Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Instrument pentru

Instrument pentru carduri de memorie Formatare (Format) Este formatat cardul de memorie. Numărul fişierului Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere (File Number) fişierelor de imagine. (Serie (Series)/ Iniţializare (Reset)) Denumirea directorului (Folder Name) Stabilirea directorului de înregistrare (Select Shoot. Folder) Director nou (New Folder) Recuperarea bazei de date a imaginilor (Recover Image DB) Afişare spaţiu disponibil pe card (Display Card Space) Configurare Eye-Fi* Preluare reglaje (Upload Settings) Este ales formatul de denumire a directorului. (Format standard (Standard Form)/ Format tip dată (Date Form)) Este selectat directorul de înregistrare. Este creat un director nou. Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de film, când sunt constatate inadvertenţe. Este afişată durata disponibilă de înregistrare a filmelor şi numărul de fotografii ce mai pot fi stocate pe cardul de memorie. Stabileşte funcţia de preluare a camerei când este folosit un card Eye-Fi. Activat (On) / Dezactivat (Off) * Apare când în aparat este introdus un card de memorie Eye-Fi (comercializat separat). Nu introduceţi nici un card Eye-Fi în cameră dacă este interzis să o faceţi, spre exemplu atunci când vă afl aţi la bordul unui avion. Dacă există un card Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje transmitere] varianta [Dezactivat]. Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat. 56

Funcţii disponibile pentru fiecare mod de înregistrare Fucţiile pe care puteţi să le folosiţi depind de modul de înregistrare selectat. În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile. Funcţiile care nu pot fi utilizate apar de culoare gri pe ecran. Mod înregistrare Comp. Expunerii Temporizator Avans continuu Detecţia feţelor Declanşator zâmbet Auto Inteligent – Înregistrare panoramică – – – – Înregistrare panoramică 3D – – – – Contra neclarităţii la mişcare – – – Selecţia scenei Efecte de imagine Programare Auto Prioritatea diafragmei Prioritatea timpului de expunere Expunere manuală – – – – – – – – – – – – – – – – – – Notă : • Funcţiile disponibile pot fi limitate şi din cauza altor condiţii decât modul de înregistrare. 57