Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Afișajul

Depanarea > Afișajul n200 N Afișajul De ce se închide ecranul meu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsaţi pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 29) pentru informaţii suplimentare. Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă indicatorul de alimentare luminează continuu. În cazul în care computerul este alimentat de la baterii, verificaţi dacă bateria este instalată corect și încărcată. Consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 20) pentru informaţii suplimentare. Dacă ieșirea de afișaj este direcţionată spre un monitor extern, apăsaţi pe tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 35) pentru informaţii suplimentare. În timpul efectuării unei selectări de performanţă, ecranul computerului se întunecă și este posibil ca, temporar, să tremure și să prezinte perturbaţii. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.

Depanarea > Afișajul n201 N Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau clipuri video corecte? ❑ ❑ Verificaţi dacă aţi selectat opţiunea Culoare reală (32 biţi) pentru culorile de afișare înainte de a utiliza software-ul pentru video/imagini sau de a porni redarea unui DVD. Selectarea altei opţiuni poate împiedica un astfel de software să afișeze imaginile corect. Pentru a modifica culorile de afișare, urmaţi acești pași: 1 Faceţi clic dreapta pe desktop, apoi selectaţi Rezoluţie ecran. 2 Faceţi clic pe Setări complexe. 3 Faceţi clic pe fila Monitor. 4 Selectaţi Culoare reală (32 biţi) sub Culori. Nu modificaţi rezoluţia sau culorile de afișare în timp ce utilizaţi software-ul pentru video/imagini sau redaţi DVD-uri, deoarece poate rezulta o redare/afișare incorectă sau instabilitatea operaţiilor sistemului. În plus, este recomandabil să dezactivaţi economizorul de ecran înainte de a porni redarea unui DVD. Dacă economizorul de ecran este activat, acesta poate porni în timpul redării DVD-ului, împiedicând redarea corectă a acestuia. S-a constatat că unele economizoare de ecran modifică rezoluţia și culorile de afișare. Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau al dispozitivului extern de afișare conectat la portul de ieșire HDMI nu se afișează nicio imagine? ❑ ❑ ❑ Verificaţi dacă folosiţi un ecran compatibil HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu este afișat pe dispozitivele de afișare neconforme cu standardul HDCP. Consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI (pagina 121) sau Conectarea unui monitor sau a unui proiector (pagina 118) pentru informaţii suplimentare. Când utilizaţi portul de ieșire HDMI de pe computer, selectaţi modul SPEED sau AUTO cu selectorul de performanţă înainte de a conecta un dispozitiv extern la portul de ieșire HDMI. Consultaţi Selectarea modurilor de performanţă (pagina 133) pentru selectarea modului. Este posibil ca un alt ecran extern să fie conectat la portul de monitor de la computerul dvs. Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea de afișare. Consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI (pagina 121) sau Conectarea unui monitor sau a unui proiector (pagina 118) pentru informaţii suplimentare.