Esse 06/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi
  • No tags were found...

Esse 06/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

4 esse ❘ 9.2.2012 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fiLUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi9.2.2012 ❘ esse 5Kuopion piispaksiRuokanen taiJolkkonenKuopion hiippakunnan piispanvaalinensimmäiselläkierroksella professori, teologiantohtori Miikka Ruokanenon saanut 177 ääntä japiispainkokouksen sihteeri,teologian tohtori Jari Jolkkonenon saanut 173. Vaalissaoli mukana yhteensä kuusiehdokasta.Yleisölle avoin vaalikeskusteluon 14. helmikuutaKuopion tuomiokirkossaja vaalin toinen kierros20. helmi kuuta.Kuopion nykyinen piispaWille Riekkinen siirtyyeläkkeelle toukokuun alussa.Uusi piispa vihitään virkaansa6. toukokuuta Kuopiontuomiokirkossa.Seurakunnilleopas monikulttuuriseenrekrytointiinSeurakunnille ja muille kirkollisilletyönantajille onjulkaistu monikulttuurisenrekrytoinnin opas. Oppaaseenon koottu neuvoja esimerkiksiyhdenvertaisuudenhuomioimisesta rekrytoinnissasekä selkeästä suomenkielestä työpaikalla.Tarkkoja tietoja maahanmuuttajataustaistentyöntekijöiden määrästäkirkossa ei ole. Vuonna2009 tehdyn selvityksenmukaan heitä on ollutnoin joka kymmenennessäseura kunnassa.Maahanmuuttajia työskenteleekaikilla työaloilla,yleisimmin keittiö- ja kiinteistötehtävissä.Kirkkoonliittyminen netissäsaa jatkuaEduskunnan apulaisoikeusasiamieson antanut päätöksenkanteluasiassa, joka koskiLiitykirkkoon.fi -palvelussatehtyä kirkkoon liittymistäilman henkilöllisyydentarkistusta.Kantelu ei anna aihettatoimenpiteisiin, koska viranomaisenei ole osoitettumenetelleen lainvastaisestitai laiminlyöneen velvollisuuttaan,joten kantelu eianna aihetta toimenpiteisiin.Palveluun tulleet sähköisetlomakkeet käsitelläänseurakunnissa, joistaollaan liittyjään yhteydessähänen toivomallaan tavalla.Yhteydenotto varmistaaasiakirjan eheyden ja alkuperäisyyden.Espoon uusi piispa vihitään virkaansa• Teologian tohtori TapioLuoma vihitään Espoonhiippakunnan piispan virkaanEspoon tuomiokirkossa12. helmikuuta kello 10 alkavassamessussa.Vihkimyksen toimittaaarkkipiispa Kari Mäkinen.Avustajina toimivatpiispat Kaarlo Kalliala,Björn Vikström,Andres Põder ( Vironevankelis-luterilainenkirkko), Gregor D. Duncan(Skotlannin anglikaaninenkirkko), TuulikkiKoivunen-Bylund (Ruotsinkirkko), Erling Pettersen(Norjan kirkko) jaJosaphat Shangala (Namibiankirkko).Tekstinlukijoina ovatkaupunginjohtaja JukkaMäkelä ja lähetyssihteeriMinna Lairi. Ehtoollisavustajiksion koottu työntekijöitäja maallikoitahiippakunnan eri seurakunnista.Vihkimysmessun musiikintoteutus on poikkeuksellinen.Espoon tuomiokirkossaei ole tällä hetkellä urkuja,sillä uudet urut valmistuvatvasta toukokuussa.Musiikista vastaa kanttoriPetri Koivusalo, EspoonKirkolliskokousehdokkaat kohtasivatOlarin kirkossa• Espoonhiippakunnankirkolliskokousvaaliehdokkaatesittäytyivät äänestäjilleviime viikolla Olarin kirkolla.Kirkon korkeimpaanpäättävään elimeen valitaanedustajat uudelle nelivuotiskaudelle13. helmikuuta. Samallavalitaan hiippakuntavaltuustojenedustajat neljäksiseuraavaksi vuodeksi.Kirkolliskokoukseenon ehdolla sekä maallikkojaettä pappeja. Äänestysoikeuspappisvaaleissa on papeilla,ja maallikkoja pääsevätvalitsemaan luottamushenkilöt.Riippumatta siitä, mille listallekuuluivat, ehdokkaattuntuivat kantavan huoltamelko samoista aiheista.Puheenaiheiksi nousivatesimerkiksi, miten kansankirkollisuussaataisiin säilymäänja miten kirkostaeronneet voitaisiin houkutellatakaisin kirkon yhteyteen.Tilaisuuden juontanutkirkkoherra, lääninrovastiSalla-Maria Viitapohja esittiryhmille kysymyksiä ja halusiesimerkiksi tietää, mitenvaltion ja kirkon suhteita pitäisikehittää.Useissa vastauksissa tuliesille halu turvata koulunuskonnon opetuksen jatku­hiippakunnan kanttoreistakoottu kamarikuoro sekäkuusihenkinen soitinyhtye,jonka soittimina ovat kanteleet,viulu, klarinetti ja basso.Koivusalo on säveltänytja sovittanut musiikin tilaisuuttavarten. Kuoro toimiiveisuunjohtajana urkujen jaurkurin sijaan.minen. Toisaalta tapetillenostettiin rahaliikenne valtionja kirkon välillä – kuinkakirkko säilyttäisi oikeutensaverovaroihin. Eräs ehdokaspohti, pitäisikö yhteiskunnankorvata kirkolle nykyistätäysimääräisemminhautaustoimen kuluja.Ehdokkailta tiedusteltiinmyös, miten kirkon tulisikantaa ympäristövastuuta.Keskustelussa mainittiinluonnollisesti ympäristödiplomit,joita Kirkkohallituson jo useamman vuodenajan myöntänyt määrätytympäristökriteerit täyttävilleseurakunnille.Samoin kohtuullisuudenhyvettä haluttiin pitääkunniassa ja toivottiin, ettäseura kunnat pidättäytyisivätkerskarakentamisesta.Yksittäisempänä ehdotuksenakuultiin, että kirkolliskokouksessavoitaisiin alkaatarjota kasvisruokaa.Tilaisuudessa oli tilaa yleisönkysymyksillekin. Eräsäänioikeutetuista halusi tietää,miten vaalien tuloslaskentatapahtuu ja mikä merkitysehdokaslistoilla on.”Listoilla on merkitystä,sillä käytössä on suhteellinenvaalitapa”, Viitapohja totesi.Pappien vaalissa ehdokkaidenäänimäärä lasketaan”Tästä lähti myös ideaneli äänisestä veisuusta. Paikallaon paljon laulavaa väkeä,ja ajattelimme, ettäseurakunta voi muodostaasuurkuoron”, kertoo hiippakuntasihteeriKati Pirttimaa.Kirkko on varattu kutsuvieraille,ja nämä voivatnormaalisti ääni ääneltä, jasen jälkeen katsotaan suhteellisenvaalitavan mukaan,kuinka paljon kukin lista onsaanut paikkoja kirkolliskokoukseen.Vaalitapa on samanlainenkuin kunta- taieduskuntavaaleissa.Juha Valkeajoki / Kuva AhtiTapio Luoma vihitään piispaksi ensi sunnuntaina. Piispa saa vihkimyksessä haltuunsa piispan sauvanja kaavun.tutustua piispanvihkimysmessunneliäänisiin virsiinEspoon hiippakunnan sivuilla.Myös maallikkojen vaaleissasovelletaan suhteellistavaalitapaa, mutta vastasen jälkeen, kun ääniä on ensinkorjattu painokertoimellaseurakunnan jäsenmääränmukaan. Näin toimitaantasa puolisuuden nimissä,Seurakuntalaiset voivatseurata messua tuomiokirkonseurakuntatalolla suureltaruudulta. Seurakuntatalollaon järjestetty tulkkausviittomakielelle ja siellävietetään ehtoollista samanaikaisestituomiokirkossajaettavan ehtoollisenkanssa.Vihkimysmessu välitetäänsuorana YLE TV1:ssäja YLE Radio 1:ssä. Messunjälkeen on juhlakahvitja kansanjuhla koulutuskeskusOmniassa, Kirkkokatu16.Espoon hiippakunta onperustettu vuonna 2004. Senalueella on 24 seurakuntaa;pohjoisin on Mäntsälä ja eteläisinHanko. Alueen seurakunnissatyöskentelee noin2000 työntekijää, ja Espoonhiippakunnan tuomiokapitulissaon 11 vakituista virkaaEspoon hiippakunnanensimmäinen piispa MikkoHeikka jäi eläkkeelle 1. helmikuuta.Ulla LötjönenPiispanvihkimysmessu sunnuntaina12.2. kello 10 Espoon tuomiokirkossa.Kirkko on varattu kutsuvieraille,seurakuntaa kutsutaan messuunseurakuntatalolle, Kirkkoranta2.Noora MelaanvuoPitkäaikainen kirkolliskokousedustaja Jorma Back Espoonlahdesta evästi ehdokkaita muistuttamalla,ettei esitysten ajaminen kirkolliskokouksessa ole mikään läpihuutojuttu. Kädessään Backilla on kirkolliskokouksenkeskustelupöytäkirja toissa syksyltä.jotta isommista seurakunnistaolisi edustuspaikkojaenemmän kuin pienistä.Noora Melaanvuo:MielipideHyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1 500 merkkiäpitkiä mielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, 02771 Espoo. esse.lukijoilta@kotimaa.fi.Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata tekstejätarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.Vaalissa valitaan kirkon linjaaEsse-lehti (2.2.) esitteli näyttävästikirkolliskokouksenehdokasryhmät. Eräs keskeinenseikka jäi Essen esittelyssäkuitenkin osin piiloon.Kysymys on selkeästä linjavaalista,jossa äänestäjille ontarjolla kolme erilaista vaihtoehtoakirkolliskokoukseen.Papiston ryhmä Uskon jayhteyden kirkko sekä maallikkoryhmäKirkko lähelläihmistä edustavat kaikkeinselkeimmin arvokonservatiivisuutta.Ehdokkaittenjoukossa on runsaasti esilläperinteisten herätysliikkeittenedustajia (viidesläisetja vanhoillislestadiolaiset)sekä puolueväkeä (kokoomuslaiset).Kristillisiin arvoihin turvatenKirkko lähellä ihmistä onEspoon hiippakunnan kirkolliskokous-ja hiippakuntavaltuustonvaalien avoinvalitsijayhdistys.Lista on syntynyt kaksijakoisenhiippakunta-alueenvuoksi turvaamaanEspoon rovastikuntien(Espoo, Kauniainen,Kirkko nummi) ehdokkaidenmahdollisuuksia tullavalituksi. Listamme onluonnollinen ja turvallinenvalinta alueemme äänestäjille.Listan ehdokkaat tulevaterilaisista taustoista ja elämäntilanteista.Haluammekristilliseen arvopohjaanturvaten rakentaa kirkkoa,jossa on tilaa eri tavoin ajatteleville.Suuri osa ryhmien ehdokkaistaei päästäisi naistapapiksi ja/tai siunaisi samaasukupuolta olevia pareja.Kevään kirkko (maallikotja papit) on avoimenuudistushenkinen ja avarankansankirkollinenryhmä, jolla on yksityiskohtainenohjelma. Ryhmäpyrkii uudistamaan kirkkoasen perinteestä käsinja on osa maanlaajaa uuttaverkostoa www.kirkkovoimuuttua.fi.Linjaltaan kysymysmerkiksijää Elävä kansankirkko(maallikot ja papit). Ohjelmassaei mainita mitään,mitä eivät kaikki suomalaisetkristityt allekirjoittaisi.Turvalliset kristillisetarvot ovat perusta elämälleja uskon ilosanomasta riittääkaikille. Keskeisiä asioitaovat lähimmäiset, nuoretja vanhat sekä koti ja perhe,unohtamatta vastuutammelähimmäisistämme myöskaukana. Haluamme edistääyhteisvastuullisuutta,luottamusta, avoimuutta,suvaitsevaisuutta ja yhteisöllisyyttä.Listan ehdokkailla onrunsaasti kokemusta ja näkemystäsekä kokonaiskirkonja seurakuntien ettämyös kunnallisen puolenhallinnosta ja kehittämisestä.Mukana on kirkolliskokous-ja hiippakuntavaltuustontyöskentelyssäja seurakuntien erilaisis­Papitko laiskoja äänestämään?Ensi viikonvaihteessa kirkonsisäpiiriä patistellaanäänestämään kirkolliskokousvaaleissa.Presidentinvaalion suora kansanvaalija kirkolliskokousvaali onvälillinen vaali.Hiippakunnan papit valitsevatpappisedustajat.Seurakuntavaaleilla valitutluottamushenkilöt valitsevatkirkolliskokouksenmaallikkoedustajat. Vainharva seurakunnan jäsentoimii niin pitkäjänteisesti,että äänestäessään omanseurakunnan seurakuntavaaleissamiettisi jo, kenethän haluaa kirkolliskokousedustajaksitai hiippakuntavaltuustoon.Ensimmäistä kertaa kirkolliskokousvaalienhistoriassavaaleja on edeltänytMaallikkolistan taustallaon jäänteet vanhasta Lohjanja Tuusulan rovastikunnanaluelistasta.Laajempi arvio on blogissani(Dosentin ikkunasta).Pidän hyvänä, että ryhmienerot tulevat näkyviinja äänestäjät tietävät, milleryhmälle ääni annetaan. Kysymysei ole henkilövaalistavaan valinnoista ryhmienvälillä. Nyt on äänestäjienaika tehdä valintoja. Vaalinlinjavaihtoehdot ovat selkeät.Kari LatvusYliopistonlehtori, pastoriKevään kirkko -kirkolliskokousvaalinehdokassa luottamuselimissä sekäkunnallishallinnossa toimiviakokeneita vaikuttajia.Kirkkomme joutuu jatkossamittavien uudistusteneteen mutta kaikkienmuutosten ja hallinnon ratkaisujentulee kirkossa ensisijaisestipalvella ydinsanomaneteenpäin viemistä– niin myös edessä olevienseurakuntien rakenneratkaisujen.Esitteemme löytyy netistäosoitteesta http://tinyurl.com/kirkkolahella.Kirkko lähellä ihmistä-valitsijayhdistyssarja avoimia keskustelutilaisuuksia,joihin on kutsuttusekä maallikoita ettäpappeja. Yleisöä nuo tilanteeteivät ole tavoittaneet.Pappeja puolestaan rasittaavanha perinne, jossa vuosikymmeneton ”miehissä sovittu”ketä äänestetään.Uutta on nyt se, että ehdokkaatovat ryhmittyneetvaaliohjelmien taakse ja ohjelmaton julkaistu verkossa.Niistä voi päätellä, mihinarvoihin ehdokkaat haluavatsitoutua tehdessääntyötä kirkon hyväksi. Ohjelmatsijoittuvat oikeisto–vasemmisto tai konservatiivit–uudistusmielisettairaamatulliset–Raamattuunturvaavat akselille.Uusi asetelma vaalissaselkeyttää myös kirkolliskokouksentyöskentelyä.Avoimuus ja keskusteluon ainoa tie viedä asioitaeteenpäin. Jos kirkossa eiolisi keskusteltu, olisi se hiipunuthistoriaan jo ensimmäistenvuosisatojen aikana.Kirkon pyhien asioidenäärellä pitää paikkansa vanhatotuus: vain äänestämällävoit vaikuttaa.Arja PenttinenElävä kansankirkko -pappisryhmänehdokasLohja• TOINEN RUUTUNaiset mukaan kirkolliskokoukseenJuuri nelivuotiskautensa istuneessakirkolliskokouksessaei ollut yhtään naispuolistapappia Espoonhiippakunnasta. Maallikkonaisiakinoli vain yksi. Näinollen Espoon edustus oli häkellyttävänmiesvaltainen:edustajista kahdeksan olimiehiä ja vain yksi nainen.Koko maassakin naisedustajiaoli vain 30 prosenttia,näistä Espoo oli hännänhuippuyhdellä edustajallaan(11 prosenttia).Suomen kirkon ylimpäänpäättävään elimeen tarvitaanyhtä paljon miehiä ja naisia,sillä osaavia edustajia löytyymolemmista. Vain yhdessäKirkkomme uudistuuUrpu Sarlin palaa (Esse 2.2.)pääkirjoituksessaan kirkonviralliselle linjalle. Sen mukaankirkossa ei saa rukoillahomoparien puolesta. Kirkolliskokouksenvaltuuttamanapiispainkokous salliirukoilun ”parisuhteensarekisteröineiden kanssa jaheidän puolestaan.”Pidän tätä outona kirkkoformalismina,jolla ei oleraamatullista pohjaa. JeesusNasaretilainen rukoilinaiset ja miehet voivat muodostaakokonaisen kuvankirkosta. Näissä vaaleissakirkkomme päteviä naisia onehdolla enemmän kun viimevaaleissa. Nyt onkin aikaverkostoitua naisten puolesta,jotta koko kirkon äänikuuluu tulevia päätöksiätehtäessä. Eihän enää voi ollaniin, että koko hiippakunnanpapistoa edustavat vainmiehet. Kun osaavia naisiaon ehdolla paljon, on ääntenkeskittäminen tärkeää.Espoon hiippakunnanKevään kirkko -valitsijayhdistyspiti tärkeänä, ettämaallikkojen ja pappien listoillaon yhtä paljon naisiaMaamme kuntarakennemuuttuu lähitulevaisuudessa,ehkä jo vuoden 2015alusta. Uudistus vaikuttaaväistämättä kirkkommetyön organisointiin, silläseurakuntiemme ja yhtymiemmeon noudatettavakuntarajoja.Useiden seurakuntiemmetoiminta ei nykyisin oletaloudellisesti vakaalla pohjalla.Tilanne vaatii siirtymistänykyistä suurempiinhallinnollisiin yksiköihin,jolloin voimme tehostaa toimintaa.Hengellinen työ tuleesilti tehdä riittävän pienissäyksiköissä.Seuraavalla kirkolliskokouskaudellameidän on kyettävämuokkaamaan kirkollinenlainsäädäntö sellaiseksi,että se voi joustavallatavalla mahdollistaa järkevätpaikalliset seurakuntarakenteenmuutokset.Seurakuntien rakennemuutostapohtinut työryhmäpäätyi yhtenä vaihtoehtonaesittämään usean seurakunnanmuodostamaa taloushallinnollistayksikköä,jonka ulkorajat seuraavatKirkossa oltava vapaa rukoiluoikeuslukemattomissa tilanteissalukemattomien ihmistenpuolesta lainkaan kysymättätai kiinnittämättähuomiota heidän seksuaaliseensuuntautumiseensa!Eikö kirkkoa kummallisinemääräyksineen olepidettävä näiltä osin harhaoppisena?Papin lienee pappisvirkaanvihittynä rukoiltavaainakin ääneen piispainkokouksenmääräämällätaneli.kylatasku@kotimaa.fija miehiä ehdokkaina. Papeillaehdokkaitten määräon tasan 6–6, maallikkolistallaon 11 naista ja 9 miestä.Tasa-arvo on jo monellatavoin arvokas olemassaoleva tila kirkossamme.Sitä pyrimme myös edistämään.Pidetään huolta siitä,että tämä näkyy Espoonhiippakunnan kirkolliskokousedustajissa,sillä osaamistaja viisautta hiippakunnannaisista löytyy ihanyhtä lailla kuin miehistäkin.Elina Juntunen, TT, pastoriUlla Oinonen, pastoriAnni Pesonen, TT, pastoriHeidi Zitting, pastorikuntarajoja. Yksikkö hoitaisiseurakuntayhtymäntavoin talouteen ja muuhunhengellisen työn taustaedellytyksiinliittyvää toimintaa.Seurakuntatyö tehtäisiinpääsääntöisesti pienemmissäyksiköissä.Ehdotus on mielestämmemielenkiintoinen ja antaahyvän pohjan tulevilleseurakuntien hallintorakenteille.Ulla RosenqvistKalervo Salowww.kevaankirkko.nettavalla. Kirkossakin onlaulettava ”sen lauluja, jonkaleipää syö.” Voi olla, ettäpiispojenkin tulisi astuatavallisen kirkkokansankeskuuteen korkeista saarnastuoleistaanja huomata,että vuosituhat vaihtui jo 12vuotta sitten.Paavo S. VepsäKarakallio


6 esse ❘ 9.2.2012 9.2.2012 ❘ esse 7Jukka GranströmTerve KotiJyrki Lohi Lkv0500 425 158Tunnettu, kokenut ja ammattitaitoinenvälittäjä! Huomaavaista, kuuntelevaa palveluaperinteisin tavoin, väkevin, nykyaikaisin keinoin!Pyydä ilmainen arvio ja välitystarjous!Kuunkehrä 2 B, Espoo. jyrki.lohi@jyrkilohi.fi www.jyrkilohi.fiVälityspalkkioni on 3,6 % velattomasta myyntihinnasta, sisältäen Alv:n.Ystävänpäivä tulimeille vahingossaJuha Tuomi/RodeoHellittäkää, kasvattajat!Lapsi ei ole keskeneräinen ja tiukastikontrolloitava projekti, jonkatavoitteena on saavuttaa onnellisuusvasta aikuisena. On elettävä tässä janyt, uskallettava hellittää, ravisteleeolarilainen kirjailija ja filosofi JukkaLaajarinne kasvattajia.Bulevardi 40, Helsinki, www.sinebrychoffintaiemuseoAsiat mallillaanRembrandtVVO:n asunnossa saatomistusasumista vastaavanasumisturvan.Tutustu tarjontaamme jatäytä hakemus jo tänään:www.vvo.fiLÄHDE KEVÄTMATKALLE ISRAELIIN8.-15.4.2012Jerusalem-Kuollutmeri-Tiberias. Hinta 1450-, puolihoidolla+ retkipaketti noin 300-,. Ilm. ja lisätiedot: Seppo Särkiniemi044 7553639 tai Tapio Niinikoski 050 5319409.Matkanjärjestäjänä Toiviomatkat.LAPPIINPÄÄSIÄISEKSI4.-10.4.2012LähdeHiihtäjille matka Enontekiölle,Pallas-Ounastunturin upeille, lumisilleladuille. Majoitus hotelliVuontispirtissä 2-hengen huoneissa.Bussit lähtevät Kauniaisistake 4.4. klo 19. Paluu ti 10.4.klo 8 mennessä. Hinta 580,-€.Latuoppaina jo 24.kertaa Tarja ja PauliTuohioja. Varauksetp: (09) 51239130tai 0500-603786.Tulossa myösRuskamatka samalleseudulle 8.15.9.2012.Lisäinfoa: www.tuohioja.fiPATMOKSENPYHÄLLESAARELLE8.-15.6.2012Asiantuntijaoppaanaopetusneuvos, pappiKalevi VirtanenTarkemmin:WWW.LOMALINJA.FIVaraukset: www.lomalinja.fip. 010 289 8100 Irma Äyräs.Tiedustelut: Kalevi Virtanenp. 040-51 54 950Kansainvälinen rakkaudenja rakastavaisten juhla onsuomalaisessa kulttuurissauusi, mutta perusjuuriltaan200-luvulle ulottuva tapa.Teksti Elina RaunioHelmikuun 14. päivä vietettäväYstävänpäivä onSuomessa uusi tulokas,ja alun perin vahinko.Almanakkatoimiston johtaja, professoriHeikki Oja kertoo, ettäHelsingin Yliopiston almanakkaanmerkinnän Ystävänpäivästäteki almanakan kustantaja WSOY.”Vuoden 1990 Yliopiston almanakkaoli jo painettu, kun huomasimmesiellä uuden merkkipäivän.Kustantaja oli lisännyt sen ilmanyliopiston hyväksyntää. Me olimmeennakkotarkistaneet kaiken auringonnousu- ja laskuajoista alkaen,mutta tuo lisäys pääsi livahtamaanohi silmiemme”, Oja muistelee.Vielä seuraavanakin vuonnapäivä näkyi almanakassa. Dramatiikkaaei asiaan liitetty, mutta koskajuhlapäivällä ei ollut hyväksyntää,se jätettiin pois vuosien 1992 ja1995 välillä.”Lopulta vuonna 1996 totesimme,että päivän vietto on jo vakiintunutta.Teimme almanakkatoimistossaesityksen sen hyväksymisestäkansalliseksi merkkipäiväksija Helsingin yliopiston rehtori vahvistihyväksynnän allekirjoituksellaan”,selittää Oja tapaa, jolla uutuudetalmanakkaan päätyvät.Ressu hukkuusydänkortteihinYstävänpäivän teki Suomessa tunnetuksi1980-luvulla erityisestiamerikkalainen viihdeteollisuus.Elokuvissa ja TV-sarjoissaValentine`s Day on romantiikantihentymä ja Charles M. SchoultzinTenavat- sarjakuvassa Ressukoirasaa kasoittain sydämenkuvillavarustettuja kortteja. HeikkiOja arvelee, että postikortit olivatyksi suurista ja näkyvistä syistä Ystävänpäivänläpilyöntiin Suomessa1990-luvun alussa. Posti kampanjoisilloin näkyvästi Ystävänpäiväkorttienlähettämisen puolesta.”Itse pidän Ystävänpäivää kaupallisenahömppäpäivänä. Olemmeme silti joskus päivän kunniaksiostaneet kotiin suklaata, ja ehkävaimo saa sinä päivänä ylimääräisiähalauksia”, Oja sanoo.Laaksolahden kappelilla järjestetäänKutsu ystävyyteen­ ilta Ystävänpäivänä 14. helmikuutakello 18. Laulaja JohannTilli laulaa ystävyydestä jaTuomiokirkkoseura kunta esitteleevapaaehtoistyötä tekeviäihmisiä ja heidän työtään.”Ystävyydessä ja vapaaehtoistoiminnassaon paljon yhteneväisyyttä”,sanoo itsekin vapaaehtoisenatoimiva Jouni Liimatainen.Hän on kolmatta kertaa mukanajärjestämässä tapahtumaa.Pyhän ValentinuksenpäiväHeikki Oja kertoo kirjassaan Aikakirja2010, että Ystävänpäivän juuretovat vanhassa Roomassa. Siellävietettiin helmikuun puolivälissäkeväistä hedelmällisyysjuhlaa,lupercaliaa. Kristillisessä kirkossasattui samoille päiville marttyyriValentinuksen päivä, ja monet roomalaisetlemmenjuhlan tavat siirtyivätValentinin päivälle.Marttyyri Valentinuksesta onolemassa useita erilaisia legendoja.Niistä useimmat kertovat piispaValentinuksesta, joka koki marttyyrikuoleman14. helmikuutavuonna 269. Kuolemantuomionkeisarilta piispa sai tarinan mukaansiksi, että hän vihki sotilaitasalaa naimisiin. Keisari katsoinaimisissa olevien miesten olevanhuonompia sotilaita, koska he ajattelivatvain omaa perhettään.Toisen tarinan mukaan piispaValentinus olisi myös yllyttänytnuoria miehiä kieltäytymään sotapalveluksestaja pysymään mielumminkotona rakkaidensa luona.Lähteet:Professori Heikki Ojan haastattelusekä hänen kirjoittamansa Aikakirja2010, joka on luettavissa nettiosoitteessaalmanakka.helsinki.fi, jostalinkki Tiedotteet, jolloin linkki teokseentulee näkyville.http://oppiminen.yle.fi/ystavanpaivan_historiaaKutsu ystävyyteen Laaksolahden kappelilla”Seurakunta olemme me,seurakuntalaiset. Haluammerakentaa ’unelmien seurakuntaa’.Tapahtumassa pohditaanyhdessä, miten ihmiset haluaisivatosallistua vapaaehtoistoimintaan”,Liimatainen sanoo.Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminensunnuntaihin 12.2. mennessätekstiviestillä 040 576 2151 taitomi.hartikainen@evl.fi.Teksti Anita JärvisaloKuva Jukka GranströmJukka Laajarinteeltä puolisen vuotta sittenilmestynyt kirja Leikkiminen kielletty!Kontrolliyhteiskunnan lapset on kiertänyttaajaan opettajien, kasvattajien jasosiaalityöntekijöiden keskuudessa tänä talvena.Myös mediassa kirja on herättänyt huomiotaja voimakkaita tunteenpurkauksia puolesta javastaan. Laajarinnettä on esimerkiksi arvosteltuvapaan kasvatuksen kannattajaksi.Tekijä itse on kirjan synnyttämiin reaktioihintyytyväinen, vaikka niiden runsaus pääsikinhieman yllättämään. ”Juuri tätä toivoin,keskustelua. Toki nyt on tapahtunut sitäkin,että jokin sitaatti kirjastani on irrotettu asiayhteydestäänja se on alkanut elää omaa elämäänsä.Olen myös tietoisesti esittänyt asioitaaika kärkevästi, löytänyt itsestäni yllättävääHalla-Ahoa”, Laajarinne virnistää.Nykyisyys ja läsnä olevauhrattu tulevaisuudelleMitä Jukka Laajarinne sitten väittää? Teesejäon monta. Keskeisimmäksi nousee, että lapseensuhtaudutaan kuin keskeneräiseen projektiin,jonka pitäisi olla valmis sovitussa ajassa. Ettäkontrolloimme, ohjelmoimme ja huolehdimmeliikaa kuuntelematta lapsen omaa ääntä. Se mikävielä 1970-luvulla oli kelpo vanhemmuutta,on nykystandardeissa heitteillejättöä.”Lapsen on oltava vanhempiensa tai näidenpalkkaamien tahojen lähes katkeamattomassakontrollissa. Vanhempien on ensinnäkin osallistuttavaaktiivisesti lasten koulunkäyntiin.Koulun jälkeen mennään iltapäiväkerhoon,jonka jälkeen vanhemmat kuljettavat lapsensaohjattuihin harrastuksiin”, kuvailee Laajarinnekirjassaan nykymenoa.Laajarinteen resepti olisi toinen. Juuri kasvatuksenja kontrollin riistämää läsnäoloavanhemmilta vaaditaan. Joutilaisuutta, köllöttämistävanhempien vierellä, hyödytöntäluppoaikaa hyödyllisten tulevaisuusnäkökulmiensijaan. Lasten ja nuorten on saatava elääenemmän miettimättä, mitä hyötyä tai haittaasiitä on kahdenkymmenen vuoden kuluttua.Jopa tietty määrä kontrolloimatonta häröilyäkuuluu hyvään ihmisyyteen iästä riippumatta.”Jos itse muistelen lapsuuteni parhaita hetkiä,ne ovat jotakin juuri tuollaista.”TilaalastenkulttuurilleLasten ja nuorten maailmaa Jukka Laajarinneon ehtinyt katsella monesta vinkkelistä. Alunperin matematiikan opettajana työuransa aloittanutLaajarinne löysi oman sisäisen pikkupoikansaryhtyessään kirjoittamaan ensimmäistänuortenkirjaansa. Kirjoittaminen alkoi viedä,ja Laajarinne heittäytyi vapaaksi kirjailijaksi,filosofiksi ja koti-isäksi tyttärelleen.Sittemmin Laajarinteen kynästä on syntynytlukuisia lasten ja nuortenkirjoja, kaksi romaaniaja filosofiaa. Vuonna 2003 Laajarinnenousi Finlandia Junior -ehdokkaaksi kirjallaanMadonluvut. Työn alla on tälläkin haavaa uusiteos.”Filosofiaa kuvakirjaikäisille, sen verran uskallanpaljastaa”, Laajarinne hymähtää.Laajarinne kantaa huolta lastenkulttuurista.Hänen mukaansa pääosaa siinä näyttelee ai­Jukka Laajarinne yllyttää vanhempiaantamaan lapsilleen tilaa ja aikaapelkälle olemiselle ja suunnittelemattomalleleikille.kuisten lapsille tuottama kulttuuri. Sen sijaanlasten oma tuotanto loistaa poissaolollaan.Esimerkiksi lastenkulttuuria käsittelevätkritiikit ovat pääosin aikuisten käsialaa.Tiettyä tuuletusta kaipaisi lastenkirjallisuusmyös sisällöllisesti nykyisen totunnaisuudensijaan.”Ristiriitojen kanssa on vainopittava elämään.””Jos pysähdymme pohtimaan teoksia,joihin lapsina rakastuimme, ja joita edelleenostamme, huomaamme etteivät ne vastaajuhlapuheiden kutsuun. Mikäli niitä tarjottaisiinkustantamoille uusina teoksina,on täysin mahdollista ettei niitä uskallettaisijulkaista. Sellaiset tekijät kuin AstridLindgren ja Tove Jansson eivät nimittäinjaelleet moraalia vaan etiikkaa. He kritisoivatsovinnaisuutta ja ravistelivat kulisseja.”Aitoa vapaa-aikaalapsilleNyt ilmestyneen teoksen kirjoittamiseenLaajarinteeltä kului vuoden päivät. Kimmokesiihen lähti ystävän ja uskontofilosofinkanssa käydyistä keskusteluista. KasvatusguruksiLaajarinne ei kuitenkaan suostu.Neuvojen sijaan hän tarjoaa näkökulmia,haastaa keskusteluun.”Sisällöllisesti kirjani ei ole koherentti,niin kuin ei paradokseja täynnä olevamaailmakaan ole. Tapana on ajatella, etteivätasiat ole pelkästään mustia tai valkoisia,vaan jotain siltä harmaalta väliltä.Minä väittäisin toisin. Ne voivat olla yhtäaikaa molempia. Samalla tavalla esimerkiksiaikuisten ja lasten tarpeet ovat keskenäänristiriidassa. Ristiriitojen kanssa onvain opittava elämään, niitä ei voi aina ollenkaanratkaista.”Taustatyön määrässä Laajarinne ei olesäästellyt. Haastateltuihin kuului niin lapsia,nuoria kuin ammattilaisiakin. Lähdejaviiteluettelo on pitkä. Tutkitun tiedon,muun muassa Pisa-tulosten valossa, Laajarinteenviesti on napakka: päiväkotien jakoulujen ryhmäkoot ovat usein liian stressaavia.On enemmän kuunneltava lapsenluontaista unirytmiä, annettava tilaa aidollevapaa-ajalle ja ennalta määräämättömälleleikille, on lyhennettävä työpäiviä. Ja ennenkaikkea:”Kuuntele lasta. Lapsikin on ihminen,joka tietää jotain elämästään. Tämän sivuuttaminenon iso virhe.”


8 esse ❘ 9.2.2012 tavataan esse.tavataan@kotimaa.fi9.2.2012 ❘ esse 9KirjojaMonikulttuurinenisänmaallisuusMaarit Malmberg: Aapeli ja evakkomatka.Kuvittanut Jouni Koponen.35 s. Minerva 2011.MaaritMalmberginkirja niputtaaluontevastisamaantarinaankarjalaistenjanyky-Suomen maahanmuuttajientuntemuksia.Yleensä vierastan satuja, joissahuomaan vahvoja valistaviataka-ajatuksia. Aapeli ja evakkomatka-lastenkirjassa opettava sävyei haittaa. Asia saattaa johtuasiitä, että voin yhtyä sataprosenttisestikirjan sanomaan. Tarina tekeekunniaa sekä suomalaisten sotaveteraaneilleettä keskellämme elävillepakolaisille. Isänmaallisuus jamonikulttuurisuus voivat olla arvoja,jotka kulkevat käsi kädessä.Kerronta upposi kahdeksanvuotiaaseenpoikaan, joka on kysellytisoisältään paljon sodasta. Myösneljävuotias pikkusisko kuuntelikirjaa kiinnostuneena, vaikka sehänestä olikin vähän pelottava.Lapsia kosketti erityisesti tarinantodentuntuinen alku. PäähenkilöAapelille tulee riitaa sisarustensakanssa ja äiti toruu poikaaepäoikeudenmukaisesti, minkäseurauksena tämä karkaa naapurissaasuvan sotaveteraanin luo.Vanhan miehen muistojen kauttapiirtyy puhutteleva kuva evakkomatkantunnelmista.Anja NwoseKauemmaskatsomisen taidostaTommy Hellsten: Ajan takaa, Kirjapaja2011Hellsten kannustaa lukijoitaan ohjautumaansisältä käsin kohti inhimillistäkasvua. Kirjassaan Ajantakaa hän peräänkuuluttaa yhteyttäsieluun, kehottaa kuuntelemaansen viestejä ja käyttämään sitä sisäisenäkompassina.Tuttuun tapaansa Hellsten kirjoittaaoivaltavasti syyllisyydestä,häpeästä ja uupumuksesta – sekämonesta muusta ajan ilmiöstä. Pa­GASTROPANEL VATSAVAIVOISTA KÄRSIVILLE JA OIREETTOMIEN TERVEYSTARKASTUKSIINGastroPanel-tutkimus auttaa valikoimaan ja ohjaamaan ajoissa vatsavaivoista kärsivistä ja oireettomista mahasyöpä- ym. riskipotilaita gastroskopiatutkimuksiin.Näitä niukkoja ja kalliita resursseja käyttäviä tutkimuksia säästävä GastroPanel-tutkimus tehdään yksinkertaisesti mittaamalla verinäytteestä mahalaukunlimakalvon toimintaa ja tilaa kuvaavia biomerkkiaineita. GastroPanel antaa diagnoosin sekä terveestä mahalaukun limakalvosta (ei helikobakteeriinfektiota,ei atrofista gastriittia) että mm. atrofisesta gastriitista (mahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö), joka useimmiten on oireeton.Ennen GastroPanel-innovaatiota atrofinen gastriitti ja siitä johtuvat mahasyöpä- ym. riskit on voitu diagnosoida ainoastaan gastroskopian yhteydessä otettujenkoepalojen histologisella tutkimuksella – usein kuitenkin vasta sitten kun hälyttäviä oireita antava sairaus on jo voinut edetä parantavan hoidon ulottumattomiin.GastroPanelin tulosraportti ilmoittaa diagnoosin• Helikobakteeri-infektiosta• Atrofisesta gastriitista sekä sen sijainnista mahalaukun yläosassa (korpuksessa) ja/taialaosassa (antrumissa). Korpuksen atrofinen gastriitti aiheuttaa mm. vähähappoisen taihapottoman mahan.• Helikobakteeri-infektiosta myös silloin, kun tutkittavalla on atrofinen gastriitti, MALTlymfooma tai vuotava peptinen haava tai hän saa parhaillaan happopumpun esto (PPI)-lääkitystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa 13C-ureahengitystesti ja ulosteenantigeenitesti voivat hyvin usein antaa vääriä negatiivisia tuloksia eli helikobakteeriinfektioriskeineen jää diagnosoimatta• Mahalaukun limakalvon runsaasta haponerityksestäAtrofinen gastriitti, runsaan haponerityksen vuoksi epäily ruokatorven refluksitaudinkomplikaatiosta ja oireileva helikobakteeri-infektio edellyttävät gastroskopiatutkimustaAtrofinen gastriitti• Helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun limakalvonsurkastuma ja toimintahäiriö• Vaurioittaa mahalaukun korpus- ja/tai antrumosaa• Useimmiten oireeton• Ei voida todeta vatsavaivojen (dyspepsian) ja helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan käytetyillä13C-ureahengitystestillä, ulosteen antigeenitestillä tai pelkällä vasta-ainetestillä• Voi johtaa mahalaukun ja ruokatorven syöpään, B12-vitamiinin, kalsiumin, magnesiumin,sinkin ja raudan sekä joidenkin lääkeaineiden imeytymishäiriööntoutuneet tunteetja itsetuntemuksenpuuteaiheuttavatsisäisiä miinakenttiä.Kiireenme luommeomilla valinnoillamme,mutta väitämmesitä luonnonvoimaksi.Vanhenemisen pelko liittyyegoon tarrautumiseen: haluammekome tavoitella ulkoista vai annammekosisäisen valon loistaa?Mitä sielukkaampaa elämä on,sitä vähemmän egon tarvitsee taistella.Mutta Hellstenin mukaan ihminentarvitsee vastoinkäymisiäkasvaakseen ja oppiakseen tunnistamaanvahvuutensa lisäksi myösheikkoutensa. Heikkouden myöntäminenon henkisen kasvamisenelinehto, sillä haavamme ovat porttitoisten ihmisten todelliseen kohtaamiseen.Hellsten on parhaimmillaan,kun hän kertoo omasta elämästäänja kantapään kautta oppimistaanasioista; niiden kautta hän pääseelukijaa lähelle.Erityisesti hänen pyristelynsäirti liiallisesta kiltteydestä pysähdytti.Hän vältti ylenmäärin suututtamastaketään, ja vasta pitkällisenprosessin tuloksena oppi puolustamaanitseään oikeaan aikaanja oikealla tavalla.Hellsten osaa antaa hengellisyydellekiinnostavat, psykologisetkasvot.Henna SalmelaHelikobakteeri-infektio• On sekä mahasyövän että peptisen haavataudin (maha- ja pohjukaissuolihaava) itsenäinenriskitekijäRunsas haponeritys• Lisää ruokatoven sairauksien (erosiivinen esofagiitti, Barrett’in ruokatorvi, ruokatorvenalaosan syöpä) riskiä ruokatorven refluksitautia sairastavilla potilaillaTapahtumatiedot lähetetään osoitteeseenesse.tavataan@kotimaa.fi viimeistään lehden ilmestymistäedeltävän viikon maanantaina. Toimitusei takaa, että kaikki lähetetyttiedot julkaistaan. Tapahtumatiedotovat myös netissä osoitteessawww.espoolaiset.fi.• Kirkoissa soiKe 15.2. klo 12 Tapiolan kirkossa(Kirkkopolku 6) Häivähdyspyhää -sarjan lounaskonsertissaesiintyy Tuulia Hero, viulu.• MusiikkiaTo 9.2. klo 19 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) Concierto & Sinfonietta-orkesterikonsertissa esiintyvätHelsinginkadun Filharmonikotja Helsingin Poliisisoittokunta.Liput 15/5 e (+ palvelumaksu)www.lippupalvelu.fi.To 9.2. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio1 A) on Taiteilijat lähikuvassa-sarjan konsertti Valoa javarjoja. Liput 12/6 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Pe 10.2. klo 19 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) on Tapiola Sinfoniettankonsertti. Mario Venzago, kapellimestarija Antti Siirala, piano.Liput 20/15/10 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.La 11.2. klo 17 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) on Lenni-Kalle & Ystävät &Orkesteri -hyväntekeväisyyskonsertti.Liput 29 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Ti 14.2. klo 18 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) on Espoon musiikkiopistonYstävänpäivän kantelekonsertti.Ti 14.2. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio1 A) on konserttiKlassisesti Wienistä. Liput 12/6 e(+ palvelumaksu) Lippupisteestä,www.lippu.fi.Ke 15.2. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio1 A) esiintyy Manna.Liput 15 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Pe 10.2. klo 19 Karatalossa (Kotkatie4) Ulla Tapaninen esittää aikuiseenmakuun sopivan näytelmänLava-ammuntaa III. Liput15/12 e (+palvelumaksu) www.menolippu.fitai www.lippupalvelu.fi.Ti 14.2. klo 19 Espoon kaupunginteatterinRevontulihallissa(Revontulentie 8) esitetään RistoIsomäen romaaniin perustuvascience fiction-seikkailu Sarasvatinhiekkaa. Liput 27/23/15 e(+ palvelumaksu) Lippupisteestä,www.lippu.fi.• ElokuviaTi 14.2. klo 11 Sellon kirjastonAkseli-salissa (Leppävaarankatu9) vauvoille ja vanhemmille tarkoitetussaBaby-kinossa esitetäänelokuva Kaameat pomot.• LapsilleLa 11.2. klo 11 ja 13 TaidetaloPikku-Aurorassa (Järvenperäntie1–3) on Yhteislaulua perheillesuomeksi ja ruotsiksi. Liput 2 e.Ilm. pikku-aurora@espoo.fi tai p.09 8168 3364.Ma 13.2. klo 17.30 Entressen kirjastossa(Siltakatu 11) on Runokylpyläalle 1-vuotiaille lapsille.Ti 14.2. klo 9 Taidetalo Pikku-Aurorassa (Järvenperäntie 1–3)esitetään tanssitarina Alla sateenvarjonsekä työpaja esityksen jälkeen.3–6-vuotiaille. Liput 6 e.Ilm. pikku-aurora@espoo.fi taip. 09 8168 3364.To 16.2. klo 10.15 Sellosalissa(Soittoniekanaukio 1 A) esitetäännukketeatterinäytelmä Musta kana.1–8-vuotiaille. Liput 8 e. Va-Henri FrontyKeskiviikkona 15.2.Kulttuuri keskuksessahassuttelevat klovnittaretTanja Simma ja CarolineRichards.lantie 33–39) opastetaan oikeisiinsuksien voitelutekniikoihin.La 11.2. klo 10–16 Sellon kirjastossa(Leppävaarankatu 9) ja senympäristössä vietetään 112-päivää.Ohjelmassa Espoon pelastuskoiriennäytöksiä, tietoiskuja,käytännön turvallisuusrasteja japinssien tekoa.La 11.2. klo 14 Emmassa Weegeellä(Ahertajantie 5) on Taidesilta-opastus,joka yhdistää yhteisenteeman avulla eri näyttelyidenteokset toisiinsa. Liput museoalueelle8/10 e, alle 18-v. ja yli70-v. vapaa pääsy.Su 12.2. klo 13 Gallen-Kallelanmuseossa (Gallen-Kallelan tie 27)on yleisöopastus. Liput museoon8/7/6/4 e, alle 18-v. ilmaiseksi.Su 12.2. klo 13 Glimsissä (Glimsintie1) on työnäytös Karstataanja kehrätään. Liput museoalueelle4/3 e, alle 18-v. ilmaiseksi.Su 12.2. klo 13 ja 16 EmmassaWeegeellä (Ahertajantie 5) onTaidevartti-opastus Saastamoisensäätiön kokoelmaripustuksiin.Liput museoalueelle 8/10 e,alle 18-v. ja yli 70-v. vapaa pääsy.Su 12.2. klo 13.30 Helinä Rautavaaranmuseossa Weegeellä(Ahertajantie 5) on yleisöopastus.Liput museoalueelle 8/10 e,alle 18-v. ja yli 70-v. vapaa pääsy.Su 12.2. klo 14 Kamussa Weegeellä(Ahertajantie 5) on AikamatkaEspoossa -näyttelyn yleisöopastus.Liput museoalueelle8/10 e, alle 18-v. ja yli 70-v. vapaapääsy.Ma 13.2. klo 18 Laaksolahdenkirjastossa (Veininkatu 24) kirjailijaillassavierailee tohtori VappuTaipale. Aiheena on ikääntyminenja vanhuus.Ma 13.2. klo 18 Akilleksen majalta(Kylänvanhimmanpiha) onlähtö Iltahiihdoille perinteisellätyylillä Keskuspuistoon. Matkanpituus ja vauhti määräytyyhiihtäjien toiveiden mukaan.Ilm. hakalax@elisanet.fi tai p.0500 704 516.GastroPanel-tutkimuksia on saatavissa mm. yksityisiltä lääkäriasemilta kuten Terveystalosta tai Diacorista, joista on listaus osoitteessa www.biohit.fi / Laboratoriopalvelut / Kuluttaja.Lääkärin lähetteellä saa KELA-korvauksen GastroPanelin biomerkkiainetesteistä (verinäytteen pepsinogeeni I-, pepsinogeeni II- ja gastriini-17-pitoisuudet sekä helikobakteerivastaaineet).GastroPanel-tutkimukseen ilman lääkärin lähetettä verinäytteitä otetaan Docrates Sairaalassa (www.docrates.fi /Terveys- ja Hyvinvointipalvelut / Vatsaongelmien testit) ja Biohitpalvelulaboratoriossa, ajanvaraus puh. 09 773 861.GastroPanel-tutkimus auttaa valikoimaan gastroskopiatutkimukseen ja ajoissa hoitoon mm. niitä riskipotilaita, joilla atrofinen gastriitti voi johtaa mm. maha- ja ruokatorvisyöpään. Osa mahasyövistä voi edetähelikobakteeri-infektiosta, ilman, että koepalojen histologisessa tutkimuksessa löytyy atrofista gastriittia. Pieni osa mahasyövistä on perinnöllisiä. ”GastroPanel sopii oireettomien potilaiden riskin arviointiin,kun ensisijaisena tavoitteena on mahalaukun syövän varhaisdiagnostiikka eli atrofista gastriittia sairastavien seulonta gastroskopiaan” (Karvonen AL, Ylävatsavaivan diagnostiikkaa: pitääkö aina tähystää?Suomen Lääkärilehti 44/2005;60:4487 – 4490). GastroPanel auttaa luotettavasti löytämään myös sellaiset mahalaukut, joiden limakalvossa ei ole helikobakteeri-infektiota ja/tai atrofista gastriittia eikä näistäsairauksista johtuvia mahasyöpä- ym. riskejä.Hapottomassa mahassa suun mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan alkoholista ja sokereista karsinogeenistä asetaldehydiä. Kaikkia 1- luokan karsinogeeneja, kuten asbesti, tupakka ja asetaldehydi,lähteestä riippumatta koskee yhtenäinen eettinen ja lainsäädännöllinen periaate. Niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään elimistössä ja ravinnossa. Asetaldehydialtistus liittyymaailmanlaajuisesti vuosittain noin 4 miljoonaan uuteen syöpätapaukseen eli lähes 40 prosenttiin kaikista syövistä. Acetium-kapseli on ainoa keino inaktivoida (sitoa) karsinogeenistä asetaldehydiä mahalaukussa,millä on mahdollista ennaltaehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpää. Apteekeista ilman reseptiä saatavia Acetium-kapseleita suositellaan käytettäväksi aterioiden ja alkoholin nauttimisen yhteydessähenkilöille, joilla on korpuksen atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton maha, hoitamaton helikobakteeri-infektio tai mahaleikkauksen jälkitila tai jotka joutuvat käyttämään haponestolääkkeitä.Sekä lääkärin määräämistä että ilman reseptiä saatavista happopumpunesto (PPI)-lääkkeistä varoitetaan esimerkiksi seuraavasti: ”Jos potilaalla on hälyttäviä oireita (esim. merkittävää selittämätöntä painonlaskua, toistuvaa oksentelua, nielemishäiriöitä, verioksennuksia tai veriulosteita) ja epäilty tai todettu mahahaava, pahanlaatuisen sairauden mahdollisuus on suljettava pois, koska PPI- hoito voi lievittääoireita ja viivästyttää diagnoosia.” Tämä varoitus on paikallaan, mutta ”hälyttävien oireiden” ilmaannuttua mm. mahasyöpä on useimmiten jo edennyt parantavan hoidon ulottumattomiin eli ”Hoito ei olisiparantanut”. – Ennen ”hälyttäviä oireita” harvoin epäillään mahasyöpä- ym. riskejä, koska hyvin usein oireita hoidetaan mm. PPI- lääkkeillä ja tämän lisäksi helikobakteeri-infektio ja sen tai autoimmuunitaudinaiheuttama atrofinen gastriitti on useimmiten oireeton.Katso: Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, et al. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 2012;47:136-147.BIOHIT HealthCare • Innovating for Health • Cancer PreventionBiohit Oyj • Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. +358 9 773 861 • Faksi +358 9 773 86 204 • www.biohit.fi / Diagnostiikka / Palvelulaboratorio, 09 773 861 (vaihde),www.biohit.fi / Ajankohtaista sairauksien diagnostiikasta ja ennaltaehkäisystä • www.acetium.fi/testi: paljastaa asetaldihydialtistuksen• NäyttelytLa 11.2. – pe 24.2. galleria Villisiassa(Soukantie 4) on esilläPilvenpiirtäjät-ryhmän öljyvärijaakryylimaalauksia. Avoinnati–to klo 14–19 ja pe–su klo 12–15.Su 19.2. asti Galleria Espoonsillassa(Virastopiha 3) on esilläAnna Semerdjievin maalauksianäyttelyssä Mieli/kuvia. Avoinnati–pe klo 11–16 ja la–su klo 12–15.• TeatteriaTo 9.2. – pe 10.2. klo 19 ja la 11.2.klo 15 Kulttuurikeskuksen Louhisalissa(Kulttuuriaukio 2) esitetäänMuck, yhteiskunnallinenmusiikkidraama nyky-Unkarista.Suomenkielinen tekstitys. Liput32/27/15 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Ti 14.2. klo 19 KulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) brittiläinen klovnitar Nola Raeesittää esityksen Elizabeth’s LastStand. Liput 20/18/12 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Ke 15.2. klo 19 KulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) esiintyy klovniduo TanjaSimma & Caroline Richards. Liput20/18/12 e (+ palvelumaksu)Lippu pisteestä, www.lippu.fi.La 11.2. klo 15 Sellosalissa (Soittoniekanaukio1 A) Lasten Lauantaissaesiintyy lastenorkesteriHääppöset yhdessä Taikuri Luttisenkanssa. Yli 3-vuotiaille.Liput 9/17/26/34 e (+ palvelumaksu)Lippu pisteestä, www.lippu.fi.Su 12.2. klo 14 Emmassa Weegeellä(Ahertajantie 5) on sadutuksensiivittämä opastus Saastamoisensäätiön kokoelmaripustuksiin.Liput museoalueelle 8/10 e, alle 18-v. ja yli 70-v. vapaa pääsy.raukset info@nukketeatterikeskus.fitai p. 050 325 5093.La 25.2. asti Taidetalo Pikku-Aurorassa (Järvenperäntie 1–3)Nuken elämää -kiertonäyttelyavaa nukketeatterin maailmaaelämyksellisellä tavalla. Avoinnati–to klo 10–15 sekä la klo 11–14.• MuutaLa 11.2. klo 10–14 Oittaan ulkoilukeskuksenkahvilassa (Kunnar­Ti 14.2. klo 10–18 Sellon kirjastossa(Leppävaarankatu 9) on ADay Full of Friends -tapahtuma.Luvassa on työpajoja ja ystävyysaiheistaohjelmaa.Ti 14.2. klo 17 Entressen kirjastossa(Siltakatu 11) ja ke 15.2. klo10 Sellon kirjaston aulassa (Leppävaarankatu9) on iPad- ja älypuhelinpaja.Ke 15.2. klo 13 Glimsissä (Glimsintie1) Kädentaitojen keskiviikossaon pellavan kehruuta ja kudontaa.Liput museoalueelle 4/3 e,alle 18-v. ilmaiseksi.Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, elleipääsymaksua mainita. Seurakuntientapahtumat ovat sivuilla12–15.


10 esse ❘ 9.2.2012 9.2.2012 ❘ esse 11Tapio LuomaKristitty on keskuslämmittäjäEspoon uusi piispa on seurakuntatyönpitkän linjan ammattilainen. Hän on myösteologian tohtori, joka on ottanut kantaakristillisen uskon ja luonnon tieteidensuhteeseen.Kuka on Tapio Luoma?Teksti Ulla LötjönenKuva Sirpa PäivinenEnsimmäinen päivä uudella työpaikalla on ainajännittävä ja kiinnostava. Millaisia ovat uudettyökaverit, mitkä ovat talon tavat?Espoon uuden piispan työ alkaa 1. päivähelmi kuuta vauhdikkaasti. Tapio Luoma antaahaastatteluja eri medioille. Sen ohessahän tutustuu uusin työtovereihinsa Espoon hiippakunnantuomio kapitulissa, joka sijaitsee Espoon keskuksessa,Kirkko katu kympissä.Piispaa odotellessa on aikaa silmäillä ympärilleen. Katsepoimii viraston kahvihuoneen pöydältä esiin erikois uuden –sanapelin, joka on täynnään pohjalaisia murresanoja ja niidensuomennoksia.”Sen Tapio Luoma toi meille tuliaiseksi tänä aamuna”,kertoo tuomiokapitulin väki hymynkare huulillaan.Voi olla, että nämä ja monet muut pohojalaaset sanat jasananparret tulevat aikaa myöten kapitulin väelle tutuksi,kunhan uusi esimies on ehtinyt asettua taloksi.Piispa raivaaoman polkunsaTapio Luoma saapuu paikalle pahoitellen pientä viivästymistä.Hän antoi juuri puhelinhaastattelun Kotimaa-lehdelle.Luoma avaa oven kokoushuoneeseen, jossa hän tuleejohtamaan tuomiokapitulin istuntoja. Täällä hän on myöstavannut edeltäjäänsä, piispa Mikko Heikkaa.”Kristittynä eläminen ei tarkoitarajojen vetämistä. Meitä ei ole kutsutturajanvartijoiksi, vaan tehtävämmeon olla keskuslämmittäjiä.Kristus on kaiken keskus.””Hiippakunnan ensimmäisenä piispana Heikka teki kovantyön luodessaan uuden hiippakunnan rakenteet. Minunon hyvä aloittaa työt hänen jälkeensä. Olen saanut häneltäarvokasta tietämystä ja toisaalta hyvän evästyksen: jokainenpiispa löytää oman tiensä, jota kulkea.”Espoon hiippakunta on Tapio Luomalle alueena uusi.Lakeuksien kasvatti on työskennellyt koko työuransa ajanpappina Pohjanmaalla, viimeksi Seinäjoen seurakunnankirkko herrana.Seurakunnallisen elämän kuvittelisi olevan aika erilaistaEtelä-Suomessa kuin Pohjanmaalla.”Kirkon haasteet ovat melko samanlaiset kaikkialla, tosintäällä etelässä kuljetaan etuajassa muuhun Suomeen nähden.Yhteiskunta moniarvoistuu, ja etelän taajamissa se näkyymuun muassa monikulttuurisuuden lisääntymisenä. Tämäkannustaa meitä pohtimaan, millainen on kristityn identiteettitässä ajassa.”Tajua tilanne,katso eteenpäinEspoon uuden piispan johtajuusnäkemyksen voi tiivistää näin:johtajan tulee nähdä, missä ollaan ja mihin ollaan menossa.”Tämä pätee mihin tahansa organisaatioon, myös kirkkoon.Vaikka matkanteko ei aina ole kovin hääviä, johtajantehtävänä on pitää huolta siitä, ettei taju tilanteesta ja suunnastahäviä näkyvistä”, Tapio Luoma sanoo.Moni kirkon suunnasta huolestunut kommentaattori on nimittänytSuomen evankelis-luterilaisen kirkon tilaa sekavaksi.Erilaista ristivetoa ja myllerrystä on paljon. Luoman mielestäjuuri siksi on kysyttävä ja mietittävä peruskysymyksiä.”Tervehdin tyytyväisenä hiljaisuuden liikkeen viriämistä, sitä että pyhyyden edessä ollaan valmiita vaikenemaan ja myöntämään ihmisenpienuus ja Jumalan suuruus”, sanoo Tapio Luoma.”Mikä on kirkon tehtävä ja rooli tässä ajassa? Mitä merkitseekristittynä oleminen? Ajattelen niin, että kristittynäeläminen ei tarkoita rajojen vetämistä. Meitä ei ole kutsutturajanvartijoiksi, vaan tehtävämme on olla keskuslämmittäjiä.Kristus on kaiken keskus.”Luoma korostaa, kuinka tärkeää kirkon itsetajulle on senalituinen muistaminen, että kirkko on hengellinen yhteisö.”Emme tee töitä minkään aatteen hyväksi, vaan olemmeelävän persoonan palveluksessa. Kyse on Jumalan ja ihmisenvälisestä suhteesta, joka on, vaikka sitä on vaikea pukeasanoiksi.”Luonnontiede on tiedettä,ei käsikassaraTapio Luoma väitteli teologian tohtoriksi Helsingin yliopistossavuonna 1999. Hän käsitteli dogmatiikan alaan kuuluvassaväitöskirjassaan teologian ja luonnontieteiden suhteita.Väitöskirjan teema liittyy nykykeskusteluun siten, ettäamerikkalaisperäinen uusateismi nimeää kristinuskon vihollisekseen.Sen näkemysten mukaan kaikki uskonnot ovatvaaraksi ihmiselle. Taistelussaan uskontoja vastaan uusateismiottaa käsikassarakseen luonnontieteet.Kärjekkäimmän uusateismin mukaan luonnontiede todistaa,ettei Jumalaa ole, ja näin uskonnolta on viety pohja pois.Väitöskirjatyöhönsä viitaten Tapio Luoma huomauttaa,että luonnontieteet tutkivat maailmaa empiirisin keinoin,eivätkä ne ole kristinuskolle minkäänlainen uhka.”Luomiskertomus on totta siinä mielessä, että kaikki onsyntynyt Jumalan tahdosta ja suunnitelmasta. Luomiskertomusei kuitenkaan kerro meille sitä, mitä luonnontieteetkuvaavat: kuinka eri elementit ovat syntyneet ja kehittyneet.Siinä luonnontiede on paras mahdollinen asioiden kuvaaja.Tälle kuvaamiselle ja pyrkimykselle kirkon tulee antaa kaikkimahdollinen tuki”, sanoo Luoma.Kiista luomisestaon turhaaAmerikkalaiset kreationistit eivät kuitenkaan näe asiaa tällätavoin. He kiistelevät evolutionistien kanssa maailman synnystäja samalla yrittävät todistaa Jumalan olemassaolon.Luoman mielestä amerikkalaisperäinen evoluutiokeskusteluon turhauttavaa, poteroihin juuttunutta väittelyä.”Minulle on epäselvää, miten pieni ihminen voi puolustaasuuren Jumalan kunniaa ja majesteettia sillä, että hänhyökkää luonnontieteitä vastaan. Jumala ei tällaista puolustamistatarvitse.””Jos otetaan lähtökohdaksi rationaalinen ajattelu, kutenkiistan osapuolet tekevät, kuuluu kysymys: onko Jumala olemassavai ei? Mutta eihän Jumala ole mikään objekti. Hän onsubjekti. ’Sinä tutkit minua ja tunnet minut, Jumala’, psalminkirjoittajasanoo.”Piispa vaaliikirkon yhteyttäTapio Luoma toteaa, että Jumalan olemassaolosta inttäminenei ole kirkon työsarkaa. Sen sijaan on hyvä kysyä, mikä onkristinuskon tai kirkon rooli tässä ajassa.”Kirkon luonne hengellisenä yhteisönä ei saisi kadota.Piispan tehtävänä on pitää tätä näkökulmaa esillä ja vaaliakirkon ykseyttä.”Entäpä ne kirkolliset kiistat, joiden keskellä kirkko elää?Eräs tarjottu ratkaisumalli erottaa toisistaan muuttumattomatuskon kysymykset ja kulttuurisesti muuttuvat eettisetkysymykset, joihin kirkko ottaa kantaa.”Ymmärrän tämän ratkaisumallin idean ja allekirjoitankinsen osin, mutta pulma tulee siinä, että näitä molempia kysymyksiäkäsitellään helposti rationaalisin perustein. Kirkkoon kuitenkin hengellinen yhteisö. Kristinusko ei tyhjene siihen,mitä ihminen järjellään ymmärtää,” vastaa Tapio Luoma.Hänen mukaansa rationaalista keskustelua tarvitaan jasitä on hyvä käydä. Kaiken pohjalla lepää kuitenkin ulottuvuus,jossa ihminen on paljaana ja alastomana pyhyydenedessä.Ihminen eihallitse kaikkeaTapio Luoma kertoo arvostavansa uskontotieteilijä KarenArmstrongia, joka on tuotannossaan todennut, että valistuksenjälkeistä protestanttista maailmaa vaivaa liiallinenrationaalisuus.Tapio Luoma (49) muutti Seinäjoelta pääkaupunkiseudulletammikuussa yhdessä vaimonsaPirjon kanssa. Diakoniatyöntekijänä työskenteleväpuoliso on vuorotteluvapaalla, ja pariskuntaetsii vakinaista kotia Espoon alueelta. Kolmeaikuistunutta lasta on jo muuttanut omilleen.Olet lakeuksilta kotoisin. Missä on sielunmaisemasi?”Kyllä se on avara ja laaja peltomaisema, jonka taivaanrannassapiirtyy metsää. Tällainen näkymäliittyy syntymäseutuuni Kurikkaan ja työvuosiinPohjanmaalla. Toisaalta myös meri on tuttu elementti,sillä kävin koulut Vaasassa.”Miten päädyit papiksi?”Voi puhua kutsumuksesta. Kuljin poikakerhoissaja olin kerhonohjaajana. Rippikoulun jälkeen meninmukaan seurakuntanuorten porukkaan. Tiesin hyvinnuorena, että minusta tulee pappi ja se vaikuttijo lukion ainevalintoihinkin.”Mikä papin työssä on ollut parasta?”Se, että saa olla lähellä ihmisiä. Jos haluaa oppia ihmisenäolemisesta ja ihmisyydestä, pappina pystyynäkemään sen syvimpiä puolia jo viran puolesta,esimerkiksi kirkollisia toimituksia hoitaessa ja kunkäy keskusteluja ihmisten kanssa. Myös se on olluthienoa, että on voinut olla ihmisten tukena tai kuulla,että on voinut jakaa jotain sellaista, josta kuulijatovat saaneet voimia.”Nimeä henkilö, joka on tehnyt sinuun suurenvaikutuksen.”Heitä on niin paljon! Ehkä kuitenkin nostan esiinlapsuuteni ja nuoruuteni tärkeät ihmiset: omatvanhempani ja läheiseni, hyvät opettajat ja lisäksiseura kunnan nuorisotyöntekijät, jotka jaksoivatelää kanssamme läpi kuohuvan nuoruuden ja seurasivatelämäämme vakaasti, rauhallisesti ja turhiahötkyilemättä. He ovat jääneet mieleen esikuvinasiitä, miten haluaisin hoitaa myös omaa työtäni.”Tulit tänne Espooseen Seinäjoelta. Taipuuko tango?”Ei oikein taivu, tanssissa olen ihan surkea, muttatykkään kyllä kuunnella tangoa siinä missä monenlaistamuutakin musiikkia. Laulan myös itse mielelläni.Lempiharrastuksistani voi mainita juoksemisenja lukemisen. Teologia on intohimoni, muttaluen muutakin, esimerkiksi kaunokirjallisuutta.””Vaikka järjellä on oma tärkeä roolinsa ihmisyhteisönelämässä, sen käyttö on syrjäyttänyt mythoksen eli mysteerin.Tällöin kokemus Jumalasta katoaa, Jumalasta tuleeobjekti, jota ihminen tarkkailee, joko uskoo tai ei uskohäneen. Rationaalisuudessaan ihminen yrittää hallita tilannetta,eikä oikein tiedä mitä uskonnollisuudella tekisi”,sanoo Luoma.”Samalla meiltä katoaa paitsi Jumalan, myös ihmisenmysteeri. Jotain ihmisyyden ymmärtämisestä häviää. Toisenihmisen kunnioittaminen salaisuutena ja mysteerinä väljähtyy.”Luoma kuitenkin katsoo, että valistuksen jälkeinen aikaon murroksessa. Kirkossa se näkyy muun muassa siinä, ettäihmiset kaipaavat syvää kosketusta Jumalan kanssa, hakeutuvathiljaisuuden liikkeen pariin tai retriitteihin.”Tervehdin tätä ilolla, sillä vapaus, avaruus ja hengittävyyskuuluvat hengellisen elämän pohjavirtoihin”, sanooTapio Luoma.


12 esse ❘ 9.2.2012 9.2.2012 ❘ esse 139.2.20129.2.20129.2.2012Yhteiset tapahtumatTapiolanseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virastoavoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fiwww.tapiolanseurakunta.fiOlarinseurakuntaKirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaOlarinluoma 4, 02200 Espoo ma–pe klo 8–15p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiEspoonlahdenseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000.Toimitus- ja tilavaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fiPyhäpäivä TapiolassaMessu ”Makeita vai karvaita?”su 12.2. klo 10 Tapiolan kirkossa.Liturgi Ossi Tervonen, saarnaErika Kallio, musiikki kanttoriHannu Jurmu ja ryhmä Dominante-kuorosta. Pyhäkoulu messunaikana. Messun jälkeen kirkkokahvit.Otaniemen kappelissa (Jämeräntaival8) Sexagesimasunnuntainmessu su 12.2. klo 11. Saarnaja liturgia Maija Saarnio, musiikkiRiikka Jäntti. Kirkkokahvit.Rukousilta Tapiolan kirkon seurakuntasalissasu 12.2 klo 18.Illan aiheena on ”Israelin merkitys”.Vieraana pastori Petri Kauhanen,mukana myös Katja Hero.TAPIOLAViikkomessuArkiaamun pysähtyminen yhteisenrukouksen ja ehtoollispöydänäärellä Tapiolan kirkossa ke15.2. klo 8. Liturgi Arto Vallivirta,kanttori Liisa Malkamäki.PäivärukoushetkiTule hiljentymään kesken arkipäivänma–pe klo 12 Tapiolankirkossa. Häivähdys pyhää -konserttipäivinä(ks. tarkemmin alla)Yhteisvastuukeräyson alkanutVuoden 2012 Yhteisvastuukeräyskäynnistyi su 5.2. Tämän vuodenkeräyksellä tuetaan pienrahoitustoimintaaja torjutaan ylivelkaantumistaSuomessa jaUgandassa. Lisätietoja keräyksestä:www.yhteisvastuu. . Yhteisvastuutuotteitavoi ostaa Tapiolankirkolta diakoniatoimistosta.TulisitkoYhteisvastuukerääjäksi?Voit noutaa keräyslippaan tai -listanTapiolan kirkolta diakoniatoimistostaArja Muhinilta, p. 80504433, arja.muhin@evl. .Makeita vai karvaita?Messu Tapiolan kirkossa su 12.2. klo 10TAPIOLAHäivähdys pyhää-lounaskonserttiKe 15.2. klo 12 Tapiolan kirkossaTuulia Hero, viulu ja Ossi Tanner,piano soittavat Beethovenin,Brahmsin ja Mozartin musiikkia.Konsertin kesto on n. 30 min.Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksuYhteisvastuukeräyksenhyväksi. Seuraavat konsertit29.2. ja 14.3. klo 12.Israelin merkitysRukousiltaVieraana pastori Petri Kauhanen,mukana myös Katja Hero.su 12.2. klo 18 Tapiolan kirkollaKeskiviikkokerhoTapiolan seurakunnan diakoniatyoesittäytyy ke 15.2. klo 13,mukana diakoniatyöntekijät.Kahvit jo klo 12.30.Miesten saunailtaMiesten saunaillassa to 16.2.Velskolassa klo 17.30 vieraanaKongosta pakolaisena Suomeenmuuttanut Donatien Akili ja Espoonseurakuntayhtymän monikulttuurisuustyönsihteeri PerttiPoutanen. Ilmoittautumiset aarne.laasonen@evl.tai 040 5130847Jauhopeukaloidenleivontailta yksinhuoltajaperheillePullantuoksua Tapiolan kirkollati 28.2., 27.3., 24.4. ja 15.5.klo 17.30–19.00! Lisätietoa jaIlmoittautumiset perhe.tapiola@evl. tai ryhmän ohjaaja Marjukka,marjukka.luoma@evl.Helmikuun näyttelyissäenkeleitä ja yhteisvastuutaTapiolan kirkon aulassa KristiinaAlajan enkelimaalauksia ”Näkyvääja näkymätöntä” näyttelyssä7.2.–28.2. Aulassa on myösYhteisvastuukeräyksen tavoitteitaesittelevä näyttely helmikuunajan.Diakonia –tukea elämäänOnko elämässäsi vaikeaa juurinyt? Diakoniatyöntekijään voit ottaayhteyttä, kun tarvitset toisenihmisen tukea. Varaa keskusteluaikanumerosta 8050 4433 taikäymällä diakoniatoimistossa Tapiolankirkolla.LähimmäispalvelunperuskurssiKurssi järjestetään kolmipäiväisenäla 3.3, ke 7.3. ja ke 14.3.Olarin kappelissa, Kuunkehrä4. Kurssille voit tulla tutustumaanlähimmäispalveluun japohtimaan omia ajatuksiasi aiheesta.Kurssimaksu on 10 €.Tiedustelut ja ilmoittautumiset10.2. mennessä Katja Karvinen,p. 040 773 8715 tai katja.karvinen@evl..Rukouksen huoneRukouksen huone toimii taas Tapiolankirkolla Kirkkopolun kerhohuoneessape 10.2. klo 16 – ti14.2. klo 21. Lisätietoja: rvartio@luukku.com.Nuoret aikuisetOtaniemen kappeliJämeräntaival 8Messu su 12.2. klo 11.saarna ja liturgia MaijaSaario. musiikki RiikkaJäntti. Kirkkokahvit.Ristin kilta ry:n kappeliiltake 15.2. klo 18.30MessuSu 12.2. klo 10 Olarin kirkko. Liturgiaja saarna Inari Vapaakallio,avustaa Kimmo Ansamaa, kanttorinaSanna Franssila.Su 12.2. klo 12 Matinkappeli.Liturgia ja saarna Inari Vapaakallio.Su 12.2. klo 12 Olarin kappeli.Perhemessu, liturgia ja saarnaVilppu Huomo, avustaa Jussi Koski,kanttorina Sanna Franssila.To 9.2. klo 18 Olarin kappeli, iltamessu,liturgia ja saarna PaulaNärhi, kanttorina Sanna Franssila.Ennen messua on mahdollisuusripittäytyä messun papilleklo 17–17.45 kappelin rippihuoneessa.Ti 14.2. klo 16 Matinkappeli,Tankkauspaikka arkimessussa.Lisää alla.To 16.2. klo 18 Olarin kappeli,iltamessu, liturgia ja saarnaJarmo Jussila, kanttorina SannaFranssila.OL ARITankkauspaikkaViikkoa on vielä jäljellä... Tule Tiistai-messuuntankkaamaan. Arkimessukutsuu Sinua Matinkappelillaklo 16: 14.2., 20.3., 17.4.,8.5. Juodaan kahvit päälle. Sinuapalvelevat pappi Eva Kanerva,diakonit Katja Karvinen ja MariaHelin, musiikista vastaa RaisaSalonheimo ja vapaaehtoiset.Olet myös tervetullut valmistelemaanja toimittamaan messuayhdessä. Tule silloin Matinkappelillejo 15.30.Rukous- jahartaushetkiäSiioninvirsiseurat to 9.2. klo18.30 Hiljaisuuden kappelissa.Kahvi- ja teetarjoilu klo 18 OmenanOlohuoneen puolella. YhteistyössäHerättäjä-Yhdistyksen Espoonpaikallisosaston kanssa.PyhäkouluMusiikkipyhäkoulu Matinkappelillasu 12.2 klo 12–12.30.Papin Puhelinma–pe 9–21, 040 547 1857.Voit varata keskusteluajan tästänumerosta. Keskusteluaika pyritäänjärjestämään mahdollisimmanpian.Hiljaisuuden päivät jarukousyö2.–4.3. Haukikappelissa, Ukkohauentie1. Liity mukaan päiväksitai koko ajaksi. Valmistamme yhdessätilaa pe klo 15 alkaen, rukoushetkion klo 20. Lauantainaon hiljaisuuden päivä alkaen kaikilleavoimella messulla klo 10,jonka jälkeen johdatus hiljaisuuteen.Rukoushetket rytmittävätpäiväämme. Mahdollisuus myösomatoimisesti maalata sisäisiätuntojaan. Su aloitamme johdattelullauusille tulijoille klo 8.30,jonka jälkeen aamurukous. Avoinmessu klo 12. Kirkkokahvit hiljaisessahuoneessa. Osallistumismaksu5 €/ateria. Mahdollisuusmyös jäädä öiseen rukousvartioonsopimalla ohjaajien kanssa.Kerro ilmoittautuessasi mahdollinenerityisruokavaliotarve 20.2.mennessä p. 8050 7000. Tiedustelutpastori Eva Kanerva, 040531 1026 tai diakonissa Ulla-Maija Kyrölä 040 547 1858 taietunimi.sukunimi@evl. .MessuunSu 12.2. klo 10 Olarin kirkkoSu 12.2. klo 12 MatinkappeliSu 12.2. klo 12 Olarin kappeli perhemessuTo 9.2. ja 16.2. klo 18 Olarin kappeli iltamessuTi 14.2. klo 16 Matinkappeli arkimessuMessujen jälkeen kirkkokahvitPienryhmiäUusompeluseura MatinkappelinOlohuoneessa keskiviikkona15.2. klo 18. Ota oma käsityömukaan.Lukupiiri Matinkappelin Olohuoneessatorstaina16.2. klo 18.Kirjana Juha Itkonen: Myöhempienaikojen pyhiä. Voit tulla mukaan,vaikka et olisi kirjaa lukenutkaan.Virtaa välillämme-suhdekurssiTulkaa viettämään yhteistä päivääja oppimaan toisistanne jotainuutta la 24.3. ja 31.3. klo9.30–16 Olarin kappelilla, Kuunkehrä4. Kurssi on 20–35-vuotiailleseurusteleville, avo- ja aviopareillesuunnattu pienryhmä,OL ARILisää alla.Ystävä hyvä!OL ARITule juhlimaan kanssaniYstävänpäivää 14.2. klo 16TankkauspaikkaanMatinkappelille. Mennään yhdessämessuun ja juodaan kahvit päälle!t. AnuHiljaisuudenpäivät jarukousyö2.–4.3.HaukikappeliLiity mukaanpäiväksi tai kokoajaksi.jossa käsitellään parisuhdettatoiminnallisten menetelmien, parikohtaistentehtävien ja ryhmäkeskustelujenavulla. Keskustelutovat luottamuksellisia ja jokainenpäättää itse keskusteluihinosallistumisensa tason. Kurssinhinta 20 €/pari (sis. ruokailun japäiväkahvin). Lisätiedot ja ilmoittautumiset2.3. mennessä 040503 7622 tai paula.bruce-haatainen@evl..YksinhuoltajaperheidenOlohuoneVertaistukea ja arjen jakamistapienen iltapalan kera joka toinenmaanantai (parilliset viikot) klo17.30–19 Omenan Olohuoneessa,Ison Omenan palvelutasolla.Lastenhoito on järjestetty. Tuleyksin tai yhdessä lasten kanssa.Lisätietoja 040 503 7622tai paula.bruce-haatainen@evl. .Ystäväksi yksinäiselle,kaveriksi mummolle?Espoon seurakuntien yhteinenLähimmäispalvelun peruskurssijärjestetään kolmepäiväisenä la3.3. klo 10–15, ke 7.3. klo 17–19.30 ja ke 14.3. klo 17–19.30Olarin kappelissa, Kuunkehrä 4.Kurssille voit tulla tutustumaanlähimmäispalveluun ja pohtimaanomia ajatuksia aiheesta.Kurssimaksu 10 €. Tiedustelut jailmoittautumiset 10.2. mennessäKatja Karvinen 040 773 8715 taikatja.karvinen@evl. .Colourful Espoo1v AnniversaryLisää vieressä.Colourful Espoo viettää synttäreitä.La 11.2. Monikulttuurinenjuhla Kulmassa (kuunkehrä 6)klo 13.30. Esiintyjinä taikuri EmilAnton, unkarilainen tanssiryhmäLisää yllä.opettaa kansantanssia IstvanLitkeyn johdolla sekä Ourvision-kilpailun nalisti ZuzannaRogulska esiintyy. Ja tietenkintäytekakkua kaikille. Tuletutustumaan uusiin ystäviisi.You are welcome to celebratethe 1st anniversary of ColourfulEspoo. Saturday 11thof February at 13. Programconsists magician Emil Anton,Hungarian dance group led byIstvan Litkey and Ourvision -nalist Zuzanna Rogulska. Anda birthday cake, naturally!Come and meet new friendsand have fun with us. http://colourfulespoo.blogspot.com.SeurakuntamatkaGotlantiinLähde Ruotsiin Gotlantiintutustumaan mielenkiintoiseenja historialliseen Visbynkaupunkiin ja sen elämään30.8.–3.9. Hinta n. 500–600€: täysihoito (lounas ja päivällinenjoka päivä), kuljetuksetsamalla bussilla koko ajan,laivamatkat Turku-Tukholma-Turku ja Nynäshamn-Visby-Nynäshamn, majoitukset 2hhhuoneissa sekä oppaan palvelut.Kyselyt ja ennakkoilmoittautumisetAnja Yli-Isotalo050 406 7678 ja MarkusSilvola 040 531 1017. Tulekuulemaan lisää lähetyspiiriinMatinkappelilla 16.2. klo 15.LähetyspiiriMatinkappelilla klo 15 jokato. 16.2. muistellaan viimeelokuun retkeä Saarenmaalleja Hiidenmaalle sekä keskustellaanensi syksyn seurakuntamatkankohteesta Gotlannista.Tervetuloa mukaan uudetja vanhat. Lisätietoja AnjaYli-Isotalo 050 406 7678.Kansainvälisen työnsähköpostilistaLiity kansainvälisen työn sähköpostilistalleja pysyt tietoisenamitä tapahtuu monikulttuurisessatyössä, lähetystapahtumissa,kansainvälisessädiakoniassa ja ystävyysseurakuntatyössä.Uutisia tuleelistan jäsenille säännöllisenepäsäännöllisesti Olarinja Espoon seurakuntien tapahtumistaja välillä vähänlaajemmaltikin. Liity listallelähettämällä sähköpostiamarkus.silvola@evl. .LähetysrengasTilaa itsellesi ilmainen Lähetysrengas-lehti.Sen kauttapysyt ajan tasalla mitä Olarinseurakunnan lähetyskentillätapahtuu. Nimikkolähetitkertovat kuulumisia ja tapahtumistanimikkokohteissamme.Lehti ilmestyy 5–6 kertaavuodessa ja se on mahdollistatilata värillisenä sähköpostiversionatai mustavalkoisenapaperiversiona. Lehdessäon ohjeet kuinka tukea lähetyötä,mutta Tilaaminen eivelvoita rahalliseen tukeen.Lisätietoja ja tilaukset markus.silvola@evl..MessutMessu ja Herättäjäyhdistyksenkirkkopyhä su 12.2. klo 10Espoonlahden kirkossa, saarnaPertti Mäkeläinen, liturgia Hans-Christian Daniel, avustava pappiJukka Knuutti, kanttori HelenaYli-Jaskari, urkuri Heli Hagmark.Kirkkoruoka ja -kahvit. Messunjälkeen käsityömyyjäiset ja Siioninvirsiseuratsekä paikallisosastonvuosikokous. Kirkon messunjälkeen on mahdollisuus henkilökohtaiseenesirukoukseen koulutetunrukouspalvelijan kanssa.Taaperokirkko su 12.2. klo 16Espoonlahden kirkossa, mukanapastorit Mira Kohijoki ja LeenaSantaharju, kanttorina HelenaYli-Jaskari.Iltamessu su 12.2. klo 17 Soukankappelissa, järjestää Kotiryhmäverkostory.Tulossa: Laskiaissunnuntainmessu ja uusien työntekijöidensiunaaminen su 19.2. klo 10 Espoonlahdenkirkossa, Popmessusu 19.2. klo 18 Soukan kappelissa,Tuhkamessu ke 22.2. klo 19Espoonlahden kirkossa.Espoonlahden kirkossarukoillaanRukoushetki arkisin klo 8.50."Aamuvirkkujen" rukoushetkike klo 6.30–7.30."Aamutorkkujen" rukoushetkike klo 9–10 yläkerrassa kerhohuone2. Järj. Kotiryhmäverkostory.Avoin rukouspiiri sunnuntainmessun ja kirkkokahvin jälkeenklo 11.45–13 yläkerrassa kerhohuone2. Kulloinkin paikalla olevillaon mahdollisuus yhteiseenrukoukseen.Israel-rukouspiiri ti 14.2. klo18.30 pikkusalissa. RukoilemmeIsraelin maan ja kansan puolesta.Erityisesti muistamme messiaanisiajuutalaisia ja kristittyjäarabeja. Kokoonnumme kk:n toisenatiistaina.ESPOONL AHTILisää yllä.Hoi vauvelitOta äiti tai isä mukaan ja tulemuskariin. Vapaita paikkoja alle1-vuotiaille maanantaisin klo11 Mäntykappelilla ja keskiviikkoisinklo 11.45 Soukan kappelilla.Yli 1-vuotiaille pikkuisille ontilaa vielä maanantaisin klo 15Espoonlahden kirkolla. Pyydä äitiätai isää ottamaan pikaisestiyhteyttä muskariopettajaan 050511 0447 tai anne.pietila@evl. .ToToKirpputori avoinna torstaisin klo14–17 ja la 18.2. klo 10–14 os.Kastevuorenkuja 4 C. Tuotto Petroskoi-työnhyväksi. Tied. Eila-Riitta Kämppi 050 593 1412.ArkienkeleitähakusessaYhteisvastuun keräystempaus la11.2. klo 12 Espoonlahden kirkolla.Tiedustelut 0400 936 621tai britta.blomberg@gmail.com.SiioninvirsiseuratSu 12.2. Herättäjäyhdistyksenkirkkopyhän messun ja kirkkokahvinjälkeen klo 12 Espoonlahdenkirkolla, lisäksi paikallisosastonvuosikokous.Piirit pyörivät…Käsityömyyjäiset su 12.2. messunja kirkkokahvin jälkeen Espoonlahdenkirkolla. MyyntituottoEspoonlahden seurakunnannimikkolähetystyön mm. SLS:nsekä KUA:n hyväksi. Järj. Kipparinpiiri ja Diakonia-lähetyspiiri.Moku-kerho, avoin monikulttuurinenkerho lapsille ja aikuisillema 13.2. klo 17.30–19.30 asukastilaKivenkolossa, Merisaapas1 A. Tied. Eveliina Roznovski041 518 1244.Kipparin piiri myyjäisvalmisteluidenmerkeissä ti 14.2. 18.30Espoonlahden kirkolla.Laskiaismyyjäiset la 18.2. klo11–14 Soukan kappelissa. Tulesyömään ja tekemään ostoksialähetyksen hyväksi. Hernekeitto5 €/aik., 3 €/3–14-v. Käsitöidenlisäksi myynnissä mm. laskiaispulliaja herkullisia karjalanpiirakoita.Arkienkelit hoi!Yhteisvastuun keräystempausla 11.2.LaulukerhoTule venyttelemään äänijänteitäsikanttorin johdolla ti 14.2.klo 13 Espoonlahden kirkon musiikkisaliin.Lauluhetken jälkeennautitaan pullakahvit (1 €).”Liian kiltit aikuiset”Ilta kiltteydestä ke 15.2. klo18.30 Espoonlahden kirkolla,kirjailija ja teologi Anna-Liisa Valtavaara.Teema-Krito, aiheena Kiltteys,alkaa ti 28.2. klo 18.30 kirkolla.8 kokoontumista. Tied. ja ilm. YkiLeinonen 0500 406 924 tai RitvaSuomalainen 040 733 6552.Kiltteys-illat ke 1.2. ja 15.2. klo18.30 Espoonlahden kirkollaovat suositeltava, mutta ei välttämätönstartti ryhmään.Raamattualuihin ja ytimiinESPOONL AHTIAatamin aikaisia juttuja tähänpäivään tuo kirkkoherra JouniTurtiainen joka toinen viikko Espoonlahdenkirkolla. To 16.2. klo18 aiheena Pronssikäärmeen salaisuus(4 Moos 13–36). Ilta jatkuuseurakuntasalissa teekupposenäärellä.Miesten sauna- jaraamattupiiriHvittorpin leirikeskuksessa to16.2. Kimppakyydit Espoonlahdenkirkolta klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu7 €. Tied. Urpo Malin050 570 6028 tai Mikko Tervonen040 588 5411.Sinkkuilta”Koirako on ihmisen paras ystävä?”Sinkut viettävät iltaa ystävänpäivänmerkeissä la 18.2. klo18 Espoonlahden kirkolla. Otamukaan valokuva ystävästäsi. Illassamukana pastori Tuula Olli.Tyttöjen ja poikienkerhotUusia kerholaisia kaivataan.Esi–2-luokkalaiset:Puuhaileva kokkikerho ma klo17–18 SodessaPuuhaileva kokkikerho ma klo17.15–18.45 Iivisniemen srk-kodillaLiikuntakerho ti klo 17–18 Meriusvankoululla3–6-luokkalaiset:Ilmaisutaidon kerho ti klo 17–18KaskikappelillaLiikuntakerho ti klo 18–19 MeriusvankoulullaSalibandykerho to klo 17–18 EestinkallionkoulullaElokuvakerho to klo 17.30–19Espoonlahden kirkollaLisätietoja ja ilmoittautumisetStellalta 040 596 1686 tai stella.bjorkholm@evl..On aika lähteä leirille3–6-luokkalaisille suunnattu hulvatonleiri on 16.–18.3. Velskolassa.Ilmoittaudu mukaan helmikuunloppuun mennessä osoitteessawww.sodesode. . Hintakoko viikonlopulta 30 €, laskutetaanilmoittautuneilta. LisätietojaSatulta 040 546 5196 taisatu.k.rissanen@evl. .Su 12.2. Espoonlahden kirkolla· Herättäjäyhdistyksenkirkkopyhän messu klo 10· Siioninvirsiseurat klo 12· messun jälkeenkäsityömyyjäisetKaikenlaistenperheiden leiriHyvää ruokaa ja kivaa tekemistätarjolla viikonloppuleirillä 2.–4.3.Velskolan leirikeskuksessa. Hinta60 €/aikuiset, 30 € 3–14-v.,pienokaiset ilmaiseksi. Tiedustelutja ilmoittautumiset 15.2.mennessä tuula.olli@evl. tai040 858 1707.Diakonian retkipäiväto 1.3. Hvittorpin leirikeskuksessakaikille virkistystä kaipaaville.Mahdollisuus saunoa, ulkoilla,hiljentyä ja osallistua yhteiseenohjelmaan. Lisätiedot Yhteisettapahtumat -palstalla.Lähimmäispalvelunperuskurssijärjestetään kolmepäiväisenä la3.3., ke 7.3. ja ke 14.3. Olarinkappelissa, Kuunkehrä 4. Kurssillevoit tulla tutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaanomia ajatuksia aiheesta. Kurssimaksu10 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset10.2. mennessä040 773 8715 tai katja.karvinen@evl..Nuoretwww.sodesode. , Sode – SoukanostarillaDiakonian vapaaehtoistyöstäuutta sisältöä elämään.Ystäväksi yksinäiselle,kaveriksi mummolle? Espoonseurakuntien yhteinenLähimmäispalvelun peruskurssijärjestetään kolmepäiväisenäla 3.3. klo 10–15, ke 7.3. klo 17–19.30ja ke 14.3. klo 17–19.30Olarin kappelissa, Kuunkehrä4. Kurssille voit tullatutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaan omiaajatuksia aiheesta. Kurssimaksu10€. Tiedustelut jailmoittautumiset 10.2. mennessäKatja Karvinen 040773 8715 tai katja.karvinen@evl..Diakonian retkipäivä to1.3. Hvittorpin leirikeskuksessakaikille virkistystäkaipaaville. Mahdollisuussaunoa, ulkoilla, hiljentyäja osallistua yhteiseen ohjelmaan.Hinta 10 € sis.kuljetuksen ja ruoan. Retkellämukana diakonit RitvaAarnio ja Senja Tervonen.Ilmoittautumiset Espoonlahdenseurakuntaan17.2. menn. 040 537 6848tai netissä www.espoonlahdenseurakunta.> Diakonia> Retket ja leirit. Etusijallaensikertalaiset. Bussiaikataulu:klo 8.30 Espoonkeskus, Vieraskuja 1, klo8.45 Leppävaara, hotelliGlo, Leppävaarankatu 1,klo 9.00 Tapiola, Stockmanninpysäkki Merituulentiellä,klo 9.10 Olarin kirkko,Olarinluoma 4, klo 9.30 Espoonlahdenkirkko, Kipparinkatu8. Kotiinlähtö klo15. Paluukuljetus päinvastaisessajärjestyksessä.Sinkkuilta ”Koirako on ihmisenparas ystävä?” Sinkutviettävät iltaa ystävänpäivänmerkeissä la 18.2.klo 18 Espoonlahden kirkolla.Ota mukaan valokuvaystävästäsi. Illassa mukanapastori Tuula Olli.Каждую последнююпятницу месяца в церквиLeppävaara проводятся«чайные заседания»Русского Клуба Эспоо.Музыка, общение, чайс баранками. Делимсяопытом жизни вФинляндии.Для деток отдельнаякомната с кучей игрушек.Есть кухня. Приглашаютсявсе желающие. Тел. 050366 1779, Veräjäkallionkatu2.Каждую пятницу,кроме последней ПТмесяца, в церкви Leppävaaraпроводятсяознакомительные занятияпо изучению Библии(Евангелие от Матфея).Приглашаются всежелающие. Тел. 050 3661779, Veräjäkallionkatu 2.


14 esse ❘ 9.2.2012 9.2.2012 ❘ esse 159.2.20129.2.20129.2.2012EspoontuomiokirkkoseurakuntaEspoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Juhlamessu ja Espoon hiippakunnanpiispa Tapio Luoman virkaanasettaminensu 12.2. klo10. Messun toimittaa arkkipiispaKari Mäkinen avustajinaan ulkomaistensisarkirkkojen ja kirkkommemuiden hiippakuntien piispoja.Piispa Tapio Luoma saarnaa.Messun avustava pappi on MarjaMalvaranta. Musiikista vastaakanttori Petri Koivusalon johdollasoitinyhtye ja hiippakunnan kanttorienjuhlakuoro. Messu televisioidaansuorana lähetyksenä. Kirkkoon varattu pelkästään hiippakunnanja seurakuntien kutsuvieraille.Rinnakkaismessu kaikille muilleEspoon tuomiokirkon seurakuntatalossa(Kirkkoranta 2) klo 10,johtaa pastori Alarik Corander.Tuomiokirkon messu välitetäänsuurkankaalle ja ehtoollista vietetäänsamaan aikaan kuin tuomiokirkossa.Juhlakahvitus ja kansanjuhla kokojuhlaväelle tuomiokirkon naapurissa,koulutuskeskus Omniassa(Kirkkokatu 16) heti messunjälkeen. Piispan puheenvuoro, tervehdyksiä,musiikkiesityksiä. Vapaapääsy.Autolla saapuvien käytössä ovattuomiokirkon, Espoon siunauskappelinja Omnian paikotustilat.Espoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Englanninkielinen jumalanpalvelusjoka sunnuntai klo 16.30.Kaksi suomenkielistä pyhäkouluryhmää(3–6 v. ja 7–12 v.) jumalanpalveluksenaikana. Kirkkokahvit.Järjestää Espoon seurakunnatja International EvangelicalChurch in Finland (IEC).Lisätiedot www.church. ja www.migrantchurch. .Eläkeläiskerho to 9.2. klo 13.”Apostolit uskonsa takia vainotut”,Raigo Liiman.Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.Parista perheeksi -ilta ensimmäistälastaan odottaville pareilleti 14.2. klo 17.30–19.30. Iltakuuluu neuvoloiden kanssa tehtäväänperhevalmennusohjelmaan.Tietoa parisuhteen vaiheista jamuutoksista lapsen syntymän jälkeen.Ei ennakkoilmoittautumista.Hedelmätarjoilu klo 17.15. Tiedustelutp. 8050 3583 tai 80503584.Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.PitäjäntupaKirkonmäentie 2Aarteenetsijöiden miesteniltama 13.2. klo 19. ”Huumeista voivapautua”, Rauno Helppi.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Retkiperhekerho la 11.2. Kokoperheen retki Nuuksioon. Etsitäänluonnon ihmeitä, keitetään pannukahvitja nautitaan eväitä. Lähtöklo 10 Auroran kappelin parkkipaikaltaomilla kyydeillä. Retkenkesto n. 3 tuntia. Omat eväät jasään mukainen varustus. OhjaajanaMinna Lindfors.TUOMIOKIRKKOTule messuunSunnuntai 12.2.Juhlamessu Espoon tuomiokirkostatelevisioidaan suorana lähetyksenä, TV1klo 10. Arkkipiispa Kari Mäkinen vihkiivirkaan Espoon hiippakunnan uudenpiispan Tapio Luoman.Rinnakkaismessu klo 10Seurakuntatalossa (Kirkkoranta 2),jonne kaikki ovat tervetulleita.Yhteisvastuumessu klo 17Kalajärven kappeliMessu klo 18 Laaksolahden kappeliJumalanpalvelus klo 14 RinnekappeliViherin veikkojen venytys- ja tasapainojumppato klo 11.Kappelilounas to klo 12, 4 €. Alkuhartaus.Pappi paikalla to klo 12–13.Lähetyspiiri to 9.2. klo 17. OhjaajaTuula Jäppinen.Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.Raamattu-rukouspiiri ma 13.2.klo 18.30.Rukouspiiri ke 15.2. klo 18.Kuusi vuoropuhelua Raamatusta-keskustelusarja jatkuu to 16.2.klo 19. Aiheena ”Tekikö Jeesusihmeitä?”, professori Lauri Thuren.Vakiokeskustelijana opetusneuvosKalevi Virtanen. Tutustuennakkotekstiin, kysy ja kommentoiwww.espoontuomiokirkkoseurakunta.. Kahvitarjoilu klo 18.30.Auroran lapsikuoro to klo 15.30–16.30. Tied. Lea Waaraniemi 040831 9099.Auroran lauluyhtye to 9.2. klo17.30. Tied. Lea Waaraniemi 040831 9099.Perhekerho: pe ja ma klo 10–11.30.Vauvaperhekerho ke 15.2. klo10–11.30 Tallipojan kerhotilassa,Tallipojankuja.Ikonipiireistä tiedustelut TarjaRae 040 531 1050.Nuoret: Lujis-messu pe 10.2. klo20.30. ”Pieni tulee suureksi, armosta”,liturgi Heikki Marjanen.Pe Lujiksen raamis klo 18–19,Lujakalliokahvila klo 19–23. Isoskoulutusti 14.2. klo 17.30–19 jake 15.2. klo 17.30–19.Cafe Aurora ja Yhteisvastuupuotiavoinna ma–pe klo 10–14.Myynnissä tuotteita Yhteisvastuukeräyksenhyväksi.Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Yhteisvastuu-messu su 12.2. klo17. Liturgia ja saarna Seppo Särkiniemi,kanttori Marja-Liisa Talja.Yhteisvastuukerääjät siunataantehtäväänsä. Kirkkokahvit.Ylistys- ja Rukousilta pe klo 19.Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.Naisten raamattu- ja rukouspiirima 13.2. klo 18.30.Eläkeläisten kerho to 9.2. klo10.30.Perhekerho ma 13.2. ja ke 15.2.klo 10–11.30.Vauvaperhekerho pe klo9–11.30.Diakoniapalvelun ajanvarausPäivi Pakkanen 040 531 1042.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Puuhapaja pe 10.2. klo 9.15–13.Afrikkalaisten piiri la 11.2. klo15.Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.Eläkeläiskerho ma 13.2. klo 13,Pirkko Nurminen.Eläkeläisten keittoruokailu ti14.2. klo 11–12.30. Hinta 3 €.Rukouspiiri ke 15.2. klo 18.30.Lapsikuoro Kielot to klo 15–16.Tied. Sheldon Ylioja 040 5900730.Vauvaperhekerho ma 13.2. klo13–15.Perhekerho ti 14.2. klo 10–11.30.Meidän Viro -yhteisnäyttely ma–ke 22.2. asti.Hengellisen kirjallisuuden piirike 15.2. klo 18.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Messu su 12.2. klo 18. (Huom aika).Liturgia ja saarna Antti Pohjolan-Pirhonen,kanttori Pia Koskinen.Pyhäkoulu su 12.2. klo 12.Avoin Kahvila ti 14.2. klo 9–11.Kutsu ystävyyteen Ystävänpäivänäti 14.2. klo 18. Tule kuulemaanlauluja ystävyydestä, JohannTilli, kohtaamaan seurakuntasivapaaehtoistoimijat, löytämäänpaikkasi seurakunnassa,nauttimaan ystävyydestä ja yhteisestäiltapalasta. Ilmoittautuminensu 12.2. mennessä tekstiviesti040 576 2151 tai tommi.hartikainen@evl. .Perhekerho pe klo 10–11.30.NestoriAsemakuja 2Nuoret pe: Luja Kallio Raamis klo18–19 ja Luja Kallio -kahvila klo19–23. Isoskoulutus ti 14.2. klo17.30–19.Kanerva-kerho paluumuuttajilleto 16.2. klo 13.NiipperiYläjuoksun kerhotilaPyhäkoulu su 12.2. klo 12.Nupurin kappeliBrobackantie 1–3Perhekerho ke 15.2. klo 10–11.30.Eläkeläiskerho to 16.2. klo10.30, Anna-Liisa Haunio.RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus su 12.2. klo 14.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Torstaipiiri to 9.2. klo 15–16. Vertaistukiryhmämielenterveyskuntoutujille.Tied. Maarit van Santen050 438 0189.Seurakuntailta su 12.2. klo 17.”Armosta vai ansiosta?”, PauliTuohioja.Lauluryhmä ma 13.2. klo 18.30.Lauletaan tuttuja Gospel-tyyppisiälauluja.Israel-piiri ma 13.2. klo 18.30.Käsityö- ja askartelupiiri ti 14.2.klo 10.Diakoniaruokailu ti 14.2. klo12.15–13.15. Hinta 2 €. Seuraavakerta 28.2.Raamattupiiri ke 15.2. klo 18.Raamattupiiri to 16.2. klo 12, SamiMarte. Huom. Piiri kokoontui aiemminSentterissä.Eläkeläiskerho to 16.2. klo 13,Maarit van Santen.Yhteisvastuu-tapahtuma kokoperheelle su 19.2. klo 14.30–16.30.Gospelmessu su 19.2. klo 17.Monikulttuurinen perhekerho”Aurinkoinen” to klo 10–11.30.Vauvaperhekerho ”Suvelan suloiset”ti 14.2. klo 13.30–15.Suvelan lapsikuoro to klo 16–17.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Venäjänkielinen shakkikerho toklo 16.Perhekerho ”Pörriäinen” pe klo10–11.30.Pyhäkoulu su 12.2. klo 11.Yksinhuoltajaperhekahvila su12.2. klo 15. Tied. Kirsi Kanerva050 511 0156.Raamattupiiri to 16.2. klo 18.Tied. Anu Ristimäki 040 5425182.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Lähetyspiiri ma 13.2. klo 14. ”Kuviaja kuulumisia lähetystyöstäTurkissa”Kappelilounas ti 14.2. klo 12–13, 4 €.Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–18,toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fiEläkeläiskerho ke 15.2. klo 13.Raamattupiiri ke 15.2. klo 18.30.Perhekerho to klo 10–11.30.Englanninkielinenjumalanpalvelusjoka su klo 16.30 Espoon tuomiokirkonseurakuntatalossa, Kirkkoranta2. Tarkemmin seurakuntatalonkohdalla.RetkiperhekerhoKoko perheen retki Nuuksioon la11.2. Tarkemmin Auroran kappelinkohdalla.Kutsu ystävyyteenYstävänpäivänä ti 14.2.klo 18Laaksolahden kappelissa, Ylänkötie16. Tarkemmat tiedot ja ilm.ohjeet Laaksolahden kappelinkohdalla.Kuusi vuoropuheluaRaamatustaKeskustelusarja ”Kuusi vuoropuheluaRaamatusta” jatkuu to16.2. klo 19 Auroran kappelissa.Tarkemmat tiedot Auroran kappelinkohdalla.Uusia muskariryhmiäKalajärven kappelissakeskiviikkoisin: Taaperosisarustenryhmä klo 9.45–10.25; Vauvaryhmä(8–12 kk) klo 10.35–11.05; Vauvaryhmä (3–7 kk) klo11.15–11.45. Perjantain ryhmienvapautuvia paikkoja voi tiedustella.Lukukausimaksu n. 50€, sisaralennus 50 %. Ilm. (tiedotlapsesta, huoltajan yhteystiedotja matkapuhelinnumero) heli.vapaakallio@evl..Parista Perheeksi -iltaPerhevalmennusilta ensimmäistälastaan odottaville Espoon tuomiokirkonseurakuntatalossa ti14.2. klo 17.15–19.30. Tarkemmattiedot seurakuntatalon kohdalla.Anna Ystävänpäivänälahjaksi RaamattuEspoon tuomiokirkkoseurakuntahaluaa Raamattuvuonna 2012helpottaa erikielisten Raamattujensaatavuutta espoolaisille.Raamattu omalla äidinkielellä voiolla myös tervetullut lahja, jonkakuka tahansa voi ostaa esimerkiksinaapurissa asuvalle taimuuten tutuksi tulleelle henkilölle.Raamattuihin voi tutustua janiitä voi ostaa edullisesti 10 € hintaankirkkoherranvirasto Kirkonkympissä(Kirkkokatu 10, ma–peTUOMIOKIRKKOklo 8–15). Nähtävillä mallikappaleet:arabia, englanti, kiina, nepali,swahili, ukraina, urdu, viro ja venäjä.Jos tarvittavaa kieltä ei löydy,se pyritään tilaamaan.Solmuja parisuhteessa-kurssivaikeassa tilanteessa oleville pareille,jotka haluavat pysähtyätarkastelemaan suhdettaan. Kokoontuminen4 iltana ja kahtenalauantaina 27.2.–14.5. OhjaajinaOuti Wenell ja Elina Huttunen.Hinta 100 €/pari sis. kurssimateriaalin,iltakahvit ja lauantainalounaan. Tied. ja ilm. Elina Huttunenp. 8050 3518.Krito-ryhmäKristillinen vertaistukiryhmä, jossaopetellaan puhumaan luottamuksellisestiomista kokemuksista,tunteista ja elämän kipukohdista.Etsitään yhteyttä ja luottamustaomaan itseen, toisiin jaJumalaan. Ryhmä kokoontuu 5kertaa Viherlaakson kappelissa28.2. alk. tiistaisin klo 18–20.30.Tied. ja ilm. 24.2. mennessä PauliinaAlanko 040 513 0862 taipauliina.alanko@evl. .Lähimmäispalvelunperuskurssi3-päiväisenä la 3.3., ke 7.3. ja ke14.3. Olarin kappelissa, Kuunkehrä4. Tule tutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaan omia ajatuksiaaiheesta. Kurssimaksu 10€. Tied. ja ilm. 10.2. menn. 040773 8715 tai katja.karvinen@evl. .Sielunhoitopäiväla 17.3. klo 10–16 Kauklahdenkappelissa. Haluatko auttaa jarohkaista lähimmäisiä, muttaepäilet taitojesi riittävyyttä? Päivänaikana saat perustietoa ja-valmiuksia sielunhoidosta luentojenja keskustelujen avulla. Päiväsoveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille.Asiantuntijana TM MarianneJansson. Seminaarimaksuun10 € sis. opetus, ruokailuja kahvi. Ilm. www.espoontuomiokirkkoseurakunta.> Tapahtuutai p. 8050 3503. Lisätiedot AriKunnamo 040 579 8776.Aikuisrippikoulu alkaaKokoontumiset 1.3., 8.3., 15.3.ja 5.4. klo 19–21 virastotalo Kirkonkympissä(Kirkkokatu 10).Ilm. pastori Seppo Särkiniemi 040733 5616.Apua tarjollaHarmaat pantterit, Espoon tuomiokirkkoseurakunnanvireät se-LAHJAKSIRaamattuYstävänpäivänäLisää yllä.niorit, auttavat tavaroiden kuljetuksessa,lastenhoidossa,pienimuotoisissa kodinhuoltotöissäsekä digiboxin, televisionja tietokoneen asennuksissa.Ota yhteyttä hpantterit@gmail.com tai jätä viesti vastaajaan050 434 1069. Apuon keikkaluontoista ja maksutontaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella.Matka ValamonluostariinLähde matkalle HeinävedenValamon luostarin rauhaan.Käymme tutustumassa myösLintulan luostariin. Lähtö la14.4. klo 7.30, paluu su 15.4.n. klo 20. Hintaan 100 € sisältyykuljetus ja täysihoito. Matkakumppaneinasipastori AlarikCorander ja diakoni VirpiSutelainen. Ilmoittautuneillelähetetään retkikirje. Sitovatilm. 9.3. mennessä p. 80503503.Portugalin jaEspanjan GalicianpyhiinvaelluspaikatLähde 10.–17.9. Fatima- jaBom de Jesus pyhiinvaelluspaikoillePortugalissa ja Santiagode Compostelaan Espanjassa.Alustava hinta 1895 €.Lisätiedot ja ilm. matkanjohtajillepastorit Hannu Mäenpää040 513 0861, hannu.maenpaa@evl.ja Marja Malvaranta040 531 1040, marja.malvaranta@evl..UnelmakammariKirpputori ja kahvila – kaikenkansan kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu8. Avoinna ma10–13 ja to 10–18.Peittopajassa ma klo 13–15kudotaan Äiti Teresa -peittojaIntiaan.Tied. 040 513 0862.Päivystävä pappiarkisin klo 9–18 p. 8050 3501.Perheillepuhelinpäivystysti klo 10–12. Keskusteluapuaajanvarauksella perheen, parisuhteenja vanhemmuudenkysymyksissä, p. 8050 3583ja 8050 3584.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862ja 040 736 9315Suvela 040 531 1037 ja 050438 0189Kalajärven alue 040 5311042Auroran alue 040 763 6599Kauklahti 050 438 0176Laaksolahti 040 547 1861Viherlaakso 040 572 5344.Ajankohtaisimmattapahtumatiedotwww.espoontuomiokirkkoseurakunta> Kalenteri.LeppävaaranseurakuntaToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeliUpseerinkatu 5, KarakappeliKarakalliontie 12, Uuttu Lintukulma2, KilonRisti Vanharaide1, Lasten kappeli Arkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi,kirkkoherranvirasto Alberganesplanadi1.Messut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 10.2.klo 7.45–8.45 Kilonristissä.Messu ja kirkkokahvit su 12.2.klo 10 Leppävaaran kirkossa. Liturgiaja saarna Merja Alanne jakanttori Pauliina Hyry.Anglikaanimessu su 12.2. klo12 Perkkaan kappelissa.Yhteisvastuun aloitusmessu jakirkkokahvit su 12.2. klo 12 Karakappelissa.Liturgia ja saarnaMerja Alanne, avustajat diakoniRiitta Türkmen ja lastenohjaajaMarja-Leena Pesonen ja kanttoriPauliina Hyry.Pyhäkoulut su 12.2 klo 10 Leppävaarankirkon Pikkuparkissaja klo 12 Kilonristissä. Pyhäkouluunovat tervetulleita kaikki3–10-vuotiaat lapset.Arkin aamumessu ke 15.2. klo8–8.30 Lasten kappeli Arkissa.Arkin Pajala 11.2. klo 10–13 Lasten kappeliArkissa. ”Laskiainen lasketaan,paaston aika alkaa.” Askartelemmemäenlaskijoita. Hartausklo 11.30. Kahvi- ja mehutarjoilu.Yhteisvastuunlastenvaate- jatarvikekirpputoriTule ostoksille la 11.2. klo 10–14 Uuttuun. Yhteisvastuukahvilassamyynnissä herkkuja ja juomiaeurolla.Tukea elämänhallintaan1;Mitä eron jälkeen?La 11.2. klo 11 Leppävaarankirkon rippikoulusalissa ja takkahuoneessa.Aiheesta alustaaElatusvelvollisten Liiton puheenjohtajaAhti Hurmalainen. Aikaavarattu myös keskustelulle jakysymyksille.Tukea elämänhallintaan2; Miten pidäntalouden kunnossa?La 3.3. klo 13 Uutussa. Aiheestaalustaa toimitusjohtaja Ahti Hurmalainen.Vasemman (tai oikean)käden maalaritLEPPÄVAARATukea elämänhallintaanMitä eron jälkeen?la 11.2. klo 11 Leppävaarankirkolla. Aiheesta alustaaElatusvelvollisten Liitonpuheenjohtaja Ahti Hurmalainenla 11.2. klo 12–17 Kilonristissä.Ryhmässä työskennellään vartavasten väärällä kädellä. Maalaustaitojaei tarvita, vaan kukinvoi rohkeasti antaa tilaa luovuudelle.Ryhmän toimintatavoitteenaon maalaamisen kautta antaaerilaisille tunteille ja ajatuksilleilmaisu. Keväällä maalataanlauantaisin 21.1., 11.2., 17.3. ja14.4. klo 12–17 Kilonristissä,Vanharaide 1. Ohjaajana toimiiRaija Järvimäki. Hinta 15 €/ kerta,sis. materiaalit ja välineet.Ilmoittautuminen viimeistäänviikkoa ennen haluamaasi viikonloppuaInkeri Juvelalle, 040531 1059 tai inkeri.juvela@evl. . Vapaita paikkoja voi tiedustellamyöhemminkin.IltaehtoollinenKaikille avoin iltaehtoollinen, jossaon mukana kehon rukoustaja hiljaista laulua la 11.2. klo 17Karakappelissa.Arkin ompeluseuraTule tekemään yhdessä käsitöitäja juttelemaan kahvikupposenäärelle ti 14.2. klo 14–16Lasten kappeli Arkissa. Neuvojaja opastusta tarjolla vertaistuenhengessä.”Leikkiä, leipää jaluentoa”LEPPÄVAARAKirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo,avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000, faksi 8050 5590.Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fiystävänpäivänä 14.2. koko perheentapahtuma Leppävaarankirkolla.Klo 15–17 ohjelmaa ulkona pikkulapsiperheillekisailun ja makkaranpaistonmerkeissä. 3 parastapalkitaan. Myös lohdutuspalkintojaluvassa.klo 17 tarjolla soppaa ja leipääseurakuntasalissa. Vapaaehtoinenmaksu Yhteisvastuun hyväksi.klo 17.30–19 tietoiskuja ja keskusteluakouluikäisten ja nuortenvanhemmille.Leppävaaran seurakunnan johtavanuorisotyönohjaaja PasiHärkönen alustaa ”Vauhdilla aikuisuuteen”-kirjan pohjalta kasvunilosta ja tuskasta. LähipoliisiMari Forss kertoo Leppävaarastakasvuympäristönä. Tatu Törmänen,Leppävaaran alueen johtavanuorisonohjaaja avaa aihettayhdessä kasvattaminen. Tietoiskujenaikana lapsille ja koululaisillekisailua kirkon pihalla.YksinhuoltajienOlohuoneTo 16.2. klo 17.30–19 Leppävaarankirkon Olotilassa. Tarjollapientä suolaista iltapalaa, lastenhoitojärjestetty. Lopussa lyhythartaus.Israel-iltaPe 17.2. klo 18 Leppävaaran kirkonseurakuntasalissa. Aiheenadiakoniatyö Israelissa.Puhujina Pekka Matikka ja AulisPallaskallio Siion-lähetyksestäja pastori Juha-Pekka Rissanen.Kolehti diakoniatyölle Israelissa.Teetarjoilu.Ilosanomailtapäivä,Pirkko Vesavaarala 25.2. klo 14 ja klo 16 Karakappelissa.Pirkko Vesavaaranjärjestämissä ilosanomatilaisuuksissaon mahdollisuus henkilökohtaiseenesirukoukseen.Rukousvuorokausi24/7Rukousta vuorokauden ympäriti 21.2. klo 18 – ke 22.2. klo 18Perkkaan seurakuntatalolla, Upseerinkatu5. Rukousvuorokausipäättyy yhteiseen kokoontumiseenke 22.2 klo 18. Tilaisuudessamukana rovasti Marja-Liisa Hietanen. Lisätiedot HilkkaStigell, hilsti@hotmail.com, 040718 2302.Sururyhmä päivälläVertaistukiryhmä omaisensamenettäneille alkaa 29.2. klo11 Uutussa, Lintukulma 2. Kuusikertaa kokoontuvaan ryhmäänotetaan noin 8 henkeä. RyhmäTuleostoksille!Lastenvaate- jatarvikekirpputorila 11.2. klo 10–14 Uutussa saLisää ohessa.on luottamuksellinen ja perustuusamankaltaisessa elämäntilanteessaolevien vertaistukeen.Ohjaajina pappi Inkeri Juvela jadiakoni Petri Lehtisalo. Tiedustelutja ilmoittautumiset pastoriInkeri Juvelalle, 040 531 1059.AikuisrippikouluOnko rippikoulu jäänyt käymättä?Haluatko liittyä kirkkoon?Kevään aikuisrippikoulu alkaato 9.2. klo 18 Leppäsiivessä, 2.kerros, Alberganesplanadi 1. Lisätiedotja ilmoittautumiset leppavaaranseurakunta@evl..Diakonian retkipäiväKaikille virkistystä kaipaaville to1.3. Hvittorpin leirikeskuksessa.Mahdollisuus saunoa, ulkoilla,hiljentyä ja osallistua yhteiseenohjelmaan. Hinta 10 € sis. kuljetuksenja ruoan. Retkellä mukanadiakonit Ritva Aarnio ja SenjaTervonen. Ilmoittautumiset Espoonlahdenseurakuntaan 17.2.menn. 040 537 6848 tai www.espoonlahdenseurakunta. >Diakonia > Retket ja leirit.Nuorten leiriHilan leirikeskuksessa 23.–25.3. Leirillä tutustumme toisiimme,vietämme paljon aikaayhdessä sekä puuhailemme mukaviajuttuja. Ilmoittautuminen29.2. mennessä nuorisotyönohjaajaMartiina Lahdelle, martiina.lahti@evl.. Lisätietoja MartiinaLahti 040 835 1615, PirjoNepali 040 513 0826 tai etunimi.sukunimi@evl..DiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. 8050 5539 ja8050 5525. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.Avoin raamattu- jarukousryhmämaanantaisin klo 18 Leppävaarankirkon Olotilassa.InternationalWorship Service in English.Sunday 12 February, 4.30pm (16.30) in Espoo CathedralParish Hall (Espoon tuomiokirkkoseurakunnanseurakuntatalo)Kirkkoranta 2.Sunday school in Finnish (3–6 and 7–12 yrs). Fellowshiptime and refreshments afterthe service. Federation ofEspoo Parishes in cooperationwith International EvangelicalChurch in Finland.Read more: www.church. jawww.migrantchurch. .Anglican Worship Servicesun 12th Feb at 12 at PerkkaaChapel.EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265.Esbo domkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor sö. 12.2OBS! Ingen högmässa i Esbodomkyrka!Olars kyrka, kl. 10.30. Kaffe9.30–12.Sökö kapell kl. 15. Kyrkkaffe.GemensamtAnsvarinsamlingEntresse och Esbotorget lö 11.2kl. 11–17.Vändagsjippo förhela familjenKöklax kapell, Handelsb. 1, ti14.2 kl. 17–19. Pulkåkning, ute-& innelekar, ansikts¬målning,mete, vändagskortpys¬sel m.m.Servering. Friv. matavg. för GemensamtAnsvar.BibelstudiumKarabacka kapell on 15.2 kl.17–18.30.9.2.2012GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,stängt 11.30–12, tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiBibelkvällTo 9.2 kl 18.30 i Sebastos.HögmässaSö 12.2 kl 12 i Grankulla kyrka,Carola Tonberg-Skogström,Heli Peitsalo, Marlen Talus-Puzesh.Kon rmanderna medverkar(Enä-Seppä). Aulakaffe. Efterhögmässan samling för kon- rmanderna och deras föräldrari övre salen.SöndagsskolaSö 12.2 kl 12 i övre brasrummet.Tisdag 14.2Pensionärskören kl 13 i nedresalen.Tisdagsträffen kl 13.30 i övresalen.TaizéandaktOn 15.2 kl 19 i Grankulla kyrka,Carola Tonberg-Skogström, HeliPeitsalo. Taizékören övar sångernakl 18.


18 esse ❘ 9.2.2012 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi9.2.2012 ❘ esse 192. sunnuntai ennenpaastonaikaaPyhän aihe onJumalan sanan kylvö.Alttarilla onvihreä liina ja kaksi kynttilää.Pyhän tekstit ovatPsalmi 44:2–5Jesajan kirja 5:1–71. kirje korinttilaisille 1:20–25Matteuksen evankeliumi13:31–3312.2.2012Espoon hiippakunnanpiispa Tapio LuomanvirkaanasettaminenHullutus, joka on viisauttaPaavali oli juutalainen. Aikansa juutalaistentapaan hän jakoi ihmiset kahteen joukkoon,juutalaisiin ja kreikkalaisiin.Useimmista juutalaisista oli mahdotontauskoa, että ristiinnaulittu Jeesus olisi Messias.Hän ei täyttänyt odotuksia. Hän ei palauttanutDaavidin ajan Israelin maanpäällistä mahtia jakuninkuutta. Juutalaiset kaipasivat ihmetekojaja merkkejä voidakseen uskoa ristiinnaulitunolevan Messias.Jumalan voimaja viisausMissä ovat viisaat ja oppineet,LEPPÄVAARA missä tämän maailman älyniekat?Eikö Jumala ole tehnytY H D E S S Ä O N Hmaailman Y V Ä K Aviisautta S V A A Jhulluudeksi?A K A S V AT TA AJumala on kyllä osoittanut viisautensa,mutta kun maailma eiomassa viisaudessaan oppinuttuntemaanLeikkiä,Jumalaa, Jumala katsoihyväksi julistaa hulluutta janäin pelastaa ne, jotka uskovat.Juutalaiset leipää vaativat ihmetekoja,ja kreikkalaiset etsivät vii­jasautta.Me sen luentoasijaan julistamme ristiinnaulittuaKristusta. Juutalaisettorjuvat sen herjauksena, jaYstävänpäivänä14.2. klo 15–19 muiden mielestä se on hulluutta,Leppävaaran kirkolla mutta la kutsutuille, niin juutalai­Kreikkalaiset edustivat tietoa ja viisautta,mutta parhainkaan filosofia ja päättelytaito tailuonnontieteen tieto ei voinut vakuuttaa Jeesuksenmerkityksestä.su 12.2. klo 10Jumala ei rakentanut tietä uskoon järisyttävienkutsuvieraille. ihmeiden ympäröimäksi eikä ihmistenJuhlamessu Espoon tuomiokirkossa,viisauden varaan. Jumala on pienten, heikkojen,köyhien YLE radio ja 1:ssä. yksinkertaisten Messu välitetään puolella.sille kuin kreikkalaisillekin, ris­RukousMessu suorana lähetyksenä TV1:ssä, MAKKARANPAISTOAUsko ei perustu verbaaliseen akrobatiaan, jossa monimutkaisin sanakäänteintodistetaan oma kanta oikeaksi ja leimataan vastapuoli harhaoppiseksi.tiinnaulittu Kristus on Jumalansamaan aikaan televisioituna Seurakuntatalossa (Kirkkoranta 2) vietettäväänKaikkivaltias Jumala,TIETOISKUJAvoima ja Jumalan viisaus. Jumalanhulluus on ihmisiä viisaampiRinnakkaismessuun, jonne kaikki Uskovaisena ovat tervetulleita. elämiseen ei tarvita kaiken mullistavia ihmekokemuksia. KISAILUArakas taivaallinen Isä.Paavalilla oli sekä oppinutta päättelytaitoa että ihmekokemuksia, mutta hän SOPPAA ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.Sinä puhut meille Pojassasi. Juhlakahvitus ja kansanjuhla koko ei väittänyt juhlaväelle niiden koulutuskeskus olevan välttämättömiä Omniassa kristitylle.Anna sanasi vaikuttaa (Kirkkokatu 16) messun jälkeen.sydämessämme,Ollakseen tosi kristitty ei tarvitse osata taittaa peistä uskontulkinnoista nettifoorumeillaeikä kyetä kilpailemaan karismaattisten kokemusten syvyyksistä1. kirje korinttilaisille 1: 20–25niin että kunnioittaisimme sinuatai osata lausua oikeita uskonfraaseja toisten edessä.sanoin ja teoinJumalan hulluus on ihmisiä viisaampi. Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi.Tämän ihmettely ja siinä lepääminen riittää. Ristin ja ylösnouse­ja olisimme rakkautesi todistajia.misen katselussa on kyllin.Tätä rukoilemmeNäillä ajatuksilla Paavali halusi liittää juutalaisesta ja kreikkalaisesta taustastatulevat seurakuntalaiset yhteen. Korintin kristityt olivat riitautuneet kes­Herramme Jeesuksen Kristuksennimessä.kenään ja jakautuneet eri ryhmiin. Emme me ole Korintin seurakunnan väkeäparempia. Paavali yritti yhdistää riitapukareita. Meidänkin kannattaisi lukeahänen neuvojaan.Sini Hulmisini.hulmi@helsinki.fiKirjoittaja on pastori ja teologian tohtori, liturgiikan ja homiletiikan yliopistonlehtoriHelsingin yliopistossa. Hän asuu Tapiolassa.Lue lisää Leppävaaran seurakunnan rivi-ilmoitukset.ELÄMÄNKAARIESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:Adele Aino Maria Aalto, Oskari Antti Jeremias Hytönen, Seela Kerttu Lajunen,Sinna Aino Lajunen, Ella Aleksandra Latomäki, Ava Adele Luostarinen,Minttu So a Aleksandra Malmsten, Lotta Lumi Helena Malmström, AinoElina Niemi, Eliana Aniefon Obot, Lotta Emilia Orrensalo, Samu JasperRönkä, Venla Maaria Tervapuro.Avioliittoon aikovat:Ulla Marketta Hämäläinen ja Lasse Sakari Brunholm, Tiina Liisa Räihä jaSimo Johannes Tiihonen, Siru Annika Varsamäki ja Pyry Pentti Olavi Nurmi,Pirita Anneli Tapaila ja Tero Olavi Era, Laura Kristiina Hynynen ja Anssi VilleHeikkinen.Hautaan siunattu:Maija Ester Toikka 82 v, Seppo Joel Karttunen 66 v, Anja Tuulikki Blomqvist60 v, Sampo Hermanni Jukarainen 40 v.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Elmeri Kalle Artturi Kemppainen, Klarissa Ina Deanna Kemppainen, So aMerituulia Linden, Daniel Ilmari Meri, Okko Veikka Johannes Oinonen,Patrick Anthony Christian Petälä, Matilda Helmiina Sorri, Peppi OliviaÖsterberg.Hautaan siunattu:Aune Anelma Vilske 99 v, Risto Aura Siven 91 v, Anna-Liisa Puurunen 89v, Anna-Liisa Muukkonen 72 v, Margit Eila Tuulikki Wahlström-Tonteri 67 v,Lasse Verner Lindroos 57 v.KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTAHautaan siunattu:Salme Laura Leikkonen 93 v, Anna Tuulikki Viertola 93 v.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Mikko Antero Aalto, Vilma Linnea Ryynänen, Arla Eleonora Ojala.Avioliittoon aikovat:Juha Markus Nieminen ja Kaisa Kaarina Kotisaari.Hautaan siunattu:Leila Kaarina Mirjam Stenberg 76 v.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Emma Karoliina Hyytiäinen, Loviisa Kristiina Liimo, Vea Kanerva Pyysalo.Hautaan siunattu:Maija Gabriella Oivio 91 v, Aarne Olavi Hollmén 71 v, Kaisa Marjatta Vatanen69 v, Maya Christina Karttunen 7 kk.Zsolt Nyulaszi / RodeoESPOONLAHTIT AA P ER OKIRKKOsu 12.2. klo 16EspoonlahdenkirkossaKirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin.TUOMIOKIRKKOKuusivuoropuheluaRaamatustaKeskustelusarjan kolmas ilta16.2. klo 19 Auroran kappelissaVieraana professori Lauri Thuren:”Tekikö Jeesus ihmeitä?”Keskustelukumppanina opetusneuvosKalevi VirtanenLue ennakkoteksti, kysy ja kommentoi:www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fiAuroran kappeli Heiniemenpolku 1TUOMIOKIRKKOvanhuksellevammaisellelenkkipolullelapsellenuorelleaikuiselleryhmäläisellekalareissuilleyksinäiselleharrastukseenkutsuYSTÄVYYTEENYstävänpäivänäti 14.2. klo 18Laaksolahdenkappelissahyödyksiateriallewww.espoontuomiokirkkoseurakunta.fiTAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Julius Anton Uolevi Tschokkinen, Ella Katriina Taylor, Pihla Tuulia Miettinen.Hautaan siunattu:Tauno Urpo Tapio Kallio 88 v, Heikki Samuli Nuutinen 87 v, Hilding WilhelmSöderholm 85 v. .ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Alfred Theo Sebastian Kajaste.Hautaan siunattu:Birgitta Maria Stjernschantz 90 v, Lennart Patrik George Björkman 50 v.Ristiin tarrautumassaSatunnainen vieruskaveri kirkon penkissä, tuttavavuosien takaa, esittelee taskuristiä. Sellaiseen en ollutvielä tutustunut, vaikka monenlaisia ristejä olen katsellut,kantanut ja kadottanutkin. Kohta kourassanion puinen, aikuisen kämmenen pohjaan tyköistuvaristi, jonka poikkipuun ympärille voi pujottaa sormensa.Kokeilen sitä ja samalla tunnen tarrautuvanitukevalla otteella ristiin.”Se on yksi sanattoman rukouksen väline, jokakulkee helposti taskussa”, tuttava opastaa. ”Saat sen.”Niin taskuristi vaihtaa omistajaa ja sielussani tuntuulämmin liikutus, hämmentäväkin, mutta sitä toinenei näe.Monta ristiä olen kantanut kaulassani elämäni aikana,vaan viime vuodet olen joutunut olemaan ilman.Allergiasyistä luovuin hopeaketjusta ja tunnustin tappion.Mikset hanki kultaista, on yksi ja toinen kysynyt.Kultasepäliikkeiden hintalappuja seuraamalla onmuodostunut kestovastaus: juuri nyt ei ole varaa sijoittaanoin paljon ”koruun”. Voinko korvata kalliinkaularistin ilmaisella taskuristillä?Jos joku tahtoo kulkea jäljessäni, ottakoon ristinsäja seuratkoon minua, muistuttaa Nasaretin mies yhätänään. Risti on ollut minulle aina kristityksi, Jeesuksenseuraajaksi julistautumisen merkki. Samalla se onmuistuttanut, miten koko elämäni on kätketty kasvoihinija rintaani jo varhain piirretyn ristinmerkin jakasteen suojaan. Sen varassa elän ja pelastun.Ilman kaularistiä olen tuntenut olemukseni jotenkinvajaaksi. Kun luovuin ristin kantamisesta, luovuinkosamalla uskossani jostain, on ajatusmyllyni kysellyt,vaikka vastauksen tiedänkin. Sama mylly on saanutmiettimään, pitääkö minun selittää, miksi en pidäkaularistiä. Viime joulun jälkeen sitäkään ei tarvitsepohtia. Yllätyksekseni yhdestä lahjapaketista paljastuikultainen risti, joka on siitä asti kulkenut kaulassani.Kun ahdistus mykistää rukouksen sanattomaksi, onjäljellä ainakin yksi mahdollisuus: tarrautua ristiin.Vaan mistä tämä tuttava tiesi ojentaa taskuristin minullejuuri silloin, kun se tuntui olevan totta elämässäni?Seppo Laaksoseppo.laakso@pp.inet.fiHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo, s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2 300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.


20 esse ❘ 9.2.2012Tonũ VeldreLaurentiuksen kirkossa Kuressaaressa Anti Toplaan siunasi Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan lahjoittaman lähetyskynttelikön. Pentti Laukkanen (kuvassa keskellä) ja Touko Talasterä ovat kirkossa tuttuja kasvojamonilta matkoiltaan ystävyysseurakuntaan.Henkinen tuki on materiaa tärkeämpiEspoon Tuomiokirkkoseurakuntalahjoitti ystävyysseurakunnalleenKuressaareenlähetyskynttelikön.Kun Pentti Laukkanen lähtiviemään lahjoitusta perille,ei reissu suinkaan olluthänen ensimmäisensä –eikä luultavastiviimeinenkään.Teksti Elina RaunioKuva Tõnu VeldreTammikuisena päivänä PenttiLaukkanen ja Touko Talasteräpakkautuivat autoon.”Vaikka käytössä oli iso citymaasturi,oli aika tekeminen siinä,että Touko, minä ja suuri kynttelikkömahduimme kaikki kyytiin”,Laukkanen kuvaa matkaaViroon.Miehet veivät lähetyskynttelikönLaurentiuksen eli Pyhän Laurinkirkkoon loppiaisena, virolaisittainKolmen kuninkaan päivänä.Pentti Laukkanen luki jumalanpalveluksessakuressaarelaisillekirkkoherra Antti Kujanpäänterveiset Espoosta. Kun pastoriAnti Toplaan oli vihkinyt kynttelikönkäyttöön, sen kaikki 24kynttiläpaikkaa täyttyivät pianpaikallisten seurakuntalaisten lähetystyöntukemiseksi ostamistakynttilöistä.Kuressaaren seurakunnan pappion kymmenien vierailuiden jälkeenLaukkaselle jo hyvä ystävä.”Yksi Antin lapsista on kummipoikani;eräällä matkalla saavuimmepaikalle vain pari tuntia hänensyntymänsä jälkeen”, Laukkanenkertoo.Vuodet kuinvuoristorataaEnnen kuin Laukkasesta tuli vapaaehtoinenavunviejä, hän elitäysin toisin. ”Elämäni ensimmäiset38 vuotta olivat täynnä työtä,harrastuksia ja kapakoita”, häntiivistää.Köyhistä oloista lähtöisin olevamies sanoo, että jatkuva riittämättömyydentunne ajoi häntä hankkimaanyhä parempaa asemaa jaelintasoa. ”Opiskelin työn ohellaja tein päätyön lisäksi jopa kolmeasivutyötä. Kirjapainon johtajuusei riittänyt, piti päästä vielä isommaksijohtajaksi. Lomia en pitänytvuosiin. Kymmenen vuotta tein kesättöitä Linnanmäellä. Ne vuodetolivat monella tavalla yhtä karuselliaja vuoristorataa.”Vimmainen yrittäminen ja senohella viihtyminen kuppiloissaveivät Laukkasen lopulta umpikujaan.”Terveys petti. Tuli sydänoireitaja selkävaivoja. Perusteellisessauupumuksessa pahinta oli muistinvakava pätkiminen”, hän luettelee.Myös avioliitto nuoruuden rakkauden,Seijan kanssa kärsi niinpahoin, että tilanne ajautui avioeroon.Umpikujastauuteen alkuunEron jälkeen Laukkanen sanooedelleen jatkaneensa tuhoavaaelämäntapaansa. ”Vaikka keho jamieli antoivat varoitusmerkkejä,jatkoin paahtamista. Muutin Turkuuntöihin ja hankin sieltä myöspienen kirjansitomon”.Eräänä päivänä puhelin soi. Seijaoli viiden erovuoden aikana löytänytpaikkansa seurakunnassa jahalusi keskustella entisen miehensäkanssa. ”Seijaa oli puhutellut raamatunlause ’mene ja sovi miehesikanssa’”, Laukkanen sanoo.Pariskunta tapasi ja huomasi,että rakkaus heidän väliltään eiollut kadonnut. Muutaman kuukaudenkuluttua he avioituivatuudelleen.”Vuosi 1984 oli täyden elämänmuutoksenvuosi. Avioliitto pelastui,ja seuraava ravistus tuli lääkäriltä.Hän kehotti minua laittamaanelämäni nollille. Terveytenioli siinä pisteessä että vaihtoehtojaei ollut”, Laukkanen sanoo. Hän jäityöelämästä pois.Yhdessä uusiinhaasteisiinSeuraavina vuosina seurahuoneetvaihtuivat seurakuntaan. ”Olentuntenut pikkupojasta asti vetoa jakutsua seurakuntaan. Vauhdikkainavuosinani tiesin kyllä, että olentuhon tiellä ja kaipasin muutostaelämääni. Minulta oli vain puuttunutopas, joka johdattaisi minua”,Laukkanen sanoo.”Koen, että minua onjohdatettu voimakkaasti.”Pariskunta osallistui NMKY:navioliittoseminaariin ja oli sen jälkeenvuosia mukana toiminnassa,muun muassa ohjaajina. Laukkanensanoo, että kaiken vapaaehtoistyöntotuus – antaessaan saa– kirkastui: ”Sain itselleni paljonuutta viisautta ja ajateltavaa, etenkinnuorilta pariskunnilta”.Laukkaset ovat olleet yhdessä jaerikseen aktiivisia monissa seurakunnanaputoimissa. Vapaaehtoisuuson vienyt Laukkasen myösoman kirkon kulmia kauemmas.Venäjältä Viroon jaedelleen eteenpäin”Koen, että minua on johdatettuvoimakkaasti”, Laukkanen sanoo.Johdatus ajoi pakettiautollapihaan, kun puolituttu mies tulipyytämään Laukkasta avukseenviemään raamattuja Venäjälle.Tuon matkan jälkeen Laukkanenkävi naapurimaassa lukuisiakertoja. ”Vein ystävieni ja vaimonikanssa inkeriläisille ruokaa, vaatteitaja Jumalan sanaa”, Laukkanenkertoo.Laukkanen pitää materiaalistaapua tärkeämpänä henkistä ja hengellistätukea. Niitä hän on voinutjakaa sekä seurakuntalaisille ettäpapeille Venäjällä ja Virossa.”Luukkaan evankeliumin kohta,jossa sanotaan ’kun sinä palajat,niin vahvista veljiäsi’ on ollut minullekeskeinen. Tunnen että juurise on tehtäväkseni annettu”.Venäjän vuosien jälkeen Laukkasenauton matka on yhä useamminsuuntautunut Kuressaareen.Nyt hän on kuulolla Kanariansaarten suuntaan.”Sieltä on viestitelty, että maallikkosaarnaajanapu turistipapilleolisi tarpeen. Ehkä meidän on vaimonkanssa tarkoitus mennä seuraavaksisinne, edelleen oikuttelevanterveyteni kannalta edulliseenilmanalaan”.

More magazines by this user
Similar magazines