14.05.2016 Views

ruutiset1602_netti

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ruutiset<br />

38. vuosikerta 2/2016<br />

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti<br />

KevätRuutisissa<br />

on paljon luettavaa.<br />

Mukana myös<br />

Kaupunginosaviikon ohjelma.<br />

Sekä Ruutiset-ristikko!<br />

Kannen kuva:<br />

Jouni Karjalainen


Toimituksen terveiset<br />

Kaupunginosaviikot ovat alkaneet ja tapahtuma järjestetään myös Runosmäessä.<br />

Tarkempaa tietoa saat siitä tämän lehden sivuilta.<br />

Olemme saaneet paljon positiivista palautetta ristikosta ja se löytyy myös vuoden toisesta numerosta.<br />

Ristikon on laatinut Luontoristikoiden rautainen ammattilainen Tiia Puputti. Kiitos myös kansikuvan<br />

valokuvaajalle Jouni Karjalaiselle.<br />

Lehden lukijoilla on nyt myös mahdollisuus lisätä omia Runosmäki-aiheisia kuviaan Runosmäkiseuran<br />

kotisivuille yleiseen jakoon. Näin kaikki pääsevät ihastelemaan<br />

lukijoiden otoksia. Ohjeet löydät tämän lehden sivuilta.<br />

Ja muistakaahan käyttää Ruutiset-lehden ilmoittajien palveluja.<br />

Aurinkoista kevättä kaikille lukijoille!<br />

Make Lentonen<br />

Runosmäkiseura ry:n hallitus<br />

2016<br />

Runosmäkiseura ry:n hallitus vasemmalta oikealle: Jyrki Hurme (jäsenhankintavastaava),<br />

Timo Laihinen, Riitta Oksa, Ulla Ratia-Järvinen, Jorma Hellstén (puheenjohtaja),<br />

Anneli Wellroos, Martti Markula, Sirkka Sipilä, Leo Oksa (sihteeri),<br />

Marianne Hurme (taloudenhoitaja) ja Sauli Saarinen (varapuheenjohtaja).<br />

Ruutiset 38. vuosikerta 2/2016<br />

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,<br />

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy<br />

PAINOSMÄÄRÄ 5500 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.hellsten@turku.fi<br />

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.<br />

2


Ruutiset-lehden lukijoille<br />

Minut on valittu tämän vuoden alusta Turkuseura-Åbosamfundet ry:n puheenjohtajaksi<br />

ja haluan tuoda esille Runosmäkiseuran kehitystä Turkuseura ry:n<br />

näkökulmasta.<br />

Runosmäkiseura on perustettu vuonna 1972<br />

ja se on liittynyt Turkuseuraan vuonna 1985<br />

ensimmäisten kaupunkiosaseurojen joukossa.<br />

Tuulikki ja Matti Pekkalainen olivat erittäin<br />

pitkään seuran kantavia voimia.<br />

Runosmäkiseurassa on ollut aina pitkä-jänteistä<br />

työtä tekeviä kaupunginosatoimintaan lukuisiksi<br />

vuosiksi sitoutuneita aktiivisia jäseniä,<br />

ns. kantavia voimia. Turkuseuran hallituksessa<br />

on ollut Runosmäkiseuran edustus monena<br />

vuonna, esimerkiksi Pirkko Mikkola ja nykyisin<br />

Jorma Hellsten. Runosmäkiseura on ollut<br />

aktiivinen Runosmäkipäivien järjestäjä, jolla<br />

on koottu yhteen Runosmäessa asuvia asukkaita<br />

suurella joukolla. Mukana on ollut myös<br />

nuoria alueen asukkaita esiintymässä.<br />

Turkuseuran historiassa ilmenee, että vuonna<br />

1966 on jo keskusteltu kaupunginosaseurojen<br />

perustamisesta Helsingin tapaan. Muutama<br />

vuosi myöhemmin 70-luvun alussa Turkuun<br />

perustettiin kaupunkiosaseuroja. Ensimmäisten<br />

joukossa oli Runosmäkiseura. Turkuseuran<br />

hallitus hyväksyi kaupunkiosajaoston perustamisen<br />

vuonna 1982 ja Runosmäkiseura liittyi<br />

Turkuseuraan. Runosmäkiseuran jäsen hovioikeudenneuvos<br />

Pirkko Mikkola on toiminut<br />

Turkuseuran puheenjohtajana vuosina 2004-<br />

2006.<br />

Nyt palataan nykyhetkeen ja katsotaan nykyistä<br />

kehitystä eteenpäin.<br />

Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan aluetiimi<br />

on toiminut liikuntapalveluvastaava<br />

Marianna Ylinampan johdolla elokuusta<br />

vuodesta 2013 alueella. Aluetiimissä toimialan<br />

eri palvelualueiden työntekijät tekevät<br />

yhdessä työtä Runosmäki-Raunistula alueen<br />

vapaa-ajanpalveluiden hyväksi. Tiimiin kuuluvat<br />

kirjaston työntekijä, nuorisopalveluiden<br />

edustaja, kulttuurikoordinaattori ym.<br />

”Tehdään yhdessä” tärkein tarkoitus on aluetiimin<br />

halu tehdä asioita yhdessä alueen asukkaiden,<br />

yhdistysten, seurojen kanssa tai mahdollistaa<br />

asukkaiden toteuttamaa toimintaa<br />

esimerkiksi lainaamalla välineitä tai tiloja toiminnan<br />

onnistumiseksi. Aluetiimi on mukana<br />

mm. haastekampanjassa, jossa Piiparinpolkua<br />

on koristeltu vuosittain äitienpäivän kunniaksi.<br />

Tänä vuonna kirjastolla kokoontuva Äijätiimi<br />

vastannee haasteen toteutuksesta.<br />

Tällaisten päivien ja erilaisten tapahtumien parasta<br />

antia on myös asukkaiden kohtaaminen.<br />

Aluetiimit jatkavat työtään, jota kehitettiin<br />

v. 2015 lopussa päättyneen EVIVA- toimintaohjelman<br />

aikana. Tavoitteena oli luoda vapaa-ajan<br />

palveluita, jotka lähtevät asukkaiden<br />

tarpeista ja ovat helposti saavutettavia. Tätä<br />

työtä aluetiimi on toteuttanut ja haluaa tehdä<br />

sitä asukkaiden ja kolmannen sektorin kanssa<br />

innostuneena ja Turkuseura käy parasta aikaa<br />

neuvotteluja kaupungin kanssa Evivan työn<br />

jatkamisesta.<br />

Hyvää kesää ja vireää toimintaa Runosmäessä.<br />

Tapio Jokinen<br />

Turkuseuran puheenjohtaja<br />

3


Roomasta Runosmäkeen<br />

Neljä vuotta sitten saapui Carlos Granati Suomen Turkuun pizzerian avausta avustamaan.<br />

Sitten hän pääsikin vakituiseen työsuhteeseen kyseiseen pizzeriaan.<br />

Heillä oli Italiassa ollut oma yritys, joten<br />

asiantuntemusta siten löytyi. Oltuaan parisen<br />

viikkoa Turussa hän huomasi täällä olevan<br />

hyvä asua ja lastenkin varttua. Niinpä vaimo<br />

Luciana Herediakin saapui Suomeen heidän<br />

kahden poikansa kanssa. Carloksen äiti on<br />

argentiinalainen, mutta isä Italiasta.<br />

He tykästyivätkin kovasti Suomen luontoon ja<br />

ihmisiin.<br />

Lapsilla on turvallinen ympäristö ja puhdas<br />

luonto on lähellä.<br />

Koulukin saa heiltä kiitosta ja myönteistä palautetta.<br />

He ovat huomanneet suomalaisten<br />

arvostavan oman maansa tuotteita. Vaikka<br />

olisi kalliimmat hinnat vihanneksilla ja hedelmillä,<br />

suomenlippu takaa menekin. Carlos<br />

on löytänyt myöskin vapaa-ajalleen mieluisia<br />

harrastuksia. Innokkaana kalamiehenä hänen<br />

saalinsa on ilahduttanut myös monia naapureitakin.<br />

Myös sienimetsällä käynneistä Carlos nauttii.<br />

Tatit ja kanttarellit löytävät tiensä perheen<br />

ruokapöytään. Metsässä kävely on myös heille<br />

mieluisaa puuhaa. On rauhallista ja kaunista<br />

luontoa kävellä ja nauttia.<br />

Luciana on työharjoittelussa iltapäiväkerhossa<br />

ja häneltä suomenkieli sujuukin jo oikein<br />

hyvin. Ihmisten kanssa he ovat tulleet hyvin<br />

toimeen ja ystävystyneetkin monien kanssa.<br />

Täällä ihmisten temperamentti on erilaista<br />

kuin Italiassa, mutta se ei ole ollut ongelmallista.<br />

Suomalaislapset ovat rauhallisempia,<br />

joten koulussakin sujuu ihan mukavasti. Suomen<br />

ilmastostakin he pitävät, kun ei ole liian<br />

kuumaa kesälläkään, eikä talven sääkään ole<br />

heitä haitannut.<br />

Toivon mukaan Runosmäki on jatkossakin<br />

mukava paikka heille olla ja asua.<br />

Sirkka Sipilä<br />

4<br />

MUSTALAMMEN LAULUT!<br />

Kesäkuun 1. päivänä kokoonnumme<br />

suosittuun Mustalammen<br />

yhteislaulutilaisuuteen<br />

klo 18.00 - 20.00 (Säävaraus)<br />

Laulattajana<br />

Ari Rantanen<br />

tERVETULOA!<br />

Järjestäjä: Runosmäkiseura ry.


Runosmäen kuulumiset<br />

Viime lehdessä kirjoitin Runosmäen apteekin<br />

tilanteesta ja totesin silloin, että toivottavasti<br />

asia on tämän lehden ilmestymiseen mennessä<br />

jo selvinnyt ja apteekista kirjoittelua ei<br />

tarvitse enää jatkaa.<br />

juuri siitä syystä, että kaikilla on hyvä mahdollisuus<br />

tutustua viikon ohjelmaan ja osallistua<br />

eri tapahtumiin. Viikon aikana on paljon<br />

erilaista ohjelmaa, josta jokainen toivottavasti<br />

löytää itselle sopivaa.<br />

Toive ei kuitenkaan toteutunut. Tilanne on se,<br />

että Runosmäkeen edellytetään pääapteekkia,<br />

sivuapteekki ei ole pykälien mukaan mahdollinen.<br />

Toukokuun alussa pääapteekkiluvan<br />

kuulutusaika on päättynyt ja nyt lupa kuulutetaan<br />

haettavaksi. Sitten tulee hakumenettely<br />

ja hakemusten käsittely ja päättäminen, eli<br />

yli kesän ollaan varmasti tämän asian kanssa<br />

ennen kuin päätös on saatu aikaiseksi. Kyllä<br />

tällaiset turhat ja paljon aikaa vievät byrokratiat<br />

pitäisi ensi tilassa saada purettua. Lääkkeiden<br />

tarvitsijat ovat tässä kärsijöitä, voittajia on<br />

vaikea löytää, ehkä apteekkarit.<br />

Tässä tilanteessa on vielä syytä selvittää olisiko<br />

joku Turun apteekeista mahdollinen siirtymään<br />

Runosmäkeen, se olisi nopein ja yksinkertaisin<br />

tapa.<br />

Runosmäen kehittämisestä ja tulevaisuudesta,<br />

palveluista ym. puhutaan esim. ti 17.5.<br />

Elä ja asu viihtyisästi Runosmäessä. Tulkaa<br />

mukaan, tämä viikko on juuri meitä alueemme<br />

asukkaita varten rakennettu.<br />

Vaikka välillä tuntuu etteivät asiat etene toivotulla<br />

tavalla, niin periksi ei anneta. Runosmäkiseuralla<br />

on menossa 44. toimintavuosi ja<br />

tehtävä on koko ajan ollut sama, Runosmäen<br />

alueen etujen valvominen ja kehittäminen.<br />

Toimintatavat tosin ovat matkalla muuttuneet.<br />

Aurinkoista kevättä ja kesää<br />

Jorma Hellstén<br />

puheenjohtaja<br />

Terveyskeskuksen osalta palautetta pitkistä<br />

potilasjonoista on tullut paljon. Asiaa kysyttäessä<br />

eräänä ongelmana tuotiin esiin tilanongelmat,<br />

eli lääkärien vastaanottohuoneita<br />

tarvittaisiin lisää ja tätä nyt selvitetään. Ilmeisesti<br />

myös henkilöstön riittävyys on osatekijä<br />

potilasjonoihin.<br />

Riitasuonaukion kaava on tulossa vielä ennen<br />

kesälomia käsittelyyn ja hyväksyttäväksi. Kaavan<br />

mukaisesti Riitasuonkadun, Pohjoiskaaren<br />

ja Korjasmäenkadun risteys uudistetaan<br />

rakentamalla siihen liikenneympyrä. Muutos<br />

tekee risteyksestä turvallisemman ja helpottaa<br />

muutoinkin risteyksessä ajoa. Risteysjärjestelyt<br />

ulottuvat niin pitkälle, että myös Eikan<br />

Grillin kiinteistö joutuu väistymään liikennejärjestelyjen<br />

tieltä.<br />

Tässä lehdessä esitellään Runosmäen kaupunginosaviikon<br />

ja Runosmäkipäivän ohjelmat.<br />

Ruutiset ilmestyy vähän normaalia aiemmin<br />

5


Runosmäen<br />

Kaupunginosaviikon ohjelma<br />

La 14.5. - Pe 27.5.<br />

Runosmäen urheilutähdet –näyttely Runosmäen kirjastossa<br />

Vuoden turkulaisen, vapaaottelija Makwan Amarkhanin sekä Runosmäestä kotoisin olevien<br />

maajoukkue- ja ammattilaisjalkapalloilijoiden (Lukas Hradecky, Eintracht Frankfurt; Tomas<br />

Hradecky, Bohemians; Kaan Kairinen, Midtjylland; Joni Kauko, Energie Cottbus; Otso Virtanen,<br />

Hibernian) urheilu-uraan liittyvästä valokuva- ym. materiaalista koottu näyttely. Mukana mm<br />

Turun Nappulaliigan kokoamaa historiallista valokuvamateriaalia ja pelaajahaastatteluja.<br />

Runosmäen kirjaston aukioloaikojen mukaan. Ma-To klo 10-19, Pe 10-16, Piiparinpolku 19<br />

Ma-To<br />

Turun Nappulaliigan kevätkauden junioripelejä<br />

Useita otteluita Runosmäen kirjaston viereisellä kentällä ma-to iltoina n. klo 17 alkaen.<br />

Osa Runosmäki-taustaisista ammattipelaajista vierailee jossakin ottelutapahtumassa.<br />

Ma 16.5<br />

Kulttuurikävely Runosmäessä<br />

Lähtö klo 18. Kokoontuminen nuorisotalon pihalla Piiparinpolku 13. Kohteina Ystävyydenpolku,<br />

Huomenpuisto, Pirunpelto, Mustalampi ja Metsäkirkko.<br />

Ti 17.5.<br />

Turun Ladun sauvakävely<br />

klo 10.00 Impivaaran jäähallilta<br />

Ti 17.5.<br />

Elä ja asu viihtyisästi Runosmäessä!<br />

Keskustelutilaisuus Runosmäen alueen kehittämisestä. Alustajina kaupunkisuunnittelujohtaja<br />

Timo Hintsanen, projektityöntekijä Risto Anttonen Kiinteistöliikelaitos Infrasta ja projektipäällikkö<br />

Outi Tikkanen Auralan IKARE -hankkeesta.<br />

Paikka; Nuorisotalo klo 18 – 20.<br />

Ke 18.5<br />

Turun Ladun geokätkeily+koulutus<br />

Koulutus Runosmäen nuorisotalolla klo 17.00 alkaen. Geokätkeily lähimaastossa klo 18.00 alkaen<br />

To 19.5<br />

Runosmäkipäivä nuorisotalolla<br />

Runosmäen alueen eri toimijat esittelevät toimintaansa.<br />

Ohjelmassa mm. musiikkia Ari Rantanen ja Kristiina Mäki. Hevosajelua, kirpputori, puffetti ym.<br />

Juhlapuhujana kansanedustaja Li Andersson.<br />

Klo 17.00 – 20. Järjestää Runosmäkiseura ry.<br />

6


Pe 20.5<br />

Katukoristapahtuma ent. Runosmäen koulun pihalla/palloiluhallissa<br />

Järjestää Namikan pojat ja Riennon tytöt. Aika 16 – 20.<br />

La 21.5<br />

Polkupyörien kevättarkistus. Pientä huoltoa ja korjausta.<br />

Piiparinpolulla K-Market Runoksen edessä. Huolto talkootyönä ja varaosat omakustannushintaan,<br />

järj. Runosmäkiseura. Klo 13.00 – 16.00<br />

Su 22.5<br />

Metsäkirkko<br />

kokoontuminen klo 17. Nostoväenkadun ja Parolanpolun risteyksessä olevalla parkkipaikalla.<br />

Su 22.5.<br />

Lasten liikunnan ihmemaa<br />

Järj. Liikuntapalvelukeskus ja RunU. Klo 17-19, Turun Lyseon liikuntasali, Varusmestarintie 19<br />

Ma 23.5<br />

Vekarapäivä kirjastossa 10 - 17<br />

Kirjaston vekarapäivä tarjoaa rennonrempseää ohjelmaa koko perheelle. Lapsiperheet pääsevät<br />

osallistumaan työpajoihin ja esityksiin kadulla ja kirjastossa.<br />

Klo 10–12: Pelikaveri / Tule pelaamaan pelikaverin kanssa!<br />

Klo 12–15: Kesälukukampanjan avajaiset / Tule maalaamaan avaruusaiheinen yhteistaideteos.<br />

Klo 15-: Keppihevoskilpailu / Kilpailussa 2 ikäsarjaa ja palkintojenjako.<br />

Klo 16–18: Nintendo – pelihetki<br />

Klo 17-: Musiikkiseikkailu / Sini Lavaste ( Suzukimusiikkikoulu )<br />

Lisäksi kirjastossa kirjavinkkauksia sekä non-stop taidetyöpaja<br />

Vapaa pääsy<br />

Turun Piha 2016-kilpailu<br />

on käynnissä 15.6. saakka<br />

Omat valokuvat<br />

kaikkien ihailtavaksi<br />

Nyt sinulla on mahdollisuus jakaa Runosmäkiaiheisia<br />

kuvia myös muille alueen<br />

asukkaille.<br />

Runosmäkiseuran ylläpitämille kotisivuille<br />

on mahdollista lähettää ottamiasi valokuvia,<br />

joita julkaistaan osoitteessa runosmakiseura.fi.<br />

Julkaisemme ainoastaan kuvia,<br />

joihin kuvan ottajalla on julkaisuoikeus.<br />

Kilpailu-ohjeet ilmoitustauluilla, kaupoissa ja<br />

Runosmäen kirjastossa. Kirjastoon voi myös<br />

palauttaa kilpailulomakkeet. Runosmäkiseura<br />

toivoo runsasta osallistumista.<br />

Lähetä kuvasi niille varattuun sähköpostiosoitteeseen<br />

kuvia@runosmakiseura.fi<br />

7


Runosmäen terveysasema<br />

10 vuotta!<br />

Runosmäen sosiaali- ja terveysasema Signalistinkadulla valmistui toukokuussa 2006.<br />

Kymmenen vuotta on vierähtänyt nopeasti ja nyt on juhlien aika!<br />

Valmistuessaan rakennus tarjosi uudet ja hienot<br />

toimitilat Runosmäen alueen sosiaali- ja<br />

terveydenhuollon palveluille. Palvelutarjonta<br />

on kymmenen vuoden aikana muuttunut<br />

vain vähän. Edelleenkin asiointi niin hammashuollossa,<br />

terveysasemalla, kotihoidossa kuin<br />

neuvolassakin onnistuu samassa rakennuksessa.<br />

Lisäksi TYKSLABin näytteenottopiste<br />

on avoinna rakennuksen toisessa kerroksessa<br />

arkiaamupäivisin. Myös opetusterveysasema<br />

on vakiinnuttanut paikkansa Runosmäen<br />

sosiaali- ja terveysaseman palveluntarjoajana.<br />

Opetusterveysasemalla lääketieteen kandidaatit<br />

harjoittelevat itsenäistä vastaanottotoimintaa<br />

erikoislääkäreiden ohjauksessa. Opetusterveysaseman<br />

potilaaksi on mahdollisuus päästä<br />

terveysaseman ajanvarauksen kautta.<br />

nallelääkärin ja nallehoitajan vastaanotolle.<br />

Nallelääkäri tohtoroi sairaita lelunalleja aamupäivän<br />

aikana. Lisäksi suun terveydenhuollon<br />

terveyskioski SUUKKI ohjaa hampaiden ja suun<br />

omahoidossa<br />

Iltapäivällä on mahdollisuus kuulla vielä tietoisku<br />

omahoidosta sekä nauttia Pohjoisen<br />

Turun eläkkeensaajien esityksistä klo 14.<br />

Syntymäpäiväjuhlia on suunniteltu huolella<br />

yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.<br />

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!<br />

Jenni Pinomäki<br />

(osastonhoitaja Runosmäen terveysasema)<br />

ja koko Runosmäen sosiaali- ja terveysaseman<br />

henkilökunta<br />

Kulunutta kymmentä toimintavuotta juhlitaan<br />

torstaina 12.5. ja juhlimaan ovat tervetulleita<br />

kaikki alueen asukkaat ja toimijat! Avoimet<br />

ovet toivottavat tervetulleeksi tutustumaan<br />

koko talon toimitiloihin. Lisäksi esillä on postereita<br />

tapahtumista vuosien varrelta. Varsinainen<br />

juhlavastaanotto kutsuvieraineen<br />

ja kakkukahveineen on<br />

ohjelmassa kello 12.<br />

Juhlassa muun muassa<br />

kurkistetaan talon historiikkiin<br />

ja kuullaan henkilökunnan<br />

laulua.<br />

Juhlaohjelmaa on tarjolla<br />

kuitenkin koko päivän<br />

ajan. Munterinkadun<br />

päiväkodin lapset tulevat<br />

ilahduttamaan juhlijoita<br />

esityksillään kello 10.<br />

Lasten ja lastenmielisten<br />

on mahdollisuus tulla<br />

kipeine pehmoleluineen<br />

8


Yhteisöllisyyttä, turvallisuutta<br />

ja ympäristön siisteyttä<br />

Suomalaiset tiedotusvälineet ja muutama muukin<br />

taho lähti viime vuoden lopulta alkaen mukaan<br />

kampanjoihin, joissa etsittiin tavallisilta suomalaisilta<br />

ehdotuksia siitä, millaisia hyviä tekoja voisimme<br />

tehdä arjen asioissa.<br />

Tämä kampanjointi on virkistävää toimintaa yleisessä<br />

keskustelussa, joka perustuu suuriin otsikoihin<br />

negatiivisista asioista ja skandaaleista.<br />

Sosiaaliseen mediaan on pesiytynyt vieläkin huonompi<br />

asenne, joka on usein hyvin pinnallista ja<br />

asioiden sijasta henkilöihin kohdistuvaa. Kampanjointi<br />

pienistä hyvistä teoista on siis tarpeen.<br />

Eräs kampanjassa esitetty ajatus oli, että yhteisöissä<br />

toimisi turvarengas. Pohjana ideassa on se, että<br />

talojen turvallisuusvastaavilla olisi toistensa tiedot<br />

ja he voisivat varoittaa valehuoltomiehistä tai<br />

muista oudoista ovikellojen kilkuttelijoita ja kulkijoista.<br />

Tällaista toimintaa voisi ainakin kokeilla. Runosmäessä<br />

tapahtui viime vuonna useita ryöstöjä,<br />

joiden kohteina oli aina iäkäs naishenkilö. Jokainen<br />

tällainen teko on liikaa, ja niiden torjumiseksi yhteistyö<br />

turvallisuusvastaavien ja asukkaiden kesken<br />

on tarpeen. Varsinkin isoissa taloyhtiöissä voitaisiin<br />

myös pohtia, riittääkö yksi turvallisuusvastaava, vai<br />

olisiko syytä perustaa tiimi parantamaan erityisesti<br />

ikä-ihmisten turvallisuutta. Korostan varmuudeksi,<br />

että edellä esitetty malli ei missään nimessä<br />

tarkoita katupartioita. Sellaisten ilmaantuminen<br />

lähiöömme lisäisi turvattomuuden tunnetta.<br />

Useimmissa Runosmäen taloyhtiöissä on ainakin<br />

tyydyttävät puitteet asukkaiden yhteisololle. Monissa<br />

yhtiöissä on kerhohuone, pihoilla penkit, keinut<br />

ja monissa grillikatoksetkin. Yleensä asukkaat<br />

myös yhteen kokoontuvat, mikä on hienoa. Lasten<br />

ja heidän vanhempiensa puuhailua pihoilla on ilo<br />

seurata. Kerhohuoneet tosin tietämäni mukaan<br />

toimivat joissakin tapauksissa varastoina tai ovat<br />

vain suljetun piirin käytössä. Mikäli näin on, siihen<br />

pitäisi saada muutos. Sosiaalinen kanssakäyminen<br />

on elämän suola varsinkin yksinasuville. Porukalla<br />

on mukava tarinoida oman taloyhtiön asukkaiden<br />

kanssa, mutta myös laajemmin. Runosmäessäkin<br />

toimii lukuisia harrastuspiirejä tai kerhoja, joiden<br />

toimintaan lähtemiseksi on rima asetettu mahdollisimman<br />

alas.<br />

Kerhojen toiminnasta on tietoa ilmoitustauluilla,<br />

Runosmäen kirjastossa sekä mm Turun Sanomien<br />

yhdistyspalstalla.<br />

Ympäristön siisteydellä on kiistaton vaikutus<br />

asukkaiden hyvinvointiin. Valitettavasti Runosmäen<br />

puistot, metsiköt ja yleiset alueet ovat usein<br />

surkeassa kunnossa.<br />

Roskaaminen on ikuisuusongelma, johon ei löydy<br />

yksinkertaista reseptiä. Valvonnalla ja tiedottamisella<br />

voidaan ongelmaa ratkaista osin, mutta kokonaan<br />

poistetuksi sitä ei varmaan saada koskaan.<br />

Mieltä lämmittävää on se, että monet runosmäkeläiset<br />

keräävät toisten luontoon heittämää jätettä<br />

täysin vapaaehtoisesti eivätkä tee asiasta sen<br />

suurempaa numeroa.<br />

Siivoustalkoiden pitäminen on hienoa, mutta siistiminen<br />

on päivittäistä toimintaa, ja lähes päivittäin<br />

monet asukkaamme sitä tekevätkin. Tästä kuuluu<br />

suuri kiitos roskien kerääjille.<br />

Toivotan lukijoille hyvää kesää.<br />

Martti Markula<br />

-<br />

9


Avoimin mielin<br />

uusiin tehtäviin<br />

Runosmäen Lämpö Oy:ssä aloittanut isännöitsijä Petri Pyykkönen on kouluttautunut<br />

aikuisena uudelle uralle. Tyhjältä pöydältä ei silti tarvinnut aloittaa, kokemukset<br />

yrittäjämaailmasta antavat valmiuksia esimerkiksi taloushallintaan.<br />

Runosmäen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Juha<br />

Kangasniemi määrittelee hyvän isännöitsijän<br />

piirteiksi sen, että tämä ei tyydy hoitamaan<br />

vain lakisääteisiä kuvioita, vaan tuo asioita<br />

esiin ja huomioi tulevaa. Petri Pyykkönen<br />

on aloittanut Runosmäen Lämmössä uutena<br />

isännöitsijänä toisten rinnalla. Hän on vasta aikuisena<br />

kouluttautunut alalle, silti hänestä voi<br />

nähdä hyvän isännöintitavan osaajan piirteitä.<br />

Pyykkönen tuntee vahvuutensa: esimerkiksi<br />

tilinpäätös syntyy ammattitaidolla ilman ongelmia.<br />

Teknisessä puolessa on opiskeltavaa,<br />

mutta sitä on jokaisella alan ammattilaisella,<br />

kun säädökset muuttuvat. Pyykköseltä tuntuu<br />

löytyvän kyky huomioida vaihtoehtoja ja katsoa<br />

kokonaisuutta.<br />

–Runosmäessä monissa taloyhtiöissä<br />

isot remontit ovat edessä,<br />

silloin täytyy miettiä, onko pakko<br />

repiä kaikkea auki ja valita kalleimmat<br />

ratkaisut.<br />

Vaihtoehtoisia toimintatapoja<br />

kehitellään koko ajan. Putkia ei<br />

aina tarvitse pistää uusiksi, niitä<br />

voidaan pinnoittaa tai sukittaa.<br />

Rakenteita voi uusia ulkopuolisiin<br />

pilareihin.<br />

Kun puhutaan rahasta, ainoa vaihtoehto<br />

ei ole iso uusi velka.<br />

–Voi katsoa, onko kiinteistöllä<br />

käyttämätöntä maa-aluetta tai<br />

löytyykö lisärakentamismahdollisuuksia<br />

vintille.<br />

tenkin jo 17-kesäisenä Helsinkiin Pop & Jazz<br />

Konservatorioon. Mies sai musiikista myös<br />

ammatin eli esimerkiksi Harlekiini-yhtyeestä<br />

tuttu kitaristi on soittanut niin<br />

Paula Koivuniemen kuin Tapani Kansan taustayhtyeissä.<br />

–Ammattimuusikkona olin vuoteen 2000 asti.<br />

Pyykkönen on tehnyt töitä paitsi ammattimuusikkona<br />

myös yrittäjänä omassa äänistudiossa<br />

eri artistien kanssa. Studio hänellä on ollut<br />

vuodesta 1993 ja edelleen se varmasti säilyy<br />

vähintään harrastuksena.<br />

–Musiikkiala on kuitenkin muuttunut ja ansaintalogiikka<br />

alalla tullut erilaiseksi, Pyykkönen<br />

kertoo. Yksi tie tuli siis lähes kuljettua<br />

loppuun.<br />

Runosmäen Lämpö Oy:n uusin isännöitsijä Petri Pyykkönen<br />

pohtii, että korjausrakentaminen merkitsee rahanmenon<br />

vastapainoksi omaisuuden arvon säilymistä.<br />

Korpimetsistä pääkaupunkiin<br />

Petri Pyykkönen on kulkenut pitkän tien – ja<br />

päätynyt Runosmäkeen.<br />

–Olen alun perin Suomussalmelta, Kainuun<br />

korpimetsistä, Pyykkönen kertoo. Tie vei kui-<br />

10<br />

–Vaimoni toimii kiinteistövälittäjänä ja hänen<br />

kauttaan näin, että isännöitsijöinä on laaja<br />

kirjo ammattilaisia.<br />

Edes kaikilla pitkän linjan ammattilaisilla ei<br />

ole koulutusta, vaatimukset alalla kuitenkin<br />

kasvavat. Pyykkönen siirtyi uudelle uralle kaksivuotisen<br />

Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen<br />

isännöintikoulutuksen kautta.


Ennen Runosmäen Lämpöä Pyykkönen ehti<br />

tehdä näyttötutkinnon Realia Isännöinti Oy:ssä<br />

Raumalla.<br />

Pyykkönen sai tilaisuutensa, kun Runosmäen<br />

Lämmöstä vapautui paikka, kun aiempi isännöitsijä<br />

Jussi Roine siirtyi toiseen huoltoyhtiöön<br />

toimitusjohtajaksi.<br />

Pyykkönen katsoo, että aiemmasta kokemuksesta<br />

on hyötyä. Hän on ollut ammatissa, jossa on<br />

kuunneltava ihmisiä herkällä korvalla ja katsoo<br />

myös nykyisen työn palveluammatiksi.<br />

Ensimmäisen kuukauden aikana Pyykkönen on<br />

ottanut taloyhtiöitä ”haltuun”. Hän laskee että<br />

on isännöitsijänä taloyhtiöissä, joihin kuuluu<br />

1125 asuntoa.<br />

–Tämä on aikamoinen määrä ihmisiä.<br />

Taloyhtiöiden hallitukset ovat tulleet jo tutuksi,<br />

juhannukseen mennessä on pidettävä viimeisetkin<br />

yhtiökokoukset.<br />

Pyykkönen pohtii, että isännöitsijän työssä tärkeää<br />

on tilinpäätöksen ennakointi: mistä rahaa<br />

tulee, mitä sillä tehdään ja riittävätkö varat.<br />

Korjausrakentaminen on kuitenkin taloille hyvä<br />

suunta:<br />

–Remontointi vaikuttaa asumisen laatuun,<br />

omaisuuden arvo kasvaa remontin verran.<br />

Mikäli rakennus on korjaamatta, se merkitsee<br />

korjausvelkaa. Remontoimalla asunnon arvo<br />

nousee – tai vähintäänkin omaisuuden arvo<br />

pysyy.<br />

RUNOSMÄKIPÄIVÄ<br />

Torstaina 19.5.2016 klo 17.00 – 20.00<br />

Runosmäen nuorisotalolla, Piiparinpolku 13 - Juontajana Sauli Saarinen<br />

Tilaisuuden avaa Runosmäkiseuran puheenjohtaja Jorma Hellstén<br />

Juhlapuhe kansanedustaja Li Andersson<br />

Musiikista vastaavat Ari Rantanen ja Kristiina Mäki<br />

Esiintymässä mm. Unity Cheer Sheeleader ja<br />

Nuorisotalon Discotanssijat<br />

TAVATTAVISSA PUOLUEIDEN EDUSTAJIA mm.<br />

KOKOOMUS – soppatykki ja lettuja<br />

KESKUSTA - SDP - VASEMMISTO<br />

ESITTELYJÄ JA MYYNTIÄ<br />

Aloe Vera-tuotteet - Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - kierrätystietoa<br />

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Runosmäen yhdistys-arpoja<br />

Oriflame-tuotteet - Turun kaupungin hyvinvointitoimiala<br />

-Aktiivinen kaiken ikää -projekti<br />

Turun kaupungin suunterveydenhuolto<br />

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja<br />

energia-asioiden palvelukeskus VALONIA – sähköpyörä ja bussikortit<br />

TERVETULOA KAIKKI RUNOSMÄEN ALUEEN ASUKKAAT<br />

palvelemme<br />

sinua!<br />

Katso ajankohtaisimmat<br />

Myllyn Apteekin<br />

uutiset ja tarjoukset<br />

www.myllynapteekki.fi<br />

Myllyn<br />

Apteekki<br />

Aukioloajat ark. 9-21, la 9-18, su 12-18.<br />

Puh. 02 332 3910<br />

BUFFETISTA KAHVIA<br />

JA PULLAA<br />

HEVOSAJELUA<br />

11


Iloista ja ilmaista<br />

kesäapua asukkaille<br />

Runosmäen Lämpö tempaisee kesällä 2016 pestaamalla nuoren opiskelijan,<br />

18-vuotiaan Isa Nummisen, kesäavuksi Runosmäen asukkaille. Kuka tahansa<br />

Runosmäen Lämmön asiakkaista eli alueen talojen asukkaista voi varata Isan<br />

avuksi tai seuraksi ilmaiseksi.<br />

Runosmäen Lämpö haluaa tarjota yhdelle<br />

nuorelle kesätöitä ja samalla apua alueen<br />

asukkaille arjen keskelle. Välttämättä ei tarvitse<br />

olla erityistä avuntarvettakaan, Isa Nummisen<br />

voi pyytää seuraksi, jos olo tuntuu yksinäiseltä.<br />

Numminen lupaa tulla vaikka juttelemaan ja<br />

keittämään kahvit. Hän uskoo, että kesäkuussa<br />

hänellä on jo tuore ajokorttikin ja mahdollisuus<br />

käydä vaikka lähikauppaa pidemmällä<br />

kaupassa asukkaan puolesta.<br />

Nuoressa naisessa<br />

riittää energiaa<br />

–Olen aika puhelias ja yleensä aika iloinen, Isa<br />

Numminen kuvailee itseään.<br />

Harrastuksena hänellä on liikunta. Aikaisemmin<br />

lajeina oli niin ratsastusta, jalkapalloa<br />

kuin lentopalloa, tällä hetkellä kiinnostavinta<br />

on omatoiminen liikunta. Energiaa riittää siis<br />

varmasti kauppakassien kantamiseen.<br />

Isa Numminen saattaa olla jo näöltä tuttu<br />

joillekin Runosmäen asukkaille. Hän teki viime<br />

kesänä kesätöitä siivoten rappuja, saunoja ja<br />

muita yleisiä tiloja. Hän oli muutaman päivän<br />

ajan töissä myös Runosmäen Lämmön toimistossa<br />

sekä toimistosiivoojana.<br />

Isa Numminen on ilmeisen helposti lähestyttävä<br />

nuori:<br />

–Silloinkin rappukäytävässä asukkaat tulivat<br />

juttelemaan, Isa Numminen kertoo.<br />

Nummisella on myös oma pappa, jolle hän on<br />

käynyt pitämässä seuraa. Tämä merkitsee kokemusta<br />

siitä, miten vanhemman sukupolven<br />

kanssa asiat sujuvat. Uusien ihmisten kohtaaminen<br />

ei Isaa pelota.<br />

–Voin myös siivota tai tehdä ruokaa, hän ehdottaa.<br />

Isa Nummiselle sopivat myös lapsenvahdin<br />

tehtävät. Siitä kokemusta on kertynyt omien<br />

serkkujen hoitamisesta.<br />

–Lasten kanssa sujuu hyvin, Isa tuumaa.<br />

Isa Numminen käy tällä hetkellä lukiota ja<br />

aloittaa syksyllä abivuoden. Hänen oma tavoitteensa<br />

on päästä lukion jälkeen opiskelemaan<br />

psykologiaa. Hän uskoo, että sosiaalisten taitojen<br />

kehittäminen niin lasten kuin vanhempien<br />

ihmisten kanssa on siinä etu.<br />

Kesäavun varaukset<br />

Runosmäen Lämmöstä<br />

Isa Nummisen voi varata apulaiseksi kesäkuun<br />

arkipäivinä koulujen lomien alettua 5.6. alkaen<br />

aamu- tai iltapäiväksi. Aamuaika on kello 8-11,<br />

iltapäivä kello 12-16. Varaustiedustelun voi<br />

tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@<br />

runosmaenlampo.fi ja varauksia voi tehdä<br />

yhden kerran taloutta kohden. Varaustiedusteluun<br />

tulee laittaa myös puhelinnumero.<br />

12


Nuokkarin nurkissa<br />

Talvi meni sujuvasti ohi, tai niin me luulimme ennen takatalven iskua.<br />

Talvilomaviikon leiri sujui ilmojen mukaisesti, mutta nyt olemme lähdössä kevätleirille ja uimapuku<br />

pitääkin vaihtaa villahousuihin! Toivottavasti edes yhtenä päivänä aurinko suosii meitä niin<br />

että soutamista pääsee kokeilemaan.<br />

Kevään aikana on tehty monen moista askartelua ym.<br />

Ystävänpäiväksi tehtiin kortteja ja pieniä lahjoja. Pääsiäiseksi tehtiin koristeita, kortteja, maalattiin<br />

munia ja lopuksi etsittiin piiloon menneitä suklaamunia.<br />

Perheiden päivänä nuoret hoitivat kummitustunnelin kauhut ja onginnan onnistumisen. Viikottaiset<br />

kerhot lopettavat hiljalleen toimintansa kevään aikana, mutta syyskuussa jatketaan taas<br />

tuttuun tapaan.<br />

Äitienpäivälahjat on tehty ja pakattu, mutta paljastuu vasta 8.5.2016.<br />

Toukokuu on toimintaa täynnä kun on kaupunginosaviikot, leiri ja koulujen päättäjäispäivä. Kesäkuussa<br />

Nuokkari on avoinna ma- to ilmeisesti klo. 13-18 mutta tarkka aika muine tietoineen on<br />

talon ilmoitustaululla.<br />

Syksyn toiminta alkaa 8.8.2016 ja lupaamani retki huvipuistoon on suunniteltu ti. 16.8., kouluthan<br />

alkavat vasta to. 18.8. Samana päivänä onTaiteiden yö ja olisi kiva jos saataisiin Runosmäkeen<br />

oma taiteiden yö! Ideoita vastaan otetaan.<br />

Vappudisco on menossa tätä kirjoitellessani ja meno sen mukaista.<br />

Nuokkarilla on käynyt vain kilttejä fiksuja lapsia/ nuoria tänä toimintavuonna!<br />

Tulossa<br />

Kesäleiri 17.6.-1.7.16. Rymättylässä lisätiedot Analta.<br />

Fillariretki Ahvenanmaalle 3 -9.8.16.n.14 – 17v. oma polkupyörä ja kypärä.<br />

ilmoittautumiset www.turku.fi/nuoret<br />

Pop up -leiri Sauvo Ahtelassa 26 -28.8.16. lisätietoa tulossa, seuraa mainoksia.<br />

Muutama ihmetyksen aihe, ovatko Runosmäkiläiset unohtaneet miltä roskis näyttää? En<br />

muista koskaan ennen, että<br />

kaikkien pensaiden ja puskien<br />

juuret ovat täynnä karkkipapereita,<br />

tupakka-askeja,<br />

munkkipusseja ym. paperiroskaa.<br />

Terveisin<br />

Ulla Ratia -Järvinen,<br />

Ana Kuusisto,<br />

Henrik Norvasuo<br />

puh.aukioloaikoina<br />

040 1842342 runosmaen.<br />

nuorisotalo@turku.fi<br />

www.turku.fi/nuoret sivuilla<br />

ajantasaista tietoa koko Turun<br />

toiminnoista.<br />

13


Länsi-Maarian alueneuvoston<br />

puheenjohtajan esittäytyminen<br />

ja alueneuvoston terveiset<br />

Olen Päivi Valtonen ja toimin toista vuotta Länsi-Maarian alueneuvoston puheenjohtajana.<br />

Olen syntyperäinen maarialainen, kasteeni sain Raunistulan seurakuntatalolla ja<br />

ripille pääsin Maarian kirkossa.<br />

Vuonna 2012 suoritin sihteerin ammattitutkinnon näyttötyön Maarian seurakunnan kirkkoherra<br />

Katri Rinteen sihteerinä. Kokeilin siipiäni myös viime seurakuntavaaleissa. Kun paikkaa ei avautunut<br />

seurakuntaneuvostoon, sain pestin aluetyön parissa.<br />

Päivätyöni teen laskentakeskuksessa, kesällä tulee nykyisessä työpaikassa 20 vuotta täyteen. Vapaa-ajallani<br />

kuljen mielelläni kameran kanssa luonnossa. Käyn kuvaamassa myös hautausmaita ja<br />

siellä olevia taideteoksia sekä vanhoja hautakiviä.<br />

Meitä on energinen joukko ihmisiä alueneuvostossa ja pyrimme toiminnallamme edistämään seurakunnan<br />

vapaaehtoistyötä. Vuonna 2016 toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota ikäihmisten ja<br />

yksinasuvien tavoittamiseen. Myös monikulttuurillisuus huomioidaan aluetyössä.<br />

Järjestämme messun Runosmäen seurakuntatalolla 3-4 krt vuodessa ja isännöimme 70- / 80 vuotiaiden<br />

kahvitustilaisuutta vuosittain. Jokavuotinen metsäkirkko Runosmäen Riihikalliolla on niin<br />

ikään aluetyön organisoima tapahtuma. Pallivahan kirkolla voi varttunut väki osallistua maanantaisin<br />

tuolijumppaan.<br />

Kesäkuun 8. päivä kokoonnumme metsäkirkkoon Riihikalliolle, metsäkirkon yhteydessä tarjoamme<br />

myös kahvia ja pullaa.<br />

Lisää tietoa paikallisista tapahtumista löydät osoitteesta www.turunseurakunnat.fi/maarian-seurakunta<br />

Tervetuloa mukaan!<br />

Hyvää kesää toivottaen<br />

Päivi Valtonen<br />

puheenjohtaja<br />

Länsi-Maarian alueneuvosto<br />

Liity<br />

Runosmäkiseuran<br />

jäseneksi!<br />

Ota yhteyttä<br />

jäsenhankintavastaavaan!<br />

Jyrki Hurme<br />

puh. 0400 291 952<br />

tai<br />

jyrki.hurme@pp1.inet.fi


Runosmäkiseuran<br />

kotisivut<br />

osoitteessa<br />

www.runosmakiseura.fi<br />

16


Pullonpalautusarpajaisilla<br />

syrjäytymistä vastaan<br />

Pelastakaa Lapset -järjestö ja Kesko ovat tehneet monivuotisen<br />

yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on avustaa syrjäytymisvaarassa<br />

olevia lapsia ja nuoria.<br />

Turun seudun K-supermarketkauppiaat ovat lähteneet innolla<br />

mukaan projektiin ja paikallinen kauppias Mikko Huhtanen onkin<br />

innoissaan kokeilusta.<br />

- Idea on yksinkertainen. Kun asiakas palauttaa tyhjät pullot ja<br />

tölkit pullonpalautusautomaattiimme, hän voi osallistua Eväitä<br />

Elämään -arvontaan painamalla automaatissa arvontaa varten<br />

olevaa nappia. Tieto mahdollisesta arpajaisvoitosta näkyy heti<br />

palautuskuitissa ja voiton voi lunastaa ostosten yhteydessä kassalta.<br />

Palautusautomaatista kertyneet varat kohdennetaan Turun<br />

seudun lasten ja nuorten hyväksi. Pelastakaa Lapset -järjestö<br />

myöntää nuorille koulutustukea ja harrastetukea, jotta lapsilla<br />

ja nuorilla olisi mahdollisuus opiskeluun ja harrastuksiin<br />

perheen varallisuudesta riippumatta.<br />

Pullonpalautusautomaatilla kauppias<br />

Mikko Huhtasen lisäksi oli asiakkaita<br />

auttamassa RASEKO:n opiskelijoita.<br />

Oikealla Matias Vainio ja vasemmalla<br />

Aleksi Haapakorva<br />

Teboililla tapahtuu<br />

Yksi Runosmäen näkyvimmistä maamerkeistä - Teboilin huoltamo - saa uuden vetäjän<br />

Turkka Haapasalon jo pitkään luotsaama Tampereentien Teboil saa<br />

uuden vetäjän. Kovin kaukaa sitä ei tarvinnut etsiä, sillä tytär<br />

Jenni Haapasalo-Järviö tarttui ripein ottein tilaisuuteen.<br />

- Minulla on kokemusta ennestään huoltamotoiminnan pyörittämisestä,<br />

sillä vedän myös Kaskentien Teboilia. Ja mieheni vastaa Yliopistonkadun<br />

Teboilin toiminnasta. On ollut mukavaa tutustua uusiin asiakkaisiin ja<br />

myös kehittää tämän aseman toimintaa entisestään.<br />

- Kuulumme Autoasi -huoltamoketjuun, ja erityisesti huoltamotoimintaan<br />

olemmekin panostaneet. Meillä on paikalla huoltomies, joka<br />

suorittaa pienemmät huoltotyöt odottaessa, esimerkiksi pyyhkijöiden<br />

sulkien tai lampun vaihdot. Tietysti teemme myös määräaikaishuollot ja<br />

katsastushuollot kuten ennenkin.<br />

Myös auton kuljettajalle on tarjolla uutta. Uusi á la carte -lista on käytössä<br />

ja kahvion puolta on muutenkin uudistettu.<br />

Jenni Haapasalo-Järviö<br />

toivottaa vanhat ja uudet<br />

asiakkaat tervetulleeksi<br />

Tampereentien Teboiliin 17


Runosmäen Nappulaliigasta<br />

Euroopan pelikentille<br />

Runosmäen kaupunginosaseurasta on lähtenyt monta huippujalkapalloilijaa<br />

Euroopan ammattilaiskentille.<br />

Tarkemmin voit tutustua näihin pelaajiin Kaupunginosaviikon aikana Runosmäen<br />

kirjastossa, jossa on esillä pelipaitoja ja valokuvia.<br />

Haastattelut löydät myös Turun Nappulaliigan sivuilta.<br />

Kaan Kairinen<br />

s. 1998 Turku<br />

FC Midtjylland (Tanska)<br />

Tomas Hradecky<br />

s. 1992 Turku<br />

Bohemius 1905 (Tsekki)<br />

Joni Kauko<br />

s. 1990 Turku<br />

Energic Cottbus (Saksa)<br />

Lukas Hradecky<br />

s. 1989 Bratislava<br />

Eintracht Frankfurt (Saksa)<br />

Otso Virtanen<br />

s. 1994 Turku<br />

Hibernian (Skotlanti)<br />

18


Veteraaninkatu 5 B - 20360 Turku<br />

Olen muuttanut Runosmäessä uusiin tiloihin<br />

Uusi osoite Veteraaninkatu 5 B - Tervetuloa!<br />

Aurinkoista<br />

kesää<br />

kaikille<br />

lukijoille<br />

toivottaa<br />

Runosmäkiseura<br />

19


- OMAN ALANSA OSAAJA! -<br />

KORJAUSRAKENTAMINEN<br />

HUONEISTOREMONTIT<br />

LVI-ASENNUKSET<br />

SÄHKÖTYÖT<br />

TIMANTTITYÖT<br />

MAALAUSTYÖT<br />

UUDISRAKENTAMINEN<br />

OTA YHTEYTTÄ!<br />

www.erander.fi<br />

Pesu- ja arvontakuponki<br />

Tällä kupongilla osallistut myös huoltamomme<br />

viikottaiseen PÄIVÄNLEIKE -arvontaan!<br />

Päivänleike arvotaan pesijöiden kesken perjantaisin elokuun<br />

2016 loppuun asti. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.<br />

Nimi:<br />

Puh:<br />

Sähköposti:<br />

Voimassa Teboil Tampereen valtatiellä elokuun 2016 loppuun asti<br />

Leikkaa<br />

irti<br />

KESÄPESU<br />

10 €<br />

#<br />

Kausihuoltopakettitarjous<br />

Hinta koskee nelisylinterisiä henkilö-79autoja.<br />

Korjaus- ja asennustyöt, öljyt<br />

ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.<br />

Varaa aikasi: 02 238 2305<br />

Määräaikaishuollot • Jarrukorjaukset • Öljynvaihdot • Katsastushuollot<br />

Renkaanvaihdot • Tasapainoitukset • Ilmastointilaitteen täyttöhuolto<br />

4-pyöräsuuntaukset uudella laitteella • Tervetuloa huoltoon!<br />

Uudistetut annokset!<br />

Päivänleike<br />

Arkisin 10-17.30<br />

• Polttoaineet ja pikapesut<br />

• Voiteluaineet ja nestekaasut<br />

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat<br />

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus<br />

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus<br />

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21<br />

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305<br />

Teboil Tampereen valtatie<br />

Tampereen valtatie 106, puh. (02) 238 2305<br />

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23<br />

www.haapasalot.fi/valtatie<br />

10 90 €<br />

huoltaa autoja ja ihmisiä

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!