Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

mosaiske.dk

Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

Mitzvot i Københavns Synagoge

I forbindelse med gudstjenesten tildeles medlemmer af menigheden en række

funktioner, der primært har at gøre rned læsningen af Torah‘en og med Torahskabet.

Fordelingen af disse æresbevisninger, mitzvot, varetages af synagogeforstanderne.

Ofte knyttes uddelingen af mitzvot til markering af mindedage eller festdage.

Private kan også, ved henvendelse til den fungerende forstander, enten før gudstjenesten

eller ved telefonisk henvendelse i ugens løb, bestille en mitzva til sig selv eller en

anden person (Forstanderskabets turnusliste findes i hvert nummer af Jødisk

Orientering).

For dette erlægges et beløb, der anvendes til et fond med det formål at varetage

Synagogens udsmykning. Tilsvarende kan den, der modtager æresbevisninger love et

bidrag til denne fond. I nogle synagoger vil man kvittere for sådanne gaver med en

særlig velsignelse, hvor man samtidig meddeler menigheden, hvor stort et beløb, den

pågældende har lovet. I København foregår det mere diskret med et tilsagn til den

assisterende forstander.

Mitzvot omfatter følgende funktioner: Hotza’ah vehachnasah tager Torahen ud af

skabet før læsningen og sætter den på plads, når kantoren bringer den tilbage. Alijah

betyder opstigning og anvendes for den funktion, hvor man går til Torah’en og får

forelæst et stykke. Når man har en Alijah, siger man lovsigelse før og efter forelæsningen.

Den første Alijah tildeles en Kohen, en efterkommer af Moses bror, Aron.

Derefter et medlem af Levis stamme. De følgende betegnes simpelt hen ved numre.

På Shabbat skal der kaldes mindst 7 personer til Torah. Hvis der kaldes flere, betegnes

den sidste som Acharon, hvilket netop betyder den sidste. Til denne funktion

kan Kohanitter og Levitter også vælges.

Til afslutning på Torahlæsningen kaldes Maftir, dvs. den person, der læser Haftarah,

det profetafsnit, der hører til den pågældende Shabbat eller helligdag.

Endvidere tildeles der Hagba´ah og Gelilah, der løfter Torah´en, respektive ruller den

sammen og „klæder den på“.

Efter vores tradition følger disse to personer og Maftir med i processionen efter

Torahrullen, når den bæres rundt i Synagogen på vej tilbage til dens plads i Torahskabet.

Endelig kan man få tildelt funktionen Petichah, der betyder åbning. Til denne funktion

går man med en forstander op til Torahskabet og åbner for skabet, uden at man tager

nogen Torah ud. På en almindelig Shabbat forekommer denne mitzvah i forbindelse

med anim zemirot. På helligdage kan der være adskillige lejligheder, hvor man understreger

dennes betydning ved at åbne Torahskabet. Hvis nogen ankommer til gudstjenesten,

medens skabet er åbent, plejer man at blive stående ved indgangen, så man

ikke forstyrrer andre i den allerede påbegyndte bøn.

Priserne for mitzvot er:

Shabbat Øvrige helligdage

Almindelige mitzvot 50 kr. 100 kr.

Maftir 100 kr. 200 kr.

Hotza´ah 100 kr. 200 kr.

Beløbene opkræves på giroblanket, der tilsendes den, der har købt en mitzvah eller den

der har givet et beløb -“shnoder“-.

Synagogeforstanderskabet inviterer til kiddush efter gudstjenesten.

Også private har mulighed for at invitere til kiddush efter gudstjenesten lørdag formiddag,

f.eks. hvis man ønsker at markere en særlig begivenhed, Bar Mitzva, bryllup,

navngivning, en mindedag eller anden festdag.

63

More magazines by this user
Similar magazines