21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA [2]<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020 سكوله كبڠسأن سلطان يحي ڤيترا (٢)<br />

Disediakan oleh:<br />

Jawatankuasa Perancangan Strategik SKSYP2 2016<br />

Disunting oleh:<br />

En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz (GPICT)


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

KANDUNGAN<br />

ISI KANDUNGAN <strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

muka surat<br />

1. RINGKASAN EKSEKUTIF 2-14<br />

2. SEJARAH RINGKAS ORGANISASI 15<br />

3. VISI DAN MISI ORGANISASI 16<br />

4. MATLAMAT ORGANISASI 16<br />

5. PIAGAM PELANGGAN ORGANISASI 17<br />

6. FUNGSI-FUNGSI UNIT<br />

6.1. AKADEMIK 18-25<br />

6.2. HAL EHWAL MURID 26-32<br />

6.3. KOKURIKULUM 33-39<br />

7. <strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 40-70<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 1


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

1. RINGKASAN EKSEKUTIF<br />

Jawatankuasa Perancang Sekolah diterajui oleh:<br />

GURU BESAR<br />

: EN ABDULLAH B HASSAN<br />

Dan Dibantu Oleh:<br />

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN<br />

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)<br />

PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM<br />

: EN MAZLAN B CHE WAHAB<br />

: EN MOHD SHUKRI B AHMAD<br />

: PN AIGI A/P TO WEN<br />

Bersama:<br />

SETIAUSAHA KURIKULUM<br />

SETIAUSAHA HEM<br />

SETIAUSAHA KO-KURIKULUM<br />

PENYELARAS ICT<br />

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING<br />

PEGAWAI TADBIR KEWANGAN<br />

: PN NOOR BANI BT MOHD YUSOFF<br />

: PN SAMIHAH BT MOHD NOOR<br />

: EN ZARIMAN B DAUD<br />

: EN MUHAMMAD SYAHMIN B ABDUL AZIZ<br />

: PN ZALINA BT MAT ZIN<br />

: PN NORIDAYU BT MD SAUD<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 2


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TERTINGGI<br />

(JAWATANKUASA PERANCANG <strong>SEKOLAH</strong>)<br />

PENGERUSI<br />

Guru Besar<br />

En Tuan Abdullah Haji Norddin bin bin Hassan Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

SETIAUSAHA JAWATANKUASA PERANCANG<br />

<strong>SEKOLAH</strong><br />

SETIAUSAHA HEM<br />

SETIAUSAHA KURIKULUM<br />

SETIAUSAHA KO KURIKULUM<br />

GP PRA <strong>SEKOLAH</strong><br />

GP BIMBINGAN & KAUNSELING<br />

GP JADUAL WAKTU<br />

GP KECEMERLANGAN UPSR<br />

GP PEPERIKSAAN DALAMAN<br />

KETUA PEMBANTU TADBIR<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 3


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

PIBG<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI <strong>SEKOLAH</strong><br />

GURU BESAR<br />

En Abdullah bin Hassan<br />

GURU BESAR<br />

Tuan Haji Norddin bin Adam<br />

ALUMNI<br />

PK HAL EHWAL MURID<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

PK PENTADBIRAN<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

PK KO KURIKULUM<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

JAWATANKUASA PERANCANG <strong>SEKOLAH</strong><br />

SETIAUSAHA HEM<br />

SETIAUSAHA KURIKULUM<br />

SETIAUSAHA KO KURIKULUM<br />

JK DISIPLIN & PENGAWAS JK KSSR JK DATA & SIJIL KO KURIKULUM<br />

JK BIMBINGAN & KAUNSELING<br />

JK PUSAT SUMBER <strong>SEKOLAH</strong><br />

KELAB/PERSATUAN<br />

JK KEBERSIHAN & KESELAMATAN MURID<br />

JK PANITIA MATAPELAJARAN<br />

UNIT BERUNIFORM<br />

JK SPBT<br />

JK PSS/RMTS<br />

JK PENCERAPAN PdP<br />

JK JADUAL WAKTU<br />

PERTANDINGAN KO AKADEMIK<br />

KESENIAN & KEBUDAYAAN<br />

JK KESIHATAN MURID<br />

JK KECEMERLANGAN UPSR<br />

JK KANTIN <strong>SEKOLAH</strong><br />

JK TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI<br />

SETIAUSAHA SUKAN<br />

JK KEBAJIKAN/TAKAFUL MURID<br />

JK PEPERIKSAAN DALAMAN<br />

JK PEMBANGUNAN SUKAN & 1M1S<br />

JK KEHADIRAN/ANTI PONTENG<br />

JK PENYELARASAN KELAS<br />

SUKAN & PERMAINAN<br />

JK PENDIDIKAN ANTI DADAH<br />

JK DATA GURU<br />

RUMAH SUKAN<br />

JK PENDAFTARAN MURID<br />

JK LADAP<br />

STOR GIMNASIUM SUKAN<br />

JK DATA HEM [APDM,SMM,SSDM]<br />

JK BILIK KHAS KURIKULUM<br />

BILIK SUKAN<br />

JK KESELAMATAN,KESIHATAN,KEBERSIHAN [3K]<br />

JK SPKS ISO 9000<br />

JK GURU PENYAYANG<br />

JK SKPM 2003/2010<br />

JK <strong>SEKOLAH</strong> SELAMAT/KPJ<br />

JK SIJIL KURIKULUM<br />

JK LAWATAN SAMBIL BELAJAR<br />

JK PEMULIHAN/LINUS/PROTIM<br />

JK IVENTORI<br />

JK PBS<br />

JK KWAPM/E-KASIH<br />

STAFF SOKONGAN<br />

JK PIBG<br />

MURID, IBU BAPA DAN KOMUNITI<br />

KELAB GURU/BADAN IHSAN<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 4


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN<br />

(JAWATANKUASA KEWANGAN <strong>SEKOLAH</strong>)<br />

PENGERUSI<br />

GURU Guru BESAR Besar<br />

Tuan En Haji Abdullah Norddin bin Hassan bin Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

PEMBANTU TADBIR I N17 KETUA PEMBANTU TADBIR N22 PEMBANTU TADBIR II N17<br />

GURU PENYELARAS TMK ICT<br />

GURU PRA <strong>SEKOLAH</strong> GURU BIMBINGAN & KAUNSELING<br />

KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA KETUA PANITIA BAHASA ARAB KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS<br />

KETUA PANITIA SAINS KETUA PANITIA MATEMATIK KETUA KETUA PANITIA PANITIA PENDIDIKAN PAI/JQAF ISLAM<br />

KETUA PANITIA RBT/KH KETUA PANITIA KETUA PENDIDIKAN PANITIA PJK JASMANI<br />

KETUA PANITIA SEJARAH/KT<br />

KETUA PANITIA MUZIK KETUA PANITIA PSV KETUA KETUA PANITIA PANITIA PEND. KESIHATAN<br />

PSK<br />

KETUA PANITIA TMK GURU PSS JK KEBAJIKAN/BANTUAN MURID<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 5


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN<br />

(JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL <strong>SEKOLAH</strong>)<br />

PENGERUSI<br />

GURU Guru BESAR Besar<br />

Tuan En Haji Abdullah Norddin bin Hassan bin Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

KETUA PEMBANTU TADBIR JK IVENTORI GURU PENYELARAS TMK<br />

GURU PRA <strong>SEKOLAH</strong> JK 3K GURU DATA<br />

SETIUSAHA SUKAN JK KEDAI <strong>SEKOLAH</strong> GURU PERPUSTAKAAN MEDIA<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 6


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN<br />

KURIKULUM<br />

PENGERUSI<br />

PENGERUSI<br />

Guru Besar<br />

Tuan En Abdullah Haji Norddin bin bin Hassan Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

SETIAUSAHA KURIKULUM<br />

Pn Noorbani bt Mohd Yusoff<br />

JK PUSAT SUMBER <strong>SEKOLAH</strong> JK KSSR JK PANITIA MATAPELAJARAN<br />

JK PENCERAPAN PdP<br />

JK JADUAL WAKTU<br />

JK KECEMERLANGAN UPSR<br />

JK ICT JK PEPERIKSAAN DALAMAN JK DATA GURU<br />

JK PENYELARASAN KELAS<br />

JK LADAP<br />

JK BILIK KHAS KURIKULUM<br />

JK SPKS ISO 9000<br />

JK PEMULIHAN/LINUS/PROTIM<br />

JK PENYELARASAN SIJIL KURIKULUM<br />

JK SKPM 2003/2010<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 7


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

JAWATAN KUASA UNIT KURIKULUM<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi I<br />

Naib Pengerusi II<br />

Naib Pengerusi III<br />

Setiausaha<br />

: En Abdullah b Hassan<br />

: En Mazlan b Che Wahab<br />

: En Mohd Shukri b Ahmad<br />

: Pn Aigi a/p To Wen<br />

: Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

Tunjang Komunikasi<br />

Ketua Panitia Bahasa Melayu<br />

Ketua Panitia Bahasa Inggeris<br />

Ketua Panitia Bahasa Arab<br />

Tunjang Sains dan Teknologi<br />

Ketua Panitia Matematik<br />

Ketua Panitia Sains/Dunia Sains Teknologi<br />

Ketua Panitia Teknologi Maklumat Komunikasi<br />

Ketua Panitia Rekabentuk & Teknologi<br />

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai<br />

Ketua Panitia Agama Islam<br />

Tunjang Fizikal dan Estetika<br />

Ketua Panitia Pendidikan Jasmani<br />

Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan<br />

Ketua Panitia Muzik/Dunia Muzik<br />

Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual<br />

Tunjang Kemanusiaan<br />

Ketua Panitia Sejarah<br />

: Pn Zainah bt Umar<br />

: En Chong Yeong Tsair<br />

: En Mohd Redzuan b Abdullah<br />

: Pn Zaleha bt Zakaria<br />

: Pn Nik Nabihah bt Nik Mat Salleh<br />

: En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

: Pn Saniza bt Abdullah Sani<br />

: Pn Samihah bt Mohd Noor<br />

: En Zariman b Daud<br />

: Tiada<br />

: En Mohd Fadli b Ismail<br />

: Pn Nik Rahana bt Daud<br />

: En Mohd Azmazi b Mohamad<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 8


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Penyelaras Tugas-Tugas Khas<br />

Penyelaras Jadual Waktu Sekolah [aSc Timetable]<br />

Penyelaras Media/Pusat Sumber Sekolah [GPM]<br />

Penyelaras Nilam [eNilam]<br />

Penyelaras SPBT<br />

Penyelaras LADAP [SPL-KPM]<br />

Penyelaras Data Sekolah/Guru/Murid<br />

Penyelaras Peperiksaan<br />

Penyelaras PLBS BM<br />

Penyelaras PLBS BI<br />

Penyelaras PBS<br />

Penyelaras Kecemerlangan UPSR<br />

Penyelaras Bimbingan & Kaunseling<br />

Penyelaras ICT [GPICT]<br />

Penyelaras PRA <strong>SEKOLAH</strong> [SMPK]<br />

Penyelaras PEMULIHAN<br />

Penyelaras NKRA-Linus LITERASI BM/NUMERASI<br />

Penyelaras NKRA-Linus BI<br />

Penyelaras KAFA/PAFA<br />

Penyelaras PROTIM<br />

Penyelaras PEKA Sains<br />

Penyelaras SPKS ISO 9001<br />

Penyelaras SEGAK<br />

Penyeleras PAJSK<br />

Penyelaras KSSR<br />

Penyelaras Mobile Lab Chromebook<br />

Penyelaras Frog vle<br />

Penyelaras Sijil Tamat Sekolah<br />

Penyelaras Sarana Ibu Bapa<br />

Penyelaras Imej Digital Sekolah<br />

: En Muhammad Syahmin b Abd Aziz<br />

: Pn Norhayati bt Wan Hussin<br />

: Pn Saniza bt Abdullah Sani<br />

: En Chong Yeong Tsair<br />

: En Chong Yeong Tsair<br />

: En Mohd Rujmi b Shapiaai<br />

: Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

: Pn Norezan bt Ngah<br />

: Pn Norzila bt Husin<br />

: Pn Siti Zuraini bt Ahmad<br />

: Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

: Pn Zalina bt Mat Zin<br />

: En Muhammad Syahmin b Abd Aziz<br />

: Tiada<br />

: En Mohd Zaki B Malik<br />

: Pn Robiah bt Yusoff<br />

: Pn Norzila bt Husin<br />

: Pn Normaziah bt Mahmud<br />

: Pn Robiah bt Yusoff<br />

: Pn Tuan Faizah bt Raja Daud<br />

: Pn Roslida bt Abdul Wahab<br />

: En Zariman b Daud<br />

: En Zariman b Daud<br />

: Cik Azimah bt Hashim<br />

: En Muhammad Syahmin b Abd Aziz<br />

: En Muhammad Syahmin b Abd Aziz<br />

: En Muhammad Syahmin b Abd Aziz<br />

: Pn Siti Zuraini bt Ahmad<br />

: En Mohd Redzuan b Abdullah<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 9


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN<br />

HAL EHWAL MURID<br />

PENGERUSI<br />

Guru Besar<br />

Tuan En Abdullah Haji Norddin bin bin Hassan Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

SETIAUSAHA HEM<br />

SETIAUSAHA HEM<br />

Pn Samihah Pn Faridah bt bt Mohd DerisNoor<br />

JK BIMBINGAN & KAUNSELING JK DISIPLIN & PENGAWAS JK KESIHATAN MURID<br />

JK SPBT JK PSS/RMTS JK KANTIN <strong>SEKOLAH</strong><br />

JK KEBAJIKAN/TAKAFUL MURID<br />

JK KEHADIRAN/ANTI PONTENG<br />

JK PENDIDIKAN ANTI DADAH<br />

JK PENDAFTARAN MURID JK DATA HEM JK 3K<br />

JK GURU PENYAYANG JK <strong>SEKOLAH</strong> SELAMAT/KPJ JK LASBELA<br />

JK INVENTORI/ASET JK BANTUAN MURID/KWAMP JK BILIK KHAS HEM<br />

JK PENYELARASAN SIJIL HEM JK KEDAI <strong>SEKOLAH</strong> JK KWAPM/E KASIH<br />

JK PIBG<br />

KELAB GURU /BADAN IHSAN<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 10


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

JAWATANKUASA <strong>INDUK</strong> UNIT HEM<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi I<br />

Naib Pengerusi II<br />

Naib Pengerusi III<br />

Setiausaha<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

JK Disiplin [SSDM]<br />

JK Pengawas Sekolah<br />

JK Bimbingan& Kaunseling<br />

JK Kesihatan Murid<br />

JK SPBT<br />

JK RMTS/PSS<br />

JK Kantin Sekolah<br />

JK Bantuan Murid [KWAMP/E-Kasih]<br />

JK Kebajikan Murid/Takaful<br />

JK Kehadiran/Anti Ponteng [e-Kehadiran]<br />

JK Pendaftaran Murid<br />

JK Pendidikan Anti Dadah<br />

JK Data HEM [APDM]<br />

JK Kedai Sekolah<br />

JK 3K<br />

JK Sekolah Selamat/KPJ<br />

JK Lawatan Sambil Belajar [Lasbela]<br />

JK Inventori<br />

JK Guru Penyayang<br />

Kelab Guru/Badan Ehsan<br />

AJK PIBG:<br />

Setiausaha<br />

Bendahari<br />

Ahli Jawatankuasa<br />

: En Abdullah b Hassan<br />

: En Mohd Shukri b Ahmad<br />

: En Mazlan b Che Wahab<br />

: Pn Aigi a/p To Wen<br />

: Pn Samihah bt Mohd Noor<br />

: En. Mohd Azmazi b Mohamad<br />

: Pn Saniza bt Abdullah Sani<br />

: Pn. Zalina bt Mat Zin<br />

: Pn Mahiran bt Hassan<br />

: En Chong Yeong Tsair<br />

: Pn Nor Azami bt Abdullah<br />

: Pn Nik Mimi Latifah bt Nik Kasim<br />

: Pn Lailawani bt Nor<br />

: Pn Lailawani bt Nor<br />

: En. Mohd Azmazi b Mohamad<br />

: Pn Nik Mimi Latifah bt Nik Kasim<br />

: Pn Robiah bt Yusoff<br />

: En Mohd Rujmi b Saphiaai<br />

: En Al Nawawi b Hussin<br />

: Pn Roslida bt Abdul Wahab<br />

: Pn Norezan bt Ngah<br />

: En Mohd Rujmi b Shapiaai<br />

: En Mohd Fadli b Ismail<br />

: Pn Zalina bt Mat Zin<br />

: Pn Zaleha bt Zakaria<br />

: Pn Pauzani bt Daud Faridah bt Deris<br />

: Pn Roslida bt Abdul Wahab<br />

: En Al Nawawi b Hussin<br />

: En Mohd Zaki b Malik<br />

: Pn Normaziah bt Mahmood<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 11


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN<br />

KO KURIKULUM<br />

PENGERUSI<br />

Guru Besar<br />

Tuan En Abdullah Haji Norddin bin bin Hassan Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

SETIAUSAHA KO KURIKULUM<br />

SETIAUSAHA KO KURIKULUM<br />

Cik Faiza bt Fauzi<br />

En Zariman b Daud<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

SETIAUSAHA SUKAN<br />

Pn Wan Azimah bt Wan Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

JK Data & Sijil Ko Kurikulum<br />

JK Pembangunan Sukan Sekolah & 1 Murid 1 Sukan<br />

Penyelaras Kelab<br />

dan Persatuan<br />

Penyelaras Unit<br />

Beruniform<br />

Penyelaras Ko<br />

Akademik<br />

Penyelaras Kesenian<br />

& Kebudayaan<br />

Penyelaras Sukan dan Permainan<br />

Persatuan Bahasa<br />

Melayu<br />

Pengakap<br />

Pidato/Bercerita<br />

Nasyid<br />

GP Bilik Sukan<br />

GP Gimnasium<br />

Rumah Sukan Merah<br />

Persatuan Bahasa<br />

Inggeris<br />

Bulan Sabit Merah<br />

Malaysia<br />

Public Speaking/Story<br />

telling<br />

Kompang<br />

Bola Sepak<br />

Padang & Balapan<br />

Rumah Sukan Biru<br />

Persatuan Sains &<br />

Matematik<br />

Tunas Kadet Remaja<br />

Sekolah<br />

Choral<br />

Speaking/Action Song<br />

Batu Seremban<br />

Bola Baling<br />

Catur<br />

Rumah Sukan Kuning<br />

Persatuan<br />

Penghayatan Islam<br />

Tunas Puteri<br />

Spelling Comptetion<br />

Congkak<br />

Bola Tampar<br />

Sepak Takraw<br />

Rumah Sukan Hijau<br />

Kelab Komputer<br />

Puteri Islam<br />

Kuiz Sains &<br />

Matematik<br />

Coh<br />

Ping Pong<br />

Gimnastik<br />

Kelab Dr Muda<br />

Kuiz Kesihatan<br />

Bola Jaring<br />

Kriket<br />

Kelab Rukun Negara<br />

Tilawah Al Quran<br />

Kelab Buku Teks<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 12


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

JAWATANKUASA <strong>INDUK</strong> UNIT KO KURIKULUM<br />

Pengerusi<br />

Naib Pengerusi I<br />

Naib Pengerusi II<br />

Naib Pengerusi III<br />

Setiausaha Ko Kurikulum<br />

Setiausaha Sukan<br />

Penyelaras Sukan & Permainan<br />

Penyelaras Kelab & Persatuan<br />

Penyelaras Unit Beruniform<br />

Penyelaras Ko-Akademik/Khas<br />

Penyelaras Kesenian/Kebudayaan<br />

Ketua Jurulatih Bola Sepak<br />

Ketua Jurulatih Bola Jaring<br />

Ketua Jurulatih Bola Baling<br />

Ketua Jurulatih Bola Tampar<br />

Ketua Jurulatih Olahraga<br />

Ketua Jurulatih Gimnastik Artistik<br />

Ketua Jurulatih Sepak Takraw<br />

Ketua Jurulatih Catur<br />

Ketua Persatuan Bahasa Melayu<br />

Ketua Persatuan Bahasa Inggeris<br />

Ketua Persatuan Sains & Matematik<br />

Ketua Persatuan Penghayatan Islam<br />

Ketua Kelab TMK<br />

Ketua Kelab Dr Muda<br />

Ketua Kelab Rukun Negara<br />

Ketua Kelab Buku Teks<br />

: En Abdullah b Hassan<br />

: En Pn Aigi a/p To Wen<br />

: En Mazlan b Che Wahab<br />

: En Mohd Shukri b Ahmad<br />

: Cik Faiza bt Fauzi<br />

: Pn Wan Azimah bt Wan Ahmad<br />

: En Mohd Zaki b Malik<br />

: Pn Tuan Faizah bt Raja Daud<br />

: Pn Normaziah bt Mahmood<br />

: Pn Norezan bt Ngah<br />

: Pn Pauzani bt Daud<br />

: En Mohd Rujmi b Shapiaai<br />

: Pn Zainah bt Umar<br />

: En Mohd Azmazi b Mohamad<br />

: En Zariman b Daud<br />

: Pn Lailawani bt Nor<br />

: Pn Nik Mimi Latifah bt Nik Kasim<br />

: En Mohd Redzuan b Abdullah<br />

: Pn Robiah bt Yusoff<br />

: Pn Zainah bt Umar<br />

: Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

: Pn Hjh Norhayati bt Wan Hussin<br />

: Pn Siti Hawa bt Pekeri<br />

: En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

: Pn Mahiran bt Hassan<br />

: Pn Norezan bt Ngah<br />

: En Chong Yeong Tsair<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 13


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Ketua Pengakap<br />

Ketua Bulan Sabit Merah Malaysia<br />

Ketua Tunas Kadet Remaja Sekolah<br />

Ketua Puteri Islam<br />

Ketua Tunas Puteri<br />

Ketua Rumah Sukan Merah<br />

Ketua Rumah Sukan Biru<br />

Ketua Rumah Sukan Hijau<br />

Ketua Rumah Sukan Kuning<br />

Pengurus Pasukan Pidato/Bercerita<br />

Pengurus Pasukan Public Speaking/<br />

Storytelling<br />

Pengurus Pasukan Spelling<br />

Pengurus Pasukan Choral Speaking<br />

Action Song<br />

Pengurus Pasukan Tilawah Al Quran<br />

Pengurus Pasukan Nasyid<br />

Pengurus Pasukan Kuiz Sains&Matematik<br />

Pengurus Pasukan Kuiz Kesihatan<br />

Pengurus Pasukan Kompang<br />

Pengurus Pasukan Batu Seremban<br />

Pengurus Pasukan Congkak<br />

Pengurus Pasukan Coh<br />

: Pn Zalina bt Mat Zin<br />

: Pn. Roslida bt Abdul Wahab<br />

: Pn Norzila bt Hussin<br />

: Pn Normaziah bt Mahmood<br />

: Pn Nik Rahana bt Daud<br />

: Pn Nor Azami bt Abdullah<br />

: Pn Pauzani bt Daud<br />

: Cik Azimah bt Hashim<br />

: En Al Nawawi b Hussin<br />

: Pn Zainah bt Umar<br />

: Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

: En Chong Yeong Tsair<br />

: Pn Norzila bt Hussin<br />

: Pn Normaziah bt Mahmood<br />

: Pn Lailawani bt Nor<br />

: Pn Zaleha bt Zakaria<br />

: Pn Mahiran bt Hassan<br />

: En Mohd Fadli b Ismail<br />

: Pn Pauzani bt Daud<br />

: Cik Faiza bt Fauzi<br />

: En Mohd Zaki b Malik<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 14


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

2. SEJARAH RINGKAS ORGANISASI<br />

Pembinaan bangunan sekolah SKSYP2 di tanah seluas 3 ekar bermula pada 1992. Ianya terletak di Jalan Rumah<br />

Rehat dalam kawasan Kampung Kubang Lebur, Mukim Bandar Kuala Krai. Ianya juga bersebelahan dengan Mini Zoo<br />

dan Muzium Kuala Krai.<br />

Sekolah ini mempunyai 4 blok bangunan setinggi 3 tingkat, sebuah kantin, tempat perhimpunan, padang<br />

permainan dan sebuah makmal komputer yang baru disiapkan pada tahun 2005. Sekolah ini mempunyai sebuah<br />

kelas Pra Sekolah yang mula dibuka pada tahun 2000 dan 18 kelas dari tahun 1 hingga 6. Kelas tersebut terbahagi<br />

kepada tiga iaitu AZAM, USAHA dan JAYA.<br />

Sejarah awal sekolah ini bermula dengan siapnya bangunan sekolah pada hujung tahun 1993. Kumpulan<br />

pertama guru seramai 21 orang termasuk seorang pembantu tadbir dan murid seramai 485 orang melangkah masuk<br />

ke sekolah ini dengan rasminya pada 1 Jan 1994. Sebelum siapnya bangunan sekolah ini, kumpulan guru dan pelajar<br />

ini menumpang di Sekolah Kebangsaan Banggol Guchil selama setahun. Sekolah ini diberi nama Sekolah Rendah<br />

Kebangsaan Sultan Yahya Petra 2 (SRKSYSP2) oleh Jabatan Pendidikan Kelantan. Nama ini adalah sempena nama<br />

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan bagi negeri Kelantan<br />

yang ke 27 dan Yang Dipertuan Agong Malaysia yang ke 6 dari 1976 hingga 1979<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 15


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

3. VISI DAN MISI ORGANISASI<br />

VISI<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera<br />

MISI<br />

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara<br />

4. MATLAMAT ORGANISASI<br />

• Melahirkan Bangsa Malaysia yang Taat Setia dan Bersatu Padu<br />

• Melahirkan Insan Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan dan Sejahtera<br />

• Menyediakan Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan Kemajuan Negara<br />

• Memberi Peluang-Peluang Pendidikan kepada semua Warganegara Malaysia<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 16


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

5. PIAGAM PELANGGAN<br />

Warga SK Sultan Yahya Petra 2 dengan ini berjanji akan memberikan perkhidmatan terbaik kepada:<br />

Murid<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Mempastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang diperuntukkan<br />

Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama<br />

Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan kaunter pejabat<br />

Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang layak<br />

Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon, daerah, negeri dan kebangsaan bagi yang layak<br />

Mengutamakan pencapaian pelajar terutamanya pencapaian asas dalam 3M<br />

Ibu bapa/penjaga<br />

Akan dilayan sama adil tanpa mengira status<br />

Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberikan tidak lebih dari 3 hari bekerja<br />

Setiap cadangan dan usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah<br />

Permohonan untuk anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 2 hari<br />

Staff/Kakitangan<br />

Staff dapat bekerja dalam suasana yang kondusif<br />

Staff baru akan mendapat gaji dalam temph 3 bulan pertama<br />

Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 3 kali setahun<br />

Guru seboleh-bolehnya akan dapat mengajar mengikut opsyen<br />

Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat perubahan<br />

Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh ‘Stake Holder’<br />

Stake holder<br />

Memastikan semua arahan JPN/KPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan segera<br />

Semua surat JPN/KPM akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 17


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

6. FUNGSI-FUNGSI UNIT<br />

6.1 AKADEMIK/KURIKULUM<br />

JAWATANKUASA<br />

Jawatankuasa Induk Kurikulum<br />

Pengerusi<br />

En Abdullah b Hassan<br />

Naib Pengerusi I<br />

En Mazlan b Che Wahab<br />

Naib Pengerusi II<br />

En Mohd Shukri b Ahmad<br />

Naib Pengerusi III<br />

Pn Aigi a/p To Wen<br />

Setiausaha Kurikulum<br />

Semua Ketua Panitia<br />

GP PSS<br />

GP Jadual Waktu<br />

Jawatankuasa Panitia Matapelajaran<br />

Tunjang Komunikasi<br />

Ketua Panitia Bahasa Melayu<br />

Pn Zainah bt Umar<br />

Ketua Panitia Bahasa Inggeris<br />

En Chong Yeong Tsair<br />

Ketua Panitia Bahasa Arab<br />

En Mohd Redzuan b Abdullah<br />

FUNGSI<br />

-Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum mestilah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga<br />

kali setahun bagi membincangkan pengurusan dan pelaksanaan , masalah dan isu<br />

kurikulum di sekolah.<br />

- Pengurusan mesyuarat mestilah mematuhi prosedur Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO<br />

9001 : 2000<br />

Setiausaha Jawatankuasa dilantik daripada kalangan Guru Kanan Matapelajaran<br />

-Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah berdasarkan agenda yang<br />

dicadangkan seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.<br />

-Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat<br />

Jawatankuasa Kurikulum mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya di<br />

dalam mesyuarat panitia dan maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan<br />

kepada setiausaha Jawatankuasa .<br />

-Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap<br />

pelaksanaan kurikulum .<br />

-Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling Iktisas Bil<br />

4 / 1986 .<br />

-Pengurusan Panitia mata-mata pelajaran juga mestilah mematuhi Sistem Pengurusan<br />

Kualiti SPK ISO MS 9001/2000 .<br />

-Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam , motivasi dan<br />

bakat adalah berkait rapat dengan kekesanan pengajaran guru di dalam kelas. Oleh itu<br />

panitia mata-mata pelajaran hendaklah berfungsi dan digunakan dengan optimum untuk<br />

saling bekerjasama, saling membantu , berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran<br />

untuk memperbaiki kecekapan dan kekesanan pengajaran.<br />

-Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada TOV dan<br />

ETR dalam pengurusan prestasi mata-mata pelajaran dalam panitia-panitia<br />

-Panitia-Panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-strategi<br />

mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 18


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Tunjang Sains dan Teknologi<br />

Ketua Panitia Matematik<br />

Pn Zaleha bt Zakaria<br />

Ketua Panitia Sains/Dunia Sains Teknologi<br />

Pn Sti Zuraini bt Ahmad<br />

Ketua Panitia Teknologi Maklumat<br />

Komunikasi<br />

En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

Ketua Panitia Rekabentuk & Teknologi<br />

Pn Saniza bt Abdullah Sani<br />

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai<br />

Ketua Panitia Agama Islam<br />

Tunjang Fizikal dan Estetika<br />

Ketua Panitia Pendidikan Jasmani<br />

En Zariman b Daud<br />

Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan<br />

Tiada<br />

Ketua Panitia Muzik/Dunia Muzik<br />

En. Mohd Fadli b Ismail<br />

Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual/Dunia<br />

Seni Visual<br />

Pn Nik Rahana bt Daud<br />

Tunjang Kemanusiaan<br />

Ketua Panitia Sejarah<br />

En Mohd Azmazi b Mohamad<br />

pelajar terhadap pembelajaran.<br />

-Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat<br />

kurikulum dan mesyuarat penitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir . Satu salinan<br />

minit mesyuarat panitia hendaklah disampaikan kepada pengetua melalui SU Kurikulum<br />

-Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit atau<br />

laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan diselia oleh<br />

ketua-ketua panitia.<br />

-SP , HSP dan RPH adalah dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa dirujuk<br />

apabila merancang proses pengajaran dan pembelajaran<br />

-Guru mestilah dapat menghayati , mengenalpasti dan boleh menterjemahkan objektif<br />

matapelajaran yang tercatat di dalam HSP kepada objektif pentaksiran dan juga proses<br />

pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas , dengan itu mahir tentang konstrukkonstruk<br />

peperiksaan awam bagi mata-matapelajaran yang diajar.<br />

-Salinan ketiga-tiga dokumen ini yang telah disahkan oleh Guru Besar mestilah<br />

dilampirkan bersama di dalam Buku Rekod Mengajar .<br />

-Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Buku Rekod Mengajar<br />

hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan bagi mata- matapelajaran .<br />

-Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran berdasarkan RPH di dalam<br />

Buku Rekod Mengajar sebelum masuk kelas . Oleh itu Buku Rekod Mengajar mestilah<br />

lengkap dan dibawa masuk kelas setiap kali ada kelas .<br />

-Melengkapkan sukatan pelajaran adalah seperti berikut:<br />

Pra Sekolah- sukatan dilengkapkan pada sepanjang tahun.<br />

Tahun1 hingga Tahun 5 - sukatan dilengkapkan hingga pada akhir Oktober<br />

Tahun 6 - sukatan dilengkapkan sehingga pada hari akhir Penggal Pertama<br />

Persekolahan.<br />

-Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan berkualiti<br />

selaras dengan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) atau (ICT)<br />

-Menekankan kemahiran mengaplkasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang<br />

berkemahiran dalam ICT . Oleh itu penggunaan peralatan ICT menjadi keutamaan di<br />

dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah .<br />

-Pembelajaran berasaskan e-learning dengan menggunakan teknologi multimedia<br />

interaktif dan pembelajaran berasaskan laman web digalakkan dan akan diperluaskan.<br />

-Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu , Bahasa Inggeris<br />

(MBMMBI) dan Arab – Koakademik.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 19


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Peperiksaan<br />

Penyelaras: S/U Peperiksaan<br />

Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

Jawatankuasa Jadual Waktu<br />

Penyelaras<br />

En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

-Semua urusan peperiksaan yang dijalankan menepati prinsip ekuiti dalam pendidikan<br />

-Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan semua pelajar bagi peperiksaan yang<br />

ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996<br />

-Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan pentaksiran<br />

berpusat serta penekanan kepada penilaian formatif<br />

-Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman dilaksanakan berdasarkan prosedur<br />

dan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Pekeliling Peperiksaan peringkat<br />

sekolah Bil 02/2008 - pindaan ( rujuk lampiran kurikulum 4 ) yang memperincikan<br />

bilangan peperiksaan dan ujian seragam setahun , dasar peratusan markah untuk semua<br />

tingkatan, format peperiksaan, jadual pengawasan , rekod markah , syarat lulus , jadual<br />

spesifikasi ujian, ’content skill’ dan post mortem peperiksaan .<br />

-Jawatankuasa ’Headcount Sekolah’ dipertanggungjawabkan untuk menguruskan semua<br />

data yang berkaitan dengan peperiksaan dengan mengkaji ’take off value’ dan<br />

meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.<br />

Merancang Jadual Waktu Ujian dan Peperiksaan.<br />

Menentukan kumpulan sasaran (H/C).<br />

Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.<br />

Menentukan JSU dipatuhi.<br />

Menetapkan pengawasan.<br />

Mematuhi syarat kelulusan.<br />

Menganalisis keputusan peperiksaan.<br />

Memberi maklum balas kepada JK kurikulum.<br />

Menyediakan bank soalan di peringkat sekolah.<br />

-Jumlah waktu mengajar setiap mata pelajaran adalah mengikut ketetapan Akta<br />

Pendidikan 1996 .<br />

-Pengagihan mata pelajaran, keutamaan diberi kepada guru opsyen dan kepakaran guru<br />

( pemeriksa kertas peperiksaan awam )<br />

-Agihan kelas cemerlang, sederhana dan lemah adalah secara adil<br />

-Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 26 waktu seminggu<br />

-Waktu pertama untuk kumpulan pentadbir akan diblok bagi tujuan pengurusan<br />

pentadbiran dan lain- lain.<br />

-Guru yang cuti rehat ataupun menjalankan tugas rasmi di luar kawasan akan diisi<br />

dengan Jadual Waktu Ganti . Guru yang bercuti ini mestilah menyediakan soalan- soalan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 20


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah<br />

Penyelaras: Guru Perpustakaan dan Media<br />

(GPM)<br />

Pn Hjh Norhayati bt Wan Hussin<br />

Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR<br />

Penyelaras<br />

Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

latihan yang akan digunakan oleh pelajar semasa Jadual Waktu Ganti tersebut .<br />

-Jadual waktu mengajar, Jadual waktu ganti dan Jadual Waktu Blok akan diurus dan<br />

disediakan oleh Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah .<br />

-Jadual Waktu penggunaan Bilik-Bilik khas mestilah disediakan oleh guru penyelaras<br />

bilik-bilik khas tersebut apabila Jadual Waktu Induk Guru telah siap dan satu salinan<br />

mestilah disampaikan kepada pentadbir sekolah . Bilik-Bilik khas yang terlibat untuk<br />

proses pengajaran dan pembelajaran adalah Pusat Sumber, Makmal, Bengkel KH , Surau,<br />

Bilik Pendidikan Islam/J-Qaf dan Makmal ICT<br />

-Pusat Sumber Sekolah merupakan nadi yang akan menyokong proses pengajaran dan<br />

pembelajaran di dalam kelas dan juga budaya pembelajaran kendiri pelajar di dalam<br />

meningkatkan ketrampilan mereka. Oleh itu matlamat perancangan strategik pusat<br />

sumber mestilah mempunyai tujuhala ke arah itu dan semua guru kanan dan ketua<br />

panitia adalah tertakluk kepada perancangan tersebut dan perlu memainkan peranan<br />

mereka masing-masing.<br />

Merancang dan melaksanakan program sokongan peningkatan akademik.<br />

Mengelas,mengkatalog dan mengurus BBM.<br />

Menyediakan bahan dan sumber pendidikan.<br />

Menjalankan aktiviti kemajuan staf berkait PSS.<br />

Menilai keberkesanan PSS.<br />

-Semua program utama yang berlangsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran<br />

yang dibuat berdasarkan keperluan panitia dan oleh itu Dasar Kurikulum Sekolah<br />

menyokong penuh semua program peningkatan akademik ini yang berfokus ke arah<br />

kecemerlangan dan ketrampilan pelajar .<br />

-Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik menjadi nadi yang membantu semua panitia<br />

dalam merancang dan melaksanakan program akademik .<br />

-Skop program kecemerlangan akademik ini mestilah membantu murid mengingat dan<br />

menguasai fakta dan maklumat asas dalam topik-topik di dalam mata pelajaran ,<br />

menajamkan kemahiran berfikir pelajar supaya item-item aras kognitif tinggi boleh<br />

dikuasai , meningkatkan kemahiran berkomunikasi terutamanya melalui penulisan ,<br />

meningkatkan penguasaan dan pemerolehan ilmu pengetahuan , meningkatkan motivasi<br />

dan minat untuk terus belajar .<br />

-Program kecemerlangan akademik jangka panjang atau program utama adalah program<br />

yang meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan pada masa<br />

yang sama meningkatkan ketrampilan murid dan dilaksanakan di dalam kelas sepanjang<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 21


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Pencerapan PdP<br />

Guru Besar<br />

PK Pentadbiran<br />

PK HEM<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Semua ketua panitia matapelajaran<br />

Jawatankuasa LADAP<br />

Penyelaras<br />

En Chong Yeong Tsair<br />

tahun dengan bimbingan guru. Manakala program jangka pendek adalah programprogram<br />

yang dirancang dalam tempoh masa yang singkat bagi menyediakan murid<br />

untuk peperiksaan awam yang lebih berfokus kepada latihtubi , pendedahan teknik dan<br />

’practice make perfect ’ juga ’practice make permanent ’.<br />

-Penglibatan HEM, guru kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan program<br />

kecemerlangan akademik .<br />

-Jawatankuasa atau pengurus program dikehendaki menyediakan kertas cadangan yang<br />

relevan dan membuat pelaporan pelaksanaan dan impak program kepada Jawatankuasa<br />

-Proses pengajaran dan pembelajaran guru dan murid di dalam bilik darjah akan diselia<br />

dan dipantau sebanyak dua kali setiap orang guru dan setiap kelas dalam setahun .<br />

-Jawatankuasan Penyeliaan dan Pemantauan dipertanggungjawabkan untuk menyusun<br />

jadual dan mengatur barisan pentadbir, ketua-ketua panitia dan rakan sejawat untuk<br />

menyelia dan memantau bagi memastikan pelaksanaan dan keberkesanan programprogram<br />

sekolah .<br />

-Penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah bertujuan untuk<br />

meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan mencari<br />

kesalahan . Oleh itu adalah penting guru tidak membuat ’judgement statement ’ tetapi<br />

mestilah membuat ’ statement berdasarkan observation ’ supaya penambaikan boleh<br />

berlaku .<br />

-Pengurusan panitia dan program-program panitia juga akan dipantau dan diselia dua<br />

kali setahun oleh guru-guru kanan dan penolong - penolong kanan .<br />

-Buku latihan dan penggunaan buku kerja juga dipantau dua kali setahun bagi<br />

memastikan Dasar Latihan Minimum dipatuhi dan penggunaan buku kerja<br />

dioptimumkan.<br />

-Mekanisma dan proses kerja penyeliaan buku kerja , buku latihan dan hasil kerja<br />

pelajar ditetapkan oleh Jawatankuasa dan satu rekod penyeliaan mestilah diurus dengan<br />

baik<br />

-Setiap kakitangan samada guru ataupun staf sokongan mestilah sentiasa memajukan<br />

dan meningkatkan profesionalisme masing-masing bagi memupuk budaya kerja<br />

cemerlang .<br />

-Pihak pengurusan sekolah telah menyediakan platform - platform untuk warga sekolah<br />

meningkatkan profesionalisme ini melalui Hari Profesionalisme, Perbincangan<br />

Profesional, ‘Buddy Support System , ‘Contact Hours’ dan Lawatan Penandaras sebagai<br />

nilai tambah .<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 22


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa KSSR<br />

Penyelaras: S/U KSSR<br />

Cik Azimah bt Hashim<br />

-Semua guru yang menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh bahagian-bahagian<br />

KPM perlulah melaporkan secara bertulis melalui minit curai kepada Pentadbir untuk<br />

tindakan seterusnya. Jika perlu guru yang pergi berkursus ini hendaklah mengendalikan<br />

kursus dalaman ataupun sekurang-kurang memberikan taklimat berkaitan kursus yang<br />

dihadiri.<br />

-Skop pengisian perkembangan staf ini mestilah berdasarkan keperluan-keperluan<br />

professional guru dan juga keperluan sebagai seorang penjawat awam, oleh sebab itu<br />

keutamaan akan diberikan kepada kursus yang berkaitan pedagogi dan ICT.<br />

-Guru-guru yang dikehendaki mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya adalah<br />

menjadi tanggungjawab Guru Kanan dan Ketua Panitia untuk melatih guru tersebut bagi<br />

mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya. Satu rekod latihan dan pemantauan<br />

perkembangan kemahiran mengajar mestilah diurus dengan baik oleh ketua panitia<br />

matapelajaran tersebut.<br />

-Semua program perkembangan staf yang dilaksanakan samada peringkat panitia atau<br />

peringkat sekolah mestilah dilaporkan sebaik sahaja sesi tersebut selesai dan pelaporan<br />

mestilah lengkap dari segi matlamat, objektif, tempat , masa, sasaran , tajuk dan<br />

pengisian, profil penceramah dan kajian impak kursus berserta dengan gambar .<br />

-Skop pengisian perkembangan staf ini mestilah berdasarkan keperluan-keperluan<br />

professional guru dan juga keperluan sebagai seorang penjawat awam. Oleh sebab itu<br />

keutamaan akan diberikan kepada kursus yang berkaitan pedagogi dan ICT.<br />

-Guru-guru yang dikehendaki mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya adalah<br />

menjadi tanggungjawab Guru Kanan dan Ketua Panitia untuk melatih guru tersebut bagi<br />

mengajar matapelajaran yang bukan opsyennya. Satu rekod latihan dan pemantauan<br />

perkembangan kemahiran mengajar mestilah diurus dengan baik oleh ketua panitia<br />

matapelajaran tersebut.<br />

-Semua program perkembangan staf yang dilaksanakan samada peringkat panitia atau<br />

peringkat sekolah mestilah dilaporkan sebaik sahaja sesi tersebut selesai dan pelaporan<br />

mestilah lengkap dari segi matlamat, objektif, tempat , masa, sasaran , tajuk dan<br />

pengisian, profil penceramah dan kajian impak kursus berserta dengan gambar .<br />

-Mendapatkan akses terkini kepada kurikulum KSSR<br />

-Memastikan kaedah RPH dan RT subjek mengikut standard yang ditetapkan<br />

-Memastikan guru mengajar mengikut standard kurikulum.<br />

- Memastikan guru rancang dan sediakan kaedah pentaksiran.<br />

- Menilai, merekod dan melaporkan prestasi murid.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 23


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

-Memastikan evidens terbaik bagi setiap murid untuk semua matapelajaran disimpan di<br />

dalam Fail Perkembangan Murid.<br />

-Menyimpan evidens terbaik dari setiap kelas di dalam Fail Showcase.<br />

Jawatankuasa PBS<br />

Penyelaras<br />

Cik Azimah bt Hashim<br />

Jawatankuasa ICT<br />

Penyelaras: Guru Penyelaras ICT (GPICT)<br />

En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

Jawantankuasa Bilik Khas<br />

Penyelaras: Guru Perpustakaan dan Media<br />

(GPM)<br />

Pn Hjh Norhayati bt Wan Hussin<br />

-Menentukan jumlah minima PBS yang akan dijalankan dalam satu calendar akademik<br />

-Memastikan semua guru memahami PBS<br />

-Memastikan semua guru memahami system SPPBS<br />

-Memastikan semua guru mengisi data SPPBS sebelum berakhir penggal persekolahan<br />

-Memastikan guru matapelajaran menjalankan pentaksiran bagi kelas yang diajar.<br />

- Mendapatkan keputusan pentaksiran dari guru matapelajaran.<br />

- Menyediakan analisa keputusan pentaksiran mengikut matapelajaran.<br />

-Menghantar keputusan pentaksiran ke PPD.<br />

-Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah.<br />

-Mengemukakan keperluan sekolah kepada JPN/KPM.<br />

-Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa ICT sekolah.<br />

-Merancang, melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah.<br />

-Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT<br />

dilaksanakan dan mencapai matlamatnya.<br />

-Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan Penyelaras ICT untuk<br />

memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar.<br />

-Menyediakan kemudahan ICT guru dan murid.<br />

-Membudayakan penggunaan ICT di sekolah.<br />

-Membuat perancangan tahunan bilik-bilik khas<br />

-Menyediakan buku stok dan senarai aset<br />

-Memastikan kebersihan bilik<br />

-Memastikan bilik dalam keadaan kondusif dan segala peralatan berfungsi dengan baik<br />

-Membuat jadual penggunaan bilik<br />

-Memastikan bilik sentiasa sedia untuk digunakan.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 24


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Data Guru<br />

Penyelaras: Guru Data<br />

En Mohd Rujmi b Saphiaai<br />

Jawatankuasa SPKS MS ISO 9001:2008<br />

Penyelaras<br />

Pn Roslida bt Abdul Wahab<br />

-Mengemaskini dan menguruskan segala data sekolah melalui sistem pengurusan<br />

sekolah modul Pengurusan Sekolah/Pengurusan Guru/Pengurusan Murid<br />

-Memastikan sistem fail mengikut prosedur standard yang ditetapkan<br />

-Memastikan semua guru mengetahui SPKS ISO 9001-2008 dan mengamalkannya dalam<br />

tugasan seharian<br />

JK SKPM 2003/2010<br />

GB<br />

PKP<br />

PK Hem<br />

PK Ko<br />

- Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun<br />

-Menyediakan item-item yang diperlukan untuk pengisian data SKPM<br />

-Pengisian data diisi selepas keputusan mesyuarat dan tidak melewati tarikh tutup<br />

setiap tahun.<br />

JK Pemulihan/Linus/Protim<br />

Penyelaras<br />

Pn Robiah bt Yusoff<br />

-Memahami dasar kelas pemulihan, linus dan protim<br />

-Mesyuarat diadakan untuk menerima taklimat terkini berkaitan pemulihan, linus dan<br />

protim<br />

-Membuat perancangan untuk pemulihan, linus dan protim untuk tahun semasa<br />

-Membuat ujian diagnostic untuk menyaring pelajar yang memerlukan pemulihan<br />

-Membuat ujian diagostik linus dan protim mengikut jadual yang dikeluarkan pihak<br />

atasan<br />

- Membantu pelajar yang berkaitan menguasai asas pembelajaran dan berupaya<br />

mengikuti kelas aliran perdana<br />

-Menyediakan laporan sebagaimana yang dikehendaki pihak atasan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 25


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

6.2 HAL EHWAL MURID [HEM]<br />

JAWATANKUASA<br />

Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid<br />

(HEM)<br />

Pengerusi<br />

En Abdullah b Hassan<br />

Naib Pengerusi I<br />

En Mohd Shukri b Ahmad<br />

Naib Pengerusi II<br />

En Mazlan b Che Wahab<br />

Naib Pengerusi III<br />

Pn Aigi a/p To Wen<br />

Setiausaha HEM<br />

Semua Ketua Unit<br />

GP Data<br />

GP Aset<br />

Jawatankuasa Disiplin Dan Pengawas<br />

Penyelaras<br />

1. En. Mohd. Azmazi B Mohamad(Disiplin)<br />

2. Pn. Saniza bt Abdullah Sani (Pengawas)<br />

FUNGSI<br />

-Mesyuarat Jawatankuasa HEM mestilah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali<br />

setahun bagi membincangkan pengurusan dan pelaksanaan , masalah dan isu murid<br />

di sekolah.<br />

- Pengurusan mesyuarat mestilah mematuhi prosedur Sistem Pengurusan Kualiti MS<br />

ISO 9001 : 2000<br />

Setiausaha Jawatankuasa dilantik daripada kalangan Ketua Unit HEM<br />

-Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah berdasarkan agenda yang<br />

dicadangkan seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.<br />

-Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat<br />

Jawatankuasa HEM mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya di<br />

dalam mesyuarat unit HEM dan maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan<br />

kepada setiausaha Jawatankuasa .<br />

-Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak<br />

terhadap pelaksanaan setiap program.<br />

1. Bertanggungjawab terhadap pelantikan pengawas sekolah.<br />

2. Bertanggungjawab terhadap pelantikan Ketua Pengawas dan Penolong Ketua<br />

Pengawas.<br />

3. Merancang dan menentukan jadual bertugas untuk pengawas.<br />

4. Merancang dan melaksanakan kursus dan bengkel bagi tujuan memantapkan<br />

bidang tugas para pengawas.<br />

5. Membantu Guru Besar /PK HEM dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.<br />

6. Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas sekolah.<br />

7. Mengenalpasti murid-murid yang bermasalah disiplin dan merujuk kes-kes<br />

tersebut kepada Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling untuk tindakan<br />

selanjutnya.<br />

8. Mengenalpasti murid-murid yang kerap tidak hadir ke sekolah dan mengambil<br />

tindakan susulan , termasuk kes murid yang datang lewat ke sekolah.<br />

9. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pas kebenaran keluar kelas.<br />

10. Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugas-tugas lain yang diperlukan dari<br />

semasa ke semasa.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 26


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling<br />

Penyelaras: Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling/Kaunselor<br />

Pn Zalina bt Mat Zin<br />

Jawatankuasa Unit Kantin Sekolah<br />

Penyelaras<br />

Pn. Nik Mimi Latifah bt Nik Kasim<br />

11. Mendapatkan bantuan pihak polis sekiranya murid terlibat dalam kes jenayah.<br />

12. Membantu Guru Besar/ PK HEM dalam surat menyurat atau melalui telefon<br />

menghubungi ibu bapa /waris murid-murid yang bermasalah disiplin.<br />

13. Bertanggungjawab ke atas penghantaran data kes disiplin ke PPD/JPN.<br />

14. Bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah supaya keadaan kondusif untuk P&P<br />

pada setiap masa.<br />

15. Bersama-sama bertanggungjawab dengan guru bertugas mingguan untuk<br />

mengawal disiplin murid semasa perhimpunan pagi dan semasa rehat.<br />

1. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid yang mempunyai<br />

masalah disiplin.<br />

2. Merancang dan melaksanakan program-program bimbingan, kaunseling dan<br />

motivasi untuk murid-murid sekolah ini.<br />

3. Mewujudkan, merekod.mengemaskini serta menyimpan profil murid-murid yang<br />

yang dikenalpasti bermasalah disiplin oleh badan disiplin sekolah.<br />

4. Membantu JK Pengawas dan Displin dalam mewujudkan suasana disiplin yang baik<br />

di sekolah ini.<br />

5. Bertanggungjawab memesan dan menyimpan buku stok serta bahan-bahan lain di<br />

bawah bimbingan dan kaunseling.<br />

6. Menubuhkan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya dan bertanggungjawab ke atas<br />

pelaksanaannya.<br />

1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian<br />

Pendidikan/Kesihatan.<br />

2. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan.<br />

3. Mengenal pasti jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual.<br />

4. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta<br />

menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.<br />

5. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih,kemas dan ceria.<br />

6.Memastikan kakitangan kantin sentiasa memakai tutup kepala, apron yang bersih<br />

dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.<br />

7. Memastikan semua makanan ditutup dengan<br />

tudung saji/disimpan dalam bekas yang tertutup.<br />

8. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.<br />

9. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.<br />

10.Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 27


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit SPBT<br />

Penyelaras<br />

En. Chong Yeong Tsair<br />

Jawatankuasa Unit RMTS Dan<br />

Program Susu Sekolah<br />

Penyelaras<br />

Pn Nor Azami bt Abdullah (RMTS)<br />

Pn Tn Faizah bt Raja Daud (Susu1M)<br />

perjanjian.<br />

11. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.<br />

12. Memantau kantin setiap hari dengan mengatur satu jadual pemantauan kantin<br />

oleh AJK kantin.<br />

10. Membuat laporan mingguan/bulanan dalam buku laporan.<br />

11. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada PPD/Pejabat Kesihatan tentang prestasi<br />

kantin pada setiap awal bulan.<br />

1. Mengagihkan borang SPBT 1 bagi mengenalpasti murid mendapat Skim Pinjaman<br />

Buku Teks (SPBT).<br />

2. Memastikan SPBT diagih kepada semua murid dan memastikan buku-buku<br />

tersebut dibalut dan dijaga dengan baik serta ditulis nama murid.<br />

3. Mengemaskini Borang G semasa pengagihan dan pengembalian atau mengemaskini<br />

fail SPBT dari semasa ke semasa.<br />

4. Memungut kembali Buku Teks pada tarkh yang ditetapkan dan menyenaraikan<br />

nama murid yang tidak mengembalikan/ memulangkan atau merosakkan dan<br />

menghilangkan BukuTeks pada akhir tahun dan menyerahkan senarai itu kepada<br />

Guru SPBT.<br />

5. Merekod, mengemaskini dan menyimpan semua stok buku dan inventori di bawah<br />

SPBT.<br />

6. Bertanggungjawab ke atas memesan dan menerima bekalan buku teks di bawah<br />

SPBT.<br />

7. Bertanggungjawab mewujudkan dan menyelenggarakan BOSS.<br />

8. Bertanggungjawab terhadap pelupusan buku-buku teks dibawah SPBT.<br />

Memilih dan menentukan murid-murid yang layak menerima bantuan RMTS.<br />

Memilih dan menyediakan senarai nama murid ganti sekiranya murid yang menerima<br />

RMTS tidak hadir ke sekolah pada hari tertentu.<br />

Merekod, mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid yang layak menerima<br />

bantuan di bawah RMTS.<br />

Merangka jadaual bertugas bagi guru-guru RMTS untuk mengawasi murid-murid di<br />

bawah RMTS.<br />

Memantau pelaksanaan RMTS agar program berjalan mengikut perancangan yang<br />

teratur dan tersusun.<br />

Mengadakan perjanjian dengan pretender kantin untuk menyediakan makanan<br />

mengikut bilangan yang layak menerima RMTS sepanjang tahun.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 28


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit Kesihatan<br />

Penyelaras<br />

Pn Norzila bt Hussin<br />

Jawatankuasa Unit 3K<br />

Penyelaras<br />

Pn Roslida bt Abdul Wahab<br />

Memastikan pengusaha kantin mematuhi kehendak menu serta syarat selalu menjaga<br />

kebersihan kesegaran makanan murid.<br />

Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun persekolahan.<br />

Mengawasi murid supaya makan sebelum sesi persekolahan bermula setiap hari.<br />

PSS<br />

1. Menerima dan merekod penerimaan dan pengeluaran susu mengikut jadual.<br />

2. Mengedarkan susu kepada muri-murid mengikut jadual.<br />

1. Bertanggungjawab mengumpul dan menguruskan buku dan kad kesihatan murid<br />

dengan kerjasama guru kelas.<br />

2. Mengenalpasti dan merekod murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan<br />

seperti sawan, jantung berlubang, asma dan penyakit lain yang mudarat.<br />

3. Merancang dan melaksanakan program-program kesihatan seperti lawatan,<br />

ceramah atau pameran yang member faedah kepada murid-murid.<br />

4. Bekerjasama dengan petugas-petugas kesihatan apabila mereka datang untuk<br />

memberi faedah kepada murid-murid.<br />

5. Bekerjasama dengan petugas-petugas klinik gigi sekolah untuk memastikan muridmurid<br />

yang mempunyai tabiat kesihatan (oral hygine) yang baik.<br />

6. Peka kepada isu-isu kesihatan semasa dan memaklumkan kepada murid-murid<br />

tentang langkah-langkah mencegah penyakit/wabak dari semasa ke semasa.<br />

1. Membantu pihak sekolah mengawal dan mempertingkatkan kebersihan<br />

dan keceriaan sekolah dari masa ke semasa.<br />

2. Merancang berbagai-bagai program 3K peringkat sekolah dan menyediakan<br />

anggaran perbelanjaan keseluruhan.<br />

3. Menyediakan kertas cadangan projek atau aktiviti 3K (Rancangan Jangka Panjang<br />

dan Rancangan JangkaPendek)<br />

4. Melibatkan semua warga sekolah dalam aktiviti atau projek yang dijalankan.<br />

5. Membuat pemantauan pelaksanaan aktiviti atau projek 3K.<br />

6. Mengadakan program bersama antara sekolah dengan pihak luar seperti PIBG bagi<br />

mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah.<br />

7. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan<br />

keceriaan.<br />

8. Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan Konsep Sekolah Selamat.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 29


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

9. Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan ciri-ciri keselamatan di kawasan sekolah<br />

seperti pemeriksaan berkala alat pemadam api, peralatan elektrik, pili pemadam api,<br />

laluan keselamatan dan lain-lain.<br />

10. Bertanggungjawab menggubal dan mempamerkan Peraturan dan Pelan Latihan<br />

Kebakaran dan Kecemasan di papan kenyataan dan bilik-bilik darjah.<br />

11. Merancang dan melaksanakan latihan kebakaran 2 kali setahun.<br />

Jawatankuasa Unit Kebajikan / Tabung<br />

Murid Dan Takaful<br />

Penyelaras<br />

Pn. Lailawani Bt Nor<br />

Jawatankuasa Unit Pendidikan<br />

Penyalahgunaan Dadah<br />

Penyelaras<br />

Pn. Robiah Bt Yusoff<br />

Jawatankuasa Unit Lawatan Sambil Belajar<br />

(Lasbela)<br />

Penyelaras<br />

En. Mohd. Rujmi B. Saphiaai<br />

1. Mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim dan piatu.<br />

2. Merekod, mengemaskini serta menyimpan rekod murid –murid miskin yang<br />

memerlukan bantuan.<br />

3. Bertanggungjawab ke atas pengedaran semua jenis bantuan sama ada dari dalam<br />

atau luar sekolah berdasarkan kelayakan murid.<br />

4. Bertanggungjawab dengan mengenalpasti dan memilih murid-murid yang<br />

dikehendaki untuk menerima bantuan KWAPM, menghadiri kursus, seminar,<br />

bengkel dan sebagainya.<br />

5. Mengurus dan mengutip derma kilat untuk murid-murid yang ditimpa kemalangan<br />

dan bencana.<br />

6. Membantu dalam penyeliaan kutipan Insuran Takaful murid oleh guru kelas.<br />

7.<br />

1. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program- program di bawah<br />

pendidikan pencegahan dadah seperti program ceramah 5 minit anti dadah.<br />

2. Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah, pameran dan<br />

pertandingan-pertandingan bertemakan anti dadah.<br />

3. Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam<br />

penyalahgunaan dadah seperti merokok, menghidu gam dan melaporkan kes-kes<br />

tersebut kepada pihak sekolah dan menghantar data kepada PPD/JPN.<br />

4. Menubuh Kelab Anti Dadah dan bertanggungjawab ke atas pelaksanaannya<br />

1. Merancang dan melaksanakan program untuk menggalakkan murid-murid<br />

menabung.<br />

2. Mengelolakan lawatan sambil belajar yang membawa faedah kepada murid-murid.<br />

3. Menyediakan segala urusan surat-menyurat dan mendapatkan kebenaran JPN/ibu<br />

bapa/waris murid.<br />

Menyediakan laporan lawatan untuk sekolah dan PPD/JPN.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 30


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit Pendaftaran Murid<br />

Penyelaras<br />

Pn. Nik Mimi Latifah Bt Nik Kasim<br />

Jawatankuasa Unit Sekolah<br />

Selamat/KelabPencegahan Jenayah<br />

Penyelaras<br />

Pn Norezan bt Ngah<br />

Jawatankuasa Unit Kehadiran Dan Anti<br />

Ponteng<br />

Penyelaras<br />

En. Mohd. Azmazi B. Mohamad<br />

Jawatankuasa Unit Iventori (Bekalan Dan<br />

Pembangunan)<br />

Penyelaras: Pegawai Aset Sekolah<br />

En Mohd Fadli b Ismail<br />

Jawatankuasa Unit Kedai Sekolah<br />

Penyelaras<br />

En. Alnawawi B. Hussin<br />

Jawatankuasa Unit Kumpulan Wang Amanah<br />

Pelajar Miskin (KWAPM) Dan E-Kasih<br />

Penyelaras<br />

Pn. Lailawani Bt Nor<br />

1. Merekod data/ maklumat pelajar-pelajar dalam buku Pendaftaran pelajar.<br />

2. Memastikan ibu /bapa/penjaga membawa salinan dokumen Sijil Lahir dan<br />

Kad Pengenalan sewaktu pendaftaran.<br />

3. Menyediakan borang pendaftaran kemasukan ke tahun satu dan prasekolah<br />

4. Memastikan Buku Rekod Pendaftaran Pelajar dijaga dengan rapi.<br />

5. Memastikan setiap pelajar baru diberikan nombor pendaftaran sekolah.<br />

1. Menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah dan bertanggungjawab ke atas<br />

pelaksanaannya.<br />

2. Menganjur dan mengendalikan program/aktiviti-aktiviti pencegahan jenayah di<br />

kalangan murid.<br />

3. Melapor unsur-unsur jenayah di kawasan sekolah kepada pihak berkuasa.<br />

1. Menyemak kedatangan pelajar setiap hari.<br />

2. Mengenalpasti sebab-sebab pelajar ponteng sekolah dan mengambil tindakan<br />

sewajarnya untuk membantu pelajar berkenaan.<br />

3. Menyediakan laporan kehadiran pelajar untuk dihantar kepada PPD pada setiap<br />

akhir bulan.<br />

1. Memastikan semua perlatan perabot untuk kegunaan pelajar, guru dan staf<br />

mencukupi.<br />

2. Menampal senarai inventori yang terdapat dalam<br />

kelas<br />

3. Membuat bancian peralatan perabot di setiap bilik darjah, bilik guru dan lain-lain<br />

untuk simpanan fail.<br />

4. Membuat bancian keperluan peralatan perabot pada setiap masa yang diperlukan.<br />

1.Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan betul dan beramanah<br />

2. Memastikan stok sentiasa dikemaskini<br />

3. Memastikan kewangan diurus secara berhemah<br />

1. Mengurus wang amanah yang diperuntukkan.<br />

2. Mengenalpasti murid-murid yang layak.<br />

3. Mengurus majlis pengagihan kepada murid-murid yang layak.<br />

4. Menyimpan rekod penerima wang amanah<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 31


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit Data Hem<br />

Penyelaras: Guru Data<br />

En.Mohd Rujmi B. Saphiaai<br />

Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru<br />

(PIBG)<br />

Penyelaras: S/U PIBG<br />

Pn. Pauzani Bt Daud<br />

Jawatankuasa Unit Kelab Guru/Badan Ehsan<br />

Sekolah<br />

Penyelaras<br />

Pn. Zaleha Bt Zakaria (K)<br />

Jawatankuasa Guru Penyayang<br />

Penyelaras: Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling/Kaunselor<br />

Pn Zalinat bt Mat Zin<br />

1. Menyelia dan menyemak input data peribadi murid oleh guru kelas dalam sistem<br />

maklumat murid.(SMM dan APDM)<br />

2. Memastikan data dan maklumat murid sahih,lengkap, tepat dan dikemaskini tanpa<br />

kekeliruan dengan bantuan dan kerjasama semakan guru kelas.<br />

3. Menggabungkan semua data sistem maklumat murid dan menghantar SMM/APDM<br />

terkini kepada PPD/JPN pada masa yang ditetapkan.<br />

4. Menghadiri taklimat dan mesyuarat dari semasa ke semasa untuk mendapatkan<br />

maklum balas SMM/APDM terkini.<br />

5. Menyediakan data pelajar yang menerima KWAPM, RMTS, Program Susu Sekolah.<br />

6. Memastikan data enrolmen murid sentiasa dikemaskini<br />

1. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid<br />

2. Menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah dan meningkatkan<br />

kemudahan sekolah.<br />

3. Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan<br />

antara sekolah dengan masyarakat setempat.<br />

4. Mengeratkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan pelajar<br />

1. Merancang aktiviti- aktiviti berkaitan dengan kelab guru.<br />

2. Memungut yuran tahunan.<br />

3. Merancang aktiviti jamuan akhir tahun untuk kelab guru.<br />

5. Menguruskan cenderahati untuk kakitangan sekolah<br />

1. Merancang program-program berkaitan dengan tugas guru<br />

penyayang:<br />

1.1 Mengalu-alukan kehadiran murid<br />

1.2 Pelaksanaan Program Mentor Mentee<br />

1.3 Memberi penghargaan kepada murid<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 32


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

6.3 KO-KURIKULUM<br />

JAWATANKUASA<br />

Jawatankuasa Induk Ko-Kurikulum<br />

Pengerusi<br />

En Abdullah b Hassan<br />

Naib Pengerusi I<br />

Pn Aigi a/p To Wen<br />

Naib Pengerusi II<br />

En Mazlan b Che Wahab<br />

Naib Pengerusi III<br />

En Mohd Shukri b Ahmad<br />

Setiausaha Ko-Kurikulum<br />

Pn Samihah bt Mohd Noor<br />

Setiausaha Sukan<br />

Pn Wan Azimah bt Wan Ahmad<br />

Penyelaras Sukan Permainan<br />

En Mohd Zaki b Malik<br />

Penyelaras Kelab & Persatuan<br />

Pn Tuan Faizah bt Raja Daud<br />

Penyelaras Unit Beruniform<br />

En Zariman b Daud<br />

Penyelaras Ko Akademik/Khas<br />

Pn Norezan bt Ngah<br />

FUNGSI<br />

Merancang aktiviti sekolah ( jangka panjang dan pendek )<br />

- Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang 2 kali setahun<br />

- Menentukan peraturan kokurikulum sekolah<br />

- Menentukan takwim dan jadual aktiviti tahunan<br />

- Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum<br />

daerah<br />

- Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga , Merentas Desa , Hari<br />

Kokurikulum dll<br />

- Menilai aktiviti kokurikulum dan buat laporan tahunan<br />

- Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukan kewangan<br />

- Membuat pilihan dan pengiktirafan kepada guru dan pelajar dalam<br />

Kokurikulum<br />

- Memastikan semua kemudahan dan peralatan adalah selamat<br />

Menentukan objektif gerak kerja kokurikulum sekolah<br />

- Memilih dan melantik guru-guru dalam bidang kokurikulum<br />

- Memastikan setiap unit kokurikulum berjalan dengan lancer dan berkesan<br />

- Menyelesaikan masalah berbangkit dalam pengendalian aktiviti<br />

Kokurikulum<br />

- Menyelaras dengan pihak sekolah tentang peruntukan dan kewangan<br />

- Menerima kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum<br />

- Menerima laporan pada akhir tahun tentang aktiviti kokurikulum<br />

- Memutuskan anugerah kecemerlangan kokurikulum<br />

Menyelaraskan semua aktiviti kokurikulum<br />

- Membantu mengagihkan tugas dan memilih guru dalam unit kokurikulum<br />

- Memilih dan mengagihkan pelajar dalam bidang kokurikulum<br />

- Memastikan kemudahan dan keselamatan pelaksanaan kokurikulum<br />

- Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik<br />

- Memastikan borang-borang dan rekod dikemaskini dan mencukupi<br />

- Mengadakan aktiviti tambahan kepada guru dan pelajar<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 33


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Sukan& Permainan<br />

Setiausaha Sukan<br />

Pn. Wan Azimah Bt Wan Ahmad<br />

Penyelaras Sukan Dan Permainan<br />

En. Mohd Zaki B. Malik<br />

Bola Sepak<br />

En. Mohd Rujmi B. Saphiaai ( K )<br />

Bola Jaring<br />

Pn Nik Mimi Latifah bt Nik Kasim<br />

Bola Baling<br />

En. Mohd Azmazi B. Mohammad ( K )<br />

Bola Tampar<br />

Pasukan Lelaki<br />

En. Zariman B. Daud ( K )<br />

Pasukan Perempuan<br />

Pn Samihah bt Mohd Noor (K)<br />

- Melatih pelajar dalam sukan dan permainan secara itensif<br />

- Menetapkan ETR tahunan bagi setiap sukan dan permainan<br />

- Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah<br />

- Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti<br />

MSSD/MSSM<br />

- Membantu SU Sukan mengagih tugas dalam sukan dan permainan<br />

- Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan<br />

- Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan<br />

- Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah<br />

- Mengurus dan mengemaskan buku stok dan inventori peralatan sukan<br />

- Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan<br />

- Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan Luar sekolah untuk<br />

edaran, rujukan dan rekod<br />

- Merekodkan pencapaian pelajar cemerlang dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian<br />

Sukan Sekolah<br />

Catur<br />

Pn. Robiah Bt. Yusoff ( K )<br />

Olahraga<br />

Pn. Lailawani Bt. Nor ( K )<br />

Sepak Takraw<br />

En. Mohd Redzuan B. Abdullah ( K )<br />

Taekwondo<br />

Pn Saniza bt Abdullah Sani ( K )<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 34


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Kelab dan Persatuan<br />

Penyelaras<br />

Tuan Faizah bt Raja Daud<br />

Bahasa Melayu<br />

Pn. Zainah Bt Umar (K)<br />

Bahasa Inggeris<br />

Pn. Noor Bani Bt. Mohd Yusoff ( K )<br />

Sains & Matematik<br />

Pn.Hjh Norhayati Bt Wan Hussin ( K )<br />

Penghayatan Islam<br />

Pn. Siti Hawa bt Pekeri ( K )<br />

Kelab Doktor Muda<br />

Pn. Mahiran Bt. Hassan ( K )<br />

Kelab Rukun Negara<br />

Pn. Norezan Bt Ngah ( K )<br />

Kelab Buku Teks<br />

En. Chong Yeong Tsair ( K )<br />

Kelab Teknologi Maklumat dan<br />

Komunikasi<br />

En Muhammad Syahmin b Abd Aziz ( K )<br />

- Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat<br />

- Menyelaraskan aktiviti perjumpaan mingguan<br />

- Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar menyertai<br />

Persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Memastikan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun<br />

pada tarikh yang ditetapkan<br />

- Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum<br />

- Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti :<br />

- borang penyertaan persatuan<br />

- borang senarai AJK dan ahli<br />

- buku laporan aktiviti<br />

- Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun<br />

pada tarikh yang ditetapkan<br />

- Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan Persatuan<br />

- Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah<br />

- Memastikan AJK menjalankan tugas mereka<br />

- Merancang aktiviti tahunan<br />

- Memastikan aktiviti berjalan mengikut Jadual yang ditetapkan<br />

- Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan Pasukan yang diurus<br />

- Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda diurus dengan baik<br />

- Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan<br />

- Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform/Kelab/Persatuan/Permainan<br />

- Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah, zon,<br />

daerah, negeri dan kebangsaan<br />

- Menandatangan Buku Kehadiran Pelajar<br />

- Menghadiri perjumpaan dan mesyuarat berkaitan dengan unit lain<br />

- Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya<br />

- Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan pada setiap akhir tahun<br />

- Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 35


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit Beruniform<br />

Penyelaras<br />

Pengakap<br />

Pn Zalina bt Mat Zin ( K )<br />

Puteri Islam<br />

Pn Normaziah bt Mahmud ( K )<br />

Tunas Puteri<br />

Pn Nik Rahana bt Daud ( K )<br />

Persatuan Bulan Sabit Merah<br />

Pn Roslida bt Abdul Wahab ( K )<br />

Tunas Kadet Remaja Sekolah<br />

Pn. Norzila Bt. Hussin ( K )<br />

- Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat<br />

- Menyelaraskan aktiviti perjumpaan mingguan<br />

- Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar menyertai<br />

persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Memastikan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang<br />

ditetapkan<br />

- Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum<br />

- Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti :<br />

- borang penyertaan persatuan<br />

- borang senarai AJK dan ahli<br />

- buku laporan aktiviti<br />

- Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang<br />

ditetapkan<br />

- Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan Persatuan<br />

- Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah<br />

- Memastikan AJK menjalankan tugas mereka<br />

- Merancang aktiviti tahunan<br />

- Memastikan aktiviti berjalan mengikut Jadual yang ditetapkan<br />

- Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan pasukan yang diurus<br />

- Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda diurus dengan baik<br />

- Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dandifailkan<br />

- Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform/Kelab/Persatuan/Permainan<br />

- Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah, zon, daerah, negeri dan<br />

kebangsaan<br />

- Menandatangan Buku Kehadiran Pelajar<br />

- Menghadiri perjumpaan dan mesyuarat berkaitan dengan unit lain<br />

- Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya<br />

- Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan pada setiap tahun berakhir<br />

- Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 36


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Rumah Sukan<br />

Setiausaha Sukan<br />

Pn. Wan Azimah Bt Wan Ahmad<br />

Penyelaras Sukan Dan Permainan<br />

En. Mohd Zaki B. Malik<br />

Rumah Merah<br />

Pn Nor Azami bt Abdullah ( K )<br />

Rumah Kuning<br />

En. Al Nawawi B. Hussain ( K )<br />

Rumah Biru<br />

Pn. Pauzani Bt. Daud ( K )<br />

Rumah Hijau<br />

Cik Azimah bt Hashim ( K )<br />

1. Meguruskan dan menyelia semua aktiviti sukan dan permainan serta olahraga yang melibatkan<br />

Rumah Sukan.<br />

2. Membimbing dan mengadakan mesyuarat Rumah Sukan.<br />

3. Membimbing AJK Rumah Sukan menjalankan Mesyuarat Agung AJK.<br />

i. Melantik AJK Induk Rumah Sukan.<br />

ii. Menyediakan minit mesyuarat Rumah Sukan.<br />

4. Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab AJK Rumah Sukan.<br />

5. Memastikan rumah sukannya mempunyai Fail Rumah Sukan yang dilengkapkan dengan<br />

maklumat dan perkara-perkara berikut:-.<br />

i. Carta Organisasi Rumah Sukan.<br />

ii. Senarai nama Guru Penasihat Rumah Sukan.<br />

iii. Senarai tugas dan tanggungjawab Guru Penasihat Rumah Sukan.<br />

iv. Perlembagaan Rumah Sukan.<br />

v. Senarai nama AJK Rumah Sukan (pelajar).<br />

vi. Senarai nama ahli rumah sukan (pelajar).<br />

vii. Senarai aktiviti tahunan Rumah Sukan.<br />

viii. Akaun kewangan (penerimaan, kutipan dan perbelanjaan wang yang lengkap dengan<br />

resitnya - sekiranya ada membuat kutipan wang).<br />

ix. Jadual latihan bagi semua aktiviti sukan dan olahraga.<br />

x. Jadual pertandingan bagi semua aktiviti sukan dan olahraga.<br />

xi. Senarai nama peserta yang didaftar dan menyertai kejohanan Merentas Desa, Kejohanan<br />

Olahraga dan sukan yang lengkap (bagi tujuan pemberian markah kokurikulum).<br />

xii. Senarai nama penerima hadiah sukan dan permainan bagi aktiviti yang diwakilinya.<br />

xiii. Keputusan Kejohanan Olahraga.<br />

6. Menyediakan nombor peserta seperti yang ditetapkan oleh Majlis Sukan Sekolah.<br />

7. Menggantikan nombor peserta yang hilang dengan menggunakan kain berwarna yang sama<br />

atau hampir sama dengan ton warna kain asalnya.<br />

8. Memastikan nombor peserta yang dibuat (diganti), ditulis dengan jelas (saiz lebih kurang sama<br />

dengan yang asal).<br />

9. Mendapatkan ganti rugi yang berpatutan daripada peserta yang menghilangkan nombor<br />

pesertanya.<br />

10. Jumlah wang yang boleh didenda berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh AJK<br />

Penyelaras Rumah Sukan (sila rujuk Penyelaras Rumah Sukan anda).<br />

11. Menguruskan penyediaan makanan dan minuman (sekiranya perlu) untuk peserta semasa<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 37


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Pertandingan Ko<br />

Akademik/Khas<br />

Penyelaras Ko-Akademik/Khas<br />

Pn Norezan bt Ngah<br />

Pengurus Pasukan Pidato/Bercerita<br />

Pn Zainah bt Umar<br />

Pengurus Pasukan Public Speaking/<br />

Storytelling<br />

En Chong Yeong Tsair<br />

Pengurus Pasukan Choral Speaking<br />

Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

Pengurus Pasukan Tilawah Al Quran<br />

Pn Normaziah bt Mahmud<br />

Pengurus Pasukan Nasyid<br />

Pn Lailawani bt Nor<br />

Pengurus Pasukan Kuiz Sains&Matematik<br />

Pn Zaleha bt Zakaria<br />

Pengurus Pasukan Kuiz Kesihatan<br />

Pn Mahiran bt Hassan<br />

Pengurus Pasukan Kompang<br />

En Mohd Fadli b Ismail<br />

aktiviti sukan dan permainan / olahraga.<br />

12. Menjaga keselamatan pelajar semasa mereka menyertai aktiviti sukan dan olahraga.<br />

13. Bertindak selaku Pengurus Pasukan / Jurulatih untuk menghantar pelajar / peserta dari<br />

rumah sukannya ke tempat permulaan acara atau pertandingan.<br />

14. Memastikan pelajar yang didaftar menyertai sesuatu acara / pertandingan mengambil<br />

bahagian mengikut masa yang ditetapkan.<br />

15. Membuat Laporan Tahunan Rumah Sukan.<br />

16. Mengambil alatan dan memulangkan alatan dari bilik sukan.<br />

17. Membuat tempahan awal untuk menggunakan alatan sukan yang terhad bilangannya.<br />

18. Hal-hal lain yang difikirkan sesuai dengan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang Guru<br />

Penasihat Rumah Sukan.<br />

-memilih pelajar yang berkelayakan untuk menyertai pertandingan<br />

-melatih pelajar secara itensif<br />

-membawa pelajar menyertai pertandingan mengikut peringkat<br />

-membuat catatan/foto semasa pertandingan<br />

-mencatat rekod pencapaian pelajar dalam buku rekod pencapaian sekolah<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 38


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Pengurus Pasukan Batu Seremban<br />

Pn Pauzani bt Daud<br />

Pengurus Pasukan Congkak<br />

Cik Faiza bt Fauzi<br />

Pengurus Pasukan Coh<br />

En Mohd Zaki b Malik<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 39


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

7. <strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 1: MENCEMERLANGKAN AKADEMIK<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

1.1 Memperkasakan pengurusan kurikulum<br />

1.2 Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan awam<br />

1.3 Merealisasikan matlamat NKRA<br />

1.4 Memantapkan pelaksanaan Dasar KPM<br />

1.5 Memantapkan Pelaksanaan reformasi pentaksiran<br />

MATLAMAT STRATEGI 1: 1.1 Memperkasakan pengurusan kurikulum<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Meningkatkan Kualiti<br />

Guru<br />

Pemantapan Ilmu<br />

Pedagogi dan<br />

Kompetensi Guru<br />

1. Kursus Peningkatan<br />

Profesionalisme Guru<br />

Peratus guru yang<br />

menghadiri kursus<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

75 80 85 90 95 100<br />

2. Lawatan Penanda aras Bil sekolah yang di lawati 2 3 4 5 6 7<br />

2. Penyediaan bahan bantu mengajar Peratus persediaan bahan<br />

bantu mengajar oleh guru<br />

75 80 85 90 95 100<br />

Melaksanakan kursus pemantapan<br />

ilmu pedagogi kepada guru-guru<br />

secara berterusan.<br />

Peratus kekerapan kursus<br />

yang diadakan<br />

75 80 85 90 95 100<br />

Penggunaan bahan PdP<br />

yang efisien oleh guru.<br />

Meningkatkan koleksi<br />

bahan P&P guru<br />

Peratus penggunaan bahan<br />

bantu mengajar<br />

75 80 85 90 95 100<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 40


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT STRATEGI 2: 1.2 Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan awam<br />

STRATEGI /<br />

OBEJKTIF<br />

Peningkatan<br />

Prestasi<br />

Peperiksaan<br />

UPSR di sekolah<br />

Peningkatan<br />

akademik<br />

secara kolektif<br />

di sekolah<br />

SASARAN<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV 201<br />

6<br />

201<br />

7<br />

201<br />

8<br />

201<br />

9<br />

202<br />

0<br />

Meningkatkan Peratus Pencapaian lulus Peratus murid lulus 76 81 86 91 96 100<br />

Meningkatkan peratus Cemerlang dalam Peratus murid mendapat semua<br />

semua mata pelajaran<br />

Subjek gred A<br />

6 10 15 20 25 30<br />

Meningkatkan pencapaian Gred Purata GPI sekolah dalam UPSR<br />

dan Sekolah<br />

2.07 1.97 1.87 1.77 1.69 1.60<br />

Mengurangkan peratus gagal dalam semua Bil murid gagal dalam semua subjek<br />

mata pelajaran<br />

4 3 2 1 0 0<br />

program peningkatan prestasi<br />

melaksanakan program peningkatan<br />

peperiksaan yang berkesan<br />

prestasi peperiksaan awam yang 75 80 85 90 95 100<br />

Memantapkan pemahaman guru dan<br />

Memastikan pelaksanaan program<br />

Head Count‟ di sekolah<br />

berkesan<br />

Semua guru melaksanakan program<br />

Head Count dengan berkesan 100 100 100 100 100 100<br />

MATLAMAT STRATEGI 3: 1.3 Merealisasikan matlamat NKRA<br />

<strong>STRATEGIK</strong> /<br />

OBJEKTIF<br />

Memantapkan<br />

pelaksanaan<br />

Program<br />

LINUS di<br />

sekolah<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Memastikan semua murid, kecuali<br />

berkeperluan khas<br />

Berkeupayaan menguasai asas literasi setelah<br />

mengikuti pendidikan Tahap I sekolah rendah<br />

Memastikan semua murid berkeupayaan untuk<br />

menguasai asas numerasi<br />

kecuali murid berkeperluan khas setelah<br />

mengikuti pendidikan Tahap I sekolah rendah<br />

100%pelajar mampu<br />

menguasai asas 3M selepas<br />

melalui saringan 2<br />

100% pelajar mampu<br />

menguasai asas 3M selepas<br />

melalui saringan 2<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

50 55 60 65 70 75<br />

75 80 85 90 95 100<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 41


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Meningkat dan memantapkan tahap<br />

pengurusan JPN dan sekolah dalam<br />

pengendalian program LINUS.<br />

a. Penubuhan<br />

jawatankuasa<br />

LINUS peringkat sekolah<br />

b. Pengurusan fail yang<br />

mematuhi SPP bil 5/ 2007<br />

dan Panduan Pengurusan<br />

Sekolah Berprosedur<br />

100 100 100 100 100 100<br />

100 100 100 100 100 100<br />

MATLAMAT STRATEGI 4: 1.4 Memantapkan pelaksanaan Dasar KPM<br />

<strong>STRATEGIK</strong> / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

1.Mempertingkatkan dasar<br />

MBMMBI yang memartabatkan<br />

Bahasa Melayu dan<br />

memperkukuhkan Bahasa<br />

Inggeris<br />

2. Memastikan dasar KSSR<br />

dilaksanakan dengan jayanya di<br />

sekolah<br />

3. Mengukuhkan pelaksanaan<br />

pengurusan Pentafsiran<br />

Berasaskan Sekolah (PBS)<br />

Meningkatkan latihan<br />

kepada guru bahasa<br />

Inggeris dengan<br />

menjalani kursus<br />

Memperkasakan<br />

penguasaan Bahasa<br />

Melayu dalam kalangan<br />

murid<br />

Pemantauan pelaksanaan<br />

KSSR dilaksanakan<br />

sepenuhnya disekolah<br />

Melaksanakan LADAP<br />

kepada guru<br />

Pemantauan pelaksanaan<br />

PBS mengikut subjek<br />

kepada guru<br />

% penguasaan bahasa Inggeris<br />

dikalangan murid<br />

% Murid cemerlang Bahasa<br />

Melayu<br />

% guru melaksanakan KSSR<br />

sepenuhnya dengan berkesan<br />

berdasarkan modul BPK KPM<br />

% guru melaksanakan pedagogi,<br />

kreativiti dalam PdP<br />

berpusatkan murid, pemikiran<br />

kreatif, inovasi, penyelesaian<br />

masalah dan kepimpinan<br />

% pemantauan pelaksanaan<br />

PBS mengikut prosedur dan<br />

jadual oleh pengurusan sekolah<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

50 55 60 65 70 75<br />

75 80 85 90 95 100<br />

100 100 100 100 100 100<br />

60 65 70 75 80 85<br />

100 100 100 100 100 100<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 42


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT STRATEGI 5: 1.5 Memantapkan Pelaksanaan reformasi pentaksiran<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Meningkatkan<br />

Kecemerlangan dalam<br />

empat item pentafsiran<br />

sekolah :<br />

UPSR<br />

PAJSK<br />

PBS Offline<br />

Ujian Psikometrik<br />

Meningkatkan peratus murid yang<br />

mendapat band 6 dalam semua mata<br />

pelajaran dalam PBS<br />

Meningkatkan peratus Cemerlang<br />

dalam UPSR<br />

Meningkatkan peratus kemenjadian<br />

murid (Psikometrik)<br />

Meningkatkan peratus pencapaian<br />

dalam bidang sukan, jasmani dan<br />

kokurikulum<br />

Peratus murid mendapat<br />

band 6 dalam semua subjek<br />

PBS<br />

Peratus murid mendapat<br />

semua subjek gred A<br />

Peratus ketepatan item ujian<br />

Peratus murid menyertai<br />

aktiviti/pertandingan yang<br />

dijalankan<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

5 10 15 20 25 30<br />

8 13 18 23 28 33<br />

40 45 50 55 60 65<br />

50 55 60 65 70 75<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 43


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 2: MENCEMERLANGKAN KEPIMPINAN DAN KUALITI GURU<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

2.1 Memantapkan kepimpinan dan pengurusan sekolah yang berkualiti,<br />

2.2 Memantapkan kepimpinan pengurus sekolah sebagai pemimpin yang cekap dan berkesan.<br />

2.3 Mengukuhkan kepimpinan pengurusan sumber manusia yang berilmu dan beramal dengan pembelajaran sepanjang hayat.<br />

2.4 Memperkasa pengurusan organisasi melalui Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah (SPKS)<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>: 2.1 Memantapkan kepimpinan dan pengurusan sekolah yang berkualiti<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Pemantapan<br />

kefahaman kepada<br />

kepentingan SKPM<br />

dan SPKS<br />

Pengurusan<br />

berasaskan kepada<br />

data SKPM<br />

Mengadakan taklimat dan mesyuarat<br />

khusus untuk menerangkan prosedur<br />

SPKS dan SPKM<br />

Memasukkan SPKS dan SKPM sebagai<br />

salah satu agenda dalam setiap mesyuarat<br />

yang diadakan<br />

Mengadakan pemantauan dan semakan<br />

untuk memastikan prosedur SPKS dan<br />

pengisian skor SKPM ditepati dan dipatuhi<br />

Penanda aras kecemerlangan (KPI) semua<br />

unit disandarkan kepada skor SKPM<br />

Peratus pengamalan<br />

prosedur SPKS dalam<br />

pentadbiran dan pengurusan<br />

sekolah<br />

Peningkatan Peratus (%)<br />

Skor SKPM sekolah<br />

Skor SKPM pengurusan<br />

Kurikulum, HEM dan Ko-<br />

Kurikulum (Skor penuh 720)<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

75 80 85 90 95 100<br />

91 92 93 94 95 96<br />

690 695 700 705 710 715<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 44


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>: 2.2 Memantapkan kepimpinan pengurus sekolah sebagai pemimpin yang cekap dan berkesan<br />

STRATEGI / OBJEKTIF<br />

Pemantapan<br />

Kompetensi<br />

kepimpinan pengurus<br />

sekolah<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Mengadakan mesyuarat perancangan sekolah<br />

Mengadakan mesyuarat peringkat pentadbiran tertinggi<br />

sekolah melibatkan Guru Besar dan penolong-penolong<br />

kanan<br />

Menghadiri taklimat/mesyuarat/kursus di peringkat<br />

PPD/JPN dan mencuraikan maklumat yang diterima kepada<br />

semua pentadbir<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Skor SKPM<br />

(Skor Penuh<br />

Kepimpinan<br />

156)<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

142 144 146 148 150 152<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>: 2.3 Mengukuhkan pengurusan sumber manusia yang berilmu dan beramal dengan pembelajaran sepanjang hayat<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Pemantapan sikap bertanggungjawab<br />

Pengurus dan guru-guru disekolah<br />

Melaksanakan Coaching dan<br />

Mentoring (CM)<br />

Penyemakan Buku Rekod<br />

Mengajar PGB, Penolongpenolong<br />

Kanan.<br />

Menjadikan Buku Rekod<br />

Mengajar guru-guru sebagai<br />

bahan penilaian<br />

Skor SKPM (Skor Penuh<br />

Pengajaran dan Pembelajaran<br />

20)<br />

Peratus ketepatan penulisan<br />

rancangan pengajaran harian<br />

berdasarkan kehendak<br />

PPD/JPN/KPM<br />

Peratus Bilangan Guru Yang<br />

Menghantar Buku Rekod<br />

Mengajar Meningkat<br />

Peratus Bilangan Buku Rekod<br />

Mengajar Guru Yang Lengkap<br />

Dan Sempurna Meningkat<br />

2016<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 45<br />

201<br />

7<br />

SASARAN<br />

201<br />

8<br />

201<br />

9<br />

202<br />

0<br />

15 16 17 18 19 20<br />

75 80 85 90 95 100<br />

95% 96% 97% 98% 99%<br />

95% 96% 97% 98% 99%<br />

100<br />

%<br />

100<br />

%


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Latihan Yang Berterusan Berasaskan<br />

Kepada Kemahiran Dan Pengetahuan<br />

Profesionalisme Diperkemaskan Dan<br />

Diperkembangkan<br />

Melaksanakan Program Latihan<br />

Dalam Perkhidmatan<br />

Melaksanakan program<br />

Immersion kepimpinan<br />

pengurusan sekolah.<br />

Peratus guru mendapat<br />

pendedahan berkaitan bidang<br />

tugas berkenaan<br />

Peratus kuantiti kejayaan<br />

pelaksanaan program yang<br />

dirancang di peringkat sekolah<br />

70 75 80 85 90 95<br />

80 85 90 95 100 100<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>: 2.4 Memperkasa pengurusan organisasi melalui sistem pengurusan kualiti sekolah (spks)<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Pemantapan kefahaman kepada<br />

kepentingan SPKS<br />

Pengurusan berpandukan kepada<br />

Prosedur Kualiti yang terdapat dalam<br />

SPKS<br />

Memberi penerangan dan<br />

pendedahan tentang kepentingan<br />

SPKS dalam mengurus sekolah<br />

terutama dalam pengurusan<br />

panitia<br />

Menggunapakai Prosedur Kualiti<br />

yang telah ditetapkan dalam<br />

pengurusan sekolah<br />

201<br />

6<br />

201<br />

7<br />

SASARAN<br />

201<br />

8<br />

201<br />

9<br />

Peningkatan tahap<br />

pemahaman guru dan<br />

kakitangan tentang SPKS 75% 80% 85% 90% 95%<br />

Peningkatan dalam<br />

penggunaan Prosedur Kualiti<br />

dalam pengurusan sekolah<br />

75% 80% 85% 90% 95%<br />

202<br />

0<br />

100<br />

%<br />

100<br />

%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 46


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 3: MENCEMERLANGKAN SAHSIAH<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

3.1 Memantapkan disiplin murid sekolah<br />

3.2 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah<br />

3.3 Mengukuhkan pembudayaan budi bahasa warga sekolah<br />

3.4 Mengukuhkan semangat patriotisme<br />

3.5 Mengukuhkan pembentukan jati diri<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 1: 3.1 Memantapkan disiplin murid sekolah<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

Menanam sikap<br />

bertanggungjawab di kalangan<br />

warga sekolah.<br />

Membimbing dan mendidik<br />

murid melalui program<br />

seperti:<br />

‣ Guru Penyayang<br />

‣ Penampilan Diri<br />

Penurunan sekurangkurangnya<br />

0.2% dalam<br />

salah laku murid<br />

berdasarkan data SSDM.<br />

2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0%<br />

Pembudayaan disiplin secara<br />

konsisten<br />

Membimbing dan mendidik<br />

murid melalui program<br />

seperti:<br />

‣ Penerangan<br />

‣ Peratura Sekolah<br />

‣ Kempen Anti Buli<br />

‣ Anti ponteng<br />

‣ Permuafakatan PDRM<br />

‣ Rakan Cop<br />

‣ Penguatkuasaan<br />

Peraturan Sekolah<br />

Penampilan fizikal dan<br />

sahsiah positif yang ketara<br />

di kalangan murid sekolah<br />

Pengurusan Disiplin<br />

sekolah mantap (melalui<br />

Penilaian dengan markah<br />

sekurang-kurangnya 80%)<br />

90% 92% 94% 95% 98% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 47


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 2: 3.2 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Pebudayaan<br />

disiplin<br />

secara<br />

konsisten<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Meningkatkan kesedaran serta kebaikan<br />

kehadiran murid ke sekolah melalui program<br />

seperti:<br />

‣ Gerak Sedar<br />

‣ Sifar Ponteng<br />

‣ Penerangan Perhimpunan<br />

‣ Peraturan Sekolah<br />

‣ Penguatkuasaan Peraturan Sekolah<br />

Mengurangkan atau<br />

peningkatan kehadiran<br />

murd ke sekolah<br />

sekurang-kurangnya 0.5%<br />

setahun.<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

92.5% 97.5% 98% 98.5% 99% 100%<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 3: 3.3 Mengukuhkan pembudayaan budi bahasa warga sekolah<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Mengukuhkan dan<br />

memantapkan pemahaman<br />

kepada keperluan amalan<br />

budi bahasa<br />

Mengukuhkan pembudayaan<br />

amalan budi bahasa<br />

Kempen budi bahasa berterusan<br />

ditunjangi oleh komitmen guru<br />

besar<br />

Penekanan amalan budi bahasa<br />

melalui penjelasan khusus<br />

terutamanya dalam perhimpunan<br />

mingguan ,seperti kosep ibu bapa<br />

dan murid adalah “ tetamu “<br />

Amalan budaya budi bahasa<br />

dapat dikesan dengan melalui<br />

komunikasi lisan dan bukan<br />

lisan semua warga sekolah.<br />

Skor SKPM<br />

(Skor Penuh Pembangunan<br />

Sahsiah Murid 88)<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

85% 87% 90% 92% 94% 98%<br />

80 81 82 83 84 85<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 48


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 4: 3.4 Mengukuhkan semangat patriotisme<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

Menanam minat dan sikap<br />

semangat patriotisme dalam diri<br />

murid dengan lebih mendalam<br />

dan berkesan<br />

Membimbing dan mendidik<br />

murid mengenai pengkisahan<br />

kemerdekaan melalui<br />

program seperti :<br />

‣ Sambutan Bulan<br />

Kebangsaan<br />

Murid dapat mendalami dan<br />

menghayati bulan<br />

kebangsaan dengan lebih<br />

mendalam mengenai latar<br />

belakang Negara.<br />

85% 87% 90% 92% 95% 98%<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 5: 3.5 Mengukuhkan pembentukan jati diri<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Mengenali<br />

Potensi Diri<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

Pelaksanaan program Bimbingan dan Kaunselng Sekolah melaksanakan 85% 87% 90% 92% 94% 95%<br />

seperti :<br />

program untuk murid<br />

‣ Ujian Iventori<br />

mengenal pasti potensi<br />

‣ Potensi Diri<br />

diri<br />

‣ Kaunseling Individu dan Kelompok<br />

‣ Ceramah/Bengkel/Khemah Motivasi<br />

Mengukuhkan<br />

Jati Diri Murid<br />

Pelaksanaan program pemantapan jati diri seperti :<br />

‣ Kursus Kepimpinan Pemimpin Murid<br />

‣ Kursus Pembimbing Rakan Sebaya<br />

‣ Program Pendidikan Pencegah Dadah<br />

‣ Kursus Waja Diri/ Jati Diri<br />

‣ Program Pendidikan<br />

‣ Program Pendidikan Luar Pusat<br />

Kokurikulum<br />

Sekolah melaksanakan<br />

sekurang-kurangnya 3<br />

Program setahun<br />

90% 92% 94% 96% 97% 98%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 49


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 6: 3.6 Mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan masyarakat<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

90% 92% 94% 96% 97% 98%<br />

Pembentuka sahsiah warga<br />

sekolah melalui peranan<br />

keluarga dan masyarakat<br />

Melaksanakan program<br />

keibubapaan seperti :<br />

Semua aktiviti dilaksanakan<br />

dan mendapat sambutan<br />

daripada ibu bapa murid<br />

‣ Ceramah / Bengkel<br />

‣ Hari Terbuka Sekolah<br />

Perkongsian maklumat antara<br />

warga sekolah bersama<br />

masyarakat dan NGO<br />

Melaksanakan program<br />

khidmat masyarakat seperti :<br />

‣ Gotong-Royong<br />

‣ Program Mento<br />

Mentee<br />

‣ Pelaksanaan 3K<br />

Penglibatan aktif<br />

masyarakat ,agensi kerajaan<br />

dan NGO dalam semua<br />

program, termasuk<br />

menangani isu-isu<br />

berkaitan murid<br />

85% 88% 92% 94% 96% 98%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 50


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 4: MENCEMERLANGKAN PENGLIBATAN MURID DALAM SUKAN DAN KOKURIKULUM<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

4.1 Mempertingkatkan kompetensi Pengurusan Sukan dan Kokurikulum<br />

4.2 Mewujudkan peluang kepada murid mengembangkan bakat dan potensi diri<br />

4.3 Mengembangkan Potensi Murid ke Peringkat yang lebih tinggi<br />

4.4 Meningkatkan Kuantiti dan kualiti infrastruktur<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 1: 4.1 Mempertingkatkan kompetensi Pengurusan Sukan dan Kokurikulum<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Peningkatan<br />

jumlah<br />

jurulatih yang<br />

bertauliah<br />

dalam setiap<br />

unit kecil<br />

kokurikulum<br />

dan sukan<br />

Memperluaska<br />

n peluang<br />

pembangunan<br />

kepimpinan<br />

organisasi/kep<br />

egawaian/<br />

kepengadilan<br />

PELAN<br />

TINDAKAN<br />

Melaksanakan<br />

kursus<br />

kejurulatihan<br />

secara berkala<br />

dengan<br />

menjemput<br />

jurulatih utama<br />

daerah sebagai<br />

JU<br />

Menghantar<br />

jurulatih<br />

menghadiri<br />

kursus/<br />

seminar/<br />

bengkel anjuran<br />

MSSD dan MSSM<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Sekolah<br />

mempunyai<br />

jurulatih<br />

bertauliah<br />

dengan<br />

menyertai<br />

kursus dengan<br />

jayanya<br />

Sekurangkurangnya<br />

1<br />

orang guru<br />

dapat<br />

menyertai<br />

program<br />

kejurulatihan/<br />

kepegawaian<br />

tahap 1 dalam<br />

setahun untuk<br />

guru-guru<br />

sukan sekolah<br />

TOV<br />

3 orang<br />

jurulatih<br />

bertauliah<br />

dalam unit<br />

kokurikulum<br />

secara<br />

keseluruhan<br />

1 orang guru<br />

hadir kursus<br />

kejurulatihan<br />

dan<br />

kepegawaian<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

2 orang<br />

jurulatih<br />

bertauliah<br />

dalam unit<br />

sukan<br />

permainan<br />

1 orang guru<br />

daripada 4<br />

unit sukan<br />

utama hadir<br />

kursus<br />

kejurulatihan<br />

dan<br />

kepegawaian<br />

2 orang<br />

jurulatih<br />

bertauliah<br />

dalam unit<br />

badan<br />

beruniform<br />

2 orang guru<br />

daripada 4<br />

unit sukan<br />

utama hadir<br />

kursus<br />

kejurulatihan<br />

dan<br />

kepegawaian<br />

2 orang<br />

jurulatih<br />

bertauliah<br />

dalam unit<br />

kelab<br />

persatuan<br />

3 orang guru<br />

daripada 4<br />

unit sukan<br />

utama hadir<br />

kursus<br />

kejurulatihan<br />

dan<br />

kepegawaian<br />

1 orang<br />

jurulatih<br />

bertauliah<br />

dalam setiap<br />

unit kecil<br />

kokurikulum<br />

4 orang guru<br />

daripada 4 unit<br />

sukan utama<br />

hadir kursus<br />

kejurulatihan<br />

dan<br />

kepegawaian<br />

2 orang<br />

jurulatih<br />

bertauliah<br />

dalam setiap<br />

unit kecil<br />

kokurikulum<br />

2 orang guru<br />

daripada setiap<br />

unit sukan<br />

utama hadir<br />

kursus<br />

kejurulatihan<br />

dan<br />

kepegawaian<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 51


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Memastikan<br />

system fail unit<br />

kokurikulum<br />

mematuhi<br />

system<br />

pemfailan yang<br />

piawai/standa<br />

rd mengikut<br />

system Arkib<br />

Negara<br />

Malaysia<br />

Meningkatkan<br />

kualiti<br />

pengurusan<br />

kokurikulum<br />

dan sukan di<br />

sekolah<br />

Melakukan<br />

pemantauan<br />

secara berfokus<br />

dan memberikan<br />

pendedahan dan<br />

penambahbaika<br />

n dari masa ke<br />

semasa<br />

Menghadiri<br />

kursus<br />

‘refreshment’<br />

sekurangkurangnya<br />

sekali<br />

setahun<br />

Peratus fail<br />

yang telah<br />

mematuhi<br />

piawaian<br />

meningkat<br />

Kekerapan<br />

menghadiri<br />

kursus<br />

pengurusan<br />

meningkat<br />

50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

Sekali<br />

setahun<br />

2 kali setahun 3 kali setahun 4 kali setahun 5 kali setahun<br />

6 kali<br />

setahun<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 2: 4.2 Mewujudkan peluang kepada murid mengembangkan bakat dan potensi diri<br />

STRATEGI<br />

/ OBJEKTIF<br />

Pembangun<br />

an bakat<br />

dan potensi<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Mewajibkan semua<br />

murid tahap 2<br />

menyertai semua unit<br />

kokurikulum<br />

Melaksanakan Dasar<br />

Hari Rabu Hari<br />

Kokurikulum<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Penyertaan dan<br />

kehadiran murid ke<br />

aktiviti kokurikulum<br />

meningkat<br />

Semua murid<br />

memakai pakaian unit<br />

uniform penuh pada<br />

hari Rabu<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

85% 88% 91% 94% 97% 100%<br />

50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 52


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Penyertaan<br />

setiap<br />

murid<br />

dalam<br />

sukan<br />

( 1M1S )<br />

Mempelbagaikan aktiviti<br />

kokurikulum mengikut<br />

keperluan, minat dan<br />

bakat murid<br />

Melaksanakan program<br />

sukan peringkat sekolah<br />

yang dapat melibatkan<br />

semua murid seperti<br />

- sukan tahunan<br />

- sukan tara<br />

- merentas desa<br />

- sukaneka<br />

- pelaksanaan bulan<br />

kecergasan<br />

- perlawanan antara<br />

rumah sukan<br />

- klinik sukan<br />

Pelaksanaan pelbagai<br />

aktiviti peringkat<br />

sekolah mengikut<br />

keperluan, minat dan<br />

bakat murid<br />

Kehadiran dan<br />

penglibatan murid<br />

dalam aktiviti sukan<br />

meningkat<br />

2 aktiviti<br />

koakademi<br />

k berjaya<br />

dijalankank<br />

an dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

3 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

4 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

5 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

6 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

7 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

85% 88% 91% 94% 97% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 53


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 3: 4.3 Mengembangkan Potensi Murid ke Peringkat yang lebih tinggi<br />

<strong>STRATEGIK</strong> /<br />

OBJEKTIF<br />

Pengesanan bakat<br />

murid di peringkat<br />

awal<br />

Menggilap bakat<br />

semulajadi murid<br />

dalam pelbagai<br />

jenis sukan dan<br />

kokurikulum<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Mengadakan latihan<br />

rumah sukan dan<br />

kelab permainan<br />

setiap minggu<br />

bergilir-gilir bagi<br />

melatih murid<br />

Mengadakan<br />

perjumpaan dan<br />

latihan bagi kelab<br />

persatuan dan badan<br />

beruniform setiap<br />

minggu bergilir-gilir<br />

bagi melatih murid<br />

Melaksanakan<br />

program<br />

pembangunan sukan<br />

bagi setiap jenis<br />

sukan utama sekolah<br />

dengan mengadakan<br />

klinik atau bengkel<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Bilangan murid<br />

mewakili daerah<br />

meningkat<br />

Bilangan murid<br />

mewakili daerah<br />

ke peringkat<br />

negeri dalam<br />

bidang<br />

koakademik dan<br />

badan<br />

beruniform<br />

meningkat<br />

Semua unit<br />

sukan<br />

melaksanakan<br />

program<br />

pembangunan<br />

sukan masingmasing<br />

TOV<br />

4 murid<br />

dapat<br />

mewakili<br />

daerah ke<br />

peringkat<br />

MSSK<br />

1 pasukan<br />

dan 8<br />

individu<br />

dapat<br />

mewakili<br />

daerah ke<br />

peringkat<br />

negeri<br />

dalam<br />

koakademik<br />

dan<br />

beruniform<br />

1 unit sukan<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

5 murid 6 murid 7 murid 8 murid 9 murid<br />

dapat dapat dapat dapat dapat<br />

mewakili mewakili mewakili mewakili mewakili<br />

daerah ke daerah ke daerah ke daerah ke daerah ke<br />

peringkat peringkat peringkat peringkat peringkat<br />

MSSK MSSK MSSK MSSK MSSK<br />

1 pasukan<br />

dan 10<br />

individu<br />

dapat<br />

mewakili<br />

daerah ke<br />

peringkat<br />

negeri<br />

dalam<br />

koakademik<br />

dan<br />

beruniform<br />

2 unit<br />

sukan<br />

1 pasukan<br />

dan 12<br />

individu<br />

dapat<br />

mewakili<br />

daerah ke<br />

peringkat<br />

negeri<br />

dalam<br />

koakademik<br />

dan<br />

beruniform<br />

3 unit<br />

sukan<br />

1 pasukan<br />

dan 14<br />

individu<br />

dapat<br />

mewakili<br />

daerah ke<br />

peringkat<br />

negeri<br />

dalam<br />

koakademik<br />

dan<br />

beruniform<br />

4 unit<br />

sukan<br />

1 pasukan<br />

dan 16<br />

individu<br />

dapat<br />

mewakili<br />

daerah ke<br />

peringkat<br />

negeri<br />

dalam<br />

koakademik<br />

dan<br />

beruniform<br />

5 unit<br />

sukan<br />

1 pasukan<br />

dan 18<br />

individu<br />

dapat<br />

mewakili<br />

daerah ke<br />

peringkat<br />

negeri<br />

dalam<br />

koakademik<br />

dan<br />

beruniform<br />

6 unit<br />

sukan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 54


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 4: 4.4 Meningkatkan Kuantiti dan kualiti infrastruktur<br />

<strong>STRATEGIK</strong> /<br />

OBJEKTIF<br />

Penyediaan<br />

peralatan dan<br />

kemudahan asas<br />

yang mencukupi<br />

Penyelenggaraan<br />

peralatan dan<br />

kemudahan sukan<br />

dan kokurikulum<br />

Peralatan sukan dan<br />

kokurikulum diguna<br />

dan dijaga dengan<br />

baik<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Memastikan peralatan sukan dan<br />

kokurikulum mencukupi bagi<br />

kegunaan murid yang optimum<br />

Melaksanakan penyelenggaraan<br />

peralatan serta kemudahan<br />

kokurikulum<br />

Memastikan hanya guru yang<br />

mengambil dan memulangkan<br />

peralatan sukan atau kokurikulum<br />

dari stor sukan<br />

% peralatan yang<br />

disediakan meningkat<br />

mengikut enrolmen<br />

murid<br />

Penyelanggaraan dibuat<br />

mengikut keperluan<br />

Peratus kerosakan dan<br />

kehilangan peralatan<br />

menurun<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

Ikut<br />

keperluan<br />

1 kali<br />

setahun<br />

2 kali<br />

setahun<br />

3 kali<br />

setahun<br />

4 kali<br />

setahun<br />

5 kali<br />

setahun<br />

20% 18% 15% 12% 10% 8%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 55


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 5: Mencemerlangkan aktiviti ko-akademik<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

5.1 Mewujudkan peluang kepada murid mengembangkan bakat dan potensi diri<br />

5.2 Mengembangkan potensi murid ke peringkat yang lebih tinggi<br />

5.3 Meningkatkan Kuantiti dan kualiti infrastruktur<br />

MATLAMAT STRATEGI 1: 5.1 Mewujudkan peluang kepada murid mengembangkan bakat dan potensi diri<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Pembangunan<br />

Bakat dan<br />

Potensi<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Mewajibkan pelaksanaan dasar penyertaan murid<br />

dalam sekurang kurangnya satu kelab/persatuan,<br />

pasukan badan beruniform, dan<br />

sukan/permainan bagi murid tahap<br />

dua sekolah rendah dan semua murid sekolah<br />

menengah<br />

Menghantar penyertaan pasukan/<br />

Individu berpotensi ke pertandingan peringkat<br />

kebangsaan<br />

Penyertaan 100% murid<br />

Tahun 3 dan Tahap 2<br />

Sekolah rendah dan semua murid<br />

sekolah rendah dalam aktiviti<br />

koakademik sekolah.<br />

Penyertaan dan kemenangan<br />

tempat pertama, kedua dan ketiga<br />

(top 3) meningkat setiap tahun<br />

201<br />

6<br />

201<br />

7<br />

SASARAN<br />

201<br />

8<br />

201<br />

9<br />

202<br />

0<br />

30 35 40 45 50 55<br />

15 20 25 30 35 40<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 2: 5.2 Mengembangkan potensi murid ke peringkat yang lebih tinggi<br />

STRATEGI / OBJEKTTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Pengesanan bakat murid<br />

di peringkat rendah<br />

Menggilap bakat<br />

semulajadi murid dalam<br />

pelbagai jenis<br />

koakademik<br />

Melaksanakan Program<br />

Mengenalpasti Bakat (TID)<br />

dan Pencarian Bakat (Talent<br />

Scouting)<br />

Pelaksanaan Program<br />

Pembangunan bagi setiap<br />

jenis koakademik.<br />

Semua murid menyertai program ini<br />

Semua Jawatankuasa Pembangunan<br />

koakademik melaksanakan Program<br />

Pembangunan Koakademik masingmasing<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

50 55 60 65 70 75<br />

40 45 50 55 60 60<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 56


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 3: 5.3 Meningkatkan Kuantiti dan kualiti infrastruktur<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Pelaksanaan aktiviti koakademik<br />

peringkat sekolah<br />

Penambahbaikan peralatan untuk<br />

aktiviti koakademik<br />

Semua sekolah digalakkan<br />

menggunakan kemudahan<br />

Pusat Kokurikulum untuk<br />

aktiviti Kokurikulum masingmasing<br />

Membeli peralatan baharu<br />

seperti alatan congkak, batu<br />

Seremban, sahiba,<br />

permainan cilik catur, choral<br />

speaking, story-telling dan<br />

lain-lain.<br />

Sekurangkurangnya 50%<br />

Sekolah melaksanakan<br />

aktiviti dan menggunakan<br />

kemudahan di Pusat<br />

Kokurikulum<br />

Penyelenggaraan dibuat<br />

mengikut<br />

jadual/keperluan<br />

201<br />

6<br />

201<br />

7<br />

SASARAN<br />

2018<br />

201<br />

9<br />

2020<br />

40 45 50 55 60 65<br />

45 50 55 60 65 70<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 57


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 6: MENCEMERLANGKAN PENGURUSAN ORGANISASI<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

6.1 Memantapkan Pengurusan Perkhidmatan/Perjawatan di Pejabat dan Sekolah<br />

6.2 Memantapkan Pengurusan Organisasi yang Berkualiti<br />

6.3 Menguruskan Kewangan dengan efisien, akauntabiliti dan integriti<br />

6.4 Memperkasakan Penyeliaan dan Pemantauan<br />

6.5 Memantapkan program pengiktirafan dan penghargaan, nilai murni, semangat kerja sepasukan<br />

MATLAMAT STRATEGI 1: 6.1 Memantapkan Pengurusan Perkhidmatan/Perjawatan di Pejabat dan Sekolah<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Merancang dan<br />

memantau<br />

pelaksanaan hal-hal<br />

berkaitan dengan<br />

perkhidmatan,<br />

perjawatan<br />

Pengurusan Buku<br />

Rekod<br />

Perkhidmatan yang<br />

lebih mantap<br />

Memantapkan<br />

Pelaksanaan<br />

Aplikasi<br />

HRMIS/EMIS/ E-<br />

Operasi<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Melaksanakan dan memastikan<br />

Anggaran Belanja Mengurus<br />

disediakan dengan maklumat<br />

yang tepat<br />

Menjalankan pemantauan halhal<br />

perkhidmatan semua guru<br />

dan kakitangan secara berkala<br />

Penyemakan Buku Rekod<br />

Perkhidmatan (BRP) Sekolah.<br />

Memastikan hal-hal berkaitan<br />

pengurusan HRMIS, EMIS dan<br />

E-Operasi dikemaskini dari<br />

semasa ke semasa<br />

Mengadakan Bengkel HRMIS di<br />

kalangan warga Jabatan dan<br />

sekolah<br />

Menyiapkan Buku Anggaran<br />

Belanjawan Mengurus (ABM)<br />

disediakan dan dikeluarkan pada suku<br />

tahun pertama setiap tahun.<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

1 1 1 1 1 1<br />

Bilangan pemantauan oleh pentadbir<br />

dalam setahun 1 2 3 4 5 6<br />

Memastikan semua Buku Rekod<br />

Perkhidmatan PPP dan AKS Sekolah<br />

dikemaskini sekurang-kurangnya 2 kali<br />

setahun<br />

Memastikan semua submodul dan item<br />

dalam aplikasi dikemaskini dengan<br />

betul<br />

Mengadakan Bengkel / Latihan 2 kali<br />

setahun bagi menambahkan kefahaman<br />

warga jabatan dan sekolah mengikut<br />

Modul/Submodul terkini<br />

2 2 2 2 2 2<br />

60 65 70 75 80 85<br />

1 2 2 2 2 2<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 58


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT STRATEGI 2: 6.2 Memantapkan Pengurusan Organisasi yang Berkualiti<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Memantapkan<br />

Pengurusan<br />

Fail dan Rekod<br />

Memantapkan<br />

Pengurusan<br />

surat<br />

menyurat<br />

Memantapkan<br />

sistem<br />

dokumentasi<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Memastikan urusan Pembukaan Fail,<br />

Permohonan Pengeluaran dan<br />

Penyimpanan Fail dilaksanakan<br />

mengikut prosedur yang telah ditetapkan<br />

Memastikan urusan surat menyurat<br />

jabatan dibuat dengan lebih sistematik<br />

Semua surat yang diterima dicop,<br />

didaftarkan serta diedarkan pada hari<br />

yang sama<br />

Surat yang diterima dijawab dalam<br />

tempoh 3 hari dengan tindakan<br />

selanjutnya akan diambil dalam tempoh<br />

2 minggu mengikut sistem daftar surat<br />

(SDS)<br />

Menyelaras pengumpulan bahan<br />

dan menerbitkan laporan Jabatan<br />

Peratus (%) pelaksanaan sistem<br />

daftar dan selenggara mengikut<br />

prosedur<br />

Peratus (%) pelaksanaan sistem<br />

surat-menyurat mengikut standard<br />

kualiti yang ditetapkan<br />

Laporan Tahunan akan diterbitkan<br />

setahun sekali dalam mesyuarat<br />

akhir tahun<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

100 100 100 100 100 100<br />

80 85 90 95 100 100<br />

0 1 1 1 1 1<br />

MATLAMAT STRATEGI 3: 6.3 Menguruskan Kewangan dengan efisien, akauntabiliti dan integrity<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Pengurusan<br />

Belanjawan<br />

Kewangan<br />

yang efisien<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Menyediakan<br />

Anggaran Belanja<br />

Mengurus (ABM) bagi<br />

Jabatan dan sekolah<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Menyiapkan Buku<br />

(ABM) disediakan<br />

dan dikeluarkan pada<br />

suku tahun pertama<br />

setiap tahun.<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

1 1 1 1 1 1<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 59


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Pembahagian bantuan<br />

Geran Perkapita (PCG)<br />

yang diperuntukkan<br />

oleh Kementerian<br />

Pendidikan Malaysia<br />

(KPM) mengikut surat<br />

Pekeliling Kewangan<br />

Bilangan 8 tahun 2012<br />

Peruntukan<br />

kewangan sekolah<br />

mengikut pekeliling<br />

yang digariskan oleh<br />

KPM<br />

Audit tidak<br />

berteguran<br />

Audit baik Audit baik Audit baik Audit baik Audit baik<br />

MATLAMAT STRATEGI 4: 6.4 Memperkasakan Penyeliaan dan Pemantauan<br />

STRATEGI / OBJEKTIF<br />

Meningkatkan kualiti Pembelajaran<br />

dan pengajaran dalam kelas<br />

Memastikan tugas yang diberikan<br />

kepada guru dan kakitangan<br />

mencapai standard piawaian yang<br />

ditetapkan oleh pentadbir<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Pencerapan dilakukan oleh Guru<br />

Besar, Penolong Kanan<br />

Pentadbiran, Penolong Kanan<br />

KoKurikulum dan Penolong<br />

Kanan HEM<br />

Pelaporan Buku Rekod Mengajar<br />

(BRM) dihantar ke PPD 2 kali<br />

setahun<br />

Pemeriksaan Buku Tulis murid<br />

oleh Pentadbir<br />

INDIKATOR<br />

SASARAN<br />

TOV<br />

KEJAYAAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

Peratus (%) guru<br />

dicerap dalam<br />

setahun 40 45 50 55 60 65<br />

Bilangan Laporan<br />

dihantar ke PPD 2 2 2 2 2 2<br />

Peratus buku tulis<br />

murid dapat disemak<br />

30 35 40 45 50 55<br />

MATLAMAT STRATEGI 5: 6.5 Memantapkan program pengiktirafan dan penghargaan, nilai murni, semangat kerja sepasukan<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Meningkatkan motivasi dan<br />

prestasi cemerlang setiap<br />

guru dan kakitangan<br />

Mengadakan hari penganugerahan<br />

sebagai penghargaan kepada jasa guru<br />

dan kakitangan yang melaksanakan<br />

tugas dengan cemerlang<br />

Bilangan guru mendapat<br />

anugerah<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

0 1 2 3 4 5<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 60


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Penerapan nilai jihad dalam<br />

melaksanakan tugas untuk<br />

meningkatkan mutu<br />

prestasi kerja<br />

Mengukuhkan semangat<br />

kerja berpasukan melalui<br />

pembahagian tugas dan<br />

beban kerja yang adil dan<br />

saksama<br />

Memastikan hubungan baik<br />

pentadbir dan staf sentiasa<br />

berterusan walaupun sudah<br />

tidak berkhidmat di sekolah<br />

Menekankan nilai jihad dalam<br />

melaksanakan tugas melalui contoh<br />

teladan oleh para pentadbir<br />

Membuat analisa jawatan dan beban<br />

tugas kerja<br />

Membahagikan tugas secara adil dan<br />

melibatkan semua guru dan kakitangan<br />

dalam setiap program yang dijalankan<br />

Mengadakan majlis keraian bagi<br />

mengenang jasa dan sumbangan<br />

individu yang bersara/naik pangkat/<br />

bertukar<br />

Peratus bilangan guru<br />

mendapat penilaian SKT<br />

melebih 90%<br />

Penglibatan guru dalam<br />

setiap program yang<br />

dijalankan<br />

Peratus guru dan<br />

kakitangan<br />

bersara/bertukar /naik<br />

pangkat diraikan<br />

75 80 85 90 95 100<br />

75 80 85 90 95 100<br />

100 100 100 100 100 100<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 61


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 7: MENCEMERLANGKAN PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong><br />

7.1 Mempertingkat kualiti komuniti melalui penyediaan prasarana, ameniti dan infrastrukur yang lebih sempurna<br />

7.2 Memantapkan pengurusan Aset Alih Kerajaan.<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 1: 7.1 Mempertingkatkan kualiti komuniti melalui penyediaan prasarana, ameniti, dan infrastuktur yang lebih sempurna.<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Meningkatkan kualiti dan kuantiti<br />

setara dengan keperluan asas<br />

murid<br />

Penggantian ameniti dan aset yang<br />

telah rosak.<br />

Melaksanakan<br />

pemeriksaan berkala<br />

terhadap kualiti kerusi,<br />

meja, papan hitam dan<br />

perabot bilik darjah dan<br />

bilik-bilik khas.<br />

Melaksanakan pelupusan<br />

terhadap aset yang telah<br />

rosak dan tidak boleh<br />

digunakan lagi.<br />

Laporan pemeriksaan oleh<br />

ahli Lembaga pemeriksaan<br />

aset. Dikemukakan pada<br />

laporan suku tahun ketiga<br />

setiap tahun.<br />

Permohonan secara E-<br />

perlu oleh unit Hem.<br />

Pegawai pelupusan<br />

bertindak hasil dari<br />

Laporan Lembaga<br />

Pemeriksa dua minggu<br />

selepas laporan<br />

pemeriksaan.<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

40% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

30% 50% 60% 80% 90% 100%<br />

Memohon prasarana baru<br />

setelah kelulusan<br />

pelupusan daripada JPN.<br />

Pengisian E-perlu oleh Unit<br />

HEM dan permohonan<br />

bertulis pihak pentadbiran.<br />

60% 70% 80% 90% 95% 100%<br />

Pemeriksaan berkala unit<br />

Pemeriksaan Aset dan<br />

Pemverifikasian Stor<br />

Melaksanakan<br />

pemeriksaan verifikasi stor<br />

dan sistem rekod dua kali<br />

setahun.<br />

Menyemak baki stok<br />

terkini untuk tujuan<br />

pesanan stok dengan lebih<br />

cepat.<br />

30% 50% 70% 80% 90% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 62


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Pemeriksaan Aset Tak-Alih<br />

kerajaan secara umum<br />

Mengenalpasti kedaan aset<br />

yang pelu penyelengaraan.<br />

Melaksanakan<br />

pemeriksaan aset tak alih<br />

bagi mengenalpasti<br />

kerosakan.<br />

Memohon penyelengaraan<br />

daripada pihak PPD dari<br />

semasa ke semasa.<br />

Laporan kerosakan<br />

bangunan dan<br />

infrastruktur bangunan<br />

dari semasa ke semasa<br />

50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

30% 50% 60% 70% 80% 100%<br />

MATLAMAT STRATEGI 2: 7.2 Memantapkan pengurusan aset alih kerajaan<br />

STRATEGI / OBJEKTIF<br />

Memantapkan pengurusan rekod<br />

Aset Alih Kerajaan.<br />

Memantapkan jawatankuasa<br />

pengurusan Aset Alih Kerajaan.<br />

Kolobrasi dengan pengurusan<br />

kewangan.<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Melaksanakan pembinaan rekod<br />

KEW.PA-2 & KEW.PA-3 mengikut<br />

standard (2 minggu daripada<br />

tarikh penerimaan)<br />

Mengadakan mesyuarat 4 kali<br />

setahun dan penerangan bidang<br />

tugas melalui mesyuarat<br />

Menyertai mesyuarat kewangan<br />

dan berhubung secara terus<br />

dengan unit kewangan sekolah.<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Membina borang<br />

KEW.PA-2 &<br />

KEW.PA-3 secara<br />

berkomputer.<br />

Minit mesyuarat<br />

JKPAK empat<br />

penggal<br />

Semakan borang<br />

pesanan barang dan<br />

Sijil Akuan<br />

Penerimaan (SAP).<br />

Satu salinan SAP<br />

kepada unit Aset<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

50% 60% 75% 85% 95% 100%<br />

40% 50% 70% 80% 90% 100%<br />

50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 63


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 8: PERLUASAN ICT<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

8.1 Memperkasa Pengurusan Data dan Maklumat<br />

8.2 Memantapkan system pengurusan dan penyampaian yang berkesan melalui aplikasi ICT<br />

8.3 Memperkasakan pengurusan ICT<br />

8.4 Memperkasa prasarana ICT<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 1: 8.1. Memperkasa Pengurusan Data dan Maklumat<br />

<strong>STRATEGIK</strong> / OBJEKTIF<br />

Meningkatkan kecekapan<br />

urusan kemasukan dan<br />

pengemaskinian data-data<br />

berkaitan murid, guru dan<br />

sekolah<br />

Membudayakan<br />

penggunaan sistem<br />

pengurusan murid di<br />

kalangan guru dan guru<br />

kelas<br />

Meningkatkan kompetensi<br />

guru dalam menggunakan<br />

ICT sebagai platform<br />

untuk menguruskan data<br />

dan maklumat berkaitan<br />

sekolah<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Menubuhkan jawatankuasa pengurusan data yang<br />

diketuai oleh Guru Penyelaras Data sekolah<br />

Mengadakan taklimat secara berterusan berkaitan<br />

pengisian data dan maklumat sekolah untuk<br />

menyampaikan informasi-informasi terkini yang<br />

diterima daripada PPD/JPN/KPM<br />

Mengadakan bengkel<br />

latihan/pemurnian/pemutihan data untuk melatih<br />

dan meningkatkan kompetensi guru menguruskan<br />

data murid dan sekolah<br />

Mengadakan bengkel latihan ICT untuk melatih dan<br />

meningkatkan kemahiran guru menggunakan<br />

perisian-perisian pejabat untuk menghasilkan<br />

rekod dan pendokumentasian kerja<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Skor SKPM<br />

(Skor Penuh<br />

Pengurusan Maklumat<br />

112)<br />

Peratus (%) guru dapat<br />

menggunakan sistem<br />

pengurusan murid<br />

dengan cekap<br />

Peratus (%) guru mahir<br />

menggunakan<br />

perisian/aplikasi ICT<br />

untuk membina bahanbahan<br />

berkaitan<br />

pengurusan maklumat<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

108 109 110 111 112 112<br />

50 55 60 65 70 75<br />

55 60 65 70 75 80<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 64


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Menyediakan prasarana<br />

ICT secukupnya untuk<br />

kegunaan pengurusan data<br />

dan maklumat<br />

Memastikan guru sentiasa<br />

peka dengan<br />

perkembangan terbaru<br />

berkaitan pengisian data<br />

secara atas talian dan<br />

bertindak mengikut<br />

tempoh masa yang<br />

diperuntukkan<br />

Membantu meningkatkan<br />

kecekapan kakitangan<br />

mengemaskini data dan<br />

menyelesaikan masalah<br />

yang berkaitan<br />

Membanteras masalah<br />

kehilangan data dan<br />

maklumat akibat<br />

kerosakan komputer,<br />

bencana alam, virus<br />

komputer, bekalan elektrik<br />

terputus dan lain-lain.<br />

Bekerjasama dengan unit ICT untuk menyediakan<br />

kemudahan prasarana seperti komputer dan talian<br />

internet untuk urusan pengisian data secara offline<br />

atau online<br />

Menghebahkan semua kakitangan kepada aplikasiaplikasi<br />

atas talian yang bersangkut-paut dengan<br />

perkhidmatan melalui semua medium komunikasi<br />

Melantik seorang pentadbir bagi setiap aplikasi atas<br />

talian yang digunakan di sekolah<br />

Pengurusan data dan maklumat di buat dalam<br />

bentuk-bentuk berlainan seperti dokumen web,<br />

salinan dalam storan atas talian, cetakan kertas dan<br />

salinan dalam cakera keras sebagai ‘backup’<br />

Bilangan komputer<br />

yang boleh digunakan<br />

untuk tujuan<br />

pengurusan data dan<br />

maklumat<br />

Peratus (%) guru yang<br />

mendapat pendedahan<br />

dalam pengurusan data<br />

dan maklumat sekolah<br />

Peratus (%) ketepatan<br />

pengisian maklumat<br />

sekolah/guru/murid<br />

Peratus (%) kehilangan<br />

data/maklumat sekolah<br />

3 4 5 6 7 8<br />

70 75 80 85 90 95<br />

75 80 85 90 95 100<br />

25 20 15 10 5 0<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 65


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 2: 8.2. Memantapkan sistem pengurusan dan penyampaian yang berkesan melalui aplikasi ICT<br />

<strong>STRATEGIK</strong> / OBJEKTIF<br />

Membudayakan PdP<br />

menggunakan kelengkapan<br />

ICT sebagai medium<br />

pembelajaran abad ke-21<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Memberikan latihan kepada guru dan<br />

murid untuk meningkatkan kemahiran ICT<br />

Mengadakan kempen dan program<br />

berkaitan ICT untuk menarik minat guru<br />

dan murid menggunakan kemudahan ICT<br />

yang dibekalkan<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Peratus (%) guru<br />

menggunakan<br />

kelengkapan ICT<br />

dalam PdP<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

30 35 40 45 50 55<br />

Memastikan semua guru dan<br />

kakitangan sekolah celik ICT<br />

menjelang 2020<br />

Menyediakan semua<br />

dokumen pengurusan<br />

melalui aplikasi ICT<br />

Mengurangkan perbelanjaan<br />

membeli kertas sebagai<br />

langkah penjimatan<br />

Menyediakan kemudahan<br />

prasarana untuk kemudahan<br />

guru melaksanakan tugas<br />

dengan cekap<br />

Mengadakan bengkel pembinaan laman<br />

dan bahan PdP<br />

Mengadakan bengkel/kursus latihan<br />

secara berkala untuk meningkatkan<br />

kompetensi ICT semua guru dan<br />

kakitangan<br />

Mewajibkan semua guru dan kakitangan<br />

sekolah mendokumentasikan semua<br />

maklumat sekolah menggunakan aplikasi<br />

ICT<br />

Menggunapakai kemudahan internet dan<br />

Salinan fail komputer untuk berkongsi<br />

maklumat<br />

Menyediakan storan USB flashdrive<br />

(pacuan kilat) untuk kegunaan setiap guru<br />

dan kakitangan<br />

Menyediakan kemudahan dongle internet<br />

untuk kemudahan guru dan kakitangan<br />

Peratus (%) guru dan<br />

kakitangan celik ICT<br />

Peratus (%)<br />

penggunaan aplikasi<br />

ICT dalam pengurusan<br />

dokumen sekolah<br />

Peratus (%)<br />

perbelanjaan<br />

keseluruhan<br />

peruntukan panitia<br />

untuk membeli kertas<br />

Bilangan kemudahan<br />

prasarana yang<br />

disediakan oleh<br />

sekolah<br />

55 60 65 70 75 80<br />

50 55 60 65 70 75<br />

50 45 40 35 30 25<br />

4 6 8 10 12 14<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 66


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Membantu guru<br />

meningkatkan keberkesanan<br />

PdP<br />

Memastikan komunikasi dan<br />

hebahan maklumat berlaku<br />

secara pantas melalui<br />

aplikasi whatsapp dan<br />

telegram<br />

Menggunakan Frog vle sebagai medium<br />

perantaraan untuk berkongsi dan<br />

menyimpan fail, membina soalan dan<br />

menghasilkan laman pembelajaran<br />

Pentadbir mewajibkan semua gajet dan<br />

telefon pintar guru serta kakitangan<br />

sekolah dipasang aplikasi whatsapp dan<br />

telegram<br />

Guru Penyelaras ICT membantu<br />

memasang aplikasi whatsapp dan<br />

telegram dalam gajet dan telefon pintar<br />

guru dan kakitangan<br />

Peratus (%)<br />

penggunaan Frog vle<br />

dalam PdP<br />

Peratus (%) hebahan<br />

maklumat berlaku<br />

melalui Whatsapp dan<br />

Telegram<br />

21 26 31 36 41 46<br />

70 75 80 85 90 95<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 3: 8.3. Memperkasakan pengurusan ICT<br />

<strong>STRATEGIK</strong> / OBJEKTIF<br />

Meningkatkan kualiti kerja<br />

pengurusan unit ICT<br />

Meningkatkan kecekapan dan kualiti<br />

pengurusan web portal, Laman<br />

jadual waktu, pentadbiran emel dan<br />

perkhidmatan atas talian lain<br />

Mempertingkatkan kualiti<br />

pengurusan rekod penggunaan<br />

chromebook dan komputer oleh<br />

murid/guru<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Menubuhkan jawatankuasa<br />

pengurusan ICT yang diketuai oleh<br />

Guru Penyelaras ICT<br />

Melantik seorang pentadbir bagi<br />

setiap e-perkhidmatan yang<br />

disediakan<br />

Melatih dan melantik pengawas<br />

pusat sumber sekolah untuk<br />

menguruskan penggunaan<br />

chromebook<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Peratus (%)<br />

pengurusan fail unit<br />

ICT mengikut<br />

standard SPKS MS ISO<br />

9001:2008<br />

Peratus (%)<br />

penggunaan<br />

kemudahan<br />

perkhidmatan atas<br />

talian yang disediakan<br />

oleh sekolah<br />

Peratus (%)<br />

penggunaan<br />

kemudahan<br />

chromebook dan<br />

komputer direkodkan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 67<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

0 5 10 15 20 25<br />

45 50 55 60 65 70<br />

50 55 60 65 70 75


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Memastikan setiap pergerakan aset<br />

ICT termasuk komputer riba dan<br />

dongle ditanda dan direkodkan<br />

secara sistematik dan berterusan<br />

Memastikan setiap kelengkapan ICT<br />

seperti mesin pencetak dan<br />

projektor digunakan secara<br />

berhemah dan efisyen sebagai<br />

menyahut seruan KPM untuk<br />

meningkatkan kadar penjimatan<br />

perbelanjaan sekolah<br />

Sistem rekod diwujudkan untuk<br />

tujuan pemimjaman kelengkapan<br />

ICT seperti<br />

dongle/projector/laptop bagi<br />

kemudahan kakitangan sewaktu<br />

kursus/bengkel/mesyuarat dan<br />

lain-lain.<br />

Melantik seorang guru untuk<br />

menguruskan penggunaan mesin<br />

pencetak<br />

Seorang pegawai tadbir dilantik<br />

untuk menguruskan penggunaan<br />

kertas dan perbelanjaan untuk<br />

penyelenggaraan kelengkapan ICT<br />

Peratus (%)<br />

pergerakan aset ICT<br />

yang direkodkan<br />

Peratus (%)<br />

penurunan<br />

perbelanjaan untuk<br />

penyelengaraan<br />

kelengkapan ICT<br />

40 45 50 55 60 65<br />

0 5 10 15 20 25<br />

Memperketatkan penggunaan<br />

kertas dan dakwat untuk<br />

mengelakkan pembaziran<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 4: 8.4. Memperkasa prasarana ICT<br />

<strong>STRATEGIK</strong> / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Menggantikan kelengkapan<br />

ICT makmal komputer yang<br />

sudah using<br />

Menggantikan kelengkapan<br />

ICT untuk pentadbiran (pdt)<br />

yang lama<br />

Menghantar laporan ke JPN<br />

Menghantar laporan ke PPD<br />

Menghubungi BTPN<br />

Menghubungi JPN<br />

Menghubungi PPD<br />

Menghubungi BTPN<br />

Bilangan kelengkapan ICT<br />

yang digantikan<br />

Bilangan kelengkapan ICT<br />

yang digantikan<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

0 5 10 15 20 25<br />

0 1 2 3 4 5<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 68


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Memohon sumbangan<br />

kelengkapan ICT daripada<br />

NGO/pihak luar<br />

Membaikpulih kelengkapan<br />

ICT yang ada untuk kegunaan<br />

guru dan murid<br />

Menyediakan sebuah makmal<br />

komputer yang kondusif untuk<br />

PdP<br />

Mengembangkan capaian<br />

internet ke seluruh pelosok<br />

sekolah supaya warga sekolah<br />

dapat mengakses internet di<br />

mana-mana sudut di sekolah<br />

Memohon kelengkapan ICT<br />

tambahan seperti komputer<br />

dan pencetak untuk<br />

menampung keperluan<br />

pengurusan sekolah<br />

Memohong sumbangan daripada<br />

PIBG<br />

Memohon sumbangan daripada<br />

NGO/individu<br />

Projek baikpulih komputer dan<br />

mesin pencetak<br />

Bengkel servis komputer<br />

Memohon peruntukan sekolah<br />

untuk membaiki peralatan<br />

terpakai yang masih elok<br />

Memohon peruntukan pusat<br />

sumber<br />

Memohon sumbangan PPD<br />

untuk selenggara makmal<br />

komputer<br />

Projek Keceriaan makmal<br />

komputer<br />

Memohon peruntukan sekolah<br />

Memohong sumbangan<br />

luar/PIBG<br />

Menggunapakai peralatan yang<br />

ada sebagai langkah penjimatan<br />

Membina jaringan rangkaian<br />

menggunakan kabel rangkaian<br />

Memasang repeater untuk<br />

memperluaskan rangkaian<br />

internet tanpa wayar<br />

Memohon bantuan netbook 1M<br />

daripada BTPN<br />

Memohon sumbangan<br />

individu/NGO<br />

Memohon sumbangan daripada<br />

Kementerian-Kementerian lain<br />

selain KPM<br />

Bilangan perolehan<br />

kelengkapan ICT<br />

Peratus kelengkapan ICT<br />

yang rosak boleh digunakan<br />

Peratus (%) guru<br />

menggunakan makmal<br />

komputer sebagai tempat<br />

pembelajaran<br />

Peratus (%) kawasan<br />

sekolah mendapat liputan<br />

internet YES 4G<br />

Peratus (%) pertambahan<br />

kelengkapan ICT untuk<br />

kegunaan guru dan<br />

kakitangan<br />

3 4 5 6 7 8<br />

10 15 20 25 30 35<br />

5 10 15 20 25 30<br />

25 30 35 40 45 50<br />

5 10 15 20 25 30<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 69


<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

HUBUNGI KAMI:<br />

ALAMAT : <strong>SEKOLAH</strong> KEBANGSAAN SULTAN YAHYA PETRA 2,<br />

18000 KUALA KRAI,<br />

KELANTAN.<br />

NO. TELEFON : 09-9665195<br />

FAKS : 09-9603206<br />

EMEL<br />

PORTAL RASMI<br />

: DBA7433@1bestarinet.yes.my<br />

: sksyp2.blogspot.com<br />

~Tamat~<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 70

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!