- Få mere ud af din fritid 2004/2005 - Greve Kommune

greve.dk

- Få mere ud af din fritid 2004/2005 - Greve Kommune

Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-330.2-007/11 OIB-Richtlinie 2.25.5 Fluchtwege5.5.1 Von jeder Stelle einer Garage müssen in höchstens 40 m Gehweglänge erreichbar sein:(a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder(b) zwei Treppenhäuser oder zwei Außentreppen oder ein Treppenhaus und eine Außentreppe mitjeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien.5.5.2 Im Falle von Punkt 5.5.1 (b) müssen die beiden Fluchtwege in jedem Geschoß voneinander unabhängigund in entgegen gesetzter Richtung zu den Treppenhäusern bzw. Außentreppen vorhandensein.5.5.3 Einer der beiden Fluchtwege gemäß Punkt 5.5.2 darf auch durch einen anderen Brandabschnitt führen,sofern dieser innerhalb von höchstens 40 m Gehweglänge erreichbar ist und einen Ausgang zueinem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien hat.Alternativ darf dieser Fluchtweg im ersten unterirdischen sowie im ersten und zweiten oberirdischenGeschoß über die Fahrverbindung der Ein- bzw. Ausfahrtsrampe führen, wobei diese eine Neigungvon mehr als 10 % aufweisen darf.5.5.4 In Garagen mit Nutzflächen von nicht mehr als 1.000 m² ist im Verlauf der Fluchtwege eine Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtungzu installieren, die sich bei Ausfall der Hauptbeleuchtungsanlageselbst einschaltet und den Betrieb für die Dauer von mindestens einer Stunde sicherstellt. In Garagenmit Nutzflächen von mehr als 1.000 m² ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich.5.6 Brandabschnitte, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen sowie Brandschutzeinrichtungen5.6.1 Für die maximal zulässigen Brandabschnittsflächen gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 2 inAbhängigkeit von den vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen sowie den Brandschutzeinrichtungen.5.6.2 Unabhängig von der Größe des Brandabschnittes darf eine Längsausdehnung von 80 m nicht überschrittenwerden. Dies gilt nicht bei Vorhandensein einer erweiterten automatischen Löschhilfeanlageoder einer Sprinkleranlage.5.6.3 Bei mehrgeschoßigen Garagen mit einer Nutzfläche von insgesamt mehr als 600 m² ist jedes Geschoßals eigener Brandabschnitt auszubilden.5.7 Feuerstätten, Verbindungsstücke und AbgasanlagenIn Garagen dürfen nur raumluftunabhängige Feuerstätten verwendet werden. Die Oberflächen vonFeuerstätten, Verbindungsstücken und Abgasanlagen, die von der Raumluft berührt werden, dürfeneine Temperatur von 120°C nicht überschreiten.5.8 Erste und erweiterte Löschhilfe5.8.1 Für die erste Löschhilfe ist je angefangene 200 m² Nutzfläche an leicht erreichbarer Stelle ein geeignetertragbarer Feuerlöscher bereitzuhalten.5.8.2 In Garagen bzw. Brandabschnitten mit Nutzflächen von jeweils mehr als 1.600 m² sowie jedenfalls inGaragen mit mehr als zwei unterirdischen oder mehr als drei oberirdischen Geschoßen müssen fürdie erweiterte Löschhilfe Wandhydranten mit formbeständigem D-Schlauch und geeigneter Anschlussmöglichkeitfür die Feuerwehr zur Brandbekämpfung vorhanden sein und so verteilt werden,dass jede Stelle der Garage mit Löschwasser erreicht wird.5.9 LöschwasserbedarfFür Garagen ist der Löschwasserbedarf in Abstimmung mit der Feuerwehr unter Berücksichtigungdes Verwendungszweckes, der Bauweise und der technischen Brandschutzeinrichtungen festzulegenund bereitzustellen.6 Parkdecks mit einer obersten Stellplatzebene von nicht mehr als 22 mEs gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 3.Seite 5 von 9


Lejrskoler/HytterLejrskolen HulemosegårdBeliggenhed på Kalvehavevej 6 i Nyråd ved Vordingborg. Gården er indrettet, som lejrskole med 36faste sengepladser fordelt på 6 elevværelser samt 3 lederværelser med i alt 6 senge. Der er undervisningslokaler,køkken og spise- og opholdsstuer samt 2 store aktivitetsrum på hver ca. 100 m 2 .Lokaliteterne er også velegnet til afholdelse af mindre kurser.Det tilrådes at reservere plads i god tid, max. 1 1 ⁄2 år i forvejen.Lejrskolen udlejes ikke til private formål.Henvendelse til:Erik Pedersen, Vandværksvej 37, 2670 GreveTlf. 43 97 79 90.Lejrskolen Donnemose(kan kun anvendes i månederne april-november).Beliggenhed ved Godset Corselitze på Østfalster ca. 10 km fra Nykøbing Falster. Tunderup Strandvej17.Ejendommen må alene anvendes til lejrskole for skoleelever, feriekoloni for daginstitutioner og lignende,samt kortere ophold for spejderkorps og børne- og ungdomsforeninger.Udlejes ikke til voksengrupper.Der er sovesal til 50 personer, 5 lederrum med i alt 8 senge, samt spise/opholdsstue, køkken, badeogvaskerum med wc.Lejrskolen udlejes ikke til private formål.Det tilrådes at reservere plads i god tid, max 1 1 ⁄2 år i forvejen.Henvendelse til:Erik Pedersen, Vandværksvej 37, 2670 Greve, tlf. 43 97 79 90.e-mail: mail@lejrskolerne-greve.dkPå Lejrskolernes hjemmeside: www.lejrskolerne-greve.dk kan man se nye tiltag,ligesom man kan se, hvornår der er ledigt på Hulemosegård og Donnemose.Hjemmesiden opdateres hver måned.DF-HedelandshyttenDF-Hedelandshytten, Roskildevej 35, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 46 13 66 45Der er tale om en naturhytte i Hedeland, som gør det muligt at lave lejrskoleophold og naturekskursionertæt på kommunens institutioner og skoler.Hytten ligger i den sydlige del af Hedeland, i en enestående og uberørt natur i et kuperet og sandetområde med en meget varieret vegetation og mange insekter, fugle og dyr. I nærheden er der en lillesø, man kan derfor komme virkelig tæt på naturen og der er masser af muligheder for at lave mereorganiserede naturprojekter.Hytten er opført af Greve Kommune, og Daginstitutionernes Fællesforening har fået overdragetbrugsretten. Hytten står til rådighed for kommunens skoler og daginstitutioner, men kan udlejes tilandre formål.Der er køjeplads til 18 + 3 i lederrum. Stort køkken med udstyr til mindst 30 personer.Pris pr. person pr. døgn kr. 20,– (dog min kr. 200,–).Rengøring kr. 250,-.Fortsættes side 98


Udlejer/Inspektør:Knud Reinhardt, tlf. 46 13 60 77.Telefonsvarer, hvor der kan lægges besked om navn, adresse, tlf.nr. og dato for ønske om lejetidspunkt.HallerGreve Idræts CenterLillevangsvej 88, 2670 GreveDaglig leder: Claus Madsentlf. 43 90 15 55.E-mail: greveidraetscenter@post.tele.dkKarlslundehallerneKongens Enge 422690 KarlslundeInspektør: Bent Jensentlf. 46 15 16 76, fax 46 15 31 85.TunehallerneTunehøj 7, Tune RoskildeHalinspektør: Jørgen Clausentlf. 46 13 87 27.IdrætIdrættens SekretariatSamlingspunkt for idrætten I Greve Kommune – stedet hvor idrætsfolk mødes og blandt andetudvikler idrætten, løser udfordringer og især samarbejder.Et sekretariat, hvor borgerne kan få oplysning om diverse idrætslige aktiviteter lokalt og nationalt.Sekretariatet ligger i Greve Svømmehal, Centerholmen 1, 2670 Greve.Greve Kommunes idrætskonsulent Michael Nørbæk træffes på tlf. 43 97 96 09.E-mail: Sport@greve.dk. Personlig henvendelse: Torsdag kl. 15 – 18 (eller efter aftale).Idrætsunionen i Greve KommuneSom et naturligt bindeled mellem idrætsforeningerne i Greve Kommune, blev Idrætsunionen stiftetden 10. april 1975.Unionen er tillagt forhandlingsret i såvel økonomiske (Greveordningen etc.) som organisatoriskespørgsmål.Alle medlemsforeningens henvendelser til kommunen skal, gå gennem Unionen eller denne skalunderrettes derom. Enhver idrætsforening, der opfylder unionens vedtægter, kan optages som medlemmed de fordele det indebærer.Idrætsunionens sekretariat:Roskildevej 29, Tune4000 RoskildeTlf. 46 13 75 11E-mail: iu-greve@iu-greve.dk9


GIF, AtletikI Greve Atletik kan man dyrke atletik fra man er 8 år til man er 80. Greve Atletik deltager i stævner,turneringer og mesterskaber både med børn, unge, seniorer og veteraner. I Greve Atletik er der pladstil både motionister og dem der gerne vil lidt mere med deres idræt.Stævner afholdes på Greve Stadion og på andre stadions i københavnsområdet. Indmeldelse kan skeved træningen på Greve Stadion.Om sommeren foregår træningen på Greve Stadion:Ungdom indtil 15 år: mandag og torsdag kl. 16,30 - 18,00Alle over 15 år: mandag, tirsdag og torsdag kl. 18,00 - 20,00.Om vinteren foregår træningen indendørs i nogle af kommunens haller og skoler.Formand: Thomas Andersson, Rønnebærkæret 15, 2670 Greve, tlf. 43 90 53 20.E-mail: tan@bdk.dk og hjemmeside: www.greve-atletik.dkGIF, BordtennisFormål: At dyrke og udbrede kendskabet til bordtennis.Spillested: »Knasten«, Greve Idræts Center, Lillevangsvej 88, 2670 Greve.Sæsonlængde: August-maj.Aldersgrænse: Fra ca. 8 år.Indmeldelse m.v. sker ved henvendelse til Preben Larsen,Bøgehegnet 67, st.th., 2670 Greve, tlf. 43 61 22 64.Greve Handicap Idrætsforening (G.H.I.F.)Formand: Yvonne Person, Byagerparken 36, Tune,4000 Roskilde. Tlf. 46 13 80 65.Foreningen holder til i Tjørnelyskolensgymnastiksal, mandag og tirsdag, hvor al sport for handicappede dyrkes flittigt.F.eks. curling, boccia og lignende efter ønske.Transport kan arrangeres.Svømning på lørdage fra kl. 09.00-12.00 i Tjørnelyskolenssvømmehal. Om sommeren spiller viboule udendørs.Foreningen er åben for alle aldersklasser. Dette gælderbåde psykisk samt fysisk handicappede. Og det sociale samværbliver også dyrket flittigt i klubben, da vi har klublokale på Tjørnelyskolen.GIF, Gymnastik-Trampolin afdelingFormål: At samle børn, unge og voksne samt skabe interesse for gymnastik og trampolin. Vi dyrkerkammeratskabet og konkurrencen.Aldersgrænse: Fra 3 år og opefter. Trampolin dog 8 år.Mødesteder: Kommunens skoler (se venligst det husstandsomdelte program).Sæsonlængde: 1. september-1. april.Indmeldelse: (se det husstandsomdelte program).Yderligere oplysninger ved henvendelse til afdelingens kontor: Grevehallen, Lillevangsvej, 2670Greve, onsdag kl. 18.00-19.30.Tlf. 43 90 99 83 – undtagen juli til 15. august, hvor besked kan indtales på foreningens tlf.svarer.e-mail: gymnastik@mail.dk og hjemmeside: www.grevegymnastik.dk10


GIF, HåndboldFormål: At spille håndbold, såvel motion som turnering.Aldersgrænse: Fra ca. 6 år.Mødesteder: Grevehallerne, Damagerhallen og Gersagerhallen.Tidspunkt: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag.Kontingent: Mini (6-8 år) kr. 550 pr. årUngdom (9-14 år) kr. 900 pr. årJunior/ynglinge (14-18 år) kr. 1.050 pr. årSenior elitekr. 1.550 pr. årØvrige seniorkr. 1.050 pr. årFormand: Helen Kehler, tlf. 51 33 22 34. Hjemmeside: www.grevehaandbold.dkNæstformand: Jonas Nielsen, E-mail: jonasdenmark@hotmail.comIndmeldelse ungdom/senior: Dorthy Clausen, Greve Bygade 15A, tlf. 43 40 45 58.Greve Ju-JutsuPå Hundigeskolen dyrkes JU-JUTSU, der er sammensat af de 3 systemer: Karate, judo og aikido.Der trænes mandag, tirsdag samt torsdag fra 18.00-22.00.JU-JUTSU: Henrik Sandberg, tlf. 43 61 15 32 ell. Jan Haste, tlf. 43 90 42 57.Greve Budo KlubKarate:Vi træner Shotokan-karate, der er den ideelle selvforsvars-, motions- og konkurrencesport.Træning: Mandag og torsdag på Hedelyskolen (for tiden kun voksne eliteudøvere).Information: Jørgen Nielsen, tlf. 43 90 63 42.Social dans:Der danses Square - Line - lancier, samt andre danse, der har medlemmernes interesse.Tidspunkt: Udvalgte søndage 17 - 19 på Hedelyskolen.Max. 60 deltagere (for tiden ingen ledige pladser).Information + venteliste: Jørgen Nielsen, tlf. 43 90 63 42.Greve SvømmeklubJørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve, tef.43 60 11 89, Hjemmeside: www.greveswim.dkHenvendelse vedrørende tilmelding og hold på klubbens kontor i svømmehallenVi tilbyder svømmeundervisning for alle fra børn til voksne.Småbørn, 2-4 årTjørnelyskolen, Mandage 16-19. Vandtemperatur ca. 27° varmt vand.Småbørn, 4-5 årTjørnelyskolen, Onsdage 16.30-19.30.Børn og unge, 5-18 år, begyndere, let øvede og øvede.Tjørnelyskolen: Mandage og onsdage.Svømmehallen: Tirsdage, torsdage og fredage.Voksne, begyndere, let øvede og øvede.Tjørnelyskolen: Mandage og onsdage.Svømmehallen: Tirsdage, torsdage og fredage.Fortsættes side 1211


Livredning: Begyndere og øvede.Svømmehallen: Tirsdage.Konkurrencesvømning: Begyndere til elite.Svømmehallen: Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage.Udspring. Begyndere til elite.Svømmehallen: Mandage, tirsdage, torsdage og fredage.Sæsonlængde: Primo september til ultimo april.Ingen undervisning i skoleferier.Kontingent fra 440 kr. Ved tilmelding på flere hold betales fuldt kontingent for det dyreste hold, ogfor de efterfølgende hold betales 1 ⁄2 kontingent.Klubbens telefon: 27 12 94 62Greve TennisGIF Tennis og Greve Tennisklub af 2001 er slået sammen.På Greve Idrætscenter, bag Grevehallen, kan vi tilbyde indendørs tennis i tennishalmed tilhørende klubhus. Vi tilbyder tennis for alle uanset alder, motion eller konkurrence.Indendørssæson 1. september-30. april.Udendørssæson 1. maj-1. oktober (se Greve Tennisklub).Tilmelding: Klubhuset, tlf. 43 90 05 44 (tlf.svarer).Banereservation: tlf. 43 90 75 77 og hjemmeside.E-mail: webmaster@grevetennisklub.dkInformation: Hjemmeside htt:/www.grevetennisklub.dkVolleyball Alliancen Greve-Solrød (VAGS)Formål: At dyrke og udbrede kendskabet til volleyball.Kom og vær med til at spille volleyball. Klubbens medlemmer er en broget skare af spillere på forskelligeniveauer, lige fra begyndere til meget erfarne, der alle spiller volley fordi de synes det ersjovt og for at få noget motion.Aldersmæssigt spænder vi fra ca. 20 til 50 årige, men klubben har ingen aldersgrænser, men manskal dog føle sig hjemme indenfor denne gruppe.Vi træner hver onsdag fra kl. 19 - 21 på Munkekærskolen i Solrød, og vi starter sæsonen 1. onsdagi september.Indmeldelse: Ved fremmøde på spillestedet.Yderligere oplysninger ved henvendelse til:Niels Jørgensen, Vestre Lærkevej 8, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 25 49.Se vores hjemmeside på adressen: www.vags.dkBeachvolley, Greve-Solrød (VAGS)Formål: At dyrke og udbrede kendskabet til Beachvolley.Når indendørssæsonen slutter i slutningen af april, så skal der lidt forandring til, så halgulvet bliverskiftet ud med sand og fuglefløjt. Vi begynder som sagt at spille beachvolley fra 1. maj og fortsæt-12Fortsættes side 13


ter indtil 31. august med mindre vejret driller. Vi plejer at spille på stranden ud forØstre Strandvej i Solrød. Yderligere oplysninger ved henvendelse til:Niels Jørgensen, Vestre Lærkevej 8, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 25 49.Se vores hjemmeside på adressen: www.vags.dkKIF – Karlslunde Idræts ForeningForeningen som dækker området Karlslunde og Karlstrup by og strand samt Mosede-området, beståri øjeblikket af 9 afdelinger. Foreningens ejendomme omfatter Karlslundehallerne, beliggendepå Karlslunde Stadion, og Skydebaneanlægget på Sognevej 12.Anlæggene er dels opført af foreningens medlemmer, dels af Greve Kommune, og stilles til rådighedfor KIF’s aktiviteter. Nye medlemmer er velkomne!Foreningen optager børn, unge, voksne og ældre medlemmer. Har du lyst at være med i en levende,moderne forening, så meld dig til den idrætsgren, du ønsker at deltage i. Måske har du ønsker omandre aktiviteter? Kom og tal med os!Formand: Svend Andersen, Østervej 12, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 08 08.Næstformand: Tove Hemmingsen, Nylandsvej 16, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 13 93.Ejendomsudvalg: Karin Hemmingsen, Nylandsvej 68, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 16 10.Kasserer: Jørgen Grandjean, Hinbjerg 111, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 15 98.Idrætsanlæggets tlf. 46 15 16 76. Skydebaneanlæggets tlf. 46 15 06 98.KIF er tilsluttet idrætsunionen i Greve Kommune.KIF – BadmintonFormål: I en sportslig og venskabelig ånd at fremme interessen forbadminton til gavn og glæde for medlemmerne. Du finder altid godekammerater hos os – ung som ældre.Spillested: Karlslundehallerne, Karlslunde skole og Strandskolen.Formand: Henning B. Petersen, Vibemosen 76, 2670 Greve, tlf. 43 61 07 26.E-mail: hbork@worldonline.dkKIF – BordtennisFormål: At dyrke og udbrede kendskabet til bordtennis.Spillemæssigt er alle kategorier velkommen i afdelingen, lige fra puslinge til old boys, og fra begynderetil elitespillere. Spillested: Karlslundehallen.Sæsonlængde: Medio august-april.Aldersgrænse: Ingen.Formand: Torben Wael, Hedelyhaven 2, 2670 Greve, tlf. 43 69 01 19.Kasserer: Kay Petersen, Litorinaparken 5, 2680 Solrød Strand.Boule Hedebo / KIFFormand: Mette Cornelius-Knudsen, Hørager 5, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 45 56.Spilleudvalgsformand: Michael Svendsen, Nylandsvej 3 A, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 58 80.Formand for seniorudvalget: Inge Bentzen, Østervej 8, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 08 08.Vi spiller petanque ved Karlslundehallerne. (Fransk kuglespil)Træningstider:Mandag fra kl. 19.00 Tirsdag for seniorer fra kl. 09.30Onsdag fra kl. 19.00 Søndag fra kl. 10.00Hjemmeside: www.boule-hedebo.dk13


KIF – FodboldDanmarks nationalsport, dyrkes i Karlslunde under mottoet »Fodbold er sjovt i Karlslunde«. Påvort anlæg ved Karlslundehallerne, er der til både bredde og elite, med hovedvægten lagt på et godtsocialt klubliv.Vor ungdomsafdeling ledes til dagligt af 35 trænere og holdledere, hvoraf størstedelen har gennemgåetflere trænerkurser.Kontingent: Drenge, lilleput og miniput 375,00. Ynglinge og juniorer 400,00.Øvrige ungdom 350,00. Oldboys 575,00. Senior 600,00.Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:Formand Bent Jørgensen, tlf. 46 15 09 09. E-mail: fodbold@karlslunde-if.dkSeniorformand: Frank Thomsen, tlf. 46 15 34 36.Ungdomsformand: Henning Christensen, tlf. 46 15 27 99.Oldboys formand: Erling Storm, tlf. 46 15 14 31.KIF – GymnastikMødesteder: Strandskolen, Karlslunde Skole og Karlslundehallerne.Vinteraktiviteter: Rytme-, spring-, motionsgymnastik, step, aerobic, hop-shop, callanetic,puslinge-, forældre/barn gymnastik.Sommeraktiviteter: Spring-, rytmegymnastik, aerobic, step, hop-shop.Formand: Jytte Storm, Fugleparken 51, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 14 31. E-mail: storm51@image.dkNæstformand: Karin Hemmingsen, tlf. 46 15 16 10.Hjemmeside: www.karlslunde-if.dkKIF – Skydning– fritidsbeskæftigelse for hele familien. Foreningen udlåner våben.Vinteraktiviteter: Oktober til marts: 15 m riffel, 15 m pistol, 10 m luftvåben.Sommeraktiviteter: April til september: 50 m riffel, 25 m pistol.Luftpistolskydning – vinter – for unge fra 12 år.Åbningstider:Vinter: Pistol mandag og onsdag fra kl. 19.00-22.00.Riffel tirsdag og torsdag fra kl. 19.00-20.30.Sommer: Pistol mandag og onsdag fra kl. 19.00-21.00.Riffel tirsdag og torsdag fra kl. 19.00-20.30.Aldersgrænse: Riffel fra 7-8 år, pistol fra ca. 16 år.Yderligere oplysninger fås i skydebanens åbningstider, Sognevej 12, tlf. 46 15 06 98eller på tlf. 46 15 16 70.KIF – SvømningAlle kan lære at svømme – både børn og voksne. KIF tilbyder svømning til alle fra 3 år.På Tjønelyskolen har vi forældre og barn svømning, og vi har hold for voksne med vandskræksamt vandgymnastik. I Greve Svømmehal har vi hold for børn fra 5 år og opefter. For voksnekan vi tilbyde undervisning og motion –også i det dybe bassin. Vi svømmer i Greve Svømmehalom mandagen og på Tjørnelyskolen om tirsdagen. Sæsonen starter mandag den 9. september 2002og slutter tirsdag den 8. april 2003. Yderligere oplysninger samt program for sæsonen kan fås påwww.karlslunde-svoem.dk Har du ikke adgang til Internettet, kan du ringe til Ida Holm påtlf. 43 90 05 22 tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 18,30 og 20,00 og bestille programmet.14Fortsættes side 15


Yderligere oplysninger kan fås hos Annalise Poulsen på tlf. 26 48 09 13 tirsdag, onsdag og torsdagmellem kl. 18,30 og 20,00.Formand: Anna Glargaard, Krogager 25, 2670 Greve. Tlf. 43 90 38 05.KIF – TennisMødested: Karlslunde Stadion – Kongens Enge.Sæsonlængde: Hele året.Sæsonstart: Sommer ca. 1. april. Vinter 1. oktober.Leje af timer i boblehallen, henvendelse til Tove Nyhuus, tlf. 46 15 20 13 eller sekretariatet,Karlslundehallerne.Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Formand: Klaus Ransrup, tlf 22 14 61 33.E-mail: formanden@karlslundetennis.dk. Hjemmeside: www.karlslundetennis.dkLæs i øvrigt vor rubrik i »Spiloppen«.KARLSLUNDE KARATEKLUBTil alle kvinder, mænd og børn:Gratis! Kom til en gratis prøvetime i selvforsvar! goju-ryu karate er selvforsvar, kropsbevidsthed,god kondition, forøget koncentrationsevne, koordination, smidighed samt en større selvsikkerhed.Med GOJU-RYU karate kommer du i form, og får smidt de overflødige kilo på en spændende,sjov og fornuftig måde. Velkommen i Karlslundehallerne!(NB! Vi er medlem af I.O.G.K.F., KIF og Dansk Karate Forbund).Tune IdrætsforeningFormål: At samle til idrætsaktiviteter af forskellig art i kammeratligt samvær.Mødested: Tune-Hallerne - Tune Stadion - Tune Skole - Lundegårdskolen - Tune Borgerhus - GreveSvømmehal og Tjørnelyskolen i Greve.Tune IF har i øjeblikket følgende afdelinger: Badminton - Billard - Bordtennis - Fodbold - Folkedans- Gymnastik - Håndbold - Petanque - Svømning - Tennis - Trim.Der oprettes nye afdelinger efter behov.Badminton: Formand: Henrik Falshøj, Tinggårdslunden 14, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 64 21.e-mail: falshøj@post6.tele.dkSæson: Medio august - ultimo april.Spillested: Tunehal 2Kontingent for hele sæsonen: 735 kr. pr. person pr. time.Der kan spille 6 personer på en bane, 4 betaler kr. 735, de 2 andre kr. 290.Tilmelding hos formand Henrik Falshøj.Ungdomsafdeling:Ungdomsformand: Susanne Jørgensen, tlf. 46 13 92 24.Start fra 6 års alderen, evt. med forældre/barn badminton.Der er ungdomshold i hver aldersgruppe.Kontingent for hele sæsonen: kr. 420 ungdom indtil 19 årFortsættes side 1615


Seniorafdeling:Michael Olsen, tlf. 46 13 82 29SBKR. 1. hold spiller i serie 2. 2. hold i serie 5. To veteran hold i veteran A og B.Amt: 7 hold. 1 i senior, 2 i veteran, 4 i motionister.Ring og aftal tid for et par prøvetimer.Billard: Knud Brohus, Postbox 1235, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 81 78Hvor: Vi har separat lokale i Tunehal 1, gavlen, ved siden af bordtennis.Hvornår: August til maj. Mandag - torsdag fra kl. 19,00.Torsdage forbeholdt ungdomsspillere. Der er altid voksen rådgiver/instruktør til stede.Turneringer starter i oktober - vi deltager i SJBU turneringer. Desuden har vi klubturneringer, somalle kan deltage i.Kontingent: Halvårlig - fra 110 til 760 kr. Pensionister 210 kr.Til SJBU turneringer kræves startbog, der koster 5o kr. for børn og 100 kr. for voksne.Yderligere information: Formand Knud Brohus, tlf. 46 13 81 78. Kasserer Britt Frederiksen,tlf. 46 13 62 67.Bordtennis: Formand: Henning Kaae, Engstien 21, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 93 32.e-mail: kaae@kvikmarken.dkTræningssted: Tunehallen 1. sal - Sæson august til april.Træningsdage: Tirsdag - torsdag kl. 19,00 - 22,00. Ungdom: Torsdag kl. 18,00-20,00.Seniorhold: Herre: Serie 1, serie 3, serie 4. Kontingent årlig 600 kr.Børn/ungdom: Der oprettes hold efter tilslutning. Kontingent årlig 300 kr.Henvendelse til formanden.Fodbold: Jens Erik Nielsen, Tinggårdsvænget 36, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 99 39E-mail: jb.nielsen@post.tele.dkAldersgrænse: Drenge og piger, født 1998 eller før.Mødested: Tune Stadion v/Tune Hallerne, Tunehøj 7, Tune.Vintersæsonen spilles i Tune Hallerne fredag og lørdag.Der er p.t. 25 hold på alle niveauer. I ungdomsafdelingen har vi hold i alle aldersgrupper fordelt efterSBU og Amts aldersgrænser. Der er træner og holdleder samt spilletøj til alle hold. Herre seniorhar 4 hold i SBU, og der er 1 dame senior hold i SBU. Herre senior spiller i serie 1 og dame seniori serie 2.Vi har en meget stor Old-boys og Veteran afdeling med både 7 og 11 mands hold.Indmeldelse: Henvendelse til træner eller ungdomsformand ungdomsformand Pauli Christensen,tlf. 46 13 97 74. Seniorformand Dan Petersen, tlf. 20 77 17 55.Medlem af DIF, SBU samt DGI. Medlem af Idrætsunionen i Greve Kommune.Kontingent: Ungdom: kr. 370, Ungdomsenior under 25 år kr. 510, Senior kr. 590, Old Boys ogVeteran kr. 510.Folkedans: Formand: John Eicke, Lundehusene 104, 2670 Greve, tlf. 43 94 00 45.E-mail: Folkedans@tune-if.dk og Hjemmeside: www.tunefolkedans.dkFolkedans hver torsdag aften kl. 20 - 22 på Tune Skole i vinterhalvåret. Godt socialt samvær medsange hver danseaften. Hold for voksne - enlige som par. Kontingent: kr. 750. (7 måneder)Vi starter den 5. september 2002 kl. 20. De første 3 danseaftener er gratis prøveaftener.Henvendelse til formanden John Eicke eller kasserer Gert Jensen, Lotusvej 4, Tune, 4000 Roskilde,tlf. 46 13 64 31, e-mail: gertjensen@123mail.dk16Fortsættes side 17


Gymnastik: Marianne Brink Sørensen, Astilbevej 6, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 46 13 92 91.E-mail tunegym@hotmail.comHenvendelse: Marianne Brink Sørensen, tlf. 46 13 92 91.Gymnastikafdelingen tilbyder forskellige former for udfoldelse alt afhængig af alder, forudsætningerog interesse. Der er mange forskellige aktiviteter i vores afdeling. Nogle eksempler er spring,rytme, ældregymnastik, aerobic, efterfødselgymnastik, familiegymnastik og børnegymnastik påflere niveauer.Vores målsætning er gennem en bred vifte af aktiviteter at skabe fysisk velvære og glæde. Vi ønskervia vores børnehold at styrke børnenes motoriske udvikling og tilbyde nutidens unge noglesunde vaner og fritidsinteresser.Mødested: Tune Skole, Lundegårdskolen og Tune Hallen.Henvendelse: Helle Karlsson, tlf. 46 13 60 44 og Marianne Brink Sørensen, tlf. 46 13 92 91.Kontingent: Mellem 250 - 500 kr. afhængig af hvilket hold det handler om.Håndbold: Formand: Ole Sloth, Roskildevej 13, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 46 13 95 48.E-mail: osloth@hotmail.comFormål: At spille håndbold under mottoet Seriøs håndbold for sjov.Aldersgrænse: Fra micro til old-boys/old-girls.Mødested: Tune Hallerne. Tidspunkt: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.Indmeldelse: Hos træneren efter et par prøvetimer.Kontingent: Micro/Lilleputter: kr. 430, Ungdom kr. 670/700/800, Senior u. 25 år kr. 1.050, Seniorkr. 1.200 og Old-Boys/Old-Girls kr. 900, Passiv kr. 125.Petanque: Bjarne Hansen, Åkandevej 11, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 85 70.E-mail: sejebjarne@musling.dkAldersgrænse: Egentlig ingen ! Det er heldigvis en idræt, der er velegnet fra barn til pensionist.Mødested: Petanquebanerne syd for Tune Hallen. Vi træner hver søndag kl. 10-12 og hver tirsdagkl. 19-21.Hold: Vi deltager i amtsturneringen med 4 hold og i regionalspillet med 2 hold.Indmeldelse: Henvendelse til formanden Bjarne Hansen, tlf. 46 13 85 70., Knud Henriksen,tlf. 46 13 81 13 eller ved træningen søndag eller tirsdag. Kontingent: Junior 150 kr.Pensionister 200 kr. Senior 325 kr.Svømning: Morten Groot, Tune Parkvej 20, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 75 25.E-mail: groot@tune.dkUndervisningssvømning foregår i Greve Svømmehal om onsdagen, og på Tjørnelyskolen omtorsdagen Placering på hold foretages ud fra vurdering. Konkurrencehold findes på mangeniveauer, og der er etableret fælles konkurrencehold med Greve Svømmeklub.Indmeldelse: Henvendelse til klubbens kontor, tlf. 43 60 11 89 eller e-mail: svoemning@tune-if.dkTUNE IFTennis: Formand: Martin Madsen, Seminarieparken 9, værl. 10, 4300 Holbæk, tlf. 59 45 07 30.E-mail: 220065@holsem.dk og hjemmeside: www.tune-if.dk/tennisFormål: At samle borgere i Tune og omegn i alle aldre omkring tennisspillets mange glæder, fornøjelserog god motion i den friske danske sommer.Faciliteter: 4 stk. udendørs kunstgræs tennisbaner, som også kan benyttes når sommeren viser sigfra den fugtige side, samt et klubhus med bad og omklædningsrum.Mødested: Klubhuset ved tennisbanerne på Tune Stadion, Tunehøj, Tune. Tlf. 46 13 93 91.Fortsættes side 1817


Aktiviteter: Eks- og interne tennisturneringer på alle niveauer. Begyndertræning for nybegyndereog øvede. Junior- og seniortræning. Hyggetennis (klubaften) hver torsdag i sæsonen, hvor alle medlemmerkan deltage, samt forskellige sociale arrangementer igennem udendørssæsonen. (april - oktober).Indmeldelse: Henvendelse til Niels Erik Olsen på tlf. 46 13 99 60.Kontingent udendørssæson 2003: 0 - 17 år kr. 400, 18 - 24 år kr. 550, 25 - 59 år kr. 650, 60 år ogderover kr. 550.Nye medlemmer opkræves et tilmeldingsgebyr på 50 kr.Trim: Lis A. Thorn, Årøjel 7, 2670 Greve, tlf. 43 90 75 88E-mail: jens.lis.thorn@mail.tele.dkAldersgrænse: Fra 6 år - yngre skal være ifølge med voksne.Aktiviteter: Løbetræning, rulleskøjtetræning og power walking. Alle aktiviteter er for alle og beggekøn, d.v.s. rigtige familieaktiviteter.Mødested og –tid: Løbetræning og Power walking: i klubhuset bag Tune-Hallen hver mandagkl. 18,00 hele året.Rulleskøjtetræning: på P-pladsen ved Superbest/Tune Brugs hver onsdag kl. 18,30 fra maj tilsept. Indmeldelse kan ske på træningsstederne.Kontingent: Sommer Hele åretBørn u/15 år 30 kr. 40 kr.Voksne 70 kr. 100 kr.Hovedformand: Sven Edelmann, Engstien 14, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 88 04E-mail: edelweiss@post4.tele.dkSekretær: Inge Raagaard, Begoniavej 5, Tune 4000 Roskilde, tlf. 46 13 76 11E-mail: tune.if@post.tele.dkGreve BasketVær med, hvor det sker – spil basketball i Greve Basket.Har du lyst til at prøve, så ring eller skriv til Rene Nielsen tlf. 43 61 14 80.E-mail GreveBasket@get2net.dk ellerAllan Andersen tlf. 43 40 45 26. E-mail: ama.33@private.dkGreve Basket har hold for både piger og drenge, kvinder og mænd, og vi træner og spiller påHolmeagerskolen.Greve Billard KlubBillard er en sport i rivende udvikling. Dyrkes i Greve både på hygge- og turneringsplan. Der er rigemuligheder for turneringsdeltagelse i alle discipliner og på alle niveauer. Helt fra absolut begynderetil absolut elite. Vi råder over 3 kegle- , 2 carambole- og 2 poolborde.Åbningstider er på hverdage fra kl. 10 - 23 (nøgleklub)Lørdage og søndage spilles ofte turneringskampe. Entre er altid gratis.Adresse: Hundigeskolen, Hundige Alle 11, 2670 Greve, tlf. 43 90 19 70.Formand: Lars Pedersen, Ågården 5, 3.tv., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 12 70/28 89 12 91.Kasserer: Flemming Edelfors, Nurdugsvej 2, 2670 Greve, tlf. 43 90 12 72.18


Hundige BokseklubVi bokser på Gersagerskolen. Der trænes hver tirsdag og torsdagkl. 19–21 samt lørdag kl. 11–13. Laveste aldersgrænse er 11 år.Kom og kig – Alle kan være med, også selv om du ikkehar bokset før.Henvendelse til: Instruktør Prabhu Mistry, tlf. 43 55 16 87/27 36 97 41.Greve Boldklub 85Fodboldklubben består i dag af 2 seniorhold. Der trænes tirsdag og torsdag kl. 18-20 hele ugen.Klubbens formål er at give unge og voksne mulighed for at dyrke fodbold påsåvel motions- somkonkurrenceplan, at hygge sig sammen og ikke mindst have et godt kammeratskab og sammenhold.Vores klubhus og træningssted er Damagerskolen. Mød op og vær med – alle er velkomne. Klubhus-telefon:43 90 59 32.Formand: Lars Sørensen, Vejledalen 150 B, 2635 Ishøj. Tlf. 43 53 23 91. E-mail: larsen@get2net.dk.Årligt kontingent 900 kr.Greve Cykle ClubKlubaften hver mandag fra kl. 19.00-21.00 i klubhuset, Vårgyvelvej 2, 2690 Karlslunde.E-mail: grevecc@grevecc.dk. Hjemmeside: www.grevecc.dkFormand: Jan Ipsen, Damhaven 12, 2670 Greve, tlf. 43 61 06 84/22 19 01 25Kasserer: Helle Olsen, Solsikkemarken 27, 2680 Solrød, tlf. 56 14 50 73.Klubben har nu også en motionsafdeling under Danmarks Cykle Union.Greve Motions CykelklubFormål: At virke for motionscyklingens fremme samt inden for disse rammer at virke for selskabelighedmellem medlemmerne.Aldersgrænse: Ingen – alle kan være med.Mødested: Foran Greve borgerhus hver onsdag kl. 18.50 fra maj til oktober.Formand: Per Juhl, Taastrupvej 21, Taastrup, 4672 Klippinge.Kasserer: Aase Christiansen, Søagerparken 56, 2670 Greve, tlf. 43 90 66 25.Greve MotionsforeningFormål: Gennem Fællestræning og motionsløb at motivere til regelmæssig motion.Ingen aldersgrænse og intet krav til udstyr.Mødested: Greve Idræts Center hver tirsdag og torsdag kl. 19.00 samt søndage kl. 10.00 undtagende søndage, der er G.M.F.-løb. Træningen er tilrettelagt for motionister, der vil løbe 10-15 km 1-3gange ugentlig.Motionsgymnastik: Start den 22. September, kontingent 200 kr.Yderlige oplysninger: Frits Klevin, tlf. 43 90 21 17.www.gmf.subnet.dkE-mail: gmf.greve@sol.dkGreve Strands BadmintonklubMålsætning: Greve Strands Badmintonklub er en af landets største badmintonklubber med over1.000 medlemmer.Fortsættes side 2019


Målsætningen for GSB er, at vi skal være en såvel elite som breddeorienteret klub.Vi ønsker at skabe sportslige tilfredsstillende rammer for alle klubbens medlemmer.Vi ønsker ligeledes at skabe sociale rammer og klubånd, således at alle medlemmer føler sig velkommen.Aldersgrænse: Fra ca. 6 år.Mødesteder: Grevehallerne og skolerne.Sæsonlængde: Fra 15. august - 15. maj.Indmeldelse sker ved henvendelse på klubbens kontor i Grevehallerne på 1. sal, tlf. 43 90 25 72.Kontortid tirsdag og fredag kl. 9,00-11,00. Onsdag kl. 19,00-21,00.grevebadminton@sport.dkFormand: Anne-Marie Lyduch, tlf. 43 90 95 04. E-Mail: Amly@greve.dkUngdom: Hans Jørn Hansen, Solvangsvej 56, 2600 Glostrup, tlf. 43 96 01 30. e-mail:hjamo@post12.dkSenior: Lone Mathiesen, tlf. 43 90 16 79.Motionist: Jørgen Fjordvald, tlf. 43 90 58 38.Veteran: Søren Nielsen, Solsortevej 1, 2670 Greve, tlf. 43 90 88 28 e-mail:soerenn@privat.dkDagbadminton og ældre: Jytte Grundahl, tlf. 43 90 87 51.Forlædre-børn: (4-8 årige) Anne-Marie Lyduch, tlf. 43 90 95 04.Hjemmeside: www.grevebadminton.dkBoldklubben 1990 HundigeFodboldklubben i Gersagerparken tilbyder drenge fra 16 år og opefter at deltage i vores træning påGersagerskolens bane. Vi spiller i DAI’s turnering med 1 oldboyshold i D.A.I.Formålet med vores boldklub er at samles til idrætsaktiviteter på bredde og konkurrendeplan i kammeratligtsamvær.Vi træner på Gersagerskolen i sommerhalvåret.Tirsdag fra kl. 18.30–20.30Torsdag fra kl. 18.30–20.30I vinterhalvåret træner vi indendørs og spiller med i en indendørsturnering hele vinteren samtidigmed, at vi træner på grusbane.Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:Mogens Kristensen, Gersagerparken 85, 2670 Greve, tlf. 43 90 98 69 eller hosJørgen Lindblad, Gersagerparken 40, 1. tv., 2670 Greve, tlf. 43 69 00 99.Greve-Trim MotionsklubFormål: At motivere til at dyrke regelmæssig motion. Vi dyrkermotionsløb, power walking, motionscykling, motionsgymnastik og rulleskøjtetræning.Aldersgrænse: Ingen.Løbetræning: Greve Idrætscenter, Grevehallen, hver onsdag hele åretkl. 19.00, 6-12 km samt mandage kl. 18.00 langdistancetræning.Hundige Parken, Hundige Strandvej 35, søndage kl. 9,00, 6 -12 km.Power Walking: Greve Idræts Center, hver onsdag kl. 19, ca. 1 time.Hundigeparken, hver søndag kl. 9, ca. 1 time.Motionscykling: Tirsdage fra april – september, kl. 18,00 fra Greve Idræts Center.Rulleskøjtetræning: mandage fra maj – september, kl. 19,00 fra Greve Idræts Center.Al ovennævnte træning er gratis.Motionsgymnastik: Tjørnelyskolen, mandage kl. 20,00. Start den 23. september, gebyr 150 kr.Fortsættes side 2120


Strandparkløbet september måned, Sydkystløbet maj måned.Ole Nysom, Holmehaven 39, 2670 Greve, tlf. 43 90 15 49.E-mail: mail@grevetrim.dkInternet: www.grevetrim.dkHundige Boldklub - FodboldHundige Boldklub er en fodboldklub under S.B.U. med ca. 285 medlemmer fordeltpå følgende årgange: 96-95-94-93-92-91 - Lilleput - Drenge - Junior - Damejunior- Dame Senior og Old Boys.Der er åben for tilgang på de fleste årgange.Spørgsmål angående indmeldelse rettes til ungdomsformand eller seniorformand.Klubhus: Hundige Huset, Hedelunden 2, 2670 Greve, tlf. 43 69 97 10Formand: Peter Boland, Marholm 2, 2670 Greve, tlf. 43 60 06 93Kasserer: Benny Nielsen, Solbakken 4, 2670 Greve, tlf. 43 69 26 13.Ungdoms fmd.: Rene Rasmussen, Grønnegården 315, 2670 Greve, tlf. 43 90 64 41Seniorformand: Martin Jørgensen, Gersagerparken 161, 3. th., 2670 Greve, tlf. 43 90 89 21.Yderligere oplysninger på: www.hundigeboldklub.dkFodboldklubben KB 92Formand: Michael Pedersen, Solvej 8, 2690 Karlslunde.Hjerteforeningen Lokalkomiteen i Greve/Solrød/KøgeLokalkomiteen i Greve/Solrød/Køge blev etableret i februar 1991.Lokalkomiteen varetager Hjerteforeningens arbejder i lokalområdet ogløser bl.a. følgende opgaver:– Igangsætter lokale aktiviteter– Afholder nytårsmarch– Etablerer patientstøttegrupper– Deltager i Hjerteforeningens landskampagner– Udsender information– Samarbejder med sygehusene, amtets forebyggelsesråd og andre initiativtagere– Samarbejder med Hjerteforeningens Motionsklub – Greve Lokalforening– Deltager i Hjerteforeningens møder– Indsamler midler til Hjerteforeningens arbejde.Hjerteforeningen arbejder for alle, såvel patienter som raske.Alle er velkomne til at søge støtte og råd hos lokalkomiteens medlemmer.Kontaktperson: Tonni Solskov, Ølbyvej 26, 4600 Køge, tlf. 56 66 10 27.Hjerteforeningens motionsklub lokalkomité, GreveKlubben henvender sig til alle, som gerne vil begynde med eller allerede dyrker motion, specielt iform af løb og andre motionsformer, som virker konditionsforbedrende, og som kan virke forebyggendepå hjerte-karsygdomme. Vi giver gode råd og vejledning til, hvordan man kommer i gang ogbliver ved. Aldersgrænse: Ingen. Klubben er for alle.Motionsgang og -løb finder sted fra Trylleskovens indgang hver søndag kl. 9.00.Gymnastik er i Krogårdskolens gymnastiksal hver onsdag kl. 19.00 i vinterhalvåret.Fortsættes side 2221


Første gang onsdag den 18. september 2002.Badminton i Krogårdskolens gymnastiksal hver fredag kl. 17.00-19.00.Første gang fredag den 20. september 2002.Kontingent årligt:Enkeltpersoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 105,–Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 170,–For kontingentet modtager man desuden bladet »Hjertenyt« 6 gange årligt, og er samtidig automatiskmedlem af Hjerteforeningen.Yderligere oplysninger: Mogens Christiansen, Rytterbakken 60, 2670 Greve, tlf. 43 90 48 26.Karlslunde TrimFormål: At give folk i alle aldersklasser, begyndere som øvede, mulighed for i fællesskab at dyrkepower-walking, motionsløb. Opvarmning, gang, løb og afspænding foregår fra kyndig vejledningaf eksaminerede instruktører. Mødested: Karlslunde Hallerne/Trylleskoven, sommer/vinter.Tider: Søndag kl. 9.00 og onsdag kl. 19.00 hele året. Yderligere informationer hos instruktørerne:Benny Hansen, tlf. 46 15 06 74 og Henning Schnelle, tlf. 43 61 11 53.Karateskolen GENSHI-KANTræner i Grevehallen. Lillevangsvej 88, Greve – mandag og onsdag (3. sal), begynderhold fra kl.18.00Formand: Jess Petersen, telf. 47 52 94 74 – 40 52 14 74. www.genshi-kan.dkKarateskolen GENSHI-KAN er medlem af:Dansk Karate Forbund under Dansk Idræts Forbund D.I.F.Okinawa karate GreveDen ideelle kampsport for kvinder, mænd og børnFÅ EN GRATIS PRØVETIMEVi træner selvforsvar, ved hjælp af stød, slag og sparkekombinationer, men også med kast,nedtagninger og låseteknikker.Okinawa Karate Greve hører til stilarten Okinawa Goju Ryu Karate Do.Nye voksne fra 15 år og op, nye børn fra 8 år.Vil du lære at forsvare dig selv, komme i god form, og have det sjovt, så ringer du for yderligereinfo til: Allan Kjærsgaard tlf. 20 65 95 66, Lars Pedersen tlf. 24 86 17 12 eller går ind på hjemmesiden:www.grevekarate.dkGreve Thai / Kickboxing / Sky Fighting Gym ...Kickboxing & Thaiboxing for krop og sjæl.- Lær selvforsvar, lær kontrol over krop og psyke på en sjov og anderledes måde.Greve Kick/Thaiboxing Gym er stedet hvor junior, motionister og elitesportsfolk mødes. Vi trænerWKA, K-1, kickboxing, thaiboxing, sky fighting. Den daglige træning er en kombination mellemkick boxing, thai boxing, karate og Zen. Under Greve kick/thaiboxing Gym har du mulighed for attræne sammen med nogle af verdens bedste. Klubben afholder 6 stævner om året. Klubben har vundetflere VM, EM, NM, DM medaljer. Den tidligere vicepræsident for World Kickboxing Association,Shihan Flemming Schrøter 7. Dan er klubbens grundlægger og chefinstruktør. Endvidere er22Fortsættes side 23


han af Japan udnævnt som repræsentant for K-1 i Skandinavien. www.kickboxing.dkTræningen bliver tilrettelagt således at alle kan være med uanset alder og køn. Gratis prøvetimehver onsdag (junior fra 7-15 år, kl. 17,00). Voksenhold (fra 16 år kl. 19,30). Den regelmæssigetræning giver større selvtillid og styrke i det daglige.Sky fighting for voksne: udviklet af Shihan Flemming Schrøter - Power fitness for voksne mændog kvinder, der gerne vil tabe nogle kilo eller opnå større kropsbevidtshed, styrke, kondition og smidighed.Vi tester din vægt og blodtryk før du starter. Vi har taget de bedste træningsprincipper frabl.a. boksning, kick boxing, thai boxing og karate og udviklet et perfekt fitness workout træningsprogram.Ønsker du at blive strammet op eller tabe nogle kilo så få en gratis prøvetime hver tirsdagog torsdag kl. 19 - 20,15. Ring på tlf. 43 69 70 06 (kl. 17-18) hvis du vil vide mere.Klik ... www.kickboxing.dk Du finder os i Håndværkerbyen 45, 2670 Greve. Medl. af DanskKick/thaiboxing Forbund, WKA Danmark, K-1 Skandinavien. Formand/instruktør Thomas Bernard3. Dan, Instruktør Brian Veick 1. Dan.GSK Greve selvforsvars KlubVi i Greve selvforsvarsklub træner selvforsvarskunst Goshin Jitsu, som bygger på princippet om atbruge modstanderens kræfter og vægt til at forsvare sig. Vi træner i Grevehallen tirsdag og torsdagkl. 19-21 og vi har børnehold torsdag kl. 17-19. Henvendelse til Teddy Larsen, Evaldsvej 11, 2670Greve.Yderligere information: www.greveselvforsvar.dkMosede Dart KlubFormand: Daisi Schultz, Lundemosen 106, 2670 Greve, tlf. 43 90 52 06.Spillested. Damagerskolens Sportshal, Blågårdsvej 100, 2670 Greve.Kontingent: Senior kr. 50,– pr. md. – Junior kr. 10,- pr. md.Det er Mosede Dart Klubs formål at udbrede kendskabet til dartsporten gennem træning, afholdelseaf stævner og deltagelse i turneringer.Træning senior . . . . . . . . . . .mandag kl. 19-22Kampdag . . . . . . . . . . . . . . . .tirsdag kl. 19-22Træning . . . . . . . . . . . . . . . . .torsdag kl. 19-22Træning junior . . . . . . . . . . .mandag kl. 16-18Kampdag . . . . . . . . . . . . . . . .onsdag kl. 19-21Træning . . . . . . . . . . . . . . . . . .fredag kl. 16-18Mosede Boldklub af 1987Klubben råder over 2 seniorhold, 1 oldboyshold, 1 syv-mands seniorhold samt 2 veteranhold.Klubben er tilmeldt SBU, DAI samt en lokal turnering som hedder “Slaget om Køge Bugt”.Klubben er tilhørende på Mosedeskolen. Kontakt evt. næstformand Finn Hansen, Risager 7, 2670Greve, Telefon 43 90 34 05.Sportsklubben Tjur/TejstgårdenVi er en lille fodboldklub, beliggende i Tjurgården, Hundige. Vi har forskellige hold, fordelt påseniorhold, oldboys-hold (over 30 år), veteranhold (over 40 år).Vi er aktive sommer og vinter, så har du lyst til at være med, kan du møde op på Krogårdsskolennæsten hver dag i sommerhalvåret.Vi regner med, at spille badminton på motionsplan i vinterhalvåret.Fortsættes side 2423


Formand: Jimmy Hjarsø, Tjurgården 13, 2670 Greve, telf. 43 90 24 95.De studerendes Boldklub af 1985v/Jesper Porsdal, Fyrrehegnet 47, 2670 Greve.Volleyball, badminton, hockey og fodbold.Tjørnelyparkens idrætsforening, BadmintonklubFormand: Jackie Rejnhold Olsen, Fugleparken 91, 2690 Karlslunde.Tlf. 28917004 & 61262819 i bilen.Spillested:Tjørnelyskolens boldhalKontingent : kr. 50 pr. spiller baner udlejes primært til double.24


RidningGammeltoft RideklubGammeltoftevej 9, 2690 Karlslunde.Formand: Marianne Kjær Chimento, Broparken 15, 2680 Solrød StrandFormål: Rideklubbens formål er at udbrede kendskab til og interesse for ridesport.På Gammeltoftevej 9 er der både rideskoleheste og ponyer, så både voksne og børn kan modtageundervisning i spring/dressur for hold.Foruden rideskoleheste/ponyer er der opstaldet en del privatheste/ponyer.Der er også mulighed for enetimer i spring/dressur ved underviser Karina Maj Hansen.Året rundt bliver der arrangeret ridestævner, festligheder, sommerlejr o.s.v., desuden deltager vi istævner på andre rideskoler.Yderligere oplysninger samt indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden, tlf. 56 14 40 30eller Karina Maj Hansen, tlf. 20 77 71 73.Gammeltoft R. SportsrideklubGammelfoft Ryttergård, Gammeltoftevej 7, 2690 Karlslunde.Formand: Tommy Holdorf, Åsager 22, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 50 07.Kasserer: Marianne Petersen, Kamstrupvej 58 A, 2610 Rødovre.Gammeltoft R. Sportsrideklub er medlem af Dansk Rideforbund. Opstaldning af privatheste.• GTS har eksamineret berider, til spring/dressur.• GTS har stor ridehal.• GTS har udendørs dressurbaner.• GTS har stor springbane.• GTS har handicapridning.• GTS har ridelejr m.m.Vi har stævner året rundt, festligheder og åbent hus. Desuden er vi åbne for ideer.Gammeltoft R. Sportsrideklub er bare en rideklub på toppen.Greve RideklubFormand: Maiken Nielsen, Rosenlyparken 55, 2670 Greve.Aktivitetsadresse: Kringsholmvej 10, 2670 Greve.Greve Rideklubs faciliteter består af rytterstue, udendørs dressurbane på 20 x 60 m samt ridehus20 x 60 mSportsrideklubben Hedeland S.R.H.Medlem af Dansk Rideforbund, Dansk Idrætsforbund, Dansk Handicap Idrætsforbund og GreveIdrætsunion.Formål: At vække interesse for ridesporten ved at lære børn og unge mennesker at omgås, passe ogride heste under betryggende forhold samt at fremme ridesporten ved udover undervisning at arrangerekonkurrencer og rideture i terrænet samt ridelejr i diverse ferier. Vi har undervisning i ridemærke,som en slags »kørekort« til at omgås hesten på forsvarlig vis.Vi har 2 ridehaller og 2 udendørs baner (separat rideskolehal).Fortsættes side 2625


Mødested: Nordgården, Rendebjergvej 9 (indkørsel af Villershøjvej til SRH ved flagstænger),Tune, 4000 Roskilde.Hverdage kl. 8.00-20.00, lørdage kl. 8.00-16.00.Tlf. 46 13 86 96.Priser: Under 25 år kr. 230,00 pr. md. (1 time pr. uge)Over 25 år kr. 320,00 pr. md. (1 time pr. uge).Kontingent til SRH pr. år: Under 25 år kr. 350,00Over 25 år kr. 450,00Passive kr. 350,00Sæsonlængde: Hele året, dog har Rideskolen ferie i juli måned. Hestene tager på ferie.Indmeldelse sker ved henvendelse til: SRH, Nordgården, Rendebjergvej 9, Tune, 4000 Roskilde.Kildebrønde SportsrideklubKlubbens formål er at fremme interessen for ridesport, herunder især unges omgang med hestene,men ridning er for alle, så du kan roligt ringe uanset alder, da vi også har voksenhold.Henvendelse: Freddie Hansen, tlf. 43 90 36 43 eller til Sten Ove Henriksen, tlf. 43 61 11 09.Vibekær RideklubVi har mange års erfaring med undervisning af begyndere og øvede på velskolede heste.Små hold til rimelige priser.Vokseninstruktion: Klubben er åben dagl. for medlemmer kl. 13-21, lørdag og søndag kl. 10-18 påGreve Landevej 138, tlf. 43 61 04 19.Følfod RideklubKarlslunde byVi er en rideklub, der kan tilbyde rideundervisning for nybegyndere såvel som øvede. Vi kan ogsåtilbyde opstaldning af egen hest. Vi er en rideklub, der lægger stor vægt på socialt samvær.Følfods Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund.Henvendelse til: Ilse Rasmussen, Mejerivej 25, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 34 98 ellerse mere på www.folfod.dk.26


SøsportGreve RoklubMedlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano & Kajakforbund.Klubbens formål er at fremme interessen for og dyrkning af rosport, samt i vinterhalvåret at dyrkeforskellige sportslige aktiviteter, som indendørs roning i både roergometer og kajakergometer,svømning og badminton. I sommersæsonen fra medio april til medio oktober, er der motionsroningfra klubhuset i Mosede Havn mandag til torsdag aften fra kl. 18,30. Daglig rofarvand er til StauningsØ og til Brøndby. Weekend og morgenroning efter aftale.Klubben uddanner roere til at deltage i langtursroning (kystroning med overnatninger både i Danmarkog i udlandet) på ferielangture, familieture og ungdomsture under sagkyndige langtursstyrmænd.Klubbens yngste aktive roer er 11, den ældste er 79.Formand: Anette Knoth Søgaard, tlf. 43 90 22 66.Se vor hjemmeside: http/hjem.get2net.dk/greveroklub/Hundige Bådeklub (HBK)Formål: At fremme muligheder for at kunne dyrke søsport ved Hundige Strand samt (ved undervisnings-og øvelsesvirksomhed), at højne den individuelle sikkerhed ved udøvelse af søsport.Klubben har hjemsted på Havneøen »Mågen«, Hundige Havn.HBK’s juniorafdeling (aldersgrænse 8-19 år) driver instruktions-, trænings- og kapsejlads medoptimistjoller og Europajoller og yngling, suppleret med forskellige klub- og kursusvirksomheder ivintermånederne. Klubbens juniorafdeling har manifesteret sig meget stærkt ved at vinde DanskSejlunions initiativpris for 1981.For seniorer byder klubben på muligheder for deltagelse i teoretisk og praktisk undervisning i sejlads,kapsejladser og fællesture samt ikke mindst kammeratligt samvær.Henvendelse: Formand Steen Christensen, Krogårdsvej 116, 2670 Greve eller i HBK’s havn, HundigeHavnevej 2, 2670 Greve, tlf. 43 90 67 69. Giro 6 29 30 69.Medlem af Dansk Sejlunion, Danmarks Motorbåds Union og Idrætsunionen i Greve Kommune.SGS – Sejlklubben Greve StrandSGS har til formål at fremme sejl- og motorbådsport ved Greve Strand. Vi har klubhus i MosedeFiskerihavn, som danner rammen om en aktiv klub både for voksne og børn. Sejlerskolen råder overto IF både og juniorafdelingen over et antal optimistjoller samt en Yngling, som bruges til praktiskundervisning i perioden ca. 1. maj til 1. oktober hvor du har mulighed for at sejle een gang om ugen.Når du har bestået duelighedsprøven kan du fortsætte på udvidet- eller kapsejladshold.SGS afholder ugentlige fællessejladser hvor vægten er lagt på hygge- og kapsejladser for de mere seriøse.Om vinteren er der hyggeligt samvær i klubhuset og der undervises i teoretisk sømandsskab (vindensvirkning, motorlære, knob og stik, meteorologi, kapsejlads) - men navigation skal du tage påaftenskole. Endvidere er der svømmeundervisning i Greve Svømmehal een gang om ugen.Indmeldelse sker ved henvendelse til kasserer Britta Pedersen, tlf. 43 90 62 80.27


Sejlklubben Hundige Strand (SHS)Er en familievenlig og kreativ sejlklub hvor såvel voksne som børn deltager i møder, festlige sammenkomster,traditionsrige fælles sejlture og svømning om vinteren.Formål: At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og private, ved at etablerebådpladser og sejleraktiviteter i forbindelse med benyttelse af Hundige Havn “Mågen”, derudoverat samle sejlerne i en klub, som tilsigter ikke at blive større end det gensidige kendskab og kammeratskabkan opretholdes. Formand: Peter Bannasch, Allevænget 7, 2630 Tåstrup, tlf. 43 99 86 45.Sejlklubben Køge Bugt (SKB)Medlem af DIF, DSU, DMU, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Forening for Rosport og Dansk KanoogKajakforbund.Formand: Leif Jørgensen, Ægirs Kvarter 44, 2670 Greve, tlf. 43 90 48 78.SKB har til formål at samle alle sejlsportsinteresserede i Køge Bugtområdet og at sikre de bedst muligeforhold for SKB’s medlemmer mht. sejleruddannelse, trænings- og turarrangementer, samt konkurrencesejlsport.SKB har afdelinger for alle typer af sejlsport: Optimistjoller, joller, sejlbrædder, motorbåde ogsejlbåde.SKB har nu også fået en sportsdykkerklub, da Greve Sportsdykker Klub er blevet en del af SKB. Der vilfortsat blive undervisning for juniorer og seniorer i alt inden for sportsdykning.Som noget nyt har sejlklubben også fået 2 nye afdelinger, en RO afd. Afdelingen er medlem af Dansk Foreningfor Rosport. Afdelingen tager sig af alt indenfor Rosport. Da afdelingen er ny, må man forvente atalle former for både ikke forefindes endnu - men det kommer. Kano- og kajakafdelingen er noget nyt iSKB, men der er styr på alt indenfor afdelingen, med mange gode instruktører og en del kajakker.SKB’s faciliteter er de bedst tænkelige. Klubben ligger i naturskønne omgivelser i Strandparken ved Hundige.I SKB – Hundige havn »Hejren« kan vi stadig tilbyde nye medlemmer en havneplads stor eller lille,til sejl- eller motorbåd og joller.På gensyn i SKB – en klub der vil noget!Indmeldelse: SKB’s sekretariat, Havnekontoret, HundigeHavn, »Hejren«, 2670 Greve, tlf.43 90 86 18.Kontortid: Dagligt fra 11-13, samt tirsdag kl. 16-18.Greve Sportdykker KlubSkal du på ferie i udlandet eller drømmer du om at opleve verdenenunder vandet sammen med gode kammerater, så er her enenestående chance for at få en grundig uddannelse somsportsdykker i en 20 år gammel klub med erfarne instruktører.Vi uddanner efter CMAS systemet og er en nonprofitklub. Uddannelsen starter i oktober og strækker sigfrem til maj og foregår både i Greve Svømmehal og i åbentvand. Du skal i svømmehallen aflægge forskellige prøver for at komme i åbentvand. For at blive sportsdykker stiller vi krav om at du kan svømme mindst 600 m i svømmehallen og at dukan fremvise en lægeattest, der viser du er egnet til dykning, samt at du er fyldt 16 år.Som uddannet sportsdykker har du mulighed for at deltage i dyk der arrangeres af klubben – der erdyk både i weekends og på hverdage efter arbejdstid. Klubben råder over en stor båd samt trailer.Greve Sportsdykker Klub optager også dykkere, der er uddannet under andre systemer.Vi stiller blot som betingelse, at de bliver konverteret til CMAS. Ønsker du at vide mere om GreveSportsdykker Klub, kan du kontakte formand Carsten Paudal, Folehaven 96, 2500 Valby, tlf. 36 4421 06. E-mail: capau@mail.dk. Se i øvrigt vores hjemmeside: www.GSK-online.dk28


Greve Sportsdykker Klub – UngdomOplev en hel anden verden lige uden for din dør. Lær at snorkeldykke i Greve, når du bor ved vandet.Tag med og se eller fang fisk, krabber m.v. Se på gamle træskibsvrag, tag på sommerlejr m.m.Oplev de mange spændende ting under overfladen. Bliv snorkeldykker i GSK-U.!!! Vi uddannerhvert år 10-20 snorkeldykkere i Greve Svømmehal og fra vores klubhus i Hundige Havn.Krav/Hvordan/Hvor: Du fylder 12 i år. (Forældre og børn kan deltage på samme hold). Kan svømmemin. 200 m, har et godt helbred. Det er alt. Uddannelsen giver et godt grundlag for senere at dykkesportsdykning.Aktiviteter: Tirsdag: Kl. 19.30: Klubaften i klubhuset. Onsdag og fredag: Kl. 19.30-21.00 GreveSvømmehal. Der trænes, spilles UV-Rugby, og svømmes med monofinner. Søndag: Kl. 10-14: Krogårdskolen.Her holdes formen i orden med forskellige former for motion. Ture m.v. som GSK.Greve Sportsdykker Klub Ungdom dykker på nogle af de mange trævrag fra 1872 – stormfloden iKøge Bugt. Disse ligger på 2-4 m dybde. GSK-U har et tæt samarbejde med bl.a. Miljøministeriet,Skov- og Naturstyrelsen, Nationalmuseet. Ønsker du flere oplysninger kontakt venligst: FormandCarsten Paudal, Folehaven 96, 2500 Valby, tlf. 36 44 21 06. E-mail: capau@mail.dk.Greve SportsfiskerforeningAldersgrænse: Fra 10 og opefter.Mødested: Klubhuset ved Rørmosen, Gængebrovej, Mosede.Mødetid: Senior: Tirsdag aften kl. 19.30. Junior: Mandage kl. 19.00.Sæsonlængde: Hele året.Formand: Steve Whipps, Søen 10, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 32 61.29


Børne- ogungdomsorganisationerDet danske spejderkorpsSvend Grate GruppeFormål: De blå spejdere er en upolitisk, ikke-kristen forening, derhar til formål at udvikle børn og unge til selvstændige og ansvarsbevidstemennesker. Gennem møder og friluftsliv får børnene mulighed for at udvikle sig, fremmederes fantasi og skaberevner, færdes i og tage vare på naturen og sidst, men ikke mindst, at fungerei et fællesskab. De traditionelle spejderaktiviteter såsom:Naturkundskab, pionering, morse, knob, hejk og lejrliv, indgår som et vigtigt led i arbejdet.Mødested: Spejderhytten, Godsparken 57, 2670 Greve, tlf. 43 60 02 59.Aldersgrænser: Mikro 6-7 år, Mini 8-9 år, junior 10-11 år, spejder 12-15 år, senior 16-23 årog ledere 18-? år.Kontingent: Kr. 265,- pr. halvår. Sæsonlængde: Følger skoleåret. Har du lyst til at være med, så ringtil formand Inge-Lise Damberg, Dønnergårds Alle 29, 2670 Greve, tlf. 43 61 27 07 eller find os pånettet: www.svendgrate.dkBøgegruppenDet danske spejderkorpsDe blå spejdere i Greve, har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker,der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund ogude i verden. Dette lærer børnene gennem friluftslivet og møder, hvor deres fantasi og skaberevneudvikles og skærpes. Børnene lærer at færdes i naturen og tage vare på den og gennem patruljesystemetlærer de at samarbejde. De aktiviteter som indgår i vores samarbejde er f.eks.: Pioner,morse, lejrliv, naturkendskab, kort og kompas. Mødested: Spejderkælderen, Bøgehegnet 99-103,2670 Greve. Gruppen er inddelt efter følgende vejledende aldersgrænser: Hvalpe 6-8, Ulve 8-11,Mikrotrop 11-12, Trop 12-16, senior 16-23 år. Kontingent: 150 kr. pr. kvartal. Sæsonlængden følgerskoleåret. Har du lyst til at være spejder, så ring til gruppeleder Tina Hansen, tlf. 43 40 45 54 ellerom tirsdagen til spejderkælderen mellem kl. 18.30-21.00 på tlf. 43 40 42 64.FDF – HundigeBørn har ikke kun brug for at lære bestemte færdigheder, som f.eks. at gå efter kort, tænde bål, bindeknob og bygge med rafter. De har også brug for at lege og udvikle deres fantasi og skaberevner, samtikke mindst at blive taget alvorligt. Vi forsøger i FDF Hundige at kombinere alle disse elementermed FDFs formål, hvori forkyndelsen på Folkekirkens grundlag indgår. Mange af vore aktiviteterforegår udendørs, og vi lægger stor vægt på kammerat- og fællesskabet mellem børn og voksne. Vildu høre mere om FDF Hundige så kontakt: Kredsleder Thomas Dalsgaard, Grønlykkeparken 21 D,2670 Greve. Tlf. 43 97 76 97.Kredsens mødested er »Larmeren«, Skoleager 9, 2670 Greve, tlf. 43 60 19 41.Klassernes mødetider kan ses på www.fdf.dk/hundige eller oplyses ved henvendelse til kredslederen.Indmeldelse: Ved at møde op på »Larmeren« til de ugentlige møder som følger skoleåret.30


FDF – KarlslundeFDF – Karlslunde er klar til endnu en sæson som landets største kreds.Når vi mødes: børn, unge og voksne sammen er overskriften oplevelser og fællesskab.Vi tilbyder børn fra 1. klasse og opefter at mødes med kammerater hver uge til en bred vifte af aktiviteter.Udendørs beskæftiger vi os med friluftsliv, laver mad over bål og tager på tur. Indendørsspiller vi f.eks. teater, laver værkstedsaktiviteter, synger og leger. Du kan også tage mærker til FDFskjorten,f.eks. dolkemærket.Med de ældre tager vi bl.a. på kanotur eller klatrer.Hver aldersgruppe ledes af frivillige uddannede ledere.FDF er en kristen børne- og ungdomsorganisation og vi har et tæt samarbejde med kirken i Karlslundeby.Vi har ugentlige møder i kredshuset, tager på weekendture i vores hytte »Syvstjernen« og dragerhvert år på sommerlejr.Kom og mød os i et af kredshusene: Lyren: Karlslunde Mosevej 69 eller Nordstjernen: Møllehaven 1 b.Kontingent: 440 kr. om året. Opkræves pr. halvårIndmeldelse og mødedatoer: Kredsleder Alfred Jensen, Østergårdsvej 7, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 09 52.Hjemmeside: http://www.fdf.dk/karlslunde.FDF – MosedeDet er hos os, det sker! Masser af sjove og spændende oplevelser i et udviklende Fællesskab:F for Friluftsliv året rundt - Æ for Ægte oplevelser, der huskes længe - L for Leg og fantasi - L forLivlige mødeaftener – E for Engagerede og friske ledere – S for Sang og musik – S for Sjov ogballade – K for Kristendom og forkyndelse – A for Aktiv sommerlejr for små og store – B for Børnog unge i alle aldre.Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt:Kredsledelse: Anne Vingaa, Bøgelunden 100, 2635 Ishøj, Tlf. 43 73 38 39.E-mail: vingaae@fdfmosede.dk eller Lisa Terpe Sørensen, Fyrrehegnet 39, 2670 Greve,tlf. 43 40 48 43. E-mail: terpe@fdfmosede.dkFormand: Torben Vendelbo, Nældebjerg Alle 111, 2670 Greve, tlf. 43 90 73 37.E-mail: torben.vendelbo@fdfmosede.dk Hjemmeside: www.fdfmosede.dkKredshus: “Splinten”, Lilleholm 64 v/Mosedeskolen og Ottetallet.De grønne spejdere (KFUM) – Greve GruppeKunne du tænke dig at lege med bævere i bæverdammen? Eller at snige dig sammen med Baloo ogMowgli gennem junglen? Eller hvad med at lave flotte knob og mad over bål sammen med Sortfødderne?Hvis du mere er til primitiv overnatning, rafter og besnøringer og klatre på klatrevæg, såer Niels Juels Trop noget for dig. Greve Gruppe er et kirkeligt arbejde for både piger og drenge.Gennem spejderbevægelsens idé vil vi oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdningog mellemfolkelig forståelse. Dette sker gennem leg og udfordring. Store pioneropgaver,kimsleg, morse, orienteringsløb og tæt kontakt med naturen.Vi har en dejlig hytte »Fellow-Ship« beliggende Ved Rævebakken 64 B.Kunne du tænke dig at være med, besøg da vor hjemmeside: www.suprema.dk eller kontakt gruppelederMichael Dal Cortivo, telefon 43 53 55 01KFUM-spejderne – KarlslundeI KFUM-spejderarbejdet søger man at lade børnene og de unge møde det kristne evangelium, ogFortsættes side 3231


spejdersporten er det arbejdsmiddel, hvor den enkelte i samarbejde med andre får sin fritid anvendtpå en sund og udviklende måde. Spejderlivet er leg med mening og oplevelse med indhold.Bævere, drenge og piger 6-8 år holder møde hver mandag kl. 17.30-18.45.Ulveungerne, drenge og piger 8-10 år holder møde hver onsdag kl. 18.30-20.00.Juniorspejdere, drenge og piger 10-12 år holder møde hver torsdag kl. 18.30-20.00.Spejdere, drenge og piger 12-16 år holder møde hver mandag kl. 19-20.30.Roverne fra 16 og opefter holder møde hver tirsdag kl. 18.30-20.00.Alle møder holdes i vores spejderhus, Vårgyvelvej 1, lige ved Karlslunde station.Har du lyst til at blive KFUM-spejder i Karlslunde, kan du henvende dig til:Gruppeleder Erik Hansen, Kildebakkevej 3, 2690 Karlslunde (46 15 15 55) ellergrupperådsformand Jens Nielsson-Møller, Karlslunde Parkvej 42, 2690 Karlslunde.KFUM-spejderne – TuneKFUM-spejderne i Tune, har drenge og piger som medlemmer.Vi tilhører Sct. Georg division i Roskilde og er gennem denne tilsluttet KFUM-spejdernes landsorganisation.Tune gruppen er opdelt i 6 enheder og aldersgrænsen for optagelse er fra 6-90 år.Vi har egen hytte – Tinggårdslunden 37, Tune, tlf. 46 13 94 02Aktiviteterne består af udendørs og indendørs spejderarbejde, sommerlejre og weekendture, hvorder især lægges vægt på spejderbevægelsens idé og oplæring til selvstændighed.Kontingentet er kr. 210,- halvårligt.Yderligere oplysninger samt indmeldelse kan ske til:Joe Humphrys, Runevej 23, Tune; 4000 Roskilde, tlf. 22 54 66 11.Greve Sogns BørneklubBørneklubben mødes hver lørdag kl. 10.30-12.00 i Johanneskirken. Vi hører fortællinger fra Bibelen,laver sjove ting til at tage med hjem, synger og leger og hygger os med saftevand og kage. Deter for børn fra 4 år og opefter.Sæson: Lørdag 6. september - lørdag 6. december 2003 og lørdag 10. januar - lørdag 24. april 2004Kig indenfor og se, hvad vi laver, eller få mere at vide hos Kirsten Munk, tlf. 43 90 23 86.Hundige kirkeKildebrønde SognKildebrønde Sogns Legestue er stedet hvor børn og forældre kommer sammen tirsdag, onsdag,torsdag og fredag fra kl. 9.30 - 12.00 i Hundige Kirke.Kateket: Tine Gundelach Rannes, tlf. 43 60 02 60, lok. 13. - tinerannes@get2net.dkJuniorklub mødes hver onsdag klokken 18,30 - 20,00 i Hundige Kirke og er for børn fra 10 - 14 år.Kontaktperson: Knud Erik Braüner, tlf. 43 69 01 70.Filmklub Mosaik er åben for enhver, der har lyst til at se film og diskutere dem. Hver anden onsdagkl. 19,00 i Hundige Kirke. Kontaktperson: Anne Bredsdorff, tlf. 43 61 06 01.Hundigekoret er et herre og damekor. Øver i Hundige Kirke hver mandag kl. 19.00 - 21.30.Korleder: Martin Granau, tlf. 38 79 79 37. Formand: Mogens Christiansen, tlf. 46 18 71 13.Bibelstudiekredsen mødes hver onsdag i lige uger kl. 19,30 i Hundige Kirke. Kontaktperson:Knud Erik Braüner, tlf. 43 69 01 70.Hyggeligt samvær mødes den 2. tirsdag i hver måned i Hundige Kirke eller Kildebrønde Gl. skole.Kontaktperson: Knud Erik Braüner, tlf. 43 69 01 70.32Fortsættes side 33


Kildebrønde Sogns Besøgstjeneste: “Tid til at lytte” ledes af sognediakon Hanne Hummelshøj,tlf. 43 60 02 60, lok. 20, som kan kontaktes for at få besøg, eller hvis du vil være besøgsven.Kilden et program for voksne onsdag formiddag. Hobbyaktiviteter, foredrag og udflugter.Henvendelse til sognediakon Hanne Hummelshøj, tlf. 43 60 02 60, lok. 20.Tune Kirkes BørneklubTune Kirkes Børneklub holder møde hver mandag kl. 15-16.30 I Menighedscentret. Tune Center 17,Tune. Målgruppe: Børn mellem 6-9 år i Tune Sogn. Oplysninger om Børneklubben hos sognemedhjælperJesper Lindved Lorentzen, Tune Menighedscenter, tlf. 46 13 98 00.Nazaræerens KirkeJuniorklubbenFormål: At opleve fællesskabet med hinanden, at synge, spille, være kreativ, aktiv og høre historierfra Bibelen. Alder: 8-12 år.Mødested: Nazaræerens Kirke, Solhegnet 2, Mosede, onsdag kl. 18.30. Kontingent: 75 kr. pr. halvår.Henvendelse: Marianne Kølander, tlf. 56 65 30 69.GnufferneGuds Nazaræere Uden Forbehold. De bringer Guds glæde ud på kreativ måde gennem sang og dans.Alder: 6 år og opefter.Mødested: Nazaræerens Kirke, Solhegnet 2, 2670 Greve, hver anden tirsdag kl. 18,30-20.00.Kontakt: Lone Ørsøe, tlf. 46 15 09 20, Chrisser Zimmermann, tlf. 43 60 17 48.Nazaræerens Teen Fællesskab (NTF)NTF er fællesbetegnelsen for ungdomsarbejdet i Nazaræerens Kirke, Solhegnet 2, Mosede.T-træfTeenagere i alderen 13 - 18 år, der mødes mandag kl. 19,00 - 21,00 i kirken.Formål: At være sammen i et kristent fællesskab på tværs af kulturelle skel for at tage ansvarfor hinanden og vores omgangskreds. Desuden arrangerer vi lejre og deltager i tværkirkeligeTeen-events.Kontingent: 20 kr. pr. måned eller 100 kr. pr. halvår.Henvendelse: Tobias Ambs-Thomsen, Stormøllevej 43, 4600 Køge, tlf. 22 77 61 79.UngdomsgruppenUnge fra 17 år og opefter, der mødes og snakker om tro på Gud, støtter hinanden og acceptererhinandens forskelle. Tidspunkt: Søndag kl. 16,00 - 18,00.Henvendelse: David Eliasen, tlf. 43 69 44 16.FodboldMødested: Hedelyskolen – fredag kl. 19.30. Alder: 16 år og fremefter.Henvendelse: Mortan Martinsson, Hedelyparken 120, st.th. 2670 Greve, tlf. 43 90 64 23.Strandkirkens UngdomStrandkirkens Ungdom (SU) er stedet, hvor masser af unge mødes. Hver torsdag året rundt er derungdomsaften fra kl. 19.30-21.30. Du vil nok føle dig bedst tilpas, hvis du er mellem 13-25 år.De mødes enten i grupper eller ved fællessamlinger med forskelligt indhold. Programmet er utraditioneltog har et højt aktivitetsniveau.Fortsættes side 3433


I øvrigt arrangerer SU masser af ture og lejre året igennem. Du er altid velkommen til at kigge forbi,eller ringe til Fritz Jensen, tlf. 43 61 28 35 eller Helge Pahus, tlf. 46 15 11 50 eller Lars Arberg iKarlslunde Strandkirke, tlf. 46 15 01 78.BAKSBørnearbejde i Karlslunde Strandkirke.Spirerne: Legestue for børn og voksne.Mødested: Karlslunde Strandkirke, torsdag 9.30-11.30. Alder: 0-6 år.Suset: Her kan børn i alderen 4-13 år prøve kræfter med drama, teknik, sang, dans, kreative ting ogmeget mere.Mødested: Karlslunde Strandkirke, fredag kl. 16.00-18.00 med opstart i september. Nærmere oplysningerkan fås hos Lisbeth Jensen, Strandkirken, tlf. 46 15 01 78.34


Diverse foreningerBeredskab-Forbundet i Greveer en ubevæbnet, humanitær organisation, hvis opgave er at udbrede kendskabettil Beredskabet i befolkningen. Samtidig er Beredskabs-Forbundet organisationfor de frivillige i Beredskabet. Beredskabs-Forbundet er sammen med Falck ansvarligfor hvervning af frivillige til det kommunale redningsberedskab i GreveKommune.Beredskabs-Forbundet afholder mod et mindre gebyr kurser for befolkningen iførstehjælp inkl. hjertemassage (kompetancegivende bevis udstedes), elementærbrandbekæmpelse samt selvforsvar.Ønsker du at deltage i et kursus bedes du kontakte Beredskabs-Forbundet på e-mail:kursus@beredskab-greve.dk eller vicekredsleder Torben Andersen på tlf. 43 61 10 06 efter kl. 17.Ønsker du at blive frivillig i Greve Beredskabstjeneste bedes du kontakte os på e-mail:tigkoor@beredskab-greve.dk eller ved at ringe til Beredskabet på tlf. 43 95 01 00.Beredskabs-Forbundet i Greve er med i det landsdækkende “Projekt Østbørn”, som hver sommerinviterer børnehjemsbørn fra Østeuropa på et 2 ugers ophold i Danmark. Arbejdet i “Tulipanlejren”i Greve udføres af frivillige, ulønnede hjælpere. Se iøvrigt www.beredskab-greve.dkBørneUnionen i Greve• BørneUnionen er en interesseorganisation i Greve Kommune, der varetager børnenes interesseroverfor forvaltning og politikere.• Børneunionen er en sammenslutning af hovedparten af forældrebestyrelserne (0-6 år) i GreveKommune• BørneUnionen arbejder for bedre kvalitet i børns liv, gennem:Fokus på det enkelte barns behov.Bedre samarbejde mellem forældre og institution.Bedre fysiske og psykiske rammer for børnene i dagligdagen.Mere tid til børn i institutionerne.Erfaringsudveksling mellem de enkelte forældrebestyrelser til gavn for børnene.BørneUnionen kan kontaktes for uddybende kommentarer via e-mail: kontakt@boerneunionen.dkGREVE FodboldAldersgrænse: Drenge og piger, født 1997 eller før.Mødested: Greve Stadion i sommerhalvåret, Grevehallerne og skolehallerne i vintersæsonen.Aktiviteter: Fodbold for alle med den målsætning, at man gennem leg med bolden skal have detsjovt. Fodbold er for alle aldre og begge køn, og der spilles turneringer på alle niveauer. GIF Fodbolder en af landets største klubber og der satses på et godt socialt liv i klubben. Mange festlige arrangementeri årets løb, fodboldmæssigt som socialt.Sæsonlængde: Vinter- og sommersæson. Vinter: (oktober-marts). Sommer: (april-oktober).På samtlige årgange er der hold på flere niveauer. Det betyder, at et nyt medlem kan finde sig tilrette med kammerater på sit niveau. Hovedparten af holdene i klubben er ungdomshold. Til dissehold er altid knyttet mindst en voksen ansvarlig.Desuden stor bredde i såvel senior- som old-boys/veteranhold. Endelig har GIF-fodbold en stordame/pigeafdeling.Indmeldelse: Personlig henvendelse mandage i klubhuset mellem kl. 18-21.Fortsættes side 3635


Medlem af DIF, DBU, SBU samt DGI. Medlem af Idrætsunionen i Greve Kommune.Kontingent: Efter alder fra 700–1.100 kr. årligt. Søskenderabat (50%) for ungdomsmedlemmer.Greve FolkedansereFolkedans, sang, dragter, folkemusik, venskabsby i Linderød i Sverige, deltagelse i stævner m.m. iind- og udlandet samt udenlandsrejser.Hold for: Voksne – enlige som par. Mødested: Hedelyskolen, hver tirsdag aften.Kontingent: 475 kr. (7 måneders undervisning).4-10 spillemænd sørger for musikken og instruktøren sørger for at vi får lært dansene.Undervisning fra september-april. Vi starter den 2. september kl. 20,00. Det giver masser af motion,dans derfor i sommerligt tøj og behagelige sko. De 2 første tirsdage er gratis introduktion.Kontingent kr. 360 for folkepensionister kr. 200.Nyt hold for seniorer starter den 1. september i Strandcentrets Aktivitetssal hver mandag fra14,30-16,30. Henvendelse til Else Nørmølle, tlf. 43 90 18 78 (bedst mellem kl. 17.00-19.00).Danica Folkedans og SpillemændDans til levende musik. Musik til livlig dans.Hygge og godt kammeratskab. God motion i alm. praktisk tøj.Mødested: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, onsdag kl.19.30-22.00. Kontingent: 200 kr. for hele sæsonen. Kom og prøv det.Sæsonen starter den 10. september og slutter i april.Danseleder: Jane Kristensen. Formand: Gert Pedersen, Jerismosevej 190, 2670 Greve, tlf. 43 90 00 66.Greve Square Dance ClubUndervisning I modern Western Square Dance (Amerikansk folkedans) under Danich Associationof American Square Dance Clubs, hvor der undervises og danses efter de internationale anerkendteregler, så medlemmerne er i stand til at danse modern western square dance, uanset hvor Iverden man ønsker at danse. Herudover kan medlemmerne deltage i dansestævner i Danmark;men også i dansestævner der danses i hele verden.Der undervises for tiden 2 hold om mandagen og 2 hold om torsdagen på forskellige niveauer.Dette vil dog løbende blive udvidet, når holdene skal videre til højere niveauer.Medlems- og undervisningskontingent er kr. 350,00 pr. halvår.Underviser er Hans Ahrens Jensen, som er medlem af callers society Denmark, som er den danskesammenslutning af callere i Danmark under den internationale callerforening CALLERLAB.Begyndere starter mandag den 25. august 2003 kl. 19,00 til åbent hus arrangement.Undervisning: Begyndere mandage kl. 18,45 - 20,15 Undervisning: Plus mandage kl. 20,30 -22,00 start 1.9.2003 Torsdage: undervisning M68Formand: Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228, 2670 Greve. Tlf. 43 90 07 09.Square Dance Partners »Sydkysten«Foreningens formål er at udbrede kendskab til square dance og andre beslægtede danse, samt atfremme interessen for kulturaktiviteter, såsom billedkunst, teater, musik og lignende.Endvidere ved foredragsvirksomhed at fremme forståelsen for dansens historie.Som medlemmer optages: Enkeltpersoner, der har interesse for Amerikansk folkedans samt personer,der ønsker at støtte foreningens formål.Formand: Inger Ellekær, Hannevej 4, 2670 Greve.Kildebrønde Line-Dance ClubVi danser Line-dance I Kildebrønde Country In, hvor der er undervisning og hyggeligt samvær hveranden tirsdag. Kontaktpersoner, priser og starttider, kan I se på vorews hjemmeside www.kld.dk36


Danmarks NaturfredningsforeningLokalkomiteen for Tune, Karlslunde, Hundige og Greve vedformand: Jan Kiding, Falkevej 14, 2670 Greve, tlf. 43 60 01 72.Foreningen HerollenInteresserer du dig for samfundsdebat og holder du af naturoplevelser eller besøg på museer ogsamlinger. Så kan det tænkes, at Herollen vil være noget for dig. Vi vil tage små 5 km’s naturturetil aktuelle udstillinger efter medlemmernes valg. Vi vil endvidere prøve at få oprettet et dramahold.Foreningen, der i flere år har været medlem af DGI Storkøbenhavn, vil nu forsøge sig i RoskildeAmt.Er åben for alle voksne aldersklasser, køn og nationalitet, som har et demokratisk sindelag.Formand: OR. Christensen, Hedelunden 39, 2670 Greve, tlf. 43 69 08 95.Foreningen Grøn Guide GreveForeningen arbejder for• At den samlede miljøbelastning fra aktiviteter i Greve Kommune nedbringes.• At skabe debat om en bæredygtig udvikling til gavn for især vore efterkommere.• At tage initiativ til igangsætning af aktiviteter til fremme af en bæredygtig udvikling.Dette sker i samarbejde med borgere, boligselskaber, grundejerforeninger, fritidsorganisationer,virksomheder, kommune og andre mulige samarbejdspartnere.Grøn Guide Anne-Mette Jansen er ansat af foreningen og arbejder for at disse opgaver igangsættes,koordineres og gennemføres. Anne-Mette Jansen kan bedst kontaktes på telefon 2336 6129 ellerpå e-mail:anne-mette@gggreve.dk. Hun har kontor på Krogårdskolen og kan endvidere træffespå biblioteket i Portalen (mandag kl. 16-19).Forrmand for foreningen: Gert Pedersen, Jerismosevej 190, 2670 Greve, tlf. 43 90 00 66, e-mail:Lis-gert@mail.tele.dkNæstformand: Mikael Mårtensson, Lærkehegnet 121, 2670 Greve, tlf. 43 61 29 11.E-mail: mikael.maartensson@get2net.dkÅrligt kontingent for medlemskab af foreningen: 100 kr. pr. husstand.Foreningens hjemmeside: www.gggreve.dkDansk Røde Kors – Solrød/Greve afdelingFormand: Gertrud Petersson, Anne Marie Alle 12, 2690 Karlslunde, tlf. 20 71 16 17.Besøgstjenesten: Britta Lundt, Fiskernes Vej 9, 2670 Greve, tlf. 43 69 01 31.Hvis du ønsker besøg, eller selv vil være besøgsven.Førstehjælpskurser: Brian Davidsen, Tjurgården 123, 2670 Greve, tlf. 43 90 39 50.30 timers udvidet førstehjælp, 12 timers grundkursus/befolkningskurser, 6 timers kursus i livreddendeførstehjælp, 2 timers repetitionskursus og psykisk førstehjælp.Samaritergruppe: Inger Martin Bjørk, Byagerparken 69, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 46 13 78 29.Er du interesseret i førstehjælp, og kunne tænke dig vagter til idrætsstævner, koncerter, folkefestero.l., så har vi aktiviteten og kurserne til dig.Samaritervagter: Poul-Erik Bjørk, Byagerparken 69, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 46 13 78 29.Hvis du rekvirerer os senest 4 uger før koncert, stævne eller andre arrangementer, hvor der kan blivebehov for veluddannede samaritter, kommer vi gerne.Genbrugsbutikker: Vores butikker på Greve Strandvej 154, tlf. 43 90 60 43 og Tune Centret, tlf.46 13 61 43 mangler altid frivillig arbejdskraft.Ungdommens Røde Kors: Er du interesseret i at være med til at starte en afdeling her i kommunen,kontakt da formanden eller URK, Ravnsborggade 2, 4. 2200 København N.37


Multinational KlubForeningens formål er at udbrede kendskab til det danske samfund og at samlede unge omkring kulturelle arrangementer og sportsaktiviteter.Åbningstider: Hver dag fra kl. 17 - 22.Kontingent: 100 kr. pr. kvartal incl. kaffe og te. Kom og prøv det gratis i en uge.Hjemsted: Gersagerparken 167, 2670 GreveFormand: M. Nasser, Gersagerparken 125, 5.tv., 2670 Greve, tlf. 43 69 94 29.Næstformand: Hassan Taha, Gersagerparken 38, 3.th., 2670 Greve, tlf. 43 69 43 25.Greve svømmeskoleLær at svømme på små holdmax. 7 personer12. sæsonTjørnelyskolens SvømmesalEr du voksen og lidt bange for vand - eller har du et handicap af en eller anden art og gerne vil læreat svømme. Så har du her muligheden for at blive fortrolig med det våde element. Det er ikke holdundervisning.Det er individuel undervisning.Vore erfarne og veluddannede instruktører er i vandet, og tager sig af hver enkelt.Undervisningen foregår i Tjørnelyskolens beskyttede og velopvarmede svømmesal hver mandagkl. 8 eller 8,45 eller hver onsdag kl. 9,45 eller 10,30. Sæsonlængde fra medio august til medio juni.Så ring til: Kirsten Selck på tlf. 43 90 23 12.Greve AmatørsceneFormål: At spille amatørteater for derigennem at udvikle interessen for dramatik. Mødested: Mosedeskolen.Tid: Tirsdag kl. 19.30-22.00.Sæsonlængde: September-april. Kontingent: Helårligt 250 kr.Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Formand: Svend Lemke Nielsen, Belsager 95, 2670Greve, tlf. 43 90 98 61, e-mail: svend_lemke@post.tele.dkTeaterforeningen Greve TeaterTeaterforeningen Greve Teater tilbyder professionelle teaterforestillinger i abonnement eller løssalg.Sæson 2002/2003 er vores 35. sæson. Brochure med repertoire omdeles til alle husstande i GreveKommune i maj/juni. For oplysninger ring: 43 90 83 85.Teaterets adresse: Jerismosevej 73, 2670 Greve, tlf. og fax 43 90 83 85.Billetsalg og opførelsessted er i Portalen i Greve.Fromand: Keld Petersen.Greve Video KlubEn klub for videoamatører, der gerne vil have mere ud af deres apparatur. Vi arbejder sammen i smågrupper (hjælp til selvhjælp), arrangerer og deltager i forskellige kurser. Vi mødes hver torsdag kl.19,00 – 22,00, hvor vi ser resultaterne af vores anstrengelser eller planlægger nye opgaver.Klublokaler: Aktivhuset Olsbækken.Fortsættes side 3938


Yderligere oplysninger hos:Formand: Jens Peter Jensen, Vesthegnet 1, 2670 Greve, tlf. 43 61 14 05.Nætsformand: Jørgen Jensen, Elkærparken 89, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 46 13 90 81.Kasserer: Kurt Jacobsen, Sløjen 13, 2670 Greve.Astronomisk forening for Køge Bugt»Foreningen for Greve Kommunes stjerne-tossede borgere«. Vi arrangerer foredrag om astronomi,stjernekikkertaftener, studiekredse, udflugter og meget mere.Foreningen holder sine møder og stjernekikkertaftener i Aktivhuset Olsbækken på Olsbæk Strandvej43, Greve.Kontingent pr. familie pr. år: 100 kr. (2002/2003). programmet tilsendt ved henvendelse til:Formand: Peder Danielsen, Østre Lindeskov 104, 2600 Glostrup, tlf. 43 45 24 22.E-mail: peder_danielsen@hotmail.com eller se det aktuelle program på vores hjemmeside påInternet: http://afkb.dsri.dkGreve FrimærkeklubFormål: At udbrede kendskab til filateli. At afholde dubletcirkulation og auktioner, så medlemmernekan erhverve sig frimærker til en fordelagtig pris.Mødested: Tjørnelyskolen, seniorer (over 18 år) og juniorer 1., 3. og 5. torsdag kl. 19.30 i månederneseptember til april.Kontingent: Seniorer kr. 125,–, juniorer kr. 25,– pr. år.Indmeldelse og yderligere oplysninger:Max Ree, Stensbjerg Huse 66, 2. th., 4600 Køge, tlf. 56 65 47 18.Greve GangsportFormål: At dyrke gangsport og fremme interessen herfor, ved at gennemføre træning ogarrangere og gennemføre gangsportsarrangementer.Førte træningsture torsdag aften kl. 19,00 (ca. 6 og 10 km).Mødested: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, Greve. Ingen aldersgrænse ingen krav tiludstyr.Yderligere oplysninger: Formand Ib Neergaard, Lundemosen 44, 2670 Greve, tlf. 43 90 77 25.Greve JagtforeningKappelevvej 37-39. Lerdueskydning: Trap- og Jagtbanerne er åbne hver lørdag kl. 9 - 16.I april, maj og juni også om tirsdagen kl. 16 - 21. Ferielukning i juli og august.Jagthornblæsning: Henvendelse Henning Petersen, tlf. 46 13 91 28.Jagttegnundervisning: Henvendelse Arme Spindler, tlf. 43 99 11 99.Instruktionsskydning: Henvendelse Mads Mortensen, tlf. 43 69 54 10.Hundearbejde: Henvendelse Mads Mortensen, tlf. 43 69 54 10.Riffelinstruktion: Henvendelse Mads Mortensen, tlf. 43 69 54 10.Nye Medlemmer: Henvendelse i klubhuset. tlf. 43 61 14 15.Udlån af terræn: For jagttegnsundervisning, januar - februar - marts.Henvendelse i øvrigt: Formand Jørgen Jensen, tlf. 36 46 26 58 / 40 74 46 58.39


Greve LandsbylaugGreve Landsbylaug er en frivillig forening, der arbejder for at værne om det lokale landsbymiljøog samtidig udvikle Greve landsby i tråd med den generelle udvikling i samfundet. Det er laugetsopgave at skabe aktiviteter af social karakter for laugets medlemmer, og på den måde bidrage tilsammenholdet og den lokale tilknytning.Lauget har ingen politisk tilknytning og optræder udelukkende i politiske sammenhænge, hvissagerne berører landsbyen eller omgivelserne omkring for eksempel ved lokal- eller regionalplansændringer.Der lægges stor vægt på at bevare en fornuftig dialog med de forskellige interessenter,da grundholdningen er, at man via dialog, samarbejde og åbenhed, skaber det bedsteudgangspunkt for fælles forståelse.Kontaktpersoner: Bjarke Abel, tlf. 43 40 40 50 eller Marianne Ryde, tlf. 43 40 47 33.Greve Motorcykelklub – Greve Knallert KlubGreveLandevej 97, 2670 Greve, tlf. 43 61 22 79.»To hjul og en motor – så kig ned tirsdag og fredag«.Formand: Dennis Gustavsen. Kontaktperson: Michael Hartvigsen, tlf. 46 13 80 50.Hjemmeside: http//grevemc.homepage.dk/E-mail: grevemc@vip.cybercity.dkGreve Othello foreningOthello er et brætspil for 2 personer. Spillet har tidligere været markedsført under navne somNat/dag, Sort/hvid, Op/ned, Klak, Dominance, Reversi m.fl. Trods uhyre enkle spilleregler rummerspillet rige muligheder for logisk tænkning og langsigtet strategi. Spillet er stadig relativt ukendtmed få seriøse udøvere i Danmark, men spilles mange steder verden over. Der afholdes årligt DM,NM, EM og VM i Othello.Et spil varer typisk 30 min. GOF er stiftet i 1984 og er Danmarks ældsteOthelloforening.Formål: At spille og udbrede kendskabet til brætspillet Othello gennemregelmæssige turneringer.Spillested: Karnappen, Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43,2670 Greve.Spilledag: Mandage kl. 19.05-22.00.Kontingent: 60 kr. pr. halvår incl. medlemskab i Dansk Othello Forbund.Foreningens formand: Mikael Mårtensson, Lærkehegnet 121, 2670 Greve, tlf. 43 61 29 11.Næstformand Jens Aagaard-Hansen, Falkevej 12, 2670 Greve, tlf. 43 90 50 71Hjemmeside: www.othello.dk/gof.html – E-mail: info@othello.dkGreve SkakklubFormand: Axel Sørensen, Storebjerg 64, 2670 Greve, tlf. 43 90 39 18.Spillested: Olsbækken.Kontingent: Over 20 år: 600 kr. pr. år.Under 20 år: 300 kr. pr. år.Begyndere: 40 kr. pr. år.Klubaften: Mandage kl. 19.30.Greve SkytteforeningFormål: Skydning 15 m, 25 m, 50 m, 200 m og terrænskydning.Fortsættes side 4140


Aldersgrænse: Gevær fra ca. 8 år, pistol fra ca. 18 år.Skydebaner: 25 m og 50 m: Greve Landevej 134 (april-september).Skydebaner: 15 m: Gersagerskolen (oktober-marts).Evt. henvendelse til: Formand for Greve SkytteforeningJon Luckmann Hansen, Damhaven 9, 2670 Greve, tlf. 43 40 43 39.E-mail: luckmann@get2net.dkGreve TennisklubGIF Tennis og Greve Tennisklub af 2001 er slået sammen.På Greve Idrætscenter, bag Grevehallen har vi aktivitet på 6 røde grusbaner, 3 kunstgræsbaner og1 minibane, samt hal med 2 baner og klubhus.Vi tilbyder tennis for alle uanset alder, motion eller konkurrence.Udendørssæson 1. maj - 1. oktober.Indendørssæson: 1. september - 30. aprilHenvendelse: John Rasmussen, tlf. 43 90 53 85.Tilmelding: Klubhuset, tlf. 43 90 95 44 (tlf. svarer).Banereservation: Tlf. 43 90 75 77 og hjemmeside.E-mail: Webmaster@grevetennisklub.dkInformation: Hjemmeside htt:/wwwgrevetennisklub.dkGreve Strand BridgeklubFormål: At dække behovet og fremme kendskabet til og interessen for turneringsbridge i Greveområdet.Spillested: Langsiden, Grevehallerne.Spilletid: Mandage kl. 18.45 til ca. 23.00.Sæson: September-april incl.Kontingent: Kr. 600,– for hele sæsonen.Henvendelse: Klubbens formand: Bent O. Hansen, Mosede Bygade 30, 2670 Greve, tlf. 43 61 16 52.Hjemmeside: www.bridge.dk/2220Kunstforeningen Køge BugtKunstforeningen Køge Bugt arrangerer udstillinger i Portalens gallerier, koncerter, foredrag, udflugter,filmaftener, diskussioner m.m. samt deltager i den kulturelle debat i Greve og Solrød kommuner.Stiftet i 1969. Tilsluttet »Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger«.Formand: Jørn Madsen, Østre Strandvej 20, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 40 08.Kasserer: Erik Hansen, Yderholmvej 19, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 42 64.Greve Lokalhistorisk ForeningForeningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for Greve kommunes historie,f.eks. ved udgivelse af lokalhistoriske publikationer, foredrag og udstillinger, ekskursioner og udflugter.Aldersgrænse: IngenKontingent pr. år: enkelt medlem 80,- kr. og husstand/institution 120,- kr.Mødested: Skiftende efter nærmere aftale med medlemmerne.Formand: Peder Dorph Broager, Søndergade 4, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 46 13 80 93.Sydkystens Slægthistoriske ForeningFormand: Jørgen Seide Petersen, Gersagerparken 121, 1. tv., 2670 Greve, tlf. 43 69 19 05.Fortsættes side 4241


Foreningens formål er at samle slægtsforsknings-interesserede til sammen at øge kendskabet tilvore forfædre. Foreningen mødes hver mandag kl. 19.00 til ca. 21.00 i lokalerne »Hyggeklubben«,Gersagerparken 22-24 i parterren.5-6 gange om året holdes der et foredrag af en specialist på området.Sct. Georgs Gildet i Greve-SolrødSct.Georgs Gilderne i Danmark optager kvinder og mænd over 18 år, som er nuværende eller tidligeremedlemmer af et af spejderkorpsene eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen.Formål: En videreførelse af spejdertidens etiske grundlag med henblik på kammeratligt og udviklindefællesskab til gavn for den enkelte og for samfundet.Gildemester: Berit Ketels, Åkrogen 24, 2605 Brøndby, tlf. 43 96 53 53.E-mail: berit.ketels@post.cybercity.dkGildekansler: Aase Brix Pedersen, tlf. 43 69 42 45.Gildeskatmester: Jørgen Winther, tlf. 43 90 24 08.Schæferhundeklubben, kreds 30 GreveFormål: At gøre en aktiv indsats for at give gamle og nye schæferhundeejere et godt kendskab tilDanmarks mest populære hund, både som familie- og brugshund. Hvalpe kan begynde træning, nårde er 8 uger. Der er ingen øvre aldersgrænse for hverken hunde, eller hundeførere! Med hundetræningfår både du og din hund øvet jeres samarbejde, til glæde for jer begge og omgivelserne. Indskrivningtil træning sker januar og august, men du er velkommen til en hundesnak når som helst.Indskrivningen samt træningstider bekendtgøres i den lokale presse.Træningsplads: Greve Centervej 48 v/Tværhøjgård.Formand: Per Christiansen, tlf. 46 13 43 37.Sydkystens ModelflyveklubKlubbens formål er at fremme radiostyret modelflyvning, for derigennem at skabe en sund fritidsinteressefor såvel unge som ældre. Der flyves på faste dage hele året rundt når vejret tillader det,derfor primært om sommeren. Endvidere bygges der modelfly en gang ugentligt i vintersæsonen.Formand: Lars Kildholt, Kærager 6, 2670 Greve, tlf. 43 69 66 67.Greve computerklubVi er en samling af ældre og unge, som har computere som interesse. Medlemmerne er selv med tilat forme klubben og dens indhold. Vi beskæftiger os med Windows 95/98, Internet, hjemmesider,spil og diverse programmer som medlemmerne selv medbringer.Der er intet krav til medlemmernes viden om pc’er samt software/hardware, da vi alle kan hjælpepå hver vores måde.Se vores hjemmeside på http://www.gck.mobilixnet.dkFormand: Jens Roelshøj, Bøgehegnet 54, st.th., 2670 Greve.Mødested: Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.Mødetid: Onsdag kl. 19-22.Væveklubben i GreveForeningens formål .....at varetage medlemmernes interesser indenfor vævning og andet kunsthåndværk.Foreningens aktiviteter.....Medlemsaftener med foredrag eller textile aktiviteter med f.eks. brikvævning, broderi, pileflet, æsker,Fortsættes side 4342


filtning, spinding o.lign., væveværkstedsbesøg, udstillingsbesøg, ekskursioner, museumsbesøg m.v.Hvert andet år arrangerer klubben en udstilling, hvor medlemmerne får mulighed for at udstille egnearbejder. Medlemsbladet Vævenyt udkommer seks gange årligt.Flere oplysninger....Formand for klubben: Eli Berg Pedersen, Søndersøvej 43, 3500 Værløse, tlf. 44 48 21 86.E-mail: ebp@post.cybercity.dkKasserer for klubben: Inge Røgild, Hyttevej 12, 2690 Karlslunde, tlf. 46 15 25 07.Netværkskontoret i GreveNetværkskontoret i Greve - er et center for frivilligt socialt arbejde der formidler frivillig hjælp tilandre med behov for kontakt til andre mennesker. Vi kan hjælpe med besøgsven, gåture, ledsageretil forskellige aktiviteter, praktisk hjælp og vi kan tilbyde tryghedsopkald, rådgivning om rettighederog pligter, hjælp ved kontakt til offentlige instanser og information om aktivitetsmuligheder. Vildu vide mere om os eller har du selv lyst til at være hjælper kan du ringe til os eller henvende dig påkontoret: Greve Netværkskontor, Strandcentret, Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve, tlf. 43 60 00 93.Kontoret er åbent for telefonisk og personlig henvendelse mandag til fredag kl. 10 - 12.Aktivitetsforeningen Spurven - for førtidspensionister i Greve Kommune.Vort formål er at skabe aktiviteter og værested for førtidspensionister i Greve Kommune, for dervedat give den enkelte et nyt socialt netværk og styrke selvsikkerheden via samvær med ligestillede.Vi har tilholdssted i Pensionistcentret, Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Der ergode adgangsforhold og Servicebus 854, bus 225 og bus 600S har stoppested næsten lige uden fordøren. Vi mødes hver onsdag mellem kl. 13 og kl. 17.Bare mød op og se hvad der sker, eller ring og hør nærmere. Svend Karlsen, tlf. 46 15 25 98. BirgitteRoelshøj, tlf. 43 40 45 57.Ældre SagenFormål: Aktivering af seniorborgere. Tale deres sag på landsplan og i amt og kommune.Ældre Sagen har sin egen socialhumanitære kontaktperson og sin egen ældrepolitiske arbejdsgruppe.Vi har følgende aktiviteter: Gymnastik, billiard, bridge, whist, træ- og metalsløjd, madlavning,seniordans, petanque, badminton, orkestersammenspil og patchwork.Hver onsdag kl. 15.00 (foredrag, musik og kunstnerisk optræden). Derudover udflugter, skovtureog rejsevirksomhed.Værested og kontor: Gersagerskolen, Gersager Alle 1.Nærmere oplysninger på tlf. 43 97 85 78 om onsdagen fra kl. 14.00-15.00.Greve PensionistforeningForeningens formål er at samle alle folke-invalide- og enke pensionister, uanset politiske, religiøseog sociale standpunkter til gensidig støtte og opmuntring og varetagelse af medlemmernesinteresser. Vi mødes hver torsdag til fælles samvær fra kl. 13,00 – 15,30.Alle lige uger er der banko-spil. Alle ulige uger har vi hyggedag hvor vi indimellem kan arrangerefællesspisning med underholdning o.l., ligeledes har vi 2 skovture pr. år ud i det blå. Hvis medlemmernehar nogle gode ideer, er vi i vores bestyrelse også lydhør for dette.Vi har tilholdssted i Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve ved Greve Borgerhus og der erservicebus 854, linie 225 samt linie 600 busstop næsten udenfor døren.Nærmere oplysninger gives ved henvendelse til formanden: Kiss Abilfeldt-Miltø, tlf. 24 20 26 77.43


Greve pensionist - SvømmereVi svømmer mandag kl. 9.45 - 11.25 og fredag 8.00 - 11.25 samt 13.00 - 15.00 i TJØRNELY-SKOLENS SVØMMEBAD.Selvhjulpne personer der er fyldt 60 år og bosiddende i Greve Kommune, kan optages i det omfangpladsforholdene i svømmesalen tillader.Tilmelding: Sekretær Sonja Olsen, tlf. 43 90 24 44 og Formand Lissi Thomsen, tlf 43 90 23 24.Mandagsklub, TuneTune Menighedscenter indbyder alle ældre borgere til hyggeeftermiddage. Vi mødes hver mandagfra kl. 14-16 over en kop kaffe i Menighedscentret i Tune. Vi hygger, snakker og ind imellemarbejdes med lidt håndarbejde. Vi tager på udflugter til museer og andre steder, der er interesse forat besøge. Alle er velkomne. Nærmere oplysninger på kontoret, tlf. 46 13 98 00.44


Musik og korGreve Kommunale MusikskoleMusikskolen tilbyder undervisning til alle i alderen 0-24 år.Musikskolens program udleveres i maj til alle skoleelever ogdaginstitutioner i kommunen og kan endvidere fås på gymnasiet,ungdomsskolen og bibliotekerne.Oplysninger kan i øvrigt fås ved henvendelse til:Greve Musikskole v/Jens Vagn Petersen,Kastanievej 54,4632 BjæverskovTlf. 56 65 44 15Greve MusikskoleModerne undervisning inden for alle instrumenter og sammenspil.Undervisningen starter i uge 36. Information og tilmelding ved henvendelse tilGreve Musikskole v/Jens Vagn Petersen, Kastanievej 54, 4632 Bjæverskov, tlf. 56 65 44 15.www.grevemusikskole.dkGreve PigegardeGreve Pigegardes formål er at dyrke og værdsætte musik, samt gennem musikundervisning at givegarderne mulighed for at deltage i arrangementer og konkurrencer i ind- og udland.Det sociale liv i garden prioriteres højt.Aldersgrænse ved indmeldelse: 10-12 år.Udmeldelse sker i det 22. år.Kontingent: kr. 450,– pr. kvartal.Sæsonlængde: Primo august–primo juli.Indmeldelse: Optagelsesprøve afholdes én gang årligt i august måned. Dato og sted bekendtgøres iden lokale presse.Greve Pigegarde, Lilleholm 58, 2670 Greve, tlf. 43 90 29 36, fax 43 90 29 76.Træffetid: Mandag kl. 17.30-19.30.MosedekoretMosedekoret er Mosede Kirkes voksenkor. Det er et firstemmigt kor (sopran, alt, tenor, bas), somto/tre gange om året synger til arrangementer i Mosede Kirke og andre steder. Repertoiret er hovedsageligtældre og nyere kirkemusik, danske sange og spirituals. Koret øver i sæsonen normalthver onsdag kl. 18 - 20 i kirkens mødelokale.Mosedekoret er organiseret som en forening med bestyrelse og kontingent. Korleder og dirigent erMosede Kirkes organist Bendt Fabricius.Optagelse i Mosedekoret sker efter ansøgning hos formanden og foresyngning for korlederen. Optagelsefinder sted i december/januar og august/september med henblik på den efterfølgende sæson.Henvendelse om optagelse bedes rettet til formanden Jørn Henriksen, Mosede Bygade 2, 2670Greve, tlf. 43 61 01 20.Fortsættes side 4645


Mosede Kirkes organist Bendt Fabricius.Optagelse i Mosedekoret sker efter ansøgning hos formanden og foresyngning for korlederen. Optagelsefinder sted i december/januar og august/september med henblik på den efterfølgende sæson.Henvendelse om optagelse bedes rettet til formanden Jørn Henriksen, Mosede Bygade 2, 2670Greve, tlf. 43 61 01 20.Gospelkoret GraceFor alle fra 16 år, der kan synge og som kan lide rytmisk musik (gospel).Korets repertoire er den samme gospel, som man kender fra de sorte kirker i USA. Koret ledes afPeter Steinvig, der har mange års erfaring med gospel.Mødested: Karlslunde Strandkirke, onsdage kl. 19,30 - 22,00. Sæsonstart primo september.Årligt kontingent er 300 kr.Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse hos Anni Kyrin, tlf. 46 15 22 44 eller Peter Steinvig,tlf. 46 15 20 55.Kildebrønde Sogns BørnekorEr dit barn glad for at synge? Så kan det være spændende at synge i kor. Børnekoret mødes hveronsdag eftermiddag i Hundige Kirkes korlokaler. Her får drenge og piger i alderen 8 til 12 årmulighed for at dyrke sangen sammen med andre, udvikle stemme og musikalitet og samtidigstifte bekendtskab med god kormusik af forskellig slags. Koret ledes af komponisten, organist ogstatspr. musikpædagog Henrik Colding-Jørgensen (se under: Kildebrønde Sogns Pigekor).Kildebrønde Sogns PigekorKoret er for piger i alderen 12 – 19 år. Herhjemme optræder vi fast ved alle konfirmationer,højtider og andre festlige lejligheder i Kildebrønde og Hundige Kirker, og på almindeligesøndage medvirker koret eller en del af sangerne ved gudstjenester i de to kirker.Inspiration udefra henter vi til gengæld ved at deltage i korstævner, kurser og festivals i ind- ogudland, eller vi arrangerer en korweekend for os selv eller et udvekslingsprojekt med et andet kor.Kildebrønde Sogns Pigekor er oprettet 1970. Vi arbejder på et højt niveau med et stort repertoireaf klassiske og rytmiske korsatser og med intensiv træning af stemme og musikalitet. Vi læggervægt på et godt fællesskab og en god stemning i koret. Der holdes korprøve i Hundige Kirkes korprøvesalhver torsdag eftermiddag og med mellemrum også på andre tidspunkter.Kormedlemmerne får et mindre honorar for den tjenstlige virksomhed. Indmeldelse sker ved optagelsesprøve.Henvendelse til korets leder: komponist, organist og statsprøvet musikpædagog HenrikColding-Jørgensen, tlf. privat 32 69 32 85 eller i Hundige Kirke tlf. 43 60 02 60, lokal 12 eller 14.Mailto: kildebr.sogns.pigekor@mail.dkAdressen er lukket men e-mail: mail@pigekor.dk. Se mere på korets hjemmeside:www.pigekor.dk eller på www.hundigekirke.dk46


Fritids- og UngdomsklubberFritids- og Ungdoms-klubber er stedet hvor unge mødes til hyggeligt samvær.I Hundige-området:Greve Fritids Center(Birkely)Birkelyparken 12670 GreveTlf.: 43 60 13 44Greve Fritids Center(Tjurgården)Tjurgården 215 A2670 GreveTlf.: 43 90 91 47Fritids- og Ungdomsklubben Hundige KlubGodsvej 1012670 GreveTlf.: 43 90 66 80I Greve/Mosede-området: Fritids- og Ungdomsklubben BrogårdenBlågårdsvej 1042670 GreveTlf.: 43 61 25 86Fritids- og Ungdomsklubben Mosede KlubLilleholm 602670 GreveTlf.: 43 60 04 50I Karlslunde-området:I Tune-området:Fritids- og Ungdomsklubben OasenSkelbakken 42690 KarlslundeTlf.: 46 15 31 74Tune ungdomscenter (Atlantic)Nørregade 7Tune4000 RoskildeTelf.: 46 13 86 19Tune ungdomscenter (Lundegården)Lundegårdshegnet 13Tune, 4000 RoskildeTlf.: 46 13 83 7847


Greve UngdomsskoleUngdomsskolen er en frivillig skole, som tilbyder undervisning og fritidsaktiviteter til unge mellem14 og 18 år. Til en del af aktiviteterne kan man dog allerede melde sig, når man starter i 7. klasse.Ungdomsskolens brochure udsendes i august med program for det kommende skoleår. Desuden udsendesløbende tilbud om korte kurser, der afvikles i weekend eller koncentreret på få uger.Brochuren indeholder oplysninger om hvilke fag, hvilke dage og på hvilke skoler, der undervises.Der kræves mindst 12 elever, for at et hold kan oprettes. I brochuren er der programsat mange fag,men der er også den mulighed, at en gruppe – mindst 12 – kan henvende sig direkte til ungdomsskolenskontor med ønske om at få et bestemt fag oprettet.Så vidt det er praktisk muligt, og faget er opført på ungdomsskolens virksomhedsplan, vil ønsketblive imødekommet.Der tilbydes desuden prøveforberedende undervisning, og der kan oprettes specialundervisning idansk, sprog og matematik på små hold.Alle elever, der gennemfører undervisningen med god mødeprocent kan – hvis det ønskes – fåbevis på deltagelse i kursus.For elever i 6.-7. klasse tilbydes en række aktiviteter i Junior-Ungdomsskolen.Al undervisning er gratis, men der må i nogle fag påregnes betaling for materialer.Knallertbevis – som er lovpligtigt for unge mellem 16-18 år – kan kun fås ved deltagelse i et 24timers kursus i ungdomsskolen. Da der er stor søgning tilrådes tilmeldelse senest et halvt år før 16års fødselsdagen, ellers kan man ikke påregne at få plads på et hold i rette tid.Tilmeldelse til Ungdomsskolens aktiviteter kan bl.a. ske ved at udfylde og indsende indmeldelseskortet,som følger med brochuren.Oplysninger kan i øvrigt fås ved henvendelse til: Greve Ungdomsskole, Ungdoms Centret,Gersager Alle 1, 2670 Greve, tlf. 43 97 85 30. E-mail: usk@greve.dkTræffetid: mandag-onsdag kl. 8.30-15.30, torsdag kl. 8.30-18.00, fredag kl. 8.30-14.00.VUC Roskilde Amt, Greveafdelingen(Voksenuddannelsescenter og Pædagogisk grunduddannelse)Tilbyder undervisning for voksne FVU, forberende voksenundervisning, AVU, almen voksenuddannelseog Højere Forberedelseseksamen (HF). Alle fag kan tages som enkeltfag med prøve, bådedag og aften. Undervisningen begynder i august.Brochure med alle oplysninger husstandsomdeles i maj/juni. Pædagogisk grunduddannelse liggerpå VUC i Greve. Optagelse sker via VUC. Yderligere oplysninger ved henvendelse til kursets kontor:Rådhusholmen 12A, 2670 Greve, tlf. 43 97 21 00, mandag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl.8.00-12.00. Studievejledning tlf. 43 90 61 79 mandag-fredag kl. 10-12. Mandag-torsdag kl. 18-20.Greve SprogcenterTilbyder voksne indvandrere undervisning i dansk sprog, kultur og samfund bl.a. ved brug af EDB.Bente Meinhardt, Frydenhøj Alle 73, 2670 Greve, tlf. 43 97 87 00, fax 43 97 87 06.www.grevesprogcenter.dk48


Oplysningsforbund m.v. – aftenskolerDe fleste oplysningsforbund i Greve udsender hvert år program for undervisningstilbudene.Indmeldelse sker som angivet i programmerne eller ved henvendelse til aftenskolelederne:AOF – Arbejdernes Oplysnings ForbundLone Rytter Holm, Gersagerparken 2-4, 2670 Greve, tlf. 43 69 10 75, fax 43 69 10 76.E-mail: aofgreve@aof-danmark.dkHjemmeside: www.aof-greve.dkFOF – Folkeligt Oplysnings ForbundJette Rye, Håndværkerbyen 43, 2670 Greve, tlf. 43 90 63 33. Fax 43 90 63 48E-mail: info@fofkoegebugt.dkKreaktivskolen, Greve – LOFDaghøjskolen i Greve, Skoleholmen 19, 2670 Greve,tlf. 56 14 76 30. Fax 56 14 27 21.E-mail: kreaktiv@kreaktivskolen.dkVæveskolen i GreveVæveskolens kursusprogram omdeles ikke tilalle husstande i Greve Kommune. Programmetkan afhentes på bibliotekerne og tilsendes gerneefter henvendelse til: Jytte Bertelsen,Håndværkervænget 12, 2670 Greve,tlf. 43 90 38 83 eller e-mail: vaereskolen@hotmail.comVæveskolens kursustilbud kan ses på www.vaeveskolen.dk49


Politiske partierABCDSocialdemokratietOle IversenLøngården 222670 GreveTlf. 43 90 45 92PartikontorGersagerparken 38 – 402670 GreveDanmarks SocialdemokratiskeUngdom i GreveBøgehegnet 832670 GreveFormand:Kim VeggerbyTlf. 40 57 09 19Det Radikale VenstreJytte SchouAnnasvej 542690 KarlslundeTlf. 46 15 11 86E-mail: jytteschou@post11.tele.dkDet konservative FolkepartiWilly Øien,Lundemosen 282670 GreveTlf. 43 90 64 55, e-mail:willy.rosenlund@get2net.dkCentrumdemokraterneHenning E. AlsHolmeås 352670 GreveTlf. 43 90 30 40FJOVSocialistisk FolkepartiFormandJohnny Hougaard SørensenRosenlyparken 402670 GreveTlf. 43 60 03 50www.johnnyhs@wanadoo.dkFrie Demokrater GreveFormandKnud BloksgaardTjørnelyparken 1102670 GreveTlf. 43 69 22 80Dansk FolkepartiBo JohansenRytterbakken 332670 GreveTlf. 43 90 85 27Venstre, DanmarksLiberale PartiDoris StenverKildebrønde Landevej 482670 GreveTlf. 43 41 14 14E-mail: greve@venstre.orgVenstres Ungdom iGreve/SolrødMette NoerPræstevænget 332690 KarlslundeE-Mail mette_noer@yahooeller på foreningens hjemmesidewww.vugs.dkEDanmarks RetsforbundKøge-KredsenFormand: Ulf KobbernagelLerås 492670 GreveTlf. 43 90 67 49E-mail: ukcui@get2net.dkZFremskridtspartiet i GreveFormand:Birte PrakovNiels Juelsvej 52670 GreveTlf. 43 90 47 1350


3.200.000 ltr. 27 gradervarmt, krystalklart vandStort lækkert 33 gradervarmt babybassinVipper og tårne forudspringMasser af vandlegetøjNyt motionscenterDesign og produktion: Formegon ApS · Tryk: Lassen Offset A/S. Oplag 21.000JØRGEN BACHS PLADS 1 - 2670 GREVETLF. 43 97 95 27Hverdage: 6.30-20.30 Lørdag-søndag: 8.00-15.00E-mail: gsh@greve.dkHjemmeside: www.gsh.dk

More magazines by this user
Similar magazines