Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Het toetsenbord gebruiken n 28 N ! Voor een goede communicatie is het noodzakelijk dat u het draadloze toetsenbord binnen het bereik van het toetsenbord gebruikt: maximaal ca. 10 m van uw computer verwijderd. Gebruik in de buurt van uw draadloze toetsenbord geen draadloze apparaten die radiosignalen uitwisselen op de 2,4GHz-band. Deze apparaten kunnen radiostoring veroorzaken die een goede werking van het toetsenbord belemmert. Plaats geen metalen meubels of voorwerpen in de buurt van uw computer of draadloze toetsenbord, aangezien deze radiostoring kunnen veroorzaken die een goede werking van het toetsenbord belemmert. Gebruik alleen een alkalinebatterij. Bij gebruik van een niet-compatibele batterij kan het draadloze toetsenbord beschadigd raken.

De VAIO-computer gebruiken > Het toetsenbord gebruiken n 29 N A Functietoetsen Hiermee voert u bepaalde taken uit. Welke taak aan de verschillende functietoetsen is gekoppeld, is afhankelijk van de softwaretoepassing, met uitzondering van de volgende combinaties met de Fn-toets, waarmee u de helderheid van het LCD-scherm van uw computer kunt aanpassen. Fn+F5: Hiermee verhoogt u de lichtintensiteit van het LCD-scherm. Fn+F6: Hiermee verlaagt u de lichtintensiteit van het LCD-scherm. B Num Lk/Scr Lk Hiermee activeert/deactiveert u de modus Num Lk. De modus Scr Lk kunt u activeren/deactiveren door deze toets te gebruiken in combinatie met de Fn-toets. Wanneer u de modus Num Lk of Scr Lk activeert of deactiveert, verschijnt het pictogram (Num Lock) of (Scroll Lock) op de taakbalk, samen met een pop-upbericht waarin wordt aangegeven dat de modus is gewijzigd. ✍ In de bovenstaande illustratie wordt het Engelse toetsenbord als voorbeeld gebruikt. Het uiterlijk van uw draadloze toetsenbord zoals dit in deze handleiding wordt geïllustreerd, kan verschillen van het werkelijke uiterlijk van uw draadloze toetsenbord vanwege verschillen in de specificaties. ✍ U kunt het pictogram Num Lock en/of Scroll Lock permanent op de taakbalk weergeven. Klik daartoe met de rechtermuisknop op het pictogram f op de taakbalk, klik op Meldingspictogrammen aanpassen en selecteer vervolgens Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven voor het gewenste pictogram. C VAIO-knop Hiermee start u de Media Gallery. D Aan/uit-schakelaar U kunt het draadloze toetsenbord in- en uitschakelen door de schakelaar te verschuiven.