Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

46

46 Възпроизвеждане на видео Възпроизвеждане на видео Вие имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си видео файловете, прехвърлени с помощта на програмата „Image Converter “ или „Windows Explorer“. Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на видео: възпроизвеждане само на един видео файл (one file play) и възпроизвеждане без прекъсване на всички видео файлове, записани на плейъра (Continuous Playback). Видео библиотека бутон с 5 функции бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете Video Library, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се списъка на видео файловете. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете видео файла, който желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Възпроизвеждането започва. Съвети • Можете да промените формата на списъка за възпроизвеждане на видео файлове в стъпка 2 . За подробна информация вижте „Промяна формата на списъка за възпроизвеждане на видео“ ( страница 54). • Видео файловете, които никога не са били възпроизвеждани, са указани чрез иконата в списъка на видео файловете. • Ако искате да възпроизведете без прекъсване всички видео файлове ( страница 53), трябва да изберете настройката „On“ на функцията „Continuous Playback“. • За да изтриете видео файл от плейъра, използвайте същия софтуер, който използвахте, за да прехвърляте файлове от Windows Explorer. Забележки • Когато „Display“ е настроен на „On“ ( страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“ • В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла. Продължава

Възпроизвеждане на видео 47 Относно операциите за възпроизвеждане на видео Към (икона) Бутон с 5 функции Намиране началото на Натиснете бутона F. следващия видео файл (>)* 1 Намиране началото на Натиснете бутона f. текущия видео файл (.)* 2 Плавно превъртане Натиснете бутона G, докато възпроизвеждането напред ( )* 3 на видео файла е в режим пауза. Плавно превъртане назад Натиснете бутона g, докато възпроизвеждането ( )* 3 на видео файла е в режим пауза. Ускорено превъртане напред, докато възпроизвеждането е в режим пауза (M) Ускорено превъртане назад, докато възпроизвеждането е в режим пауза (m) Ускорено превъртане напред (M, M, M) Ускорено превъртане назад (m, m, m) Натиснете и задръжте бутона G, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. Натиснете и задръжте бутона g, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. Скоростта при ускореното превъртане напред се променя всеки път, когато натиснете бутона G и може да има три стойности (M 1 (х10), M 2 (х30), M 3 (х100)) За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона 7. Скоростта при ускореното превъртане назад се променя всеки път, когато натиснете бутона g и може да има три стойности ( 1 m (х10), 2 m (х30), m (х100)) 3 За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона 7. * 1 Активира се, когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“, страница 53). * 2 Когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“) , можете да намерите началото на предходния видео файл чрез двукратно натискане на бутона f. * 3 Интервалът, използван при преместването напред или назад, зависи от видео файла. * 4 Скоростта на превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео файла.