Det er ganske vist - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Det er ganske vist - Sct. Georgs Gilderne

Sct. GeorgNUMMERMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARK• Det er ganske vist ...• Landsgildeting 2005• Fellowship arrangementerOktober200572. ÅRGANG5


LANDSGILDELEDELSENLandsgildemester Hanne BorgstrømRuskær 15, st. tv., 2610 RødovreTlf.: 36 75 94 85E-mail: lgm@sct-georg.dkLandsgildekansler Bente ChristensenBorgmestervænget 3, 3600 FrederikssundTlf.: 47 31 41 21E-mail: lgk@sct-georg.dkLandsgildeskatmester Karsten BarfoedElme Alle 3, V. Nebel, 6040 EgtvedTlf.: 75 55 42 41E-mail: lgs@sct-georg.dkInternational sekretær Søren SilvingStutmestervej 21 C, 3400 HillerødTlf.: 48 24 23 32E-mail: lgis@sct-georg.dkUddannelsessekretær Leif StillingSlugten 8, Hald Ege, 8800 ViborgTlf.: 86 63 87 29E-mail: lgus@sct-georg.dkPR-sekretær Henning RoseVejenvej 37, Askov, 6600 VejenTlf.: 75 36 39 80E-mail: lgpr@sct-georg.dkØvrige landsgildeadresser på side 22-23Redaktør af Sct. GeorgIngrid DanstrupRosenvænget 34, 6541 BevtoftTlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13E-mail: redaktionen@sct-georg.dkBladet udsendes 6 gange årligt:10/2, 10/4, 10/6,10/8, 10/10 og 10/12.Deadline: Den 15. i måneden forudSCT. GEORGS GILDERNES KONTORMikkel Bryggers Gade 1, 1460 København KTelefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51Telefax: 33 32 29 91Internet: www.sct-georg.dkE-mail: kontoret@sct-georg.dkKontortid: man.-tors. 10-14Kontorleder: Kirsten ChristensenRedaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripterArrangementerpå landsplan11.-13. oktober 2005Hverdagshøjskole på Skjern ÅSpejdercenter.17.-21. oktober 2005BB-træf 2005 på Rodbjerggaard.13.-14. januar 2006Distriktsforum 20068. april 2006Købenlandstræf i KøbenhavnInternationalearrangementer14.-21. januar 2006Det 38. Europæiske GildeForum i Grossarl, Østrig21.-25. juni 2006Nordisk Træf i Bodø2007Spejderbevægelsens 100 årsjubilæumLæs om …Oplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-92802What’s on................................ 4Rodbjerggaard........................ 7Kursusudvalget...................... 7Gilderne og de andre............ 8Landsgildeting 2005.............. 10Fra gildebror til gildebror..... 14Debat....................................... 17Opslagstavlen ........................ 18Forsiden:H.C.Andersen og andre formidable skuespillerepå Odense Rådhus. Foto: Ole Rafn


What’s on ..... internationaltGrossarlerlaugetAf Kiss Messmann, Laugsmester, Grossarlerlauget i DanmarkDen 14. til den 21. januar 2006 finder detårlige Europæiske Gilde Forum sted i Grossarli Østrig, hvor gildebrødre, evt. med ledsagere,fra Europa samles for 38. gang.Temaet i 2006 er Veje til Fred og med demange venskaber, der gennem årene er knytteti den lille bjerglandsby og de nye, der hvertår kommer til, er det et glimrende eksempelpå, at gildebe vægelsen yder sin del til at findeVeje til Fred.Igen har arrangørerne tilrettelagt et interessantprogram der spænder vidt - fra foredrag,sang og musik, show og bal til både inden- ogudendørs sportsak tiviteter samt vandreture tilbondegår dene i omegnen, hvor lokale retterog drikkevarer er billigt til salg til vandrerne.Igen i år vil Grossarlerlauget arrangere fællesbustransport til og fra Grossarl, men mereherom senere.Laugsmedlemmernes efterårstræf og ordinærelaugsting vil finde sted på Spejderbakkeni Vejle i weekend’en den 12.-13. november2005 med deltagelse fra arrangementskomiteenfra Grossarl – samt Helmut Hauer.Invitationer og dagsorden vil blive fremsendtdirekte til laugets medlemmer.Program, tilmeldingsblanket og yderligereoplysning om arrange menterne kan fås vedhenvendelse tilKiss Messmann på 96 23 52 52, ellermessmann@stofanet.dk.Farvel og TakAf Ingelise Vistisen, Nordvestjysk Distrikt ogKiss Messmann, Aalborg DistriktKære Rigmor,Netop hjemkommet fra landsgilde tinget iOdense vil et par af distrikternes internationalesekre tærer sige dig tak.I de 6 år du har været Sct. Georgs Gildernei Danmarks Internationale Sekretær, har du,4med din entusi asme, din høje klare stemmeog dit altid gode humør, været os alle en kildetil inspiration, når vi har været til de forskelligeinternationale stævner og træf - og takfor det!Vi ønsker dig god vind og stor succes i ditnye job i ISGF.Med de hjerteligste internationale hilsenerfra to af Danmarks nok længst siddendeDIS’er.


Good-TurnsAf Niels Rosenbom, FortungildetThe European Scout Foundation (ESF) skullevære velkendt af de fleste gildemedlemmer.På landsgildetinget i 2003 fik Jørgen GuldborgRasmussen velfortjent hædersprisen forsit arbejde for ESF - og ved samme lejligheddonerede Jørgen et medlemskab for landsgildet.Siden har gilder og distrikter også tegnetmedlemskaber af denne fond, som støtterspejderarbejdet i de nye europæiske spejderlande(i den gamle ’Østblok’).Vidste du også, at ESF har oprettet en projektdatabase?I denne database er optagetmange gode projekter, hvor spejderne i bl.a.de baltiske lande beskriver mange forskelligartedeprojekter med det formål at udviklespejderbevægelsen i deres land/egn/by. Derer ganske nøje anført mål for hver enkelt projektsamt oplysning om, hvad de ansøgtepenge skal bruges til (f.eks. anskaffelse aftelte, kanoer, afholdelse af seminarer, engelskundervisningmed henblik på. twinningog meget mere).Projekterne er typisk i størrelsesordenen1500-3000 Euro. Altså beløb, som ikke skullevære uoverkommelige for et gilde eller etdistrikt. Donationer til et ESF projekt vil væreen good turn som virkelig passer ind i gilderneshelt grundlæggende formål.Databasen kan findes på www.scout.europe,men der er også et link på landsgildets hjemmeside.Vil du vide mere, så kan du kontakte BjørnSkjelsager, skjelsager@attglobat.net (jeg formidlerogså gerne kontakten til ESF).Niels Rosenbom, niro@mail.tele.dk, 49 25 36 03Nordisk Baltisk Treff 2006Af Rigmor LauridsenSct. Georgs Gildet i Bodø inviterer til træf ihavørnens rige i dagene 21. – 25. juni 2006.Programmet byder på naturoplevelser, somkun kan opleves i ’landet nord for polarkredsen’,idet• Bodø er kendt for rige forekomster afhavørne,• Deltagerne kan opleve det historiskehandelssted Kjerringøy,• Der vil være causeri og billedshow omSamernes verden,• Der vil blive besøg på Norsk Luftfartsmuseum.• Der vil blive mulighed for at se Saltstraumen,verdens stærkeste malstrøm- naturkræfter i frit spil,• Der vil blive fejring af Sct. Hanssammen med lokalbefolkningen ogmidnatssolen.Brochure samt tilmeldingsseddel kan fåsved henvendelse til landsgildekontoret ellervia hjemmesiden www.sct-georg.dk5


Fellowship Day 2005Rigtig mange distrikter markerer hvert ården internationale gildebevægelses fødselsdagden 25. oktober. Herunder er en oversigtover nogle af de arrangementer, der udgørmarkeringen i 2005. Du er velkommen til atdeltage.Lørdag den 22. oktober kl. 17.30Trøjborg, Trøjborgvej 21, Visby, Bredebro.I anledning af Tønder Gildets 70 års fødselsdagog Fellowship Day arrangeres enfestlig eftergildehal med ’Madame Blue’s JazzBand’.Tilmelding til GM Cornelius Michelsen,tlf. 74 72 38 88.Mandag den 24. oktober kl. 19.30Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Frederiksværk.Temaet er Litauen. Projektleder MarianneSkovgaard Nielsen, ’Støtte til spejderarbejdeti Øst- og Centraleuropa’ vil fortælle om projektet,som dansk erhvervsliv, spejdere og Sct.Georgs Gilderne samarbejder om.Tilmelding til DIS Birgitte Friis-Mikkelsen, e-mail: bibi.friis@os.dkJim Jam 1957Af Niels Rosenbom, FortungildetDeltog du i Jubilee Jamboree Indaba Mooti 1957? Så får du nu chancen for at deltage ien 3 dages Jim Jam Reunion i forbindelsemed 100 års jamboreen, august 2007.Et team af tre engelske veteraner har sat sigi spidsen for projektet. De kan kontaktes påe-mail jim.jam57@scout.org.uk, eller du kanskrive til Jim Jam 1957, The Scout Association,Gilwell Park, Chingford, E4 7QW, UK.Der kan også findes mere information påwww.scouts.org.ukTirsdag den 25. oktober kl. 18.30Sct. Anna Gades Skoles aula, Sct. Anna Gade38-40, Århus.Causeri ved Niels Rosenbom: Quo vadis? Ergildebevægelsen en bevægelse eller en organisation?Tilmelding til DIS Anne Marie Hansen,tlf. 86 98 34 76 eller DIS Birgitte Kjærskou,tlf. 86 53 13 16Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00vandrerhjemmet i Holbæk.Poul-Michael laCour vil fortælle om oplevelserfra sit ophold i Litauen.Tilmelding til Anne Vestergaard,tlf. 59 44 23 45Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00’Lindegård’, P. Lundsvej i Bondebyen iLyngby.Medlem af ISGF’s verdenskomite RigmorLauridsen vil fortælle om sine internationalegildeerfaringer og oplevelser.Tilmelding til Lonny Witt tlf. 44 65 42 45Onsdag den 26. oktober kl.19.30Landbogården, Aalborgvej 94, Hjørring.I eftergildehallen vil journalist Indius Pedersenfra Care holde et lysbilledforedrag fraprins Joachims rejse i Niger.Tilmelding til DIS Annie Elgaard,tlf. 98 90 90 22.Torsdag den 27. oktober kl. 19.00Munkebjerg Kirkes menighedssal, Østerbæksvej87, Odense.Jette Meyer, Horsens vil fortælle om og viselysbilleder fra sine besøg i SOS-børnebyernei Botswana.Tilmelding til DIS Kæthe Jørgensen,tlf. 66 15 82 18.Fredag den 28. oktober kl. 18.45restauranten på Aalborg Væddeløbsbane påSkydebanevej.Udvidet 5. minutters Sct. Georg ved DUSRobert Madsen. Tilmelding til DIS KissMessmann, tlf. 96 23 52 526


8Gilderne og de andreHjælp Afrikas flygtningeSøndag den 13. november arrangerer Dansk Flygtningehjælp landsindsamling til fordel forflygtninge i verdens brændpunkter. Årets indsamling har fokus på Sudans Darfur-provins,hvor 3,2 millioner lige nu er afhængige af fødevarehjælp – et tal, der stiger med 200.000– 250.000 pr. måned.’De lokale har mistet alt – deres hjem, levebrød, deres identitet. Dansk Flygtningehjælp harbrug for flere midler til at hjælpe flygtningene i Darfur, så de kan vende hjem og få deres tilværelseog identitet tilbage - det er ikke gjort ved at redde livet i første omgang, man skal ogsåredde muligheden for at leve det,’ siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.Sct. Georgs Gildernesstore hjælpSidste år samlede Dansk Flygtningehjælp 12,5mio. kr. ind. Det gode resultat skyldtes ikkemindst, at flere hundrede gildebrødre entenselv var ude med indsamlingsbøssen ellergjorde et stort frivilligt arbejde for at få indsamlingentil at lykkes.Gildemester for 2. Næstved Gilde, LissiFønss er én af dem, der har været koordinatorfor landsindsamlingen. Hun støtter op omgrundideen med at hjælpe flygtninge i nærområdet,dér hvor der er mest brug forhjælp.’I Sct. Georg Gilderne har vi også fokus på det humanitære. Vi er rigtig gode til at hjælpehinanden med at hjælpe andre. Jeg er selv koordinator og bruger meget tid på det. Men detkunne jo aldrig lade sig gøre uden den hjælp, jeg får af mine gildebrødre. Sidste år var deromkring 30 der hjalp, hver på sin måde. De, der ikke kunne gå selv, hjalp med udlevering afindsamlingsbøsser eller maden, som vi finder via sponsorater,’ fortæller Lissi Fønss.Dansk Flygtningehjælp vil gerne sige tak til de mange trofaste, der stiller op og støtter dengode sag. Igen i år håber vi, at rigtig mange gildebrødre vil være med til at hjælpe verdens flygtninge– enten ved at samle ind eller ved at hjælpe med at organisere indsamlingen i deres kommune.Meld dig som indsamlerAntallet af indsamlere er afgørende for,at landsindsamlingen bliver en succesMeld dig som indsamler på telefon 88 16 16 88 eller på www.flygtning.dkDu kan også sende en SMS med teksten INDSAMLER til 1299, så ringer vi til dig.Har du spørgsmål til indsamlingen, så kontakt Dansk Flygtningehjælp på tlf. 33 73 51 70.God indsamling!


NYHED NYHED NYHEDFra 12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg har fået fremstillet1. årgang af et julemærkeark med motiveraf den kendte kunstner Esben HanefeldtKristensen.Julemærkerne er nummererede, og gildethar den glæde, at Hendes Majestæt DronningMargrethe har givet tilsagn om at modtage 1.ark nu og ved fremtidige udgivelser.Julemærkearkene kan blive et oplagt samlerobjekt,men er naturligvis også fremstillettil dekorering af julehilsner.Overskudet skal bl.a. bruges til Guatemalaprojektet.Mærkerne udkommer i begrænset oplag, ogprisen er pr. ark kr. 25,00 + forsendelse.Bestilles på tlf. 98 19 34 34 ved gildeskatmesterAnna-Marie Pedersen, Kløvervej 42,9400 Nørresundby.TsunamiAf Rigmor LauridsenTsunami-ofre på Sri Lanka får nu hjælp fradanske gildebrødre.Umiddelbart efter den frygtelige Tsunamikatastrofeblev der etableret en konto, hvordanske gilder og gildebrødre kunne indsættebeløb til støtte for ofrene. Der kom godt140.000 kr. ind på kontoen.Halvdelen af dem blev sendt til SOS Børnebyerne,som vil anvende dem i deres viderearbejde. Den anden halvdel er sendt tilWAGGGS (World Association of GirlGuides and Girl Scouts = pigespejdernesverdensorganisation), som har en fond tilstøtte for Tsunami-ofre. Der er over forWAGGGS givet udtryk for, at den danskestøtte skal gives til spejdere på Sri Lanka. Deter blevet undersøgt, om det ville være muligtat kanalisere pengene via gilderne på SriLanka, men den meget usikre kommunikationhar gjort, at vi ikke turde stole på den vejfor den danske støtte.WAGGGS’ fond har udtrykt stor tak for dedanske gildebrødres generøse støtte.Der kan indhentes yderligere informationom Tsunami-fonden viawww.wagggsworld.org9


Landsgildeting 2005Vi har fået ny landsgildeledelse- en kort præsentationLandsgildemester Hanne Borgstrøm15. København-Rødovre, 57 år, optaget i 1982Landsgildekansler Bente Christensen3. Frederiksund, 56 år, optaget i 1971Landsgildeskatmester Karsten Barfoed4. Kolding, 61 år, optaget 1985International sekretær Søren SilvingRavsholt Gildet, 41 år, optaget 1985Uddannelsessekretær Leif Stilling1. Viborg, 74 år, optaget 1959Det er ganske vist10PR-sekretær Henning RoseHærvejens Gilde, 59 år, optaget 1986- at Odense Stad havde sat alle sejl til, for at landsgildetinget kunne blive en flot svane, dersvømmede stille og roligt af sted med mulighed for, at vi kunne få masser af gode oplevelserundervejs. Der skal lyde en stor TAK til gildebrødrene fra Odense for et rigtig fint arrangement.Bente Christensen, Landsgildekansler


Tak til SteenEt landsgildeting er overstået, en ny landsgildeledelseer tiltrådt, og dermed har vi ogsåsagt farvel til den gamle landsgildeledelse.Vi vil derfor benytte lejligheden til at takkeSteen for hans store indsats for gildebevægelsen.Vi ved, at han har brugt mange timer – ikkekun på landevejen – på vej mellem møder ogbesøg i de enkelte gilder, men også på forberedelseog deltagelse i møder med gildebrødre,spejdere og andre organisationer.Han har gjort meget for at inspirere os alletil at se de muligheder, der er i gildebevægelsen– ikke bare nu – men også fremover.Han har arbejdet for en øget spejderkontakt– ikke bare på landsplan og i de projektgrupper,der fungerer omkring SpejderprojektØsteuropa, men også derhjemme, hvorder er skabt en solid forbindelse mellem detlokale gilde og en spejdergruppe,Han har arbejdet for at sikre, at vi gennemkerneværdidebatten fik sat fokus på de indreværdier, der er i gildebevægelsen.Han har støttet det internationale gildearbejde– og arbejdet for en udbygning af voresnordiske region, så den også omfatter de baltiskelande – samt for en forenkling af deninternationale organisation.Jo – der er sket meget i de fire år, der er passeretmed Steen som landsgildemester, og vier glade for at have været med på det hold,der fået lov til at være med i denne udviklingDet har været spændende –Det har været udviklende –Og det har været givendefor os, der var i nærhedenTusind tak, Henning (LGPR) og Bente (LGK)Det er en forskrækkelig historie- men det er ganske vist!Fra Nils Liljeberg , ’bankdirektør’Postvæsenet i Odense har desværre forårsageten mindre katastrofe!Al den post, der var i vores fine postkassepå Landsgildetinget, er ved en fejl blevetstemplet på Sydjyllands Postcenter i Fredericiaog ikke med det fremstillede særstempel.Postvæsenet tilbyder at erstatte kuverterne ogforsyne dem med det rigtige stempel. De gildebrødre,der har bestilt og betalt i forvejen,er vi allerede i gang med at skrive kuverter tiligen (så de behøver ikke at henvende sig),men de, der har købt kuverter på Landsgildetinget,er vi desværre nødt til at bede henvendesig til os, så skal vi nok få fremsendt enny. Ring venligst til undertegnede på 86 17 5820 eller send en mail til liljeberg@privat.dkmed navn og adresse.Vi er meget kede af denne ulejlighed ogsender mange undskyldninger fra postvæsenetvidere til Jer alle sammen.Lidt oplevelser fra LandsgildetingetSet og hørt af redaktørenKammeratskabsaftenAllerede ved 19-tiden var parkeringspladsenved at være godt besat. Gildebrødre myldredeind på Dalum Landbrugsskole for at checkeind og få del i det ventende måltid mad.Der blev hele tiden båret friske platter ind,så der var mad til de næste, der ankom. Snakkenblev hastigt skruet op på et niveau, såingen kunne høre, om der fortsat sad én bag11


klaveret - kun en sjælden gang trængte enspag tone gennem de omkring 250 kaglendegildebrødre, mens gamle bekendtskaber blevgenopfrisket, knus blev uddelt til højre ogvenstre, og minder blev udvekslet.Snart skulle der dog vise sig én, der kunnetrænge igennem. En af ordensmagtens håndhæverefra Nyborg (ja, man skulle bo på Fyn)kom på scenen i tydeligt beruset tilstand (dogi civil). Der var adskillige ting, han undredesig over, men mest af alt måske, hvorfor mankørte kampagnen ’Er du for fuld til at køre bilhjem – så tag bussen’, og at han så alligevelblev sat fast, når han og konen i en brandertlånte en bybus hjem – og det var endda meddet rigtige rutenummer. Per Thorhauge (somhan hedder i ædru tilstand) sang endvidere medvoluminøs tenor sange af den danske sangskat.Aftenen blev endvidere krydret med fællessange.FestaftenLørdag aften mødtes vi så på Odense Rådhus,hvor vi blev trakteret med et glas vin ogbudt velkommen af blandt andet Odensesborgmester Anker Boye. Pludselig troppedeH.C.Andersen op sammen med en lang rækkefremragende eventyrfigurer, fortrinsvis børn,som underholdt os med sang og eventyrligstemning.Efter dette fornøjelige indslag fortsatte vitil Odense Koncerthus til den helt storeopdækning med 3 retter mad og lækre vine.I løbet af aftenen fik vi en yderligere smagsprøvepå H.C.Andersens formåen, idet 3 afde ypperligste høns berettede for os, hvordanen lille fjer kunne blive til 5 høns - det erganske vist.LandsgildetingLørdag morgen blev vi modtaget af OdenseTambourkorps foran salen, vi skulle mødes i.Efter en velkomst fra Kis Rasthøj, Odense,kunne Landsgildetinget tage sin begyndelse.LGM Steen startede med at uddele Gilderneshæderspris til Spejderhjælpen, som ErikMollerup modtag med tak.Lørdag formiddag gik med beretninger ogregnskabsfremlæggelse. Kontingentforhøjelsenblev nedstemt, mens regnskab og budgetblev godkendt med små ændringer - herunderblev budgetteret med 10.000 kr tilGambia-projektet.Handlingsplanen skulle herefter endevendes,hvilket gav mange kommentarer fratalerstolen, men den blev dog til sidst godkendtmed enkelte redaktionelle ændringer.Det var den dag.Valg af LandsgildeledelseSøndagen startede med en kort andagt afgadepræst Peter Thygesen, hvorefter Frimærkebankenberettede om et rekordstort ’indskud’i banken.Endelig kunne valget til den ny Landsgildeledelsefinde sted. Resultatet af valget kan sespå side 10, hvor der en en ganske kort præsentationaf hele holdet.Et egentligt referat af Landsgildetingetfremsendes direkte til GM’erne.12


Et eventyr- inspireret af debatten om lørdagen på landsgildetingetSkrevet af Bente Hoby Andersen og Lene Agersnap, Fortungildet, i en sen nattetimeDer var engang en lille landsby. Det var langtude på landet. Alle folk i byen var fantastiskglade for at bo der. De gik ofte og taltesammen om, hvor dejligt de havde det. Mender var noget, der bekymrede dem! Der varikke mange, der havde lyst til at bosætte sigi landsbyen, og hvis det fortsatte på dennemåde, ville der til sidst ikke være nogle beboeretilbage. Jo, … der var engang imellemnogle få, der kom for at bo der.I foråret flyttede tre unge familier ind inogle af de efterhånden mange tomme huse.Alle beboerne i landsbyen blev glade, ’nu gårdet den rigtige vej’, tænkte de!De nye beboere ville gerne bo pænt. Denene unge familie ville male deres hus rødt.Men det skabte røre i byen, for her plejedeman at male husene hvide.Den anden unge familie var meget optagetaf deres have. Og alle de gamle beboere ibyen syntes, at haven var blevet så flot. Mende nye slog deres græs om søndagen. En dagbankede naboen på. Han kom ind og oplystehøfligt om, at her i byen har vi besluttet at slågræs mandag formiddag. Den unge far blevforbløffet og svarede ’jamen, der er vi jo påarbejde’.Den tredje familie flyttede ind i det yderstehus i byen. Det havde stået tomt længe, såhækkene var meget høje. Derfor havde degamle beboere svært ved at følge med i hvadder foregik. Men når de gik forbi, duftede derdejligt af mad, og der var blide toner afmusik, og de kunne høre bankelyde. Snartefter flyttede der endnu en familie ind i det’mystiske’ hus og senere endnu en.De gamle beboere tænkte ’Hvad er nu detfor noget’, der havde aldrig tidligere væretfolk i byen, der boede på den måde. Så dethavde de ikke taget stilling til i landsbyen, ogdet gjorde dem utrygge, for der var jo stadigmange tomme huse i landsbyen.Oldermanden kaldte alle beboerne tilmøde. På mødet skulle der tages stilling til,om man kunne bo flere familier i sammehus.På mødet var der mange,der gav udtryk for deresutryghed over de nye tiltag.Heldigvis var der også flereaf de gamle beboere, derrejste sig og var positive over for de nye tiltag,som de mente kunne give landsbyen mulighedfor at overleve.I løbet af mødet viste det sig, at alle, ja,alle beboerne, både de nye og de gamle faktiskhavde de samme grundlæggende værdier.De var hjælpsomme og ansvarlige både i forholdtil andre og naturen.Efterhånden som beboerne i landsbyenlærte hinanden bedre at kende, opdagede degensidigt, at de i bund og grund ikke var såforskellige, men derimod ønskede at gøre tingenepå forskellige måder. For det, der er rigtigtfor nogle, er ikke altid det rigtige for andre.Landsbyen voksede, der kom flere nyefamilier til – og tro mig om ikke den eksistereri mange år endnu– og det er ganske vist.Omkring LandsgildetingetAf Ingelise Vistisen, HolstebroJeg føler trang til at sige Odense-gilderne takfor et rigtig godt arangement.I gjorde det bare så godt - ja, der blev sørgetfor os i alle ender og kanter.Et arangement I kan være stolte over at setilbage på.Som den, der var så heldig at komme medpå et afbud, blev det en hel speciel oplevelse.Her traf jeg så mange ’gamle venner’,venner som jeg igennem årene har truffetmange forskellige steder i gilderegi, vennersom jeg aldrig ville ha’ truffet igen, hvis jegikke havde været så heldig at deltage i landsgildetinget.Det var bare så ubeskrivelig dejligt, at dervil gå lang tid inden alt det jeg oplevede, vilblive fortrængt af andre store oplevelser.13


Fra gildebror til gildebrorNy vielseskåbe til Aalborg RådhusAf Erik S. Messmann, 6. Gilde AalborgSom ny gildebror i Aalborg overværedeIngrid By, 6. Sct. Georgs Gilde, en vielse pårådhuset, hvor giftefogeden var iført en sortkåbe. Ingrid syntes, kåben så lidt trist ud ogikke passede til den glædelige begivenhed etbryllup er. Hun fik derfor ideen til at fremstilleen festligere vielseskåbe og forære den til byensgiftefogeder.Hun luftede efterfølgende tanken ved en sammenkomstmed andre gildebrødre, og dervar straks flere, der var med på ideen. Manforelagde projektet på borgmesterkontoret, hvorman begejstret tog imod tilbudet.Fem gildebrødre fra 6. gilde, hver med sitspeciale indenfor klipning, syning og broderi,gik derefter i gang med at designe den nyevielseskåbe. De besluttede, at den skullefremstilles i rød uld (kamgarn), fores med satinog have et hvidt forstykke. Kåben blev syet påen måde, så den kan bæres af både kvindelige ogmandlige giftefogeder – på skift altså!På det hvide forstykke er Aalborgs Byvåbenfra 1999 broderet med fire forskellige typeraf sting: Kædesting til taget, schattersyning tilmurværket, tårnene og bølgerne, fladsyning tilportene, månen og stjernen, og kontursting tilindramning af portene.Indvendig i kåbens nakke er Sct. GeorgsGildernes logo broderet, samt initialerne på defem gildebrødre, der har fremstillet vielseskåben,nemlig: IB (Ingrid By), HL (Henriette Laursen),14KBS (Kirsten Bendix Sørensen), LO (LillyOlesen) og HS (Hanne Skavenborg).Forleden blev det til et bryllup udover detsædvanlige for dagens brudepar, idet vielsenbegyndte med, at Ingrid By overrakte den nyevielseskåbe til dagens giftefoged, kontorchefBodil Larsen, som takkede for den flotte gaveog det bemærkelsesværdige initiativ, de femgildebrødre havde udvist. Hun afførte sig derefterden gamle sorte kåbe med grøn kant, og i-førte sig den nye røde med det hvide forstykkemed det smukt broderede byvåben.Efter selve vielsen kvitterede Aalborg Kommunemed et glas vin og petit fours til brudeparretog deres gæster, samt til de fremmødte gildebrødrefra 6. Gilde, med syerskerne ogstadsgildemesteren i spisen. Afslutningsvisvar kommunen vært ved en frokost for de femdygtige piger, for at takke officielt for deresinitiativ og smukke hånd arbejde.Aalborg Stiftstidende bragte dagen efteren fyldig reportage, med fire farvefotos afbegivenheden.


Årsmøde i Baden-Powell Stammen- den 27. august 2005Af Anette, Randerspatruljen BP-StammenI år valgte vi at holde vores årsmøde på Mols.Vi er nu to patruljer i BP-Stammen - én i Randersog én på Mols. Molspatruljen fik netopdenne dag optaget to nye medlemmer.Vi startede med selve dagsordenen, hvorsnakken som sædvanlig gik lystigt og ivrigt. Vifik diskuteret og besluttet mange ting dennedag/aften.• Vi har indstillet til den nye Landsgildeledelse,at forsøget med BP-Stammenbliver forlænget frem til Landsgildetingeti 2007.• Helle Ødum er blevet valgt som voresnye koordinator.• Vi fik også fastsat vores kontingent tilBP-Stammen.• Vi har følgende projekter på programmet: Dragefestival på Mols den 23. april2006. Det er Molspatruljen, som stårfor dette. MUS-lejr på Spejderklinten 25.-28.maj 2006. Det er Randerspatruljen,som står for dette. De grønne pigespejderes Landslejr2007. Vi skal være ansvarlige forstabskantinen. Bo er tovholder pådette projekt. Vi skal også etablere en gildetrop påsamme Landslejr. Vi mangler endnuen tovholder.• Vi havde også vores uniform på programmet.Der var en del tilretning ogforslag til, hvordan den skulle se ud. Viregner med, at vi snart er fremme meden uniformsmode, som vi alle kan væretilfredse med.Efter et langt men hyggeligt møde efter dagsordenen,skulle vi spise. Det var også på tide– fandt vi ud af.Landsgildemesteren, som også er vores kontaktpersoni Sct. Georgs Gilderne, var begyndtat skrumpe ind. Kinderne var indsunkne ogøjnene udstukne. Den stakkels mand varMEGET sulten. Dette var dog fuldt forståeligt– klokken var næsten 20.00, så vi andresmaver var også begyndt på en mindre symfoniaf sultelyde. Vi fik en rigtig lækker pastasag,som Helle var så sød at have medbragt.Det smagte virkelig godt.Efter endt bespisning og tilbringelse afSteen til en normalt fungerende levestandard,havde vi optagelse af to nye medlemmer –begge i Molspatruljen. Dette var første gang,at vi skulle optage nye medlemmer, så det varen spændende optagelse. Vi gennemgik blandtandet Gildeloven i form af et løb, hvorefter vidiskuterede den ved bålet. Både Steen ogRigmor fik sagt nogle gode ting ved bålet,hvor Steen i øvrigt var ved at blive brændt afbålets noget vilde og flagrende flammer. Jaden stakkels mand (Steen) havde en hårddag/aften.Det var et rigtig hyggeligt årsmøde. og visiger hjertelig velkommen til de to nye medlemmeri BP-Stammen.Det er ganske vist ... eller er det?Af Vagn Dalsgaard, Gildet i Nuuk/GodthåbPå Landsgildetinget i Odense hørte jeg togange, at Nuuk Rejsehold var nedlagt og atder ikke havde været Tivoli i Nuuk i år. Jeg varmeget forundret, idet jeg selv deltog i arrangementetden 2.-4. september. Som det tydeligtfremgik snakkes der meget i ’hønsegården’ iH.C.Andersens by - og man skal som bekendthøre meget, før ørerne falder af.15


Fredslys 2005Af Vagn Dalsgård, FredslyskoordinatorSig tiden nærmer for tilmeldingtil modtagelse afFredslys 2005.På Landsgildetinget iOdense i sidste månedblev pjecen til året Fredslysudleveret til samtligegildemestre.Efterfølgende er tilmeldingspjecen tilsendtsamtlige gildemestre.Fredslyset afsendes med Inter City tog fraRoskilde den 23. november, derfor skal jerestilmelding til modtagelse af Fredslys 2005være Landsgildekontoret i hænde senest den2. november 2005.Tjek op påom dit gilde har tilmeldt sigFredslysarrangementerne varierer meget fragilde til gilde, og det er dejligt at se de mangeforskellige initiativer rundt i landet.Nogle gilder har stor erfaring med at fåpresseomtale, for andre volder det store problemer.Der arbejdes på at få lov til at anvende detfarvelagte Fredslys-logo, som vi anvendte i2004 i den medsendte pjece, men indtil detteer på plads, anvendes det gamle Fredslys-logopå tilmeldingsfolderen.Aftenen før afsendelse af Fredslys 2005 fraRoskilde, har Sct. Georgs Gilderne i Roskildearrangeret afhentning af Fredslyset i SanktLaurentii Katolske kirke, hvorfra det føres ifakkeloptog til Roskilde Domkirke, hvorfradet videregives til alle interesserede, og herovertager jeg Fredslys 2005 for at videresendedet næste formiddag med en stafet (se omtalenher ved siden af).Har dit gilde ikke fået en tilmeldingsblanketvil det være muligt at rekvireredenne fra Landsgildekontoret, eller dukan i stedet hente den påwww.sct-georg.dk under gildeservice.Mere FredslysAf Jørgen Gybel, Gilderne i RoskildeOg lyset skinner i mørket,og mørket fi k ikke bugt med det (Johannes 1. v. 4-5)Som tidligere meddelt bliver Fredslyset atteri år udsendt fra Roskilde, og i lighed med tidligeregør Roskilde-Gilderne lidt ekstra ud afdet, når olielampen skal tændes tirsdag d. 22.november.I Sankt Laurentii katolske kirke i Roskildebrænder den flamme, som blev hentet iLübeck for et par år siden, og ved denneflamme tændes olielampen under en højtidelighedi kirken. Herefter føres lampen til RoskildeDomkirke eskorteret af et fakkeltog.I Roskilde Domkirke holdes en Gudstjeneste,som i år bliver forrettet af domprovstJens Arendt.Efter Gudstjenesten vil der blive lejlighedtil at få tændt lys ved Fredslysets flamme,således at de, der gerne vil overvære højtidelighedernei Roskilde, også kan få deres egetFredslys med hjem.Herefter indbyder Roskilde-Gilderne til etpar hyggetimer i Gildehuset Sankt Agnes,hvor der bydes på en kop kaffe.Programmet er følgendeTirsdag d. 22. novemberkl. 18 00 Sankt Lurentii katolske kirke,Frederiksborgvej 11Olielampen tændes i kirkenFaklerne tændesFakkeltoget starterkl. 19 00 Roskilde DomkirkeFredslyset føres indGudstjeneste vedDomprovst Jens ArendtHerefter et par timers hygge i GildehusetSankt Agnes, Sankt Agnes 2B (parkeringSankt Agnes vej v/Parkforvaltningen)Onsdag d. 23. novemberLyset afsendes fra Roskilde på sin lange turtil de mange modtagere.16


Nyt fra frimærkebanken!TAK alle sammen – frimærkebankenhar endnu en gang har haft enforrygende 2 års periode, for vi(eller rettere I) har endnu engangovergået Jer selv og slået alletidligere rekorder. I har nemligindsamlet helt nøjagtigt 1566,31 kg!Så mange frimærker har Sct. GeorgsGilderne aldrig før indsamlet. Dettefik et tydeligt udtryk, da bankenkunne overrække landsgildemesteren stor check på 80.000 kroner forden nu afsluttede periode.Således lød det i beretningenfra frimærkebanken på det netopafholdte landsgildeting i Odense,hvor den løbende konkurrence kunneafsluttes. De 10 bedst placeredegilder er følgende:Præstø165,13 kg2. Tåstrup 120,80 kg2. Hillerød 119,70 kgØlstykke107,46 kgMaribo51,10 kg3. Odense 42,12 kg1. – 7. Århus 41,32 kg8. Århus Nord 38,38 kgRudkøbing32,86 kgBramming30,34 kgListen over alle gilders resultaterbliver bragt i næste nummer.Endnu en gang: tusind takker!Nils Liljeberg, ‛bankdirektør‛På landsgildetinget blev ‛indsat‛ 650 kgfrimærker i bankenLGT2007Det næste Landsgildetingfinder sted i DronningensKøbenhavn.Gildebrødrene i KøbenhavnsStadsgilde erderfor allerede nu gået igang med forberedelserne, idet der forventeshome hospitality fra fredag aften, afvikling afhele Landsgildetinget i løbet af lørdagen oginspirerende Fremtidsworkshops søndag.Og der bliver naturligvis sørget for en vifteaf spændende oplevelser for ledsagerne.Vi ses i København i 2007.DebatGambia projektetAf Jens Christian Tidemann, 1. Gilde HolstebroProjektet får en fortjent meget positiv omtale iSct.Georg August 2005. Det hedder bl.a. underberetningen ’Hjælpearbejde’: Gambia-Projektetsbestyrelse gør en stor og helhjertet indsats, somvi i gilderne skylder dem en stor tak for. En tilsvarendetak skal lyde til alle dem, der på en elleranden måde har bidraget.Derfor var det også med stor beklagelse, atlandsgildeledelsen i forbindelse med budgetlægningenfor perioden 2005-2007 ikke kunne findemidler til fortsat støtte til projektet inden for detnormale driftsbudget.Vi taler om 10.000 kr. for hele perioden, hvorbl.a. ledelsesmøder i landsgildeledelsen er budgetterettil 145.000 kr. Dispositionen står i skærendekontrast til den meget positive omtale af Gambiaprojektet.Det kan ikke være beløbets størrelse, der harafgjort den besynderlige disposition. Gambiaprojektetsbestyrelse og bidragyderne kan kunopfatte beslutningen som en nedvurdering afprojektet! Der er her tale om et sjældent godteksempel på manglende sammenhæng mellemord og handling!(På LGT05 er Gambia-projektet igen kommetpå budgettet med 10.000 kr for perioden 2005- 2007.Endvidere er projektet blevet støttet med 5000 kr.fra Hjælpefonden.)17


er den gal igen ..På Landsgildetinget blev efterlyst kriterier for,hvilke indlæg der bliver optaget i Sct. Georg,ligesom det blev antydet, at jeg som redaktører underlagt Landsgildeledelsens censur af,hvilke indlæg der kan og må optages.Jeg vil starte med at slå fast, at jeg somredaktør egenrådigt har bestemt, hvilke indlægder optages i Sct. Georg – landsgildeledelsenblander sig kun, hvis jeg beder omkommentarer til et specifikt indlæg hvor engildebror f.eks. kunne være bedre tjent medet direkte svar fra Landsgildeledelsen.Med hensyn til ’udvælgelsen’ sker den, nårjeg den 15. begynder at samle puslespillet.Som oftest får jeg flere indlæg end til de 24budgetterede sider. Altså må jeg prioritere demodtagne indlæg, ud fra kriterier som• hvilke informationer er vigtige forgildebrødre - i øst såvel som i vest,• hvad har nyhedens interesse for flestmulige gildebrødre,• hvilke debatindlæg hører med i enigangværende debat.I øvrigt sætter jeg stor pris på, at artiklernefølges af billeder. Det gør hele bladet ’lettere’og mere læsevenligt.Et indlæg, der ikke bliver optaget, liggerautomatisk over til de næste par numre, hvistilgangen af materiale skulle blive anderledes,eller hvis et ’gemt’ indlæg pludselig skulle visesig aktuelt, så det er ikke automatisk afvist iførste redigering. Efter et stykke tid er etindlæg dog oftest blevet mindre aktuelt.Det sker også en sjælden gang, at jeg harmere end rigelig plads på de 24 sider. Så måjeg til at kontakte ’udvalgsformænd’ og lignendefor at bede dem komme med indlægom et igangværende projekt eller nye tiltag,ligesom ’skribenter’, der kontakter mig efterdeadline vil få at vide, at hvis de skynder sig,vil der også være plads til deres indlæg.Jeg kan dog generelt sige, at indlæg på 2-3sider ikke bliver højt prioriteret, idet de viloptage for meget plads i forhold til hele bladetsomfang. Visse indlæg kan redigeres, menet riddersvar eller en gildemestertale vil kræveophavsmandens egen redigering.Til orientering kan jeg oplyse, at en hel sidemed ’normalskrift’ svarer til ca. 3650 anslagincl. mellemrum.Redaktøren18OpslagstavlenFellowship Daysøndag den 23. oktoberkl. 14.00 til 17.00i Gildegården, Vanløse Alle 41.I år er emnet ARMENIEN- historie - fi lm - musikv/ Aleksander Agabalian & frue,som begge er dansktalende.Pris: 40 kr. for entre og en letbuffet.Bindende tilmelding til:Claus Pedersentlf.: 36 78 84 01senestonsdag den 19. oktoberKøbenhavnsStadsgildeinviterer tilFredslysarrangementtorsdag den 8. decemberkl. 19:00 i Rødovre kirke,Kirkesvinget 3Efter arrangementet i kirkener der kaffe og hygge iSognegårdentæt ved kirken.Pris: kr. 10:00.Der er gode parkeringsforholdved kirken, og bus linie 15 gårnæsten lige til døren.GIM-kredsenv/ Edith Riddertlf.: 36 75 14 46


Sct. Georgs Gildet iPræstøfejrer60 års fødselsdagLørdag d. 26. novembermedvandrehal fra kl. 16-17åben gildehal fra kl. 17og derefter middag i fælleshusetpå Rødegårdsvej.Pris for middag alt incl. kr. 300tilmelding til gildemesterRiber Hansen på 55 99 50 46ellerriber.nyheder@radiovalde.dksenest den 11. november 2005FestudvalgetArresø distriktafholder distriktsgildehalonsdag den 16. november 2005kl. 19.30iGjethusetFrederiksværkVandrehal fra kl. 19.00Pris kr. 75Tilmelding senestden 9. november 2005 tilEllen Holstebro tlf. 47 92 01 37ellerInge Søholm tlf. 47 72 26 27Udsendelse fra landsgildekontoret i august:Alle ledelsesmedlemmer:Rettelsesblade til Håndbog for GildeledelserDGM, DIS og GM:Spejderhjælpens avisFellowship Day2005Århus StadsgildeogØstjysk Distrikter gået sammen om at fejre dagen,og der indbydes til Fellowship Day:Tirsdag d. 25.oktober 2005kl. 18.30Sted: Sct. Anna Gades Skoles aulaSct. Anna Gade 38-40Pris: kr. 80 ekskl. drikkevarerNiels Rosenbom: causeriQUO VADIS?er overEr gildebevægelsen en bevægelseeller en organisation?Bindende tilmelding senestfredag 14. oktober tilDIS Birgitte Kjærskou, 86 53 13 16joergenkjaerskou@teliamail.dkDIS Anne Marie Hansen,86 98 34 762. Sorøhar25 års jubilæumder bl.a. fejres medreceptionlørdag den 26. 11 kl. 12-14alle er velkomnePå gensynJørgen E. PetersenGildemestertlf. 21 28 73 4419


GildetelegramFellowshipdayGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4Minna Sandahl ChristensenDamsbovej 71, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 32Gl. SkagenDejligt 6-pers. sommerhus nærstrand, med 3 soveværelser.udlejes hele åretfra 1.400 kr./uge.For yderligere informationtlf. 98 44 43 57AalborgDistriktsgildeafholderDistriktsgildehalmed ridderoptagelseTorsdag den 3. november 2005 kl. 19i Helligåndsklosteret,Adelgade, Aalborgmed optagelse afFlemming Boye, 1. gilde, Aalborg ogMargrethe Hansen, 12. gilde, Aalborg.Tilmelding tilden efterfølgende spisning iVæddeløbsbanens RestaurantSkydebanevej 25(elevator forefindes)til: DUS Robert Madsentlf. 98 31 75 78e-mail: fammads@get2net.dksenest mandag den 31 oktober kl. 18Tønder Gilde 70 årFestaften påDer indbydes til åbenFELLOWSHIP gildehalden 22. oktober kl. 17.30I anledning af fødselsdagenarrangeres enfestlig eftergildehal med:MADAM BLUE’SJAZZ BANDkl. 17.30 er der indgang tilgildehallenefter billetløsning ved’stalddøren’.Eftergildehallen starterkl. ca. 18.30med to retters menu og kaffePris: kr. 145Drikkevarer til rimeligepriser.For de interesserede er derkl. 16.00 guidetrundvisning på slotsruinenTilmeldingsenest 10. oktober tilCornelius Michelsentlf. 74 72 38 88De enkelte gilder anbefalesat arrangere samkørseltil den opvarmede festladeTrøjborgvej 21, Visby6261 Bredebro20


Sct. Georgs Gildet i Odderfejrer40 års jubilæumtirsdag den 8. november 2005I den anledninger gildebrødre med ledsagerfra nær og fjern, venner og andre,der gerne vil fejre dagen sammenmed osvelkommen tilJubilæumsreceptionpå dagen fra kl. 19 til kl. 21i DDS´s spejderhytte påSønderbakken8300 OdderMed stor gildehilsenfor Sct. Georgs Gildet i OdderJubilæumsgruppenKøbenhavns Stadsgildeindbyder til distriktsgildehalmedridderoptagelsemandag den 31. oktober 2005 kl. 20iGildegården, Vanløse Allé 41,Vanløse.Vandrehal fra kl. 19.30Gildehallen ledes afstadsgildemester Lise Skov.Påklædning: Mørkt tøj ellertilsvarende festdragt.Efterhallens traktement koster kr. 60.Tilmelding senest den 24. oktobertil Alice & Peter Kjær,Randkløve Allé 102, 2770 Kastrup,telefon 32 50 08 35Fra landsgildekontoret til gildeledelserneGildekansleren gøres opmærksom på, at vedoptagelser såvel som genoptagelser, skal både dengrønne optagelsesansøgning og rapport indsendestil landsgildekontoret. Optagelsesansøgningenindsendes ca. 14 dage før optagelsen, og rapportenumiddelbart efter optagelsen.Ved ændring i antal af gildebrødre er det megetvigtigt at overholde de nævnte tidsfrister i Håndbogfor Gildeledelser. Hvis udmeldelser ellerdødsfald ikke er anmeldt til landsgildekontoretinden den 10. i januar, april, juli eller oktober, vilder blive opkrævet kvartalskontingent.Gildekansleren bedes meddele landsgildekontoret,såfremt der er gildebrødre, som har væretudmeldt, men som menes at kunne fejre enten25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilæum. Det er kungildebrødre med ubrudt medlemskab, som automatiskbliver meddelt i Sct. Georg.Kan læses i Håndbog for Gildebrødre afs. 2 s. 8 ff.Jubilæer70 år65 år60 år50 år40 år21


Gildejubilæer60 års jubilæumFlensborg 18-11-2005Præstø 20-11-20052. Næstved 01-12-2005Nakskov 03-12-200525 år25 års jubilæum2. Sorø 01-12-2005I Sct. Georg nr. 4 stod skrevet, at gildet i NykøbingSjælland havde 60 års jubilæum den 4.11.2005.Dette er ikke korrekt, og landsgildekontoret beklagerfejlen.Nye gildebrødreEbeltoftGrenaaInternationalt udvalg (IU)Søren Silving, formand for IUAdresse m.v. under LandsgildeledelsenKursusudvalget (KU)Leif Stilling, formand for KUAdresse m. v. under LandsgildeledelsenPR-udvalget (PR)Henning Rose, formand for PRAdresse m. v. under LandsgildeledelsenWebmaster Kjeld Krabsen,Brørupvej 21, 8660 SkanderborgTlf. 86 53 81 88, e-mail: kjeld@krabsen.dkNarkolaugetFormand Verner Larsen,Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 HvidovreTlf. 36 75 10 11Gambia ProjektetFormand Karin Boldsen, Havnevej 28. Jegindø7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, e-mail: kb@thyholm.dkSct. Georgs FondenNordhavnsvej 1, 3000 HelsingørFormand for bestyrelsen Ole Christian Pedersen,Enghavevej 8 D, 3400 Hillerødtlf. 48 26 63 74, mobil 20 97 63 74,olechr@privat.dkJohn Høst SchmidtStrandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 KøgeTlf. 56 26 68 0822


2. StruerRungsted Kyst1. Frederikshavn8. Århus Nord4. Kolding1. Svendborg4. OdenseFrimærkebankenPostadresse: Hans FinkPostbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40frimaerkebanken@mail.tele.dk’Bankdirektør’ Nils LiljebergTlf. 86 17 58 20liljeberg@privat.dkGildecenter RodbjerggaardVorkvej 73, 6040 EgtvedBestyrer Hartvig KjeldgaardØrvigvej 100, 6040 EgtvedTlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99con3549@vip.cybercity.dkGood-Turn Mærketv/ formand Jørgen OlsenGødvad Bakke 11, 8600 SilkeborgTlf. 86 82 47 96FriluftsrådetIngvar Frier, HjortfølgegårdGødstrupvej 13, 4684 Holme-OlstrupTlf. 55 56 16 1723


Sct. Georges GilderneMikkel bryggers Gade 11460 København K(09000 KHC)ID nr. 12004ALM. MAGASINPOSTBHjælp flygtninge i AfrikaSituationen i Sudans Darfur-provins bliverværre dag for dag. I dag har tre millionerbrug for fødevarehjælp, og tallet stigermed 200.000- 250.000 hver måned. Dukan hjælpe ved at melde dig som indsamlertil Dansk Flygtningehjælps landsindsamlingsøndag den 13. november.I Darfur er mere end 2 millioner menneskernu på flugt. Dansk Flygtningehjælp er igang med at uddele mad, tæpper, kogegrej ogsåsæd. Men der er brug for meget mere.Det tager kun tre timer at samle 1000 kr. tilflygtningene – for de penge kan Dansk Flygtningehjælpforsyne to flygtningefamilier eller20 mennesker i Darfur med kogegrej, så deselv kan lave mad, og udstyr til at rense drikkevandet,så de ikke bliver syge.Meld dig som indsamler på www.flygtning.dk på 88 16 16 88 eller sms INDSAMLER til1299, så ringer vi til dig.(fotocredit) UNHCR / H.Caux

More magazines by this user
Similar magazines