Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Дискети n148 N Дискети Чому на панелі завдань не відображається піктограма «Безпечно видалити устаткування та витягти носій», якщо підключено дисковод? Комп’ютер не розпізнає дисковод для гнучких дисків. По-перше, переконайтеся, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з’єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп’ютер розпізнав дисковод. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі дії. 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисковода для гнучких дисків. 2 Зачекайте, доки згасне індикатор на дисководі для гнучких дисків. 3 Натисніть кнопку витягнення дискети, щоб вийняти дискету, а потім від’єднайте USB-дисковод для гнучких дисків від комп’ютера. 4 Знову підключіть дисковод для гнучких дисків, підключивши кабель USB до порту USB. 5 Перезапустіть комп’ютер, для чого натисніть кнопку Запустити, клацніть стрілку поруч із кнопкою Завершити роботу, а потім виберіть пункт Перезавантаження. Що робити, якщо не вдалося записати дані на дискету? ❑ ❑ Переконайтеся, що дискету вставлено в дисковод правильно. Якщо дискету вставлено правильно, а записати на неї дані все одно не вдалося, можливо, дискету заповнено або захищено від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

Виправлення неполадок > Аудіо та відео n149 N Аудіо та відео Що робити, якщо не вдалося скористатися цифровою відеокамерою? Якщо з’являється повідомлення про те, що пристрій i.LINK від’єднано або вимкнено, можливо, кабель i.LINK ненадійно вставлено в порт на комп’ютері або відеокамері. Від’єднайте та знову приєднайте кабель. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Підключення пристрою i.LINK (стор. 82). Як вимкнути звук запуску Windows? Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте такі дії. 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 2 Клацніть Устаткування та звук. 3 У розділі Звук клацніть Керування аудіопристроями. 4 На вкладці Звуки зніміть прапорець Відтворювати звук запуску Windows. 5 Натисніть кнопку ОК. Як змінити пристрій виводу звуку? Якщо не чутно звук із пристрою, підключеного до порту, наприклад, порту USB, вихідного порту HDMI, оптичного вихідного порту або розніму навушників, потрібно змінити пристрій виводу звуку. 1 Закрийте всі відкриті програми. 2 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 3 Клацніть Устаткування та звук. 4 У розділі Звук клацніть Керування аудіопристроями. 5 На вкладці Відтворення виберіть потрібний пристрій виводу звуку та натисніть Установити за промовчанням.