Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Lista simbolurilor care

Lista simbolurilor care apar pe ecran Simbolurile sunt afişate pe ecran pentru a indica starea camerei. Puteţi modifica interfaţa afişată cu ajutorul funcţiei DISPL (Afişarea conţinutului) de la butonul rotativ de comandă. Standby pentru înregistrare 1 Interfaţa Indicaţie Mod de înregistrare Selecţia scenei Efecte de imagine Interfaţă grafică Dimensiunea imaginilor / Formatul de imagine Înregistrarea filmelor RAW RAW+J Calitatea imaginii FINE STD 100 Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate Dimensiunea imaginilor de film Redare Card de memorie/ Transmitere date 123min Durata cât se pot înregistra filme 66

3 Interfaţa 100% Indicaţie Energia rămasă a acumulatorului Simboluri de recunoaştere a scenei Interfaţa Indicaţie Mod bliţ / Reducere ochi roşii Mod drive Bliţ în curs de încărcare Sursă de lumină AF Nu se înregistrează sunet în cursul filmării Avertizare de mişcări nedorite ale camerei Avertizare de supraîncălzire Fişierul cu baza de date este complet ocupat / Eroare legată de fişierul cu baza de date Histogramă Mod focalizare ±0.0 Compensarea bliţului Mod de măsurare Mod zonă de focalizare Detecţia feţelor Efect de ten delicat ISO (sensibilitate) Balans de alb 101-0012 Directorul de redare – Numărul fişierului Protecţie DPOF 1 Ordinea de imprimare şi numărul de exemplare G9 7500K Stil creativ 2 Interfaţa Meniu Mod înreg. Sfaturi înreg. Indicaţie Taste Optimizatorul domeniului dinamici (DRO) / Auto HDR 67