06.02.2013 Views

Dansk Bridge nr. 644 - Danmarks Bridgeforbund

Dansk Bridge nr. 644 - Danmarks Bridgeforbund

Dansk Bridge nr. 644 - Danmarks Bridgeforbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Der manglede kort, så<br />

divisionsdeltagerne fik<br />

sig en ufrivillig pause ved<br />

starten af 2.weekend i<br />

Idrættens Hus. Sport er<br />

sundt, men ventetiden<br />

blev udnyttet! ☺<br />

Til højre lidt „krig og<br />

kærlighed“ fra DM for<br />

juniorhold i Odense.<br />

Alle kneb gælder!<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas 1<<br />

1♠ D pas 2♥<br />

pas 2♠ pas 3<<br />

pas 4♥ pas pas<br />

pas<br />

Øst / N-S. Hold. Hvad spiller du ud?<br />

(Se side 51).<br />

Nr. <strong>644</strong> Januar 2006<br />

65.årgang <strong>nr</strong>.4<br />

Inde i bladet:<br />

Lidt spredt fægtning<br />

Tvekampen<br />

Dame- og juniorhold<br />

Nytårsraket (konkurrence)<br />

Sparinvestdivisionen<br />

Skal „næsekravpas“ alertes?<br />

Champions’ Cup, finalen<br />

Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Nyt om mesterpoint<br />

JANUAR 2006 1


Quiz<br />

uddrag af indholdet<br />

Vest / Ingen / Hold<br />

#2<br />

¤9 8 6<br />

> E B 7 5 3<br />

< B 10 9 8<br />

# E B 4 3 1) >2<br />

¤ K B 5 4 2 2) >10<br />

>4 µ 3) ¤3<br />

<br />

2# 4> pas 5><br />

pas pas pas<br />

Udspil: >4.<br />

Ville du også have spillet ruder ud?<br />

Syd stikker hjemme, spiller ruder til >E<br />

og lader ¤9 køre til din ¤B. Hvad nu?<br />

(Se side 10)<br />

2<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2<br />

Kort sagt ......................................... 3<br />

Postkassen ..................................... 5<br />

Sparinvestdivisionen ...................... 6<br />

Damehold .................................... 14<br />

Sparinvest Juniorhold ................... 19<br />

Vests hænder til Tvekampen ........ 22<br />

Sælsomme skviser ........................ 25<br />

Charles spiller op ......................... 26<br />

Lige ud ad bridgelandevejen ........ 27<br />

Champions’ Cup (finalen) ............. 35<br />

Nyt om mesterpoint ..................... 41<br />

Distrikts-Nyt ................................. 44<br />

Lidt spredt fægtning ...................... 46<br />

<strong>Bridge</strong>blanding ............................ 50<br />

Tvekampen .................................. 52<br />

Nyt fra <strong>Danmarks</strong> <strong>Bridge</strong>forbund .. 56<br />

Østs hænder til Tvekampen .......... 58<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

Nord / Ingen / Hold<br />

# E K B 10 4 3 # D 9 8<br />

¤5<br />

>9 8 7<br />

¤K 2<br />

> K B 10 5 4<br />

< E D 10 < 5 4 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas pas pas<br />

1# pas 2# pas<br />

4#<br />

Udspil: #5.<br />

pas pas pas<br />

Din plan? (Se side 11 _ drejet 90 grader)<br />

µ<br />

Øst / N-S / Hold<br />

#D 8 2<br />

¤ K D 9 8 6<br />

>7 3<br />

4<br />

pas<br />

pas<br />

6ut pas pas<br />

1. 21_22 hp.<br />

2. Transfer (fem hjerter).<br />

3. Kvantitativ.<br />

4. Accept _ 1 eller 4 af 5 esser.<br />

Udspil:


DANSK BRIDGE<br />

NR.<strong>644</strong>, JANUAR 2006, 65.ÅRGANG NR.4<br />

Dennis Bilde<br />

KORT SAGT ...<br />

JUNIORHOLD byder i år på stor spænding _ der er mange hold<br />

med i topopgøret. Dennis Bilde er halvvejs i de indledende runder<br />

gået i spidsen foran Matias Rohrberg, mens Martin Schaltz,<br />

der må betragtes som storfavorit, kun er på tredjepladsen. Desuden<br />

er Ninna Schultz og Anne Mette Schaltz med fremme, og disse<br />

fem nævnte hold synes rimeligt sikre på en plads i A-finalen. Som<br />

sædvanlig var Hen9ng Kruse på pletten i Odense _ han fortæller<br />

om weekenden på side 19.<br />

TEAM PHARMASERVICE er fortsat i spidsen af Sparinvestdivisionen, hvor<br />

der nu er spillet fire runder, og dertil kommer en rimelig føring ved halvtid i den<br />

runde, der måtte udsættes pga. manglende kortforsyning. Alle divisioner er på<br />

spil igen den 7._8.januar. Sidste divisionsweekend er den første i februar, og her<br />

slutter Sparinvestdivisionen for første gang i mands minde i Århus. Se side 6.<br />

I DAMEHOLD er det „de tre store“, der igen varmer op til<br />

en hård medaljekamp _ denne gang med Team Dr.Nielsen<br />

(Kirstan) i front foran Team Lysholdt Consulting (Rahelt)<br />

og sidste års mestre, Lotte Skaanning-Norris. Det er svært at<br />

spå om resultatet, før de tre hold får afviklet deres indbyrdes<br />

kampe i tredje dameweekend. Charles beretter om de første<br />

tre runder på side 14.<br />

Bio, dame-tu-leder i Århus<br />

I CHAMPIONS’ CUP får du denne gang en række spil fra guldkampen mod de<br />

stærke italienere. Trods postyret omkring snyderiaffæren er der ikke tvivl om, at<br />

Italien nu for alvor er tilbage på tronen som verdens bedste bridgenation, og det<br />

var for stor en mundfuld for et i øvrigt velspillende dansk hold. Vi var bagud så<br />

stort som 23_115 efter den tredje af fire sektioner, men pyntede flot på resultatet<br />

med en 49_25-sejr i sidste sektion. Et par sektioner mere ... se side 35.<br />

KORT ROKADE på midtersiderne: Fra og med dette nummer af bladet har Ib<br />

Axelsen og Frederik Bjerregaard byttet kasketter, således at Ib fremover skriver<br />

i afdelingen for klubspillere (med Mads Krøjgaard), mens Frederik vil tage sig<br />

kærligt af begynderne (med Villy Dam).<br />

☞<br />

JANUAR 2006 3


I COPENHAGEN OPEN uglede jeg ved et bord, hvor Jens Auken fortalte modparten,<br />

at en såkaldt kravpas ikke skulle alertes (1< - 1¤ - pas, hvor man spiller<br />

med negative doblinger). Jeg var målløs _ det har vi da allesammen gjort, siden<br />

>K var knægt. Men selvom der står kravpas på systemkortet, spiller kun de færreste<br />

med, at det rent faktisk er krav. Åbner passer, hvis han af sine kort kan se,<br />

at makker ikke er ude efter at straffe modparten. Se indlægget i „Postkassen“ på<br />

side 5 og svaret fra DBF’s lovkommission. Du skal altså ikke alerte, hvis I spiller<br />

„næsekravpas“ _ eller „betinget kravpas“, som jeg hellere vil kalde det.<br />

DANISH BRIDGE FESTIVAL 2006 afvikles som sidste år i Vingsted i uge 28.<br />

Ud over DM-finalerne (åben par, mixed par, damepar og veteranpar) spilles<br />

bl.a. „Danish Open“ (holdturnering) og et væld af åbne guld-, sølv- og bronzeturneringer.<br />

Sæt kryds i kalenderen _ og læs mere i de kommede numre.<br />

NETBRIDGE CUP, pokalturneringen, melder klar til 3.runde _ resultater fra<br />

runde 1, 2A (vindere) og 2B (tabere) finder du bag i dette nummer, idet enkelte<br />

kampe dog ikke var afviklet ved redaktionens slutning. Et par resultater stikker<br />

i øjnene. I den ene ende 1_0 og i den anden 202_201. Jeg tror ikke på nogen af<br />

dem _ det ene skyldes formentlig, at cifrene ikke kendes, og det andet ligner<br />

en fejl eller en julespøg. Et gennemsnit på mere end 10 imp pr.spil? Nej!<br />

ER DU TIL ANAGRAMMER? (En ordleg, hvor man bytter rundt på bogstaverne<br />

i et navn og med lidt tålmodighed kan få sjove resultater). Fx kan Clint Eastwood<br />

blive til Old west action, mens Kurt Thorsen ender som rent korthus! Prøv at<br />

lege med bogstaverne i dit eget navn _ du kan eventuelt få hjælp på internettet<br />

på adressen www.anagram.dk<br />

NÆSTE NUMMER er dateret den 1.februar (fristen for annoncer<br />

er 5.januar), men du har det nogle dage før og kan smugkigge en<br />

uge forinden på www.bridge.dk. Og så nærmer vi os tiden med<br />

det farlige fyrværkeri. I gamle dage nøjedes man harmløst med at<br />

larme med „rumlepotter“ _ krukker med en svineblære, hvor der<br />

var stukket en pennefjer igennem. Når man gned hårdt på pennen,<br />

larmede det. Ak, ja _ de gode gamle dage! Godt bridgenytår! IL<br />

4<br />

DANSK BRIDGE<br />

I ANLEDNING AF ÅRSSKIFTET fyrer vi i dette nummer<br />

en helt lydløs og temmelig uskadelig tretrins nytårsraket af<br />

med fire bogpræmier. Løs en eller flere af opgaverne, der er<br />

„skjult“ i teksten på side 10, 11 og 51, og send dit løsningsforslag<br />

til dansk@bridge.dk senest den 5.januar. Der er en<br />

dansk bridgebog til den først udtrukne korrekte løsning på<br />

hver af de tre opgaver og en ekstra bogpræmie til lodtrækning<br />

blandt alle indsendte løsninger _ rigtige eller forkerte. God<br />

fornøjelse!


En pas, der ikke skal alertes<br />

Stort set alle turneringsspillere spiller med<br />

negativ dobling, som er en konvention, man<br />

svært kan undvære.<br />

I meldeforløbet 1¤ - 1# - D er doblingen<br />

negativ og viser typisk mindst 4_3 i<br />

de umeldte farver og mindst 6 hp.<br />

Doblingen skal alertes, fordi den ikke er<br />

straf.<br />

I meldeforløbet 1¤ - 1# - pas alerter<br />

mange åbners makkers pas, fordi den, som<br />

følge af at doblingen er negativ, kan indeholde<br />

en strafdobling.<br />

Nogle betegner denne pas som „kravpas“.<br />

Pointen er imidlertid, at en sådan<br />

pas ikke er krav. Sidder åbner fx med<br />

# E B x x ¤ D B x x x > E x < B x<br />

bør åbner passe, fordi makker ikke har 6 hp<br />

eller flere med de umeldte farver og ikke<br />

har hjerterstøtte. Det eneste, makker kan<br />

have, er en hånd med sparlængde, og så<br />

er det ikke klogt at sætte meldingerne i<br />

gang igen med en dobling, fordi modstanderne<br />

med sikkerhed har en anden bedre<br />

fit.<br />

Øvede turneringsspillere ved godt dette<br />

og har ikke svært ved at passe i den situation.<br />

Det afgørende er således, at denne<br />

pas ikke er krav og derfor ikke skal alertes.<br />

Som det eneste sted har jeg i Danmark<br />

oplevet, at denne pas alertes af mange. At<br />

Postkassen<br />

Åben for bridgespørgsmål og meninger af almen interesse,<br />

der ikke indeholder angreb af mere personlig karakter.<br />

Ret til mindre, redaktionelle ændringer forbeholdes.<br />

Indlæg må normalt højst fylde en spalte i bladet.<br />

gøre dette er misvisende, og jeg opfordrer<br />

til, at man ophører med denne (u)vane.<br />

Hvis man ikke vil ændre sine alerter på<br />

dette punkt, skal jeg i hvert fald råde til,<br />

at man gør det internationalt, for dér kan<br />

man nemt risikere, at en alert af denne pas<br />

skaber misforståelse for modparten, og det<br />

er jo præcis det, der ikke er hensigten med<br />

at alertere.<br />

Jens Auken<br />

Lovkommissionen har offentliggjort en<br />

udtalelse om vores fortolkning af alertreglerne:<br />

www.bridge.dk/lov/ak/udg/alert.htm<br />

Vores udtalelse bakker op om Jens Aukens<br />

synspunkt. Her er de vigtigste pointer:<br />

1. Det ville være dejligt, hvis vi kunne<br />

vænne spillerne af med at skrive „kravpas“,<br />

hvis passen ikke er 100% krav, og i<br />

stedet bruge den lidt officiøse betegnelse<br />

„næsekravpas“. Jeg håber, at Jens Aukens<br />

indlæg kan bidrage hertil.<br />

2. Lovkommissionen er enig med Jens<br />

Auken i, at en „næsekravpas“ ikke er konventionel,<br />

og at den derfor ikke skal alertes<br />

efter DBF’s regler _ medmindre man spiller<br />

i et selskab, hvor den slags kan virke<br />

overraskende.<br />

Jens Brix Christiansen<br />

DBF’s lovkommision.<br />

KROMANNS BRIDGEREJSER<br />

♣<br />

Mallorca 18–25/3: Virkelig godt hotel i Palmas udkant. Udsigt over havet og bjergene.<br />

Dejlige dobb.vær., morgenmad og lækker aftenbuffet. Fra Billund og Kastrup ............................ kr. 3950<br />

Påske Hotel Fåborg Fjord 13–17/4: Gode værelser, flot ½-pension, 3 dage 1295, 5 dage ......... kr. 2395<br />

Vestkreta 6–13/5: Godt hotel i mindre by, med middage. Fra Billund og Kastrup ...................... kr. 4150<br />

Pinse i Friederichstadt 4–7/6 1795 kr og forårsbridge på Samsø 11–14/6 1750 kr – begge med ½-pension<br />

Kromann, Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm. Tlf/fax 9746 4143. E-mail: liddy@c.dk<br />

JANUAR 2006 5


6<br />

Sparinvestdivisionen:<br />

Kortslutning i Brøndby<br />

Det er et puslespil at afvikle en divisionsweekend,<br />

og en af de allervigtigste brikker<br />

manglede, da turneringslederne ville sætte<br />

spillet i gang i Idrættens Hus: kortene!<br />

Vi spiller i dag (naturligvis) med forudlagte<br />

edb-givne kort. Formålet er, at alle<br />

får samme vilkår for at score, og at man<br />

efterfølgende kan sammenligne resultaterne<br />

og lave en (ubalanceret) opgørelse<br />

over de enkelte pars indsats, den såkaldte<br />

multiholdberegning.<br />

Kortene var som sædvanligt sendt med<br />

fragtmand fra Lundby _ den rigtige Lundby<br />

(altså DBF’s kortsortering i Sydsjælland),<br />

men de var ikke at finde i Idrættens Hus,<br />

selvom talrige hjælpende ånder støvsugede<br />

hver eneste m 2 af det gigantiske center i<br />

Brøndby.<br />

Mens 120 sultne bridgespillere hyggede<br />

sig på kryds og tværs, som om de aldrig<br />

tidligere havde haft lejlighed til at snakke<br />

sammen _ og det med en beundringsværdig<br />

tålmodighed og forståelse _ tog man<br />

hul på plan B, der gik ud på at låne kort i<br />

Valby <strong>Bridge</strong>Center og sætte to tu-ledere<br />

DANSK BRIDGE<br />

af Ib Lundby<br />

og en tilfældigt forbipasserende skriverkarl<br />

til at blande og håndgive et sæt erstatningskort.<br />

Sådan gjorde vi jo i de gode gamle dage,<br />

men det tager tid, og den forventede start<br />

kl.13 blev til kl.16, før alle var i gang.<br />

Her var det fragtmanden, der havde kikset,<br />

men man havde samme problem ved<br />

DM for skolehold i oktober, hvor den var<br />

gal med postvæsenet. Mon ikke disse to<br />

episoder gør, at der laves en tjekprocedure,<br />

så vi undgår gentagelse?<br />

Møde med kaptajnerne i Sparinvestdivisionen


JUF’s løsninger<br />

Når det nu var gået galt, er der ros til Jens<br />

Ulrik Fougt for udmærket håndtering af<br />

problemet. Som var det en rutinesag, afholdt<br />

han møder med holdkaptajnerne og<br />

lod divisionerne individuelt afgøre, hvordan<br />

problemet skulle løses.<br />

3.division Øst gik ind for at udskyde<br />

hele kampen til senere.<br />

2.division spillede som lyn og torden og<br />

nåede at afvikle den forsinkede kamp med<br />

håndgivne kort.<br />

I Sparinvestdivisionen blev 2.halvleg af<br />

den kortløse kamp afviklet, og 1.halvleg<br />

spilles før starten af divisionsweekenden i<br />

januar. Halvlegsresultaterne:<br />

PharmaService_Konow ..................... 55_34<br />

<strong>Bridge</strong>butikken_Schou ...................... 45_48<br />

Mønsted_Adamsen ............................ 21_52<br />

Wolff_Harries ..................................... 39_66<br />

Lund Madsen_Flemming Madsen .... 63_50<br />

Hulgaard_Schaltz ............................... 26_61<br />

☞<br />

indbyder til:<br />

Alle spillere i Distrikt Østsjælland inviteres<br />

hermed til vinterens store og spændende<br />

distriktsfinale.<br />

Turneringen afvikles over en lørdag/søndag<br />

med kvalifikation og herefter styrkeopdelte<br />

rækker.<br />

Der er præmier og medaljer til vinderne i<br />

alle rækker, og de 7 bedst placerede i Arækken<br />

kvalificerer sig direkte til DM i<br />

Åben Par i Vingsted.<br />

Såfremt deltagerantallet mod forventning<br />

ikke bliver stort nok, kan turneringsformen<br />

ændres.<br />

Kvalifikation i vores distrikt afholdes<br />

den 27. og 28.januar 2006 kl.9.00<br />

i Østsjællands <strong>Bridge</strong>center,<br />

Tigervej 12, 4600 Køge.<br />

Tilmelding foregår enten til klubberne<br />

eller direkte til distriktets turneringsansv.<br />

Winnie Andersen på e-mail:<br />

oba@post12.tele.dk<br />

Se efter opslag i klubberne<br />

Stillingen<br />

Sparinvestdivisionen (4 kampe):<br />

1. PharmaService (Poul Clemmensen) 78<br />

2. Nils Mønsted .................................. 73<br />

3. Kasper Konow ................................ 68<br />

4. Knud Harries .................................. 67<br />

Peter Schaltz ................................... 67<br />

6. Steen Schou .................................... 64<br />

7. Morten Lund Madsen ..................... 60<br />

8. <strong>Bridge</strong>butikken (S.Godtfredsen) .... 55<br />

Flemming Madsen .......................... 55<br />

10. Klaus Adamsen .............................. 53<br />

11. Lida Hulgaard ................................. 41<br />

12. Ole Wolff ........................................ 32<br />

2.division (5 kampe):<br />

1. John Norris ..................................... 96<br />

2. He<strong>nr</strong>ik Røn ..................................... 93<br />

3. Thomas Kampmann ....................... 84<br />

4. Peter Hecht-Johansen (K.Blakset) . 80<br />

5. Team RK Plast (Karsten Jensen) .... 76 ½<br />

Peter Teisen .................................... 76 ½<br />

7. Jørgen Röhl .................................... 74<br />

8. Bent Lythcke .................................. 67<br />

9. Flemming Dahl ............................... 65<br />

10. Team Aalborg BK (M.Ankersen) .. 64<br />

11. Team Sparinvest (Kasper Jacobsen)61<br />

12. Team Zenit Consult (J.Duschek) ... 54<br />

3.division Øst (5 kampe):<br />

1. He<strong>nr</strong>ik Kruse Petersen .................. 101<br />

2. Flemming Bøgh-Sørensen ............. 99<br />

3. Erling Munk ................................... 88<br />

4. Michael Mulvad ............................. 87 ½<br />

5. Erik Munk (Flemming Haag) ......... 84<br />

6. Simon Ortmann .............................. 78<br />

He<strong>nr</strong>ik Louis Petersen .................... 78<br />

8. Lone Bilde ...................................... 68<br />

9. Jan Jørgensen .................................. 61<br />

10. Søren Holst ..................................... 60<br />

11. Freddy Christiansen ....................... 56<br />

12. He<strong>nr</strong>ik Frydenlund ......................... 32 ½<br />

3.division Vest (6 kampe):<br />

1. Niels Christian Hammelev ........... 120 ½<br />

2. Leif Nygaard ................................ 120<br />

3. Kjeld Thomsen ............................. 109<br />

4. Claus Lund ................................... 103<br />

5. Anders L. Madsen .......................... 94<br />

6. Jørn Jeppesen .................................. 87<br />

7. Svend Haaning ............................... 86<br />

8. Dr. Nielsen, Århus (M.Birkebæk) . 83<br />

9. Kresten Roland ............................... 75<br />

10. Team Estate-mæglerne (E.Olesen) 72<br />

11. Erik Fjord ....................................... 62<br />

12. Jette Thaysen .................................. 59<br />

JANUAR 2006 7


1/2/3-quiz<br />

Hvis du ikke allerede har gjort det, så kik<br />

lige først på side 2, og tag stilling til problemerne.<br />

Efterfølgende løfter jeg nemlig<br />

sløret for, hvad der skete ved bordene i de<br />

tre spil.<br />

µ<br />

Sparinvestdivisionen _ modspil<br />

Vi falder først ned i kampen mellem Steen<br />

Schou og Klaus Adamsen i dette afgørende<br />

spil:<br />

Øst / N-S<br />

#D 8 2<br />

¤ K D 9 8 6<br />

>7 3<br />

B 9 2 > D 8 5 4<br />

< D 10 9 4 2<br />

# E K 7 6 5<br />

¤E 7<br />

> E K 10 6<br />

2 pas 3¤<br />

pas 4ut 3 pas 5> 4<br />

pas<br />

pas<br />

6ut pas pas<br />

1. 21_22 hp.<br />

2. Transfer (5 + hjerter).<br />

3. Kvantitativ.<br />

4. Accept _ 1 eller 4 af 5 esser.<br />

Udspil: E, og så fulgte et spar- og tre<br />

hjerterstik.<br />

Før den sidste hjerter var stillingen:<br />

#_<br />

¤ D<br />

>7<br />

B 9 µ >8<br />


7# ser rimelig ud, men kan den meldes?<br />

Lad os åbne op for lukket rum:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Knud-Aage Klaus Steen Dennis<br />

Boesgaard Adamsen Møller Koch-Palmund<br />

pas 1#<br />

pas 2¤ pas 3><br />

pas 4# pas 4ut 1<br />

pas 5< 2 pas 5> 3<br />

pas 5¤ 4 pas 5ut 5<br />

pas 6¤ 6 pas 7#<br />

pas pas pas<br />

1. RKCB-1430.<br />

2. 1 eller 4 esser af 5.<br />

3. Trumf dame?<br />

4. Ja, og ¤K.<br />

5. Mere?<br />

6. Ja, ¤D.<br />

Med den elendige majorsits skal man være<br />

forsigtig for bare at vinde 6# _ trods det<br />

gode meldeforløb var der således intet at<br />

stille op i 7#, der endte med at gå to ned.<br />

17 imp til Schous hold, og sådanne scorer<br />

tæller godt med. 23_7 til Schou.<br />

2.division _ udspil og modspil<br />

I en smøgpause spurgte jeg Knut Blakset,<br />

der var på vej ud efter sodavand(?), om de<br />

havde haft et sjovt spil.<br />

„Ja, jeg er lige gået 1100“, grinede han.<br />

Senere dukkede kaptajn Hecht op. Han<br />

skulle først spille i den følgende halvleg:<br />

„Har du noget nyt fra kampen?“, spurgte<br />

jeg. Spændende, om Hecht rykker op. ☞<br />

Knut Blakset fandt en flugtvej ... for sent!<br />

<strong>Bridge</strong> – Hygge – Natur – <strong>Bridge</strong><br />

<strong>Danmarks</strong> smukkeste bridge<br />

Hotel Skanderborghus inviterer igen til<br />

bridgeweekend<br />

i Jyllands smukkeste omgivelser<br />

den 18.–19.februar 2006<br />

Vi spiller og spiser i dejlige, åbne lokaler med udsigt over <strong>Danmarks</strong> smukkeste natur.<br />

Pris pr. person kr. 950,- inkluderer velkomstdrink, kaffe, 3-retters menu, aftenunderholdning<br />

(musik/dans, evt. miniturnering), overnatning i luksuriøse dobbeltværelser,<br />

morgen-complet, frokostbuffet samt præmier.<br />

Turneringsafgift udgør 100 kr. Tillæg for enkeltværelse 200 kr.<br />

Særtilbud: Brug en exstra dag i den smukke natur. Tag en overnatning fredag/lørdag<br />

eller søndag/mandag for kun kr.300,- pr. person i dobb.værelse inkl. morgenmad.<br />

Turneringsledelse: Arne Mathiesen, Egå BK, og Niels ’Bio’ Aagaard, Århus BK.<br />

Tilmelding og yderligere oplysninger: Arne Mathiesen, tlf. 8622 1484<br />

e-mail arne.math@webspeed.dk<br />

JANUAR 2006 9


„Jeg har kun hørt, at Knut er gået 1100“,<br />

kom det tørt fra Peter Hecht.<br />

Mandagen efter talte jeg med Mathias<br />

Bruun og bad om et spil.<br />

„Ja, vi gik 1100 ...“.<br />

Jeg stoppede ham i en fart, og han kunne<br />

heldigvis diske op med noget mere interessant,<br />

nemlig dette spil fra kampen mod<br />

Bent Lythcke:<br />

Vest / Ingen<br />

#2<br />

¤9 8 6<br />

> E B 7 5 3<br />

< B 10 9 8<br />

# E B 4 3 # D 9 8 7 6<br />

¤ K B 5 4 2 ¤ 3<br />

>4 µ > 10 2<br />

< K 4 2 < D 7 6 5 3<br />

# K 10 5<br />

¤ E D 10 7<br />

> K D 9 8 6<br />

<br />

2# 4> pas 5><br />

pas pas pas<br />

Udspil: >4.<br />

Udspillet var første hurdle. Makker kan<br />

ikke have ret meget, og det kan være svært<br />

10<br />

Weekend-<strong>Bridge</strong> 2006<br />

Fra fredag aften til søndag eftmd.<br />

For anden gang det helt anderledes:<br />

10.-12.februar 2006 Dragsholm Slot<br />

Da annoncen blev bestilt,<br />

havde vi 18 ledige pladser.<br />

Per person i dobbelt: 2.210,-.<br />

24.–26.marts på Menstrup Kro<br />

Mere end 11 års succes fortsætter.<br />

Pris fra 1.650,- per person i dobbelt.<br />

Delta <strong>Bridge</strong>rejser – Kort og godt<br />

Bestil program: 33 31 13 24<br />

(kontortid) eller hent det fra<br />

www.delta-bridge.dk<br />

e-mail: bridge@delta-bridge.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Lythcke gik ned i 5> – og tjente 3 imp<br />

at finde, så Mathias Bruun valgte passivt<br />

at starte med sin single trumf.<br />

Syd stak hjemme, spillede ruder til bordet<br />

og lod ¤9 køre rundt til ¤B.<br />

Hvad nu?<br />

Med alt andet end en lille klør igen vinder<br />

Syd, men hvorfra skal Vest vide det?<br />

Lavinthal! Øst var nogenlunde sikker på,<br />

at Syd havde single klør (Vest havde vist<br />

4_5 i major og én ruder), så han vidste, at<br />

Vest skulle bruge klør som frispilsfarve,<br />

når han kom ind. Den eneste chance for et<br />

lavinthalkald var i trumf, så Knut Blakset<br />

lagde sine ruder nedefra!<br />

Vest havde ingen anden rettesnor, så han<br />

fandt en lille klør frem, og 5> gik en ned.<br />

Hårdt benarbejde ... og så tabte Blaksets<br />

hold „kun“ 3 imp på spillet. Ved det andet<br />

bord havde Øst-Vest nemlig fået spillet i<br />

3#, der vandt med et overtræk!<br />

5> er i øvrigt oplagt med ethvert ud- og<br />

modspil, men hvordan skal den skæres?<br />

(Nytårsraketten, trin 1 _ du finder rakettens<br />

øvrige trin på side 11 og 51. Send din<br />

løsning ind senest den 5.januar, og vær<br />

med i lodtrækningen om fire bridgebøger).<br />

Faktisk kunne Mathias ikke huske, om<br />

#10 sad hos Øst eller Syd, så ... ☺


3.division Øst _ spilføring<br />

Dejligt at se, at „Fie“ og Simon Houlberg<br />

også kan gøre sig i de voksnes rækker _<br />

juniorerne ligger på en fornem 4.-plads i<br />

multien. Daniel Ortmann er derimod smidt<br />

ud af juniorturneringen (pga. alder!), men<br />

nu gør han sine hoser grønne sammen med<br />

farmand. Parret er lige efter på 5.-pladsen.<br />

Et spil fra Daniels hånd:<br />

Vest / Ingen<br />

#D 9 8<br />

¤K 2<br />

> K B 10 5 4<br />

E 3 2 µ >D 6<br />

< K 9 2 < B 8 7 6<br />

# E K B 10 4 3<br />

¤5<br />

>9 8 7<br />

< E D 10<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Flemming Simon Karsten Daniel<br />

Bøgh Ortmann Vinther Ortmann<br />

pas pas pas 1#<br />

pas 2# pas 4#<br />

pas pas pas<br />

Udspil: #5.<br />

4# gik ned ved de fleste borde, idet Øst<br />

skiftede til klør, da han kom ind på >D.<br />

Daniel er ikke meget for at knibe! Her<br />

gjaldt det om at undgå at få Øst ind. Med<br />

begge ruderhonnører eller blot >D hos<br />

Vest er den i orden, men >D hos Øst ...<br />

SOMMER I RØDVIG<br />

FAIRWAY BRIDGE<br />

– gode kort på hånden<br />

Daniel stak udspillet hjemme og spillede<br />

spar til bordet fulgt af en lille ruder! Da<br />

>7 aktuelt fik lov at holde stikket, fulgte<br />

ruder igen til >K, og værsgo! Ruderfarven<br />

blev rejst, og der stod +450 til Nord-Syd,<br />

hvor 4# gik en ned ved det andet bord.<br />

Det er i øvrigt ikke første gang, >D må<br />

optræde som voldsoffer på denne måde.<br />

Jeg mener, det bl.a. var Peter Fredin, der<br />

engang havde en lignende situation ...<br />

Men kan du fortælle mig, hvad Vest skal<br />

starte med i det blinde udspil for at bete<br />

4# med magt? (Nytårsraketten, trin 2 _<br />

du finder rakettens øvrige trin på side 10<br />

og 51. Send din løsning ind senest den 5.januar,<br />

og vær med i lodtrækningen om fire<br />

bridgebøger).<br />

☞<br />

Daniel Ortmann mishandlede >D<br />

Morten Andersen og Søren Christiansen<br />

tilbyder suverænt sommerkursus<br />

på årets konferencecenter<br />

Klinten i det lille fiskerleje Rødvig<br />

ved Stevns Klint med undervisning,<br />

turnering og helpension i særklasse.<br />

Uge 28: 9–15/7 – uge 29: 16–22/7.<br />

Dobb.vær. 4200 kr. – enk. 4600 kr.<br />

Besøg www.fairwaybridge.dk<br />

Rekvirer udførligt program:<br />

3314 0266 – duck@mail.tele.dk<br />

JANUAR 2006 11


3.division Vest _ modspil<br />

I 3.division Vest er der hård kamp om den<br />

forjættende førsteplads, der giver direkte<br />

oprykning. Niels Chr. Hammelev ligger<br />

<strong>nr</strong>.1, men kun ½ kp foran Leif Nygaard.<br />

Stense Farholt og Steffen Bräuner (spiller<br />

på Nygaards hold) fører multien, og<br />

du skal se et spil med Stense ved roret.<br />

Kan du have fire hjerter, når du åbner<br />

med 3# i forhånden?<br />

Syd / Ø-V<br />

# K D 5 2<br />

¤ D 10 4<br />

>E B 4<br />

10 8 7 5 µ > K D 9 3 2<br />

< E 8 4 3 < B 9 5 2<br />

# E B 8 7 6 4<br />

¤ B 8 6 2<br />

>6<br />

< 10 7<br />

12<br />

Åbent hus hos Bo<br />

Hver søndag kl.13.00<br />

Hver fredag kl.19.00<br />

Østsjællands <strong>Bridge</strong>center<br />

Tigervej 12–14, Køge<br />

Tilmelding senest 2 timer før spilstart:<br />

5665 8054<br />

Flaskepræmier og bronzepoint<br />

DANSK BRIDGE<br />

Stense havde hånden fuld af hjerter<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Dirk Steffen Udo Stense<br />

Willecke Bräuner Petersen Farholt<br />

3#<br />

pas 4# pas pas<br />

pas<br />

Udspil: ¤7.<br />

Første stik: ¤7, ¤10, ¤K, ¤6. Øst-Vest<br />

spiller 3.-/5.-højeste, så udspillet kunne<br />

udmærket være fra ¤B87 fjerde. Øst fandt<br />

det ikke sandsynligt, at spilfører havde fire<br />

hjerter, så han skiftede til >K. Tak!<br />

Ved det andet bord spillede Nord-Syd<br />

en delkontrakt i spar og fik også 10 stik.<br />

Sølvpoint Sølvpoint<br />

Århus <strong>Bridge</strong> Klub<br />

Sølvturnering<br />

Tidspunkt: Lørdag den 28.januar 2006 kl.9.30–ca.18.<br />

Spillested: Vanggaard Centret, Århus.<br />

Turn.form: Kvalifikation formiddag – finaler eftermiddag.<br />

Indskud: 175 kr. inkl. frokost.<br />

Præmier: Flotte vinpræmier og spurtpræmier.<br />

I pausen: Inkl. i indskuddet – se ovenfor.<br />

Tilmelding: på Turneringskalenderen eller 8614 5149 senest mandag 23/1 2006.


Blaksets <strong>Bridge</strong>center og Christian Reinholdt tilbyder:<br />

Sommerkurser i<br />

Svendborg og Polen<br />

2.–8.juli: ****Hotel Svendborg – Sydfyns bedste hotel<br />

– med Frederik Bjerregaard og Christian Reinholdt<br />

Hotel Svendborg er et topmoderne 4-stjernet hotel med alle faciliteter samt<br />

veludstyrede værelser (minibar, TV/Pay-TV mm.). Store spille- og undervisningslokaler.<br />

Vi spiser i restaurant Krinsen (tallerkenservering). Central placering til by, havn<br />

og badestrand. Se mere: www.hotelsvendborg.dk<br />

Pris dobbelt-/enkeltvær.: Kr.4295,-/4795,-<br />

23.–30. juli: ***Kurhotel Newskanpol i Polen<br />

– med Mathias Bruun og Christian Reinholdt<br />

Kun 600 m fra flot badestrand i den dejlige by, Kohlberg, der har masser af cafeer,<br />

restaurationer og charme. Et moderne hotel med alle faciliteter og mulighed for<br />

kurbehandlinger. Maden er kraftigt opgraderet i forhold til sidste år. Sejlads<br />

København-Swinoujscie og transfer inkluderet. <strong>Bridge</strong>turnering på færgen i<br />

forbindelse med udrejsen.<br />

Pris dobbelt-/enkeltvær.: Kr.4295,-/4995,-<br />

Fælles for begge kurser: Styrkeopdelt turnering hver aften. Gennemgang af spillene<br />

næste formiddag. Temaundervisning med lagte kort og opgaver hver eftermiddag (2<br />

niveauer). Røgfrit til bridge/undervisning.<br />

Ring/mail til Blaksets <strong>Bridge</strong>center efter udførligt program:<br />

3929 0126 / bridge@blakset.dk<br />

JANUAR 2006 13


Damehold:<br />

Dr.Nielsen opererer<br />

På forhånd var der lagt op til en tvekamp<br />

mellem den forsvarende danmarksmester,<br />

Lotte Skaanning-Norris, og de nordiske<br />

mestre, Team Lysholdt Consulting (Maria<br />

Rahelt), og begge disse hold scorede da<br />

også pænt i den første weekend.<br />

Det var imidlertid Team Dr.Nielsen, Århus,<br />

der stjal billedet og udnyttede hjemmebanefordelen<br />

til at vinde tre store sejre.<br />

Dorte Cilleborg, Lida Hulgaard og Trine<br />

Bilde-Kofoed spiller ikke damehold i denne<br />

sæson, så Marlene Kirstan og Camilla Krefeld<br />

har dannet hold med Ellis Dragenberg<br />

og Rikke Christensen.<br />

Team Dr.Nielsen lagde ud med at score<br />

71 kp af 75 mulige. Team Lysholdt fik 64<br />

✁ Klip ud<br />

14<br />

HILLTOP BRIDGE!<br />

1. HALVÅR 2006<br />

Efter en forrygende Nytårsbridge,<br />

er vi allerede klar<br />

med årets første turnering.<br />

Vinter<br />

BRIDGE-WEEKEND<br />

18. & 19. februar<br />

Dernæst<br />

PÅSKEBRIDGE 2006<br />

med 2 turneringer:<br />

13. til 15. april & 15. til 17. april<br />

Ring og rekvirer udførligt<br />

prisprogram for hele 1. halvår!<br />

Bestilling: HOTEL HILLTOP, Skive<br />

Tu-leder: H.K. Sørensen.<br />

DANSK BRIDGE<br />

Sdr. Boulevard<br />

7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 37 11<br />

Fax 97 52 66 37<br />

af Charles<br />

✁ Klip ud<br />

og Skaanning-Norris 61. Sidstnævnte har<br />

i denne sæson udskiftet Kirsten Steen Møller<br />

og Kate Runeberg med Bettina Kalkerup<br />

og Nadia Bekkouche, så adskillige af<br />

de rutinerede spillere er ikke i aktion. Tilgangen<br />

fra juniorfronten er også til at få<br />

øje på, idet Maria Dam Mortensen på Helle<br />

Rasmussens hold er eneste juniorpige.<br />

I 2.division var Birte Eriksen, Århus,<br />

også i hopla. Holdet lagde ud med 70½ kp.<br />

Parkonstellationerne på dette hold præsterede<br />

det kunststykke at besætte de første<br />

fire pladser i „multien“. Sidste sæson svigtede<br />

pigerne fra Smilets by som oprykningsfavoritter,<br />

men nu er det tilsyneladende<br />

alvor.<br />

Stillingen<br />

1.division<br />

1. Team Dr. Nielsen, Århus (Kirstan) 71<br />

2. Team Lysholdt Consulting (Rahelt)64<br />

3. Lotte Skaanning-Norris ................. 61<br />

4. Lene Scheibel ................................ 56<br />

5. Helle Rasmussen ........................... 47<br />

6. Gerda Holm ................................... 38<br />

7. Pernille Jakobsen ........................... 33<br />

8. Bente Aagaard ............................... 30<br />

9. Jette Tremmer ................................ 28<br />

10. Anne-Marie Frøhlich ..................... 13<br />

2.division<br />

1. Birte Eriksen ................................. 70 ½<br />

2. Tine Agerskov ............................... 54<br />

3. Hanne Svansø ................................ 52<br />

Anne Grete Svare .......................... 52<br />

Signe Rasmussen ........................... 52<br />

6. Bente Rosenlund ........................... 41<br />

7. Nell Rindahl .................................. 40<br />

8. Karin Risom .................................. 36<br />

9. Rita Raun ....................................... 32<br />

10. Thordis Skjernaa ........................... 15<br />

Kvalifikationsturneringen<br />

1. Helga Christensen ......................... 49<br />

2. Inger Just ....................................... 47<br />

3. Lill Beck-Thomsen ....................... 44<br />

4. Birgit Madsen ................................ 35


Kampen Dr.Nielsen versus Helle Rasmussen<br />

µ<br />

Højt i anden hånd<br />

Camilla Krefeld fik listet denne udgang<br />

hjem i varmen.<br />

Nord / Alle<br />

#B 7 2<br />

¤_<br />

> D B 10 8 5<br />

< E B 6 3 2<br />

# 10 8 6 5 # K 9 3<br />

¤ 10 9 7 4 ¤ K B 6 5 3<br />

>E 6 >K 2<br />

< 9 8 7<br />

#E D 4<br />

¤ E D 8 2<br />

> 9 7 4 3<br />

3 af sted, og nu havde<br />

det været en god idé at gå op på >E for at<br />

beskytte makkers indgang til hjerter, men<br />

Vest var ikke vågen og lagde lavt, og så<br />

fik Øst stik på >K i utide. ¤K østfra blev<br />

nemlig dykket af Syd, der stak den næste<br />

hjerter.<br />

Vest fik stik for >E, men Camilla havde<br />

derefter rest. 9 stik (600). ☞<br />

Villy Dam<br />

Mads og Niels Krøjgaard<br />

HØJSKOLE og BRIDGE<br />

Husk: også nybegyndere –<br />

tag ikke-bridgespillende venner med!<br />

Formiddag<br />

Morgensamling ved højskolen<br />

fulgt af bridgeundervisning<br />

Eftermiddag<br />

<strong>Bridge</strong>undervisning eller udflugt/<br />

foredrag ved højskolen<br />

Aften<br />

Mulighed for at deltage i turnering<br />

(begynderne: spil med vejledning)<br />

Afslutningsaftenen:<br />

Festmiddag med sang/underholdning<br />

Begyndere ● let øvede ● fortsættere<br />

En uforglemmelig oplevelse på<br />

Brandbjerg<br />

Højskole<br />

23.–29.juli<br />

– frodig natur<br />

tæt på Vejle<br />

Brochure på<br />

tlf. 7587 1500<br />

Ugepris: 3100/3500 kr. i dobb.-/enk.vær.<br />

NB! Toilet og bad på alle værelser<br />

Undervisning - Kultur - Natur - Turnering<br />

JANUAR 2006 15


Svingspil<br />

Der skete ting og sager i dette spil, der lignede<br />

en århusiansk katastrofe:<br />

Syd / Ø-V<br />

# K 9 8 4 2<br />

¤ 9 8 6 4 3 2<br />

>10<br />

D 9 7 4 2 µ > E K B 6<br />

< E 9 7 6 3 < K B 10 2<br />

# E D 10 7 6 3<br />

¤10<br />

>8 5 3<br />

1<br />

pas 4¤ 2 D 4#<br />

pas pas D pas<br />

pas pas<br />

1. Multi. 2. Pas eller korrigér.<br />

Udspil: ¤D.<br />

16<br />

Frederiksberg <strong>Bridge</strong>center<br />

Trumferne – ÅBENT HUS<br />

hver lørdag kl.13<br />

tlf. 3887 0076<br />

Godthåbsvej 26B – Bus 2A, 18 og 4A<br />

Bronzepoint, flaskepræmier, rygebegrænsning<br />

Tilm. inden kl.11. Pris 45 kr. (rabatordning)<br />

Ledig plads på tu-hold og instruktion<br />

DANSK BRIDGE<br />

Da modspillet fortsatte i hjerter, trumfet i<br />

syd, kunne Camilla trække #EK og trumfe<br />

endnu en hjerter. Håndens ruder forsvandt<br />

på bordets hjerter, og så blev der til overflod<br />

11 stik (690).<br />

Vicedanmarksmestrene meldte således:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Leise Hanne Helle Jette<br />

Hemberg Münter Rasmussen Tremmer<br />

2#<br />

pas 3# D pas<br />

4ut 1 pas 6> pas<br />

pas pas<br />

1. Vælg minor.<br />

Udspil: #E.<br />

Helle fik hurtigt optælling på Syd, så<br />

det var en smal sag at tage 13 stik (1390).<br />

Maria Rahelt_Stense Farholt fik også lov<br />

til at spille 6>, men ved det andet bord i<br />

Lysholdts kamp blev der gået til biddet:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Katrine Anita Pernille Ulla<br />

Larsen Jensen Jakobsen Koch<br />

2#<br />

4ut 1 6# 7> pas<br />

pas 7# D pas<br />

pas pas<br />

1. Vælg minor.<br />

Udspil: #E.<br />

Anita tog fornuftigt forsikringen i 7#<br />

til }500, da 7> som nævnt bør vinde.<br />

Pernille fik ikke lov til at beholde sin 7>


God slem<br />

Her afleverede Skaannings hold 11 imp:<br />

Øst / Ingen<br />

# K D B 3<br />

¤ D 10 4 3<br />

> 10 4<br />

8 6 µ > D B 9 7 5 2<br />

2 pas 3<<br />

pas 4< pas 6<<br />

pas pas pas<br />

1. Krav. 2. 0_1 kontrol.<br />

Udspil: #E.<br />

Uge 26: 26/6–2/7<br />

Mette vandt 6< efter udspil af #E<br />

Efter sparudspillet var der rest til spilfører.<br />

Slemmen var kun brændt ved det andet<br />

bord.<br />

Ved et andet bord fik Ulla Koch meget<br />

ubehageligt hjerter ud, men Ulla gjorde<br />

rigtigt med ¤10 fra bordet. ☞<br />

Spil bridge på<br />

Egå Ungdoms-Højskole<br />

Kursus i uge 26, 26/6 – 2/7, på Egå<br />

Ungdoms-Højskole med H.C.<br />

Nielsen, Knud-Aage Boesgaard,<br />

Leif Thomsen, Jacob Røn og H.K.<br />

Sørensen – Alle er erfarne undervisere,<br />

der nu er med til for femte<br />

gang at afholde bridgekursus på<br />

Egå.<br />

Kurset henvender sig til alle aldre – begyndere såvel som erfarne<br />

bridgespillere. Ud over undervisning og turneringer er der morgensamling,<br />

foredrag, festmiddag, sangaften og udflugter med højskolens lærere.<br />

Pris: 3200 kr. for seniorer og 2200 kr. for juniorer.<br />

Yderligere information:<br />

Kontakt Mariane Sørensen på skolens telefon: 86 22 01 26<br />

hverdage mellem 11 og 12, eller klik ind på www.euh.dk<br />

JANUAR 2006 17


µ<br />

Ulla Koch spiller ud<br />

Når makker skal tage modspilsstikkene,<br />

er det ofte en god ide at serve, hvor man<br />

har lidt hjælp.<br />

Vest / N-S<br />

# E 10 3 2<br />

¤ E K 6 5 2<br />

>8 6 5<br />

K B 7 4 3 2 >9<br />

< K B 5<br />

# K B 8 7<br />

¤D 9<br />

> E D 10<br />

<br />

Thomsen<br />

3¤<br />

Jensen<br />

pas<br />

Serritzslew<br />

3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil:


Sparinvest Juniorhold:<br />

Bilde på affyringsrampen<br />

Bogstavbetegnelsen DBF er de fleste bekendt<br />

med, men for en weekend stod det<br />

for Dennis Bildes Fest. 150 af 150 mulige<br />

kamppoint støvsugede det geografisk<br />

spredt sammensatte og meget talentfulde<br />

hold i de første seks kampe, inden der i<br />

søndagens afsluttende opgør blev krydset<br />

klinger mellem de to førende hold.<br />

Hvordan det spændte af, ser vi senere,<br />

men tag først kaptajnens kort i hånden fra<br />

en tidligere kamp:<br />

Øst / Ingen<br />

# B 10 7<br />

¤8 4 3<br />

> E D B 8 3<br />

7 2<br />

< K 7 6 5 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2# 1 pas<br />

pas 3> pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. Svag, seksfarve.<br />

Udspil: ¤D.<br />

Efter Østs svage åbning undlod du naturligvis<br />

som Syd at gå ind første gang _ ikke<br />

aktionere med en så underlødig farve, bare<br />

fordi man har åbningsstyrke _ og du havde<br />

en let 3ut efter makkers genåbning.<br />

Du falder fra på åbningsudspillet og stikker<br />

næste hjerter. Herpå ruder til >D, der<br />

desværre stikkes med >K af Øst, som skifter<br />

til


Nyt spillested<br />

Som i sidste juniorsæson stillede 13 hold<br />

op til start i den første af tre weekender i<br />

Odense, men i nye omgivelser, da Juniorkomiteen<br />

har besluttet at flytte til <strong>Bridge</strong>huset,<br />

hvor faciliteterne generelt er bedre<br />

end på det tidligere spillested. Der spilles<br />

16 spil pr. kamp uden sidebytte. Ove Sandholt<br />

havde en nem weekend som turneringsleder,<br />

bl.a. fordi Anne Mette Schaltz<br />

og turneringsansvarlig Mads Krogsgaard<br />

_ „Afkrogen“ blandt venner _ havde gjort<br />

et stort forarbejde, der fik det hele til at<br />

rulle på skinner af en kvalitet, der må få<br />

Banedanmark til at skæve misundeligt.<br />

Ved bordene var billedet som sædvanligt,<br />

at humøret var højt, og frekvensen for<br />

pas-meldinger lav. ☺<br />

20<br />

Tu-leder Sandholt gør klar til kamp<br />

Alt i bridge<br />

Verdens største udvalg i bøger og edb<br />

Se varerne i butikken og på hjemmesiden<br />

tirsd. til fred. 12–17.30 / lørd. 10–14<br />

Møntergade 12, Kbh.<br />

33 93 63 12<br />

www.bridgebutikken.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Gør, hvad der er rigtigt<br />

Der var et schaltz´sk familiedrama lørdag<br />

eftermiddag i en kamp med et hav af store<br />

sving, så storesøsters knebne sejr på 16_14<br />

må puttes i kategorien for statistiske pudsigheder.<br />

Et af kampens mange svingspil:<br />

Nord / Ingen<br />

#7 3<br />

¤B 2<br />

> E K B 6 2<br />

< E K 10 5<br />

# K 10 9 8 6 5 # E 2<br />

¤K D 9 ¤5 3<br />

>5 3 µ > D 10 9 8 7 4<br />

< 9 7 < B 6 3<br />

#D B 4<br />

¤ E 10 8 7 6 4<br />

>_<br />

< D 8 4 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Jonas Troels Lars K. Lars Møller<br />

Houmøller Kristensen Nielsen Sørensen<br />

1> pas 1¤<br />

2# D pas 4¤<br />

D pas pas pas<br />

Udspil:


Ved det andet bord gik det anderledes.<br />

Overmelding i fjendens farve giver i mange<br />

sekvenser værdifulde oplysninger og<br />

fleksible/præcise meldeforløb, men kan<br />

også give bagslag. Her kostede det et gamesving,<br />

fordi det kunne udnyttes af modstanderne:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Anne Mette Kristian Mads Martin<br />

Schaltz Brøndum Krogsgaard Schaltz<br />

1> pas 1¤<br />

1# 2< pas 2¤ 1<br />

pas 2# 2 D pas 3<br />

3# 4 Varierende hårpragt ved det andet bord!<br />

pas pas 4<<br />

pas 4¤ pas pas<br />

pas<br />

1. Seksfarve i hjerter, 8_10 hp.<br />

2. Rundekrav med god hånd: Fortæl mere, makker!<br />

3. Fritaget pga. doblingen. Fortæl selv!<br />

4. Spærrebetonet, konkurrerende.<br />

Udspil: #6.<br />

Man kan diskutere, hvad der i det lange<br />

løb fungerer bedst på Vests hånd i første<br />

melderunde _ den konstruktive indmelding<br />

1# eller den spærrebetonede og pladsoptagende<br />

2#. Det ligger dog fast, at det<br />

bedste er at gøre det, der i den konkrete<br />

situation er rigtigt! Ud fra samme princip<br />

havde det her været rigtigt med et helt<br />

uvidenskabeligt nordligt spring i tredje<br />

runde til 4¤. Efter Nord-Syds dribletur<br />

huskede Vest makkers dobling, der logisk<br />

viser Hx i spar.<br />

Modspillet startede med to gange spar,<br />

og med to sikre trumfstik til Vest måtte<br />

lillebror æde en bet.<br />

Uglernes effekt<br />

I kampen Dennis Bilde_Randi Bjørneboe<br />

(25_1) præsterede Dennis og Emil Jepsen<br />

et fornemt meldeforløb, hvor de i defensiven<br />

fandt 6 10 9 7 4 2 < 8<br />

Ugleeffekten ... ☞<br />

Påskebridge på Pejsegården i Brædstrup<br />

Midt i Jyllands smukke natur<br />

Nyd den eksklusive atmosfære og det fine køkken<br />

13. – 17.april inkl. HELPENSION: Kr.2498,- + gebyr<br />

Ring efter program – tidl. hurtigt udsolgt<br />

INGERLISE – 8618 9609 / 8628 5950<br />

(bedst kl.17.30 – 18.30)<br />

JANUAR 2006 21


undervejs havde støttet meget konservativt<br />

til 2# efter 1# og dobler fra næste hånd.<br />

Det var ganske vist alene i zonen, men alligevel.<br />

„Hvordan kunne du nøjes med sådan en<br />

sløv støtte til 2# med 5 trumfer?“ forhørte<br />

de undrende holdmakkere sig under opgørelsen.<br />

„Jamen, Dennis’ far sad altså lige bag<br />

ved mig“, forklarede den unge mand besindigt.<br />

I søndagens sidste kamp mødtes de to<br />

førende hold i en tæt og velspillet kamp<br />

med masser af seværdige detaljer. Refe-<br />

VESTs hænder til Tvekampen<br />

(Østs hænder findes på side 58)<br />

1. V / N-S.<br />

# E K 10 ¤ D 10 > K D 10 9 2 < E 10 8<br />

2. N / Alle. Nord åbner med 2¤ (svag med<br />

begge major).<br />

# _ ¤ _ > E K D 8 6 4 2 < K D 10 9 5 3<br />

3. Ø / Ø-V.<br />

# D 8 ¤ 2 > E K 10 7 5 < 9 7 5 4 2<br />

4. V / Ingen.<br />

# E ¤ E 10 9 7 3 2 > E D 5 < K 8 4<br />

5. Ø / Alle.<br />

# K D 10 4 2 ¤ K 7 > D 9 < 10 9 4 2<br />

22<br />

DANSK BRIDGE<br />

renten opgav den håbløse kamp med de<br />

talrige tilskuere i åbent rum, listede i stedet<br />

ind i lukket og tog plads bag Niclas<br />

Raulund for at teste ugleeffekten.<br />

Der blev fra alle fire aktører ved bordet<br />

vist såvel solid som kreativ bridge, dog kan<br />

det i betragtning af en noget anløben spærreåbning<br />

fra unge Raulund konstateres, at<br />

holdkaptajnens fædrene ophav har større<br />

autoritet hos de unge end bladets udsatte<br />

juniormedarbejder ...<br />

Vellykket bluff<br />

Matias Rohrberg havde ligeledes taget godt<br />

for sig i de første seks kampe, og kaptajnen<br />

mente tilsyneladende, at noget ekstraordinært<br />

skulle ske for at dæmme op for<br />

Bilde-kvartettens hærgen.<br />

6. V / N-S.<br />

# D 10 9 4 ¤ E 9 8 > K 10 < K 10 5 4 Matias var ude med snøren mod Niclas<br />

Guldpoint Sølvpoint<br />

Ringkøbing <strong>Bridge</strong>klub<br />

50-års jubilæumsturnering<br />

Tidspunkt: Lørdag d. 25.02.2006 kl. 9.30. Kaffe og rundstk. fra kl.8.30.<br />

Spillested: Ringkøbing Gymnasium, Vasevej 24, 6950 Ringkøbing.<br />

Turn.form: Kvalifikation formiddag, finaler eftermiddag. Tu-leder Lars Andersen.<br />

Indskud: 225,- kr. inkl. kaffe og rundstk. – frokost inkl. 1 øl el. vand – kaffe og kage.<br />

Præmier: 3.000,- kr. til vinderparret i A-rækken samt til de 5 bedst pl. i hver række.<br />

Tilmelding: Senest d. 12.02.2006 til Eva Thomsen, tlf. 9734 6179 el. Birthe Agersnap,<br />

tlf. 97321795 el. via klubbens hjemmeside: www.bridge.dk/4356


µ<br />

Det lykkedes dog kun delvist, men førerholdet<br />

cementerede den forrygende weekend<br />

med en sejr på 19_11. Her fik Matias<br />

bluffet Niclas fra det sættende udspil:<br />

Syd / Ø-V<br />

#B 3 2<br />

¤ K 10 6 2<br />

> E K D B 6 5<br />

9 8 4 > 10 7 3<br />

< 7 4 3 2<br />

#9 8 6<br />

¤ E B 9 8<br />

>2<br />

< K D 8 5<br />

< E B 10 9 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Niclas<br />

Raulund<br />

Lars<br />

Tofte<br />

Emil<br />

Jepsen<br />

Matias<br />

Rohrberg<br />

1< 1<br />

pas 1> pas 1¤ 2<br />

pas 2# 3 pas 3<<br />

pas 3¤ 4 pas 3# 5<br />

pas 4ut 6 pas 5¤ 7<br />

pas pas pas<br />

1. Obligatorisk åbning blandt rutinerede spillere<br />

pga. to esser og mange mellemkort!<br />

2. Ubalanceret hånd (pga. manglende sansmelding).<br />

3. Fjerde farve.<br />

4. Slemopfordring med hjerter som trumf.<br />

5. (Bluff)-cuebid.<br />

6. RKCB-1430.<br />

7. To esser af fem, men ikke ¤D.<br />

Udspil: >9. 11 stik efter knibning af ¤D.<br />

I en anden kamp flød tårerne ligeledes, da<br />

to meget unge damer med disse kort havde<br />

større ambitioner (Anne Mette Schaltz_<br />

Amalie Koch-Palmund 16_14):<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Mads Julie Hald Anne Mette Signe<br />

Krogsgaard Nielsen Schaltz Thomsen<br />

pas<br />

pas 1> pas 1¤<br />

pas 4¤ pas 4ut<br />

pas 5¤ pas 6¤<br />

pas pas pas<br />

Udspil: ¤5.<br />

Vest ramte i det blinde udspil en guldåre<br />

_ for spilfører, der efter i alt tre gange<br />

trumf kunne læsse spar af på bordets ruderfamilie.<br />

980 var de unge damer ene om i<br />

hele feltet (4¤ med 12 stik ved det andet<br />

bord), og „Afkrogen“ kommenterede snøftende<br />

efter kampen:<br />

„Her går man og bruger en masse tid på<br />

at organisere juniorbridgen, og se så, hvad<br />

de gør ved mig!“<br />

Spændende bridgerejseoplevelser<br />

Påskebridge på Azorerne fra 10. - 17. april Kr. 6.825<br />

Borneo/Malaysia/Singapore 2 uger 25.april 9. maj 2006 pris kr.10.995<br />

Krydstogt 11 dage Skt. Petersborg Moskva 1900 km. 7. sept.<br />

Fantastisk krydtogt med masser af oplevelser. Pris kr. 12.495 og 12.895<br />

Alle rejser er med rejsebureauer medlem af garantifonden. Rekvirer fuldstændige programmer hos:<br />

Vestervig <strong>Bridge</strong><br />

Signe spø’r mor (Susanne), om 6¤ er i orden<br />

4¤ med 10 stik ved det andet bord. ☞<br />

-Når bridge er en oplevelse<br />

Askhavnsvej 64, Femø, 4930 Maribo Tlf. 5556 3114 e-mail: Vestervig@mail.dk<br />

hjemmeside: www.bridge-rejser.dk<br />

JANUAR 2006 23


Raketførerens slutspil<br />

Tilbage til spilleproblemet fra indledningen:<br />

Øst / Ingen<br />

# B 10 7<br />

¤8 4 3<br />

> E D B 8 3<br />

6 4 µ > K 10 9 5<br />

< D B 9 2 < 8 4<br />

#K 4 3<br />

¤E K 6<br />

>7 2<br />

< K 7 6 5 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Louise Emil Randi Dennis<br />

Scheibel Jepsen Bjørneboe Bilde<br />

2# 1 pas<br />

pas 3> pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

1. Svag, seksfarve.<br />

Udspil: ¤D.<br />

Spilfører dykkede udspillet, og stak den<br />

næste hjerter (spar af fra Øst) fulgt af ruder<br />

til >D stukket med >K (frafald bedre,<br />

men svært at se). Øst svingede til


Sælsomme skviser:<br />

Ducks trumfskvis<br />

af Ib Lundby<br />

Duck, alias Morten Andersen, gav mig et<br />

spil fra Sparinvestdivisionen, hvor han udførte<br />

en lidt speciel form for „trumfskvis“,<br />

men først hans meldeproblem.<br />

Hånden foran dig (Øst) er kortgiver, og<br />

modparten alene i zonen. Du sidder med:<br />

# 10 8 7 5 ¤ B 6 5 > 10 9 < B 8 5 3<br />

og har indtil nu været passiv i dette meldeforløb:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1< pas<br />

1> D 1# pas<br />

2< D pas ?<br />

Hvad melder du?<br />

Morten valgte at melde 2¤, hvor 2# nok<br />

er en bedre løsning på trods af 4_1-sitsen<br />

imod.<br />

Nu blev Morten hængende i en 3_3-fit,<br />

idet alle meldte pas. Hele spillet:<br />

Øst / Ø-V<br />

# E 9 6 2<br />

¤ E K 10<br />

> E K D 6<br />

< 10 2<br />

# 4 # K D B 3<br />

¤ D 8 4 2 ¤ 9 7 3<br />

> 7 5 4 3 2 µ >B 8<br />

< D 6 4 < E K 9 7<br />

# 10 8 7 5<br />

¤B 6 5<br />

> 10 9<br />

< B 8 5 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Peter Knud Thomas Morten<br />

Lund Harries Berg Andersen<br />

1< pas<br />

1> D 1# pas<br />

2< D pas 2¤<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >3.<br />

>D tog første stik, og klør hjemover stak<br />

Øst med B igen til >K.<br />

En ny klør hjemover tog Øst med 6 fra bordet:<br />

#9 6 2<br />

¤ E K 10<br />

>E 6<br />

7 5 4 µ >_<br />

E hjem som<br />

sit ottende stik.<br />

Stolt mødte Morten op til holdopgørelsen<br />

med de 110 på 3_3-fitten, men det var<br />

der ingen ros for. Ved det andet bord havde<br />

holdkammeraterne som Øst-Vest afleveret<br />

200 for to beter i 2


Charles spiller op:<br />

Udo Petersen og Dirk<br />

Willecke fra Kiel deltager<br />

flittigt i de danske turneringer.<br />

Senest var Udo og<br />

Dirk i aktion ved Danish Open i Vingsted,<br />

hvor de deltog på Jens Tofts hold, der optrådte<br />

under dæknavnet „Krakielerne“.<br />

Udo og Dirk taler næsten flydende dansk<br />

og er flittige læsere af flere danske bridgepublikationer,<br />

herunder DANSK BRIDGE.<br />

Efter en del år på Jørn Jeppesens hold i<br />

den Jysk-fynske holdturnering blev det i<br />

sidste sæson til oprykning til 3. division,<br />

hvor multien i den første weekend blev<br />

pæne 16,58.<br />

Udo og Dirk deles om en „klumme“ i<br />

„Kieler Nachrichten“, og her fortæller Udo<br />

26<br />

Havde Dirk overset ¤D? ☺<br />

DANSK BRIDGE<br />

„Krakielerne“<br />

af Charles<br />

om et spil, hvor overskriften lyder: „Dritter<br />

Mann hoch“. Tommelfingerregler er gode,<br />

og en af disse er, at man lægger højt i tredje<br />

hånd, som oftest det højeste kort i farven.<br />

Det levede Dirk selv op til i dette spil fra<br />

3.division:<br />

Vest / Ingen<br />

#6 3 2<br />

¤ K B 10 6<br />

>K<br />

< E K 10 8 3<br />

# 9 8 # D 10 7 5 4<br />

¤ 8 7 3 ¤ E D 4 2<br />

> D 8 3 2 µ >10 4<br />

< D B 9 4 < 6 5<br />

#E K B<br />

¤9 5<br />

> E B 9 7 6 5<br />

<br />

pas 1¤ pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: ¤3 (1.-/3.-/5.-højeste).<br />

Syd lagde lavt fra bordet, så Øst vidste,<br />

at Syd havde ¤9 og en mindre hjerter, og<br />

Vest havde tre små. Dirk levede op til reglen<br />

om højt i tredje hånd ved at stikke med<br />

¤E! Der kom spar retur stukket med #E,<br />

og Syd fortsatte i klør, hvor Vest lagde K, hvorpå spilfører trak<br />


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

nye spillere<br />

Velkommen til landevejen<br />

af Villy Dam<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én ramme ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Til alle nye læsere skal lyde et hjertelig<br />

velkommen til de blå midtersider _ og et<br />

godt nytår! Håber, du vil finde dig godt til<br />

rette med opgaverne. Go’ fornøjelse og go’<br />

vind med din bridge.<br />

Jeg lægger ud med at udstyre dig med<br />

en ganske anselig honnørstyrke. Du har<br />

som kortgiver:<br />

# K 5 4 2<br />

¤E K D<br />

> D 10 4 µ<br />

D 10 4 µ > B 9 5 3<br />

< K 8 7 < E 6 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut pas 2ut pas<br />

3ut pas pas pas<br />

Gør det til en vane at holde en pause efter<br />

åbningsudspillet i et forsøg på at overskue<br />

tropperne og lægge en spilleplan. Grundlæggende<br />

for spilleplanen i sansspil er<br />

disse to spørgsmål:<br />

Hvor mange topstik er der? Hvor mange<br />

ekstra behøves for at opfylde kontrakten?<br />

To stik i spar, tre i hjerter og to i klør giver<br />

syv. Du mangler to stik.<br />

Hvor skal de manglende to stik komme<br />

fra?<br />

☞<br />

SPILLEKORT<br />

Repræsentant for Danmark:<br />

ERIK W BRUUN<br />

Østerbrogade 45<br />

2100 København Ø<br />

JANUAR 2006 27


Fra ruderne, hvor du har ret gode værdier<br />

og kun mangler EK.<br />

Skal du arbejde med ruderne eller tage<br />

de syv topstik?<br />

Tager du dine topstik straks, gør du fjendens<br />

kort gode, og du kan ikke komme<br />

ind til ruderne, når du har godspillet dem<br />

(rejst dem).<br />

Efter at have fået første stik på ¤E spiller<br />

du >D. Her betyder det måske ikke noget,<br />

men det er en god vane at topspille<br />

den korte hånd, dvs. først spille de store<br />

ruder fra den hånd, der har færrest kort i<br />

farven, her Vests. Ideen er, at du så kan<br />

slutte på den hånd, der har mange kort i<br />

farven.<br />

>D bliver stukket af Syds es i baghånden,<br />

og han fortsætter hjerterangrebet til<br />

din konge.<br />

Hvad nu?<br />

28<br />

BRIDGE TURNERING<br />

Til fordel for Ronald McDonald Hus, et hus, hvor familier<br />

til alvorligt syge børn kan bo under barnets indlæggelse<br />

på Rigshospitalet. Læs mere www.rmhus.dk<br />

Lørdag den 28. januar 2006 kl. 10.00 – 16.00<br />

Blaksets <strong>Bridge</strong>center · Dessau Boulevard 44 B · 2900 Hellerup<br />

Styrkeopdelte rækker samt kursistrække.<br />

Flotte præmier til de 4 bedste par i hver række.<br />

Prisen for hele dagen inkl. 2 sandwich, kaffe/the og kringle kr. 300,- pr. pers.<br />

Rygeforbud under turneringen.<br />

Tilmelding med makker senest 20. januar 2006<br />

Sendes til: Ronald McDonald Hus, Juliane Maries Vej 12, 2100 København Ø<br />

Mail: mbn@rmhus.dk<br />

Beløbet kan indsættes i Jyske Bank: 7854-1099301<br />

Husk navn og mærk indbetalingen B, eller ved at indsende check<br />

Tilmeldingskupon: Send pr. post eller mail mbn@rmhus.dk<br />

Navn:<br />

Navn:<br />

Spillestyrke: (sæt kryds) A: B: C: K:<br />

DANSK BRIDGE<br />

Fortsæt ruderarbejdet ved at spille >10.<br />

Nu tager Nord stikket med kongen og fjerner<br />

med en tredje gang hjerter din dame.<br />

Din fortsættelse?<br />

µ<br />

Du har nu stik nok, og rækkefølgen af dem<br />

er underordnet. Tag fx først de to ruderstik,<br />

så EK i spar og til sidst EK i klør.<br />

Du fik de ønskede ni stik med denne<br />

fordeling:<br />

#D 10<br />

¤ B 9 8 5 3<br />

>K 8 7<br />

< D 10 3<br />

# K 5 4 2 # E 8 7<br />

¤ E K D ¤ 6 4 2<br />

> D 10 4 > B 9 5 3<br />

< K 8 7<br />

# B 9 6 3<br />

¤ 10 7<br />

>E 6 2<br />

< B 9 5 4<br />

< E 6 2<br />

Hvad var der sket, hvis du havde startet<br />

med at indkassere dine syv topstik?<br />

Nord havde så et par frihjerter, og Syd et<br />

par ditto i spar; dertil havde N-S fået rejst<br />

et par klørstik. Resultatet var blevet rest<br />

til de to modspillere og en slunken pointkasse<br />

hos Ø-V.<br />

På gensyn!<br />

Pointer<br />

• 2ut er i nærmest alle situationer en opfordring<br />

til udgang.<br />

• Når makker opfordrer, skal du ikke spekulere<br />

på hans pointantal. Kig derimod på,<br />

om du selv har mere, end du behøver at<br />

have. Her var 15 minimum og (16_)17<br />

maksimum.<br />

• Læg efter udspillet en spilleplan.<br />

• I sansspil tæller du topstikkene og regner<br />

ud, hvor mange du mangler.<br />

• Skaf de manglende stik frem for straks<br />

at indkassere topstikkene.<br />

• Topspil den korte hånd.


Kniber det?<br />

af Frederik Bjerregaard<br />

Som ny spiller kan det godt være svært at<br />

forstå mysteriet bag en knibning. At esset<br />

stikker kongen, og at kongen stikker damen,<br />

er ret logisk, men at en dame kan tage stikket,<br />

selvom modstanderne har kongen, er<br />

noget sværere at forstå.<br />

Forklaringen er, at vi lægger kort til i en<br />

given rækkefølge. Udspiller lægger først,<br />

så anden hånd, tredje hånd og så til sidst<br />

fjerde hånd. Hvem der skal spille ud, og<br />

hvem der er i 2., 3. og 4.hånd, afgøres af,<br />

hvem der vandt stikket forinden.<br />

Åbningsudspillet er dog en undtagelse,<br />

for her er det meldingerne, der har afgjort,<br />

hvem der skal spille ud.<br />

Hvis vi antager, at Syd (hånden) har udspillet,<br />

er rækkefølgen således:<br />

A. 3.hånd:<br />

¤B<br />

2.hånd: 4.hånd:<br />

¤ 9<br />

| ¤ E D 3<br />

¤ 8<br />

Syd spiller ud.<br />

Umiddelbart har spilleren i 4.hånd (her<br />

Øst) en stor fordel, nemlig at lægge sidst<br />

til stikket. Han kan vælge sit kort efter at<br />

have set de andre tre kort og dermed nøjes<br />

med det lavest mulige kort, som kan vinde<br />

stikket.<br />

I 2. og 3.hånd har man ikke den luksus.<br />

Ethvert kort, der spilles til (bortset fra esset),<br />

kan blive stukket af spilleren/spillerne,<br />

der sidder bagefter. I eksemplet ovenfor<br />

kan Øst stikke med damen eller esset.<br />

Det interessante er, at Øst kan vælge.<br />

Øst tager naturligvis damen og gemmer<br />

esset, som er et sikkert stik, til senere. Hvis<br />

Øst sidder i 2. eller 3.hånd, er der det problem,<br />

at damen måske vil blive stukket,<br />

da der stadig er en modstander, der skal<br />

lægge til, og han måske har kongen. Men<br />

for at tage et stik må man have et kort, der<br />

kan stikke de andres kort.<br />

En knibning går ud på, at den spiller,<br />

som allerede har lagt et kort til stikket, sidder<br />

med det kort, man ønsker at fange!<br />

Se bare her:<br />

B. ¤ E D 3<br />

|<br />

¤ 5 4 2<br />

Syd spiller ud<br />

Som Syd spiller vi toeren ud, og når Vest<br />

lægger et lille kort, nøjes vi med damen.<br />

Øst kan af gode grunde ikke stikke med<br />

kongen, hvis Vest har den! Vi drager nytte<br />

af den rækkefølge, som gælder, når der<br />

skal lægges kort til et stik. Manøvren lykkes,<br />

hvis Vest har kongen, men går galt,<br />

hvis Øst har den. Det er en 50/50 chance.<br />

☞<br />

Sølvpoint Sølvpoint<br />

Grænseegnens <strong>Bridge</strong>klub<br />

SYDBANK – Grænsecup<br />

Tidspunkt: Lørdag den 18.februar 2006 kl.9.30–18.00.<br />

Spillested: Grænsehallerne, Harkærvej 2, 6340 Kruså.<br />

Turn.form: Parturnering. Indl. runde 22 spil, finale 33 spil. Ledelse H.C.Nielsen.<br />

Indskud: 400 kr. pr. par inkl. frokost og fri kaffe hele dagen.<br />

Præmier: Vinpræmier til de første 4 par i alle rækker.<br />

I pausen: Vand, vin, øl mv. kan købes hele dagen.<br />

Tilmelding: Rekvirer tilm.blanket hos Chr.Holme, Udsigten 8, 6340 Kruså, 7467 3602,<br />

fax 8621 5698, mail nachri@post12.tele.dk, website www.bridge.dk/4440.<br />

JANUAR 2006 29


Hvis vi dovent tager esset, får vi altid kun<br />

ét stik. Tænk blot på, at hvis du i 2006<br />

tager tusind knibninger, kan du forvente<br />

at få femhundrede ekstra stik!<br />

Her er en tilsvarende opgave:<br />

C. ¤ E B 4<br />

|<br />

¤ K 3 2<br />

Syd spiller ud.<br />

Sydfra spiller vi toeren, og når Vest lægger<br />

et lille kort, så nøjes vi med bonden.<br />

Igen er det svært for Øst at tage damen,<br />

hvis Vest har den. En knibning går ud på,<br />

at man spiller ud fra den ene hånd, og når<br />

den ene modstander har lagt et kort til stikket,<br />

nøjes vi med et kort, der er en tak lavere<br />

end det kort, vi gerne vil fange. Dette<br />

gøres i håbet om, at det er den modstander,<br />

der allerede har lagt et kort til, som<br />

sidder med det kort, vi savner.<br />

Problemet ved nogle af vore knibninger<br />

er, at vi ikke selv kan vælge, hvem vi vil<br />

knibe. I eksempel C kan vi kun fange damen,<br />

hvis det er Vest, som har den. Når vi<br />

spiller ud fra Syd, skal Vest lægge til i anden<br />

hånd, dvs. inden vi lægger til fra Nord.<br />

Da Øst altid lægger til efter Nord (medmindre<br />

Øst selv spiller ud), kan damen<br />

ikke fanges hos Øst.<br />

Honnør på honnør<br />

Man kunne foranlediges til at tro, at damen<br />

måske kunne fanges hos Øst, hvis vi<br />

spillede bonden ud fra Nord. Men Øst stikker<br />

bare med damen (honnør på honnør),<br />

og så kan vi ikke få mere end de to stik på<br />

es og konge, som vi hele tiden har haft.<br />

Denne problematik gør det heldigvis let<br />

for os, da der ikke er noget valg. Vi skal<br />

bare knibe Vest for damen hver evig eneste<br />

gang. Bagefter kan vi tørt konstatere,<br />

om det gik godt eller dårligt.<br />

De svære knibninger er dem, som kan<br />

tages begge veje, for det er kun den ene<br />

vej, det vil gå godt.<br />

Vi udvider eksempel C med en tier:<br />

30<br />

DANSK BRIDGE<br />

D. ¤ E B 4<br />

|<br />

¤ K 10 2<br />

Når nu tieren er med i syd, kan vi faktisk<br />

knibe begge veje. Hvis vi tror, at Vest har<br />

damen, spiller vi (som før) toeren ud og<br />

nøjes med bonden, når Vest lægger lavt.<br />

Men hvis vi har på fornemmelsen, at det<br />

er Øst, der har damen, kan vi spille toeren<br />

ud og stikke den med bordets es. Så spiller<br />

vi fireren fra Nord, og hvis Øst lægger<br />

en lille, nøjes vi med tieren. Det går godt,<br />

hvis det er Øst, der har damen.<br />

Hvordan kan man så vide, om det er Vest<br />

eller Øst, der har damen?<br />

Svaret er, at det kan man ikke. Vi er nødt<br />

til at gætte, og hver gang vi skal gætte, er<br />

der 50% chance for, at vi gætter galt. Derfor<br />

er eksempel D faktisk et større problem<br />

end C, fordi vi er nødt til at gætte.<br />

Nogle gange er man så heldig, at enten<br />

Øst eller Vest har afgivet en melding, der<br />

antyder damens placering. Hvis ikke, så<br />

knib den modstander, der følger mest med<br />

i spillet. Den, der er mest på mærkerne, er<br />

oftest den, der har de bedste kort!<br />

Svaghed mod styrke<br />

Er du i tvivl om, hvordan en farve skal<br />

spilles, er der et godt og let råd:<br />

„Spil fra svaghed mod styrke“.<br />

Det kan jo være, at den modstander, der<br />

skal bekende, inden du lægger til fra styrken,<br />

sidder med det kort, du savner. Fx<br />

E. ¤ E K B<br />

|<br />

¤ 5 4 2<br />

Spiller du es og konge fra Nord, bliver der<br />

normalt kun to stik. Spiller du en lille sydfra<br />

(svagheden), kan du ved at knibe med<br />

bonden opnå tre stik, hvis Vest har damen.<br />

Godt nytår, og må dine knibninger gå godt<br />

i 2006!


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

klubspillere<br />

4–3 i en sidefarve<br />

af Ib Axelsen<br />

Det er meget sjældent, at spilfører under<br />

spillet opdager nye ting. Som regel følger<br />

vi alle nogle principper, vi har set eller læst<br />

om tidligere. Det er derfor nyttigt at have<br />

et beredskab af løsningsmuligheder for en<br />

lang række situationer. Det er alt for hårdt<br />

selv at skulle regne tingene ud.<br />

En situation, der forekommer ret tit, er,<br />

hvor spilfører spiller en trumfkontrakt med<br />

en sidefarve fordelt 4_3. Altså hvor 4-farven<br />

er på den lange trumfhånd.<br />

En flere gange klubmester fra min lokale<br />

klub sad som Vest med denne hånd:<br />

# E B 9 2 ¤ E K D 10 9 4 > E 3 < 7<br />

og besluttede sig til at åbne med en stærk<br />

2 og dernæst 2ut efter<br />

åbners genmelding 2¤. Øst har endnu ikke<br />

vist noget positivt.<br />

Hvad er nu en passende melding på<br />

hånden ovenfor?<br />

Valget står imellem at genmelde 3¤ og vise<br />

sidefarven med 3#. Men en 3#-melding<br />

presser meldingerne op i udgang, og det<br />

kan hånden ikke bære. Ved at genmelde i<br />

egen farve fortæller Vest netop, at hånden<br />

ikke kan kræve til udgang, så Vest meldte<br />

3¤. Hvis sidefarven havde været i ruder<br />

eller klør, er spørgsmålet, om ny farve ville<br />

være krav til udgang eller kun krav til 3¤.<br />

Få det aftalt med din makker.<br />

Dernæst lader Øst kontrakten blive i 3¤,<br />

Nord spiller >D ud, og Øst lægger sine<br />

kort på bordet:<br />

# E B 9 2 # 5 4 3<br />

¤ E K D 10 9 4 ¤ B 3 2<br />

>E 3 µ >7 6<br />

< 7 < D 9 8 6 4<br />

Hvorfor støttede Øst ikke 2¤ til 3¤?<br />

De fleste spiller med, at enkeltstøtte til 3¤<br />

viser en god hånd, mens spring til 4¤ viser<br />

en svagere hånd. Og Øst syntes ikke,<br />

at hånden kunne bære en 4¤-melding. Han<br />

ville hellere vente og se.<br />

Over 3¤ har Øst en vanskelig melding,<br />

men valgte at melde pas, hvilket aktuelt<br />

var en klog afgørelse. 3¤ kan være vanskelig<br />

nok at vinde.<br />

Spilfører tog udspillet med >E og var<br />

indstillet på at skaffe det niende stik i spar.<br />

Den normale farvebehandling er at spille<br />

en lille til #9 i håb om #K10 eller #D10<br />

hos Syd. Men der var kun en enkelt indkomst<br />

til bordet.<br />

Vest besluttede sig for at ansøge om<br />

hjælp hos modstanderne, idet han spillede<br />

sig fri i ruder. Måske ville han få udspil til<br />

dobbeltrenonce i ruder eller lidt hjælp med<br />

sparene. Og fint nok: Syd sørgede for at<br />

komme ind på >K og spille spar.<br />

Spilfører satte #9 på, men den blev stukket<br />

af #10 hos Nord, der fortsatte i spar<br />

med kongen. Spilfører tog med esset og<br />

spillede ¤EK og hjerter til bonden _ Syd<br />

bekendte ikke anden gang.<br />

Trumferne var trukket, og der skulle spilles<br />

ud fra bordet. Vest gjorde et sidste forsøg<br />

i spar ved at spille lille spar op imod<br />

#B2 på hånden. ☞<br />

JANUAR 2006 31


Men nej, for hele fordelingen var:<br />

#K D 10 8<br />

¤7 6 5<br />

> D B 10 8<br />

E 3 µ >7 6<br />

< 7 < D 9 8 6 4<br />

#7 6<br />

¤8<br />

> K 9 5 4 2<br />

< E B 10 3 2<br />

Spilfører overså den vigtigste af teknikkerne<br />

i forbindelse med 4_3 i en sidefarve,<br />

at trumfe det fjerde kort i farven.<br />

Hvis Vest bare spiller løs i spar, kommer<br />

han enten i den situation, at den fjerde<br />

spar er god (sparene 3_3 imod), eller også<br />

kan han bare trumfe den fjerde spar på bordet<br />

(med ¤B).<br />

Nord kan sætte kontrakten med trumf<br />

ud, men spilfører fik chancen, da der (ret<br />

naturligt) kom ruder ud. Ved at spille ruder<br />

gav han så faktisk igen modspillerne chancen<br />

for at spille trumf.<br />

Nu kan du få lov til at håndtere 4_3 i sidefarve<br />

med denne hånd:<br />

# E D 5 4 ¤ E K D B 6 > 7 5 < E K<br />

som du åbner med en stærk 2,<br />

og du viser femfarven med 3¤, som din<br />

makker støtter til 4¤.<br />

Hvad melder du nu?<br />

Gå i 6¤. Der er ingen grund til at spørge,<br />

når du selv har 3 esser (og trumf konge).<br />

Du er naturligvis interesseret i, om I har<br />

kontrol i ruder, men med 8_10 hp hos<br />

32<br />

DANSK BRIDGE<br />

makker er der nok kontrol i ruder, og desuden<br />

er det ikke så let at få gang i fornuftig<br />

cuebidning.<br />

Du går i 6¤ og får >B ud fra Nord:<br />

# E D 5 4 # K 6 3<br />

¤ E K D B 6 ¤ 5 4 2<br />

>7 5 µ >K D 2<br />

< E K < 9 6 5 3<br />

Udspillet går til >D og >E, og der kommer<br />

ruder igen til >K på bordet. Med sparfarven<br />

3_3 imod er der ingen problemer<br />

med at tage 12 stik. Måske tænker du på<br />

at tage løs af dine stik i håb om, at en af<br />

modspillerne kaster fra en 4-farve i spar.<br />

Hvorfor er den chance nok ikke så stor?<br />

Under meldingerne har du faktisk afsløret<br />

en 4-farve i spar, så en vågen modspiller<br />

vil klamre sig til en 4-farve i spar. Men<br />

måske er du ikke vant til så vågne modstandere<br />

i din klub.<br />

Hvordan vil du ellers klare kontrakten,<br />

hvis sparene ikke sidder 3_3 imod?<br />

µ<br />

Du skal kun trække to runder trumf, så<br />

der er en trumf tilbage på bordet. Dernæst<br />

trækker du de tre høje spar og trumfer håndens<br />

fjerde spar.<br />

Det går godt, idet hånden med længde i<br />

trumf også har længde i spar:<br />

# 10 7<br />

¤9 7<br />

> B 10 9 6<br />

< D 10 7 4 2<br />

# E D 5 4 # K 6 3<br />

¤ E K D B 6 ¤ 5 4 2<br />

>7 5 >K D 2<br />

< E K<br />

# B 9 8 2<br />

¤ 10 8 3<br />

> E 8 4 3<br />

pas<br />

3¤ pas 4¤ pas<br />

6¤ pas pas pas


Udspillet afslørende<br />

af Mads Krøjgaard<br />

Et nytårsforsæt: I det nye år skal kortene<br />

„læses“, makker! ☺<br />

I dag gælder det spilføringen. Hold en<br />

tænkepause, når bordets kort er lagt ned _<br />

det giver i øvrigt også modstanderne en<br />

mulighed for at lægge deres strategi og er<br />

dermed sportsligt korrekt.<br />

Du bør altid „lytte“ til meldeforløbet, for<br />

ud fra dette vil du ofte få en klar fornemmelse<br />

af farvelængder og honnørstyrke.<br />

Udspillet giver dig også tit brugbar information.<br />

Regn med, at der spilles nogenlunde<br />

fornuftigt ud. Dvs. starter en udspiller<br />

med ¤4 imod en sparkontrakt, har han<br />

ikke ¤KD84 (til nybegynderen: Ved at<br />

spille et lille kort ud risikerer man at give<br />

et billigt stik til bonden) og næppe heller<br />

en stor sekvens i en anden farve.<br />

Tredje hånds ageren vil også kunne give<br />

dig vigtige oplysninger _ fx vil han stikke<br />

med den laveste af to nabohonnører for at<br />

hjælpe sin makker. Det kan du (også) bruge.<br />

Indimellem får man først brugbar information<br />

senere i spillet. Fx når en spiller<br />

bliver renonce i trumf, mens den anden<br />

har længde. Det får betydning, når du skal<br />

behandle en „kritisk“ farve. Fx i en knibesituation<br />

_ hvem vil nu oftest have damen?<br />

Naturligvis den spiller, der har færrest kort<br />

i de øvrige (kendte) farver.<br />

Analyser meldingerne, og hold øje med<br />

de første stik; så vil du ofte „gætte“ rigtigt.<br />

Du får her to spil at øve dig på. Hold et<br />

vågent øje med udspillet _ også det udspil,<br />

der ikke kom!<br />

<strong>Bridge</strong>ophold på Rold StorKro<br />

den 5.–6.marts med brdr. Krøjgaard<br />

Turnering og undervisning<br />

(meldinger i defensiven)<br />

Tilmelding 7512 8819 (Lisbeth Sand)<br />

Spil A: Nord / Ingen<br />

#E 4 #9 2<br />

¤ E K D B 5 2 ¤ 10 6 4 3<br />

> D 10 5 3 µ >B 8 2<br />

< 4 < E D B 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas pas pas<br />

1¤ 1# 2¤ 4#<br />

5¤ pas pas pas<br />

Udspil #5 (4.-højeste). Makker lægger<br />

kortene ned og får et „tak, makker“ fra dig.<br />

Vær opmærksom på, at man aldrig bør<br />

komme med kommentarer om bordets kort<br />

som: „Flotte kort“, „Det ser godt ud“,<br />

„Hvordan pokker er det, du melder“ osv.<br />

Det kan bl.a. være med til at fiksere modparten,<br />

som måske nu slapper af, fordi de<br />

tror, at kontrakten er oplagt, hvis din kommentar<br />

var: „Flotte kort“.<br />

Får den blinde modsat skældud, tror<br />

modstanderne, at de er på vej til et godt<br />

spil, men kontrakten er måske oplagt.<br />

Trods en dejlig hånd er din 5¤-kontrakt<br />

slet ikke oplagt. Du ser straks, at der er to<br />

rudertabere. Spartaberen kan kastes på<br />

klør, men hvem har K B 3 µ >E 10<br />

< 10 8 < 9 5 4 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1# pas 2#<br />

3¤ pas 4¤ pas<br />

pas pas<br />

Udspil: #5. „Tak, makker!“<br />

Har Nord spillet ud fra #K, er der ikke<br />

problemer, men da du efter at have planlagt<br />

spillet og indkalkuleret meldingerne<br />

beder om #D, bruger Syd desværre #K.<br />

Du stikker med #E. Dit næste træk? ☞<br />

JANUAR 2006 33


Inden løsningerne et par ideer til nytårsforsæt:<br />

1. Hold en pause, når bordets kort lægges<br />

ned. Du bør analysere fjendens meldinger<br />

og udspil.<br />

Jeg behøver næppe nævne, at det også<br />

er en god idé at huske, hvilken kontrakt<br />

man spiller, og at tælle stik/tabere. Pausen<br />

giver desuden modstanderne tid til at planlægge<br />

deres modspil.<br />

2. Lad være med at kommentere bordets<br />

kort, for din egen, makkers og modstandernes<br />

skyld.<br />

Løsninger<br />

A. Du bør knibe Nord for E 9 5<br />

D 10 5 3 µ >B 8 2<br />

< 4 < E D B 3<br />

# K B 6 3<br />

¤7<br />

>K 7 4<br />

< 10 9 8 6 5<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas pas pas<br />

1¤ 1# 2¤ 4#<br />

5¤ pas pas pas<br />

Selvom Nord-Syd ville have afleveret 500<br />

i 4# doblet, er deres meldinger ikke helt<br />

fjollede (Nord er i underkanten til indmeldingen).<br />

Deres kort passede ikke så godt<br />

sammen denne gang.<br />

34<br />

Italiensk for begyndere...<br />

og viderekomne. I juni sker det: <strong>Bridge</strong>undervisning/turnering<br />

v. Mads Krøjgaard,<br />

vinsmagning, vm-bridge, opera og meget<br />

mere.<br />

Hør nærmere på 7512 8819<br />

(Lisbeth Sand)<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nå, men tilbage til analysen. Du ved fra<br />

første stik, at Syd har #K og sandsynligvis<br />

også #B. Med D-B i spidsen ville man<br />

i en farvekontrakt starte med damen. Nord<br />

har altså en forholdsvis tynd indmeldingsfarve.<br />

Han kunne ved første optælling have<br />

>E og >K, og så skal Syd knibes for EK og EK i nord? Nej, så ville<br />

han da sikkert have startet med >E i stedet<br />

for spar. Syd har altså #KB og en af<br />

ruderværdierne. Dermed må Nord næsten<br />

have D 8 5<br />

K B 3 >E 10<br />

< 10 8<br />

# K 10 3<br />

¤2<br />

> 9 7 6 4 2<br />

< K B 7 6<br />

< 9 5 4 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1# pas 2#<br />

3¤ pas 4¤ pas<br />

pas pas<br />

Efter første stik ved du, at Syd har #K og<br />

næsten sikkert E. Du<br />

går hjem på ¤E (falder ¤K, er der 11 stik)<br />

og tager >K, hvor du kaster din spartaber.<br />

10 stik efter fin kortlæsning. Hold øje<br />

med udspillet i det nye år!


Champions’ Cup, finalen:<br />

Ingen Spaghetti Danese<br />

Det danske hold havde været flyvende ved<br />

Champions’ Cup i Bruxelles. Vel havde vi<br />

i den indledende round robin tabt 11_19<br />

til italienske Pariolo, men nu skulle vi have<br />

revanche i finalen, selvom de troppede op<br />

med verdensstjerner som Sementa_Angelini,<br />

Lauria_Versace og Fantoni_Nunes.<br />

Det skulle bare overstås, og danskerne var<br />

sultne efter en gedigen gang spaghetti!<br />

Finalen skulle spilles over 4 sektioner a<br />

12 spil _ start søndag kl.10 og slut kl.19.<br />

Halv ni var der danske medaljer.<br />

Guld eller sølv? Guld, sølvføli!<br />

Desværre får vi ikke spil på bordet, før<br />

fru Dorthe har fået en undskyldning ...<br />

Joh, i referatet fra semifinalen i december<br />

havde jeg dette afsnit:<br />

Når man som sådan tror, at man kan gå<br />

på vandet, hvad gør man så med<br />

# D 8 7 6 5 2 ¤ _ > K B 6 4 2 < 8 2<br />

i første hånd i gunstig zone?<br />

Dorthe: 3# _ gisp!<br />

af Ib Lundby – fotos: SWAN Denmark<br />

Lad det være. Næste hånd 4¤, pas fra<br />

makker, cuebid i 4# fra baghånden, og ...<br />

5>!<br />

Her faldt hammeren _ og 1100 ud, hvor<br />

Fredin skulle spille forsigtigt i 5¤ ved det<br />

andet bord for at få 650. Standardtaksten:<br />

10 imp, men den gale vej, desværre.<br />

Jeg havde Dorthe i telefonen, umiddelbart<br />

efter at decemberbladet var lagt på nettet<br />

(www.bridge.dk):<br />

„Det var da Peter, der sad med de kort!“,<br />

klynkede Dorthe. „Hvorfor skal du hænge<br />

mig ud i bladet?“<br />

Jeg påstod hårdnakket, at jeg ikke havde<br />

begået fejl _ jeg sad med et print af spillet<br />

foran mig, men hun indrømmede opklarende,<br />

at Peter havde taget de forkerte kort<br />

ud af mappen i spil 2, og at de derfor havde<br />

siddet omvendt i det ene spil!<br />

„Men du kender mig da“, tilføjede hun.<br />

„Jeg kunne ikke drømme om at melde 5><br />

... men jeg indrømmer, at jeg nu nok havde<br />

åbnet med 4# på de kort!“ ☺ ☞<br />

JANUAR 2006 35


1.sektion: 10_18<br />

Finalens allerførste spil gav et fingerpeg,<br />

vi kunne bruge til noget. Fredin tog nemlig<br />

11 stik i 3ut, hvor Nunes i lukket rum<br />

kun fik 10. Et lille skridt, men i den rigtige<br />

retning. Det måtte være den første<br />

pind til den italienske ligkiste!<br />

Vi overlevede spil 2, der gik lige op, men<br />

i spil 3 tog Italien over (og beholdt førertrøjerne<br />

på i resten af finalen):<br />

Syd / Ø-V<br />

#8<br />

¤8 5<br />

> D 5 4 3<br />

< K D B 10 8 3<br />

# E 10 9 5 # K D 6 4 2<br />

¤ K 10 3 2 ¤ 7 6<br />

> B 10 7 µ > K 9 8 6<br />


Desværre _ også i spil 5 manglede der lidt<br />

frækhed:<br />

Nord / N-S<br />

# K 10 5 # E D 9 8 3 2<br />

¤ B 9 7 6 ¤ 10 2<br />

> E D 6 5 µ > K 10 3<br />

E K 8 6<br />

< K 7 5 4 3 < 9 8<br />

#7 5<br />

¤B 7<br />

> B 10 9 5 4<br />

< D B 10 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Alfredo Mathias Lorenzo Peter<br />

Versace Bruun Lauria Fredin<br />

pas 1¤ 1# pas<br />

pas 2¤ pas pas<br />

pas<br />

Udspil: #K.<br />

Mathias Bruun tog #E og spillede spar<br />

igen. Vest trumfede sig ind og spillede trumf,<br />

men med en spartrumfning og pas<br />

3> 3¤ pas 4¤<br />

pas pas pas<br />

Udspil: #K.<br />

Også her var Nord advaret af Østs 1#,<br />

men han pressede citronen alligevel. Til<br />

alt held en tak for meget, men først efter<br />

hård kamp ...<br />

Trumf ud = nedgang, men #K kom ud.<br />

#E = hjemgang, men Nord faldt fra. Skift<br />

til trumf = nedgang, men Dorthe spillede<br />

#D til trumf hos Peter. Trumf igen gik til<br />

Nords ¤8, der fik stikket, og nu ... spar til<br />

trumf og en klørknibning = hjemgang,<br />

men i stedet trak Nord


µ<br />

Vest / Ingen<br />

#B 5<br />

# E K D 10 9 6<br />

¤E K 7<br />

>D 8<br />

10 9 > 7 5 4 3 2<br />

< 6 5<br />

#7 4 3 2<br />

¤4 3<br />

> E K B 6<br />

4<br />

pas 5¤ 5 pas 6#<br />

pas<br />

pas<br />

1. Cuebid.<br />

7# pas pas<br />

2. RKCB/1430.<br />

3. 1 eller 4 af 5 esser.<br />

4. Trumf dame?<br />

5. Ja + ekstra hjerterkontrol!<br />

Fredin_Bruun spillede det nok mest primitive<br />

system af alle, og her fungerede det<br />

fint nok. Da Nord er helt ulimiteret, mener<br />

jeg dog, at Syd kunne have meldt 5ut efter<br />

5¤ for at vise, at alle esserne var der, men<br />

det gik endda, for Mathias hævede af egen<br />

kraft.<br />

Ved det andet bord åbnede Søren kun<br />

med 2¤. Det gav lidt bedre plads til Nord-<br />

38<br />

DANSK BRIDGE<br />

Syd, men Martin fik lagt 3< ind på vejen,<br />

og måske var det den melding, der bremsede<br />

italienerne i 6#.<br />

11 imp hjem _ men den eneste danske<br />

notering i halvlegen.<br />

Vi nøjes med at plukke et enkelt af de<br />

mange italienske tjenespil:<br />

Nord / Ø-V<br />

# 10 9<br />

¤K 5 4<br />

> D B 3 2<br />

E K 4 µ > 10 9 8 7 6<br />

< K B 7 < E 10 5<br />

# K D B 8 4 2<br />

¤B 7 6<br />

>5<br />

K og spillede<br />

en lille ruder. Nu havde Mathias en<br />

Forårsbridge på Filskov Kro – weekend<br />

Filskov Kro tilbyder følgende datoer:<br />

3–5/2, 17–19/3, 24–26/3 2006<br />

Prisen er 950,- kr./pers. med forplejning<br />

Ring efter program: 7534 8111<br />

Grindsted <strong>Bridge</strong>klub og Filskov Kro<br />

siger: HUSK ”Filskov Cup” den 26.februar 2006


Martin gik et bær i 3ut<br />

lille ruder som frispiller, men det nyttede<br />

ikke. Vest stak med >E og trak trumf til<br />

bunds _ en dobbeltskvis til samme 11 stik.<br />

Ved det andet bord:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Søren Francesco Martin Antonio<br />

Christiansen Angelini Schaltz Sementa<br />

pas 1# pas<br />

2< pas 2# pas<br />

3¤ pas 3ut pas<br />

pas pas<br />

Udspil: #D.<br />

Martin stak først den tredje spar, idet han<br />

lagde to hjerter fra bordet _ desværre, men<br />

forståeligt. En ruder blev dykket til Nord,<br />

som spillede klør igen til K B<br />

D 7 5 2<br />

pas pas<br />

D<br />

1. Stayman.<br />

pas pas pas<br />

Udspil:


4.sektion: 49_25, i alt 72_140<br />

Bruun og Fredin blev ude og lod Schaltzfamilien<br />

og Søren rode kastanjerne ud af<br />

ilden _ og det gjorde de glimrende.<br />

Det var ikke, fordi italienerne slappede<br />

af, men vi havde bl.a. en dejlig tjeneslem<br />

ved hvert bord. Dem tager vi begge to som<br />

hyldest til hele holdet for en flot indsats!<br />

Øst / Ø-V<br />

# 10 5 # K D 3<br />

¤ E K 9 8 7 3 ¤ D 10<br />

>_ µ > K B 10 6 3<br />

< E K D B 9 < 8 3 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Peter Antonio Dorthe Francesco<br />

Schaltz Sementa Schaltz Angelini<br />

1ut 1 pas<br />

2> 2 pas 2ut 3 pas<br />

3< 4 pas 3> 5 pas<br />

3¤ pas 3ut pas<br />

4> 6 pas 4¤ 7 pas<br />

4# 6 pas 4ut 7 pas<br />

6¤ pas pas pas<br />

1. 11½_14 hp.<br />

2. Two-way Stayman.<br />

3. Ej firfarve i major eller femfarve i minor!<br />

4. Flere oplysninger udbedes.<br />

5. Firfarve!<br />

6. Treldespørgemelding.<br />

7. Ikke kontrol eller kontrol uden esser.<br />

Dorthe Schaltz valgte pga. sin minimumsstyrke<br />

at undertrykke femfarven i ruder,<br />

men det gav problemer, da gemalen ville<br />

have hendes fordeling. Med 3> valgte hun<br />

at vise 3-3-4-3. Havde hun vist 3-2-5-3,<br />

var parret endt i 6. Vest jagtede storeslem,<br />

men måtte resignere med en esløs makker.<br />

13 imp hjem, da Fantoni_Nunes stod i<br />

4¤. Her passede Øst i forhånd, så Martin<br />

sydfra kunne åbne med 1# og holde fluerne<br />

væk med<br />

# E 8 7 2 ¤ 5 2 > E D 7 5 4 < 6 4<br />

Og den anden slem:<br />

Vest / N-S<br />

# E K 3 # D 10 9 6<br />

¤ K 9 7 ¤ E 10 6 5 4<br />

>E 5 µ >4<br />

< E D 10 9 3 < K B 4<br />

40<br />

DANSK BRIDGE<br />

Søren, veltilfreds slemtekniker<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Søren Fulvio Martin Claudio<br />

Christiansen Fantoni Schaltz Nunes<br />

1< 1 pas 2< 2 2><br />

pas pas D 3 pas<br />

3> 4 pas 3¤ 5 pas<br />

3# 6 pas 4< 6 pas<br />

4> 6 pas 4¤ 6 pas<br />

4ut 7 pas 5< 8 pas<br />

5> 9 pas 5¤ 10 pas<br />

6< pas pas pas<br />

1. 15 + , ukendt fordeling.<br />

2. Gamekrav med mindst 5_4 i major.<br />

3. Oplysningsdobling.<br />

4. Søger længste minor.<br />

5. Klør.<br />

6. Cuebid.<br />

7. RKCB/1430.<br />

8. 1 eller 4 af 5 esser.<br />

9. Trumf dame?<br />

10. Nej.<br />

Hatten af for dem, der kan finde ud af alt<br />

dette _ men det må give rynker i panden<br />

med så meget huskestof! ☺<br />

Smukt ikke at komme i 6¤, hvor hjerterne<br />

skal sidde 3_2, eller man skal gå den<br />

rigtige vej i trumf (Syd havde ¤DB82).<br />

Det var ligegyldigt i 6


Blandt spillerne med en ny mp-titel har vi<br />

trukket lod om tre danske bridgebøger, der<br />

er sendt til klubberne: Jørgen Kriegel, Egebjerg<br />

BK, Inge Boldt Pedersen, Middelfart<br />

BK, og Peter Gallmayer, Blaksets BK.<br />

Stormester<br />

Peter Farholt, Blakset-Klubberne / Studenterforen. BC .. 500<br />

1* Forbundsmester<br />

Lise Høgsgaard, Greve Strands BK / Østsjællands BC ... 359<br />

2* Kredsmester<br />

Jens Meedom, Blakset-Klubberne .................................. 155<br />

Keld Eriksen, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse / Sorø BK ................. 152<br />

Poul Bo Madsen, Holstebro BK / Struer BK .................. 151<br />

Ida Mortensen, <strong>Bridge</strong>-Salonen ....................................... 150<br />

Svend E Rasmussen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ................ 150<br />

Inger Nymann, Nakskov / Sakskøbing / Vestlollands BK 150<br />

1* Kredsmester<br />

Ole Fenger, BK Bellevue / Randers BK .......................... 140<br />

Else Petersen, Skallen / Svendborg BC / Svendborg BK 109<br />

Birthe Hansen, Lejre BK / Roskilde Røgfri BK, Spar To 107<br />

Carsten Eriksen, BK for Jægerspris / Frederikssund BK 105<br />

Jørgen Gramkov, Gentofte BK ........................................ 101<br />

Niels Jensen, Fjends BK .................................................. 100<br />

Thomas Hansen, Enigheden, Sønderborg ....................... 100<br />

Kredsmester<br />

Enzo de Paoli, BK Spar 2 / BK af 1945, Kolding ............. 72<br />

Ole Sørensen, Blakset-Klubberne / Valby <strong>Bridge</strong>Center ... 71<br />

Inge Sørensen, Blakset-Klubberne / Valby <strong>Bridge</strong>Center . 71<br />

Kirsten Madsen, Gentofte BK ........................................... 70<br />

Gert Knudsen, Kbh. Røgfri BK / Lyngby Røgfri BK ....... 64<br />

Jan Søndervang, Middelfart BK ........................................ 64<br />

Georg Rasmussen, Ballerup <strong>Bridge</strong> Club ......................... 64<br />

Poul Fjældstad, Lyngby Røgfri BK ................................... 64<br />

Bente Schaltz, Gentofte BK .............................................. 63<br />

Knud G. Rasmussen, Korsør <strong>Bridge</strong> 51 / Skælskør BK ... 60<br />

Distriktsmester<br />

Birte Jensen, <strong>Bridge</strong>-Salonen / Valby <strong>Bridge</strong>Center .......... 49<br />

Mogens Sørensen, Hillerød <strong>Bridge</strong> Klub .......................... 36<br />

Finn Bertel, Viborg Ny BK ............................................... 32<br />

Hans Graversen, Blakset-Klubberne ................................. 31<br />

Lone Pfeiffer, Blakset-Klubberne ...................................... 30<br />

Helle Trier, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse ......................................... 30<br />

Birgit Ottesen, Haslev <strong>Bridge</strong> Klub ................................... 30<br />

Rita Nybo Andersen, Jokeren ............................................ 30<br />

Kirsten Mogensen, Blakset / BC Nordsjælland ................. 30<br />

Knud E. Nielsen, Tåsinge BK ........................................... 30<br />

Jytte Poulsen, Lille Klør .................................................... 30<br />

Bent Pedersen, Herning BK .............................................. 30<br />

Aase Jensen, Svendborg BK ............................................. 30<br />

Simon Jacobsen, Rødovre BK ........................................... 27<br />

Anne Marie Friis, Vejle BK af 1951 .................................. 26<br />

Kaare Steenstrup, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse .............................. 23<br />

Karen Margrethe Hansen, Skælskør og Omegns BK ........ 19<br />

Erik Yrfelt, Skælskør og Omegns BK ............................... 18<br />

Gunnar Nielsen, Hjallerup BK .......................................... 18<br />

Susanne Katborg, Nyborg BK ........................................... 15<br />

Kristian Frimer, Klør 10, Vejle .......................................... 15<br />

Nyt om mesterpoint<br />

2* Klubmester<br />

Inge Olesen, Brønderslev BK ............................................ 24<br />

Poul Erik Pedersen, Brønderslev BK ................................. 24<br />

Jens Christensen, Skive <strong>Bridge</strong> Klub ................................ 24<br />

Erik Falkberg, Blakset-Klubberne ..................................... 24<br />

Svend Graversen, BK Kongerne / Kibæk BK ................... 23<br />

Ruth Resting Hansen, Ringsted BK .................................. 22<br />

Ib van der Zee, Solrød Røgfri BK ..................................... 22<br />

Rikke Bech Hansen, Frederikshavn BK ............................ 21<br />

Jens Tønnesen, Høng BK .................................................. 21<br />

Lise Evers, Aalborg BK ..................................................... 21<br />

Lars Engelhardt, <strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong> .............................. 21<br />

Poul B. Hansen, Bettina Kalkerups BK / Ruder 10, Ishøj . 21<br />

Marie Kristiansen, Klubben, Næstved .............................. 20<br />

Inge Boldt Pedersen, Middelfart BK ................................. 20<br />

Inge Munck Mortensen, Gentofte BK ............................... 20<br />

Erling Jensen, Løgstør BK ................................................ 20<br />

Bent Germuth, Jokeren / Roskilde B.H.og I.forening ....... 20<br />

Birgit Møller Nielsen, Svendborg BC / Svendborg BK .... 20<br />

Kaj Andersen, Toftlund BK ............................................... 20<br />

Bente Madsen, Møn BK ................................................... 20<br />

Lene Kimer Mortensen, Kalundborg BK .......................... 20<br />

Lili Volfing, Egebjerg BK ................................................. 20<br />

Anne Christensen, Lyngby Røgfri BK .............................. 20<br />

Anne Marie Poulsen, Svendborg BK ................................ 20<br />

Ulla H Sørensen, Klubben, Næstved ................................. 20<br />

Olav Christiansen, <strong>Bridge</strong> 83, Slagelse ............................. 20<br />

1* Klubmester<br />

Søren Borchsenius, Studenterforeningens BC .................. 13<br />

Birthe Philipsen, BK af 1973, Hjørring ............................... 9<br />

Bente Dahl, RTK-<strong>Bridge</strong> ..................................................... 8<br />

Henny Søndergaard, Skive <strong>Bridge</strong> Klub .............................. 8<br />

☞<br />

Lørdagskursus<br />

Lørd. 18/2 kl.13–21: Spilføring/modspil<br />

Bliv en bedre spilfører, lær at stille de rigtige<br />

spørgsmål. Forskellen på par og hold.<br />

Lørd. 25/3 kl.13–21: Grundsystemet<br />

Åbners og svarers 2.melding. Revers. Læs<br />

makkers meldinger. Beskriv din egen hånd.<br />

Pris: kr. 350,- (begge kurser kr. 600,-) inkl.<br />

uv-materiale, kaffe og lækker buffet.<br />

Underviser: Bettina Kalkerup.<br />

Åbne Huse<br />

søndag med undervisning kl.12.30-13.<br />

Tilm. senest 2 timer før start. Pris kr. 60,-.<br />

Bettina Kalkerups <strong>Bridge</strong>Klub<br />

Retortvej 1, stuen, Valby – 4342 6677<br />

Hjemmeside: www.bkbk.dk<br />

E-mail: bridge@bkbk.dk<br />

JANUAR 2006 41


Ulrik Blessing, Blakset-Klubberne ...................................... 8<br />

Mette Staal Rohrberg, Blakset-Klubberne .......................... 8<br />

Alex Nielsen, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ........................... 7<br />

Kirsten Pingel, Jokeren ........................................................ 7<br />

Helge Ytterdal, Lyngby Røgfri BK ...................................... 7<br />

Dora Ishøj, Blakset-Klubberne / BC Nordsjælland ............. 7<br />

Lis Nybjørn, Nomaderne ..................................................... 6<br />

Kirsten Sommer, BK Kongerne .......................................... 6<br />

Doris Hedegaard, Hjerter 2 / Slotsbridge, Hillerød ............ 6<br />

Lars Refsgaard, Skive <strong>Bridge</strong> Klub ..................................... 6<br />

Hans Løvetand, Blakset-Klubberne ..................................... 6<br />

Ulla Andersen, Blakset-Klubberne ...................................... 6<br />

Finn Lindahl, Blakset-Klubberne ........................................ 6<br />

Michael Thyssen, Østsjællands <strong>Bridge</strong>center ...................... 6<br />

Frode Rasmussen, Haslev <strong>Bridge</strong> Klub ............................... 6<br />

Jan Larsen, Haslev <strong>Bridge</strong> Klub .......................................... 6<br />

Heidi Meier, Blakset-Klubberne ......................................... 6<br />

Martha Nielsen, Skive <strong>Bridge</strong> Klub .................................... 5<br />

Birgit Rasmussen, Læseforeningens BK ............................. 5<br />

Ingrid T Hansen, BK 51, Faaborg ....................................... 5<br />

Karen Lersey, Blakset-Klubberne ....................................... 5<br />

Gert Stadler, Bettina Kalkerups BK / Ruder Syv ................ 5<br />

Margit Frandsen, Spar Dame ............................................... 5<br />

Søren Kvist Sørensen, Skive <strong>Bridge</strong> Klub ........................... 5<br />

Hanne Neimann-Sørensen, Vedbæk Hjerter Dame ............. 5<br />

Knud Risum, Blakset-Klubberne ........................................ 5<br />

Lise Bruhn, Gråsten BK ...................................................... 5<br />

Inger Lykke Madsen, Elsebeths BK / Vordingborg BK ...... 5<br />

Annette Vesth, Jokeren ........................................................ 5<br />

Karen Groth-Andersen, Egebjerg BK ................................. 5<br />

Per Groth-Andersen, Egebjerg BK ...................................... 5<br />

Kirsten Harboe, Korsør Kontrakt BK .................................. 5<br />

Bent Høy, Søborg BK .......................................................... 5<br />

Lisbeth Aulkjær, Læseforeningens BK ............................... 5<br />

Hanne Jønsson, Bettina Kalkerups BK ............................... 5<br />

Ruth Nielsen, BK af 1972, Vejle ......................................... 5<br />

Martha Gregersen, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ................... 5<br />

Muski Stenfeldt Hansen, Blakset-Klubberne ...................... 5<br />

Kirsten Laub, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ........................... 5<br />

He<strong>nr</strong>ik Lohse, Blakset-Klubberne ....................................... 5<br />

Arne Hansen, Hjallerup BK / Vodskov BK ......................... 5<br />

Grete Vestergård, BK Nord .................................................. 5<br />

Ruth Jørgensen, Horsens BK / Ruder Es, Horsens ............. 5<br />

Weid Piil, Nykøbing F. BK .................................................. 5<br />

Jette Jensen, Blakset-Klubberne .......................................... 5<br />

Ellen Knudsen, BK Kongerne / Herning BK ...................... 5<br />

Ole Sejthen, Gråsten BK / Grænseegnens BK .................... 5<br />

Ove Bent Jensen, BK Nord ................................................. 5<br />

Birgit Rauh, Nomaderne ..................................................... 5<br />

Birgitte Lenzberg, Blakset-Klubberne ................................. 5<br />

Hanne Pedersen, BK Kongerne ........................................... 5<br />

Mogens Christiansen, Jokeren ............................................. 5<br />

Niels Thomsen, Korsør Kontrakt BK .................................. 5<br />

Allan Høgenhaug, <strong>Bridge</strong> 80, Odense ................................. 5<br />

Vibeke Hegner, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Lise Langevad, Lejre BK ..................................................... 5<br />

Jette Nørgaard, Blakset-Klubberne ...................................... 5<br />

Inga Ellinor Akselbo, Blakset-Klubberne ............................ 5<br />

Nina Bang, Blakset-Klubberne ........................................... 5<br />

Anne-Grethe Fogh Sørensen, Blakset-Klubberne ............... 5<br />

Mogens Kirk, Blakset-Klubberne ....................................... 5<br />

Gitte Wedell-Wedellsborg, Blakset-Klubberne .................... 5<br />

Birgitte Jersild Storm, Blakset-Klubberne ........................... 5<br />

Hanne Anthon, Blakset-Klubberne ..................................... 5<br />

Iiris Nummi, Blakset-Klubberne ......................................... 5<br />

Jacob Petersen, Haslev <strong>Bridge</strong> Klub .................................... 5<br />

Bent Larsen, BK Præstø ...................................................... 5<br />

Jan Hansen, Ruder Es, Horsens ........................................... 5<br />

Helga Klüwer Petersen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ................ 5<br />

Børge Jaller, Haslev <strong>Bridge</strong> Klub ........................................ 5<br />

Jørgen Kriegel, Egebjerg BK ............................................... 5<br />

Marianne Koch, Helsinge BK / Hundested BK .................. 5<br />

42<br />

DANSK BRIDGE<br />

Lene Grooss, Spar-2, Rønne ............................................... 5<br />

Inge Leffers, RTK-<strong>Bridge</strong> ................................................... 5<br />

Torben Leffers, RTK-<strong>Bridge</strong> ............................................... 5<br />

Erik Wessing, Blakset-Klubberne ........................................ 5<br />

Lone Markussen, Blakset-Klubberne / Lyngby Røgfri BK . 5<br />

Helle Bødker, BK Nord ....................................................... 5<br />

Henning Nielsen, Ballerup <strong>Bridge</strong> Club ............................. 5<br />

Inge Auken, Blakset-Klubberne .......................................... 5<br />

Søren Nielsen, Brønderslev BK .......................................... 5<br />

Peter Paulsen, Nomaderne ................................................... 5<br />

Hanna Kriegel, Egebjerg BK ............................................... 5<br />

Lea Sørensen, Korsør <strong>Bridge</strong> 51 / Korsør Kontrakt BK ...... 5<br />

Birgit Ndong, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ........................... 5<br />

Morten Riber, Læseforeningens BK / Nørre Aaby BK ....... 5<br />

Ernst Hansen, Blakset-Klubberne ....................................... 5<br />

Lena Norking, Blakset-Klubberne ...................................... 5<br />

Ib Lynæs Hansen, <strong>Bridge</strong> 82 ............................................... 5<br />

Klubmester<br />

Jesper Kampmann, Blakset-Klubberne ............................... 4<br />

Inger Marie Molding, Lillerød BK ...................................... 3<br />

Erik Von Scholten, Blakset-Klubberne / <strong>Bridge</strong> Søllerød ... 3<br />

Kjeld Kristensen, BK Kongerne .......................................... 3<br />

Michael Jessen, Ravnkilde BK ............................................ 3<br />

Anna Hansen, Maribo BK ................................................... 2<br />

Aage Christensen, Skive <strong>Bridge</strong> Klub ................................. 2<br />

Lotte Neve Andreasen, Roskilde B.H.og I / Skibby BK ...... 2<br />

Berith Randers, Billund BK ................................................ 2<br />

Birgit Sand, Blakset-Klubberne ........................................... 2<br />

Martin Nielsen, <strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong> ................................. 2<br />

Annette Tvermoes, Blakset-Klubberne ............................... 2<br />

Agni Sparsø, Blakset-Klubberne ......................................... 2<br />

Vibeke Ørum-Nielsen, Blakset-Klubberne ......................... 2<br />

Anette Juul, Blakset-Klubberne .......................................... 2<br />

Lilian Caspar Jensen, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Ingrid Bentsen, LOF Øresund ............................................. 2<br />

Karl Mathiasen, Vejle BK af 1951 ...................................... 2<br />

Eysteinn Johannesson, Blakset-Klubberne ......................... 2<br />

Else Rasmussen, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ...................... 2<br />

Fritze Lembcke, Gentofte BK ............................................. 2<br />

Helga Nielsen, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ......................... 2<br />

Karen Lund, <strong>Bridge</strong>logen Roskilde ..................................... 2<br />

He<strong>nr</strong>ik Carstens Laursen, Søborg BK ................................. 2<br />

Jan Bille Rasmussen, Blakset-Klubberne ............................ 2<br />

Svend Aage Hald, Gentofte BK ........................................... 2<br />

Niels Ove Madsen, Hjallerup BK ....................................... 2<br />

Birte Tange, Aalborg BK ..................................................... 2<br />

Kirsten Johansson, Blakset-Klubberne / Furesø BK ........... 2<br />

Ketty Ahrendtsen, Klub 96, BK for Rødding og Omegn .... 2<br />

Edel Kastrup, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ........................... 2<br />

Hanne Borland, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Helle Gregersen, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ...................... 2<br />

Ole Holst, Blakset-Klubberne ............................................. 2<br />

Susanne Lund, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Helle Vibeke Nielsen, Blakset-Klubberne ........................... 2<br />

Susanne Elbert Lindegaard, Blakset-Klubberne .................. 2<br />

Tove Kloch, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ............................. 2<br />

Peter Skov, Klubben, Næstved ............................................. 2<br />

Søren Mahler, Klubben, Næstved ....................................... 2<br />

Finn Hoel, Lille Klør ........................................................... 2<br />

Sonja Schmidt, Gråsten BK ................................................ 2<br />

Birthe Jensen, Aabe<strong>nr</strong>aa <strong>Bridge</strong> Center ............................... 2<br />

Britta Gerd Hansen, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ................. 2<br />

Minna Høyrup, Blakset-Klubberne ..................................... 2<br />

Ebba Pors, Struer BK .......................................................... 2<br />

Jonna Arentsen, Klubben, Næstved ..................................... 2<br />

Marie Knudsen, Hedensted BK ........................................... 2<br />

Susanne von Platen-Hallermund, BK Nord ......................... 2<br />

Peter Gallmayer, Blakset-Klubberne ................................... 2<br />

Inge Munk, Blaa Klub Ejby ................................................ 2<br />

Per Jönsson, Brønderslev BK .............................................. 2<br />

Bodil Jensen, Hals BK ........................................................ 2


Kjeld Christensen, Brønderslev BK .................................... 2<br />

Marianne Eltong, Blakset-Klubberne .................................. 2<br />

Jan Anker Svendsen, Bettina Kalkerups BK ....................... 2<br />

Bernt Dinsen, Skive <strong>Bridge</strong> Klub ........................................ 2<br />

Palle Münster, Gentofte BK ................................................ 2<br />

Børge Vestergaard, Give BK ................................................ 2<br />

Susanne Rydahl, Ruder Es, Horsens ................................... 2<br />

Thorvald Froberg, Horsens BK / Ruder Es, Horsens .......... 2<br />

Ellen Jensen, Søborg BK ..................................................... 2<br />

Lars Mejldahl, Tåsinge BK ................................................. 2<br />

Verner Villensgaard, Spar Knægt ........................................ 2<br />

Gitte Mathiesen, Blakset-Klubberne ................................... 2<br />

Charlotte Petersen, Blakset-Klubberne ................................ 2<br />

Mogens Jørgensen, Blakset-Klubberne ............................... 2<br />

Allan Steen Lynge, Blakset-Klubberne / Østsjællands BC . 2<br />

Kristian Aalbæk, <strong>Dansk</strong>e Bank <strong>Bridge</strong> ............................... 2<br />

Conny Iversen, Struer BK ................................................... 2<br />

Kirsten Münster, Gentofte BK ............................................ 2<br />

Ulla Autrup, BK Præstø ...................................................... 2<br />

Hugo Eriksen, Aalborg BK / BK Nord ............................... 2<br />

Flemming Erik Haraldsson, Ruder 10, Ishøj BK ................ 2<br />

Morten Ulrich Nielsen, Østsjællands <strong>Bridge</strong>center ............. 2<br />

Poul Gøbel, Slotsbridge - Hillerød Firmasport .................... 2<br />

Bent Kjerrumgaard, <strong>Bridge</strong>center Nordsjælland ................. 2<br />

Nikolaj Andersen, Østsjællands <strong>Bridge</strong>center ..................... 2<br />

Liss Hansen, Byens <strong>Bridge</strong> ................................................. 2<br />

Kirsten Jensen, Haslev <strong>Bridge</strong> Klub .................................... 2<br />

Toke Rodil, BK Kongerne ................................................... 2<br />

Ole Lindhard, Enigheden, Sønderborg ................................ 2<br />

Bo Gjetting, Gentofte BK .................................................... 2<br />

Bente Schmidt, Lille Klør .................................................... 2<br />

Elgaard Pedersen, Hjallerup BK .......................................... 2<br />

Alice Winther, Hobro BK .................................................... 2<br />

Peter Larsen, Frederikssund BK / Skibby BK ..................... 2<br />

Else Lorentzen, Struer BK ................................................... 2<br />

Ulla Nielsen, Ruder 10 - Ishøj BK ...................................... 2<br />

Jette Nyvang Jørgensen, Blakset-Klubberne ....................... 2<br />

Birthe Werner, Blakset-Klubberne ...................................... 2<br />

Rasmus Pinholt, Blakset-Klubberne ................................... 2<br />

Marianne Overgaard, Blakset-Klubberne ............................ 2<br />

Inge Lise Højsteen, Blakset-Klubberne ............................... 2<br />

Knud Wæde Hansen, Ravnkilde BK ................................... 2<br />

Palle Sørensen, Tåsinge BK ................................................ 2<br />

Birthe Nielsen, Byens <strong>Bridge</strong> .............................................. 2<br />

Bjarke Lundegaard Mortensen, Læseforeningens BK ........ 2<br />

Heidi Kaae Lundegaard, Læseforeningens BK ................... 2<br />

Henny Andersen, Klubben, Næstved .................................. 2<br />

Jørgen Gunni, Klubben, Næstved ....................................... 2<br />

Nye stormestre<br />

Inden divisionsstarten i november overrakte<br />

MP-komiteens formand, Flemming<br />

Bøgh Sørensen, stormesternåle til Kasper<br />

Konow, Sigurd Lauge Pedersen og Søren<br />

Larsen.<br />

����������������<br />

������������������<br />

������������������<br />

�����������������������<br />

���������������������������������<br />

�������������������������������������<br />

���������������������������<br />

���������������������������<br />

�����������������������������<br />

�����������������<br />

���������������������������<br />

�������������������������<br />

���������������������<br />

�������������������<br />

��������������������������<br />

���������������������������������������<br />

�������������������������<br />

��������������������������������������<br />

����������������������������<br />

���������������������������������������<br />

���������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������������<br />

�������������������������������������������<br />

���������������������������������<br />

��������������������������������<br />

��������������<br />

�������������������<br />

����������������������������������<br />

����������������������<br />

JANUAR 2006 43


Distrikt København:<br />

Distriktsbestyrelsen, som i denne sæson i<br />

pinlig grad har haft sit hyr med turneringskalenderen,<br />

blev i den forgangne divisionsweekend<br />

vidne til, at organisationsmæssige<br />

problemer også opstår på DBF-niveau,<br />

da man i Idrættens Hus i Brøndby ikke<br />

havde kort ved spilletids start.<br />

På trods af bestyrelsens datoforvirring<br />

var det skuffende, at kun 38 af distriktets<br />

godt 4.000 medlemmer fandt vej til den<br />

første kvalifikation til KM-finalen. De 19<br />

par kæmpede om 13 (!) pladser.<br />

Det giver naturligvis bestyrelsen anledning<br />

til at overveje, om det nuværende format<br />

skal ændres sådan, at der fremover<br />

bliver fri tilmelding til KM-finalen. Vi er<br />

opmærksomme på, at det vil kunne medføre<br />

en finale med en lavere sportslig<br />

værdi, fordi der muligvis ikke spilles alle<br />

mod alle.<br />

Vi håber imidlertid, at der har været tale<br />

om en enlig svale, som skyldes den enorme<br />

interesse i at deltage i det 2.kvalifikationsheat,<br />

der bliver afviklet:<br />

søndag den 19.februar<br />

i Blaksets <strong>Bridge</strong>center<br />

Tilmelding kan allerede nu finde sted på<br />

distriktets hjemmeside<br />

www.bridge-kbh.dk<br />

I den anden ende af landet skulle Blaksetklubberne<br />

og One-eyed Jacks forsøge at<br />

gentage sidste års succes i DM for klubber.<br />

Blakset-klubberne lå længe lunt i svinget,<br />

men en katastrofal sidste kamp medførte,<br />

at mesterskabet i stedet røg til Nordjylland.<br />

Tillykke til BK Nord!<br />

Distriktet<br />

44<br />

DANSK BRIDGE<br />

Distrikts-Nyt<br />

Distrikts-Nyt er en fast rubrik med nyheder af enhver art fra<br />

DBF’s distrikter _ primært oplysninger, som ikke i forvejen kan<br />

findes i <strong>Bridge</strong> Almanakken eller i distriktets udsendte program.<br />

Distrikt Østsjælland:<br />

Et år er gået, og i Distrikt Østsjælland vil<br />

vi tillade os at kalde det et godt bridgeår.<br />

Distriktsturneringerne, der for første<br />

gang kvalificerede direkte til DM i Vingsted,<br />

har været gennemført med et deltagerantal,<br />

der er større end tidligere.<br />

Vi oplever en øget interesse for bridge,<br />

og vi har haft lejlighed til at byde flere nye<br />

klubber velkommen til vort distrikt.<br />

Klubberne ledes af dygtige klubledere,<br />

og vi ser et begyndende og godt samarbejde<br />

mellem klubberne, blandt andet fælles<br />

planlægning af større turneringer og<br />

begivenheder.<br />

Som bestyrelse ser vi tilbage med tilfredshed<br />

på det afsluttede år _ og samtidig med<br />

stor forventning frem til det kommende år.<br />

Allerede på det nye års ottende dag kan<br />

vi byde velkommen til en helt ny turnering,<br />

nemlig vores „Klubspiller-parturnering“,<br />

hvor Distrikt Østsjællands kvalifikationsturnering<br />

afholdes i Østsjællands<br />

<strong>Bridge</strong>center den 8.januar kl.9.00.<br />

I slutningen af januar afholdes distriktsfinale<br />

for åben par, ligeledes i Østsjællands<br />

<strong>Bridge</strong>center, og vi forventer eller håber<br />

på endnu større tilslutning end sidste år.<br />

Bestyrelsen har besluttet at give store præmier<br />

til vinderne af samtlige rækker.<br />

Holdturneringen er lidt mere end halvvejs,<br />

og intet er endnu afgjort. 3_4 af de<br />

deltagende hold kæmper om 1.-pladsen,<br />

og med 4 kampe tilbage kan de øvrige hold<br />

stadig nå at blande sig i toppen.<br />

Det bliver et travlt forår, og det kan anbefales<br />

at se efter i almanakken eller på<br />

vores hjemmeside, hvornår de enkelte turneringer<br />

afvikles.<br />

Per Egelund


Distrikt Østjylland:<br />

Vi lægger i år parturneringernes indledende<br />

runder ud til klubberne. Vi begyndte<br />

med veteran, og i nov./dec. er der spillet<br />

mixed par i Grenaa, Horsens, Silkeborg<br />

og Randers. Det samlede deltagerantal er<br />

på 54. Efter semifinalerne i marts vil der<br />

formentlig komme 24 i finalen, hvoraf 19<br />

kvalificerer sig til landsfinalen i Vingsted.<br />

I distriktet har vi de sidste år ikke haft<br />

så store tilmeldinger. Vi overvejer derfor,<br />

om indledende runder i damepar og åben<br />

par også skal spilles i klubregi.<br />

Klubber med interesse for at arrangere<br />

indledende runder kan kontakte distriktet.<br />

60-års jubilæum<br />

Den 8.januar arrangerer Ebeltoft BK guldturnering<br />

i anledning af 60-års jubilæet.<br />

Klubben er stiftet den 24.oktober 1945<br />

_ samme dag, som De Forenede Nationer<br />

kom til verden. Der kan nok ikke drages<br />

HW HW T TTravel<br />

T Travel<br />

ravel ravel ravel<br />

Birthe Halskov, formand i Ebeltoft i 25 år!<br />

mange sammenligninger, men begge steder<br />

er der i hvert fald kæmpet for at få et<br />

godt resultat.<br />

Klubbens formand, Birthe Halskov, står<br />

også foran et jubilæum. Ved sæsonens slutning<br />

har hun været formand for Ebeltoft<br />

<strong>Bridge</strong>klub i 25 år.<br />

Distriktet siger tak for den store indsats.<br />

C.E.Engelbrechtsen<br />

Forår i Provence 10.–20.maj 2006<br />

med Knut Blakset<br />

Vi gentager flagskibet blandt vore bridgerejser – og også denne gang<br />

sker det med spændende ændringer i forhold til tidligere udgaver.<br />

Således bor vi fem nætter i Cannes – kun et stenkast (se TV-serien<br />

Hammerslag …) fra Croisetten og og det azurblå Middelhav.<br />

Ruten går gennem Tyskland og den franske Rhone-dal, og på hjemturen<br />

oplever vi Italien og Schweiz med to overnatninger i Montreux.<br />

Vi afvikler interne turneringer og plejer at opnå en dyst i Monte-Carlo<br />

Country Club, hvis tennisbaner Bjørn Borg ynder at træne på. Desuden<br />

vil der være undervisning, som i lighed med selve rejsen primært<br />

henvender sig til ganske almindelige klubspillere.<br />

Knut Blakset tager hånd om bridgen, og Hans Werge er turens rejseleder.<br />

Stemningen plejer at være afslappet - ja vel nærmest munter!<br />

Pris: kr.7.475,-<br />

HW Travel Service (Hans Werge)<br />

7572 8063 / h-answer@werge.dk<br />

HW Travel Service er tilsluttet Rejsegarantifonden<br />

JANUAR 2006 45


46<br />

DANSK BRIDGE<br />

Lidt s redt fæ tning<br />

p<br />

Vi starter traditionen tro med et spilleproblem.<br />

Du er kommet i 6# efter nedenstående<br />

meldeforløb, hvor du åbner med<br />

en svag 2#. Nord melder 4¤, og din makker<br />

melder ikke helt urimeligt 6#, som dog<br />

ingenlunde er oplagt. Det havde været<br />

noget bedre, hvis du havde haft et par hjerter<br />

mere, men sådan skulle det ikke være.<br />

Du skal også lige have at vide, at din<br />

ukendte modstander i nord holder en lang<br />

pause, før han passer til 6#, men spørgsmålet<br />

er, om du kan bruge det til noget.<br />

Nord starter med ¤E, og nu er det op til<br />

dig at spille slemmen hjem.<br />

Vest / Alle<br />

# E 10 9 8 7 3 # K D 6 5 4 2<br />

¤3 ¤_<br />

>B 7 6 µ > E K 5 3<br />

< B 3 2 < E 8 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2# 4¤ 6# pas<br />

pas pas<br />

Lidt for smart<br />

Jeg blev spilfører som Vest i 4¤ i dette<br />

spil i en parturnering i klubben. Nord startede<br />

med #E, hvor Syd afviste, og der blev<br />

skiftet til en lille ruder. Hvad nu?<br />

ED<strong>Bridge</strong>-produkter?<br />

Se www.edbridge.dk<br />

eller ring 8652 3877<br />

af Flemming Dahl<br />

g<br />

Vest / Ingen<br />

# D 5 2 # K 10 6 4<br />

¤ E B 5 3 2 ¤ K D 8 6<br />

>K D 4 µ >E 9<br />

< 8 3 < K 6 4<br />

Umiddelbart ser det let ud. Træk trumf.<br />

Prøv derefter, om sparfarven kan give et<br />

klørafkast. Hvis ikke, kan du prøve, om<br />


Jeg valgte denne plan, da den er lidt smartere<br />

end bare at spille op mod 10 7 6 5<br />

< B 9 7 2<br />

# D 5 2 # K 10 6 4<br />

¤ E B 5 3 2 ¤ K D 8 6<br />

>K D 4 µ >E 9<br />

< 8 3 < K 6 4<br />

#9 8 7<br />

¤ 10 7<br />

> B 8 3 2<br />

< E D 10 5<br />

Alle kan vinde 10 stik på disse kort, når<br />

#B sidder i plads, men jeg havde chancen<br />

for 11 stik, når Nord ikke skiftede til klør<br />

i stik to, men jeg endte med 10 stik ligesom<br />

alle andre. Det var et dynamisk udspil,<br />

som tog fusen på mig, og så lod jeg<br />

mig friste af at lave et spil til pressen. Da<br />

slutspilsskvisen ikke lykkedes, var der ingen<br />

roser fra pressen, og jeg må nøjes med<br />

at bringe spillet i denne artikel uden den<br />

helt store ære, men mon ikke du alligevel<br />

har lært et og andet ved at se min mislykkede<br />

spilleplan?<br />

Hold fast i traditionerne<br />

Jeg ved godt, at denne overskrift ikke ville<br />

behage Leif Panduro, der foretrækker titlen<br />

„Rend mig i traditionerne“, men vi er<br />

fire bridgespillere, der godt kan li’ traditioner.<br />

Det er Thomas Berg, Knud Harries,<br />

Geert Jørgensen og mig selv, sagde hunden.<br />

Det hele startede med en tur til Belgien<br />

i 1977, hvor vi skulle ned at spille et<br />

heat i det populære Europa Rally, sponsoreret<br />

af Philip Morris. Det blev en fornøjelig<br />

tur på godt og ondt med masser af<br />

kortspil. Vi blev snydt af trafikken gennem<br />

Tyskland og køen ved grænsen ud af<br />

Tyskland, hvor man stoppede alle biler for<br />

at lede efter den bortførte Hans Martin<br />

☞<br />

<strong>Bridge</strong>rejse til Samos<br />

14. – 21.maj 2006<br />

Tag med til det solbeskinnede græske<br />

øhav – til idylliske Samos. 4-stjernet<br />

hotel med halvpension – morgenmad<br />

og middag. Hotellet ligger direkte ud til<br />

havet tæt ved den charmerende by<br />

Pythagorion, hvor man kan vandre<br />

rundt i de små stræder blandt taverner<br />

og butikker eller i den spændende havn<br />

og indånde den skønne atmosfære i<br />

25 graders varme.<br />

Pris pr. person i dobb.vær.: 4.800 kr.<br />

Torben Brandt <strong>Bridge</strong>rejser<br />

Folevang 2 - 3400 Hillerød - Tlf. 4825 2529<br />

E-mail: tbrandt@vip.cybercity.dk<br />

JANUAR 2006 47


Schleier. Vi indhentede dog tidstabet på<br />

de belgiske motorveje, hvor Jørgensens<br />

gamle Volvo Amazon fik lov til at yde det<br />

maksimale.<br />

Vi nåede spillestedet fem minutter før<br />

turneringens start og styrtede glade ind i<br />

spillelokalet for at opdage, at turneringen<br />

allerede havde været i fuld gang næsten<br />

en time. Vi havde ikke taget højde for, at<br />

man havde sommertid i Belgien, for det<br />

var ikke blevet indført i Danmark endnu.<br />

Vi prøvede at overtale turneringsledelsen<br />

til at lade os træde ind i turneringen hurtigst<br />

muligt. Det kunne imidlertid ikke lade<br />

sig gøre i første sektion om fredagen, men<br />

vi kunne få lov til at spille med lørdag og<br />

søndag og starte på middel. Det accepterede<br />

vi, for vi var trods alt kommet derned<br />

for at spille bridge. Fredag aften og<br />

nat blev herefter brugt på rubberbridge,<br />

så vi var i form til turneringen næste dag,<br />

og hermed var kimen lagt til vores 25-årige<br />

rubberbridge.<br />

Turneringen gik hæderligt _ dog uden<br />

danske topresultater. Søndag aften og nat<br />

gik turen atter hjem til Danmark.<br />

I Neumünster kunne den gamle Amazon<br />

ikke mere, og vi måtte overnatte på hotel<br />

og tage toget hjem mandag morgen. Vi<br />

nåede derfor mange spil endnu på hjemturen.<br />

Traditionen tro har vi siden spillet to<br />

rubberaftener hvert år i fast parti med Jørgensen<br />

og Harries mod Berg og mig. Vi<br />

har spillet 47 aftener med i alt 2768 spil<br />

siden da med masser af interessante oplevelser.<br />

Jørgensen og Berg er kendt for at<br />

gå til nettet, så jeg har nærmest på fornemmelsen,<br />

at der er 50 hp i hvert spil, vurderet<br />

ud fra de livlige meldinger.<br />

<strong>Bridge</strong> til din PC<br />

<strong>Dansk</strong>e edb-programmer, hvor du kan træne<br />

meldinger, spilføring og modspil.<br />

300–350 kr. pr.CD.<br />

Download demo: www.dabrisoft.dk<br />

DaBriSoft<br />

Tlf. 9856 9260<br />

48<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

µ<br />

Sidste spilleaften havde vi dette spil:<br />

Syd / Alle<br />

# E D 9 5<br />

¤7 6 4<br />

>7 5 4<br />

10 2 > D 9 6 3<br />

< 10 8 7 3<br />

#K<br />

¤ K D 9 5 3<br />

> E K B 8<br />

<br />

pas 3¤ pas 3ut<br />

pas<br />

pas<br />

Udspil: ¤2.<br />

4¤ pas pas<br />

Vi endte i 4¤, hvor 3ut ville have været<br />

lettere. Harries startede glimrende med ¤2<br />

til ¤B og ¤K. Nu fulgte >E, >K og >8<br />

til >9 hos Øst, der korrekt fortsatte med<br />

hjerter til dame og es, og Vest indkasserede<br />

også ¤10, så der ikke kunne trumfes<br />

ruder på bordet, idet Øst bekendte med<br />

#2. På tredje gang ruder havde Vest lagt<br />

en spar. Nu var fokus på Vest. Spar igen<br />

bryder skvisen, men det var sent på aftenen,<br />

og Vest spillede klør til D<br />

< 10 8 7<br />

#K<br />

¤9 5<br />

>B<br />


Øst er markeret med den sidste ruder, så<br />

han kan skvises i ruder og spar, hvis han<br />

holder spar på to gange hjerter. Ellers kan<br />

han skvises i ruder og klør, hvis han holder<br />

klør. Nu skal du blot tage kortene i<br />

den rigtige rækkefølge.<br />

På første hjerter kastede Vest klør, og<br />

jeg kastede spar fra bordet, og Øst besluttede<br />

sig for at holde spar og ruder og kastede<br />

D<br />

anden i Nord.<br />

Hele fordelingen var:<br />

Vest / Alle<br />

#_<br />

¤ E D B 9 8 5 4 2<br />

>D 8 4<br />

B 7 6 µ > E K 5 3<br />

< B 3 2 < E 8 4<br />

#B<br />

¤ K 10 7 6<br />

> 10 9 2<br />

< 10 9 7 6 5<br />

JANUAR 2006 49


Logisk tænkning<br />

På en auktion for nylig faldt jeg over fem<br />

spillekort, tegnet af den verdensberømte<br />

spanske surrealist, Salvador Dali. Jeg forsøgte<br />

at blande mig i auktionen, men havde<br />

ikke honnørstyrke til de højere meldetrin<br />

og måtte slukøret melde pas.<br />

Dali postulerede, at logisk tænkning ikke<br />

er godt for menneskeheden, så jeg tvivler<br />

på, at spillekortene skulle bruges til bridgebordet,<br />

nok snarere til kabale eller „krig“.<br />

Den selvglade Dali fik i øvrigt sagt ikke<br />

så lidt, bl.a.:<br />

„Hver morgen, når jeg vågner, oplever<br />

jeg en salig fryd _ fryden at være Salvador<br />

Dali. Jeg spørger he<strong>nr</strong>evet mig selv:<br />

Hvilke herlige ting vil han frembringe i<br />

dag, denne Salvador Dali ...“<br />

Tjah ... sådan er vi jo så mange, der har<br />

det! ☺<br />

50<br />

DANSK BRIDGE<br />

<strong>Bridge</strong>blanding<br />

af Ib Lundby<br />

Salvador Dalis fem farverige, fantasifulde spillekort<br />

Gå ikke tilbage til en fuser ...<br />

... find en ny makker!<br />

Logisk tænkning er ikke<br />

godt for menneskeheden.<br />

Salvador Dali.<br />

<strong>Bridge</strong>-julekalenderen<br />

På www.bridge.dk har man op til jul haft<br />

fornøjelsen af at kunne åbne en daglig luge<br />

med bognyt _ gode gaveideer.<br />

Hver lørdagsluge gemte på en præmieopgave,<br />

og den 3.december gjaldt det om<br />

at lave en fototekst til dette billede:<br />

Der var bogpræmier for disse tre forslag:<br />

He<strong>nr</strong>ik Carstens Laursen, Helsinge: „Fint,<br />

så står du her ved bord 8. Så mangler vi<br />

kun en nummerpige til bord 9.“<br />

Lea Rottbøll, Hirtshals: „For det første kan<br />

jeg ikke lide den frisør, du anbefalede ...“<br />

Karsten Dorph, Risskov: „Skal vi starte<br />

med „Lille Peter Edderkop“?“


Ene høne i kurven<br />

Ved at bladre i multiholdberegningen fra<br />

damernes 1.division så jeg en oplagt storeslem,<br />

der kun blev meldt ved ét bord:<br />

Vest / Ø-V<br />

#8<br />

¤B 8 5<br />

> E D 10 3<br />

< E 10 5 3 2<br />

# D 10 3 # K B 7 6 5 4 2<br />

¤ 10 7 ¤ 2<br />

> B 9 7 6 2 µ >4<br />

< B 7 6 < K D 8 4<br />

#E 9<br />

¤ E K D 9 6 4 3<br />

>K 8 5<br />

K 3<br />

D 8 6 5<br />

¤ 10 9 5 3<br />

> B 10 7 2<br />

< B 3<br />

#10 8 2<br />

¤K B 4<br />

>E 9 4<br />

< E D 9 6<br />

< K 7 4 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Sabine<br />

Auken<br />

Daniela<br />

von Arnim<br />

pas 1<<br />

1# D pas 2¤<br />

pas 2# pas 3<<br />

pas<br />

pas<br />

Udspil: #3!<br />

4¤ pas pas<br />

Nej, 3ut står _ ligesom 4¤, men Sabines<br />

udspil gav Syd en chance ... for at gå ned.<br />

Kun #K fra bordet giver vundet spil, men<br />

han lagde lavt, så #B gik hjem. Hvad skal<br />

Øst spille for at bete 4¤? (Nytårsraketten,<br />

trin 3 _ se også side 10 og 11).<br />

JANUAR 2006 51


52<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tvekampen<br />

Vagn Søndergaard–Henning Nølke<br />

mod<br />

Jes Bank–Morten Jepsen<br />

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er<br />

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og<br />

evt. tab eller gevinst i betragtning.<br />

Godt nytår til alle læserne og hjertelig velkommen<br />

til den første tvekamp i 2006.<br />

På tronen har vi fortsat det århusianske<br />

1.-divisions-par Vagn Søndergaard og Henning<br />

Nølke. De er på udkig efter en tredje<br />

sejr, og de vender blikket mod nord.<br />

Udfordrerne er nemlig et par gamle kendinge,<br />

Jes Bank_Morten Jepsen, Aalborg.<br />

Nordjyderne er nykårede mestre i DM for<br />

klubber på hold med H.C.Graversen_Poul<br />

Clemmensen.<br />

Udfordrerne spiller sammen i ny og næ,<br />

og tidligere har de da også nået både DMholdfinalen<br />

og pokalfinalen på nævnte<br />

hold, men det var altså først i år, de kunne<br />

sætte kronen på værket.<br />

Jes Bank har præget nordjysk bridge<br />

gennem flere årtier, men han er på ægte<br />

nordjysk manér ikke til at vriste meritter<br />

ud af. Jeg husker dog bl.a. sejre i åben par,<br />

Tylösand og Forbo, så helt skidt er det ikke<br />

gået hver gang.<br />

Morten Jepsen slog igennem som junior<br />

og spillede siden med Thorvald Aagaard,<br />

med hvem han efter eget udsagn fik mindst<br />

10 andenpladser i DM-hold, klubhold og<br />

pokalen. Morten holder lidt lavere profil<br />

nu, men ved altså stadig, hvordan man vinder<br />

en turnering.<br />

Udfordrernes system er enkelt og naturligt.<br />

Firfarver nedefra med femfarve i spar,<br />

store sansåbninger og Marionet Stayman.<br />

2< er stærk, 2> Multi, og 2-åbningerne i<br />

major er svage med femfarve og en sidefarve<br />

i minor. Skulle modparten forsøge<br />

sig på totrinnet, er dobler straf, og farven<br />

over oplysning.<br />

I slemafdelingen finder vi cuebids og<br />

1430-Roman Key Card Blackwood, og så<br />

får vi vist ikke mere for den 25-øre. Lad<br />

os komme i krig og se, hvilket af de jyske<br />

par der er varmest lige nu.<br />

Før starten skal der lyde en tak til kontrollanterne<br />

Johs.Hulgaard, Skåde, og Jens<br />

Thomsen, Aalborg. Og tak for spillene til<br />

Victor Christensen, Lyngby (spil 1), Ingrid<br />

Kofoed/Bent Pedersen, Odder (spil 2),<br />

Jens Otto Charles Pedersen, Odense (spil<br />

3), Steen Ankjær, Lillerød (spil 4), og Lars<br />

Andersen, Vojens (spil 5 og 6).<br />

Hvis du får øje på et spil, der kræver<br />

mere end held at melde, så send det til:<br />

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed<br />

Smederupvej 19<br />

8300 Odder<br />

E-mail: bilde.kofoed@kofoed.mail.dk<br />

Jens Kofoed<br />

Safespillet skal planlægges i tide!<br />

Ægtepagt – Testamente – Dødsbo<br />

Gå til fagmanden og lad os planlægge sammen:<br />

Advokat Hjalmar H. Kjærgaard<br />

Vestergade 14–16, 1456 Kbh. K – Telf. 33 12 61 26 (telefontid kl. 10–15)


1. Vest / N-S.<br />

# E K 10 # 9 8 7 6 5 4 3 2<br />

¤ D 10 ¤ K B 7 3<br />

> K D 10 9 2 µ >_<br />

< E 10 8 < 9<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Søndergaard Nølke Bank Jepsen<br />

1> 1# 1> 1#<br />

1ut 4# 3< 4#<br />

pas pas<br />

Vi lægger ud med en „umulig“ lilleslem.<br />

Lige så oplagt den er, lige så svær er den<br />

at finde. Eller hvad?<br />

Søndergaard åbner naturligt med 1> og<br />

genmelder 1ut efter makkers 1#. 1ut viser<br />

16_18, idet mestrenes sansåbninger går<br />

op til 15 hp. Nølke sætter videre undersøgelser<br />

på vågeblus med 4#, der bliver<br />

endestationen.<br />

Slemmen er nu ikke så langt væk, hvis<br />

Nølke i stedet vælger at melde 2> gamekrav<br />

oven på 1ut og hører 2# fra makker.<br />

Kan man så få vist renoncen i makkers<br />

farve?<br />

Udfordrerne indleder på tilsvarende vis,<br />

men efter Jepsens 1# vælger Bank at<br />

springe til 3< på trefarven frem for det<br />

naturlige valg 2ut. Da makker vælger at<br />

spille udgang i spar over for en eventuel<br />

renonce, bør Bank måske blive mere end<br />

glad for sin trumfstøtte, men han passer,<br />

og det bliver et ligespil. Der er jo slem over<br />

for så lidt som<br />

# D x x x x x ¤ K x x > E x < x x<br />

og så dårlige spar kan der jo ikke være<br />

meldt på, men honnørstyrken kan selvfølgelig<br />

være mindre eller anderledes fordelt.<br />

Og hvorfor vælger Bank 3< frem for 2ut?<br />

Tjah, det er jo tvekamp, og man kunne<br />

mangle hjerterhold.<br />

Score<br />

6# ................................................ 10<br />

5# ................................................ 6<br />

7# ................................................ 1<br />

Stillingen: Søndergaard_Nølke 6,<br />

Bank_Jepsen 6.<br />

2. Nord / Alle. Nord åbner med 2¤ (svag<br />

med begge major).<br />

# _ # K 9 8 6<br />

¤ _ ¤ K 8 4 2<br />

> E K D 8 6 4 2 µ >9 3<br />

< K D 10 9 5 3 < E 4 2<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Søndergaard Nølke Bank Jepsen<br />

(2¤) pas (2¤) pas<br />

4ut 5< 4ut 6<<br />

6< pas 7< pas<br />

Man har sjældent 7_6-fordelinger i det virkelige<br />

liv, men når det alligevel sker, gælder<br />

det ikke så meget om at have et godt<br />

system som en god kortvurdering.<br />

Nord åbner med 2¤, der viser en svag<br />

hånd med begge major, og begge vestspillere<br />

vælger et spring til 4ut. En meget<br />

stærk melding, når man er i zonen.<br />

Nølke ser på sin hånd og finder et enkelt<br />

kort, der kan have værdi for makker,<br />

så han nøjes med 5 K D B x x x < K D x x x x x<br />

er det i hvert fald makkerstraf.<br />

Det går bedre hos udfordrerne. Efter 4ut<br />

ser Jepsen på sin hånd og finder


3. Øst / Ø-V.<br />

# D 8 # E B 10 5<br />

¤ 2 ¤ E K D 7 6 5<br />

> E K 10 7 5 µ >D 8 4<br />

< 9 7 5 4 2 < _<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Søndergaard Nølke Bank Jepsen<br />

1¤ 1¤<br />

1ut 2# 1ut 2#<br />

2ut 3ut 3ut 4><br />

pas 6> pas<br />

Så gælder det om at finde rudertilpasningen,<br />

for når først trumffarven er fastsat,<br />

går det rimeligt nemt mod lilleslem.<br />

Nølke åbner med 1¤ og reverserer efter<br />

makkers 1ut i 2#. Søndergaard melder nu<br />

2ut, som ser lidt mistænkelig ud af to<br />

grunde: 2ut fortæller åbenbart intet om<br />

maksimum eller minimum, og den fortæller<br />

heller intet om hold i minorfarverne.<br />

Jeg tror, at Nølke bør genmelde 3¤, men<br />

han stiver i stedet til 3ut i tillid til makkers<br />

minorhold, og så rammer uheldet mestrene.<br />

Udfordrerne går anderledes til makronerne:<br />

Oven på reversen i 2# melder Bank<br />

3ut _ et fornuftigt bud, når 3> er for at<br />

spille med langfarve. Jepsen har tvekampsnæsen<br />

fremme og lugter spillets pointe<br />

med 4>. Bank læser makker til 4-5-4-0<br />

og skyder helt rimeligt lilleslemmen af, og<br />

så går ålborgenserne klart i spidsen.<br />

Et alternativ til 1ut er i øvrigt 2> vestfra.<br />

Fordelen er, at man så straks får vist<br />

udgangskrav over for sansgenmeldingen<br />

(mestrenes system), mens ulempen er, at<br />

det ligner misfit.<br />

Hvilken stil bruger du og din makker?<br />

Score<br />

6> ................................................ 10<br />

6¤ ................................................ 7<br />

7>, 5>, 4¤ .................................. 6<br />

5¤ ................................................ 4<br />

7¤ ................................................ 3<br />

3ut ................................................ 1<br />

Stillingen: Søndergaard_Nølke 13,<br />

Bank_Jepsen 26.<br />

54<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

4. Vest / Ingen.<br />

# E # D B 4 3 2<br />

¤ E 10 9 7 3 2 ¤ _<br />

>E D 5 > B 9 6 4<br />

< K 8 4 < D 7 6 5<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Søndergaard Nølke Bank Jepsen<br />

1¤ 1# 1¤ 1#<br />

2> pas 2> pas<br />

Mange vil nok komme galt af sted som<br />

Vest. Efter makkers svar på 1¤ ligner det<br />

et spring til 3¤, inviterende med seksfarve.<br />

Herfra kan spillet ikke reddes, og man scorer<br />

kun undertræk uanset slutkontrakt.<br />

Mestrene klarer dog opgaven elegant:<br />

Søndergaard åbner naturligt og vælger at<br />

improvisere efter makkers 1#. Han melder<br />

2>, hvor sidestyrken er størst, og det<br />

bliver endestationen.<br />

„Hvorfor vælger en stærk spiller en så<br />

misvisende melding?“ vil nogen spørge.<br />

Argumenterne er flere: Dårlig hjerterfarve,<br />

dårlig tilpasning til makkers farve, pointminimum<br />

til springet, for lavt stikpotentiale<br />

for en hånd med 17 hp. 3¤ duer altså<br />

ikke, og så er det en smagssag, om man<br />

melder 2, hvor honnørstyrken<br />

er størst. Søndergaard fokuserer<br />

på at vise, hvor sidestyrken er placeret, og<br />

her fører vurderingen altså frem.<br />

Og udfordrerne? Ja, de kopierer simpelthen<br />

mestrenes meldinger.<br />

Bank_Jepsen fører med 13 point, og de<br />

sidste spil ligner en formalitet.<br />

Score<br />

1¤, 2 .................................. 10<br />

1# ................................................ 9<br />

1ut ................................................ 8<br />

2¤ ................................................ 7<br />

3 ......................................... 6<br />

2# ................................................ 5<br />

2ut ................................................ 4<br />

3¤ ................................................ 2<br />

3ut ................................................<br />

Stillingen: Søndergaard_Nølke 23,<br />

Bank_Jepsen 36.<br />

1


5. Øst / Alle.<br />

# K D 10 4 2 # B 6 5<br />

¤K 7 ¤E 8<br />

>D 9 µ > E K 10 7<br />

< 10 9 4 2 < E K 5 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Søndergaard Nølke Bank Jepsen<br />

2< 1<<br />

2> 2ut 1# 2ut<br />

3¤ 3# 3# 4<<br />

4< 4> 4# pas<br />

4¤ 5#<br />

pas<br />

Det er en tæt afgørelse, om der skal spilles<br />

udgang eller lilleslem. Og om der skal<br />

spilles i sans eller spar.<br />

Mestrene lægger ud med kravmeldingen<br />

2 E D B 9 4 3<br />

< K 10 5 4 < E D 7 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Søndergaard Nølke Bank Jepsen<br />

1ut 2# 1< 3#<br />

2ut 3# 4> 4ut<br />

4< 4ut 5¤ 7<<br />

5¤ 7> pas<br />

pas<br />

Vi er nået til rundens allersidste spil, der<br />

er et studie i slemteknik. Vagn Søndergaard<br />

slår i gang med en lille sans, og 2#<br />

spørger efter styrke og minorpræference.<br />

Nu viser 2ut minimum, mens 3# fortæller<br />

om en enfarvet ruderhånd og interesse<br />

for slem. 4< er et cuebid, og 4ut spørger.<br />

5¤ viser aktuelt ¤E og >K, og så har<br />

Nølke de nødvendige oplysninger til at<br />

melde storeslemmen.<br />

Mestrene afslutter fint og ender med at<br />

runde 40 point. Men det er ikke nok over<br />

for et par flyvende nykårede danmarksmestre:<br />

Jes Bank åbner ballet med 1 er et cuebid, og<br />

det er nok til, at Jepsen har kontrol over<br />

meldeforløbet. Han spørger, får svaret to<br />

af fem esser og afslutter meldeforløbet i<br />

storeslem.<br />

Spillet ender dermed lige, og det betyder,<br />

at Bank_Jepsen er de nye tvekampsmestre.<br />

Tak for indsatsen til Søndergaard_<br />

Nølke. Tillykke og på gensyn til ålborgenserne,<br />

som næste gang møder et stærkt<br />

østpar.<br />

Score<br />

7ut ................................................ 10<br />

7 ......................................... 9<br />

6ut ................................................ 6<br />

6 ......................................... 5<br />

5ut ................................................ 3<br />

5 ......................................... 2<br />

Slutstillingen:Søndergaard_Nølke 41,<br />

Bank_Jepsen 54.<br />

JANUAR 2006 55


Spil med på landsholdet<br />

„Spil med på landsholdet“ afvikles i klubberne<br />

i dagene 6._9.marts. Tilmeldingskupon,<br />

der indsendes til mig, vil klubformændene<br />

modtage med udsendelsen fra<br />

sekretariatet ca. den 1.februar.<br />

Forhåbentlig vil rigtig mange klubber<br />

som sædvanligt deltage i denne spændende<br />

turnering, hvor man kan prøve kræfter<br />

med vore landsholdsspillere som makkere.<br />

UK-formand Peter Westrup har igen i år<br />

fundet mange interessante og spændende<br />

spil, og landsholdsspillerne har udarbejdet<br />

kommentarer til hvert enkelt.<br />

56<br />

Kursus for klubledere og hjælpere i klubben<br />

Søndag den 5.marts kl.10–18 i <strong>Bridge</strong>center ØST, Tigervej 12–14, Køge<br />

Lørdag den 18.marts kl.10–18 på Nørgaards Højskole, Bjerringbro<br />

• Hvordan rekrutterer man nye medlemmer?<br />

• Hvordan starter man undervisning?<br />

• Hvad er et højt serviceniveau i klubben?<br />

• Hvorfor nye turneringsformer?<br />

• Hvad med edb i klubben – hjemmeside?<br />

H.K.Sørensen<br />

Rekruttering og bridgeundervisning<br />

Lars Andersen<br />

Turneringsformer og klubadministration/edb<br />

H.C.Nielsen<br />

Klubdrift, serviceniveau ogturneringsledelse<br />

Max 45 deltagere. Pris pr.deltager: 200 kr. inkl. frokost og kaffe (eksl.drikkevarer)<br />

Tilmelding foretages via din klub senest den 23.februar til:<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Bridge</strong>forbund<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg<br />

Tlf.: 4847 5213 – dbf@bridge.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Snyd ikke jer selv for den oplevelse, det<br />

er at kunne sammenligne dine egne resultater<br />

med landsholdsspillernes.<br />

Gebyret er 30 kr. pr. spiller. For nye deltagere<br />

skal det oplyses, at der er mulighed<br />

for at vinde sølvpoint og gavekort på klubplan<br />

samt guldpoint på landsplan. Hele<br />

overskuddet går som bekendt til DBF’s<br />

ungdomsarbejde.<br />

Husk muligheden for at spille en parturnering<br />

om sølvpoint, hvis der ikke er<br />

plads i jeres program til den landsdækkende<br />

turnering. Parturneringen kan afvikles<br />

en hvilken som helst spilledag i sæsonen.<br />

Gebyret og det gode formål er det<br />

samme.<br />

Godt nytår og på genhør.<br />

Kirsten Tolderlund<br />

Spil ikke sur, spil bridge


Turneringsnyt<br />

Netbridge Cup, runde 1<br />

Preben Mohr_Jørn Erik Hansen .......................... 113 _ 26<br />

Tage Hansen_Svend Erik Holst ............................. 64 _ 34<br />

Martin Hilmer Jensen_Karsten Dorph .................. 84 _ 86<br />

Leif Simonsen_Eddie Mogensen ........................ 100 _ 63<br />

Steven Sidelmann Basnov_Kaj Birkkjær .............. 58 _ 195<br />

Henning Vestergaard_Morten Dam Mortensen ..... 70 _ 127<br />

Ole Elert_Asger Bruhn ........................................... 44 _ 166<br />

Benny Marquart_Niels Peter Meldgaard ............... 92 _ 4<br />

He<strong>nr</strong>ik Damgaard_Lars Flemming ..................... 132 _ 119<br />

Asger Friis_Karl Bo Jensen ................................ 115 _ 99<br />

Lars Kok_Alan Rasmussen .................................... 35 _ 111<br />

Mads Kirstan_Vagn Beyer .................................. 120 _ 65<br />

Heine Lytsen_Benny Jeldal ................................. 129 _ 52<br />

Carl Erik Engelbrechtsen_Hans Jørgen Mortensen76 _ 99<br />

Torsten Ørhøj_Claus Mathiasen ............................ 42 _ 123<br />

He<strong>nr</strong>ik Hven_Peter Boel Nielsen ........................ 101 _ 80<br />

Niels E Jensen_Herluf Overgaard .......................... 28 _ 152<br />

Lars Spejlborg_Torben Værum ........................... 119 _ 84<br />

Tove Giørtz-Carlsen_Niels Andreasen .................. 47 _ 158<br />

Christopher Buur_Niels Bræmer ........................ 143 _ 85<br />

Svend Agger_Jørgen Gravesen .............................. 62 _ 103<br />

John Ohmeyer_Jens Arne Christensen ............... 100 _ 97<br />

Søren Peder Hansen_Ulla Tradsborg .................. 113 _ 46<br />

Hans Jørn Rasmussen_Peter Qvist ..................... 107 _ 34<br />

Thomas Hald Nielsen_Erling Andersen ................ 55 _ 125<br />

Lone Søndergaard_Annie Hyllen ........................... 50 _ 58<br />

Birthe Agersnap_Kim Lysholdt ............................. 49 _ 143<br />

Jørgen Madsen_Arne Christensen ......................... 85 _ 51<br />

Keld Jensen_Jens Markussen ................................. 94 _ 78<br />

Valur Valsson_Kurt Christensen ............................ 96 _ 93<br />

Leif Rasmussen_Svend Brassøe ............................ 51 _ 133<br />

Christian Larsen_Svend Novrup ............................ 81 _ 83<br />

Ejler Ejlersen_John Husted .................................... 94 _ 72<br />

Jens Abildgaard Jensen_Hans Andersen ............... 78 _ 87<br />

Poul Bo Madsen_Ole Wagener .............................. 42 _ 110<br />

Karsten Frandsen_Peter Aarup ............................... 68 _ 155<br />

Dennis Bilde_Bo Blunch .................................... 109 _ 95<br />

Torben Rosell_Marius Lyhne-Knudsen .............. 147 _ 69<br />

Kurt Eggers_Jens Ulrik Fougt ................................ 60 _ 102<br />

Kim Jonassen_Bo Rasmussen ............................... 84 _ 36<br />

Bo Engel Olsen_Andreas Bille Brahe ................... 95 _ 98<br />

Lisbeth Bentsen_Lars Aamand ........................... 119 _ 100<br />

Hans He<strong>nr</strong>ik Jensen_Thomas Würtz .................. 138 _ 67<br />

Jesper Tvermoes_Leon Wiwak ........................... 126 _ 110<br />

Magnus Groes_Claus Pedersen ........................... 133 _ 69<br />

Poul Erik Gunnar_Allan Christiansen ................ 116 _ 87<br />

Vickie Fleischer_Sven Horsten .............................. 99 _ 71<br />

Kurt Petersen_Erik Iversen ..................................... 87 _ 100<br />

Lars Hansen_Karsten Stolz Nielsen ................... 105 _ 83<br />

Jørgen Holm_Claus Øgard ..................................... 81 _ 121<br />

Per Nielsen_Erik Wied ........................................... 26 _ 142<br />

Heidi Quist Nielsen_Henning Haaning ..................... V.U.K<br />

Jørn Dahlstrøm-Nielsen_Niels-Jørgen Eskildsen 101 _ 96<br />

He<strong>nr</strong>ik Ibsen_Peter Lysholt ........................................ V.U.K<br />

Bent Daugaard_Grete Skafte ................................. 87 _ 95<br />

Finn Thunbo Christensen_Preben Svan Jørgensen 94 _ 109<br />

Hans Strunge_Joel Hermansen .............................. 73 _ 132<br />

Arne Steen Sørensen_Jørgen Christian Andersen . 71 _ 125<br />

Villy Sørensen_Hans Larsen .................................. 59 _ 86<br />

Peter Molander_Anita Vind Petersen .................. 129 _ 75<br />

Michael Ambye_Finn Hansen ............................. 132 _ 62<br />

Carl Johan Mortensen_Jan Nimb .......................... 54 _ 57<br />

Else Lundberg_Jan Petersen ................................... 61 _ 121<br />

Villy Emanuelsen_Anni Wieth Knudsen ............... 98 _ 75<br />

Svend Thaarup_Lars Korsholm ............................. 91 _ 123<br />

He<strong>nr</strong>ik Friis_Jacob Ryge ..................................... 142 _ 30<br />

Else Klempel_Casper Rubin .................................. 31 _ 160<br />

Ole Sveistrup_Lise Mikkelsen ............................ 126 _ 12<br />

Jakob M. Jensen_Jan Jepsen ............................... 106 _ 19<br />

Bent Hansen_Knud Bagge ..................................... 46 _ 115<br />

Klavs Høgh_John Maagaard .................................. 90 _ 80<br />

Ulla Korre Pedersen_Thomas Binder ................. 101 _ 80<br />

Finn Basnov_Lill Beck-Thomsen .......................... 84 _ 94<br />

Jens Greisen_Sven Erik Dettmer ........................... 77 _ 32<br />

Rudi Bjerregaard_Birgitte Fode .......................... 151 _ 37<br />

Hans He<strong>nr</strong>ik Dræby_Morten Skovsted Eriksen .... 22 _ 148<br />

Erik Grønvald_Joan Jantzen ................................... 92 _ 143<br />

Birger Jarulf_Gert Vainer ....................................... 95 _ 94<br />

Lars Kuld_Torben Andersen .................................. 22 _ 93<br />

Kim Ringhauge_Jeanet Sheller .............................. 84 _ 50<br />

Dimitris Trifonopoulos_Steen Jacobsen ............. 116 _ 80<br />

Anders Neimann-Sørensen_He<strong>nr</strong>ik E. Sørensen 101 _ 129<br />

Per Egelund Larsen_Jens Astrup ........................ 120 _ 92<br />

Kell Krogh_Preben Jakobsen .............................. 116 _ 34<br />

He<strong>nr</strong>ik Madsen_Mogens Banke .......................... 132 _ 30<br />

Arne Nørgaard_Benny Sørensen ........................ 112 _ 85<br />

Kirsten Klæbel_Arne Rosenkilde .......................... 62 _ 115<br />

Leif Østergård_Eivind Sveinbjørnsson .................. 44 _ 99<br />

Niels Hagemann_John Ortmann Nielsen .............. 32 _ 61<br />

Henning Troelsen_Per Borre Jørgensen ................ 73 _ 71<br />

Aage Albrechtsen_Anders Andersen ..................... 77 _ 104<br />

Søren Kähler_Peter P. Sørensen .......................... 131 _ 48<br />

Lars Jul Hansen_Kirsten Ibsen .............................. 75 _ 100<br />

Bent Madsen_Jesper Knudsen ............................... 78 _ 127<br />

Veikko Kinnunen_Erik Due ................................ 107 _ 44<br />

Bo Steensen_Jens Erik Krogh-Madsen ................. 91 _ 56<br />

Ib Rossel_Kristen Klausen ..................................... 93 _ 105<br />

Jørgen Soetmann_Inge Poulsen .......................... 124 _ 58<br />

Andreas Marquardsen_Arno Norske ..................... 95 _ 82<br />

Gitte Druedahl_Edel Trolle .................................... 66 _ 85<br />

Jørgen Kirkegaard_Bent Dalstrup .......................... 89 _ 102<br />

Helga Christensen_Eske Groes ................................ 1 _ 0<br />

Netbridge Cup, runde 2 (vindere)<br />

Annie Hyllen_Keld Jensen ...................................... 73 _ 59<br />

Karsten Dorph_Dennis Bilde ................................ 201 _ 202<br />

He<strong>nr</strong>ik Hven_Asger Bruhn ................................... 105 _ 132<br />

Leif Simonsen_Hans Jørn Rasmussen .................... 36 _ 104<br />

Tage Hansen_Mads Kirstan .................................. 108 _ 72<br />

Svend Brassøe_Valur Valsson ................................. 76 _ 36<br />

Ole Wagener_Ejler Ejlersen .................................. 132 _ 47<br />

Bent Dalstrup_Torben Rosell .................................... ? _ ?<br />

Kaj Birkkjær_Søren Peder Hansen .......................... 63 _ 97<br />

He<strong>nr</strong>ik Damgaard_John Ohmeyer ........................... 46 _ 132<br />

Hans Andersen_Lars Spejlborg ............................... 94 _ 120<br />

Morten Dam Mortensen_Svend Novrup ................. 83 _ 14<br />

Claus Mathiasen_Kim Lysholdt .............................. 73 _ 121<br />

Heine Lytsen_Preben Mohr ..................................... 84 _ 78<br />

Niels Andreasen_Jørgen Gravesen .......................... 76 _ 64<br />

Peter Aarup_Herluf Overgaard ................................ 84 _ 112<br />

Jørgen Madsen_Asger Friis ................................... 115 _ 85<br />

Lars Korsholm_Erling Andersen ............................. 91 _ 102<br />

Alan Rasmussen_Christopher Buur ........................ 82 _ 96<br />

Hans Jørgen Mortensen_Benny Marquart ............... 89 _ 120<br />

Anders Bak_Kell Krogh .............................................. V.U.K<br />

Eivind Sveinbjørnsson_Helga Christensen ................. V.U.K<br />

He<strong>nr</strong>ik Ibsen_Andreas Bille Brahe ........................ 113 _ 75<br />

Ole Sveistrup_Andreas Marquardsen ........................ ? _ ?<br />

Lill Beck-Thomsen_He<strong>nr</strong>ik Friis ........................... 115 _ 91<br />

Edel Trolle_Jørgen Christian Andersen ................. 115 _ 98<br />

Kirsten Ibsen_Jesper Tvermoes ............................... 81 _ 94<br />

John Ortmann Nielsen_Rudi Bjerregaard ................... V.U.K<br />

Henning Troelsen_He<strong>nr</strong>ik Madsen .......................... 82 _ 132<br />

Jan Petersen_Henning Haaning ............................... 95 _ 74<br />

Lars Hansen_Veikko Kinnunen ............................... 80 _ 177<br />

Torben Andersen_Jesper Knudsen .......................... 83 _ 86<br />

Joel Hermansen_Michael Ambye ............................ 64 _ 57<br />

JANUAR 2006 57


Klavs Høgh_Jens Greisen ........................................... V.U.K<br />

Preben Svan Jørgensen_Dimitris Trifonopoulos ... 130 _ 88<br />

Hans Larsen_Lisbeth Bentsen ............................... 113 _ 70<br />

Jakob M. Jensen_Arne Rosenkilde ....................... 107 _ 70<br />

Knud Bagge_Kim Ringhauge ............................... 113 _ 136<br />

Jan Nimb_Søren Kähler ........................................ 105 _ 104<br />

Magnus Groes_Hans He<strong>nr</strong>ik Jensen ..................... 102 _ 131<br />

Peter Molander_Vickie Fleischer ............................ 67 _ 89<br />

Jørn Dahlstrøm-Nielsen_Jørgen Soetmann ........... 127 _ 82<br />

Ulla Korre Pedersen_Kim Jonassen .......................... ? _ ?<br />

Joan Jantzen_Morten Skovsted Eriksen .................. 94 _ 139<br />

He<strong>nr</strong>ik E. Sørensen_Birger Jarulf .......................... 120 _ 38<br />

Bo Steensen_Erik Iversen ....................................... 82 _ 103<br />

Kristen Klausen_Grete Skafte ............................... 115 _ 69<br />

Claus Øgard_Anders Andersen ............................ 108 _ 59<br />

Arne Nørgaard_Casper Rubin ................................. 71 _ 101<br />

Poul Erik Gunnar_Villy Emanuelsen ..................... 120 _ 86<br />

Erik Wied_Per Egelund Larsen ............................. 117 _ 39<br />

Netbridge Cup, runde 2 (tabere)<br />

Claus Pedersen_Eske Groes ........................................ V.U.K<br />

Christian Larsen_Eddie Mogensen ........................ 145 _ 37<br />

John Husted_Karsten Frandsen ............................... 90 _ 95<br />

Poul Bo Madsen_Niels E Jensen ........................... 106 _ 49<br />

Kurt Christensen_Martin Hilmer Jensen ................. 65 _ 70<br />

Birthe Agersnap_Henning Vestergaard ................... 96 _ 148<br />

Lone Søndergaard_Leif Rasmussen ........................ 53 _ 124<br />

Jens Markussen_Peter Boel Nielsen ...................... 104 _ 64<br />

Lars Flemming_Jørn Erik Hansen ............................. ? _ ?<br />

Arne Christensen_Svend Agger .............................. 77 _ 70<br />

Bo Blunch_Jens Abildgaard Jensen ...................... 128 _ 76<br />

Jørgen Kirkegaard_Niels Bræmer ......................... 102 _ 77<br />

Peter Qvist_Thomas Hald Nielsen ........................ 105 _ 61<br />

Steven Sidelmann Basnov_Marius Lyhne-Knudsen 55 _ 137<br />

Karl Bo Jensen_Benny Jeldal ................................ 127 _ 32<br />

Ulla Tradsborg_Svend Erik Holst ............................ 62 _ 86<br />

Torben Værum_Carl Erik Engelbrechtsen ............... 91 _ 113<br />

Ole Elert_Torsten Ørhøj .......................................... 98 _ 79<br />

Niels Peter Meldgaard_Lars Kok .......................... 101 _ 118<br />

ØSTs hænder til Tvekampen<br />

(Vests hænder findes på side 22)<br />

1. V / N-S.<br />

# 9 8 7 6 5 4 3 2 ¤ K B 7 3 > _ < 9<br />

2. N / Alle. Nord åbner med 2¤ (svag med<br />

begge major).<br />

# K 9 8 6 ¤ K 8 4 2 > 9 3 < E 4 2<br />

3. Ø / Ø-V.<br />

# E B 10 5 ¤ E K D 7 6 5 > D 8 4 < _<br />

4. V / Ingen.<br />

# D B 4 3 2 ¤ _ > B 9 6 4 < D 7 6 5<br />

5. Ø / Alle.<br />

# B 6 5 ¤ E 8 > E K 10 7 < E K 5 3<br />

6. V / N-S.<br />

# E ¤ K 3 > E D B 9 4 3 < E D 7 3<br />

58<br />

DANSK BRIDGE<br />

Jens Arne Christensen_Tove Giørtz-Carlsen ......... 117 _ 70<br />

Ulla Korre Pedersen_Arno Norske .......................... 99 _ 53<br />

Finn Thunbo Christensen_Peter Lysholt .................... ? _ ?<br />

Jens Astrup_Kurt Petersen ..................................... 126 _ 71<br />

Jacob Ryge_Bo Engel Olsen ................................... 85 _ 38<br />

Vagn Beyer_Heidi Quist Nielsen ............................... ? _ ?<br />

Kurt Eggers_Villy Sørensen .................................... 73 _ 91<br />

Lars Jul Hansen_Karsten Stoltz Nielsen ................. 50 _ 110<br />

Bent Hansen_Svend Thaarup ................................ 116 _ 92<br />

Arne Steen Sørensen_Kirsten Klæbel ..................... 55 _ 145<br />

Hans Strunge_Benny Sørensen ............................. 126 _ 66<br />

Else Klempel_Jan Jepsen ........................................ 70 _ 85<br />

Lise Mikkelsen_Lars Kuld ...................................... 96 _ 91<br />

Carl Johan Mortensen_Gitte Druedahl .................... 71 _ 61<br />

Bent Madsen_Jørgen Holm ..................................... 76 _ 96<br />

Erik Grønvald_Hans He<strong>nr</strong>ik Dræby ............................ V.U.K<br />

Lars Aamand_Inge Poulsen ................................... 118 _ 108<br />

Sven Horsten_Steen Jacobsen ................................. 80 _ 120<br />

Anita Vind Petersen_Niels Jørgen Eskildsen ........... 59 _ 139<br />

Per Nielsen_Leon Wiwak ........................................ 38 _ 103<br />

Leif Østergård_Else Lundberg ................................ 94 _ 62<br />

Finn Basnov_Mogens Banke ................................... 69 _ 110<br />

Allan Christiansen_Anni Wieth Knudsen ............. 102 _ 78<br />

Finn Hansen_Jeanet Sheller .................................... 93 _ 24<br />

Aage Albrechtsen_Sven Erik Dettmer ....................... ? _ ?<br />

Preben Jakobsen_Niels Hagemann ....................... 137 _ 87<br />

Thomas Würtz_Ib Rossel ........................................ 50 _ 122<br />

Per Borre Jørgensen_Anders Neimann-Sørensen ... 62 _ 65<br />

Bo Rasmussen_Peter P. Sørensen .............................. ? _ ?<br />

Erik Due_Bent Daugaard .......................................... ? _ ?<br />

John Maagaard_Jens Erik Krogh-Madsen .............. 98 _ 82<br />

Gert Vainer_Birgitte Fode ...................................... 152 _ 92<br />

<strong>Bridge</strong>hjørnet<br />

Annoncepris 250 kr. inkl. moms pr. påbegyndte<br />

4 linjer. Billetmærke 50 kr. (svar<br />

via post eller til dbf@bridge.dk). Forudbetal<br />

på check, giro 604 7521 eller bankkto 3544<br />

3544 234 234, mærket „<strong>Bridge</strong>hjørnet“.<br />

Valdemars Slot, **** Hotel Svendborg. Kr.<br />

Himmelfartsferien 26–28/5. <strong>Bridge</strong>, præmier,<br />

næsten 1/1-pension. Sejlads til Valdemars<br />

Slot. Reinholdt <strong>Bridge</strong>: 2099 9854.<br />

Makker Kbh. S / Frederiksberg, søges af K,<br />

63, B-række. Lad os spille et par åbne huse<br />

og se, om kemien passer. (Helst 60–65 år).<br />

Billetmrk. 101 til <strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong>.<br />

Søndagskursus d. 29.januar: 1ut-systemet.<br />

Få styr på Stayman, transfers og lær at melde<br />

rigtigt, selvom de andre melder ind efter 1ut.<br />

Vi veksler mellem meldeteori, fællesspil og<br />

lagte spil. Pris kr. 375 inkl. kaffe, kage og<br />

lækker frokostbuffet. Blaksets <strong>Bridge</strong>center,<br />

3929 0126. Mail: bridge@blakset.dk


Påskebridge 13.–16.april på *** Hotel<br />

Falster med Christian Reinholdt. Mere end<br />

½-pension, bridge og undervisning. Pris:<br />

Kr.2095.-. Tlf.: 2099 9854.<br />

Madeira – endnu få pladser d. 30/1–6/2.<br />

Se annoncen i december. Torben Brandt,<br />

4825 2529.<br />

Spillekort med monogram eller navn til<br />

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,<br />

tryk og æske: 2 spil 190 kr. plus porto. Der<br />

ydes rabat ved flere spil. 4824 8067.<br />

**** Wedendorf slot i Tyskland 6.–9.april<br />

inkl. transport, bridge, præmier og super<br />

½-pension. Pris: Kr.2795,-. Reinholdt<br />

<strong>Bridge</strong> – 2099 9854.<br />

Påske Rhinen og Mosel – 9 dage 8–16/4,<br />

kr. 4.395,- inkl. halvpension og ture hver<br />

dag. Henv.: Morten Ulrichsen, 5493 6617,<br />

e-mail: ulrichsenbridge@mail.dk<br />

Påskebridge i Tyrkiet 8.–15.april på *****<br />

Hotel Grand Kaptain som sidste år med all<br />

inclusive, bridge og præmier. Pris kr.5300.<br />

Reinholdt <strong>Bridge</strong> 2099 9854.<br />

Tag med til Samos i Det græske Øhav den<br />

14.–21.maj. Dejligt 4-stjernet hotel med<br />

½-pension, poolområde med restaurant og<br />

liggestole, værelser med aircondition, TV<br />

mv. Alle kan deltage uanset styrke. Torben<br />

Brandt, tlf. 4825 2529.<br />

Kursus i Polen. NB! Datoændring til 8.–12.<br />

februar. Se annonce i decembernummeret.<br />

Christian Reinholdt 4141 5196 – Knut<br />

Blakset 3819 7030.<br />

Mød foråret i Paris med fly 30.april–7.maj.<br />

<strong>Bridge</strong>, dansk guide og udflugter. Rekvirer<br />

program med priser. Reinholdt <strong>Bridge</strong>, tlf.<br />

2099 9854.<br />

Korsika 9.–16.september. Historisk hotel<br />

og fantastisk mad. Pris kr.6775,-. Reinholdt<br />

<strong>Bridge</strong> 2099 9854.<br />

8 eller 14 dage på Nilkryds og/eller *****<br />

hotel i Luxor i perioden 27/2–13/3. Få<br />

pladser. Pris kr.8500,- for 14 dage.<br />

Reinholdt <strong>Bridge</strong> 2099 9854.<br />

Søndagskursus i parturneringsteknik med<br />

Christian Reinholdt den 22.januar. Pris kr.<br />

300,- inkl. smørrebrød, kaffe/te, materialer<br />

og kage. 4346 1600.<br />

Annoncer i <strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong> behøver ikke være<br />

større end denne for at blive læst, så hvorfor<br />

ofre en helside, hvis der er plads til dit<br />

budskab på fire linjer til en billig penge?<br />

DANSK BRIDGE<br />

udgives af <strong>Danmarks</strong> <strong>Bridge</strong>forbund<br />

Redaktion: Ib Lundby<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Bridge</strong>, Asminderødgade 53,<br />

3480 Fredensborg<br />

Telefon: 4847 5213 (hverdage kl.9–16)<br />

Telefax: 4847 6213<br />

E-mail: dansk@bridge.dk<br />

Hjemmeside: www.bridge.dk<br />

Postgiro: DK: 604 7521<br />

N: 7877 08 07637<br />

S: 2500 96-5<br />

Bank: 3544 - 3544 234 234<br />

ISSN 0011-6238<br />

Udgivelsesdatoer:<br />

10 gange årligt omkring den første<br />

i hver måned undt. i juni og august.<br />

Nettooplag (kontrolleret af FMK):<br />

21.888 ekspl. (1/7 2003–30/6 2004)<br />

Abonnement 1/10–1/9 inkl.moms:<br />

Danmark 250 DKK; Finland, Færøerne og<br />

Island 280 DKK; Sverige 360 SEK; Norge<br />

320 NOK. Grønland/øvr.udland: 350 DKK.<br />

Annoncepriser ekskl. moms (1/10 2005):<br />

1/1 side 6000 kr. 1/2 side 3400 kr.<br />

1/4 side 1800 kr. (annoncer om guld- og<br />

sølvturneringer i standardopsætn.: 900 kr.).<br />

Øvrige formater: 24,00 kr. pr. spaltemm.<br />

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.<br />

30% rabat på DBF-klub-annoncer<br />

(klubnavn i annoncen – regning til klubben<br />

– klubbens arrangement).<br />

Tryk: Schweitzer A/S<br />

<strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Bridge</strong>forbund<br />

<strong>Bridge</strong>forlaget / Sekretariatet<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg<br />

Telefon: 4847 5213 – Telefax: 4847 6213<br />

E-post: forlag@bridge.dk og dbf@bridge.dk<br />

Åbningstider: Hverdage kl.9–16<br />

JANUAR 2006 59


<strong>Danmarks</strong> bedste<br />

investeringsforening<br />

- for 3. år i træk<br />

60<br />

DANSK BRIDGE<br />

www.sparinvest.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!