Views
3 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Миша n142 N Що робити, якщо під час використання миші не рухається курсор? ❑ Переконайтеся, що не підключено іншу мишу. ❑ Якщо курсор не рухається під час роботи застосунку, натисніть клавіші Alt+F4, щоб закрити вікно застосунку. ❑ Якщо не працює сполучення клавіш Alt+F4, натисніть клавішу Windows один раз, а потім – кілька разів клавішу ,; виберіть Перезавантаження за допомогою клавіш M і m та натисніть клавішу Enter, щоб перезавантажити комп’ютер. ❑ Якщо комп’ютер не перезавантажується, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Alt+Delete; виберіть стрілку поруч із кнопкою Завершити роботу за допомогою клавіш m і ,, виберіть Перезавантаження за допомогою клавіш M і m, відтак натисніть клавішу Enter, щоб перезавантажити комп’ютер. ❑ Якщо це не допомогло, натисніть та утримуйте кнопку живлення, доки комп’ютер не вимкнеться. ❑ ! Вимкнення комп’ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено. Якщо використовується безпроводова миша: ❑ Не використовуйте будь-які безпроводові пристрої, що випромінюють радіохвилі в діапазоні 2,4 ГГц, поруч із безпроводовою мишею. Ці пристрої можуть спричинити радіоперешкоди, що призведе до неправильної роботи миші. ❑ Не розташовуйте металеві меблі або предмети поруч із комп’ютером або безпроводовою мишею, оскільки вони можуть утворювати радіоперешкоди, які призводять до неправильної роботи миші.

Виправлення неполадок > Динаміки n143 N Динаміки Що робити, якщо із вбудованих динаміків не чутно звук? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтеся, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми. Можливо, звук було вимкнено за допомогою кнопки вимкнення звуку на безпроводовій клавіатурі або клавіатурі USB. Натисніть цю кнопку ще раз. Можливо, гучність було зменшено за допомогою кнопки зменшення звуку на безпроводовій клавіатурі або клавіатурі USB. Кілька разів натисніть кнопку збільшення гучності або натискайте її, доки не буде досягнуто достатньої гучності, щоб чути звук. Можливо, кнопку DISPLAY OFF було настроєно для вимкнення вбудованих пристроїв виводу звуку в комп’ютері. Якщо оранжевий індикатор DISPLAY OFF світиться, натисніть кнопку DISPLAY OFF. Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності. Можливо, неправильно настроєно пристрій виводу звуку. Відомості про змінення пристрою виводу звуку див. у розділі Як змінити пристрій виводу звуку? (стор. 149).