Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Hjemmenetværk (Kun

Hjemmenetværk (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Tilslutning til et hjemmenetværk Du kan nyde forskelligt indhold (f.eks. foto-/ musik-/videofiler) gemt på DLNA Certified medieservere. Med hjemmenetværksfunktionen kan du nyde netværksindhold i andre rum. Afspilning af foto/musik/video 1 Tryk på HOME, og vælg derefter [Medier] [Foto], [Musik] eller [Video] den ønskede medieserver. 2 Vælg filer eller mapper, der skal afspilles fra listen. Bemærk • Serveren skal være DLNA Certified. • Filer fra en netværksenhed skal være i følgende formater: Stillbilleder: JPEG Musik: MP3, lineær PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • Afhængigt af filen kan den muligvis ikke afspilles, selv ved brug af de understøttede formater. Renderer Du kan vise fotos eller afspille musik- og videofiler, der er gemt på netværksenheder (f.eks. digitalkameraer, mobiltelefoner, pc) på tv-skærmen ved at betjene enheden direkte. Netværket skal også være renderer-kompatible enheder. Renderer Indstillinger Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Opsætning af hjemmenetværk] [Renderer]. Displayindstillinger for medieservere Vælg hjemmenetværksservere, der skal vises i Home-menuen. Der kan vises op til 10 servere. 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Opsætning af hjemmenetværk] [Indstillinger for servervisning]. 2 Vælg den server, der skal vises i Enhedsvalg. Indstillinger Systemindstillinger Bemærk • Redigerbare indstillinger varierer, afhængigt af situationen. Indstillinger, der ikke er tilgængelige, er nedtonede eller vises ikke. • Satellitfunktioner er kun tilgængelige for satellitmodeller. Billede Billedfunktion Indstiller en billedfunktion. Nulstil alt Nulstiller alle indstillinger for [Billede] undtagen [Billedfunktion] til standardindstillingerne. Baggrundslys Gør det muligt at justere baggrundsbelysningens lysstyrke. Kontrast Gør det muligt at øge eller reducere billedkontrasten. Lys Gør det muligt at gøre billedet lysere eller mørkere. Farvemætning Gør det muligt at øge eller reducere farveintensiteten. 18 DK

Farvebalance Gør det muligt at øge eller reducere grønne farvetoner og røde farvetoner. Farvetemperatur Gør det muligt at justere det hvide i billederne. Skarphed Gør det muligt at gøre billedet skarpere eller blødere. Reality Creation Justerer finhed og støj for realistisk billede. Opløsning: Juster finhed og klarhed. Vælg [Manuel] for at justere virklighedsskabelse. Støjreduktion Gør det muligt at reducere billedstøj (sne på billedet) i tilfælde af et svagt sendesignal. MPEG-støjreduktion Gør det muligt at reducere billedstøj i MPEG-komprimeret video. Film-tilstand Giver en mere jævn og ensartet billedbevægelse ved afspilning af BD- (Blu-ray Disc), DVD- eller VCR-billeder taget på film. Vælg [Auto] for at få gengivet filmbaseret indhold, som det er. Bemærk • Hvis billedet indeholder uregelmæssige signaler eller for meget støj, slukkes [Filmtilstand] automatisk, selvom [Auto] er valgt. Avancerede indstillinger Gør det muligt at angive mere detaljerede indstillinger for [Billede]. Nulstil alt: Nulstiller alle avancerede indstillinger til standardindstillingerne. Avanceret kontrastforbedring: Justerer automatisk [Baggrundslys] og [Kontrast] til de bedst egnede indstillinger til mørke billedescener. Sort-korrigering: Fremhæver de sorte områder i billedet for at gengive en stærkere kontrast. Gamma: Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet. Klar hvid: Fremhæver hvide farver. Levende farver: Gør farverne mere klare. LED Motion-tilstand: Reducerer sløring i film ved at kontrollere kilden for LED-baggrundslys, men lysstyrken formindskes. Lyd Lydfunktion Vælg i overensstemmelse med det indhold, som du vil høre. Nulstil alt Nulstil indstillingerne [Equalizer], [Klar vokal], [Auto lydstyrke], [Balance] og [Lydstyrke offset]. Equalizer Gør det muligt at justere indstillingerne for lydfrekvens. Klar vokal Gør stemmer tydeligere. Auto lydstyrke Minimerer forskellen i lydstyrkeniveauet mellem alle programmer og reklamer. Balance Gør det muligt at fremhæve venstre eller højre højttalerbalance. Lydstyrke offset Gør det muligt at justere lydstyrkeniveauet på den aktuelle indgang i forhold til andre indgange. To-kanal lyd Indstiller lyden fra højttaleren til [Mono], [Stereo], [A] eller [B]. Bemærk • Hvis signalet er meget svagt, bliver lyden automatisk mono. • Vælg [Mono], hvis stereolyden er støjende ved modtagelse af et NICAM-program. Lyden bliver mono, men støjen reduceres. • Indstillingen [To-kanal lyd] huskes for hver programposition. • Du kan ikke høre udsendelser i stereo, hvis [Mono] er valgt. SE DK 19 DK