Er alkohol blevet til mere end fest? - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Er alkohol blevet til mere end fest? - Vordingborg Kommune

KONTAKTDu er altid meget velkommen til - anonymt og uforpligtende - at kontaktealkoholafdelingen i Vordingborg Kommune - også som pårørende.ALKOHOLAFDELINGENSankelmarksvej 10A, 1. sal4760 VordingborgTlf. 55 36 40 00RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSankelmarksvej 10A, 1. sal4760 VordingborgSundhedscenter StegePeblingerende 2, 1. sal4780 StegeTELEFONTIDER (ring gerne inden du møder op)Mandag og torsdag Kl. 8.00 - 18.00Tirsdag og Onsdag Kl. 8.00 - 14.00Fredag Kl. 8.00 - 12.30Alkoholafdelingen samarbejder også med andre offentlige og privatealkoholsbehandlingstilbud.HAR DU BRUG FOR AT VIDE MERE?Kontakt os eller læs mere om vores tilbud på www.sundhed.vordingborg.dk.Alkoholafdelingen er en del afVordingborg Kommunes MisbrugscenterValdemarstorvet 1, 2. sal4760 VordingborgEr alkoholblevet til mereend fest?Rådgivnings- og behandlingstilbud iVordingborg Kommune


BEHANDLINGSTILBUDALKOHOLBEHANDLING IVORDINGBORG KOMMUNEVordingborg Kommune yder gratis hjælp til dig og dinepårørende, hvis alkohol er blevet et problem. Det er det forflere end 140.000 danskere!HVEM KAN HENVENDE SIG• Alle med alkoholproblemer• Pårørende• Samarbejdspartnere• ArbejdsgivereVI TILBYDER• Råd og vejledning• Individuel behandling og samtaler• Rådgivning og samtaler med børn og samlevere• Hjælp til afrusning• Antabusbehandling• NADA-behandling (akupunktur)• Mulighed for samtaler med lægekonsulent• Mulighed for døgnbehandlingBEHANDLINGSGARANTI INDENFOR 14 DAGEDu er garanteret rådgivning og/eller behandlingstilbudindenfor 14 dage efter din personlige henvendelse.ANONYMITETRådgivning og behandling kan ydes anonymt, hvis detønskes. Det betyder, at behandlerne ikke videregiver oplysningerom dig og din behandling til andre myndighederuden dit skriftlige samtykke. I sjældne tilfælde kan det værenødvendigt at videregive informationer, f.eks. hvis børn lideroverlast som følge af alkoholproblemer, eller hvis du vælgerat indgå i særlige behandlingsforløb.VORDINGBORG KOMMUNEFakta om alkoholVidste du:• At der findes rådgivnings- og behandlingsmuligheder ibåde Stege og Vordingborg• At alkoholafdelingen hvert år hjælper flere end 100mennesker med alkoholproblemer• At børn påvirkes, når voksne drikker• At alkoholproblemer rammer mennesker både på ogudenfor arbejdsmarkedet• At ca. 800.000 danskere drikker for meget• At ca. 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug• At alkoholgrænserne er 7 genstande for kvinder og 14genstande for mænd om ugen• Alkohol er en væsentlig årsag til mange problemer ibåde familie- og arbejdslivRÅDGIVNING OG BEHANDLINGAlkoholteamet i Vordingborg Kommune består af særligtuddannede og erfarne rådgivere og behandlere. De kendertil alkoholproblemer i både familier, hos den enkelte og påarbejdspladser.DU SKAL OGSÅ VIDE, AT• Vi møder alle med forståelse og en fordomsfriholdning.• Behandlingen er gratis, og du kan vælge at få den ien anden kommune.• Tilbuddene gives efter Sundhedslovens § 141.

More magazines by this user
Similar magazines