23.08.2022 Views

WEB Doarpskompas augustus - 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

Jaargang 51, nr.7 september 2022


Hoofdstraat 14

9269 SZ Veenwouden

tel. 0511 - 472 161

fax: 0511 - 476 511

Oudbuurt 19

9145 SE Ternaard

tel. 0519 - 571 489

Voorstraat 1

9151 HD Holwerd

tel. 0519 - 561 291

info@branderinstallaties.nl


3


Allround

klusser

Onderhoud, herstelwerk,

renovaties, houtbewerking enz.

Heeft u een (bijzondere) klus,

bel of mail dan gerust.

r.f.ronkesagerbeek@gmail.com


Colofon

Redactie

J.D. vd Laan

A. Buist

K. Rosier-Brattinga

A. Wijma-Slomp

Vormgeving

A. Wijma-Slomp

Bezorging

P. Steenhuis

Bij vragen over bezorging

P. Sipma, tel. 0511 - 474328

Bestuur

P. Sipma - Voorzitter

D. van der Velde - Penningmeester

A. van der Mark - Secretaris

Oplage

1800 stuks

Contact redactie

dorpskompas@gmail.com

Kopij en advertenties uiterlijk

aanleveren op de 10de van de

maand, voorafgaand aan plaatsing.

Inhoud

Voorwoord 03

Advertentie tarieven & vragen

penningmeester:

tel. 06 - 177 44 551

e mail: penn.dorpskompas@knid.nl

Inhoud/ Colofon 05

Ja- maar wat als alles lukt? 06

IBAN

NL32 RABO 0362.2090.22

De Schierstins 07

Doarpskompas verschijnt tienmaal

per jaar. Redactie en bestuur streven

naar bezorging in de eerste week

van elke maand van publicatie.

Doarpskompas wordt met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. De redactie noch het

bestuur kan echter aansprakelijk

gehouden worden voor enige directe

of indirecte schade die zou kunnen

ontstaan door het gebruik van de in

dit medium aangeboden informatie.

Aan de inhoud van Doarpskompas

kunnen op geen enkele wijze rechten

worden ontleend en/of aanspraken

worden gemaakt. De redactie

behoudt zich het recht voor om

zonder opgaaf van reden plaatsing

te weigeren van onder andere, maar

niet beperkt tot, teksten met een

politiek getinte, geloofsovertuigende,

racistische of beledigende inhoud.

Opiniestukken worden niet anoniem

geplaatst. Aangeleverde kopij

kan worden aangepast aan de

beschikbare ruimte als de redactie hier

aanleiding toe ziet. In principe dient

voor alle inhoud van Doarpskompas

te worden betaald. Neem voor de

voorwaarden contact op met het

bestuur van Doarpskompas.

Wilt u op de hoogte blijven?

facebook.com/doarpskompas

Omslagfoto: Karen Rosier-Brattinga

Vereniging van Dorpsbelangen 08

De megafietstocht van Chris Semplonius 10

IJsclub Veenwouden e.o. 12

MOVE22, ynternasjonale jongereinútwikseling yn it Bûtefjild 16

13de editie Lodenhelrun 19

JAZZ4 (YOU?) 20

Roeli’s recept 26

Prijspuzzel 30

Kids pagina 31

Deel jouw idee via de Stem van Feanwâlden! 31

Dr Theun de Vriesskoalle 34

Column 35

Agenda 37

5


Ja- maar wat als alles lukt?

Ik tref Catharina Ronkes Agerbeek in de woonkeuken

van het huis aan de Stinswei in Feanwâlden waar zij

met man Richard en kinderen Joshua en Jasmijn sinds

een half jaar woont. Zij vertelt het verhaal van de wereldreis

die zij samen met haar gezin gedurende bijna

1,5 jaar heeft gemaakt. Tijdens haar verhaal bladert ze

door het fotoboek om te laten zien waar ze over vertelt.

Het is een boek waar een soort samenvatting aan foto’s

in opgenomen is, een kleine compilatie uit de 10

(!) boeken die ze samengesteld hebben. Prachtig om

te zien. En een prachtig verhaal, waar ik maar een klein

deel van kan opschrijven.

Het gezin woonde in de stad Leeuwarden en ze waren

daar gelukkig met elkaar maar nooit echt helemaal qua wonen

vertelt Catharina. Ze zaten vooral in de ‘rat race’ waar

iedereen in zat. Eigenlijk wilde zij altijd al een grote reis

maken, al sinds haar puberteit. Maar voordat je het weet

is er weer een hele periode voorbij en is het nog steeds

niet gebeurd. Op een gegeven moment las ze het boek

‘Ja- maar wat als alles lukt?’ (red: Berthold Gunster), over

alle bezwaren die mensen kunnen opwerpen en die voorkomen

dat je doet wat je écht zou willen. Ze kreeg een visioen

van samen met Richard en de kinderen in een vliegtuig,

samen op reis. Er waren natuurlijk allerlei praktische

bezwaren en het was ook eng, maar ze gingen ervoor en

besloten om eerst maar de tickets te boeken voor Kenia en

India, dan zouden ze in ieder geval gaan! Dat gaf hen nog

11 maanden de tijd om alles voor te bereiden, wat nog heel

wat voeten in aarde had, zoals het op het allerlaatste moment

pas verkocht worden van hun huis. In februari 2018

gingen ze op pad.

De volgende landen hebben ze bezocht, eerst Kenia, toen

naar India, naar Nepal, Maleisië, even in Singapore, toen Indonesië,

Australië, Nieuw Zeeland, Peru, Mexico, en als laatste

Canada. Kriskras over de wereld en van cultuur naar cultuur.

Van een aantal maanden of weken in een land, tot een

paar dagen. Van helemaal basic tot een Westerse wereld in

bijvoorbeeld Maleisië, Australië en Canada. Van landen waar

ze niemand kenden tot landen waar ze (verre) familie bezochten;

in Australië en Canada. Ondertussen ontvingen ze ook af

en toe bezoek en konden ze ook familie deelgenoot maken

van hun ervaringen.

Wat een verschil tussen de landen en werelddelen, ook qua

klimaat. Ze merkten bijvoorbeeld dat de Himalaya echt een

hemelse plek was na het bloedhete India, zowel qua natuur

als temperatuur. En een jaar later in Peru eerst in de hitte

en daarna met de slippertjes in de sneeuw. Zoals tijdens de

hele reis merkten ze ook daar dat ze meer in het hier en nu

konden zijn, ervaren wat er op dat moment was, zorgen dat je

eten en drinken had, prachtige dingen meemaken en dat was

het eigenlijk. Verder was er ook niets nodig. Toen ze eens 3

maanden geen winkel hadden gezien merkten ze pas hoe het

was om zomaar te kunnen kopen wat je wilde, hoe klein het

winkeltje ook was. Wát een verschil met Nederland, die rat

race waar ze uit wilden komen, dat was in ieder geval gelukt.

Bij het reizen hoorden ook angstige ervaringen, wat haar

vooral nog bijstaat is de aardbeving op Java (Indonesië),

eerst was het heel onwerkelijk, daarna sloeg toch even de paniek

toe, wat zou er verder gebeuren? Daarna hebben ze het

ook heel praktisch aangepakt, via Klokhuis opgezocht hoe

zo’n aardbeving nou ontstond en wat je zou kunnen doen,

iets wat je ook op school leert, maar nu ook echt ervaren had.

En toen ineens stonden ze in Kenia! Gelukkig hadden ze

voor de eerste 4 weken een plek geregeld waar ze konden

blijven. Dit was bij de Masai, tussen alle wilde dieren

in. Vooral voor Joshua van toen 8 jaar was het vertrek uit

Nederland moeilijk, voor Jasmijn van toen 5 jaar was het

wat makkelijker, zij besefte het minder goed. Het was dan

ook een prachtig moment dat bij de aankomst bij de Masai

Joshua het geweldig vond, hij riep ‘mama, die mensen leven

hier in de natuur!’. Nu nog ziet hij dat als één van de

mooiste momenten van zijn leven. Vanaf dat moment werd

het voor hem ook echt en stortte hij zich vol enthousiasme

in het avontuur. Naar Kenia hadden ze 2 grote koffers

met schoenen meegenomen omdat ze gehoord hadden

dat hier veel behoefte aan was. Het leven tussen de Masai

zorgde ervoor dat ze de spanning van de laatste maanden

kwijt raakten en dat ze echt ‘in de reis’ konden zijn. Uiteindelijk

zijn ze 6 weken in het land gebleven.

6


Catharina gaf zelf onderwijs aan de kinderen, door haar

ervaring in het onderwijs ging haar dit goed af en ze had

de doelen die de kinderen zouden moeten behalen goed

in haar hoofd. Ook de reis naar het hoog gelegen Machu

Pichu (in Peru) zorgde voor angstige momenten, toen het

taxibusje waar zij in zaten al glijdend over de weg ging, via

een modderpad langs de afgrond. Echt niet verantwoord in

het regenseizoen kwamen ze achter. Dus terug toch maar

met de (hele dure) trein!

Er stond een aantal dingen op de bucketlist van Catharina

en veel dingen zijn al afgestreept. Zoals een aantal van de 7

wereldwonderen de Taj Mahal (India), Machu Picchu (Peru)

en Chichén Itzá (Mexico). En het Great Barrier Reef (Australië)

als een van wereldwonderen van de natuur. Maar ook

het rijden in een schijnbaar oneindig landschap, het gevoel

van oneindigheid dat ze konden ervaren in Australië. En het

paragliden is ook gelukt. Soms dienden wensen zich zomaar

aan, zoals het rijden met een 4-wheel drive terwijl ze

een klein huur-autootje hadden gereserveerd. Voor hun kinderen

hadden ze ook wat wensen opgeschreven, bijvoorbeeld

dat Joshua uit zijn comfortzone durfde te komen en

zich vrijer durfde te bewegen in de wereld. Dat is zeer goed

Van sommige dingen denken ze achteraf, mmm dat was niet

zo heel handig. Zo is Jasmijn te zien op een foto terwijl ze

een krokodil vasthoudt, geregeld door een enthousiaste taxichauffeur

die een 6-jarig meisje graag een 6-jarige krokodil

wilde laten vasthouden. Toen ze later in Australië een veel

kleinere krokodil zagen met een afgetapete bek omdat hij al

een vinger af kon bijten beseften ze pas hoe gevaarlijk die

actie was geweest. Ook het paragliden waar de veiligheidsregels

toch wel even wat anders waren en waar Catharina

nu van denkt, ‘oké…. dat doen we nooit weer’. Het gaat zo

anders in veel landen dat je daar vaak in mee gaat en dan

overigens wel een prachtige ervaring hebt.

Aan het eind van de reis merkten ze wel dat het reizen fysiek

zwaar werd en dat ze moe werden van alle indrukken, hoe

mooi het ook was. Gelukkig waren ze als gezin een prima

team en alles konden overleggen.

Inmiddels zijn ze alweer een aantal jaren in Nederland en

heeft Richard een eigen klusbedrijf, hij richt zich vooral op

timmerwerk in allerlei soorten en maten, maar is van veel

meer markten thuis. Catharina heeft ook een eigen bedrijf en

werkt in het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Zij hebben

hun draai weer gevonden in Nederland, al was dat wel

wennen, vooral doordat zij hier ‘dakloos’ aankwamen, eerst

een aantal keren moesten verhuizen en niet duidelijk was

naar welke school de kinderen zouden gaan. Nog steeds

zijn zij weer afhankelijk van het vinden van een vaak tijdelijke

huurwoning, Catharina vertelt dat zij erg veel geluk hebben

gehad met de (grote) huizen waar zij de afgelopen jaren in

gewoond hebben in Feanwâlden. Al mag het voor hun ook

een veel kleiner huis zijn, als zij maar bij elkaar zijn, inclusief

hond en katten. Na het interview werd bekend dat zij vlakbij

Feanwâlden een mooie woning konden betrekken waar zij

ook kunnen blijven, zodat Jasmijn de basisschool hier kan

afmaken. Na de vakantie begint Joshua op de middelbare

school in Leeuwarden.

gelukt! En voor Jasmijn, de spring in ’t veld die overal en

nergens was, wensten ze dat ze wat meer bij zichzelf kon

komen, meer bewust was van wat goed is voor haar. En ook

dat is wonderwel goed gekomen.

Wat mij opviel in haar verhaal, waren de dieren die in elk

land weer terugkwamen en op veel foto’s een prominente

rol speelden. Catharina zegt ook; ‘als er geen dieren op de

wereld waren, dan hoefden we ook niet op wereldreis’. Een

aantal diren die ze hebben gezien; Olifant, giraf, pelikaan,

flamingo, krokodil, leeuw, rat (in de rattentempel in India),

kever, kikker, vleermuis, schorpioen, miljoenpoot, paard,

geit, lama, condor, dolfijn, kip, koala, kangoeroe, bultrug,

hond, koe, kuiken, schildpad, vlinder, allerlei insecten, vissen,

leeuw, dingo en kiwi. Sommige dieren moesten ze toch

opzoeken in een dierentuin, maar de meesten zagen ze in

hun eigen woongebied en dat is toch heel anders dan je

gewend was.

Wat ze meenemen van hun reis is vooral dat vrijwel alle

mensen die ze tegenkwamen hen wilden helpen en wilden

delen wat ze zelf hadden, ook al waren ze nog zo arm. En

wat zijn ze blij dat ze de reis gemaakt hadden en hun droom

waar gemaakt hebben. Gelukkig zijn er nog wat wereldwonderen

over om te bezoeken, dus wie weet wat er nog op hun

pad zou kunnen komen… Zonder de wereldreis zouden ze

ook dit deel van Friesland niet hebben ontdekt, ze zijn nu

heel blij dat ze niet meer in de stad wonen maar landelijk.

KR

7


8


Vereniging van Dorpsbelangen

Veenwouden / Veenwoudsterwal

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen

OVERLEG COLLEGE

D’DIEL

Eind juni hebben we overleg gehad met de

burgemeester en wethouders van de gemeente

Dantumadiel. Meer daarover in het volgende nummer

van het Doarpskompas (de deadline voor dit nummer

ligt voor het overleg)

OMGEVINGSVISIE

Al eens de conceptversie van de omgevingsvisie

gelezen van de gemeente Dantumadiel? Op de

website van de gemeente is deze in te zien:

www.dantumadiel.frl/omgevingswet.

Waarom een omgevingsvisie? Dit heeft te maken met

de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet vervangt

alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur,

milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle

gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over

de toekomst van de gemeente.

Heb je ideeën en opmerkingen naar aanleiding van

deze conceptversie. Geef ze (ook) aan ons door, dan

kunnen we die opmerkingen weer meenemen naar de

gemeente (bestuur@db-ff.org).

WONEN

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het ook in

Feanwâlden moeilijk is om aan een woning te komen.

Het aantal huizen dat beschikbaar is, is in de afgelopen

paar jaar afgenomen (zoals in heel Nederland). Er

mogen nieuwe huizen gebouwd worden in

Feanwâlden. Maar wat voor huizen zijn er nodig? En

waar? Ideeën? Geef ze ook aan ons door!

(bestuur@db-ff.org)

PROJECT X

De zomer staat voor de deur. Na de zomer zal er door

Dorpsbelangen weer een project X georganiseerd

worden. Heb je ideeën? Ga alvast met mensen in

overleg, zodat je na de zomer samen een

projectvoorstel hebt. Na de zomer meer informatie over

het wanneer en waar van Project X 2022.

WINKELS

De gemeente wil afspraken en regels en eventueel

plannen maken over het winkelaanbod in Feanwâlden.

Een goed

winkelaanbod is

maakt een dorp

aantrekkelijk en

leefbaar voor

huidige en

toekomstige

inwoners.

We horen heel graag je mening over het huidige

winkelaanbod en wat er volgens jou nodig is om de

Koemarkt, Feanwâlden en het winkelaanbod

aantrekkelijk te houden of te maken. Dit kan per brief,

mail en eventueel per telefoon.

website: www.db-ff.org

e-mail: bestuur@db-ff.org

telefoon: 06-46 59 18 94 of 06-38 93 02 11

9


De megafietstocht van Chris Semplonius

‘Soep en een toetje’. Dat was de grootste wens van Chris Semplonius na zijn fietstocht van ongeveer

300 kilometer langs de provinciegrens van Friesland. Bijna twaalf uur fietsen. Niet op de e-bike of een

racefiets, maar op een gewone Gazelle. Met zijn tocht wilde hij geld inzamelen voor zijn nichtje Gryteke,

die aan een progressieve vorm van MS lijdt. Om de ziekte een halt toe te roepen en blijvende invaliditeit

te voorkomen, moet ze een stamceltransplantatie ondergaan in Mexico. Een dure ingreep van 60.000

euro, die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Tekst: Henk Dilling. Foto’s: Anke de Boer en Douwe Oosterbaan.

10

Hoe sterk is de eenzame fietser, vroeg Boudewijn de Groot zich ooit af. Héél sterk, beste Boudewijn, is het

antwoord als je Chris Semplonius heet. Om zes uur in de ochtend op een donderdag in juni stapte de oud-fysiotherapeut

en atleet op de fiets in Holwerd. Rond half acht ’s avonds, 300 kilometer later, finishte hij op dezelfde

plek. 300 kilometer, dat is van Veenwouden naar Düsseldorf… Of van Veenwouden naar Maastricht… Hij

kwam op het idee nadat hij had gelezen dat iemand uit Drenthe in elke provincie een fietsroute ging afleggen

voor een goed doel. Een tocht langs de provinciegrens van Friesland leek Chris een originele variant. Het werd

een prachtige route langs onder andere Holwerd, Paesens-Moddergat, Surhuisterveen, Appelscha, Oldemarkt,

Lemmer, Stavoren en Harlingen.

Voor de wind

Met uitzondering van het laatste uur - het venijn zat in de staart - is de megafietstocht hem meegevallen. ‘Het

was goed te doen. Met ongeveer 23 kilometer per uur heb ik vrij rustig gefietst’, vertelt hij. ‘In de loop van de dag

werd het steeds warmer, maar daar kan ik goed tegen. Vanaf Oldemarkt ging het voor de wind naar Harlingen.

Van Harlingen tot het eindpunt had ik het moeilijk. Maar ik wist dat ik het kon halen.’ Onderweg was er de support

van familie en vrienden. Zo werd hij bij Appelscha, na honderd kilometer, aangemoedigd door een van zijn zoons

en twee kleinkinderen. Bij Lemmer kreeg hij gezelschap van zijn broer en een neef. Ze fietsten een stukje met

hem op. Een ander familielid fietste mee vanaf Harlingen naar het eindpunt. Zij werd voor een aanzienlijk bedrag

gesponsord door een bevriende ondernemer.

Col de Rendac

Meters maken per fiets is voor Chris niets nieuws. Jarenlang fietste hij dagelijks van Veenwouden naar zijn

fysiotherapiepraktijk in Leeuwarden. Veertig kilometer per dag. Om zijn conditie op peil te houden (maar vooral

ook omdat hij er veel plezier aan beleeft), is hij vier jaar geleden na zijn pensionering gestart met het fietsen van

lange afstanden. ‘Ik heb onder andere de Elfstedentocht gefietst, maar dan de schaatsroute. Die is 200 kilometer.

Vanaf het moment dat ik de uitdaging wilde aangaan, heb ik drie keer per week 140 kilometer gefietst. Twee

weken voor de dag van de waarheid heb ik dat opgevoerd naar 500 kilometer per week met één keer in de week

versnellingen van 26 tot 28 kilometer per uur, soms meer dan 100 kilometer.’ Hij trainde ook in de ‘Friese Alpen’,

zoals hij het noemt. ‘Dat zijn de bruggen tussen Veenwouden en Grou, onder andere de Col de Rendac ofwel de

brug bij Burgum en de Fonejachtbrug. Ik fietste dan zo’n honderd keer versneld een brug omhoog. Dat leverde

uiteenlopende reacties op. Sommige mensen brachten de vinger naar het voorhoofd, anderen staken een duim


op. Er waren ook wel grappenmakers die mij vroegen of ik de weg kwijt was. Nee hoor, zei ik dan, ik heb gewoon

het heen en weer. Daarom fiets ik die bruggen op en af.’

Koninklijke Gazelle

Veertien dagen lang volgde hij intensief de weersverwachting voor de grote dag, donderdag 23 juni. Eerst zag

het er beroerd uit. Er was slecht weer voorspeld met wind en regen. Maar het vooruitzicht werd steeds beter.

Uiteindelijk werd het een dag met veel zon. Een warme junidag. Chris werd vanaf de start gevolgd door een

materiaalwagen (met onder andere een reservefiets) van de Koninklijke Gazelle. De fietsenfabriek uit Dieren

was één van zijn hoofdsponsors. ‘Gazelle reageerde enthousiast toen we vroegen of ze ons wilden helpen. De

mannen in de volgauto leefden enorm mee. Ze geloofden er voor honderd procent in. Dit ga jij gewoon halen,

zeiden ze.’ De andere hoofdsponsor was Autoland Van den Brug. Chris schiet in de lach. ‘Dat ik als niet-automobilist

reclame maak voor een autobedrijf is wel bijzonder. Dat kun je vergelijken met een geheelonthouder die

reclame maakt voor Sonnema of de Weduwe Joustra.’

Echt teamwerk

Onderweg kwam er ook jeugdsentiment om de hoek kijken. Bij zijn geboorteplaats Lemmer langs de Zeedijk

bijvoorbeeld. ‘Daar fietste ik als jongetje van acht met mijn koffertje onder de snelbinder op weg naar een tante

in Balk, waar ik een weekje zou logeren. Tegenwoordig had je de kinderbescherming op je dak gekregen als je

zo’n klein ventje alleen op pad had laten gaan, maar zestig jaar geleden kon dat nog. Het was een andere tijd.’

Jeugdsentiment was ook het Rijsterbos in Gaasterland. In zijn atletiektijd heeft hij er vele kilometers getraind. En

bij Stavoren was hij even terug in 1963, toen hij als jongste deelnemer samen met zijn vader aan een schaatstocht

meedeed. ‘Dat was een tocht van honderd kilometer. Van Lemmer via Stavoren naar Andijk in West-Friesland.’

Om kwart voor acht bereikte Chris op die gedenkwaardige donderdag in juni de finish. Hij werd welkom

geheten door enthousiaste familieleden en vrienden. Er was Champagne. Er waren bloemen. Uitdaging gelukt.

Missie geslaagd. Met een goed gevoel kijkt hij terug. ‘Het was echt teamwerk’, klinkt het. ‘Er waren verschillende

familieleden bij de tocht betrokken. Mijn zwager Frits bijvoorbeeld heeft de sponsors en de publiciteit geregeld.’

Hoewel het inmiddels alweer even geleden is dat hij de uitdaging aanging, wordt hij nog regelmatig herinnert aan

de tocht. ‘Fiets je door het dorp en hoor je ineens: “Hee, daar heb je de fietser! Is dat nou dé fiets?” Mooi toch!’

De marathonfietstocht heeft ongeveer 20.000 euro opgeleverd. De teller staat nu totaal op circa 45.000 euro.

In oktober is de behandeling. Wie dat wil, kan dus nog doneren. Dat kan op IBAN NL31RBRB8836244157, ten

name van de Stichting Geef om Gryteke in Augustinusga. Of via de website www.geefomgryteke.nl

11


IJsclub Veenwouden e.o.

150-jarig Jubileum!

Heee, een stukje van de IJsclub in het Doarpskompas al in de maand september?

Komt de winter dit jaar eerder? Op die vraag durven we hier geen antwoord te

geven, maar wel op de vraag in welk jaar onze vereniging is opgericht. Dit is

namelijk al in het jaar 1871 geweest wat maakt dat onze vereniging vorig jaar

maar liefst 150 jaar bestond! Een bijzondere verjaardag die we ook door een

pandemie niet zomaar ongemerkt voorbij kunnen laten gaan. Daarom vieren we dit

jubileum niet vorig jaar, maar dit jaar!

Op zaterdag 24 september 2022 komt er op de ijsbaan een grote tent te staan

waar we samen stil staan (of juist helemaal niet stil staan maar helemaal los gaan)

bij dit heugelijke jubileum. Omdat schaatsen er eind september waarschijnlijk niet

in zit en we met elkaar ook altijd goed zijn in sjoelen, willen we er een heus sjoel

evenement van maken met aansluitend een groot feest. Sjoelen onder de sfeer van

het darten wat we kennen van de televisie: sjoelen hoog op een groot podium,

muziek bij opkomst, publiek juichend en toekijkend via schermen enz. Hier wil je

toch bij zijn!? Wil je ook deelnemen aan het sjoelen? Geef je in een groepje van 3

personen vóór zaterdag 17 september op bij Rieuwert Braaksma via

rieuwertb@hotmail.com en vermeld hierbij de teamnaam, de namen van jullie alle

drie en met welk nummer jullie op willen komen. We starten om 19:30 uur met het

sjoelen, aansluitend is er muziek in de tent. Entree is gratis, consumpties bedragen

€ 2,00 per munt (pinnen niet mogelijk).

Organiseren we alleen iets voor volwassenen? Zeker niet! We vieren dit jubileum

met jong en oud en daarom staat er vanaf 16:00 uur voor de kinderen een

springkussen klaar en houden we een kinderdisco in de tent.

12

Zien we jullie allemaal op zaterdag 24 september?


13


Plaats hier uw advertentie

Jilderda bestratingen

Email: hj_jilderda@hotmail.com

Tel: 0629249105

14

MS collecte 2022.

Tijdens de MS collecteweek

van 27 juni t/m

2 juli zijn maar liefst 26 collectanten op pad

geweest.

In totaal is er in Feanwâlden en

Feanwâldsterwâl € 1948,13

opgehaald. Alle collectanten en gulle gevers

heel hartelijk bedankt!

De eerste week van september is de collecte

week van KWF.

Er wordt niet deur aan deur gecollecteerd maar

u kunt wel doneren.

de bankrekening nr van KWF.

NL23RABO0333777999

Dank u wel.

Tegen kanker voor het leven.


Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537

15


MOVE22, ynternasjonale

jongereinútwikseling yn it

Bûtefjild

Boerderij De Omleiding en Landgoed Mariahoeve,

beide oan it Bûtefjild, wiene begjin july it toaniel fan

it ynternasjonale útwikselingsprojekt MOVE22 (My

Open Village Europe). Ienentweintich jongeren tusken

de 16 en 22 jier en seis folwoeksen begelieders

út lytse doarpen yn Servië, Kroäsië, Grikelân, Litouwen,

Ierlân en Fryslân/Nederlân kamen dêr foar in

wike byinoar om mei-inoar nei te tinken en te praten

oer de takomst fan plattelânsdoarpen yn Europa.

tusken de minske en it wetter lâns de Nederlânske en

Fryske kust. It fenomeen fan it drûchfallend Waad kenden

de measten net en de kâns om op de seeboaiem

om te stappen, waard fansels net oerslein.

Sjoerd Litjens, bekend fan it projekt Iepen Doar(p) yn

Feanwâldsterwâl, die in workshop mei de jongeren oer

de betsjutting fan ‘thús’. Watfoar thúsgefoel ha se by

it plak, it doarp dêr’t se wenje? Mei harren ferhalen en

stimmen hat hy in treffende ferzje makke fan it nûmer

‘Seis oere thús’ fan Nynke Laverman, dat de sjongeres

skreau foar Ljouwert-Fryslân 2018.

Wat binne de oerienkomsten en wat de ferskillen

tusken de ferskate doarpkes? Hoe wie it en hoe

sil it de kommende jierren wêze? Oer al dat soarte

dingen waard diskussearre. Ut Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

diene Titia Groenhof en Janneke van

der Mark mei oan de útwikselingswike.

Fansels waard der net allinnich praat, der waard

ek fan alles dien en ûntdutsen. Op de camping by

De Omleiding en ek by de Mariahoeve namen de

jongeren diel oan workshops fersoarge troch de

begelieders, dy’t allegear aktyf binne yn de kulturele

wrâld yn harren eigen lân. Der waard ‘boarte’ mei

taal, materiaal en ekspresje.

Alle ûnderfiningen fan de hiele wike waarden ferwurke

yn in einfoarstelling dy’t de jongeren op de slotjûn opfierd

ha by de Mariahoeve fan Romke Kinderman. It liet

‘Seis oere thús’ mei harren ferhalende stimmen deroerhinne

wie dêr prachtich yn opnaam. Foar it publyk

hiene de jongeren hearlik tradisjoneel iten út eigen lân

klearmakke, sa as tzatziki út Grikelân en colcannan út

Ierlân. It wie in moaie ôfsluter fan in fantastyske wike,

dy’t nei alle gedachten takom jier in ferfolch krijt yn wer

in oar lân.

RK

In ploechje fan fiif jongeren die sels mei oan de

Lodenhelrun, as earste ynternasjonale team ea. Se

fûnen it in swiere, mar geweldige erfaring. Ek brocht

elkenien in besite oan it doarp Wierum, flakby de

Waadsee. Op de seedyk learden se oer de striid

16

MOVE22 is in inisjatyf fan Stichting Bewegend Beeld,

mei Guido Bosua as projektlieder. It is in sydline fan in

langer rinnend projekt wêryn’t, ynspirearre troch it projekt

Iepen Doar(p) út 2018, it libben en de minsken yn ferskate

Europeeske doarpen fêstlein wurdt. Ferline jier waard

de útwikselingswike yn Kroäsië hâlden. Iepen Doar(p)

wie in projekt fan Sjoerd Litjens. Alle 129 húshâldingen

fan Feanwâldsterwâl waarden fêstlein yn prachtige

audioportretten. Yn it kulturele haadstêdjier 2018 binne

se útstjoerd by Omrop Fryslân en je kinne se no ek noch

altyd weromharkje op de webside iependoarp.eu.


ROON STAAL OP 9 OKTOBER TE FEANWALDEN

FEANWALDEN - Zanger en pianist Roon Staal doet zondag 9 oktober Feanwalden

aan tijdens zijn Herfst Tour. Het concert in De Schierstins start om

16.00 uur. De 42-jarige componist en coverist die momenteel vijf keer per jaar

tourt en daarmee een steeds groter wordend publiek trekt bezoekt van 30 september

t/m 30 oktober weer 20 locaties in Nederland.

Tijdens de concerten brengt hij zowel eigen, originele werken (zoals Promise,

The Garden Of Light, Malawiaans Gebed ten gehore als bekende covers (o.a.

Help Me Through The Night, I Have A Dream (Abba), Sound Of Silence, Bridge

Over Troubled Water (Simon&Garfunkel), Sailing (Rod Stewart) en Stay With

Me ‘Till The Morning).

Lovende kritieken

Terugkomend publiek kent de warme stem en het golvende pianospel van de zanger die ook bekende cover songs tot zijn eigen

maakt. Maar voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel)

een aanbeveling:

“Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world!

We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance

of Mr Staal now carry you away! Very truly yours, Art Garfunkel”.

En ook de Britse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan is enthousiast: “It is his voice not least his songwriting ability that really shines

throughout.”

Musicals

Staal staat bekend om zijn imponerende piano spel in combinatie met zijn soepele tenor stem waarmee hij op authentieke wijze

het publiek in vervoering brengt. De kleinschalige concerten scheppen daarbij een intieme sfeer tussen de artiest en het luisterend

publiek. Toch stond hij al vanaf jonge leeftijd in de grotere theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor Rotterdam en het Beatrix Theater

in Utrecht. Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Miserables (1991), Tommy (2001), Rembrandt (2006) en Petticoat (2010),

waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award.

Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in Feanwalden kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. Reserveringen

kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125. Tickets kosten € 22,50. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben toegang voor

€ 12,50.

U bent van harte welkom!

Een nieuw pad krijgt een naam

Twee nieuwe wandelpaden zijn een grote aanwinst voor ons dorp. Als we het vervolgens

met elkaar hebben over ‘it nije paad’, ontstaat er al snel verwarring: welk pad

bedoel je precies? Dat naast de Feanwâldster Feart richting De Houtwiel of het graspad

van de oude eendenkooi naar de Omleiding?

Mede vanwege die verwarring - en bovendien, wat is een pad zonder naam? - stelden

dorpsgenoot Ben van der Knaap en ondergetekende voor, het laatstgenoemde pad te

vernoemen naar Wilt Tjaarda, het jeugdige alter ego van auteur Theun de Vries. Hij schreef De vertellingen van Wilt Tjaarda. In 37

verhalen beleeft het jongetje Wilt allerlei avonturen op duidelijk te herkennen en nog altijd bestaande locaties in en om Feanwâlden

en De Wâl. De herinneringen zijn vaak gebaseerd op ware gebeurtenissen maar ook de fantasie van de schrijver speelt een rol.

Dichtung und Wahrheit, staat er dan ook voor in het boek. In een van de vertellingen, die spelen tussen 1911 en 1925, trekt Wilt

Tjaarda bijvoorbeeld via de Kooikersfennen (De Finnen) met zijn schetsboekje de Waterwereld

(It Bûtefjild) in.

De gemeentelijke naamgevingscommissie Dantumadiel-Noardeast Fryslân vond het Wilt Tjaardapaad een zeer toepasselijke naam.

Op 26 april jongstleden, de verjaardag van Theun de Vries, kon het bord aan de kant van de Omleiding worden onthuld door burgemeester

Agricola. Hij zei in zijn praatje dat wij best wat trotser mogen zijn op ‘ús moaie Wâlden’ met al zijn fiets- en wandelmogelijkheden.

Helaas kon er die middag niet een feestelijk stukje gewandeld worden. Vanwege een afspraak tussen de Vogelwacht Veenwouden

e.o. en de gemeente is het Wilt Tjaardapaad tussen 1 maart en 15 juli (vier en een halve maand!) gesloten vanwege het broedseizoen.

Helemaal niet nodig volgens Staatsbosbeheer en andere deskundigen; een veel kortere sluitingsperiode zou meer dan

voldoende zijn. Ondanks aandringen, o.a. bij de betreffende wethouder én de burgemeester om daar eens over in gesprek te gaan

met onze Vogelwacht, is er tot treurnis van vele kuierders nog niets veranderd.

PS: Er blijft nog een naamloos wandelpad over. Wa nimt diskear it inisjatyf?

Douwe Kootstra

17


Oproep – Oproep – Oproep – Oproep!!

Elke zondag is er (na corona) om 11.00 uur weer een kerkdienst in Talma Hûs. Wat is dit fijn voor

de bewoners.

Voor veel van hen een belangrijke markering en oriëntatiepunt van de week. En soms zijn er ook

families en andere belangstellenden mee. En dankzij een leuke, bevlogen groep vrijwilligers kan

dit elke week doorgaan…

Maar… net als voor velen van ons, beginnen ook voor sommige vrijwilligers de jaren te tellen. Of

er zijn anderen redenen waardoor mensen niet meer kunnen meehelpen.

Lang verhaal kort…

Het zou fijn zijn als er weer vrijwilligers bij komen.

Daarom deze oproep!!!

Jong of oud, man of vrouw, ervaring of geen ervaring, wie voelt zich geroepen om ons vrijwilligersteam

te versterken?

Wie wil meehelpen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Tineke Klaver

tinekeklaver@knid.nl telefoonnummer: 06-133 598 48

18


13 de editie Lodenhelrun

Feanwâldsterwal/Feanwâlden groot succes op

nieuwe locatie.

Dit jaar mochten we de 13de editie van de Lodenhelrun

organiseren. Wat een succes!

Als bestuur was besloten om vanuit het Spoarpark te starten

en daarmee ook de route aan te passen.

Een uitdaging voor ons allemaal en ook spannend hoe het zou gaan verlopen.

Drie weken voor de start van de run zijn we begonnen met bouwen. Vanaf dat moment

hebben we eigenlijk alleen maar mooi weer gehad. Het bouwen ging voorspoedig en in de

laatste week voor de run konden we rekenen op zo'n 50 bouwvrijwilligers voor een goede en

veilige opbouw. Op de dagen van de run waren er nog eens 200 vrijwilligers die mee hebben

geholpen om de run mogelijk te maken. Er zijn veel vrijwilligers die al jaren verbonden zijn

aan de Lodenhelrun. Dit jaar hebben ook nieuwe vrijwilligers de Lodenhelrun ontdekt. 'wat

een prachtig evenement, ik ben vrijwilliger voor het leven'. Het maakt ons trots dat we als

organisatie zo'n evenement neer kunnen zetten. Voor en door het dorp!

Op vrijdag 1 juli om 18:00 klonk het startsein voor de 450 junioren. Wat hebben we veel blije

gezichten gezien die avond. Op zaterdag 2 juli waren de 450 senioren aan de beurt. Toen we

de route hadden gecontroleerd en de laatste dingen hadden klaargezet kon de run om 11:00

beginnen. Ook de senioren waren enthousiast.

Door de deels nieuwe route die ook meer door het dorp ging, kon het publiek de route goed

volgen en de deelnemers aanmoedigen.

Om half zeven vond de prijsuitreiking plaats in de tent. Ook dit jaar zat de top 3 dicht bij

elkaar, maar de eerste prijs ging naar team Dwarstroch met 673 punten, de werd

Goudploech tweede met 662 punten en op de derde plaats eindigde It giet oan met 660

punten.

De festivalachtige sfeer en het mooie weer in combinatie met DJ Jitse die de muziek zoals alle

jaren uitstekend voor elkaar had maakte het feest tot een groot succes!

Tot slot willen we alle vrijwilligers, onze boeren en sponsoren enorm bedanken. Zonder jullie

kan het evenement niet doorgaan. Hier zijn we ontzettend dankbaar voor! We hopen dat we

volgend jaar weer op jullie steun mogen rekenen en weer een mooi evenement neer kunnen

zetten.

19


JAZZ4 (YOU?)

Iedere donderdagavond van 19:00 tot 20:00 uur

komen Elske (16), Froucke (14), Karin (14), Frieda

(15) en Jasmijn (14) naar de sporthal in Feanwâlden

voor de wekelijkse Jazz dance training. Ze

oefenen hun dancing skills onder leiding van Ilse

en Danique met veel passie en plezier.

oare fammen. Wy binne in hecht groepke. It is altyd

fleurich hjir mei in grapke hjir en dêr.”

De vijf jazzdanseressen dansen al ruim zeven jaar bij

GVV. Op hun negende of tiende begonnen ze en de

sfeer binnen de groep is nog steeds fijn en gemoedelijk.

Je kunt in deze groep zijn wie je bent. Of je nu

groot bent of klein, of je breed bent, of smal. Of je lange

lokken hebt of een bos krullen... Juist de diversiteit

onder de meisjes, maakt deze groep bijzonder. Iedere

danseres staat in haar kracht en kan stralen op haar

eigen manier.

Misschien denk je nu: “Die meisjes dansen al jaren, ik

durf daar als beginner niet tussen te gaan staan...”

Daarop zegt Elske:“Faaks tinkst: Ik kin it net. Mar... do

kinst it noch net. Do kinst it leare” “Al is in bytsje ritmegefoel

wol handich”

De lessen

De lessen worden verzorgd door Ilse en Danique:

Twee enthousiaste danseressen die de meiden helpen

het beste uit henzelf te halen in een vrolijke, ontspannen

sfeer. Er wordt gedanst op de muziek van nu,

top 40 muziek. Ilse en Danique stemmen de muziek

veelal af in samenspraak met de meisjes, dus verzoeknummers

zijn welkom. Naast dansen worden er ook

kracht-, rek- en strekoefeningen gedaan en worden de

buikspieren getraind.

Helaas lijkt het erop dat de meiden het nieuwe

seizoen niet meer kunnen dansen op de donderdagavond.

De groep moet namelijk uit minimaal acht

leden bestaan om na de zomervakantie opnieuw te

mogen starten.

Vriendinnen, nichtjes en kennissen van de meiden

hebben een of meerdere lessen meegetraind. Ondanks

dat ze het erg leuk vonden, zijn ze geen lid

geworden van de club. Dit is erg jammer, zegt Marjan

Hoogland, moeder van een van de meiden.

“De jongere Jazz-groepen hawwe wol genôch leden,

mar as de bern fan de basisskoalle ôfkomme, wurdt

it yn kobinaasje mei skoalle faak lestich.”

De zestienjarige Elske ziet dansen juist als ontspanning,

even een momentje voor zichzelf naast haar

schoolwerk.

“Ik siet midden yn de eksamens en just it dûnsjen

joech my enerzjy. As ik dûnsje, meitsje ik de holle

leech en train ik ek nochris myn spieren. Ik kin alles

dan even lekker loslitte en it gesellich hawwe mei de

Tijdens de trainingen dragen de meiden comfortabele

sportkleding. Wedstrijden worden gedanst op speciale

jazzschoentjes, de trainingen zijn prima te doen op

sokken.

Ambitie

Naast gezelligheid speelt ambitie ook een rol. Ieder

jaar worden er twee grote wedstrijden georganiseerd.

(Fries kampioenschap en voorrondes Nederlandse

kampioenschappen) Hiervoor wordt een samenhangende

choreografie gemaakt waarbij iedere danseres

haar eigen rol speelt. De Friese kampioenschappen

worden op verschillende plekken in Fryslân georganiseerd

en de voorrondes vinden verspreid over heel

Nederland plaats. Het vervoer naar deze wedstrijden

wordt onderling afgestemd. Soms wordt het zelfs een

gezellige mini-vakantie door een hotelletje te boeken.

Tijdens een wedstrijd wordt er van de meisjes, die

dansen op D-niveau, wel wat verwacht. Ze dragen dan

strakke, aansluitende kleding en sieraden zijn niet toegestaan.

De kleding wordt op elkaar afgestemd, zodat

de uitvoering er strak en gestroomlijnd uitziet.

In 2019 heeft de groep de Publieksprijs gewonnen

tijdens de Friese Kampioenschappen!

20


Dit jaar was dat even anders. Waar andere groepen dit jaar konden deelnemen, hebben de meiden van de

Jazz4 groep een DEMO gedanst. Om deel te mogen nemen is namelijk een minimum aantal van acht deelnemers

vereist. De vijf meiden hebben desalniettemin genoten van de uitvoering.

Elske: “Ynspireare troch de film Hairspray dûnsen wy mei in luchtich jurkje oan, in hege sturt yn it hier en

make-up op. Op in wedstriid mei dat net, mar no wol.”

Naast de wedstrijden wordt er meerdere keren per jaar een uitvoering geven. Zo treedt GVV jaarlijks op bij

‘Kryst Yn Burgum’ en laten ze zich zien tijdens Koningsdag in Feanwâlden. Ook worden aan het einde van

het dansseizoen nogmaals alle kampioenen gehuldigd in de GVV huldigingsshow, waarbij alle groepen een

nieuwe choreografie aanleren binnen het thema van de show.

Op basis van aanvragen worden er meer optredens ingepland.

Zo staat er binnenkort bijvoorbeeld een optreden gepland tijdens het Feanwâldster Doarpsfeest, dus ben je

nieuwsgierig geworden, ga dan zeker kijken!

Dans je mee?

Deze jonge danseressen dansen met passie en durven zichzelf te laten zien. Ben jij 13-16 jaar en ga je samen

met deze leuke meiden jouw eigen talent ontdekken en verder ontwikkelen? Je bent van harte welkom om (geheel

vrijblijvend) een keer mee te dansen op de donderdagavond.

Er wordt bovendien binnenkort een open les georganiseerd, waarin je even kunt ‘proeven’ aan Jazz-dance om

te kijken of het iets voor je is. Check https://www.facebook.com/gvv.feanwalden of stuur een mail naar

gvvsecretariaat@gmail.com voor meer nieuws en informatie.

AB

21


Stasjonswei 2a

9269PG Feanwâlden

0651462727

info@deferbining.frl

www.deferbining.frl

22


23


Computerproblemen??

Of een nieuwe/gebruikte

laptop/computer nodig?

Computerproblemen?

Bel: 0627181600

**NO CURE, NO PAY**

PC-Reparaties & ICT Dienstverlening

Feanwâlden.

Tel: 0627181600.

Email: pc-rep@hotmail.com

KVK Nr: 82866317

24


Voor al de

werkzaamheden

in en om uw huis

* Nieuwbouw * Verbouw

* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden

Tel 06 - 29 14 27 84 - Email tob14korelzinga@kpnmail.nl

Waar wil

jij werken?

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse

opdrachtgevers in de

bouw

techniek

agrarisch

transport

en logistiek

Versta jij je vak en ben jij

op zoek naar baanzekerheid

met opleidingsmogelijkheden?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

groen

industrie

productie

gww

Elke dag een

mooie dag!

Zoek je opvang voor je baby,

dreumes, peuter of schookind?

Kinderwoud biedt door heel

Friesland opvang voor kinderen

van 0 t/m 12 jaar. We maken van

‘Elke dag een mooie dag!’. Ieder

kind verdient het om zich in een

warme, geborgen sfeer te kunnen

ontwikkelen en ontplooien. Meer

weten of aanmelden? Bezoek onze

website!

kinderwoud.nl

25


Spaghetti met paprika en tomaat

Dit recept is oorspronkelijk met kippenlevertjes. Ik

ben een voorstander van het hele dier eten als je dieren

eet, dus voel je vrij het toe te voegen. Ik eet zelf

geen vlees, dus dit recept is ook zonder vlees. Verder

zit er salie in, een kruid waar ik gek op ben. Verse salie

heb ik in de tuin in overvloed, dus heb je dat nodig

kom gerust langs. Mijn mailadres is:

roelivtil@icloud.com. Mocht je geen fan zijn van salie

kun je dit vervangen door peterselie.

Nodig: (2 personen)

2 el olie, 1 ui gesnipperd, 1 knoflookteen gesnipperd,

½ rode paprika, ½ groene paprika, 1 blik gepelde tomaten

(400 gram), 250 gram kastanjechampignons,

4 grote salieblaadjes, zwarte peper, 150 gram spaghetti,

2 el olijfolie extra vierge.

Voeg ze met vocht toe aan de tomatensaus. Meng ook

de salie door de saus en draai er flink wat peper over.

Kook de spaghetti volgens de gebruiksaanwijzing bijna

gaar. Warm de saus nog even op, voeg de twee lepels

olijfolie toe met de spaghetti en serveer.

Variatie:

- vervang de champignons door kippenlevertjes en snij

ze na het bakken kleiner

- vervang de salie door peterselie

-vervang de spaghetti door een andere pasta of rijst.

Maken:

Verwarm 1 el olie in een ruime koekenpan en bak de

ui en knoflook op laag vuur glazig. Snij ondertussen

de paprika in reepjes. Voeg de paprika toe en bak 5

minuten mee. Voeg de tomaten uit blik met saus toe.

Druk de tomaten plat of snij ze van tevoren in kleine

stukken. Laat dit geheel ongeveer 10 minuten pruttelen

en zet daarna de saus uit.

Veeg de champignons schoon en snij in kwarten.

Verwarm de andere eetlepel olie in een koekenpan

en bak hierin de champignons op hoog vuur gaar.

26

Alle recepten zijn terug te vinden

op www.receptenvanroeli.nl

Roeli van Til


Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:

- (De)montage en verhuur stalen steigers;

- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;

- Evenementen / podiumbouw;

- Krimpfolie sealen;

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;

- Denken in mogelijkheden;

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl info

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00

27


0511-421630

info@haismatweewielers.nl

RUIM 60 JAAR UW TWEEWIELERBEDRIJF

Gratis halen en brengen

Veenwouden en omgeving

Nieuwe en gebruikte tweewielers,

reparaties, lage prijzen en snel klaar

Vrijblijvend advies:

Kavelweg 14

Broeksterwoude

28


Catering

Volgens uw wens

Optimaal verzorgd

Mooi gepresenteerd

www.ilgoloso.nl

Email: info@ilgoloso.nl

Tel: 0651980569

Monteur nodig...?

Gas

Water

CV

Zink- en

Dakwerk

DeVriesTechnyk

De Vries Technyk

De Wâl 49

9269 RB Feanwâldsterwâl

06-57112570

devriestechnyk@gmail.com

29


DANTUMADIEL

PrijsPuzzel

F E A N W A L D E N W A L D E N S

S B R O E K S T E R W A L D S A T

I D M U R E A D T S J E R K K G A

B S A K L A A S K M A V O S A R T

R F D N W A P E N Z O J D E R I E

A N R D T B O E C A M L T E O C R

N I G I R U I O E O A N A S O O I

D J N O E N M E S W L G E F D L N

A R N W D S T A S T E L D B E A S

H R I F O N L R D N E U E U O D U

U A G E E N E A E I O R E G L S M

S A S E Z T E O N W E F G Y E N A

T D M S L U R R T D O L E O R A G

L E Y A N G M D O R P E N W I T E

G I W T D A MW A L D R V L A G A

N O O R D O O S T E N U G E E L S

F E A N W A L D S T E R W A L N T

D E W E S T E R E E N V E L D E N

A G R I C O L A I N W O N E R

B O S K L A A S

B R O E K S T E R W A L D N O O R D O O S T E N

C O L L E G E R A A D

D A MW A L D R E A D T S J E R K

D A N T U M A D I E L R I N S U M A G E A S T

D E F A L O M R O O D

D R I E Z U M S T A T E

D E W E S T E R E E N S I B R A N D A H U S

D O R P E N V E L D E N

F E A N W A L D E N V L A G

F E A N W A L D S T E R W A L V O S

F R I E S L A N D W A L D E N

G E E L W A L T E R S W A L D

G E M E E N T E W A P E N

G R O E N W I T

W O U D

OPLOSSING:

J D v D L

Deze maand zetten we de volgende sponsor ondernemers in het zonnetje:

• Any Time De Koemarkt

• Plus Supermarkt

• Abiant Uitzendbureau

• Accountantskantoor Van Wieren en Vellinga

• Auto Quick Service

• Autoservice Kamperman

Oplossing

Stuur de oplossing van deze wedstrijd vóór 15 september naar dorpskompas@gmail.com. De winnaar krijgt

uiterlijk 30 september persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.

Hond Pebbels is dol op het Doarpskompas in de zomer!’

30

Deze maand geen winnaar. Daarom een foto van Pebbels de hond van redactielid Karen. De prijs schuift door

naar volgende maand.


Hoi allemaal, hiernaast staat een tekening van

Superslak, een stripfiguur bedacht door Nanne.

Volgende keer staat er een stripverhaal in het

Doarpskompas van Superslak.

Maak jij ook graag strips? Stuur er dan eentje op

naar dorpskompas@gmail.com, dan kunnen we

jouw strip ook plaatsen!

De strip mag maximaal 1 A4-tje zijn.

Deel jouw idee via de Stem van Feanwâlden!

Feanwâlden staat aan de vooravond van een aantal belangrijke keuzes. Over de brede school met een gymvoorziening en de toekomst van

de sporthal moeten binnenkort knopen door worden gehakt. Dit biedt mogelijk ook kansen voor andere voorzieningen. Alle opties liggen nog

open.

De gemeente is hierover in gesprek met onder andere de schoolbesturen, de verenigingen en het dorpsbelang van Feanwâlden-Feanwâldsterwâl.

We maken de plannen en keuzes graag samen

Begin dit jaar kon je jouw ideeën delen via de ideeënbus in de Plus Supermarkt en de mail. We vragen alle indieners om hun ideeën ook te

delen met de dorpsgenoten. Hier is een platform voor ingericht. Op dit platform kun je als inwoners van Feanwâlden-Feanwâldsterwâl ideeën

met elkaar delen, vragen stellen en met elkaar praten over plannen en initiatieven. Bijvoorbeeld wanneer iemand iets heeft toe te voegen aan

je idee of mee wil werken aan de realisatie ervan. Mocht je ook een mooi idee of plan hebben, dan kun je dat nog de hele maand september

via het platform delen.

Ideeën delen, steunen en een stem uitbrengen, zo werkt het:

Je kunt je eenvoudig aanmelden voor de Stem van Feanwâlden. Ga naar: www.dantumadiel.frl/feanwâlden voor een korte instructie (Klik op

De stem van Feanwâlden). Alleen met een account kun je ideeën en initiatieven inbrengen, stemmen en reageren op ideeën.

Heeft u vragen? Of hulp nodig bij het indienen van uw idee?

We helpen je graag. Stuur een mailtje naar: feanwalden@dantumadiel.frl. We nemen dan contact met u op om uw vraag te beantwoorden of

om een afspraak te maken.

Er zijn verschillende fases

Nadat de ideeën zijn ingediend volgt de steunfase. In deze fase kun je steun geven aan ideeën waar je enthousiast van wordt. Hoe meer

steun, hoe meer kans dat het idee de volgende ronde haalt. Vervolgens komt de haalbaarheidsfase. In deze fase kijkt de gemeente of een

idee ook echt uitvoerbaar is. Als een idee haalbaar is dan gaat deze door naar de stemfase.

Ideeën delen op het platform

5 september - 30 september

Steun geven: 1 oktober 2022 - 16 oktober 2022.

Haalbaarheid checken: 17 oktober 2022 - 20 december 2022

Stemmen: 7 januari 2023 - 15 januari 2023

Uitslag: 16 januari 2023

31


Hierbij willen we alle dorpsgenoten van harte uitnodigen om zondag 11 september tijdens een laagdrempelige

Tentdienst het dorpsfeest met elkaar af te sluiten.

Een groep enthousiaste dorpsbewoners, o.a. vanuit de 3 kerken (Doopsgezind, Chr. Gereformeerd en PKN

Feanwalden), organiseert deze dienst voor en door het dorp.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar en vanaf 11.00 uur starten we met een dienst voor jong

tot oud.

Vanzelfsprekend met veel muziek, activiteiten voor de kinderen en een mooie overdenking. Het thema is: Hier

ben Ik, waar ben jij?

We hopen jullie daar te ontmoeten!

Griet Strikwerda, Marja Gorter, Tjipke Stap, Tjemme van der Meer, Akkelien van der Wal, Gretha Hoogland

Ynstjoerd Ferhaaltsje

It wie yn’e iere moarn fan 8 augustus, dat ik om ûngefear 6 oere wekker waard, omdat der by myn earmtakke wat trille en

stadichoan giene de trillingen rjochting oksel fan myn linker earm.

Oôh, tocht ik, dêr ha’k wer wat fan dy “ spier-trillingen “, dêr ha’k sa no-en-dan wat lêst fan.

Witst wat, liz dyn rjochterhân der mar even op, dan is it aanst sa wer oer.

Ik die myn rjochter hân ûnder myn ponne en fielde ûnder myn oksel.

Dêr fielde ik in dikke bult en ik tocht earst: oeh heden, as dit mar gjin ferkeard spul is.

Mar de bult gie hinne en wer en wie sacht en hierrich.

Ik noch ris better fiele en hie gjin idé wat it wie.

Ik die noch in raam en dêr hie’k it!!

It wie in………. mûske!

Yn it ferline soe’k ferskriklik bang west ha, mar dy tiid ha’k hân.

Ik pakte in âlde fodde, wêr’t ik nachts neven mei deaslach, dy’t my bytiden út’e sliep hâlde en pakte it bistje yn myn hân. Hy

seach my mei syn felle kraaleachjes oan, as woe er sizze:

“ Wat dochst dêr, ik siet der krekt sa lekker waarm en no ferballest it hielendal!”

“ No leave, it jowt allegearre neat, dû kinst hjirre net bliuwe, ik bring dy nei bûten.”

En dêr fleach er hinne, sa frij as in fûgeltsje!

Soks belibje ik net alle dagen, mar ik hie der wol in goed gefoel by, it bistje koe wer gean en stean, wêr’t er woe!

Minke Molenbuur,

Feanwâlden.

32


THEMA 2022

Feestwike 2022

6 - 10 september

MA

DI

WO

DO

VR

Start versierde straten

Feanwâldsterwalk

Kinderochtend

Feanwâldster Foodfestival

Zeepkistenrace

Uitreiking prijzen versierde straten

live muziek: Stageline

Ochtendprogramma i.s.m. Hellingbazen

Matinee met Daniël Metz

Kinderdisco & Playbackshow

live muziek: De Suskes

ZA

Thema: Foute Zaterdag (kom verkleed!)

Straatparade

live muziek:

538 DIE VERRÜCKTE STUNDE SHOW

PSST: BOUW, VERSIER, MAAK!

Zijn jullie al druk bezig met het maken van een

zeepkist, versierde wagen of een versierde straat in

het ‘80’s, 90’s & 00’s’ thema?

33


Wist u dat ...

we het afgelopen schooljaar wel héél feestelijk hebben

kunnen afsluiten en we dit schooljaar feestelijk zullen

starten?

Predikaat GOED!

‘Als we zo blijven groeien en de resultaten op CITOscores

jaar in jaar uit boven het landelijk gemiddelde

liggen, doen we vast iets goed’, dachten we. Wat dat

precies was, hebben we uitgezocht met hulp van audit

teams. Er bleek veel om trots op te zijn. En er bleven

zeker ook nog wat ontwikkelpunten over. Daar hebben

we het afgelopen schooljaar aan gewerkt. In juni zijn 2

onderwijsinspecteurs langs geweest om de school te

beoordelen. We kregen het predikaat GOED! Daar zijn

we ‘tige grutsk’ op! En was een klein feestje waard.

200 leerlingen!

Eind juni vierden we ook dat we meer dan 200 leerlingen

op school hebben. Een mijlpaal! In een regio met krimp

groeien wij voor het 3e jaar op rij uit ons jasje. We starten

het nieuwe schooljaar met 12 kleuters in groep 0/1 en met

10 groepen. En daarom maken we ons jasje

ook dit jaar weer iets ruimer. Eén van de

10 groepen zal plaats krijgen in het nieuw uitzwaaien groep 8

te bouwen noodlokaal. Dit is een tijdelijke

oplossing. Wij kijken erg uit naar de nieuwbouw

van de brede school in Feanwâlden.

Afscheid groep 8 / laatste schooldag

De groep 8-ers van schooljaar 21-22

maakten in juli een feestje van hun

afscheid. Ze hadden onder begeleiding van

theaterdocent Ruth een eigen eindmusical

geschreven. Hilarisch en ontroerend!

plus

eindmusical groep 8

Samen Kansrijk Vernieuwend

200ste leerling

Na de musical volgde een disco en tot slot

een slaapfeest in de tuin van 1 van de

kinderen. Slapen kwam er echter niet van...

Dus kwamen de achtstegroepers de volgende

ochtend = laatste schooldag / meesters-

& juffendag niet heel fris of fruitig aan op

school. Van de schuimparty die klaar stond

werden ze gelukkig wel weer lekker fris!

Om de groep 8-ers voor eens en voor altijd

het schoolplein af te krijgen, jonasten de

juffen van groep 8 de jeugd de school

uit en spoten alle leerlingen, juffen en

meesters hun het plein af met waterpistolen.

Iedereen zwaaide de brupiepers in

spé uit terwijl zij nog een laatste rondje om

school fietsen op hun versierde fietsen.

We wensen Amarins, Bearnd, Cheyenne,

Daniël, Dycke, Hidde, Janne, Joshua, Mare,

Marit W., Marrit O., Michel, Mirthe en Wesley

heel veel plezier en succes op hun nieuwe

school!

www.obsdrtheundevries.nl

Joh. Prinsstrjitte 30, Feanwâlden

t.vogels@roobol.frl

tel. 0511 - 475554

34

vossenjacht laatste schooldag

meesters- en juffendag

Feestweek

In de eerste weken van het nieuwe

schooljaar staat groepsbinding centraal in

de klassen. We doen daarvoor verschillende

activiteiten. We vinden het fijn dat

het bezoeken van een kindervoorstelling

weer onderdeel van de feestweek is.

Samen lachen en je samen verwonderen

stimuleren zeker ook het groepsgevoel!

Oudpapieractie OPA

Wij halen op de volgende dagen

oudpapier op in Feanwâlden en

Feanwâldsterwâl:

-> vrijdag 2 september

-> vrijdag 28 oktober

De ophaalrondes starten om 18:30 uur.

Papier kunt u gebundeld aan de weg

zetten. Alvast hartelijk dank!

Kom ook met uw

kind(eren) sfeer proeven!

We starten dit schooljaar met een extra kleutergroep.

Bel of mail ons voor een rondleiding.


In goeie boer skyt thús?

Douwe Kootstra

Deze zomer werd ik ’s morgens rond tienen

halverwege de Stinsweg aangesproken door een

dame van in de veertig, schat ik. Zij vroeg mij

vriendelijk maar met een licht dwingende blik in

de ogen of er ergens een openbaar toilet was.

Snel liet ik de raderen draaien. AnyTyme? Ik keek

op mijn horloge. Nee, pas om 11 uur open. De

Schierstins? Ook nog dicht. Maar ha! De Ferbining!

In onze inmiddels 1 jaar oude lunchroom

ben je vanaf 9 uur welkom. Weliswaar geen openbaar

toilet, maar de uitbaters kennende zou deze

vrouw-in-nood daar zeker terecht kunnen. Ik wees

de vreemdelinge de weg. Opgelucht bedankte

ze me en beende - ze was te voet - onmiddellijk

richting stationsgebied. Pas later realiseerde ik mij

met wat van schrik dat het dinsdag was en dat De

Ferbining dan gesloten is.

Zij vroeg mij vriendelijk maar met een licht

dwingende blik in de ogen of er ergens een

openbaar toilet was.

Ik kwam tot de conclusie dat het in ons dorp bar

slecht gesteld is met de openbare plas- en poepgelegenheden.

Die conclusie werd bevestigd door

een bericht in de Leeuwarder Courant van 20 juli

j.l. met de kop ‘Friesland scoort matig met openbare

toiletten’.

Het onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting

stelde vast dat Dantumadiel het slechtst scoort;

het enige openbare toilet staat in De Westereen.

Ter nuancering moet ik er aan toevoegen dat we

alhier inmiddels één openbaar toilet rijker zijn.

Aan de spoorzijde van het station is een keurige

wc gebouwd die toegankelijk is met een bankpas

of creditkaart. Maar het blijft een feit dat je in

het centrum van Feanwâlden, met wat geluk en

goede wil én op de juiste dag en het juiste tijdstip,

slechts bent aangewezen op de eerder genoemde

adressen.

Uit eigen ruime ervaring weet ik dat het met de

openbare toiletten in onze buitenlanden veel en veel

beter geregeld is. Niet alleen Fryslân, maar heel

dichtbevolkt Nederland steekt daarbij zeer armoedig

af. Ik heb in deze regio nooit een politieke partij,

raadslid of wethouder over de noodzaak van meer

openbare toiletten gehoord.

In hetzelfde krantenartikel lees ik dat tussen 2017

en 2022 een op de drie gemeenteraden werk heeft

gemaakt van publiek toegankelijke wc’s. Dantumadiel

is in die periode dus welgeteld één extra

voorziening rijker geworden en die is naar alle

waarschijnlijkheid ook nog de verdienste van NS en/

of Arriva.

Het is te hopen dat onze altijd zo daadkrachtig en

efficiënt opererende wederopbouwgemeente de

komende vijf jaar wél de visie en het geld heeft het

aantal openbare toiletten in zijn dorpen omhoog te

brengen.

Het is immers diezelfde lokale overheid die in

ronkende PR-alinea’s de afgelopen jaren voortdurend

de loftrompet toetert over die prachtige, smûk

skaadzjende, woest aantrekkelijke Fryske Wâlden,

waar je als vakantiehoudende boatsjefarder, wandelaar

of fietser onmiddellijk naar moet afreizen.

Komt dat zien! En beammen genôch om tsjinoan te

pisjen.

Een extra argument voor een slagvaardiger sanitairbeleid

is de sterk vergrijzende bevolking. Welke

politieke partij in onze gemeenteraad durft van dit

sexy maatschappelijke knelpunt eens werk te maken?

35


VOOR

24.95

Drogisterij Lia

Lysterstrjitte 47

9269NR Feanwâlden

0511-472274

OP = OP

‘Dankzij de thuiszorg

van Elkander, kunnen mijn

vrouw en ik samen blijven’

Vertrouwde zorg in

een vertrouwde omgeving

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf

www.elkander.frl

36


Agenda

September

2 Ophalen oud papier Theun de Vriesskoalle

t/m 4 sep. Expositie Leven in de Tuin, textielgroep Schierstins, Schierstins, di. t/m zo. 13.30-

17.00 u.

6 t/m 10 Feestwike 2022, MEI, Thema 80’s, 90’s en 00’s.

10 sep t/m 23 okt Expositie ‘Kwetsbare Natuur’ van Natuurfotografen Friesland, Schierstins, di. t/m zo.

13.30- 17.00 u.

11 Tentdienst, Vanaf 10.30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar, 11 uur begint de

dienst

10 en 11 Open monumentendagen, gratis rondleidingen, Schierstins, 13.30-17.00 u.

17 Ophalen oud papier PKN

21 Startavond seizoen 2022/2023 Vrouwen van Nu met presentatie van cursussen en

workshops. Aanvang 19.45 uur, Mienskip Feanwalden

24 Concert Inge & Friends, jazzmuziek, Schierstins, 20.00 u.

Oktober

10 sep t/m 23 okt Expositie ‘Kwetsbare Natuur’ van Natuurfotografen Friesland, Schierstins, di. t/m zo.

13.30- 17.00 u.

7 Theun de Vrieslezing, Schierstins, 20.00 u.

15 Ophalen oud papier PKN

29 okt t/m 10 dec Expositie Irma Frijlink, Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.

28 Ophalen oud papier Theun de Vriesskoalle

Verwachte uitleverdata Doarpskompas

2022

Woensdag 05 oktober

Woensdag 02 november

Woensdag 30 november

2023

Woensdag 04 januari

Woensdag 01 februari

Woensdag 01 maart

Woensdag 05 april

Donderdag 03 mei

Woensdag 31 mei

Na jaren van grote inzet heeft Pieter L. Steenhuis

afscheid genomen van het distribueren van

Doarpskompas.

Nogmaals onze dank!

Gelukkig heeft de heer Herman Kremer zich spontaan

beschikbaar gesteld om dit vrijwilligerswerk van

Pieter over te nemen.

Succes gewenst met de verspreiding van de glossy ‘s

naar de bezorgers!

Met redactie, bestuur, distribuant en bezorgers hopen

we u weer te voorzien van nuttige informatie en

interessante verhalen.

Het bestuur

37


Juliusstrjitte 16

9269 NV Feanwâlden

.

De Sanjes 2

Feanwâlden

Telefoonnummers

Hulpdiensten

Alarmnummer 112

Politie 0900 - 88 44

Gezondheid

Dokterspraktijk De Wilgen

algemeen 0511 - 47 22 60

spoed 0511 - 47 22 22

Dokterswacht 0900 - 112 7 112

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22

Sionsberg 088 - 070 88 88

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88

Zorginstellingen

Talma Hûs 0511 - 47 97 00

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55

Dierenwelzijn

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64

Hardegarijp-Veenwouden

Scholen

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44

Gemeente

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56

Religie

PKN kerk

Mevr. Y. Attema 06- 446 909 76

Chr. Geref. kerk

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77

Doopsgez. kerk

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04

Telefonische hulpdiensten

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04

GGZ Friesland 058 - 284 88 88

Kindertelefoon 0800 - 04 32

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23

Uitvaartvereniging, bij overlijden

Bode dhr. A. Kooi 06-50876215.

38


Altijd dichtbij.

verloskundigen-dokkum.nl

0519-296899 06-51145849


Fashion

days

7 t/m 17 september

“Moderne

dienstverlening

met ouderwets

betrouwbare service

voor particulier

en ondernemer”

verzekeringen financieringen hypotheken mediation

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!