Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Espagnol

• Om het netwerk te

• Om het netwerk te gebruiken met IPv6 dient u [Instellingen] [Systeem Settings] [Instellingen] [Netwerk] [IPv6/IPv4-prioriteit] [IPv6] te selecteren en dan [Beginner] in [Netwerkverbinding instellen]. • Als IPv6 is geselecteerd, kan de HTTP-proxy niet worden ingesteld. Een bedraad netwerk voorbereiden Televisie Internet Modem met routerfunc ties of Router Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken Gebruik de diagnose om mogelijke oorzaken te controleren voor fouten in de verbinding met het netwerk en instellingen. 1 Druk op HOME en selecteer [Instellingen] [Systeem Settings] [Instellingen] [Netwerk] [Netwerkinstellingen]. 2 Selecteer [Bekijk netwerkinstelling en -status]. 3 Selecteer [Verbindingscontrole]. Dit kan enkele minuten duren. U kunt de diagnose na het selecteren van [Verbindingscontrole] niet meer annuleren. Modem Internet Opmerking • Gebruik voor LAN-verbindingen een categorie 7 kabel (niet bijgeleverd). De status van het netwerk weergeven U kunt de status van uw netwerk bevestigen. 1 Druk op HOME en selecteer [Instellingen] [Systeem Settings] [Instellingen] [Netwerk] [Netwerkinstellingen]. 2 Selecteer [Bekijk netwerkinstelling en -status]. Privacy Beleid Als u de volgende functies gebruikt om verbinding met het internet te maken, wordt bepaalde informatie naar de wereldwijde servers van Sony Corporation gestuurd die als persoonlijke informatie wordt beschouwd en uw goedkeuring nodig heeft voordat serviceproviders deze informatie mogen gebruiken. • Updates van de systeemsoftware door via het internet verbinding te maken met de wereldwijde servers van de Sony Corporation. • Internetinhoud of andere internetdiensten van serviceproviders, zoals YouTube. Bij deze televisie vindt u de instelschermen in Auto Opstarten of Instellingsmenu waarin u uw goedkeuring moet bevestigen, nadat u de details van het privacybeleid hebt gelezen. Als u deze functies wilt gebruiken, dient u in ieder instelscherm [Akkoord] aan te vinken. Als de optie [Niet akkoord] is aangevinkt, zijn de twee functies hierboven niet beschikbaar. Zelfs in dit geval echter, is de update van de systeemsoftware beschikbaar als [Aan] is geselecteerd onder [Automatisch software download] in Auto Opstarten of Instellingsmenu. U kunt deze instelling wijzigen door op HOME te drukken en selecteer dan [Instellingen] [Systeem settings] [Instellingen] [Privacy Beleid]. 12 NL

Tv kijken De kijkstijl wijzigen 1 Druk op op de televisie of / op de afstandsbediening om de televisie in te schakelen. 2 Druk op DIGITAL/ANALOG om tussen de digitale en analoge standen te schakelen. 3 druk op de cijfertoetsen of op PROG +/– om een televisiezender te kiezen. 4 Druk op +/– om het volume aan te passen. In digitale modus Er verschijnt kort een tekst met informatie. De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven. : Dataservice (uitzendtoepassing) : Radioservice : Gecodeerde/abonneeservice : Meerdere audiotalen beschikbaar : Ondertitels beschikbaar : Ondertitels voor doven en slechthorenden beschikbaar : Aanbevolen leeftijd voor huidig programma (van 3 tot 18 jaar) : Kinderslot : Digitale programmavergrendeling : Audio voor mensen met een visuele beperking beschikbaar : Audio van gesproken ondertitels beschikbaar : Meerkanaalsaudio beschikbaar Het schermmodus wijzigen 1 Druk herhaaldelijk op om de schermmodus te selecteren. [Smart]* [Volledig] [14:9]* [Normaal] [Zoom]* * Het is mogelijk dat bepaalde delen aan de onder- en bovenkant van de foto afgesneden zijn. Opmerking • U kunt [14:9] niet selecteren voor de HDbronfoto's. Voor HDMI PC-ingang (PC timing) [Normaal] [Volb. 1] [Volb. 2] Scèneselectie instellen 1 Druk op OPTIONS. 2 Druk op / en vervolgens op om [Scène kiezen] te selecteren. Als u de gewenste scène-optie kiest, wordt de beste beeld- en geluidskwaliteit voor de geselecteerde scène automatisch ingesteld. De selecteerbare opties kunnen variëren. Onbeschikbare opties worden grijs weergegeven. 13 NL NL