Esse 49/2011 pdf - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi
  • No tags were found...

Esse 49/2011 pdf - Espoon seurakuntasanomat

Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen8.12.2011 ❘ esse38.12.2011 KolumniLyhyestiP u h e e n v u o r oAhneus on huono ohjenuoraTämän joulun alla on kaupoista kuulunut kaksimerkittävää viestiä: ihmiset kuluttavat vähemmänja ostavat lahjoja entistä harkitummin.Järkevä kulutus merkitsee kaupalle ja monelleyrittäjälle katastrofia. Vuoden palkka jääsaamatta. Edessä saattaa olla taloudellinen romahdusja konkurssi.Järkevä kulutus merkitsee luonnonvarojensäästämistä ja lisävuosia maailman kestokyvylle.Ympäristöliike on ajanut vuosikausia kulutuksenvähentämistä. Ei voi edistää samaan aikaanympäristön säilymistä ja kulutuksen lisäämistä.Yksittäinen yrittäjä on sidottu talousjärjestelmään.Hän seisoo tai kaatuu sen mukana.Koko järjestelmämme on rakennettu taloudellisenkasvun varaan. Se on yrittäjän ja yrityksenpäivittäinen todellisuus.Talouselämä on täynnä varoittavia esimerkkejä.Maailman pankki- ja rahoitusjärjestelmäteivät toimi. Etuoikeutetut ihmisryhmät vievätelinmahdollisuuksia kokonaisilta kansantalouksilta.Kasvava raaka-ainetuotanto uhkaaluontoa ja ihmisten elinmahdollisuuksia myösSuomessa.Talouskirjoituksissa kuvaa talousjärjestelmäämmeosuva lentävä lause: Voitot privatisoidaanja tappiot sosialisoidaan.Ahneuden yhteiskuntaan kuuluu tuloerojenkasvaminen, toisten voittaminen ja toisten syrjäytyminen.Meidän hyvän suomalaisen yhteiskuntammetausta on inhimillinen. Kaikille on annettumahdollisuus, niin koulutuksessa, terveydessä,työssä ja toimeentulossa kuin yrittämisessäkin.Kun kaikki menestyvät, kaikki voittavat. Kunvain vahvimmat menestyvät, hekin lopulta häviävät.Lähimmäisen huomioon ottaminen onmenestyksen perusta.Susanne RäihäEsbo svenskan seurakuntaneuvostonjäsen jakirkkovaltuutettukilolekis@hotmail.comSarjassa kirjoittavat seurakuntienluottamushenkilöt.”Hyvän, suomalaisenyhteiskunnan taustaon inhimillinen.”Kirkossakin tanssitaanMinun sydämeni sykkii kirkossa musiikilleja tanssille. Meillä on Esbosvenskan seurakunnassa aktiivinenkirkkokuoro EsVoces, kamarikuoroNovena sekä lapsikuorot Tonsökarnaja Stämsökarna. Lisäksi seurakunnassammetoimii kaikille avoinsuuri ja aktiivinen kuoro, Kråksångeneli Variskuoro, joka vietti10-vuotisjuhlaansa 2010.Me tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat sisäistäneetUuden testamentin kuvauksen viimeisestätuomiosta: Kaiken, minkä olette tehneet yhdellenäistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olettetehneet minulle.Rahalla ei ole mitään merkitystä, ellei oletyötä, jonka tuloksia voi rahalla ostaa. Tarvitsemmeihmisiä, jotka tuottavat meille ruokaa.Emme tarvitse ihmisiä, jotka rikastuvat ravinnontarpeella. Tarvitsemme ihmisiä, jotkahoitavat terveyttämme. Emme tarvitse ihmisiä,jotka keräävät pääomia toisten sairaudenkustannuksella. Tarvitsemme ihmisiä, jotkarakentavat meille hyviä asuntoja. Emme tarvitseihmisiä, jotka pitävät asuntojen hintojamahdollisimman korkeina saadakseen itselleenrahaa.Yhteiskunta on säädellyt perustarpeiden käyttämistätaloudellisen hyödyn välikappaleina.Säätelyn taustana ovat olleet eettiset periaatteet.Nyt on kysyttävä, onko yhteiskuntammeeettinen pohja muuttumassa. Olemmekosiirtymässä lähimmäisen etiikasta ahneudenetiikkaan?Takavuosina puhuttiin kutsumusammateista.Se merkitsi, että ihminen katsoi eettiseksivelvollisuudekseen toimia toisten hyväksi. Nytvoitaisiin puhua ahneusammateista, joissa ihmisettoimivat saadakseen itselleen rahaa jaetuja.Tarvitsemme filosofeja, eetikkoja, profeettoja,teologeja, jotka osaavat nähdä ja uskaltavatsanoa, mihin suuntaan maailmamme onmenossa.Simo Reposimo.repo@evl.fiItse olen varislaulaja. Kuoro kaikille-konsepti lähtee siitä, että kaikkiosaavat laulaa ja harjoitus tekeemestarin. Johtajamme kannustaminaolemme kerta toisensa jälkeenylittäneet kuvitellut rajamme.Vaikka olisi harjoituksiin mennessäkuinka väsynyt tahansa, sieltälähtee aina iloisin ja tyytyväisinmielin.Osallistumme kuorona jumalanpalvelukseenmuutaman kerranvuodessa. On hieno kokemus saadalaulaa kirkkokansalle. Onneksimoni on löytänyt Kråksångenin, jameitä on keskiviikkoiltaisin Tuomiokirkonseurakuntatalolla kymmeniä.Tervetuloa kokeilemaan myöskaikki muut – kuoroharjoitus käysamalla kielikylvystä!Kauan sitten kirkossa tanssiminenoli aivan luonnollista. Tanssi tekeenyt varovasti tuloaan takaisin seurakunnantoimintaan.Epätäydellisyys oninhimillistäJokaisessa meistä asuu perfektionisti.Jollakin se piilotteleepienenä mielen taka-alalla japistää päänsä yllättäen esiin vainsatunnaisesti. Toiset se ajaa hulluudenpartaalle vaatien aivankaikessa täydellistä suoritusta.Sisäinen perfektionistihaluaa, että juhlien koristelutovat virheettömät, kokousjärjestelyttehty kaikkien taiteensääntöjen mukaan tai raporttiniin hyvin kirjoitettu, että kelpaisikehystettäväksi toimistonseinälle.Joillekin sisäinen perfektionisti on ystävä, joka siivittää loistaviinsuorituksiin tiukoissa paikoissa eikä lannistu vastoinkäymisistä,vaan rohkaisee yrittämään uudelleen: ”Osaatkyllä, ensi kerralla sujuu paremmin!”Toiset se lamauttaa täysin. Mikään määrä yrittämistä eiriitä, kun sisäinen perfektionisti vaatii aina vain parempiasuorituksia, syyttelee ja nalkuttaa pienimmistäkin virheistä.Pahimmillaan se puuttuu myös sellaisiin asioihin joihinei itse voi vaikuttaa.Sen mielestä on pelkkää omaa laiskuutta, jos raporttimyöhästyy siksi, ettei työkaveri ole toimittanut materiaalejaajoissa – olisihan sitä voinut ne materiaalit itsekin kootatai ainakin olisi pitänyt vahtia ja muistuttaa. Juhlien koristelutolisi pitänyt askarrella viimeistä piirtoa myöten, vaikkakoko perhe olisi ollut edeltävän viikon influenssassa.Kaikkein sitkeimmille sisäisille perfektionisteille tehtäviendelegoiminen on täysin vierasta. Se kuiskuttelee korvaan,että jos et tee asioita itse, eivät ne järjesty ollenkaan.Muiden suorituksiin ei voi luottaa, vaan kaikki on varmistettavaitse.Persialaiset matontekijät solmivat aina mattojensa kuvioihinjonkin pienen virheen. Tämä muistuttaa taitavaa tekijääsiitä, että ainoastaan Jumala on täydellinen. Jokainen ihminenon jollakin tavalla epätäydellinen olento. Sitä on vaikeamuistaa silloin kun täydellisyydentavoittelun mörkö istuuolkapäällä tai jomottaa takaraivossa.Ainoastaan Jumala on täydellinen – ihminen voi yrittääparhaansa. Virheet ovat osa ihmisenä olemista. Pieni perfektionistisisällämme voi olla hyödyllinen, mutta sille eipidä antaa liikaa valtaa. On tärkeä muistaa myös olla itselleenarmollinen.Kristel NybergKirjoittaja on Espoon kaupunginosayhdistystenliitto ry:n järjestösihteeri.kristel@iki.fi5Pyhä tanssi tanssitaan piirissä;piiri merkitsee kokonaisuutta. Piirinkeskelle on asetettu peruselementit:vesi, tuli, maa ja ilma. Niitäedustaa matala vesiastia, jossa kelluukolme kynttilää ja jonka pohjallaon kivi ja ympärillä ilmaa. Säestyksenävoi olla kirkkomusiikki taimaallinen musiikki. Piiri pyörii vastapäiväänyksinkertaisin askelin.Esimerkiksi yhdessä askelsarjassaliikutaan kolme askelta eteenpäinja yksi askel taakse, ihan niin kuinelävässä elämässä.Tanssiessa ei puhuta, muttatanssien välissä voi vaihtaa ajatuksiaja mietteitä. Viimeksi totesimmetanssiessamme, ettei ole vaarallistajos askeltaa väärin, koska piirikantaa. Lopetimme tanssi-illan veisaamallailtavirttä samalla rauhallisestitanssien, ja tuntui siltä kuinenkelit olisivat tanssineet kanssamme.Lähdimme rauhallisin mielinkotiin.Keväällä Esbo svenskan seurakunnassajärjestetään Pyhä tanssi­ tilaisuuksia, joten jos kirkossatanssiminen alkoi kiinnostaa, olettervetullut mukaan. Voit katsoa kotisivuiltamme,missä ja milloin liittyäseuraan.Raija Meriläinen tutki, miten lukio- ja ammattiopetus Suomessa on 1970-luvulta 1990-luvulle kehittynyt ja kuka koulutuspolitiikkasta todellisuudessa päättää.Valkolakille on vaihtoehtojaRaija Meriläisen kasvatustieteen väitös kirja -työstä ilmenee, että lukio- ja ammatti opintojenarvostus ja sisältö ovat muuttuneet viimevuosi kymmeninä paljon. Nuorilla on yhäenemmän mahdollisuuksia räätälöidäopintonsa omien halujensa mukaan.Teksti Elina RaunioKuva Jukka GranströmYlioppilaslakkia onaina arvostettu Suomessa.Toisen asteeneli peruskoulun jälkeisenopetuksen yhdistämistäsiten, että ammattiinopiskelun ja ylioppilastutkinnonvoisi suorittaasamassa opintoputkessa,on yritetty saada aikaiseksi1970- luvulta saakka.Nykyiset kaksoistutkinnotovat lähellä tätä ajatusta,mutta mahdollisuus niihinon melko rajallinen. Hallinnollisestise on ammattikoulunja lukion yhteensovittamista.Toisen asteen koulutuksenkehityksestä väitöskirjatutkimuksentehnyt RaijaMeriläinen sanoo, että kaksoistutkinnonlisäksi ammattikorkeakoulutovat nostaneetammatillisten opintojenarvostusta.”Ylioppilastutkinto onhyvä, laadukas tutkinto. Seon yleissivistävä, mutta teoreettinenja rankka, ja sopiiniille jotka tähtäävät tiedemaailmaan.Kun ammattikorkeakoulutaloittivat, seavasi tien jatkaa myös ammatillisissaopinnoissa vaikkatohtoriksi saakka.”Ammattikoulutuksennou seva arvostus näkyymyös ainevalintojen monipuolistumisena.”Vielä 1980-luvun lopussatyön antajat olivat sitämieltä, että kielten opetusammattikouluissa on turhaa.Uskon, että matematiikan,äidinkielen ja vieraidenkielten määrän kasvu oppilaitoksissaon tehnyt hyvää”,Meriläinen sanoo.Arvostukselliset asenteetovat hänen mukaansa siltitiukassa. ”Media rummuttaauusia ylioppilaita näyttävästi,ammattiin valmistuviaei juuri huomioida. Kaksoistutkintoon nostanut myösammattiin valmistuneetesille.”Koulutuspolitiikastapäättävät miehetMeriläisen väitöksen mukaanSuomessa koulutuspolitiikastapäättävät miehet. ”Miestenverkostot toimivat ja valtakeskittyy pienelle joukolle.Todellisiksi vaikuttajiksipäätöksenteossa 1970-luvulta1990-luvulle mainittiin tutkimuksessa30 henkilöä, joistavain neljä oli naisia.”Poliitikkojen ja virkamiestenlisäksi koulutuspolitiikkaanovat vaikuttaneet järjestöt.Kaikilla kolmella vuosikymmenelläon vaikutustaollut Opettajien ammattiliitolla,Suomen kunta liitolla jatyönantajajärjestöillä.Opiskelijat ovat vaikuttaneetvoimakkaimmin1970-luvulla Teiniliitonkautta ja 1990-luvullaSuomen lukiolaisten liitonvälityksellä. ”Ammattiinopiskelevien kahdellajärjestöllä on tässä haasteenpaikka”, Meriläinen sanoo.”Näyttää siltä, että he eivätRaija Meriläinen onespoolainen filosofianmaisteri, yhteiskuntatieteenmaisterija kasvatustieteen tohtori.Hän on toiminuthistorian ja psykologianlehtorina lukiossa, historianainedidaktiikanlehtorina Helsingin yliopistossa,koulutoimenja sivistystoimen johtajanaeri puolilla Suomea,erityisasiantuntijanaKuntaliitossa sekäopetus- ja kulttuurimi-ole olleet koulutuspoli tiikanpäätöksenteon ytimessä.”Oppilaskunnat lukioissaja nyt myös ammatillisissaoppilaitoksissa kasvattavatmerkitystään. ”Paluu 1960–1970 -luvuille on tässä mielessähyvä asia;nuori oppiivaikuttamaanasioihin ja perustelemaannäkökantojaan”,Meriläinensanoo.JoukoistayksilöihinOpiskelun moniosaajaYksilöllisyyden korostuminennäkyy Meriläisenmukaan myös opinnoissa.1990-luvun lukiouudistusoli ensimmäinen suuri askelnisteriössä aikuis-, ammatti-ja lukio-opetuksenparissa.Nyt Meriläinen toimiikehittämisyksikönjohtajana Suomen lähijaperushoitajaliitossa.VäitöskirjatyössäänMeriläinen tutki ammatti-ja lukiokoulutustakolmen vuosikymmenenajalta. Haastattelututkimuksessaoli mukanatoisen asteen koulutuspolitiikanvaikuttajia."Ylioppilastutkintosopii niille, jotkatähtäävättiedemaailmaan."opintoihin, joissa opiskelijaitse pystyy vaikuttamaantahtiin ja sisältöön.Raija Meriläinen oli rehtorinasivistystoimen johtajana,kun kurssi muotoiseenlukioon siirryttiin. ”Se olikova muutos.Kannatan luokatontalukiota,joka on yksilölleinhimillisempi;ei tule turhiaopiskelu vuosiaeikä jäädä luokalle”,Meriläinensanoo.Jos oppilas 1980-luvullahavaitsi valinneensa väärinja keskeytti ammattikouluntai lukion, hän putosi ainakinhetkeksi opintojen ulkopuolelle.”Nykyään katsotaan, löytyyköammatillisen koulutuksensisältä parempi vaihtoehto.Opinnot voi aloittaamyös tammikuussa jaaikuislukiossa vielä joustavammin,joten mukaan pääseenopeasti", Meriläinen sanoo.Hän uskoo, että opiskelijanitsensä räätälöimä koulutuslisääntyy entisestään;”Haasteena on, että nuorenon päätöksiä tehdessään oltavatietoinen kaikista erivaihtoehdoista.”Raija Meriläinen, Superinjulkaisuja 1/2011: Valkolakkivai haalarit, vaiko molemmat– Koulutuspolitiikanvaikuttajien näkemykset toisenasteen kehityksestäVirsiä haetaanverkostakännykälläEvl.fi-palvelun verkkovirsikirjastahaetaan mobiililaitteillajopa sata virttä päivässä.Verkkovirsikirjan historianvilkkain päivä oli ensimmäinenadventtisunnuntai, jolloinkäyntejä oli lähes kaksituhatta.Lähes kaikkia verkkovirsikirjanvirsiä luetaan, muttasuosituimpia virsiä verkkopalvelussaovat perhejuhlissausein lauletut virret.Espoo-mitalitkolmelletoistaKaupungin itsenäisyyspäivänjuhlakonsertissa jaettiin tunnustustaansiokkaasta toiminnastaEspoon hyväksi.Espoo-mitalit saivat Helsinginhiippakunnan piispaIrja Askola, europarlamentaarikkoCarl Haglund, RovioEntertainment Ltd:n toimitusjohtajaMikael Hed, Espoontanssiopiston rehtori TainaHuovila-Währn, Espoon kaupunginvt. liikuntajohtajaMauri Johansson, laulajaPaula Koivuniemi, kirjailijaMauri Kunnas, Espoon kaupungintyöterveyshuollon palvelupäällikköKaisa Lähtönen,Espoon mielenterveysyhdistysEMY ry:n puheenjohtajaTomi Ojala, puheenjohtaja,kansanedustajaTimo Soini, Aalto-yliopistonrehtori, professori, FT TuulaTeeri, Espoon ympäristöyhdistyksenpuheenjohtajaStephen Venn sekä valtuutettu,Helsingin seudun kauppakamarinEspoon toimistonjohtaja Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä.Mitalitaiteilija Kauko Räsäsensuunnittelemaa Espoo-mitaliaon jaettu vuodesta1972 alkaen.SeurakuntatyönkunniamerkitKirkkohallitus myöntääseura kuntatyön kunniamerkitkirkon työssä erityisen ansioituneillehenkilöille. Vuonna2011 kunniamerkin saavattoimittaja Mauno Hyyryläinen,hallintojohtaja MattiIlveskoski, dosentti JuhaKauppinen, kouluneuvosRaili Kemppainen ja diakoniSini Peltola.Piispat Matti Repo, WilleRiekkinen ja Kari Mäkinenluovuttavat kunniamerkitlähiviikkojen aikana tuomiokapitulienistuntojen yhteydessätai erillisessä tilaisuudessa.


6 esse ❘ 8.12.2011 8.12.2011 ❘ esse 7l o t u s • d e s i g n c h a r l o t t e l y n g g a a r d • w w w . o l e l y n g g a a r d . d kk a u p pa k e s k u s s e l l o , e s p o o , p. 0 9 - 5 9 5 8 2 5 • w w w. k u lta - a i k a . f iFinland_130x70_Lotus_10-2011.indd 1 25/10/11 17.36UUsi senioritalosaga HelapUistovalmistuu helmikuussa 2012Vuokrattavana viihtyisiä ja turvallisia palveluasuntoja.Talossa myös 12-paikkainen ryhmäkoti.ARA-kohde.Hoitohenkilökunta paikalla 24 h.Helatehtaankatu 1, 00700 Helsinki(ala-Malmilla)lisätiedot johtaja Mirkka Kairemap. 09 458 56 500Terve KotiJyrki Lohi Lkv0500 425 158Tunnettu, kokenut ja ammattitaitoinenvälittäjä! Huomaavaista, kuuntelevaa palveluaperinteisin tavoin, väkevin, nykyaikaisin keinoin!Pyydä ilmainen arvio ja välitystarjous!Kuunkehrä 2 B, Espoo. jyrki.lohi@jyrkilohi.fi www.jyrkilohi.fiVälityspalkkioni on 3,6 % velattomasta myyntihinnasta, sisältäen Alv:n.Anna jouluna apua läheisellesiTarjoamme arjen kevennykseksi kotiinsiivousapua sekä hoivaa ja huolenpitoa.Muita palvelujamme ovatkotisairaanhoito ja fysioterapia.Palveluohjaajamme neuvoo numerossa09 7750 5980. Voit hakea kotitalousvähennystäkotihoidon palvelumaksusta.Saatavana myös lahjakortteja.www.hoiva.fiAnna lahja tarvitsevalleACT/DCA/Binyan MengeshaSuomen LähetysseuraSuomen Lähetysseuran joulukeräyksellätuetaan kehitysmaidenkaikkein heikoimmassa asemassaolevia perheitä. Sillä parannetaanperheiden ruoka turvaa, koulutustaja terveyden hoitoa.Tilinumero: 800014–161130 ( viestiksi JOU11,FI3880001400161130, BIC: DABA­FIHH). Lahjoituspuhelin: numero16160, tekstiviestiksi JOULU5(5 e) tai JOULU10 (10 e) tai puhelu0600 01515 (15,07 euroa + pvm).www.mission.fi/joulukerays.Kirkon UlkomaanapuKirkon Ulkomaanavun adventtikeräyksellätuetaan lapsia Itä-Afrikanpakolaisleireillä.Lahjoituspuhelin: 0600 11700(20,28 eur/puhelu ja pvm). Tilinumero:FI33 1572 3000 5005 04 (BICNDEAFIHH, viestiksi ”adventtikeräys”).www.kirkonulkomaanapu.fi.Nainen suutelee lasta, pieni hellyyden ja rakkauden osoitus kuivuuden koettelemallaBorenan alueella Etelä-Etiopiassa.PipliaseuraPipliaseuran ’Avaa joulu Lähiidässä’-kampanjalla kerätäänvaroja erityisesti vierastyöläistenparissa tehtävään raamattutyöhön.Lähi-idässä elää yli 10miljoonaa vierastyöläistä yli 100maasta. Monet heistä ovat kristittyjä.Tilinumero: Sampo FI58 80001800 0557 83 (viestiksi 7400 Joulu).Lahjoituspuhelin: numero 16303,tekstiviestiksi 10E tai 20E PSLAH­JA 7400. www.avaa joulu.fi.RadiolähetysjärjestöSanansaattajatRadiolähetysjärjestö Sanansaattajienjoulukeräyksellä tuetaanperhe radio Wind-FM:n työtäMongoliassa. Se mahdollistaa jouluevankeliuminkuulemisen ylimiljoonalle mongolialaiselle.Tilinumero: FI37 5062 03200320 18 (viitenumero 7111 30049).Lahjoituspuhelin: 0600 18808(15,23 euroa / puhelu + pvm).KansanlähetysKansanlähetyksen joulukeräyksellähaetaan varoja juutalaistyöhön,jota tehdään Israelissa ja Euroopaneri maissa.Tilinumero: Nordea 207018–28325 / FI83 2070 1800 0283 25.www.kymppilahetykselle.fi.Suomen luterilainenevankeliumiyhdistysSuomen luterilaisen evankeliumiyhdistys(Sley) tekee työtä islaminuskoistensomalien keskuudessaKoillis-Keniassa. Väestö on enimmäkseenlukutaidotonta. Sley kehittäälasten ja naisten lukutaitoasekä edistää ihmisoikeuksien toteutumista.Tilinumero: FI13 8000 15007791 95 (BIC: DABAFIHH, viestiksi”Sleyn joulukeräys 2011”).www.sley.fi/joulukerays.Lähetysyhdistys KylväjäLähetysyhdistys Kylväjän joulukeräyksentuotto kohdennetaanhumanitaariseen apuun ja lähetystyöhönlähinnä Aasiassa ja Itä-Afrikan alueilla.Tilinumero: FI57 4405 00100212 96 (BIC HELSFIHH, viestiksi”joulu keräys”).Kansan RaamattuseuraKansan Raamattuseuran (KRS)joulukeräyksen kohteena on nuoriso-ja opiskelijatyö.Tilinumero: 210338–5577(FI7321033800005577, BIC:NDEAFIHH, viitteeksi 33514).Suomen merimieskirkkoSuomen merimieskirkon kautta on136 vuoden ajan välitetty joululahjoja”tuntemattomille merenkulkijoille”.Lahjoja voi toimittaa Merimieskirkontoimipaikkoihin, kutenHelsingin Vuosaareen.Tilinumero: Sampo 800018–63597 tai FI55 80001800063597,(DABAFIHH, viitteeksi ”joululahjamerenkulkijalle”).Voit tehdä tilauksen myös• 020 754 2333 (lankaverkosta 8,21snt/puhelu + 6,9snt/min, matkapuhelimesta8,21snt/puhelu + 14,9snt/min)• Lähetä tilauskortissa mainitut tiedotsähköpostilla osoitteeseentilauspalvelut@kotimaa.fiKyllä kiitos!Tilaan Askellehden 6 kk vain 22€ (norm. 41€).(Rastita haluamasi vaihtoehto)Lahjaksi ItselleAskelmaksaapostimaksunTilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerostaja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua.Voit jatkaa tilausta kätevästi puhelimitse tai sähköpostilla.Tilaaja/Maksaja Saaja (jos eri kuin maksaja)NimiNimiOsoiteOsoitePostinumero ja -toimipaikkaPostinumero ja -toimipaikkaPuhelinPuhelinVastauslähetysTunnus 500158200003VASTAUSLÄHETYSSähköpostiSähköpostiAllekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.Tarjous on voimassa 31.12.2011 saakka, ja se koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehdentilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Tarjoustunnus AS 20 49/11.Uskoa, toivoa ja rakkautta.Elämänmakuista luettavaa.Askel6 kk vain22,-norm. 41,-Askel-lehti huokuu toisestavälittämistä, lämpöä ja läheisyyttä.Sen vahvuus on kestävissäarvoissa ja artikkeleissa,jotka käsittelevät arkojakinaiheita pintaa syvem mältä.Koskettavien juttujen ohellaAskel antaa aihetta myösnauruun ja iloon.Hyvän lehden seuraanon mukava uppoutua jaottaa hetki aikaa ihanvain itselle.Tilaa ajatuksiaherättävä Askel-lehti.Älä anna harmaakaihin sumentaa arkea.Harmaakaihin oireet tuntuvat nopeasti arjessa. Lukeminen jatelevisionkatselu vaikeutuu, hämäränäkö heikentyy ja värisävyterottuvat huonommin. Silmät saattavat myös häikäistyähelposti kirkkaassa valossa. Onneksi apua ei tarvitse odottaa,eikä epävarmuudessa tarvitse elää. Varaa siis aika asiantuntevallesilmäkirurgille Diacorista. Siitä se elämä kirkastuu.VARAA AIKA DIACOR.FI TAI 09 775 0800Diacorin omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.


8 esse ❘ 8.12.2011 tavataan esse.tavataan@kotimaa.fi8.12.2011 ❘ esse 9Tapahtumatiedot lähetetään osoitteeseenesse.tavataan@kotimaa.fiviimeistään lehden ilmestymistäedeltävän viikon maanantaina. Toimitusei takaa, että kaikki lähetetyttiedot julkaistaan. Tapahtumatiedotovat myös netissä osoitteessawww.espoolaiset.fi.• Kirkoissa soiPe 9.12. klo 19 Espoon tuomiokirkossa(Kirkkopuisto 5) Renessanssinja varhaisbarokin säveliähuiluin ja keskiajan runoja sävelin-konsertissa esiintyvät Bravade-nokkahuilukvartettija lauluyhtyeMatris in gremio.Pe 9.12. klo 19 Tapiolan kirkossa(Kirkkopolku 6) on Dominantenjoulukonsertti. Liput 20/10 e,www.dominante.fi.Pe 9.12. klo 19 Espoonlahdenkirkossa (Kipparinkatu 8) esiintyyKipparinkadun kvartetti.Pe 9.12. klo 19 Kauniaisten kirkossa(Kavallintie 3) Me käymmejoulun viettohon -konsertissaesiintyvät Kauniaisten musiikkiopistonkuoro ja lauluyhtye.Pe 9.12. klo 19 Kauklahden kappelin(Kauppamäki 1) Urkukonsertissaesiintyy Martin Welzel.La 10.12. klo 15 Espoon tuomiokirkossa(Kirkkopuisto 5) on Espoontyöväenopiston Tuomarilankuoron 50-vuotisjuhlavuodenjoulu konsertti. Ohjelma 7 e.Su 11.12. klo 18 Leppävaarankirkossa (Veräjäkallionkatu 2)on Juvenalia-kuoron perinteinenjoulukonsertti.Ma 12.12. klo 18 Espoonlahdenkirkossa (Kipparinkatu 8)on Mainingin musiikkiluokkienjoulu konsertti.Ma 12.12. klo 18 Kauniaistenkirkossa (Kavallintie 3) on Kauniaistenmusiikkiopiston Kynttiläkonsertti.Ti 13.12. klo 19 Espoon tuomiokirkossa(Kirkkopuisto 5) on vironkielinenjoulukonsertti HelisebVäljadel.• MusiikkiaTo 8.12. klo 18 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuri aukio2) on Espoon musiikkiopistonkonsertti Orkesterit estradilla!Pe 9.12. klo 17 Kulttuurikeskuksenlämpiössä (Kulttuuriaukio 2)Espoon musiikkiopiston kävelykonsertissaesiintyvät saksofonistit.Ke 14.12. klo 19 KulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) on Espoon musiikkiopistonRytmiikan joulurosolli -konsertti.Ke 14.12. klo 19 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) on Espoon musiikkiopiston Kameleontti-kuorojenkonsertti.• NäyttelytMa 19.12. asti Immu Galleriassa(Kauppamiehentie 1) on esilläMaria Möllerin debyyttinäyttelyJäljet. Avoinna ti–pe klo 12–19 jala klo 12–15.• TeatteriaTo 8.12. – pe 9.12. klo 19 ja la10.12. klo 18 KulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) Klockriketeatern esittää näytelmänMorbror Vanja. Suomenkielinentekstitys. Liput 32/27/15 e(+ palvelumaksu) Lippupisteestä,www.lippu.fi.• ElokuviaTi 13.12. klo 19 KulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) Kuukauden leffana esitetäänKuninkaan puhe. Liput 7,5 e (sis.palvelumaksun) Lippu pisteestä,www.lippu.fi.• LapsilleTo 8.12. klo 18.30 Lillklobbissa(Nuijalantie 9) esitetään H.C.Andersenin koskettava satumusikaaliPieni Tulitikkutyttö. Liput14 e, www.netticket.fi.Su 11.12. klo 15.30 Hannusmetsässäon elämyksellinen joulupolkulapsille ja vanhemmille. LähtöKaitaantiellä noin 50 metriä Hannusrantatienristeyksestä itään.Ti 13.12. klo 9 ja 10.15 KulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) NukketeatteriSampo esittää näytelmän Joulutulla jollottaa. Liput 8 e, p.09 3236 968 tai toimisto@nukketeatterisampo.fi.• MuutaTo 8.12. klo 17 Kulttuurikeskuksennäyttelytilassa (Kulttuuriaukio2) Jos ehtisin vielä -äänikirjan julkistamistilaisuudessaMaire Penttija Irma Sulonen lausuvat runoja jaselloa soittaa Jaakko Georgi.La 10.12. klo 13 alkaen Olarinseurakunnan vapaaehtoistyöntekijäTerttu Savola tarjoaa jouluateriantarvitseville ja kaikillemuillekin ruokailemaan haluaville.Ilmoittautumiset Tapiolanpalvelukeskuksessa järjestettäväänohjelmalliseen tapahtumaanterttu.savola@kolumbus.fitai puh.050-5291171Su 11.12. klo 10–15 Villa Elfvikissä(Elfvikintie 4) on Joulumyyjäisetja luomutuotteiden suoramyyntiäklo 11–15.Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, elleipääsymaksua mainita. Seurakuntientapahtumat ovat sivuilla12–16.taitoa jatunnettaKAUSIKORTTIJoululahja, joka soi pitkäänValitse 4, 5 tai 9 konsertin sarJa.www.tapiolasinfonietta.fiHinnat alkaen 28 €. Myynti 3.1.2012 asti.kausikortilla voit säästää jopa 35 %.Vivamon perinteinen jouluvaellusIhmeellinen IloLiput 10 e, joulupuuro- ja kahvimahd.Ryhmäale. Ennakkovaraus!Esitykset: la 10.12. klo 13, 16 ja 19 • su 11.12 klo13, 16 ja 19 • ma 12.12. ei esityksiä • ti 13.12. klo10, 14 ja 18 • ke 14.12. klo 10, 14 ja 18 • to 15.12.klo 10, 14 ja 18 • pe 16.12. klo 18 ja 20 • la 17.12.klo 13, 16 ja 19 • su 18.12. klo 13 ja 16Vivamon Vivamont. 2, Lohjap. 0207 681 760Raamattukylä vivamo@sana.fiJoulu avaa mielen ilosanomalle!www.vivamonraamattukyla.fiIhmejoulukonsertitCandomino-kuoroEsko KallioPe 16.12.2011 klo 19,Espoon tuomiokirkkoTi 20.12.2011 klo 19,Tapiolan kirkkoTo 22.12.2011 klo 19,Vanha kirkko, HelsinkiMiikka Lehtoaho, piano ja urutHelen Kaila, huiluLiput 14/7 eur tuntia ennen oveltaja kuorolaisiltaVapaa pääsy alle 7v lapsilleSyrjäytyminen on jo perinnölliStä.Syrjäytyminen etenee sukupolvien ketjussa. Sen hyytävin muoto on yksinäisyys.Syrjään joutuneet tarvitsevat kipeästi aikaa ja apua. Laitokset eivät voi korvatamyötätuntoa ja lähimmäisenrakkautta. Ihminen voi. HelsinkiMission Aikakaupastavoit ostaa lahjaksi aikaa ja yhdessäoloa yksinäiselle nuorelle tai vanhukselle.Auta lähimmäistä ja tutustu Aikakauppaanwww.helsinkimissio.fi tai soita 0600-12021 (9,93 € + pvm)► 8-20-PAIKKAISETPIKKUBUSSIT► TILA- JA INVATAKSITEspoon Taksikuljetus OyTilaukset: 0500 800 922Tervetuloa Kotimaakaupan joulumarkkinoille 14.12.Joulun kirjalahjat, seimet ja enkelit edullisesti.Hietalahdenrannan myymälässä kaikista normaalihintaisistakirjoista ja äänitteistä -10% alennusKotimaakauppa on avoinna 14.12. klo 9–18Tarjolla glögiä ja pipareita. Tervetuloa!J. S. Bach:JOULUORATORIOBWV 248, kantaatit 1-3la 17.12. klo 15.00Helsingin Konservatorion konserttisaliRuoholahdentori 6 (Selkämerenk. 3)Helsinki ConcordiaKamarikuoro AuditeHelsingin KonservatorionNuoret LaulajatNiina Laitinen, sopraanoTerhen Heikkilä, mezzosopraanoEmma Suszko, mezzosopraanoMatias Haakana, tenoriRobert Näse, baritoniJarno Lehtola, evankelistaJani Sivén, kapellimestariLiput 10/5 € konservatorio@konservatorio.fija tuntia ennen ovelta, www.konservatorio.fiToimisto 09 466 501, fax 09 466 502syrjäytymisen vastaisessataistelussa mukana:espoon.taksikuljetus@kolumbus.fiwww.espoontaksikuljetus.fiKAIKKEA MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ.HIETALAHDENRANTA 13, Helsinki | ma-pe 9–17, la 10-14 | p. 020 754 2350 | www.kotimaakauppa.fi


10 esse ❘ 8.12.2011 8.12.2011 ❘ esse 11Viisas järki löytää mysteerinNykyinen fyysinen aikariisuu ihmisen mysteereistäja tuottaa liian kapeanihmiskuvan. Sielu on kuinmusiikin ydin, se on tieteelleselittämätön, TommyHellsten toteaa.Teksti Sakari Sarkimaa / KotimaadeskiMusiikki puhuttelee, muttakuinka, sitä ei voi matemaattisestiselittää. Sieluja musiikki puhuvat samaamysteerin ja elämyksellisyydenkieltä,Tommy Hellsten tiivistää.Hellsten pohtii sielua uusimmassa kirjassaanAjan takaa (Kirjapaja 2011). Kirjan nimion hellsteniläisittäin kaksimielinen.”Se kertoo asioista, jotka tulevat ajattomuudestameitä kohti, ja että me ajamme takaajotain.”Hän väittää, että se, joka kuuntelee sieluaan,kukoistaa ja elää tavallista rohkeamminja aidommin. Hellsten sanoo, että hänon kieputellut ja pohdiskellut sieluun jamysteeriin liittyviä kysymyksiä kauan. Kirjaaivan kuin syntyi näistä teemoista omiaaikojaan.”Sielu ei ole järkevä, sielu on viisas. Rationaalisuusei ymmärrä ihmisen syvyyttä,mutta viisas järki löytää mysteerin, sielun”,Hellsten kaivaa esiin kirjansa ytimen.Hän väittää, että sielu pitää hitaudestaja että leppoisuus on yllättäen tehokkuudenavain. Yksi asia, jota ajetaan takaa jajoka ajaa meitä takaa, on työelämä. Hellstennostaa esiin työelämän pulmista uusianäkemyksiä.Tehokkuus syntyylevollisuudestaIhmisen markkina-arvo ja ihmisarvo eivätkoskaan liity toisiinsa, Hellsten sanoo.”Ihmisarvo on aina mittaamaton ja kaikistasuhdanteista riippumaton. Tehokkuustyöelämässä syntyy levollisuudesta, ei pakottamisesta”,hän väittää.Hellsten puhuu kirjassaan länsimaisistaisoista, kollektiivisista ajanhallintatalkoista.Aikaa ei kuitenkaan voi hallita, vaan aikaon lahja, joka otetaan vastaan. Siihenliittyy yhtä aikaa levollisuus, tehokkuus jaläsnäolo. Joutenolosta hän ei kuitenkaanpuhu.”Todellinen tehokkuus syntyy levollisuudesta.Jokaisella on sisäinen tarve toimia.Levollisuus kirkastaa sen keskipisteen, mitäja miten toimitaan. Tulos ei synny ihmisyydenkustannuksella vaan työn ilon johdosta.”Työuupumus, ahdistus, masennus japsyyken lääkkeiden käyttö ovat Suomessayleisiä. Ne eivät ole ongelmia, vaan seurauksiaongelmista, Hellsten heittää.”Uupumusperäinen masennus on ainahälytys työn teon ongelmista. Silloin työelämäätoteutetaan ihmisyyden kustannuksella.Se on signaali siitä, että työtä ei pidä tehdäja johtaa niin, että se uuvuttaa.””Työn teon ei pidä olla väen väkisin puurtamista.Työhön tulee liittyä helppous. Kunhankkeet ovat oikeita, niitä seuraa levollisuus,tehokkuus ja siunaus.”© moodboard/CorbisRakkaus soittaasielun säveliäTommy Hellstenistä kuulee helposti, kuinka paljonhän on miettinyt ihmiselämän perusasioita. Vastauksettulevat tiiviiksi paketoituina. Silti ne panevatkuulijan löytämään omat ratkaisunsa. Useinne yllättävät.”Elämän tarkoitus on, että rakastetaan, ettäavautuu rakkaudelle. Rakkaus on elämisen ydin.Jokainen kaipaa olla rakastettu, silloin jaksaa mitävain”, Hells ten väittää.Voiko rakkautta järjestää omaan elämään?”Vanhat mystikot sanovat, että tavoitelkaa itsessänneolevaa rakkautta. Albert Einstein liittyimyös tähän hyväntahtoiseen maailmanselitykseen.Pelko on sen vihollinen, pelko vastustaa rakkautta.”Rakkaus edellyttää toista ihmistä. Siitä kumpuaamyös lähimmäisenrakkaus, mikä on kristillisyydenkulmakiviä.”Kun ihmisellä on syvä elämän hätä, hän kaipaahiljentymistä ja toista, joka kuulee häntä.Kun ihminen tulee kuulluksi, se voi johtaa arvojenja valintojen muuttumiseen. Näin ihmisenelämä suunta voi hiljentymisen ansiosta muuttua”,Hellsten pohtii.On mahdotonta,että asiat ovat huonostiMatka omaan minään on kaikille mahdollinen.Oikea matka voi myös auttaa oman itsensä löytymisessä,Hellsten sanoo."Syyllisyydestä vapautuu,kun on suostunut syylliseksi."Hellsten pohtii myös syyllisyyttä, häpeää ja kateutta,jotka raastavat elämänvoimaa.”Syyllisyydestä vapautuu, kun on suostunutsyylliseksi”, Hellsten täräyttää. ”Silloin ei enää häpeäitseään.”Kateellisen ihmisen kannattaa pohtia, miksi onkateellinen.”Kateus kertoo aina jotain ihmisestä itsestään.Kateus estää aitoa elämää. Kun ihminen kadehtiiasiaa, jonka toinen on saanut, hänellä on syvä tarvesamaan. Sen päällä on kuitenkin häpeän este ja itsensämitätöinti: minulla ei ole lupaa saada samaa,se ei kuulu minulle, koska olen vain tällainen.”Vaikeudet ovat puolestaan oireita, jotka varistavatesiin elämän suunnan, asenteiden ja valintojenmerkityksen.”Sellainen tila on mahdotonta, että jonkun asiatovat huonosti. Kaikki on aina hyvin”, Hellstennostaa esiin uusimman paradoksinsa.Hän perustelee yllättävää väitettään ja myöntää,että on paha sanoa näin sille, jolla on vastoinkäymisiä.”Väite on ärsyttävää puppua, jos asiat eivätkerta kaikkiaan ole hyvin.””Silti ne ovat hyvin”, hän toistaa.”Jokaisella on aina asiat hyvin. Kun ihminenhiljentyy ja pysähtyy, pääsee kohti omaa syvyyttään.Sielu tunnistaa aikomuksemme ja asioidenkitka vähenee. Silloin olosuhteiden syyttely ja itsesäälissäkieriskely poistuu ja mieli tyytyy siihenmitä on ja avartuu katsomaan eteenpäin”, hän selittää.Hän kehottaa kuuntelemaan, mitä sielu sanoo.Se voi puhua unienkin kautta.”Unet liittyvät alitajuntaan ja kertovat useinmerkityksellisistä asioista. Unet eivät puhu roskaa.Mieli yllättää ja tuo tietoisuuteen tärkeitä asioitaalitajunnasta, syvän tiedon lähteistä.””Alitajunta ei ole tiedostamaton, vaan se on syvätieto, joka edustaa hidastamista, downshiftausta,elämän leppoistumista.”Sairaalloinen narsistihuijaa kaikkiaTommy Hellsten nostaa esiin yhdenihmissuhteiden ja työelämänsyövän, narsismin. Samasta aiheestakirjoittaa myös asianajajaMarkku Salo kirjassaan Varo narsistia!(Wsoy 2011). Narsistien uhrien tukiyhdistyksenvarapuheenjohtajanakin toimivaSalo jysäyttää, että ”narsismi on lähessynonyymi pahuudelle.” Näkemys nouseeasianajojutuista, joissa on kohdannut satojanarsisteja ja näiden uhreja.Hellsten määrittelee, että narsismi on pohjimmiltaanrakkausvamma.”Narsisti ei alun perin arvosta itseään jatuntee syvällä sisimmässään arvottomuutta.Hän kehittää tämän peitteeksi narsistisen ulkokuoren,jonka luulee antavan itselleen arvoa.”Narsisti ja johtajuus ovat vaarallinen yhdistelmä,sillä narsisti tuhoaa kaikkea lähellään,myös itseään. Narsisti uskoo olevansakaikkivoipa ja kaikkitietävä, hän ei tunneyhtään empatiaa, ei asetu toisen asemaan, jahänen tunnussanansa on ”minä”.Narsisti on peluri,johon hovi on retkussa”Narsisti johtaja kutsuu ihmisiä ihailemaan itseään.Hän kerää hovia ympärilleen. Molemmatarvelevat saavansa toisistaan lisä arvoa,sillä narsistilla on usein häikäisevä lava- arvo”,Hells ten sanoo.”Se ei ole kuitenkaan totta, että hän arvostaisihoviaan, vaan käyttää heitä hyväkseen.Molemmat elävät petoksessa ja mielistelevättoisiaan. Hovi luulee, että heitä arvostetaanja ovat retkussa narsistiin. Narsisti onpeluri, joka panee ryhmän jäsenet pelaamaantoisiaan vastaan, eikä ota omaa vastuuta. ”Hellstenin mukaan uhattuna on kokoorganisaation etiikka, oli se sitten firma, yhdistystai seurakunta.”Yritys seisoo savijaloilla, jos narsisti onpuikoissa. Peli rapauttaa sekä narsistin ettähovin elämää ja arvoja. Se rapauttaa myösyritystä, jossa toimitaan. Jos hovi tunteetulleensa höynäytetyksi, tuloksena on konflikti.Myös ne, jotka näkevät narsistin pelinja vastustavat sitä, joutuvat tämän hampaisiin.”Johtajuuden puutevaivaa työpaikkojaHellsten perää työpaikoille viisasta johtamista,jossa ylin johto puuttuisi narsistin peliin.”Meillä vallitsee johtajuuden puute. Johtajaluulee pääsevänsä helpolla, jos ei tee vaikeitapäätöksiä. Kyseessä on kuitenkin työpaikanmoraalin ja etiikan puute, kun johtaja piilottaahaavoittuvuutensa ja naamioituu suvereeniksi.””Tällainen henkilö on vasta ihmiseksisyntymisen matkalla, hän on keskeneräinen,vaikka olisi kivunnut johtajaksi. Hänelläpsyykkinen syntyminen on vasta käynnissä,minä ei ole valmis. Tällaisessa tilanteessa jokaisellaon loputon mahdollisuus kasvaa henkisesti,jos huomaa oman tilansa.”Omaa keskeneräisyyttä ei silti ole helppotunnustaa tai tunnistaa, koska muutos on pelottavaa.”On iso riski kasvaa ja ilmaista itseäänuudella tavalla, sillä siihen liittyy konfliktinuhka. On kuitenkin vaarallista jättää tekemättäasioita tai päätöksiä. Silloin hylkää itsensä,mistä seuraa pahan olon kierre. Tämäjohtaa pysähtymiseen, paikallaan oloon jaristiriitojen kasautumiseen omassa ja työelämässä.”Hellstenin mukaan tällaiseen ihmiseen päteelause, että se, mitä olet, huutaa niin kovaa,etten kuule, mitä sanot.Carita HellstenKukaTommy Hellsten, 60, on teologi,terapeutti, kouluttaja jakirjailija, joka on kirjoittanutuseita elämäntaidollisia menestysteoksia,joiden materiaalinahän käyttää omaa ja asiakkaidensaelämää. Hellsten itse onalkoholistiperheen lapsi. Myöhemminvanhemmat erosivat jaäiti teki itsemurhan.Hellstenin tunnetuimmatteokset ovat Virtahepo olohuoneessa(1991), Ihminen tavattavissa(1996) ja Saat sen mistäluovut (2000).Hellsten on käynnistänytIhminen tavattavissa -ohjelmanja johtaa yritystä, jokakouluttaa mentoreita, tekeetyöyhteisövalmennuksia ja jossamentoreilla ja terapeuteillaon vastaanotto. Hän asuu SipoonGesterbyssä vaimonsaCarita Hellstenin kanssa.


12 esse ❘ 8.12.2011 8.12.2011 ❘ esse 138.12.20118.12.20118.12.20118.12.2011Yhteiset tapahtumatTapiolanseurakuntaPyhäpäivä TapiolassaKolmannen adventtisunnuntainmessu ”Onko Hänelle tilaa?” su11.12. klo 10 Tapiolan kirkossa.Liturgi Seppo Salmensaari, saarnaArto Vallivirta, musiikki kanttoriLiisa Malkamäki ja Espoontyöväenopiston laulunopiskelijat.Pyhäkoulu messun aikana, myöskoululaiset ovat tervetulleita mukaan.Pyhäkoulu jää tämän kerranjälkeen joulutauolle. Seuraavapyhäkoulu su 15.1.2012. Kirkkokahvitmessun jälkeen.Messu Otaniemen kappelissa,Jämerantaival 8, su 11.12. klo11. Liturgia ja saarna Jaani Vilkkilä,musiikki Katja Kangas. Kirkkokahvit.TAPIOLAEMOn laulunopiskelijoidenjoulukonserttiOtaniemen kappelissa la 10.12.klo 16.Lasten joulukirkotma 12.12. klo 9.30 Otaniemenkappelissati 13.12. klo 9.30 ja 10.15. TapiolankirkossaViikkomessuArkiaamun pysähtyminen yhteisenrukouksen ja ehtoollispöydänäärellä Tapiolan kirkossa ke14.12. klo 8. Liturgi Seppo Salmensaari,kanttori Sanna-KaisaOjala.Päivärukoushetki Tapiolan kirkossama–pe klo 12.JoulukonserttejaTapiolan kirkossaPe 9.12. klo 19 Dominanten joulukonsertti,johtaa Seppo Murto.Liput 20/10 € (lapset, opiskelijat,varusmiehet)Su 11.12. klo 18 Tapiolan kamarikuoronkonsertti, johtaa HannuNorjanen. Vapaa pääsy, ohjelma10 €.To 15.12. klo 18 Tapiolan koulunjoulukonserttiPe 16.12. klo 19 Tapiolan kuoron”Katso ihme taivainen” Unicef-hyväntekeväisyyskonsertti.Liput 22/15 €, alle 12-v. ilmaiseksi.KauneimmatjoululaulutKauneimmat joululaulut antavatmyös mahdollisuuden jakaa jouluiloakaukana asuvalle lähimmäiselleTilaisuuksissa kerätäänOnko hänelle tilaa?Kirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virastoavoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fiwww.tapiolanseurakunta.fiMessu su 11.12. klo 10 Tapiolan kirkossaTAPIOLAkolehti Suomen Lähetysseurantyön hyväksi. Tapiolan seurakunnanerityiskohteena ovat TansanianViktoriajärven hiippakunnannaiset ja lapset. Kauneimmat joululaulutlauletaan Tapiolan alueellasu 11.12. klo 12 Mankkaan seurakuntakodilla,kanttori HannuJurmusu 11.12. klo 15 Tapiolan kirkossa,kanttorit Sanna-Kaisa Ojala jaHannu Jurmu, lapsikuoro.su 11.12. klo 16 Laajalahdenkoululla, juontaa Lauri Toivio, puheAntti Rusama, koulun kuorojoht. Sanna Honkaheimo, säestäjinäSalla Nurkkala ja Pirkko Järvisu 11.12. klo 18 Kappelin kauneimmatjoululaulut – The MostBeautiful Christmas Carols Otaniemenkappelissa. Katja Kangasja Kappelikuoroti 13.12. klo 20 Tapiolan kirkossa,kanttori Liisa Malkamäki,Tapiolan lukion lauluyhtye Kaiku,Aarne Laasonen ja HanneleLehtinensu 18.12. klo 18 Tapiolan kirkossa,Tapiolan seurakunnan kamarikuoro,kanttori Liisa Malkamäki,juontajana kirkkoherra AnttiRusama.Joulukuun näyttely”Valoja, varjoja”Akvarelli Akatemian taidetta Tapiolankirkon aulassa 8.1. saakka.Näyttelyyn voi tutustua kirkon aukioloaikoinama–pe klo 8–21, la–su klo 8–18.Diakonia –tukea elämäänDiakoniatyöntekijään voit ottaayhteyttä, kun tarvitset toisen ihmisentukea. Varaa keskusteluaikanumerosta 8050 4433 taikäymällä diakoniatoimistossa Tapiolankirkolla.Lasten joulukirkotSeimenlapsenluo!ma 12.12 klo 9.30 Otaniemen kappeliti 13.12. klo 9.30 ja 10.15. Tapiolan kirkkoElämäntarinaryhmä60–70-vuotiailleSoukan kappelissa, Soukankuja3, tiistaisin 10.1.–14.2. klo17.30–19. Kuuden kerran pienryhmässäkerrotaan omaa elämäntarinaa.Ryhmä on luottamuksellinen.Katso tarkemmattiedot Yhteiset tapahtumat -palstalta.OlarinseurakuntaOlarin kirkon kirkkosalikerros onsuljettu peruskorjauksen takia.Seurakunnan pääjumalanpalvelussunnuntaisin ja pyhäpäivinäMatinkappelissa.MessuSu 11.12. klo 12 Matinkappeli,III adventin messu liturgia jasaarna Jarmo Jussila, avustaaAntti Kruus, kanttorina Sari Rautio,Elina Vaittinen, laulu.Su 11.12. klo 12 Olarin kappeli,Perhemessu, liturgia ja saarnaVilppu Huomo, avustaa Antti Malinen,päiväkerholaiset, kanttorinaPäivi Hakomäki.Su 11.12. klo 14 Hiljaisuudenkappeli, Kauppakeskus Iso Omena,liturgia ja saarna Juha Virta,kanttorina Olli Pyylampi.To 8.12. klo 18 Olarin kappeliIltamessu, liturgia ja saarnaKimmo Ansamaa, kanttorina MikkoNiinikoski. Ennen messua onmahdollisuus ripittäytyä messunpapille klo 17–17.45 kappelin rippihuoneessa.Ke 7.12. klo 8 Matinkappeli, Hiljainenmessu, liturgia ja saarnaVilppu Huomo. Messun jälkeenaamupala.To 15.12. klo 18 Olarin kappeliIltamessu, liturgia ja saarnaVilppu Huomo, kanttorina OlliPyylampi.PyhäkouluPerhepyhäkoulu Olarin kappelillapäiväkerhon tiloissa su 4.12.klo 16–16.45. Vanhemmat voivathalutessaan jäädä pyhäkouluun.Musiikkipyhäkoulu Matinkappelillasu 4.12. klo 12–12.30.Kirkkokahvit – kohtaamispaikkasinulleJokaisen messun jälkeen seurakuntatarjoaa Reilun kaupankahvia sekä mahdollisuuden jutellaseurakunnan työntekijöidenja toisten messukävijöiden kanssa.Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.Rukous- jahartaushetkiäHiljaisuuden kappeli kauppakeskusIson Omenan palvelutasollaon avoinna henkilökohtaistahiljentymistä varten m-ape klo12–18 ja la klo 12–15. Puolenpäivänhartaushetki m-ape klo12.15–12.30.”Puolituntinen evankeliuminääressä” Hiljaisuuden kappelissati klo 18.30. Hartauspuhe jamusiikkia, jatkokeskustelut + tarjoilutOmenan olohuoneen puolella.Viimeinen kerta 13.12., vieraanapastori Ilkka Rytilahti SuomenRaamattuopistolta.Haukikappelilla Hiljaisen rukouksentunti ke klo 12. Mietiskelevärukous, jonka aikana voi halutessaanrukoilla myös liikkuen.Tarvittaessa alussa lyhyt johdantohiljaisuuteen. Päivän sana tiklo 12–12.30.Olarin kappelilla Päivän Sana tiklo 12.30.Matinkappelilla hartaushetki toklo12.30.Kirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaOlarinluoma 4, 02200 Espoo ma–pe klo 8–15p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiNiittykummun ja Haukilahdenalueen Adventtimessuja Puurojuhlati 13.12. Haukikappelissa. Messuklo 12–12.40. Mukaan kutsutaanerityisesti Niittykummun jaHaukilahden alueella kokoontuneitaryhmiä sekä alueen asukkaita.OL ARILähetysmyyjäiset jaKauneimmatjoululaulutMatinkappelilla (Liisankuja 3) su11.12. klo 13–16.Tervetuloa ostamaankäsitöitä, leivonnaisia,ruokatavaraa ja kirpputorin tuotteita.Mahdollisuus ruokailuun jaOlarin seurakunnan lähetyskohteisiintutustumiseen. Tuotto seurakunnanlähetyskohteille. Kauneimmatjoululaulut myyjäistenyhteydessä klo 14. Järjestää Matinkylänlähetyspiiri.KauneimpiajoululaulujaTo 8.12. klo 19 Ravintola E.T.Charlie, Haukilahti, Olli Pyylampi,Antti Kruus.Su 11.12. klo 14 Matinkappeli,Jarmo Jussila, Sari Rautio, ElinaVaittinen, laulu.Su 11.12. klo 15 Olarin kappeli,Kimmo Ansamaa, Päivi Hakomäki,Päivi Kantola, laulu.Su 11.12. klo 18 Haukikappeli,Jussi Koski, Olli Pyylampi, AnnaImmonen, laulu.Ti 13.12. klo 18 Haukikappeli,Antti Kruus, Mikko Niinikoski,Olarin kamarikuoron lauluryhmä.Ke 14.12. klo 13 Matinkappeli,eläkeläisille, Inari Vapaakallio,OL ARIMikko Niinikoski, Olarin seniorilaulajat.Pe 16.12. klo 13 Palvelutalo Hopeakuu,Inari Vapaakallio, OlliPyylampi.La 17.12. klo 15 Matinkappeliperheille ja jouluaskartelu, VilppuHuomo, Paula Bruce-Haatainen,Marja Jauhiainen, lastenohjaajat,Päivi Hakomäki, lapsikuoroSatakielet.Lähetysmyyjäisetja KauneimmatjoululaulutMatinkappelilla su 11.12. klo 13–16.Kauneimmat joululaulut myyjäistenyhteydessä klo 14.La 17.12. klo 17 Haukikappeli,Jenny Vainio, Sari Rautio.Su 18.12. klo 15 Olarin kappeli,isovanhemmille ja lapsille, AnttiMalinen, Päivi Hakomäki.Su 18.12. klo 18 Matinkappeli,Salla-Maria Viitapohja, Sari Rautio,kamarikuoro Wähäpaimen,Ilari Kaipainen, saksofoni.Pe 23.12. klo 20 Matinkappeli, illanvirkuille,Inna Vintturi & Band,Markus Silvola.Su 25.12. klo 12 Olarin kappeliKauneimmat joululaulut -messu,Jenny Vainio, Markus Asunta,Heikki Alanen.MuutjoululaulutilaisuudetRakkaimmat joululaulut Hiljaisuudenkappelissa kauppakeskusIsossa Omenassa: La 17.12.klo 12 ja 14 sekä klo 13 kappelinedustalla. Su 18.12. klo 13 ja 15Hiljaisuuden kappelissa sekä klo14 kappelin edustalla. Laulamassaja laulattamassa yhtye Peripherials:Matti Holi, Juha Vintturi,Markus Bäckman ja MikkoPettinen.Su 18.12. klo 15 HaukikappeliChristmas Carols / Villancicosde Navidad, joululauluja espanjan-ja englanninkielellä, AnnaStaines, David Caceres.messuunSu 11.12. klo 12 MatinkappeliSu 11.12. klo 12 Olarin kappeliPerhemessuSu 11.12. klo 14 Hiljaisuuden kappeliKauppakeskus Iso OmenaTo 8.12. ja 15.12. klo 18 Olarin kappeliIltamessuKe 7.12. klo 8 Matinkappeli, Hiljainenmessu. Messun jälkeen aamupala.Läheisryhmä mielenterveyskuntoutujienomaisilleRyhmä kokoontuu ma 12.12.klo 18–19.30 Matinkappelissa,Liisankuja 3. Ryhmä ontarkoitettu kaikille mielenterveydenongelmista kärsivienomaisille ja läheisille. Ryhmäläisetvoivat jakaa omia ajatuksiaan,kokemuksiaan ja tunteitaantoisten samankaltaisessaelämäntilanteessa olevienkanssa. Ryhmä on vertaistukiryhmä.Ohjaajina toimivat ryhmänohjaaja Terttu Laiho 040703 5167, diakoni Maria Helin050 438 0175 ja pastori EvaKanerva 040 531 1026.Diakonian retkipäiväVietämme talvipäivän yhdessäulkoillen, saunoen, hiljentyenja keskustellen 5.1. Velskolassa.Ilmoittautumiset 16.12.mennessä Olarin seurakunnanvirastoon p. 8050 7000.Lisätietoja Ulla-Maija Kyrölältä,040 547 1858. Lisätietojaseurakuntien yhteisessä ilmoituksessatässä lehdessä.OL ARIKauneimpiajoululaulujalauletaantaas ympäriOlarinseurakuntaaPariretriittiParisuhteen ja Jumala-suhteenvuosihuoltoa ja lepoa hiljaisuudessaHilassa 20.–22.1. OhjaajatAntti ja Tarja Pohjolan-Pirhonen sekä Ulla-Maija jaHannu Kyrölä. Hinta espoolaisilta130 € / pari, muilta 200 €/ pari. Etusija 3.1. asti Tuomiokirkkoseurakunnantai Olarinseurakunnan alueella asuvilla.Ilmoittautumiset Ulla-Maijallep. 8050 7745 ja 040 5471858 tai Antille 040 547 1889tai etunimi.sukunimi @evl. .Poikien talvileiriLeiri täynnä talvista tekemistä3–6-lk. pojille 13.–15.1. Hilanleirikeskuksessa Kirkkonummella.Lisätietoja ja ilmoittautuminen:www.niittykappeli.net.Ilmoittautumisaika 5.–18.12.EspoonlahdenseurakuntaMessutVenäjänkielinen messu la10.12. klo 17 Soukan kappelissa,mukana Asmo Sinervo ja VadimRozhnovskiy.Nuorten messussa la 10.12. klo17 Sodessa mukana pastori JukkaLehti ja kanttori Anna Pulli.Messu su 11.12. klo 10 Espoonlahdenkirkossa, saarna ja liturgiaTuula Olli, avustava pappiHannele Salmi, kanttori HelenaYli-Jaskari, urkuri Anna Pulli. Messussakäytetään ensimmäistä sävelmäsarjaa.Yhteisvastuuväkikutsuu kirkkokahveille.Iltamessu su 11.12. klo 18 Soukankappelissa, järj. Kotiryhmäverkosto.Lapsille pyhäkoulumessun ajan. Kirkkokahvit.Tule seimen luoEspoonlahden kirkon aulassa onesillä Kaskikappelin seimikerholaistenhuovutustöitä ma–to8–21, pe 8–17, la 9–17. Seimiävoi käydä ihailemassa loppiaiseensaakka.VapaaehtoistoiminnanvalokuvanäyttelyVapaaehtoistoiminnan teemavuodenvalokuvanäyttely 18.12.saakka Espoonlahden kirkon aulassa.Kipparinkadun kvartettijoulutunnelmissape 9.12. klo 19 Espoonlahdenkirkossa. Konsertin jälkeen glögi-ja piparitarjoilu Yhteisvastuunhyväksi. Ohjelma 5 €.ESPOONL AHTISinkkujen pikkujouluLa 10.12. klo 18 Espoonlahdenkirkolla laulamme joululaulujajoulupuuron äärellä ja suunnittelemmekevään sinkkuiltoja. Tuomukanasi ohjelmaa iltaan ja ideoitatulevaan.KauneimmatjoululaulutSu 11.12. klo 15 Soukan kappelissa,myös hartaushetki, mukanaVox Edeni.Su 11.12. klo 15 ja 17 Kaskikappelissaperheille, LatokaskenMarttojen joulutortut ja kahvit,käsitöiden myynti.Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8,02320 Espoo. Virasto avoinna ma–pe klo 8–15,p. 8050 6000. Toimitus- ja tilavarauksetma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fiwww.espoonlahdenseurakunta.fiSu 11.12. klo 17 Espoonlahdenkirkossa perheille, mukana Tiernapojat.Su 11.12. klo 18 Sodessa nuortenkauneimmat joululaulut.Su 11.12. klo 19 Espoonlahdenkirkossa, mukana Tiernapojat.To 15.12. klo 20 Espoonlahdenkirkossa, mukana Okra-kuoro.La 17.12. klo 15 Espoonlahdenkirkossa kehitysvammaisten kauneimmatjoululaulut.Su 18.12. klo 15 ja 17 Mäntykappelissa,Eestinmetsän Marttojenjoulutortut.Su 18.12. klo 17 Soukan kappelissa,myös perhehartaus.ESPOONL AHTIKaiken kansanjoulupuuroNyt sitä saa – vatsansa täyteenpuuroo! Maukasta riisipuuroa jajouluista tunnelmaa ti 13.12 klo11–15 Soukan kappelissa ja to15.12. klo 12–16 Espoonlahdenkirkossa. Soukan kappelilla käsitöidenmyyntipöytä tiistaina puurotarjoilunajan.Kaskimiestenkauneimmatjoululaulutke 14.12. 12 klo 19ravintola MallaskaskessaKaskipiha 1Äiti Teresa -piirissäautetaan Intian köyhiä valmistamallavillalangoista tilkkupeittojaja lakanoista sidetarpeita ti13.12. klo 18 Espoonlahden kirkolla.Puhtaita lakanoita ja lankojaotetaan vastaan. Tied. TeijaMoilanen 040 728 7478.Israel-rukouspiiriTi 13.12. klo 18.30 Espoonlahdenkirkolla, kerhohuone 1. RukoilemmeIsraelin maan ja kansanpuolesta. Erityisesti muistammemessiaanisia juutalaisiaja kristittyjä arabeja. Kokoontuminenkk:n 2. tiistaina.Kaskimiestenkauneimmat joululaulutlauletaan ke 14.12. klo 19 ravintolaMallaskaskessa, Kaskipiha1.Tyttöjen ja PoikienjoulujuhlaanSu 18.12. Sodessa, Soukantie14, klo 15–17 perheineen mukaanovat tervetulleita kaikki alueemmealakoululaiset eskaristakuutosiin. Ilm. 16.12.menn. www.sodesode. .VapaaehtoistoiminnanjuhlavuodenvalokuvanäyttelyEspoonlahden kirkonaulassa 18.12. saakkaElämäntarinaryhmä60–70-vuotiailleSoukan kappelissa, Soukankuja3, ti 10.1.–14.2. klo 17.30–19. Kuuden kerran pienryhmässäkerrotaan omaa elämäntarinaa jasitoudutaan vaitioloon. Jokaisellakerralla on etukäteen annettu aihealkaen varhaislapsuudesta tähänpäivään. Kukin valitsee itse,mitä haluaa jakaa. Työskentelyperustuu merkitysten ja sovinnonetsimiseen omille elämänkokemuksille.Ryhmään haastatellaan.Ohjaajat diakoni Senja Tervonenja sairaanhoitaja, sosionomiSanna Kotiranta. Ilm. ja tied.20.12. menn. 041 529 2953 taisenja.tervonen@evl. .Sururyhmä läheisensämenettäneillealkaa 15.2. Kokoonnumme keskiviikkoisinSoukan kappelilla,Soukankuja 3, kello 18–19.30.Tapaamisia on seitsemän kertaa,joka toinen viikko. Ryhmääohjaavat pastori Auli Tamminen050 374 4826 ja diakonissa PirjoHagmark 040 547 1848. Ilmoittautuminenja tiedustelut ohjaajilleNuoretwww.sodesode. , Sode – SoukanostarillaNuorten messu la 10.12. klo 17Sodessa.Nuorten joululauluhetki su11.12. klo 18, mukana mm. JukkaLehti ja Anna Pulli.Kynttiläkirkko keskiviikkoisin klo18.30.GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,stängt 11.30–12, tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiJultablå uppförd avpensionärerTo 8.12 och fr 9.12 kl 9 och kl10. I publiken nns barn fråndaghemmen i Grankulla.Du, som vill uppleva stämningen,är välkommen med!MusikinstitutetskonsertFr 9.12 kl 19 Musikinstitutetskörer och sångensemble uppträdermed Raisa Lahtiranta.HögmässaSö 11.12 kl 12 Tonberg-Skogström,Smeds. Aulakaffe. Söndagsskolansjulfest i dagklubben.KonsertMå 12.12 kl 18 Musikinstitutetsljuskonsert.De VackrasteJulsångernaOn 14.12 kl 19 Sandell, Peitsalo.Granhultsskolans körer, dir.Pamela Sandström. Glöggservering.BibelkvällTo 15.12 kl 18.30 i Sebastos.8.12.2011EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265.Esbo domkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor sö 11.12.Esbo domkyrka kl. 12.15.Karabacka kapell kl. 10 gudstj.med små och stora. Lucia ochdagklubbarna i Röda Stugan ochGammelgård medv. Kyrksaft.Olars kyrka kl. 10.30 gudstj.med små och stora. Lucia ochjulgröt.De vackrastejulsångernaSökö kapell må 12.12 kl. 19.Marthorna bjuder på julglögg.Mässa med ungdomarSökö kapell on 14.12 kl. 20. Församlingensungdomar, kyrkokörenEsVoces, Mirja von Martens,Pia Bengts m. .Diakonian retkipäivä 5.1.2012 Velskolaan. Vietämmetalvipäivän yhdessä ulkoillen,saunoen, hiljentyenja keskustellen. Ilmoittautumiset16.12. mennessäOlarin seurakunnan virastoonp. 8050 7000. Ilmoitanimesi, puhelinnumerosi,osoitteesi ja mahdollinenerityisruokavalio. Etusijallaensikertalaiset, muut otetaanvaralle. Bussireitti aikatauluineenilmoitetaanosallistujille. Mukana diakonissaUlla-Maija Kyrölä,diakoni Veera Värtelä sekäpastori Vilppu Huomo Olarinseurakunnasta. Retkenhinta 10€ kerätään bussista.Se sisältää kuljetukset,ruoan ja saunan. Mukaansaunavarusteet, lämmintävaatetta ja sisäjalkineet. LisätietojaUlla-Maija Kyrölältä040 547 1858.Läheisryhmä mielenterveyskuntoutujienomaisille.Ryhmä kokoontuu ma12.12. klo 18–19.30 Matinkappelissa,Liisankuja 3.Ryhmä on tarkoitettu kaikillemielenterveyden ongelmistakärsivien omaisille jaläheisille. Ryhmäläiset voivatjakaa omia ajatuksiaan,kokemuksiaan ja tunteitaantoisten samankaltaisessaelämäntilanteessa olevienkanssa. Ryhmä on vertaistukiryhmä.Ohjaajina toimivatryhmän ohjaaja TerttuLaiho 040 703 5167, diakoniMaria Helin 050 4380175 ja pastori Eva Kanerva040 531 1026.Sinkkujen pikkujoulu la10.12. klo 18 Espoonlahdenkirkolla laulamme joululaulujajoulupuuron äärelläja suunnittelemme keväänsinkkuiltoja. Tuo mukanasiohjelmaa iltaan jaideoita tulevaan.Elämäntarinaryhmä60–70-vuotiaille Soukankappelissa, Soukankuja 3,ti 10.1.–14.2. klo 17.30–19. Kuuden kerran pienryhmässäkerrotaan omaa elämäntarinaaja sitoudutaanvaitioloon. Jokaisella kerrallaon etukäteen annettuaihe alkaen varhaislapsuudestatähän päivään. Kukinvalitsee itse, mitä haluaajakaa. Työskentely perustuumerkitysten ja sovinnonetsimiseen omilleelämänkokemuksille. Ryhmäänhaastatellaan. Ohjaajatdiakoni Senja Tervonenja sairaanhoitaja, sosionomiSanna Kotiranta. Ilm. jatied. 20.12. menn. 041 5292953 tai senja.tervonen@evl. .


18 esse ❘ 8.12.2011 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi8.12.2011 ❘ esse 19Lehtikirkko11.12.2011ELÄMÄNKAARITero Sivula / Rodeo3. adventtisunnuntaiPyhän aihe onTehkää tie Kuninkaalle.Alttarilla onvioletti tai sininen liina jakaksi kynttilää.Pyhän tekstit ovatPsalmi 85:9–145. Mooseksen kirja 18:15–19Kirje roomalaisille 16:25–27Johanneksen evankeliumi 1:19–27tai Johanneksen evankeliumi3:26–30RukousHerra Jeesus Kristus,epäilysten hetkinä me kyselemme:Oletko sinä maailman pelastaja?Anna meidän kuulla vastauksesija saada siitä voimaa ja rohkaisua.Anna epäilysten haihtua,vahvista uskoamme.Kuule meitä, sinä,joka elät ja hallitsetIsän ja Pyhän Hengen kanssaaina ja ikuisesti.Suomen PipliaseuraJeesuksen bestmanBestmaniksi ja kaasoksi valitaan ystävät, joihinvoi luottaa, jotka osaavat organisoida jaesiintyä luontevasti. He ovat tärkeitä isojen häidenjärjestelyissä. Vihkimisen alkua odotellessabestman ja sulhanen saattavat seistä vierekkäinkirkon etuosassa. Kaaso on monesti samaanaikaan morsiamen kanssa.Huippuhetken koittaessa pappi ei kuitenkaankysy kaasolta, tahtooko hän rakastaa sulhastaaina kuolemaan saakka. Bestman ei pääsesuutelemaan morsianta.Johannes Kastaja vertasi itseään sulhasenystävään, bestmaniin. Jeesus kulki alkuunJohanneksen joukoissa. Aikanaan hän erkaantuiJohanneksen lähipiiristä, ryhtyi kastamaanja vaikutti Johanneksen evankeliuminmukaan yhtä aikaa Johanneksen kanssa omallatahollaan.Molemmilla oli oma oppilasjoukkonsa. Niiden välillä oli jännitteitä. Olijohanneslaisia ja jeesuslaisia sekä kilpailua siitä, kumman luo väki rynnistää.Johannes ei lähtenyt oppilaittensa vertailun kelkkaan. Hänen esikuvallisuutensaon siinä, että hän alensi oman merkityksensä. Hän iloitsi siitä, että ihmisetmenivät Jeesuksen luo.Jeesus on täydellinen Jumala ihmiseksi tulleena. Johannes oli Jeesuksenlähettiläs ja käytti itämaisen sanansaattajakäytännön mukaisesti tämänarvo valtaa, ajoi samaa asiaa. Hän pääsi sulhasen ystävänä iloitsemaan juhlanytimessä. Silti hän muuttui Jeesuksen rinnalla pieneksi.Jeesuksen vertainen ei ole kukaan opettaja, ei Johanneskaan, jonka luo Jordanillekansa oli virrannut.Joulun alla Johannes Kastajan kirkas lamppu (Joh. 5:35) ja itsensä alentaminenovat tienviittoja, kun valmistaudumme Jumalan maailmaan tulemisen juhlaan.Ihmisen sanojen ja tekojen merkitys on viitata kohti Jeesusta, tehdä Jumalanrakkaus kuin lampun avulla näkyväksi tässä välillä pimeässäkin maailmassa.Ihmiseksi tulevan Jumalan rinnalla ihmisistä merkittävinkin on silti vähäinen.Sini Hulmisini.hulmi@helsinki.fiKirjoittaja on pastori ja teologian tohtori, liturgiikan ja homiletiikan yliopistonlehtoriHelsingin yliopistossa. Hän asuu Tapiolassa.Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin.• markkinoiden laajin raamattuvalikoima • Suomen Pipliaseura • www.pipliakauppa.fiuutuusRAAMATTURISTIIN RASTIINPiplialahjatRAAMATTU RISTIIN RASTIINInnostava luku- ja hakuteosRaamatun opeista. 365 tekstikokonaisuuttavuoden jokaisellepäivälle.PIPLIA LAPSILLEKoko perheen klassikkoraamattu.Myös äänikirjana.NAHKAKANTINEN RAAMATTUJA VIRSIKIRJATilaa lahjansaajan kultainen nimipainatuskanteen. Useita eri värejä.| PL 54 | 00241 HELSINKI | puh 010 838 6520 | myynti@bible.fiJohannes Kastajaja MessiasOpetuslapset menivät Johanneksenluo ja sanoivat:”Rabbi, nyt on ruvennut kastamaanmyös se mies, joka olikanssasi Jordanin toisella puolenja josta annoit hyvän todistuksen.Kaikki menevät hänen luokseen.”Johannes vastasi:”Kukaan ei voi ottaa mitään,ellei sitä anneta hänelle taivaasta.Te voitte itse todistaa, että minäsanoin: ’En minä ole Messias.Minut on lähetetty kulkemaanhänen edellään.’ Sulhanen on se,jolla on morsian. Mutta sulhasenystävä seisoo hänen vieressäänja kuuntelee, mitä hän puhuu, jailoitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan.Niin iloitsen minäkin,ja iloni on nyt täydellinen. Hänenon tultava suuremmaksi, minunpienemmäksi.”Johanneksen evankeliumi 3:26–30VUOHIANNA TÄNÄ JOULUNA LAHJA,JOKA AUTTAA KEHITYSMAISSA ASTI!Tee lahjatilauksesi verkossa www.toisenlainenlahja.fitai puhelimitse 020 787 12 01ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:Sade Aura Elise Ahlholm, Silja Helena Ahopelto, Elli Helena Alenius, EmilOlavi Alenius, Roope Matias Arola, Eetu Rudolf Ilmolahti, Anton ArvoAntero Larjomaa, Samuel Antero Lindeman, Eemeli Luukas Mäkinen, MiinaVilhelmiina Nurmi, Leo Rasmus Oikarinen, Leo Kalevi Johannes Rosenberg,Otso Lukas Salomaa, Sara Olivia Salomäki, Selma Jose ina Schroderus,Lilli Taimi Elina Sivonen, Linnea Alexandra Strengell, Sisu Eino JohannesSuominen, Selena Amanda Suontama, Sylvia Helmi Maria Tötterström, EliasOlavi Vuori, Jani Henrik Ylitalo.Avioliittoon aikovat:Xi Chen ja Kari Antero Visala, Sara Liina Keinänen ja Patrik Frank NiklasMartas, Pirkko Anneli Martikainen ja Eino Armas Markku Haapakoski, MinnaLeena Korhone ja Tuomas Tapani Kansikas.Hautaan siunattu:Eino Eelis Sivonen 88 v, Vasyl Havrilov 85 v, Paavo Viljam Heikkilä 85 v,Sirkka-Liisa Sailavuo 83 v, Aune Mirjam Helenius 80 v, Lauri MoosesKuparinen 76 v, Reijo Veikko Kaukojärvi 69 v, Markku Olavi Sundqvist 56 v.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Julia Anneli Airamo, Taavi Lauri Vihtori Kuhlman, Lauha Linnea Liukko-Sipi, OlliSakari Palmola, Luukas Matias Mikael Rajamäki, Stella Olivia Rämä.Hautaan siunattu:Aune Kaarina Mertaoja 89 v, Helmi Aliina Sireeni 81 v, Samppa Tapio Rancken43 v.KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTAKastettu:Sissi Lotta Sipilä.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Aatos Elliot Aukusti Walton, Otto Matias Puustinen, Milka Linnea LoviisaKatainen, Aada So a Mättö, Venla Maria Kuusela, Vilma Sylvia Kuusela, KiiraMatilda Kontio, Aurora Annikki Laakso, Jaakko Sulo Nieminen, Joel ValtteriSalonen, Jasmin Nicole Koski.Aikuiskaste:Timo Kalevi Heino, Irma-Laura Terävä.Hautaan siunattu:Maire Mirjam Pekkinen 90 v, Heikki Johannes Korvola 80 v, Eila HelleviHyttinen 50 v.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Ebbe Eljas Artunpoika Korhonen, Otso Anton Aleksi Uusikartano, PinjaJohanna Julia Partanen.Vihitty:Marja Liisa Korpilahti ja Risto Oiva Antero Koskipuro.Hautaan siunattu:Maija-Liisa Heiniö 87 v, Aila Annikki Strömberg 87 v, Matti Kares 80 v, SatuSinikka Similä 45 v.TAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Samuel Johannes Uunila, Seela Maria Kaarina Hiltunen, Henri Sakari Melin,Samu Elias Havastila, Hilla Maaria Aurora Tanner, Aaro Sakari Väisänen, AnniOrvokki Uusitalo.Avioliittoon aikovat:Teija Leeni Losoi ja Ville Johannes Tarvo.Hautaan siunattu:Veera Jääskeläinen 97 v, Hannu Tapani Rautelin 63 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Alex Christian Salama Holmqvist, Janne Stig Samuel Ylivaara, Emma SaraElisabeth Svartsjö, Nadya Leona Ekman.Hautaan siunattu:Lars Gustaf Holmberg 85 v.Harmaata näkyvissäAitan verannan lattialaudat ovat harmaat ja hauraanoloiset.Niiden päälle pitää tohtia astua, jos aikoomennä aittaan. Yksi lauta on rusahtanut poikki. Likikuusikymmentä vuotta laudat ovat palvelleet; ilmansuojakäsittelyä eläneet säitten armoilla.Istahdan unenpöpperöisenä verannan tuolille jatuolin jalka putoaa lattian läpi. On pakko hajottaa entinenlattia ja puuhata tilalle uusi.On haikeaa luopua kauniin harmaasta lattiasta,jota ajan hammas on purrut. Sitkeä juhannusruusuon kulkenut verannan lattian tukiparrun alla, jalahottanut parrua.Vanhojen lautojen kiskominen on hankalaa, kunne on upotettu seinärakenteisiin. Osa laudoista irtoaaheiluttelemalla. Osa rapsahtaa katki, mutta pätkä lautaajää seinälautojen väliin kiinni. Taltalla ja vasarallajoudun lohkomaan laudantyngät pois.Vanhan purkaminen on vaikeampaa kuin uuden tekeminen.Ruostuneet rautanaulat osaavat olla melkoisiajääriä. Ne eivät millään tahdo irrota omalta paikaltaan.Ennemmin vaikka katkeavat. Nitkuttelemallane lopulta irtoavat kuten maitohammas lapsen suusta.Minä taidan olla samanlainen. Takerrun vanhaan jaentiseen samalla tavalla kuin ruostunut rautanaula.Minun on vaikea hyväksyä uutta.Vuodet jättävät merkkinsä taloihimme ja tavaroihimme,mutta myös meihin ihmisiin. Kuka tykkääkolottavasta, temppuilevasta polvesta, jonka kanssaon onnuttava eteenpäin? Entäs pullukoista silmäpusseista,jotka katsovat meitä peilistä. Tai ihosta, jokanäyttää säkkikankaalta. Harmaat hiukset voi ovelastipiilottaa värjäyksen avulla.Ikääntyneen koiran kuono saa sentään olla luonnollisenharmaa. Harmaa ”huuruinen” kuono herättääsympatiaa. Vanhuuden kätkeminen olisi koirantapauksessa turhaa. Lemmikin kankeat rokokootuolinjalkojen lailla vääntyneet koivet paljastavatkoiran korkean iän. Niillä se kuitenkin köpötteleeinnoissaan iltapissalle monta metriä isännästään jäljessä.Harmaa muistuttaa meitä siitä, ettei mikään oleikuista. Hauras laudan pala murenee ja hajoaa käsiin.Muuttuu toisenlaiseksi mitä se ennen oli. Enää se eijaksa kannatella askeltemme painoa.Näin käy jokaiselle elävälle. Sitä on vaikea hyväksyä.Se on samaa kuin hyväksyä kuolema.Marja-Liisa Hyvärinenlierinkangas(at)wippies.fiHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo , s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.


20 esse ❘ 8.12.2011Piano ei pääse pölyttymään Enqvistin perheen olohuoneessa. Useimmiten sen ääressä istuu Matti, Leena laulaa vaikka keittiössä ruokaa laittaessaan.Laulua koko elämäTapiolan seurakunnan musiikkisihteeri Leena Enqvistei saa musiikista kyllikseen työssään. Vapaa-ajallaanhän käy konserteissa ja laulaa omaksi ja muiden iloksi.Ystäviensä kanssa hän järjestää kaikille avoimenjoulukonsertin.Teksti Elina RaunioKuva Jani LaukkanenLeena Enqvist ei muista, milloinhän itse alkoi laulaa.”Olen laulanut aina, kutenkaikki lapsuuskodissani Kangasniemellä.Isä oli mieskuorossa, äitikirkkokuorossa ja me neljä siskostaliityimme seurakunnan lapsikuoroonheti, kun sellainen perustettiin.Kuorossa aloitin kuusivuotiaana”,Enqvist kertoo.Lauluharrastus vaihtui kouluvuosienjälkeen enimmäkseen musiikinkuunteluksi.”En minä silloin tullut ajatelleeksi,että laulamisesta voisi ollavaikka ammatiksi. Ehkä asenteeseenivaikutti, että äidin mielestäesiintyä sai vain, jos joku pyysi;itseään ei ollut sopivaa tuodaesille.”Melkein kuinTrappin perheLeenan aviomies Matti on myösmusikaalinen. ”Havaitsin heti pianon,kun kävin ensimmäistä kertaaMatin luona”, Enqvist sanoo.Saman soittimen ääressä pariskuntaon musisoinut paljon 33-vuotisenavioliittonsa aikana.”Melkein kaikki käy: klassinen,kansanlaulut, musikaalit, jazz jahengellinen.”Perheen ja myyntialan töidenmyötä kuoroharrastus jäi, muttaEnqvist lauloi edelleen kotona tyttärilleenNellille ja Nooralle.”Pienenä Nelli tilasi jatkuvastilisää lauluja nukkumaan mennessään.Juuri kun luulin, että tyttöon nukahtanut, kuului peiton altavaatimus: Pieni tytön tylleröinen”,Enqvist nauraa. Välillä koko perhelauloi yhdessä. ”Noora kerransanoi, että me olemme kuin Soundof Music-musikaalin laulava Trappinperhe.”Nyt musiikki siirtyy jo seuraavallesukupolvelle; 10-vuotiaalleRoopelle laulaa sekä Nelli-äiti ettäLeena-mummi.Aina voioppia lisääTytärten aikuistuessa ja oman ajanlisääntyessä Leena Enqvist halusitoteuttaa pitkäaikaisen haaveensayksityisistä laulutunneista. Opettajaaei aikuiselle oppilaalle tuntunutlöytyvän mistään.”Lopulta kirjoitin Sibeliusakatemianilmoitustaululle etsintäkuulutuksen”,Enqvist kertoo.Musiikin maisteri Jorma Martikainenvastasi kutsuun, oppitunnitovat jatkuneet kaksitoistavuotta.”Ennen kuin aloitin laulutunnit,luulin että osaan laulaa.Opetuksella halusinvähän varmistella”,Enqvist sanoo. ”Huomasinpian, että opittavaaon koko ajan.”Laulutuntien lisäksiEnqvist on käynyt korreptiittoriTuula-MarjaTuomela- Nymaninopissa.”Korreptiittori korjaa esimerkiksikielellisiä virheitä ja opettaalaulamaan säestyksen kera”, Enqvistkertoo.Laulun harrastajalle tilaisuuksiaesiintymisiin ei ole koskaan liikaa.”Messuissa olen laulanut Tapiolankirkossa, Matinkappelissaja Olarin kappelissa. Ne ovat olleethienoja tilaisuuksia, joita saisi ollaenemmänkin”.Yksinlaulun lisäksi myöskuoro harrastus on Enqvistilläjälleen voimissaan. Hän on laulanutOlarin seurakunnan kamarikuoroWähäpaimenessa kuutisenvuotta.Laulaen iloamuillekin"Äidin mielestäesiintyä sai vainpyydettäessä."Lapsuuden musiikillisista perinteistäEnqvistille on parhaiten jäänytmieleen joulu. Seurakunnankuorot lauloivat aattona ensin kirkossaja jatkoivat sieltä vanhainkotiinja sairaalaan.Leena ja Matti Enqvist jatkavattapaa omalla tavallaan. He käyvätEspoonlahden hoivakodissa laulamassajuhannuksen aatonaattonaja joulun alla.”Se on hyvin palkitsevaa;kiitollisestayleisöstä näkee, mitenlaulu koskettaa.Eräänä juhannuksenavanha mies pitikädestäni tiukastikiinni koko Karjalankunnailla -laulunajan, katsoi minua silmiin ja kyyneleetvaluivat hänen poskillaan”,Enq vist muistelee.Käynteihin liittyy myös hauskojatilanteita. ”Matti säesti minuauruilla, joissa oli pyörät muttaei jarruja. Urut alkoivat soitonvoimasta pikkuhiljaa liukua eteenpäin,ja me hivuttauduimme soittimenperässä musiikin taukoamatta.”Mökit nukkuulumisetLeena Enqvist on järjestänytyhdessä ystäviensäkanssa Mökit nukkuulumiset -joulukonsertin jokymmenen kertaa. TunnelmallisessaKarhusaarenTaidekeskuksessa sunnuntaina11.12. klo 17 alkavaankonserttiin ovat myös tälläkertaa tervetulleita kaikkihalukkaat. Pääsymaksuaei peritä; konsertin tarkoituksenaon tuottaa iloa jajoulu mieltä.Leena Enqvist, RiikkaPaasikivi ja Sinikka Lovénesittävät Sirkka Kärkkäisenpianosäestyksellä perinteisiäjoululauluja muunmuassa Sibeliuksen, Merikannon,Collanin, Madetojanja Hannikaisen tuotannosta.Konserttiyleisö saa osallistuamyös itse; Arkihuolesikaikki heitä ja Maa on niinkaunis lauletaan yhteislauluna.

More magazines by this user
Similar magazines