C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009 - Konservative Folkeparti

C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009


Få et gratis formuetjek:

Papirer, der er

blevet mindre værd,

kan sagtens yngle

Uanset om du har vundet eller tabt på dine

papirer, kan de være mere værd end pålydende.

F.eks. hvis du bruger dem til FB Valutainvestering.

Du indskyder dit værdipapirdepot

som sikkerhed. På den måde kan

du få afkast på både det pantsatte depot og

den investerede kapital i valuta. I 2008 gav

FB Valutainvestering Pro 9,02 % i afkast. Tjek

www.forbank.dk/valuta - eller ring og hør

nærmere.

Hørsholm Erhvervs- og Investeringscenter

Hovedgaden 55A | 2970 Hørsholm | 33 52 52 26 | forbank.dk

Forstædernes Bank er en del af Nykredit


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Indhold

side 3 Indhold og leder

side 4 Den nye C-gruppe

side 5 Vores kommende

borgmester Morten Slotved

har ordet.

side 6 Valgresultat

Kommune

side 7+8 Morten Slotved

svarer igen på Venstres

kritik.

side 10 Valgresultat

Region

side 11 Formandsposter

side 12 Eftertanke - Kom-

munalvalg 2009, af Hanne-

Merete Lassen

side 13 Indkaldelse til

generalforsamling

side 14

Stefan Bojesen-Koefoed

har ordet

side 15 God Jul og

Godt Nytår

Redaktion

Redaktør:

Marianne Preis Balser

Layout:

Knud Düring

Annonce:

Hanne Falkensteen

&

Otto B. Christiansen

Kære medlem.

Så er kommunalvalg 2009 overstået, og vi konservative kan glæde

os over resultatet. Ikke alene blev vi igen kommunalbestyrelsens

største parti med 7 medlemmer, men som det allervigtigste sidder

vi igen på borgmesterposten.

Det sidste kan vi ikke mindst takke vores kommende borgmester

Morten Slotved for. Han udviste på valgnatten en helt utrolig

forhandlingsevne, da der skulle indgås konstitueringsaftaler med

de øvrige partier. Desværre lykkedes det trods utallige forsøg fra

vores side ikke at få Venstre med i den endelige aftale, der blev indgået

med Borgerlisten, Socialdemokraterne, SF og de Radikale.

Morten Slotved har under hele valgkampen meddelt, at han ønskede

en bred konstituering, og det var Venstre tilsyneladende ikke

indstillet på.

Der skal på dette sted lyde en stor tak til såvel de 17 konservative

kandidater som til alle de medlemmer af vores vælgerforening,

der har ydet en utrolig entusiastisk indsats under vores

mange gadeaktiviteter. En særlig tak skal sendes til medlem af bestyrelsen

Ole Rittermann, der har koordineret de mange aktiviteter

og hans hustru Lillian Rothaus, der sammen med Anders Borgen

har lagt mange timers arbejde i færdiggørelsen af vores valgprogram,

som blev udsendt som indstik i Ugebladet. Flot arbejde, som

har høstet megen ros fra alle sider.

Nu venter der så den nye kommunalbestyrelse et stort arbejde ikke

mindst med at få omsat alle de mange valgløfter til konkret handling

og med et budget for de kommende 2 år, der ikke levner plads

til de store udskejelser.

Med venlig hilsen

Marianne Preis Balser

Formand

www.konservative-horsholm.dk

3


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

�������� ��� ��� ������������ ����������

��� ���� ���� �������� ������� ��� � ��������

������ ������� ��� ���

������������������ ��� ����������

��� ���� ����� ���������� �������

������ ������

��� ���� ���

���������� �������

������������ ������

��� ���� ���

�����������������

�������� ��������

��� ���� ���

���������� �������

������ ��������

��� ���� ���

���������� �������

www.konservative-horsholm.dk

����� ����� ��������

��� ���� ���

���������� �������

�������� ����� ������

��� ���� ���

���������� �������

4


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Konservative har genvundet Borgmesterposten.

af: Morten Slotved

Først vil jeg gerne takke for den store opbakning, jeg har fået fra partiet

og de mange medlemmer. Hvis man tænker på, at jeg var ”ukendt”

for 3 måneder siden, må jeg da sige, at der er sket meget siden.

At få 1615 stemmer personligt og være med til at sikre at konservative

gik 1,5% point frem, er noget af en bedrift med den 4 års periode,

som konservative har været igennem. Så jeg er oprigtigt stolt over det

resultat, som hele teamet har leveret i forbindelse med dette kommunalvalg.

Jeg vil også sige, at det har givet genlyd inde af hovedkontoret, at vi

klarede os så godt ved dette valg. Lene Espersen har flere gange ringet

og ønsket mig tillykke med den store indsats og ikke mindst resultatet.

Og hvad skal vi konservative så bruge den genvundne borgmesterpost til?

Min målsætning vil være, at jeg tager vores valgprogram og lægger det øverst i skuffen på

borgmesterkontoret. Og så vil jeg hver måned kontrollere, hvor langt vi er nået med at implementere

de lovede tiltag.

Der skal ikke være tvivl om, at de første 2 år bliver meget udfordrende økonomisk. Vi trækker

store penge på kassebeholdningen, og med udgangen af 2011 vil kassebeholdningen være

nede på 25 mio. kr. Grunden til det store kassetræk de næste 2 år er primært byggeriet af en

klimavenlig børneinstitution samt ældre- og plejecentret på Kokkedal Vest. Fra 2012 lysner det

lidt, og vi kan begynde at opbygge kassebeholdningen igen.

Samarbejdet i kommunalbestyrelsen vil også være i focus. Med 7 partier repræsenteret i kommunalbestyrelsen,

vil der være mange synspunkter til de enkelte sager. For mig er det vigtigt, at

alle partier høres, og jeg ønsker at samarbejde bredt med alle. Det gælder både de partier, som

vi er konstitueret med, men også de 2 partier, som ikke er med i konstitueringen.

Den første store udfordring, som den nye kommunalbestyrelse vil stå overfor, er aprilkonferencen,

hvor vi formentlig vil blive mødt med nogle økonomiske tal, som vil kræve handling.

Og her har vi Konservative jo meldt ud, at vi er villige til at kræve besparelser for at fastholde

skatteniveauet.

Jeg ser frem til 4 spændende år for os Konservative i Hørsholm. Og jeg ser meget frem til

samarbejdet med gruppen, som jeg har store forventninger til. Jeg føler, at gruppen stråler af

ny energi, og jeg har indtryk af, at alle virkelig ønsker at komme igang med kommunalbestyrelsesarbejdet.

www.konservative-horsholm.dk

5


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Valgresultat Kommune for Hørsholm

A Socialdemokratiet 1095 ( 1 mandat )

B Det Radikale Venstre 544 ( 1 mandat )

C Det Konservative Folkeparti 4767 ( 35,96% ) ( 7 mandater )

F SF - Socialistisk Folkeparti 834 ( 1 mandat )

H Borgerligt Alternativ 84

K Kristendemokraterne 15

O Dansk Folkeparti 695 ( 1 mandat )

T Borgerlisten i Hørsholm 1238 ( 2 mandater )

Åben alle ugens 7 dage

Rungsted Havn 48, 2960 Rungsted Kyst

Detail & Engros

Take away og selskaber

Tlf. 45 76 55 20 - 20 12 16 68

www.konservative-horsholm.dk

I alt gyldige stemmer 13259

Blanke stemmer 72

Ugyldige stemmer 36

I alt afgivne stemmer 13367

V Venstre, Danmarks Liberale Parti 3987 ( 6 mandater )

= Tal fra KMD =

6


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Vores kommende

borgmester Morten Slotved

svarer igen på Venstres

kritik.

Som svar på Michael Medom Hansens og Anne Ehrenreichs

åbne brev kan jeg fortælle, at Venstre vedholdende

og konsekvent har afvist at tale om en Konservativ-Venstre

konstituering efter kommunalvalget. Siden

mit valg som de Konservatives spidskandidat i april i

år har jeg løbende kontaktet Michael Medom Hansen

og andre ledende Venstre folk, for at forhøre mig om

Venstres planer og forventninger til det kommende kommunalvalg.

Herunder understregede jeg, at Hørsholm Kommune er en borgerlig kommune, og at vore

vælgere forventer et borgerligt samarbejde også efter valget. Mindst problematisk ville det være,

såfremt det største parti efter valget blev borgmesterbærende. Michael Medom Hansen udtrykte

klar enighed i, at Hørsholm Kommune er en borgerlig kommune, og at vore vælgere forventer et

borgerligt samarbejde også efter valget, men understregede dog, at Venstre ikke ville gå med til,

at det største parti automatisk fik borgmesterposten.

Man ville kende resultatet først og derefter se på mulighederne på valgnatten. Et par måneder

senere bliver undertegnede og et konservativt medlem inviteret til en uforpligtende samtale med

et par Venstre-kommunalbestyrelsesmedlemmer. Denne samtale resulterer i et fortsat Venstreønske

om, at man vil kende resultatet først, og at Venstre vil stå helt frit indtil valgnatten. Altså

ingen aftale.

Den 3. september mødes Venstres og Konservatives forhandlingsgrupper bestående af de to partiers

spidskandidater, formænd og næstformænd. Vi bliver hurtigt enige om at indgå valgforbund,

men da jeg foreslår, at K og V bør snakke om konstituering, slår Venstres næstformand i bordet,

og fortæller, at der ikke bliver noget samarbejde, så længe Morten Slotved ikke offentligt beklager

udtalelsen om Michael Medoms manglende dømmekraft i løbesagen.

Hermed lukker Venstre diskussionen og ophæver mødet, som har varet ca. 15 minutter. Konklusionen

fra Venstre var, at vi kunne tale sammen på valgnatten, når vi kendte resultatet.

Efter denne afvisning begynder de Konservative meget naturligt at sondere mulighederne for at

samarbejde med andre partier efter valget, men der indgås ingen endelige aftaler før valgnatten.

www.konservative-horsholm.dk

7


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Undervejs spørger Venstre et par gange, senest ca. 1 uge før valget, om de Konservative har indgået

aftaler med andre partier, hvilket selvfølgelig kan afvises.

På valgnatten taler Michael Medom Hansen og jeg sammen omkring kl. ca. 21.00, men her bliver

ikke talt konstituering. Efterfølgende giver flere spidskandidater udtryk for, at man ikke ønsker

en Venstre-ledet kommune, hvorfor jeg, som spidskandidat for det største parti i den nye kommunalbestyrelse,

inviterer de øvrige partier til forhandling om en bred konstituering, herunder også

Venstre. Venstre får tilbudt at beholde formandsposten for børne- og skoleudvalget, som de har i

forvejen, men ønsker ikke at takke ja hertil.

Silkeblomster - Silketræer - Dekorationer

Kontorbeplantning - Specialopgaver

Gl. Hovedgade 10A - 2970 Hørsholm

Tlf.: 4586 0330 - mail: jmp@bonica.dk

www.bonica.dk

www.konservative-horsholm.dk

8


TURISTKØRSEL

Vi tilbyder følgende

transportydelser:

- Handicapkørsel

- Turistkørsel

- Bestillingskørsel

BJØRN KLAMER A/S

Vassingerødvej 89D - 3540 Lynge

Tlf. 48 18 80 22

e-mail: bus@klamer.com

internet: www.klamer.com


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

A Socialdemokratiet 212791 ( 12 mandater )

B Det Radikale Venstre 48957 ( 3 mandater )

Valgresultat Region Hovedstaden

C Det Konservative Folkeparti 112611 ( 6 mandater )

D Det Nye Allerød 1038

E Retsforbundet 892

F Socialistisk Folkeparti 148068 ( 8 mandater )

G Gentoftes Frie 184

H Lokallisterne i Region Hovedstaden 3447

I Liberal Alliance 3508

J Visions-Partiet 720

K Kristendemokraterne 3113

L Lavere Skatter og Afgifter 1508

M Hampepartiet 3179

N Kronborglisten 129

O Dansk Folkeparti 71902 ( 4 mandater )

P Nihilistisk Folkeparti 2657

R Kommunisterne 1603

T Schiller Instituttets Venner 522

V Venstre, Danmarks Liberale Parti 118209 ( 6 mandater )

Z Fremskridtspartiet 3424

Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 39524

( 2 mandater )

I alt gyldige stemmer 777986

Blanke stemmer 33913

Ugyldige stemmer 3345

I alt afgivne stemmer 815244

=tal fra KMD=

www.konservative-horsholm.dk

10


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Foreløbig aftale om besættelse af formandsposter i den nye

kommunalbestyrelse:

Den endelige konstituering finder sted på kommunalbestyrelsens møde den 7. december 2009

( efter C-nyts deadline )

Formænd:

Morten Slotved (Konservative) Økonomiudvalget (borgmester)

Peter Antonsen (Borgerlisten) Miljø- og Planlægningsudvalget, Rungsted Havns

bestyrelse

Pernille Schnorr (Socialdemokratiet) Børne- og Skoleudvalget

Anders Borgen (Konservative) Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget,

HørsholmVand ApS

Anne-Grethe Nissen (Borgerlisten) Børn- og Ungeudvalget

Thorkild Gruelund (Konservative) Social- og Seniorudvalget

Lars Iversen (SF) Sundhedsudvalget

Henrik Klitgaard (Radikale) Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

(1. viceborgmester)

Udvalgsposter til de konservative:

Hanne-Merete Lassen Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget, Erhvers- og Beskæf-

tigelsesudvalget

Nadja Hageskov Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget

Henrik Peulicke Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget, Miljø- og Planlægnings-

udvalget

Anders Borgen Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Thorkild Gruelund Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget

Marianne Preis Balser Miljø- og Planlægningsudvalget, Social- og Seniorudvalget,

Børn- og Ungeudvalget

www.konservative-horsholm.dk

11


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Eftertanker - Kommunalvalget 2009

af Hanne-Merete Lassen

Mit navn blev råbt op. Jeg var kommet ind i kommunalbestyrelsen.

Jeg var helt beruset af glæde og så over

på Nadia. som også strålede af glæde. Jeg ringede til

min familie og selvom klokken var 1 om natten, så

sad min familie og ventede på min opringning. De var

glade, fordi at jeg var glad. Det havde været nogle nogle

måneder med hårdt arbejde, fordi jeg havde fuldtidsarbejde

ved siden af valgkampagnen. Jeg sad og tænkte

tilbage på, hvor det hele startede en varm forårsdag

på Camilla Fjeldsøes terrasse til et møde om politik i

Hørsholm kommune - for kvinder! Camilla fortalte om,

hvad det betyder at deltage i lokalpolitisk arbejde, om

det overhovedet giver indflydelse at melde sig ind i et

parti, hvor meget arbejde det kræver at være kommunalbestyrelses-medlem

osv. Jeg syntes, at det lød utroligt

spændende og valgte at gå videre og i løbet af et par

måneder var jeg en del af kandidatholdet.

Jeg havde ingen erfaring med, hvad der skal til for at

gennemføre en god kampagne til et kommunalvalg. Til gengæld har jeg gennem mit arbejde

erfaringer med at lancere nye produkter. Anders Borgen anbefalede mig at anvende de samme

metoder. Med hjælp fra tidligere kollegaer, venner samt anbefaling fra Camilla udvalgte jeg tre

fokusområder, udarbejdede kommunikationsmateriale og fokuserede på hele tiden at fortælle om

de tre områder i ugeavisen, på gaden foran Idrætsparken osv.

Jeg ser meget frem til de næste 4 år i kommunalbestyrelsen, men har gennem de sidste 2 måneder

også lært, hvor vigtigt det er, at vi hører efter, hvad borgerne mener og kommunikerer med dem,

således at vi får det bedste grundlag for at tage de rigtige beslutninger.

prisniveauer

fra 3.000 kr til 103.000 kr.

www.konservative-horsholm.dk

12


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag den 21. januar 2010 kl. 19.30

i kantinen på Hørsholm rådhus

Der vil være mulighed for at tilmelde sig til spisning kl. 18:00 samme sted inden generalforsamlingen.

Pris kr. 150,-. Menuen består af:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

Snitte med fersk røget laks

Vildtragout med druer i flødesauce og hjemmelavet kartoffelmos.

Hertil 1 glas vin eller 1 øl eller 1 vand

DAGSORDEN

3. Beretning om virksomheden i det forløbne år

4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det påbegyndte kalenderår

6. Indkomne forslag

7. Beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen

om gruppens politik

8. Valg af formand

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant

10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jfr. vedtægter for Det konservative Folkepartis

organisation, § 6, stk. 1, pkt. 6 samt suppleanter for disse

11. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen, jfr. vedtægter for Det konservative

Folkepartis organisation § 25, stk. 1 samt suppleanter for disse

12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse

13. Politisk drøftelse

14. Eventuelt

www.konservative-horsholm.dk

13


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Stefan Bojesen-Koefoed, 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen

Da jeg blev kontaktet af Thorkild Gruelund engang i maj,

og han sagde, jeg skulle møde en af

hans ’venner’, vidste jeg ikke, at det skulle blive starten til

et helt nyt kapitel i mit liv. Denne ven var Morten Slotved.

Thorkild og Morten fik hurtigt overbevist mig om, at kommunalpolitik

var noget, jeg skulle gå ind i – og det havde de

ret i! Så rullede vognen, og jeg var lige pludselig opstillet

som nr. 14 på listen og mødte resten af C-teamet – hold da

op, hvor har det været skønt. Mine medkandidater, vælgerforeningen

og andre frivillige har taget utroligt godt imod

mig. Det har betydet så meget, og gjort det hele meget lettere!

Lige pludselig var der valg, og jeg var 6 stemmer fra at

komme ind – en kæmpe personlig sejr for mig. Jeg kan

næsten ikke beskrive med ord, hvor meget det betyder for

mig, at 105 vælgere satte deres kryds ved mig og har tillid

til, at jeg på trods af min unge alder kan gøre en forskel her

i Hørsholm.

At jeg ulykkeligvis ikke blev valgt betyder ikke, at det politiske arbejde stopper, jeg vil altid

hjælpe, hvor der er brug for det! Både som 1. suppleant, hvis det skulle gøre sig gældende, men

også til kommende valgkampe og kampagner samt alt arbejdet bag kulisserne!

Til slut vil jeg endnu en gang takke for den varme velkomst, jeg har fået fra jer alle, det har betydet

alverden for mig, og I får igen i en konservativ ildsjæl, der altid vil stå til jeres rådighed!

Derudover skal der lyde et stort tillykke til Morten Slotved, borgmesteren, og de 6 andre, der blev

valgt til Hørsholm Kommunalbestyrelse!!

Mange varme konservative hilsener

Stefan Bojesen-Koefoed, 1. suppleant

www.konservative-horsholm.dk

14


C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4 - 2009

Den Konservative Vælgerforening,

ønsker alle en rigtig god jul.

Må alle komme godt ind i det

nye år -- 2010

www.konservative-horsholm.dk

15


KONSERVATIVE - HØRSHOLM

HUSK !!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag den 21. januar 2010 kl. 19.30

i kantinen på Hørsholm rådhus

HUSK AT SENDE OS DIN E-MAIL ADRESSE

preis@city.dk

Hjemmeside: www.konservative-horsholm.dk

More magazines by this user
Similar magazines