Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Het toetsenbord gebruiken n 30 N E Slaapknop Hiermee kunt u stroomverbruik beperken. Zie De energiebesparingsstand gebruiken (pagina 21) voor meer informatie over energiebeheer. F In-/uitzoomknoppen Hiermee wijzigt u de weergavegrootte van een afbeelding of document in bepaalde software. Druk op om de weergave te verkleinen (uit te zoomen). Druk op om de weergave te vergroten (in te zoomen). Raadpleeg het Help-bestand dat bij het VAIO Control Center wordt geleverd voor meer informatie. G Dempingsknop Hiermee schakelt u het volume in en uit. H Volumeregelingsknoppen Hiermee verhoogt (+) of verlaagt (-) u het volume. I Caps Lock-toets Hiermee activeert/deactiveert u de modus Caps Lock, waarin alle tekens in hoofdletters worden getypt. J Windows-toets Hiermee geeft u het menu Start weer. K E-toets Bij gebruik in combinatie met de Fn-toets opent u hiermee de lade van het optische station. L Toepassingentoets Hiermee geeft u een contextgevoelig snelmenu (indien aanwezig) weer. M Pijltoetsen Hiermee verplaatst u de aanwijzer op het computerscherm. N Lampjes (Batterij): Dit lampje brandt niet zolang de AA-batterij van het draadloze toetsenbord nog voldoende energie levert en knippert wanneer de batterij bijna leeg is. (Caps Lock): Dit lampje gaat branden wanneer de modus Caps Lock wordt geactiveerd. (Verbinding): Dit lampje brandt niet zolang het draadloze toetsenbord naar behoren met uw computer is verbonden en knippert ca. 10 minuten lang wanneer de verbinding is verbroken, bijvoorbeeld wanneer de computer wordt uitgeschakeld en of in de slaapstand wordt gezet. O Numeriek toetsenblok Hiermee typt u cijfers of voert u de meestgebruikte wiskundige berekeningen uit.

De VAIO-computer gebruiken > Het toetsenbord gebruiken n 31 N A Toetsenbordvoetjes Door deze open te klappen kunt u het draadloze toetsenbord in een meer 'ergonomische' stand zetten. B Batterijcompartiment (pagina 27) In dit vak wordt de AA-batterij geplaatst.