12.10.2023 Views

Electrosub Katalógus - 2023.

Az Electrosub Konferencia és Kiállítás hivatalos katalógusa, amelyben megtalálható az összes kiállító magyar és angol nyelvű bemutatkozása. Tartsanak velünk 2024-ben is!

Az Electrosub Konferencia és Kiállítás hivatalos katalógusa, amelyben megtalálható az összes kiállító magyar és angol nyelvű bemutatkozása. Tartsanak velünk 2024-ben is!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Konferencia és Kiállítás<br />

Conference and Exhibition<br />

Budapest<br />

<strong>2023.</strong>október 11-12.<br />

Programfüzet / <strong>Katalógus</strong><br />

11-12. October 2023<br />

Event Guide/Catalogue


Gyémánt szponzorunk<br />

Diamond sponsor<br />

Bronz szponzoraink<br />

Bronze sponsors<br />

Együttműködő partnereink<br />

Professional partners<br />

Médiatámogatóink<br />

Media partners<br />

2


INFORMÁCIÓ ÉS KONCEPCIÓ<br />

Az <strong>Electrosub</strong> Konferencia és Kiállítás az Ipar 4.0 jegyében<br />

Az innovatív technológiák alkalmazása, a digitális átalakulás a versenyképesség zálogává vált. AZ <strong>Electrosub</strong><br />

célja, hogy üzleti és szakmai fórumot kínáljon ezen technológiák és a digitalizáció terjesztésében szem<br />

előtt tartva a fenntarthatóságot és a fejlődést. A rendezvény az alábbi szakterületeket célozza:<br />

ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, DIGITALIZÁCIÓ, AI, IoT, ROBOTTECHNIKA, AUTOMATIZÁLÁS<br />

A rendezvény kiállításra és köré szerveződő konferenciára épül, komplex szakmai és üzleti eseményt kínál<br />

a piac szereplőinek.<br />

<strong>Electrosub</strong> Conference and Fair in the spirit of Industry 4.0<br />

The use of innovative technologies, digital transformation has become a key to competitiveness. <strong>Electrosub</strong><br />

aims to provide a business and professional forum for the innovative technologies, digitalisation,<br />

sustainability and development. The event will target the following areas of expertise:<br />

ELECTRONICS, ELECTRICAL ENGINEERING, DIGITALIZATION, AI, IoT, ROBOTICS, AUTOMATION<br />

The event will be based on an exhibition and a conference around it, offering a complex professional and<br />

business meeting point for market players.<br />

A rendezvényen kötelező regisztráció működik. / Registration is compulsory for the event.<br />

Időpont: <strong>2023.</strong>október 11-12.<br />

Date: 11-12.October <strong>2023.</strong><br />

Napi nyitvatartás: 9-17 óráig<br />

Daily opening hours: 9 am to 5 pm<br />

Helyszín / Venue: Lurdy Ház, Konferencia és Rendezvényközpont<br />

Cím / Address: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt.12-14.<br />

Kiállítók száma: 43, Konferencia előadások: 25, Panelbeszélgetések: 6, Nettó terület: 500 m 2<br />

Number of exhibitors: 43, Number of presentations: 25, Panel discussion: 6, Netto area: 500 m 2<br />

3


KÖSZÖNTŐ / WELCOME<br />

Kedves Látogatóink, Kiállítóink és Partnereink!<br />

Üdvözöljük Önöket az <strong>Electrosub</strong> Konferencia és Kiállításon, köszönjük, hogy megtisztelték<br />

jelenlétükkel és részvételükkel rendezvényünket.<br />

Az <strong>Electrosub</strong> a piac kihívásaira válaszolva 2021-ben kiszélesítette profilját, az elektronika<br />

mellett megcélozva az innovatív technológiákat, a digitalizációt, azzal a céllal, hogy a fejlődés<br />

és fenntarthatóság jegyében terjessze és népszerűsítse azokat. Az esemény sikeresen<br />

teljesítette küldetését, mind a kiállításon, mind a konferencia programban megjelennek a<br />

célzott témakörök.<br />

Külön köszönet illeti szakmai, együttműködő és média partnereinket, akik közreműködése<br />

nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.<br />

Kívánjuk, hogy az <strong>Electrosub</strong>on szerezzenek naprakész információkat, találkozzanak meglévő<br />

és potenciális partnerekkel, létesítsenek új kapcsolatokat! Kössenek jó üzleteket!<br />

„Szakemberek és megoldások szemtől szembe”<br />

Mindenkinek hasznos, kellemes és sikeres részvételt kívánunk!<br />

Dear Visitors, Conference Participants and Exhibitors!<br />

Tisztelettel,<br />

<strong>Electrosub</strong> Szervező Team<br />

Welcome to <strong>Electrosub</strong> Conference and Exhibition, thank you for your presence and participation.<br />

<strong>Electrosub</strong>, in response to the challenges of the market, has broadened its profile<br />

in 2021, targeting innovative technologies, digitalisation, in addition to electronics, with the<br />

aim of promoting and disseminating them in the spirit of development and sustainability.<br />

The event has successfully fulfilled its mission, with both the exhibition and the conference<br />

programme covering the targeted themes.<br />

Special thanks go to our professional, collaborative and media partners, without whose contribution<br />

none of this would have been possible.<br />

We wish you to come to <strong>Electrosub</strong> to get up-to-date information, meet existing and potential<br />

partners and make new contacts! Make good deals!<br />

„Experts and solutions face to face”<br />

We wish you all a useful, pleasant and successful participation!<br />

Sincerely,<br />

<strong>Electrosub</strong> Organizing Team<br />

4


AZ ELECTROSUB KONFERENCIA<br />

SZAKMAI MENTORA:<br />

BME IPAR 4.0 TK<br />

A BME Ipar 4.0 Technológiai Központ (TK) egy olyan innovatív kutatás-fejlesztési központ,<br />

amelynek fő tevékenységi területei a digitalizáció, valamint az ipar4 technológiák és alkalmazások<br />

kutatása, fejlesztése és bemutatása. A Központ célja, hogy segítse a hazai vállalkozásokat<br />

a digitalizációs fejlődésben, a technológiai megoldások hatékonyabb alkalmazásában,<br />

ezáltal a versenyképesség javításában. A TK kiemelt feladatának tekinti, hogy K+F-i,<br />

oktatási és tanácsadási tevékenységeivel hozzájáruljon az ipar digitális átalakuláshoz.<br />

Fő célcsoportja azok a kis- és középvállalatok, amelyek szeretnék fejleszteni az ipari folyamataik<br />

hatékonyságát és termelékenységét, valamint azok a szakemberek és hallgatók,<br />

akik érdeklődnek az ipar4 technológiák iránt, és szeretnének mélyebb ismereteket szerezni<br />

ezen a területen.<br />

A Központ folyamatosan együttműködik nemzetközi- (pl. Digital Coach projekt, Ruhr-University<br />

Bochum) és hazai projektekben (digitális termékfejlesztési-, intelligens gyártási rendszerek<br />

és folyamatok fejlesztése, intelligens szenzorok és adatgyűjtő rendszerek fejlesztése<br />

projektek), valamint fontos hazai részvevője az ADAT-EDIH projektnek.<br />

Az <strong>Electrosub</strong> Konferencia és Kiállítás szakmai<br />

igazgatója, Kovács László 1990-ben végzett a BME-n<br />

villamosmérnökként, majd 2006-ban szerzett MBA<br />

diplomát szintén a BME-n. Szakmai pályafutása során<br />

dolgozott a Videotonban, a HP tanácsadói csapatában, a<br />

mobil távközlésben, 2018. márciusa óta pedig a BME Ipar<br />

4.0 Technológiai Központ vezetője.<br />

5


Konferencia program<br />

1. nap<br />

<strong>2023.</strong> OKTÓBER 11.<br />

09:30<br />

-<br />

09:50<br />

Thomas Steen Halkier<br />

NeoCortec A/S<br />

Introduction on Neo.Mesh – a scalable, ad-hoc,<br />

low power local area wireless networking protocol<br />

for sensors<br />

09:50<br />

-<br />

10:10<br />

Kiss Zoltán<br />

Export igazgató,<br />

Endrich Bauelemente GmbH<br />

Lokális okosszenzor hálózatok kialakítása – a Neo.<br />

Mesh integrálása az E-IoT Ökoszisztémába<br />

10:10<br />

-<br />

10:30<br />

Márkus Gábor<br />

ügyvezető,<br />

Pakole Szerviz Kft.<br />

A csarnok diagnosztika szerepe a 21.században,<br />

avagy az I-oT szerepe az ipari fűtéstechnikában<br />

10:30<br />

-<br />

10:50<br />

Gregor Bauer<br />

Technikai vezető,<br />

COUCHBASE<br />

Manage, support, and drive real-time data<br />

insights at the edge<br />

Kávészünet / Coffee break<br />

11:30<br />

-<br />

11:50<br />

Doctor Enrico Galbiati<br />

Sen. Tech. Specialist on<br />

Reliability & Statistics,<br />

Gestlabs srl.<br />

Reliability governance<br />

11:50<br />

-<br />

12:10<br />

Kovács Dániel<br />

Értékesítési és<br />

Üzletfejlesztési Igazgató,<br />

Kora Bt.<br />

Kémiától a lángokig: Akkumulátor Rejtélyek<br />

12:10<br />

-<br />

12:30<br />

Gula László<br />

Head of Business Development,<br />

Festo Kft.<br />

Mesterséges intelligencia a gépgyártásban –<br />

„űrtudomány“ vagy hétköznapi szabvány<br />

12:30<br />

-<br />

12:50<br />

Eszes Mihály<br />

Sales consultant,<br />

FreeDee<br />

Additív gyártástechnológia az elektronikai<br />

ipar szolgálatában<br />

6


12:50<br />

-<br />

13:10<br />

Pokorni Flóra<br />

értékesítés vezető,<br />

Cleartex<br />

A padlóburkolatok kulcsszerepe a tisztaságvédelemben<br />

és a munkabiztonságban<br />

Ebédszünet / Lunch break<br />

14:00<br />

-<br />

14:15<br />

Timár Miklós<br />

Data-EDIH projektmenedzser,<br />

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft<br />

Mi ez a 4 betű? EDIH<br />

14:15<br />

-<br />

14:35<br />

Kovács László<br />

központvezető,<br />

BME Ipar 4.0 Technológiai Központ<br />

Hadobás Béla<br />

Data-EDIH vállalatfejlesztési<br />

tanácsadó<br />

Versenyképesség záloga – Digitális érettség<br />

14:35<br />

-<br />

15:05<br />

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS: Térítésmentes képzések, milyen tudást lehet megszerezni?<br />

Résztvevők:<br />

Kovács László, központvezető, BME Ipar 4.0<br />

Technológiai Központ<br />

Kapusi Tibor, Debreceni Egyetem<br />

15:05<br />

-<br />

15:20<br />

Kocsis Dávid<br />

ügyvezető,<br />

Key Result Services<br />

Üzletmenet támogatása szoftverrel.<br />

Mi olvasható ki az adatokból?<br />

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS: Mi kell a KKV-k a sikerességéhez?<br />

15:20<br />

-<br />

16:00<br />

Résztvevők:<br />

Kovács László, központvezető, BME Ipar 4.0<br />

Technológiai Központ<br />

Kocsis Dávid, ügyvezető, Key Result Services<br />

Kapusi Tibor, Debreceni Egyetem<br />

7


Konferencia program<br />

2. nap<br />

<strong>2023.</strong> OKTÓBER 12.<br />

09:30<br />

-<br />

09:50<br />

Bóna Péter<br />

ügyvezető,<br />

Com-forth<br />

A hype görbe csúcsától a realitás talajáig<br />

– mit adott nekünk az ipar 4.0?<br />

09:50<br />

-<br />

10:10<br />

Németh Gábor<br />

Senior Director,<br />

Foxconn csoport<br />

Skills of Innovation<br />

10:10<br />

-<br />

10:30<br />

Péczeli Viktor<br />

IT Igazgató, Continental<br />

Automotive Hungary Kft.<br />

Ipar4.0 és Digitalizációs törekvések<br />

a Continental-nál<br />

10:30<br />

-<br />

10:50<br />

Kaszás Gábor<br />

Vezető fejlesztő,<br />

Smartindy Kft. / Bitotron Kft.<br />

Modern technológiák a termelés követésben<br />

Kávészünet / Coffee break<br />

11:30<br />

-<br />

11:50<br />

Császár Gergely<br />

Innovációs és Iparfejlesztési<br />

Projektiroda vezető,<br />

DIH2 konzorciom/PBKIK<br />

Bemutatkozik a DIH2 hálózat<br />

11:50<br />

-<br />

12:10<br />

Csoma Gábor<br />

vákuumtechnikai üzletág vezető,<br />

Jueling Kft.<br />

Vákuumtechnika és robotizáció<br />

12:10<br />

-<br />

12:40<br />

Dr. Széll Károly<br />

egyetemi docens,<br />

Óbudai Egyetem, Alba Regia<br />

Műszaki Kar<br />

KFI és oktatási tevékenység az Alba<br />

Regia Műszaki Karon<br />

Ebédszünet / Lunch break<br />

14:00<br />

-<br />

14:20<br />

Szincsák Tamás<br />

IT tanácsadó,<br />

Sicontact Kft.<br />

Veszélyek az IoT-k, az okoseszközök<br />

és az AI korában<br />

8


14:20<br />

-<br />

14:25<br />

Angyal Ivett<br />

DigitalTech EDIH, EIT Digital,<br />

EDIH operációs vezető<br />

Megnyitó<br />

14:25<br />

-<br />

14:35<br />

Károlyi Antal<br />

Angyal befektető,<br />

Commsignia Kft.<br />

Fókuszban az üzletfejlesztés<br />

14:35<br />

-<br />

15:00<br />

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS: Közös innováció, nagyobb siker – jó példák<br />

a nagyvállalatok és kkv-k közös innovációs tevékenységéről<br />

Résztvevők:<br />

Szövényi-Lux Márton, FESTO Kft., ügyvezető<br />

Macher Gábor, Macher Zrt., vezérigazgató<br />

Moderátor:<br />

Málnay Barnabás, DigitalTech EDIH,<br />

ELTE IK üzletfejlesztési vezető<br />

15:00<br />

-<br />

15:25<br />

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS: Hogyan szerezzünk tőkét?<br />

Résztvevők:<br />

Károlyi Antal, Commsignia, angyal befektető<br />

Székely Kristóf, Lead Ventures, partner<br />

P. Tóth András, STRT Holding Zrt., Chief Technology Officer<br />

Moderátor:<br />

Csiszár Dénes, DigitalTech EDIH, EIT Digital,<br />

acceleration manager<br />

15:25<br />

-<br />

15:35<br />

Dr. Buttyán Levente<br />

DigitalTech EDIH kiberbiztonság<br />

munkacsomag-vezető, BME-CrySys<br />

Lab laboratórium-vezető<br />

Kiberbiztonság keynote: IoT rendszerek<br />

kiberbiztonsága<br />

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS: IoT rendszerek kiberbiztonsága az AI korában<br />

15:35<br />

-<br />

16:25<br />

Résztvevők:<br />

Dr. Ács Gergely, BME-CrySys Lab vezető kutató<br />

Balázs Zoltán, Cujo AI, Sérülékenységi Kutatócsoport vezető<br />

Sándor Barnabás, Óbudai Egyetem oktató-kutató, Magyar<br />

Okosotthon és Épületautomatizálási Szövetség alapító tag<br />

Dr. Bencsáth Boldizsár, Ukatemi Technologies Zrt,<br />

vezérigazgató, BME-CrySyS Lab kutató<br />

Moderátor:<br />

Dr. Buttyán Levente, DigitalTech EDIH<br />

kiberbiztonság munkacsomag-vezető, BME-<br />

CrySys Lab laboratórium-vezető<br />

16:20<br />

-<br />

16:55<br />

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS: Út a beszállítóvá válás felé – hogyan fejleszd az üzletedet,<br />

hogyan erősítsd a kibervédelmedet, hogy téged válasszanak?<br />

Résztvevők:<br />

Macher Gábor, Macher Zrt., vezérigazgató<br />

Lám István, Tresorit, társalapító, ügyvezető<br />

dr. Bocsok Viktor, Ukatemi Technologies Zrt,<br />

üzletfejlesztési menedzser<br />

Moderátor:<br />

Tordai Balázs, DigitalTech EDIH, IVSZ,<br />

ágazati digitalizációs szakértő<br />

9


ICCO EMT Kft.<br />

20 éves az<br />

Elektronikai szolgáltatásokat nyújtunk az iparág vezető gyártóinak<br />

partnereként, folyamatosan lépést tartva az iparág kihívásaival és technológiai<br />

fejlődésével.<br />

Enjoy your business!<br />

www.icco.hu<br />

Beültetőgépek<br />

Bonderek<br />

SPI, AOI, AXI Lakkozó<br />

Adagoló<br />

Szintering<br />

UV és IR száritó gépek<br />

Flying Probe<br />

ICT<br />

Lézer forrasztók<br />

Reflow<br />

kemencék<br />

TELJESKÖRŰ MEGOLDÁS az automatizált forrasztási folyamathoz<br />

Szelektív forrasztás<br />

Hullámforrasztás<br />

Előrelátó Intelligens Megoldások<br />

Tisztán és Hatékonyan<br />

Reflow<br />

Automatizált Panelkezelés<br />

THT AOI<br />

S.C. Malini Electronics S.R.L.<br />

www.malinielectronics.hu<br />

office@malinielectronics.hu<br />

10<br />

Know How<br />

SEHO Systems GmbH<br />

www.seho.de<br />

info@seho.de


KATALÓGUS / CATALOGUE<br />

A kiállítók betűrendes sorrendje<br />

Exhibitor’s alphabetical order<br />

11


ASBIS IT Solutions Hungary Kft.<br />

1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.<br />

+361 236 1000<br />

aros@asbis.hu<br />

aros.asbis.com<br />

AROS (ASBIS Robotic Solutions) az ASBIS Group divíziója, mely a vállalatok komplex igényeihez<br />

igazodó, kollaboratív és ipari robotikai megoldások fejlesztésére, forgalmazására és szolgáltatásaira<br />

specializálódott. Az ASBIS Group vezető értéknövelt disztribútor, fejlesztő az ICT, IoT,<br />

robotika, a megoldások és szolgáltatások terén az EMEA piacokon.<br />

AROS (ASBIS Robotic Solutions) is the division of ASBIS Group specialized in development,<br />

distribution and services of collaborative and industrial robotic solutions tailored to the complex<br />

needs of enterprises. ASBIS Group is a leading Value Added Distributor, developer of ICT,<br />

IoT, Robotic products, solutions and services to the markets of EMEA..<br />

BME, Ipar 4.0 Technológiai Központ<br />

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., BME I. épület, Fsz. 017<br />

+361 463 2873<br />

ipar4@bme.hu<br />

www.ipar4.bme.hu<br />

A BME Ipar4.0 Technológiai Központ olyan innovatív kutatás-fejlesztési központ, melynek<br />

fő tevékenységi területei a digitalizáció és az ipar 4.0 technológiák/alkalmazások kutatása,<br />

fejlesztése és bemutatása. A Központ fő célcsoportja azok a kis-és középvállalatok, amelyek<br />

szeretnék fejleszteni az ipari folyamataik hatékonyságát és termelékenységét, valamint<br />

azok a szakemberek, akik érdeklődnek az ipar4 technológiák iránt, és szeretnének<br />

mélyebb ismereteket szerezni.<br />

The BME Industry 4.0 Technology Center is an innovative research and development center<br />

whose main areas of activity are the research, development and presentation of digitalization<br />

and Industry 4.0 technologies/applications.<br />

12


Cleartex Kft.<br />

2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 3.<br />

+3623 887 400<br />

clearex@cleartex.hu<br />

www.cleartex.hu<br />

Cleartex Kft. 2006 óta fejleszt, gyárt és telepít professzionális szennyfogó padlóburkolatokat.<br />

Rendkívül hatékony, speciális, antimikrobiális szennyeződésgátló megoldásokat kínálunk szervertermekbe,<br />

tisztaterekbe, mikroelektronikai laborokba.Portfóliónkban fáradtságcsökkentő<br />

és antisztatikus munkaszőnyegek, ESD burkolatok széles választéka áll rendelkezésre.<br />

Since 2006 Cleartex Kft. has been developing, manufacturing and implementing professional<br />

entrance matting systems. We offer highly effective, special antimicrobial dirt-catching solutions<br />

for server rooms, clean rooms and microelectronics labs. In our portfolio available wide<br />

rande of anti-fatigue mats, anti-static mats and ESD mats<br />

TISZTASÁGVÉDELEM, BIZTONSÁG ÉS ERGONÓMIA<br />

PROFESSZIONÁLIS PADLÓBURKOLATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK<br />

CLEARTEX Kft. ◄ 2045 TÖRÖKBÁLINT, HOSSZÚRÉT U. 3. ◄ WEB: CLEARTEX.HU<br />

13


Contrall Ipari Informatikai Kft.<br />

7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1.c<br />

+361 755 5764<br />

info@contrall.hu<br />

www.contrall.hu<br />

A Contrall Kft ipari informatikai megoldások fejlesztésével foglalkozik. Két fő termékünk<br />

a Contrall MES termelésirányítási rendszer és a Contrall Vision mesterséges intelligencia<br />

alapú termékellenőrző rendszer, melyek számos hazai vállalat munkáját segítik. A Contrall<br />

MES gyártásra optimalizált ERP, kifejezetten KKV szektor problémáira szabva. A gyártási<br />

folyamat minden mozzanatát lefedi az árajánlatkérés beérkezésétől egészen a kész termék<br />

kiszállításáig. Különlegessége, hogy nem csak szoftvert biztosít, hanem az adatgyűjtést segítő<br />

hardverkomponenseket is. A Contrall Vision magasfokú minőségellenőrzést biztosít<br />

mesterséges intelligencia segítségével. Adaptív, fejleszthető, automatizált.<br />

DEERY BROOK S.R.L.<br />

2310 Szigetszentmiklós, Miklós tér 17.<br />

+3630 251 4611<br />

redey@deerybrook.com<br />

www.deerybrook.com<br />

DEERY BROOK az elektronikai piacon szerzett évtizedes tapasztalattal bíró magyarországi<br />

magánszemélyek alapították. Küldetésünk, hogy a magyar, romániai és moldáv elektronikai<br />

összeszerelő ipar szereplőivel építsünk ki együttműködésre és folyamat analitikára épülő<br />

kapcsolatot. Amellett, hogy az elektronikai iparban használt anyagokat kínálunk, mint Alpha,<br />

Kester, Momentive, szeretünk együtt megoldásokban gondolkodni ügyfeleinkkel. Arra törekszünk,<br />

hogy folyamatosan kiemelkedő támogatást nyújtsunk. A Six Sigma módszertan és az<br />

értékszámítási eszközrendszer hasznot hajtanak partnereink számára.<br />

14


15


Elektroinstallateur<br />

1173 Budapest, Búbosbanka utca 3/A<br />

+36 30 849 6960<br />

info@elektroinstallateur.hu<br />

www.elektroinstallateur.hu<br />

Az EDINFO Kft. kiadásában megjelenő Elektroinstallateur szaklap több, mint 30 éve áll a villamosipari<br />

szakemberek szolgálatában. A nyomtatásban megjelenő laphoz szervesen kapcsolódik<br />

honlapunk, kéthetente megjelenő hírlevelünk, Facebook oldalunk, valamint a több<br />

mint 600 oldalas Elektromosipari szakemberek kézikönyve, amelynek kiadója az EDINFO Kft.<br />

The Elektroinstallateur magazine, published by EDINFO Ltd., has been serving electrical<br />

professionals for more than 30 years. Our website, bi-weekly newsletter, Facebook page<br />

and our 600-page Handbook for Electrical Professionals are an important complement to<br />

the print magazine.<br />

Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH<br />

Germany, 72202 Nagold, Hauptstr. 56<br />

+36 30 488 4860<br />

z.kiss@endrich.com<br />

endrich.com, e-iot.info, electronics-articles.com<br />

Az Endrich egy vezető speciális elektronikai alkatrész forgalmazó Európában. Standard és hightech<br />

termékek kiválasztáshoz kínál személyre szabott tanácsadást a passzív és aktív alkatrészek,<br />

optoelektronika, szenzor rendszerek, elektromechanika, illetve kijelzők területén. Budapesten<br />

működik a cég K+F irodája és kompetencia központja, amely így saját tapasztalaton alapuló támogatást<br />

nyújt az IoT-vel kapcsolatos fejlesztések, valamint áramkörvédelem területén.<br />

Endrich is a distributor for electronic components in Europe. The company offers tailor-made<br />

consulting for all standard and high-tech products in electronics, optoelectronics, sensor<br />

systems, electromechanics, and display technology.<br />

16


Equtechnik Kft<br />

1045 Budapest, Nap u 6<br />

+3620 971 6213<br />

attila.kurti@equtechnik.com<br />

equtechnik.com<br />

Megoldásokat nyújtunk ügyfeleinknek a felmerülő gáz, folyadék mérési-szabályozási-adagolási<br />

feladataik megoldásában. Az extrém kis mennyiségektől az extrém nagy mennyiségekig.<br />

Gáznál 0-3sccm-től 0-50000lpmig. Gáz tömegárammérők, szabályzók különböző<br />

mérési elvű folyadék mérők és szabályzók. Be és kimenő nyomásszabályzás akár nagy<br />

nyomásra is. Vállalunk komplett mérő, szabályzó és adagoló rendszerek kulcsrakész kialakítását.<br />

Elszámolási és hiteles mérőkörök tervezését legyártását. Képviselt gyártók: Bronkhorst,<br />

SmartMeasurement, Kytola.<br />

EuroSolid Zrt.<br />

1117 Budapest, Szerémi út 7b<br />

+3620 222 0454<br />

info@eurosolid.hu<br />

www.eurosolid.hu<br />

Tevékenységünk a SOLIDWORKS képviseletében kiterjed a szakmai ügyféltámogatásra, oktatásra,<br />

adatkezelő rendszerek kiépítésére, ECAD-MCAD folyamatok összekapcsolására, tervezési<br />

feladatok fel- és átvállalására. Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal, több mint 1000<br />

elégedett ügyféllel rendelkezünk. Partnerei vagyunk a műszaki megoldások megtalálásában!<br />

Our activities on behalf of SOLIDWORKS include professional customer support, trainings,<br />

installation of data management systems, interconnection of ECAD-MCAD processes, undertaking<br />

and taking over design tasks, and various simulation analysises. We have more<br />

than 25 years of professional experience and more than 1,000 satisfied customers.<br />

18


Farnell<br />

+3680 016 413<br />

sales@farnell.com<br />

hu.farnell.com<br />

We are Farnell Global. The fast and reliable distributor of products and technology for electronic<br />

and industrial system design, maintenance, and repair. From research and design through prototype<br />

to production, we are here to help you access the products and services you need 24/7.<br />

With more than 80 years of experience, 47 localised websites, and a dedicated team of over<br />

3,500 employees, we provide every component you need to build the technology of tomorrow.<br />

We have been part of the established global technology distributor, Avnet, since 2016.<br />

For more information, visit www.farnell.com<br />

2023<br />

Ipari konferencia & kiállítás<br />

<strong>2023.</strong> november 23-24.<br />

Flow Hotel****, Inárcs<br />

REGISZTRÁLJ<br />

MÉG MA!<br />

techference.hu<br />

19


Festo Kft.<br />

1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.<br />

+36 1 436 5111<br />

info_hu@festo.com<br />

www.festo.hu<br />

A Festo világszerte vezető szerepet tölt be az automatizálástechnika területén, emellett a műszaki<br />

képzés és továbbképzés globális piacvezetője. Az ipar és az oktatás összekapcsolásával hatékonyan<br />

növeljük ügyfeleink termelékenységét, a pneumatikus és elektromos megoldásaink<br />

pedig egymást kiegészítve biztosítják a gyártórendszerek rendelkezésre állását.<br />

Festo is a worldwide leader in automation technology and a world market leader in technical<br />

training and education. By establishing a link between industry and education, we effectively<br />

increase our customers’ productivity, and our pneumatic and electrical solutions complement<br />

each other to ensure the availability of production system.<br />

20


FreeDee Kft.<br />

1134 Budapest, Angyalföldi út 5/a, 1. emelet<br />

+36 70 603 3869<br />

info@freedee.hu<br />

www.freedee.hu<br />

A FreeDee Kft. több mint egy évtizednyi tapasztalattal rendelkezik a professzionális 3D nyomtatók<br />

és optikai 3D szkennerek forgalmazásában, illetve használatuk szakmai támogatásában.<br />

Nemcsak az eszközök értékesítésével foglalkozunk, de napi szinten dolgozunk és szolgáltatunk<br />

is a forgalmazott berendezésekkel, így mind a megfelelő eszköz kiválasztásában, mind későbbi<br />

szakmai támogatásban is számíthat ránk. A FreeDee Kft. 2020 óta a már négy országot kiszolgáló<br />

Admasys International cégcsoport tagja.<br />

FreeDee Ltd., as a brand-independent expert specializes in the distribution of professional 3D<br />

printers and optical 3D scanners as well as the support of their usage.<br />

21


GESTLABS s.r.l<br />

Via Piave 6 , Lomagna (LC) 23871, ITALY<br />

+39-0398551014<br />

lucia.belluschi@gestlabs.it<br />

www.gestlabs.it<br />

A Gestlabs S.r.l. a Milánó szomszédságában működő, ISO 17025 minősített anyagtudományi<br />

laboratórium, IPC minősített oktatási központ, valamint software design<br />

House egyben. Cégünk vezető szerepet ért el az olasz elektronikai tesztlabor szolgáltatásban,<br />

szakmai oktatásban, konzultációban, valamint az alkatrészek software<br />

design tervezésében.<br />

A Gestlabs partnerei vezető szerepet töltenek be az űrkutatás, az autóipar, a háztartási<br />

eszközök, a teljesítmény és ipari elektronika, az orvosi elektronika, világítástechnika,<br />

az ICT ipar szegmenseiben.<br />

GESTLABS S.r.l is an ISO 17025 Certified Material Science Laboratory, a Certified IPC training<br />

Center and a Test & Design House located in the Milano area. Our Company achieved a leadership<br />

role in the italian electronic market for laboratory services, professional education<br />

and consultancy , software engineering, test & design services on electronic boards and components.<br />

Our customers operate as leading companies in the Aerospace, Automotive, Home<br />

Appliance, Electronics, Power and Automation, Medical, Lighting and ICT Industries.<br />

GESTLABS S.r.l. is an ISO 17025 Certified<br />

Material Science Laboratory, a Certified<br />

GESTLABS<br />

IPC Training<br />

S.r.l.<br />

Center<br />

is an<br />

and<br />

ISO<br />

a Software<br />

17025 Certified<br />

Design<br />

Material<br />

House located<br />

Science<br />

in the<br />

Laboratory,<br />

Milan Area.<br />

a Certified<br />

IPC Training Center and a Software Design<br />

Our<br />

House<br />

company<br />

located<br />

achieved<br />

in the Milan<br />

a leadership<br />

Area.<br />

role in<br />

the Italian electronic market for laboratory<br />

services,<br />

Our company<br />

professional<br />

achieved<br />

education<br />

a leadership<br />

and<br />

role<br />

consultancy,<br />

in<br />

the Italian<br />

software<br />

electronic<br />

engineering,<br />

market for<br />

and<br />

laboratory<br />

design<br />

services<br />

services,<br />

on<br />

professional<br />

electronic<br />

education<br />

boards and<br />

and<br />

components.<br />

consultancy,<br />

software engineering, and design<br />

services on electronic boards and components.<br />

Our customers operate as leading companies<br />

in the Aerospace, Automotive, Home<br />

Appliance,<br />

Our customers<br />

Electronics,<br />

operate<br />

Power<br />

as leading<br />

and Automation,<br />

companies<br />

Medical,<br />

in the Aerospace,<br />

Lighting and<br />

Automotive,<br />

ICT industry.<br />

Home<br />

Appliance, Electronics, Power and Automation,<br />

Medical, S.r.l. Lighting - www.gestlabs.it<br />

and ICT industry.<br />

GESTLABS<br />

info@gestlabs.it<br />

Phone: +39 039 8551014<br />

GESTLABS S.r.l. - www.gestlabs.it<br />

info@gestlabs.it<br />

Phone: +39 039 8551014<br />

HEADQUARTERS<br />

Via Piave, 6<br />

Lomagna (LC) 23871 - ITALY<br />

HEADQUARTERS<br />

Via Piave, 6<br />

Lomagna (LC) 23871 - ITALY<br />

REGISTERED OFFICE<br />

Largo F. Richini, 2A<br />

Milano (MI) 20122 - ITALY<br />

REGISTERED OFFICE<br />

Largo F. Richini, 2A<br />

Milano (MI) 20122 - ITALY<br />

22


Hyperion Project Kft.<br />

7759, Lánycsók, Béke tér 8.<br />

+3670 451 6721<br />

regerta@hyperionproject.hu<br />

www.hyperionproject.hu<br />

A Hyperion Project Kft. gyártó- és termelőüzemek hatékonyságának fejlesztésével, munkafolyamataik<br />

optimalizálásával foglalkozik. A mérnöki szolgáltatás célja, hogy a kialakított hatékonyabb<br />

működésnek köszönhetően pénzt-, időt- és energiát takarítson meg a megrendelőinek, a<br />

LEAN management, SixSigma, ProcessMapping és BPR szervezési keretrendszereket alkalmazva,<br />

a megrendelőre szabott megoldásokkal.<br />

Így az ösztönös és pusztán megszokott eljárások helyett az átgondolt, átlátható, racionális és<br />

az adott vállalkozásra szabott folyamatok határozzák meg a működést, ami valódi versenyelőnyt<br />

jelent partnereinknek. Kerülje a felesleges költségeket, optimalizálja professzionálisan<br />

cége folyamatait.<br />

IDOHMEN Kft.<br />

1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7.<br />

+36 1 365 1091<br />

idh@idohmen.hu<br />

www.idohmen.hu<br />

Az IDOHMEN Kft. magas színvonalú megoldásokat kínál az elektronikai ipar számára:<br />

• Kamerás képfeldolgozáson alapuló step to step operátort segítő és folyamat<br />

digitalizáló alkalmazások a kézi szereléshez, THT beültetésekhez.<br />

• Folyamatvégi vizuális ellenőrző berendezések.<br />

• Lézer jelölő berendezések az elektronikai komponensek jelöléséhez.<br />

• Lézeres jelölő- és trimmelő megoldások akár egy berendezésen.<br />

• Speciális szoftvermegoldások a jelölőberendezésekhez, adatbázis<br />

kapcsolatok ERP rendszerekhez.<br />

23


InnoTeq Kft.<br />

7626 Pécs, Király u. 66.<br />

+36 72 769 102<br />

info@innoteq.hu<br />

www.innoteq.hu<br />

Az InnoTeq szoftverfejlesztési projektek, multimédia és virtuális valóság megoldások profeszszionális<br />

megvalósítója több, mint 16 éve. Hisszük, hogy az ötletek kivitelezésében nincs lehetetlen.<br />

Legyen szó nagykomplexitású rendszerről vagy kreatív fejlesztésről, soha nem sablonos<br />

megoldásokat kínálunk, hanem az ügyfél igényeire szabott, élményalapú alkalmazásokat.<br />

InnoTeq has been a professional provider of software development, multimedia and virtual<br />

reality solutions for more than 16 years. We believe that nothing is impossible when it comes<br />

to implementing ideas. Whether it’s a highly complex system or creative development, we offer<br />

innovative applications with the excitement of discovery.<br />

Jouleing Kft.<br />

2330 Dunaharaszti, Nyereg u. 1/3<br />

+3670 420 9352<br />

info@jouleing.hu<br />

www.vakuumtechnika.com<br />

A Jouleing Kft. a vákuumos rendszerek vezető gyártójának, a J. Schmalz GmbH. kizárólagos<br />

forgalmazója Magyarországon. A SCHMALZ a vákuumos automatizálás és az ergonomikus<br />

emelők egyik piacvezetőjeként világszerte keresett partner. A Schmalz egyedi alkatrészeit<br />

és megfogórendszereit sikeresen alkalmazzák különböző iparágakban és alkalmazásokban.<br />

A Schmalz emellett olyan szoftvermegoldásokat fejleszt, amelyek segítenek az automatizálásban<br />

rejlő digitalizációs lehetőségek teljes körű kiaknázásában.<br />

Jouleing Ltd. is the exclusive distributor of the products of the leading manufacturer of vacuum<br />

systems, J. Schmalz GmbH. As one of the market leaders is Schmalz a partner in demand<br />

worldwide.<br />

24


Kora Bt.<br />

1145 Budapest, Törökőr utca 31. Fsz. 1.<br />

+36 1 223 1045<br />

info@kora.hu<br />

www.kora.hu<br />

A Kora Bt precíziós laboratóriumi és gyártósori mérőműszerek forgalmazásával foglalkozik a<br />

magyar piacon. A vállalkozás több külföldi elektronikus műszergyártó cégnek hivatalos disztribútora<br />

Magyarországon, például Chroma ATE (TW), Yokogawa (JP), Vitrek (US), Meatest (CZ),<br />

Sefram (F), BK Precision (US), Signaltec (D), Toellner(D). A Kora Bt.-nek a tevékenysége 90%-<br />

ban az autóipari piacon realizálható. Számos olyan nagy autóipari cégnek beszállítói, vagy áll<br />

kapcsolatba közvetlenül, melyek a piac meghatározó szereplői. Az autóipar mellett részt vesz<br />

olyan teszt laborok berendezéseinek beszállítási folyamataiban is melyek szintén világpiacot<br />

meghatározó cégeknek a tulajdonában áll.<br />

ÉRTÉKESÍTÉS - MŰSZAKI TÁMOGATÁS - SZAKTANÁCSADÁS<br />

• E-mobility<br />

• R&D<br />

• Akkumulátor tesztelés<br />

• Automotive gyártósori műszerezettség<br />

• Ipari méréstechnikai alkalmazások<br />

WWW.KORA.HU<br />

KORA Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi BT<br />

1145 Budapest, Törökőr u. 31.<br />

06 1 223 1045 | info@kora.hu 25


Levtech Service & Production SRL<br />

Románia, Hargita megye, Lövéte 319, posta kód: 537140<br />

0040758576007<br />

office@levtech.ro<br />

www.levtech.ro<br />

Cégünk elektronikai eszközök tervezésével és gyártásával foglalkozik. Két fő iparágra oszlik a<br />

termékpallettánk, amely az ipari automatizálás és a benzinkút technika területeire specializálódott.<br />

Ügyfeleink egyedi kérésére és saját ötleteink alapján egyaránt készítünk elektronikai<br />

eszközöket. A termékfejlesztés és gyártás teljes folyamatát átfogjuk, és kész terméket szállítunk<br />

az ügyfeleinknek.<br />

Our company designs and manufactures electronic devices. Our product palette is divided<br />

into two main industries, which are specialized in industrial automation and petrol station<br />

technology. We manufacture electronic devices based on our clients’ unique requests and<br />

their own ideas.<br />

Magyar Elektronika Magazin<br />

1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27. ép<br />

+3620/351-7240<br />

info@magyar-elektronika.hu<br />

www.magyar-elektronika.hu<br />

Professzionális elektronikai és automatizálási szakfolyóirat.<br />

Professional magazine of industrial electronics & automation.<br />

26


Majosz<br />

1137 Budapest Jászai Mari tér 5-6. (KUBIK Coworking)<br />

+3620 209 3148<br />

gal.petra@majosz.hu<br />

www.automotivesuppliers.hu<br />

A MAJOSZ célja a hazai autóipari beszállítók, szolgáltatók és K+F fejlesztési beszállítók képviselete,<br />

támogatása és összekapcsolása hazai és nemzetközi szinten, helyi gyártóink versenyképességének<br />

javítása érdekében. Tájékoztatást adunk a főbb trendekről, a jövőbeni<br />

programokról és a fejlesztési tervekről. Különféle rendezvények szervezésével kötjük öszsze<br />

a vállalkozásokat. Információszolgáltatással és a megfelelő vállalkozások összekapcsolásával<br />

segítjük tagjainkat üzleti potenciáljuk bővítésében.<br />

Azért támogatjuk az Eletrosubot, mert promotálunk minden olyan eseményt, ami az autóipar<br />

piaci szereplői és tagjaink számára szakmai és üzleti lehetőséget kínál<br />

Maus Electronics Kft.<br />

1034 Budapest, Bécsi út 100.<br />

+361 244 8412<br />

hungary@mausel.eu<br />

www.mausel.eu<br />

A Maus a Mouser Electronics Inc., a világ egyik legnagyobb félvezetőket és elektronikai alkatrészeket<br />

forgalmazó vállalatának független képviselője Kelet-Európában. A Maus Electronics<br />

vállalattal folytatott kapcsolatunk eredményeként vásárolhat a Mouser Electronics hatalmas<br />

raktárkészletében elérhető elektronikai alkatrészekből. Lengyelországba, a Cseh Köztársaságba,<br />

Magyarországra, Bulgáriába, Romániába és Litvániába is kiszállítunk. Ezenkívül elkötelezett<br />

ügyfélszolgálati támogatást nyújtunk az adott ország nyelvén.<br />

27


MEE<br />

1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet<br />

+361 353 0117<br />

mee@mee.hu<br />

www. mee.hu<br />

A MEE a magyar villamosipar legnagyobb független, 1900-ban alapított szervezete. Önkéntes,<br />

mintegy 5000 fős tagságra támaszkodik. Célkitűzéseinek egyik legfontosabb eleme, hogy<br />

a társadalom minden rétege számára egyszerű, áttekinthető, de szakmailag komplex módon<br />

tegye érthetővé a villamosipar működését, hagyományait, értékeit. Az <strong>Electrosub</strong> tematikája<br />

több területen találkozik az Egyesület Pártoló Tagjainak szakterületeivel és a Magyar Elektrotechnikai<br />

Egyesület szakmai tevékenységével.<br />

MM Műszaki Magazin<br />

1026 Budapest, Fillér u. 36.<br />

+3670 549 5982<br />

mzsolt@muszaki-magazin.hu<br />

www.muszaki-magazin.hu<br />

Velünk működik az ipar - Az MM Műszaki Magazin már 32 éve a magyarországi iparvállalatok<br />

és a hazai műszaki élet közismert szaklapja. Hónapról hónapra beszámol a hazai és nemzetközi<br />

technológiai fejlesztésekről és a műszaki újdonságokról. Tematikája átfogja szinte<br />

valamennyi termelési és innovációs ágazatot. Tájékoztatja olvasóit a hazai és az MM MaschinenMarkt<br />

partnereként a nemzetközi ipar aktuális helyzetéről, átfogó képet nyújt a közeljövő<br />

technológiai újdonságairól. Folyamatosan frissülő online felületein lapozható formátumban<br />

is elérhető a magazin: www.muszaki-magazin.hu<br />

28


NEW technology magazin<br />

1141 Budapest, Szugló u. 82<br />

+3670/600-7838<br />

kapcsolat@newtechnology.hu<br />

www.newtechnology.hu<br />

A több mint 5 éve működő, kiemelkedő minőségű szaklap széleskörű tematikájával jelentkezik,<br />

immár negyedévente 80-100 oldalon az ipari szakemberek számára.<br />

Portfóliójába tartozik többek között:<br />

• a Green Edge Reklámügynökség, amely több ipari cég számára cégez<br />

kiszervezett marketing tevékenységet,<br />

• a NEWtechtalk ipari podcast,<br />

• az Okosipar.hu hírportál,<br />

• és a TECHference Ipari Konferencia, amelyen minden évben mintegy<br />

300 szakember vesz részt.<br />

OXYGEN SMD KFT.<br />

1097 Budapest, Gubacsi út 6/D<br />

+361 999 6546<br />

expo@oxygensmd.hu<br />

www.oxygensmd.hu<br />

Cégünk magyar tulajdonú, 2009 óta foglalkozik SMD LED-es termékek tervezésével és gyártásával,<br />

mely során előtérbe helyezzük a minőséget. Rendelkezünk két SMT gyártósorral, jól<br />

felszerelt saját laborral, ahol az áramkörök szerelése (SMD, THT), csavarozás, gyantázás, öszszeszerelés,<br />

programozás, tesztelés történik ESD-védelem betartásával. Az ügyfélközpontú<br />

magatartás az egyik legfőbb erősségünk.<br />

Our company has been designing and manufacturing SMD LED products since 2009 in Hungary.<br />

We have two SMT production lines, a well-equipped lab. We have free capacity to make<br />

your circuits assembled (SMD, THT) in compliance with ESD protection. Our goal to pass individual<br />

requirements and needs.<br />

29


PAKOLE Szerviz Kft.<br />

8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8-10<br />

+3630 206 3134<br />

szerviz@pakole.hu<br />

www.pkl.hu<br />

A PAKOLE cégcsoport több mint 30 éve meghatározó szereplője az európai ipari fűtéstechnikai<br />

piacnak. Szakértelmünk a fűtési rendszerek tervezésében telepítésében és karbantartásában<br />

rejlik. Tapasztalt csapatunk szakszerűen beüzemeli a berendezéseket, optimalizálva a<br />

hatékonyságot és a megbízhatóságot. Az új kihívásokra való reagálásként fejlesztéseinkben<br />

szerepel az I-oT rendszerek alkalmazása, melyek lehetővé teszik az „okos” fűtéstechnikai<br />

megoldások kiépítését. A csarnokdiagnosztikai méréseinknek köszönhetően ügyfeleink számíthatnak<br />

ránk a korszerű, energiatakarékos és fenntartható fűtési megoldások kidolgozásában.<br />

Fejlesztéseinket folyamatosan nyomon követhetik honlapunkon.<br />

Pécs-Baranyai kereskedelmi<br />

és Iparkamara<br />

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.<br />

pbkik@pbkik.hu<br />

www.pbkik.hu<br />

A PBKIK tagjainak a lehető legjobb szolgáltatásokat és szakmai tanácsokat nyújtja, Baranya<br />

üzleti életének hangadója. Vezető szerepet játszik térségünkben egy olyan üzleti, gazdasági<br />

környezet létrehozásában, amelyben tagjai prosperálnak és hatékonyan versenyezhetnek<br />

belföldön és a világpiacon. A kamara az Enterprise Europe Network egyik tagja, a nemzetközi<br />

ambíciókkal rendelkező kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget.<br />

PBKIK provides its members with the best possible services and professional advice, and is<br />

the voice of business in Baranya. The Chamber is a member of the Enterprise Europe Network,<br />

providing assistance to SMEs with international ambitions.<br />

30


Phoenix Mecano Kecskemét Kft.<br />

6000 Kecskemét Szent István körút 24.<br />

+3676 515 500<br />

info@phoenix-mecano.hu<br />

www.phoenix-mecano.hu<br />

Négy gyártóegységben zajlik az elektronikai és elektromechanikai termékek gyártása és fejlesztése.<br />

A palettánk többek között műszerdobozokat, fóliabillentyűzeteket, előlapi fóliákat,<br />

HMI kezelő felületeket és mérőtűket tartalmaz.<br />

Four production units are used for the manufacture and development of electronic and<br />

electromechanical products, which are found in many areas of modern industry. Our product<br />

range includes instrument panels, membrane keyboards, front panel foils, HMI (Human-Machine<br />

Interface) interfaces and test probes.<br />

Proto Hardware Design Bt.<br />

2461 Tárnok, Csillag utca 2.<br />

+3630 736 4933<br />

info@protohw.com<br />

protohw.com<br />

A Proto Hardware Design Bt. immár 3 éve foglalkozik egyedi elektronikai készülékek, valamint<br />

beágyazott szoftverek és integrált hardver-szoftver megoldások fejlesztésével az ötlettől<br />

egészen a megvalósításig. Az elmúlt években mind ipari, konzumer és orvostechnikai<br />

projektekben is részt vettünk. Ötletével keressen minket bizalommal.<br />

For 3 years now, Proto Hardware Design Bt. has been developing custom electronic devices,<br />

embedded software and integrated hardware-software solutions from idea to implementation.<br />

In recent years, we have participated in industrial, consumer and medical technology<br />

projects as well. Feel free to contact us with any of your project ideas.<br />

31


REDEL Elektronika Kft.<br />

1201 Budapest, Nagysándor József u. 6-12<br />

+361 421 4753<br />

info-hu@lemo.com<br />

www.lemo.com<br />

A LEMO hét évtizede tervez precíziós csatlakozókat. A több mint 75 000 féle termékvariációt<br />

felsorakoztató kínálatával - ami továbbra is folyamatosan növekszik az egyedi igények szerint-,<br />

a LEMO és a kapcsolt testvérvállalatai, a REDEL, a NORTHWIRE és a COELVER világszerte<br />

több mint 80 országban szolgálnak ügyfeleket.<br />

REHM Hegesztéstechnika Kft.<br />

2766 Tápiószele, Jászberényi út 4.<br />

rehm@rehm.hu<br />

www.rehm.hu<br />

A REHM Kft-nél folyamatosan azon dolgozunk, hogy a legjobb és legkorszerűbb technológiákat<br />

hozzuk be a piacra. Minden olyan megoldás megtalálható a kínálatunkban, ami a kézi<br />

és a robotos hegesztéshez szükséges. Korszerű, termelékeny eszközökkel és kiváló, sokszínű<br />

szolgáltatásainkkal kívánjuk támogatni vevőinket a hatékonyságuk növelésében és a versenyképességük<br />

fokozásában.<br />

At REHM Kft., we aim to bring the best and most modern technologies to the market. We<br />

offer all solutions that is required for manual and robotic welding. We want to support our<br />

customers in increasing their efficiency and competitiveness with modern, productive tools<br />

and excellent, diverse services.<br />

32


Sagemcom Magyarország Kft.<br />

1037 Budapest, Montevideo u.16/a<br />

+361 399 1020<br />

info@sagemcom.hu<br />

www.sagemcom.hu<br />

A Sagemcom, franciaországi központú telekommunikációs high-tech vállalatként, a világ<br />

számos országában képviselteti magát. A Sagemcom Magyarország Kft. része - és egyben<br />

közép-kelet európai régióközpontja - ennek a világot átölelő vállalatcsoportnak. Budapesti<br />

és szegedi telephelyekkel működik. Irodáiban kutatás-fejlesztéssel, szoftverfejlesztéssel<br />

és teszteléssel vesz részt a vállalatcsoport tevékenységében. Legutóbbi kutatás-fejlesztési<br />

projektjei között szerepel egy tesztelt és validált, piaci bevezetésre alkalmas „Smart Metering<br />

Intelligens Mérési és Vezérlési Platform” kidolgozása, amely a közműszolgáltatók energiagazdálkodási<br />

és elosztási tevékenységét teszi fenntarthatóbbá.<br />

Satrax Kft.<br />

4024 Debrecen Vígkedvű Mihály utca 41<br />

+3630 426 4140<br />

satrax@satrax.hu<br />

www.satrax.hu<br />

Termékeink között megtalálhatók kis- és középfeszültségű elektromos hálózatokra specializált<br />

mérő és monitoring eszközök, saját fejlesztésű rádiós adatátviteli modemek, RTU-k, koncentrátorok,<br />

valamint saját fejlesztésű rádiós telemechanikai egységek is. Gyártunk és telepítünk<br />

erősáramú, folyamatirányítási és épületautomatikai szekrényeket.<br />

Legfontosabb termékeink a három évtizede folyamatosan fejlesztett és gyártott középfeszültségű<br />

URH rádiós telemechanikai rendszert alkotó különböző funkciójú oszlopkapcsolók, valamint<br />

a szabadvezetékes kis- és középfeszültségű zárlatjelző eszközök. Rádiós telemechanikai<br />

eszközeink hazai és külföldi áramszolgáltatók rendszereiben kerültek telepítésre.<br />

33


Sicontact Kft. (ESET)<br />

1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C<br />

+361 346 7052<br />

info@sicontact.hu<br />

www.eset.com/hu<br />

A Sicontact Kft. hazánkban az egyik legjelentősebb IT biztonsággal foglalkozó szoftverdisztribútor,<br />

az ESET IT biztonsági termékek kizárólagos hazai forgalmazója. Az ESET több mint 30<br />

éve fejleszt vírusvédelmi megoldásokat, üzleti portfoliójában a legkisebb cégek és a legnagyobb<br />

vállalatok is megtalálhatják az igényeinek megfelelő védelmet.<br />

Sicontact Kft. is one of the most important IT security software distributors in Hungary and<br />

the exclusive distributor of ESET IT security products. ESET has been developing cybersecurity<br />

solutions for more than 30 years. Its business portfolio offers customizable security<br />

solutions for every company, from the smallest offices to the largest enterprises.<br />

Silveria Kft.<br />

6000 Kecskemét Wéber Ede utca 37.<br />

+3676 505 420<br />

sales@silveria.hu<br />

www.silveria.eu<br />

Silveria Kft. professzionális elektronikai bérgyártó (EMS) több, mint 20 éve támogatja partnereit<br />

Európa és világszerte. Küldetésünk, hogy a regionális gyártóvállalatok egyre hoszszabb<br />

élettartamú és egyre jobb minőségű termékekkel tudják szolgálni a fogyasztóik<br />

igényeit, így téve őket versenyképesebbé világszinten. Teljeskörű szolgálgatási portfóliónk<br />

magába foglalja a PCB szerelést, kábelek konfekcionálást, tesztelést, programozást, összeszerelést,<br />

versenyképes áron, magas minőségben.<br />

Silveria Ltd. is a professional contract manufacturer (EMS), who provides complete solutions<br />

in PCB Assembly, cable harnessing and final assembly of products at a competitive cost with<br />

constant high quality.<br />

34


SMARTINDY Kft.<br />

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51.<br />

+361 433 2652<br />

info@smartindy.hu<br />

www.smartindy.hu<br />

A Smartindy Kft 1998 óta meghatározó szereplője az AUTO-ID (vonalkód és RFID) és az ipari<br />

informatikai piacnak. Ipari és logisztikai vállalkozásokkal együtt gondolkodva hozunk létre<br />

termelést és raktári folyamatokat támogató rendszereket. Leányvállalatunk a Bitotron Kft egy<br />

dinamikusan bővülő 20 fős innovatív és magasan képzett fejlesztői és mérnöki csapat. Saját<br />

fejlesztésű, szabványos megoldásokon alapuló Smart in-Flow IoT keretrendszerünkkel gyors<br />

és gyakorlatias választ adunk partnereink digitális kihívásaira, a kockázatok minimalizálásával.<br />

Smartindy Ltd has been a leading player in the AUTO-ID and industrial IT market. We create<br />

systems supporting production and warehouse processes.<br />

StartIT Kft.<br />

2600 VÁC Keszeg utca 38.<br />

+3620 4489 581<br />

info@startit.hu<br />

www.mini-pc.eu, www.startit.hu<br />

Cégünk a legmodernebb ipari mini pc-ket kínálja a partnereinek, amelyek ventilátor nélküli<br />

és karbantartásmentes kialakításuknak köszönhetően megbízhatóan és takarékosan működnek<br />

a legkülönbözőbb környezetekben. Legyen szó gyártósorról, raktárról, irodáról vagy<br />

járművekről (vonat/busz), mi segítünk megtalálni a legmegfelelőbb gépet a legjobb áron.<br />

De nem csak hardverrel foglalkozunk, hanem szoftverrel is. Partnereinkkel együttműködve<br />

személyre szabott vezérlési és szabályozási rendszereket tervezünk és valósítunk meg softplc-vel,<br />

amelyek növelik a termelékenységet és a hatékonyságot. Ha érdekelnek a részletek,<br />

keress minket bátran. Szívesen adunk további információt és ingyenes konzultációt.<br />

35


SMC Hungary Kft.<br />

2045 Törökbálint, Torbágy utca 15-19.<br />

+3623 513 000<br />

office@smc.hu<br />

www.smc.hu<br />

Az SMC a legfejlettebb technológiákkal támogatja az automatizálást és az ügyfelek elégedettségét<br />

világszerte. Az SMC Csoport 1959-ben lépett be a pneumatikai piacra, és azóta<br />

ügyfeleink igényeivel együtt fejlődött. 12000 alapmodell több mint 700000 variációval, amelyek<br />

célja, hogy jobb versenyképességet biztosítsanak Önnek. Fő értékünk a szakértelmünk.<br />

A szakképzést kiemelten támogatjuk újító módszereinkkel és eszközeinkkel.<br />

SMC is pursuing worldwide customer satisfaction supporting automation through the most<br />

advanced technologies. The SMC Group entered the pneumatics market back in 1959.<br />

12,000 basic models with over 700,000 variations, designed to provide you with greater<br />

competitiveness.<br />

Innovatív termékek, hatékony megoldások és személyre szabott<br />

szolgáltatások tesznek minket világ piacvezetővé a pneumatikus és<br />

elektromos rendszerű ipari automatizálásban. Az ipar megbízható<br />

36<br />

partnereként közösen fejlesztjük a holnap technológiáját.<br />

High Tech az ipar<br />

minden területén<br />

www.smc.hu


TechMonitor magazin<br />

2143 Kistarcsa, Huszka Mihály utca 5.<br />

+3630/385-0277<br />

editor@techmonitor.hu<br />

www.techmonitor.hu, www.jovogyara.hu<br />

A TechMonitor a hazai iparban dolgozó szakemberek és a hazai műszaki élet széles körben ismert<br />

szakfolyóirata. A hazai ipari médiában egyedülálló tematikus felosztás szinte valamenynyi<br />

termelési és innovációs területet lefed. A TechMonitor négy fő tematikus rovatcsoportja<br />

(A piac, A téma, A tudás és A szakember) a magyar és a nemzetközi ipari és technológiai<br />

trendekről, újdonságokról tájékoztatja az olvasókat. A tematikus felosztás a vállalkozások<br />

technológiai és kereskedelmi információinak célzott elhelyezését is segíti.<br />

TechMonitor is a well-known technical professional magazine of the domestic technical life.<br />

The unique thematic splitting covers almost every field of production and innovation.<br />

TME HUNGARY KFT.<br />

1146, Budapest, Hungária körút 162.<br />

+361 220 67 56<br />

tme@tme.hu<br />

tme.eu<br />

A Transfer Multisort Elektronik (TME) az elektronikai és elektrotechnikai alkatrészek, A vállalat<br />

több mint 1300 embert foglalkoztat lengyelországi központjában, valamint további 11 országban<br />

található leányvállalataiban. A TME 220 000 ügyfelet szolgál ki több mint 150 országból,<br />

és naponta 5 000 csomagot küld el. Az 650 000 elérhető termék között világszerte 1200 gyártó<br />

megoldásaival találkozhatnak a vásárlók. A TME széles kínálatában megtalálhatók a félvezetők,<br />

optoelektronika, passzív alkatrészek, csatlakozók, relék, kábelek, burkolatok, mechanikai<br />

alkatrészek, automatizálási-, és pneumatikai alkatrészek, műhelyfelszerelések és mások.<br />

TME is global distributors of electronic components<br />

37


Vonalkód Rendszerház Kft.<br />

1047 Budapest, Fóti út 56.<br />

+361 436 7575<br />

info@vonalkod.hu<br />

www.vonalkod.hu<br />

A Vonalkód Rendszerház Kft. több mint 30 éve Magyarország egyik legnagyobb és elismert<br />

cége az automatikus azonosítás területén. Megoldást kínálunk kereskedelmi, gyártói,<br />

logisztikai és tárgyi eszközleltározási rendszerek kialakításában, fejlesztésében. Cégünk<br />

tevékenysége nemcsak az alapvetõ vonalkódtechnikai termékek (vonalkódolvasók, vonalkódnyomtatók,<br />

adatgyûjtõk, címkenyomtatási kellékanyagok, RFID eszközök) forgalmazása,<br />

hanem komplett megoldás nyújtunk ezen rendszerek kiépítésében, fejlesztésében. Megtiszteltetés<br />

számunkra, ha hozzánk fordulnak!<br />

Z Elektronika Kft.<br />

7630 Pécs, Bajor u. 5.<br />

+3670 385 7635<br />

info@zelektronika.eu<br />

www.zelektronika.eu<br />

A Z Elektronika Kft 1997 óta működik, mint elektronikai fejlesztő és gyártó cég ISO 9001 és<br />

ISO 14001 minőségirányitási rendszer szerint. Több mint 110 magasan képzett alkalmazott<br />

nagy odaadással dolgozik a legjobb termékminőség biztosítása érdekében. Fő profilunk<br />

a kis és közepes elektronikai sorozatgyártás, PCB szerelés, egyedi kábelszerelés, felületkezelés,<br />

tesztelés, teszt fejlesztés, műszerdoboz marás, kézi összeszerelés. Megoldásokat<br />

kínálunk a termékfejlesztéstől kezdődően prototípusok elkészítésén át a sorozatgyártásig,<br />

vagy akár polcra kész csomagolásig. Partnereink köre széleskörű, együtt dolgozunk startup<br />

cégekkel, kis és közepes méretű vállalatokkal és jól ismert multinacionális cégekkel.<br />

Bízza ránk a teljes projektet a beszerzéstől a megvalósításig.<br />

38


ACCESS<br />

ASSEMBLE<br />

ASPIRE<br />

The right components<br />

for tomorrow’s success.<br />

39


2024<br />

JÖVŐRE ISMÉT TALÁLKOZUNK!<br />

SEE YOU AGAIN NEXT YEAR!<br />

Konferencia és Kiállítás az Ipar 4.0 jegyében<br />

Conference and Exhibition in the spirit of Industry 4.0<br />

Budapest, 2024.október 9-10. / 9-10. October 2024.<br />

Szakemberek és megoldások szemtől szembe<br />

Expert and solution face to face<br />

www.electrosub.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!