24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEMA DEBAT<br />

Enhedslisten agerer flertydig<br />

i EU-politikken<br />

Niels Graverholt,<br />

Aarhus<br />

Det var et godt indlæg Per Kristensen<br />

havde i R+G om manglen<br />

på troværdighed i Enhedslistens<br />

EU-politik. Han sætter fingeren<br />

hvor det skal.<br />

Til Pers overskrift ’Har vi en troværdig<br />

EU-politik?’ kan det svares<br />

at det har vi. Det er det<br />

EU-program der blev vedtaget på<br />

partiets Årsmøde i 2016 og som<br />

Per selv på udmærket vis henviser<br />

til. I det program slås det fast,<br />

at Enhedslisten grundlæggende<br />

er modstander af EU og ønsker<br />

en dansk udmeldelse. Derfor er<br />

Enhedslisten kollektivt medlem<br />

af Folkebevægelsen mod EU som<br />

der står.<br />

Mindre end en måned efter<br />

vedtagelsen af dette program<br />

kom der momentum for EU-modstanden.<br />

Storbritannien stemte<br />

sig ud af EU. Det fik straks Folkebevægelsen<br />

mod EU på banen og<br />

kræve en folkeafstemning i Danmark<br />

om landets medlemskab af<br />

EU. I stedet for at bakke op bag<br />

det krav udtalte Enhedslistens<br />

daværende EU-ordfører Nikolaj<br />

Villumsen ’For mig er målsætningen<br />

ikke en dansk udmeldelse af<br />

EU’ (Modkraft 24. juni 2016 dagen<br />

efter Brexit afstemningen). Denne<br />

ordfører er sidenhen blevet valgt<br />

som Enhedslistens officielle<br />

spidskandidat til EU-parlamentet.<br />

I forlængelse heraf har han<br />

udtalt til Fyns Stiftstidende 15. januar<br />

i år ’Folkebevægelsen har en<br />

afstemning om udmeldelse af EU<br />

på dagsorden. Det er ikke et<br />

emne der står øverst på Enhedslistens<br />

ønskeliste.’<br />

Så kunne man forvente at partiledelsen<br />

skred ind og stoppede<br />

denne illoyalitet overfor de kollektivt<br />

vedtagne beslutninger på<br />

Årsmødet. Men nej! Det er ikke<br />

sket. Resultatet er at man nu kan<br />

løbe rundt som et løsgående<br />

missil og føre sin egen EU-politik<br />

uanset hvad den går ud på.<br />

Derfor er der nu total signalforvirring<br />

omkring partiets<br />

EU-holdning. Heldigvis har vi i Enhedslisten<br />

et alternativ. Nemlig<br />

at stemme på Folkebevægelsen<br />

mod EU og Rina Ronja Kari. Dem<br />

ved man hvor man har.<br />

BLIV KLÆDT ØKONOMISK PÅ<br />

– TIL VALGKAMPENS DISKUSSIONER<br />

12. januar kl. 11-16<br />

Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart<br />

1. ØKONOMIEN I ENHEDSLISTENS 100-DAGSPLAN<br />

• Hvad prioriterer Enhedslisten? v. VICTORIA VELASQUEZ (folketingskandidat<br />

Fyn). Hvad er vores finansiering? v. JONAS KYLOV<br />

GIELFELDT (økonomiteamet i Folketingssekretariatet, PØU)<br />

2. HVAD GØR VI VED EN RÅDDEN FINANSVERDEN?<br />

- Hvor farlig er en rådden finansverden? Hvornår skal Danske<br />

Bank overtages af samfundet? Hvad vil Enhedslisten med en<br />

offentlig bank? v. NICOLAI BENTSEN (økonomiteamet i Folketingssekretariatet)<br />

og SØREN KOLSTRUP (PØU).<br />

FOR FEDE TIL AT FEJLE!<br />

– HVAD GØR VI VED DANSKE BANK & CO.?<br />

MAGTELITEN OG STORBANKERNE<br />

Christoph Ellersgaard, eliteforsker<br />

HVAD STILLER VI OP MED BANKERNE? Pelle Dragsted,<br />

finans- og økonomiordfører for Enhedslisten<br />

26. <strong>november</strong> kl. 19.30-21.30<br />

Verdenskulturcenteret, Nørre Allé 7, 1. Københavnn<br />

27. <strong>november</strong> kl. 19.30-21.30<br />

Røde Hus, Holmegårdsvej 2. Hillerød<br />

Arr. Enhedslisten Region Hovedstaden,<br />

Enhedslistens folketingsgruppe<br />

og Politisk-Økonomisk Udvalg<br />

3. FINANSMINISTERENS BLÅ REGNEMASKINE<br />

- Hvorfor er Enhedslistens velfærdspolitik dyr? Hvorfor er højrefløjens<br />

skattelettelser billige? v. MAI VILLADSEN (folketingskandidat<br />

Nordsjælland) og JONAS KYLOV GIELFELDT<br />

4. ET FEMINISTISK BLIK PÅ ØKONOMI<br />

• Hvad er kritikken af det liberalistiske økonomiske system?<br />

Hvorfor er Enhedslistens svar en demokratisk rød-grøn omstillingspolitik?<br />

v. PER BREGENGAARD (forfatter til: ”Er feministisk<br />

blik på økonomi”, Solidaritet. PØU)<br />

Moderator: MARGIT KJELDGAARD<br />

TILMELD DIG PÅ<br />

mit.enhedslisten.dk/event eller landskontoret@enhedslisten.dk<br />

Der er rejserefusion for medlemmer og deltagerbetaling: 75 kr.<br />

for frokost m.m. efter gældende regler. Ikke medlemmer er velkommen.<br />

Yderligere oplysninger: per@bregengaard.dk<br />

Arrangør: Enhedslistens Politisk-Økonomisk Udvalg (PØU)<br />

30 RØD+GRØN November <strong>2018</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!