Views
2 weeks ago

KLK Gesprek_Maart 2018

KLK

KLK Gesprek – wat vier keer per jaar verskyn en ook aan kliënte gepos word – sal die kom muni kasie meer spesifiek en gefokus wees,” het Stephen bygevoeg. “Ek sien die nuwe publikasie as ‘n kanaal wat ons korporatiewe identiteit sal ondersteun. Eerstens sal dit inligting gee en tweedens ons interaksie met kliënte ver- Die mikpunt met KLK Gesprek is om op ‘n kort en kragtige manier, relevante bedryfs - inligting en nuus aan ons kliënte oor te dra. ‘n Versameling rubrieke sal ook ge - reeld verskyn. Lesers kan uitsien na ‘n boodskap uit die besturende direkteur se pen; ‘n lewendehawe markoorsig; ‘n gees telike rubriek en die gebruiklike “In ge - sprek met”-insetsel. Geniet die kraakvars KLK Gesprek en gee gerus inse te of terugvoer aan die redaksie. • Kyk uit vir die volgende uitgawes wat in Mei, Augustus en November vanjaar verskyn. breed.” rder: HaH vir 2 08. Bestuurswenke vir beter lammer-oeste - bl. 3 Sluit aan by die Kalahari Sim-studiegroep - bl. 5 Stoet hou Johan op sy tone - bl. 8 Markrisiko (Prys-, Stoor- en Derdeparty-risiko) Produksierisiko Aardverwarming Die vraag na voedsel en energie ie nuusblad wat jy tans in jou hande vashou kan dalk vir jou met bloot net ‘n gesigwas gekry,” het Ilse van Zyl (Redaksielid van die eerste oogopslag na ‘n splinternuwe publikasie lyk, maar KLK Gesprek) gesê. Volgens Ilse is daar steeds eds ‘n mate van baarheid in die nuwe uitleg opgesluit, hoewel dit die vorm van ‘n herken- as jy weer kyk, sal jy sien dit is dieselfde KLK Gesprek soos in die verlede – nou net met ‘n meer moderne uitleg. moderne idioom aanneem. Die redaksie van KLK Gesprek sal graag jou kommentaar oor dié meebring – ‘n verfrissende, vars voorkoms. Aan die inhoud van nuut getooide nuusblad wil hoor. Jy kan jou terugvoer e-pos na KLK Gesprek is daar egter nie verander nie. “Die nuusblad het ilse@klk.co.za. Ons hoor graag van jou! Kommentaar? Ons hoor graag van jou 2 Aan die woord... KLK Gesprek KLK GESPREK BEREIK DIE 10 JAAR-MERK Uit die Raadsaal Stephen van Huyssteen Besturende Direkteur: KLK IN MAART 2008 het die eerste uitgawe van ‘n splinternuwe nuusblad, KLK Gesprek, die lig gesien. Dit het die vorige KLK Nuustydskrif – wat twee maal per jaar verskyn het – vervang en het deel uitgemaak van ‘n strategie om die maatskappy se eksterne beeld en kommunikasie na buite te verbeter. KLK Gesprek is ‘n kanaal om KLK se korpora tiewe identiteit te ondersteun. Dit verskaf tersaaklike bedryfsinligting en het ook ten doel om KLK se interaksie met produsente, kliënte en aandeelhouers te verbreed. Die uitgangspunt is om kwartaalliks ‘n kort en kragtige gesprek met mense van die KLKgemeenskap te voer – wat nie onderbreek word deur produkadvertensies of onnodige lang artikels nie. Die snelle ontwikkeling van die internet en sosiale media het meegebring dat KLK se digitale voetspoor sedertdien gevestig is. Die nuusblad het ook hier sy plek ingeneem in ‘n pakket van kommunikasiekanale waardeur KLK met belanghebbendes gesprek voer. Dit is sedertdien in ‘n e-blaaiboek formaat te sien op ons webwerf en geïdentifiseerde artikels word ook op die Facebook-blad geplaas. Slagpryse kan versterk DAAR HET WEINIG, indien enige, betekenisvolle neerslae in die KLKbedieningsgebied voorgekom en die produsente sien uit na die eerste somerreënval. Daar is produsente – in veral die westelike gedeeltes van ons land – wat as gevolg van die heersende droogte gedwing is om hul aanteelkuddes met tot 50% te verklein in ‘n poging om genoegsame weiding vir die kernkuddes te verseker. Daar is ook meer en meer berigte van grondwatervlakke wat onrusbarend gedaal het en in sommige gevalle het boorgate wat dekades lank goeie volumes grondwater verskaf het, nou opgedroog. Die pryse vir A1-, A2- en A3-lammers het vir die periode vanaf die vorige uitgawe (Desember 2017) bokant die vlak van R74,00/kg verhandel en C1-, C2- en C3-karkasse het bo die vlakke van R50,00/kg verhandel. Die prysvlakke van meer as R80,00/kg vir A1-, A2- en A3-karkasse wat produsente in Desember 2017 behaal het, het meeste ontleders verbaas, terwyl die skerp da ling van tot R10,00/kg vir dieselfde Marksake Jan Schutte Bestuurder: KLK Vleis grade in Januarie 2018 weer eens groter was as wat verwag is. Dit is duidelik dat die mark nie die lae aanbod wat tans geld, suksesvol kan of wil absorbeer nie en dit verduidelik tot ‘n mate die skerp daling wat plaasgevind het. Die verwagting is dat produsentepryse vir die komende periode rondom die vlakke van R72,00/kg sal fluktueer, maar daar bestaan steeds die moontlikheid dat pryse weer mag daal as daar groter volumes slagdiere beskikbaar sou raak. Die speenkalfpryse is steeds in die omgewing van R38,00/kg lewende gewig vir uit-die-handtransaksies en het soos verwag in die afgelope periode rondom hierdie vlak presteer. Die slagpryse vir bees het rondom die vlakke van R45,00/kg vir A-grade en rondom R37,00/kg vir C-grade beweeg. Die voorspelde tendens vir die komende kwartaal is dat speenkalfpryse rondom die huidige vlakke sal fluktueer en selfs mag styg, omdat die laer graanpryse die voermarges positief beïnvloed, terwyl slagpryse behoort te versterk oor die volgende kwartaal. KLK van usblad Amptelike n • 1/2008 Vol ‘N Ons glo dat die KLK Gesprek, wat kwartaalliks verskyn, wel aan die gestelde doelwitte en mikpunte voldoen, maar soos met alle aksies en aktiwiteite kan daar voortdurend verbeter word. Die vraag is of ons daarin slaag om elke kwartaal ‘n interessante nuusblad uit te gee? U kan gerus u mening uitspreek of kommentaar lewer op wat u sou wou lees in KLK Gesprek. Is daar dalk ‘n onderwerp wat op ad hoc- of gereelde basis gepubliseer moet word? Hou die gesprek lewendig deur vir ons te laat weet wat u behoefte is. Kontak gerus die redakteur, Me Elmarié Bird, by 054 337 6202 of stuur ‘n e-pos na elmarie@klk.co.za. Landbou Beperk • Maart 2008 Dié nuusblad bevorder KLK se kommunikasie splinternuwe nuusblad, wa ten toon stel hoe KLK waarde toevoeg en kliënte ondersteun om hul risiko te bestuur en winste te verhoog, gaan voortaan kwartaa liks verskyn. Dié nuusblad, waarvan u die eerste uitgawe vashou, staan bekend as die KLK Gesprek. “KLK Gesprek maak deel uit van ‘n strategie om die maatskappy s eksterne beeld en kommunikasie na buite te verbeter. Dit onder steun on slagspreuk, ‘Daar is geen landbouvennoot soos KLK nie’, en gee stukrag aan die interaksie met ons belang - hebbendes,” het Stephen van Huyssteen (besturende direkteur: KLK) gesê. Die opgradering van KLK se webwerf was die eerste inisiatief. Benewens op-datum inligting oor die KLK Groep en al sy bedrywighede, is nu tige inligting soos die jongste vleispryse en vei lings inligting beskikbaar. Kliënte wat die webwerf besoek by www.klk.co.za kan ook daarop aanteken vir transaksie-navrae en rekeningstate. Verder is KLK se maandstate meer gebrui - kersvriendelik gemaak en die aanwending van die logo in advertensies en gedrukte materiaal is gestandaardiseer, sodat die beeld na buit eenvormig kan wees. “Die KLK Nuus-tydskrif het slegs twee keer per jaar verskyn, wat veroorsaak het dat die inligting nie altyd tydig en relevant was as die publikasie uitgekom het nie. Met LEES BINNE Bladsy 2: Dié transaksies moet verklaar word Bladsy 4: Fosforproduk eie aan KLK Bladsy 8: In gesprek met ..Kobus Marais Hier’s vir jou ‘n bakkie, ki Boet André Myburgh (bestuurder: Handel, KLK) oorhandig die sleutels van ‘n Ford Bantam ba kie an André le Grange (Upington), wenner van die erste nasionale Build it-kompetisie vir 2 08. Al ons kliënte kan wenners w es met groot kompetisies wat ger eld by a le Build it-winkels gehou word. Baie geluk an André le Grange asook al ons kliënte wat kleiner pryse gewen het. KLK het verlede j ar ‘n Build it-franchise op Upington, Kathu en Kuruman geopen. L es m er oor die Build it-winkels op bladsy drie. K L K Skep ‘n omgewing landbou kan floreer Ernst Janovsky (Hoof: Absa Agri-besigheid) het van- boumark het nuwe risiko’ soos ingevoerde siektes, peste en stowwe (voëlgriep, melamien ensovoorts) s) ook ‘n invloed op wat in landbou bestuur moet word en die faktore wat ‘n die produksievolumes en dit verhoog dus die risiko van dusente om hul skuld te diens. probeheer word deur invloed op kommoditeitspryse kan hê. Produksiewisselva ligheid kan maklik versekeringsprodukte soos droogteversekering of deur die gebruik van die nuutste tegnologie. oo regulasi en arbeidsregulasie stop te sit; markte te skep en te ontwikkel asook deur landbouvriendelike beleide te ontwikkel. Daar is ook twee belangrike dryfkragte wat ‘n positiewe impak op Volgens Janovsky is daar twee hoofrisiko’s binne landbou wat landboukommoditeitspryse sal hê, naamlik aardverwarming en bestuur moet word, naamlik: die vraag na voedsel en energie. 60% (VSA, Japan en Europa) van die wêreld-ekonomie verkeer Die reaksie rakende aardverwarming maak dat die druk om die tans onder druk. sogenaamde koolstofvriendelike wetgewing te implementeer, Bees- en lampryse styg steeds skerp. meer raak. Aangesien landbou die primêre begunstigde van dié tipe wetgewing is (as gevolg van die vermoë van plante om koolstof uit die lug te on trek), sal nuwe markte opwaartse druk landbousubsidies, wisselkoerse asook in- en uitvoertariewe. op landboukommoditeitspryse plaas. Landbou kon egter nog Produsente het dus baie min beheer oor prysvlakke en is geneig nooit genoeg energie produseer om al die fossielbrandstowwe te om prysnemers te wees, met pryse wat wissel tussen invoerpariteit en uitvoerpariteit – afhangende van die plaaslike vraag en vervang nie. aanbod wat ‘n verhoogde prysvolatilitei tot gevolg kan hê. Produsente moet meer grond bekom – “koop jou buurman uit”. Daar word verwag dat grondpryse sal aanhou styg teen 10% - Gedurende die laat negentigerjare het kapitalisme kommunisme 12% per jaar. vervang as ekonomiese stelsel in die wêreld. Dit het gelei tot ‘n eksponensiële ekonomiese groei in die Oos-Europese, Midde- Oosterse en Asiatiese lande, wat gelei he tot ‘n toename in krag van die verbruikers; vandaar die groe in aanvraag vir voedsel selva ligheid (droogte, hael ensovoorts). en koop- Produksierisiko is as gevolg van Suid-Afrikaanse klimaatwis- energie. jaar as gasspreker by KLK se Algemene Jaarvergadering opgetree. Ernst het onder meer gesels oor die risiko’s Janovsky meen dit is belangrik vir die regering om ‘n omgewing te skep waarbinne die landbou kan floreer. Dit kan gedoen word deur Faktore wat pryse, waaroor produsente geen beheer het nie, beïnvloed, is internasionale produksietendense, internasionale Nuusblad van KLK Landbou Beperk KLK Gesprek trek ‘n nuwe baadjie aan D Daar is ‘n Engelse spreekwoord wat lui: “A change is as good as a holiday” en dit is presies wat dié verandering in die nuusblad moet Nuusblad van KLK Landbou Bpk Vol 23 • September 2017 Die nuusblad het oor die afgelope dekade gereeld ‘n gedaanteverwisseling ondergaan om in pas te bly met die jongste grafiese ontwerptendense. KLK Gesprek Groot lof vir KLK se mentorskapprogram VROEG IN 2015 het KLK weer by gesprekke met die Depar- is almal suid-wes van Upington geleë in die omgewing van tement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming (DRDLR) Kenhardt, Pofadder en Brandvlei. Die drie plase is almal kleiner rakende moontlike mentorskappe betrokke geraak. In 2014 het KLK as 4 200 hektaar en het ’n drakrag van 1 GVE per 42 hektaar. ’n reeks mentorskappe suksesvol afgehandel en ons wou weer by ’n Dit is KLK se opinie dat produsente s ekonomiese lewensvatbaarheid op hierdie kleiner plase ’n uitdaging sal wees. ’n nuwe groep voorheen-benadeelde produsente betrokke raak. KLK is oortuig van die noodsaaklikheid daarvan om ook op hierdie vlak KLK het ses plase vir mentorskap aanvaar. Dit is plase met ’n ’n bydrae tot die moontlike sukses van die regering se hervestigingsprogram te maak. Sodoende ondersteun ons hierdie produsente om gemiddelde groo te van 6 800 hektaar en ’n drakrag wat wi sel van 1 GVE per 30 hektaar tot 1 GVE per 48 hektaar. Die grootste plaas te ontwikkel tot volwaardige kommersiële produsente wat ’n bydrae is 8 275 hektaar. KLK het daarna nog twee plase se mentorskap kontrakte onderteken, waarvan die gemiddelde groo te 10 550 hektaar tot landbouproduksie maak. Daar is twee vorme van mentorskap, naamlik voltyds, wat behels dat is en die drakrag 1 GVE per 45 hektaar is. KLK is derhalwe tans ’n mentor voltyds by slegs een plaas betrokke bly, en deeltyds, waar mentor van agt plase en het mnr Bertus Coetzee op 26 Oktober 2015 die mentor sy tyd en aandag tussen meer plase en begunstigdes kan aangestel om die mentorskap te behartig. Sy kantoor is gesetel in die verdeel. KLK het betrokke geraak op ’n deeltydse mentorskapbasis, Lewendehawegebou en hy is getaak om al die plase fisies twee keer per maand te besoek, die opkomende produsente met raad te bedien waar daar van die mentor verwag word om onder meer die projekte en ook gepaste opleidingse sies te fasiliteer. se produksiepotensiaal, infrastruktuurtekortkoming en menslike vaardighede t evalueer en daarvolgens ’n besigheidsplan, ’n kapitaalbegroting vir herkapitalisering en ook ’n kontantvloeibegroting fondse wat per plaas toegeken is, volgens begroting spandeer word Aanvanklik was die fokus om toe te sien dat die herkapitaliserings- op te stel. Die DRDLR gebruik dan hierdie inligting om die mentors en dat die werk wat ve rig word, bevredigend is. Hy het terselfdertyd ook die opleidingsbehoeftes van die begunstigdes bepaal om te evalueer en aan te wys. sodoende ’n teiken- en taakgerigte opleidingsplan daar te stel. Die mentorskap van nege plase is aanvanklik vir KLK aangebied, waarvan drie afgewys is omrede die plase nie oor die nodige Die begunstigde sowel as die DRDLR het op hierdie stadium groot produksievermoë beskik om die begunstigdes op die langer lof vir die manier waarop KLK betrokke is en die kwaliteit van die termyn ekonomies lewensvatbaar te onderhou nie. Hierdie plase diens wat gelewer word. Mnr Jan Schutte (regs), Best urder: KLK Vleis, gesels met van die produsente. bl4 bl6 Kuruman Ekspo nou ’n gereelde inste ling KLK vereer uitblinkers tydens toekenningsgeleentheid bl7 Pitkos vir die siel... Kolossense 3:23 - 24 Floris Lategan Werk met ywer en entoesiasme “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.” Dit is ‘n benydenswaardige voorreg om te kan werk. Dit is nog ‘n groter voorreg om die gesondheid en lewenskrag te hê om te kan werk – en daarmee saam ook ‘n betrekking te beklee. Nou is die vraag: Vir wie werk jy? Werk jy vir mense? Of werk jy vir die Here? Is ek aangestel deur ‘n werkgewer, of voel ek myself as geroepe deur die Here? Wanneer iemand in ‘n gewone werkgewer-tot-werknemeromgewing funksioneer, kan dit dalk wees dat so ‘n mens bloot maar net die nodigste take verrig om aan die einde van die maand ‘n salaris te verdien. Wanneer ek myself beskou as iemand wat vir die Here werk en nie vir mense nie, sal ‘n dringendheid, dryfkrag, eerlikheid, stiptelikheid en integriteit deel van my lewe word. Om nie eers te praat van werkywer en entoesiasme nie – en daarmee saam een groot stuk vreugde. Doen alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen…en geniet dit!

2017-wenners lééf KLK-belofte uit DIE 2017-TOPPRESTEERDERS in KLK se Next Move-wedstryd is onlangs aangewys: KLK-tak Deben, Build it Kathu en Trokkie Motors op Calvinia. KLK Landbou Beperk het verlede jaar dié projek van stapel gestuur om klanttevredenheid en diensvlakke in die maatskappy te verbeter. In die keuse van die wenner word die volgende kriteria in ag geneem: Hulpvaardigheid, vriendelikheid en flinkheid van personeel. Die beskikbaarheid van voorraad, produkkennis van personeel en hoe hulle met klante kommunikeer word geëvalueer. Voorts word probleemoplossing, die uitskakeling van administratiewe foute, hoe personeel klante met hul optrede verras en positiewe ingesteldheid ontleed. Laastens word bepaal of personeel die KLK-belofte uitleef. Jannie Thirion, Takbestuurder van Deben, wat as KLK-tak van die Jaar aangewys is, het met die ontvangs van sy trofee eerstens sy Hemelse Vader vir krag, gesondheid en wysheid bedank. Hy het ook Deben-tak se klante vir hul ondersteuning bedank. Hy het groot waardering vir elkeen in sy span se harde werk, geduld, deursettings- en uithouvermoë. Michiel Storm, takbestuurder van Build it op Kathu het aan KLK Gesprek gesê dat hy en sy span besonder geëerd voel om die toekenning te kon verwerf. Hy het klante vir hul positiewe terugvoer bedank. Alfrieda Albertyn, Beheerbeampte van Trokkie Motors, wat as Vulstasie van die Jaar aangewys is, sê sy is bitter trots op haar personeel. “Hierdie toekenning spoor ons aan om nóg beter diens te lewer.” Kathu Build it ontvang die toekenning as Build it Tak van die Jaar. Van links is Mathilda Mothibi, Cephas Ncube, Marieta Smith, Michiel Storm, Charlottha Steenkamp, Kristine Jorgè en Margaret Mere. Maart 2018 Maatskappynuus Landbouleiers moet INISIATIEF neem HOOP IS ANDERS as optimisme… Laasgenoemde verwys na die berekening van jou kanse in ‘n situasie. Aan die woord is prof Piet Naudé, direkteur van die Universiteit van Stellenbosch se bestuurskool en alombekende akademikus wat as spre ker opgetree het by KLK se onlangse kaas-en-wynfunksie vir sakevennote, kliënte en voorsitters van boereverenigings in die omgewing. Prof Naudé het dit so verduidelik: “As dinge sleg lyk, is jy pessimisties. Of as dit goed lyk, is jy optimisties. Jou siening van die toekoms word dan van buite beheer en jy verloor beheer – dit is soos ‘n gordyn wat voor die toekoms sak.” Hoop, daarenteen, het te doen met ‘n visie waarin ‘n mens glo en vashou, ongeag van die omstandighede waarin jy jou mag bevind. “Wat in Suid-Afrika dringend nodig is, is mense wat met hoop leef en werk om die ongelooflike potensiaal van ons land en sy mense te verwesenlik. Landbou is sentraal tot ons toekoms en landbouleiers moet inisiatief bly neem om hulself onmisbaar in ‘n demokratiese bestel te maak.” Tydens die geleentheid het Stephen van Huyssteen, Besturende Direkteur van KLK, ‘n kort oorsig gegee oor die stand van sake by KLK en gaste vir hul bydrae en ondersteuning bedank. 3 KLK se Deben-tak is as Tak van die Jaar bekroon. Voor is Jannie Thirion en Martin Steyn (Streekkoördineerder) en agter is Giselle Hartlief, Yster Mokoledi, Pieter Dolf, Lukas Friey, Dennis Hantise, James Ogotseng, Tom Olyn en Aaron Mokgothu. Trokkie Motors se uithalerspan bestaan uit Marlin van Wyk, Shawn Baadjies, Kevin Matthys, Anna Sass, Jonathan Coetzee en Alfrieda Albertyn. Die funksie wat by d’Wingerdskuur op die Carpe Diem-landgoed aangebied is, was ‘n groot sukses en positiewe terugvoer is van die gaste ontvang. KLK HET ONLANGS hul embleem by die vulstasie op Keimoes, na die vorige kontrak met Caltex verstryk het, aangebring. Volgens Phillip Swart, Bestuurder KLK Petroleum, besit KLK die rybaan al etlike jare. Loer gerus in by KLK-rybaan Opgraderingswerk het in Oktober verlede jaar begin en van 15 November af het die rybaan en geriefswinkel met ‘n splinternuwe voorkoms gespog. Die rybaan is 24 uur per dag, sewe dae van die week oop. Die rybaan en geriefswinkel by die KLK-vulstasie op Keimoes is onlangs opgegradeer. Ry gerus daar aan. Jou vennoot in landbou Prof Piet Naudé by KLK se kaas-en-wynfunksie op 28 No vember verlede jaar. Die KLK-direksie en bestuur bedank prof Piet vir sy waardevolle boodskap en positiewe bydrae tot die landbougemeenskap.

Agri MegA NOU OOK IN GAUTENG evAluAtion ... - agripromo.co.za
Proe die verskil www.henties.co.za - agripromo.co.za
Eiendomsreg: Agri SA se deurbrake Resource conservation in SA ...
ProAgri
ProAgri
Bult - University of the Free State
Boomplantweek en die Internasionale Jaar van Woude - Dendro.co.za
Bult - University of the Free State
ProAgri
KOMMERSIËLE DIENSTE COMMERCIAL SERVICES - Graan SA
Researchon - University of the Free State