21.09.2022 Aufrufe

Z&R 04 2022

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

jaargang 26 • september - oktober <strong>2022</strong><br />

zenronline.eu<br />

4<br />

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 4 <strong>2022</strong> • ZENRONLINE.EU<br />

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,<br />

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN<br />

NABESCHOUWINGEN POLYCLOSE EN HEIMTEXTIL<br />

THEMA'S ROLLUIKEN, BUITENLEVEN<br />

EN BUITENJALOEZIEËN<br />

TIBELLY IN ACTIE VOOR KWF KANKERBESTRIJDING


ROMA zipSCREEN F50<br />

De perfekte oplossing voor<br />

glasvliesgevels of smalle kozijnen<br />

Het nieuwe F50 systeem van ROMA heeft geleiders van 50 mm breed en kan eindeloos worden doorgekoppeld.<br />

Het systeem is snel en makkelijk te monteren op een glasvliesgevel en elk ander kozijntype. zipSCREEN F50 is<br />

windstabiel tot 117 km/u en kan tot maximaal 18 m² worden uitgevoerd.<br />

Het systeem weert de warmte beter dan elk ander systeem door zijn ventilatieopening van 20mm aan de<br />

achterzijde. De onderlijst verdwijnt volledig in de kast en een Hirschmann stekker kan verdekt en verantwoord<br />

worden opgeborgen.<br />

Windstabiel<br />

tot 117 Km/u<br />

Max. oppervlakte<br />

tot 18 m²<br />

Effectieve, transparante<br />

zonwering<br />

www.roma.de/f50video


LIMITLESS<br />

LIVING<br />

KEDRY SKYLIFE


GROOT DENKEN IN ALLE DISCRETIE.<br />

DE NIEUWE BUITEN SCREEN, ULTRA COMPACT EN EXTRA BREED<br />

DOOR SOPROFEN<br />

Tot 7 meter breed, met een kleinere kast,<br />

voor renovatie, nieuwbouw<br />

en outdoor living<br />

BELGISCH<br />

PRODUCT<br />

• Perfect strak doek, dankzij de gepantenteerde voorgebogen as die<br />

doorbuigen tegenwerkt<br />

• Innovatie grote breedtes > Tot 7 meter breed<br />

• Maximale lichtinval dankzij de kleine kast en smalle geleiders<br />

• Uiterst doeltreffende zonwering : Tot 97% van de zonnestraling wordt<br />

gefilterd<br />

• Licht blijft binnen behouden<br />

• Efficiënte werking op zonne-energie<br />

• Uitgebreid kleurengamma<br />

• Sea-Coating<br />

www.soprofen.be


4<br />

voorwoord<br />

Plastic rietjes<br />

Deze zomer kampten we in Nederland en elders met enorme watertekorten. Nederlanders waren er altijd op gericht<br />

om alle water dat binnenkwam zo snel mogelijk weer kwijt te raken. Nu moeten we gaan omdenken en in tijden van<br />

overvloed water gaan bergen als appeltje voor de droogte. Dat moet te doen zijn, maar er is wel een totale omslag<br />

in ons denken voor nodig.<br />

Soms denk ik wel eens dat de hele wereld een totale omslag in denken nodig heeft. Kijk naar de situatie.<br />

De wereldbevolking groeit nog steeds. Honderd jaar geleden waren er ongeveer 2 miljard wereldburgers, naar<br />

verwachting passeren we rond 15 november van dit jaar de 8 miljard! De wereldbevolking groeit en we hebben een<br />

economisch systeem dat op groei is gebaseerd. Groei x groei.<br />

Groei x groei zorgt voor een enorme druk op de aarde. De waterproblemen zijn daar maar één manifestatie van.<br />

Er zijn er veel meer. Helpt het dan om de plastic rietjes in de ban te doen? Het helpt allicht iets, maar het is niet meer<br />

dan de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Of beter: watermolecuul op de gloeiende plaat.<br />

Stel dat we voor een totale omslag in ons denken gaan, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Ik heb geen flauw<br />

idee! Een doos Kwatta-repen voor wie de oplossing verzint. De communisten in de Sovjet-Unie hebben het ooit in de<br />

planeconomie gezocht. Hartsikke mislukt zoals we allemaal weten. Maar wat dan?<br />

Kan ons kapitalistische systeem de problemen oplossen? Moeilijk denk ik. Duurzaamheid wordt een steeds<br />

belangrijker thema voor heel veel bedrijven. In deze Z&R zijn er ook weer voorbeelden van te zien, onder andere van<br />

ROMA en markilux. Niet toevallig Duitse bedrijven, want onze oosterburen lijken in dit opzicht wat fanatieker dan<br />

de Nederlanders.<br />

Groei moet dus worden gecombineerd met duurzaamheid. Ik moet bekennen dat ik niet overtuigd ben van de goede<br />

bedoeling van alle bedrijven die zich tegenwoordig met duurzaamheid profileren. Ik vrees dat het nogal eens een<br />

marketingtruc is, in plaats van een daadwerkelijke poging om de wereld te redden. Uiteraard twijfel ik niet aan de<br />

oprechte bedoelingen van ROMA, markilux en alle andere zonweringfabrikanten en leveranciers die duurzaamheid<br />

hoog in het vaandel hebben.<br />

Dan kom ik toch weer terug bij mijn oorspronkelijke vraag: wie verzint de complete omslag in ons denken?<br />

Wie wordt de glorieuze winnaar van de doos Kwatta-repen? De bedenker van het rietjes-verbod wat mij betreft niet.<br />

Wie in ieder geval wel een doos Kwatta-repen verdient, is bladmanager Ronald Klein van Z&R! Met niet aflatend<br />

enthousiasme heeft hij zich sinds midden 2013 voor Z&R ingezet. Eind dit jaar gaat hij afscheid nemen. Uiteraard<br />

komen we daar nog op terug, maar ik kondig het alvast aan. Dan kunt u al een beetje aan de gedachte wennen…<br />

Thijs Pubben<br />

zenronline.eu | 5


PLATFORM OVER ZON- EN<br />

DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN,<br />

TERRASOVERKAPPINGEN EN<br />

AFSLUITINGEN<br />

ZENRONLINE.EU<br />

Jaargang 26, nr. 4 <strong>2022</strong><br />

Sinds 1997<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1387-0181<br />

UITGEVER<br />

Louwers Mediagroep<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Thijs Pubben<br />

REDACTIETEAM<br />

Jerry Helmers, Jan Mol, Koen Mortelmans,<br />

Thijs Pubben, Piet Willemsen<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Ronald Klein<br />

r.klein@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via de AdPortal.<br />

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 81 per jaar exclusief BTW<br />

Buiten Nederland: € 135,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN nr. NL78 ABNA <strong>04</strong>90 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Z&R<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 (0)495 450095<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen,<br />

wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Z&R is een onafhankelijk platform voor de zonweringbranche.<br />

Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder<br />

fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs,<br />

toeleveranciers en zonweringdetaillisten.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever<br />

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige<br />

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever<br />

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of<br />

volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.<br />

Harol bouwt letterlijk en figuurlijk aan zijn toekomst 8<br />

ROMA geeft al zijn producten een duurzaamheidspaspoort 12<br />

Thema Rolluiken 15<br />

100 jaar Becker-Antriebe GmbH 44<br />

Nabeschouwing Heimtextil 46<br />

Nabeschouwing Polyclose 51<br />

Tibelly in actie voor KWF Kankerbestrijding 70<br />

‘Babyboomnieuws’ bij Deponti 72<br />

Z&R Journaal 75<br />

‘Met Soltis Veozip ziet de wereld er letterlijk en figuurlijk anders uit!’ 84


THEMA'S ROLLUIKEN, BUITENLEVEN<br />

jaargang 26 • september - oktober <strong>2022</strong><br />

inhoud<br />

Coverfoto<br />

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 4 <strong>2022</strong> • ZENRONLINE.EU<br />

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,<br />

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN<br />

NABESCHOUWINGEN POLYCLOSE EN HEIMTEXTIL<br />

EN BUITENJALOEZIEËN<br />

TIBELLY IN ACTIE VOOR KWF KANKERBESTRIJDING<br />

Winsol SolarBox<br />

www.winsol.be<br />

zenronline.eu<br />

4<br />

Boonen opent nieuwe showroom in Kontich 86<br />

Thema Buitenleven 89<br />

De SE Breeze-com is motor én windbescherming 118<br />

heroal plaatst zijn VS Z voor het voetlicht 120<br />

Thema Buitenjaloezieën 122<br />

‘Clubhouse’ Totallux wordt ideale trainingsplek 128<br />

Nieuw gamma windvaste screens van SOPROFEN 130<br />

Branchepartners 134<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld u aan voor onze nieuwsbrief!<br />

zenronline.eu


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Thijs Pubben, Harol<br />

DUURZAAMHEID EN DESIGN ALS BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN<br />

HAROL BOUWT LETTERLIJK EN<br />

FIGUURLIJK AAN DE TOEKOMST<br />

Binnenkort is Z&R alweer terug in Diest. Want op het moment van het interview werd er nog volop gewerkt aan de afbouw van het nieuwe<br />

kantoorgebouw van Harol. Inmiddels is alles klaar en is de verhuizing achter de rug. Maar Harol bouwt niet alleen letterlijk aan zijn toekomst.<br />

Duurzaamheid is ook een facet van die toekomst en de Coolscreen is een volgend product om daar mede inhoud aan te geven. Omdat het<br />

oog ook wat wil, krijgt productdesign bij het bedrijf alle aandacht, en niet zonder succes.<br />

Annick Draelants in de nieuwbouw. De helm is inmiddels afgezet, want alles is klaar.<br />

Bij de fabriek van Harol langs de E314 in Diest<br />

staat een indrukwekkende windmolen, waarmee<br />

het bedrijf volledig op groene energie kan<br />

draaien. “Zonnepanelen waren voor ons geen<br />

optie omdat de daken van onze productiehallen<br />

daar niet geschikt voor zijn”, licht algemeen directeur<br />

Annick Draelants van Harol toe. “Deze windmolen<br />

is daarvoor een uitstekend alternatief.” De<br />

windturbine is een belangrijke stap in een groot<br />

duurzaamheidstraject dat Harol voor zichzelf<br />

heeft uitgestippeld. Het heeft het bedrijf het<br />

vorig jaar de titel miK Klimaatambassadeur 2021<br />

opgeleverd, een initiatief van het milieu-infopunt<br />

voor het Vlaamse midden- en kleinbedrijf (miK),<br />

dat duurzame bedrijven beloont.<br />

8 | zenronline.eu


Het knikarmscherm Lux uit de serie Minimal.<br />

“Verantwoord ondernemen, duurzaamheid, het<br />

zijn zaken die in ons DNA zitten”, constateert<br />

Annick Draelants. “We zijn nu zelfvoorzienend<br />

voor wat betreft ons elektriciteitsverbruik. We<br />

gebruiken overigens nog wel gas, bijvoorbeeld in<br />

onze lakkerij, maar ook daarover wordt nagedacht.<br />

Bedrijven en overheden eisen tegenwoordig vaak<br />

van elkaar dat er duurzaam wordt gewerkt. Ze<br />

willen wel zaken met je doen, maar alleen als je<br />

duurzaam werkt. Wij maken daar inmiddels ook<br />

afspraken over met bijvoorbeeld toeleveranciers<br />

of andere bedrijven waarmee we samenwerken.”<br />

“Duurzaamheid is belangrijk”, haakt marketingmanager<br />

Isabelle Wintmolders in. “Richting de<br />

eigen werknemers, richting onze dealers en<br />

installateurs en richting de onze eindgebruikers<br />

en het grote publiek.” Harol heeft ambassadeurs<br />

aangezocht om het idee van duurzaamheid<br />

verder uit te dragen en eindklanten te sensibiliseren.<br />

Voor België is dat onder andere Dina Tersago.<br />

Om de Nederlandse markt te sensibiliseren heeft<br />

Harol bureau Talk About in de arm genomen. Het<br />

bekende koppel Jaap Reesema en Kim Kötter<br />

gaat in Nederland eenzelfde rol vervullen als de<br />

Belgische ambassadeurs. “In België heeft dit<br />

concept tot nu toe heel goed gewerkt”, constateert<br />

Isabelle Wintmolders. “Natuurlijk hopen we<br />

er in Nederland net zo succesvol mee te zijn. De<br />

klimaaturgentie was voor veel mensen misschien<br />

nog wat abstract, maar nu het energieprobleem<br />

erbij is gekomen, met hoge prijzen die iedereen<br />

aan den lijve ervaart, wordt het concreter en<br />

ontstaat er meer bewustzijn.”<br />

De windturbine is een belangrijke stap in een<br />

groot duurzaamheidstraject dat Harol voor zichzelf<br />

heeft uitgestippeld<br />

u<br />

zenronline.eu | 9


Ervoor zorgen dat zonwering een plaatsje krijgt<br />

in energie-oplossing ziet Harol als de grote uitdaging.<br />

“Ons productassortiment kan een belangrijke<br />

rol spelen in het duurzaamheidsvraagstuk”,<br />

meent Annick Draelants. “Onze doelstelling is<br />

om producten te creëren die bijdragen aan een<br />

duurzame, maar ook een aangename woon- en<br />

werkomgeving én buitenleven. Een voorbeeld<br />

zijn onze rolluiken en screens op zonne-energie.<br />

Ze zijn inmiddels een reëel alternatief voor traditioneel<br />

bekabelde systemen. Dat solar programma<br />

willen we op termijn uitbreiden met verandazonweringen<br />

en zonneschermen, maar daar zijn<br />

krachtigere motoren voor nodig.”<br />

Coolscreen<br />

Op Polyclose heeft Harol zijn nieuwe Coolscreen<br />

officieel gepresenteerd. De naam is gekozen<br />

om de functionaliteit te benadrukken. De<br />

Coolscreen past natuurlijk bij duurzaamheid<br />

omdat de verwarmings- en met name de koellast<br />

er substantieel mee kan worden verlaagd:<br />

de stilstaande luchtlaag achter het screendoek<br />

werkt isolerend en warmte die niet binnen kan<br />

treden hoeft ook niet te worden verdreven. Zeker<br />

in deze tijd is dat heel belangrijk.<br />

“De Coolscreen onderscheidt zich natuurlijk<br />

niet alleen door zijn naam”, benadrukt Annick<br />

Draelants. “Bij het ontwikkelen ervan hebben<br />

we nauwkeurig gekeken wat de wensen van<br />

zowel eindgebruikers als dealers zijn. Net als bij<br />

het VZ-concept hebben we getracht om met een<br />

minimum aan onderdelen en componenten een<br />

maximum aan variatiemogelijkheden te creëren.<br />

Gunstig voor de onderdelenpositie en de kans op<br />

vergissingen wordt kleiner.”<br />

De nieuwe Coolscreen van Harol werd op Polyclose met ledverlichting in de kast aan de vakwereld gepresenteerd.<br />

‘Ik beschouw de Red Dot Award als een<br />

opsteker en stimulans voor ons bedrijf<br />

en een groot compliment voor onze<br />

productontwikkelaars’<br />

Annick Draelants<br />

De Coolscreen is ontworpen met aandacht voor<br />

montagevriendelijkheid, een laag geluidsniveau,<br />

veiligheid en esthetiek. “Zeker wat betreft het<br />

design hebben we een nieuwe standaard gezet”,<br />

meent Annick Draelants. “Zo verdwijnt de onderlat<br />

helemaal in de kast, zijn er geen zichtbare<br />

lasnaden in het doek en is de buitenkant van het<br />

systeem volledig schroefloos, mede door een<br />

nieuw ontworpen geleider. De Coolscreen kan<br />

worden voorzien van ledverlichting in de kast,<br />

wat niet alleen mooi oogt, maar ook de veiligheid<br />

kan vergroten.”<br />

Vol trots liet Harol op Polyclose zien dat de Lux eerder dit jaar een Red Dot<br />

Award heeft gewonnen in de categorie Product Design.<br />

10 | zenronline.eu


Half augustus nog een bouwplaats, nu operationeel.<br />

Red Dot Award<br />

Alleen functionaliteit is voor veel eindgebruikers<br />

inmiddels niet meer voldoende. Naast technische<br />

ontwikkelingen en innovaties vinden zij het<br />

esthetische aspect van zonwering steeds belangrijker.<br />

Harol besteedt vanouds veel aandacht aan<br />

het design van zijn producten. Een opvallend,<br />

open vormgegeven design knikarmscherm als de<br />

Praia uit de serie Curved is daar een manifestatie<br />

van, maar ook de Lux uit de serie Minimal. Voor<br />

dat scherm heeft Harol in het voorjaar een Red<br />

Dot Award in de categorie Product Design in<br />

ontvangst mogen nemen.<br />

“Ik ben zelf naar de uitreiking geweest in het<br />

Design Zentrum Nordrhein-Westfalen in Essen”,<br />

vertelt Annick Draelants. “Eigenlijk zonder dat<br />

ik me er een voorstelling van had gemaakt.<br />

Eenmaal daar realiseerde ik me dat het toch wel<br />

heel bijzonder is om zo’n prijs te winnen. Het gaf<br />

een trots gevoel om daar tussen al die grote en<br />

gerenommeerde bedrijven te staan. Ik beschouw<br />

deze prijs als een opsteker en stimulans voor<br />

ons bedrijf en een groot compliment voor onze<br />

productontwikkelaars. Het is een duwtje in de<br />

rug om op deze voet door te gaan.”<br />

De jury van de Red Dot Award loofde in het jurybesluit<br />

het vernieuwende concept van het high<br />

end knikarmscherm Lux. “Het heeft exclusieve<br />

Invisibly Wired-armen met onzichtbaar weggewerkte<br />

staalkabels, waardoor de strakke, sobere<br />

vormgeving van het scherm wordt versterkt”,<br />

verduidelijkt Annick Draelants. “Deze armen<br />

zijn getest op 25.000 cycli, wat neerkomt op<br />

tweemaal per dag openen en sluiten gedurende<br />

25 jaar.” De strakke lijnen en de kubistische kast<br />

van de Lux passen perfect bij een minimalistische<br />

bouwstijl, maar kunnen ook prima met klassieke<br />

architectuurstijlen worden gecombineerd, aldus<br />

de jury in het juryrapport.<br />

Nieuwbouw<br />

Met de renovatie en nieuwbouw die in Diest is<br />

gerealiseerd, heeft Harol de ruimte gecreëerd<br />

én geoptimaliseerd die het nodig heeft om door<br />

te groeien. Er zijn nieuwe kantoren gerealiseerd,<br />

maar ook een nieuwe café annex kantine voor<br />

het personeel, een fitnesruimte voor de Harolmedewerkers<br />

– een gezonde geest huist in een<br />

gezond lichaam – en een aantal vergaderruimtes.<br />

"Het hele gebouw is toekomstbestendig constateert<br />

Isabelle Wintmolders. “Groen en gezellig!”<br />

Vanzelfsprekend is er veel aandacht besteed aan<br />

duurzaamheid: een goede thermische isolatie,<br />

een optimale akoestiek, het gebruik van regenwater<br />

voor onder andere de toiletten, automatische<br />

verlichting en verwarming enzovoort, enzovoort.<br />

Buiten zijn laadpalen gerealiseerd om de accu’s<br />

van elektrisch auto’s op te laden en een stalling<br />

voor elektrische fietsen, waarvan het gebruik door<br />

een fietsleaseplan wordt gestimuleerd. “We prijzen<br />

ons gelukkig met een gering personeelsverloop”,<br />

stelt Annick Draelants niet zonder trots vast.<br />

“Veel van onze medewerkers komen uit de buurt<br />

en op de fiets, iets wat wij van harte stimuleren.”<br />

‘Smarter. Simpler. Sustainable’ is de slogan die<br />

Harol voor zijn producten hanteert. Hij is ook van<br />

toepassing op de renovatie en nieuwbouw. Met<br />

een dikke streep onder sustainable. ■<br />

zenronline.eu | 11


Tekst: Thijs Pubben Beeld:ROMA<br />

EPD MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN<br />

ROMA GEEFT AL ZIJN PRODUCTEN EEN<br />

DUURZAAMHEIDSPASPOORT<br />

Duurzaamheid is een heel actueel thema. Steeds vaker vindt een herbezinning plaats om te bepalen hoe wij mensen moeten omgaan met<br />

onze beperkte hulpbronnen en onze fragiele, blauwe planeet. Voor levensmiddelen, kleding en andere alledaagse consumptiegoederen is<br />

het al heel gewoon dat op de verpakking of het product staat vermeld waar en op welke wijze iets is geproduceerd. In de bouwsector is<br />

dergelijke open en transparante informatie echter nog zeldzaam. ROMA is het eerste bedrijf in de zonweringbranche dat een EPD-certificaat<br />

– een Environmental Product Declaration – voor al zijn producten heeft.<br />

De bouwsector is een belangrijke – een van de<br />

grootste – economische sectoren en volgens<br />

ROMA is het de hoogste tijd dat er een heroverweging<br />

plaatsvindt en duidelijk aan de opdrachtgever/eindgebruiker<br />

wordt meegedeeld hoe en<br />

waar, en met welke materialen de respectievelijke<br />

producten die worden gebruikt zijn vervaardigd.<br />

Het Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)<br />

heeft deze taak voor Duitsland op zich genomen.<br />

Elk product waarvoor certificering wordt<br />

aangevraagd, wordt door onderzoekers van dit<br />

instituut nauwkeurig onderzocht. Materiaalcycli<br />

moeten door de fabrikant absoluut transparant<br />

worden gepresenteerd, voordat het felbegeerde<br />

EPD-certificaat wordt afgegeven.<br />

ROMA heeft al zijn rolluiken, buitenjaloezieën en<br />

screens aan de IBU-test onderworpen en voor elk<br />

systeem een afzonderlijke EPD-certificaat ontvangen.<br />

Volgens het bedrijf is dit de eerste keer ter<br />

wereld dat er EPD’s voor een zo uitgebreide reeks<br />

van producten zijn afgegeven. De afgegeven<br />

certificaten kunnen worden gebruikt voor zowel<br />

DGNB, LEED of BREEAM certificeringen.<br />

ROMA-duurzaamheid voor generaties<br />

De eindigheid van de hulpbronnen en de impact<br />

van de menselijke activiteit op onze planeet vereisen<br />

een bewustzijnsverandering, is de opvatting<br />

van ROMA. De bouwsector verbruikt wereldwijd<br />

de meeste energie en legt de grootste hoeveelheid<br />

grondstoffen vast. Tegelijkertijd produceert<br />

zij wereldwijd het grootste deel van het afval. Er<br />

is dus werk te doen!<br />

Als fabrikant van innovatieve zonwering en<br />

aanverwante producten is ROMA er zich van<br />

De eindigheid van de hulpbronnen<br />

en de impact van de menselijke activiteit op onze planeet<br />

vereisen een bewustzijnsverandering,<br />

is de opvatting van ROMA<br />

12 | zenronline.eu


ewust van zijn verantwoordelijkheid voor<br />

huidige en toekomstige generaties en dat het<br />

zich moet inzetten voor duurzaamheid. ROMA<br />

ontwikkelt zijn producten en processen derhalve<br />

volgens de drie criteria van duurzaamheid, dat wil<br />

zeggen met voortdurende aandacht voor ecologie,<br />

economie en samenleving:<br />

Ecologie:<br />

• Transparante materiaalcycli – Transparantie<br />

over de materiaalkringlopen en gebruikte<br />

materialen. Klanten van ROMA weten waarmee<br />

ze werken. Minimaal materiaalverbruik,<br />

beperking van afval, duurzame producten die<br />

lang meegaan.<br />

• Environmental Product Decleration,<br />

EPD – Een EPD is een door een onafhankelijke<br />

derde partij geverifieerd document dat<br />

nauwkeurige, transparante en vergelijkbare<br />

informatie verstrekt over de milieueffecten<br />

van een product tijdens zijn levenscyclus.<br />

• Energie-efficiënte gebouwen – Dagelijks<br />

helpen ROMA-producten de energie-efficiëntie<br />

van gebouwen te verhogen. ROMA brengt<br />

dat ook in eigen huis in praktijk: energie-efficiëntie<br />

van de ROMA-productiefaciliteiten, het<br />

gebruik van hernieuwbare energie, efficiënte<br />

productiemethoden<br />

Economie:<br />

• Efficiënte productie – ROMA werkt voortdurend<br />

aan het testen en optimaliseren van<br />

werkprocessen om ze zo energie-efficiënt en<br />

economisch vorm te geven. ROMA heeft een<br />

eigen zonne-energieproductie, vrijwel papierloze<br />

productieomgeving en werkt continu aan<br />

vergroten van de efficiëntie. Daarmee wordt<br />

10.000 ton CO 2<br />

per jaar bespaard. En die<br />

hoeveelheid groeit.<br />

• Toekomstbestendige producten – ROMA<br />

oriënteert zich sterk op klantwensen.<br />

Daarnaast is er onder andere aandacht voor<br />

Smart Home-oplossingen, ook voor energiebesparing,<br />

energie-efficiëntie door het<br />

intelligent gebruiken van rolluiken en zonwering<br />

en verbetering van de levenskwaliteit<br />

van mensen.<br />

• Energie-efficiënt bouwen – ROMA streeft<br />

ernaar om door toepassing van zijn producten,<br />

zoals automatisch aangestuurde zonwering,<br />

de exploitatiekosten van een gebouw te verlagen.<br />

Met rolluiken kan zomaar 40% op de<br />

verwarmingskosten worden bespaard. Verder<br />

kan goede zonwering zorgen voor een hogere<br />

productiviteit en betere studieresultaten.<br />

Samenleving:<br />

• Individueel comfort – ROMA stelt zicht tot<br />

doel om door zijn producten de vitaliteit, het<br />

welbevinden en de gezondheid van eindgebruikers<br />

te verbeteren.<br />

• Verantwoordelijk werkgever – ROMA<br />

heeft vijf productielocaties in Duitsland waar<br />

ongeveer 1.600 mensen werken. Gestreefd<br />

wordt naar een platte organisatiestructuur,<br />

veel verantwoordelijkheid voor werknemers<br />

en een voortdurende onderlinge dialoog.<br />

• Sociaal engagement – ROMA Is betrokken<br />

bij tal van maatschappelijk initiatieven,<br />

zoals het jaarlijkse Nicolaaskonvooi naar<br />

Roemenië en de organisatie Auxilium eV die<br />

zich inzet om kinderen wereldwijd – maar<br />

vooral in de Derde Wereld – te ondersteunen<br />

op het gebied van ondermeer gezondheid<br />

en onderwijs. ■<br />

zenronline.eu | 13


Experience<br />

the next<br />

generation<br />

sun protection<br />

Smarter. Simpler. Sustainable.<br />

collecties<br />

op maat *<br />

• Breedte maximaal tot 7 m<br />

• Uitval maximaal tot 4 m<br />

• Koppelbaar tot 12 m<br />

• Vario-volant tot 2 m<br />

• Invisibly Wired knikarmen<br />

• Keuze tussen direct of<br />

indirect led-licht<br />

• Keuze uit verschillende<br />

opties: verwarming,<br />

sensoren …<br />

• Getest tot 5 Beaufort<br />

• Ieder knikarmscherm is<br />

standaard uitgerust met<br />

een io-motor van Somfy.<br />

Praia<br />

Tucan<br />

Cadiz<br />

Lux<br />

*Vermelde functies zijn modelafhankelijk.<br />

Zonwering - Rolluiken - Buitenleven<br />

Meer info op www.harol.com


thema rolluiken<br />

ENERGIEBESPARING IS MEER NODIG DAN OOIT<br />

ROLLUIKEN ZIJN UITSTEKEND<br />

GESCHIKT VOOR ISOLATIE<br />

Radio, televisie, kranten, nieuwssites en -apps, iedereen heeft dezelfde thema’s, waarvan de ongehoord<br />

gestegen energieprijzen steevast een heel belangrijke is. De verhalen zijn af en toe tenhemelschreiend. En dat<br />

niet alleen in Nederland en België. In Groot-Brittannië hebben ze de uitdrukking ‘heating or eating’, want daar<br />

zijn de problemen minstens net zo groot.<br />

Energiebesparing was al een hot item, het wordt alleen maar ‘hotter’,<br />

want de prijzen lijken te blijven stijgen. De Nederlandse overheid<br />

doet vooralsnog bitter weinig, De Belgische iets meer. Misschien dat<br />

maatregelen uit Brussel soelaas zullen bieden.<br />

Besparen is dus het devies. Minder energie gebruiken om de kosten<br />

te drukken. Verwarming lager, korter douchen, geen – of zo weinig<br />

mogelijk – apparaten op stand-by enzovoorts, enzovoorts. Wie er<br />

de mogelijkheden voor heeft, kan daarnaast aan het isoleren slaan,<br />

als dat nog niet is gebeurd. Rolluiken zijn dan een van de opties.<br />

Ze zorgen voor een stilstaande isolerende luchtlaag voor het raam,<br />

waardoor afkoeling in de winter en opwarming in de zomer wordt<br />

voorkomen. Daarmee kan een substantiële besparing op de kosten<br />

voor verwarmen en koelen worden gerealiseerd. Op zich niks nieuws,<br />

maar wel opportuun in deze tijd.<br />

Winsol, SolarBox City style<br />

Ook energiebesparend – zij het maar in geringe mate – is de solar<br />

aandrijving die steeds meer bedrijven voor hun rolluiken aanbieden.<br />

Behalve duurzaam is het een bijzonder praktisch oplossing omdat<br />

kap- en breekwerk achterwege kan blijven.<br />

BC Sunprotection, Bubendorff iD Solar5.<br />

Behalve het reguliere rolluikennieuws in dit Thema Rolluiken ook<br />

enig bedrijvennieuws. Over Degalux bijvoorbeeld dat zijn productie<br />

geheel heeft geautomatiseerd of over een nieuw gezicht. Het<br />

is het gezicht van Maurits Willemse, zoon van Michèl Willemse van<br />

Vera Venray, die bij zijn vader in de zaak is gaan werken. Altijd weer<br />

leuk als de appel niet ver van de boom valt. u<br />

zenronline.eu | 15


ROLLUIKEN & SCREENS<br />

Belgische<br />

kwaliteit<br />

& ervaring<br />

sinds 1973<br />

www.buildingshutters.com


thema rolluiken<br />

Luxaflex ® :<br />

‘KOESTER DE KRACHT VAN DE ZON MET<br />

LUXAFLEX ® OUTDOOR SOLAR ROLLUIKEN’<br />

“Wie in Google ‘de kracht van de zon’ intikt, wordt onmiddellijk verrast<br />

door een scala van antwoorden”, constateert Silvia Jagtenberg van<br />

Luxaflex Nederland. “Meest en vooral dat het buitenleven goed is<br />

voor de mens, en dat het regelmatig opsnuiven van Vitamine D in en<br />

om het huis en op het balkon essentieel is voor iemands welbevinden.<br />

Maar… er is er nog een belangrijke factor: zonne-energie!”<br />

“Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht.<br />

Meestal bedoelen we er de energie mee die mensen zelf met hun<br />

technologie uit de zonnestralen opwekken. Daar zijn grofweg twee<br />

methodes voor. De eerste is thermische zonne-energie. Hierbij wordt<br />

zonlicht direct omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers,<br />

oftewel zonnecollectoren. De meest gebruikte toepassing van<br />

zonne-energie is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche<br />

cellen, ook wel PV-cellen genoemd. Die zetten het licht direct om in<br />

elektriciteit: zonnestroom.”<br />

“Deze fotovoltaïsche cellen kunnen grootschalig worden ingezet,<br />

bijvoorbeeld door velden met zonnecollectoren, maar ook heel kleinschalig,<br />

bijvoorbeeld voor de aandrijving van een buitenzonwering of<br />

rolluik, zoals het Luxaflex ® Rolluik LO38 Solar.”<br />

“Door een zonnepaneel op de kap van het rolluik wordt een accu<br />

opgeladen die zorgt voor de energie die nodig is om het rolluik elektrisch<br />

te kunnen bedienen. Naast de evidente voordelen – de stroomvoorziening<br />

is duurzaam door het gebruik van de zon – is een ander<br />

groot voordeel dat er geen aparte stroomaansluiting nodig is. Zo kan<br />

Luxaflex ® Beaufort ® Screen Solar.<br />

een solar rolluik heel handig worden geplaatst op plekken die met<br />

een stroomaansluiting lastig bereikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een<br />

tuinhuisje, en kan montage plaatsvinden, zonder dat er sleuven of<br />

goten voor kabels hoeven te worden aangelegd en zelfs zonder dat<br />

de monteurs binnen hoeven te zijn of zonder dat de opdrachtgever/<br />

eindgebruiker thuis hoeft te zijn!”<br />

“Enige voorwaarde is dat er licht op de fotovoltaïsche cellen valt.<br />

Die worden overigens steeds beter, waardoor de accu ook op een<br />

noordgevel voldoende wordt opgeladen om het rolluik te bedienen.<br />

Het rolluik mag logischerwijs niet onder een overkapping of iets<br />

dergelijks worden geplaatst omdat dan onvoldoende licht op het<br />

zonnepaneel valt. Luxaflex ® levert het LO38 Solar Rolluik met een<br />

Somfy Oximo IO DC motor, waarbij steeds – heel handig – duidelijk is<br />

te zien hoe vol de accu is.” u<br />

zenronline.eu | 17


NIEUW!<br />

By Michèl Solar<br />

Screens &<br />

Rolluiken<br />

De voordelen van By Michèl Solar<br />

- Snelle montage<br />

- Geen bekabeling en doorvoer nodig<br />

- Duurzaam product<br />

- Puls-, tiptoets-, en app-bediening<br />

- Standaard kast- en geleidermaten<br />

Trotse partner van<br />

www.bymichel.nl<br />

De Hulst 19, 5807 EW Oostrum, +31 (0)478 746 000


thema rolluiken<br />

Alukon:<br />

‘WIJ LEVEREN WERELDWIJD<br />

EEN BIJZONDER RUIM<br />

ASSORTIMENT ROLLUIKEN’<br />

Voor de thuismarkt in Duitsland constateert Alukon de laatste jaren<br />

een sterke groei van de vraag naar complete producten. Daardoor is<br />

de verdeling tussen componenten en complete producten nu ongeveer<br />

gelijk verdeeld. Voor de exportmarkt vertrouwt Alukon graag<br />

op betrouwbare partners, die door een goede kennis van de plaatselijke<br />

markt beter in staat zijn om aan klantspecifieke wensen te<br />

voldoen. Bovendien hebben zij een logistiek voordeel, waardoor ze<br />

net iets sneller bij de vakhandel kunnen leveren.<br />

“De klanten in België en Nederland kunnen echter wel meeprofiteren<br />

van de compleet nieuwe, megamoderne productielijn voor<br />

complete producten die Alukon heeft opgezet”, aldus salesmanager<br />

Benelux en UK Hans Becks. “Door de efficiency van de perfect op<br />

elkaar afgestemde productiestappen, met een hypermoderne transportband<br />

tussen de diverse afdelingen, waaronder magazijn, zaagafdeling,<br />

poedercoatinstallatie en assemblageafdeling, kan Alukon<br />

zijn producten volledig op maat en in kleur produceren. Dat kan in<br />

een extreem korte productietijd en daarmee kan Alukon zijn klanten<br />

in Nederland en België de specials leveren, waarvoor ze zelf niet<br />

alle componenten op voorraad houden. Sinds kort kan de klant deze<br />

complete producten zelf online configureren, de inkoopprijs berekenen<br />

en direct bestellen. De levertijd wordt daardoor nog korter.<br />

Uiteraard kom ik graag langs voor een korte presentatie en demonstratie<br />

van het ProfiPortal op locatie”, besluit Becks.<br />

Alukon heeft volgens Becks het meest uitgebreide aanbod in kasten<br />

op de markt. “Zowel gerolvormde als geëxtrudeerde kasten zijn<br />

leverbaar in vele kleuren, waarbij voor de geëxtrudeerde kasten<br />

maar liefst 30 RAL kleuren, naar keuze in mat, glans of structuurlak,<br />

zonder meerprijs kunnen worden geleverd. Verder kunnen behalve<br />

de lamellen alle onderdelen in iedere gewenste RAL kleur worden<br />

gecoat. Dat gebeurt in eigen productie en zonder noemenswaardige<br />

extra levertijd.” u<br />

‘Het grote voordeel van Alukon is<br />

dat de klant de keuze heeft tussen<br />

losse componenten en een compleet<br />

product en bijna iedere stap van het<br />

halffabricaat daar tussenin’<br />

Hans Becks<br />

zenronline.eu | 19


BC SUNPROTECTION<br />

Dé nr 1 in betrouwbare<br />

solarrolluiken en solarscreens.<br />

Rolluiken en screens<br />

op zonne-energie.<br />

Als pionier op vlak van solar-aandrijving is<br />

BC Sunprotection reeds 12 jaar koploper<br />

op vlak van SOLAR.<br />

BC Sunprotection is met de Bubendorff rolluiken<br />

en solarmotoren de nr 1 van de solar-aangedreven<br />

rolluiken en zipscreens.<br />

BC Sunprotection is exclusief verdeler van<br />

Bubendorff en Solaise rolluiken en screens.<br />

Deze worden uitgerust met de 100% betrouwbare<br />

en geruisloze Bubendorff solarmotor. Met 7 jaar<br />

garantie op motor, accu en zonnepaneel.”<br />

Interesse in rolluiken en screens op zonne-energie?<br />

Contacteer ons!<br />

Solaise | Rolluiken & screens<br />

info@solaise.be<br />

www.solaise.be<br />

Bubendorff | Rolluiken & screens<br />

info@solarrolluiken.com<br />

www.solarrolluiken.com


thema rolluiken<br />

“De gerolvormde kasten hebben een uniek inhaaksysteem, waardoor<br />

montage en demontage van de voorkap – ook bij grotere breedtes –<br />

door één persoon kan worden gedaan. Tevens maakt de degelijke<br />

verbinding extra schroeven voor bevestiging overbodig, waardoor<br />

kostbare arbeidstijd wordt bespaard.”<br />

“Ook in lamellen heeft Alukon een zeer ruim aanbod”, vervolgt Becks,<br />

“waarbij onze MY-442 lamel een onnavolgbare prijs-kwaliteitverhouding<br />

heeft, deze lamel is in meer dan 25 populaire kleuren leverbaar<br />

en gaat met een bouwbreedte van 4000 mm verder dan andere<br />

42 mm lamellen die op de markt verkrijgbaar zijn.”<br />

Noviteit<br />

Een van de noviteiten die Alukon op de gecancelde R&T zou presenteren,<br />

is het voorbouwrolluik met glazen valbeveiliging. “Alukon biedt<br />

daarmee een visueel aantrekkelijke, onopvallende valbeveiligingsoplossing<br />

voor kamerhoge Frans balkons”, aldus Becks. “Hiervoor<br />

wordt achter het rolluikpantser een 16 mm dik gelaagde veiligheidsruit<br />

geplaatst in een extra groef in de geleiderail.”<br />

Artist’s impression van een rolluik met geïntegreerde valbeveiliging.<br />

“De subtiele glasrandbescherming bovenop is gecoat in de kleur van<br />

de geleider en past daardoor harmonieus in het totaalbeeld van de<br />

gevel. Door de glazen valbeveiliging is een ongehinderd zicht naar<br />

buiten mogelijk, bovendien zijn er geen extra bevestigingspunten<br />

aan de gevel nodig. De stabiele, meerdelige geleiderails wordt<br />

onzichtbaar aan de gevel of het kozijn bevestigd. Als de rolluiken zijn<br />

gesloten, is de valbeveiliging van buitenaf niet meer zichtbaar. Dat<br />

zorgt voor een mooie, harmonieuze uitstraling in combinatie met de<br />

overige rolluiken aan de gevel.”<br />

De Alukon valbeveiliging is geschikt voor kamerhoge ramen met<br />

meerdere vleugels in zowel PVC, hout, hout-aluminium en alu minium.<br />

Alle rolluikprofielen en alle geëxtrudeerde kastvormen van Alukon<br />

kunnen in combinatie ermee worden gebruikt. u<br />

De glasrandbescherming boven op het glaspaneel van de<br />

valbeveiliging is gecoat in de kleur van de geleider.<br />

Alukon rolluiken met ronde kast.<br />

zenronline.eu | 21


thema rolluiken<br />

ROMA:<br />

‘WIJ PASSEN ALLE<br />

KASTMATEN AAN.<br />

HET WORDT NU EEN<br />

HELDER VERHAAL!’<br />

De moderne productie van ROMA. Hier worden de profielen gefreesd, voordat ze worden gecoat. Alle verspanende werkzaamheden worden dus vóór het coaten gedaan.<br />

22 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

“Het wordt een helder verhaal, wat het tot nu toe totaal niet was”, zegt<br />

algemeen directeur Toon van Osta van ROMA Benelux, die zoals gewoonlijk<br />

zonder meel in de mond spreekt. “Toen Roland Thoma, nu 42 jaar geleden,<br />

startte met ROMA GMBH was er een grote toonaangevende producent<br />

actief. Die had bepaalde kastmaten gedefinieerd en om compatibel te zijn,<br />

werden deze maten en bijbehorende benamingen overgenomen. Probleem:<br />

ze waren totaal niet logisch!”<br />

Om een voorbeeld te noemen. Een 165 kast had bij ROMA de afmetingen<br />

169 x 169 mm. “Dat gaf meer dan eens problemen bij voorbereidende werkzaamheden<br />

voor de integratie van de kasten in een bouw- of renovatieproject”,<br />

weet Van Osta. “Daarom past ROMA nu alle kastmaten aan én ook de<br />

namen die eraan zijn gekoppeld. De kast 165 bijvoorbeeld, wordt nu een<br />

kast 170 en die zal dan ook exact 170 x 170 mm zijn! Die nieuwe maatvoering<br />

en naamgeving gaat gelden voor alle kastvormen: Rondo, Pento en Quadro.”<br />

“Tot nu toe waren er tussenliggende kastmaten niet voorzien, maar vanaf<br />

nu zijn alle opeenvolgende kastmaten leverbaar. Wel kan het zijn dat er<br />

kasten met de kleinste of grootste maten in een reeks ontbreken omdat ze<br />

– nagenoeg – nooit voorkomen. De range leverbare kastmaten is: 110-130-<br />

140-160-170-190-210 mm.<br />

‘ROMA verbetert zijn producten<br />

nog elke dag!’<br />

Toon van Osta<br />

Van Osta stelt vast dat het hier om een gigantische operatie gaat die forse<br />

investeringen vergt. “Maar ROMA is daartoe bereid en we zijn ertoe in<br />

staat, omdat we op het gebied van rolluiken inmiddels toonaangevend zijn.<br />

Voor onze klanten – en zeker ook voor architecten en andere bouwprofessionals<br />

die bouwkundige voorbereidingen doen – is niets handiger dan dat<br />

een 190 kast ook 190 x 190 mm is!” Overigens zal een Rondo-kast altijd iets<br />

dieper zijn – vaak 8 mm – omdat het scharnier middenvoor bij deze kast<br />

meer ruimte nodig heeft dan de scharnieren op de hoeken van de voorplaat<br />

van de Pento en de Quadro.”<br />

Behalve dat de afmetingen van de kasten zijn gewijzigd, zijn ook de scharnieren<br />

en de zijkappen opnieuw geconstrueerd en daardoor verbeterd.<br />

“ROMA wil al zijn producten spaanvrij produceren”, aldus Van Osta. “Onze<br />

zipSCREEN-afdeling is al zo ver. Daar wordt nooit geboord; alle verspanende<br />

werkzaamheden worden vóór het coaten gedaan.”<br />

“Door de nieuwe kastenlijn maakt ook technisch meer mogelijk”, besluit Van<br />

Osta. “Bijvoorbeeld een rolhor over een gedeelte van de productbreedte.<br />

Denk aan een rolluik voor een raam van 4000 mm breedte dat bestaat uit<br />

3000 mm vast glas en een draairaam van 1000 mm. Dat kan nu van een rolluik<br />

van 4000 mm breedte uit een stuk en een insecten rol hor van 1000 mm<br />

breedte worden voorzien. Voorheen moest dan een combinatie worden<br />

geplaatst, wat extra kosten met zich meebracht en minder fraai uitzag.” u<br />

zenronline.eu | 23


Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®<br />

NIEUW!<br />

Bekroond met:<br />

Artares<br />

Het lamellendak<br />

<strong>2022</strong><br />

Met zijn kubistische design, standaard automatische weersafhankelijke bediening<br />

en een breed scala aan individuele mogelijkheden biedt het lamellendak Artares<br />

van weinor de perfecte oplossing voor het moderne buitenleven!<br />

• „Made in Germany“<br />

completeert het weinor terrasprogramma<br />

• Montagevriendelijke constructie<br />

gemakkelijke, snelle opbouw<br />

• Vrijstaande- en gekoppelde varianten<br />

Schaduwoppervlak tot 108 m 2<br />

• Geselecteerde opties<br />

Verticale zonwering, verwarmingssysteem, ledstrips met<br />

warmwit licht in de lamellen evenals hoogwaardige kleurenledstrips<br />

met 3 wit- en 48 dimbare kleurtinten in de attiek en<br />

in de staanders – met afstandsbediening te bedienen<br />

Te bestellen in de weinor E-Shop<br />

E-Shop<br />

Meer informatie via:<br />

NL: 0800 093 46 67<br />

BE: 024 00 18 58<br />

order@weinor.de<br />

weinor.nl | weinor.be


Solar<br />

energy<br />

Milieubewust voor de toekomst.<br />

Met de SolarKit SK460 voor<br />

rolluiken en zonwering<br />

Bezoek onze Nieuwe website<br />

www.becker-benelux.nl


thema rolluiken<br />

Vera Venray:<br />

‘MET BY MICHÈL – EN MAURITS –<br />

DE DEALERS ONTZORGEN’<br />

Toen Michèl Willemse Vera Venray overnam was het bedrijf vooral<br />

een zonweringspecialist en had het acht medewerkers. Inmiddels is<br />

het ook een belangrijke rolluikenproducent en is het aantal medewerkers<br />

vervier- en de omzet vervijfvoudigd. Dat Willemse gepokt en<br />

gemazeld is in de zonweringbranche blijkt uit de manier waarop hij<br />

de dingen aanpakt.<br />

RS 38<br />

“De RS 38 lamel van heroal is voor ons het uitgangspunt”, zegt<br />

Willemse. “De lamel met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Goed<br />

geïsoleerd, dik aluminium, stabiel en daardoor windvast en geschikt<br />

voor alle maten rolluiken.” Vervolgens pakt hij het ‘slimme boekje’<br />

van BY MICHÈL erbij. “De dealer kan eigenlijk niet in de fout gaan!<br />

Alles staat erin, op zakformaat, dus gemakkelijk mee te nemen in de<br />

binnenzak en altijd bij de hand.”<br />

De standaard motor van BY MICHÈL is de Somfy RS 100 IO, gaat<br />

Willemse verder. “Een fluisterstille motor, vorst- en inbraakbeveiligd,<br />

met obstakeldetectie, slow stop slow start en voorbereid voor bediening<br />

met de smartphone. Een prima motor waar wij alle vertrouwen<br />

in hebben. In al onze producten zit overigens een QR-sticker. Die<br />

kan de monteur scannen om een filmpje te zien hoe de motor af<br />

te stellen.”<br />

Solar<br />

Solar lijkt steeds meer de toekomst te worden. In samenwerking met<br />

BREL HOME is Vera Venray al twee jaar geleden met solar motoren<br />

begonnen. Daar is de solar oplossing van Somfy nu aan toegevoegd,<br />

voor dealers die uitsluitend met dit merk werken. “Solar is booming”,<br />

constateert Willemse. “Het aandeel is al gestegen naar 25 tot 30%.<br />

Het past in het streven naar energiezuinigheid, maar het is natuurlijk<br />

Vera Venray heeft de productie optimaal ingericht. De stroken op de binnenkant van de kap is anti-dreunband dat het geluid van regen of hagel moet dempen.<br />

26 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

ingemeten en gemonteerd. Een tijdje heb ik bij een ander bedrijf<br />

in de projectzonwering gewerkt, wat ook erg leerzaam was. Ik heb<br />

daar veel ervaring opgedaan, van acquisitie tot en met oplevering. En<br />

ik heb de concrete problemen leren kennen waar dealers tegenaan<br />

kunnen lopen en wat ze verwachten van hun leveranciers. Ik heb dus<br />

een brede praktijkopleiding achter de rug.”<br />

Michèl Willemse is blij met de entree van zijn zoon in het bedrijf.<br />

“Het is belangrijk dat een nieuwe generatie zijn intrede doet in<br />

ons bedrijf en in onze branche. Maurits praat natuurlijk gemakkelijker<br />

met een jonge dealer dan ik dat doe. Ze spreken dezelfde<br />

taal, hebben dezelfde leefwereld. Een ander voorbeeld is dat jonge<br />

mensen in het algemeen meer gevoel hebben voor de laatste snufjes<br />

op het gebied automatisering, smart home, bediening met de<br />

smartphone enzovoorts.”<br />

Maurits en Michèl Willemse bij het fluisterstille rolluik van<br />

BY MICHÈL met de Somfy RS 100 IO motor.<br />

ook ideaal voor de montage. Met zonnepaneeltjes die op afstand<br />

worden geplaatst of genoeg hebben aan daglicht kan een solar<br />

oplossing ook in moeilijkere omstandigheden een optie zijn, bijvoorbeeld<br />

onder een overstek.”<br />

Digitaal<br />

Vera Venray probeert zijn dealers met BY MICHÈL zoveel mogelijk te<br />

ontzorgen. Dealers kunnen gebruikmaken van een digitaal bestelprogramma<br />

en krijgen altijd binnen 24 uur een bestelbevestiging.<br />

Alle bestellingen worden binnen vijftien werkdagen geleverd, in heel<br />

Nederland, met eigen vervoer, in alle kleuren waarin de RS 38 lamel<br />

verkrijgbaar is. “Korte levertijden betekent voor de dealer sneller<br />

factureren en geen stilstaande monteurs en tevreden eindklanten”,<br />

noemt Willemse enkele voordelen.<br />

Service<br />

Vader en zoon Willemse zetten zich samen met de andere dertig<br />

medewerkers van Vera Venray vol in voor hun klanten. Ouderwetse<br />

service leveren is de doelstelling. “We hebben die ervaring in het<br />

bedrijf, want Vera Venray bestaat al 57 jaar”, constateert Michèl<br />

Willemse. “Veel productiebedrijven focussen zich op ‘lean’, maar dat<br />

gaat ook vaak ten koste van de service. Dat willen wij niet. De tijd die<br />

wij winnen door efficiënter te werken, gebruiken we om nog klantgerichter<br />

te zijn! Klaar te staan voor de klant. Die moet door kunnen.<br />

Omdat we zelf een winkel hebben, voelen we dat goed aan. Bovendien<br />

maakt de service en het intensieve contact met klanten het werk<br />

ook gewoon leuker!”<br />

“We staan klaar voor onze dealers”, besluit Michèl Willemse. “Maar<br />

wel op basis van partnerschap. We moeten elkaar versterken. Én er<br />

moet een klik zijn, anders werkt het niet.” u<br />

M&M<br />

Familiebedrijven hebben in de regel een goede naam, onder andere<br />

vanwege hun grote betrokkenheid bij werknemers en klanten,<br />

omdat ze meer gericht zijn op de lange termijn dan op het snelle<br />

succes en omdat ze flexibel zijn in het nemen van beslissingen, waardoor<br />

ze sneller kunnen reageren. Vera Venray is volgens de gangbare<br />

definities ook op weg is om een familiebedrijf te worden. Michèl<br />

Willemse wordt binnen het bedrijf namelijk sinds enige tijd ondersteund<br />

door zijn zoon Maurits, die inmiddels een brede leerschool<br />

heeft doorlopen.<br />

“In Venray heb ik geassembleerd in de productie ”, vertelt Maurits<br />

Willemse. “Maar ik heb ook in de montage gewerkt en bij klanten<br />

zenronline.eu | 27


thema rolluiken<br />

Rainbowsol:<br />

‘LIMITED EDITION EXTRUSIE-<br />

ROLLUIKEN ZIJN ZÉÉR GEWILD!’<br />

Rainbowsol Limited Edition Rolluiken in een hoekopstelling.<br />

In de categorie minirolluiken biedt Rainbowsol alweer geruime<br />

tijd rolluiken in de Limited Edition uitvoering aan, onder andere in<br />

de volgens Robert Bosch van Rainbowsol populaire kleur Stargrey<br />

(RAL 9007 structuur). “Het rolluik in deze kleur completeert de speciale<br />

lijn Limited Edition producten die verder de exclusieve structuurlakken<br />

in de kleuren antracietgrijs en Sparkling Black omvat.”<br />

“Het rolluik Limited Edition onderscheidt zich niet alleen door de drie<br />

exclusieve structuurlakken, maar ook door een zeer zware geëxtrudeerde<br />

driedelige kast, bijpassende geleiders met borstels en drie<br />

exclusieve lamellen in speciale bijpassende kleuren”, gaat Bosch verder.<br />

De rolluikkasten in de Limited Edition serie zijn zowel in een afgeschuinde<br />

als in een ronde uitvoering leverbaar. “Superieure kwaliteit<br />

28 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

en uitstraling die het, ondanks het iets hogere prijsniveau, goed doet<br />

in het assortiment. Consumenten lijken steeds vaker te kiezen voor een<br />

betere kwaliteit van hun rolluik en kijken dan nadrukkelijk naar geëxtrudeerde<br />

onderdelen. De prijs komt daarbij op de tweede plaats.”<br />

Ook dit seizoen heeft Rainbowsol weer een aantal verbeteringen in<br />

zijn rolluikenprogramma doorgevoerd. De basislamel voor het rolluik<br />

van het type Populair is de MY 442. Daarnaast heeft Rainbowsol ook<br />

de HK 842 (RS 42) van heroal in het assortiment. “Verder gebruiken we<br />

in ons hele rolluikenassortiment de rolluikkast met de gepatenteerde<br />

scharnierverbinding. Die is niet alleen fraai om te zien, maar ook heel<br />

montagevriendelijk”, aldus Bosch. “Dat is omdat de voorkap niet alleen<br />

in de bovenkap scharniert, maar er ook in blijft hangen. Daardoor zijn<br />

er geen extra schroeven in de voorzijde van de voorkap meer nodig.”<br />

‘We gebruiken in ons hele<br />

rolluikenassortiment de rolluikkast met<br />

de gepatenteerde scharnierverbinding’<br />

Robert Bosch<br />

Rainbowsol heeft vijf verschillende rolluiken in zijn assortiment. Ze<br />

verschillen hoofdzakelijk door de maximaal toepasbare breedte van<br />

het rolluik:<br />

• Het basisrolluik Populair is uitgerust met de verbeterde lamel<br />

MY 442 die tot een rolluikbreedte van 3,80 m breed kan worden<br />

toegepast. De gerolvormde, op 45° afgeschuinde kast is leverbaar<br />

in tien kleuren, in de kastmaten 150, 165, 180 en 205 mm.<br />

• Het heroal HK 842 (RS 42) rolluik gaat tot een breedte van 3,60 m.<br />

Ook bij dit rolluik is weer dezelfde kastkeuze mogelijk. De lamellen<br />

voor het pantser zijn leverbaar in acht kleuren.<br />

• Het Mini E rolluik met heroal RS 38 lamellen is leverbaar met een<br />

pantser in negen kleuren. De maximale breedte van dit rolluik<br />

is 3,80 m.<br />

Alle minirolluiken kunnen optioneel worden uitgevoerd met een<br />

ronde kast en eventueel dito geleiders. Ronde kasten zijn uitsluitend<br />

leverbaar in de kastmaten 165 en 205 mm.<br />

• Het Jumbo rolluik is bedoeld voor grotere oppervlaktes en voor<br />

rolpoorten. Het heeft een kast van 255 of 300 mm en is leverbaar<br />

in zeven kleuren. De speciale, extra stevige geleiders zijn<br />

85 mm breed, in plaats van de gebruikelijk 53 mm. De stevige en<br />

stabiele lamel heeft een dekbreedte van 55 mm en is leverbaar<br />

in zes kleuren. u<br />

Wij gaan ermee door, u vrolijk te maken. Beloofd.<br />

Design noviteit:<br />

markilux pergola cubic – In principe<br />

vierkant. Praktisch grandioos.<br />

50 jaar designzonwering “Made in Germany”.<br />

50 jaar innovatieve en veilige zonbescherming.<br />

50 jaar van tevreden en gelukkige klanten.<br />

Voor de mooiste schaduw ter wereld. markilux.nl<br />

zenronline.eu | 29


Onbegrensde<br />

vrijheid.<br />

Lamaxa L50 View<br />

Der SonnenLicht Manager<br />

Wind Wind u niet u niet<br />

slecht slecht op! op!<br />

Er Er gaat gaat niets niets boven boven<br />

lint- lint- & koordopwinders & koordopwinders in in<br />

originele originele SIRAL-kwaliteit!<br />

SIRAL-kwaliteit!<br />

Ihr Rolladen-Innovator<br />

Ihr Rolladen-Innovator<br />

Kwaliteit<br />

Kwaliteit<br />

van<br />

van<br />

puur Duitse<br />

puur Duitse<br />

productie<br />

productie<br />

SIRAL GmbH, Postfach 1345, D 73638 Welzheim<br />

Tel. +49-7182-9277-0, SIRAL GmbH, Postfach FAX +49-7182-9277-55, 1345, D 73638 Welzheim www.siral.de, info@siral.de<br />

Tel. +49-7182-9277-0, FAX +49-7182-9277-55, www.siral.de, info@siral.de<br />

Naamloos-3 1 14-07-<strong>2022</strong> 16:11


Nice – elero Benelux<br />

infobenelux@niceforyou.com<br />

+32 (0)16 38 69 00<br />

www.niceforyou.com<br />

Het huis wordt slim.<br />

Yubii Home is één van de meest geavanceerde Smart Home<br />

management units in de wereld. Radioaandrijvingen, sensoren<br />

en ontvangers van Elero en Nice kunnen worden geïntegreerd<br />

in het veilige en fl exibele Smart Home-systeem – en meer dan<br />

3.000 producten van andere merken via Z-Wave technologie.<br />

Met één druk op de knop, via app of spraakcommando<br />

stuurt men zonwering, elektronica, huishoudelijke apparaten,<br />

verlichting, HVAC, alarmen, en nog veel meer aan.<br />

Alles wat je moet weten over Yubii Home en slimme<br />

besturingen en sensoren zijn te vinden op<br />

www.YubiiHome.com<br />

Yubii Home works with:


thema rolluiken<br />

BC Sunprotection:<br />

‘ALS SOLAR SPECIALIST ONDERSCHEIDEN WE<br />

ONS DOOR ERVARING, BETROUWBAARHEID<br />

EN KWALITEITSPRODUCTEN’<br />

BC Sunprotection profileert zich als solar specialist. Het bedrijf uit<br />

Westmalle ten oosten van Antwerpen heeft meer dan twaalf jaar<br />

ervaring met rolluiken en screens op zonne-energie. BC Sunprotection<br />

heeft in 2010 het eerste solar rolluik (van Bubendorff) geïntroduceerd.<br />

Het bleek meteen een schot in de roos.<br />

“Er is absoluut geen weg meer terug nu zonne-energie een rage in de<br />

zonwering is gebleken”, constateert Jo Blommé van BC Sunprotection.<br />

“Wat twaalf jaar geleden begon als een nicheproduct, is in de afgelopen<br />

vijf jaar uitgegroeid tot een belangrijke en betrouwbare<br />

aanwinst voor de screen- en rolluikindustrie. We merken dat eindgebruikers<br />

steeds meer vertrouwen krijgen in de betrouwbaarheid van<br />

zonne-energie. Onze Bubendorff- en SOLAISE-producten zetten we<br />

met een gerust hart als 100% betrouwbaar in de markt. Vandaar dat<br />

we op onze Bubendorff solar motoren zeven jaar garantie geven op<br />

motor, accu en zonnecel.”<br />

Solar rolluik iD Solar van Bubendorff. De zonnecel is in dit geval<br />

niet op de kast, maar laag geplaatst. In principe kan de zonnecel<br />

overal een plaats vinden, mits niet te ver van de kast.<br />

BC Sunprotection heeft de rolluiken en screens van Bubendorff en<br />

SOLAISE in het assortiment en is exclusief distributeur van deze<br />

producten in de Benelux. BC Sunprotection heeft daarvoor exclusieve<br />

partnerschappen afgesloten met het Duitse Bubendorff en Allround<br />

Zonwering uit Elburg.<br />

Ruim 25 jaar partnerschap met Bubendorff<br />

BC Sunprotection werkt al meer dan 25 jaar samen met Bubendorff.<br />

“Het is begin jaren 90 begonnen met de eerste rolluiken met afstandsbediening”,<br />

herinnert Blommé zich. “Dat was toen revolutionair!<br />

Bubendorff is met recht een pionier op vlak van rolluiken. Anno nu is<br />

Bubendorff een van de grootste fabrikanten van kant-en-klare rolluiken<br />

in Europa. De twee toppers van Bubendorff zijn het solar rolluik<br />

iD Solar en het solar rolluik met kantelbare lamellen iD Solar OR,<br />

waarbij OR staat voor oriënteerbaar. Behalve deze unieke solar<br />

rolluiken heeft BC Sunprotection ook solar screens en horizontale<br />

rolluiken voor lichtstraten en serres en veranda’s van Bubendorff in<br />

het assortiment.”<br />

Bubendorff produceert ook motoren<br />

Bubendorff is behalve fabrikant van kant-en-klare rolluiken en screens<br />

ook fabrikant van motoren en solar motoren voor screens en rolluiken.<br />

“Geen Chinese makelij, maar een op en top Europees product”,<br />

Solar rolluik met kantelbare lamellen iD Solar OR van Bubendorff.<br />

‘De focus van BC Sunprotection ligt op<br />

solar. 100% draadloos, 100% eenvoudig<br />

en 100% betrouwbaar’<br />

Jo Blommé<br />

32 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

benadrukt Blommé. “De Bubendorff solar motoren worden – net als<br />

de rolluiken – gefabriceerd in Duitsland. Ze leveren 5 en 10 Nm, waarmee<br />

tot 20 kg kan worden omhooggetrokken. Alle Bubendorff solar<br />

motoren hebben gemeen dat ze zeer betrouwbaar zijn. Bovendien<br />

hebben ze een heel laag geluidsniveau. De solar motoren hebben<br />

een accu die in de motor is geïntegreerd. Daardoor zijn er geen extra<br />

kabels nodig en is de batterij altijd beschermd tegen warmte en<br />

koude. Hij heeft met 6,6 Ah – ampère-uur – de hoogste capaciteit op<br />

de markt. Dankzij zijn unieke techniek heeft de gekoppelde zonnecel<br />

een hoog rendement. De glazen behuizing van de cel – geen plastic<br />

dat na verloop van tijd kan gaan verkleuren – zorgt ervoor dat<br />

het rendement hoog blijft. Bubendorff geeft zeven jaar garantie op<br />

motor, accu en zonnecel.”<br />

Partnerschap met Allround: SOLAISE!<br />

Vier jaar geleden is BC Sunprotection de samenwerking aangegaan<br />

met Allround Zonwering om zijn klanten aanvullende producten en<br />

een nog betere service te kunnen bieden. Van Allround zijn onder<br />

de merknaam SOLAISE – een gepatenteerde merknaam – solar<br />

SOLAISE SOLARZIP zipscreen.<br />

rolluiken, solar screens, knikarmschermen, serre- en verandazonweringen<br />

en pergolazonweringen in het leveringsprogramma van<br />

BC Sunprotection opgenomen. “Allround verwerkt onze Bubendorff<br />

solar motoren in afgewerkte producten, genaamd SOLARZIP en<br />

SOLARROLLUIK”, aldus Blommé. “Onder de naam SOLAISE worden<br />

ze vervolgens afgezet in de Benelux en zelfs daarbuiten.”<br />

“Door een gezamenlijke ontwikkeling, in nauwe samenwerking<br />

tussen de R&D-afdelingen van Allround en BC Sunprotection, zijn<br />

onze solar zipscreens van topkwaliteit”, vervolgt Blommé. “Ze onderscheiden<br />

zich van alle andere zipscreens op het vlak van betrouwbaarheid<br />

en afwerking. Zo hebben ze geen zichtbare schroeven, een<br />

fraai design door hun compacte vierkante kastjes en zijn ze standaard,<br />

zonder meerprijs leverbaar in maar liefst 206 RAL kleuren en<br />

veertien kleuren in structuurlak. De SOLAISE solar rolluiken hebben<br />

trouwens dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid. Naast Bubendorff<br />

solar motoren biedt SOLAISE ook Somfy motoren aan, op zonneenergie<br />

of bedraad van 230 V. Maar de schijnwerpers staan zonder<br />

meer op Bubendorff solar, dankzij de reputatie, jarenlange ervaring,<br />

betrouwbaarheid en het concurrentievoordeel ten opzichte van<br />

andere fabrikanten.”<br />

Solar rolluik iD Solar van Bubendorff.<br />

Doek<br />

“Standaard worden onze zipscreens voorzien van glasvezeldoek van<br />

Copaco of Mermet”, sluit Jo Blommé zijn betoog af. “Een van de<br />

belangrijkste troeven is het gebruik van het Improved Screen concept<br />

van Sunconfex. Dat omvat een ultradunne ritsband, een gepatenteerde<br />

doekbuisbevestiging en een eveneens gepatenteerde onderlatbevestiging.<br />

Dit heeft als resultaat dat het doek veel strakker staat,<br />

een langere levensduur heeft en er langer goed blijft uitzien.” u<br />

zenronline.eu | 33


Uw leverancier van<br />

onderdelen voor zonweringsystemen<br />

Klantgericht<br />

Direct uit voorraad leverbaar<br />

Contactpersonen met vakkennis<br />

Ruim assortiment onderdelen<br />

Ruim assortiment aan onderdelen<br />

Als leverancier en groothandel van onderdelen voor zonweringsystemen levert SunStock vanuit<br />

een ruim assortiment aan onderdelen onder andere rolluiken, uitval-/terrasschermen, screens<br />

en terrasoverkappingen, uitsluitend aan de vakhandel. Ook voor zonwering- en screendoek, én<br />

elektrische bedieningen kunt u bij ons terecht. Bekijk onze website voor de mogelijkheden en<br />

onderdelen.<br />

Uit voorraad leverbaar<br />

De kracht van SunStock is haar flexibiliteit, klantgerichtheid en het ruime assortiment<br />

aan voorraad artikelen. Onze onderdelen zijn vrijwel direct uit voorraad leverbaar en binnen<br />

enkele dagen heeft u de gevraagde onderdelen in huis. Dat maakt SunStock dé partner voor<br />

assembleurs en zonweringspeciaalzaken.<br />

Waarom kiest u voor SunStock?<br />

Leverancier in onderdelen voor zonweringsystemen • Ruim assortiment •<br />

Korte levertijden • Servicegericht • Maatschappelijk verantwoord<br />

Sun Stock Holland B.V.<br />

Talhoutweg 16 • 8171 MB Vaassen • Nederland<br />

T +31 578 677 222 E info@sunstock.nl I www.sunstock.nl


thema rolluiken<br />

Husol:<br />

‘ROLLUIKEN EN SCREENS ZIJN<br />

MEER IN BEELD DAN OOIT’<br />

Dat constateert Henk Huisbrink, van Husol Zonwering. Huisbrink<br />

merkt dat de vraag naar screens en rolluiken onder druk van de stijgende<br />

elektriciteits- en gasprijzen is toegenomen. “De energierekening<br />

begint zeer te doen en mensen zoeken naar manieren om ze<br />

omlaag te krijgen. We riepen het als branche al jaren, nu komt de<br />

consument er proefondervindelijk achter: screens helpen om de koellast<br />

– airconditioning – te verminderen, rolluiken helpen om het in<br />

herfst en winter binnen behaaglijk te houden, zodat de verwarming<br />

wat lager kan.”<br />

Besparing dankzij accu en zonnepaneel<br />

“De keuze voor screens of rolluiken met een ingebouwde accu en<br />

zonnepaneel wordt nu gemakkelijker gemaakt”, aldus Huisbrink.<br />

“Accumotoren met zonnepanelen zijn van ‘een charmante oplossing<br />

waarmee je ook nog energie bespaart’ gegaan naar ‘een oplossing<br />

waarbij je toch die extra besparing bereikt’. Vandaag de dag win je<br />

er genoeg mee om het extra interessant te maken.”<br />

Husol-dealers komen in hun verkoopgesprek met de juiste argumenten<br />

aan tafel. “Als we het hebben over energiebesparing middels<br />

screens en rolluiken komen we vanzelf op duurzaamheid. Omdat wij<br />

het merk heroal voeren, kunnen we garanderen dat onze screens en<br />

rolluiken duurzaam geproduceerd worden. Door hun uitmuntende<br />

kwaliteit gaan ze ook nog eens langer mee. Ook dat is duurzaamheid!”<br />

‘Ook de keuze voor screens of<br />

rolluiken met een ingebouwde<br />

accu en zonnepaneel wordt nu<br />

gemakkelijker gemaakt'<br />

Henk Huisbrink<br />

Efficiënt getransporteerd<br />

Bovendien betekent zakendoen met Husol Zonwering dat er sprake<br />

is van korte aanvoerlijnen. “Husol Zonwering is als altijd dichtbij”,<br />

benadrukt Huisbrink. “Wat je van ver haalt is niet altijd beter. Made<br />

in Holland, daar vaart iedereen wel bij! Bovendien hebben we eigen<br />

transport en plannen onze routes zo efficiënt mogelijk in. Én we<br />

kopen lengtematerialen en accessoires, zoals motoren, in bulk in, wat<br />

ook weer minder transportbewegingen nodig maakt. Dat scheelt<br />

allemaal CO 2<br />

-uitstoot. Alsof dat nog niet genoeg is, wekken we met<br />

zonnepanelen op het dak van onze fabriek ook nog eens voor een<br />

groot deel onze eigen stroom op!” u<br />

Met rolluiken in najaar en winter meer geborgenheid en minder stookkosten.<br />

zenronline.eu | 35


thema rolluiken<br />

BUILDING SHUTTERS:<br />

‘DUURZAAM DÉNKEN IS ÉÉN,<br />

DUURZAAM DÓÉN IS BELANGRIJKER’<br />

“BUILDING SHUTTERS is één van de marktleiders op het vlak van rolluiken en zonwering”, zegt Femke Desmet.<br />

Bij elk bedrijf staat de duurzame en circulaire gedachte in de agenda.<br />

Alleen blijft het vaak alleen bij denken en wordt de stap naar doen<br />

niet gezet. BUILDING SHUTTERS ontwikkelt en produceert aluminiumen<br />

kunststofprofielen voor de assemblage van rolluiken, zonwering<br />

en gevelbekleding. “Die producten verbeteren het comfort in gebouwen<br />

en dragen bij aan een lager energieverbruik”, aldus marketingcoördinator<br />

Femke Desmet. De firma uit Nokere levert echter niet<br />

alleen duurzame producten, maar heeft ook fors geïnvesteerd in de<br />

realisatie van zelfvoorzienende faciliteiten en een milieuvriendelijk<br />

en low-energie productieproces.<br />

“Door klimaatverandering ligt de nadruk tegenwoordig veel meer<br />

op het koel houden van het interieur dan op verwarmen”, aldus<br />

Femke Desmet. “Rolluiken en zonwering houden de zonnewarmte<br />

tegen, vooraleer die het glas bereikt. Zo kan het interieur koel<br />

worden gehouden zonder energieverslindende airco’s. Ze beperken<br />

ook het warmteverlies bij grote raampartijen. Uiteindelijk dragen<br />

deze producten bij aan een verhoogd comfort en een gereduceerd<br />

energieverbruik, wat vandaag de dag natuurlijk meer dan ooit een<br />

thema is.”<br />

“BUILDING SHUTTERS is al bijna 50 jaar één van de marktleiders op<br />

het vlak van rolluiken”, constateert Femke Desmet. “We hebben met<br />

de Minirol ® -serie een geschikt rolluik voor elke specifieke toepassing:<br />

MONO voor opbouw, INTEGRATED en TRADI voor inbouw en<br />

Minirol ® voor voorzet, die ook leverbaar is op zonne-energie in de<br />

vorm van de Minirol ® SOLAR. Maar we hebben ondertussen ook een<br />

stevige reputatie in de zonweringmarkt opgebouwd.”<br />

‘We kiezen bewust voor<br />

een milieu vriendelijk en<br />

low-energy productieproces in<br />

zelfvoorzienende faciliteiten’<br />

Femke Desmet<br />

36 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

Zonwering<br />

“Wie liever geen rolluik plaatst, kan een windvaste screen op basis<br />

van onze eigen Lockscreen ® technologie laten integreren”, aldus<br />

Femke Desmet. “Ook daar zijn er afhankelijk van de toepassing<br />

verschillende types leverbaar. Voor een verregaande renovatie,<br />

waarbij ook de ramen worden vervangen, stellen we de Lockscreen<br />

® TOP opbouwversie voor. De Lockscreen ® FRONT voorzetscreen<br />

of FRONT Solar, een voorzetscreen op zonne-energie, zijn<br />

dan weer ideaal als er bij de bouw van een woning geen zonwering<br />

is voorzien of voor vrijstaande integratie, bijvoorbeeld bij een<br />

pergola of poolhouse. De Lockscreen ® INTEGRATED wordt volledig<br />

in de spouwmuur weggewerkt en is uitgerust met een volledig<br />

intrekbare onderlat en eventueel met borstels om alles mooi<br />

af te sluiten.”<br />

De Lockscreen ® FRONT Solar werkt op zonne-energie.<br />

Duurzaamheid als rode draad<br />

Productontwikkeling, productie, lakken en transport, alles gebeurt<br />

in eigen beheer én in België. Duurzaamheid en milieuvriendlelijkheid<br />

lopen als rode draad door het volledige traject. BUILDING SHUTTERS<br />

wil in de eerste plaats de ecologische voetafdruk van zijn producten<br />

zo beperkt mogelijk houden. “Daarom werken we met sterke, onderhoudsvriendelijke<br />

én 100% recyclebare materialen, zoals aluminium<br />

en staal”, benadrukt Femke Desmet. “De nieuwste ontwikkelingen<br />

werken op zonne-energie, wat voor een extra besparing op de energiefactuur<br />

zorgt. Bovendien kiezen we bewust voor een milieuvriendelijk<br />

en low-energy productieproces. Zo werkt onze lakkerij 100%<br />

groen, zonder chemische additieven.”<br />

BUILDING SHUTTERS is echter nog verder gegaan en heeft alles in<br />

het werk gesteld om een productiehal met groene stroom en ecologische<br />

installaties te realiseren. Dankzij de zonnepalen op het dak<br />

zijn de gebouwen van het bedrijf op zonnige dagen zelfvoorzienend.<br />

Bovendien wordt het verbruik bij de elektriciteitskasten nauwlettend<br />

in het oog gehouden. Alle gewone verlichting is vervangen door energiezuinige<br />

ledarmaturen. De heftrucks op gas hebben plaatsgemaakt<br />

Dankzij de zonnepalen op het dak zijn de gebouwen van<br />

BUILDING SHUTTERS op zonnige dagen zelfvoorzienend.<br />

voor elektrische modellen, die worden opgeladen met de stroom van<br />

de zonnepanelen. Door een afblaaszone achter de voorbehandeling<br />

van de lakkerij te installeren, kunnen de ovens nu kouder functioneren<br />

en wordt het gasverbruik beperkt. Verouderde koelkasten en<br />

oude verwarmingselementen hebben plaatsgemaakt voor nieuwere,<br />

energiezuinigere systemen. Alle profileringslijnen zijn uitgerust met<br />

nieuwe elektriciteitskasten en nieuwe Siemens-aandrijfmotoren die<br />

minder verbruiken. Lichtkoepels zijn vernieuwd, zodat er meer daglicht<br />

binnenvalt en de verlichting overdag uitgeschakeld kan blijven...<br />

BUILDING SHUTTERS biedt met de Minirol ® -serie een<br />

rolluik voor elke specifieke toepassing.<br />

“En we hebben nog meer plannen”, besluit Femke Desmet. “Zo willen<br />

we in de profilering energiezuinige IR-verwarming plaatsen en loopt<br />

op dit moment een studie om te zien welke andere manieren er<br />

haalbaar zijn om onze eigen stroom op te wekken. Duurzaam dóén<br />

is belangrijk!” u<br />

zenronline.eu | 37


thema rolluiken<br />

Degalux:<br />

‘WIJ BESCHIKKEN OVER EEN VOLLEDIG<br />

GEAUTOMATISEERDE FABRIEK’<br />

“De afgelopen winter hebben we als Degalux, net als de winter daarvoor,<br />

veel geïnvesteerd om nog efficiënter te kunnen produceren”,<br />

vertelt directeur Willem-Jan Wijnbergen. “Met name de volledig<br />

geautomatiseerde zaagafdeling levert daaraan een grote bijdrage.<br />

Onze ambitie is om eind derde kwartaal <strong>2022</strong> de gehele productie<br />

volledig te automatiseren, zodat we alles tot in perfectie kunnen<br />

uitvoeren. Iedere order is volledig traceerbaar, wat essentieel is om de<br />

efficiency verder te vergroten, met als gevolg supersnelle levertijden!”<br />

“De levertijd van onze rolluiken is vijf productiedagen, maar dat moet<br />

nog veel sneller”, vult mededirecteur Niels Schotanus aan. “Met onze<br />

productiecapaciteit zit het wel goed, op dit moment draaien er drie<br />

Solar rolluiken.<br />

38 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

WE DIGITIZE<br />

sterk geautomatiseerde infrastructuur<br />

garantie op kwaliteit.<br />

WE CARE<br />

Degalux rolluiken bij een woonhuis.<br />

CO2-vriendelijk energieverbruik<br />

herbruikbare containers<br />

minder snijverlies<br />

arreteermachines volle bak om de productie van pantsers te voorzien.<br />

Als het nu allemaal te snel gaat voor een dealer, is dat ook geen<br />

probleem. De dealer kan zelf aangeven in welke week we moeten<br />

leveren en dan doen we dat zo! Snelheid stelt ons in staat maatwerk<br />

te leveren.”<br />

Samenwerken loont!<br />

“Onze partner Building Shutter Systems is de afgelopen jaren een zeer<br />

betrouwbare partner gebleken”, verklaart Wijnbergen een deel van<br />

het succes. “De intensieve samenwerking die we hebben, heeft zich<br />

meer dan uitbetaald. We weten wat we aan elkaar hebben. Ondanks<br />

de grote problemen op de grondstoffenmarkt hebben zij ons geweldig<br />

beleverd; en nog steeds. Het gevolg is dat we onze dealers<br />

betrouwbare levertijden kunnen garanderen.”<br />

“Van onze dealers vragen we dit commitment ook”, voegt Schotanus<br />

toe. “Voor ondernemers die duidelijke keuzes durven te maken en<br />

échte samenwerking zoeken, gaan onze deuren wagenwijd open.<br />

Voor die dealers gaan we door het vuur!”<br />

Solar rolluiken<br />

“Degalux was een aantal jaren geleden de eerste leverancier met de<br />

20 Nm solar motor”, aldus Schotanus. “Een ongekend succes kunnen<br />

we wel stellen. In korte tijd is het een van de meest verkochte rolluikmotoren<br />

geworden. Achter de schermen gaan de ontwikkelingen op<br />

het gebied van solar erg snel. Meer informatie hierover brengen we<br />

in de loop van de tweede helft van <strong>2022</strong> naar buiten.”<br />

Persoonlijk karakter<br />

“De groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, heeft<br />

ook gevolgen voor de organisatie”, besluit Wijnbergen. “Van dealers<br />

horen we vaak dat hun ervaring is dat het dan onpersoonlijk en log<br />

wordt. Juist daarvoor waken we bij Degalux. We willen goed blijven<br />

communiceren. We hebben een vaste groep medewerkers op de<br />

binnendienst die iedere dealer persoonlijk kennen. Wij hebben niet<br />

alleen tijd voor het zakelijke gedeelte, ook de menselijke kant wordt<br />

in de contacten die we met elkaar hebben niet vergeten. Dat is voor<br />

ons écht samenwerken!” u<br />

WE’VE GOT YOU COVERED!<br />

CENTRALLY LOCATED IN EUROPE<br />

BELGIË<br />

Dehemlaan 27<br />

B-8900 Ieper<br />

T +32 (0)57 22 12 21<br />

info@sunconfex.be<br />

WE INNOVATE<br />

Zip Technology<br />

ZipFix<br />

Visitex<br />

innovatieve productontwikkelingen<br />

“LET’S KEEP THINGS<br />

STRAIGHT”<br />

Door digitalisering geniet je een maximale<br />

lever betrouwbaarheid. We hanteren een<br />

Think as One-principe, waarbij onze productie<br />

een verlengstuk van jouw business vormt!<br />

Meer info? Contacteer ons!<br />

DUITSLAND<br />

Messerschmittstrasse 27<br />

D-89343 Jettingen-Scheppach<br />

T +49 (0)8225 958074 309<br />

info@sunconfex.de<br />

zenronline.eu | 39


thema rolluiken<br />

Verano ® :<br />

‘HET SOLAR ROLLUIK IS EEN TIJDLOZE<br />

OPLOSSING IN EEN MODERN JASJE’<br />

“Rolluiken zijn een multifunctioneel product, waarvan de voordelen<br />

alom bekend zijn”, weet hoofd communicatie Evelien Janssen-Verweij<br />

van Verano ® . “Dat zorgt voor de zonwering- en/of rolluikenspecialist<br />

al direct voor voldoende verkoopargumenten. Zo zorgen rolluiken<br />

voor perfecte verduistering van slaapkamers, voor veiligheid in<br />

woning of bedrijfsgebouw, voor een hogere isolatiewaarde én voor<br />

extra geluiddemping. En tegenwoordig komt daar nog een extra<br />

verkoopargument bij: de solar motor!”<br />

Verano ® heeft een ruim assortiment rolluiken.<br />

Een solar rolluik is een duurzame oplossing.<br />

Met de toenemende belangstelling voor duurzame producten<br />

winnen ook rolluiken op zonne-energie aan populariteit. “Niet<br />

alleen is energiebesparing een hoge prioriteit in de moderne bouw,<br />

ook consumenten worden gedwongen steeds meer rekening te<br />

houden met energiebesparing en stijgende energiekosten”, aldus<br />

Evelien Janssen-Verweij. “Behalve dat ze een duurzame oplossing<br />

zijn, kunnen rolluiken met een solar motor ook gemakkelijk worden<br />

gemonteerd. Door de batterij en het zonnepaneel van een solar<br />

motor is aansluiten op het stroomnetwerk immers niet nodig. De<br />

draadloze montage zorgt er bovendien voor dat hak- of breekwerk<br />

in muren of kozijnen niet nodig is. Zo hoeft een zonweringprofessionals<br />

niet meer naar binnen voor montage wat resulteert in een<br />

besparing op tijd en kosten. Met het ruime assortiment aan rolluiken<br />

van Verano ® bieden wij de mogelijkheid om kwaliteitsproducten zo<br />

snel mogelijk om te zetten in een winstgevende oplossing!”<br />

40 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

V010 – Space<br />

Met het rolluik V010 – Space profiteert de eindgebruiker van alle<br />

productvoordelen die rolluiken bieden. Het rolluik beschikt over een<br />

relatief licht pantser met een kleine oproldiameter en kan daarom<br />

worden uitgevoerd met een kleine kast. Daarnaast is het rolluik prijstechnisch<br />

interessant voor elk budget, voegen ze bij Verano ® toe.<br />

V020 – Elegant<br />

“Het rolluik V020 – Elegant heeft een goede verduisterende werking,<br />

maar doet zijn naam vooral eer aan door zijn elegante uitstraling”,<br />

meent Evelien Janssen-Verweij. “Doordat de extra kleine rolluikkast<br />

zelfs bij grote pantsers kan worden toegepast, wordt het gevelbeeld<br />

van een woning minimaal aangepast. Met een maximale hoogte van<br />

vier meter kan dit rolluik enorme oppervlakten overspannen.”<br />

Nieuw: V030 – Steady<br />

Binnenkort wordt het rolluikassortiment van Verano ® verder uitgebreid<br />

met de V030 – Steady. “Dit rolluik beschikt over een robuust<br />

pantser dat zorgt voor stabiliteit en stevigheid”, licht Evelien<br />

Janssen-Verweij toe. “Het is met een maximale breedte van wel<br />

3700 mm geschikt om enorme ramen te overspannen. Het zorgt voor<br />

extra isolatie tegen warmte, kou en geluid door een stilstaande luchtlaag<br />

te creëren en voorziet ramen van extra hang- en sluitwerk. Met<br />

vijftien verschillende standaardkleuren past dit rolluik bij elk kozijn en<br />

elke gevel.” Het rolluik V030 – Steady is binnenkort verkrijgbaar. u<br />

Het nieuwe rolluik V030 – Steady is binnenkort verkrijgbaar.<br />

DE MOOISTE COLLECTIE<br />

ZONWERINGSYSTEMEN<br />

Schering 47 - 8281 JW Genemuiden - t. 038 - 385 60 85 - e. info@husol.nl - i. www.husol.nl<br />

Onze collectie<br />

Knikarmschermen<br />

Uitvalschermen<br />

Screens<br />

Markiezen<br />

Terrasoverkapping<br />

Veranda zonwering<br />

Horren<br />

Windscreen<br />

Rolluiken<br />

zenronline.eu | 41


thema rolluiken<br />

Winsol:<br />

‘ROLLUIKEN OP ZONNE-ENERGIE,<br />

OMDAT HET OOG OOK WAT WIL’<br />

Daarom heeft de R&D-afdeling van Winsol een oplossing ontwikkeld<br />

in de vorm van een autonoom voorzetrolluik, zonder dat een<br />

230 V wisselstroomaansluiting nodig is. De SolarBox heeft een speciale<br />

motor op 12 V gelijkstroom, een batterij en twee zonnepanelen<br />

die het geheel van elektriciteit voorzien. “Dat past binnen onze<br />

ecologische visie, maar het levert vooral voordelen op voor de installateur<br />

en de eindklant”, meent Geers. “De installatie kan namelijk<br />

snel, gemakkelijk en efficiënt gebeuren, zonder tijdverlies door elektriciteitswerken.<br />

De klant hoeft zelfs niet thuis te blijven! Er wordt<br />

volledig aan de buitenzijde van de woning gewerkt. De handzender<br />

kan vervolgens in de brievenbus worden gedeponeerd en klaar.<br />

‘Met SolarBox gaan technologie en<br />

design hand in hand’<br />

Marc Geers<br />

Marc Geers: ‘Winsol heeft een rolluik ontwikkeld dat volledig offgrid<br />

werkt en er ook nog eens bijzonder stijlvol uitziet.’<br />

“Al 144 jaar lang is Winsol een autoriteit op het gebied van rolluiken”,<br />

zegt Marc Geers, productmanager Zonwering bij Winsol. “Vanuit die<br />

passie is het overige assortiment functionele toepassingen voor huis<br />

en tuin gegroeid.” Van het uitgebreide productgamma plaatst de<br />

Belgische fabrikant de SolarBox in de schijnwerpers, een rolluik dat<br />

volledig off grid werkt. Overigens heeft Winsol ook veel aandacht<br />

besteed aan de vormgeving van dit rolluik om het een stijlvol aanzien<br />

te geven.<br />

Zowel bij rolluiken als bij screens merkt Winsol door zijn jarenlange<br />

ervaring op dat deze markt meer en meer evolueert naar een vervangingsmarkt.<br />

“Oude systemen werken nog met een zwengel of lint”,<br />

constateert Geers. “Zijn die kapot, dan zet je als eigenaar de logische<br />

stap naar elektrische rolluiken. Of het nu om een oudere of recente<br />

woning gaat, kap- en breekwerk om leidingen te trekken en stroom<br />

te voorzien, zien weinig mensen meer zitten.”<br />

De zonnepanelen en de motor zijn volledig geïntegreerd in de aluminium kast.<br />

42 | zenronline.eu


thema rolluiken<br />

rolluik dat maar één cyclus per dag aankan, is niet werkbaar voor de<br />

eindgebruiker. Door met twee zonnecellen en een zwaardere batterij<br />

te werken, kunnen we de grotere rolluiken perfect aan.”<br />

Die zonnecellen kunnen op vier manieren worden gemonteerd:<br />

symmetrisch, asymmetrisch, Colour of Black Belt. In die laatste<br />

uitvoering worden de zonnepanelen in een zwarte band gemonteerd,<br />

waardoor ze haast onzichtbaar zijn. Wie voor Colour kiest, kan<br />

de zonnecellen afwerken in 23 populaire RAL-kleuren, maar levert<br />

dan wel 20% capaciteit in. Met gebruiksgemak in het achterhoofd<br />

raadt Winsol deze optie dan ook af voor grote oppervlaktes.<br />

De SolarBox, een autonoom voorzetrolluik, zonder dat<br />

een 230 V wisselstroomaansluiting nodig is.<br />

Gebruiks- en designvriendelijk<br />

Het doordachte design heeft de SolarBox in 2021 de Red Dot Award<br />

en de R+T Gold Innovation Award opgeleverd. “Design wordt steeds<br />

belangrijker, waardoor het ook bij Winsol een grotere focus krijgt”,<br />

zegt Geers. “De SolarBox is zeer elegant en slank met lamellen van<br />

4,2 centimeter en kastafmetingen van 137, 150, 165 of 180 centimeter.<br />

Daarnaast merken we dat rolluiken over het algemeen aan belang<br />

winnen. Ze zijn inbraakvertragend en isoleren beter dan screens. Dat<br />

laatste is een niet te onderschatten eigenschap met de hoge energieprijzen<br />

in het achterhoofd. De technologie en dezelfde gunstige<br />

eigenschappen van de SolarBox zijn overigens wel beschikbaar voor<br />

screens, en wel onder de naam SolarFix. Beide systemen laten toe om<br />

op een nette, efficiënte en gemakkelijke manier screens of rolluiken<br />

te installeren die er nog eens elegant uitzien ook!” ■<br />

Tijdens de lockdowns was dit een echte troef, want er hoefden geen<br />

quarantaineregels te worden gebroken. We zagen de SolarBox dan<br />

ook boomen. Het juiste product op het juiste moment. En de verkoop<br />

van dit product is sindsdien blijven stijgen.”<br />

Motor, batterij en zonnepanelen<br />

“Het lijkt allemaal eenvoudig, maar dat is het allerminst”, vervolgt<br />

Geers. “Als je geen problemen wil, moeten de drie componenten<br />

– motor, batterij en zonnepanelen – namelijk perfect op elkaar zijn<br />

afgestemd. Winsol gaat dan ook op vele fronten een stapje verder<br />

dan andere leveranciers, een uitvloeisel van onze ruime ervaring in<br />

rolluiken. Zo zijn de zonnepanelen volledig geïntegreerd in de aluminium<br />

kast. Dat maakt het uniek, net zoals de motor met koppel van<br />

20 newtonmeter. Daarmee kunnen onze rolluiken op zonne-energie<br />

ook tijdens de winter een oppervlakte van 6,6 vierkante meter<br />

aan. Omdat het hele systeem op elkaar is afgestemd, bedraagt de<br />

energiecapaciteit van de batterij 4,0 ampère-uur en is de zonnecel<br />

ook zwaarder. We willen geen klantonvriendelijke oplossingen. Een<br />

zenronline.eu | 43


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Becker-Antriebe GmbH<br />

100 JAAR BECKER-ANTRIEBE GMBH<br />

DIT MOE(S)T GEVIERD WORDEN!<br />

Becker-Antriebe GmbH, een van de toonaangevende fabrikanten van aandrijvingen en bedieningselementen voor rolluik- en<br />

zonweringautomatisering en smart home-oplossingen, kan terugkijken op inmiddels meer dan 100 jaar bedrijfsgeschiedenis. Sinds de<br />

oprichting heeft het familiebedrijf zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal succesvol en innovatief bedrijf met meer dan 350<br />

medewerkers. Het 100-jarige jubileum zou eigenlijk al in 2021 worden gevierd, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. De viering<br />

op 12 juli van dit jaar was daarom des te feestelijker.<br />

Een dag voor het hele gezin<br />

Op het sportterrein in Fleisbach, een wijk van de<br />

gemeente Sinn in Hessen, waar Becker al sinds<br />

de oprichting in 1921 is gevestigd, stonden voor<br />

de gasten een grote tent, diverse eetkraampjes<br />

en een gevarieerd speelpark voor kinderen klaar.<br />

Afhankelijk van hun stemming konden de kleintjes<br />

gebruikmaken van het springkasteel, bungee- en<br />

trampolinespringen, klimmen op een klimmuur<br />

of een hindernisbaan overwinnen. Daarnaast<br />

hadden de kinderen veel plezier met de quizshow<br />

‘1, 2 of 3’, bekend van ZDF en KiKa en vergelijkbaar<br />

met het Nederlandse Ren je Rot. Presentator<br />

was Alexander Königsmann als presentator, die<br />

ook in de tv-versie een rol heeft. Mascotte Piet<br />

Flosse van 1, 2 of 3 was ook aanwezig, niet in de<br />

laatste plaats voor selfies en souvenirfoto’s.<br />

Avondevenement met bijzondere terugblik<br />

Voor de avond werd de tent omgetoverd tot<br />

een feestlocatie. Aandeelhouder Hans Joachim<br />

Met haar choreografie maakte de dansgroep Just Dance van de TSV Fleisbach indruk op de bezoekers.<br />

44 | zenronline.eu


Becker-Antriebe kan<br />

terugkijken op inmiddels<br />

meer dan 100 jaar<br />

bedrijfsgeschiedenis<br />

Wiegelmann en algemeen directeur Jürgen Timm<br />

van Becker Antriebe heetten de gasten hartelijk<br />

welkom en waren verheugd het 100-jarige<br />

bestaan samen te kunnen vieren. Maik Wiegelmann,<br />

tevens aandeelhouder en hoofd Technologie,<br />

Innovatie en Academie, onderstreepte het<br />

bijzondere van het jubileum en dat de succesvolle<br />

bedrijfsgeschiedenis alleen mogelijk was door de<br />

buitengewone inzet van alle medewerkers. Frank<br />

Haubach, hoofd Verkoop en Marketing, richtte<br />

een speciale groet aan de vele gasten van de<br />

dochterondernemingen en agentschappen die<br />

vanuit het buitenland waren gekomen. Zelfs de<br />

Australische vertegenwoordiger had de lange reis<br />

van Melbourne naar Sinn gemaakt om deel te<br />

nemen aan de viering!<br />

Algemeen directeur Jürgen Timm (links), aandeelhouder Hans Joachim Wiegelmann (tweede<br />

van rechts) en sales- en marketingmanager Frank Haubach (rechts) nemen de felicitaties in<br />

ontvangst van burgemeester Hans-Werner Bender van Sinn (tweede van links).<br />

Dirk Daniels van het evenementenbureau vijf live<br />

trad tijdens de avond op als ceremoniemeester.<br />

In de pauzes tussen de gangen van het menu<br />

werden de gasten vermaakt met verschillende<br />

acts. De goochelshow van Sascha Lange vormde<br />

de aftrap. Dirk Daniels maakte niet alleen indruk<br />

met zijn presentatie en zang, hij had ook speciaal<br />

voor de jubileumviering een Becker-lied gecomponeerd<br />

dat het gevoel van saamhorigheid van<br />

het Becker-team uitdrukte. Verder werden er<br />

diverse foto’s van het werk van een zandschilder<br />

getoond. Hij had een heel bijzondere overzichtstentoonstelling<br />

samengesteld, die op indrukwekkende<br />

wijze – in zand – de 100-jarige geschiedenis<br />

van Becker Antriebe liet zien.<br />

Bij ‘1, 2 of 3’ konden de kleintjes zich voelen als in het gelijknamige tv-programma.<br />

Na het officiële gedeelte zorgde de coverband<br />

Mission2Party tot diep in de nacht voor een<br />

goede sfeer. “Al met al was het een geslaagde<br />

viering met voor elk wat wils. We hadden de<br />

indruk dat alle bezoekers hebben genoten en<br />

dat iedereen een leuke dag heeft gehad”, aldus<br />

Jürgen Timm. ■<br />

‘Magician’ Julian Wiegelmann (rechts) ondersteunde de indrukwekkende show van goochelaar Sascha Lange.<br />

zenronline.eu | 45


nabeschouwing heimtextil<br />

Tekst en beeld: Aribert Guiking<br />

DUURZAAMHEID ALS BELANGRIJK THEMA<br />

ZONWERING ONTBREEKT OP<br />

UITGEKLEDE HEIMTEXTIL<br />

Vanwege corona werd Heimtextil van januari naar juni verschoven. Het resulteerde in een qua omvang en inhoud matige beurs met een grote<br />

gemeenschappelijke deler: verduurzaming in velerlei opzichten. Dat strekt zich uit van het productieproces en de gebruikte grondstoffen tot<br />

de producten zelf en de mogelijkheid om die te hergebruiken. In de praktijk blijkt er nog een lange weg te gaan.<br />

Normaal gesproken vindt Heimtextil ieder jaar<br />

plaats in januari, maar vanwege corona ging de<br />

beurs in 2021 niet door en ook begin dit jaar<br />

was dat nog niet mogelijk. De beursorganisatie<br />

in Frankfurt wilde niet wachten tot januari 2023,<br />

want dat zou betekenen dat er drie jaar geen<br />

beurs zou zijn geweest en een aantal exposanten<br />

dacht daar ook zo over. Daarom werd besloten<br />

om een alternatieve datum te kiezen. Dat werd<br />

eind juni en de naam werd Heimtextil Summer<br />

Special. De beurs werd tegelijkertijd gehouden<br />

met de beurzen Techtextil en Texprocess. Het<br />

was in juni inderdaad ‘summer’ (lees: behoorlijk<br />

warm), maar speciaal was de beurs niet. Integendeel,<br />

het viel inhoudelijk en wat betreft opkomst<br />

zwaar tegen. Het aantal exposanten met buitenzonwering<br />

was nul, voor binnenzonwering was er<br />

een handjevol aanwezig en echt nieuws was er<br />

niet of nauwelijks te ontdekken.<br />

Duurzaamheid als centraal thema<br />

Zonwering is op Heimtextil altijd al een klein<br />

onderdeel is, maar ook bij de andere productgroepen<br />

(meubelstoffen, gordijnstoffen, bed textiel)<br />

46 | zenronline.eu


nabeschouwing heimtextil<br />

In plaats van januari nu in juni. Daarom dit keer geen winterjassen aan tijdens Heimtextil.<br />

was weinig nieuws te zien. Heeft de complete<br />

industrie dan een paar jaar niets gedaan? Zeker<br />

niet, maar de coronajaren 2020 en 2021 waren<br />

voor veel fabrikanten topjaren, waarbij produceren<br />

en kunnen leveren voorrang hadden boven<br />

innovatie. Als je van vernieuwing zou willen<br />

spreken, was duurzaamheid dé trend. En die<br />

trend – beter gezegd: deze ontwikkeling – zal de<br />

komende jaren sterker en breder doorzetten. Iets<br />

andere kleuren vanwege de mode, kleine technische<br />

aanpassingen en meer geautomatiseerde<br />

aansturing van zonwering, raamdecoratie en<br />

gordijnen zijn blijvertjes, maar duurzaamheid in<br />

velerlei opzichten is hetgeen waar de 'vernieuwing'<br />

vandaan zal moeten komen.<br />

Natuurlijke materialen<br />

Dat was onder meer te zien op de trendshow van<br />

de beurs. Stoffen van avocado, eucalyptus, uienschillen,<br />

walnoot, zeewier of andere producten<br />

uit de natuur – het blijkt allemaal te kunnen. Als<br />

je zo’n trendshow ziet, zou je denken dat in de<br />

nabije toekomst er alleen nog maar rolgordijnen,<br />

plissés of andere raamdecoratieproducten van<br />

natuurlijke grondstoffen gemaakt zullen worden,<br />

maar dat is onzin. u<br />

Bezoekers nemen wat garen mee van de (te verwachten) trendkleuren.<br />

Als je van vernieuwing zou willen spreken,<br />

was duurzaamheid dé trend<br />

zenronline.eu | 47


nabeschouwing heimtextil<br />

Op dit moment is het omslachtig en duur om met<br />

zulke natuurlijke materialen een grote productie<br />

te kunnen draaien. Het zijn wel voorbeelden van<br />

een grotere zoektocht naar alternatieven voor veel<br />

‘traditionele’ stoffen, zoals bijvoorbeeld polyester.<br />

Afgedankte visnetten<br />

Ook op praktisch niveau was het containerbegrip<br />

duurzaamheid volop aanwezig. Wie in juni door<br />

de hallen in Frankfurt liep, zou de indruk kunnen<br />

krijgen dat de daar aanwezige exposanten<br />

massaal bezig zijn om de wereld te redden. Stoffen<br />

van afgedankte visnetten, stoffen van allerlei<br />

natuurlijke materialen, gordijnrails van gerecycled<br />

aluminium, het gebruik van ‘natuurlijke chemicaliën’<br />

en talloze producten gemaakt van gerecyclede<br />

petflessen; het was er in overvloed.<br />

Daarnaast is er een sterke nadruk op milieuvriendelijke<br />

productie: minder waterverbruik,<br />

zonnepanelen op het dak, restafval proberen te<br />

hergebruiken, trots aangeven dat de CO 2<br />

-uitstoot<br />

in tien jaar met x procent is verminderd, kortom:<br />

iedereen is duurzaam bezig en Nachhaltigkeit en<br />

Sustainability werd overal in koeienletters op de<br />

stands gecommuniceerd.<br />

Remmende factoren<br />

Natuurlijk is zo'n grote beurs geen reflectie<br />

van de werkelijkheid en zullen veel producten<br />

nog steeds aardolie als basis hebben, maar een<br />

breder milieubewustzijn wordt zichtbaar, zeker<br />

bij fabrikanten. Deels komt dat uit een intrin-<br />

Havva Yildirim van Oba Perdesan, een van de (vele) Turkse exposanten op Heimtextil.<br />

‘Vooral Duitse klanten miste ik. Jammer, want<br />

die hadden dan kennis kunnen maken met onze<br />

Triangle motor voor driehoekige plissés’<br />

Erik Budding<br />

Zowel boven als onder perfect lopende ‘lussen’ in gordijnen van de Koreaanse fabrikant Decowin Textile.<br />

48 | zenronline.eu


nabeschouwing heimtextil<br />

sieke motivatie om echt zo ‘schoon’ mogelijk te<br />

produceren, deels is het gewoon uit kostenoverwegingen<br />

of is het een kwestie van inspelen op<br />

toekomstige maatregelen van overheden. Daar is<br />

sinds de coronacrisis bijgekomen dat leveringen<br />

uit het verre oosten langer duren en zelfs onbetrouwbaar<br />

worden. Voeg daarbij de schaarste<br />

aan grondstoffen en materialen, de oorlog in<br />

Oekraïne, de oplopende inflatie en de moeite om<br />

personeel te vinden; allemaal zaken die de vooruitzichten<br />

voor bedrijven onzeker maken.<br />

Teleurstellend bezoek<br />

Deze zaken waren niet zichtbaar op de beurs, maar<br />

klonken wel door in gesprekken: mooi dat wij<br />

hier staan, fijn om elkaar weer fysiek te ontmoeten,<br />

maar kan de beurs in januari wel weer doorgaan?<br />

Of is er dan misschien weer sprake van een<br />

coronagolf? Deze opmerkingen werden bij menig<br />

exposant gehoord. Dat Amerikanen, Chinezen en<br />

Russen niet naar Frankfurt zouden komen was<br />

van tevoren duidelijk. Dat Duitse exposanten en<br />

vooral Duitse bezoekers het lieten afweten was<br />

een tegenvaller. Was het dan kommer en kwel op<br />

de beurs? Zeker niet. De stemming was afwachtend-positief<br />

en iedereen weet inmiddels dat het<br />

orderen pas na de beurs komt. Dus een algehele<br />

waardering van Heimtextil is lastig te geven.<br />

Vernieuwde hardware<br />

Erik Budding van BREL HOME (de enige exposant<br />

met motoren op de beurs) is duidelijk in zijn<br />

oordeel. “Het bezoek was stukken minder en de<br />

beurs viel tegen. Vooral Duitse klanten miste ik.<br />

Jammer, want die hadden dan kennis kunnen<br />

maken met onze Triangle motor voor driehoekige<br />

plissés. Maar we hebben al wel vast ingetekend<br />

voor de beurs in januari!”<br />

Vako, producent van hardware voor raamdecoratie,<br />

haakte pas op het laatste moment aan om<br />

deel te nemen aan Heimtextil en introduceerde<br />

een toevoeging op het Easy Balance systeem. Met<br />

dit veersysteem kan een rolgordijn gemakkelijk<br />

worden gelift, neergelaten en op iedere positie<br />

gestopt door de onderlat naar beneden te trekken<br />

Al heel oud, maar nog steeds aanwezig: horizontale jaloezieën.<br />

of omhoog te duwen. Als nieuwigheid bij dit kindvriendelijke<br />

systeem (zonder zichtbare bediening)<br />

is er nu een versie met een zogenaamde ingebouwde<br />

versneller, handig bij duorolgordijnen.<br />

Anti-virus rolgordijn<br />

En verder? Verder waren er nauwelijks plissés,<br />

rolgordijnen of jaloezieën te vinden op de<br />

beurs. Het Turkse bedrijf Oba Perdesan heeft<br />

een verduisterend rolgordijn dat volgens tests<br />

virusdeeltjes binnen twee uur bijna volledig<br />

elimineert. Maar nu corona even min of meer uit<br />

De nieuwe bediening van een rolgordijn van Vako. Bij een duorolgordijn wordt de<br />

optie van een ingebouwde ‘versneller’ geboden, rechts op de foto. (Beeld Vako.)<br />

beeld is, waren het toch vooral gewone rolgordijnen<br />

en jaloezieën in nieuwe kleuren die de<br />

aandacht trokken.<br />

Ook het Koreaanse Decowin Textile toonde iets<br />

speciaals, namelijk een rolgordijn dat bacteriën<br />

doodt. Het bedrijf viel verder op met perfect<br />

afgewerkte raamdecoratie, waaronder een triple<br />

stoffen jaloezie, zoals de Silhouette van Luxaflex.<br />

Het Vivus-gordijn is een kruising tussen vitrage<br />

en een stoffen verticale jaloezie, sluit boven en<br />

onder prachtig aan en is volgens de fabrikant<br />

een ‘innovatie’.<br />

Oplopende prijs grondstoffen<br />

Afsluitend is het lastig om een goed oordeel te<br />

geven over de beurs. Heimtextil maakte wel<br />

duidelijk dat verduurzaming op alle fronten doorzet.<br />

Maar ‘de markt’ werkt toch soms remmend,<br />

zo blijkt bij Libéco, een uit België afkomstige specialist<br />

in linnen stoffen. Linnen is duurzaam want<br />

van natuurlijke oorsprong, dus dat is een pluspunt.<br />

De prijs van de grondstof vlas is echter in een jaar<br />

tijd verdubbeld en daardoor wordt linnen uiteraard<br />

duurder, zo vertelt een medewerker van het<br />

bedrijf. “Maar als je weet dat de graanprijs nog<br />

veel meer is gestegen, dan weet je ook dat de<br />

boer liever graan gaat verbouwen dan vlas...” ■<br />

zenronline.eu | 49


Uw partner in<br />

onderdelen voor zonweringen,<br />

terrasoverkappingen en horren<br />

Uitgebreid assortiment<br />

Hoogwaardige systemen<br />

Eigen R&D-afdeling<br />

Meer dan 32.000m 2 magazijn<br />

De grootste zonweringsleverancier in Nederland<br />

AVZ is met ruim 60 jaar ervaring, 32.000m 2 magazijn en meer dan 10.000 artikelen op<br />

voorraad dé zonweringsgroothandel van Nederland. De componenten en profielen van onze<br />

zonweringproducten, outdoor living, terrasoverkappingen, insectenweringen en rolluiken kunnen<br />

we bijna altijd uit voorraad leveren. Hierdoor bent u flexibel en kunt u snel leveren aan uw klanten!<br />

Eigen techniek- en ontwikkelingsafdeling<br />

AVZ heeft een constante focus op productontwikkeling en innovatie. Een goede balans tussen<br />

uw behoefte en die van uw klanten staat hierbij centraal. Hierbij brengen we assemblageen<br />

montagegemak, functionaliteit, trends, duurzaamheid én kwaliteit bij elkaar. Onze<br />

hoogwaardige zonweringsystemen worden in eigen huis ontworpen en uitgewerkt. Hierdoor<br />

borgen we dat we u ook in de toekomst van competitieve producten kunnen voorzien.<br />

Waarom kiest u voor AVZ?<br />

Breed assortiment passend bij u én uw klant • Voorraadhoudende groothandel •<br />

Klant staat centraal • Maatschappelijk verantwoord • Ruim 60 jaar ervaring<br />

Aluminium Verkoop Zuid B.V.<br />

Postbus 37 • 5680 AA Best • Kanaaldijk 11 • 5683 CR Best • Nederland<br />

T +31 495 328 600 E avz@avz.nl I www.avz.nl


nabeschouwing polyclose<br />

Tekst: Thijs Pubben Beeld:Polyclose<br />

ONDANKS HET ONGEWONE TIJDSTIP<br />

POLYCLOSE <strong>2022</strong> VOLDOET<br />

AAN DE VERWACHTINGEN<br />

De verhuizing van januari naar augustus-september was noodgedwongen: het virus. Niet iedereen was er even<br />

blij mee. Voor het zuiden van Nederland viel de beurs aan het einde van de vakantie en in België beginnen traditioneel<br />

op 1 september de scholen. Maar het was zoals het was en iedereen probeerde er zo goed mogelijk mee te<br />

dealen. Met succes! Bijna 220 exposanten – waaronder een kleine dertig zonweringgerelateerd – mochten 12.222<br />

‘kwalitatieve’ bezoekers begroeten. Dat is ongeveer 15% minder dan in 2020, maar zeker niet slecht voor een beurs<br />

op zo’n ongewoon tijdstip.<br />

Polyclose is begonnen als een beurs voor raam- en deurtechniek,<br />

maar is inmiddels veel breder georiënteerd, met zonwering, rolluiken<br />

en insectenwering als prominente productgroepen. Veel zonweringspecialisten<br />

uit België en Nederland maken daarom elke twee jaar<br />

hun opwachting in Gent. Polyclose is natuurlijk lang niet zo groot als<br />

de R+T in Stuttgart, maar wel veel dichterbij, minder massaal en met<br />

allemaal bedrijven die in ieder geval ook op de Beneluxmarkt zijn<br />

georiënteerd. Het maakt Polyclose voor de zonweringsector in België<br />

en Nederland tot een zeer geliefde beurs.<br />

Polyclose is voor de zonweringsector<br />

in België en Nederland een zeer<br />

geliefde beurs<br />

Dat gold ook voor deze jubileumeditie (Polyclose werd in <strong>2022</strong> voor<br />

de twintigste keer georganiseerd). Woensdagmorgen was het druk,<br />

woensdagmiddag wat stiller, maar donderdag en vrijdag was het<br />

weer aangenaam druk. “Wij waren heel tevreden”, zegt Danny van<br />

Osta van ROMA Benelux. “Donderdag was een heel drukke dag en<br />

vrijdag was het zelfs drukker dan voorgaande jaren.”<br />

Duurzaamheid en circulariteit zijn heden ten dage natuurlijk belangrijke<br />

thema’s, die op veel beursstands dan ook terugkwamen. In de<br />

rolluiken- en zonweringbranche worden ze voor een deel vertaald in de<br />

functionaliteit van de producten: sparen op koelenergie door zonwering<br />

enzovoort, de bekende riedel. Een andere vertaling is door het<br />

accent op solar dat veel wordt gelegd: solar rolluiken, solar screens...<br />

BREL HOME toonde zelfs al een solar motor voor knikarmschermen.<br />

Het aantal écht nieuwe producten was op deze beurs niet zo groot.<br />

Begrijpelijk gezien de onzekere en onregelmatige aanloop en het<br />

tijdstip waarop ze werd gehouden. Toch was er genoeg te zien en<br />

te beleven, waaronder enkele nieuwe spelers, zoals het Zwitserse<br />

Plastex, ook nog eens met een nieuw product. Bovendien zijn netwerken,<br />

kennismaken, bijpraten, oriënteren enzovoort ook belangrijke<br />

en nuttige bezigheden tijdens een beurs.<br />

Als corona – of een andere onvoorziene gebeurtenis – geen roet in<br />

het eten gooit, wordt Polyclose in 2024 weer als vanouds in januari<br />

georganiseerd, en wel van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 januari.<br />

Dat wordt dan weer een beurs in winterjas. u<br />

zenronline.eu | 51


nabeschouwing polyclose<br />

Sundaze by Aluvision:<br />

‘NIEUWE FUNCTIONALITEITEN<br />

VOOR OUTDOOR LOUNGES’<br />

Door de business unit Outdoor als een aparte entiteit te laten verdergaan,<br />

benadrukt Aluvision het belang van het Sundaze segment.<br />

“Sundaze by Aluvision biedt met de Puro een reeks outdoor lounges<br />

– made in Belgium – die uitblinken door hun modulariteit, minimalistisch<br />

design en eenvoudige en snelle montage”, vertelt Sales Director<br />

Emmanuel Hamelinck. De R&D-afdeling van de aluminiumspecialist<br />

heeft recent een reeks innovatieve elementen ontwikkeld, te weten<br />

een vouwdak met afwatering aan één zijde, nieuwe shutters met<br />

extra opties, glazen schuifdeuren en de Nivo ondergeleiding.<br />

Innovatie als drijvende kracht<br />

“Al vanaf de start in 2003, toen het bedrijf de eerste oplossingen voor<br />

beursstanden ontwikkelde en produceerde, staat Aluvision synoniem<br />

voor kwalitatief innoveren”, aldus Hamelinck. “Het outside the box<br />

denken, gekoppeld aan voortdurende innovatie en hoge kwaliteit,<br />

wordt ook binnen het outdoor segment Sundaze toegepast.”<br />

“Met de oprichting van de aparte entiteit Sundaze by Aluvision<br />

willen we onze marktpositie verder versterken”, vervolgt Hamelinck.<br />

“Daarvoor moeten we blijven investeren in innovatie. Ons<br />

team werkt dan ook dagelijks om nieuwe oplossingen te ontwikkelen<br />

en bestaande producten te optimaliseren. Een mooi voorbeeld<br />

hiervan zijn de innovatieve terrasoverkappingen uit de Puro reeks,<br />

gekenmerkt door een ongekende modulariteit, een minimalistisch<br />

design én een eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage. Een<br />

montageteam van twee personen installeert deze overkappingen<br />

in een halve dag. Alle profielen worden nauwkeurig op maat geproduceerd<br />

en dankzij speciale hoekstukken klopt het verstek van de<br />

hoeken altijd.”<br />

De nieuwe shutters zijn onderverdeeld in drie secties, die afzonderlijk<br />

en onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden.<br />

Er wordt steeds gestart vanaf een kale<br />

structuur, waarin op wens van de klant<br />

verschillende dak- en wandmodules<br />

kunnen worden geïntegreerd<br />

52 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

De Puro reeks biedt veel mogelijkheden<br />

Puro is een innovatief outdoor concept dat is opgebouwd uit slanke,<br />

afgeronde aluminium profielen van 93 bij 93 mm. Het is beschikbaar<br />

in twee modellen. De Bay Unit wordt op het bestaande terras<br />

gemonteerd, vrijstaand of aangebouwd, terwijl de Box Unit gekenmerkt<br />

wordt door een omlopend kokerprofiel en een optioneel<br />

geïntegreerde vloer. Deze terrasoverkappingen zijn verkrijgbaar met<br />

een lengte tot 6000 mm en diepte van 3000 mm indien voorzien van<br />

een lamellendak, van 4000 mm met een vouwdak, en tot 4500 mm<br />

met een vast dak. De klant heeft de keuze tussen wit (RAL 9016),<br />

zwart (RAL 9005), antraciet (RAL 7016), lichtgrijs (RAL 9006), brons<br />

(68/60960) en donkergrijs (DB703) structuurlak, maar de lounge is<br />

naast de standaardkleuren ook leverbaar in 61 trendkleuren.<br />

Een modulair systeem met een minimalistisch design<br />

Er wordt steeds gestart vanaf een kale structuur, waarin op wens van<br />

de klant verschillende dak- en wandmodules kunnen worden geïntegreerd.<br />

Het dak kan worden afgesloten met sandwichpanelen die<br />

van binnenuit onzichtbaar achter een decoratief doek schuilgaan,<br />

maar ook met een zonwerend of regenbestendig glasvezelvouwdoek.<br />

Dankzij de montage van een bijkomend vast dakelement boven het<br />

geparkeerde doek – ook in retrofit bij bestaande installaties – wordt<br />

het risico op vervuiling en beschadiging aanzienlijk verminderd.<br />

De Bay Unit versie wordt eenvoudig op het terras gemonteerd. De Box Unit<br />

wordt geleverd met omlopend kokerprofiel en optioneel geïntegreerde vloer.<br />

Als dak of wand kunnen ook aluminium kaders met lamellen in<br />

gepoederlakt aluminium of natuurlijk vergrijzend thermo ayoushout<br />

worden gebruikt. Men kan volledig ‘afsluiten’ of slechts gedeeltelijk,<br />

Dankzij de Pausa-functie kan de shutter op een vaste positie worden geblokkeerd.<br />

door een of twee kaders te integreren. In eenzelfde kader kunnen<br />

aluminium lamellen met verschillende kleuren en zelfs aluminium<br />

en houten lamellen worden gecombineerd. Op plaatsen waar geen<br />

kaderelementen zijn aangebracht, kan de structuur worden uitgerust<br />

met de Ledline ledverlichting om de outdoor lounge een ‘finishing<br />

touch’ te geven.<br />

Met de Nivo ondergeleiding wordt een oplossing geboden voor een<br />

hellende of oneffen ondergrond met een niveauverschil tot 6 cm.<br />

“Om de klanten nog meer design- en comfortmogelijkheden te bieden,<br />

hebben we een vouwdak met afwatering aan één zijde ontwikkeld”,<br />

vertelt Emmanuel Hamelinck. “Op Polyclose hebben we daarnaast<br />

uitgepakt met nieuwe shutters. Die zijn onderverdeeld in drie secties,<br />

die afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden.<br />

Optioneel kan deze oplossing ook in één enkele sectie worden<br />

verkregen. Dankzij de Pausa-functie kan een shutter op een vaste<br />

positie worden vastgezet. Kiest men voor de optie Solid, dan wordt<br />

het onderste gedeelte van de shutter als een vast paneel geleverd.<br />

Deze wandelementen worden trouwens ook als apart product aan<br />

derden verkocht. Tenslotte kan een Puro outdoor lounge vanaf nu<br />

ook volledig worden afgesloten met glazen schuifdeuren. De innovatieve<br />

Nivo ondergeleiding zorgt ervoor dat in geval van een hellende<br />

of oneffen ondergrond middels een geleidingsnok in de schuifkaders<br />

een niveauverschil tot 6 cm kan worden opgevangen.” u<br />

zenronline.eu | 53


nabeschouwing polyclose<br />

De Lockscreen ® INTEGRATED die nu tot 6 m breed leverbaar is.<br />

BUILDING SHUTTERS:<br />

LOCKSCREEN ® INTEGRATED<br />

NAAR 6 METER BREED<br />

De nieuwe koppelgeleider van BUILDING SHUTTERS om screens te koppelen.<br />

BUILDING SHUTTERS presenteerde op zijn stand hun verbeterde<br />

Lockscreen ® INTEGRATED. ‘Lockscreen’ duidt op het gebruik van<br />

ziptechnologie, ‘Integrated’ betekent dat de kast volledig wordt<br />

weggewerkt in de spouw. De Lockscreen ® INTEGRATED is nu tot<br />

6 m breed leverbaar. Door een volledig intrekbare onderlat is een<br />

geopende screen praktisch onzichtbaar.<br />

BUILDING SHUTTERS heeft daarnaast een koppelgeleider van 54 mm<br />

breed geïntroduceerd. Daarmee kunnen screens voor grote ramen en<br />

vliesgevels gemakkelijk worden geschakeld, zonder dat de uitstraling<br />

van de gevel wordt aangetast.<br />

Zelfs bij een erkend product als rolluiken blijven er nieuwe ontwikkelingen<br />

mogelijk. BUILDING SHUTTERS vroeg op Polyclose onder<br />

andere aandacht voor de Minirol ® MONO en de Minirol ® Integrated<br />

die onzichtbaar in de gevel kunnen worden weggewerkt.<br />

BUILDING Facade aluminium gevelbekleding.<br />

En dan was er natuurlijk nog BUILDING Facade, de nieuwe aluminium<br />

gevelbekleding van BUILDING SHUTTERS om het aanbod van producten<br />

voor de gevel compleet te maken.<br />

54 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

TenCate Outdoor Fabrics:<br />

KEUZEVRIJHEID MET DE<br />

FREEDOM COLLECTIONS<br />

Individualisering is een groot goed. De tijd dat alle zonneschermdoeken<br />

oranje, blauw of groen waren, ligt ver achter ons. De keuze aan<br />

doeken, dessins en kleuren is tegenwoordig groot. Vanuit een ruime<br />

ervaring en innovatiedrang voegt TenCate Outdoor Fabrics daar met<br />

de Freedom Collections een nieuwe dimensie aan toe.<br />

Deze doeken worden geprint, wat het mogelijk maakt om de binnenen<br />

de buitenzijde naar wens van de eindgebruiker vorm te geven:<br />

Freedom! Er zijn vier opties: Ton sur ton, Colore duo, Double double<br />

en Block stripes #Nxt. Met de Freedom Collection kan een zonweringspecialist<br />

zijn eigen collectie samenstellen.<br />

Het eigen smart home-systeem Yubii ® van Nice.<br />

De doeken uit de Freedom Collections zijn volgens Ten Cate kleurecht<br />

(7-8), regenbestendig (waterkolom van 60 cm), gemakkelijk te<br />

reinigen, beschermd tegen rot, schimmel en vuil en ze beschermen<br />

tegen uv. Door de lichte samenstelling zijn ze geschikt voor diverse<br />

zonweringsystemen. De minimale afname is 60 meter.<br />

Nice Solar Screen Kit.<br />

Nice:<br />

VEEL TE VERTELLEN OP POLYCLOSE<br />

Nice had best wel wat nieuws te vertellen op zijn stand op Polyclose.<br />

Natuurlijk ook over de nieuwe trend solar, waar het bedrijf oplossingen<br />

voor heeft. Nice focuste zich op vier producten. De Nice Solar<br />

Screen Kit met een motor met terugkoppeling van 20 Nm was er één<br />

van, de Nice Era Quick Star Head was een ander voorbeeld. Deze motor<br />

is klaar voor gebruik en kan snel worden geïnstalleerd, dankzij de<br />

voorgemonteerde, los te koppelen kabel en drukknop-eindschakelaar.<br />

Met de Freedom Collections biedt TenCate outdoor<br />

Fabrics veel vormgevingsmogelijkheden.<br />

Aandacht werd ook gevraagd voor de Nice Era Inn Edge S Li-ion,<br />

een buismoter met geïntegreerde lithium-ion-batterij die met een<br />

geluidsbelasting van minder dan 35 dB heel erg stil is. Bekabeling<br />

of een externe accu zijn voor deze accumotor dus niet nodig, wat de<br />

installatie uiteraard vergemakkelijkt. De accu kan snel worden opgeladen<br />

via een USB C-kabel met magnetische connector. De Nice Era<br />

Inn Edge S Li-ion is volgens Nice derhalve de perfecte oplossing voor<br />

zowel residentiële als commerciële renovatieprojecten.<br />

De optie Double double: beide zijden hebben een uniek design.<br />

De focus lag tenslotte ook op het eigen smart home-systeem Yubii ® ,<br />

‘een compleet ecosysteem’, zoals Nice het omschrijft. Het is gebouwd<br />

om alle automatiseringen in huis met de bewoners en met elkaar te<br />

laten communiceren. Dat gebeurt middels bidirectionele afstandsbedieningen<br />

die de eindgebruikers informeren middels trillingen en<br />

gekleurde leds. Het systeem is breed toepasbaar, want compatibel<br />

met meer dan 3.000 Z-wave- of WiFi-gecertifieerde apparaten van<br />

verschillende merken. u<br />

zenronline.eu | 55


®<br />

®<br />

®


nabeschouwing polyclose<br />

Gibus gaat in Nederland zijn hele assortiment voeren. “Met een focus<br />

op producten waarmee we in Nederland het verschil kunnen maken,<br />

zoals de Med Zenit 90°. Dat is een kubistisch vormgegeven overkapping<br />

met horizontale en verticale lijnen, met een vouwdak uit waterdicht,<br />

uv-bestendig pvc en twee verschuifbare lamellendaken.”<br />

Het Gibus knikarmscherm TXT heeft een bijzondere vormgeving.<br />

Eosol:<br />

EEN VLAAMS BEDRIJF MET<br />

AMERIKAANS AANDOENDE AMBITIE<br />

Martijn Westenbrink en Gibus-CEO Alessio Bellin voor<br />

een halfvrijstaand Sway, lamellendak.<br />

Gibus:<br />

NIET ALLEEN DE<br />

PRODUCTEN VERRASSEN…<br />

Op de stand van Gibus op Polyclose waren het niet alleen de producten<br />

die de bezoeker verrasten. Dat deed ook de nieuwe man voor<br />

de Benelux: Martijn Westenbrink. Mister W. is Mister G. geworden!<br />

Gibus heeft ambities in de Benelux en heeft met Martijn Westenbrink<br />

een zeer ervaren zonweringman binnengehaald. Zijn taak wordt het<br />

om in eerste instantie het Gibus-dealernetwerk in de Benelux-landen<br />

op te zetten, c.q. uit te breiden.<br />

Eosol, met name bekend vanwege zijn zelfsluitende hordeuren Linus<br />

XL, is een ambities bedrijf dat zijn ambities waarmaakt. Dat blijkt<br />

onder andere uit het feit dat Eosol in het afgelopen jaar tot de 25<br />

snelst groeiende bedrijven van Vlaanderen behoorde. En directeur<br />

Joris Meeussen wil nog verder doorgroeien, van 50 mensen nu naar<br />

80 á 90 in de komende jaren.<br />

De zelfsluitende hordeur Linus XL heeft met een gepatenteerde zelfsluiting<br />

die werkt met een variabele inductieweerstand: meer kracht<br />

is meer afremmen. “Product en productie zijn door ons de afgelopen<br />

jaren verder geoptimaliseerd en zijn nu ‘af’”, u<br />

Een showroom, kantoren en een scholingslocatie zijn gepland in<br />

Zwolle en moeten voor België, Nederland én Noord-Duitsland dienst<br />

gaan doen. Gibus gaat ervoor en heeft meteen ook alle brochures in<br />

de Nederlandse taal uitgebracht.<br />

Westenbrink was op Polyclose al meteen in zijn element: “Het is alom<br />

bekend dat Italianen zich onderscheiden door design. Gibus voegt<br />

daar kwaliteit aan toe. Goede metalen hoekverbindingen, rvs…<br />

Italië is een van de meest seismisch actieve landen van Europa. Bij de<br />

constructie van onze producten is daar rekening mee gehouden. Ze<br />

zijn dus degelijk.”<br />

Joris Meeussen bij een rolhor uit de Eosol-assortiment dat is<br />

uitgerust met het welhaast onzichtbare gaas Superview.<br />

zenronline.eu | 57


nabeschouwing polyclose<br />

zegt directeur Joris Meeussen van Eosol. “Alle componenten zijn slijtvast<br />

en alles wordt geklikt. Dat betekent dat het hele systeem ook weer<br />

uit elkaar kan worden gehaald en hergebruikt. Daarmee is dit product<br />

helemaal future-proof. Voor meer comfort heeft de deur een lage,<br />

vlakke bodemrail die nauwelijks een obstakel vormt. Uitgerust met<br />

Kameleon gaas is ze ook nog eens bijna onzichtbaar. Het past in de filosofie<br />

van Eosol dat insectenwering niet louter functioneel moet zijn.”<br />

“Eosol rust op drie pijlers”, zegt Meeussen tot besluit. “1. Onze producten<br />

hebben altijd meerwaarde, 2. we streven naar een one-stopshop-concept<br />

door ook zonwering aan te bieden en 3. we hanteren<br />

het first time right-principe door voor al onze producten duidelijke<br />

instructievideo’s te maken.”<br />

The World of Sattler.<br />

Als alternatief voor pvc-screendoek heeft Sattler Twilight Comfort.<br />

Het is een acryl screendoek met een percentage polyester en een<br />

openheid van 4% en heeft volgens Van Hattum uitstekende eigenschappen:<br />

“Het is 100% pvc-vrij, heeft een textiel karakter, beschermt<br />

tegen de zon, inkijk en schitteringen, is geurvrij, weerbestendig en<br />

binnen en buiten te gebruiken.” Dit doek is uitsluitend bedoeld voor<br />

zipscreens. In tegenstelling tot de andere Twilight-kwaliteiten kan bij<br />

Sattler Twilight Comfort de rits aan het doek worden verlijmd.<br />

Het Eosol-aanbod in één overzicht.<br />

Sattler:<br />

COLLECTIE VERNIEUWD,<br />

UITGEBREID, VERBETERD…<br />

Design Selector<br />

Met de Sattler Design Selector kan een digitale designomgeving<br />

worden gecreëerd. De Design Selector wordt geactiveerd door in de<br />

Sattler-catalogus een QR-code te scannen. Er kan heel gericht een<br />

doek mee worden geselecteerd, passend bij de kleuren van de gevel<br />

waar de zonwering voor is bedoeld. Met de Schaduw Simulator, die<br />

aan de Design Selector is gekoppeld, kan de schaduwwerking van<br />

een zonwering inzichtelijk worden gemaakt. Een praktische, kosteloze<br />

tool die altijd up-to-date is en kan bijdragen aan de professionele<br />

uitstraling van de website van een zonweringspecialist. u<br />

Doekproducent Sattler lanceert dit najaar een nieuwe doekcollectie<br />

die op Polyclose aan de Beneluxmarkt werd gepresenteerd. “Het jaar<br />

<strong>2022</strong> is erg druk geweest”, vertelt salesmanager Nico van Hattum. “Er<br />

is heel veel op ons afgekomen, maar het is positief dat het toch allemaal<br />

gelukt is.”<br />

Sattler heeft zijn doekcollectie geüpdatet en het kleurengamma<br />

geactualiseerd en uitgebreid. Een nieuwe coating zorgt er volgens<br />

Van Hattum voor dat de waterdichte kwaliteiten uit de ALL WEATHER<br />

collectie nu ook verlijmd kunnen worden. “De Lumera Leaf doeken<br />

worden geweven met een gemêleerd garen, wat een heel mooi<br />

effect geeft als de zon erop schijnt. Een lichteffect alsof ze op een<br />

bladerdak schijnt, vandaar ook de naam.”<br />

Nico van Hattum demonstreert de Design Selector.<br />

58 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

BRUSTOR<br />

PALMIYE<br />

ES SYSTEMS<br />

VIEWLINE<br />

SOMFY<br />

SAULEDA<br />

THERMA<br />

zenronline.eu<br />

| 59


nabeschouwing polyclose<br />

BREL HOME:<br />

‘NIET ZEUREN, MAAR MAKEN!’<br />

Reinoud Arts en Erik Budding van BREL HOME zijn eigenzinnige<br />

mensen. Als ze iets nieuws willen, moet het er komen. “Als iemand<br />

tegensputtert, zeggen we: ‘Niet zeuren, maar maken!-’”, lacht Reinoud<br />

Arts. BREL HOME is al een voorloper als het om solar motoren gaat en<br />

zet nu een volgende stap om dat te bevestigen. Het bedrijf toonde<br />

op Polyclose een solar motor van 50 Nm die sterk genoeg is om een<br />

knikarmscherm te openen en te sluiten. Om de accu van deze motor<br />

van stroom te voorzien, wordt een zonnepaneel gebruikt dat twee<br />

keer zo groot is als gangbaar bij screens of rolluiken. De nieuwe solar<br />

motor voor knikarmschermen is vanaf november leverbaar.<br />

Het ‘kleine’ BREL HOME heeft de meest verkochte solar motor voor<br />

rolluiken en zonweringen in het assortiment, vertelt Arts. “Het is een<br />

motor met een geïntegreerde accu die beschikbaar is in 13 en 20 Nm,<br />

en binnenkort dus ook in 50 Nm voor knikarmschermen.” Een ander<br />

De Triangle motor voor schuine plissés.<br />

De BREL HOME solar motor is er nu ook voor zonneschermen.<br />

De nieuwe motor voor plissés met eindeloos snoer, waarbij de<br />

slip op de aandrijving softwarematig is opgelost.<br />

product van BREL HOME is de WiFi-motor die rechtstreeks met de<br />

smartphone kan worden geïnstalleerd en bediend.<br />

BREL HOME toonde op Polyclose ook de Triangle motor, waarmee<br />

het bedrijf de Z&R Product of the Year Award heeft gewonnen,<br />

en een nieuwe motor voor plissés met eindeloos snoer. “De slip<br />

op de aandrijving is bij de motorisering van dit product altijd een<br />

probleem”, legt Erik Budding uit. “Met deze motor hebben we dat<br />

softwarematig opgelost.”<br />

60 | zenronline.eu


nabeschouwing polyclose<br />

Danny van Osta (rechts) geeft uitleg bij een rolluik.<br />

ROMA:<br />

OP POLYCLOSE DE R+T ACHTERNA<br />

ROMA gaat op Polyclose de R+T achterna. De stand van het gerenommeerde<br />

merk gaat onder de bezielende leiding van zoon Danny van<br />

Osta – met vader Toon op de achtergrond – in omvang en uitstraling<br />

steeds meer lijken op wat het Duitse bedrijf op de R+T laat zien. Een<br />

grote stand, in twee delen (want met een gangpad er dwars doorheen),<br />

een ruim aantal zitplekken en een menukaart!<br />

“We zijn een grote partij in de markt, maar desondanks uiterst flexibel”,<br />

vertelde Toon van Osta. “Veranderingen worden snel doorgevoerd.<br />

Bovendien zijn onze medewerkers erg flexibel. In drukke<br />

tijden zetten ze graag een tandje bij om de leveringszekerheid te<br />

garanderen. Dat tekent ROMA. Medewerkers zijn betrokken bij het<br />

bedrijf en er is dan ook weinig verloop.” u<br />

Relatiebeheer is voor ROMA een belangrijk doel van de beurs.<br />

Ofschoon Polyclose in <strong>2022</strong> iets minder bezoekers trok dan de voorgaande<br />

editie in januari 2020, was men bij ROMA Benelux heel tevreden.<br />

“Wij hebben meer bezoekers getrokken dan tijdens de vorige<br />

Polyclose, dus dat is heel erg positief”, aldus adjunct-directeur Danny<br />

van Osta van ROMA Benelux.<br />

ROMA toonde op de beurs met rolluiken, screens en buitenjaloezieën<br />

de belangrijkste productgroepen uit zijn assortiment. Nieuw<br />

waren de solar screen met IO-besturing en rolluik Pento P in de<br />

solar uitvoering.<br />

Drukte op de stand van ROMA. Toon van Osta (met bretels) in zijn element.<br />

zenronline.eu | 61


VIEWS THAT ALIGN<br />

www.viewline.nl<br />

Ontmoet ons vernieuwende schuif- draaisysteem<br />

Dagelijks bouwen wij, als producent en leverancier, aan het merk Viewline en willen wij de<br />

wereld inspireren met onze innovatieve glasoplossingen. Hiermee verbinden we binnen en<br />

buiten in optimale harmonie met elkaar. Ons geselecteerde dealer gezelschap vormt een onmisbare<br />

schakel in de realisatie hiervan bij de eindgebruiker. Daarom blijven wij ons netwerk in<br />

binnen- en buitenland vergroten. Bouwt u mee?<br />

Wij bieden op maat gemaakte producten tegen een aantrekkelijke prijsstructuur. Wilt u uw<br />

assortiment verrijken met de Viewline producten?<br />

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Bekijk onze website of neem vrijblijvend<br />

contact op via info@viewline.nl of 085 024 0014.


nabeschouwing polyclose<br />

HAROL<br />

SUNCIRCLE<br />

BT GROUP<br />

STOBAG<br />

KEJE<br />

zenronline.eu<br />

| 63


DE ZONWERING VOOR<br />

EEN AANGENAAM KLIMAAT<br />

De nieuwe zonwering van Pallazzo is de ideale keuze om op warme dagen van een<br />

frisse terrasoverkapping te genieten. De zonwering is wind- en waterbestending,<br />

wordt op het terrasdak gemonteerd en is hierdoor perfect toepasbaar op alle<br />

terrasoverkappingen. Dankzij een elektrische aandrijving kan de Pallazzo zonwering<br />

eenvoudig bediend worden met een afstandsbediening die eenvoudig te koppelen is<br />

met alle Pallazzo opties.<br />

www.pallazzoveranda.nl


nabeschouwing polyclose<br />

Renson:<br />

MET DE R VAN RELATIEBEHEER<br />

Voor Renson geldt een beetje hetzelfde als voor ROMA, elders in<br />

dit beurverslag: de focus op Polyclose lag niet zozeer op productnieuws,<br />

als wel op het tonen van een dwarsdoorsnede van het<br />

productaanbod én op relatiebeheer. Traditioneel heeft Renson<br />

op de eerste avond van de beurs een grote feestavond, waar de<br />

gasten van het bedrijf kunnen genieten van spijs, drank, muziek en<br />

een goed gesprek of gewoon een gezellig samenzijn. Het was ook<br />

nu weer een drukbezochte happening, waar van de gelegenheid<br />

gebruik werd gemaakt om de mooiste projecten te bekronen met<br />

een Renson Ambassador Award.<br />

Ofschoon de focus dus niet op productnieuws lag, was het er wel.<br />

Renson schrijft voor dat de doekkast van grote screens (afhankelijk<br />

van het type vanaf 3,6 meter breed) in het midden extra vastgezet<br />

moet worden om te voorkomen dat de kast kan doorbuigen. Tot<br />

dusver moest de plaatser daar zelf een oplossing voor zoeken, maar<br />

nu niet meer, want Renson heeft daar nu een universele bevestigingsbeugel<br />

voor.<br />

De bevestigingsbeugel is geschikt om de Fixscreen Slim, Fixscreen 150<br />

als de Medium en Large versie van de Fixscreen Minimal van Renson<br />

op het raam vast te zetten: one size fits all. Omdat de beugel in de<br />

hoogte verstelbaar is, kan de positie van de doekkast ten opzichte<br />

van het raam altijd exact naar wens worden ingesteld.<br />

Lars Huizenga (links) informeert belangstellenden over<br />

de nieuwe collectie Dickson Solar Fabrics.<br />

Dickson-Constant:<br />

AANKONDIGING VAN DE<br />

NIEUWE COLLECTIE DSF<br />

Op Polyclose heeft Dickson-Constant zijn nieuwe collectie zonweringdoeken<br />

onthult. De collectie heet Dickson Solar Fabrics (DSF) en<br />

zal als alles volgens planning verloopt vanaf begin 2023 beschikbaar<br />

zijn. “Het iconische ORCHESTRA-assortiment wordt met 58 nieuwe<br />

exclusieve referenties vervolledigt en telt dan in totaal 173 referenties”,<br />

aldus Lars Huizenga. “Om perfect aan te sluiten bij alle exterieurs<br />

en bouw- en interieurstijlen, zijn de doeken verdeeld in vier<br />

families met elk een hoofdkleur: STONE voor grijstinten, NATURAL<br />

voor alle natuurlijke tinten, SOLAR voor warme tinten en ten slotte<br />

POLAR voor koele tinten.”<br />

Lars Huizenga licht toe dat deze collectie veel meer is dan een vernieuwing<br />

van kleuren en patronen. “Het is de belofte van een ontwerp<br />

dat is gebaseerd is op vier pijlers:”<br />

De nieuwe beugel, waarmee de brede Fixscreens van<br />

Renson op het raam kunnen worden vastgezet.<br />

• Design – Sleutelelement in de decoratie van woonruimtes<br />

• Prestaties – Dragen bij aan een beter wooncomfort<br />

• Verantwoorde aanpak – Elke fase van de levenscyclus van de<br />

producten is ontworpen om de impact op het milieu te verlagen<br />

• Eer de mens – Mensen doen het werk. Van het co-creatieproces<br />

met partnerklanten tot de knowhow van de medewerkers die bijdragen<br />

aan een esthetisch, performant en duurzaam assortiment. u<br />

zenronline.eu | 65


nabeschouwing polyclose<br />

PALLAZZO<br />

ELUMATEC<br />

WAREMA<br />

VERANO<br />

CONCEPT ALU<br />

SUNSHADE<br />

66 | zenronline.eu<br />

SKYLUX


nabeschouwing polyclose<br />

KE:<br />

‘DE BIOKLIMATISCHE PERGOLA<br />

KEDRY SKYLIFE IN DE SPOTLIGHTS’<br />

Het lamellendak van de Kedry Skylife kan kantelen en schuiven.<br />

Sinds de eerste editie van Polyclose in 1991 is deze beurs de aangewezen<br />

plek om kennis te nemen van de laatste trends en de meest fascinerende<br />

innovaties van de grootste en belangrijkste spelers op het<br />

gebied van onder andere ramen, deuren, entreesystemen, zonwering,<br />

rolluiken en insectenwering.<br />

zon, maar ook tegen de regen, niet in de laatste plaats omdat de<br />

hemelwaterafvoer helemaal in de overkapping is geïntegreerd. KE<br />

– dat is aan een Italiaanse producent wel toevertrouwd – heeft de<br />

functionaliteit van de Kedry Skylife gecombineerd met een onberispelijk<br />

design dat met elke architectuurstijl moet combineren.<br />

KE heeft zich op de afgelopen Polyclose in samenwerking met<br />

Boflex NV/SA gepresenteerd. Bezoekers werd een compleet assortiment<br />

oplossingen aangeboden, met een sterke nadruk op design en<br />

innovatie. Getoond werden onder andere de<br />

• SOLA 3, een terrasoverkapping uit het Gennius-gamma met een<br />

modulair design en lichte profielen. Deze overkapping is ontworpen<br />

om in elke architecturale omgeving te passen.<br />

• Qubica, een slank, modern vormgegeven knikarmscherm dat<br />

in de varianten Plumb (met staande cassette) en Flat (liggende<br />

cassette) leverbaar is. Dit scherm biedt veel mogelijkheden<br />

tot personalisatie.<br />

• Kedry Skylife, een bioklimatische terrasoverkapping met een dak<br />

uit schuif- en kantelbare lamellen.<br />

De lamellen kunnen met een druk op de knop van de afstandsbediening<br />

worden gedraaid en open of dicht geschoven. Daardoor kan het<br />

comfort op het terras snel en eenvoudig naar persoonlijke wens van<br />

de eindgebruiker worden ingesteld. Door zijn universele eigenschappen<br />

is de Kedry Skylife zowel geschikt voor particuliere als zakelijke<br />

toepassingen, met name in de horeca. Daarbij helpt dat de overkapping<br />

in alle richtingen kan worden gekoppeld.<br />

Dankzij ledverlichting die in de overkapping kan worden geïntegreerd,<br />

kan zowel onder als rondom de Kedry Skylife voor verlichting<br />

worden gezorgd. De diverse functies van de overkapping kunnen<br />

– ook van afstand – worden bediend en desgewenst volledig geautomatiseerd<br />

middels apps voor smartphone en tablet.<br />

KE profileert de bioklimatische pergola Kedry Skylife als een<br />

top product uit zijn assortiment. Omdat de lamellen kunnen kantelen<br />

én schuiven, biedt deze overkapping optimale bescherming tegen de<br />

Tenslotte biedt KE verschillende mogelijkheden aan om de zijdes van<br />

de overkapping af te sluiten. Opties zijn het schuifsysteem Line Glass,<br />

het screensysteem Vertika Prime of gordijnen. u<br />

zenronline.eu | 67


Geniet van de schaduw.<br />

Behoud het uitzicht<br />

Soltis Veozip<br />

Het nieuwe buiten doek voor gevel en verticale screens<br />

geoptimaliseerd voor Zip systemen die de prestaties, het comfort en<br />

de esthetiek van uw commercieel of residentieel gebouw verbetert.<br />

15 kleuren<br />

beschikbaar<br />

Filtert tot 95% van<br />

de UV-straling<br />

Textiellook<br />

door nieuw<br />

weefpatroon<br />

Tel. +32 476 989178<br />

E-Mail benelux@sergeferrari.com<br />

Web sergeferrarigroup.com


nabeschouwing polyclose<br />

Plastex:<br />

EEN NIEUWE SPELER OP DE BENELUX-<br />

MARKT MET EEN NIEUW PRODUCT<br />

Op Polyclose <strong>2022</strong> gaf een opvallende nieuwkomer acte de presence.<br />

Dat was het Zwitserse Plastex, een bedrijf dat is gespecialiseerd in<br />

plastic extrusie en spuitgieten. Plastex werkt voor diverse industrieën,<br />

waaronder automotive, treinenbouwers, de verlichtingsindustrie<br />

én de zonwering. Op Polyclose heeft het bedrijf enkele producten<br />

gepresenteerd die interessant zijn voor de zonweringindustrie, waaronder<br />

AVIASTA ® .<br />

Klein maar fijn<br />

Plastex is met circa 25 medewerkers geen groot bedrijf, maar heeft<br />

wel een portfolio van maar liefst 1500 producten voor in totaal zeven<br />

industriële sectoren. “We streven er niet naar perse de goedkoopste<br />

te zijn, maar wel de beste”, aldus Lombardini. “Kwaliteitsproducten<br />

leveren, op maat en naar klantwens, zo duurzaam als mogelijk, dat<br />

is onze doelstelling.”<br />

“Het gepatenteerde AVIASTA ® , naar het Griekse woord voor moeiteloos,<br />

is een effectieve oplossing om een screendoek snel, gemakkelijk<br />

en veilig aan de doekbuis te bevestigen of ervan af te halen”, aldus<br />

COO Samuele Lombardini. De werkzaamheden kunnen bottom-up<br />

plaatsvinden, zonder dat de zonwering hoeft te worden gedemonteerd.<br />

Als het doek eenmaal aan de doekbuis is bevestigd, kan de<br />

installateur de doeklengte naar believen aanpassen. AVIASTA ® is<br />

verkrijgbaar in twee versies, een voor de eerste installatie van een<br />

doek en een voor doekvervanging.<br />

Behalve (de)montagegemak biedt het gebruik van AVIASTA ® ook<br />

esthetische voordelen, benadrukt Lombardini. De bevestiging van<br />

een screendoek aan de doekbuis zorgt nogal eens voor ontsierende<br />

horizontale afdruklijnen in het doek. “Maar de AVIASTA ® -<br />

montagestrips zijn zo vormgegeven dat ze geen oneffenheid op<br />

de doekbuis veroorzaken, waardoor geen afdruklijnen in het doek<br />

worden gevormd.”<br />

Eigenaar en het technische en innovatieve brein van Plastex is Marco<br />

Lombardini, vader van Samuele. Plastex maakt onderdeel van een<br />

bedrijvengroep met in totaal rond honderd medewerkers. De afzonderlijke<br />

bedrijven én de groep als geheel hebben het karakter van een<br />

familiebedrijf, met een platte organisatiestructuur en korte lijnen.<br />

‘Duurzaamheid is de toekomst’ geldt voor de hele groep. Plastex en<br />

de andere bedrijven van de groep maken gebruik van stroom die<br />

wordt opgewekt met waterkracht, zonnepanelen en biomassa en<br />

van grondwater voor koeling. “We willen absoluut bijdragen aan een<br />

beter milieu”, zegt Samuele Lombardini. “Onze producten voor de<br />

zonweringindustrie – behalve AVIASTA ® bijvoorbeeld ook de ClipZip –<br />

dragen daar ook toe bij, want zonwering is immers een belangrijk<br />

middel om koel- én verwarmingsenergie te sparen.” ■<br />

Plastex lanceert AVIASTA ® in het eerste kwartaal van 2023. Het product<br />

wordt wereldwijd in de markt gezet. “Wat AVIASTA ® onderscheidt, is<br />

dat het niet alleen innovatief is, maar dat het daarnaast duurzaam<br />

wordt geproduceerd”, benadrukt Lombardini. “Plastex hecht daar<br />

zeer aan: Duurzaamheid is de toekomst”, is de COO overtuigd.<br />

Marco (zittend) en Samuele Lombardini.<br />

zenronline.eu | 69


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Tibelly, KWF Kankerbestrijding<br />

TIBELLY IN ACTIE VOOR KWF KANKERBESTRIJDING<br />

‘TEGEN KANKER,<br />

VOOR HET LEVEN’<br />

Welhaast iedereen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met kanker. In 2021 werden in Nederland en België er meer dan<br />

200.000 mensen door getroffen. Iedereen kent wel iemand in de directe omgeving die tegen deze nietsontziende ziekte strijdt of heeft<br />

moeten strijden. Onder het motto ‘tegen kanker, voor het leven’ zet KWF Kankerbestrijding zich al ruim 71 jaar in voor meer en beter<br />

onderzoek. Tibelly is trots om al vele jaren aan deze strijd bij te dragen.<br />

Ondanks talloze campagnes om mensen bewust<br />

te maken van het gevaar van uv-straling is huidkanker<br />

in Nederland en België nog steeds de<br />

snelst groeiende vorm van kanker. Huidkanker<br />

wordt veelal veroorzaakt door te veel blootstelling<br />

aan uv-straling, voor het gemak: zonlicht.<br />

Zonlicht is natuurlijk niet alleen slecht. Het is<br />

een onmisbare voorwaarde voor alle leven. Maar<br />

overmatige blootstelling aan zonlicht levert grote<br />

risico’s op.<br />

Fabeltjes<br />

Over zonlicht – lees uv-straling – doen veel fabeltjes<br />

de ronde. Vaak wordt bijvoorbeeld gezegd<br />

dat je achter glas niet kunt verbranden. Glas heeft<br />

weliswaar invloed op het directe zonlicht, maar<br />

beschermt geenszins volledig. Net als kleding<br />

overigens. Vanzelfsprekend weert een winterjas<br />

beter dan een T-shirtje, maar volledig beschermen<br />

doet hij niet. Misschien wel de grootste<br />

fabel is dat zonlicht alleen schade toebrengt bij<br />

verbranding van de huid. Te veel blootstelling<br />

aan uv-straling is altijd schadelijk en kan nog vele<br />

jaren later problemen veroorzaken. Feiten die<br />

schaduw in een ander licht zetten!<br />

Zonweringbranche<br />

“Ondernemers in de zonweringbranche zijn zich<br />

ongetwijfeld bewust van de gevaren van de<br />

zon”, zegt Simone Leenhouwers van Tibelly. “Zij<br />

zullen hun klanten er meer dan eens op gewezen<br />

hebben. Overigens lopen zonweringspecialisten<br />

omdat ze vaak buiten werken zelf extra<br />

risico. Tibelly ziet het als zijn taak om de bewustwording<br />

te vergroten, richting consument, maar<br />

ook richting zonweringspecialist. Voorkomen<br />

is immers beter dan genezen! Daarom: goed<br />

smeren met zonnebrandcrème – om de 2 uur –<br />

én tijdig de schaduw opzoeken. Dat zijn de enige<br />

twee remedies.”<br />

KWF Kankerbestrijding<br />

Om de strijd tegen kanker te ondersteunen,<br />

zet Tibelly zich al ruim twaalf jaar in voor KWF<br />

Kankerbestrijding. “Om die steun concreet te<br />

maken, hebben we destijds besloten om een<br />

bedrag te doneren voor iedere meter zonweringdoek<br />

die wij verkopen. En dat doen we nog<br />

steeds! Tot op heden heeft dit initiatief al meer<br />

70 | zenronline.eu


‘Vanwege onze corebusiness voelt het voor ons<br />

vanzelfsprekend dat wij mensen bewust willen<br />

maken van de gevaren van de straling van de<br />

zon en van de voordelen van schaduw’<br />

Simone Leenhouwers<br />

dan € 234.000,- euro opgeleverd voor meer en<br />

beter onderzoek naar huidkanker, iets waar wij<br />

bijzonder trots op zijn. Wat ons betreft een extra<br />

reden voor zonweringspecialisten om Tibelly en<br />

KWF bij hun klanten onder de aandacht te brengen.<br />

Zo strijden we samen tégen kanker, vóór<br />

het leven!” ■<br />

zenronline.eu | 71


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Deponti<br />

NIEUW BEDRIJF VOOR GLASWANDEN EN NIEUWE KLEUR<br />

‘BABYBOOMNIEUWS’ BIJ DEPONTI<br />

Deponti is en blijft volop in beweging. Het in Noord-Brabantse Oss gevestigde bedrijf onderstreept dat door twee nieuwe uitbreidingen aan<br />

te kondigen. Om te beginnen lanceert Deponti met Viewline een nieuw bedrijf, gespecialiseerd in glaswanden, om ‘glasheldere uitzichten<br />

te realiseren’. Daarnaast komt het bedrijf met een nieuwe kleur voor terrasoverkappingen: zwart. “Volgens mij kunnen we spreken van een<br />

‘babyboom’ bij Deponti”, lacht commercieel directeur Thijs van Woensel van Deponti.<br />

Viewline: ‘views that align’<br />

Van Woensel valt met de glaswand in huis en<br />

legt uit wat het nieuwe bedrijf Viewline te bieden<br />

heeft. “We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe,<br />

innovatieve manieren om het buitenleven verder<br />

te veraangenamen. Een van de laatste resultaten<br />

van die inspanningen is de lancering van Viewline,<br />

een nieuw bedrijf gespecialiseerd in innovatieve<br />

glassystemen. Het eerste Viewline-systeem biedt<br />

een flexibele verbinding tussen binnen en buiten<br />

en een geweldig uitzicht!”<br />

Uniek schuif-draaisysteem<br />

Het geheim van dit systeem schuilt volgens Van<br />

Woensel in de wijze waarop glaspanelen heel<br />

eenvoudig los van elkaar kunnen worden bewo-<br />

gen. “Het bijzondere aan het schuif-draaisysteem<br />

van Viewline is dat het de eindgebruiker in staat<br />

stelt de ventilatiemogelijkheden optimaal te<br />

bepalen. Dat kan door de glaspanelen afzonderlijk<br />

te verplaatsen. Ook is het mogelijk de<br />

panelen helemaal naar één kant te verplaatsen.<br />

Het aantrekkelijke daarvan is weer dat er ruimte<br />

wordt bespaard.”<br />

“Aan alles is gedacht bij het ontwerp van het Viewline-systeem”,<br />

aldus Van Woensel. “Wij vinden<br />

het belangrijk om producten te maken waar eindgebruikers<br />

lang en optimaal plezier van hebben.<br />

Voor ons betekent dat enerzijds dat we focussen<br />

op gebruiksvriendelijkheid. Het Viewline<br />

glaswandsysteem heeft daarom een lage drempel,<br />

een soepel rollende panelen en – dankzij de<br />

ingebouwde borstels – een schone rails. Anderzijds<br />

biedt het strakke ontwerp met de smalle<br />

profielaanzichten een zo onbelemmerd mogelijk<br />

doorzicht naar buiten. Hierbij is de eindgebruiker<br />

verzekerd van zowel een maximale lichtinval als<br />

bescherming tegen weersinvloeden en de krachten<br />

van de natuur.”<br />

Constructie<br />

Ook over de constructie van het nieuwe glaswandsysteem<br />

van Viewline is zorgvuldig nagedacht.<br />

Er is bijvoorbeeld bewust gekozen voor<br />

een onderdragend systeem. Daarmee wordt<br />

voorkomen dat de panelen een belasting vormen<br />

voor de constructie boven het kozijn. Verder is<br />

Het nieuwe schuif-draaisysteem van Viewline biedt veel mogelijkheden.<br />

72 | zenronline.eu


Trots<br />

“Als we de optelsom maken, ben ik er persoonlijk<br />

erg trots op dat het ons lukt om ook in dynamische<br />

tijden steeds weer, in nauwe samenwerking<br />

met ons netwerk, op zoek te gaan naar manieren<br />

om het buitenlevengevoel nog meer te versterken”,<br />

kijkt Van Woensel aan tegen de laatste<br />

ontwikkelingen in het assortiment van Deponti.<br />

“Viewline zal als een apart merk door het leven<br />

gaan, maar het blijft een onderdeel van Deponti<br />

en het houdt ons DNA. Voor meer informatie<br />

kunnen mensen kijken op www.viewline.nl.” ■<br />

Het Viewline glaswandsysteem is voorzien van een deur,<br />

waardoor een extra toegangsmogelijkheid ontstaat.<br />

het product zo ontwikkeld en ontworpen dat het<br />

een mooie toevoeging is aan de overkappingen<br />

van Deponti, maar ook past bij andersoortige<br />

constructies, bijvoorbeeld architecturale overkappingen.<br />

Tenslotte is het Viewline glaswandsysteem<br />

voorzien van een deurpaneel, voorzien van<br />

een mooie vormgegeven klink en een veilig slot,<br />

waarmee de eindgebruiker een extra toegangsdeur<br />

creëert.<br />

Meer babyboomnieuws<br />

De aankondiging van Viewline is niet het enige<br />

babyboomnieuws van Deponti, benadrukt Van<br />

Woensel. “In gesprekken met dealers en eindgebruikers<br />

hebben we gemerkt dat er een sterke<br />

vraag is naar terrasoverkappingen in een zwarte<br />

kleur! Daar zijn we mee aan de slag gegaan, om<br />

aan te sluiten bij deze trend. Het resultaat van<br />

die inspanningen is dat we vanaf nu onze terrasoverkappingen<br />

ook in zwart kunnen leveren! Wat<br />

ons betreft een mooie toevoeging aan het toch<br />

al uitgebreide Deponti-assortiment. En niet onbelangrijk:<br />

ook de zwarte overkappingen zijn direct<br />

uit voorraad leverbaar.”<br />

‘We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe,<br />

innovatieve manieren om het buitenleven verder<br />

te veraangenamen’<br />

Thijs van Woensel<br />

Deponti heeft de kleur zwart aan zijn assortiment toegevoegd.<br />

zenronline.eu | 73


NIEUW: Nova Shade<br />

Complete en strak vormgegeven terraszonwering voor<br />

zowel moderne als klassieke woningen. Dit is dé uitblinker<br />

van het seizoen. Door de zeer hoge afwerkingsgraad en<br />

elegant slanke vormgeving is dit een ware eyecatcher op<br />

elke gevel. Maak lange zomeravonden nog comfortabeler<br />

met de (optionele) geïntegreerde ledverlichting.<br />

Maximaal 600 cm breed met een uitval van 400 cm.<br />

The Art of Window Styling<br />

Vind een showroom op luxaflex.nl


journaal<br />

Alukon lanceert online platform<br />

ProfiPortal voor snelle en<br />

eenvoudige orderverwerking<br />

Zonweringspecialist Alukon uit Konradsreuth zet door met de digitalisering van zijn bedrijfsprocessen. Met het<br />

nieuwe ProfiPortal biedt het bedrijf zijn gespecialiseerde partners een uitgebreid online platform voor de<br />

selectie, configuratie, prijsberekening en bestelling van zonwering, rolluiken, rolpoorten en insectenwering.<br />

“Het resultaat is dat werkprocessen aanzienlijk efficiënter en sneller kunnen verlopen”, aldus algemeen directeur<br />

Klaus Braun van Alukon.<br />

Uitgebreide mogelijkheden voor digitale orderinvoer<br />

Als onafhankelijk online platform vormt het nieuwe ProfiPortal van<br />

Alukon een aanvulling op het bestaande aanbod in het kader van<br />

Alukon digital, zoals de koppeling met de KLAES-raambouwsoftware<br />

en de openTRANS-interface ®<br />

die door tal van systeemverwerkers<br />

wordt gebruikt in combinatie met hun eigen softwaresystemen.<br />

Bestelfouten herstellen<br />

Het nieuwe online platform is 24/7 beschikbaar via pc of tablet en<br />

biedt volgens Braun tal van praktische functies voor een tijdbesparend<br />

werkproces. “Na activering heeft elke gebruiker zijn eigen account<br />

met zijn persoonlijke toegangsgegevens, inclusief alle belangrijke<br />

gegevens en individuele inkoopcondities voor alle Alukon-producten.<br />

Middels een intuïtieve menustructuur kunnen de gewenste producten<br />

eenvoudig en exact naar wens worden samengesteld. Terwijl ze worden<br />

ingevoerd, worden alle configuraties gecontroleerd op technische<br />

maakbaarheid, waardoor fouten in het bestelproces zoveel mogelijk<br />

worden voorkomen.<br />

Snel een offerte maken<br />

De berekening en voorbereiding van offertes wordt eenvoudiger voor<br />

de zonweringspecialist, omdat het systeem direct de concrete inkoopprijs<br />

weergeeft. Na voltooiing van de configuratie wordt de bestelling<br />

vanuit het systeem met één klik rechtstreeks elektronisch en papierloos<br />

geplaatst. Dankzij een praktisch overzicht kunnen meerdere opdrachten<br />

of projecten ook eenvoudig parallel worden beheerd.<br />

De digitale ProfiPortal van Alukon stelt partners in staat om kant-en-klare producten<br />

snel, veilig en efficiënt te configureren, de inkoopprijs te berekenen en te bestellen.<br />

"Het digitale ProfiPortal biedt onze partners aanzienlijke tijdsbesparingen<br />

in het bestelproces en garandeert een veilige orderinvoer met<br />

plausibiliteitscontrole en correcte prijzen”, aldus Braun tot besluit.<br />

“Het is daarmee een echte meerwaarde voor onze klanten en voor<br />

ons de volgende stap op weg naar de digitalisering van onze bedrijfsprocessen.<br />

Belangstellenden kunnen meer informatie over de nieuwe<br />

ProfiPortal vinden op www.alukon.com.” u<br />

zenronline.eu | 75


journaal<br />

Upgrade voor elektrische<br />

indraaimachine XE 5.0 van<br />

FIRST BASE<br />

Heroal heeft zijn showroom in<br />

Verl vernieuwd en uitgebreid<br />

De elektrische indraaimachine XE 5.0 van FIRST BASE heeft een upgrade<br />

ondergaan. Alle nieuwe machines worden met deze upgrade<br />

voorzien van een eenvoudig vervangbaar uitvoervierkant. Dat uitvoervierkant<br />

heeft een vooraf bepaald breekpunt, dat wordt gebruikt om<br />

de reductiekast te beschermen tegen koppelpieken, waardoor dure<br />

reparaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.<br />

De vierkante uitgang kan eenvoudig worden vervangen met een inbussleutel,<br />

waardoor reparatie direct op de bouwplaats kan worden<br />

uitgevoerd. Daarmee kan de uitvaltijd van een machine aanzienlijk<br />

worden verminderd.<br />

Na de aanpassing kan nog steeds de maximale output van 4.800 Nm<br />

worden gegarandeerd. De uitvoervierkanten worden per drie stuks in<br />

een verpakking aangeboden. Geïnteresseerden die meer willen weten<br />

over deze aanpassing kunnen contact opnemen met de verkoopafdeling<br />

van FIRST BASE.<br />

In de nieuwe showroom van heroal wordt op ongeveer 440 m² het<br />

product- en serviceportfolio van het bedrijf gepresenteerd.<br />

Het aluminium-systeemhuis heroal heeft zijn showroom in Verl grondig<br />

vernieuwd en uitgebreid. Op een oppervlak van ongeveer 440 m² worden<br />

alle producten en diensten van heroal gepresenteerd, overzichtelijk<br />

onderverdeeld in thema’s. Op 3 en 4 mei was de officiële opening.<br />

De showroom kan door vakspecialisten van heroal worden gebruikt<br />

voor adviesgesprekken met bijvoorbeeld architecten en eindklanten.<br />

“Met onze vernieuwde showroom hebben wij een platform gecreëerd<br />

om ons portfolio en onze innovaties nog beter te kunnen presenteren”,<br />

aldus heroal-directeur dr. Max Schöne. “Bovendien kunnen onze<br />

vakspecialisten de showroom gebruiken voor gesprekken met klanten<br />

en geïnteresseerden.” Verder speelt de showroom een centrale rol bij<br />

de introductie van nieuwe medewerkers. Bij heroal constateren ze inmiddels<br />

veel belangstelling voor de nieuwe showroom.<br />

Gestructureerde opbouw<br />

In de showroom is de heroal productwereld in thema’s onderverdeeld.<br />

Door de digitale bewegwijzering en de bediening van de tentoongestelde<br />

producten kunnen bezoekers zich goed oriënteren en krijgen ze<br />

snel informatie. De interactieve presentatieschermen met een uitgebreid<br />

aanbod aan afbeeldingen en video's en verdere informatie zijn<br />

hierbij een extra hulp.<br />

De elektrische indraaimachine XE 5.0 van FIRST BASE heeft een upgrade ondergaan.<br />

Het product- en serviceportfolio van heroal wordt in negen kernthema’s<br />

behandeld. De ontvangstruimte Living Spaces geeft een compact overzicht<br />

van het bedrijf. In de afdeling Commercial staan systeemoplossingen<br />

voor de projectbouw centraal, zoals projectdeur-, vliesgevel-, zonwering-<br />

en brandbeveiligingssystemen. Hoogtepunten zijn het heroal C 50<br />

vliesgevelsysteem en het nieuwe heroal FireXtech D 93 FP brandwerende<br />

deursysteem. De afdeling Residential draait vooral om particuliere woningbouw.<br />

Hier toont heroal zijn uitgebreide aanbod aan oplossingen<br />

voor een comfortabel, veilig en individueel thuis. Speciale accenten zijn<br />

de toegangsdeur-, hefschuifdeur-, veiligheidsrolluik- en roldeursystemen<br />

76 | zenronline.eu


Altijd een passende oplossing<br />

Samen tot geslaagde zonweringsoplossingen komen, dat<br />

doen we graag! We staan bekend om onze creativiteit en<br />

uitgekiend maatwerk. Interesse? suncircle.nl<br />

Terrasschermen Pergolazonwering Uitvalschermen Screens Rolluiken Terrasoverkapping<br />

Nijverheidsweg 22 | 3771 ME Barneveld | Telefoon: 0342 - 44 31 25 | www.suncircle.nl<br />

Spelen met licht<br />

Naamloos-3 1 20-01-21 10:39<br />

van heroal. In de toegangsruimte van de heroal Academy kunnen partners<br />

het terrasdaksysteem heroal OR en aanvullende systemen, zoals het<br />

volledig glazen schuifwandsysteem heroal S 20 C en de verticale en horizontale<br />

markiezen heroal VS Z OR en heroal HS beleven.<br />

De thema’s Design, Comfort, Sustainability en Details bieden de klant<br />

meer inzicht in de productwereld van heroal. Bij Design kunnen de<br />

bezoekers een blik werpen in de talrijke mogelijkheden van heroal<br />

designs en kleuren. De afdeling Comfort presenteert oplossingen<br />

voor meer ruimtecomfort en gezonde leefruimtes. Zo zien we hier de<br />

heroal S 77 SL hefschuifdeur met volledig glazen hoek, een nieuwe<br />

hoekoplossing voor zonwering en de gemotoriseerde aandrijving<br />

heroal SF Drive, die met het drainagesysteem heroal DS barrièrevrij<br />

is ontworpen. Bij Sustainability zijn warmte-isolerende uitvoeringen<br />

van heroal raamsystemen, stalen van alle isolatievarianten en opties<br />

voor warmte-isolatie met rolluiken en zonwering te zien. In de nieuwe<br />

showroom toont heroal voor het eerst ook het klembare zonweringssysteem<br />

heroal VS Z EM, dat bijzonder eenvoudig en efficiënt kan worden<br />

gemonteerd. De Cradle to Cradle Certified ® -productcertificering<br />

bewijst dat het tentoongestelde productassortiment duurzaam is.<br />

Schermen van markilux<br />

volgens producent ontworpen<br />

om lang mee te gaan<br />

“Wij zetten bij onze zonneschermen vanouds in op kwaliteit. Iedere<br />

schroef, elk onderdeel is hoogwaardig”, aldus directeur Verkoop en<br />

Marketing Klaus Wuchner van markilux. “Onze systemen moeten immers<br />

jarenlang goed werken. Daarmee onderscheiden ze zich van veel<br />

producten van tegenwoordig, waarvan de levenscyclus aantoonbaar<br />

korter is geworden. Kwaliteit betekent voor ons daarnaast dat de productie<br />

in Duitsland plaatsvindt, volgens voorgeschreven normen en<br />

onder eerlijke arbeidsomstandigheden.” u<br />

Ook het digitale aanbod van heroal is in de showroom vertegenwoordigd.<br />

Vakspecialisten worden geïnformeerd over innovatieve oplossingen<br />

voor alle fasen van een project, zoals mogelijkheden voor digitale<br />

planning, productconfiguratie, bestelling en productie. Bijzonder is<br />

een virtual reality-tool waarmee de heroal systemen duidelijk kunnen<br />

worden gevisualiseerd.<br />

zenronline.eu | 77


journaal<br />

“We leven in een wegwerpmaatschappij”, vervolgt Wuchner. “Sommige<br />

producten worden gemaakt om een korte levensduur hebben. Bij<br />

ons is dat anders. Onze producten hebben een lange gebruiksperiode<br />

en kunnen desgewenst ook worden gerepareerd en aangepast.”<br />

Kwaliteit en nauwkeurigheid<br />

“Onze schermen zijn hightech producten die we gedurende vele jaren<br />

tot in detail hebben geperfectioneerd”, haakt directeur Productie en<br />

Techniek Michael Gerling in. “We hebben duurzame materialen van<br />

hoge kwaliteit en nauwkeurigheid bij de verwerking altijd belangrijk<br />

gevonden, want een product moet zo zijn vormgegeven dat het jarenlang<br />

probleemloos kan worden gebruikt.”<br />

De Duitse Duurzaamheidsprijs Design, die sinds 2020 wordt uitgereikt,<br />

onderschrijft dit principe met de door productdesigner Stefan Dietz<br />

opgestelde Circular Design Guidelines. Een goed product moet onder<br />

andere innovatief zijn, lang nuttig blijven, te repareren zijn, aan veranderde<br />

behoeften kunnen worden aangepast en geactualiseerd kunnen<br />

worden. “Het zijn principes die altijd al golden voor de producten van<br />

markilux”, aldus Gerling.<br />

Zorgvuldig gebruik van grondstoffen en energie<br />

Markilux steekt veel energie in de verdere ontwikkeling van zijn schermen,<br />

benadrukt Gerling. “In ons continue verbeteringsproces nemen<br />

we elk product, nieuw of al succesvol op de markt, nauwkeurig onder<br />

De markilux 6000. Met het oog op zorgvuldig grondstofgebruik<br />

produceert markilux schermen die vele jaren meegaan.<br />

de loep. Onderdelen en componenten worden indien nodig geoptimaliseerd,<br />

praktische functies uitgebreid en de techniek verfijnd. Daardoor<br />

blijven de meeste modellen gedurende langere tijd op de markt.<br />

Het betekent ook dat grondstoffen ter bescherming van het milieu<br />

weloverwogen worden gebruikt. Dat is in lijn met het lean management<br />

dat hieraan ten grondslag ligt en dat voor de waardeketen een<br />

respectvolle omgang met natuurlijke hulpbronnen vraagt.”<br />

Electrotechnische groothandel voor vakspecialisten<br />

KANTOOR / SHOWROOM<br />

Industrieweg 46-b<br />

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx).<br />

1613 KV Grootebroek<br />

Mob: 06 - 54763666<br />

Tel: 0228 - 521688<br />

MAGAZIJN<br />

Industrieweg 46-a<br />

1613 KV Grootebroek<br />

Klantvriendelijk<br />

Snelle leveringen<br />

Lage prijzen<br />

Professionele kwaliteit<br />

Uitgebreid assortiment<br />

Electra onderdelen en zelfklevende kabelgoten<br />

in 12 kleuren van Nederlands fabrikaat<br />

Kabelgoten die recht zijn, niet scheuren en… écht plakken!<br />

In meer dan 100 verschillende maten en zónder stickers.<br />

Kabelgoot P25 en Z25 wit/crème (schroefgoten).<br />

Alle soorten batterijen<br />

• •<br />

Led verlichting armaturen<br />

Complete aansluitsnoeren in 2 -, 3 - en 5 meter<br />

100 meter rollen elektrasnoer<br />

3x 0,75 / 4x 0,75 / 5x 0,75 in platte dozen (zwart/wit)<br />

Inbouwspots en trafo’s, buitenkabel YMVK<br />

Kabeldozen met wartels/tules en kabeldoos smal (grijs/antraciet)<br />

Onze snoeren en kabels alleen KEMA KEUR.<br />

Levering franco huis. In NL: € 250,- netto excl. BTW<br />

In BE: € 500,- netto excl. BTW,<br />

anders 1x deelname verzendkosten van € 8,25 (NL) of € 25,- (BE)<br />

Eerste order 10% extra korting<br />

Bel of mail en vraag naar onze prijslijst<br />

E-mail: info@hamco.nl<br />

Webshop: www.hamco.nl<br />

Dat geldt onder andere voor het gebruik van gerecycled, koolstofarm<br />

aluminium voor de schermframes. Het materiaal is van gelijke kwaliteit<br />

als primair aluminium, maar voor de productie is beduidend minder<br />

energie nodig en er wordt dus minder kooldioxide uitgestoten. “Ook<br />

bij toeleveranciers letten we op gecertificeerde producten”, geeft<br />

Gerling aan. “Onze schermdoeken zijn bijvoorbeeld getest op schadelijke<br />

stoffen en voldoen aan de OEKO-TEX STANDARD 100. Het betekent<br />

overigens ook dat de materialen op sociaal verantwoorde wijze<br />

worden geproduceerd. Ecologisch produceren betekent bovendien<br />

dat de schermen na het einde van de levensduur voor een groot deel<br />

weer kunnen worden gerecycled.”<br />

Eerlijk en verantwoordelijk produceren<br />

Naast hoogwaardig materiaal en de lange levenscycli van de producten<br />

behoort ook ‘Made in Germany’ tot de filosofie van markilux, aldus<br />

Wuchner. “Wij produceren uitsluitend volgens strenge Europese normen,<br />

wat ook het milieu ten goede komt, en onder eerlijke arbeidsomstandigheden.<br />

Dat heeft zijn prijs. Maar op de lange termijn profiteert<br />

de consument van een product dat jarenlang goed werkt, en dat een<br />

tijdloos design heeft.”<br />

“Kwaliteit en verantwoordelijkheid voor mens en omgeving gaan bij<br />

ons al vijftig jaar hand in hand”, besluit Wuchner. “Inzetten op producten<br />

met een lange levensduur sluit aan bij de huidige tijd, want steeds<br />

meer mensen beseffen dat het kopen van producten met een korte<br />

levensduur fatale gevolgen heeft voor onze planeet.”<br />

78 | zenronline.eu


journaal<br />

In alle opzichten een<br />

hete zomer voor<br />

Guillaume Janssen<br />

De zomer van <strong>2022</strong> is voor Guillaume Janssen in alle opzichten een hete<br />

zomer geweest. “Dat kwam helaas niet alleen door de hoge temperaturen<br />

in Nederland”, verduidelijkt directeur-eigenaar Jos Stoit. “Ons<br />

bedrijf is deze zomer namelijk getroffen door een incident, waarbij<br />

brand is ontstaan. Daardoor waren wij genoodzaakt om een tijdelijke<br />

productiestop in te lassen, waardoor onze volledige doekconfectie en<br />

de productie van bijzondere zonweringsystemen een tijd lang stil is<br />

komen te liggen.”<br />

De hoofdzetel van Serge Ferrari in Saint Jean de Soudain.<br />

Met man en macht is er gewerkt om de beide afdelingen weer zo snel<br />

mogelijk operationeel te krijgen, vertelt Stoit. “Na een aantal roerige<br />

weken, waarin er enorm veel werk is verzet, zijn de werkzaamheden<br />

op de beide afdelingen weer volledig hervat. Vanzelfsprekend gaat<br />

onze productie nu een drukke tijd tegemoet, waarbij ons doel is om de<br />

opgelopen achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.”<br />

Al in 1974 onderscheidt Serge Ferrari zich door de uitvinding van de<br />

gepatenteerde Précontraint-technologie. Daarbij wordt gedurende<br />

het hele fabricageproces onder bi-axiale spanning in de richting van<br />

de inslag- en de scheringdraad een coating aangebracht om flexibele<br />

composietmaterialen te kunnen produceren met eigenschappen die<br />

standaardproducten niet bieden.<br />

“Onze verkoopafdeling richt zich de komende tijd op het bezoeken van<br />

verschillende grote projecten in binnen- en buitenland”, besluit Stoit.<br />

“Tevens staan er diverse beursbezoeken op onze planning. Zo zijn we<br />

– uiteraard – ook aanwezig geweest op Polyclose in België om op de<br />

hoogte te blijven van de stand van zaken in de markt op dit moment.”<br />

In 1981 en 1991 zijn Sébastien en Romain Ferrari het familiebedrijf<br />

komen versterken om te ondersteunen bij respectievelijk de verkoop,<br />

de marketing en de internationale ontwikkeling en de ontwikkeling<br />

van nieuwe producten, nieuwe processen en meer duurzaamheid. Een<br />

manifestatie van dat laatste is Texyloop, een gepatenteerd proces voor<br />

het recyclen van composietmaterialen. Een volgende stap is de Smart<br />

Factory 4.0 Polyloop om een nog duurzamer en nog efficiënter recyclingproces<br />

mogelijk te maken.<br />

Serge Ferrari heeft zijn activiteiten in de loop van de tijd gestaag uitgebreid,<br />

onder andere door overnames en participaties: Stamoid in<br />

2001, een fabriek voor de productie van draad in Zwitserland in 2005,<br />

een participatie van 51% in Giofex Group srl in 2016, Plastitex in 2017<br />

en een participatie van 55% in het Taiwanese FIT en de overname van<br />

Verseidag-Indutex in <strong>2022</strong>. Het bedrijf, dat in 2014 een beursnotering<br />

heeft gekregen, is nu actief in 80 landen en heeft inmiddels ongeveer<br />

duizend medewerkers. u<br />

Na de brand van deze zomer is de doekconfectie bij<br />

Guillaume Janssen nu weer volledig operationeel.<br />

Serge Ferrari kondigt alvast<br />

een feestje aan!<br />

Doekproducent Serge Ferrari, dat zijn hoofdzetel heeft in Saint Jean<br />

de Soudain, Frankrijk, kondigt alvast een feestje aan. Het bedrijf is namelijk<br />

in 1973 opgericht door naamgever Serge Ferrari en viert in 2023<br />

dus zijn 50-jarige bestaan. Specialisatie zijn composietmaterialen voor<br />

industriële toepassingen.<br />

zenronline.eu | 79


POL-MAR-PLAST<br />

ROLLUIKEN - ZONNEWERING<br />

POL-MAR-PLAST<br />

ROLLUIKEN - ZONNEWERING<br />

POL-MAR-PLAST<br />

ROLLUIKEN - ZONNEWERING


journaal<br />

Coulisse introduceert op<br />

IFA <strong>2022</strong> Eve MotionBlinds<br />

voor jaloezieën en<br />

honingraatplissés<br />

Tijdens de IFA <strong>2022</strong> Berlijn, ‘s werelds belangrijkste vakbeurs voor consumenten-<br />

en huiselektronica, heeft Coulisse, in samenwerking met<br />

smart home-specialist Eve Systems, Eve MotionBlinds-motoren voor<br />

jaloezieën en honingraatplissés gepresenteerd. “Deze Thread-compatibele<br />

motoren, die momenteel exclusief met Apple Home werken,<br />

zijn de meest geavanceerde oplossingen op de markt en klaar voor de<br />

smart home toekomst met Matter”, aldus Christiaan Roetgering, oprichter<br />

en eigenaar van Coulisse. Beide motoren zullen later dit jaar beschikbaar<br />

komen, in navolging van Eve MotionBlinds voor rolgordijnen<br />

die sinds begin dit jaar beschikbaar is.<br />

Klaar voor de Smart Home toekomst<br />

De motoren van Eve MotionBlinds werken met het Thread-protocol,<br />

dat speciaal is ontworpen om de connectiviteit tussen apparaten te<br />

verbeteren. Dankzij Thread zijn de motoren klaar voor Matter. Dat is<br />

een nieuw smart home-protocol dat gezamenlijk is ontwikkeld door<br />

toonaangevende platformproviders en smart home-fabrikanten om<br />

de compatibiliteit in de smart home-omgeving te optimaliseren.<br />

Eve MotionBlinds motoren, die momenteel uitsluitend werken met Apple<br />

Home, zullen gratis over-the-air firmware updates ontvangen, zodat<br />

ze na verloop van tijd kunnen worden gebruikt met andere Matter-<br />

platforms zoals Amazon Alexa, Google Home, of Samsung SmartThings.<br />

“Dit maakt Eve MotionBlinds tot de meest toekomstbestendige raambekledingsmotoren<br />

op de markt, en klaar voor een eenvoudiger, meer<br />

interoperabel smart home”, aldus Roetgering.<br />

een ingebouwde batterij die oplaadbaar is via USB-C, waardoor jaloezieën<br />

kabelvrij kunnen worden geïnstalleerd. Een bedieningspaneel<br />

geeft toegang tot de USB-C oplaadpoort van de motor en de bedieningsknoppen.<br />

Eve MotionBlinds voor honingraat plissés<br />

De 0,6 Nm CM-08-E Honeycomb motor is speciaal ontworpen voor<br />

raambekleding met plissé- of honingraatstoffen in verschillende celgroottes.<br />

De motor heeft een ingebouwde USB-C oplaadbare batterij<br />

die kabelvrije installatie mogelijk maakt. Dankzij de roteerbare kop<br />

kan de Honeycomb motor aan beide kanten van het systeem in de<br />

bovenbak worden geschoven, waarbij USB-C-poort en bedieningsknoppen<br />

gemakkelijk toegankelijk blijven voor gebruikers. De motorkop<br />

kan worden afgedekt met een afdekkap in een kleur die past bij<br />

het systeem.<br />

Eve MotionBlinds voor rolgordijnen<br />

Eve MotionBlinds voor rolgordijnen is sinds begin dit jaar verkrijgbaar<br />

met de 1,1 Nm motor CM-03-E voor buizen van 38-50 mm buizen. De<br />

krachtigere CM-06-E-R motor van 6 Nm, geschikt voor 42-80 mm buizen<br />

voor grote rolgordijnen met zware stoffen, zoals screens, en grotere<br />

vouwgordijnsystemen zal later dit jaar beschikbaar komen. Deze<br />

motor heeft een grotere batterijcapaciteit en is stiller dan de CM-03-E<br />

en heeft een ingebouwde USB-C oplaadbare batterij die kabelvrije installatie<br />

mogelijk maakt.<br />

Eve MotionBlinds voor honingraatplissés zal wereldwijd beschikbaar<br />

zijn, Eve MotionBlinds voor jaloezieën zal alleen in Europa verkrijgbaar<br />

zijn. Naast de al beschikbare Eve MotionBlinds voor rolgordijnen<br />

zullen ze vanaf later dit jaar worden gedistribueerd via een netwerk<br />

van wederverkopers die staan vermeld in de store locator op<br />

motionblinds.com/eve.<br />

u<br />

Het volgende essentiële Smart Home-apparaat<br />

“Als marktleider in raambekleding zijn wij klaar om de smart homewereld<br />

te veroveren”, vervolgt Roetgering. “Met smart home-connectiviteit,<br />

beveiliging, verwarming, energie en gezondheid als trends om<br />

in de gaten te houden, wordt de smart blind-markt aangekondigd als<br />

‘the next big thing’ die een revolutie teweeg zal brengen in huishoudens<br />

en gebouwen over de hele wereld. Het maakt het leven gemakkelijker,<br />

veiliger en handiger, en bespaart tegelijkertijd energie.”<br />

Eve MotionBlinds voor jaloezieën<br />

De 6 Nm jaloeziemotor CM-06-E-V is speciaal ontworpen voor het tuimelen<br />

en ophalen van houten en aluminium jaloezieën met lamellen<br />

van 50 tot 65 mm breed, met ladderband of ladderkoord. De motor<br />

draait eerst op lage snelheid om de lamellen in de juiste positie te<br />

kantelen, bij het ophalen van de jaloezie gaat de motor automatisch<br />

sneller draaien. De motor wordt geïntegreerd in de bovenbak en heeft<br />

Eve MotionBlinds is er binnenkort ook voor jaloezieën en honingraatplissés.<br />

zenronline.eu | 81


journaal<br />

Sportief uitziende<br />

werkschoen SportMates ®<br />

Bata Industrials introduceert vier nieuwe modellen in de collectie<br />

SportMates ® , veiligheidsschoenen met een sportieve look. Veiligheid is<br />

voor Bata de meest cruciale factor in het ontwikkelingsproces van zijn<br />

schoenen. Maar volgens het merk zoeken professionals daarnaast ook<br />

stabiliteit, comfort, steun én een stijlvol uiterlijk. Met zijn nieuwe modellen<br />

sluit Bata aan bij die vraag. Bata heeft niet alleen de uppers veranderd<br />

in kleur en design, maar ook de buitenzool aangepast en meer<br />

in lijn gebracht met het uiterlijk van sneakers. De zachte EVA-middenzool<br />

met schokdemping, een voetbed van latexschuim, ademend mesh<br />

en lichtgewicht bovenwerk moeten zorgen voor een optimaal loop- en<br />

draagcomfort. Veiligheid wordt bij de SportMates ® geboden<br />

middels composiet veiligheidsneuzen (metaalvrij)<br />

en rubberen buitenzolen met SRC-slipweerstand.<br />

Het niet-gestikte bovenwerk minimaliseert de kans<br />

op breuk. De werkschoen Set is geschikt voor<br />

de lichte industrie, transport & logistiek,<br />

bouw, ESD en agrarische sector. De<br />

modellen Dense en Brisk van de<br />

SportMates ®<br />

de S3 categorie.<br />

collectie vallen in<br />

Vuelta voor Remco & Renson<br />

Remco Evenepoel, kopman van de door Renson gesponsorde ploeg<br />

Quick-Step Alpha Vinyl, heeft de Ronde van Spanje <strong>2022</strong> gewonnen. ■<br />

(Beeld: Wout Beel)<br />

HW80<br />

Wintertuin<br />

365 dagen in de open<br />

lucht<br />

Geniet het hele jaar door<br />

optimaal van de natuur,<br />

terwijl u heerlijk beschermd<br />

bent tegen weer en wind.<br />

De droom van een<br />

wintertuin wordt<br />

werkelijkheid<br />

Als volledig geïsoleerde,<br />

verwarmde woonruimte past<br />

een HAWAII 80 in elke<br />

woonsituatie. Ontwerp uw<br />

wintertuin helemaal volgens<br />

uw wensen en voorkeuren.<br />

Voor meer informatie<br />

www.sunparadise.com<br />

82 | zenronline.eu


GOOD VIBES,<br />

GOOD LIFE


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Serge Ferrari<br />

SERGE FERRARI ZIET HET ALS EEN SUCCESVERHAAL<br />

‘MET SOLTIS VEOZIP ZIET DE WERELD ER<br />

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK ANDERS UIT!’<br />

Het is er nu iets meer dan een jaar, maar het nieuwe screendoek Soltis Veozip van Serge Ferrari kan volgens Key Account Manager Benelux<br />

Dirk Driessen nu al een succes worden genoemd. Soltis Veozip is het eerste screendoek binnen het Soltis gamma dat specifiek is ontworpen<br />

voor zipsystemen, zowel voor commerciële als particuliere toepassingen en zowel voor gevelzonweringen als terrasoverkappingen en<br />

pergola’s. “Met Soltis Veozip ziet de (buiten)wereld er heel anders uit!”<br />

Soltis Veozip, toegepast bij een terrasoverkapping.<br />

Bij Serge Ferrari stellen ze vast dat een groeiend<br />

aantal partijen actief is geïnteresseerd om<br />

Soltis VEOZIP in het assortiment op te nemen,<br />

ook in Nederland. “Daaronder grote partijen,<br />

zoals ROMA, WAREMA, Brustor, Griesser, Hella<br />

en Gibus”, aldus Driessen. “Bedrijven die niet<br />

over een nacht ijs gaan en het doek uitvoerig<br />

hebben getest.”<br />

In Nederland heeft onder andere Allround het in<br />

het assortiment en ook Ambiance heeft VEOZIP<br />

in het programma opgenomen. Hun showrooms<br />

zijn uitgerust met hangstalen, brochures en<br />

stalenwaaiers. Confectiebedrijven die de VEOZIPcollectie<br />

op voorraad houden zijn HSD Ecoscreen<br />

en Sunconfex. De verwachting is dat dit najaar<br />

nog een aantal fabrikanten VEOZIP in de collectie<br />

voor het seizoen 2023 zullen opnemen.<br />

‘Uitmuntende prestaties’<br />

Soltis VEOZIP biedt volgens Driessen uitmuntende<br />

prestaties. “Het doek uitstekende thermische<br />

prestaties en een onvergelijkbaar doorzicht naar<br />

buiten. Daarnaast is de verblindingsbescherming<br />

optimaal. Voor de projectmarkt valt VEOZIP in<br />

klasse 4, terwijl 3 gevraagd is. Dat betekent een<br />

heel goede glare control.”<br />

Voor brandwerendheid heeft het doek een Euroklasse<br />

B, s2, d0 certificering (hoge brandwerendheid,<br />

weinig rookemissie en geen brandbare<br />

druppels). “Daarmee hebben we met VEOZIP<br />

een product met een van de beste classificaties<br />

op de markt. Vooral belangrijk voor commerciële<br />

projecten waarvoor de eisen op het gebied van<br />

brandwerendheid elk jaar strenger worden.”<br />

84 | zenronline.eu


aan het doek toe te voegen. Daardoor krijgt het<br />

doek zijn natuurlijke matte uitstraling.”<br />

“Overigens worden door de toevoeging van de<br />

hennepdraad ook de eigenschappen van het doek<br />

verbeterd”, gaat Driessen verder. “Het Canatexgaren<br />

zorgt voor optimale eigen schappen op<br />

voor wat betreft beheersing van de energie van<br />

de zonnestralen en de lichteigenschappen. Zo<br />

worden lichtschitteringen voorkomen als het<br />

screendoek in de volle zon wordt gebruikt.”<br />

Een modern woonhuis met zipscreens met Soltis Veozip.<br />

Het nieuwe screendoek van Serge Ferrari is vrij<br />

van ftalaat weekmakers en daarmee Greenguard<br />

Gold (UL 2818 - 2013) gecertificeerd. Er is een<br />

FDES beschikbaar, een gestandaardiseerd document<br />

met onder andere gezondheidsinformatie,<br />

dat bijvoorbeeld architecten of beheerders<br />

of gebruikers van gebouwen kan helpen bij het<br />

verkrijgen van punten voor de certificering van<br />

hun gebouwen.<br />

Serge Ferrari benadrukt dat het Soltis VEOZIP<br />

doek aan alle eigenschappen voor wat betreft<br />

doekspanning en windweerstand voldoet die<br />

nodig zijn om het succesvol in ritssystemen te<br />

gebruiken. “Dat is mede te danken aan de specifiek<br />

geweven en high-tenacity polyestergarens<br />

die ervoor worden gebruikt. Die zijn speciaal<br />

ontwikkeld en geproduceerd door de technische<br />

teams van Serge Ferrari”, aldus Driessen. “VEOZIP<br />

past zich moeiteloos aan de karakteristieken van<br />

een screensysteem aan en is in staat om elke<br />

vervorming die een systeem kan veroorzaken te<br />

absorberen. Daardoor is het doek altijd perfect<br />

gespannen. Dat ziet er mooi uit én verbetert de<br />

levensduur van een zipscreen.”<br />

‘Functioneel én elegant’<br />

Alle eigenschappen die een doek voor zipscreen<br />

functioneel maken, zijn natuurlijk uiterst belangrijk,<br />

maar het oog wil ook wat, realiseert Dirk Driessen<br />

zich terdege. “Serge Ferrari heeft het VEOZIPdoek<br />

een unieke transparantie en een esthetiek<br />

gegeven die dicht bij een natuurlijk textiel ligt.<br />

Het uiterlijk van het doek spreekt aan, zowel bij<br />

zonweringprofessionals als bij eindgebruikers. Om<br />

het doek zijn aparte uiterlijk te geven, is een in<br />

eigen beheer ontwikkeld en gepatenteerd proces<br />

gebruikt om hennepgaren – Canatex-garen –<br />

Serge Ferrari heeft voor zijn Veozip screendoekcollectie<br />

een uitgebalanceerd kleurenpallet<br />

samengesteld. Het gaat om een collectie van<br />

vijftien kleuren die perfect aansluiten bij de RAL<br />

kleuren die in Europa het meest voor kozijnen in<br />

zowel de commerciële als de particuliere sector<br />

worden gebruikt. Om eindgebruikers te helpen<br />

in hun (kleur)keuzes heeft Serge Ferrari met hulp<br />

van specialisten vijf sferen uitgewerkt, te weten<br />

Tropisch, Rauw, Elegant, Puur en Pittig. In het Frans<br />

klinken ze – vanzelfsprekend – beter: ‘Tropical, Brut,<br />

Élégante, Épurée et Épicée!’ Om de sferen goed te<br />

kunnen overbrengen, heeft Serge Ferrari er moodboards<br />

van gemaakt. De dealer kan ze natuurlijk<br />

ook gebruiken bij het adviseren van de eindklant.<br />

Gebruiksgemak: configurator<br />

De doekconfigurator van Serge Ferrari – op de<br />

website beschikbaar voor zowel particulier als<br />

professional – is ontwikkeld om de keuze van<br />

een doekkleur te ondersteunen. Na het invoeren<br />

van de kleur van de pergola en de gevel, kunnen<br />

de verschillende beschikbare kleuren in het<br />

Veozip-gamma worden uitgeprobeerd en wordt<br />

direct een 360°-weergave van het project zichtbaar.<br />

Desgewenst kan daarna meteen contact<br />

worden gelegd met een Serge Ferrari-dealer voor<br />

een prijsopgave.<br />

■<br />

Soltis Veozip, toegepast bij een bibliotheek.<br />

zenronline.eu | 85


Het fraaie nieuwe pand van Boonen in Kontich.<br />

Tekst: Piet Willemsen beeld: Renson<br />

DE GROOTSTE VOOR OUTDOOR LIVING EN ZONWERING IN ANTWERPEN<br />

BOONEN OPENT NIEUWE<br />

SHOWROOM IN KONTICH<br />

Buitenproducten ervaar je het best in de buitenlucht. Dat heeft men bij Boonen in Kontich aan de zuidkant van Antwerpen goed begrepen.<br />

Hun nieuwe showroom combineert een modern ingerichte showroom voor zonwering en raamdecoratie met een ruime, gloednieuwe<br />

belevingstuin van bijna 1.000 m². Daar nodigen zeven complete buitenopstellingen uit om te ervaren wat het buitenleven in de praktijk<br />

kan betekenen.<br />

Raamdecoratie, zonwering en buitenruimtes<br />

Raamdecoratie, zonwering en buitenruimtes,<br />

met die combinatie van producten is Boonen<br />

zijn klanten al ruim veertig jaar van dienst, zowel<br />

binnen als buiten. “Een fris en lichtrijk huis in de<br />

De nieuwe locatie biedt onder andere ruimte<br />

aan een brede waaier Renson-producten<br />

86 | zenronline.eu


zomer of een herfstdag buiten op je terras? Met<br />

oplossingen op maat beleef je elk seizoen voluit”,<br />

meent zaakvoerder Luc Boonen. “Ons doel is om<br />

klanten volledig te ontzorgen. Correcte opmeting,<br />

vakkundige plaatsing en probleemloze nazorg<br />

maken deel uit van onze service. Maar alles<br />

begint bij persoonlijk en deskundig advies. Om<br />

de oplossing te kiezen die matcht met de stijl, de<br />

noden en het budget van elke klant, hadden we<br />

behoefte aan een grotere showroom, waar we<br />

concepten en producten écht konden tonen.”<br />

Indoor en outdoor<br />

Met ruim 1.500 m² showroomoppervlak heeft<br />

Boonen meteen maar de grootste outdoor<br />

living, zonwering en raamdecoratie toonzaal<br />

van Antwerpen gerealiseerd, waarvan zo’n<br />

twee derde in open lucht. De nieuwe locatie<br />

biedt onder andere ruimte aan een brede waaier<br />

Renson-producten. Zo zijn er diverse compleet<br />

aangeklede terrasoverkappingen opgesteld, maar<br />

worden bijvoorbeeld ook de mogelijkheden<br />

van beprinte Renson-screens voor een vliesgevel<br />

getoond. Die combinatie van een indoor en<br />

outdoor showroom stelt de klant in staat om<br />

de mogelijkheden maximaal en in alle comfort<br />

te ontdekken.<br />

Renson Premium Ambassador<br />

Als Premium Ambassador is Boonen het eerste<br />

aanspreekpunt voor Renson-klanten in de buurt.<br />

Gezellige drukte bij de opening van de nieuwe showroom.<br />

Bovendien hebben ze korte communicatielijnen<br />

met de Belgische fabrikant in zonwering en<br />

outdoor living. “Zo worden we altijd meteen op<br />

de hoogte gebracht van nieuwigheden in het<br />

gamma”, aldus Luc Boonen. “De extra toonzaalruimte<br />

stelt ons in staat om deze innovaties voortaan<br />

de passende aandacht te geven. Inspireren en<br />

informeren, dat is onze missie en die zetten we<br />

met de nieuwe showroom kracht bij!”<br />

De nieuwe showroom van Boonen is gevestigd aan<br />

de Koningin Astridlaan 6 in Kontich. Een afspraak<br />

maken kan op de volledig vernieuwde website<br />

van Boonen: www.boonenzonwering.be. ■<br />

Een Renson Camargue neemt een centrale plaats in de showroom in.<br />

In de belevingstuin kunnen bezoekers het buitenleven ‘echt’ ervaren.<br />

zenronline.eu | 87


thema buitenleven<br />

BUITENSEIZOEN WORDT ALLEEN MAAR LANGER<br />

HET BUITENLEVEN IS<br />

EEN ‘BLIJVERTJE’<br />

De zomer was lang, heet en droog en dus waren er alle mogelijkheden om buiten te verblijven. Door de<br />

opwarming van de aarde en het veranderende klimaat dat daar het gevolg van is, zullen de mogelijkheden<br />

daartoe de komende jaren alleen maar toenemen. Van steeds eerder in het jaar tot steeds later in het jaar.<br />

Het is niet alleen het veranderende klimaat, waardoor deze trend zich<br />

voordoet. Buiten leven heeft sowieso aan populariteit gewonnen,<br />

maar wel graag goed beschermd. De zon brengt immers niet alleen<br />

warmte en een heerlijke zomerse sfeer, het is ook een gevaarlijke<br />

gast. Elders in deze Z&R is te lezen over de steun van Tibelly aan KWF<br />

Kankerbestrijding om huidkanker tegen te gaan, een steeds vaker<br />

voorkomende vorm van deze nog steeds angstaanjagende ziekte.<br />

Het is natuurlijk niet alleen overmatige zonneschijn die het buitenleven<br />

kan hinderen. De herinneringen aan regen waren ver weggezakt,<br />

maar gelukkig – voor de natuur, de grondwatervoorraden, de<br />

bevaarbaarheid van onze rivieren, onze tuinen enzovoort – worden<br />

we er sinds enkele weken weer mee geconfronteerd. Vooral in deze<br />

tijd van het jaar, als de temperaturen nog aangenaam zijn, maar een<br />

buitje soms roet in het eten gooit, is bijvoorbeeld een terrasoverkapping<br />

erg welkom om toch buiten te kunnen vertoeven en te genieten.<br />

CORNELS ® , POLLUX<br />

Marilux, Pergola classic.<br />

Het buitenleven is dus een ‘blijvertje’ en producten als terrasoverkappingen<br />

in alle maten en vormen, maar ook zonneschermen, zonnezeilen<br />

en noem maar op, zullen veelgevraagd blijven. In dit Thema<br />

Buitenleven een dwarsdoorsnede wat de markt zoal te bieden heeft.<br />

Meer dag genoeg om lekker lang buiten te blijven! u<br />

zenronline.eu | 89


thema buitenleven<br />

Een B250 XL geïntegreerd bij in een buitenlevingoplossing bij een zwembad. (Beeld: Brustor)<br />

Brustor:<br />

‘HET HELE JAAR DOOR BUITEN<br />

GENIETEN DANKZIJ DE B250 XL’<br />

De zomer loopt stilaan ten einde en de vakantie zit er voor veel<br />

mensen op. Met zijn B250 XL wil Brustor die zomer net iets langer<br />

laten duren. “Dankzij de geïntegreerde Brustor ZIP screens en de<br />

perfecte sluiting van de lamellen op de goten is het optimaal genieten<br />

onder deze goed afgesloten terrasoverkapping”, stelt Maxim<br />

Devos, Sales Manager voor België en Nederland van Brustor.<br />

90 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

“De B250 XL is ongetwijfeld het hele jaar door het favoriete plekje van<br />

de gebruiker, vrijstaand in de tuin of aangebouwd aan de woning op<br />

het terras”, gaat Devos verder. “Deze aluminium terrasoverkapping<br />

is een variant op de B200 (XL). Dankzij de perfecte aansluiting van<br />

de lamellen op de goten is het dak spatwaterdicht, maar wordt ook<br />

winddichtheid gegarandeerd. Als de eindklant kiest voor optionele,<br />

geïntegreerde Brustor ZIP screens en terrasverwarming, is de overkapping<br />

volledig windvrij en blijft de aangename stralingswarmte<br />

ook beter behouden. Ideaal voor later in het jaar.”<br />

zijn. De voordelen van kantelbare lamellen zijn ondertussen bekend.<br />

Ze zorgen voor meer lichtinval in huis wanneer de overkapping wordt<br />

aangebouwd en zorgen ook voor de juiste hoeveelheid schaduw en<br />

natuurlijke ventilatie.”<br />

“Verder beschikt de B250 XL over een geïntegreerde waterafvoer via<br />

de palen. Door deze afvoer weg te werken in de structuur van de<br />

pergola blijft de strakke uitstraling behouden én kan de eindklant<br />

genieten van een vlotte afvoer van het water na een regenbui.”<br />

Extra strak design<br />

Alle Brustor terrasoverkappingen worden volgens Devos zo minimalistisch<br />

mogelijk ontworpen, zodat er geen schroeven of bedrading<br />

zichtbaar zijn. “Voor de B250 XL is dat niet anders, alleen heeft<br />

deze terrasoverkapping nog een extra troef. De 21 centimeter brede<br />

lamellen zijn namelijk perfect aangesloten op de goot. Dit zorgt niet<br />

alleen voor een spatwaterdichte overkapping, maar ook voor een<br />

extra strak design en een mooi effen dak als de lamellen gesloten<br />

Volledig op maat gemaakt<br />

De terrasoverkappingen van Brustor worden volledig op maat van<br />

de eindklant gemaakt, wat het mogelijk maakt om naar hartenlust<br />

te personaliseren. De B250 XL biedt dan ook een groot aantal personalisatiemogelijkheden.<br />

Daaronder duurzame sfeer- en functionele<br />

verlichting, terrasverwarming, geïntegreerde screens, bluetooth speakers<br />

en stopcontacten. “Deze B250 XL vormt dus de ideale overkapping<br />

om het hele jaar door buiten te genieten”, concludeert Devos. u<br />

NIEUW: SE Breeze-com.<br />

Knikarmscherm aandrijving met<br />

geïntegreerde windsensor.<br />

www.selve.de<br />

„Onze nieuwe zonnescherm word<br />

automatisch beschermd tegen<br />

beschadiging door wind. Zo kunnen<br />

we de schaduw op ons terras voor<br />

vele jaren genieten.“<br />

zenronline.eu | 91


thema buitenleven<br />

Een lamellendak als poolhouse. (Beeld: Linda vd Leer)<br />

CORNELS ® :<br />

‘IN DE BENELUX ZIJN WE FLINK GEGROEID!’<br />

CORNELS ® , dat zich profileert als hét Nederlands topmerk in terrasoverkappingen,<br />

glassystemen en zonwering, breidt verder uit. Zowel<br />

het team als het aantal dealers is sinds de start van het merk flink<br />

gegroeid. Dit jaar breidt CORNELS ® verder uit in de Benelux.<br />

Klaar voor groei over de grens<br />

Het in 2021 opgerichte merk heeft zich in zijn startjaar met name op<br />

Nederland gericht. “Het in de markt zetten van het merk in Nederland<br />

en het ontwikkelen van een aantrekkelijk productassortiment voor<br />

onze dealers heeft in ons eerste jaar vooral veel aandacht gekregen”,<br />

vertelt oprichter en directeur Cornelis Nieuwenhuis van CORNELS ® .<br />

“Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het samenstellen van een team<br />

om onze groei naar het buitenland door te zetten. We werken met<br />

een hechte en gepassioneerde groep mensen, die goed op elkaar zijn<br />

afgestemd. Dat is het resultaat van onze open communicatie én van de<br />

vele stappen die we al met elkaar gezet hebben. Wat ook helpt, is dat<br />

meerdere teamleden elkaar al kennen uit eerdere samenwerkingen.”<br />

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan als importeur en leverancier<br />

van hoogwaardige terrasoverkappingen heeft Cornelis Nieuwenhuis<br />

ruim een jaar geleden de stap gezet om het topmerk CORNELS ®<br />

op te richten. “Juist dankzij onze ervaringen kennen we de markt<br />

heel erg goed. We weten waar de behoeften van dealers liggen en<br />

uiteraard welke eisen de eindgebruikers in de West-Europese markt<br />

aan hoogwaardige overkappingen, glassystemen en zonwering<br />

stellen. Onze exclusieve producten zijn hier volledig op afgestemd.<br />

Vervolgens zijn we sinds dit jaar onze pijlen op de landen buiten<br />

Nederland gaan richten.”<br />

Al 35 dealers in de Benelux<br />

CORNELS ® verkoopt zijn producten inmiddels via 35 dealers/verdelers<br />

in de Benelux. “Een flinke groei, die deels te danken is aan<br />

onder andere de groeiende populariteit van het buitenleven, de<br />

behoefte van de consument om thuis meer comfort te beleven en<br />

onze productlijnen die daar volledig op aansluiten”, aldus Nieuwenhuis.<br />

“Daarnaast is onze groei te danken aan het feit dat wij met ons<br />

gepassioneerde team uitgebreide ondersteuning aan onze dealers/<br />

verdelers bieden!”<br />

Maatwerk productlijnen van CORNELS ®<br />

Het assortiment terrasoverkappingen, met lamellen- en vouwdaken,<br />

glassystemen en zonwering van CORNELS ® is ingedeeld in drie series,<br />

die de namen Elite, Pro en Base hebben gekregen. “Daarmee bieden<br />

92 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

we zeer exclusieve tot meer basic, maar eersteklas producten aan”,<br />

vertelt Nieuwenhuis.<br />

AVIOR Elite serie is een exclusieve terrasoverkapping, waarvan<br />

de lamellen kantelbaar én schuifbaar zijn. In de Elite serie biedt<br />

CORNELS ® ook de ALYA daken met kantelbare lamellen, met bredere<br />

lamellen en de optie om ze te isoleren. De ALYA MAX met een uitval<br />

van maar liefst 12 m per module is heel geschikt voor grote projecten.<br />

Ook de Pro serie biedt volgens Nieuwenhuis prachtige producten,<br />

zoals de MIRA CORNELS ® Pro serie. “Het is een nieuwe generatie<br />

vouwdaken met een strak, kubistisch design. Bij vrijwel alle overige<br />

terrasoverkappingen met vouwdak – elk met een ander model dak,<br />

van gewelfd, hellend tot plat – is er de keuze uit de Pro of de Base<br />

serie. Het verschil zit onder andere in maat en uitvoering en mede<br />

daardoor ook in prijs. CORNELS ® richt zich met name op het hoge<br />

segment, maar biedt dankzij het concept met de verschillende series<br />

ook prijzen die betaalbaar zijn voor het middensegment.”<br />

Complete tuinkamer creëren met CORNELS ®<br />

“Wij bieden ook alles voor het realiseren van een complete tuinkamer”,<br />

voegt Nieuwenhuis nog een optie toe. “Door de zijdes van de<br />

overkappingen af te sluiten, bijvoorbeeld met onze thermisch onderbroken<br />

glazen vouwwand TALITHA, kan de dealer probleemloos een<br />

complete tuinkamer bij de eindklant neerzetten!”<br />

Voor wie de voorkeur geeft aan een enkel glassysteem heeft<br />

CORNELS ® de glazen schuifwand STELLA. Overigens levert CORNELS ®<br />

nog meer glaswanden, waaronder ook gemotoriseerde glazen borstweringen,<br />

diverse verstelbare glazen windschermen en dubbelglas<br />

schuifwanden. Om de laagstaande zon te weren, levert CORNELS ®<br />

de GEMMA screen.<br />

Elk product van CORNELS ® is maatwerk. “Hierdoor kunnen onze<br />

dealer vrijwel elke wens van hun eindklanten realiseren”, weet Nieuwenhuis.<br />

“Welke afmetingen, kleuren, samenstelling en afwerking er<br />

wordt gevraagd, de mogelijkheden zijn ongekend.”<br />

POLLUX uit de CORNELS ® Elite serie is een dak voor inbouw in een bestaande<br />

structuur. De lamellen kunnen zowel kantelen als schuiven. (Beeld: Linda vd Leer)<br />

Volledig ontzorgt met dealerpakket<br />

“Naast onze unieke maatwerkproducten bieden we dealers een<br />

aantrekkelijk dealerpakket aan”, vervolgt de directeur. “Onze verdelers<br />

ontvangen heel veel ondersteuning, van bouwtechnisch advies<br />

en tekenwerk – zoals het verzorgen van 2D-tekenwerk en 3D-visuals –<br />

tot online en offline marketing. Om klanten de CORNELS ® -producten<br />

te laten zien, hebben onze dealers hun eigen showroommodellen in<br />

hun bedrijf. Daarnaast kunnen ze met hun klanten ook gebruikmaken<br />

van onze dealershowroom om nog meer van onze producten te<br />

laten zien.”<br />

“Bij het ontwikkelen van onze producten is veel aandacht besteed<br />

aan montagegemak, maar waar nodig bieden ook hulp aan bij de<br />

montage. Uiteraard werken we met een portal, waar onze dealers<br />

alle informatie over onze producten, hun orders, levertijden enzovoort<br />

kunnen raadplegen.”<br />

Vouwdak van CORNELS ® bij een boerderijwoning.<br />

Verdeler worden in België?<br />

“CORNELS ® is nog op zoek naar verdelers in België”, besluit Nieuwenhuis.<br />

“Bent u gevestigd in België en wilt u verdeler worden van<br />

CORNELS ® of wenst u daarover meer informatie, neem dan contact<br />

met ons op. Ga naar cornels.be of bel +31 85 130 72 97 en maak<br />

een afspraak!” u<br />

zenronline.eu | 93


thema buitenleven<br />

Skyroof Plus lamellendak.<br />

Palmiye Benelux:<br />

‘EEN TOTAALPAKKET – OP MAAT –<br />

VOOR BUITENGEWOON BELEVEN’<br />

“We zien dat de vraag naar maatwerk lamellen- en doekoverkappingen<br />

blijft toenemen”, vertelt commercieel directeur Thijs van Woensel<br />

van de Deponti Group, het moederbedrijf van Palmiye Benelux.<br />

“Daarom denken wij graag mee met onze dealers om zo goed mogelijk<br />

in te spelen op deze vraag. Dat doen we allereerst door ons productaanbod,<br />

maar ook door de extra ondersteuning die we bieden aan<br />

onze dealers. Samen zorgen we zo bij de eindgebruiker voor een<br />

gevoel van ‘buitengewoon beleven’, zoals we bij Palmiye Benelux<br />

graag zeggen.”<br />

Een halfvrijstaand Skyroof lamellendak. Met geopende<br />

lamellen blijft de lichtinval in huis gehandhaafd.<br />

Een Skyroof met glazen wanden maakt een tuinkamer die binnen met buiten verbindt.<br />

Maatwerkproducten<br />

“Palmiye Benelux biedt producten van hoge kwaliteit, die geheel<br />

naar wens en op maat kunnen worden geconfigureerd”, licht van<br />

Woensel toe. “We doen dit voor al onze productgroepen: van<br />

de gemotoriseerde lamel- en doekoverkappingen, tot onze glassystemen<br />

en zonweringproducten. Met dit assortiment kunnen<br />

onze dealers de eindgebruiker het totaalpakket voor de optimale<br />

buitenbeleving aanbieden.”<br />

94 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

UW VERTROUWDE PARTNER IN<br />

LED-OPLOSSINGEN<br />

Palmiye vouwdak Silver met in de baleinen ingebouwde ledverlichting.<br />

Naast particulieren, helpt Palmiye Benelux ook graag de horecaondernemers.<br />

Van Woensel: “Ook voor de horeca bieden we een<br />

veelzijdig assortiment terrasoverkappingen van hoogwaardige kwaliteit,<br />

op maat gemaakt én met een interessant pakket accessoires. Zo<br />

zien we dat veel horecagelegenheden kiezen voor een vouwdak met<br />

bijpassend parapetsysteem – een borstwering – of glaswanden. Alles<br />

om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken.”<br />

Ondersteuning bij verkoop en service<br />

Van Woensel gaat in op de ondersteuning die Palmiye Benelux zijn<br />

dealers aanbiedt. “We vinden het belangrijk om in de relatie met<br />

onze dealers te investeren. Daarom ondersteunen we hen zowel met<br />

ons veelzijdige assortiment, als op het gebied van verkoop en service.<br />

We begeleiden onze dealers graag van A tot Z, ofwel van het eerste<br />

verkoopgesprek tot en met de oplevering van het product aan een<br />

tevreden eindgebruiker. Dealers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken<br />

van onze showroom in Pelt en van onze technische binnendienst, onder<br />

andere voor het maken van offertes inclusief 2- en 3D tekeningen.”<br />

Montageteam<br />

Ook voor extra montagehulp kunnen dealers op Palmiye Benelux<br />

rekenen, aldus Van Woensel. “We hebben een Palmiye Benelux<br />

montageteam. Dit team kan worden ingezet bij het monteren van<br />

een mooi project of tijdens het opbouwen van een showroommodel.<br />

Daarnaast kunnen we hiermee de dealers trainen of begeleiden we<br />

hen bij het plaatsen. En na het monteren kunnen we – als dat nodig<br />

is – ook zorgen voor een correcte afhandeling van het project.”<br />

VERANDA’S<br />

TERRASSEN<br />

WINTERGARDENS<br />

COMPATIBEL<br />

Betrokken<br />

“Het zal duidelijk zijn dat we graag nauw betrokken blijven bij alle ins<br />

en outs van een project”, besluit Van Woensel. “Hierdoor zorgen we<br />

ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt en helpen we eventuele<br />

fouten in het productie- en plaatsingsproces voorkomen. Door onze<br />

dealers zo optimaal mogelijk te begeleiden, stellen wij ze in staat de<br />

eindklant zo perfect mogelijk te bedienen. We veraangenamen het<br />

buitenleven van de eindgebruiker én van onze dealers. Dat is wat ons<br />

betreft ‘buitengewoon beleven’.” u<br />

www.totallux.com<br />

outdoorsales@totallux.nl<br />

OUTDOOR LED SOLUTIONS<br />

zenronline.eu | 95


thema buitenleven<br />

Corradi:<br />

‘NAAR DE HEMEL KIJKEN<br />

VANAF HET TERRAS VAN EEN<br />

PANORAMISCH PENTHOUSE’<br />

De Pergotenda ® Maestro van Corradi op het dakterras van Casa Caputo maakt deel uit van een combinatie van verschillende materialen en stijlen.<br />

96 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

Voor dit Thema Buitenleven presenteert Corradi een<br />

case study. “Het betreft een panoramisch penthouse,<br />

waar eigentijds design samenkomt met een experimenteel<br />

gebruik van materialen en licht”, vertelt Stefano<br />

Sghedoni, hoofd van de verkoopafdeling van Corradi.<br />

“In dit project heeft de persoonlijkheid van de eigenaren,<br />

die enorm houden van design en reizen, alle ruimte<br />

gekregen en uitdrukking gevonden in de bijzondere<br />

binnen- en buiteninrichting.”<br />

Doelstelling: een mooie en<br />

functionele woonruimte<br />

In samenspraak met de bewoners heeft de architect<br />

gestreefd naar een continue dialoog tussen indoor en<br />

outdoor. Een restyling, waarbij een mix van hout, stoffen<br />

en eigentijdse meubels zijn gebruikt, moeten het<br />

penthouse licht en gezellig maken. Deze elementen<br />

vormen een perfecte combinatie met de exotische voorwerpen<br />

die op originele wijze door de architect in het<br />

geheel zijn opgenomen.<br />

Bij de verbouwing van het dit penthouse is de nadruk<br />

komen te liggen op de buitenruimte, constateert<br />

Sghedoni. “De wens om een leefbaar terras te creëren,<br />

in contact met de elementen, combineert naadloos met<br />

de behoefte aan technologisch geavanceerde overkapping<br />

met een onberispelijk ontwerp. Zo is een project<br />

tot stand gekomen, waarin een panoramische terras<br />

met bubbelbad in de open lucht wordt gecompleteerd<br />

met een functionele overkapping van Corradi!”<br />

Pergotenda ® Maestro<br />

“Hoogwaardige kwaliteit, grote functionaliteit, geavanceerde<br />

technologie, een minimalistisch design en<br />

structurele veiligheid, allemaal eisen waar Corradi<br />

probleemloos aan voldoet”, vervolgt Sghedoni. “In dit<br />

geval is de keuze gevallen op een witte Pergotenda ®<br />

Maestro, die de lichtheid van de ruimte benadrukt en<br />

tegelijkertijd de warmte van de zon tempert. Deze<br />

keuze maakte het ook mogelijk om de afvoer van<br />

regenwater goed te organiseren. Ook in dit geval is<br />

de technologie van Corradi een praktische aanvulling<br />

gebleken, want door de hemelwaterafvoer in de kolommen<br />

is er geen overlast voor de andere appartementen<br />

in het gebouw.”<br />

Een succesvolle combinatie<br />

“Licht en ruimte, grote ramen en een groene inrichting,<br />

technologie en design, ambacht en moderniteit”,<br />

de toegevoegde waarde van dit project zit volgens<br />

Sghedoni in de combinatie van heel verschillende materialen<br />

en stijlen. “Strategische keuzes voor de indoor en<br />

outdoor inrichting hebben bijgedragen aan een harmonieus<br />

en kwalitatief hoogwaardig resultaat.” u<br />

zenronline.eu | 97


TUIN & TERRAS | GEVEL | RAAMDECORATIE<br />

Italian style,<br />

Outdoor design.<br />

VERNIEUW JE BUITENRUIMTE met CORRADI.<br />

Imago ® is Corradi’s nieuwe Lamellendak concept om uw buiten ruimte nieuw leven in te blazen.<br />

CORRADI IS OP ZOEK NAAR NIEUWE DEALERS INTERESSE?<br />

Stuur uw aanvraag dan snel door naar marketing@corradi.eu<br />

www.corradi.eu


Pergola SO!<br />

Outdoor living<br />

Geniet de ganse dag door op elk moment van de dag dankzij de automatisch<br />

gestuurde lamellen. Deze volgen de stand van de zon dankzij de<br />

gepatenteerde solar tracker. Pergola SO! is bedienbaar via de ingebouwde<br />

druktoetsen, handzenders of de gratis app voor smartphone en tablet.<br />

Personaliseer via kleur, LED verlichting, speakers en tal van sfeerwanden.<br />

Automatische lamellen<br />

Alles bedienen met 1 app<br />

Keuze uit 8 LED verlichtingen<br />

Ruim gamma sfeerwanden<br />

Interesse om deze bekroonde terrasoverkapping in uw regio te verdelen?<br />

Contacteer ons via info@winsol.eu. Tot snel!


thema buitenleven<br />

Luxaflex ® :<br />

‘NAZOMER?<br />

HET JAAR ROND BUITEN GENIETEN!’<br />

De Nova Shade van Luxaflex ® is ook geschikt voor plafondmontage. Balkon en zonnescherm zorgen in dit geval voor beschaduwing van het terras.<br />

100 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

“De gemiddelde temperatuur in Nederland gaat omhoog en dat betekent<br />

dat we meer en meer genieten op balkon en tuin”, stelt Silvia<br />

Jagtenberg van Luxaflex Nederland vast. “In de corona-zomers van<br />

2020 en 2021 hebben we het cocoonen in en om het huis herontdekt.<br />

Daardoor zijn tuin en balkon verlengden van het interieur geworden.<br />

Bovendien hebben we naast de lente en de zomer een nieuw tuinseizoen<br />

ontdekt: de nazomer.”<br />

“De nazomer is niks anders dan een periode van warm weer in de<br />

herfst, zo tussen half september en eind oktober. Wanneer de wind<br />

in deze periode uit een zuidelijke richting komt, heeft Nederland<br />

vaak te maken met warm en overwegend zonnig weer. Heerlijk!”,<br />

weet Silvia Jagtenberg.<br />

“In de zomer is het in Zuid-Europa vaak snikheet. Die warmte bouwt<br />

zich op in de bodem, meren en zeeën. Als de dagen korter worden,<br />

wordt die warmte heel langzaam weer afgegeven. Als de wind uit<br />

het zuiden komt, weet ze ons gemakkelijk te bereiken. De verkoeling<br />

in het Zuiden is de ‘Indian summer’ in het noorden.”<br />

Tips voor het terras<br />

“Om optimaal van tuin en terras – of van het balkon – te genieten, is<br />

een goede mix van planten en accessoires, terras en groen en zon en<br />

schaduw nodig”, aldus Silvia Jagtenberg. “Om schaduw te creëren,<br />

is goede, functionele buitenzonwering die uv-straling tegenhoudt<br />

essentieel. Bij een ruim terras hoort dan ook een mooie overkapping<br />

of een groot zonnescherm. Onze nieuwste zonwering is de Nova<br />

Shade, een stijlvol terrasscherm met een maximale breedte van zes<br />

meter. Kies voor ledverlichting in de armen om ook als er minder of<br />

geen daglicht meer is een knusse verblijfsomgeving te creëren.”<br />

Een slim en functioneel alternatief is volgens Jagtenberg de Smart<br />

Choice NXT. “Die komt niet alleen op balkons en bij grote ramen<br />

goed tot zijn recht, maar vooral bij een terras. Dankzij de mooie vorm<br />

van de cassette en voorlijst is deze terraszonwering geschikt voor<br />

iedere tuin.”<br />

Is er een prachtige serre? Dan krijgt het buitenleven een extra dimensie<br />

en ook hier heeft Luxaflex ® Outdoor een passende oplossing voor:<br />

“Een serrezonwering, die zorgt voor een warmte- en lichtreducerend<br />

schild boven of rondom de serre.”<br />

Een ander belangrijk element dat bijdraagt aan de sfeer van de<br />

buitenruimte is het meubilair. Comfortabele stoelen en een (eet)<br />

tafel zijn volgens velen een echte must, zodat op warme avonden<br />

lekker lang kan worden nagetafeld. “Kies een ronde eettafel of een<br />

lagere salontafel voor bij de loungebank”, adviseert Silvia Jagtenberg.<br />

“Duurzame materialen met een natuurlijke look zoals bamboe<br />

en rotan zijn een aanrader om die tropische buitensfeer te creëren.<br />

En staat het terras? Dan is het tijd voor de finishing touch: de decoratie,<br />

zoals bloempotten en tuinverlichting, maar ook spiegels, een<br />

buitentapijt en vrolijke kussens.” u<br />

zenronline.eu | 101


thema buitenleven<br />

markilux:<br />

‘ZON- EN WEERBESCHERMING<br />

DIE BIJNA OVERAL WERKT!<br />

“Pergolazonweringen worden door de eindgebruiker heel erg gewaardeerd<br />

omdat ze aan een buitenruimte een luchtige, mediterrane flair<br />

geven”, constateert directeur Productie en Techniek Michael Gerling<br />

van markilux. “In de afgelopen jaren hebben we voor deze productgroep<br />

een bijzonder omvangrijk portfolio opgebouwd. Daarmee<br />

kunnen de meest uiteenlopende oppervlakken worden overdekt en<br />

vele wensen met betrekking tot individuele eisen aan bescherming<br />

tegen zon en natte weersomstandigheden worden vervuld.”<br />

De pergolazonweringen van vandaag hebben volgens Gerling heel<br />

uiteenlopende eigenschappen. “Maar één ding hebben ze allemaal<br />

gemeen: deze zonweringen zijn al jaren een verkoopmagneet!” Dat<br />

komt volgens de directeur vooral omdat ze veelzijdiger en minder<br />

duur zijn dan een serre. Bovendien kan de lucht onder een pergolazonwering<br />

circuleren, zodat warmte zich niet snel zal ophopen. Een<br />

ander voordeel is dat deze systemen aan bijna elke muur kunnen<br />

worden bevestigd, omdat een deel van de krachten door de staanders<br />

worden opgevangen. En ze zijn windstabieler dan menig<br />

conventioneel zonnescherm! “Daarom hebben we bij markilux ons<br />

assortiment pergola’s in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid,<br />

met als resultaat een maximum aan mogelijkheden”, aldus Gerling.<br />

Accessores voor weerbescherming<br />

“We zijn jaren geleden begonnen met onze pergola classic”, vertelt<br />

Gerling. “Het was onze eerste pergola. Hij combineert sierlijke lijnen<br />

met een hoge stabiliteit. Daarvoor zorgen de telescopische staanders<br />

aan de voorkant, die aan de grond kunnen worden verankerd of met<br />

ballastboxen op hun plaats worden gehouden.”<br />

Het model werd al snel populair. Bovendien bleek het eenvoudig<br />

nog veelzijdiger te kunnen worden gemaakt. In eerste instantie lag<br />

de focus voor markilux op de ontwikkeling van accessoires voor de<br />

Het assortiment pergola’s van markilux is gebaseerd op veelzijdigheid, met een grote verscheidenheid aan formaten en zowel ronde als hoekige vormen. Op dit moment<br />

biedt markilux vier verschillende modellen aan met een groot aantal accessoires, voor uiteenlopende toepassingen. (Beeld: Michael Preschl Photography)<br />

102 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

Pergola compact.<br />

Pergola classic.<br />

Variatie in vorm en afmetingen<br />

Het eerste pergolamodel is met name ontworpen op grootte, want<br />

met slechts één luifel kan tot 30 m 2 worden beschaduwd. Bovendien<br />

kunnen meerdere eenheden worden gekoppeld. “In een volgende<br />

fase wilden we daarom een model voor kleinere oppervlakken<br />

ontwikkelen”, vertelt Gerling. “In 2019 hebben we daarom de<br />

pergola compact op de markt gebracht, een compacte, slimme luifel<br />

die geschikt is voor oppervlaktes tot 18 m 2 . In tegenstelling tot zijn<br />

zustermodel, waarvan het design gebaseerd is op afgeronde vormen,<br />

heeft de kleinere pergolaoverkapping een hoekig design.”<br />

Pergola cubic.<br />

Op dit compacte model formaat is vervolgens het XXL-formaat van de<br />

pergola stretch gevolgd, waarmee oppervlakken tot 175 m 2 kunnen<br />

worden overdekt. “Een overkapping van superlatieven”, aldus<br />

Gerling, “met een volledig nieuw aandrijfsysteem met een speciale<br />

tandwieloverbrenging die de dwarsprofielen – die het schermdoek<br />

zijn stevigheid geven – via de zijdelingse geleiders beweegt.” Dit jaar<br />

wordt het productgamma opnieuw uitgebreid, nu met de pergola<br />

cubic. Technisch gezien is hij identiek aan de pergola classic, maar de<br />

cubic – de naam zegt het al – heeft een kubistische vormgeving.<br />

Pergola stretch.<br />

pergola classic. Bijpassende verticale rolgordijnen, de shadeplusfunctie<br />

en verlichtings- en verwarmingsopties moesten van de<br />

pergola een allround weersbescherming maken om bijna het hele<br />

jaar door comfortabel te kunnen gebruiken.<br />

Geschikt voor tal van situaties<br />

“De mogelijkheid om een breed scala aan maatwerkopties aan te<br />

bieden, is een duidelijk verkoopargument”, is Michael Gerling van<br />

mening. “Maar ook design is belangrijk voor de eindgebruiker: de<br />

overkapping moet immers passen bij de uitstraling van het huis.”<br />

De verschillende modellen, formaten en aanvullende accessoires<br />

bieden veel mogelijkheden om de pergola’s van markilux individueel<br />

samen te stellen en met andere zonweringmodellen van het<br />

merk te combineren. Volgens Gerling kan welhaast elk oppervlak op<br />

deze manier worden beschaduwd. “Dat geldt voor privétuinen en<br />

-terrassen, maar ook voor de buitenruimtes van restaurants, cafés of<br />

hotels. Dat wij het meest uitgebreide assortiment pergolazonweringen<br />

aanbieden, is misschien wel ons meest doorslaggevende USP.<br />

We weten dat onze klanten dat ten volle waarderen”, is Gerling ten<br />

volle overtuigd. u<br />

zenronline.eu | 103


thema buitenleven<br />

Het modulaire, geïsoleerde daksysteem HAWAII 80 biedt een oplossing voor elk type glasbouw.<br />

Sunparadise:<br />

‘EEN WINTERTUIN ALS PLEKJE<br />

VOOR ONTSPANNING’<br />

“Buiten leven is één van de trends in onze huidige maatschappij”,<br />

constateert Lucas Bouwers van Sunparadise Aluminium Techniek.<br />

“Mensen ontvluchten de drukte van het leven en genieten volop van<br />

de rust in hun tuin. Maar het weer kan wel eens roet in het eten<br />

gooien. Een wintertuin van Sunparadise is dan een elegante, met licht<br />

doorstroomde oplossing. Aangebouwd of vrijstaand kan er 365 dagen<br />

per jaar worden genoten, beschut tegen hitte, wind, regen en kou.”<br />

“Sunparadise heeft een sterke reputatie opgebouwd als het gaat<br />

om winter- en zomertuinsystemen”, vervolgt Bouwers. “Terwijl een<br />

zomertuin een soort ‘wellnessoase’ is, waar mensen beschut kunnen<br />

genieten van het buitengevoel, is een wintertuin een aangebouwde<br />

of vrijstaande glasbouw. Een extra glazen ruimte die kan worden<br />

gebruikt als woon- of leefhoek, werkplaats, bibliotheek of toegang<br />

tot een winkel of bedrijf,”<br />

HAWAII 80<br />

De HAWAII 80 van Sunparadise is het geïsoleerde glazen dak voor<br />

een wintertuin dat kan worden aangepast voor elke toepassing. In<br />

combinatie met vouw-, schuif-, hefschuif- of schuif-/stapelwanden<br />

kan een volledig afgesloten extra leefruimte worden gecreëerd.<br />

“Met dit modulaire dak bieden we een elegante oplossing voor elk<br />

type glasbouw”, verduidelijkt Bouwers. “Deze flexibele constructie<br />

met binnenliggende profielen heeft een tijdloos design en laat toe<br />

om de meest uiteenlopende dakvormen te realiseren. Zo kunnen in<br />

de praktijk zowel eenvoudige standaardoplossingen als veeleisende,<br />

complexe installaties worden gemaakt. Met bijkomende staticaondersteunende<br />

profielen zijn zelfs zeer grote daken mogelijk.”<br />

“Dit systeem wordt gekenmerkt door een consequente technische<br />

scheiding en isolatie”, gaat Bouwers verder. “De mogelijkheden<br />

1<strong>04</strong> | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

‘Met een deskundig ontworpen<br />

wintertuin kunnen ruimtes tegen weer<br />

en wind worden beschermd’<br />

Lucas Bouwers<br />

of buiten worden gevouwen. Om toegang te verschaffen, kan een<br />

als deur geconstrueerd element naar binnen of buiten opendraaien.<br />

Deze flexibele constructie met binnenliggende profielen heeft een tijdloos<br />

design en maakt het mogelijk om uiteenlopende dakvormen te realiseren.<br />

Ook de schuifwanden ISO 41 en Thermoslide 80 en de hefschuifwand<br />

BALI 60 met slanke profielen worden gekenmerkt door de grote<br />

vleugels tot respectievelijk 2,0, 2,8 en 2,5 m breed. Ze zijn leverbaar<br />

met beglazing in uiteenlopende diktes. “Een meersporige installatie<br />

zorgt ervoor dat de glasbouw in ruime mate kan worden geopend”,<br />

vult Bouwers aan. “Omdat de vleugels op de rail blijven, gaat er<br />

binnen of buiten geen ruimte verloren. Bij onze Monoslide 60 en 80<br />

schuif-/stapelwanden met elementen tot 2,7 en 2,8 m hoog en tot<br />

1,3 en 1,5 m breed kunnen een groot aantal afzonderlijke vleugels<br />

op dezelfde slanke rail glijden om dan zijdelings in een compacte<br />

parkeerruimte opgeborgen te worden. Het is mogelijk om de vleugels<br />

van 90° tot 270° overhoeks te geleiden.” u<br />

De vouwvleugels kunnen binnen een kleine ruimte worden ineengeschoven en naar één<br />

zijde, centraal of naar beide zijden openend naar binnen of buiten worden gevouwen.<br />

reiken van een slanke isolatie voor de overgangsperiode tot een volledig<br />

geïsoleerde, verwarmde woon-wintertuin met binnenhuisklimaat.<br />

Optioneel kan verlichting in de spanten worden geïntegreerd,<br />

waardoor ’s avonds een gezellige sfeer kan worden gecreëerd. Zowel<br />

buiten als binnen kan zonwering worden voorzien voor beschaduwing.<br />

De profielen zijn leverbaar in een ruim aanbod aan kleuren,<br />

zelfs in bicolor, met verschillende kleuren voor de binnen- en<br />

de buitenzijde.”<br />

Combinatie met vouw- en schuifwanden<br />

Het HAWAII 80 dak kan worden gecombineerd met verschillende<br />

vouw-, schuif-, hefschuif- of schuif-/stapelwanden uit het gamma van<br />

Sunparadise. De Supertherm 80 en Thermo 60 vouwwanden hebben<br />

een installatiebreedte tot 6,7 m, een elementhoogte tot 2,7 m en<br />

een vleugelbreedte tot respectievelijk 1,2 m en 1 m. De Thermo 60<br />

is geschikt voor glasdiktes van 16 tot 32 mm, de Supertherm 80 kan<br />

met beglazing tussen 24 en 62 mm worden uitgerust. De vouwvleugels<br />

kunnen binnen een kleine ruimte worden ineengeschoven en<br />

naar één zijde, centraal of naar beide zijden openend naar binnen<br />

Een wintertuin met vouw- en schuifwanden. Dankzij de meersporige installatie<br />

van schuifwanden kan de glasbouw flexibel worden geopend.<br />

zenronline.eu | 105


Uw fabrikant en leverancier van<br />

kant-en-klare zonweringproducten<br />

Leverancier in buitenzonwering<br />

35 jaar kennis van de markt<br />

Vakkundig personeel en advies<br />

Op maat gemaakt<br />

Voor iedere situatie een oplossing<br />

Smits is dé leverancier van klant-en-klare buitenzonwering en rolluiken. In ons hoogwaardige en<br />

brede productportfolio komen uw behoeften en die van uw klanten bij elkaar. Een goede balans<br />

tussen assemblage- en montagegemak, functionaliteit, trends, duurzaamheid én kwaliteit. Heeft<br />

u advies nodig? Ook hierbij helpt Smits u graag. Met de kennis van onze medewerkers en het<br />

gevarieerde assortiment is een passende oplossing altijd binnen handbereik.<br />

Meer focus op u, onze klant<br />

Smits werkt met vaste klantteams per regio om u nog sneller en gerichter van dienst te<br />

kunnen zijn. Hierdoor heeft u vaste aanspreekpunten, wat de samenwerking nog makkelijker en<br />

persoonlijker maakt.<br />

Waarom kiest u voor Smits?<br />

Breed assortiment passend bij u én uw klant • Net dat stapje extra voor de klant<br />

Op maat gemaakt • Maatschappelijk verantwoord • Ruim 35 jaar ervaring<br />

Smits Rolluiken en Zonwering B.V.<br />

Postbus 285 • 5430 AG Cuijk • De Hork 15 • 5431 NS Cuijk • Nederland<br />

T +31 485 744 200 E smits@smitsrolluiken.nl I www.smitsrolluiken.nl


SMART IN A MINUTE<br />

Eve MotionBlinds motoren, ontwikkeld<br />

door Coulisse in samenwerking met smart<br />

home specialist Eve Systems, werken met<br />

Apple HomeKit technologie direct vanaf<br />

een iPhone, zonder bridge of enige cloud<br />

afhankelijkheid.<br />

motionblinds.com/eve<br />

Discover<br />

more


thema buitenleven<br />

Deponti:<br />

‘GRILLO PANELEN ZORGEN VOOR<br />

VERRIJKING VAN HET BUITENLEVEN’<br />

Een vrijstaande Ribolla overkapping deels afgesloten met Grillo panelen.<br />

“Met het assortiment van Deponti wordt buitenleven buiten léven”,<br />

aldus salesmanager Benelux Marco de Jong. “Met het brede assortiment<br />

dat uit voorraad leverbaar is, is ons dealernetwerk gegarandeerd<br />

van snelle levering. En daarmee uiteraard ook de eindgebruiker.<br />

Van terrasoverkappingen tot glazen schuifwanden én bijbehorende<br />

accessoires.” Ietwat onderbelicht zijn volgens De Jong de Grillo panelen.<br />

“Een accessoire dat zo veel meer biedt dan alleen privacy. Deze<br />

panelen zijn een ware verrijking voor het buitenleven!”<br />

“De Grillo panelen bieden natuurlijk in de eerste plaats extra privacy<br />

onder de terrasoverkapping op het terras, zodat de eindgebruiker<br />

ongestoord onder zijn overkapping kan genieten. De delen/platen<br />

zijn geheel in stijl met de overkapping, waardoor een prachtig geheel<br />

ontstaat. De panelen zijn stapelbaar, kunnen worden voorzien van<br />

klikprofielen en worden eenvoudig bevestigd. Hiermee bieden ze<br />

verschillende mogelijkheden: van het afsluiten van de spie tot het<br />

afsluiten van zij- of achterwand. Ook kan de onderkant van een overkapping<br />

worden afgesloten en worden voorzien van ingekorte Fiano<br />

glazen schuifwanden.”<br />

Essentieel voor de Grillo panelen van Deponti is volgens De Jong het<br />

materiaal. “Dankzij het aluminium kennen de delen een lange levensduur<br />

en de panelen kunnen eenvoudig worden bewerkt. Wat met<br />

hout kan, kan ook met de aluminium Grillo panelen, zonder dat er<br />

108 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

rotting optreedt. Naast verkeerswit, crème wit en antraciet hebben<br />

we de panelen enkele maanden geleden ook in zwart, RAL 9005,<br />

toegevoegd aan het assortiment.”<br />

Multi-inzetbaar<br />

De creativiteit van dealers en eindgebruikers wordt door de aluminium<br />

Grillo panelen volop geprikkeld. Zo kunnen met de delen ook<br />

bloembakken, erfafscheidingen en garagedeuren worden gemaakt.<br />

Zelfs in situaties met water bieden de panelen uitkomst, bijvoorbeeld<br />

voor het maken van een boothuis. “Kortom, de Grillo panelen van<br />

Deponti bieden alle mogelijkheden om het buitenleven te verrijken”,<br />

concludeert De Jong. “Ze zorgen niet alleen voor privacy, maar maken<br />

van het buitenleven buiten léven, in de ruimste zin van het woord.”<br />

+ Zowel als lengte, als<br />

maatwerk verkrijgbaar<br />

+ Ook met staalkabelgeleiding<br />

mogelijk<br />

Technische details van de Deponti panelen:<br />

• Leverbare kleuren zijn verkeerswit structuur (RAL 9016), crèmewit<br />

(RAL 9001), antraciet structuur (RAL 7024) en zwart (RAL 9005)<br />

• De breedte van de panelen is 25 mm<br />

• De hoogte 166 mm<br />

• De werkende hoogte 150 mm<br />

• De lengte van de panelen is 3500, 4000, 5000 en 6000 mm<br />

“Wie benieuwd is naar de oneindige mogelijkheden van de Aluminium<br />

Grillo panelen kan een kijkje nemen op www.deponti.com”,<br />

besluit De Jong. u<br />

+ Grote oppervlakken<br />

in kleine kasten<br />

realiseerbaar<br />

+ Slanke geleiderails<br />

en volledig in te bouwen<br />

heroal VS Z<br />

Zip-Screen systeem<br />

Grillo panelen gebruikt om een berging te maken.<br />

Van Grillo panelen kunnen ook bloembakken worden gemaakt.<br />

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren<br />

Vliesgevels heroal.nl<br />

zenronline.eu | 109


NIEUW IN NEDERLAND<br />

BENT U AL AANGESLOTEN BIJ<br />

OVERKAPPINGADVISEURS?<br />

Overkappingadviseurs is het eerste samenwerkingsverband in<br />

Nederland van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de levering<br />

van overkappingen, veranda’s, tuinkamers, kapschuren en meer.<br />

Overkappingadviseurs beschikt over een eigen keurmerk, een<br />

garantiefonds en biedt bedrijven die aangesloten zijn zekerheid<br />

op een stabiele groei en bedrijfsvoering.<br />

Bent u nog geen lid? Meld u snel aan!<br />

DE VOORDELEN<br />

Regiobescherming<br />

Kracht van het collectief<br />

De beste marketing<br />

Monteursopleiding en trainingen<br />

Onafhankelijk collectief<br />

Keurmerk met unieke USP’s<br />

Duurzaam werken met kwaliteitsmerken<br />

Meerverkoop door eigen interieurconcepten<br />

en nog veel meer...<br />

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OVERKAPPINGADVISEURS.NL


thema buitenleven<br />

Langer en vaker in de tuin genieten met een overkapping.<br />

Verano ® :<br />

‘ALLES-IN-ÉÉN MET EEN<br />

VERANO ® OVERKAPPING’<br />

“Tropische temperaturen of een druilerige herfstdag, een overkapping<br />

van Verano ® verlengt het buitenseizoen voor zowel eindgebruiker<br />

als zonweringspecialist”, aldus hoofd communicatie Evelien<br />

Janssen-Verweij van Verano ® . “Omdat de overkapping voor beschutting<br />

tegen alle weersomstandigheden zorgt, blijft het heerlijke<br />

gevoel van buiten verblijven namelijk niet beperkt tot de zomer. Een<br />

terrasoverkapping biedt echter nog veel meer voordelen.”<br />

Voor zonweringspecialisten en andere partners van Verano ® bieden de<br />

verschillende uitbreidingsmogelijkheden van een terrasoverkapping<br />

kansen op het gebied van cross-selling. De verkoop van een complete<br />

tuinkamer die volledig voldoet aan de wensen van de consument zal<br />

zorgen voor een hogere klantwaarde én omzet. “De V870 – Arezzo en<br />

toekomstige V875 – Belluno beschikken op hun eigen manier over al<br />

deze mogelijkheden – en méér – in één systeem”, constateert Evelien<br />

Janssen-Verweij. “Hierdoor worden afwijkende levertijden voorkomen<br />

en profiteren zowel eindgebruiker als verkopende partij van een efficiënte<br />

afhandeling met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid.”<br />

Lamellendak V870 – Arezzo<br />

Eén van de grootste voordelen van een lamellenoverkapping is<br />

volgens Janssen-Verweij de veelzijdigheid. “Door de kantelbare<br />

lamellen kan het klimaat onder een overkapping bij veranderend<br />

weer snel en eenvoudig worden gereguleerd. u<br />

zenronline.eu | 111


Optimaal installatiegemak met de Wifi-motoren van BREL HOME<br />

BREL HOME is continu bezig met innovatie. Sinds kort<br />

is het aanbod uitgebreid met de 230 volt Wifi-motoren.<br />

Het mooie van de Wifi-motor is dat deze geen HUB meer<br />

nodig heeft, maar rechtstreeks aangemeld wordt op<br />

het Wifi-netwerk van het huis. Door deze rechtstreekse<br />

verbinding is het installeren gemakkelijker dan bij elke<br />

andere motor (ook door de eindgebruiker), geen HUB<br />

nodig. Naast de 40 Nm motor voor knikarmschermen<br />

en grote rolluiken, is er nu ook een 20 Nm variant voor<br />

screens en een 20 Nm versie voor rolluiken.<br />

BREL HOME BZE45-40 (met automatische doekcorrectie)<br />

-230V WiFi / radio motor 40 Nm (knikarmscherm/groot rolluik)<br />

BREL HOME BZE45-20 (met automatische doekcorrectie)<br />

-230V WiFi / radio motor 20 Nm (screen/uitvalscherm/markies)<br />

BREL HOME BRE45-20 (met obstakeldetectie)<br />

-230V WiFi / radio motor 20 Nm (rolluik)<br />

Eigenschappen van deze Wifi-motoren:<br />

-Elektronische eindafstelling<br />

-230V wisselstroom<br />

-Ingebouwde WiFi ontvanger<br />

-Ingebouwde radio ontvanger<br />

-Besturing via App (ook zonder hub)<br />

-Direct te koppelen aan Google Home, Amazon Alexa en Apple Siri<br />

-Ook via afstandsbediening aan te sturen<br />

Brel Nederland b.v.<br />

Voltastraat 86<br />

7006 RW Doetinchem<br />

Tel: +31(0)314-68<strong>04</strong>48<br />

E-mail: info@brel-home.com<br />

Web: brel-home.com


thema buitenleven<br />

Wanneer de lamellen zijn gesloten, is het lamellendak spatwaterdicht<br />

en het terras beschermd tegen regen en sneeuw. En door de<br />

strakke vormgeving van de aluminium overkapping is het een echte<br />

eyecatcher in de moderne tuin!”<br />

“Plaats de overkapping tegen de gevel, op een bestaande constructie<br />

of vrijstaand in de tuin, aan veelzijdigheid ontbreekt het dit product<br />

niet. En met geïntegreerde ledverlichting in het lamellendak kan een<br />

terras gemakkelijk worden verlicht als het schemerig wordt, Dat is<br />

niet alleen praktisch, maar ook enorm sfeervol. De ledverlichting<br />

wordt verwerkt in de strips in het profiel van het lamellendak, waardoor<br />

de mooie uitstraling van het lamellendak behouden blijft.”<br />

De Arezzo kan eenvoudig worden uitgebreid met verschillende<br />

producten uit het Verano ® -assortiment. Zo kan er beschutting worden<br />

gecreëerd door bijvoorbeeld glazen (schuif)wanden, ritzscreens ® of<br />

lamellen toe te voegen, zonder dat het daglicht verdwijnt. “Kortom,<br />

de opties om dit product te personaliseren zijn oneindig”, aldus<br />

Evelien Janssen-Verweij.<br />

Rechte overkapping V875 – Belluno<br />

Eén van de overkappingen van Verano ® die volgens Evelien Janssen-<br />

Verweij de eerdergenoemde voordelen waarmaakt en zelfs overtreft,<br />

is de nieuwe V875 – Belluno. “Deze geoctrooieerde rechte overkapping<br />

met glas en geïntegreerde zonwering heeft mede door de innovatieve<br />

functionaliteiten en het design de Red Dot Product Design<br />

De geïntegreerde zonwering zorgt ervoor dat deze overkapping heel breed inzetbaar is.<br />

Award gewonnen. De V875 – Belluno zal verkrijgbaar zijn vanaf najaar<br />

<strong>2022</strong> en is voor het eerst gepresenteerd op de Polyclose <strong>2022</strong>. Ze zal<br />

een perfecte toevoeging zijn voor iedere woning. Door de combinatie<br />

van geïntegreerde zonwering en een glazen dak kan zowel met<br />

zon als regen van de overkapping worden geprofiteerd. Met een<br />

royaal assortiment aan accessoires kan de Belluno het zomerseizoen<br />

niet alleen verlengen voor consument, maar ook voor de zonweringspecialist.<br />

Denk bijvoorbeeld aan een koppeling met het lamellendak<br />

V870 – Arezzo en de integratie van andere Verano ® -producten, waaronder<br />

ritzscreens ® en verschillende glassystemen.” u<br />

Verano ® heeft een Red Dot Award gewonnen voor het design van de V875 – Belluno.<br />

zenronline.eu | 113


thema buitenleven<br />

Bella Vista:<br />

‘UITPAKKEN MET DE NIEUWE<br />

ALUMINIUM SCHUIFPUI SIRIUS’<br />

Heel opvallend aanwezig op bedrijventerrein De Weijer in Helmond<br />

is het pas verbouwde, nu groene bedrijfspand van Bella Vista. “Dat<br />

Bella Vista durft uit te pakken is duidelijk”, zegt eigenaar Aydogan<br />

Pilavci. “Met de lancering van de veranda Castor en de aluminium<br />

schuifpui Sirius laten we dat ook zien met ons productaanbod.”<br />

Aluminium schuifpui Sirius<br />

Zowel de heldere als de getinte glaspanelen vliegen momenteel de<br />

deur uit, constateren ze bij Bella Vista. Het bedrijf speelt op de enorm<br />

toenemende vraag in met de introductie van de nieuwe schuifpui<br />

Sirius, waardoor het aanbod van het bedrijf verder wordt uitgebreid.<br />

Bella Vista is een kleine speler, maar levert dankzij eigen productontwikkeling<br />

een gevarieerd aanbod. Pilavci – de Willie Wortel achter<br />

de nieuwe producten – spreekt met trots over de lancering van de<br />

nieuwe schuifpui én de nieuwe veranda.<br />

“Met onze schuifpui wordt een veranda in een handomdraai omgetoverd<br />

in een echte tuinkamer”, meent Pilavci. “De schuifpui is in meerdere<br />

varianten leverbaar en wordt altijd op maat gemaakt, waardoor<br />

de eindgebruiker verzekerd is van een product dat perfect bij zijn<br />

Aluminium schuifpui Sirius.<br />

114 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

Het extra stevig muurprofiel voor zware glasdaken.<br />

Het kubistisch aanzicht van de Castor.<br />

De optionele kubistische gootsierlijst voor de Castor.<br />

situatie past.” De pui is verkrijgbaar met 24 mm dik helder of getint<br />

veiligheidsglas. De maximale breedtemaat van een paneel is 1200 mm<br />

en de inbouwhoogte is mogelijk tot en met 3000 mm. De maximale<br />

lengte van een pui is 8 m.<br />

Bella Vista levert de schuifpui standaard in vier RAL kleuren, te weten<br />

9010 zuiver wit, 7039 kwartsgrijs, 7016 antraciet en 9005 gitzwart.<br />

Overige kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar. “Onze Sirius is geluiddempend,<br />

weerbestendig en afsluitbaar”, aldus Pilavci. “Bovendien<br />

kan de schuifpui met elk type van elk merk overkapping worden<br />

gecombineerd, wat de Sirius tot een topproduct maakt!”<br />

Veranda Castor<br />

“De Castor is nog maar net uitgebracht, maar nu al een succes”, introduceert<br />

Pilavci de tweede nieuwigheid van Bella Vista. “In 30 jaar<br />

tijd heb ik binnen de metaalsector heel veel ontwikkelingen meegemaakt<br />

en heel veel aluminium producten en matrijzen van diverse<br />

merken voorbij zien komen. Van al die producten heb ik de beste<br />

elementen genomen en samengesmolten tot onze onverwoestbare<br />

Castor”, vertelt Pilavci trots. “De nieuwe veranda is de sterkste in zijn<br />

klasse en biedt de allerbeste prijs-kwaliteitverhouding. Uiteindelijk<br />

zal hij dan ook de opvolger worden van zijn voorganger, de Polaris.”<br />

een rechte gootsierlijst voor de Castor aan te bieden. Daarmee is<br />

het mogelijk de overkapping een kubistisch aanzicht te geven. De<br />

rechte gootsierlijst is voorzien van een eenvoudig bevestigingskliksysteem.<br />

Omdat het gootprofiel is voorzien van extra rubber krijgt<br />

opspattend water geen kans. De Castor wordt standaard geleverd in<br />

structuurlak in de kleuren RAL 9010 zuiver wit, RAL 7039 kwartsgrijs,<br />

RAL 7016 antraciet en RAL 9005 gitzwart. Uiteraard zijn andere kleuren<br />

op aanvraag mogelijk.<br />

“De afgelopen jaren heeft Bella Vista een enorme groei doorgemaakt”,<br />

concludeert Pilavci. “Dankzij ons ruime aanbod van innoverende<br />

producten, onze uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en<br />

onze flexibiliteit weten steeds meer dealers ons te vinden. Ons gerenoveerde<br />

bedrijfspand is de kers op de taart. Dit jaar kan niet meer<br />

stuk en we zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet!” u<br />

“De dubbele goot van de Castor zorgt voor extra stevigheid en maakt<br />

de montage van een glazen schuifwand eenvoudig”, wijdt Pilavci uit de<br />

technische specificaties van de overkapping. “Door de extreem stevige<br />

constructie is het mogelijk om grote veranda’s op slechts twee staanders<br />

te monteren. Voor montage van zware glasdaken is er naast het<br />

standaard muurprofiel ook een verzwaarde variant beschikbaar. Met<br />

deze constructie kunnen veranda’s met een glazen dak van 5,5 meter<br />

breed bij 3 meter diep op twee staanders worden gerealiseerd.”<br />

Tegenwoordig is een moderne, strakke uitstraling populair. Daar<br />

speelt Bella Vista op in door naast de afgeronde goot optioneel ook<br />

De nieuwe veranda Castor.<br />

zenronline.eu | 115


thema buitenleven<br />

Een terrasoverkapping van Pallazzo kan met ledverlichting, dakzonwering, windvaste screens, glazen schuifwanden en/<br />

of een of meer aluminium zijwanden tot een all season buitenruimte worden omgetoverd.<br />

Pallazzo:<br />

‘BUITEN LEVEN KAN HET HELE JAAR, ZEKER<br />

ALS EEN TERRASOVERKAPPING MET DE<br />

JUISTE ACCESSOIRES IS GEOPTIMALISEERD’<br />

Op warme, zonnige dagen buiten leven, is aangenamer met een<br />

terrasoverkapping, waarmee overmatig zonlicht of warmte kan<br />

worden geweerd. Wie ook op de koudere dagen zijn terras als extra<br />

leefruimte wil gebruiken, kan er maar het best voor zorgen dat de<br />

overkapping ook kan worden afgesloten. “Pallazzo is niet alleen<br />

die ervaren partner voor een terrasoverkapping of lamellendak,<br />

maar biedt ook de noodzakelijke elementen die uw klanten kunnen<br />

beschermen tegen de grillen van de natuur”, aldus General Manager<br />

Erwin Dujardin.<br />

“Denk daarbij aan een Ikuno ® dakzonwering, Flowzz ® screens voor<br />

een of meerdere zijkanten, een vast raam, de Invigo Pro ® glazen<br />

schuifwand of de aluminium lamellenwand Pareda ® . Met deze accessoires<br />

kan een all season buitenruimte worden gecreëerd”, aldus<br />

Dujardin. “Meer dan twintig jaar ervaring maakt van Pallazzo een<br />

geschikte partner om voor elke toepassing een gepast lamellendak of<br />

een ideale terrasoverkapping te bieden. Ons portfolio is intussen zeer<br />

ruim met de Pallazzo ONE, de 150 SL, de Pallazzo XL en de XL AVENTA,<br />

het LOUNGE ® lamellendak en de kubistische terrasoverkapping<br />

SQOPE ® . Hét gemeenschappelijke kenmerk van deze overkappingen<br />

is een structuur uit slanke, maar tegelijk robuuste aluminium profielen.<br />

Ze dragen ook het Qualicoat Seaside keurmerk, zijn CE 9010-1<br />

gecertificeerd en ontwikkeld met verdekte afwatering en volledig<br />

weggewerkte bevestigingsmaterialen.”<br />

Dakzonwering<br />

De particulier, horeca-uitbater of wie dan ook wil het liefst het<br />

hele jaar door en onder alle weersomstandigheden van zijn terras<br />

gebruik kunnen maken, constateert Dujardin. “Pallazzo biedt<br />

daarom verschillende oplossingen om een terrasoverkapping in een<br />

buitenruimte voor alle seizoenen om te toveren. Als de avond valt,<br />

kan met geïntegreerde ledverlichting een aangename sfeer worden<br />

gecreëerd. En met de nieuwe wind- en waterbestendige zonwering<br />

Ikuno ® , die op het dak van de overkappingen wordt gemonteerd, kan<br />

de warmte worden tegengehouden en gezorgd voor frisse omstandigheden<br />

op het terras.”<br />

“Deze zonwering, die is uitgerust met hoogwaardig acryldoek, is<br />

leverbaar in negen standaard trendkleuren, waardoor ze perfect bij<br />

de stijl van een terrasoverkapping aansluit”, gaat Dujardin verder.<br />

“Maar ook andere kleuren zijn verkrijgbaar, zodat voor welhaast elke<br />

situatie een perfecte oplossing kan worden gevonden. Alles functies<br />

116 | zenronline.eu


thema buitenleven<br />

worden bediend met de afstandsbediening of de bluetooth app. Bij<br />

een gecombineerde zonwering kunnen alle delen afzonderlijk in de<br />

gewenste positie worden gezet.”<br />

Screen, glazen schuifwand of aluminium zijwand<br />

Een windvaste Pallazzo Flowzz ® screen onder de terrasoverkapping<br />

– maximaal 6 m breed en 4 m hoog – kan worden gebruikt om overbodige<br />

zonnewarmte buiten te houden, meubilair te beschermen<br />

tegen verkleuring en de inkijk te beperken. “Het glasvezelversterkt<br />

screendoek is waterafstotend en weersbestendig. Het filtert ongeveer<br />

85% van het zonlicht, terwijl het zicht naar buiten onbelemmerd<br />

blijft. Met een transparantie tussen 5% en zelfs 0% blijft de inkijk<br />

beperkt”, beschrijft Dujardin de eigenschappen van de het screendoek<br />

van de Flowzz ® .<br />

Als bescherming tegen kou, wind en regen kan daarnaast worden<br />

Als bescherming tegen koude, wind en regen kan ook voor een vast raam<br />

of een Pallazzo Invigo Pro ® glazen schuifwand worden gekozen.<br />

Pallazzo Pareda ® is een aluminium zijwand – vlak of met lijnstructuur – om één of<br />

meerdere zijden van een terrasoverkapping functioneel en esthetisch af te sluiten.<br />

De nieuwe dakzonwering ‘Ikuno ® ’ wordt op de overkapping gemonteerd<br />

en houdt de zonnewarmte tegen, voordat ze het dak bereikt.<br />

gekozen voor een vast raam of een Pallazzo Invigo Pro ® glazen schuifwand.<br />

“Door de montage van twee dubbele loopwagens onder elk<br />

schuifdeel, zijn deze, zelfs bij grote afmetingen, eenvoudig en licht<br />

te bedienen”, weet Dujardin. “Meenemers op alle schuifdelen zorgen<br />

ervoor dat de schuifwand geopend of gesloten kan worden door<br />

slechts aan het eerste schuifdeel te trekken of te duwen. Aangezien<br />

deze wanden op maat worden gemaakt, zijn alle schuivende delen<br />

altijd symmetrisch verdeeld en is de overlapping van het glas met<br />

41 mm overal gelijk. De ingebouwde onderrail zorgt voor een drempelvrije<br />

overgang van binnen naar buiten.”<br />

Een windvaste Pallazzo FLOWZZ ® screen houdt overbodige zonnewarmte<br />

buiten, beschermt meubilair tegen verkleuring en beperkt de inkijk.<br />

De meest recente innovatie is de Pallazzo Pareda ® , een aluminium<br />

zijwand om één of meerdere zijden van de terrasoverkapping functioneel<br />

en esthetisch af te sluiten. Er is keuze uit een vlakke wand<br />

of een wand met een horizontale of verticale lijnenstructuur. Die<br />

zijwand kan naadloos in het frame van de terrasoverkapping worden<br />

geïntegreerd. De Pareda ® zijwand is leverbaar in negen standaard<br />

trendkleuren en in nagenoeg alle andere tinten, waaronder een<br />

houtlook, waardoor er altijd wel een kleur is die aan de wensen van<br />

de klant voldoet. ■<br />

zenronline.eu | 117


Tekst: Piet Willemsen Beeld: SELVE<br />

DE SE BREEZE-COM IS MOTOR ÉN WINDBESCHERMING<br />

TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP!<br />

De SE Breeze-com is even eenvoudig als effectief en maakt allerhande sensoren overbodig, want een in de motor geïntegreerde<br />

winddetectie beschermt knikarmschermen voortaan tegen stormschade. Een gemakkelijke oplossing, vindt men bij SELVE. “Dankzij zijn<br />

functionaliteit valt de SE Breeze-com bij steeds meer zonweringproducenten in de smaak“, constateert Productmanager Dirk Wrobel van<br />

SELVE. “Een knikarmscherm is immers automatisch beschermd tegen te harde wind. Bovendien is de installatie eenvoudig en een jarenlange<br />

probleemloze werking van de zonwering gegarandeerd.”<br />

“Alles in én met één product! Dat is volledig nieuw<br />

in de zonweringindustrie en wordt door veel van<br />

onze klanten als een enorm voordeel gezien”,<br />

benadrukt de productmanager. “Bovendien kan<br />

de SE Breeze-com ook ‘hybride’ worden gebruikt:<br />

naast de draadloze bediening is het windbescherming<br />

door de 5-aderige verbindingskabel ook<br />

actief als de aandrijving uitsluitend via de kabel<br />

wordt bediend.”<br />

SELVE benadrukt dat de eigenschappen van de<br />

motor zijn afgestemd op de speciale kenmerken<br />

van verschillende knikarmschermen. Gedacht kan<br />

worden aan automatische aanpassing van de<br />

eindposities, compensatie voor het uitrekken van<br />

het doek tot de optionele functie om het doek na<br />

openen van het scherm op spanning te brengen.<br />

Producent van knikarmschermen buhmann+buhmann heeft de SE Breeze-com getest en geschikt bevonden. Het bedrijf<br />

past de motor nu standaard toe op al zijn schermen. (Beeld: buhmann+buhmann Rollladen und Sonnenschutz GmbH)<br />

Waarom met twee producten als het ook met<br />

één kan? Dat is in het kort de filosofie achter de<br />

SE Breeze-com van SELVE. “We waren meteen<br />

onder de indruk van deze slimme combinatie<br />

van twee functies in één product”, aldus Wrobel.<br />

“Verschillende zonweringfabrikanten testen de<br />

aandrijving momenteel, die binnenkort ook<br />

aan andere zal worden gepresenteerd. Het feit<br />

dat de SE Breeze-com op grote belangstelling<br />

mag rekenen, is ongetwijfeld te danken aan de<br />

unieke functionaliteit.”<br />

doek bij wind en geeft als dat nodig is automatisch<br />

het commando om het scherm in te trekken.<br />

De gevoeligheid kan in vijf stappen worden ingesteld,<br />

waarbij de drempelwaarde kan worden<br />

aangepast aan de grootte van het scherm. De<br />

tot dusver vereiste windsnelheidsmeter aan de<br />

buitengevel of een sensor op het uitvalprofiel<br />

van de zonwering zijn daarmee overbodig geworden.<br />

Het maakt de windbescherming gemakkelijker<br />

te installeren, onderhoudsvriendelijker<br />

en goedkoper.<br />

“We bevelen de SE Breeze-com aan voor alle soorten<br />

knikarmschermen, maar ook voor markisolettes”,<br />

benadrukt Wrobel. “De snelle installatie en<br />

de daarmee verbonden jarenlange probleemloze<br />

werking van het zonnescherm zijn daarbij vanzelfsprekend.<br />

Het zijn onder andere deze pluspunten<br />

die zonweringspecialisten overtuigen van de SE<br />

Breeze-com.”<br />

SE Breeze-com in de praktijk<br />

Zonweringspecialist buhmann+buhmann Rollladen<br />

und Sonnenschutz GmbH uit Oldenburg heeft<br />

de SE Breeze-com het vorig jaar uitgebreid getest<br />

en gebruikt de motor nu ook standaard in zijn<br />

Sensor in de motor<br />

“De SE Breeze-com is de eenvoudigste en voordeligste<br />

manier om knikarmschermen optimaal<br />

te beschermen tegen windschade”, benadrukt<br />

Wrobel. Een in de aandrijving geïntegreerde<br />

versnellingssensor detecteert de trilling van het<br />

De SE Breeze-com: twee functies in één motor.<br />

118 | zenronline.eu


knikarmschermen. “De nieuwe motor is geniaal,<br />

want de geïntegreerde, automatische winddetectie<br />

maakt het leven gemakkelijker, voor ons als<br />

fabrikant, voor de zonweringspecialist én voor de<br />

eindklant”, aldus COO Lutz Rehe. “Onze in eigen<br />

beheer ontwikkelde knikarmschermen BB300<br />

en BB500 zijn nu standaard van de SE Breezecom<br />

motor voorzien. Aparte windbescherming<br />

is dus niet meer nodig en dus ook de batterijwissel<br />

niet die voorheen elke twee jaar moest<br />

worden uitgevoerd.”<br />

Windtoets aan de Oostzee doorstaan<br />

Rehe is ook zeer te spreken over de eenvoudige<br />

installatie van de aandrijving en de eenvoudige<br />

instelling van de winddrempelwaarden met<br />

commeo Multi Send. “De SE Breeze-com heeft<br />

bovendien alle duurtesten succesvol doorstaan.<br />

In het noorden van Duitsland waar wij actief<br />

zijn, is wind een groot probleem. We hebben de<br />

SE Breeze-com uitvoerig én succesvolle getest,<br />

Met de SE Breeze-com motor heeft elk knikarmscherm windbescherming, zonder dat er speciale voorzieningen nodig zijn.<br />

‘Alles in én met één product! Dat is volledig nieuw in<br />

de zonweringindustrie en wordt door veel van onze<br />

klanten als een enorm voordeel gezien’<br />

Dirk Wrobel<br />

zowel in de eigen fabriek als op hoogbouw direct<br />

aan de Oostzee. De motor heeft zich als uiterst<br />

betrouwbaar bewezen. Overigens net als de<br />

SEZ-motor voor zipscreens die we ook toepassen.”<br />

Dirk Wrobel benadrukt dat SELVE een veelzijdig<br />

productassortiment voor textiele zonwering<br />

aanbiedt. “Naast de nieuwe SE Breeze-com<br />

hebben we nog een aantal maatwerkoplossingen<br />

voor dit productsegment. Overigens worden<br />

de sterke punten van de SE Breeze-com in een<br />

recent gemaakte video gepresenteerd die sinds<br />

begin juni te zien is op www.selve.de en op<br />

YouTube. De video laat onder andere zien hoe<br />

gemakkelijk de winddrempelwaarden kunnen<br />

worden aangepast.”<br />

Dirk Wrobel van SELVE toont de accessoires<br />

die door SE Breeze-com overbodig worden.<br />

Met de commeo Multi Send kan de gewenste<br />

winddrempelwaarde in vijf stappen worden ingesteld.<br />

Rugwind voor zonweringspecialisten<br />

“Onze Breeze-aandrijving heeft een enorm potentieel,<br />

omdat ze het antwoord biedt op uitdagingen<br />

waarmee zonweringfabrikanten al jaren<br />

worden geconfronteerd”, besluit Wrobel. “Een<br />

standaard windbescherming voor knikarmschermen,<br />

zonder dat extra voorzieningen nodig zijn,<br />

kan een revolutie op de markt teweegbrengen!<br />

Daarom zetten we ons 100% in om dit product<br />

te promoten en zo zonweringspecialisten de<br />

rugwind te geven die ze nodig hebben. We nodigen<br />

iedereen die belangstelling heeft uit om zich<br />

met ons in verbinding te stellen. We staan open<br />

voor alle vragen en verzoeken!” ■<br />

zenronline.eu | 119


Tekst: Piet Willemsen Beeld: heroal<br />

EEN ZONWERINGSYSTEEM<br />

MET ZIPSCREENTECHNOLOGIE<br />

HEROAL PLAATST<br />

ZIJN VS Z VOOR<br />

HET VOETLICHT<br />

In tegenstelling tot een kabel- of railgeleiding is er geen spleet tussen het doek en het raamkozijn, zodat de heroal<br />

VS Z in combinatie met het heroal blockout-textiel 100% verduistering mogelijk maakt.<br />

120 | zenronline.eu


Fabrikant van onder andere rolluiken en zonweringen heroal presenteert met de VS Z een<br />

innovatief zipscreensysteem. Het betreft een buitenzonwering die ook geschikt is voor hoge<br />

gebouwen. Het screendoek wordt middels een rits in de aluminium geleidingsrails geleid.<br />

“Met een frontbreedte van slechts 25 mm is de<br />

geleidingsrail van de heroal VS Z een van de voorlopers<br />

in de markt”, constateert salesmanager<br />

Wouter Kamphuis van heroal Nederland. “Als de<br />

geleidingsrail moet worden weggewerkt, kan ze<br />

volledig worden gepleisterd.”<br />

Het doekaanbod voor de heroal VS Z bestaat uit<br />

lichtdoorlatende en verduisterende weefsels, die<br />

door reflectie en absorptie van de zoninstraling<br />

verduistering tot 100% mogelijk maken. Tegelijkertijd<br />

wordt de uv-straling tot 100% gefilterd.<br />

“Werken met de heroal VS Z is heel efficiënt en<br />

eenvoudig dankzij het systeemoverkoepelende<br />

constructieprincipe, het gebruik van identieke<br />

onderdelen, de vele motoriseringsmogelijk heden<br />

en de goed doordachte constructie details”,<br />

aldus Kamphuis. Omdat de afmetingen van veel<br />

onderdelen gestandaardiseerd zijn, kunnen vaak<br />

dezelfde onderdelen worden gebruikt, waardoor<br />

de kosten voor voorraad en opslag laag blijven.<br />

Bovendien hoeven er minder onderdelen te<br />

worden gebruikt dankzij de doorlopende kappen<br />

bij gekoppelde elementen.<br />

Afhankelijk van de eisen en belasting kan de<br />

heroal VS Z worden besteld als lengteproduct,<br />

als textielconstructie of als kant-en-klaar product<br />

(heroal Ready). Het zonweringsysteem heroal VS Z<br />

‘De heroal VS Z biedt<br />

optimale bescherming<br />

tegen verblinding, inkijk,<br />

uv-straling en hitte en<br />

kan ook worden gebruikt<br />

in plaats van een hor’<br />

Wouter Kamphuis<br />

kan verder volledig, gedeeltelijk of vóórgeplaatst<br />

in het heroal C 50 vliesgevelsysteem worden<br />

geïntegreerd, waardoor er een eenvormige<br />

gebouwschil ontstaat.<br />

“De heroal VS Z biedt optimale bescherming<br />

tegen verblinding, inkijk, uv-straling en hitte en<br />

kan ook worden gebruikt in plaats van een hor”,<br />

constateert Kamphuis. “Dankzij de innovatieve<br />

ziptechnologie wordt de heroal VS Z bijzonder<br />

stabiel in de geleidingsrail geleid en is hij bestand<br />

tegen windsnelheden tot 145 km/u.”<br />

“De aluminium onderdelen van de heroal VS Z zijn<br />

gecoat met de zeer weerbestendige heroal hwrpoedercoating”,<br />

vervolgt Kamphuis. “Zo passen<br />

ze qua kleur perfect bij de heroal raam-, deur-,<br />

schuifdeur-, vliesgevel- en overkappingsystemen.<br />

Met de ruim 250 verschillende textielsoorten in<br />

het standaardportfolio zijn er heel veel vormgevingsmogelijkheden.”<br />

Dankzij de innovatieve ziptechnologie wordt de heroal<br />

VS Z stabiel in de geleidingsrail geleid en is deze<br />

screen bestand tegen windsnelheden tot 145 km/u.<br />

Screensystemen tot 6 m hoog, 5 m breed en een<br />

maximaal oppervlak van 18 m² kunnen worden<br />

uitgevoerd met een kleine kast. “Ook bij extreme<br />

afmetingen wordt een optimale textielspanning<br />

bereikt dankzij de verschillende onderlijsten die<br />

leverbaar zijn”, besluit Kamphuis. “De geleidingsrail<br />

van 25 mm is een van de smalste op de markt<br />

en kan optioneel volledig worden bepleisterd.” ■<br />

zenronline.eu | 121


thema buitenjaloezieën<br />

NIKS ZO VERANDERLIJK ALS HET WEER…<br />

OF DE AANDACHT VOOR<br />

DE BUITENJALOEZIE<br />

Niet alle thema’s in Z&R zijn in omvang even stabiel in omvang. Bijvoorbeeld voor de Thema’s Knikarm- en<br />

uitvalschermen of Screens is het redelijk voorspelbaar hoe groot ze ongeveer gaan worden. Groot! Maar met<br />

andere thema’s is het steeds weer afwachten. Ze zijn het ene jaar misschien wat langer, het andere weer korter.<br />

Het Thema Buitenjaloezieën is daar een voorbeeld van. Ofschoon de vraag naar buitenjaloezieën ook in Nederland<br />

en België licht lijkt te stijgen, zijn er dit jaar maar drie bedrijven die zich voor dit thema hebben gemeld.<br />

Jammer, want de buitenjaloezie is een mooi product. Een heel efficiënte<br />

vorm van zonwering, die een welhaast onbelemmerde ventilatie<br />

mogelijk maakt. En dat allemaal met behoud van doorzicht naar<br />

buiten, waardoor gebruikers zich niet ‘opgesloten’ hoeven te voelen.<br />

Een ander aspect is natuurlijk de verschijningsvorm van de buitenjaloezie.<br />

Het is in deze kolommen al vaker aan de orde geweest,<br />

vaak met de beroemde Van Nelle Fabriek in Rotterdam als voorbeeld:<br />

buitenjaloezieën zijn een prachtige, industrieel aandoende<br />

zon wering die uitstekend combineert met moderne, maar ook met<br />

traditionele bouwstijlen. Maar je moet er wel van houden.<br />

Alukon, LS80.<br />

WAREMA<br />

Door verbeterde systemen wordt een nadeel als het rammelen van de<br />

lamellen steeds minder en speciale coatings op de lamellen kunnen<br />

de aanhechting van vuil verminderen. Maar onderhoud en schoonhouden<br />

blijft natuurlijk een belangrijk aspect bij buitenjaloezieën.<br />

Maar moet niet alles worden onderhouden en schoongemaakt? Als<br />

de mooie terrasoverkapping met lamellendak in de tuin niet wordt<br />

onderhouden en schoongemaakt, blijft ze ook niet eindeloos functioneren.<br />

Fietsen wordt steeds populairder. Kan de racefiets, mountainof<br />

gravelbike zonder onderhoud? De auto? u<br />

122 | zenronline.eu


thema buitenjaloezieën<br />

Buitenjaloezieën passen perfect bij een modern vormgegeven waterwoning in een typisch Hollandse entourage.<br />

ROMA:<br />

‘OOK VOOR BUITENJALOEZIEËN NIEUWE<br />

KASTEN, PLUS EEN NIEUWE LAMEL’<br />

In de bijdrage van ROMA in het Thema Rolluiken staat te lezen hoe<br />

ROMA de kastmaten voor rolluiken volledig opnieuw heeft bepaald<br />

zodat ze logischer worden en voor zowel rolluik- en zonweringpecialisten,<br />

alsook de rest van de bouwwereld gemakkelijker en<br />

eenduidiger hanteerbaar. Dat verhaal trekt ROMA door naar zijn<br />

buitenjaloezieën, want de nieuwe kasten 170 en 190 worden vanaf nu<br />

ook voor de buitenjaloezieën – ‘Raffstore’ – van ROMA gebruikt. “Een<br />

uniek product in de markt en bij renovatie dé oplossing voor buitenjaloezieën”,<br />

aldus Toon van Osta. “Speciaal voor buitenjaloezieën is<br />

nog een extra afmeting in het assortiment opgenomen, en wel de<br />

170 x 190 mm in de Quadro-uitvoering.”<br />

Net als bij rolluiken is er door de nieuwe kastvorm ook technisch meer<br />

mogelijk, constateert Van Osta. “Bijvoorbeeld een rolhor over slechts<br />

een gedeelte van de productbreedte. Denk aan een buitenjaloezie<br />

voor een raam van 4000 mm breedte dat bestaat uit 3000 mm vast<br />

glas en een draairaam van 1000 mm. Dat kan nu van een jaloezie van<br />

4000 mm breedte uit een stuk en een insecten rol hor van 1000 mm<br />

breedte worden voorzien. Voorheen moest dan een combinatie<br />

worden geplaatst, wat extra kosten met zich meebracht en minder<br />

fraai uitzag.”<br />

Buitenjaloezieën combineren zonwering met behoud van doorzicht naar buiten.<br />

Nieuwe buitenjaloezielamel<br />

Voor zijn buitenjaloezieën heeft ROMA een nieuwe lamel aan het<br />

assortiment toegevoegd. Het is de GL 85, die door ROMA wordt<br />

gepresenteerd als een upgrade van de GL 80. “Deze lamel sluit beter<br />

en biedt tegelijkertijd meer doorzicht”, vertelt Van Osta. “Daarnaast<br />

stapelt hij beter voor een kleinere pakkethoogte en is hij stiller. Deze<br />

lamel is standaard alleen in matte lak verkrijgbaar, bijvoorbeeld in<br />

mat zwart, wat momenteel een erg gewilde kleur is.” u<br />

zenronline.eu | 123


thema buitenjaloezieën<br />

Alukon:<br />

‘NIEUWE INNOVATIEVE<br />

LICHTGELEIDINGSLAMEL<br />

VOOR BUITENJALOEZIEËN’<br />

Met de innovatieve LS80 lichtgeleidingslamellen breidt zonweringspecialist<br />

Alukon uit Konradsreuth zijn assortiment buitenjaloezieën<br />

verder uit, vertelt salesmanager Benelux en UK Hans Becks. “Dankzij<br />

het nieuw ontwikkelde lamelontwerp garandeert de LS80 optimaal<br />

gebruik van daglicht, op elk moment van de dag en gedurende het<br />

hele jaar. Ondertussen blijft de ruimte vrij van verblinding, blijft het<br />

zicht naar buiten goed en de privacy gewaarborgd.”<br />

Altijd perfect daglicht binnen<br />

“De belangrijkste eigenschap van de nieuwe LS80 lichtgeleidingslamel<br />

is de speciaal ontworpen lamelcontour met een speciale, vooraf<br />

gedefinieerde lamelpositie van 20 graden”, legt Becks uit. De positie<br />

en de geometrie van de lamel zorgt voor een optimaal gebruik<br />

van het daglicht op elk moment van de dag, gedurende het hele jaar,<br />

zonder dat er binnen verblinding optreedt. Continue aanpassing van<br />

de hoek van de lamel is daarvoor niet nodig.”<br />

“In de ochtend wordt het zonlicht dat onder een hoek binnenkomt via<br />

de lamellen naar het plafond geleid en zachtjes in de kamer gereflecteerd”,<br />

vervolgt Becks zijn uitleg. “Tegelijkertijd blijft het uitzicht naar<br />

buiten op de best mogelijke manier behouden. Op warme zomerdagen<br />

reflecteren de aluminium lamellen de zonnestralen en houden ze<br />

de warmte effectief buiten, zodat de kamertemperatuur aangenaam<br />

blijft en de airconditioning duurzaam wordt ontlast. Tegelijkertijd<br />

wordt de kamer verlicht door het indirecte licht via het plafond.”<br />

“In de winter reflecteert de LS80 de ondiepe stralen van de zon naar<br />

binnen, zonder verblinding te veroorzaken. Tegelijkertijd wordt de<br />

stralingswarmte van de zon effectief gebruikt, wat dan weer de<br />

stookkosten verlaagt. Zo zijn op elk moment van het jaar en voor elke<br />

gebruikssituatie een maximale benutting van het daglicht en een<br />

maximaal comfort gegarandeerd, zonder dat er verblinding optreedt,<br />

met beperking van de inkijk van buiten naar binnen en handhaving<br />

van een goed doorzicht naar buiten.”<br />

De nieuwe LS80 van Alukon heeft een speciaal ontworpen<br />

lamelcontour met een speciale vooraf gedefinieerde lamelpositie van<br />

20°. Dit zorgt voor een optimale lichtregeling en het best mogelijke<br />

zicht naar buiten, op elk moment van de dag of het jaar.<br />

Geluidsabsorberende sluiting en optimale verduistering<br />

Een ander pluspunt van de nieuwe lamel is volgens Becks dat de<br />

gedeeltelijk concave lamel, die aan beide zijden is gekraald, is voor­<br />

124 | zenronline.eu


thema buitenjaloezieën<br />

zien van een speciale afdichting aan de onderste kraal. “Dit dempt<br />

het windgeruis en zorgt bovendien voor een optimale afdichting van<br />

de lamellen bij het sluiten. Verder bedekt de Texband de verticale<br />

openingen voor de band op de best mogelijke manier als het lamellenpakket<br />

gesloten is en laat daardoor heel weinig licht door. Last but<br />

not least zorgen de geleidestiften in de vorm van een scheepsschroef<br />

die aan de lamellen zijn bevestigd voor een optimaal en ruimtebesparend<br />

stapelgedrag waardoor de kast compact kan blijven.”<br />

Maximale ontwerpvrijheid en maximaal comfort<br />

De LS80 lamel kan worden geleverd in combinatie met alle kastsystemen<br />

die Alukon aanbiedt, waaronder de Raff-E kast. “Dat staat<br />

garant voor eenvoudig opmeten en monteren, zoals zonwering- en<br />

rolluikspecialisten van de Alukon rolluiken en screens gewend zijn”,<br />

weet Becks. “De Raff-E kan uiteraard ook worden uitgevoerd met<br />

een vlakke, gekraalde of Z-vormige lamel van 80 mm breed in de tien<br />

leverbare, modieuze kleuren.”<br />

“Door productie van het volledige systeem in eigen huis in Konradsreuth<br />

levert Alukon de hoogwaardige en doordachte buitenjaloezieën<br />

‘Made in Germany’ met een zeer korte levertijd die ongekend<br />

is voor dit type product.”<br />

Alukon heeft een monstermap waarin de collectie buitenjaloezieën en<br />

lamellen met beschikbare kleuren wordt gepresenteerd. “Zon weringen<br />

rolluikspecialisten kunnen even contact met mij opnemen om een<br />

map in hun bezit te krijgen”, sluit salesmanager Becks af. u<br />

De nieuwe LS80 lichtgeleidingslamel van Alukon is ontworpen om verblindingsvrij de zon te weren bij een maximale daglichttoetreding.<br />

zenronline.eu | 125


thema buitenjaloezieën<br />

WAREMA:<br />

‘SIGNAALZENDER SENSIGNA EN DE<br />

LAMEL ZETRA ZIJN SPEERPUNTEN<br />

VOOR ONZE BUITENJALOEZIEËN’<br />

Buitenjaloezieën zijn een uitstekend middel om zowel van het<br />

daglicht als van privacy te genieten. “Met WAREMA buitenjaloezieën<br />

kunnen in huis of op kantoor heel effectief aangename verblijfsomstandigheden<br />

worden gecreëerd”, constateert algemeen directeur<br />

Roelof Rozema van WAREMA Nederland. “Door met de lamelhoek<br />

te spelen, kunnen zowel lichtinval als de bescherming tegen inkijk<br />

helemaal naar wens worden geregeld.”<br />

Buitenjaloezieën zijn dus effectief om zontoetreding en privacy te<br />

regelen, maar ze worden niet meteen geassocieerd met geborgenheid<br />

en veiligheid. Toch zijn dat voor mensen belangrijke functies van<br />

de eigen woning. In Nederland werden in 2021 circa 23.500 inbraken<br />

gepleegd, fors lager dan de jaren daarvoor, wat ook te maken heeft<br />

met de corona-lockdowns die er zijn geweest.<br />

SenSigna<br />

De kans op een inbraak blijkt sterk af te nemen als de richtlijnen van<br />

het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden gevolgd. Beveiligingsmaatregelen<br />

helpen dus! Voor zijn buitenjaloezieën heeft WAREMA<br />

het alarmsysteem SenSigna in het assortiment om inbraak bij buitenjaloezieën<br />

moeilijker te maken. Het systeem reageert met een luid<br />

alarmsignaal op ongewone bewegingen van de buitenjaloezieën.<br />

seert die”, legt Rozema uit. “Als een buitenjaloezie wordt gemani-<br />

Het waarschuwingssysteem detecteert ook hindernissen.<br />

puleerd, veroorzaakt dat atypische bewegingen die anders zijn dan<br />

gebruiksbewegingen en weersinvloeden. Ze worden door SenSigna<br />

herkend, waarna het systeem middels een geïntegreerde luidspreker<br />

een luid waarschuwingssignaal van rond de 90 dB afgeeft. Potentiële<br />

indringers worden erdoor afgeschrikt en verjaagd en bewoners en<br />

omwonende gewaarschuwd.”<br />

“SenSigna registreert de bewegingen van een buitenjaloezie en analy-<br />

SenSigna kan bij aankoop van alle gebruikelijke WAREMA-buitenjaloeziesystemen<br />

en lamelmaten worden meebesteld. De bewegingssensor<br />

wordt onopvallend en beschermd voor sabotage geïntegreerd<br />

in een in de fabriek voorbereide verlaging van de onderrail. SenSigna<br />

kan ook achteraf worden gemonteerd. In dat geval wordt het alarmsysteem<br />

eenvoudigweg op de onderzijde van de geleider gemonteerd.<br />

SenSigna heeft een eigen spanningsvoorziening en functioneert<br />

onafhankelijk van het stroomnet. Het systeem wordt met twee druktoetsen<br />

met leddisplay bediend en wordt door een individuele codering<br />

beschermd tegen ongeoorloofd gebruik.<br />

SenSigna kan onopvallend in de af fabriek voorbereide<br />

verlaging van de onderrail worden geïntegreerd.<br />

Extra functie hindernisherkenning<br />

Behalve inbraakbeveiliging is SenSigna ook een hindernisherkenning.<br />

Als de buitenjaloezie bij het omlaag bewegen een hindernis raakt,<br />

klinkt een waarschuwingstoon (minder hard dan de alarmtoon). Het<br />

is een waarschuwing dat de buitenjaloezie door een obstakel blijkbaar<br />

niet vrij kan bewegen.<br />

126 | zenronline.eu


thema buitenjaloezieën<br />

De Zetra buitenjaloezielamel en het rolluikprofiel A 37 van WAREMA kunnen worden gecombineerd voor een uniform gevelbeeld.<br />

Buitenjaloezielamel Zetra<br />

Voor een harmonisch gevelbeeld biedt WAREMA – in combinatie met<br />

het rolluikprofiel A 37 – de buitenjaloezielamel Zetra 80 Z aan. “Ze<br />

past optimaal bij de moderne kubistische architectuurstijlen”, constateert<br />

Roelof Rozema. Deze gehoekte lamel van 80 mm is gebaseerd<br />

op de vertrouwde 80 S lamel. “Omdat de nieuwe lamel beter verduistert<br />

dan de huidige verduisteringslamel is ze ook heel geschikt voor<br />

slaapkamers”, vervolgt Rozema. “In gesloten toestand verhoogt de<br />

Zetra-lamel de verduistering met maximaal 25% ten opzichte van de<br />

vorige verduisteringslamel. Daarnaast biedt zij in geopende toestand<br />

een duidelijk verbeterde doorkijk. Verder zorgen de hol gewelfde<br />

reflectievlakken voor een betrouwbare zonwering met een uitstekende<br />

lichtsturing.”<br />

Volgens Rozema heeft de Zetra-lamel een hoge stabiliteit en is hij heel<br />

robuust. “Tests hebben dat uitgewezen en hebben ook aangetoond<br />

dat de lamel windbestendig is en windsnelheden tot 80 km per uur<br />

aankan.” Daarmee voldoet de Zetra-lamel aan de eisen die eindgebruikers<br />

tegenwoordig aan een buitenjaloezielamel stellen, zowel voor<br />

particulier toepassingen als voor projecten, zowel voor nieuwbouw als<br />

renovatie. De lamel kan behalve in de standaardkleuren van de nieuwe<br />

collectie in vier matte oppervlaktekleuren worden geleverd.<br />

In geval van ongewone bewegingen geeft SenSigna een luid waarschuwingssignaal.<br />

“Met de combinatie Zetra buitenjaloezie- en A 37 rolluiklamel wil<br />

WAREMA een volledig programma aanleveren, zodat eindgebruikers<br />

een harmonisch gevelbeeld kunnen realiseren dat aan hoge designeisen<br />

voldoet”, sluit Rozema af. “Om de collectie te presenteren,<br />

heeft WAREMA een collectiekoffer beschikbaar, onder andere met<br />

de beschikbare buitenjaloezielamellen en de actuele kleuren. In de<br />

een selectie zijn de acht meest gevraagde kleuren opgenomen, die<br />

ongeveer 90% van de vraag afdekken. ■<br />

WAREMA heeft collectiekoffers voor buitenjaloezieën (links) en rolluiken.<br />

zenronline.eu | 127


Artist’s impression van de showroom.<br />

Tekst: Jerry Helmers Beeld: Totallux<br />

OPENING VERWACHT IN DECEMBER<br />

‘CLUBHOUSE’ TOTALLUX<br />

WORDT IDEALE TRAININGSPLEK<br />

Langzamerhand is het aftellen begonnen. Directie en medewerkers van Totallux kunnen al bijna niet meer wachten. De komende maanden<br />

zijn gereserveerd voor de finishing touch, waarna hopelijk begin december de feestelijke opening van de nieuwe locatie van Totallux in Almere<br />

kan plaatsvinden.<br />

Aan het woord is Stephen Raithel, manager<br />

Outdoor Team van Totallux. “In ons Clubhouse<br />

– ja, zo gaan we onze nieuwe locatie noemen! –<br />

kunnen we eindelijk op een professionele wijze<br />

onze trainingen vormgeven. We hebben ontzettend<br />

veel kennis in huis, die delen we ook al jaren,<br />

maar we willen dat naar een hoger niveau tillen.”<br />

“Logisch dus dat iedereen uitkijkt naar het einde<br />

van het jaar als de officiële ingebruikname een<br />

feit zal zijn”, vervolgt Raithel. “Ik zou zelfs willen<br />

zeggen dat ons Clubhouse een tweede woning<br />

gaat worden. Dat is in ieder geval de uitstraling<br />

die we nastreven. Een plek waar onze gasten zich<br />

thuis zullen voelen én waar ze in een professio-<br />

128 | zenronline.eu


‘We hebben de ambitie om in Europa<br />

tot een van de grotere spelers<br />

uit te groeien’<br />

Stephen Raithel<br />

nele ruimte onze trainingen kunnen volgen. We hadden daar zelf ook echt<br />

behoefte aan. Uiteraard konden én kunnen we die trainingen ook op locatie<br />

verzorgen, maar dan loop je altijd het risico dat je iets niet bij de hand hebt<br />

of anderszins wordt beperkt. Nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld, hebben<br />

we een training gegeven aan ongeveer twintig mensen in een portacabin van<br />

vijftien vierkante meter. Dat was niet ideaal... In het Clubhouse hebben we alle<br />

technische faciliteiten ingebouwd om het beste uit onze trainingen te halen.<br />

Ook niet onbelangrijk is dat het een plek wordt waar we al onze bezoekers als<br />

onderdeel van het programma kunnen trakteren op een goede lunch!”<br />

Totallux maakt met de nieuwe huisvesting flinke stappen. Op de begane<br />

grond zijn een aantal flexibele werkplekken gecreëerd. Naast de hoofdingang<br />

is een aparte ingang naar de trainingsshowroom, die is voorzien van<br />

eigen keuken en faciliteiten. Daar gaan presentaties en trainingen worden<br />

gegeven voor met name de installateurs. De expert in ledverlichting hoopt<br />

met deze nieuwe locatie de al aanwezige sterke positie in de markt verder<br />

te verstevigen. “We hebben de ambitie om in Europa tot een van de grotere<br />

spelers uit te groeien”, zegt Raithel. “Op onze oude locatie waren we al<br />

aardig uit ons jasje gegroeid, maar onze nieuwe thuishaven moet ons in staat<br />

stellen om onze ambities waar te maken. We kunnen nu nog beter laten zien<br />

wat we kunnen en wat we doen. Bovendien weten we zeker dat onze bezoekers<br />

geïnspireerd gaan raken! De professionele uitstraling van ons Clubhouse<br />

biedt ons de kans om ons portfolio te laten groeien en te werken aan nog<br />

betere samenwerkingsverbanden met onze leveranciers.” ■<br />

SOFTWARE<br />

DIE VOOR U WERKT<br />

ISP levert het meest complete<br />

zonwering software pakket voor de<br />

handel en fabrikage van onder andere:<br />

rolluiken<br />

zware rolluiken<br />

zonneschermen<br />

markiezen<br />

screens<br />

verticale lamellen<br />

horizontale jaloeziën<br />

rolgordijnen<br />

plissé jaloeziën<br />

verandadaken<br />

Opties<br />

voorraad/inkoopbeheer<br />

fi nanciële administratie<br />

Voor meer informatie en/of een<br />

geheel vrijblijvende demonstratie:<br />

ISP Software<br />

Ambachtsweg 13a<br />

6562 AZ Groesbeek<br />

+31 (0)172 - 23 54 70<br />

sales@ispsoftware.nl<br />

Het gebouw van Totallux in Almere.<br />

www.ispsoftware.nl<br />

zenronline.eu | 129


De solar SCREENAMAX is uitgerust met een dun fotovoltaïsch paneel van maar 7 mm dik en slaat de zonne-energie op in een batterij in de voorste hoek van de kast.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: SOPROFEN<br />

BIJZONDER COMPACT EN EXTRA BREED<br />

NIEUW GAMMA WINDVASTE SCREENS<br />

VAN SOPROFEN<br />

Door de klimaatverandering krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden. Zo waren hittegolven vroeger eerder uitzondering,<br />

terwijl ze nu regel lijken te worden. Op hete dagen is het belangrijk om te hoge temperaturen in huis te voorkomen, bij voorkeur zonder het<br />

gebruik van energieverslindende airco’s. SOPROFEN, al 25 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van rolluiken, zonwering en<br />

garagepoorten, biedt een compleet gamma zonweringsystemen voor elke bouwstijl en constructiemethode aan. De Frans-Belgische fabrikant<br />

introduceert nu met SCREENAMAX een nieuw gamma bijzonder compacte en extra brede windvaste screens.<br />

Sinds de industriële revolutie is de gemiddelde<br />

temperatuur met 1,2° C gestegen. Dat blijkt uit<br />

het laatste rapport van het International Panel On<br />

Climate Change (IPCC). Zonder aanscherping van<br />

de huidige plannen zal dat oplopen tot meer dan<br />

3° C in 2100. Tegelijk wordt er steeds vaker geko-<br />

zen voor grote raampartijen, want die zorgen<br />

binnen voor natuurlijk licht en een wijds uitzicht.<br />

“Ondertussen worden de eisen op het vlak van<br />

energieprestatie steeds strenger”, constateert<br />

Antoinette Lang, communicatieverantwoordelijke<br />

bij SOPROFEN. “Daardoor wordt er beter en beter<br />

geïsoleerd. Een van de grote uitdagingen is dan ook<br />

om de warmte buiten te houden en oververhitting<br />

van het interieur op warme dagen te vermijden.<br />

Om een antwoord op deze uitdaging te bieden,<br />

heeft onze R&D-afdeling met SCREENAMAX een<br />

130 | zenronline.eu


Deze zipscreen is uitgerust met het Zoomtech ® systeem.<br />

Dat compenseert het doorbuigen van de screenas<br />

en zorgt voor een perfect strak screendoek.<br />

De screen is geschikt voor raampartijen tot<br />

maximaal 7 m breed en 4 m hoog.<br />

Discreet en veelzijdig<br />

De kast van de SCREENAMAX is verkrijgbaar in<br />

twee formaten. Zo is er een kast van 85 mm met<br />

een aluminium as van 58 mm voor raampartijen<br />

tot 6 m breed en 2,30 m hoog. Voor ramen tot<br />

7 m breed en 4 m hoog biedt de fabrikant een<br />

oplossing met een kast van 105 mm en een stalen<br />

as van 78 mm.<br />

“De kast en geleiders zijn bijzonder compact, waardoor<br />

ze van binnenuit onzichtbaar zijn”, aldus<br />

Antoinette Lang. “Dankzij hun strakke, minimalistische<br />

design passen ze bij elke stijl van woning,<br />

serre, veranda en pergola. We hebben heel veel<br />

aandacht besteed aan de afwerking. Zo zijn er op<br />

de kast, onderlat en geleiders geen schroeven<br />

zichtbaar. De geleiders zijn in twee uitvoeringen<br />

leverbaar, waaronder een extra dunne versie van<br />

slechts 22 mm. Het zipsysteem maakt dat het<br />

doek zelfs bij sterke windstoten perfect op zijn<br />

plaats blijft. Bovendien zijn er geen zichtbare<br />

lasnaden op het doek, wat esthetisch een absolute<br />

meerwaarde betekent.”<br />

SOPROFEN biedt de eindgebruiker een ruim<br />

aanbod aan standaard stoffen en framekleuren<br />

aan. Zo zijn kast, onderlat en geleiders leverbaar<br />

in vijftien standaardkleuren in de afwerkingen<br />

glad-satijn, glad-mat en gestructureerd-mat.<br />

Daarnaast zijn ook alle andere RAL-kleuren leverbaar.<br />

“Door een versterkte poedercoating van<br />

alle zichtbare aluminium onderdelen – Seasideafwerking<br />

– zijn de screens optimaal beschermd<br />

De nieuwe SCREENAMAX<br />

is geschikt voor<br />

raampartijen tot 7 m<br />

breed en 4 m hoog<br />

tegen corrosie”, vult Antoinette Lang aan. “De<br />

doeken zijn verkrijgbaar in vijf verschillende<br />

assortimenten in meer dan 300 kleuren. Er zijn<br />

micro-geperforeerde, verduisterende en black<br />

out uitvoeringen.”<br />

Aansturing op zonne-energie<br />

De solar SCREENAMAX is uitgerust met een dun,<br />

slechts 7 mm dik fotovoltaïsch paneel en slaat<br />

de zonne-energie op in een batterij in de voorste<br />

hoek van de kast. “De batterij beschikt over<br />

voldoende energie om de goede werking van de<br />

motor gedurende 45 dagen te garanderen, zelfs<br />

bij weinig of geen zonlicht” aldus Antoinette<br />

Lang tot besluit. “Deze motor is volledig draadloos,<br />

waardoor alles snel en praktisch kan worden<br />

geïnstalleerd, zonder hak- en breekwerk om<br />

kabels te trekken. Uiteraard is SCREENAMAX<br />

ook leverbaar met een bedrade, radio-gestuurde<br />

of IO-motor en compatibel met alle domoticaoplossingen<br />

op de markt.” ■<br />

De SCREENAMAX is leverbaar met een compacte<br />

kast in twee formaten: een kast van 85 mm met een<br />

aluminium as en een van 105 mm met een stalen as.<br />

nieuwe serie windvaste screens ontwikkeld. Deze<br />

innovatie wordt gekenmerkt door een uiterst<br />

compacte geëxtrudeerde aluminium kast en een<br />

screendoek dat tot 97% van de zonnestralen<br />

filtert. Deze screen is uitgerust met een nieuw<br />

as-systeem, waarbij een tweede, voorgespannen<br />

as in de oorspronkelijke as wordt geïntegreerd.<br />

We noemen dat Zoomtech ® . Dit gepatenteerde<br />

systeem compenseert de doorbuiging van de<br />

screenas, waardoor screens tot 7 meter breed met<br />

een glad en strak doek mogelijk zijn.”<br />

De SCREENAMAX is een nieuwe serie bijzonder compacte en extra brede windvaste screens.<br />

zenronline.eu | 131


SPECIAAL<br />

VOOR<br />

HOUTEN<br />

KOZIJNEN<br />

Vaste raamhor<br />

VEERSTIFT<br />

Wanneer de onderste veerstiften beiden naar<br />

binnen worden getrokken, ontstaat er aan de<br />

bovenzijde een scharnierpunt. Je kunt de hor<br />

naar beide kanten draaien.<br />

Ø8.9<br />

13<br />

4,75<br />

Nastelbare kunststof huls<br />

Ruim 70% van ons assortiment<br />

is gepatenteerd waardoor u zich<br />

gegarandeerd kunt onderscheiden!<br />

Beschermd model<br />

Bezoek onze website voor meer informatie : www.unilux.nl


PARTNER WORDEN<br />

VAN Z&R?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op zenronline.eu<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op zenronline.eu verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar zenronline.eu/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

zenronline.eu


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

A.Z.D. ZONWERING BVBA<br />

Vaartlaan 6 bus 1<br />

B-9800 DEINZE<br />

T +32 9 380 42 53<br />

F +32 9 380 42 54<br />

E info@azd.be<br />

W www.azd.be<br />

ALLROUND ZONWERING<br />

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV<br />

Watermolen 17<br />

6229 PM MAASTRICHT<br />

T +31 43 361 38 00<br />

E sales@becker-benelux.nl<br />

W www.becker-benelux.nl<br />

®<br />

BRUSTOR<br />

OUTDOOR SUN SYSTEMS<br />

BRUSTOR N.V.<br />

Muizelstraat 20<br />

B-8560 GULLEGEM<br />

T +32 56 53 18 53<br />

F +32 56 53 18 20<br />

E info@brustor.com<br />

W www.brustor.com<br />

COULISSE BV<br />

Vonderweg 48<br />

7468 DC ENTER<br />

T +31 547 85 55 55<br />

F +31 547 85 55 50<br />

E info@coulisse.com<br />

W www.coulisse.com<br />

DEPONTI BUITENLEVEN<br />

Rijnstraat 20a<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

EURO-BIS POEDERCOATING BV<br />

Industrieweg 7<br />

4731 SB OUDENBOSCH<br />

T +31 165 31 89 61<br />

F +31 165 32 07 29<br />

E info@eurobis.nl<br />

W www.eurobis.nl<br />

Moerasstraat 5<br />

5347 KN OSS<br />

8082 AJ ELBURG<br />

T +31 321 32 61 85<br />

E info@allroundzonwering.nl<br />

W www.allroundzonwering.nl<br />

ALUKON GMBH & CO. KG<br />

BUILDING SHUTTERS<br />

Building Nederland/Belgie,<br />

Herlegemstraat 14<br />

B-9771 NOKERE<br />

T +32 56 60 48 11<br />

F +32 56 61 06 57<br />

E info@buildingshutters.com<br />

W www.buildingshutters.com<br />

T +31 412 76 27 08<br />

F +31 412 76 27 07<br />

E info@deponti.com<br />

W www.deponti.com<br />

GARDANO<br />

Ambachtsweg 24<br />

5731 AG MIERLO<br />

T +31 40 285 93 59<br />

M +31 6 55 17 74 49<br />

E info@gardenworld.nl<br />

W www.gardano.nl<br />

Verkoopkantoor BeNeLux: Hans Becks<br />

Münchberger Straße 31<br />

D-95176 KONRADSREUTH<br />

T +31 6 12 58 38 00<br />

F +49 92 92 950 5210<br />

E info@alukon.com<br />

E hans.becks@alukon.com<br />

W www.alukon.com<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 5 635 35 33<br />

F +32 5 635 80 48<br />

W www.copaco.be<br />

DICKSON CONSTANT<br />

Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109<br />

F-59443 WASQUEHAL CEDEX<br />

T +33 3 20 45 59 59<br />

F +33 3 20 45 59 00<br />

E contact@dickson-constant.com<br />

W www.dickson-constant.com<br />

GUILLAUME JANSSEN NEDERLAND B.V.<br />

Braunstraat 1<br />

8013 PR ZWOLLE<br />

T +31 38 467 00 10<br />

E info@gjbv.nl<br />

W www.gjbv.nl<br />

ALUPROF<br />

Wissenstraat 2<br />

Industriepark Hoogveld (Zone F1)<br />

B-9200 DENDERMONDE<br />

T +32 5 225 81 10<br />

E aluprof-vlaanderen@aluprof.eu<br />

W www.rolluiken.aluprof.eu<br />

COPAHOME NV<br />

Meensesteenweg 137<br />

B-8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 35 32 33<br />

T +31 162 43 73 37<br />

E info@copahome.com<br />

W www.copahome.com<br />

ELERO BENELUX<br />

Ambachtenlaan 17<br />

B-3001 HEVERLEE<br />

T +32 16 38 69 00<br />

E infobenelux@elero.com<br />

W www.elero.com<br />

HAROL<br />

Poorten, zonwering en rolluiken op maat<br />

Industrieterrein 1/2, I.Z. Webbekom 1025<br />

B-3290 DIEST<br />

T +32 13 38 02 <strong>04</strong><br />

F +32 13 31 48 03<br />

E info@harol.be<br />

W www.harol.be<br />

134 | zenronline.eu


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

HEROAL NEDERLAND B.V.<br />

Vlamovenweg 24<br />

5708 JV HELMOND<br />

T +31 485 22 50 00<br />

E nederland@heroal.com<br />

W www.heroal.de/nl<br />

HUSOL<br />

Schering 47<br />

8281 JW GENEMUIDEN<br />

T +31 38 385 60 85<br />

F +31 38 385 47 89<br />

E info@husol.nl<br />

MARKIEZEN NEDERLAND BV<br />

Pascalweg 10 A<br />

41<strong>04</strong> BG CULEMBORG<br />

T +31 85 1<strong>04</strong> 40 09<br />

E info@markiezennederland.nl<br />

W www.markiezennederland.nl<br />

MULTISOL RAAMBEKLEDING B.V.<br />

St. Hubertusstraat 4<br />

6531 LB NIJMEGEN<br />

T +31 24 359 77 77<br />

E info@multisol.nl<br />

W www.multisol.nl<br />

PALLAZZO/ ALUK ALUMINIUM<br />

Zwaarveld 44<br />

B-9220 HAMME<br />

T +32 52 48 48 48<br />

E info@aluk.be<br />

W www.aluk.be<br />

W www.aluk.nl<br />

PALMIYE BENELUX<br />

Astridlaan 276 C<br />

ROMAZO<br />

Einsteinbaan 1<br />

3439 NJ NIEUWEGEIN<br />

Postbus 2600<br />

3430 GA NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 605 64 48<br />

F +31 30 605 32 08<br />

W www.romazo.nl<br />

Contactpersoon:<br />

de heer J. de Roos<br />

roos@metaalunie.nl<br />

B-3900 PELT<br />

HYLAS BV<br />

Ambachtsweg 7<br />

6662 NV ELST<br />

Postbus 61<br />

6660 AB ELST<br />

T +31 481 37 19 48<br />

F +31 481 37 37 75<br />

E info@hylas.nl<br />

W www.hylas.nl<br />

MYSUN<br />

Industriestraat 6<br />

2802 AC GOUDA<br />

T +31 182 37 03 72<br />

F +31 182 37 <strong>04</strong> 88<br />

E info@mysun.nl<br />

W www.mysun.nl<br />

T +32 11 36 08 84<br />

E info@palmiye.be<br />

W www.palmiye.be<br />

RAINBOWSOL B.V.<br />

SATTLER A.G.<br />

Sattlerstraße 45<br />

A-8077 GÖSSENDORF OOSTENRIJK<br />

T +43 316 41<strong>04</strong> 550<br />

F +43 316 41<strong>04</strong> 360 550<br />

E suntex@sattler.com<br />

W www.sattler.com<br />

Nico van Hattum<br />

T +31 6 39 75 11 17<br />

E Nico.vanhattum@sattler-global.com<br />

W www.sattler-global.com<br />

Fokkerstraat 6<br />

I.S.P. SOFTWARE<br />

Ambachtsweg 13a<br />

6562 AZ GROESBEEK<br />

T +31 172 23 54 70<br />

E sales@ispsoftware.nl<br />

W www.ispsoftware.nl<br />

NEDERLUX<br />

Pantone 2755c Pantone 201c Pantone 425c<br />

Landbouwweg 26<br />

3899 BE ZEEWOLDE<br />

T +31 36 785 53 72<br />

E info@nederlux.nl<br />

W www.nederlux.nl<br />

4143 HJ LEERDAM<br />

T +31 345 61 48 01<br />

F +31 345 61 02 20<br />

E info@rainbowsol.nl<br />

W www.rainbowsol.nl<br />

W www.limitededition-zonwering.nl<br />

SAULEDA S.A.<br />

Travesera de las Corts, 102<br />

08028 BARCELONA/SPAIN<br />

T +34 93 339 71 50<br />

F +34 93 411 12 90<br />

E sauleda@sauleda.com<br />

W www.sauleda.com<br />

LUXAFLEX NEDERLAND B.V.<br />

Hakgriend 22<br />

3371 KA HARINDXVELD-GIESSENDAM<br />

Postbus 129<br />

3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM<br />

T +31 184 67 42 09<br />

F +31 184 67 42 00<br />

E info@luxaflex.nl<br />

W www.luxaflex.nl<br />

NICE BENELUX SA/NV<br />

Ambachtenlaan 17<br />

B-3001 LEUVEN (HEVERLEE)<br />

T +32 16 38 69 00<br />

E info@niceforyou.com<br />

W www.niceforyou.com<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45<br />

B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 65 00<br />

F +32 56 62 65 09<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.eu<br />

SCHLAPPI MARKIEZEN<br />

Lovense Kanaaldijk 135<br />

5013 BJ TILBURG<br />

T +31 13 542 00 77<br />

E info@schlappi.nl<br />

W www.schlappi.nl<br />

zenronline.eu<br />

| 135


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

SUN STOCK HOLLAND B.V.<br />

SELVE GMBH & CO. KG<br />

Werdohler Landstraße 286<br />

D-58513 LÜDENSCHEID<br />

T +49 23 51 92 50<br />

F +49 23 51 92 51 11<br />

E export@selve.de<br />

W www.selve.de<br />

PROFESSIONELE TUIN- EN<br />

HORECAPARASOLS, UIT VOORRAAD<br />

LEVERBAAR<br />

Industrieweg 210<br />

5683 CH BEST<br />

T +31 499 37 53 27<br />

F +31 499 37 69 76<br />

E info@parasols.nl<br />

W www.parasols.nl<br />

Talhoutweg 16<br />

8171 MB VAASSEN<br />

T +31 578 67 72 22<br />

F +31 578 67 72 29<br />

E info@sunstock.nl<br />

W www.sunstockholland.nl<br />

SUNPROTEX B.V.B.A.<br />

Albert Dehemlaan 27<br />

B - 8900 IEPER<br />

T +32 57 22 12 21<br />

F +32 57 22 12 22<br />

E info@suncofex.be<br />

W www.suncofex.be<br />

Sales Manager Benelux:<br />

Oliver Rentmeister<br />

T +32 486 13 37 46<br />

E o.rentmeister@selve.de<br />

SERGE FERRARI SAS<br />

SOMFY NEDERLAND<br />

Jacobus Ahrendlaan 1<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

T +31 23 55 44 900<br />

E verkoop@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl<br />

SUNCIRCLE BV<br />

Postbus 148<br />

3770 AC BARNEVELD<br />

T +31 342 44 31 25<br />

F +31 342 44 30 31<br />

E info@suncircle.nl<br />

W www.suncircle.nl<br />

SUNWAY BENELUX B.V.<br />

Postbus 98<br />

3430 AB NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 608 31 00<br />

F +31 30 6<strong>04</strong> 84 25<br />

E info@sunway.nl<br />

W www.sunway.nl<br />

249 Rue des Sétives<br />

F-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN<br />

T +32 476 989 178<br />

E debby.vanmeerbeeck@sergeferrari.com<br />

W www.sergeferrari.com<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be<br />

SUNPARADISE EST<br />

Benderer Strasse 29<br />

FL-9494 SCHAAN<br />

T +42 3 235 54 54<br />

F +42 3 235 54 55<br />

TOTALLUX OUTDOOR LED SOLUTIONS<br />

Antennestraat 76<br />

1322 AS ALMERE<br />

T +31 36 529 17 56<br />

E outdoorsales@totallux.nl<br />

W www.totallux.com<br />

SIMU NEDERLAND<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 567 00 90<br />

F +31 23 567 00 95<br />

E info.nl@simu.com<br />

W www.simu.nl<br />

STOBAG AG<br />

Sales Point International<br />

Dhr. Silvio Pescatore<br />

Pilatusring 1<br />

CH-5630 MURI<br />

Zwitserland<br />

T +41 56 675 42 00<br />

E info@stobag.com<br />

W www. stobag.com<br />

E info@sunparadise.com<br />

W www.sunparadise.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV<br />

Nederland<br />

Phileas Foggstraat 28<br />

Showroom: op afspraak<br />

7825 AK EMMEN<br />

T +31 6 23 72 54 07<br />

F +31 59 138 70 86<br />

E l.bouwers@sunparadise.com<br />

TOTALLUX NEDERLAND<br />

Lotte Oostrum<br />

T +31 (0)6 43 24 73 90<br />

E lotte@totallux.nl<br />

TOTALLUX BELGIË<br />

Stephen Raithel<br />

T +31 (0) 6 41 32 <strong>04</strong> 08<br />

E stephen@totallux.nl<br />

SIMU BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 788 84 40<br />

F +32 2 788 84 49<br />

E info.be@simu.com<br />

W www.simu.be<br />

Voor Nederland<br />

Wouter van der Zanden<br />

+31 6 47 40 39 39<br />

wouter.vanderzanden@stobag.com<br />

Voor België<br />

Luc Anné<br />

+32 (0) 476268950<br />

Luc.anne@stobag.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK<br />

VERTRIEBS GMBH<br />

Belgie, Showroom: op afspraak<br />

Oud-Strijdersstraat 74<br />

3020 HERENT<br />

T +32 49 489 93 07<br />

F +32 16 89 35 20<br />

E d.lariviere@sunparadise.com<br />

UNILUX B.V.<br />

Schouwrooij 18<br />

5281 RE BOXTEL<br />

Postbus 201<br />

5280 AE BOXTEL<br />

T +31 411 67 79 53<br />

E info@unilux.nl<br />

W www.unilux.nl<br />

136 | zenronline.eu


VSA BENELUX BV<br />

Gessel 2<br />

3454 MZ DE MEERN<br />

T +31 30 20 68 14 98<br />

E info@vsa-benelux.com<br />

W www.vsa-benelux.com<br />

ZONNESCHERMEN<br />

TERRASOVERKAPPINGEN<br />

GLASOASES ®<br />

WEINOR B.V.<br />

Zuiderzeelaan 17<br />

8017 JV ZWOLLE<br />

T +31 800 0934667<br />

E weinorbenelux@weinor.de<br />

W www.weinor.nl<br />

W www.weinor.be<br />

WENDT AGENTUREN B.V.<br />

Heereweg 21<br />

2161 AC LISSE<br />

T +31 252 51 69 38<br />

E info@ziptraknederland.nl<br />

W www.ziptraknederland.nl<br />

WAREMA NEDERLAND B.V.<br />

Schepenlaan 3<br />

6002 EE WEERT<br />

T +31 495 87 01 50<br />

E info@warema.nl<br />

W www.warema.nl<br />

WILMS N.V.<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 85<br />

E wilms@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

WINSOL<br />

Roeselaarsestraat 542<br />

B 8870 IZEGEM<br />

T +32 51 33 18 11<br />

E info@winsol.be<br />

W www.winsol.be<br />

W www.pergola-so.nl<br />

Portofino Pergola – veelzijdig met bijzondere spanning<br />

Met ZIP-doekgeleiding windbestedendige pergola<br />

maximale breedte 600cm<br />

maximale uitval 500cm<br />

vario palen en geïntegreerde LED verlichting<br />

info via +31(0)6-81357780 of m.smeets@lewens-markisen.de<br />

zenronline.eu<br />

Naamloos-1 1 22-02-2021 09:36<br />

| 137


DEALER WORDEN VAN CORNELS?<br />

CORNELS is hét Nederlands topmerk in terrasoverkappingen en wanden (o.a. glassystemen).<br />

Naast unieke maatwerkproducten voor totaalprojecten bieden we dealers een aantrekkelijk dealerpakket.<br />

Onze dealers ontvangen veel ondersteuning: van bouwtechnisch advies, tekenwerk, online en offline marketing<br />

tot de beschikbaarheid over montageteams én een prachtige dealershowroom. Bovendien maken onze dealers<br />

gebruik van dé CORNELS portal. We breiden ons dealer-netwerk in Nederland en België verder uit.<br />

Interesse? Neem contact op!<br />

Kijk voor meer informatie op www.cornels.nl/dealerworden<br />

CORNELS<br />

VERBIND BUITEN MET BINNEN<br />

Markweg 21 | 2153 PG Nieuw-Vennep | T +31 (0)85 130 7297 | CORNELS.NL


Uw partner in<br />

op maat gemaakt zonweringdoek<br />

Easy-click / klikpees<br />

Acryldoek gestikt of verlijmd<br />

Veelzijdige afwerkingen<br />

Raamdoeken met tourniquets<br />

Geconfectioneerd doek voor elk type zonwering<br />

Of u nu een doek voor screens, terrasschermen, markiezen of buitenlevenproducten zoekt,<br />

bij Hylas hebben we voor alle zonweringstoepassingen een oplossing. Vanuit een uitgebreid<br />

assortiment leveren wij met veel zorg kwalitatief hoogwaardig geconfectioneerde doeken.<br />

Hierbij kunt u kiezen uit zowel acryl- als screendoek, in diverse afwerkingsmogelijkheden.<br />

Tibelly ®<br />

Hylas beschikt tevens over een eigen acryl- en screen doekencollectie: Tibelly. Wat Tibelly<br />

uniek maakt, is de prijs-kwaliteit verhouding, kleuren en designs passend bij de huidige trends,<br />

én een compacte collectie welke precies genoeg keuze biedt aan uw klanten. Daarnaast komt<br />

Tibelly samen met haar klanten al jaren in actie voor KWF Kankerbestrijding. Voor elke<br />

verkochte meter acryldoek doneren wij aan dit goede doel. Doet u mee?<br />

Waarom kiest u voor Hylas?<br />

Dé specialist in doekconfectie • Breed assortiment • Veelzijdige afwerkingen •<br />

Maatwerk & kwaliteit • Maatschappelijk verantwoord • Ruim 40 jaar ervaring<br />

Hylas B.V.<br />

Postbus 61 • 6660 AB Elst • Ambachtsweg 7 • 6662 NV Elst • Nederland<br />

T +31 481 371 948 E info@hylas.nl I www.hylas.nl


ZipX®Zero<br />

onzichtbaar en sterk<br />

Zonwering<br />

Al 45 jaar is Wilms de specialist voor rolluiken en zonwering in de Benelux. We trekken voluit de kaart van verticale<br />

integratie: ‘developed, designed and made in Belgium’. Zo garanderen we onze scherpe levertermijnen, ook in tijden van<br />

schaarse grondstoffen.<br />

Onze andere troeven: luchtdichte én onzichtbare plaatsing in nieuwbouw, een duurzame productie,<br />

gepatenteerde innovaties en een intensieve begeleiding tijdens zowel planning als plaatsing.<br />

Wens je ook Wilms-dealer te worden? Surf naar www.wilms.be voor meer info of contacteer<br />

schaduwmeester Wim De Haas op het nummer +31 653 77 81 72.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!