Poul V. Jensen · CoPenhagen Fashion Week ... - Out & About

out.and.about.dk

Poul V. Jensen · CoPenhagen Fashion Week ... - Out & About

Poul V. Jensen · CoPenhagen Fashion Week · granada & lorCasabaah På udstilling + GAY GUIDE AnD ArtIclEs In EnGlIsH#99MARTS 2011


99#99MARTS 2011I VErdENS LykkELIGStE bANdPOul V. Jensen · HerremOde Vinter 2011/12 · GrAnAdA & lOrcAsABAAH På udstillinG + GAY GUIDE AnD ArtIclEs In EnGlIsHFRIDAYSFREE entrance until midnightSATURDAYSCOCKTAILS DOUBLE-UP until 24:00Out & ABOut Marts 2011AS ALWAYS10 ICESHOTS - 50 kr.10 SHOTS - 100 kr.NEW EXCITING COCKTAILSA new world of flavoursThe Karaoke Lounge is open every weekendF E B R U A R YSVEN GAULmANdEN bAG trommErNEOUt & AbOUt #99Marts 201108indhold1016sven gaul · 08TV-2 fejrer 30 års jubilæum med albummet Showtimeog singleudspillet Fuck Den Kærlighed. Out & Abouthar mødt TV-2’s trommeslager, Sven Gaul.Valg 2011: Poul V. Jensen · 10I artikelserien med folketingskandidater er vi nået tilden homoseksuelle erhvervsmand Poul V. Jensen, somstiller op for Liberal Alliance.Copenhagen Fashion Week · 16Alt fra sorte riddere og moderne soldater til hardcorehiphoppere og street nomadefolk dukkede op påpodierne under Copenhagen Fashion Week i februar.rejser: granada · 24Den arabiske arv blander sig med klassisk spansk kulturi Granada. Resultatet er diversitet og tolerance.2624Fotos fra sabaah · 26Foreningen Sabaah står bag fotoudstilling og katalogmed portrætter af homoseksuelle og transpersonermed minoritetsetnisk baggrund.Faste siderkommentaren · 04tre skud i bøssen til … · 06de gør en forskel · 22rejser · 24kultur · 28hot shots/set & sket · 31det sker · 36læserkonkurrencer · 50out & about in englishgay guides and gay maps · 41articles in english · 482 out&about · marts 2011


koMMentarenKræftvaccinen drenge ikke må fåregeringen og sundhedsstyrelsen tøver stadig med at give drenge vaccinen modkræft og kondylomer. stOP aIDs og sex & samfund kræver lige adgang til sundhedfor både drenge og piger, og sophie Hæstorp andersen bakker op.aLLE 12-ÅrIGE PIGEr i Danmark får tilbudt en vaccine,som kan beskytte dem mod forskellige former for kræftog kondylomer.Drenge og mænd må derimod selv betale for vaccinen,hvis de vil beskyttes mod kræft og kondylomer. Men degeografiske salgstal tyder på, at det primært er socialtvelstillede drenge og mænd, der bliver vaccineret.IKKE UNDErLIGt! For vaccinen koster omkring 3.500kroner – inklusive moms. I Danmark slipper man for atbetale moms, når man kører i taxa og køber en avis. Menhvis man køber en vaccine for at beskytte sig mod ensygdom, skal staten tjene 25 procent på det.Selv om HPV-vaccinen mest er kendt for at beskyttemod livmoderhalskræft, beskytter den også mod analkræft,peniskræft og hovedhalskræft, samt kondylomer.Kræftformerne kan i værste fald medføre døden. Menogså kondylomer kan være ekstremt belastende, fysiskog psykisk, hvis man skal gennem et langvarigt behandlingsforløbmed penslinger, frysninger og laseroperationer.Og alene kondylomerne koster samfundet 60 millionerkroner om året.Men desværre er hverken Sundhedsstyrelsen ellersundhedsministeren fremme i skoene i denne her sag.Til gengæld bakker Socialdemokraternes sundhedsordfører,Sophie Hæstorp Andersen, op om, at drenge ogsåskal tilbydes kræftvaccinen.“Vi har et ambitiøst mål i Socialdemokratiet og SF om,at markant færre danskere skal dø af kræft, og overlevelseschancerneskal op på niveau med de øvrige nordiskelande. At få flere med i vaccinationsprogrammet for HPV,er en metoderne, vi vil prioritere,” siger Sophie HæstorpAndersen i et interview bragt på outandabout.dk.NÅr statEN KØBEr VaCCINEN, er prisen væsentlig lavere,end de omkring 3.500 kroner, som drengene ogmændene skal betale på apoteket eller hos lægen. Ogefter udbudsrunden i februar vil statens indkøbspris faldedrastisk.“Da vi startede med vaccinen til pigerne, lå der endnuikke dokumentation for, at drengene også havde behovfor vaccinen. Det gør der nu. Det må vi tage bestik af, nårnu priserne på vaccinen ser ud til at falde markant,” sigerSophie Hæstorp Andersen.”DrENGE OG mÆND er ikke tilstrækkeligt beskyttedemod HPV-relateret sygdom, medmindre de udelukkendehar sex med vaccinerede kvinder. Det betyder især, atsex med udenlandske partnere eller med andre drenge/mænd risikerer at medføre smitte med HPV,” skriver KlausLegau fra STOP AIDS og Bjarne Christensen fra Sex & Samfundi et debatindlæg i Politiken.Den nuværende forskelsbehandling af drengene gåraltså især ud over den kommende generation af bøsser.De får ingen beskyttelse ud af, at jævnaldrende pigervaccineres. Men det går også hårdt ud over heteroseksuellemænd, når staten kun vaccinerer piger og ikke drenge.Det viser en undersøgelse fra Australien.aLLErEDE I 2007 anbefalede overlæge på BispebjergHospitals klinik for kønssygdomme, Carsten Sand, bøsserat tage vaccinen. Siden har vaccinen fået de amerikanskeog canadiske sundhedsmyndigheders blå stempel til brugblandt mænd op til 26 år. Og også de europæiske sundhedsmyndighederforventes når som helst at godkendevaccinen til denne brug.FOrsIGtIGHED ELLEr sENDrÆGtIGHED? Skal endnu etpar årgange af drenge udsættes for en helt unødvendigrisiko for kræft og kondylomer, fordi regeringen og Sundhedsstyrelsentrækker tiden yderligere ud?Menneskeligt og sundhedsmæssigt er det frygteligt attænke på. Ligestillingsmæssigt er det helt urimeligt. Ogøkonomisk er det ganske enkelt hul i hovedet.Thomas R. Kristensen,redaktør Out & AboutFoto: Stephen Freiheit4 out&about · marts 2011www.outandabout.dk


NOT ONLY FAB - BUTCOME SLEEP WITH US AT:FIRST HOTEL KONG FREDERIKVESTER VOLDGADE 251552 COPENHAGEN V+45 3312 5902FIRST HOTEL SKT. PETRIKRYSTALGADE 221172 COPENHAGEN K+45 3345 9100


out & aboutGay MagazineDamhusdalen 80 · DK-2610 RødovreTelefon (+45) 40 93 19 77 · info@outandabout.dkoutandabout.dkISSN: 1602-9747april 2011 deadline10. marts · På gaden 1. aprilansvarlig udgiverCopenhagen Gay Media ApSMediechefBert Svalebølle · info@outandabout.dkredaktørThomas R. Kristensen · trk@outandabout.dkØvrige bidragsydereAndreas Bergmann Steen, Chris Christophersen,Christina Bull, Emil Rune Mitens, Frank Holm, Henrik Lyding,Kenni Kjær Rasmussen, Kim Rytoft, Pernille Lund Madsen,Stephen Freiheit og Walther Griesé.layoutAnders Seierøe Mortensen (1. sektion)Bert Svalebølle (2. sektion)annoncerPriser og vilkår for annoncering kan downloades på:outandabout.dk/medieDu er velkommen til at kontakte Bert Svalebølle på:add@outandabout.dk · Tlf. (+45) 40 93 19 77distributionOut & About kan hentes gratis på barer, caféer,dansesteder, klubber og organisationer i homomiljøetog på homovenlige steder i Danmark og Sydsverige.Out & About kan også downloades gratis på:outandabout.dk.abonnementDu kan få tilsendt Out & About.Prisen for et års abonnement (12 numre) er:Danmark 240 kronerEuropa/Grønland/Færøerne 360 kronerØvrige udland 540 kronerDu kan tegne abonnement på:outandabout.dk/abonnementForsideSven GaulFoto: Christina Bulloutandabout.dkRedaktør: Bert SvalebølleWebdesign: Poul HermannJournalist: Frank Holmartikler og fotosAlle henvendelser bedes stilet skriftligt til redaktionen pr.e-mail eller brev. Redaktionen påtager sig intet ansvar formanuskripter, fotos og lignende, som indsendes uopfordret.Redaktionen påtager sig intet ansvar for trykfejl eller fejl iprisangivelser. Artikler, fotos og annoncer må ikkeeftertrykkes uden skriftlig tilladelse.NORDISK MILJØMÆRKNINGtre skud i bØssen til ...bertel haarderIndenrigs- og sundhedsministerDrenge går glip af beskyttelse mod analkræft,peniskræft, hoved-halskræft og kondylomer,fordi børnevaccinationsprogrammet kun HPVvaccinererpiger.− Er det rimeligt ud fra et sundheds- og ligestillingshensyn,at staten blot giver HPV- vaccinen til piger?”Sygdomshyppigheden er et centralt element i afvejningenaf, hvorvidt en vaccination hører hjemme i et børnevaccinationsprogram.Sygdomsbyrden af HPV-relateretkræft for kvinder er langt større end for mænd, idet livmoderhalskræfter den hyppigste HPV-relaterede kræftform.Sundhedsrisiko for livmoderhalskræft har ikke noget medligestilling at gøre. Det er risiko for sygdom, der afgør,hvem der har brug for det forebyggende tilbud.”− Statens indkøbspris til HPV-vacciner vil falde drastiskefter den nuværende udbudsrunde. Vil regeringen anvendede sparede penge til at udvide vaccinationsprogrammettil drenge?”Jeg vil afvente resultatet af udbuddet og i sidste ende afde sundhedsfaglige anbefalinger. Princippet for HPV-vaccinationi børnevaccinationsprogrammet er at vaccinerepigerne tidligt, dvs. inden HPV-smitte og etablering af enkronisk HPV-infektion. Det er den kroniske HPV-infektion,der efter en årrække kan give celleforandringer og livmoderhalskræft.Jo ældre pigerne (og drengene) bliver,jo større sandsynlighed for, at de allerede har mødt HPVvirus,og at en kronisk infektion er etableret.”− Hvilke kriterier lægger du vægt på i overvejelserne om,drenge skal tilbydes vaccinen eller ej?”En forudsætning for en evt. indførelse af HPV-vaccinationi børnevaccinationsprogrammet til drenge er, at vaccinenbliver godkendt til forebyggelse af kræft hos drenge, ogat HPV-relateret kræft blandt mænd udgør en væsentligsygdomsbyrde. Ifølge Sundhedsstyrelsen er HPV-infektionhos mænd mindre undersøgt end hos kvinder, men derindløber hele tiden ny viden foruden resultater fra vaccinationaf drenge og unge mænd.”541 4226 out&about · marts 2011


1.pris1 prisRømersgadeVendersgadeBotanisk museumLinnésgadeMSNørre VoldgadeGothersgadeØster VoldgadeTornebuskeg.NØRREPORTSTATION KultorvetRosenborggadeRosenborg slotÅbenråNina Bangs Pl.Møntersgade


”TV-2 er ikke et band, der skriver sange, som fortæller folk, hvad de skal mene. Vores sange handler mere om almengyldige emner, somalle kan forholde sig til. De firkantede meninger lader vi andre om,” siger Sven Gaul, trommeslager i TV-2.showtime i 30 årtV-2 kan her i 2011 fejre 30 års jubilæum og markerer jubilæet med albummetShowtime og singleudspillet Fuck Den Kærlighed. Out & about har mødt tV-2’strommeslager, sVEN GaUL.mUsIKAf Frank HolmFoto: Christina BullGennem 30 år har TV-2 leveret danskehits som Bag Duggede Ruder, De FørsteKærester På Månen og Der Går MinKlasselærer. Bag Duggede Ruder blevfor nylig kåret som Danmarks bedstelandeplage af DR2’s seere.”Det er vi da ret stolte af,” fortællerbandets trommeslager, Sven Gaul.”Sangen var ikke et hit, da den udkom,men den har år efter år voksetsig større og er en af de sange, der eret must ved vore koncerter.”TV-2’s 19. studiealbum Showtimeer det første album i tre år, og udgivelsenfølges op af en stor forårsturné,som atter tager bandet rundti hele landet.8 out&about · marts 2011Allerede inden albummet varkommet på gaden, toppede singleudspilletFuck Den Kærlighed denofficielle danske airplay-hitliste. Ogdet er første gang i TV-2’s 30 år langehistorie, at det er sket.Fra Flensborg til aarhusSven Gaul er født i Tyskland og gik idansk skole og gymnasium i Flensborg.Derefter flyttede han til Aarhus,hvor han traf de tre andre medlemmeraf TV-2.”Vi er stadig de samme fire gutter,som da vi begyndte med TV-2 tilbagei 1981. For et band som os, der harspillet sammen i så mange år, er detret vigtigt at bevare nysgerrigheden.Vi vil jo gerne udvikle os som musikereog band. Derfor er vi ofte udeog lytte på nye interessante navne.Det giver masser af god inspiration.”Bandets kommende store forårsturnébliver en slags TV-2 classic.”Masser af show og denne ganghar vi også inviteret interessantegæster med,” afslører Sven Gaul.Der bliver naturligvis også rig mulighedfor at høre mange af numrenefra det nye album live. Showtimeer ifølge Sven Gaul et glad og udadvendtalbum − sådan lidt her er vi.ny sound og homoklassikere”På Showtime har bandet arbejdeten del med sounden. Det lyder stadigsom TV-2, men lyden er en smule anderledes.Lytter man godt efter, kanman høre inspiration fra både ABBAog Kraftwerk. Men vi prøver altid at fåen vis kant og nerve ind, så det bliverlidt mere end ’bare’ popmusik. Hvorjeg kan få presset lidt dance-inspireredetoner ind, gør jeg gerne det.”


”Jeg får da indimellemmindre pæne mailsfra folk, som ikke ligekan forlige sig medhomoseksualitet.Men inden for bandethar jeg aldrig oplevetnogen form fordiskrimination.”Privat er TV-2’s trommeslager vildmed Erasure og homoduoen PetShop Boys.”Jeg ville gerne arbejde sammenmed Pet Shop Boys. De har nogetaf den samme melankolske sound imusikken som TV-2.”Når Sven Gaul ellers hører musikderhjemme, er det mest klassisk ellerelektronisk musik. Men homoklassikeresom It’s Raining Men og Y.M.C.A.finder også vej til musikerens anlæg.tekster med indhold”TV-2 er ikke et band, der skriver sange,som fortæller folk, hvad de skalmene. Vores sange handler mere omalmengyldige emner, som alle kanforholde sig til. De firkantede meningerlader vi andre om.””I bund og grund er vi kunstnere,og vi bruger vores tid til at udviklemusikken. Vi prøver at lave tekster,som de fleste kan forholde sig til.Måske er det derfor, at vi for eksempelikke har skrevet en sang med ethomoseksuelt tema. Det nærmeste,vi kommer det, er nok sangenSeptember 85 fra albummet RigtigeMænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Denhandler om diskrimination og det atvære anderledes.”Blandt TV-2’s mange fans er derogså nogle, som har det svært medbøsser.”Jeg får da indimellem mindrepæne mails fra folk, som ikke ligekan forlige sig med homoseksualitet.Men inden for bandet har jegaldrig oplevet nogen form for diskrimination,”fortæller Sven Gaul.Han mener i øvrigt, at det villegavne kampen for accept i samfundetog for kampen om rettighederog ligestilling af homoseksuelle, hvisflere kendte heteroseksuelle stodfrem og kæmpede med.”Det tror jeg ville gøre en størreforskel, end hvis jeg stillede op alene,”forklarer Sven Gaul.Pride og grand Prix”Nu er det jo ikke sådan, at jeg ikkevil stille op til noget som helst, derhar med homoseksuelle at gøre.Hvis vi kunne få det til at passe indi bandets program, spiller vi gernetil for eksempel Copenhagen Pride.Det ville vi aldrig vælge fra, fordi dettilfældigvis er et arrangement for homoseksuelle.”Det samme gælder Melodi GrandPrix, som jo nyder stor popularitethos mange homoseksuelle.”Det ville være en stor udfordringat skulle levere en sang til GrandPrix’et. Det er vist mere tilfældigheder,der har gjort, at vi ikke har sendten sang ind. Det er ikke noget, videcideret har besluttet for aldrig atville deltage i.”sVEN GaUL• Født 11. april 1953 i Flensborg.• Bifagseksamen i tysk fra AarhusUniversitet.• Medlem af Københavns Musikudvalgsiden 2002.• Har arbejdet som studiemusiker,producer og studievært.• Trommeslager i TV-2 siden bandetsstart.svengaul.dktV-2• Dannet i Aarhus i 1981.• Debuterede med albummet FantastiskeToyota.• Nyeste album, Showtime, udkom14. februar.• Bandet består af Sven Gaul(trommer), Hans Erik Lerchenfeld(guitarer), Georg Olesen (bas) ogSteffen Brandt (vokal, keyboardsog mundharpe).tv-2.dkFuck den homoseksualitetSven Gaul er åben omkring, at haner bøsse.”Jeg ville aldrig fornægte min seksualitet,så derfor er det naturligt formig at være åben omkring den.”TV-2 har netop udsendt albummet Showtime.out&about · marts 2011 9


mere frihed og mere vækstDen homoseksuelle erhvervsmand POUL V. JENsEN stiller op til Folketinget som kandidatfor Liberal alliance.VaLG 2011Af Thomas R. KristensenFoto: Q-winnerI februar igangsatte Out & About enserie af portrætter af homo- og biseksuellefolketingskandidater, ogMorten Normann Jørgensen fra SFlagde ud.Her i martsnummeret præsenterervi Poul V. Jensen, der har opbyggeten virksomhed med 40 ansatte.Han mener, der er for få erhvervsfolki Folketinget, og stiller derfor opsom kandidat for Liberal Alliance iKøbenhavns Omegns Storkreds.− Hvad fik dig til at gå ind i politik?”Jeg har længe haft lyst til at gå ind ipolitik, og efter at jeg ansatte en direktørtil at drive min virksomhed, fikjeg den nødvendige luft. Jeg mener,at Danmark står i en meget alvorlig situation,hvor vi er nødt til at fokuserepå vores fremtid. Jeg vil gerne væremed til at få Danmark derhen, hvorvi kan bevare vores velstand og sikrevores fremtid. Også så de kommendegenerationer kan overtage et rimeligtvelfungerende samfund.”− På din hjemmeside lægger du megetvægt på din baggrund som erhvervsmand.Hvorfor det?”Rent samfundsmæssigt har vi en ledelsebestående af mange livstidspolitikereog akademikere. Derimoder erhvervsfolk ikke repræsenteret iFolketinget i samme målestok, somvi udgør af samfundet. Det synes jeger et problem.”− Sidst I fik valgt en politiker med erhvervsbaggrund,gik der kun få måneder,før hun sprang over til Venstre.Sker det samme med dig?”Hvad kan jeg andet end at svare nej10 out&about · marts 2011“Jeg går ikke over til etandet parti, fordi derer bedre karrieremulighederder. Jeg gårikke ind i politik forat få en karriere. Jeghar allerede haft enkarriere gennem minegen virksomhed.”til det spørgsmål! Jeg har været medlemaf Venstre tidligere, og jeg kunneikke drømme om at gå ind i Venstre,som partiet fungerer nu. I Liberal Alliancekan jeg stå inde for 95 procentaf partiprogrammet. Jeg har hjertetmed, og jeg går ikke over til et andetparti, fordi der er bedre karrieremulighederder. Jeg går ikke ind i politikfor at få en karriere. Jeg har alleredehaft en karriere gennem min egenvirksomhed.”− Hvorfor mener du, at Liberal Alliancehar en bedre politik end Venstre?”Fordi jeg fokuserer meget på liberalpolitik og er meget frihedsorienteret…”VaLG 2011Blandt de cirka 800 folketingskandidaterer der ingen transpersonerog kun få åbne homo- og biseksuellekandidater, ifølge vores oplysninger.Out & About præsentereren serie af portrætter med nogleaf disse kandidater som optakt tilfolketingsvalget. Du kan finde tidligereartikler på:outandabout.dk/valg− Frihed i forhold til penge eller i forholdtil, hvordan man lever sit liv?”Det er sandelig begge dele. Jeg vilikke have, at staten fortæller mig,hvad jeg skal spise eller se i tv. Jegblev myndig som 18 år og er i standtil at tage ansvar for mit eget liv. Allede forbud, som vi får ned over hovedet,kan jeg slet ikke forene mig med.I forhold til det andet, altså økonomien… Jeg mener, at Danmark minderfor meget om et planøkonomisksamfund. Staten styrer alt for megeti forhold til adfærd og forbrug. Ogstaten vil hele tiden have kontrol overalt og alle.”− Kan du give et eksempel?”Tag den offentlige sektor, som er forstor i forhold til den private sektor.”− Er det ikke vigtigt, at vi har sygeplejersker,politibetjente og lærere?”Der er hamrende vigtigt, men det erikke min pointe. Det er de ting, sombliver overtaget af det offentlige. Tagfor eksempel Københavns Kommune,som har overtaget at feje fortove, selvom mange ejendomme havde godeløsninger, som de var glade for. Nuskal disse ejendomme betale et stortekstrabeløb til kommunen, som gørarbejdet så dårligt, at ejendommeneer nødt også at betale for at få detgjort privat. Og tag holdningen tilbilisme. Man gør alt, hvad man kan,for at det skal være besværligt forkøbenhavnere og for besøgende atkøre i bil.”− Men specielt i myldretiden er bilisternevel deres egen værste fjende,fordi de fylder gaderne og blokererfor hinanden?”Det kan du måske sige. Men jo flereparkeringspladser man fjerner, og jo


“Det kan godt være, at der vil være nogle præster,som vil sige nej. Men de fleste vil jo gernevie homoseksuelle, så hvis vi åbner for muligheden,vil det hele komme af sig selv.”flere veje man ensretter og gør smallere,så vil bilisterne finde andre veje.København skulle gerne trække foreksempel svenskere til at kommeog bruge penge på Strøget. De vilnæppe være interesseret i at bruge entime på at finde en parkeringspladsog betale 45 kroner i timen, når detkoster 10 kroner i Malmø.”− Var det ikke smartere, at de tog togettil København?”Det er der også nogle, der gør. Men vimå have forståelse for, at ældre menneskerog familier med børn kan havebrug for at have bilen med. Vi skaltiltrække folk til byen for at få gang ibutikkerne og få solgt nogle varer.”− Synes du, det er gået for vidt medcykelstierne i København?”Nej, slet ikke. Det er sundt at cykle,og jo flere, vi kan få til at cykle og tagemetroen, jo bedre. Men det skal værefolks eget valg. Det, jeg angriber, er,at man ikke finder løsninger for bilisterne.Hvis København vil have bilervæk fra byen, bør man bygge en broeller en tunnel, så alle, der kommernordfra og skal til Amager, ikke behøverat køre gennem byen.”− Nok om trafik! En af dine og partietsstore mærkesager er skatten,som I vil have ned på 40 procent …”Maksimum 40 procent!”− Hvor skal pengene komme fra?”Finansieringen har vi fremlagt enklar plan for. Over 7-10 år vil vi gennemnaturlig afgang reducere antalletaf offentligt ansatte med 40.000.Bureaukratiet skal forenkles, så deansatte får større frihed til at løse deopgaver, som de faktisk er uddannettil.”12 out&about · marts 2011− Er bureaukratiet også gået for vidti forhold til de arbejdsløse?”Ja! Vi bruger alt for mange ressourcerpå aktivering frem for på uddannelse.Det er bedre at bruge pengene på atuddanne de arbejdsløse. Jo højereuddannelsesniveau, jo mere vækstkan vi skabe.”− Hvor skal pengene ellers kommefra til jeres skattelettelser?”Blandt andet ved at afskaffe efterlønnen…”− Hvad skal der så ske med de nedslidte?”Ofte bliver det misforstået i medierne.Men faktisk er det sådan, at for atfå efterløn skal man være tilmeldt a-kassen og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.Det harmonerer jo slet ikkemed argumentet om at fastholde efterlønnenaf hensyn til de nedslidte.Vi mener, at de nedslidte skal haveførtidspension.”− Vil I så lette adgangen til førtidspensionfor de ældre?”Adgangen skal ikke nødvendigvisvære lettere, men sagsbehandlingenskal være hurtigere. Og det skalgælde alle, uanset alder.”− Planlægger I flere besparelser?”Gennem udliciteringer kan vi skaffe10 milliarder og sikre, at valget falderpå de bedste og billigste løsninger.Og så er der det sorte arbejde, sombliver mindre udbredt, hvis vi sænkerskatten til 40 procent. Derudover vilvi øge brugerbetalingen. Vi foreslårfor eksempel, at det skal koste 50-75kroner at gå til lægen.”− Risikerer vi ikke bare mere bureaukratifor at opkræve disse penge?”Det handler også om, at nogle gårrigtig meget til lægen, uden at de harreelt behov. Det sker ikke hos tandlægerne,hvor der er en meget høj brugerbetaling– måske endda for høj.Ved at indføre en lille brugerbetalingpå hospitalerne kan man også motiverefolk til at møde op til planlagteundersøgelser. I dag er der jo mangepatienter, som udebliver.”− Er brugerbetaling rimeligt over fordem, som er meget syge?”For kronisk syge og andre med behovfor hyppige lægebesøg skal dervære loft over brugerbetalingen påsamme vis, som vi kender for medicinudgifter.”− Er der LGBT-politiske spørgsmål,som du prioriterer højt?”Da jeg var med i Borgerlige Bøsser,deltog jeg i en debat med Tove Fergo(V), som ikke havde forståelse for, athomoseksuelle havde færre mulighederend andre. Siden dengang er detnu naturligt, at når dronningen inviterertil hofbal, så har man sin partnermed, uanset køn. Det viser, at vi ernået langt. Der, hvor vi mangler, er iforhold til vielser i kirken …”− Hvad med på Rådhuset?”Også her skal det selvfølgelig væreens og frit for homoseksuelle at indgåægteskab, som det er for alle andre.”− Skal præsterne tvinges til at vie homoseksuelle?”Der er forskel på at tvinge og at åbnefor muligheden. Hvorfor ikke bareåbne for muligheden? Det kan godtvære, at der vil være nogle præster,som vil sige nej. Men de fleste vil jo


TEST FORHIV & SYFILIS... det ta’r kun en time!Nu også i Odense & Aarhus- og selvfølgelig i KøbenhavnKøbenhavn: Mandage kl. 16-19Odense: Onsdage kl. 17-19Aarhus: Torsdage kl. 16-18Find mere information på Stopaids.dk


“Når dronningen inviterertil hofbal, såhar man sin partnermed, uanset køn. Detviser, at vi er nåetlangt. Der, hvor vimangler, er i forholdtil vielser i kirken …”gerne vie homoseksuelle, så hvis viåbner for muligheden, vil det helekomme af sig selv.”− Liberal Alliance peger på en regering,som har forhalet det her i årevis.Hvordan hænger det sammen?”Vi har fokus på vores fire mærkesager,men det her kommer selvfølgeligogså ind under den mærkesag, somhedder frihed.”− Så kan vi regne med, at Liberal Alliancevil fremme disse sager eftervalget?”Ja, det kan I regne med. Det står joogså i vores partiprogram.”− Har du andre LGBT-politiskespørgs mål på dagsordenen?”Jeg er meget ked af tendensen medflere og flere hate crimes. Umiddelbarthar jeg ikke løsningen på problemet,men politisk er man nødt tilat håndtere det. For eksempel ved,at forældre, pædagoger og lærere ihøjere grad fokuserer på frihed og respektfor hinanden. Uanset seksualitet.Uanset religion. Uanset hudfarve.Og uanset oprindelsesland.”POUL V. JENsEN• 51 år.• Selvstændig erhvervsdrivende.• Bor i Hellerup.• Opstiller for Liberal Alliance i KøbenhavnsOmegns Storkreds.poulvjensen.dk14 out&about · marts 2011


DELFIN sengecenterJensen dream elevationElevationsramme med:• 28 lamels elevationsrammer.• Justerbar hårdhed ved lænd.• Nakke- og benløft.• 5-zonet timeglasformede fjedre.• 9 cm XO softline II topmadras.• Vaskbart betræk ved 60 grader.• Vælg mellem sort eller beige bolster.• Kan bestilles i Fast eller X-Fast.Eksklusive ben90 x 200 cmTa’ 2 stk.NU 16.996,-


Vælg enmand atvære!VINtErmODE 2011/2012Af Kenni Kjær RasmussenDEr Er rIG mULIGHED for at shopperundt i personlighederne i denkommende vinter. alt fra sorte riddereog moderne soldater til hardcorehiphoppere og street nomadefolkdukkede op på podierneunder Copenhagen Fashion Weeki begyndelsen af februar. Vi giverdig et udvalg af de mange roller,du har mulighed for at spille til næstevinter.NomadefolketWood WoodDrØmmEr DU Om Et LIV som nomade,uden fast bopæl, men medfrihed til at hoppe fra sted til sted,når du har lyst? Så giver Wood Wooddig et yderst kvalificeret bud på denmoderne udgave af nomadefolket.Udstyret med turban og lag-pålagvar der lagt op til en afsøgning afkulturel mangfoldighed, der fik modellernetil at ligne street-nomader.Der var dømt nordisk folklore meden masse mønstre, kapper, flottestriktrøjer og superlækre gamacher istrik, som må blive et hit til vinter.Farverne var underspillede – frablå, army og bordeaux til kanel,sandfarvet og camel − så du sagtenskan skjule dig i en sandkasse, hvis dustøder på mindre venskabelige personlighederpå din rejse rundt.16 out&about · marts 2011


Hiphopperde luxeAstrid AndersenHar DU aLtID VÆrEt FasCINErEtaf den forgyldte hiphop-verden medal dens hang til flash, pling og bling,så tjek den nye designer Astrid Andersenskommende kollektion.Hun er inspireret af den amerikanskestreet-, hiphop- og ghettokulturog sendte sine modeller på podietiført overdimensionerede kortesportsjakker, baggy træningsbukserog ærmeløse basketballtrøjer. Det erset før, men hun sammensætter sinematerialer på en interessant måde.Mink- og persianerpels stod floti kontrast til de syntetiske, blankestoffer med klare sportsreferencer.Tag eksempelvis den neongule dynejakkemed snit af en sportsjakke,men med ærmer af mink, der pludseliggiver jakken et meget luksuriøstlook.Med Astrid Andersen i nakken iden kommende vinter har du mulighedfor at udleve den ultimativedrøm som hiphopper de luxe. En go’krop er en fordel!out&about · marts 2011 17


DenmodernesoldatSoullandsOULLaNDs kommende vinterkollektioner inspireret af den amerikanskeborgerkrig.En efter en kom modellerne påpodiet som moderne soldater medknugede hænder, et fast blik iført enny version af designerens velkendteFedora-hat, og det gode gamle tornystervar fortolket i en moderne udgaveaf rygsækken.Jakkerne mindede om uniformermed markante lommer og flotteknapper. En stor del af bukserne varløse uden at være baggy. Mangemed elastisk i benene, der giver etfrækt, sporty look.Hold også øje med denne trendher til sommer! Soullands univers ermeget enkelt med vægt på udvalgtedetaljer, der giver designet et megeteksklusivt look. Det skriger også’gentleman’. Enhver mand, der iførersig Soullands tøj vil med sikkerhedstraks blive opfattet som den perfektekæreste med alle de rigtigeholdninger.Soullands kollektion får mig til atville være et bedre menneske! Lados se, om det lykkedes … men tøjetholder i den grad!PS. Tjek lige den sorte mink pels –den er ’to die for!’18 out&about · marts 2011


DEr Er aLtID LIDt GaKGaK overHenrik Vibskovs tøj – men i den heltrigtige dosis.Hans tøj oser af lidenskabelig kreativitetindhyllet i et skørt, farverigtog fantasifuldt univers. Men han laverogså gode basisting.Tag eksempelvis den grønne jakke,der er forrygende enkel og flot.Eller den sorte kappe mixed med dynejakken,der er virkelig elegant. Derer også blazeren med striberne, derhar et yderst lækkert snit.Tager man brillerne og huen afmodellen og lader ham hoppe i etpar Converse, er stilen pludseliglangt mere hverdagsagtig frem forjeg-er-skør-professor-looket. Det bliveren fantastisk vinter i Vibskov!DenskøreprofessorHenrik Vibskovout&about · marts 2011 19


BohememandenJean//phillipHar DU DrØmt Om at leve en boheme-tilværelse,hvor du ikke er bundetaf samfundets normer og regler,men i stedet boltrer dig med en friog afslappet livsstil omgivet af evigskønhed? Så ved Jean//phillip ligepræcis, hvilke gevandter du skal iføredig for at fuldende billedet.Den unge danske designer mestrerden lette, flagrende stil. Lægmærke til den grå trenchcoat medbælte og skulderstropper, der sammenmed de grå bukser og den gråblazer giver et enkelt og eksklusivtlook.Også den grå cardigan-jakke medflagrende stof og sort bælte er virkeligflot. Den grå lange jakke med derå, cuttede kanter er ligeledes fantastisk!Jean//phillip gjorde det godt i jakkerne,og jeg glæder mig til at prøvedem, når de kommer i butikkerne.Og så skal jeg også lige fremhæve’jogging-sættet’, som ser så dejligtud, at man bare har lyst til at gå i dethver dag.20 out&about · marts 2011


DaVID aNDErsENs tØJ bliver flottereog flottere! Så glæd dig til vinterenskollektion, der dog kræver sinmand og sin stramme, høje krop forat kunne bære tøjet. Den er ikke formænd med hang til en pink polo medlogo på brystet og topmave.David Andersens kollektion mindedeom en sort, stram ridderstil,der kræver faste former og en vishøjde, for at tøjet ægte får karakter.Der var dømt fine 3D-effekter, asymmetriskesnit og skæve detaljer.En af favoritterne var en frakkemed lang front og kort bagside, hvilketfik den til at ligne en omvendtsvalehale. En rigtig god og enkel effekt– ikke overdesignet, men gennemtænkt.For første gang så man også bådebæltetasker, skuldertasker og handsker– alle superflotte. Især bæltetaskeni læder må gå hen og blive ethit. Den fungerer i hvert fald godt påen smal hofte – og nok mindre godtpå en dansk campist med hang tiltyske grillpølser.sortridderDavid Andersenout&about · marts 2011 21


de gØr en Forskelhomo-entreprenørenJØrGEN WEIs bruger adskillige arbejdsuger på frivilligjobbet i CGLcc, CopenhagenGay & Lesbian Chamber of Commerce.turister til miljøet”I øjeblikket er jeg formand for CGLcc,Copenhagen Gay & Lesbian Chamberof Commerce, hvor jeg har siddet i bestyrelseni ni år. Her forsøger vi på forskelligvis at sætte København på detinternationale bøsse-lesbiske landkort,så turisterne ved, hvor tingenesker. Det har blandt andet betydet, atjeg jævnligt bliver ringet op eller fårmails fra journalister og andre fra denstore verden, der gerne vil vide, hvadder foregår af bøsse-lesbiske aktiviteteri København.”Arbejdet i CGLcc tager tid. JørgenWeis har regnet ud, at han sidste årbrugte mere end tre fulde arbejdsuger.Han ved det, fordi hans lønarbejdehar bedt ham om at føre timeregnskabover frivilligarbejdet. Ikkefordi de frygter, at det stjæler energifra det arbejde, de betaler ham for,men tværtimod fordi de er glade for,at han bruger kræfter på det:”Jeg er projektleder hos IBM, ogde vil gerne have, at deres medarbejdereinvolverer sig i frivilligarbejde –det indgår blandt andet som en delaf den bedømmelse, vi som medarbejderefår hvert år. Og så kan mandesuden søge om tilskud fra en særligpulje til det frivilligarbejde, maner med i. I CGLcc har vi således fået1000 euro i tilskud fra IBM, lige somde har betalt for min deltagelse i enamerikansk konference med 1600deltagere, hvor det handlede omat være åben på arbejdsmarkedet.”“Det er ganske enkelt sjovt at få idéer, gennemføre dem og se resultatet gro,” siger JørgenWeis, der er formand for CGLcc.HOmO-tUrIsmEAf Henrik LydingFoto: Pernille Lund MadsenHan kan ikke lade være med at blandesig. Han siger det selv, så den er godnok:”Jeg er nysgerrig, har en meningom tingene og er ikke bange for atsige den højt. Og så må man jo ogsåstille op og være villig til at forsøgeat gøre tingene bedre. Så det gørjeg. Gerne, endda. Og den ene tingtager så den anden.”Jørgen Weis begyndte som frivillighomoaktivist for 25 år siden. Hankom i Københavns-bestyrelsen i detdaværende LBL – Landsforeningenfor Bøsser og Lesbiske – og var desudenradioaktiv i Radio Rosa, lokalradiofor bøsser og lesbiske.Senere fulgte nogle år som frivilligi Priden, og da bestyrelsen i 2000opgav at føre Priden videre, trådteJørgen Weis til:”Den skulle da ikke lukke. Vi kanikke undvære en Pride i København.Så jeg gik ind i arbejdet med at fåden op at stå igen, og i dag lever denjo heldigvis i bedste velgående.”Job og fritidSom projektleder hos IBM skal JørgenWeis koordinere, lede og styre enrække meget forskelligartede projekter.I grunden de samme funktionerhan har som formand for CGLcc – bliverdet ikke for meget?”Nej, tværtimod. Jeg har både etjob og en fritidsbeskæftigelse, jegvirkelig godt kan lide. Det er ganskeenkelt sjovt at få idéer, gennemføredem og se resultatet gro. For eksempel,at et arrangement, som vi lavedefor tre år siden med blot 40 deltagere,i dag samler langt over 200. Denslags giver energi. Og det, der ikkelykkes, jamen det giver erfaringeri stedet. Man skal jo hele tiden vurdere,om det man bruger kræfter på,både på jobbet og i det frivillige arbejde,også giver et rimeligt resultat.Og sker det ikke, så lægger jeg detfra mig og finder på noget nyt. Deter jo sådan en slags dobbelt entreprenørvirksomhed,jeg har – det enested får jeg penge for det, det andetgør jeg frivilligt. Men begge stederer der et ansvar og en stor fornøjelseforbundet med det.”CGLCCCopenhagen Gay & Lesbian Chamberof Commerce.cglcc.dk22 out&about · marts 2011


98Få Out & AbOutmed pOstenpræsenterer#90JUNI 2010Out & ABOut Juni 2010 90nightntil 24:000 kr.0 kr.CKTAILSavoursR YOut & ABOut Februar 2011n every weekendout & ABout Maj 2010 89MortennorMannJørgensenSF-kandidatom homopolitik,pointSyStem ogeFterløn‘Fab Gays’ i denbedste sendetid#98FEBRUAR 2011Paradise Hotel · wArhOl/Munch · BAltic Pride · MAsPAlOMAs GAYPrideFAke din uskYld · uFFe elBæk + GaY GUide and articles in enGlisHTEMA: BjørnEBøssEr · Lykke Friis · AxeL AxgiL · BALtic pride · europriderejser: ArgentinA · sLip dyret Løs! · Wipeout + GAY GUIDE In EnGLIsHFri leg på rød Stue · HviS piA K vAr din tAnte · eriK Bliver rigtig mAndJim lyngvild Smider Kludene + GAY GUIDE AnD ArtIclEs In EnGlIsHHVer månedi et årFOr kun 240 kr.bestil dit AbOnnement påoutandabout.dk/abonnementDanmarks månedligehomomagasin#89MAJ 2010Liveter en drømEn toptunet heltekomediemed Trine DyrholmThomas Bo larsen, KenneTh m. ChrisTensenmeiKe Bahnsen, max hansenolaf Johannessen, DiCK KaysømiKKel KaasTrup larsen og søren VeJByInstruktion: peTer lanGDal Tekst: peDro CalDerÓn25. feb- 2. april • tlf 33 21 14 90 • BeTTynansen.DKBilleTBilleT.DK • tlf 70 272 272


spaniens arabiske arvDen arabiske arv blander sig med klassisk spansk kultur i den sydspanske byGraNaDa. resultatet er diversitet og tolerance.Af Walther GrieséFoto: Den Spanske Stats Turistbureauog Hammam.esrEJsEr: GraNaDa”HVIs tO OKsEKÆrrEr kan passerehinanden, er det en bred vej,” sagdespanierne, da de generobrede byenGranada fra den mauriske besættelsesmagti 1492.Selv i dag er det lettest at kommefrem til fods i Granadas arabiske bydelAlbaicín; de snævre, labyrintiskegyder minder om en nordafrikanskmedina med gadehandlere og småteterias, der lokker med bløde orientalskepudesofaer, vandpiber ogsøde arabiske kager.INDBYGGErNE I GraNaDa respektererog værner om Legado Andalusi,den arabiske arv i Andalusien. Arven24 out&about · marts 2011promoveres på steder som Hammamsde Al Andalus, det arabiskebadehus, hvor de forkæler dig meddæmpet lys, vekselbade, massageog sød myntete. Og imponerer, nårdu krydser floden Dorra og går påopdagelse i det smukke paladskompleksAlhambra med den frugtbarehave, Generalife.Her viser de hver sommer teaterstykkeraf Granadas LGBT-ikon, dramatikerenFederico Garcia Lorca.I andre dele af Granada genkenderdu det klassiske Spanien med bredeboulevarder, statelige bygninger,katolske kirker og kærligheden tilflamencodansen.”HOmOErNE VIL HaVE kultur, oplevelserog generel tolerance,” sigerturistorganisationen i Granada. Desamarbejder med 200 forretningerog servicevirksomheder om at gøreLGBT-turisterne glade og udgiverblandt andet en guide om de mangemuligheder, der er i hele regionenGranada.Men du finder også de mere traditionelleindslag i LGBT-miljøet, foreksempel restauranten Lagayedra,hvor middagen afbrydes af krukkededragkunstnere, der mimer til popsangeog fornærmer gæsterne (påspansk). Samt nabobaren Six Colours,der lokker med gavmilde drinks,halvnøgne fyre på storskærm og detsamme lydtapet som på gay barer ialle andre europæiske storbyer.GraNaDas DIVErsItEt understregesaf, at du kan holde storbyferiemed en afstikker til skisportsstedernei bjergkæden Sierra Nevada; eller køreet par timer sydpå til Costa Tropical,der lokker med 320 solskinsdage omåret og alle former for vandsport.


GraNaDaHotellerAbba Granada er et nybygget firestjernethotel midt i Granada.Ønsker du mere historie og atmosfære,så prøv Palacio MarianaPineda, opkaldt efter den kvindeligerebel, der inspirerede FedericoGarcía Lorca til teaterstykketMariana Pineda.abbahoteles.compalaciomarianapineda.esrestaurantSpis frokost på Mirador de Moraymamed udsigt til Alhambra.Barhop i gaderne omkring CalleNavas, der er kendt for tapasbarersåsom den eksperimenterende LaPajuana.miradordemorayma.comLa Pajuana, Rosaria 12arabisk bad”Bad i historien,” siger Hammamsde Al Andalus, der lokker med heleden arabiske badetur inklusivemassage. Personalet understregerLGBT-venligt, men bestemt,at hammamen ikke er en kontaktsauna.hammam.eslorca, den rebelske digterI 1898 blev FEDErICO GarCIa LOrCa født tæt på Granada, og hanlevede forholdsvist åbent som homoseksuel, hvilket ikke var velseti datidens spanske macho-samfund.LOrCaalhambraDet imponerende paladskompleksAlhambra regnes for højdepunktetaf maurisk kunst i Europa. Bookværelse i Alhambras parador for atleve som kaliffen.alhambra-patronato.esparador.esmere infoFind mere information om Granadaog Spanien i øvrigt på:spain.infoFEDErICO GarCIa LOrCa regnes foren af Spaniens vigtigste digtere ogdramatikere.Han skrev gerne om undertrykteminoriteter som sigøjnere, sorte oghomoseksuelle; de fleste af hansværker er oversat til dansk, for eksempelBlodbryllup og Bernarda AlbasHus.Federico García Lorca blev henrettetaf fascistiske civilgardister i 1936,og hans lig er aldrig blevet identificeret.Efter hans død blev seksualiteteni hans værker ofte forsøgt censureret,både af det fascistiske regimeunder Franco, af Lorcas egen familieog af litterater, der forskede i hansværker.Men i dag er Federico García Lorcaanerkendt som et vigtigt LGBT-ikon,og flere turistbureauer tilbyder entur langs Lorca-ruten i Granada. Herkan turisterne blandt andet besøgehans hjem, der nu fungerer som museum.Historien om Federico GarcíaLorca, blev filmatiseret i 2008 medJavier Béltran i hovedrollen. MatthewMcNulty spillede hans næreven, filminstruktøren Luis Buñuel,og teenageidolet Robert Pattinsoncampede som hans kæreste, den excentriskekunstner Salvador Dali.FIND MERE INFORMATION om FedericoGarcía Lorca på:glbtq.com/literaturehuertadesanvicente.comout&about · marts 2011 25


Thanh, hvis familie kommer fra Vietnam(Foto: Freddy Hagen)Marcel, hvis familie er flygtet fra Iran.(Foto: Magnus Ragnvid Chammon)den anden historieAf Thomas R. KristensenFOtOUDstILLING”Muslimske bøsser har det hårdt.” Sådanlyder en af de typiske avisoverskrifter,når medierne skriver om homoseksuellemed minoritetsetniskbaggrund.Men virkeligheden er mere nuanceret.Derfor har foreningen Sabaaharrangeret en fotoudstilling medportrætter af seks unge bøsser, lesbiskeog transpersoner med minoritetsetniskbaggrund. Udstillingenfandt sted i slutningen af februar,men i et katalog kan både billederneog de medfølgende portræthistorierstadig opleves.Cédric, der kommer fra Libanon. (Selvportræt)Foreningen saBaaH står bag fotoudstilling og katalogmed portrætter af homoseksuelle og transpersonermed minoritetsetnisk baggrund.De unge i projektet har baggrundi forskellige lande som for eksempelKorea, Iran og Libanon. De fortællerom alt fra familieforhold til mødetmed det københavnske homomiljø.Idéen har været at lade de personer,som medierne og andre er så optagetaf, selv få lov til at fortælle dereshistorier.Teksterne er skrevet af fem forskelligeskribenter og journalister,og billederne er taget af fem professionellefotografer. Fahad Saeed fraSabaah og journalisten Sune PrahlKnudsen er redaktører på projektet.Billederne og kataloget kan findes påsabaah.dk, og eksemplarer kan afhentesi Sabaah efter aftale.26 out&about · marts 2011


Anna, som har boet en stor del af sit liv iMalaysia (Foto: Helga C. Theilgaard)Michael, der er adopteret fra Korea.(Foto: Anne Mie Dreves)Yara, som har en baggrundi Libanon.(Foto: Thomas Cato)out&about · marts 2011 27


kulturJudy garlandi stærekassenSilas Holst og Julie Steincke spiller med i Den Lille Havfrue. (Foto: Miklos Szabo)silas holst sammen medden lille havfrueEfter flere år på Broadway kommer DisneymusicalenDEN LILLE HaVFrUE til Danmark.mUsICaLDEN LILLE HaVFrUE havde europapremierepå Musikteatret Holstebroden 24. februar og er til dels baseretpå den amerikanske musical, somspillede i flere år på Broadway.I Danmark er det Black Box Theatre,som står bag musicalproduktionen.Den Lille Havfrue spilles af JulieSteincke, og over for hende spillerSilas Holst den anden store rollesom prins Erik. Julie Steincke og SilasHolst har før spillet sammen i musicalenChicago, på Det Ny Teater i København.I historien bliver prins Erik så betagetaf Den Lille Havfrues smukkesangstemme, at han beordrer sitskib til at følge efter stemmen. Underen voldsom storm bliver hankastet overbord, men Den Lille Havfrueredder ham fra at drukne – ogbliver forelsket i ham. Problemet erbare, at hun er havfrue, og han ermenneske.Havheksen tilbyder at hjælpe, menmed skumle bagtanker, fordi huni virkeligheden vil have hævn overDen Lille Havfrues far, Kong Triton.I den danske opsætning har instruktørJohn Eggert givet forestillingenlidt mere kant, og Den Lille Havfruesætter sig mere op imod sin far.I musicalen medvirker et live orkestersamt 45 skuespillere. Ud over SilasHolst og Julie Steincke er blandtandet Torben Zeller, Trine Jepsen ogOle Jørgensen på scenen.DEN LILLE HAVFRUEMusikteatret Holstebro frem til 6.marts.Aalborg Kongres & Kulturcenter 13.-14.marts.Musikhuset Århus 19. marts.Musikhuset Esbjerg 26.-27. marts.Tivolis Koncertsal 9.-17. april.mUsICaLPÅ HOtEL rItZ i London følger vide sidste måneder i Judy Garlandsliv. Året er 1968, og Judy Garlandforsøger at få endnu et comebackgennem en serie af opslidendekoncerter.Samtidig kæmper hun mod sinhang til stoffer og alkohol. Bagsig har hun adskillige mislykkedeægteskaber og en ødelagt karrierei Hollywood. Og alligevelforbliver Judy Garland en stærkog bemærkelsesværdig kvinde −med en skarp tunge.Landsteatrets udgave af verdenssuccesenEnd Of The Rainbowhavde danmarkspremiere den 9.januar. Og efter at have været påturné rundt i Danmark vises EndOf The Rainbow på Det KongeligeTeater, i Stærekassen, fra 1.-5.marts. Jette Torp spiller hovedrollensom Judy Garland i forestillingen,som er fyldt med masser afGarland-klassikere.aNmELDELsEr PÅ NEttEtLæs anmeldelser af film, teater,musik, udstillinger og bøger på:outandabout.dk/kultur28 out&about · marts 2011


kulturhvid magi med sort samvittighedseks spejderpiger nyfortolker 25 sange af aNNE LINNEt. Og sangeren selv er begejstretover initiativet fra kunstnerkollektivet sOrt samVIttIGHED.tEatErKONCErtBEttY NaNsEN tEatrEt har lokketkultfænomenet Sort Samvittighedindenfor. Her giver de en helt specielteaterkoncert med nye fortolkningeraf 25 sange af Anne Linnet.Seks spejderpiger er på scenen ogopfører blandt andet Smuk Og Dejligi en råbekoncert samt Tabt Mit Hjerte− den sidste med en intensitet, somformentlig vil få nogle blandt publikumtil at overveje, om kopien faktisker bedre end originalen.Anne Linnet og kunstnerkollektivet Sort Samvittighed. (Foto: Chris Christophersen)aNNE LINNEt selv er begejstret overde unge kvinders initiativ.”Jeg er utrolig stolt og glad for, atde har taget fat i min musik. Det herer jo tekster og musik, som er skrevethen over 40 år, så det bliver ogsåsjovt for mig at se hele forestillingeni sammenhæng,” sagde Anne Linnetved et pressemøde få dage før premierenden 18. februar. Her opførtede seks spejderpiger blandt andetderes version af Anne Linnets hit fra1979, Kvinde Af I Dag.”Kvinder vil jo ofte gerne behage.Men denne behagesyge står i vejenfor mange ting, og derfor er det vigtigt,at man som kvinde af og til giversig tid til at stoppe op og tænkesig om.”ELIsa KraGErUP er instruktør forSort Samvittighed. Og hun læggerikke skjul på, at hun og de seks kvinderpå scenen nærer stor respekt forAnne Linnets sange.”Anne Linnet har med sine sangeturdet være personlig og samtidigformået at gøre det personlige alment.Vi ville forråde musikken, hvisvi ikke kastede os helt ærlig ind iprojektet. Så selv om der er humori forestillingen, er den helt fri for ironiskdistance,” sagde Elisa Kragerupfør premieren.De seks spejderpiger spilles af SigneEgholm Olsen, Tilde Maja Frederiksen,Kitt Maiken Mortensen, RikkeBilde, Leila Vestgaard og Jeanett Albeck.HVID MAGI opføres frem til 19. martspå Betty Nansens Teatrets anneksscene,Edison, på Frederiksberg.grand Prix-opskrift afsløresmUsIKKIrstEN sIGGaarD afslører denhemmelige opskrift bag et slagkraftigtGrand Prix-hit.”Du skal bruge en sangtitel, somdu skal synge igen og igen. Det virkerrigtig godt på lytterne – næstensom hjernevask. Så skal sangenhelst handle om kærlighed ognoget med bankende hjerter ellerblinkende stjerner eller sådan noget,”siger kvinden, som har repræsenteretDanmark ved EurovisionSong Contest hele tre gange.Kirsten har skiftet Søren ud meden 20 år yngre model, sangerenMartin Knudsen, som hun ogsåturnerer sammen med, med deresfælles show, Når Bare MusikkenSwinger.Nu har de også udsendt cd-singlenDit Grand Prix Hit, med opskriftenpå et godt Grand Prix-hit.out&about · marts 2011 29


kulturAf Walther GrieséMod strømmenDVDPrisvindende provoPErU FOrBLØFFEDE de fleste vedat indstille homo-filmen Undertow(originaltitel: Contracorriente) til atblive nomineret til Oscar-prisen BestForeign Language Film i 2011.Undertow kom ikke med i top 5 oggik dermed glip af masser af publicityog en bred distribution. Til gengældvandt filmen publikumsprisenved sidste års Copenhagen Gay &Lesbian Film Festival.Er du til billedskønne, latinskekærlighedsdramaer med sensuellemænd og en overnaturlig tvist, såfås Undertow nu på dvd.UNDERTOW fås på dvd hos:mensshop.dk og proud.dk.Det går fint, takDOKUmENtar”HOW arE YOU?” spørger instruktørenPatrick Splidsboel idokumentarfilmen om MichaelElmgreen og Ingar Dragset.Kunstnerparret er blevet stjerneri den internationale kunstverdenved at lege med temaersom identitet, seksualitet og demokrati.Filmen følger dem fra demødtes − og forelskede sig − tilkarrierens foreløbige højdepunkt:Venedig Biennalen 2009.HOW ARE YOU? vises i udvalgte biograferi marts. Se outandabout.dkfor mere info.FILmPrEmIErEDEN KINEsIsKE INstrUKtØr Tsai-Ming Liang er kendt for film, der er poetiske,vinder priser og provokerer.Han voksede op i Malaysia, oghans seneste film, I Don’t Want toSleep Alone, foregår i smogfyldte KualaLumpur. Filmen følger en hjemløskinesisk mand, der bliver begæret afbåde gæstearbejderen Rawang ogservitricen Chuyi.I DON’T WANT TO SLEEP ALONE går iEmpire Bio og kommer til Øst for Paradisfra den 3. marts.30 out&about · marts 2011


CGLcc Gay Galla 2011Foto: kim@rytoft.comHOtEL sKt. PEtrI lagde lokaler tilårets CGLcc Galla, der løb af stabelenden 17. februar. Her overrakte syvkendisser Axgil-priserne – opkaldt efterAxel og Eigil Axgil – til personer,organisationer og virksomheder, somhar gjort sig positivt bemærket til fordelfor homoseksuelle, biseksuelle ogtranspersoner.De syv priser blev uddelt af Stig Elling,Mogens Jensen, Tine Scheuer-Larsen, Uffe Buchard, Simon EmilAmmitzbøll, Adrian Hugues og JimLyngvilds “fætter”, Hubert KnudLyngvild Hansen.Mellem prisoverrækkelserne varder underholdning med Simona Abdallah,Carmen Curlers og Bøssehuset.Aftenens konferencier var skuespillerLars Gade, og DJ Mikael Costastyrede musikken og lyden.Axel Axgil var også til stede og modtog eteksemplar af Axgil-trofæet, som også blevuddelt til de syv prismodtagere.Bøssehuset fejrer 40 år og holder FrøkenVerden til juni. Her tyvstartede de på festlighedernemed et show og herlig skønsang.Modeekspert Uffe Buchard uddelte prisen tilÅrets medieperson.Den tidligere professionelle tennisspillerTine Scheuer-Larsen uddelte Sportsprisen.Salgsdirektør i StarTour Stig Elling uddelteErhvervsprisen.Out&abOut · marts 2011 31


SEt & SKEtDe syv vindereHOmOmILJØEt Har VaLGt modtagerne af årets syvAxgil-priser, som blev uddelt ved CGLcc Galla-festen den17. februar.Udvælgelsen skete over to omgange. Tilbage i novemberkunne man indsende forslag til nomineringer indenfor hver af de syv priskategorier: Erhvervsprisen, Sportsprisen,Kulturprisen, Årets medieperson, Årets aktivist,Årets organisation og Årets homosted.Efter offentliggørelsen af de nominerede i december,kunne alle være med til at stemme gennem hele januarmåned igennem en internetafstemning på out-andabout.dk.Det er tredje gang, Copenhagen Gay & Lesbian Chamberof Commerce har arrangeret gallafesten. Første gangvar i januar 2009, og i år var det første gang, at begivenhedenvar åbnet op for et bredere publikum. 300 gæsterdeltog i begivenheden.mEttE BUGGE fik prisen som Årets aktivist. I Pan Dans harhun været med til at arrangere den årlige danseturnering,Nordic Open, som finder sted dagen før nytårsaften. Huner også en af de aktive kræfter i Women’s Space, og mangefrivillige fra World Outgames husker stadig, hvordan MetteBugge koordinerede de frivilliges aktiviteter under dennestore begivenhed.CENtraLHJØrNEt er en af Danmarks ældste homobarer,men virker alligevel mere levende end nogensinde før.Fra Byens førende damebar, som Centralhjørnet kaldersig selv med et glimt i øjet, blev CGLcc-prisen for Åretshomosted modtaget af Jim fra Centralhjørnet.COPENHaGEN PrIDE fik tildelt prisen som Årets organisationfor at have fulgt op på World Outgames med enpride, som var næsten lige så stor som året før, selv omder var langt færre udenlandske homo-, bi- og transer iKøbenhavn i forhold til under Outgames. Fra CopenhagenPride tog Christian Wismann og Ole Santos imod prisen.Hot Shots Af Emil Rune MitensMats og Peterpå Oscar.Frank og Torben påCentralhjørnet.Mathis og Isapå Can-Can.Anders, Lars, Bo og Torbenpå Jailhouse.32 Out&abOut · marts 2011


JEsPEr HØG har som projektleder været med til at intensiverepolitiets indsats imod hadforbrydelser. Men han harogså været med til at give politiet et mere menneskeligtansigt for at få flere ofre og vidner til at anmelde hadforbrydelser.Det var med til at give ham prisen som Åretsmedieperson. Han kunne ikke være tilstede under CGLccGalla, men Jesper Grove tog imod prisen på hans vegne.sCHWaNZEN sÄNGEr KNaBEN vandt Kulturprisen oghar uden tvivl fået mange stemmer fra sin store fanskare,som elsker de skarpe, provokerende og morsomme tekstersamt englesmukke sangstemmer. Bent Jacobsen ogBrian Grønbæk Jensen fra Schwanzen Sänger Knaben fikoverrakt prisen af Mogens Jensen.aLLaN NIELsEN fik Sportsprisen for sammen med treandre fodboldspillere at iføre sig T-shirts med tekstenI’m gay til Dansk Fodbold Award. På den måde valgteden heteroseksuelle sportsmand at tage afstand over forhomofobien i fodboldverdenen. Allan Nielsen var i Miami,men tog imod prisen via telefon med Lars Gade.FIrst HOtELs vandt Erhvervsprisen for at modtage homoseksuellegæster med en åbenhed og forståelse, somikke er almindelig udbredt i hotelbranchen. First Hotelskommunikerer direkte til homomiljøet og støtter forskelligeLGBT-arrangementer. Fra First Hotels modtog CustomerRelations Manager Peter Mygind Erhvervsprisen.Jim og Mikepå Cosy.Mikkel og Henrikpå Masken.Mikkel og Frederikpå Be Proud.Madsen og Mikkelpå Centralhjørnet.Out&abOut · marts 2011 33


SEt & SKEtFeministiskHaNNE VIBEKE-HOLst var gæst hosKlub Mod på Vela den 10. februar.Her blev den populære forfatterinterviewet af den radikale folketingskandidatUffe Elbæk – og bagefterogså af Klub Mods gæster. Emnernevar politik og magt samt feminismeog ligestilling.”Tilbage i 70’erne var Danmarkforrest, hvad angår ligestilling, ogsvenskerne lod sig inspirere os,” fortalteHanne-Vibeke Holst.“I dag tages ligestilling langt mereUffe Elbæk og Hanne-Vibeke Holst under debatten på Vela.seriøst i Sverige end i Danmark. I Sverigeer ligestilling et hedt tema, oghvis ikke man er feminist, så er manså godt som færdig i svensk politik.”HedonistisksLm KØBENHaVN holdt Fuck & Dance-partyden 5. februar og havde iden anledning rykket dansegulvetop på overetagen ved den store bar.Det skabte mere Dance end normaltved disse fester – men næppe mindreFuck, da beretninger fra kælderenikke tydede på mindre lir af dennegrund.DJ Thomas Madvig medSLM’s præsident, Henrik.ElektroniskHOmO ELECtrIC rykkede ind påNikolaj Plads 25 den 5. februar, hvorogså Scandinavian Bear Events holdersine fester. Og Homo Electrics nye locationblev en stor succes med mereend 400 gæster, som fyldte dansegulvettil elektroniske rytmer fra dj’ssom Rosa Lux, Ung Flugt og Pawloui.Gilles og Michlas nydermandehørmen på SLM.Bjorn iført sit nyeste harness-outfit.Johanne fra Ung Flugt og Rosa Lux.Adrian og Martinpå Oscar.Juan-Carlos og Laurapå Masken.Karin og Lenepå Can-Can.Siggi, Maria, Micki og Jailpå Be Proud.34 Out&abOut · marts 2011


Marts 2011Centralhjørnet har spændt hjelmen, oginviterer nu til underholdning hver torsdagog søndag i marts og april måned.Torsdag d. 3. marts kl. 21:00Tine & TorbenSøndag d. 6 marts kl. 16:00Lars Out LoudTorsdag d. 10. marts kl. 21:00Irma & RickySøndag d. 13 marts kl. 16:00Bruun & KnudsenTorsdag d. 17. marts kl 21:00Andreas & LauritsSøndag d. 20 marts kl. 13:00PåskebankoTorsdag d. 24. marts kl. 21:00KaraokeSøndag d. 27 marts kl. 16:00Liva Weel ShowTorsdag d. 31 marts kl. 21:00Hjørnets StriglerRigtige mændmødes påByens førende damebarMere info på centralhjornet.dk Kattesundet 18 tlf. 33 11 85 49Out&abOut · marts 2011 35


DEt SKERCan-Can fylder 99 årCan-Cans indehaver, KarL PErssON, fejrer barens 99 års fødselsdag den 4. martsmed konditorkage og kaffe for en tier. samtidig lægger Can-Can op til næste års100 års jubilæum.FØDsELsDaGsamtaLEBarEN kaldes Can-Can afmange af sine stamgæster.”Can-Can er det stille og roligested, som er meget centreret omkringbaren. Her kan man sidde oghygge sig med de andre gæster. Fredagog lørdag aften og nat er herselvfølgelig fuldt hus. Men vi passergodt på hinanden, og her er stort setaldrig ballade,” forklarer Karl Persson,der har ejet Can-Can i snart otteår.”Det er et blandet publikum, somkommer her. Også aldersmæssigt.Alle taler med hinanden, uanset omman så er 18 år, eller man er 80 år. Defleste af gæsterne er bøsser, men herkommer også lesbiske og heteroseksuelle.”DEN ØKONOmIsKE KrIsE har ikkebragt Can-Can ud af kurs.”Godt nok er der er et anderledeskøbsmønster nu i forhold til tidligere.Men i de otte år, jeg har haftCan-Can, har den seneste jul væretden bedste sæson overhovedet. Novemberog december var supergodei år – og de bedste, siden jeg kom til,”fortæller Karl.Han lægger stor vægt på, at Can-36 Out&abOut · marts 2011Can betaler moms og lønninger heltefter bogen. Samt at stedet klarer siguden at være afhængig af banken.”Vi slår ikke større brød op, end vikan bage, og vi skylder ingen pengevæk. I stedet betaler vi tingene kontant,og det er en meget god ballastat have i disse tider. Mange smårestauratører har fået lukket dereskassekredit under finanskrisen, menjeg har ingen kassekredit, så jeg kansove roligt om natten.”4. marts 1912 fik baren i MikkelBryggers Gade 11 tildelt sin førstespiritusbevilling af de københavnskemyndigheder. Og det viser ifølgeKarl, at Can-Can er Københavns ældstebøssebar.”Bykaféen hed baren, som ogsådengang var et sted, hvor mændmødtes. Man kunne bare ikke kaldedet et homosted, fordi det dengangvar ulovligt at være homoseksuel,”fortæller Karl.Senere skiftede stedet navn tilWhy Not, som det hed i mange år.Og for 21 år fik baren sit nuværendenavn, Can-Can.CaN-CaNs FØDsELsDaG bliver derforfejret den 4. marts.”Det sker med konditorkage ogKarl Persson er ejer af bøssebarenCan-Can, som fylder år den 4. marts.kaffe for en tier mellem klokken 15og 17. Samt store Tuborg fadøl for 29kroner hele dagen og aftenen,” sigerKarl, der naturligvis selv er til stedesom vært på fødselsdagen.”Det her er jo også lidt for at læggeop til den store fest, som vi skalhave næste år, i 2012, når vi fylder100 år. Her regner jeg med, at vi festeren helt uge. Og hvis jeg kan få lovaf kommunen, rykker jeg også nogetaf festen ud på gaden. For det er dalidt af et stykke københavnerhistorie,når en af byens bøssebarer fylder100 til næste år.”HIV i MusikkenTorsdag d. 10. marts 2011 kl. 18.00 i StærekassenAftenens vært: Bobo MorenoNathalie Kollo Dodo and the Dodos (Unplugged) - SOUNDSøren Holmgren - Anne-Louise Abegg - KunTakt feat. MC EinarBakket op af: Dansere fra Bendixen Dans og HIV i Musikken’s BigBand under ledelse af Mikkel GomardMere info på www.HIVimusikken.dkBilletter købes på www.billetlugen.dk - Billetpris kr. 350,- + gebyr


DEt SKERDronninger søgesODENsENattENs DrONNING søgerkreative dronningekandidatertil årets store dragkonkurrencepå Fyn, som finder stedlørdag den 8. oktober.Her kan drags fra heleDanmark dyste om den eftertragtedetitel som NattensDronning inden for kategorierneLook-alike, bedstediva, og Fantasy, bedsteperformance og mest fantasifuldekostume.Drømmer du om at blivedette års Nattens Dronning,kan du tilmelde dig hos Pollypå poulsylvestersen@hotmail.com eller hos Conny på mailsonnyhornhaver@ofir.dk.Læs mere om konkurrencenpå nattensdronning.dk.Foto fra Nattens Dronning.Påskebanko på HjørnetKØBENHaVNCENtraLHJØrNEt har knapt nok pilletjulepynten ned, før de pynter op igen. Dennegang fordi påsken står for døren. Åretspåskepynt har Byens førende damebar fåetfløjet ind fra Frankfurt.Årets store påskebanko holder Centralhjørnetsøndag den 20. marts fra klokken13. Derudover er der hver torsdag og søndagi marts og april underholdning medblandt andet Andreas og Laurits, StineBruun og Martin Knudsen samt Liva Weel.Stine Bruun og Martin Knudsen.wwVOGNMANDEN ER TILSLUTTET80 34 34 34Din lokale vognmand• TRANSPORT• FLYTNINGFå et uforpligtende tilbud på din næstetransport/flytning. Stort som småt.Kører i hele Danmark og udlandet.Fuldt forsikret.Ring til vognmand René S. Larsen Tlf.: 31 12 74 9238 Out&abOut · marts 2011


Debat om hadforbrydelserKØBENHaVNBLUs holder debatarrangement om hadforbrydelser, iHuset i Magstræde, Rådhusstræde 13, den 1. marts klokken20.Adrian Hughes er tovholder, og Jesper Høg fra KøbenhavnsPoliti deltager i debatten. De øvrige debatdeltagerevar ikke fastlagt, da Out & About blev sendt til tryk,men BLUS forventede deltagelse fra Queer Jihad og Institutfor menneskerettigheder.Baren i Huset er åben hele aftenen, også efter denmere formelle del af arrangementet. Huset vil væreåbent til klokken 24. Arrangementet er åbent for alle.Læs mere på blus.dk.e n hyldestti l an n e li n n e t sU n ive r sJesper Høg fra Københavns Politi.Party Devils!Every Saturday 23-05Entrance 200,-including free bar(members 150,-)Købmagergade 26G, 1st. floor1150 Copenhagen K18.02-19.03bettynansen.dk/telefon 33 21 14 90billetbillet.dk/telefon 70 272 272Out&abOut · marts 2011 39


40 Out&abOut · marts 2011


Out & abOut in EnGLiSHGay Guide Denmark1. COPEnHaGEnboessehuset.dkcopenhagen-gay-life.dkcglff.dkcopenhagenpride.dkhomogengruppen.dkhomoware.dklgbt.dkpangea.lbl.dkpanidraet.dkpositivgruppen.dksabaah.dkscandinavianbearevents.com2. bORnHOLmhobibornholm.dk3. ESbjERGesgayp.dk4. HaDERSLEvprofil-haderslev.dk5. HERninGfristedet.dk6. HjøRRinGgaynord.dk7. KaLunDbORGbl-ik.dk8. KOLDinGhomo35.dk9. ODEnSElambda.dknattensdronning.dk10. RanDERSfarm61.dk11. SønDERbORGsoenderborggruppen.dk12. vEjLEvejlez.dk13. vibORGmantonogliv.dk14. aaLbORGgaynord.dk15. aaRHuSdanishdlite.dklgbt.dkproud.dkcafesappho.dkslm-aarhus.dkstopaids.dktribaderne.dkSOutHERn SwEDEn16. maLmörfsl.se/malmowww.rfslskane.seslmmalmo.se/wonk.seEsbjergBling_bling_Drama 14/01/6Hjørring2Bornholm14 aalborgViborg 13 10 randers5 Herning 15 aarhusCopenhagenVejle 127 Kalundborg1163malmöKolding 89 OdenseHaderslev 4sønderborg 11EsbjergWhere to go...Gay agendaon your mobileVisitmobil.out-and-about.dkon your mobileParykker, sminke,øjenvipper, accessoires,glitter, bling-blingog alt det andet sjove ...www.dramashop.dkVesterbrogade 1751800 Frederiksbergmandag-fredag 10-17.30lørdag 10-14Out&abOut · marts 2011 41


Out & abOut in EnGLiSHCopenhagen Gay mapbaRS, CaFÉS & REStauRantS1. amIGO Bar B SSchønbergsgade 2, Frederiksberg2. CaN-CaN B G SMikkel Bryggers Gade 11, CitySun-Thu 14-02Fri-Sat 14-053. CENtraLHJØrNEt B G E SKattesundet 18, CityDaily 12-02www.centralhjornet.dk4. COsy Bar B D F G SStudiestræde 24, City5. CaFé INtImE B SAllégade 25, Frederiksberg6. JaILHOUsE CPH. B R G E SStudiestræde 12, City7. JErNBaNECaFEEN B E SRewentlowsgade 16, VesterbroDaily 07-028. masKEN B G SStudiestræde 33, CitySun-Thu 14-03Fri-Sat 14-05www.maskenbar.dk9. mEN’s Bar B G M STeglgårdstræde 3, City10. NEVEr mIND B D G SNørre Voldgade 2, City11. OsCar B C G O NRådhuspladsen 77, CitySun-Wed 12-24Thu-Sat 12-02Kitchen 12-22www.oscarbarcafe.dk13. VELa B L SViktoriagade 2-4, VesterbroDanCE CLubS14. BE PrOUD B D G E AKøbmagergade 26E, CityFri-Sat 23-05www.beproud.dk14. COsmO B D G E AKøbmagergade 26G, CitySat 23-05www.cosmocph.dk15. CHrIstOPHEr B D G NKnabrostræde 3, CitySHOPPinG & buSinESS16. CaFé tEatrEt (theatre)Skindergade 3, City17. EXUVIaNCE (skin Care)Tornebuskegade 3, City(+45) 33 91 91 96www.exuviance.eu18. maDs HEINDOrF (Jewellery)Gothersgade 105, City19. mGm maGIC (Jewellery)Klosterstræde 24, City20. tEatErHJØrNEt (theatre objects)Vesterbrogade 175, Frederiksbergwww.dramashop.dkaCCOmmODatiOn21. CarstENs GUEstHOUsE GChristians Brygge 28, 5th, Citywww.carstensguesthouse.dk22. FIrst HOtEL KONG FrEDErIKVester Voldgade 25, CityReservation: (+45) 33 12 59 0223. FIrst HOtEL sKt. PEtrIKrystalgade 22, CityReservation: (+45) 33 45 98 00 orreservation@hotelsktpetri.comwww.hotelsktpetri.comSEX & CRuSinG24. amIGO saUNa X Z G MStudiestræde 31 A, CitySun-Thu 12-07, Fri-Sat 12-0825. CPH. Gay CEntER X Z G MIstedgade 34-36, VesterbroSun-Thu 10-22, Fri-Sat 10-2427. mEn’S SHOP Z GViktoriagade 24, VesterbroMon-Thu 10-22, Fri-Sat 10-23, Sun 12-20www.mensshop.dk28. SLm B X G M ALavendelstræde 17, Citywww.slm-cph.dk29. øRStEDSPaRKEnThe main outdoor cruising venue. Unfortunately,gay men are occasionallyattacked, especially at night and in theearly morning hours. Be vigilant at alltimes and do not hesitate to contactthe police if gay bashers are around.Hiv & aiDS30. jOHnny by aids-FondetSkindergade 21, CityaiDS-LiniEnMon-Fri 09-20, Sat-Sun 11-15(+45) 33 91 11 19www.aids-linien.dk30. KaFE KnuDSkindergade 21, CityTue + Thu 16-22, Kitchen 18-20.3031. stOP aIDs(Gay Men’s HIV-Organization)Amagertorv 33, 3rd floor, City(+45) 33 11 29 11www.stopaids.dkCODE DEsCrIPtIONB - BarC - CaFéD - DaNCE FLOOrR - rEstaUraNtX - sEX CLUBZ - sEX sHOPG - GayL - mOstLy LEsBIaNM - mEN ONLyO - OUtDOOr sEatINGE - EVENt/sHOWsS - smOKINGA - DEsIGNatED smOKING arEaN - NON smOKINGsmOKING IN DENmarKSmoking in bars, cafés, clubs and restaurantsis only allowed in designatedsmoking areas, according to Danish law.Bars with a serving area of less than 40square metres have an exemption fromthe smoking ban. Here the owner decidesthe smoking policy of the place.42 Out&abOut · marts 2011


1718Studiestræde 242910962330191614Masken barStudiestræde 334248221531322811Can-CanWhy-Not5 120137212527The official free Copenhagen Gay Map.Find it at most gay venues and online on:www.copenhagen-gay-life.dkCity guide · Directory · MapCopenhagen Gay & Lesbian Chamber of CommerceOut&abOut · maRtS 2011 43


Out & abOut in EnGLiSHCopenhagen Gay Guideyou will find information about our advertisers in the listings below. Please supportthem; they make it possible to provide you with a free copy of Denmark’s gay magazine.baRS anD CaFÉSCaN-CaN is a traditional gay bar, nottoo big, and no attitude. The bartendersare friendly, and it’s easy to starta conversation with some of the otherguests.CENtraLHJØrNEt is one of theoldest gay bar in Copenhagen, butalso one of the liveliest pubs onCopenhagen’s gay scene. Live entertainmentis presented on mostThursdays and Sundays.COsy Bar is a busy dance bar,open every night of the week, andin the weekend till very late in themorning.JaILHOUsE has uniformed bartenders,barred windows and smallcells for the guests.JErNBaNECaFEEN is an authenticDanish pub. It’s mixed-clienteleand located next to the Central Station.KaFE KNUD is a nice café for HIVpositives and others affected by HIV.Open Tuesday and Thursday.masKEN Bar is a two-storey barthat attracts both young and maturemen, as well as lesbian customers.The atmosphere is very easy-goingand, especially during the weekend,it’s very crowded on both floors.mEN’s Bar is for men only. Nodress code and a very easy-going atmosphere.OsCar is a gay and lesbian caféand bar, with a nice outdoor area,perfect for sunny afternoons andwarm evenings. Free wireless internetis available, as well as Danish andinternational magazines.DanCE vEnuESBE PrOUD is the biggest gay discoin Copenhagen. The music is mixedhits, and the club occasionally presentsspecial events. Karaoke-barevery Friday and Saturday fromFodboldLørdag d. 26. marts kl. 20.00Norge – Danmark (EM kvalifikation)Kom og oplev stemningen a la Parken på Masken Bar.Shots til alle når Danmark scorer.Altid Happy hour:Vælg imellem 26 forskellige shots.10 Shots kun kr. 99,-Frit valg mellem Carlsberg, Carls Special eller Guld Tuborg fra fad.Mellem fadøl 0,50 cl kun kr. 33,-Masken BarStudiestræde 33 – 1455 København KTel: (+45) 33 91 09 37 www.maskenbar.dkSunday-Thursday 14-03 Friday-Saturday 14-05Wireless internetaccess for free©iStockphoto.com44 Out&abOut · marts 2011


23:00. Fridays, free admission beforemidnight.COsy Bar has DJs Wednesday toSaturday from midnight till closingtime.COsmO is a new Saturday club atThe Loft, which is located just next toBe Proud.DininG OutJaILHOUsE is a traditional gay restaurant,the only one of its kind inCopenhagen.KaFE KNUD serves delicious andinexpensive meals, especially forpeople affected by HIV. Kafe Knud isopen Tuesday and Thursday.OsCar serves late breakfast, lunch,coffee, tea and cake, snacks and dinner.Choose between the classic cafédishes or check out the blackboardmenu for this week’s specials.aCCOmmODatiOnFriendly gay accommodation is availableat CarstEN’s GUEst HOUsE,with an amazing terrace on the roof.FIrst HOtEL KONG FrEDErIKis one of Copenhagen’s most classicand historic hotels, with a primelocation close to Town Hall Square,Tivoli Gardens and the main shoppingstreet. The gay area is justaround the corner.FIrst HOtEL sKt. PEtrI is Copenhagen’sleading designer hoteland awarded Scandinavia’s bestbusiness hotel by CNBC. This uniquehotel offers personal and highlyprofessional service.SEX anD CRuiSinGDarkrooms are not allowed in barsand nightclubs in Denmark. But ifyou’re in the mood for anonymoussex, there are other possibilities:amIGO saUNa is Copenhagen’slargest gay sauna with 800 squaremeters on three floors.COPENHaGEN Gay CENtEr is aporn shop and a gay sauna. Also youmay like to check out the webshopat copenhagengaycenter.dk.mEN’s sHOP in Vesterbro, or onlineat mensshop.dk, has a large selectionof sex toys, lubricants, pornfilms, underwear, calendars, books,guides and non-porn films.sLm – Scandinavian Leather Men– has a large darkroom and two bars.Guest membership is available, butthe dress code must be respected.CAN-CANFredag den 4. marts 2011er det 99 år siden CAN-CANfik sin første spiritusbevilling.Det fejrer vi på dagen medkaffe og jubilæumskage til 10 kronermellem 15.00 og 17.00.Hj/Lavendelstræde og Mikkel Bryggers Gade 11, 1460 Kbh. K - Tlf. 33 11 50 10Åbningstider: Fredag-Lørdag 14-05 - Søndag-Torsdag 14-02Out&abOut · marts 2011 45


Out & abOut in EnGLiSHjohn Eltong goes EuropeDaNIsH DJ aBrOaDDJ JOHN ELtONG, one of the guys behind the legendaryRocco parties in Copenhagen, is experiencing increasingdemand in other European cities.5 March John Eltong turns the tables at Kino Internationalin Berlin. And 26 March he is one of the main DJsat the official party of Gayvention, in Hamburg’s city hall.Amsterdam also welcomes John Eltong. 18 March herepresents Scandinavian Bear Events at the bear partyevent Furball - The Kilt Edition. And 19 March he is masterof the DJ console at Amsterdam’s notorious fetish club,The Church.Later this spring, John Eltong will go to Berlin FetishWeek in April and Global Dance Festival in London inMay.John Eltong.Hiv charity concertrOyaL DaNIsH tHEatrEstÆrEKassEN at the Royal Danish Theatre is the locationof an HIV charity concert on 10 March, at 18:00. Theconcert will raise money for Kafe Knud, Copenhagen’scafé for HIV positives, friends and family.At the charity concert, you can hear Dodo and the Dodo’s,one of Denmark’s most popular bands in the 80’s –who still performs several concerts a year. Also to appearon stage is Nathalie Kollo, MC Einar, Sound, Anne-LouiseAbegg and Søren Holmgren. The presenter of the showis Bobo Moreno.Among the initiators of the charity concert are twobartenders from Masken Bar: Jan and Ole. In 2010 theyraised almost 30,000 DKK for HIV charity in only one day,with the support of many of the bars and bar guestsfrom Copenhagen’s gay scene.Tickets for the charity concert are 350 DKK and can bebought at Masken, Centralhjørnet and Kafe Knud as wellas billetlugen.dk.Dodo And The Dodo’s.Gay aGENDaFind the updated Gay Agenda, written in English:outandabout.dk/agendaSkindergade 211159 København KTirsdag og torsdag 15-22(+45) 33 32 58 61www.kafeknud.dkLokalerne udlejesStedét for folk berørt af HIVog hvor væggene ikke har ørerOver 30 yearsand still the bestcruising placein CoppenhagenNight & DayEvery dayall year 12-07Fri & Sat 12-08Amigo SaunaStudiestræde 31 A - Copenhagenwww.amigo-sauna.dk48 Out&abOut · marts 2011


Cover this month: Sven GaulmUsICtHE DrUmmEr in the Danish pop/rock band TV-2,Sven Gaul, appears on the cover of this month’s issueof Out & About.In the course of 30 years, TV-2 has released severalhits, and the most recent single, Fuck Den Kærlighed,topped the Danish charts. This song also appears onthe new album, Showtime, released mid-February.Sven Gaul was born in Germany and went to a Danishschool in Flensburg, next to the German-Danishborder. After graduating from secondary school, hemoved to Aarhus, Denmark’s second largest city,where he met the three other members of TV-2.The drummer is openly gay and he likes Erasureand Pet Shop Boys, but he also listens to a lot to classicalmusic when relaxing at home.Where to go...Gay agendaon your mobileVisitmobil.out-and-about.dkon your mobile


KOnKuRREnCERmodern FamilyModern Family er en gribende,ærlig og supersjovmockumentary, der sætterfokus på tidens mange forskelligemåder at være enfamilie på. Her er selvfølgeliget homoseksuelt ægtepar,et adopteret barn oget forhold mellem en jordbundenamerikaner og entemperamentsfuld latino.DareI dette fængslende trekantsdramaom teenagerepå skillevejen til deres voksneliv, møder vi pigen Alexaog hendes generte venBen, der begge er tiltrukketaf den mystiske bad boyJohnny. Alexas forsøg på atforføre Johnny forstyrres afBen, der gør Johnny usikkerpå sin seksuelle identitet.Dvd'en koster 149 kroner iMen's Shop og på mensshop.dk.blue mountain StateBlue Mountain State er en highschool for unge håbefuldeamerikanske fodboldspillere.Her begynder den umage trioCraig, Alex og Sammy at studere– men de tre unge fyre harmeget andet end fodbold ogstudier på hjernen. Deres liv erén lang fest af den slags, hvorder er masser af piger, sygeidéer, øl og tømmermænd.ShelterShelter er en uhyggelig thrillermed gys og overraskendetwists lurende overalt. En psykiaterfår en meget plaget patient,der påstår, at han lideraf personlighedsspaltning.Psykiateren er overbevist om,at der ikke findes ægte personlighedsspaltning,men jolængere hun dykker ned i hanssind, jo tydeligere bliver det,at hans lidelse er virkelig – ogutrolig skræmmende.LÆsErKONKUrrENCErHver måned præsenterer Out & About konkurrencer sammen med en række sponsorer.Ud over konkurrencen her på siden, kommer der jævnligt nye på: outandabout.dk/konkurrencerMAND TIL MANDEr oralsex farligt?Smutter kondomet?HIV-testes?Ring, chat eller mail33 91 11 19www.aids-linien.dkDet er gratis og anonymt– og vi ved, hvad vi taler om.50 Out&abOut ·maRtS 2011


læs mereeller opret din egen chat påtelechat.dkRing lidt liR!Ring til Danmarks hotteste og frækkestetele-chat for bøsser og få al det lir, du kanklare. Her møder du andre frække fyre.Flere end noget andet sted, faktisk.Ring nu på:9090 10005,50kr./minut - Udbydes af telechat.dk


FRIDAYSFREE entrance until midnightSATURDAYSCOCKTAILS DOUBLE-UP until 24:00AS ALWAYS10 ICESHOTS - 50 kr.10 SHOTS - 100 kr.NEW EXCITING COCKTAILSA new world of flavoursThe Karaoke Lounge is open every weekendM A R C H

More magazines by this user
Similar magazines