18.07.2012 Views

TIETOA KELIAKIASTA

TIETOA KELIAKIASTA

TIETOA KELIAKIASTA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>TIETOA</strong> <strong>KELIAKIASTA</strong>


!<br />

Tämän oppaan lopussa on sanasto, jossa on selitetty<br />

tärkeimmät tekstissä esiintyvät lääketieteelliset termit.<br />

SISÄLLYSLUETTELO<br />

1 Miten opin elämään keliakian kanssa? 04<br />

2 Mitä keliakia on? 06<br />

3 Onko keliakia synnynnäistä? 09<br />

4 Miten keliakia ilmenee? 10<br />

5 Mitkä ovat keliakian oireet ja ilmenemismuodot? 12<br />

6 Mitä teen, jos epäilen sairastavani keliakiaa? 14<br />

7 Keliakia ja diabetes – miten selviydyn? 16<br />

8 Mistä laktoosi-intoleranssi johtuu? 17<br />

9 Miten keliakiaa hoidetaan? 18<br />

10 Mitä saan syödä? 20<br />

11 Mitkä ovat gluteenittoman ruokavalion myönteiset vaikutukset? 30<br />

12 Miten saan ruokavalioni tasapainoon? 33<br />

13 Miten syön terveellisesti? 34<br />

14 Viikoittainen menu: mitä kokki suosittelee? 38<br />

15 Mitä keittiössä tulee huomioida? 42<br />

16 Mitä muita asioita ruokavaliossa tulee huomioida? 44<br />

17 Onko gluteenittomalle ruokavaliolle vaihtoehtoja? 45<br />

18 Kontrollit diagnoosin jälkeen: mitä ja milloin? 46<br />

19 Voiko keliakian kanssa elää onnellista elämää? 48<br />

20 Mikä Schär on? 50<br />

21 Mikä on ”Taste for Life”? 51<br />

22 Mitä palveluita Schär tarjoaa? 53<br />

Sanasto 54<br />

2 3


MITEN OPIN ELÄMÄÄN KELIAKIAN KANSSA?<br />

Keliakiadiagnoosi saattaa hämmentää.<br />

Tämä johtuu erityisesti ruokavalioon<br />

kohdistuvista rajoituksista ja<br />

kielloista. Niitä ei kuitenkaan ole<br />

syytä pelätä. Tietyistä säännöistä<br />

huolimatta keliaakikko voi elää<br />

hyvää ja täyttä elämää. Keliakian<br />

ei tarvitse merkitä myönnytyksiä!<br />

1<br />

Keliakiadiagnoosin seurauksena<br />

elämä muuttuu monella tavalla<br />

hyvään suuntaan. Oireista kärsinyt<br />

potilas saa gluteenittoman<br />

ruokavalion aloittamisen myötä<br />

huomata, miten häntä jopa<br />

useita vuosia kiusanneet vaivat<br />

vähitellen lievenevät ja katoavat,<br />

vieläpä aivan ilman lääkehoitoa.<br />

Keliaakikko alkaa jälleen voida<br />

hyvin. Huolestuttavat ja ikävät<br />

oireet, kuten painon putoaminen<br />

tai vatsan turvotus katoavat, ja<br />

lisäksi yleinen henkinen ja fyysinen<br />

suorituskyky – erityisesti<br />

mieliala, keskittymiskyky ja lihasvoima<br />

– paranevat.<br />

Näiden hyötyjen saavuttamiseksi<br />

keliaakikon on opittava elämään<br />

ruokarajoitteiden kanssa: ei varmasti<br />

ole helppoa luopua kokonaan<br />

leipä- ja pastatuotteista,<br />

onhan näillä ruoka-aineilla yhteiskunnassamme<br />

usein symbolinenkin<br />

arvo. Näiden rajoitusten<br />

aiheuttamien haittojen yli on kuitenkin<br />

mahdollista päästä käyttämällä<br />

mielikuvitustaan ja tietojaan.<br />

Mielikuvituksen avulla voit<br />

nimittäin löytää valtavan määrän<br />

ruokavalioosi sopivia ruoka-aineita:<br />

toisaalta luonnostaan gluteenittomista<br />

tuotteista, toisaalta<br />

siitä yhä kasvavasta gluteenittomien<br />

elintarvikkeiden joukosta,<br />

joita niihin erikoistuneet tehtaat<br />

tarjoavat markkinoille. Tämän<br />

oppaan tehtävänä puolestaan on<br />

kartuttaa tietämystä, jonka avulla<br />

sinun on helpompaa hallita ja<br />

ratkoa niitä pieniä ongelmia, joita<br />

keliakia saattaa jokapäiväisessä<br />

elämässäsi aiheuttaa.<br />

_ Prof. Carlo Catassi<br />

Marchen polytekninen yliopisto, Äitiys- ja<br />

vastasyntyneisyystieteiden laitos<br />

Center For Celiac Research,<br />

University of Maryland, Baltimore (USA)<br />

4 5


2<br />

MITÄ KELIAKIA ON?<br />

Keliakia on pysyvä tila, jossa elimistö ei<br />

siedä gluteenia.<br />

Gluteeni on valkuaisaine, jota on Terveellä ihmisellä suolen sisä-<br />

vehnässä ja muissa viljoissa, kuten pintaa peittää suolinukka, jonka<br />

ohrassa, rukiissa, emmervehnäs- tehtävänä on lisätä ravintoaineisä,<br />

kamut-vehnässä, speltissä ja den imeytymiseen tarvittavaa<br />

ruisvehnässä. Niillä aikuisilla ja pinta-alaa. Keliaakikolla suolinukka<br />

lapsilla, jotka sairastavat keliakiaa, sen sijaan on lähes tuhoutunut ja<br />

pienetkin gluteenimäärät aiheut- suolen limakalvo vahingoittunut.<br />

tavat ohutsuolessa immuuni- eli Kun ravintoaineiden imeytymiseen<br />

puolustusreaktion. Tämä johtaa soveltuva pinta-ala vähenee, elimis-<br />

krooniseen tulehdukseen, jonka tö saa talteen vähemmän valkuais-<br />

seurauksena suolinukka tuhoutuu. aineita, rasvoja, hiilihydraatteja ja<br />

Vähitellen alkaa ilmetä myös muita suoloja. Tästä seuraa puutostiloja<br />

yksilöllisiä oireita.<br />

ja ravitsemushäiriöitä.<br />

Vehnä<br />

6 7<br />

Ruis<br />

Elimistön kyvyttömyys sietää gluteenia<br />

on maailmassa yleinen<br />

sairaus. Maissa, joiden väestö on<br />

pääasiassa eurooppalaista alkuperää<br />

(Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-<br />

Amerikassa ja Australiassa), keliakiaa<br />

sairastaa noin yksi sadasta. On<br />

todettu, että esiintymistiheys on<br />

samankaltainen myös kehittyvillä<br />

alueilla, kuten Pohjois-Afrikassa,<br />

Lähi-idässä ja Intiassa, joissa vehnää<br />

käytetään paljon.<br />

Kaura<br />

Ohra<br />

Mitä gluteeni on?<br />

Gluteeni on monien viljojen, kuten<br />

vehnän, ohran, rukiin, emmervehnän,<br />

kamut-viljan, speltin ja ruisvehnän<br />

sisältämä valkuaisaine.<br />

Gluteenin ravintoarvo on hyvin<br />

vähäinen. Sen päätehtävä onkin<br />

toimia sidosaineena ja parantaa<br />

jauhojen leivontaominaisuuksia..<br />

Dinkel-vehnä


Vehnä<br />

Kaura<br />

Dinkel-vehnä<br />

Speltti<br />

Ruis<br />

Ohra<br />

Kamut-vehnä<br />

Ruisvehnä<br />

ONKO KELIAKIA SYNNYNNÄISTÄ?<br />

Keliakia on monimuotoinen sairaus, joka johtuu<br />

sekä perinnöllisistä että ympäristötekijöistä.<br />

Perinnölliset tekijät nin esiintyminen on välttämätön,<br />

Geeniperimän merkitys ilmenee mutta ei kuitenkaan riittävä tekijä<br />

siinä, että keliakia kulkee usein keliakian puhkeamiseksi: samo-<br />

suvuittain. Sairaus on noin 10 kerja geneettisiä tekijöitä nimittäin<br />

taa yleisempi keliaakikoiden lähi- esiintyy myös monilla terveillä<br />

sukulaisilla kuin muulla väestöllä. ihmisillä.<br />

Kaikkia niistä monista geeneistä,<br />

jotka osaltaan vaikuttavat sairau- Ympäristötekijät<br />

den periytymiseen, ei kuitenkaan Keliakiaa aiheuttava ympäristö-<br />

tunneta. Keskeisessä osassa ovat tekijä puolestaan on gluteenin<br />

ns. HLA-perintötekijät, geenijouk- esiintyminen ruokavaliossamme.<br />

ko, jonka päätehtävänä on ”tunnistaa”<br />

elimistölle vieraat aineet.<br />

Suurimmalla osalla keliaakikoista<br />

(ainakin 95 %) esiintyy HLA-DQ2ja/tai<br />

DQ8-genotyyppejä. Onkin<br />

todettu, että HLA DQ2/DQ8 -gee-<br />

8 9<br />

3


MITEN KELIAKIA ILMENEE?<br />

Keliakia voi oireilla monella eri tavalla:<br />

joissakin tapauksissa se voi olla oireetonkin.<br />

Näkyvimpiä oireita ovat ripuli, paiva huomioon, että keliakian ilmenon<br />

putoaminen, voimattomuus, nemismuodot ovat hyvin moni-<br />

vatsakipu ja vatsan turvotus, oksennaiset.telu ja lapsilla myös kasvun pysäh- Keliakian mahdolliset ilmenemistyminen.<br />

Aina oireet eivät vaikuta muodot voidaan siten jakaa tyy-<br />

suolistoperäisiltä: tällaisia oireita pillisiin tapauksiin, joissa on selviä<br />

ovat esimerkiksi anemia, osteopo- ruuansulatuskanavan oireita sekä<br />

roosi, kuukautisten poisjääminen epätyypillisin, joskin yhä yleisem-<br />

tai vitamiinien ja mineraalien puumin esiintyviin tapauksiin, joistos.<br />

Keliaakikoilla ilmenee joskus sa oireet ovat epämääräisempiä<br />

myös tiettyjä liitännäissairauksia (esimerkiksi raudanpuutos, johon<br />

esim. tyypin 1 diabetes, kilpirauha- rautatabletit eivät tehoa). Näiden<br />

sen, vajaa - tai liikatoiminta . lisäksi esiintyy oireettomia tai<br />

Keliakia ei kuitenkaan aina aiheu- lähes oireettomia muotoja, joissa<br />

ta selviä, yksiselitteisiä oireita. keliakia todetaan sattumalta ris-<br />

Diagnoosia tehtäessä onkin otettakiryhmään kuuluvalta potilaalta,<br />

10 11<br />

4<br />

esimerkiksi keliaakikon perheenjäseneltä<br />

tai seerumiseulontaan<br />

osallistuvalta diabeetikolta.<br />

Näissäkään tapauksissa sairaus ei<br />

todellisuudessa ole täysin oireeton,<br />

koska hoidon alettua keliaakikon<br />

henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin<br />

havaitaan kohentuvan. Joillakin<br />

potilailla keliakiaepäily perustuu<br />

muuhun kuin ruoansulatukselliseen<br />

ongelmaan. Epäilyn perusteita<br />

ovat esimerkiksi iho-oireet<br />

(dermatitis herpetiformis), suun<br />

limakalvon aftat, osteoporoosi,<br />

hedelmällisyysongelmat, kilpirauhasen<br />

vajaa - tai liikatoiminta,<br />

intoleranssit ja tietyt neurologiset<br />

sairaudet, joita voidaan pitää keliakian<br />

liitännäissairauksina. Joissakin<br />

tapauksissa voi hoitamattomaan<br />

keliakiaan liittyä vakavia liitännäissairauksia,<br />

kuten haavainen ileum<br />

eli ohutsuolen loppuosan tulehdus<br />

tai muu suolistotulehdus ja<br />

joissain harvinaisissa tapauksissa<br />

imukudoskasvain.


MITEN ERI TYYPPISET KELIAKIAT<br />

JAOTELLAAN?<br />

Lyhyt kuvaus keliakian neljästä<br />

ilmenemismuodosta.<br />

Tyypillinen keliakia<br />

Tyypilliset oireet: krooninen ripuli,<br />

laihtuminen, anemia, eril lievätkin<br />

malabsorpiotilat, krooninen ripuli,<br />

kasvun pysähtyminen, ruokahaluttomuus,<br />

oksentelu ja vatsan turvotus<br />

(ns. ”pallomaha”). Pienten lasten<br />

keliakia on tullut harvinaiseksi.<br />

Epätyypillinen keliakia<br />

Pääasiassa muita kuin suolistooireita:<br />

raudanpuuteanemiaa,<br />

maksan transaminaasiarvojen<br />

kasvua, usein toistuvia vatsakipuja,<br />

hammaskiilteen vaurioita,<br />

iho-oireita tai kouluiän lyhytkasvuisuutta.<br />

Oireeton keliakia<br />

Oireettomia keliakian muotoja<br />

todetaan satunnaisissa tutkimuksissa<br />

päällisin puolin terveiltä<br />

ihmisiltä. Usein sairaus ei tällöinkään<br />

todellisuudessa ole oireeton,<br />

koska hoidon alettua keliaakikon<br />

henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin<br />

havaitaan kohentuvan.<br />

12 13<br />

5<br />

Latentti keliakia<br />

Latenteiksi katsotaan sellaiset<br />

keliakiatapaukset, joissa seerumista<br />

löytyy keliakiaan viittaavia vastaaineita,<br />

mutta suolesta otettu koepala<br />

on normaali. Jos latenttia keliakiaa<br />

sairastavan potilaan annetaan<br />

noudattaa vapaata ruokavaliota,<br />

hänelle voi ajan myötä kehittyä vaikeita<br />

suolistovaurioita. Henkilöillä,<br />

joilla on autoimmuunisairauksia<br />

(erityisesti insuliiniriippuvainen<br />

diabetes tai kilpirauhastulehdus),<br />

oireyhtymäsairauksia (Downin, Turnerin<br />

tai Williamsin oireyhtymä) tai<br />

IgA-puutos, keliakia on yleinen ja<br />

usein oireeton.


Normaali ohutsuolen limakalvo, sekä kaksi eri asteista villusatrofiaa.<br />

14<br />

MITÄ TEEN, JOS EPÄILEN<br />

SAIRASTAVANI KELIAKIAA?<br />

Jos sinulla on oireita, jotka viittaavat<br />

mahdolliseen keliakiaan,<br />

voidaan alustava diagnoosi usein<br />

tehdä erityisten verikokeiden<br />

perusteella. Lopullista diagnoosia<br />

varten on kuitenkin välttämätöntä<br />

ottaa ohutsuolesta koepala eli<br />

kudosnäyte, josta tutkitaan, onko<br />

suolinukka vaurioitunut keliakialle<br />

tyypillisellä tavalla.<br />

6<br />

Verikokeet<br />

Tietyt verikokeet voivat vahvistaa<br />

keliakiaepäilyä. Näistä voidaan mainita<br />

etenkin IgA-luokan transglutaminaasin<br />

vasta-aineiden (tTGvasta-aineiden)<br />

testaus, joka on<br />

erittäin luotettava ja automatisoitu<br />

koe. Yhtä pätevä, mutta vähemmän<br />

standardoitu on endomysiumvasta-ainetutkimus<br />

(EMA). IgA- ja IgGluokan<br />

gliadiinin vasta-aineet (AGA)<br />

ovat merkittäviä selvitettäessä keliakiaepäilyä<br />

alle 3-vuotiailla lapsilla<br />

koska niiden avulla saadaan muita<br />

testejä luotettavampi tulos. AGA-<br />

IgG-arvojen erillisillä muutoksilla<br />

ei yleensä ole diagnoosin kannalta<br />

merkitystä, paitsi lapsilla, joilla on<br />

IgA-puutos.<br />

Ohutsuolibiopsia<br />

Jos verikokeiden tulokset viittaavat<br />

keliakiaan, otetaan ohutsuolesta<br />

biopsia eli koepala. Tämä<br />

tehdään mahatähystyksessä.<br />

Mikäli verikoetulokset viittaavat<br />

keliakiaan ja ohutsuolen kudosnäytteessä<br />

näkyy keliakialle tyypillisiä<br />

muutoksia (suolinukka vaurioitunut<br />

ja tulehdussolujen määrä<br />

limakalvolla lisääntynyt), ovat<br />

kaikki osatekijät koossa lopullista<br />

keliakiadiagnoosia varten. Ruokavalio-hoitoa<br />

ei aloittaa ennen<br />

diagnoosia.<br />

Epäselvät tapaukset<br />

Epäselvissä tapauksissa voidaan<br />

tarvittaessa aloittaa gluteenialtistus<br />

uudelleen sen jälkeen, kun gluteenitonta<br />

ruokavaliota on noudatettu.<br />

Gluteenialtistus suoritetaan<br />

lääkärin valvonnassa. Keliakiadiagnoosi<br />

varmistuu, jos gluteenipitoisia<br />

viljoja sisältävä ruokavalio<br />

johtaa oireiden palaamiseen ja<br />

suolinukka- ja limakalvovaurioihin<br />

koepalassa. Limakalvon paranemisnopeus<br />

on yksilöllinen.<br />

15


KELIAKIA JA DIABETES<br />

– MITEN SELVIYDYN?<br />

Kaksi sairautta, yhteinen alkuperä. Tasapainoinen<br />

ruokavalio auttaa hoitamaan molempia.<br />

Ykköstyypin diabeetikoista (ts.<br />

insuliiniriippuvaista diabetesta<br />

sairastavista) 5–10 prosentilla on<br />

myös keliakia. Jotta näitä kahta<br />

sairautta voitaisiin hoitaa yhdessä,<br />

on noudatettava tarkkaa, gluteenitonta,<br />

vaikkakaan ei rajoittavaa<br />

ruokavaliota. Nykyään nimittäin<br />

suositellaan, että diabeetikot noudattaisivat<br />

sekä kokonaisenergian<br />

että proteiinien, sokerien ja rasvojen<br />

suhteen normaalia ruokavaliota.<br />

Jotta verensokeri ei nousisi<br />

kohtuuttomasti aterioiden jälkeen,<br />

on hyvä suosia pitkäketjuisia hiilihydraatteja<br />

(näitä ovat mm. leipä<br />

ja pastatuotteet, tietenkin gluteenittomina)<br />

ja runsaskuituisia<br />

ruoka-aineita (vihanneksia, palkokasveja<br />

ja tuoreita hedelmiä). Ne<br />

ovat diabeetikolle parempia kuin<br />

7<br />

ruuat, joissa on runsaasti sokeria<br />

(makeiset ja herkut), joita voidaan<br />

kyllä syödä, mutta kohtuullisesti.<br />

Rasvoista puolestaan kannattaa<br />

valita kasvirasvoja (esim. ekstraneitsytoliiviöljyä)<br />

ja rasvoja, joissa<br />

on paljon monityydyttymättömiä<br />

rasvahappoja (esim. rasvaiset<br />

kalat), koska niillä on hyvä vaikutus<br />

veren kolesteroliarvoihin. Lopuksi<br />

on muistettava, että keliakian hoito<br />

vaikuttaa erittäin myönteisesti diabetekseen:<br />

yhtäältä siksi, että se<br />

auttaa parantamaan aineenvaihdunnan<br />

seuraamista ja saattaa<br />

jopa vähentää insuliinin tarvetta, ja<br />

toisaalta siksi, että se auttaa ehkäisemään<br />

mahdollisia salakavalia<br />

liitännäissairauksia, kuten anemiaa<br />

tai osteoporoosia.<br />

16 17<br />

8<br />

MISTÄ LAKTOOSI -<br />

INTOLERANSSI JOHTUU?<br />

Laktoosi-intoleranssia esiintyy yhdessä keliakian<br />

kanssa, mutta sairaudet johtuvat eri syistä.<br />

Ennen keliakiadiagnoosia keliaakikolla<br />

saattaa olla laktoosi-intoleranssin<br />

oireita siksi, että hänen<br />

ohutsuolensa limakalvo on laajalti<br />

vaurioitunut. Laktoosin sietokyky<br />

saattaa kuitenkin jatkua huonona<br />

senkin jälkeen, kun keliakian hoito<br />

on aloitettu ja suolen limakalvo on<br />

jo parantunut. Tämä saattaa johtua<br />

siitä, ettei elimistö perinnöllisistä<br />

syistä tuota laktaasientsyymiä. Se<br />

on hyvin yleistä erityisesti Etelä-<br />

Euroopan väestön keskuudessa,<br />

eikä sillä ole mitään tekemistä<br />

keliakian kanssa. Tälläisessa tilanteessa<br />

laktoosipitoisten ruokaaineiden<br />

– erityisesti maidon<br />

– nauttiminen saattaa aiheuttaa<br />

oireita, kuten vatsakipua ja ilmavaivoja.<br />

Laktoosi-intoleranssin hoito<br />

vaatii luopumista runsaasti laktoosia<br />

sisältävistä ruoka-aineista,<br />

kuten maidosta ja maito- tai kermajäätelöistä.<br />

Tavallisen maidon<br />

sijaan suositellaan vähälaktoosisen<br />

tai laktoosittoman maidon käyttöä:<br />

sitä on saatavana kaikista ruokakaupoista.<br />

Elimistö kykenee yleensä<br />

pilkkomaan pieniä määriä laktoosia,<br />

joten lievemmissä tapauksissa<br />

laktoosi-intoleranssista kärsiväkin<br />

voi tavallisesti syödä joitakin maitotuotteita,<br />

esim. jogurttia, juustoja<br />

ja maitoa sisältäviä keksejä.


18<br />

MITEN KELIAKIAA HOIDETAAN?<br />

Ainoa tehokas hoito on täysin gluteeniton ruokavalio.<br />

Täysin gluteeniton ruokavalio on<br />

ainoa hoitokeino. Se takaa keliaakikolle<br />

hyvän terveyden, johon<br />

kuuluu oireiden häviäminen, koetulosten<br />

palaaminen normaaleiksi<br />

ja suolen limakalvon rakenteen korjaantuminen.<br />

Keliakian hoito edellyttää, että ruokavaliosta<br />

jätetään pois kaikki ruoat<br />

jotka sisältävät gluteenipitoisia viljoja<br />

missä tahansa muodossa. On<br />

tärkeää muistaa, että pieniä määriä<br />

gluteenia. Voivat aiheuttaa haittaa.<br />

Siksi elintarvikkeiden tuoteselosteet<br />

on syytä lukea tarkasti: useissa<br />

tuotteissa saattaa olla pieniä gluteenimääriä.<br />

Ruokavalion noudattamista helpottaa<br />

se, että markkinoilla on laaja<br />

valikoima keliaakikoille suunniteltuja<br />

tuotteita (leipää, pastatuotteita,<br />

keksejä, pizzapohjia, jauhoja<br />

leivontaan jne.). Ne on helppo<br />

tunnistaa gluteenittoman tuotteen<br />

merkistä, jossa viljantähkän yli<br />

kulkee tyylitelty vinoviiva. Lisäksi<br />

Suomen Keliakialiitto jäsenyhdistyksineen<br />

helpottaa ruokavalion<br />

noudattamista laatimalla ja päivittämällä<br />

luetteloita keliaakikoille<br />

soveltuvista elintarvikkeista.<br />

9<br />

www.keliakialiitto.fi<br />

19


20<br />

MITÄ SAAN SYÖDÄ?<br />

Gluteenittoman<br />

tuotteen merkki<br />

Kuinka opin tunnistamaan gluteenittomat<br />

elintarvikkeet? Turvalliset eli gluteenittomat<br />

ruoka-aineet<br />

”Riskiruokien” tunnistamista Tietoinen tai tahaton pienten glu-<br />

On olemassa suuri joukko luonnon<br />

helpottaa Euroopan unionin teenimäärien syöminen ei välttä-<br />

raaka-aineita, jotka ovat täysin glu-<br />

äskettäin antama säädös, jonka mättä aiheuta vaivoja välittömästeenittomia<br />

ja joiden syöminen on<br />

mukaan elintarvikkeiden tuottajiti, mutta on pitkällä aikavälillä<br />

siis keliaakikolle turvallista. Näitä<br />

en on tuoteselosteessa ilmoitet- haitallista. Siksi on ehdottoman<br />

ovat mm. riisi, maissi, peruna, paltava<br />

mahdollisesta gluteenista, tärkeää, ettei ruokavaliosta lipsuta<br />

kokasvit, tattari, maniokki, tapioka,<br />

vaikka sitä olisi tuotteessa vain lainkaan. ”Gluteenifobiaan” ei kui-<br />

kastanjat, maito ja maitotuotteet,<br />

hyvin pieniä määriä.<br />

tenkaan ole syytä, sellainen asen-<br />

liha, kala, kananmuna, kasviöljyt,<br />

ne on täysin turha.<br />

vihannekset ja hedelmät. Suomessa<br />

lapset, aikuiset ja ihokeliaakikot<br />

saavat käyttää kauraa. Markkinoilla<br />

on lisäksi laaja valikoima keliaakikoille<br />

tarkoitettuja tuotteita (leipää,<br />

pastatuotteita, keksejä, muroja<br />

jne.). Ne on helppo tunnistaa myös<br />

gluteenittoman tuotteen merkistä,<br />

jossa viljantähkän yli kulkee tyylitelty<br />

vinoviiva.<br />

10<br />

Ruoka-aineet<br />

Tällaisia ruoka-aineita ei pidä<br />

syödä varmistamatta ensin, ettei<br />

niissä ole gluteenia. Niitä ei silloinkaan<br />

voi pitää 100-prosenttisen turvallisina:<br />

vaikka valmistusaineissa<br />

ei olisikaan gluteenia, jotkin niistä<br />

ovat saattaneet olla valmistusprosessin<br />

aikana kosketuksissa gluteenin<br />

kanssa. Tämän vuoksi pakkausmerkinnat<br />

on aina syytä tarkistaa.<br />

Kielletyt ruoka-aineet<br />

Kiellettyjä ovat kaikki gluteenipitoista<br />

viljaa sisältävät elintarvikkeet.<br />

21


Seuraaviin taulukoihin on ryhmitelty<br />

elintarvikkeita helpottamaan keliaakikon<br />

tuotevalintaa – käytännöllinen<br />

pikaopas mukaan kauppakassiin.<br />

Suosittelemme, että tutustut myös<br />

Suomen Keliakialiiton tuotelistaan.<br />

22<br />

Turvalliset<br />

kaura<br />

maissi<br />

riisi<br />

hirssi<br />

tattari<br />

amarantti<br />

johanneksenleipäpuujauho<br />

quinoa<br />

tapioka<br />

maniokki<br />

peruna<br />

kastanja<br />

rypsi ja rapsi<br />

vehnätärkkelys<br />

(ei luontaisesti<br />

gluteenittomassa<br />

ruokavaliossa)<br />

amarantti<br />

hirssi<br />

Viljat ja juurekset<br />

Tarkastettavat<br />

maissi - hiutaleet<br />

riisimurot<br />

perunalastut<br />

Turvalliset tuotteet eivät sisällä gluteenia.<br />

Tarkastettavat tuotteet saattavat<br />

sisältää gluteenipitoisia aineksia, sen<br />

vuoksi niiden tuoteselosteeseen kannattaa<br />

tutustua tarkasti. Kielletyt elintarvikkeet<br />

sisältävät yleensä gluteenia.<br />

Kielletyt<br />

vehnä ja siitä tehdyt<br />

valmisteet<br />

ohra ja siitä tehdyt<br />

valmisteet<br />

ruis ja siitä tehdyt<br />

valmisteet<br />

dinkel-vehnä ja siitä<br />

tehdyt valmisteet<br />

speltti<br />

ruisvehnä<br />

emmer-vehnä<br />

kamut-vehnä<br />

bulgur<br />

couscous<br />

mallas<br />

Edellä mainituista viljoista<br />

tehdyt leivonnaiset,<br />

taikinat ja kastikkeet.<br />

Kaikki tuoreet ja sellaisenaan pakastetut hedelmät ja<br />

marjat ovat sallittuja.<br />

Pähkinät sellaisenaan, paahdettuna tai suolattuna.<br />

Hedelmät sokeriliemessä sekä hillot.<br />

Turvalliset<br />

Hedelmät ja marjat<br />

Turvalliset Tarkastettavat<br />

Vihannekset<br />

Kaikki tuoreet, keitetyt ja kuivatut vihannekset sekä<br />

vihannespakasteet. Kasviöljyyn, etikkaan tai suolaan<br />

valmistetut vihannessäilykkeet.<br />

Tomaatti sekä palkoviljat kuten pavut, herneet, kikherneet,<br />

lupiininsiemenet, linssit ja soija tuoreena sekä<br />

säilöttynä.<br />

sokeroidut hedelmät<br />

Kielletyt<br />

jauhotetut kuivahedelmät<br />

Tarkastettavat<br />

vihannesvalmisruuat<br />

ranskanperunat<br />

lohkoperunat<br />

Kielletyt<br />

paneroidut vihannekset<br />

23


maito<br />

piimä<br />

maustamaton jogurtti<br />

kerma<br />

rahka<br />

tuorejuusto<br />

juusto<br />

24<br />

Maitovalmisteet<br />

Liha, kala, kananmuna<br />

Turvalliset Tarkastettavat<br />

Kielletyt<br />

Turvalliset<br />

Tarkastettavat<br />

Kielletyt<br />

maitotuotteet, joihin on<br />

lisätty kuitua<br />

pirtelöt<br />

maustetut jogurtit<br />

vanukkaat<br />

sulatejuustot<br />

yrttituorejuustot<br />

jäätelöt<br />

jogurtti, johon on lisätty<br />

viljaa<br />

suklaa, johon on lisätty<br />

keksiä, murusia<br />

jäätelö,<br />

johon on,<br />

lisätty<br />

keksiä, murusia, vohvelia<br />

kaikki tuore ja pakastettu<br />

kala, liha ja kana<br />

kasviöljyyn säilötty kala<br />

savukala<br />

simpukat, ravut, katkaravut,<br />

skamppi<br />

kananmunat<br />

jotkin makkarat<br />

marinoitu liha ja kana<br />

lihasäilykkeet<br />

valmiskastikkeet<br />

valmiit kala- ja liharuoat,<br />

kuten erilaiset pyörykät,<br />

pihvit<br />

kastiketta sisältävät<br />

kalasäilykkeet<br />

leivitetty liha, kana ja kala<br />

vehnäjauholla suurustettu<br />

kastike tai korppujauhoja<br />

sisältävä ruoka<br />

korppukinkku, ryyni- ja<br />

verimakkarat<br />

25


26<br />

Turvalliset<br />

hiilihappojuomat<br />

tuoremehut, tee, kahvi, kaakao<br />

kauraa sisältävät juomat<br />

Juomat<br />

at, kuten, konjakki, rommi, tequila, calvados, gini,<br />

kirkkaat, viinat, viski, liköörit, katkerot,shotit, long drink<br />

-juomat<br />

gluteeniton olut sekä neljä suomalaista olutmerkkiä<br />

12/2005<br />

katso: www.keliakialitto.fi<br />

Tarkastettavat<br />

valmissekoitukset<br />

urheilujuoma<br />

Kielletyt<br />

ohraa sisältävä pikakahvi<br />

sahti<br />

koti kalja<br />

Turvalliset<br />

hunaja<br />

sokeri<br />

fruktoosi<br />

dextroosi<br />

tomusokeri<br />

vaniljasokeri<br />

hyytelösokeri<br />

suklaa<br />

kaakaojauhe<br />

liivate<br />

Makeiset<br />

Tarkastettavat<br />

suklaakonvehdit<br />

kakkukuorrutukset<br />

jäätelö<br />

makeiset<br />

sokeroidut hedelmät<br />

siirappi<br />

Kielletyt<br />

viljaa tai keksiä sisältävä<br />

suklaa ja karamellit<br />

lakritsi<br />

27


Turvalliset<br />

psyllium<br />

ksantaani<br />

omena-kuitu<br />

guarem-rakeet<br />

sokerijuurikashiutale<br />

Rasvat, mausteet ja kastikkeet<br />

leivinjauhe<br />

Turvalliset<br />

kaikki kasviöljyt<br />

kasvimargariinit<br />

voi<br />

kirkkaat etikat<br />

balsamicoetikka<br />

suola<br />

pippuri<br />

puhtaat mausteet ja yrtit<br />

Muuta<br />

Tarkastettavat<br />

Tarkastettavat<br />

valmiskastikkeet<br />

salaatinkastikkeet<br />

yrttietikka, yrttiöljy<br />

liemikuutiot<br />

liemitiivisteet<br />

mausteseokset<br />

maustekastikkeet<br />

maunvahvistajat<br />

sinappi ketsuppi<br />

soijakastike<br />

Kielletyt<br />

vehnäjauhoilla sakeutettu<br />

kastike, kuten valkokastike<br />

tai ruskeakastike<br />

Kielletyt<br />

mämmi<br />

hapantaikina<br />

28 29


11<br />

MITKÄ OVAT GLUTEENITTOMAN<br />

RUOKAVALION MYÖNTEISET VAIKUTUKSET?<br />

Ensimmäinen vaikutus on keliakian aiheuttamien<br />

oireiden katoaminen.<br />

Gluteenittoman ruokavalion aloittamisen<br />

myötä keliakian, oireet<br />

poistuvat vähitellen, vasta-ainekokeiden<br />

tulokset palaavat normaaleiksi<br />

ja suolen limakalvo tervehtyy.<br />

Niillä keliaakikoilla, jotka ovat kärsineet<br />

tyypillisistä oireista, vaikutukset<br />

ovat valtavia: jo muutamassa<br />

päivässä ruokahalu ja mieliala<br />

kohenevat selvästi ja ripuli loppuu<br />

vähitellen. Lapsilla kasvu normalisoituu.<br />

Myös mahdolliset aineenvaihduntahäiriöt,<br />

kuten alentunut<br />

luun mineralisaatio tai raudanpuuteanemia<br />

korjaantuvat hitaasti.<br />

Gluteeniton ruokavalio vähentää<br />

huomattavasti liitännäissairauksien<br />

riskiä pitkällä aikavälillä, etenkin<br />

jos ruokavalio aloitetaan varhaisessa<br />

vaiheessa. Se ei kuitenkaan<br />

poista kokonaan keliakiaan joskus<br />

liittyvien autoimmuunisairauksien<br />

mahdollisuutta. Näihin sairauksiin<br />

kuuluu esimerkiksi autoimmuuni<br />

kilpirauhasen vajaatoiminta (ns.<br />

Hashimoton tauti), joka on melko<br />

yleinen sairaus murrosikäisillä, erityisesti<br />

tytöillä.<br />

Gluteenittoman ruokavalion<br />

hyödyt:<br />

_suolisto korjaantuu normaaliksi<br />

_ravintoaineet imeytyvät ja elimistö<br />

saa ne käyttöönsä<br />

_paino palautuu<br />

_henkinen ja fyysinen vointi paranee<br />

selvästi<br />

30 31<br />

yourlife<br />

schär news DEUTSCH 13.05.2005<br />

THE SCHÄR MAGAZINE FOR A TASTEFUL LIFE<br />

THE SCHÄR MAGAZINE FOR A TASTEFUL LIFE<br />

XII Jahr - XX/2005 - Schär Nr. 30<br />

Xll Jahr - 05/2005 - Schär N.29<br />

Aktion Landbrot!<br />

Jetzt in der Frischebox.<br />

Mehr auf<br />

Seite 6<br />

Feel free<br />

That's<br />

independence<br />

Reportage<br />

Neuer Trend<br />

trifft alte Werte<br />

Reisen<br />

AOECS -<br />

Sommercamp<br />

yourlife 1<br />

Familie<br />

Romantische<br />

Tischdekoration<br />

TERVETULIAISLAHJA JA VUOSITILAUS<br />

Wohlbefinden<br />

Natürliche<br />

Durstlöscher<br />

Reportage<br />

Lust auf<br />

Neues?<br />

Taste it


Postgebühr beim Empfänger einheben<br />

Ne pas affranchir<br />

geen postzegel<br />

Poste Italiane SpA<br />

AUT./CRP/BZ<br />

C/C Nr. 30002900-003<br />

Non affrancare<br />

Franqueo pagado / Réponse Payée /<br />

Reply Paid / Bezahlte Rückantwort<br />

Italie<br />

Dr. Schär<br />

Winkelau 9<br />

I-39014 Postal (BZ)<br />

Molemmat yrityksemme, Dr. Schär GmbH ja DS-FOOD GmbH, joiden oikeudellinen kotipaikka on 39014 Burgstall, Winkelau 9, takaavat Italian tietosuojalain<br />

(laki nro 196/2003) mukaisesti henkilökohtaisen identiteetin ja oikeuden henkilötietojen suojaan. Antamiasi tietoja käytetään asiakaspalvelutarkoituksiin,<br />

ilmaisen informaatio- ja mainosmateriaalin lähettämiseen sekä tuotetarjouksiin ja markkinatutkimuksiin eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.<br />

Voimme poistaa tietosi pyynnöstä milloin tahansa. Tietosuojaseloste löytyy kokonaisuudessaan Internetsivuiltamme www.schaer.com.<br />

Kyllä, annan suostumukseni tietojeni suojaan.<br />

Kyllä, haluan saada ilmaiseksi kotiini<br />

Your Life -lehden ja uusille tilaajille varatun<br />

herkullisen yllätyksen!<br />

Etunimi<br />

Sukunimi<br />

Katuosoite Nro<br />

Postinumero Postitoimipaikka<br />

Puhelin<br />

NAUTI ELÄMÄSTÄSI, LUONNOLLISESTI<br />

GLUTEENITTOMASTI.<br />

Keliakiasta huolimatta voit elää aktiivisesti apukeinojen ansiosta.<br />

Me autamme sinua siinä. Tutustu meihin ja täytä tämä kortti.<br />

Keliakia-asioita käsittelevän YourLife-lehden tilaus – maksutta kotiin<br />

Jokaisessa lehdessä reseptejä<br />

info@schaer.com*<br />

www.schaer.com<br />

TERVETULIAISLAHJA JA VUOSITILAUS<br />

*Pyydämme ystävällisesti, etta kirjoitatte meille englanniksi.<br />

32 33<br />

Maa<br />

E-mail<br />

Minulla on keliakia Lapsellani on keliakia<br />

Lääkäri Ravitsemusterapeutti Muu<br />

mies nainen<br />

Keliaakikon syntymävuosi<br />

Surffaatko netissä? Käy sivuillamme<br />

www.schaer.com ja tee tilauksesi helposti<br />

verkossa.


32<br />

MITEN SAAN RUOKAVALIONI<br />

TASAPAINOOON?<br />

12<br />

Gluteenitonta ruokavaliota noudattava voi syödä<br />

hyvin, terveellisesti ja tasapainoisesti.<br />

Elimistön hyvinvoinnin takaamiseksi<br />

on suositeltavaa syödä<br />

monipuolisesti, juoda paljon vettä<br />

ja käyttää suolaa kohtuullisesti.<br />

On tärkeää syödä vaihtelevaa<br />

ruokaa. Päivittäisten aterioiden<br />

suunnittelussa kannattaa käyttää<br />

hyväkseen niin sanottua ruokapyramidia.<br />

Se on jaettu kuuteen<br />

osaan, joista jokaisessa on oma<br />

ruoka-aineryhmänsä. Pyramidin<br />

alaosassa olevia ruoka-aineita<br />

tulisi syödä eniten (gluteenittomia<br />

vilja- ja leipätuotteita sekä<br />

perunaa ja juureksia). Huipulla<br />

olevia (rasvat) puolestaan tulisi<br />

syödä vain vähän.<br />

Seuraavalla aukeamalla on esitelty<br />

etelä - eurooppalainen malli, joka<br />

poikkeaa hieman suomalaisesta.<br />

33


34<br />

MITEN SYÖN TERVEELLISESTI?<br />

Joka päivä tulisi syödä:<br />

13<br />

Joka päivä tulisi syödä: siumia, proteiineja ja B2- ja A- ryh-<br />

2–4 annosta viljatuotteita ja juureksia:<br />

gluteenittomia viljatuotteita,<br />

mien vitamiineja.<br />

riisiä, maissia, gluteenitonta pastaa 1–2 annosta lihaa, kalaa, munia:<br />

ja leipää, puuroa ja perunoita. mieluiten vähärasvaista naudan,<br />

Näistä ruoka-aineista saat paljon siipikarjan tai sian lihaa ja kalaa.<br />

hiilihydraatteja, esimerkiksi tärkke- Munia tulisi syödä enintään 2–3<br />

lystä, joka on elimistölle helposti kertaa viikossa. Näistä ruoka-aineis-<br />

käytettävää energiaa.<br />

ta saat hivenaineita, proteiineja ja<br />

B-ryhmän vitamiineja. Tähän ryh-<br />

3–5 annosta hedelmiä ja vihannekmään kuuluvat myös kuivat palkosia:<br />

näistä ruoka-aineista saat kuikasvit (kuivatut pavut, kahviherneet,<br />

tua, beetakaroteenia, A-vitamiinin<br />

esiasteita, A-pro-vitamiinia, C-vita-<br />

herneet ja linssit).<br />

miinia ja muita vitamiineja ja mine- 1–3 annosta rasvoja kastikkeeksi:<br />

raaleja. Tähän ryhmään luetaan mieluiten kasvirasvoja (rypsiöljyä,<br />

myös tuoreet palkokasvit. ekstraneitsytoliiviöljyä), mutta<br />

myös eläinperäisiä rasvoja voi<br />

1–2 annosta maitoa ja maitotuot- käyttää (voi, kerma, sianihra jne.).<br />

teita: maitoa, jogurttia, maito- Näistä saat rasvahappoja ja rasvavalmisteita<br />

ja juustoja. Pyri valitliukoisia vitamiineja, joiden imeytysemaan<br />

vähärasvaisia tuotteita.<br />

Näistä ruoka-aineista saat kalmistä<br />

rasva myös edistää.<br />

Hyviä ravitsemusvinkkejä<br />

rasvoja kastikkeeksi<br />

maitoa, jogurttia, juustoja, lihaa, kalaa,<br />

herneitä ja papuja, kananmunia<br />

gluteenitonta pastaa ja leipää, riisiä, maissia, perunoita<br />

Pari pientä ehdotusta:<br />

_ juo joka päivä vähintään 1 litra<br />

vettä. Suositeltavia juomia ovat<br />

myös vähäsuolaiset mineraalivedet,<br />

laimennetut hedelmä- ja<br />

kasvismehut ja sokeroimaton<br />

yrtti- tai hedelmätee.<br />

_ valmista ruuat terveellisesti ilman<br />

rasvaa (uunissa, keittämällä,<br />

höyryssä jne.)<br />

_ syö hitaasti, pureskele hyvin ja<br />

maistele ruokaa<br />

_ käytä tuoreita mausteyrttejä, vältä<br />

suolaa<br />

_ noudata kohtuutta alkoholin käytössä<br />

hedelmiä ja vihanneksia<br />

_ ole säästäväinen sokerin käytössä<br />

_ kun valmistat ruokaa reseptin<br />

mukaan, käytä ainoastaan gluteenittomia<br />

valmistusaineita<br />

_ vältä ruoka-aineiden ja keittiötarvikkeiden<br />

joutumista kosketuksiin<br />

gluteenin kanssa<br />

_ harrasta säännöllisesti liikuntaa.<br />

Schär-tuotteita myydään hyvin<br />

varustelluissa ruokakaupoissa ja<br />

erikoisliikkeissä.<br />

35


36 37


MITÄ KEITTIÖSSÄ TULEE<br />

HUOMIOIDA?<br />

Miten valmistan turvallisen, gluteenittoman aterian.<br />

Valitse valmistusaineita, joissa ei<br />

varmasti ole gluteenia. Voit käyttää<br />

apunasi Keliakialiiton laatimaa gluteenittomien<br />

tuotteiden listaa.<br />

_ Älä kosketa ruokaa jauhoisilla<br />

käsillä äläkä pesemättömillä keittiövälineillä<br />

(kauhat, puuhaarukat,<br />

pastan huuhtelulävikkö, kattilat<br />

jne.), jotka ovat olleet kosketuksissa<br />

gluteenipitoisten elintarvikkeiden<br />

kanssa.<br />

_ Älä pane ruokaa pinnalle (työtasolle,<br />

uunipannuun, grilliin tms.),<br />

jolla on ollut gluteenipitoisia elintarvikkeita,<br />

vaan puhdista ne tarvittaessa<br />

aina ennen ruuanlaittoa.<br />

_ Älä käytä paistamiseen öljyä, jota<br />

on aiemmin käytetty jauhotettujen<br />

tai leivitettyjen ruokien paistamiseen<br />

tai friteeraamiseen.<br />

_ Älä käytä vettä, jota on jo käytetty<br />

gluteenia sisältävän pastan keittämiseen.<br />

_ Vuoraa vuoka tai työtaso tarvittaessa<br />

leivinpaperilla tai alumiinifoliolla,<br />

jotta voit olla varma ruokasi<br />

gluteenittomuudesta.<br />

15<br />

38 39


40<br />

MITÄ MUITA ASIOITA RUOKAVALIOSSA<br />

TULEE HUOMIOIDA?<br />

Miten korjata mahdollisia ravintopuutoksia tai<br />

toimia keliakiaan liittyvien muiden intoleranssien<br />

kanssa?<br />

16<br />

Gluteeniton ruokavalio on ollut sia alhaisemmaksi. Tätä voidaan<br />

käytössä keliakian hoidossa jo yli ehkäistä ottamalla päivittäiseen<br />

50 vuotta. Se on ravitsemukselli- ruokavalioon riittävästi gluteenitsesti<br />

hyvä ruokavalio, joka sopii tomia viljavalmisteita kasviksia<br />

kaikenikäisille ja soveltuu myös ja tuoreita hedelmiä. Lisäksi on<br />

erityistilanteisiin (esim. raskaus, tärkeää taata riittävä vitamiinien<br />

diabetes). Viljatuotteiden mah- (erityisesti B-ryhmän vitamiinit) ja<br />

pollinen väheneminen ruokavaliossa<br />

saattaa aiheuttaa sen, että<br />

kasvikuitujen saanti jää suosituk-<br />

kalsiumin saanti.<br />

17<br />

ONKO GLUTEENITTOMALLE<br />

RUOKAVALIOLLE VAIHTOEHTOJA?<br />

Hoitokeinoja etsitään jatkuvasti.<br />

Tällä hetkellä tutkitaan esimerkiksi<br />

vähemmän haitallisia viljalajeja,<br />

entsyymejä, jotka hajottaisivat<br />

keliaakikon kannalta vaikeimmin<br />

sulavia proteiineja, lääkkeitä,<br />

jotka toimisivat transglutaminaasin<br />

tai sytokiinin vasta-aineina<br />

sekä elimistön hylkimisreaktioon<br />

vaikuttavia aineita, jotka estäisivät<br />

elimistön poikkeavan reaktion<br />

gluteenin suhteen (ns. rokotus).<br />

Toistaiseksi näiden mahdollisten<br />

vaihtoehtoisten hoitokeinojen<br />

tehoa testaavat kokeet ovat vielä<br />

lapsenkengissä. Kehitteillä olevien<br />

lääkkeiden saamista laborato-<br />

riosta kliinisiin testeihin hidastaa<br />

lisäksi se, ettei eläinmaailmassa<br />

esiinny keliakiaa. Vaikka tulevaisuus<br />

näyttää keliaakikoiden osalta<br />

monessa suhteessa nykyhetkeä<br />

valoisammalta, on vaikeaa<br />

sanoa mitään varmaa käynnissä<br />

olevien tutkimusten tuloksista<br />

ja aikatauluista. Keskeistä on se,<br />

että mahdollisen uuden, innovatiivisen<br />

hoitomuodon tulisi<br />

osoittautua pätevämmäksi kuin<br />

jo käytössä oleva turvallinen ja<br />

tehokas hoito, jollainen gluteeniton<br />

ruokavalio on.<br />

41


42<br />

KONTROLLIT DIAGNOOSIN JÄLKEEN:<br />

MITÄ JA MILLOIN?<br />

Koepalanäyte ohutsuolesta otetaan<br />

noin 1 vuoden kuluttua diagnoosista.<br />

Keliaakikon on hyvä<br />

käydä säännöllisin väliajoin laboratoriotesteissä<br />

tarkastuttamassa<br />

yleinen terveydentilansa. Erityisesti<br />

suositellaan seuraavia kokeita:<br />

18<br />

_ raudan imeytymiseen liittyvät<br />

parametrit (verenkuva, veren rautapitoisuus,<br />

ferritiini).<br />

Mahdollista pitkäkestoista raudanpuutosta<br />

voidaan hoitaa suun<br />

kautta otettavilla rautatab leteilla;<br />

_ tTG-vasta-aineet (jos ne ovat<br />

positiivisia, ruokavaliota ei ole<br />

noudatettu riittävän tarkasti);<br />

_ tarvittavat kokeet havaittujen tai<br />

epäiltyjen autoimmuunisairauksien<br />

diagnosoimiseksi mahdollisimman<br />

varhain (erityisesti<br />

tyreoglobuliinin ja tyreoideaperoksidaasin<br />

vasta-aineet tyreoidiitin<br />

diagnosoimista varten).<br />

Osteoporoosikartoitus luuntiheysmittauksen<br />

avulla, suositellaan<br />

erityisesti myöhäisessä vaiheessa<br />

diagnosoiduille, varsinkin naisille.<br />

Jos tarkastuskäynnillä todetaan,<br />

että keliaakikon paino on noussut<br />

merkittävästi, on syytä tehdä<br />

myös aineenvaihduntatestit (kokonaiskolesteroli,<br />

HDL-kolesteroli,<br />

triglyseridit, glykemia).<br />

Keliaakikon lähimmillä sukulaisilla<br />

(lapsilla, sisaruksilla ja vanhemmilla)<br />

keliakiariski on noin 10 % suurempi<br />

kuin muulla väestöllä. Tästä syystä<br />

on suositeltavaa tehdä myös<br />

heille keliakian markkeritutkimus<br />

(tTG-vasta-aineet ja mahdollisesti<br />

HLA-DQ2/DQ8-genotyyppi) vaikka<br />

he vaikuttaisivat täysin terveiltä.<br />

43


44<br />

VOIKO KELIAKIAN KANSSA ELÄÄ<br />

ONNELLISTA ELÄMÄÄ?<br />

Vaikeinta on sopeutua alussa uuteen<br />

diagnoosiin.<br />

Sanotaan, että kun keliakia on valion noudattaminen voi tuntua<br />

diagnosoitu, se ei enää ole sairaus: lähinnä silloin, kun syöt muualla<br />

siitä tulee elämäntapa. Totta onkin, kuin kotona: ruokaloissa, kahvilois-<br />

että samalla, kun henkinen ja fyysa ja ravintoloissa gluteenittomia<br />

sinen vointi ruokavalion aloittami- tuotteita on vielä niukasti saatasen<br />

myötä paranevat selvästi, on vana. Keliakialiiton tekemän kovan<br />

toisaalta myös opittava elämään työn ja tiedotusvälineiden keliakiaa<br />

uusien ruokailutottumusten kans- kohtaan osoittaman kasvavan kiinsa.<br />

Viime vuosina gluteenittomien nostuksen ansiosta tilanne kuiten-<br />

tuotteiden valikoima kaupoissa<br />

on kuitenkin laajentunut valtakin<br />

paranee vuosi vuodelta.<br />

vasti, mikä on selvästi paranta- Koulunkäynti<br />

nut keliaakikoiden elämänlaatua. Koulut pystyvät takaamaan keli-<br />

Gluteenittomia elintarvikkeita, aakikolle turvallisen koulu ruoan.<br />

niin valmisruokia kuin ruoanlait- Vanhempien on kuitenkin syytä<br />

toon tarvittavia aineitakin, on yhä varmistaa henkilökohtaisesti, että<br />

helpommin saatavana tavallisista opettajat ja ruokalan henkilökun-<br />

ruokakaupoista. Vaikealta ruokata tietävät lapsen erityistarpeista.<br />

19<br />

Kaupoissa on saatavana laaja valikoima<br />

suolaisia ja makeita välipaloja,<br />

jotka eivät sisällä gluteenia.<br />

Ne helpottavat selviämistä erikoistilanteista,<br />

kuten luokkaretkistä ja<br />

syntymäpäivistä.<br />

Murrosikä<br />

Ruokavalion laiminlyönti on tavallisinta<br />

murrosiässä. Monen nuoren<br />

on vaikeaa hyväksyä ja etenkin<br />

antaa muiden nähdä oma poikkeavuutensa<br />

tässä suhteessa. Se,<br />

että ruokavaliosta poikkeaminen<br />

ei useinkaan aiheuta välittömästi<br />

näkyviä oireita, saattaa vahvistaa<br />

taipumusta satunnaisiin rikkeisiin.<br />

Mitä tällaisessa tapauksessa pitäi-<br />

si tehdä? Syyllistämistä ja etenkin<br />

pelottelua on syytä välttää. On<br />

parempi antaa asiallista tietoa ja<br />

pyrkiä toimimaan siten, että nuori<br />

noudattaisi ruokavaliotaan paremmin.<br />

Joissakin tapauksissa, etenkin<br />

jos nuoren keliaakikon ja vanhempien<br />

välillä on paljon erimielisyyksiä,<br />

voi olla avuksi kääntyä psykologin<br />

puoleen. Murrosiän hankaluudet<br />

ovat yleensä ohimeneviä,<br />

eivätkä ne merkitse sitä, etteikö<br />

nuori voisi ajan myötä oppia elämään<br />

tasapainoista ja onnellista<br />

elämää keliakiasta riippumatta.<br />

45


46<br />

MIKÄ ON SCHÄR?<br />

Schär on gluteenittomiin elintarvikkeisiin erikoistunut<br />

yritys.<br />

Schär-yhtiö on jo yli 20 vuoden viin tutkimustyön ansiosta Schär-<br />

ajan valmistanut gluteenittomia tuotteiden laatu on korkea ja aina<br />

elintarvikkeita. Vuosien varrel- taattu. Monipuoliset Schär-tuotla<br />

siitä on tullut omalla alallaan teet tuovat gluteenittomaan ruo-<br />

Euroopan markkinajohtaja. Yhtiön<br />

päätavoite on kehittää jatkuvasti<br />

gluteenittomia tuotteita keliaakikoiden<br />

päivittäiseen käyttöön. Tiikavalioon<br />

piristävää vaihtelua.<br />

20<br />

MIKÄ ON ”TASTE FOR LIFE”?<br />

Tutkimustyömme tuloksena<br />

Schär-tuotevalikoima laajenee<br />

vuosi vuodelta uusilla, tuoreilla ja<br />

maukkailla tuotteilla, joiden ansiosta<br />

keliaakikon ei tarvitse luopua<br />

herkutteluhetkistä.<br />

Tasapainoinen ja monipuolinen<br />

ruokavalio on terveen ja pitkän<br />

elämän edellytys, varsinkin<br />

keliaakikoilla. Schär on ottanut<br />

tämän huomioon ja kehittänyt<br />

laajan valikoiman elintarvikkeita,<br />

21<br />

Täyttä elämää makunautinnoista tinkimättä.<br />

jotka ovat gluteenittomuudestaan<br />

huolimatta todella maukkaita<br />

ja herkullisia. Keliaakikon ei<br />

pidä joutua tekemään uhrauksia<br />

eikä luopumaan mieliteoistaan.<br />

Tämän Schär tietää hyvin: se on<br />

tehnyt työtä keliaakikoiden hyväksi<br />

jo yli 20 vuotta. Valitse Taste For<br />

Life, makua ilman myönnytyksiä.<br />

47


48<br />

22<br />

MITÄ PALVELUITA SCHÄR TARJOAA?<br />

Dr. Schär esittelee säännöllisin<br />

väliajoin uusia ideoitaan ja hankkeitaan<br />

tukeakseen asiakkaitaan<br />

ja tarjotakseen heille kiinnostavaa<br />

tietoa, hyödyllisiä ehdotuksia ja<br />

uutta tietoa keliakiasta ja gluteenittomasta<br />

ruokavaliosta, esim:<br />

_ kuluttajille suunnattu, maksuton<br />

YourLife-lehden<br />

_ tietoa ja vinkkejä gluteenitonta<br />

ruokavaliota noudattaville<br />

_ reseptejä ja ideoita gluteenittomaan<br />

keittiöön<br />

_ henkilökohtaista neuvontaa<br />

info@schaer.com<br />

_ hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa<br />

englanniksi osoitteesta:<br />

www.schaer.com<br />

Lapsille ikioma Internet-sivu,<br />

jolla Milly-maskotti kertoo leikin<br />

kautta keliakiasta ja oikean ruokavalion<br />

periaatteista. Lapsilla<br />

on myös mahdollisuus piirtää ja<br />

tilata itselleen maskotilla varustettu<br />

avaimenperä.<br />

49


SANASTO<br />

Aliravitsemus Puutteellisesta<br />

ravitsemuksesta aiheutuva tila,<br />

joka ilmenee painon putoamisena<br />

kehon menettäessä rasvakudosta<br />

ja lihasta.<br />

Autoimmuunisairaudet Sairauksia,<br />

joissa potilaan immuunijärjestelmä<br />

toimii potilaan omia kudoksia<br />

ja/tai elimiä vastaan.<br />

Dermatitis herpetiformis Toiselta<br />

nimeltään ihokeliakia. Pienirakkulainen,<br />

voimakkaasti kutiseva ihottuma,<br />

jota muodostuu erityisesti<br />

kyynärpäihin ja polviin. Ihokeliakia<br />

on yksi keliakian muodoista.<br />

Endomysiumvasta-aineet (EMA)<br />

A-luokan vasta-aineita, jotka<br />

toimivat endomysium-nimistä<br />

kudostekijää vastaan. Näitä vasta-aineita<br />

on yleensä niiden potilaiden<br />

veressä, joiden keliakia on<br />

aktiivisessa vaiheessa.<br />

Enteropatia Suolen limakalvon<br />

haavauma.<br />

Epidemiologia Se lääketieteen<br />

haara, joka tutkii sairauksien yleisyyttä<br />

ja niihin liittyviä riskitekijöitä.<br />

Epiteeli Ihon ja limakalvojen pintaa<br />

päällystävä verisuoneton kerros.<br />

Geeni DNA:n osanen, joka muo-<br />

dostuu nukleiinihappo¬ketjusta.<br />

DNA sisältää ohjeen valkuaisaineen<br />

eli proteiinin muodostamista<br />

varten.<br />

Genotyyppi Geenien kokonaisuus<br />

tietyssä organismissa yhdessä tai<br />

useammassa kohdassa.<br />

Gliadiini Gluteenin sisältämä proteiini,<br />

joka sisältää monia keliaakikolle<br />

vahingollisia peptidejä.<br />

Gliadiinin vasta-aineet (AGA)<br />

A- ja G-luokan vasta-aineita, jotka<br />

toimivat gliadiinia vastaan. Näitä<br />

vasta-aineita on usein niiden<br />

potilaiden veressä, joiden keliakia<br />

on aktiivisessa vaiheessa. Näiden,<br />

etenkin IgG:n, spesifisyys on<br />

kuitenkin pienempi kuin tTG- ja<br />

EMA-vasta-aineilla.<br />

HLA-järjestelmä Kromosomissa<br />

6 sijaitseva geenikokonaisuus,<br />

joka vaikuttaa immuunivasteen<br />

kannalta olennaisten proteiinien<br />

muodostamiseen.<br />

Hylkimisreaktioon vaikuttava<br />

aine Valmiste, joka pystyy muuttamaan<br />

potilaan immunologista eli<br />

hylkimisreaktiota.<br />

Hypoplasia Kudoksen tai elimen<br />

vajaakehitys.<br />

IgA A-luokan vasta-aineita (tai<br />

immunoglobuliineja), joita on<br />

sekä veressä että limakalvojen<br />

eritteissä.<br />

Imeytymishäiriö Ravinnon huono<br />

imeytyminen, joka johtuu ruuansulatusongelmista<br />

tai suolen<br />

limakalvon vaurioista.<br />

Insuliiniriippuvainen diabetes<br />

Autoimmuunisairaus, jossa<br />

haiman beetasolut tuhoutuvat.<br />

Tämän seurauksena insuliinin eritys<br />

vähenee tai lakkaa ja sokeritasapaino<br />

järkkyy.<br />

Intraepiteeliset lymfosyytit Suolen<br />

limakalvolla olevia, elimistön<br />

luonnolliseen puolustusreaktioon<br />

liittyviä lymfosyytteja eli tulehdussoluja.<br />

Kilpirauhashormonit Hormoneita<br />

(fT3 ja fT4), joita kilpirauhanen<br />

tuottaa hypofysaarisen TSH-hormonin<br />

stimuloimana.<br />

Koepala eli biopsia Kudoksesta<br />

otettava näytepala, josta voidaan<br />

tutkia optisella mikroskoopilla<br />

erilaisia asioita, esimerkiksi kudoksen<br />

rakennetta.<br />

Laktoosi Maidon keskeisin sokeri,<br />

joka muodostuu yhdestä glukoosi-<br />

ja yhdestä galaktoosimolekyylistä.<br />

Maksan transaminaasi Maksaan<br />

varastoituu entsyymejä, mikä johtaa<br />

maksan vaurioitumiseen.<br />

Maltodekstriini Tärkkelyksen osittaisesta<br />

pilkkomisesta saatu, gluteeniton<br />

tuote.<br />

Okkipitaalikalsifikaatio Kalsiumin<br />

suolojen kertyminen aivojen<br />

okkipitaali- eli takaosaan.<br />

Osteoporoosi Toiselta nimeltään<br />

luukato. Luun huokoistumista ja<br />

haurastumista aiheuttava sairaus,<br />

joka johtuu luun mineraali- ja proteiinipitoisuuden<br />

alenemisesta.<br />

Serologiset markkerit Verestä<br />

havaittavissa olevia aineita, jotka<br />

antavat viitteitä tutkittavan sairauden<br />

diagnoosia varten.<br />

Transglutaminaasi Entsyymi, jota<br />

löytyy monista kudoksista, mm.<br />

suolen limakalvoilta. Transglutaminaasilla<br />

on tärkeä osa keliaakikolle<br />

vahingollisten gluteenin<br />

peptidien aktivoinnissa.<br />

Transglutaminaasin vasta-aineet<br />

A-luokan vasta-aineita, jotka kohdistuvattransglutaminaasi-entsyymiä<br />

vastaan. Näitä vasta-aineita<br />

on yleensä niiden potilaiden<br />

veressä, joiden keliakia on aktiivisessa<br />

vaiheessa.<br />

Tsonuliini Monenlaisten solujen<br />

tuottama säätelyproteiini. Suo-<br />

50 51


52<br />

listossa tsonuliinin tehtävänä on<br />

säädellä solujen välisten liitoskohtien<br />

läpäisevyyttä.<br />

Turnerin oireyhtymä Naissukupuolen<br />

sairaus, joka johtuu toisen<br />

X-kromosomin puuttumisesta<br />

(genotyyppi X0 eikä XX). Oireyhtymälle<br />

on ominaista sukupuolielinten<br />

kehittymättömyys, lyhytkasvuisuus<br />

ja tyypilliset kasvonpiirteet.<br />

Tyreoglobuliinin vasta-aineet<br />

Autovasta-aineita (potilaan omaa<br />

kudosta vastaan kohdistuvia vasta-aineita),<br />

jotka toimivat tyreoglobuliini-nimistä<br />

kilpirauhasen<br />

proteiinia vastaan. Näiden vastaaineiden<br />

löytyminen merkitsee<br />

autoimmuunin kilpirauhasen<br />

vajaatoiminnan (Hashimoton<br />

tauti) diagnoosiepäilyä.<br />

Tyreoideaperoksidaasin vasta-aineet<br />

Autovasta-aineita<br />

(potilaan omaa kudosta vastaan<br />

kohdistuvia vasta-aineita), jotka<br />

toimivat tyreoideaperoksidaasinimistä<br />

kilpirauhasen proteiinia<br />

vastaan. Näiden vasta-aineiden<br />

löytyminen merkitsee autoimmuunin<br />

kilpirauhasen vajaatoiminnan<br />

(Hashimoton tauti) diagnoosiepäilyä.<br />

Tyreoidiitti Kilpirauhasen autoimmuunisairaus.<br />

Pitkälle edenneessä<br />

autoimmuunityreoidii tissa<br />

kilpirauhanen tuottaa liian vä hän<br />

hormoneja (hypotyreoosi).<br />

Villus Latinankielinen nimi terveen<br />

suolen limakalvoa peittävälle,<br />

ulokkeiselle suolinukalle.<br />

Williamsin oireyhtymä Geneettinen<br />

sairaus, jolle ovat ominaisia<br />

tyypilliset kasvonpiirteet, synnynnäiset<br />

sydänviat ja jonkinasteinen<br />

henkinen kehitysvammaisuus.<br />

Villusatrofia Patologinen suolinukan<br />

vaurio, jossa suolinukka<br />

madaltuu ja joissakin tapauksissa<br />

tuhoutuu kokonaan.<br />

Vasta-aine Valkuaisainemolekyyli,<br />

joka yleensä puolustustarkoituksessa<br />

reagoi spesifisesti vieraita,<br />

bakteeri-, virus- tai ravintoperäisiä<br />

valkuaisaineita vastaan.<br />

Verenkuva Verikoe, jossa tutkitaan<br />

veren soluja (punasolut, valkosolut<br />

ja verihiutaleet).<br />

Muistiinpanoja<br />

53


Muistiinpanoja<br />

Teksti: Prof. Carlo Catassi, Dr. Schär, Conzepta<br />

Suunnittelu ja taitto: Conzepta<br />

Valokuvat: DPI, Lukas Dostal, Dr. Schär<br />

Paino: Athesia<br />

54 55<br />

GI081


Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, 39017 Postal (BZ), Italia<br />

info@schaer.com, www.schaer.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!