Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Suédois

Variabel: Hvis du bruger

Variabel: Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan lyden, som udsendes fra audio out, styres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening. Fast niveau: Lyden, som udsendes fra tv'et, er fast. Brug lydmodtagerens lydreguleringsknap til at justere lydstyrken (og andre lydindstillinger) via lydsystemet. Tip • Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis [Hovedtelefon/Lydudgang] er indstillet til Lydudgang. Digital lydudgang: Gør det muligt at indstille lydsignalet, som udsendes ved at tilslutte ved hjælp af digitalt audio output (optisk) -kabel eller HDMI-kabel. Indstil til [Auto] ved tilslutning af udstyr, som er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS. Indstil til [PCM] ved tilslutning af udstyr, som ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS. Tv'ets placering: Gør det muligt at forbedre højttalerindstillinger ved indstilling som [Tv-fod] eller [Vægmontering] i overensstemmelse med tv'ets placering. BRAVIA Sync-indstillinger Gør det muligt for tv'et at kommunikere med udstyr, som er kompatibelt med funktionen BRAVIA Sync-kontrol, og som er tilsluttet tv'ets HDMI-porte. Bemærk, at kommunikationsindstillinger også skal udføres på det tilsluttede udstyr. BRAVIA Sync-styring: Gør det muligt at indstille, om betjening af tv'et og det tilsluttede udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol, skal samles eller ej. Ved indstilling til [Til] er følgende funktioner tilgængelige. Hvis det specifikke Sony-udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Synckontrol, tilsluttes, gælder denne indstilling automatisk for det tilsluttede udstyr. 26 DK Lydudgang: Sluk enheder automatisk: Ved indstilling til [Til] slukkes det tilsluttede udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol, når tv'et skifter til standby. Tænd TV automatisk: Ved indstilling til [Til] tændes tv'et, når du tænder det tilsluttede udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol. BRAVIA Sync-enhedsliste: Viser en liste over tilsluttet udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Synckontrol. Vælg [Aktiver] for at opdatere [BRAVIA Sync-enhedsliste]. Enhedskontrolknapper: Vælg knapfunktioner på tv'ets fjernbetjening, der skal bruges til at betjene det tilsluttede udstyr. Ingen Deaktiverer betjening med tv'ets fjernbetjening. Normal Til grundlæggende handlinger, f.eks. navigeringsknapper (op, ned, til venstre eller til højre osv.). Indstillingsknapper Til grundlæggende handlinger og betjening af kanalrelaterede knapper, f.eks PROG +/– eller (0-9) osv.Nyttig, når du skal betjene en tuner eller settop-boks osv. med fjernbetjeningen. Menuknapper Til grundlæggende handlinger og betjening af knapperne HOME/OPTIONS. Nyttig, når du skal vælge menuer på en BD-afspiller osv. med fjernbetjeningen. Indstill.- og menuknapper Til grundlæggende handlinger og betjening af kanalrelaterede knapper og knappen HOME/OPTIONS. Bemærk • Noget udstyr med [BRAVIA Sync-styring] understøtter ikke funktionen [Enhedskontrolknapper].

Netværksopsætning (Kun KDL-40RD453, 32RD433 i Storbrittanien) Muliggør opsætning af IP-indstillingerne for tv'ets Ethernet-port og opretning af netværksforbindelse. Bemærk • Ved LAN-forbindelse skal et Category 5-kabel benyttes (medfølger ikke). • Dette tv understøtter supplerende indhold/ tjenester leveret af funktionen MHEG internetforbundne tjenester. Generelt internet (IPTV/webtjenester/e-mail mv.) understøttes ikke af dette tv. Kundeservice Giver oplysninger om tv'ets model, software og andet. Se side 27 for flere oplysninger. Øko Nulstil alt Nulstiller de aktuelle økoindstillinger til standardindstillingerne. Strømsparefunktion Reducerer tv'ets strømforbrug ved at justere baggrundslyset. Billedet slukker, hvis du vælger [Sluk billede]. Lyden påvirkes ikke. Standby for passivt tv Slukker tv'et, når det har været passivt i et bestemt stykke tid. Kundeservice Modelnavn Viser tv'ets modelnavn. Softwareversion Viser tv'ets aktuelle softwareversion. Digital Vælg [Systemoplysninger] for at få vist digitale kanaloplysninger om dit tv. Eksterne indgange Vælg [Vis AV-indstillinger] for at vise eller administrere tv-indgangen. Billedtjek Vis Prøvebillede: Gør det muligt at kontrollere billedbetingelserne på skærmen. USB systemopdatering (Kun KDL-40RD45x / 32RD43x) Vælges for at udføre systemopdatering. Softwareopdatering Opdaterer tv-systemet ved hjælp af USBhukommelse eller via netværk. Bemærk • Softwareopdatering via internettet kan variere afhængigt af region/land/TV-model. • Besøg Sonys support-webside for opdatering af softwaren. Automatisk softwaredownload Vælg [Til] for at downloade software automatisk. Vælg [Fra] for at deaktivere. Fabriksindstillinger Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillinger. Når denne handling er udført, vises skærmen for startopsætning. Bemærk • Du må ikke slukke tv'et under nulstillingen eller trykke på knapper (tager ca. 30 sekunder). Initialiser personlig information (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x): Du kan slette dine personlige oplysninger gemt i tv'et. Produktsupport Gør det muligt at få vist tv'ets produktoplysninger. SE DK 27 DK