Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Roumain

Cum să utilizaţi

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 92 N ❑ ❑ ❑ ❑ Fișierul cu copii de rezervă ale cheii și certificatului Numele implicit al fișierului: SpBackupArchive.xml Fișierul cu copiile de rezervă ale PSD Numele implicit al fișierului: -Personal Secure Drive.fsb Fișierul cu copiile de rezervă a parolelor deţinătorului Numele implicit al fișierului: SpOwner_.tpm Fișierul protocol Numele implicit al fișierului: SpProtocol__..txt

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea TPM n 93 N Configurarea cipului TPM Pentru a utiliza cipul TPM încorporat, trebuie să: 1 Activaţi cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS. 2 Instalaţi Infineon TPM Professional Package. 3 Iniţializaţi și configuraţi cipul TPM. Pentru a activa cipul TPM în ecranul de configurare din BIOS 1 Porniţi computerul. 2 Apăsaţi pe tasta F2 atunci când apare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă nu se afișează acest ecran, reporniţi computerul și apăsaţi pe tasta F2 de câteva ori atunci când apare sigla VAIO. 3 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta fila Security, tasta M sau m pentru a selecta Change TPM State și apoi pe tasta Enter. 4 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Enable și apoi pe tasta Enter. 5 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup și apoi apăsaţi pe tasta Enter. 6 După ce sistemul repornește, selectaţi Execute în fereastra de confirmare și apoi apăsaţi pe tasta Enter. ✍ De asemenea, aveţi posibilitatea să dezactivaţi cipul TPM și să ștergeţi configuraţia acestuia în ecranul de configurare din BIOS. ! Înainte de activa cipul TPM, asiguraţi-vă că setaţi parola de pornire pentru a proteja configuraţia cipului TPM împotriva modificărilor neautorizate. Dacă s-a activat TPM, va dura mai mult până la apariţia siglei VAIO pe ecran, datorită verificărilor de securitate care se efectuează la pornirea computerului. Nu veţi putea accesa date protejate cu TPM dacă goliţi drepturile de proprietate stocate în TPM. Înainte de a goli configuraţia cipului TPM, asiguraţi-vă că efectuaţi copii de rezervă ale datelor protejate cu TPM.