Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Koble TV til Internett

Koble TV til Internett (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Sette opp Internett-tilkobling For å kunne bruke nettverk-egenskapene i TVen må den være koblet til Internett. Den spesifikke prosedyren for oppsett avhenger av typen nettverk og LAN-ruter. Før du setter opp Internett-tilkoblingen må du sette opp en LANruter. Kontroller ditt trådløse lokale nettverk (LAN) med følgende diagram. Trådløst LAN Sikret trådløst LAN? JA m Bruker du en trådløs LANruter som er kompatibel med Wi-Fi Protected Setup (WPS)? JA m Type 1* Kablet LAN , Type 4 NEI k Type 3 NEI k Type 2 * Type 1 er enklere å sette opp hvis ruteren din har en knapp for automatisk innstilling, f.eks. Air Station One-Touch Secure System (AOSS). De fleste nye rutere har denne funksjonen. Kontroller ruteren. Type 1: Følg konfigurasjonen for sikret nettverk med Wi-Fi Protected Setup (WPS). Type 2: Følg konfigurasjonen for sikret nettverk uten Wi-Fi Protected Setup (WPS). Type 3: Følg konfigurasjonen for usikret nettverk med enhver type trådløs LAN-ruter. Type 4: Følg konfigurasjonen for oppsett av kablet nettverk. Type 1: Sikret nettverk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) WPS-standarden gjør det like enkelt å sikre et trådløst hjemmenettverk som å trykke på WPSknappen på den trådløse LAN-ruteren. Før du setter opp et trådløst LAN, må du sjekke hvor WPS-knappen sitter på ruteren og hvordan du bruker den. Av hensyn til sikkerheten, gir [WPS (PIN)] en PINkode for ruteren din. PIN-koden fornyes hver gang du velger [WPS (PIN)]. 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett]. 2 Innstilling av IP-adresse / proxyserver: – automatisk innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Enkel] – manuell innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Ekspert] [Kablet oppsett] eller [Trådløst oppsett] 3 Velg [WPS (trykknapp)] for trykknappmetoden eller [WPS (PIN)] for PIN-metoden. Merk Navnet på WPS-knappen kan variere med typen ruter (f.eks. AOSS-knapp). 4 Følg instruksjonene på oppsettskjermbildet. Merk • Hvis du bruker WPS for nettverksoppsett, vil sikkerhetsinnstillingene til den trådløse LAN-ruteren aktiveres og alt utstyr som tidligere var koblet til det trådløse nettverket i en ikke-sikret status vil bli koblet fra nettverket. I dette tilfellet må du aktivere sikkerhetsinnstillingene til det frakoblede utstyret og deretter koble det til igjen. Alternativt kan du deaktivere sikkerhetsinnstillingene til den trådløse LAN-ruteren og deretter koble utstyret til TV-en i en ikke-sikret status. • For å bruke nettverket med IPv6, velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [IPv6-/IPv4-prioritet] [IPv6] og velg deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen]. • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy. 10 NO

Type 2: Sikret nettverk uten Wi-Fi Protected Setup (WPS) For å sette opp et trådløst LAN, kreves SSID (navn på trådløst nettverk) og sikkerhetsnøkkel (WEP- eller WPA-nøkkel). Hvis du ikke kjenner til dem, finner du dem i bruksanvisningen til ruteren. 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett]. 2 Innstilling av IP-adresse / proxyserver: – automatisk innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Enkel] – manuell innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Ekspert] [Kablet oppsett] eller [Trådløst oppsett] 3 Velg [Skann] og velg deretter et nettverk fra listen med skannede trådløse nettverk. 4 Følg instruksjonene på oppsettskjermbildet. Merk • For å bruke nettverket med IPv6, velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [IPv6-/IPv4-prioritet] [IPv6] og velg deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen]. • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy. • Sørg for at ingen ser hva du skriver når du taster inn passordet. Type 3: Usikret nettverk med enhver type trådløs LAN-ruter For å sette opp et trådløst LAN, kreves SSID (navn på trådløst nettverk). 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett]. 2 Innstilling av IP-adresse / proxyserver: – automatisk innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Enkel] – manuell innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Ekspert] [Kablet oppsett] eller [Trådløst oppsett] 3 Velg [Skann] og velg deretter et nettverk fra listen med skannede trådløse nettverk. 4 Følg instruksjonene på oppsettskjermbildet. Merk • Sikkerhetsnøkkel (WEP- eller WPA-nøkkel) kreves ikke, fordi du ikke behøver å velge noen sikkerhetsmetode i denne prosedyren. • For å bruke nettverket med IPv6, velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [IPv6-/IPv4-prioritet] [IPv6] og velg deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen]. • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy. Type 4: Oppsett av kablet nettverk Angi de respektive alfanumeriske verdiene for din ruter etter behov. Elementer som må stilles (f.eks. IP-adresse, nettverksmaske, DHCP) kan variere med Internett-leverandøren eller ruteren. Du finner flere detaljer i bruksanvisningene fra din Internett-leverandør eller de som fulgte med ruteren. 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett]. 2 Innstilling av IP-adresse / proxyserver: – automatisk innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Enkel] – manuell innstilling: [Sett opp nettverksforbindelsen] [Ekspert] [Kablet oppsett] eller [Trådløst oppsett] 3 Følg instruksjonene på oppsettskjermbildet. [Nettverksoppsett] kan også stilles fra menyen [Auto start]. Merk • Gjør det mulig med automatisk konfigurasjon av ditt trådløse/kablede nettverk. Ved tilkobling med LAN-kabel: Kablet Ved tilkobling med innebygd trådløst LAN: Trådløst Ved tilkobling med begge kabler: Kablet • Velg [Enkel], som stiller IP-adresser automatisk. Når proxyserver ikke er i bruk. • For å bruke nettverket med IPv6, velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [IPv6-/IPv4-prioritet] [IPv6] og velg deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen]. • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy. 11 NO NO