Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Het toetsenbord gebruiken n 34 N Het USB-toetsenbord gebruiken ✍ In de bovenstaande illustratie wordt het Engelse toetsenbord als voorbeeld gebruikt. Het uiterlijk van uw USB-toetsenbord zoals dit in deze handleiding wordt geïllustreerd, kan verschillen van het werkelijke uiterlijk van uw USB-toetsenbord vanwege verschillen in de specificaties. A Functietoetsen Hiermee voert u bepaalde taken uit. Welke taak aan de verschillende functietoetsen is gekoppeld, is afhankelijk van de softwaretoepassing, met uitzondering van de volgende combinaties met de Fn-toets, waarmee u de helderheid van het LCD-scherm van uw computer kunt aanpassen. Fn+F5: Hiermee verhoogt u de lichtintensiteit van het LCD-scherm. Fn+F6: Hiermee verlaagt u de lichtintensiteit van het LCD-scherm. B Slaapknop Hiermee kunt u stroomverbruik beperken. Zie De energiebesparingsstand gebruiken (pagina 21) voor meer informatie over energiebeheer. C Knop S1 Hiermee voert u de taak uit die standaard aan de knop is toegewezen. U wijzigt de standaardtoewijzing via VAIO Control Center. D In-/uitzoomknoppen Hiermee wijzigt u de weergavegrootte van een afbeelding of document in bepaalde software. Druk op om de weergave te verkleinen (uit te zoomen). Druk op om de weergave te vergroten (in te zoomen). Raadpleeg het Help-bestand dat bij het VAIO Control Center wordt geleverd voor meer informatie.

De VAIO-computer gebruiken > Het toetsenbord gebruiken n 35 N E Dempingsknop Hiermee schakelt u het volume in en uit. F Volumeregelingsknoppen Hiermee verhoogt (+) of verlaagt (-) u het volume. G Windows-toets Hiermee geeft u het menu Start weer. H E-toets Bij gebruik in combinatie met de Fn-toets opent u hiermee de lade van het optische station. I Toepassingentoets Hiermee geeft u een snelmenu weer in bepaalde softwaretoepassingen. J Pijltoetsen Hiermee verplaatst u de aanwijzer op het computerscherm. K Lampjes (Num Lk): Dit lampje gaat branden wanneer de modus Num Lock wordt geactiveerd. (Caps Lock): Dit lampje gaat branden wanneer de modus Caps Lock wordt geactiveerd. (Scr Lk): Dit lampje gaat branden wanneer de modus Scroll Lock wordt geactiveerd. L Numeriek toetsenblok Hiermee typt u cijfers of voert u de meestgebruikte wiskundige berekeningen uit.