måske på vej til Bryggen - Bryggebladet

bryggebladet.dk

måske på vej til Bryggen - Bryggebladet

BRYGGEBLADET

International svømmehal

måske vej til Bryggen

Udelu kker måske en badeanstalt i havnen.

Bryggebladet har erfaret, at Kø·

benhavns Kommune er i gang

med at foretage de første sonderinger

omkring bygningen af en

svømmehal med inter nationale

mål. I den forbindelse peges

Islands Brygge, som en af de

mest oplagte steder at placere

svømmehallen.

Sonderingerne er indtil videre

foregået i den kommunale forvaltning

og er ikke politisk vedtaget.

Men af et internt notat, som

er kommet i Bryggebladets

besiddelse, fremgår det, at planerne

kan blive til virkelighed

inden for en overskuelig fremtid.

Københavns Kommune har

ingen indendørs 50-meter-svømmebaner,

og idrætsfaciliteterne er

generelt af ringere standard end

landsgennemsnittet Derfor overvejes

det, hvor det er mest hen­

sigtsmæssigt at sætte ind først

- En af de idrætsmæssige faciliteter,

der er størst behov for i

København, er svømmeanlæg,

fortæller Kultur- og Fritidsborgmester

Hans Thustrup Hansen.

Vores undersøgelser viser, at det

i særlig grad er kvinderne, der

har en forkærlighed for at dyrke

_jd,ræt i de kommunale svømme­

-haDer.

I det kommende års budget er

der ikke afsat pell8e til at bygge

svømmehal, og derfor er en

endelig placering ikke vedtaget.

Men at det kunne blive Islands

Brygge, afvises ikke i notatet

eller afThustrup Hansen:

- Hvor en sådan facilitet skal

placeres, er et åbent spørgsmål.

Her kunne Islands Brygge være

en mulighed. Men der er også

andre bydele, hvor der er en rela-

tiv underforsyning af faciliteter,

f.eks. Valby, siger han.

Det socialdemokratiske medlem

af Borgerrepræsentationen

Finn Rudaizky ønsker en placering

Bryggen:

-Jeg er meget positiv over for at

placere en ny svenunehal Bryggen,

men det kræver at lokale

kræfter samarbejder med de lokale

politikere om at komme med

konstruktive forslag og lægge et

samlet pres fra lokalområdet mod

politikerne. Det har vi haft stor

succes med Christianshavn

blandt andet ved busslusen.

Ny Tøjhus eller Havnestad

Bryggen bygges der i kraft af

den centrale placering meget i

disse år. Men der er stadig ledige

byggegruode i området. Planerne

er langt fra så konkrete, at den

specifikke placering kan diskuteres,

men det synes oplagt at placere

en svømmehal Ny Tøjhus

Grunden eller i Havnestaden.

Lokalplanerne for begge områder

udlægger ikke delområder

specifikt til dette formål, men

indeholder brede tilkendegivelser

001 mulighederne for at byg­

ge kulturinstitutioner.

På Borgermødet om Ny Tøjhus

Gr unden, som blev afholdt for et

par måneder siden, blev flere borgerforslag

om svømmehal

grunden, skudt ned fra politisk

hold. Ole Hentzen (C) sagde således,

at hvis der skal bygges en ny

svømmehal i København, er det

ikke Islands Brygge, der står

først for. På mødet blev dette ikke

modsagt af nogle af de andre tilstedeværende

politikere, hvoref-

ter bryggeboerne har formodet, l

at en svømmehal var udelukket.

Men nu ser det ud til, at forvaltningen

har en anden holdning

end visse politikere.

Siden dette møde har der i stedet

for en svømmehal været

fokus bademulighederne i

havnen. Vandet er nu så rent, at

det fra næste sommer vil være

sundhedsmæssigt forsvarligt at

bade i havnen. Kommunen har

afsat penge til at etablere et eller

flere badestæder, og her er

Islands Brygge også blandt favoritterne.

Om en international svømmehal

Bryggen og en badeanstalt

i Havneparken udelukker hinanden,

er det for tidligt at sige noget

om. Men der er ikke tvivl om, at

andre bydele kan komme til at

føle sig forfordelt, hvis begge

institutioner placeres Bryggen.

Dette er Lokalrådet klar

over, fortæller formand Jørgen

Thyregod:

- Vi ser selvfølgelig helst, at

begge dele bliver bygget. Men vi

kan da godt forstå det, hvis man

ikke kan forsvare at placere både

en svømmehal og en badeanstalt

i en bydel af Islands Brygges

størrelse. Jeg tror bare, at folk vil

hoppe i havnen, uanset om der

bliver bygget en badeanstalt dernede

eller ej. Og så er det vel op

til myndighederne at kigge

sikkerheden i den forbindelse.

S. december 2001

9. årgang nr. 20

l søndags blev juletræet Råd huspladsen tændt.

Lokale

valgresultater

Thyregod oplyser, at Lokalrå- Hvordan stemte bryggeboerne?

det sit næste møde den 15. Side 4-6

december blandt andet vil diskutere

de fremtidige svømmemulig- 'd

heder Bryggen. Mødet i Bebo- 1 Omstrt te

erhjørnet er som sædvanligt • ed

åbentfor alle. agn VeJnavne V taget

Overborgmester og statsministre

hædres. Side 3

Planer om at sælge Ballonparken Stort JA til

Et brev fra Skov- og Naturstyrelsen

til Ballonparkens nuværende

ejer, Slots· og Ejendomsstyrelsen,

hvori det oplyses at

Skov- og Naturstyrelsen ikke vil

rejse en sag om bygningsfredning,

har sendt chokbølger gennem

det lille samfund 110

beboere Artillerivej. Brevet

er et svar Slots- og Ejendomsstyrelsens

henvendelse

som vedrører planer om at sælge

Ballonparken.

- Vi ved ikke nuværende

tidspunkt om der ligger et konkret

tilbud, siger Claus Petersen

fra Ballonparkens bestyrelse,

men vi er meget varsomme.

Bestyrelsen har indkaldt til et

ekstraordinært møde blandt

beboerne, og i løbet af ugen skal

de mødes med juridiske rådgivere.

- Som jeg ser det er vi sgu

solgt, siger Mette, en beboer fra .

Ballonparken som frygter det

værste.

Ballonparken var tidligere en

del af et ,.Sameje mellem Staten

og Københavns Kommune vedrørende

Amager Fælled«. Men

ved ophævelsen af denne særaftale

blev Ballonparken overdraget

til Slots- og Ejendomsstyrelsen,

og dermed ejer Staten i dag

området alene.

At overdragelsen er forbigået

de politiske kredse skyldes

måske, at man ikke forbinder

Amager Fælled med boliger.

Men Ballonparken er et livligt

mini-samfund med kulturhistorisk

væ rdi.

Slots- og Ejendomsstyrelsen

har ikke tradition for at sælge

ejendomme, men mange i Ballonparken

frygter, at den tidligere

baraklejr nu er overdraget til

Freja-ejendomme, som er det

statslige ejendomsselskab. Det

har ikke været muligt at få

afkræftet disse rygter.

- Ballonparken er et socialt

eksperiment, siger Claus Petersen,

for nogle er det et skældsord,

men for andre er der noget

meget positivt i det. Her har vi et

nærmiljø som ikke findes andre

steder i byen. Ballonparken er

også en arkitektonisk perle. Jeg

kan for eksempel ikke forstå

hvorfor vi ikke får flere arkitektstuderende,

der kommer herud

for at studere området.

Ballonparken blev oprettet

omkring 1790 som militær telt-

lejr. Firs år senere forsynede man

70 af disse telte med trægulv.

Men det var først i 1886 at man

opførte den mere permanente

lejr, som vi kender i dag.

I Bydelsatlasset for Amager,

der bruges som grundlag for vurdering

af bygningernes bevaringsværdi,

står der om området:

"Både socialt og bymæssigt er

Ballonparken en integreret del af

Islands Brygge. Ballonparkens

lave træbebyggelse, og det grønne

og frodige miljø i området står

i stærk kontrast til den tætte og

høje karrebebyggelse Islands

Brygge. Området fungerer herved

som en næ nsom overgang til

den grønne fælled«. Københavns

Kommune og Miljøministeriet/

Planstyrelsen har angivet Ballonparkens

bevaringsværdi til 3

en skala fra l til 9, hvor l angiver

højeste bevaringsværdi. Ballonparken

vurderes altså til at have

en forholdsvis høj bevaringsværdi.

Alt dette kan dog vise sig at

være lige meget. Hvis Ballonparken

er overdraget til Freja er der

måske en reel fare for, at Bryggen

endnu engang må sige farvel

til et af bydelens særpræg. ljg

bredbånd

95 procent er positivt indstillede.

Side 8

Sådansk ligger

landet

Sidste del af Gi mie-trilogien.

Side 10

Jule-x-ord

Stor ekstrapræmie. Side 23

N i els holder

fri(h)jul

Cykelhandleren stopper. Side 22

Husk juleaftensgudstjeneste

l Hans Tausens Kirke kl. 15.

Kirke side 2 0

Bryggebladet holder nu juleferie. Bladet udkommer

igen den 23. januar. Redaktionen ønsker glædelig

jul og godt nytår til alle læsere.

More magazines by this user
Similar magazines