldere hurtigt.<br />

Alle kan ikke blive tilfredse. Men beslutningsprocessen<br />

har været som sædvanlig<br />

til hovedbestyrelsen. Den har mulighed<br />

for at reagere på FU-referatet, og<br />

heri har FU netop beskrevet ændringerne<br />

- uden det gav anledning til indsigelser.<br />

På HB-mødet i april var der ganske<br />

rigtigt debat om HB’s inddragelse, men<br />

især om det ændrede logo. Til sidst blev<br />

der foretaget en afstemning, hvor flertallet<br />

var for vores nye logo.<br />

Venlig hilsen<br />

Søren Dalmark<br />

landsformand<br />

Mindeord<br />

Arne Ipsen, Langebjerg 20, 1. th., 2850<br />

Nærum, har skrevet følgende mindeord:<br />

Et elskeligt menneske med stor social<br />

medleven, Lyngbyborgeren Ingrid<br />

Jensen, er død efter længere tids svagelighed,<br />

73 år.<br />

Ægteparret Ingrid og Henry Jensen<br />

var i mange år synonymt med Landsforeningen<br />

for Bedre Hørelses Lyngby-<br />

Taarbæk afdeling. De var begge medlemmer<br />

fra afdelingens start i 1973,<br />

Henry var afdelingens formand nr. 2<br />

og beklædte posten i ni år, mens Ingrid<br />

var formand fra 1994 til 2002. Men<br />

derudover var de primus motorer for<br />

de mange arrangementer, foredrag,<br />

fester m.m.<br />

Senere mindedes Ingrid og Henry<br />

med særlig glæde deres hjælpsomme<br />

kommune. Og ikke mindst lokalkulturelle<br />

folk som fotohandler Jørgen<br />

Gregersen og ægteparret Karla og<br />

Jørgen Storch, der både leverede underholdning<br />

og var behjælpelige med at<br />

servicere ældre festdeltagere.<br />

Ved bisættelsen i Lyngby Kirke omtalte<br />

fhv. sognepræst Frej Jørgensen i<br />

sin meget varme prædiken Ingrids farverige<br />

væsen og dejlige humør. Og han<br />

fortalte, hvordan hun og Henry lærte<br />

teaterverdenen at kende, da Ingrid i sin<br />

tid var ung pige i huset hos Henning<br />

Brøndsted, daværende chef for Det Kongelige<br />

Teater, og hendes kæreste, Henry,<br />

kom på besøg. Senere havde de i nogle<br />

år lejlighed i Brøndsteds hus på Caroline<br />

Amalie Vej. De fik kontakt til et utal<br />

af teaterfolk, og flere af dem har senere<br />

optrådt i Lyngby-Taarbækkredsen.<br />

Overtegnede har både fulgt Ingrid<br />

og Henrys arbejde med tunghøreforeningen<br />

og besøgt dem i deres dejlige<br />

hjem på Baunehøjvej. Her kunne man<br />

nyde et vældigt blomsterflor og farveglade<br />

malerier, en del af dem malet af<br />

Henry. Desuden havde de mere end 100<br />

blomsterarter i deres kolonihave, som er<br />

blevet præmieret flere gange.<br />

I 1997 fik Ingrid overrakt Ældreprisen<br />

"Et skulderklap" på Lyngby<br />

Rådhus.<br />

For øvrigt kom Frej Jørgensen med<br />

en helt speciel opfordring, da han ved<br />

bisættelsen indbød til mindesamvær<br />

med kaffebord i kanoklubbens hus.<br />

Han bad alle samværets deltagere fortælle<br />

om en hyggelig episode, de havde<br />

oplevet omkring Ingrid Jensen. Ingen<br />

tvivl om, at mange varme minder, foruden<br />

arsenalet af billeder, udklip og optegnelser,<br />

som Ingrid og Henry samlede,<br />

vil kunne fylde en hel bog om disse to<br />

dejlige menneskers helhjertede indsats<br />

for hørehæmmede mennesker.


hørelsen 06·07<br />

32<br />

Aktiviteter & adresser<br />

Deadline for september<br />

nummeret <strong>2007</strong>:<br />

D. 4. august <strong>2007</strong>.<br />

Indlæg skal sendes på SKE-<br />

MA til aktivitet@hoereforeningen.dk<br />

eller pr. post.<br />

Bemærk at der er ændringer<br />

i opdelingen på grund<br />

af kommunalreform og<br />

Høreforeningens egne<br />

strukturændringer.<br />

Medlemmer af Høreforeningen<br />

har adgang til<br />

alle arrangementer<br />

REGION<br />

NORDJYLLAND<br />

HB-medlem: Svend P.<br />

Kristensen, Klitgårdsvej 1,<br />

9240 Nibe, tlf. 98350325<br />

Høreforeningen<br />

– lokalafdelinger<br />

BRØNDERSLEV/<br />

DRONNINGLUND<br />

Formand: Ib Hansen,<br />

Lindenovsvej 40,<br />

9330 Dronninglund,<br />

tlf. 98843682, e-mail:<br />

lind40@stofanet.dk<br />

FREDERIKSHAVN<br />

Formand: Jørgen S.<br />

Hansen, Skræddervej 19,<br />

Gærum, 9900 Frederikshavn,<br />

tlf. 98486475<br />

HJØRRING<br />

Formand: Keld Hansen,<br />

Emmersbækvej 32, 9850<br />

Hirtshals, tlf. 98941619<br />

w Lørdag d. 16. juni kl.<br />

9 – ca. 21 fra Østergade<br />

9 i Hjørring kører vi på<br />

sommer-udflugt til Gl.<br />

Estrup Landbrugs- og<br />

Herregårdsmuseum.<br />

Frokost kan købes eller<br />

madpakker medbringes.<br />

Aftensmad består af 3 retters<br />

menu. Medlemspris:<br />

130 kr.<br />

Gæstepris: 160 kr. Tilmelding<br />

senest d. 10.<br />

juni på tlf. 98901605, tlf.<br />

98961518<br />

eller tlf. 24828791.<br />

JAMMERBUGT<br />

Formand: Jens Troldahl,<br />

Østergade 28, 9690<br />

Fjerritslev, tlf. 98212262,<br />

e-mail: jens@troldahl.dk<br />

MARIAGER FJORD<br />

Formand: Ruth Pedersen,<br />

Rosenparken 8, 9500<br />

Hobro, tlf. 98521216,<br />

e-mail: rosenparken8@<br />

webspeed.dk<br />

w Lørdag d. 18. august kl.<br />

9.30 – 15 i Hadsund Kulturcenter<br />

er der Høredag.<br />

Om hørehæmmede, døvblevne<br />

og tinnitus/<br />

Ménièreramte. Med udstilling<br />

om hørehandicap og<br />

hjælpemidler. Der er teleslynge<br />

og skrivetolk.<br />

MORSØ<br />

Formand: Jens Peder<br />

Dalgaard, Enghavevej 8,<br />

7900 Nykøbing Mors,<br />

tlf. 97725290<br />

REBILD<br />

Formand: Helmuth Jørgensen,<br />

Hjedsbækvej 473,<br />

9541 Suldrup.<br />

THISTED<br />

Formand: Aase Jensen,<br />

Nørregade 51, st. th.,<br />

7700 Thisted,<br />

tlf. 97921894<br />

w Torsdag d. 28. juni kl.<br />

11 – 16 går turen til Jesperhus<br />

Blomsterpark. I Junglecaféen<br />

kommer Phonak<br />

og fortæller om hjælpemidler.<br />

Entre og buffet er<br />

gratis for medlemmer m.<br />

én ledsager. På foreningens<br />

regning er der eftermiddagskaffe<br />

i Klodshans<br />

kl. 15. Pga. samkørsel er<br />

tilmelding nødvendig<br />

senest d. 15. juni til formanden.<br />

VESTHIMMERLAND<br />

Formand: Thomas Ochner,<br />

Viborgvej 606, 9670<br />

Løgstør. tlf: 86194300,<br />

mail: info@t-hv.dk<br />

AALBORG<br />

Formand: Svend P.<br />

Kristensen, Klitgårdsvej 1,<br />

9240 Nibe, tlf. 98350325<br />

mail: s.p.kristensen@mail.dk<br />

Ménière og tinnitus<br />

Kontakt: Ib Hansen,<br />

Lindenovsvej 40,<br />

9330 Dronninglund,<br />

tlf.: 98843682,<br />

e-mail: lind40@stofanet.dk<br />

Kontaktpersoner:<br />

70104929<br />

Hørehæmmede Børns<br />

Forældre<br />

Kontakt: Kenneth Holmager,<br />

Terpsvej 12, 9440 Åbybro,<br />

tlf. 98243839, e-mail:<br />

ann_holmager@ofir.dk<br />

REGION<br />

MIDTJYLLAND<br />

HB-medlem: Inge Madsen,<br />

Anemonevej 22, 8850<br />

Bjerringbro, tlf. 86688274<br />

HB-medlem: Ole Matthesen,<br />

Snebærvej 4,<br />

6950 Ringkøbing, tlf.<br />

97324652, e-mail:<br />

olematthesen@webspeed.<br />

dk<br />

HB-medlem: Bent<br />

Jensen, Sonnesgade 14,<br />

lejl. 5515, 8000 Århus C,<br />

tlf. 86980596, e-mail:<br />

bent-jensen@stofanet.dk<br />

Høreforeningen -<br />

lokalafdelinger<br />

HEDENSTED<br />

Formand: Anders Kjær,<br />

Egebjergvej 100 B, 5.<br />

8700 Horsens,<br />

tlf. 75673373 e-mail:<br />

ajk45@stofanet.dk<br />

HERNING<br />

Formand: Elisabeth<br />

Frølund, Fenrisvej 4, 7400<br />

Herning, tlf. 97120478<br />

HOLSTEBRO<br />

Formand: Gunnar Kristensen.<br />

Kobberupvej 95,<br />

Mejrup, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97428613, e-mail:<br />

gunner@kristensen.mail.dk<br />

HORSENS<br />

Formand: Rosa Bach, Frederik<br />

Bajers Gade 12, 2.tv.<br />

8700 Horsens,<br />

tlf. 75645025, e-mail:<br />

RaaB@stofanet.dk<br />

w Tirsdag d. 19 juni er man<br />

velkommen til at deltage i<br />

Horsens Kredsen udflugt.<br />

w September måned starter<br />

sæsonen - og den nye<br />

konstituerede bestyrelse i<br />

Lokalafdelingen arbejder<br />

på opstarten. Følg med<br />

her. God sommer.<br />

LEMVIG<br />

Formand: Annelise Lund<br />

Pedersen, Toldbodgade<br />

5, 2., 7620 Lemvig,<br />

tlf. 97823399<br />

NORDDJURS<br />

Formand: Erling Jensen,<br />

Klibovænget 11, 8963<br />

Auning, tlf. 86484474,<br />

e-mail:<br />

klibo@vestdjursnet.dk<br />

ODDER<br />

Formand: Johnny Kiim,<br />

Lethenborgvej 1, 8355<br />

Ny Solbjerg, tlf. 87493989,<br />

e-mail: jk@famkiim.dk<br />

RANDERS<br />

Formand: Sven Aage Busk,<br />

Mariagervej 1A, 2. th.,<br />

8900 Randers,<br />

tlf. 86425244,<br />

e-mail:<br />

sv.aa.busk@oncable.dk<br />

RINGKØBING/SKJERN<br />

Formand: Ole Matthesen,<br />

Snebærvej 4,<br />

6950 Ringkøbing,<br />

tlf. 97324652, e-mail:<br />

olematthesen@<br />

webspeed.dk<br />

SAMSØ<br />

Formand: Grethe Buhr,<br />

Byvejen 21, Haarmark,<br />

8305 Samsø,<br />

tlf. 86593267<br />

SILKEBORG<br />

Formand: Kirsten Jensen,<br />

Marsvej 6, Gjessø 8600<br />

Silkeborg, tlf. 86820389,<br />

e-mail: ki.jensen@mail.dk<br />

SKANDERBORG<br />

Formand: Brian Wulff,<br />

Kildebakken 79,<br />

8660 Skanderborg,<br />

tlf. 86523998,<br />

e-mail: 2xwulff@mail.dk<br />

SKIVE<br />

Formand: Per Haaning,<br />

Sæbyvej 1, Glyngøre,<br />

7670 Roslev, tlf. 97731134,<br />

e-mail:<br />

per.haaning@mail.tele.dk<br />

STRUER<br />

Formand: Jens Kvist,<br />

Kløvenhøj 5, 7600 Struer<br />

tlf. 97865210<br />

SYDDJURS<br />

Formand: Jan Arndt,<br />

Strandvejen 5,<br />

8400 Ebeltoft,<br />

tlf. 86373809,<br />

e-mail:<br />

jan.arndt@privat.dk<br />

VIBORG<br />

Formand: Inge Madsen,<br />

Anemonevej 22, 8850<br />

Bjerringbro, tlf. 86688274<br />

ÅRHUS<br />

Formand: Sanne<br />

Lauridsen,<br />

Engdraget 27a, 8381 Tilst,<br />

tlf. 86243345, e-mail:<br />

silva@post9.tele.dk<br />

Høreforeningen<br />

– Kredse<br />

BJERRINGBRO<br />

Formand: Inge Madsen,<br />

Anemonevej 22, 8850<br />

Bjerringbro, tlf. 86688274<br />

SKJERN<br />

Formand: Hans Særkjær,<br />

Østervang 1 B ,<br />

6900 Skjern,<br />

tlf. 97354736, e-mail:<br />

saerkjaer@skjern-net.dk<br />

THYHOLM<br />

Formand: Birthe Møller,<br />

Rønvej 45, Jegindø,<br />

7790 Thyholm,<br />

tlf. 97871386, e-mail:<br />

birthemoller@mail.dk<br />

ÅRHUS<br />

Kontakt: Bent Jensen,<br />

Sonnesgade 14, lejl. 5515,<br />

8000 Århus C,<br />

tlf. 86980596, e-mail:<br />

bent-jensen@stofanet.dk<br />

Ménière og tinnitus<br />

Kontakt: Kaj Strømgaard<br />

Jensen, Sennelsvej 145,<br />

Hov, 7700 Thisted,


Aktiviteter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

& adresser 33<br />

hørelsen 06·07<br />

tlf./fax. 97985219<br />

Kontaktperson: 70104929<br />

Kontakt: Ole Matthesen,<br />

Snebærvej 4, Rindum,<br />

6950 Ringkøbing,<br />

tlf. 97324652, e-mail:<br />

olematthesen@<br />

webspeed.dk<br />

Kontakt: Kirsten Jensen,<br />

Marsvej 6, Gjessø 8600<br />

Silkeborg, tlf. 86820389,<br />

e-mail: ki.jensen@mail.dk<br />

SELVHJÆLPSGRUPPEN<br />

Keld Nielsen,<br />

Grønnegade 3,<br />

8620 Kjellerup,<br />

tlf. 86884319,<br />

e-mail: boppin@mail.dk<br />

Fast mødested og tid: De<br />

Frivilliges Hus, Vestrebrogade<br />

1 i Viborg, hver onsdag,<br />

kl. 15 – 17 , dog ikke<br />

i skoleferierne.<br />

Vi er nogle personer, der<br />

har de samme problemer<br />

som dig, vi kender derfor<br />

en del til hvordan du har<br />

det. Vi er ikke læger, og du<br />

må derfor ikke forvente at<br />

vi kan helbrede dig. Det er<br />

hvis det kan lade sig gøre<br />

lægens opgave, men vi kan<br />

ved snak og forståelse, måske<br />

hjælpe dig til en bedre<br />

dagligdag. Du er hjerteligt<br />

velkommen, og vi glæder<br />

os til at hilse på dig:<br />

Hørehæmmede Børns<br />

Forældre<br />

Kontakt: Tommy Nielsen,<br />

Hovedgaden 12,<br />

7870 Roslev,<br />

tlf. 97592431/28942431,<br />

e-mail:<br />

t.nielsen@besked.com<br />

Kontakt: Johnny Kiim,<br />

Lethenborgvej 1, 8355<br />

Solbjerg, tlf. 41483464,<br />

e-mail: jk@famkiim.dk<br />

Døvblevne<br />

Klub 98-Vestjyden<br />

Formand: Trine Gaardsdal,<br />

Engbjerg 144, 7400<br />

Herning, fax. 97168149,<br />

e-mail:<br />

trine.benny@tele2adsl.dk<br />

Århus Døvblevne Klub<br />

Formand: Inga Sønderbæk,<br />

Digtergangen 15, 2. tv.<br />

8230 Åbyhøj, teksttlf.<br />

86251281, SMS. 21946821,<br />

Mødested: Klostergade 37,<br />

Århus, når andet ikke er<br />

angivet.<br />

Hørehæmmet Ungdom<br />

UHA - Unge hørehæmmedes<br />

Aktivitetsklub i Århus<br />

Formand: Kim Sørensen,<br />

Herredsvej 60A, st. nr. 7,<br />

8210 Århus V,<br />

tlf. 60896995,<br />

e-mail: uha@hu.dk<br />

REGION<br />

SYDDANMARK<br />

HB-medlem: Mette Bang<br />

Jeppesen, , Kongeåvej<br />

28, Skibelund, 6600<br />

Vejen, tlf. 75362201,<br />

fax. 75362205, e-mail:<br />

mette@bangjeppesen.dk<br />

HB-medlem:<br />

Anders Kjær, Egebjergvej<br />

100 B, 5., 8700 Horsens<br />

75 67 33 73, e-mail:<br />

ajk45@stofanet.dk<br />

HB-medlem:<br />

Ingeborg Pedersen,<br />

Søndergade 16,<br />

6780 Skærbæk,<br />

tlf. 74752916,<br />

hverdage fra 16 – 18.<br />

e-mail: i.bruhn@mail.dk<br />

HB-medlem: Preben<br />

Hedegård Jørgensen,<br />

Østrupvej 5,<br />

5210 Odense NV,<br />

tlf. 66145766.<br />

Høreforeningen<br />

– lokalafdelinger<br />

AABENRAA<br />

Formand: Henrik<br />

Faarvang,<br />

Jernbanegade 11 B, 2.,<br />

6330 Padborg, e-mail:<br />

henrik@faarvang.dk<br />

BILLUND<br />

Formand: Kristian Hansen,<br />

Kirkegade 16, 6623 Vorbasse<br />

tlf. 75333314, e-mail:<br />

kristiankhansen<br />

@hotmail.com<br />

ESBJERG<br />

Formand: Karl Erik Jensen,<br />

Hans Jacobs Vej 5,<br />

6760 Ribe,<br />

tlf. 75423851, e-mail:<br />

karlerikjensen@gmail.com<br />

w Fredag d. 29. juni er<br />

der udflugt til Jesperhus<br />

Blomsterpark. På grund<br />

af afbud er der ledige<br />

pladser i bussen på turen.<br />

Medlemmer må tage én<br />

person med. Turen koster<br />

kun 100,00 kr. pr. person<br />

til bussen – Phonak<br />

giver entre og frokost.<br />

Opsamling Ribe, Bramming<br />

og Esbjerg. Kontakt<br />

karlerikjensen@gmail.com<br />

eller telefon 7542 38 51 for<br />

tilmelding/yderligere oplysninger.<br />

FREDERICIA<br />

Formand: Henning Noer,<br />

Sofiendalsvej 51, 5500<br />

Middelfart, tlf. 64406599<br />

(kl. 17 – 18), e-mail:<br />

noer@stribnet.dk<br />

w Sæsonen er forbi. Vi mødes<br />

igen efter ferien<br />

w Onsdag d. 5. september<br />

kl. 19.30 - 22.00 på Fredericia<br />

Skolen, Mercurvænget<br />

2 i Fredericia til klubaften,<br />

med kortspil, kriblekryds,<br />

eller lidt motion ved at<br />

spille badminton eller<br />

svømme i varmtvandsbassinet.<br />

Øl, vand og kaffe<br />

kan købes til billige priser.<br />

Vi håber, at der blev stiftet<br />

en ny afdeling i Middelfart<br />

d. 24. maj, og vi ser frem til<br />

et godt samarbejde mellem<br />

de 2 afdelinger ved Lillebælt.<br />

Ifølge vedtægterne<br />

kan alle afdelingers medlemmer<br />

benytte Fredericia<br />

afdelingens aktiviteter hver<br />

onsdag aften på Fredericia<br />

Skolen. Se mere september<br />

nr. Rigtig god sommer.<br />

HADERSLEV<br />

Formand: Irene Schmidt,<br />

Hjortøvej 3, Starup.<br />

6100 Haderslev, mobiltlf.:<br />

21669457, e-mail:<br />

irene@lildholdt.dk<br />

KOLDING<br />

Formand: Arne Jessen,<br />

Julivænget 6, 6000<br />

Kolding, tlf. 75722573,<br />

e-mail: arnesj@stofanet.dk<br />

ODENSE<br />

Formand: Arne Larsen,<br />

Thorvaldsensgade 12,<br />

5471 Søndersø,<br />

tlf. 64892289,<br />

mobiltlf. 27662355<br />

SVENDBORG<br />

Formand: Ellen Marie<br />

Rosengren, Tvedhaven<br />

115, 5700 Svendborg,<br />

tlf. 62216375<br />

w Mandag d. 11. juni kl. 13<br />

– 17 med afgang fra Hotel<br />

Garni på Toldbodvej og<br />

opsamling ved SG Hallen<br />

skal vi på eftermiddagstur<br />

til Blomsterhaven Strandlyst<br />

ved Nab, hvor der er<br />

kaffe/te og kage. Pris: 100<br />

kr. Tilmelding senest<br />

d. 7. juni til formanden.<br />

SØNDERBORG<br />

Formand: H. Harry<br />

Sønnichsen,<br />

Østerkobbel 36, 6400<br />

Sønderborg, tlf. 74423037,<br />

mobiltlf.: 40826919<br />

w Lørdag d. 9. juni kl. 13<br />

på Alléen er der LOTTO.<br />

Som altid med de gode<br />

gevinster.<br />

w Onsdag d. 20. juni kl. 9<br />

er der afgang fra Alléen til<br />

udflugt Ud i det Blå. Højer<br />

Nye Sluse, middag på Agerskov<br />

Kro og eftermiddagskaffe<br />

på Cathrinesminde<br />

Teglværksmuseum. Ank.<br />

Alléen ca. kl. 17. Medlemspris:<br />

150 kr. Gæstepris: 230<br />

kr. Tilmelding OG betaling<br />

senest d. 9. juni ved lottospillet.<br />

Kontakt Erik på tlf.<br />

74426416, eller formanden.<br />

w Lørdag d. 23. juni kl. 13<br />

på Alléen er der så igen<br />

LOTTO med gode gevinster.<br />

Dermed ønskes alle<br />

medlemmer GOD SOM-<br />

MER og på gensyn…..<br />

w Lørdag d. 4. august kl. 13<br />

på Alléen til LOTTO<br />

w Lørdag d. 18. august kl.<br />

13 på Alléen spiller vi atter<br />

Lotto med gode gevinster.<br />

w Onsdag d. 5. september<br />

kl. 9 fra Alléen tager vi<br />

igen ud i det blå og spiser<br />

middag på Tyrstrup Kro.<br />

Derefter Geografisk Have<br />

i Kolding, og kaffe på Søstjernen<br />

v. Diernæs. Ank.<br />

Alléen ca. kl. 18. Medlemspris:<br />

150 kr. Gæstepris:<br />

340 kr. Tilmelding OG<br />

betaling senest v. Lotto<br />

d. 18. august. Kontakt Erik<br />

på tlf. 74426416 eller formanden.<br />

TØNDER<br />

Formand: Ingeborg Pedersen,<br />

Søndergade 16, 6780<br />

Skærbæk, tlf. 74752916<br />

VARDE<br />

Formand: Klara Pedersen,<br />

Østergade 20, st., 6800<br />

Varde, tlf. 75211031<br />

Mødested: Medborgerhuset,<br />

Storegade 57, 1. sal,<br />

Kl. 13.30 – 16.00<br />

VEJEN<br />

Formand: Lars Bang<br />

Jeppesen, Kongeåvej<br />

28, Skibelund, 6600<br />

Vejen, tlf. 75362201,<br />

fax. 75362205, e-mail:<br />

mette@bangjeppesen.dk<br />

VEJLE<br />

Formand: Egon Thyssen,<br />

Løget Høj 34, 7100 Vejle,<br />

tlf. 75722573, e-mail:<br />

egon.thyssen@mail.dk<br />

w Den sidste onsdag i hver<br />

måned kl. 19 - 21.30 (dog<br />

ikke i juni, juli og december)<br />

i Vejle handicapcenter,<br />

Grønnegade 7 i Vejle (gennem<br />

porten eller indgangen<br />

fra Grønnegade) er der<br />

"socialt samvær".<br />

Høreforeningen<br />

– Kredse<br />

NYBORG<br />

Formand: Ellen Meier,<br />

Bjergbakken 12,<br />

5871 Frørup,<br />

tlf. 65372012<br />

ODENSE<br />

Formand: Claus Hansen,<br />

Carl Blochsvej 145, 3. t.v.,<br />

5230 Odense M, tlf.<br />

66137732, fax. 66137732<br />

Træffes bedst efter


hørelsen 06·07<br />

34<br />

Aktiviteter & adresser<br />

kl. 17.00.<br />

Mødested, når ikke andet<br />

er angivet:<br />

Bolbro Ældercenter,<br />

indgang K,<br />

Stadionvej 50, Odense V.<br />

w Lørdag d. 16. juni kl.<br />

8.00 er der afgang fra Dannebrodsgade<br />

- forventet<br />

hjemkomst kl. ca. 19.30.<br />

Vi skal på Sommerudflugt<br />

til Skandinavisk Dyrepark<br />

på Djursland. Der serveres<br />

en forfriskning på turen.<br />

Senere serveres en god<br />

middag. Der er også en<br />

god kop kaffe med brød.<br />

Tilmelding senest d. 8 juni<br />

til Gunnar Schmidt eller<br />

Henry Jacobsen.<br />

Ménière og tinnitus<br />

Kontakt: Karl Erik Jensen,<br />

Hans Jacobsvej 5, 6760<br />

Ribe, tlf. 75423851, e-mail:<br />

karlerikjensen@gmail.com<br />

Kontakt: Else Hansen,<br />

Hans Jensens Vej 7, 7160<br />

Tørring, tlf. 75 80 18 80<br />

Kontaktpersoner:<br />

tlf. 70104929<br />

Vil du høre mere om<br />

Ménière, tinnitus eller lydoverfølsomhed<br />

Åben anonym rådgivning<br />

på Center for Kommunikation<br />

og Hjælpemidler,<br />

Vestre Engvej 56,<br />

7100 Vejle.<br />

Café Méni-Susen,<br />

Vejle Handicapcenter<br />

(gennem porten eller fra<br />

Grønnegade), Kirkegade<br />

11, Vejle Cafevært: Annelise<br />

Madsen og Johnna Kyed.<br />

Åbningstid: Onsdag i den<br />

første ulige uge i hver måned<br />

fra kl. 16.00 til 18.00.<br />

Sæson: Forår fra jan.-maj<br />

og efterår fra sept.-dec.<br />

w Onsdag d. 12. september.<br />

Kontakt: Henrik Faarvang,<br />

Achter de Möhl 7 A,<br />

D-24955 Harreslev,<br />

tlf. +49(0) 46175702, e-<br />

mail: henrik@faarvang.dk<br />

Døvblevne:<br />

MHS-klubben<br />

Kontakt: Mette Bang<br />

Jeppesen, Kongeåvej<br />

28, 6000 Vejen,<br />

tlf./teksttlf. 75362201,<br />

Fax 75362205, e-mail:<br />

mette@bangjeppesen.dk<br />

MHS-klubben Fredericia<br />

Formand: Kirsten Brandt,<br />

Annavej 29,<br />

7000 Fredericia,<br />

fax. 75912406, e-mail:<br />

75929235@mail.tele.dk<br />

Hørehæmmede Børns<br />

Forældre<br />

Kontakt: Conny Larsen,<br />

Egebjerg Landevej 19,<br />

Krogager, 7200 Grindsted,<br />

tlf. 75335945, e-mail:<br />

benner@newmail.dk<br />

Kontakt: Unni Bjertnæs<br />

Maegaard, Bøghsvej<br />

2, 5300 Kerteminde,<br />

tlf. 65324733, e-mail:<br />

unni@parko.dk<br />

REGION<br />

HOVEDSTADEN<br />

HB-medlem: Judith Hansen,<br />

Havnegade 13B, 1. tv.,<br />

3600 Frederikssund,<br />

tlf. 60470235, e-mail:<br />

hansenju@webspeed.dk<br />

HB-medlem: Bent Wilsen,<br />

Rødkælkevej 23,<br />

2630 Taastrup,<br />

tlf. 43522518, e-mail:<br />

wilsen@mail.dk<br />

HB-medlem: Bente Winckler,<br />

Sallingvej 25, 2. tv.,<br />

2720 Vanløse, tlf. 38162064<br />

HB-medlem:<br />

Lisbeth Persson,<br />

Midgårdsvej 51, 3700<br />

Rønne, tlf. 56955664<br />

Høreundervisning i<br />

København:<br />

Center for specialundervisning<br />

for voksne (CSV),<br />

Frankrigsgade 4, 2300<br />

Kbh S. Tlf. 32860686<br />

kl. 9-14,<br />

teksttlf. 32583232<br />

Personlig henv. man-, ons.,<br />

og fredag kl. 10-11.30 i<br />

Frankrigsgade 4. Telefonisk<br />

henv. daglig kl.12-13.30<br />

på tlf. 32860690<br />

Høreundervisning på<br />

Frederiksberg:<br />

Kommunikationscentret,<br />

Dronningensvej 4, 2000 F.<br />

tlf. 38211170 kl. 10-12,<br />

teksttlf. 38211193<br />

Den Tværfaglige Sundhedsklinik,<br />

Skt. Knudsvej 36, 1.,<br />

1903 Frederiksberg<br />

Anne Mette Mohr og Eva<br />

Brix<br />

Info: 33255455 eller<br />

www.sundhedsklinik.dk<br />

Tinnitus, Ménière, Høretab,<br />

Lydoverfølsomhed<br />

Kom til "Åbent Hus" i Den<br />

Tværfaglige Sundhedsklinik<br />

og få råd og vejledning af<br />

psykolog, afspændingspædagog,<br />

socialrådgiver,<br />

hørepædagog, akustiker og<br />

ligestillede om, hvordan du<br />

kan tackle dine øre/høreproblemer.<br />

Arrangementet<br />

er gratis. Se også hjemmeside<br />

for tider.<br />

Høreforeningen<br />

– lokalafdelinger<br />

ALLERØD<br />

Formand: Lonneke Nørrung,<br />

Pinievangen 23, 3450<br />

Allerød, SMS: 40112201,<br />

e-mail: lonneke.<br />

kainoer-rung@tiscali.dk<br />

BALLERUP<br />

Formand: Jørn Christensen,<br />

Klokkerhaven 50, 2750<br />

Ballerup, tlf. 44975560,<br />

e-mail:<br />

k50orama@gmail.com<br />

w I sommerferien er den<br />

nyvalgte bestyrelse, efter<br />

vellykket stiftende generalforsam-ling,<br />

gået i gang<br />

med at kontakte lokale<br />

samarbejdspartnere med<br />

henblik på at finde ud<br />

af hvilke aktiviteter, der<br />

skal etableres til efteråret.<br />

Hermed opfordring til at<br />

fremsende forslag. Velkommen<br />

til de mange nye medlemmer<br />

og god sommer<br />

til alle.<br />

BORNHOLM<br />

Formand og hørevejleder:<br />

Lisbeth Persson,<br />

Midgårdsvej 51,<br />

3700 Rønne,<br />

tlf. 56955664.<br />

w Lørdag d. 16. juni kl. 10<br />

– 16 afholdes sæsonens<br />

sidste arrangement: Sommerudflugt<br />

til Brændegårdshaven,<br />

Joboland.<br />

Fællesbus fra Snellemark<br />

kl. 10. Opsamling på vejen<br />

(ring for evt. tid). Køb mad<br />

eller tag selv med. Foreningen<br />

giver kaffe, te og kage.<br />

Tilmelding senest d. 4. juni<br />

er nødvendig, også dem<br />

som kører selv, vi skal ind<br />

samlet for at få entreen til<br />

20 kr.<br />

w Besked om næste arrangement<br />

fremsendes i efterårsprogram<br />

i august.<br />

BRØNDBY<br />

Formand: Rita Hørdam<br />

Petersen, Højkær 39, 2605<br />

Brøndby, tlf. 36755411,<br />

e-mail: rita@brnet.dk<br />

EGEDAL<br />

Formand: Bruno Jensen,<br />

Sigridsvej 25, 3650 Ølstykke,<br />

tlf. 47101430, e-mail:<br />

bruno.connie@mail.dk<br />

FREDERIKSBERG<br />

Formand: Bolette Østberg,<br />

Madvigs Allé 13, 2. th.,<br />

1829 Frederiksberg C,<br />

tlf. 33310762,<br />

e-mail: bolette@ofir.dk<br />

FREDERIKSSUND<br />

Formand: Johannes<br />

Mørkøj,Gerlev Strandpark<br />

7, 3630 Jægerspris,<br />

tlf. 47522260,<br />

mobiltlf. 23648803,<br />

e-mail: johannes.<br />

moerkhoej@mail.dk<br />

FREDERIKSVÆRK/<br />

HUNDESTED<br />

Formand: Finn Østervig<br />

Christiansen, Hillerødvej<br />

102, 3300 Frederiksværk,<br />

mobiltlf. 23449656,<br />

e-mail:<br />

elmhillfinn@post.tele.dk<br />

GENTOFTE<br />

Formand: Grethe Boisen,<br />

Ordrup Jagtvej 40 B, st.<br />

th., 2920 Charlottenlund,<br />

tlf. 39641967,<br />

mobiltlf. 2763 3401<br />

GRIBSKOV<br />

Formand: Birgitte<br />

Thorsmøll,<br />

Langdraget 126, 3250<br />

Gilleleje, tlf. 48355528,<br />

e-mail: thorsmol@mail.dk<br />

HELSINGØR<br />

Formand: Hans Lind-<br />

Madsen, Mølledammen 7<br />

J, 2980 Kokkedal,<br />

tlf. 49193976,<br />

fax. 49193977, e-mail:<br />

ilm@mail.tele.dk<br />

HERLEV<br />

Formand: Edy Leerbeck,<br />

Vindebyvej 22A, st. tv.,<br />

2730 Herlev, tlf. 44911593,<br />

fax. 44911596, e-mail:<br />

e.leerbeck@mail.dk<br />

HØJE-TAASTRUP<br />

Formand: Bent Wilsen,<br />

Rødkælkevej 23, 2630<br />

Taastrup, tlf. 43522516,<br />

e-mail: wilsen@mail.dk<br />

HØRSHOLM<br />

Formand: Aksel Sørensen,<br />

Syrenvej 22, 2970<br />

Hørsholm, tlf. 45571557<br />

KØBENHAVN<br />

Formand: Eva Baunsgaard,<br />

Glentemosen 22, 2.tv,<br />

2605 Brøndby,<br />

tlf. 43451218<br />

LYNGBY-TÅRBÆK<br />

Formand: Kirsten Vikelsøe,<br />

Hasselvej 69, 2830 Virum,<br />

tlf. 22970252, e-mail:<br />

vikelsoe@fasttvnet.dk<br />

RØDOVRE<br />

Formand: Knud Poulsen,<br />

Valhøjs Allé 79, 5. th.,<br />

2610 Rødovre,<br />

tlf. 36414471,<br />

e-mail: rkpo@webspeed.dk<br />

w Hver tirsdag fra kl. 11<br />

– 12, Nørrekær 8 i Rødovre<br />

er der hørerådgivningen<br />

af frivillige med egne<br />

erfaringer og viden om<br />

høreproblemer. Der gives<br />

oplysninger om mulighed


Aktiviteter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

& adresser 35<br />

hørelsen 06·07<br />

for at søge hjælp hos ørelæge,<br />

tale- og høreinstítut,<br />

samt evt. til kommunen.<br />

Kontaktperson: Lokalafdelingsformanden.<br />

w Lørdag d. 16. juni kl.<br />

08.45 – til ca. 17.30 mødes<br />

vi på P. pladsen ved Ørbygaard,<br />

Medelbyvej 6/Roskildevej.<br />

Vi skal på Skovtur<br />

til Esrum Kloster, hvor<br />

vi spiser frokost og kaffe<br />

m. lagkage på Klosteret.<br />

Medlemspris: 250 kr. Gæstepris:<br />

375 kr. Bindende<br />

tilmelding senest 3. juni<br />

formanden via tlf. eller<br />

e-mail.<br />

TÅRNBY<br />

Formand: Kristian Jensen,<br />

Konvalvej 9, st. th.,<br />

2770 Kastrup,<br />

tlf. 32535552, e-mail:<br />

kristianje@stofanet.dk<br />

Hyrdevej 8,<br />

3060 Espergærde,<br />

tlf. 27 35 75 10<br />

c.n.garboe@get2net.dk<br />

Mødested: Vores mødelokale<br />

i Fiolgade 17 A,<br />

lige over for bycentrets<br />

parkeringshus(i stueplan).<br />

w Lørdag d. 9. juni kl. 9.30<br />

– 18.00 fra Svingelport skal<br />

vi på smuk udflugt med<br />

Sommerbus- og sporvogntur.<br />

Frokost og med kaffe<br />

og kage i Skjoldnæsholm<br />

Golfrestaurant til kl. 13.30.<br />

Hjemtur kl. 15.30. Vi er<br />

hjemme ca. 17.30 – 18.00<br />

Alt dette for kun 120 kr.,<br />

hvis du er medlem. Ikkemedlemmer:<br />

250 kr. Tilmelding<br />

senest d. 1. juni på<br />

tlf.: 27 35 75 10.<br />

HILLERØD<br />

Formand: Lonneke Nørrung,<br />

Pinievangen 23,<br />

Høreforeningen<br />

3450 Allerød,<br />

– Kredse<br />

SMS: 40112201, e-mail:<br />

lonneke.kainoer-rung@<br />

HELSINGØR<br />

tiscali.dk<br />

Kontakt: Niels Garboe,<br />

97x116_15Aug_1.qxd 07/07/06 Næstformand: 12:16 Carsten Side 2<br />

Hussing, Pinievangen 64,<br />

3450 Allerød,<br />

tlf. 48176228.<br />

Ménière og tinnitus<br />

Kontakt: Torben Kirckhoff-<br />

Hansen,<br />

Falkenborgvej 8, 2. th.<br />

3600 Frederikssund,<br />

tlf. 47317308,<br />

e-mail: torbenkirckhoffhansen@gmail.dk<br />

Kontakt: Bent Wilsen,<br />

Rødkælkevej 23, 2630<br />

Taastrup, tlf. 43522516,<br />

e-mail: wilsen@mail.dk<br />

Kontaktpersoner:<br />

tlf. 70104929<br />

Døvblevne<br />

Klub Hellerupperne<br />

Formand: Flemming<br />

Madsen, Ordrupvej 32,<br />

2920 Charlottenlund,<br />

e-mail: ma.flemming@wanadoo.dk<br />

Klubbens formål er at<br />

samle døvblevne og svært<br />

hørehæmmede samt pårørende<br />

i alle aldre til samvær<br />

med ligestillede. Har du<br />

lyst til at indgå i det sociale<br />

samvær, er du<br />

velkommen i vor klub<br />

– kontakt venligst bestyrelsen.<br />

Et minimum<br />

af kendskab til tegn-støttet-kommunikation<br />

(TSK)<br />

er påkrævet.<br />

Klub Beethoven<br />

Formand: Niels Garboe,<br />

Hyrdevej 8, 3060 Espergærde,<br />

tlf. 27357510,<br />

fax. 49132686e-mail:<br />

c.n.garboe@get2net.dk<br />

Mødested: Kommunikationscenteret,<br />

Skansevej 2D, lokale 223,<br />

plan 2, 1.t.v.,<br />

3400 Hillerød<br />

Sidste gang øvelse er overstået,<br />

og vi holder sommerferie.<br />

Vi begynder igen<br />

w Tirsdag d. 18 september<br />

til vanlig tid. Se septemberbladet.<br />

Torsdagsklubben<br />

En klub for alle med interesse<br />

for Mund- og<br />

Håndsystemet samt visuel<br />

kommunikation(støttetegn<br />

m.m.) Frankrigsgade<br />

4, 2300 Kbh. S.<br />

Formand: Karin Sørup<br />

Rasmussen, Ruten173,<br />

1. dør 4, 2700 Brønshøj,<br />

tlf. 38817485, (helst aften),<br />

SMS. 61466530,<br />

e-mail: karinsrasmussen@<br />

hotmail.com<br />

Kontaktperson:<br />

Lisbeth Johansen,<br />

Ringtoften 51, st.tv.,<br />

2740 Skovlunde, e-mail:<br />

lsjoh@mail.dk<br />

Møde i ulige uger torsdag<br />

kl. 18.30, hvis ikke andet er<br />

angivet.<br />

w Lørdag d. 18. august kl.<br />

13 – 17 mødes vi i Restaurant<br />

Bjælkehuset, Valby<br />

Langgade 2 til Skovtur.<br />

Bus 18 eller 26 lige til døren.<br />

God sommer! Vi ses<br />

igen…..<br />

w Torsdag d. 13. september.<br />

<br />

<br />

<br />

NUCLEUS FREEDOM<br />

Nucleus Freedom er det første vandafvisende<br />

Cochlear Implant system – så lad bare ungerne pjaske!<br />

Kontakt Danaflex på telefon 45 81 40 04 eller<br />

via mail danaflex@danaflex.com hvis du vil vide mere.<br />

Danaflex AS • Nørrevang 2 • 3460 Birkerød • Fax 45 82 14 04 • www.danaflex.com<br />

<br />

<br />

Annonce Otodan 18/05/04, 9:361


hørelsen 06·07<br />

36<br />

Aktiviteter & adresser<br />

Erhvervsaktive<br />

hørehæmmede<br />

Klub EH<br />

Kontakt: Marianne<br />

Karas, Solparken 6, 3320<br />

Skævinge, tlf. 48210623,<br />

e-mail: mkaras@mail.dk<br />

Mødested: Kommunikationscentret,<br />

Skansevej 2D,<br />

3400 Hillerød. Lokalenummer<br />

ændres fra gang<br />

til gang- se under aktuelt<br />

arrangement.<br />

w Lørdag d. 2. juni er fastsat<br />

til vores skovtur<br />

Club 88 (for hørehæmmede<br />

i den erhvervsaktive<br />

alder). Kontakt: Inge-<br />

Lise Blixt, tlf. 33228314<br />

og Kirsten Sørensen,<br />

tlf. 32577853.<br />

Mødested: Sankt Knuds<br />

Vej 36, 1, kl. 19.00, tirsdag<br />

i lige uger, hvis ikke andet<br />

er oplyst.<br />

Hørehæmmede Børns<br />

Forældre<br />

Kontakt: Ulrik Sørbye Friis,<br />

Stærevej 7, 2970 Hørsholm,<br />

tlf. 45761904,<br />

e-mail: usf@hbf-kbh.dk<br />

REGION<br />

SJÆLLAND<br />

HB-medlem: Karl Dirksen,<br />

Hørhaven 13, 4300 Holbæk,<br />

tlf. 59440023, e-mail:<br />

kalinga@mail.tele.dk<br />

HB-medlem: Inge Boisen,<br />

Gymnasievej 81, 3., th.,<br />

4600 Køge, tlf. 56660989,<br />

e-mail:<br />

boiseni@mail.tele.dk<br />

HB-medlem: Marie<br />

Krogsten, Poppelvænget 6,<br />

4800 Nykøbing Falster,<br />

tlf. 54856288<br />

Høreforeningen<br />

– lokalafdelinger<br />

GREVE<br />

Formand: Susanne Baunsgaard,<br />

Lundegårdsparken<br />

9, Tune, 4000 Roskilde,<br />

tlf. 46137771<br />

GULDBORGSUND<br />

Formand: Marie Krogsten,<br />

Poppelvænget 6,<br />

4800 Nykøbing Falster,<br />

tlf. 54856288<br />

HOLBÆK<br />

Formand: Karl Dirksen,<br />

Hørhaven 13, 4300 Holbæk,<br />

tlf. 59440023, e-mail:<br />

kalinga@mail.tele.dk<br />

KALUNDBORG<br />

Formand: Rosa Abrahamsen,<br />

Nyvangsvej 28, st. th.,<br />

4400 Kalundborg,<br />

tlf. 59516945<br />

KØGE<br />

Formand: Inge Boisen,<br />

Gymnasievej 81,3, th.,<br />

4600 Køge, tlf. 56660989,<br />

e-mail:<br />

boiseni@mail.tele.dk<br />

LOLLAND<br />

Formand: Henning Johansen,<br />

Reimersgade 1, 4900<br />

Nakskov, tlf. 54951501,<br />

fax. 54951511<br />

w Lørdag d. 16. juni kl. 13<br />

fra Madsens Busser, Skovvænget<br />

i Nakskov er der<br />

afgang Ud i Det Blå. Udenbysdeltagere<br />

opsamles v.<br />

banegården, øvrige i byen.<br />

Spisning kl. 18 på Den<br />

Gamle Digegård i Humminge.<br />

Derefter retur til<br />

Nakskov. Pris: 200 kr. pr.<br />

person. Tilmelding senest<br />

d. 6. juni til formanden eller<br />

Sonny Johansen på tlf.<br />

54926294.<br />

NÆSTVED<br />

Formand: Lars Bo Ammitzbøll,<br />

Reedtzholmvej 49,<br />

4700 Næstved,<br />

tlf. 55440956,<br />

e-mail: lba@post9.tele.dk<br />

ODSHERRED<br />

Formand: Kirsten Terp<br />

Hansen, Bispevej 30, 4500<br />

Odsherred, tlf. 59912350<br />

w Der arbejdes ihærdigt på<br />

tilrettelæggelse af program<br />

for efterårssæsonen. Vi håber<br />

snart at få det udsendt.<br />

Her kan i læse om<br />

w Tur til Kullen.<br />

RINGSTED<br />

Formand: Eigil Risager,<br />

Østre Parkvej 31, 4100<br />

Ringsted, tlf. 57614493,<br />

e-mail: aaejri@mail.dk<br />

w Primo Juni har vi sommerudflugt,<br />

håber vi. Der<br />

kommer brev om programmet<br />

samt pris og tilmeldingsfrist.<br />

ROSKILDE<br />

Formand: Svend Stennicke<br />

Larsen, Lyngevej 34, Ny<br />

Fløng, 2640 Hedehusene,<br />

tlf. 46560307,<br />

fax. 46560337, e-mail:<br />

stennick@post5.tele.dk<br />

w Lørdag d. 25. august kl.<br />

10 – 14 er der Sundhedsdag<br />

<strong>2007</strong> på Hestetorvet<br />

i Roskilde. For 12. gang<br />

deltager Høreforeningen<br />

i dette arrangement, hvor<br />

vi har en stand. Roskilde<br />

Hørecenter, som vi samarbejder<br />

med, vil også være<br />

på standen. Vi foretager<br />

høreprøver og giver råd og<br />

vejledning, samt information<br />

om foreningens arbejde<br />

i kommunen.<br />

SLAGELSE<br />

Formand: Agnes Munkhøj<br />

Nielsen, Kildevænget 4,<br />

4200 Slagelse,<br />

tlf. 98143045 e-mail:<br />

flemanges@stofanet.dk<br />

STEVNS<br />

Formand: Eva Nielsen,<br />

Storedalsvej 3,<br />

Tommestrup, 4660 St.<br />

Heddinge, tlf. 56502063,<br />

e-mail:<br />

klinthytten@mail.dk<br />

Lars Bo Ammitzbøll,<br />

Reedtzholmvej 49, 4700<br />

Næstved, tlf. 55440956,<br />

e-mail: lba@post9.tele.dk<br />

VORDINGBORG<br />

Formand: Jørn Nielsen,<br />

Ildervænget 4, Nyråd,<br />

4760 Vordingborg.<br />

tlf. 55372186,<br />

e-mail: jejoe@nyraad.net<br />

Høreforeningen<br />

– Kredse<br />

SORØ<br />

Formand: Finn Grønholt,<br />

Søndergade 25, 4180 Sorø,<br />

tlf. 57820620<br />

Ménière og tinnitus<br />

Kontakt: Grethe Hassø,<br />

Egevej 14, 4220 Korsør,<br />

tlf. 58380595, e-mail:<br />

g.hassoe@mail.dk<br />

Kontakt: Ingrid Bonde<br />

Nielsen, Bredager 71,<br />

2670 Greve,<br />

tlf. 43908060, e-mail:<br />

bonde@eriksminde.dk<br />

Kontakt: Mogens Østergård-Nielsen,<br />

Aagaardsvej<br />

29, 4760 Vordingborg,<br />

tlf. 55370711, e-mail:<br />

oestergaard-nielsen@webspeed.dk<br />

Kontaktperson:<br />

tlf. 70104929<br />

Døvblevne:<br />

Medlemsfordele i<br />

Høreforeningen:<br />

Kontakt: Jørgen Føhns,<br />

Boholtevej 15, 2.tv.,<br />

4600 Køge, teksttlf.<br />

56654386, e-mail:<br />

foensebasse@mail.dk<br />

Hørehæmmede Børns<br />

Forældre<br />

Kontakt: Brian W. Sørensen,<br />

Becksvej 8, 4600<br />

Køge, tlf. 56659140,<br />

e-mail: bws@hbf-rvs.dk<br />

w Lørdag d. 30. juni – tirsdag<br />

d. 3. juli er der Sommerkursus<br />

på Lalandia for<br />

hørehæmmede børn og<br />

deres forældre. I dagene<br />

skal vi høre foredrag og<br />

udveksle erfaringer. Børn<br />

får gennem aktiviteter mulighed<br />

for at møde andre<br />

børn med hørehandicap.<br />

Se mere på Høreforeningens<br />

hjemmeside under aktiviteter<br />

i Region Sjælland,<br />

eller kontakt Helle Larsen,<br />

elle@larsen.mail.dk for tilmelding.<br />

w Du modtager 10 gange om året medlemsbladet<br />

‘hørelsen’, hvor du kan holde dig ajour<br />

med udviklingen på høreområdet og få indsigt<br />

i dine muligheder og i andres liv med høreproblemer.<br />

w Du får kursustilbud for<br />

mennesker med høreproblemer.<br />

w Du kan søge legater fra<br />

Fællesfonden<br />

w Du får mulighed for kontakt<br />

med ligestillede<br />

w Du får adgang til mange sociale og faglige<br />

aktiviteter i de lokale afdelinger, herunder<br />

udflugter og foredrag.<br />

Desuden støtter du arbejdet for bedre forhold<br />

for hørehæmmede, døvblevne, ménière- og<br />

tinnitusramte. Ci-opererede og børn<br />

Kontigent: 225 kr. pr. år


Aktiviteter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

& adresser 37<br />

hørelsen 06·07<br />

Gudstjenester<br />

Øst for Storebælt<br />

JUNI<br />

København søndag 3. juni<br />

(Trinitatis) kl. 14. Sct. Andreas<br />

Kirke, Gothersgade 148,<br />

1123 København K.<br />

Peter Hansen<br />

Kaffe efter gudstjenesten.<br />

Transport: henv. t. Sct. Andreas<br />

sogns kirkekontor,<br />

Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-12,<br />

to +17-18),<br />

e-mail: sctandreas.sogn@km.dk<br />

Nykøbing F. Søndag 10. juni<br />

(1. søndag efter Trinitatis)<br />

kl. 14.00<br />

Lindeskovkirken, Prinsholmsvej<br />

32, 4800 Nykøbing F.<br />

Peter Hansen<br />

Kaffe efter gudstjenesten<br />

Transport: henv. t. kirkekontoret,<br />

tlf. 54 85 06 42 (ma-fr 09-13),<br />

e-mail: meni@nyk-f-kirke.dk<br />

JULI<br />

København søndag 1. juli<br />

(4. sø. E. Trinitatis) kl. 14<br />

Sct. Andreas Kirke, Gothersgade<br />

148, 1123 København K.<br />

Peter Hansen<br />

Kaffe efter gudstjenesten.<br />

Transport: henv. t.<br />

Sct. Andreas sogns kirkekontor,<br />

Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-12,<br />

to +17-18),<br />

e-mail: sctandreas.sogn@km.dk<br />

Dalby -søndag den 22. juli<br />

(7. søndag efter trinitatis)<br />

kl. 14.00 i Dalby kirke.<br />

kaffe efter gudstjenesten<br />

Peter Hansen<br />

transport: henv. t. sognepræst<br />

Kim Tesdorph Vinberg, tlf.<br />

56 39 80 17, e-mail: kvi@km.dk<br />

AUGUST<br />

København søndag 5. august<br />

(9. sø. e. Trinitatis) kl. 14<br />

Sct. Andreas Kirke, Gothersgade<br />

148, 1123 København K.<br />

Peter Hansen<br />

Kaffe efter gudstjenesten.<br />

Transport: henv. t.<br />

Sct. Andreas sogns kirkekontor,<br />

Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-12,<br />

to +17-18),<br />

e-mail: sctandreas.sogn@km.dk<br />

Peter Hansen har ferie 06. – 26.<br />

august. Henvendelse om kirkelige<br />

handlinger kan rettes til en<br />

kontaktpræst i området.<br />

Vest for Storebælt<br />

JUNI<br />

Hove søndag, 3. juni kl. 10:30<br />

i Hove kirke<br />

(Nejrupvej, Houe, 7620 Lemvig)<br />

Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.<br />

Prædikant: Landsdelspræst<br />

Søren Skov Johansen.<br />

Gudstjeneste i samarbejde med<br />

kontaktpræst Iben Tolstrup.<br />

Frokost efter gudstjenesten<br />

(25 kroner - foregår i teltet<br />

foran kirken).<br />

Tilmelding til transport og<br />

frokost, tlf. 97 83 61 29 eller<br />

fax. 65 92 30 64 eller e-post:<br />

ito@km.dk eller<br />

SMS: 29 66 06 50.<br />

Urlev søndag, 10. juni kl. 10:00<br />

i Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722<br />

Hedensted)Tekstning, teleslynge,<br />

trykt prædiken.<br />

Prædikant: Landsdelspræst<br />

Søren Skov Johansen.<br />

Frokost efter gudstjenesten<br />

(25 kroner) på Castberggård<br />

(over for kirken).<br />

Tilmelding til transport og<br />

frokost, tlf. 75 68 79 00 eller<br />

tekst-tlf. 76 58 73 33 eller fax.<br />

75 68 77 99 eller e-post:<br />

admin@cbg.dk eller<br />

SMS: 29 66 06 50.<br />

Horsens søndag, 24. juni <strong>2007</strong><br />

kl. 10:00 i Sønderbro kirke,<br />

Horsens (Bygholm Parkvej 1,<br />

8700 Horsens) Tekstning, teleslynge,<br />

trykt prædiken.<br />

Prædikant: Landsdelspræst<br />

Søren Skov Johansen.<br />

Gudstjeneste i samarbejde med<br />

kontaktpræst Elin Post.<br />

Frokost efter gudstjenesten<br />

(25 kroner - foregår i kirkens<br />

lokaler).<br />

Tilmelding til transport og<br />

frokost, tlf. 75 68 90 52 eller<br />

fax. 65 92 30 64<br />

eller e-post: epo@km.dk eller<br />

SMS: 29 66 06 50.<br />

JULI<br />

Nørre Sundby søndag, 1. juli<br />

<strong>2007</strong> kl. 10:00 i Nørresundby<br />

kirke (Sankt Peders Gade 36,<br />

9400 Nørresundby)<br />

Tekstning, teleslynge, trykt<br />

prædiken.<br />

Prædikant: Landsdelspræst<br />

Søren Skov Johansen.<br />

Gudstjeneste i samarbejde med<br />

kontaktpræst Peder Skamris<br />

Pedersen.<br />

Frokost efter gudstjenesten<br />

(25 kroner - foregår i menighedslokalerne).<br />

Tilmelding til transport og<br />

frokost, tlf. 98 17 29 45 eller<br />

fax. 65 92 30 64 eller e-post:<br />

sks@km.dk eller<br />

SMS: 29 66 06 50.<br />

AUGUST<br />

Urlev Søndag, 26. august <strong>2007</strong><br />

kl. 10:00 i Urlev kirke<br />

(Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted)<br />

Tekstning, teleslynge, trykt<br />

prædiken.<br />

Prædikant: Landsdelspræst<br />

Søren Skov Johansen.<br />

Frokost efter gudstjenesten<br />

(25 kroner) på Castberggård<br />

(over for kirken).<br />

Tilmelding til transport og<br />

frokost, tlf. 75 68 79 00 eller<br />

tekst-tlf. 76 58 73 33 eller<br />

fax. 75 68 77 99 eller<br />

e-post: admin@cbg.dk<br />

eller SMS: 29 66 06 50.<br />

Gratis advokat-rådgivning når<br />

foreningen betænkes<br />

Gratis rådgivning om arveretlige- og testamentariske forhold.<br />

Som hjælp til de personer, der ønsker at betænke Høreforeningen<br />

ved gaver, tilbyder Høreforeningen nu gratis juridisk rådgivning<br />

i arveretlige og testamentariske spørgsmål. Rådgivningen<br />

ydes telefonisk og af følgende advokater, som foreningen<br />

har etableret samarbejde med:<br />

I øst:<br />

Advokat Mogens Klausen (H)<br />

Købmagergade 55, 2<br />

1155 København K<br />

tlf: 33144483<br />

fax: 33320166<br />

mail:kontakt@advokatklausen.dk<br />

Åbningstid mellem 10 og 16<br />

I vest:<br />

Advokatfirmaet Brockstedt-<br />

Rasmussen<br />

Godthåbsvej 4<br />

8600 Silkeborg<br />

Tlf: 87206444<br />

(advokat Bjarne Weihrauch)<br />

Såfremt De ønsker at yde Foreningen en gave via testamente omfatter<br />

den gratis rådgivning også udgifterne til oprettelse af testamentet.


Høreforeningen<br />

Foreningen varetager interesser for<br />

mennesker med høreproblemer og<br />

sygdomme i øret både på landsplan og<br />

lokalt. Høreforeningen har medlemmer i<br />

alle aldersgrupper.<br />

Formålet er også gennem forebyggende<br />

arbejde at virke for bevarelse af hørelsen.<br />

Foreningen er stiftet den 7. marts 1912.<br />

Den omfatter hele landet og er i øjeblikket<br />

under omstrukturering til afdelinger i hver<br />

af de nye kommuner. Høreforeningen<br />

er tilsluttet De Samvirkende<br />

Invalideorganisationer.<br />

Kontingent:<br />

Kontingent: 225 kr. årligt.<br />

Landsformand: Søren Dalmark<br />

Sekretariatet: Kløverprisvej 10 B,<br />

2650 Hvidovre, e-mail: mail@<br />

hoereforeningen.dk<br />

Telefon: 36 75 42 00<br />

Telefax: 36 38 85 80<br />

Teksttelefon: 36 38 85 72<br />

Giro: 7 00 20 17<br />

Telefontid: hverdage kl. 10-14<br />

www.hoereforeningen.dk<br />

Sekretariatets medarbejdere:<br />

Pia Mikkelsen, sekretariatsleder<br />

Jane Hochheim, bogholder<br />

Lisbeth Helgogaard, regnskab<br />

Helle Simonsen, medlemsafdelingen<br />

Birgitte Colberg, kontorassistent<br />

Marcella Michelsen, kontorassistent<br />

Betina Hjeds, webmaster/information<br />

Lotte Davidsen, informationsmedarbejder<br />

Birgit Rasmussen, ledelsessekretær<br />

Jacob Brønnum, kursusafdelingen<br />

Joan Nydal, netværksgrupper<br />

Tolkeformidlingen:<br />

Tolkeformidler Fyn og Jylland:<br />

Ingelise Palne, telefon: 36 38 85 82<br />

Sjælland, Bornholm, Lolland, Falster: Ulla<br />

Monrad Telefon: 36 38 85 76<br />

Teksttelefon: 36 38 85 72<br />

Telefax: 36 38 85 80. E-mail:<br />

tolkeformidling@hoereforeningen.dk<br />

Telefontid: mandag-torsdag 8-15,<br />

fredag 8-14<br />

hørelsen<br />

er medlemsblad for Høreforeningen.<br />

Bladet udkommer omkring den 1. hver<br />

måned undtagen juli og august. Synspunkter<br />

i bladet står for forfatterens<br />

egen regning og deles ikke nødvendigvis<br />

af foreningen.<br />

Redaktionen forbeholder sig ret til at<br />

bearbejde og forkorte læserindlæg og<br />

artikler.<br />

Redaktør: Irene Scharbau<br />

Ferielukket<br />

Høreforeningens sekretariat<br />

holder ferielukket i uge 29 og 30<br />

■ Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Høreforeningen: (sæt X)<br />

■ Ja tak, send mig yderligere information om Høreforeningen<br />

Fulde navn:<br />

Fulde adresse:<br />

Postnr. og by:<br />

Kommune:<br />

E-mail: Tlf./fax/ ell. skr.tlf.: mobilnr:<br />

Cpr,nr: (adgangskode til hjemmeside) Ægtefælles cpr.nr<br />

Født år: Jeg er : (Sæt gerne flere krydser) hørehæmmet: Erhvervsaktiv: Under uddannelse:<br />

Eventuelt ægtefællemedlemsskab (ægtefælles navn):<br />

Jeg/vi (sæt gerne flere krydser) er hørehæmmet : er svært hørehæmmet/døvbleven: ha CI: har Tinnitus: har Mènière:<br />

er støjfølsom: er pårørende: er i arbejde: er under uddannelse: er arbejdsledig: er førtidspensionist: er på efterløn:<br />

er folkepensionist:<br />

andet:<br />

Har hørehæmmet barn/børn:<br />

barn/børn har CI:<br />

Barnets navn: cpr. nr: høretab: db<br />

Barnets navn: cpr. nr: høretab: db<br />

dato:<br />

Underskrift:<br />

Send kuponen i lukket kuvert til: Høreforeningen, Sekretariatet, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre


Genoplad dit høreapparat,<br />

mens du sover<br />

En moderne livsstil medfører ofte, at du er nødt til at tænke hurtigt, agere hurtigt og være<br />

beredt. Det samme må dit høreapparat, og det gør ReSound Pulse TM , der er et avanceret<br />

digitalt høreapparat, der stort set er usynligt, når det sidder på øret.<br />

Men ReSound Pulse TM er meget mere. Det kan meget mere. Det kan genoplades i verdens<br />

første intelligente oplader, så du ikke længere behøver at bekymre dig om udskiftning af<br />

de små batterier, der i øvrigt heller ikke gavner vort miljø!<br />

Hvis du vil vide mere om denne fantastiske nyhed, så klik ind på www.resoundpulse.dk<br />

eller kontakt vor kundeservice på 45 75 22 22.


Vi lever i en kommunikationsverden<br />

Derfor er det så meget desto vigtigere, at man<br />

som hørehæmmet udnytter de muligheder, der<br />

findes for at være ”med”.<br />

I det her tilfælde tænker vi specifikt på de<br />

brugere, som benytter et FM-system sammen<br />

med deres høreapparater. Nogle går måske<br />

rundt uden at vide, hvor meget de kan få ud<br />

af deres FM-system udover det ”normale”,<br />

nemlig at benytte det i undervisning, til foredrag,<br />

selskabelige situationer eller ved møder.<br />

Derfor vil vi gerne forsøge at give et lille overblik<br />

over mulighederne. Generelt er det sådan,<br />

at alt, hvad der kan komme lyd ud af, kan<br />

føres via FM-senderen til høreapparaterne,<br />

hvor man så får lyden leveret på den måde,<br />

som er optimal i forhold til hørenedsættelsen.<br />

Når man skal se/høre TV eller radio, kobles<br />

senderen blot til TVét eller radioen. En ting er<br />

at kunne gøre det derhjemme, men der, hvor<br />

det bliver rigtig praktisk, er i det øjeblik, man<br />

er væk hjemmefra. Her er det nemt og enkelt<br />

at medbringe sin FM-sender og så blot koble<br />

den på der, hvor man nu skal være. Det kan<br />

være, hvis man er på besøg hos venner eller<br />

familie, hvis man er ude at rejse og f.eks. bor<br />

på hotel, eller hvis man uheldigvis skulle<br />

være indlagt på et hospital, hvor man så har<br />

mulighed for at høre TV/radio uden at genere<br />

andre. Man kan via det lille kabel, der følger<br />

med FM-senderen også få lyden fra f.eks. en<br />

computer, hvilket kan være en god løsning,<br />

hvis man har telefoni via sin computer, eller<br />

hvis man lytter til radio via den. Alle MP3 afspillere<br />

kan kobles til FM-senderen, så man<br />

uden traditionelle hovedtelefoner trådløst<br />

kan nyde musikken fra afspilleren i den lydform,<br />

som er optimal.<br />

I nogle tilfælde kan man også koble sin FMsender<br />

til bilradioen. Det kræver, at der er en<br />

udgang til hovedtelefoner, og ellers skal man<br />

have lavet en speciel tilslutning til bilradioen.<br />

Det betyder, at man så kan nyde musikken<br />

fra bilradioen, mens man giver bilen en<br />

grundig vask, uden at man skal befinde sig<br />

lige ved den og have vinduerne rullet ned for<br />

at høre musikken.<br />

Dette var nogle få men vigtige eksempler på<br />

kommunikationsudstyr, man kan koble til sin<br />

FM-sender. Husk blot, at er der et udtag til<br />

hovedtelefoner, så kan senderen kobles til.<br />

God fornøjelse ude i den store kommunikationsverden.<br />

Frederiksberg: Telefon 6441 7887 Middelfart: Telefon 6441 7887<br />

Internet: www.phonak.dk www.phonak-butik.dk E-mail: info@phonak.dk<br />

© <strong>2007</strong> Phonak Danmark / Bibow Design<br />

Maskinel Magasinpost<br />

ID-nr. 42049<br />

hørelsen<br />

Afsender: Postbox 7777<br />

7000 Fredericia<br />

Udgiver:<br />

Høreforeningen<br />

Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre<br />

Returneres ved varig adresseændring

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!