Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 20 N Vyjmutí akumulátoru ! Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, ztratíte všechna neuložená data. 1 Vypněte počítač a zavřete displej LCD. 2 Posuňte zámek akumulátoru LOCK (1) ke středu. 3 Posuňte západku RELEASE (2) akumulátoru ke středu a podržte ji, vsuňte konec prstu pod výčnělek (3) akumulátoru, zvedněte akumulátor ve směru šipky a poté ho vytáhněte z počítače. ! Pro zachování bezpečnosti doporučujeme používat pouze pravé akumulátory a adaptéry střídavého napětí Sony, které splňují příslušné kvalitativní požadavky. Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou pracovat pouze s pravými akumulátory Sony.

Začínáme > Používání akumulátoru n 21 N Nabíjení akumulátoru Akumulátor dodaný s počítačem není při dodání zcela nabitý. Nabíjení akumulátoru 1 Vložte akumulátor. 2 Pomocí adaptéru střídavého napájení připojte počítač ke zdroji. Kontrolka nabíjení svítí, když probíhá nabíjení akumulátoru. Jakmile se nabití akumulátoru přiblíží maximální vybrané kapacitě, kontrolka akumulátoru zhasne. Stav kontrolky nabíjení Svítí oranžově Bliká současně se zelenou kontrolkou napájení Bliká současně s oranžovou kontrolkou napájení Rychle bliká oranžově Význam Probíhá nabíjení akumulátoru. Napětí akumulátoru je nedostatečné. (normální režim) Napětí akumulátoru je nedostatečné. (úsporný režim) Došlo k chybě akumulátoru - vadný nebo neuzamčený. ! Akumulátor můžete již od prvního nabíjení nabíjet způsobem popsaným v této příručce.