Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání médií „Memory Stick“ n 48 N 3 Opatrně zasuňte médium „Memory Stick“ do patice tak, aby zaklaplo na místo. Nezatlačujte médium do patice silou. ✍ Pokud médium „Memory Stick“ nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru. Při prvním vložení média „Memory Stick“ do patice vás může systém vyzvat k instalaci ovladače. Pokud vás k ní vyzve, postupujte při instalaci podle pokynů na obrazovce. Systém médium „Memory Stick“ automaticky rozpozná a zobrazí jeho obsah. Pokud obsah nezobrazí, klepněte na možnost Start, Počítač a poklepejte na ikonu média „Memory Stick“. Po vložení média „Memory Stick“ do patice bude v okně Počítač zobrazena ikona „Memory Stick“. ! Než vložíte médium „Memory Stick Micro“ („M2“) do patice, vložte je nejprve do adaptéru „M2“ Duo. Pokud byste médium vložili bez adaptéru přímo do patice „Memory Stick Duo“, nemuseli byste ho dokázat vyjmout.

Práce s počítačem VAIO > Používání médií „Memory Stick“ n 49 N Vyjmutí média „Memory Stick“ ! Když svítí kontrolka přístupu k médiím, médium „Memory Stick“ nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho, proto před vyjmutím média „Memory Stick“ kontrolujte, zda kontrolka zhasla. 1 Najděte patici pro média „Memory Stick Duo“. 2 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím. 3 Zatlačte médium „Memory Stick“ směrem do počítače a uvolněte ho. Patice médium „Memory Stick“ vysune. 4 Vytáhněte médium „Memory Stick“ z patice. ! Při vyjímání média „Memory Stick“ postupujte opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.