Views
4 days ago

Hóa học phức chất

LINK BOX: https://app.box.com/s/kye8plas77zf9d0jn5llx5xrecvyvo22 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1fkbBEmrksxuiIOIhatcSI1ZdIc1TxQHL/view?usp=sharing

8.2. Từ tính của

8.2. Từ tính của phức chất ‣ Dựa vào tác dụng của từ trường, chia làm hai loại: phức chất nghịch từ và phức chất thuận từ ‣ Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron của các phức kim loại chuyển tiếp có các e độc thân, người ta dùng phương pháp đo momen từ để nhận ra cấu hình đó + Momen từ của phức với số lượng tử spin tổng cộng S được xác định bằng hệ thức: 2. SS ( 2). B Do mỗi e độc thân có số lượng tử spin là ½ nên S= n/2, với n là số electron độc thân nn ( 2). B

Bảng 1. Momen từ spin thuần túy của các phức chất dãy 3d Ion n S µ/µ B Lý thuyết Thực nghiệm Ti 3+ 1 1/2 1,73 1,7-1,8 V 3+ 2 1 2,83 2,7-2,9 Cr 3+ 3 3/2 3,78 3,8 Mn 2+ 4 2 4,9 4,8-4,9 Fe 3+ 5 5/2 5,92 5,3